Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Výzva Dona Sergia k českému a moravskému národu! Propojte se se svými staroslovanskými a keltskými předky!

29. října 2016 v 6:00 |  Doteky Nového Života
Jsem opět zde, protože mi to bylo sděleno bytostmi, kterými říkáme APU a proto jsem se znovu vrátil po několika letech k vám.
Přichází velice zajímavá doba, kdy si vy vzpomenete na to, co uměli vaši dávní předci a to je pro současnou Evropu velice důležité.
V současné době je velice důležité abyste obnovili svoje spojení se silovými místy, které tady máte na svém území, abyste obnovili spojení s krystaly s kameny, které jsou pod zemí a v horách a abyste aktivizovali svoje srdeční centrum, kterému se v Andách říká Šunku, centrum uprostřed hrudi.
Je velice důležité abyste se dokázali dostatečně pročistit, jako se purifikovali, pročistili se, abyste se dostali do stavu naprostého zdraví, zbavili se veškerých chorob, protože tahleta doba je naprosto rozhodující a pokud silní a zdraví, tak můžete ovlivnit běh dalších lidských dějin na dlouhou dobu dopředu.
Celý svět je v této době v pohybu, nastala doba obrovských změn a já vnímám a my všichni v Andách vnímáme to, že se probouzejí na této planetě určitá místa, dojde k obrovským změnám. (Sergio jmenuje různé oblasti: Izrael, Indie, islámský svět, dojde k obrovským změnám také v Evropě). Všechny kontinenty na celé planetě se v současné době mění, jsou v pohybu.
Stav celé planety Země v současné době velice silně koresponduje se stavem vašich energetických center. Je naprosto nezbytné abyste zaktivizovali mnohem více než v současné době máte aktivní centrum uprostřed hrudi, centrum Šonko. A abyste z něj vysílali energii do prostoru a tímto způsobem se změní celá současná realita tohoto světa, je to důležité jako nikdy před tím protože jste v přelomové době. Taky je důležité zaktivizovat centrum uprostřed lebky, protože to vám zapne paměť ale je to jiná paměť, je to jakási kosmická paměť a vy si přes to centrum uprostřed lebky vzpomenete, kdo vlastně ve skutečnosti jste. A pak je důležité obnovit spojení na Pacha-mamu na matku Zemi, obnovit spojení se Zemí.
V této době byste měli využít pomoc posvátných rostlin, rostlin, které jsou schopné rozšiřovat vědomí a skrze které můžete získávat velice důležité vize jako to děláme my a měli byste celkově žádat o pomoc celou rostlinou říši - rostliny.
Je třeba zachránit Evropu a to lze jedině spirituální cestou. Je třeba abyste obnovili svoje spojení se svými dávnými předky protože skrze takto dostanete obrovskou sílu, kterou teď potřebujete. A samozřejmě také je třeba abyste obnovili své spojení s kosmem a získali kosmickou energii ze shora a stahovali ji do sebe.
Potrava, kterou jíte, je čistý jed. Je třeba, abyste začali jíst organickou stravu, abyste jedli stravu, která není otrávená. My teď v průběhu toho prvního cvičení, které budeme dělat, tak pomocí síly matky Země vlastně vyčistíme každého z vás. Takže budou z vás vysáty všechny nějaké těžké energie.
My jsme schopni v Andách se nalaďovat na kosmický prostor a dokážeme se nalaďovat na slunce a na další hvězdy a dokonce jsme schopní na dálku vidět asteroidy a další tělesa. A během toho dalšího cvičení které budeme zde dělat bude každý z vás napojen na velice silný proud léčivé kosmické energie.
Ničeho se nebojte. V současné době existují určité síly, síly na této planetě, negativní síly, které se snaží způsobit utrpení, na této planetě, v současné době. Ale může dojít k ekvilibraci všeho, může dojít k synchronizaci chodu světa. Není takový problém nastolit na této planetě mír, nastolit harmonie, nastolit stav lásky, ale je třeba k tomu, abyste dokázali těmto negativním silám vzdorovat, abyste je dokázali porazit, tak k tomu je třeba mít daleko silnější energetická centra než lidé v současné době mají.
To v čem se všichni nacházíme to je něco jako veliká hra. Je to kosmická hra a v současné době se ta hra dostala do naprosto klíčové fáze. Ničeho se nebojte, nejste sami. Protože jsou zde bytosti APU, kteří jsou něco jako světelné bytosti. Jsou zde VIRAKOČOVÉ, což jsou něco jako mimozemské bytosti. A tyto bytosti vám drží palce. Až projdete tady to těžké období, kterým dneska prochází tento svět, tak zjistíte kým opravdu jste a poznáte svojí podstatu, které říkáme NESMRTELNÁ PODSTATA.
Existují zde vyšší světy, vysoké kosmické úrovně, ze kterých můžete získat spoustu energie, ale musíte otevřít své energetické centrum v temeni lebky a oblasti fontanely. A vlastně přes lebku, přes tato centra potom budete získávat obrovskou energii a obrovskou pomoc, což si také vyzkoušíme během toho našeho druhého cvičení.
Já jsem tady především z toho důvodu, že vás chci léčit. Nejsem tady z vlastní vůle, je to z vyšší vůle, tak jak mi to bylo sděleno, že tu mám být. A udělám dnes všechno pro to, aby kdokoli z vás kdo tady jste aby skutečně byl vyléčen, aby byl uzdraven. A věřte tomu, že to je možné.
Teď je nejvyšší čas abyste se propojili se svými staroslovenskými a keltskými kořeny a předky, protože vaše buňky v sobě mají paměť těchto vašich předků, kteří disponovali velkou silou a tu sílu teď potřebujete. Vy jste jejich krev. Tito lidé žili na tomto území kdysi dávno a vy se i teď můžete napojit na jejich obrovskou sílu a to je něco, co v současné době nutně potřebujete.
Chci vás také propojit s obrovskou silou starých civilizací Jižní Ameriky, civilizací. (Don Sergio žije v oblasti velmi vysokých hor 6000 m v Peru a tam přes obrovskou přírodní pyramidu hory Huascarán se dá napojit na velice silnou energii.) Také má obrovskou sílu Pacifický Oceán.
Já vám velice děkuji, že jste sem všichni přišli.
Don Sergio, překládal Petr Chobot, Pardubice, říjen 2016
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama