Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 9.10. - 16.10. 2016

13. října 2016 v 6:00 |  Mistr Hilarion

Milovaní,
jak v některých částech planety dochází k bouřím, způsobujícím na své cestě chaos a destrukci, je po lidech žádáno, aby šli dovnitř sebe a nalézali, co v nich způsobuje tuto aktivitu. Vše v životě na této na planetě je odrazem jejích obyvatel; toho, co je drženo v masovém, kolektivním vědomí. To je to, co pro každého vytváří realitu a zrovna to, co se teď odehrává, je aktuální manifestací toho, co je udržováno velkou části lidstva. Je to vidět v každém politickém systému, je to vidět na lidech, kteří testují vody, testují vytvořené iluze, že každý může, s ohledem na odvedenou tvrdou práci, aspirovat na to, stát se vůdcem své země.
Teď je tato koncepce testována a co vidíme? Ano, je to možné, ale člověk, který se uchází o to, být vůdcem své země s ohledem na tyto skutečnosti, se setkává s velkým odporem a my, z vyšších dimenzí, to vidíme. A musí se to odehrát, protože jsou to obyvatelé těch zemí, kdo nakonec rozhodne a to rozhodnutí si vyžádá jejich aktivní účast. V tomto procesu, kdy se na celém světě všechna stará paradigmata hroutí, je vše testováno těmi lidmi, kteří byli toho součástí a chtějí to změnit. Protiví se tomu ti, co kontrolovali; ti, co si přejí kontrolu a manipulaci obyvatel ve svých zemích dle svých přání. Když se o to pokoušejí, zjišťují, že to, co předtím docela snadno fungovalo, nyní lidé v jejich zemích podrobují zkoumání a vše rozebírají. To, o co se snaží, jim nevychází, jak si představovali a setkávají se s ostrou odezvou.
Lidé na celém světě musí dobře rozlišovat; musí rozlišovat a vstoupit do svého srdce, aby dostali radu od vyšších aspektů své bytosti - od té, která nikdy neodmítne informaci a každého vede na jeho duchovní cestě, kterou si zvolil ještě před inkarnací. Takže vám říkáme: pozorujte, rozlišujte a nezaplétejte se do dramat, odehrávajících se na světové scéně. To vše je procesem změny a někdy musí ty vytvářené změny přijít za pomoci třenic. Stůjte pevně, věřte si a tomu, za čím si stojíte. V této chvíli přechodu z jedné dimenze do druhé se musí vše odehrát tak, jak to je. Ten přechod je ve fázi dokončení.
A tak se vy, jako jednotlivci, díváte na to, co se děje a myslíte si, že se svět zbláznil.Prosíme vás, abyste se dívali na to dobré, co se děje a o čem vaše média mlčí. Hledejte na internetu a uvidíte, že dobro, které v lidstvu je, se vynořuje způsobem, který je povzbuzující a inspirující pro všechny ty, kdo se stali do té míry vědomými. Otevírá se dobrota, která je nedílnou součástí každého člověka. S ohledem na události, k nimž ve světě dochází, se otevírá individuální dobro v každém člověku a je používáno a využíváno pozitivním a láskyplným způsobem. Aby se to stalo, není nutné mít napojení na vnější svět. Může k tomu dojít u člověka, který poctivě na sobě pracuje, aby vyčistil všechny nefunkční a disharmonické energie; vše, co potřebuje ve své bytosti vyčistit. To si vyžaduje odvahu a uvědomění a to je něco, co vy, pracovníci světla, nepostrádáte, je to něco, na čem jste vždy pracovali.
Vězte, že přicházíte na konec tohoto cyklu a to je důvod k oslavě pro mnoho z vás. Buďte zde pro lidi, zažívající chaos a destrukci. Posílejte jim léčivé energie. Posílejte modré světlo kdykoli je to potřeba, kdykoli dochází k hroucení starých forem. Posílejte své světlo kdekoliv je válka a destrukce, abyste ty oblasti zklidnili a požádejte pro ně o Boží světlo, které nikdy nezklame. Je to důležité. Je to část úkolu, který jste na sebe vzali předtím, než jste se sem na planetu inkarnovali.
Kráčejte pečlivě a opatrně. Když v těchto bouřlivých časech děláte své každodenní činnosti,vězte, že toto je něco, co se stává, že je to přirozenou součástí konce velkého cyklu a začátek druhého. Nacházíte se na úsvitu nového věku, udržujte si to velmi důrazně ve svém vědomí. Vše, co na této planetě brzdilo lidstvo a vývoj duše, se rozpouští, mizí do úsvitu nového světla a nového věku.
Udržujte tu vizi, věřte si. Věřte ve své dobro a v dobro těch, co jsou kolem vás. Buďte tím, co chcete ve svém světě vidět, vždy buďte ve své nejvyšší integritě, ve své nejvyšší pravdě.Nechte zářit lásku ze svého srdce k těm kolem.Vždy kráčejte ve světle a vězte, že nás máte po svém boku. Znásobujeme energie podpory, které posíláte do těch oblastí světa, které to potřebují. A žádáme vás, abyste také posílali světlo lásky přes vaše srdce do srdcí těch, kdo přímo zažívají účinky těch energií, odehrávajících se v závěrečné době toho cyklu. Jsme jako Jedno a pracujeme společně.
Do příštího týdne...
Já jsem Hilarion
* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama