Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Rekapitulací se osvobozujeme od tíživých emočních vazeb

9. prosince 2016 v 18:51 |  Obrazy rok 2016

Obraz: Technika rekapitulace

Rekapitulací se osvobozujeme od tíživých emočních vazeb a
zdokonalujeme svoje energetické zdroje a uspořádání výdeje vlastní energie.

Technika rekapitulace

Rekapitulace je tradiční čarodějná technika, která slouží k přivolání a znovunabytí
energie, kterou jsme už vyčerpali během našeho konání v minulosti. Rekapitulace rovněž
slouží k uvědomění si a překonání našich polovědomých či nevědomých reakcí a návyků,
které jsou osvojením si různých vzorců chování, mnohdy tak hluboce zakořeněných a
skrytých, že o nich nemáme ani tušení. Rekapitulace se skládá z vybavení si všech lidí, které
jsme potkali, všech míst, která jsme navštívili, všech pocitů, které jsme měli, od současnosti
až po nejrannější vzpomínky. Po patřičném vybavení si všech okolností celou událost
vyčistíme dechem zvaným zametací dech.
Nejprve je třeba vytvořit seznam osob, které jsme potkali v průběhu našeho života.
Postupuje se od přítomnosti do minulosti. Když je seznam hotov, vezmeme si z něj první
osobu a první událost, kterou hodláme zrekapitulovat. To znamená zrekonstruovat a vybavit si
vše, co se týká celé události. Začínáme fyzickým prostředím, pak přejdeme na osobu, s níž
jsme tuto událost zažili a zkoumáme vše, co jsme cítili. Celý tento proces je doprovázen
zametacím dechem. Ten se skládá z rytmického a hlubokého dýchání a otáčení hlavy v
polokruhu z pravého ramena na levé a zpět. Nádech začínáme s hlavou na pravém rameni a
pomalu otáčíme hlavou doleva. Nádech končí, když naše hlava spočívá na levém rameni. Pak
provádíme výdech stejným způsobem, ale opačným směrem. Výdech začíná s hlavou na
levém rameni a končí na pravém.
Při nádechu si představujeme a cítíme, že přitahujeme zpět energii, kterou jsme zanechali
na místě události i v dané osobě. Při výdechu se snažíme ze svého těla vypudit všechnu cizí
energii, kterou v nás zanechali druzí lidé během rekapitulované události. Při tomto
rekapitulačním dechu se snažíme cítit dlouhá vlákna rozprostírající se jako vějíř, rozpínající se
z bodu v našem pupku. Snažíme se představit si, že tato energetická vlákna se otáčí v
polokruhu synchronně s naším pohybem hlavy. Tato vlákna rozprostíráme během rekapitulace
přes prostor a čas k osobě, události a místu, jež zkoumáme. Výsledkem je možnost vrátit
každý moment našeho života a jednat tak, jako bychom tam skutečně byli. Kdy máme skončit
s rekapitulováním dané události by nám mělo říct tělo samo. Je to tehdy, když naše energie je
přitažena zpět, cizí vypuzena a celý okamžik přejdeme bez jakýchkoli emocí.
Rekapitulace a snění jde ruku v ruce, neboť rekapitulace uvolní obrovské množství energie,
které je třeba ke snění. Rekapitulací se čarodějové osvobozují od tíživých emočních vazeb a
zdokonalují svoje energetické zdroje a uspořádání výdeje vlastní energie.
Pro muže i ženy platí v rekapitulaci stejná pravidla. Pouze ženy by měly začít s rekapitulací
těch událostí, které se týkají sexu.

Úryvek z Knihy: GATO Učení Nagualů
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama