Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Říjen 2016

Trecena IMIX kin 1- 13

22. října 2016 v 0:15 Mayský Kalendář na každý den

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto Energií a umožnit, aby se projevila.
Tato Trecena začíná Imix Drak (krokodýl, aligátor, leknín) - Start, Začátek, Zahájení nových konceptů, Vnímavost, Důvěra, Matka Země, Výživa, Ochrana, Prvotní Oceán možností
Imix je silná neutrální Energie, jejíž potenciál je směrován podle vašeho záměru. Imix je iniciátor nových aktivit a nápadů. Bude vládnout příštích 13 dnů, a protože jeho svěží esence prosakuje do vašeho Vědomí, nebojte se požádat o novou práci. Ve skutečnosti se Mayové v tento den vyhýbají značnému množství činností, protože Imix je náročný den, nabitý hlubokými, vizionářskými aspekty ……není rozdíl mezi popisem Kena Johnsona a Carla Gustava Junga, který popisuje koncept Imix jako kolektivní nevědomí. Ve skutečnosti je to čas plánování vaší další osobní, či profesní cesty, začít manifestovat vize, sny a cíle a příprava na čas, kdy budeme muset udělat první krok
Drak (krokodýl) spojuje lidstvo na základní prvotní úrovni s přírodou a Matkou Zemí. Glyf sám představuje leknín, symbol hojnosti a růstu. Poskytuje sílu porozumět zprávám z přírody, aby bylo možné plánovat další věci. Imix představuje podstatu v každém slova smyslu. Je to energie neobvyklá a výstřední. Je velmi důležité udržovat v tento den rovnováhu, protože silná nerovnováha by mohla vést k šílenství. Je to čas pro rozvíjení tvořivosti, vyhýbat se letargii a nečinnosti. Dny Imix mohou generovat autentické vize, sny, nebo také noční můry a jsou také spojovány s vodou (prvotní oceán). Buďte dnes v blízkosti vody.
Využijte Energii Imix pro otevření vašeho srdce a životu ze srdce. Drak nabízí emocionální, fyzickou a duchovní sílu potřebnou pro vyvážení vibračních změn, které se v současné době vyskytují po celé planetě. V návaznosti na vaše srdce, nebo intuici je to jediná metoda schopná utkat nepředstavitelně složité vzory tvoření toho, co si přejeme pro sebe i pro druhé.
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ IK
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Pokud máte před očima schéma narozeninové mayské matrice, určete, zda jste spojeni s Vlnou Imix. Díky tomu dostanete mnoho informací. Dívejte se pozorně i na dny - kiny - ve vašem vztahovém kříži, ale nezapomeňte ani na ostatní dny. Doporučujeme dělat si krátké poznámky, které vám budou užitečné k pochopení příčin mnoha životních problémů a k následné analýze během 260 dnů, kdy se v kalendáři objeví DRAK. Vaše osobní poznámky vám pomohou zjistit, které období plynulo tiše a které mělo bouřlivý průběh. Vaše osobní postřehy vám řeknou, jaký byl smysl podpory, kde jste vnímali vaše silné stránky, a kde jste se cítili bezmocní. Pokud při návratu Vlny DRAKA - tzn., po 260 dnech zaznamenáte podobné zkušenosti, nebo problémy, měli byste se ponořit do denních Poselství hlouběji každý den a přenést jejich Moudrost do každodenního života. Mějte se sebou hodně trpělivosti, stejně tak, jako jí vesmírné síly mají s námi všemi. To, co je zejména důležité pro váš osobní Vzestup se bude tak dlouho vracet, dokud nerozpoznáte, co se vám to snaží říct.
Snažte se zachytit přímý vztah mezi Energií Dne a vašimi pocity každý den. Pomůže vám v tom VZOREC SVĚTLA a VZOREC STÍNU. (Je součástí osobní mayské matrice)
Je irelevantní, jestli odhalíte něco na cestě mentální, emocionální, duchovní, nebo fyzické. Věřte, že neexistují žádné náhody. Osobní kód inkarnace a Energie dne spolu úzce souvisí. Problémy na cestě individuální Rezonance volají jedině po změně postoje k životu a k lidem.
Přehled Vlny IMIX - 22.10. - 3.11.
IMIX 1 - galaktický portál
IK 2
AKBAL 3
KAN 4
CHICCHAN 5
CIMI 6
MANIK 7
LAMAT 8
MULUC 9
OC 10
CHUEN 11
EB 12
BEN 13
Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com. Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 21.10.2016 13 AHAU kin 260 galaktický portál

21. října 2016 v 10:34 Mayský Kalendář na každý den

Ahau - Slunce. Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Vědomí Krista, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
Buďte trpěliví, nesuďte a neznevažujte ty, kteří nedokáží držet krok s vámi nebo s vaším pokrokem, ale zároveň stoupají výše a stále rychleji čelí a vítězí nad svými nejextrémnějšími výzvami. Zachyťte pulsující energie Ahau (nagual Slunce) a Oxlahun (13) spirály do pevně navinuté cívky z posvátných psychických energií, které načítají kvantový skok k dokončení všech procesů, cest a zkušeností, po kterých jste se v poslední době pohybovali. Přemýšlejte srdcem, myslí i tělem o tom, co jste se v poslední době naučili tak, že to můžete aplikovat na vyšší úrovni v dalším cyklu.
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení Kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie Bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
***
Zdravíme vás, Drazí! Vítejte v posledním dnu tohoto cyklu Tzolkinu. Zítra začíná nový. Tento cyklus existuje věky, ještě před tím, než vznikla Země. Buďte si jistí, že bude pokračovat tak dlouho, dokud bude existovat Čas. Tzolkin byl navržen jako komunikační nástroj, který umožňuje těm, kteří žijí a sledují ho, setkávat se v bližším společenství. Tento kalendář a význam denních energií má mnoho složitostí, ale jeho důsledky jsou jednoduché.
Lidé, kteří se na denní energie naladili každý den, zejména ve skupinách, jako např. celá komunita či kmen, byli schopni integrovat energie mnohem celistvěji. Děti, které se inkarnovaly v určitých dnech, byly podporovány ve své životní roli. Dokážete si představit být součástí společenství, kde všichni pracují na uvolnění minulosti, strachů a vytváří realitu společně?
Jakmile společnost spolupracuje a podporuje všechny své členy, existuje jen velmi málo bolesti z minulosti, s kterou je třeba pracovat. Jakmile žijete každý den vědomě, jste laskaví a zdvořilí k ostatním, existuje jen malá pravděpodobnost bolesti. Pokud společnost souhlasí s tím, že některé chování je nepřijatelné, je méně pravděpodobné, že si někdo takové chování vybere, zejména pokud ví, že by ho to mohlo stát vyhnanství.
Moderní společnost je daleko oddělena od smyslu pro rodinu a komunitu. Je to pocit oddělenosti, který způsobuje ve světě tolik trápení a sporů. Než může být dosažena na Zemi Jednota myšlení, musí přijít sjednocení kultur. Vzdát se potřeby mít pravdu a myšlenky, že je někdo lepší než druhý, je také důležité.
Je stále mnoho těch, kteří se nevzdávají postoje, že jsou lepší, než ostatní nebo touhy ovládat. Nedělejte si starosti o jejich duše, neboť vše bude v pořádku. Budou mít své zkušenosti a každý z vás bude mít zážitky, které si vybral. Až přijde správná doba, všichni se opět setkají, je to jako jeden velký nádech a pak výdech zpět do podstaty Ducha odkud jste všichni přišli. Do té doby pracujte na překonávání pocitů oddělenosti, protože to je to, co způsobuje nejvíce škody. Uvolněte rozsudky a přijímejte ostatní takové, jací jsou. Buďte milující a laskaví co nejvíce a jednoduše prostě jen BUĎTE.
Těšíme na spolupráci v dalším novém cyklu. Připojte se k nám každý den a jděte trochu hlouběji do všech pocitů, které vám přináší neshody a změňte je na pocity Lásky a laskavosti. Zůstaňte vždy v rovnováze bez ohledu, co se kolem vás děje. Strach snižuje vaše frekvence a Láska je zvyšuje. Vybírejte si, co chcete, s tím, že každá volba vás buď přibližuje k Lásce nebo odklání, takže co si vyberete?
Oslavte tento poslední den Tzolkinu, uvidíme se zítra v novém dnu nového cyklu!
Takže to by bylo! Další cyklus je dokončen a připraven spojit se s novým začátkem dalšího. Jsme nadmíru spokojeni, že s vámi můžeme spolupracovat na více vědomé úrovni. Čím více budete aplikovat tato Poselství v každodenním životě, tím hlouběji v každém cyklu půjdete.
Je to naše naděje, že si všimnete a oceníte změny, které cítíte na všech úrovních Bytí, jakmile uvolníte kódy přesvědčení a strachy, které vás drží od prožívání vaší skutečné povahy, zatímco jste ve fyzickém těle. Zítra začínáme znovu cyklus od 1. dne. Užívejte si radost!
S Láskou vaši Denní Strážci!
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká nejčistší energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle, nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.
Copyright © www. mayskykalendar.blogspot.com. Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Uzdravení znamená změnit své chování, myšlení i návyky…

21. října 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí

Mnoho nemocných lidí se dnes chce vyléčit přírodními prostředky. Druzí lidé na přírodní prostředky nevěří nebo na ně nemají čas. A mnozí z nás se přírodními prostředky léčí, ale nemoci se jim přesto vrací a přírodní léčba nezabírá. A takto bychom mohli pokračovat ve výčtu různých variant a možností. Největší problém však je v tom, jak žijeme.

Každý z nás udělá všechno proto, aby náš dům nevyhořel, aby naše děti byly v bezpečí a nezranily se, aby byly zdravé. Aby se naše maminka cítila dobře, aby ten či onen… A všímáte si toho co píšu ?Radiant Wallpapers Collection 27
Staráme se o okolí. O dům, děti, auta, módu, naše blízké… To je v pořádku.Ale staráte se také tak úpěnlivě sami o sebe? Jíte zdravě? Máte správný pitný režim? Sportujete? A co vaše myšlení, je pozitivní? Nebo z vás jdou jen negace? To je zase dnes počasí, pořád jen prší… Ale uvědomte si, že kdyby nepršelo, sklidili bychom obilí? Bylo by co jíst? A co soused, podívejte jak je dnes oblečený, …a ta naše známá - jak je hloupá …protože… Co to takhle obrátit a říkat si : "to je dobře, že prší, je krásný vzduch. Soused je tak skvělý, že ve svém věku neřeší své oblečení a jaký je to charakterní člověk, a ta naše známá má zajímavý pohled na věc… Budete se divit, jakou sílu má změna vnitřního postoje člověka z negace do pozitivního naladění. Už jen změna tohoto postoje léčí mnoho nemocí a je preventivním bičem pro mnoho nemocí, které se o nás dnes a denně pokouší. Co takhle někdy začít den jinak než jste zvyklí. Vynechat ranní kávu a dát si místo ní ovocnou či zeleninovou šťávu. Změnit bílé pečivo za celozrnné. Místo ranního čtení novin si dát desetiminutovou procházku, nebo zkrátit pobyt u televize a nebo navštívit blízký les… Zkuste udělat tuto malou změnu a pozorujte co se stane. Je až z podivem, jak úzkostlivě sledujeme nekvalitní benzín na našich benzinových pumpách, abychom do svého miláčka nenalili něco nekvalitního a nezničili si tak motor auta. Ale že dennodenně do svého živého těla lijeme věci, které tam nepatří, nás ani nenapadne. A to nemluvím o našem myšlení, našem pohledu, přístupu, postoji, egoismu a nepokoře. Uzdravení není jen vlastnit zdravé tělo, ale mít zdravou především svou mysl. Uzdravte se na úrovni mysli, uzdravte své návyky a otevře se před vámi nový život, věci o kterých se vám ani nesnilo. Budete překvapeni tím jak začne fungovat vaše tělo, budete překvapeni co všechno dokážete…
Všem přeji krásný podzimní den,
Pavel
ĎAKUJEME:


Rozšiřuj své vědomí a zjistíš, že Já jsem všude.

21. října 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Rozšiřuj je dále a uvidíš, co vše zahrnuje ono Já jsem. Pocítíš svůj růst a zbavíš se všech pout, která tě zdržovala a bránila tvému rozvoji. Stejně jako maličké semínko zaseté do země prolomí svůj vnější obal a začne růst, tak ať i tvé skutečné já roste a rozvíjí se, dokud se nestaneš tím, čím opravdu jsi, a nespatříš všechen ten zázrak. Když tak učiníš, staneš se věčnou součástí všeho živého a nikdy už se nebudeš moci odloučit. Zjistíš, že Já jsem v tobě a ty jsi ve Mně. Budeš schopen vykonat všechny věci a zjistíš, že lze dokázat naprosto vše, protože Já působím v tobě a skrze tebe. Jakmile Mě takto poznáš, nebude pro tebe nic nemožné.


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 16.10. - 22.10. 2016

20. října 2016 v 14:08 Mistr Hilarion

Milovaní,
mnozí z vás pociťujete dopady změny. Uvnitř sebe víte, že jste se změnili. Uvnitř sebe víte, že se stalo něco velkého a to je úžasná příležitost k oslavě! Když tu změnu přijímáte, zažíváte chvilky, kdy se vám chce velmi spát, a my vás žádáme, abyste poslechli pokyny svého těla a odpočívali, protože je to důležité, abyste se mohli přizpůsobit dávkám obdržených energií a přijali je. Když se vzbudíte a zjistíte, že máte křehkou páteř, znamená to, že jste dostali velkou dávku energií, které aktivují vlákna vaší DNA, a když se to stane, je to další signál, abyste byli na sebe hodní a dovolili si odpočívat, regenerovat a přizpůsobit se.
Ponořte se do sebe a vyhledávejte klid, velmi to pomáhá. Když to děláte, velmi se doporučuje pít víc vody. Važte si sami sebe, vždy se k sobě chovejte, jak byste chtěli, aby se k vám choval vás nejlepší přítel. Zasloužíte si takové úsilí a takovou úctu. Mnozí z vás nalézají energii k tomu, aby se soustředili na dokončení projektů, které uvízly, a dlouho se nedařilo je dokončit. Teď vidíte, že se to děje rekordní rychlostí. Když se to děje, vězte, milovaní, že to, co děláte, je správně načasované, aby se to dostalo do světa. Přijímejte s klidem vše, co se kolem vás děje. Vězte, že bez ohledu na to, co se kolem vás odehrává, jste vždy milování, podporováni a ochraňováni. Vždy jste obklopeni ochrannými anděly.
Po planetě se pohybují velmi turbulentní energie.Jsou to energie kolektivního vědomí, chaosu, strachu, utrpení, starosti - energie těch, kdo prohráli, těch, co zažili náhlou změnu počasí, které jim vzalo vše, co jim bylo drahé. V zemích sužovaných válkou je mnoho lidí, kteří se stále modlí za to, aby do jejich života a do jejich země přišel mír. Do toho přichází víření výronu kosmické energie a tak jste vy, pracovníci světla, žádáni, abyste, jako vždy, udržovali své světlo, udržovali svůj klid v bouři. Vězte, že vaše umístění na planetě je předurčeno osudem, takže jste v oblasti, kde je zapotřebí, abyste byli, aby vaše světlo přineslo do těch míst stabilitu.
Každý z vás je jako klíček - bod, na který se můžeme podívat, aktivovat ho a propojit s ostatními, aby se na planetě a v ní vytvořila stabilita. Tak vidíte, milovaní, sloužíte vyššímu záměru, než jste si kdy mohli představit. Vy jste našimi strategickým místy, jste našimi majáky v temnotách, které se prodírají atmosférou. Vězte, že ty temné a děsivé energie jsou po staletí čištěny, odstraňovány omračujícím a zvýšeným tempem a to je nakonec dobré pro každého. Tak vězte, že toto je přechodná situace, že je to zapotřebí, aby se ty energie vynořily na povrch, aby mohly být přeměněny na velké světlo, které bude použito pro nejvyšší dobro všech.
Jsme tak vděční, že se to děje a je to kvůli vám, milovaní. Když se z vyšší perspektivy díváme na vaše aurická pole, vidíme, že se vaše světlo stalo krystalické, že barvy, které vás obklopují, jsou jasné a čisté. Když tak jasně záříte, mnozí jste hodně barevní, duhově barevní, a to Zemi opravdu pomáhá v jejím všeobecném obrázku, protože my, z vyšších dimenzí, můžeme přijít a zacílit to světlo a upravit barvu paprsků, které jsou zapotřebí, aby přinesly do jistých oblastí světa urychlené a klidnější změny. Jsme velmi vděční, že na planetě jste.
V každém člověku se odehrává hodně léčení. Spojuje se mnoho věcí, sjednocuje se mnoho aspektů vaší bytosti a to ve vás vytváří větší mír. Když máte v sobě mír a požádáte o pomoc, pomůže to celý proces zvýraznit. Každého z vás obklopuje mnoho andělů a léčebných týmů, pomáhají vám ve všech oblastech vašeho života: fyzicky, mentálně, emocionálně, spirituálně a ano, finančně. Věci se lepší - vězte to a nikdy neztrácejte naději.
Žádáme vás, pracovníky světla, abyste posílali růžový paprsek Boží lásky do zemské mřížky, do zemského jádra, aby energie Boží lásky pronikla přes povrch planety, aby pronikla do krystalického, diamantového jádra Země, což umožní, aby torus - rotační plocha, obklopující Zemi, ten paprsek lásky distribuovala. Vše je dobré, láska prýští. Když se to, co vychází ze Země za pomoci vašeho úsilí, spojí s vesmírnými paprsky lásky, bude to pro ty, co se zrovna probouzejí, mnohem snadnější, budou zažívat mnohem víc klidu. Mír se rozhostí na mnoha místech světa a bude růst a šířit se, dokud nebude na této planetě mír! Děje se to, udržujte tuto vizi!
Do příštího týdne...
* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Poselství Matky Země

20. října 2016 v 14:00 MATKA ZEMĚ

Světelné duše časů minulých se scházejí.
Vstupují jemnou membránou do esence tady a teď.
Je dosaženo vyššího vědomí a doba přijímacích zkoušek je u konce.
Brány nového Bytí jsou plně otevřeny!


TZOLKIN 20.10.2016 12 CAUAC kin 259

20. října 2016 v 11:13 Mayský Kalendář na každý den

Cauac - Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu.
Zamyslete nad vaší dosavadní cestou a životními zkušenostmi v klidu a míru. Nesuďte, jednoduše uvažujte a zvažujte, abyste mohli rozpoznat, jak nejlépe upravit svou životní cestu a nasměrovat ji k vašemu žádoucímu horizontu. Dnes si můžete vybrat kvalitu Bouře, kterou chcete nebo potřebujete: tvrdý pohánějící cyklón, který spláchne permanentní negativní myšlenky, zvyky nebo vzory, měkký déšť pečující o nově zasazená semena nebo možná smyslnou tropickou Bouři, která rozhýbe vaší tvůrčí šťávu. Energie Cauac má nekonečnou sílu a nekonečnou možnost, použijte ji plně a použijte ji správně.
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky. Čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá "Universální Společenství" nebo "Nebeský Domov Bohů". Je to Znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem (vnitřní bouře, která přináší život).
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob, jak směrovat svoji přecitlivělost.
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
***
Zdravíme vás! Jsme velmi vděční za každý okamžik, kdy vědomě zarovnáte svou pozornost s námi. Víme, jak moc se toužíte připojit ke Zdroji na hlubší úrovni a také, že mnozí z vás si přejí vrátit se Domů. Přesto bychom vám rádi připomněli, že domov je tam, kde jste. Není třeba toužit po budoucích událostech, protože v jednom momentu můžete být tam, kde chcete, možná ne s vaším tělem, ale vaším srdcem ano.
Na Zemi probíhá velká Transformace. Mnozí cítíte, že je něco velkého na spadnutí. Nechoďte do strachu ani nenechte svou mysl bloudit k těm, kteří se zaměřují na zlo, stísněnost a zatracení, neboť to není pravda.
Země prošla mnoha cykly a toto je jen konec dalšího. Nový cyklus září jasně všem, kteří se rozhodnou to tak vidět. Všechno, na co zaměřujete svoji pozornost a přesvědčení, se stane realitou.
Pokud se rozhodnete věřit, že Země se rozpadne a že vy jste odsouzeni k destrukci, pak je to na určité úrovni to, co zažijete. Nezáleží na tom, protože pro vaši roli tělesnosti je to jen kapka v moři Času. Můžete si vybrat, co chcete zažít, takže proto je třeba dělat a vybírat si jen jak chcete žít.
Je mnoho lidí, kteří věří v existenci pekla, kde existuje jen pláč a skřípění zubů. Pro mnohé je to realita už nyní na Zemi, zatímco jiní se obávají osudu a smrti. Jsou to kódy přesvědčení zavedené těmi, kteří chtějí mít masy pod kontrolou. Vypadá to jakoby životodárný Bůh, který má kontrolu nad VŠÍM, nechal takové věci dojít k nevinným dětem? Jste nevinní, když neznáte Boží slova? Jestli je váš Bůh VŠECHNO, CO JE LÁSKA, pak to nemůže být jinak ani v oblasti Jeho myšlení. Dokonce i pozemského otce, který je schopný dávat a přijímat Lásku jen velmi málo, by nikdy nenapadlo poslat své dítě do věčného zatracení.
Toto všechno říkáme jen proto, abychom vám připomněli, že máte dávat pozor na své myšlenky a přesvědčení. Mnozí se obávají, že "Konec Času" přinese jen tmu a strach. Pobývejte ve svém srdci, udržujte pocity míru a klidu bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě.
Tím, že se zaměříte na Lásku za všech okolností, vám žádné zlo nemůže ublížit. Těšte se z Přechodu, který je zde, protože je opravdu požehnáním pro všechny, kteří se chtějí povznést nad chaotickou povahu světa a uměle vytvářenou společnost.
Nedělejte si starosti o druhé, pro všechny je všechno v pořádku. Neexistuje žádné peklo, žádný trest. Každý půjde na místo, kde může i nadále prožívat to, co si vybral. Je moudré sdílet, co víte s ostatními, ale nedělejte si starosti o jejich blaho. Nakonec se všichni sjednotíme se Zdrojem a můžete si být jisti, že své blízké uvidíte znovu, možná v jiném životě na jiné planetě. Hmmm..…. nezní to tajemně?
Buďte šťastní, buďte spokojení, buďte milující, Milovaní!
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU, uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami. To odhaluje vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com. Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Opakovanie životných lekcií VII. programy z detstva

20. října 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí

První co musíte udělat pro sebe: nepomáhám upevnit rodinu, zdraví, život, ale pomáhám nahromadit v duši lásku k Bohu. Tomu napomáhá dobrosrdečnost, schopnost milovat lidi se všemi jejich nedostatky, schopnost přijímat jakoukoliv situaci, zachovávat dobrosrdečnost, schopnost omezit své touhy, vůli. To vede k obnovení jak rodiny, tak zdraví a prodloužení života.

Kým som sa dostala k tomuto článku, dlho som hľadala úvodný citát. Aký návod dať na to, aby sme správne vychovali deti? Alebo aby sme ich vôbec mohli mať? Návod na obsluhu dieťaťa pri pôrode nedostaneme tak, ako keď si kúpime nový spotrebič. Preto urobíme v období tehotenstva a do dospelosti detí kopec výchovných chýb. Lebo skrátka nevieme. Neuvedomujeme si, aké následky majú naše slová na dušu dieťaťa. V tomto článku chcem ukázať programy, ktoré riešime s ľuďmi na terapiách. Aké otlačky dostali od predkov a s čím všetkým neskôr súvisia. Ak ich správne nespracujeme, hromadia sa v nás ako emočné stopy, traumy, záznamy a protiváhu k tomu negatívnemu hľadáme "vonku", v svetských radovánkach, ilúziách šťastia a lásky. A tie nachádzame v únikoch od skutočnosti a v závislostiach - tie budú rozpísané v ďalšom článku Opakovaní.
Bez zbytočných rečí, poďme na programy, ktoré súvisia s láskou, vzťahom samému k sebe, ktorý ale funguje aj "von", do vzťahov a výchovy detí:
 • láska manipuluje - samozrejme že nemanipuluje, manipulujú ľudia. Býva to program "niečo za niečo". Klasika z detstva - ak budeš dobrá, dostaneš lízatko. A už obchodujeme .. a v dospelosti lízatko naberá vyšší level 😀 Partnera, manžela, milenca - vydierame. Ty ma vôbec nemiluješ, lebo mi nenosíš kvety.. ak odídeš, zabijem sa.. ak tam pôjdeš, ani sa domov nevracaj, viac ťa nechcem vidieť…. ak nebude po mojom, koniec sveta 😀 .. ano, lebo sme v úrovni dieťaťa, trucovitého a dupajúceho človiečika, ktorý je naučený na tento spôsob získavania lásky, pozornosti, uznania. V detstve to fungovalo, vlastne nás to naučili rodičia, tak prečo to nerobiť aj neskôr, keď to vtedy fungovalo na nás? … O kúsok ťažší kaliber je
 • partner zodpovedá za moje pocity a potreby/partner ma zachráni - slová z detstva - prestaň revať, lebo mi z teba roztrhne hlavu.. buď ticho, bolia ma z teba uši .. prestaň konečne, je mi z teba zle .. a my sa sa cítime previnilo, zodpovední za bolesť, za ne/pokoj rodiča. Trápime sa kvôli tomu a máme pocit viny. A aby sme získali lásku, pozornosť, pohladenie od rodiča, vnímame ako by sme mu ulahodili, čo všetko musíme urobiť - len aby bolo znovu všetko v poriadku. Čo sa stane neskôr? Stávajú sa z nás záchranári. Bejvočáci prvej triedy, ochotní sa roztrhať, len aby sa všetci okolo cítili dobre, aby boli šťastní, spokojní - veď to je náplň nášho života. Zodrieme si ruky po lakte, aby bolo doma všetko tip-top, veď sme za všetko a všetkých zodpovední (v ďalšom leveli sme perfekcionisti a workoholici) … Opačná strana je - zachráňte ma/ čakám na záchrancov - všetci okolo mňa poletujú a starajú sa o moje blaho. Z detstva je to program ktorý v nás vybudovali Matky (zámerne píšem s veľkým - sú to ženy ktoré sa starajú o všetko, všetkých, obetavci - bejvočáci - to, čo je spomínané vyššie) - zo žien vychovajú princezné (alebo rovnaké otrokyne ako sú ony), z mužov princov, ale je to aj program jedináčikov, aj rodín, kde sú uprednostňovaní muži alebo ženy (spomínané už v idealizáciách). Ak nás vychovala Matka, nemuseli sme nič. Všetko sa dialo bez toho, aby sme pohli prstom, mali sme sa kráľovsky. A očakávame to aj v dospelosti, lebo iný život nepoznáme - čerešničkou na tom celom sú romantické filmy, princovia na bielom koni, luxusný život podaný v médiách, ktorý je tým, čo chceme, čo máme vysnívané a sme pre to ochotné urobiť všetko… Fňukáme, emocionálne vydierame, lamentujeme a neuveríte - vždy pritiahneme záchranára! A znova sme v úrovni otrok-otrokár. Na to nadviažeme:
 • láska je drahá - lebo máme očakávania drahých darov - veď len veľký briliant je dôkaz lásky 😀 .. ak ma miluje, musí mi to dokazovať drahým parfumom, dovolenkou, večerou… na druhej strane je ale strach z toho, že láska je drahá a nemôžem si ju dovoliť. Jedno lepšie ako druhé, že? V detstve je to - nezaslúžiš si to a to, lebo … alebo presný opak, dávame deťom všetko na čo si ukážu, aj keď si to nezaslúžia alebo si to nemôžeme dovoliť, ale kúpime to, len aby: sme mali od nich pokoj, aby sme ukázali že na to máme a pýšili sa pred ostatnými…
 • nezaslúžim si lásku/nikdy nebude dostatok lásky - môže byť aj následkom predošlého programu. Ak mi rodičia poriadne nevysvetlili pre čo nemôžem niečo mať, detská hlávka si to vysvetlí - nezaslúžim si to. Ak mi namiesto darov neprejavili pozornosť, mám v sebe prázdno a to sa najjednoduchšie dopĺňa cez úniky od skutočnosti a závislosti. Lebo prázdno potrebuje nejako zaplniť. A znovu - najjednoduchšie je čas, ktorý dáme dieťaťu, spoločné hry, prechádzky, tvorenie, šport.. nie hračky, dary - lebo to nie sú dôkazy lásky. Tie majú byť len ako bonus.
Písala som o negatívach, ktoré sa zapisujú, ale mala by som napísať aj pozitívne programy. Tak poďme na to, na čom pracovať, čo deti učiť a čo im zapisovať do podvedomia:
 • zaslúžim si lásku, existuje dostatok lásky - lásku najlepšie prejavíme časom, ktorý darujeme. Partnerovi, deťom, priateľom, rodičom … ale hlavne sami sebe. Aby sme si lásku zaslúžili, nemusíme robiť nič. Lebo ju už máme. Lásku, ktorú máme "z hora". Od Boha, Vesmíru, Univerza - nahraďte si čím len chcete… Tá je najdôležitejšia a na nej máme vždy pracovať (a je v citáte na začiatku). Cez túto úroveň (sebe ale aj deťom) budujeme sebalásku, sebahodnotu a cez ne lásku a úctu k ostatným, lebo ako máme radi seba, tak aj ostatných. Čo vyžarujeme, to priťahujeme - koho priťahujete Vám napovie na čom treba popracovať 😉 Ostatné lásky sú len ako dar, môžu odísť tak, ako prišli. Preto lipnutie a závislosť na partnerovi, deťoch ich v istej forme zabíja. Prečo? Lebo
 • partner nie je môj majetok, láska nepozná hranice - pri tom partner nie je môj majetok, ma napadla scéna z Pyšnej princeznej - "zavaž mi střevíc!" Pýcha a arogantné správanie krásne ukázali na úroveň otroka a otrokára. Mnohí žiaľ takto zaobchádzajú so svojimi partnermi - lebo sú tak naučení z detstva. A znovu sa vrátim k negat. prejavom na začiatku - láska manipuluje a partner zodpovedá za moje pocity a potreby. Ľudí nevlastníme, a ani deti nie sú náš majetok. Deti sú nám požičané, vybrali si nás, nie my ich. Preto sa k nim správame s úctou, ale zároveň vyžadujeme rešpekt a úctu z pozície "väčšieho", dospelého, rodiča. Učíme ich zodpovednosti za svoje činy, oni majú počúvať nás, nie my ich - samozrejme myslím obrazne, počúvame sa vzájomne, ale čo po deťoch vyžadujeme, musia plniť. Cez to sa učia sebahodnote, sebaistote - ak ich následne správne oceníme/ohodnotíme. To, že láska nepozná hranice súvisí s tým, že nech dieťa vyvedie čokoľvek, odpustíme mu. Lebo láska nie je závislá na ľudských hodnotách a predstavách. Ale zničiť ju dokážu naše očakávania.
 • láska je sloboda, dokážem milovať bezpodmienečne - jooj, ťažké lekcie 😀 uvedomiť si, že nikoho nevlastním, nemôžem ho priviazať doma o stôl, nemôžem neprestajne mať pod kontrolou ako sa cíti, kontrolovať kde, s kým je …aké sú to programy z detstva? Kritický rodič a od neho - nesloboda, dirigovanie, neprestajná kontrola a aj strach rodičov - spadneš, dávaj si na seba pozor, kde si bol, kedy prídeš, kto to s tebou je? Atď.. v dospelosti pokračujeme a toto isté aplikujeme na partnera. A čo sa stane ak chceme niekoho uväzniť? Má snahu utiekať. Lebo láska je sloboda. Lebo milovať máme bez podmienok. A partner s nami chce byť, tak bude. Pre nás samotných, pre lásku ktorú k nám cíti - alebo nie. Buď jedno alebo druhé. O čom celá tá kontrola je? O našom nízkom sebavedomí a sebahodnote, strachu, potrebe istoty a bezpečia. Všetko strach z budúcnosti (aj napr. zo samoty). Žiarlivosť je strach, že prídem o partnera, lebo je tu niekto lepší ako ja. Samozrejme je to hlúposť, len naše domnienky, nie pravda. Ak partner od nás uteká, tak len pre to, že mu nedávame to, čo mu dáva iný človek. Chyba je vždy na oboch stranách. Komunikujme, rozprávajme sa, a tak
 • láska sa vyvíja a rastie, rastiem prostredníctvom vzťahov - lebo každého človeka máme vo svojom živote nie náhodou, ale presne pre to, čo sa vzájomne máme naučiť. K tomu patrí aj prijatie našich rodičov, odpustenie za to, že neboli dokonalými a mali/majú kopec chýb (lebo my sme neomylní a vieme všetko najlepšie, že? 😉 A tak s istým vekom pochopíme, že rodičia nám dali len to, čo mali, koľko vedeli. Nik nám nedá to, čo nevie, že nám má dať. Preto vyčítať rodičom, čo všetko nám nedali je hlúposť. Každý sa vyvíja a rastie, naše deti sú o kus múdrejšie ako my. Prijmite fakt, že detstvo sme mali presne také, ako sme potrebovali pre to, kým sme dnes. Že sme si vybrali rodinu do ktorej sme sa narodili zámerne - lebo zodpovedala našej osobnej karme. Že vďaka rodine sme tými, kými sme dnes. A raz, ak budete mať starých rodičov, nezabudnite mať trpezlivosť - lebo oni ju s nami mali, keď nás učili jesť, chodiť, rozprávať. Majte dostatok lásky a úcty, lebo to, ako sa správate ku svojim rodičom raz dostanete nazad cez svoje deti. A cti otca svojho a matku svoju má tiež iný rozmer. Ak nenávidíme otca, degraduje naša psychika a nervový systém. Ak matku - odchádza fyzické zdravie. Píšem všeobecne, každý máme svoj osud a vlastné odlišnosti. No a na záver - aj keď mohol byť pokojne tento program na začiatku -
 • láska lieči - nakoniec uzdravíme vďaka nej všetko. Aj svoje detstvo, aj vzťahy a minulosť, aj fyzické telo. Ale poďme od detstva. Čo sa stane ak ochorieme ako deti? Rodičia (by mali) všetko nechať tak a venovať sa nám. Zahrnúť nás láskou, pozornosťou, opatrovať nás. Žiaľ, doba "pokročila", že deti napcháme liekmi, pustíme telku, počítač alebo iné technické vymoženosti a dieťa je ponechané virtuálnemu svetu. A vzďaľujeme sa od seba, lebo nás naháňa práca, povinnosti, lebo všetko má prednosť pred malou chorou kôpkou v posteli … ale pozor, pohladenie, útechu, pozornosť, lásku mu nedá technika, ale my. Ak nedáme, dieťa uteká do virtuálneho sveta a stáva sa závislé.. V lepšom prípade šupneme dieťa k starým rodičom. A ak sú tí plní lásky, dokážu doplniť dieťaťu to, čo malo dostať od nás. Dokážu nás (ale nie úplne) zastúpiť. Rodičia, uvedomte si, že ak máte choré dieťa, niečo nerobíte správne a ono Vás cez svoju chorobu sťahuje "zo sveta" do úrovne lásky. Nevyhovárajte sa prosím na dobu, na peniaze alebo prácu. Uvedomte si, že ste za deti zodpovední, ste ich stvoritelia a vzájomne ste energeticky poprepájaní. Vzťah s dieťaťom si môžete vybudovať len v detstve a detstvo utečie ako voda. Ak mu v tomto čase nedáte cez svoju pozornosť dostatok lásky, bude ju hľadať inde - u pochybných priateľov, vo virtuálnom svete, všade tam, kde nájde aké - také uznanie, prijatie … alebo v iných závislostiach (a znovu sa dostávam k pokračovaniu v ďalšom článku 😉 A v puberte nedoženiete to, čo ste mali dať v detstve. V detstve sa budujú základy. A ak ich nemá od nás pevné, puberta prináša zemetrasenia. Ale to by bolo na ďalší článok 😉
Je mnoho úrovní a blokov, ktoré vytvárame deťom, alebo sme dostali od našich rodičov. Priatelia drahí, vedzte, že to nikto nerobí vedome. Sme ovplyvnení tým, čo sme dostali od svojich rodičov, čo do nás zapísali. A oni to dostali od svojich rodičov .. skúste pozrieť na vzťahy starých rodičov + ich súrodencov a nájdete mnoho odpovedí na to, prečo sa rodičia správali ako sa správali. Vychovali Vás tak, ako vedeli. Odpustite im, pustite minulosť a nahraďte ju prijatím, pochopením. Ak to nepôjde na prvý, či piaty raz, na desiaty sa podarí. Sme tu predsa pre to, aby sme si vybavili všetky karmické väzby. A tie s rodičmi bývajú najviac a najsilnejšie zapísané v našom podvedomí. Majte sami seba v láske, úcte a učte to aj svoje deti. Vyžadujte po nich rešpekt a úctu k dospelým, autoritám, predídete tým pýche a arogancii v puberte. Učte ich vlastným príkladom a slovami čo sa patrí a čo nie. Uvedomujte si, že deti Vás počúvajú, aj keď si myslíte že nie. A všetko do seba zapisujú. Ste za tie zápisy zodpovední. Aby ste nemuseli v dospelosti riešiť závislosti, rozvody, krachy …

S láskou Vám všetkým,
ale hlavne môjmu otcovi, ktorý bol pre mňa najväčšou školou,
Mária :)

Autorské články možno kopírovať len s aktívnym odkazom: www.eldhwen.sk Ďakujeme že rešpektujete našu prácu.


Uvědom si, že plněním své role můžeš šířit klid a soulad do celého světa.

20. října 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Nejsi snad součástí celku? Proč se z něj tedy vyděluješ svým neuspořádaným životem? Když naplníš svou mysl ušlechtilými myšlenkami, svá ústa ušlechtilými slovy a svůj život ušlechtilými skutky, staneš se součástí ušlechtilého celku, Mého vesmíru, v němž do sebe vše dokonale zapadá. Bude-li každý jedinec hledat a nacházet vnitřní klid a soulad, pak také světu bude vládnout klid a harmonie. Někde se musí začít, tak proč nezačneš u sebe? Uvědom si, že plněním své role můžeš šířit klid a soulad do celého světa. Mohutný oceán tvoří ty nejmenší kapičky vody a stejně tak mořská pláž se skládá z nepatrných zrníček písku. Proto každý jedinec s mírem ve svém nitru přináší mír do vnějšího světa. Tak proč nezačneš plnit svou úlohu již nyní? Povznes své srdce a vzdávej věčné díky za to, že víš, jaká role ti byla svěřena. Potom vykroč a naplň ji.

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.

19. října 2016 v 14:32 CO NABÍZÍM
Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 150 Kč
9 x 13 cm cena 130 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz


Opakovanie životných lekcií VIII. závislosti, úniky od skutočnosti

19. října 2016 v 9:58 Vývoj vědomí bytostí

Program sebeskázy je výsledkem zvýšených nároků ke světu. Tyto nároky jsou zase výsledkem zvýšené závislosti na lidských hodnotách. Lidské hodnoty se skádají z materie, prostrou a času. Čím hlouběji do nás proniká program sebeskázy, tám rychleji stárne naše tělo a všechno, co nás obklopuje.
S.N.Lazarev

K napísaniu ďalšej časti ma priviedlo množstvo únikov od skutočnosti a závislostí, ktoré som tento rok objavila v osudoch ľudí, ale aj to, s čím sú pospájané, ako im ľahko podľahneme a nachytáme do svojich jemnohmotných tiel.
Ako zvyčajne, budem písať ako budem cítiť, preto prosím berte moje riadky len ako moje skúsenosti. Ak sa s nimi nestotožňujete, berte vety len ako informáciu. Ďakujem.358e52e5d0_67717324_u
V praxi sa roky stretávam s rôznymi závislosťami. Ale stop, asi by sme si mali najskôr vysvetliť odkiaľ sa berú, prečo niekto je viac na ne náchylný a niekto vôbec.
Ako zvyčajne, za všetko môže naše detstvo a predkovia 😀 .. ale samozrejme hlavne my, lebo to, čím sme prešli sme si vybrali ako lekcie potrebné pre rast duše, vysporiadanie sa so životnými blokmi, programami a vysporiadaním sa s ľuďmi. Príčina a následok. Čo sme kedysi zasiali, teraz zberáme. No posledné roky čoraz viac vidím spojenie nášho osudu s rodovými líniami a životmi našich predkov. Bolo by to na mnoho článkov, lebo každý osud je originálny a má svoje špecifické úrovne. Tie sa najlepšie preberajú a čistia na osobných sedeniach (ale aj na diaľku). Aby som sa neopakovala, prikladám odkaz na predošlý článok, ktorý mnoho vysvetlí: http://www.eldhwen.sk/opakovanie-zivotnych-lekcii-vii-programy-z-detstva/
Citát na začiatku súvisí aj s idealizáciami - ktoré sme rozoberali tu: http://www.eldhwen.sk/z-praxe-srt-idealizacie-nadvazujeme-na-priority/ a ktoré úzko súvisia s tým, o čom budem písať. Lebo
Idealizácie úzko súvisia s ilúziami. Úniky od skutočnosti prerastajú do závislostí, sebaničenia, sebadeštrukcie. Najlepšie to vysvetlím priamo v príkladoch.
 • Jedlo, alkohol, cigarety, drogy - alkohol a drogy slúžia na odpojenie vedomia (vo vedomí sú všetky negatíva, ktoré nás ovplyvňujú a trápia, funguje hlava a všetky jej spomienky). Cez jedlo a všetky pôžitky s tým spojené, si telo dokáže rýchlo doplniť napr. lásku, ktorá chýba človeku (sladké, slané jedlo). Ak naviac priberáme v oblasti brucha, obaľujeme sa pred prípadnými emoc.útokmi z vonku. Cigarety - rýchle upokojenie cez pravidelné rytmické dýchanie. (program nedostatku sebalásky) .
 • nákupy, veci, oblečenie - znovu program z detstva, ktoré sme už spomínali v predošlom článku, následok doplnenia toho, čo nám chýba vo vnútri. Sme zasypaní vecami, ktoré ani nepotrebujeme, ktoré možno nikdy neoblečieme, nevyužijeme, zaberajú nám len miesto a napriek tomu znovu kupujeme, hromadíme…. Lebo - je to známkou toho, čo je práve moderné a cez čo nás bude okolie uznávať, chváliť, dávať nám lásku. (program nedostatku sebalásky)
 • Televízia, počitač, virtuálny svet, hry, gamblerstvo - žitie v inom svete, ktoré je prijateľnejšie, v ktorom nachádzame to, čo nemôžeme dosiahnuť v realite. Toto býva ako následok "odloženia" dieťaťa v čase, kedy potrebovalo komunikovať, získavať sebaistotu cez kontakt a podporu od rodičov. (program nedostatku sebaistoty, sebadôvery, sebahodnoty)
 • partner, deti, ľudia, uznanie/ocenenie - znovu naučené z detstva - zachraňujeme, obetujeme sa - alebo sami sa necháme zachraňovať kvôli získaniu lásky a uznania od okolia.(program nedostatku sebaistoty, sebadôvery, sebahodnoty)
 • fyzické telo, krása, šport, zdravie - áno, aj to je závislosť a únik od skutočnosti - lebo sa musíme podobať na dokonalé vzory a idoly z časopisov, telky. Lebo sami o sebe sme nedokonalí, nemožní, hrozní. Ale keď budeme vyzerať ako modelka z časopisu, mať plastikové ultraštíhle telo a vyhladené vrásky, alebo svaly budeme milovaní, uznávaní a obdivovaní. Len ak budeme dodržiavať predpísané stravovacie návyky (tie, ktoré sú práve moderné), budeme zdraví a krásni. V preklade - dostaneme od okolia to, čo si sami nedávame - uznanie a lásku. Ak si uvedomíme, že sa nepotrebujeme na niekoho podobať, že takí, akí sme sme dokonalí a ak sa chceme meniť, tak rozhodne nie kvôli tlaku z vonku, ale pre vlastný dobrý pocit - vyhrali sme. A až vtedy to bude mať ten pravý zmysel. Lebo čokoľvek, čo nerobíme s radosťou, nadšením a s vnútorným súhlasom, je proti nám. Akékoľvek plastiky a úpravy sú neprijatie vlastného života, seba. Strach z budúcnosti. Prečo sa máme nenávidieť za to, že starneme a meníme sa? A čím viac strachu - viz citát na začiatku 😉 Priatelia zlatí, všetko je to len ilúzia. Za veľké peniaze ilúzia krásy, spokojnosti a šťastia. Koľko vydrží ilúzia? Kým nespľasne ako balónik. Kým sa z nej nezobudíme. Kým nepocítime následky. Kto nevie starnúť s gráciou, radosťou, tomu nepomôžu drahé preparáty, plastiky ani mladí partneri. Lebo svoje vnútro neoklamú. Len celé trápenie, ktoré riešia pozlátkom zatláčajú hlbšie do podvedomia. Neviem kto to povedal, ale pekne povedal (a samozrejme nehodí sa to len k tomuto) - mnohí ľudia sa podobajú na hroby. Z vonku kvety a vo vnútri zapáchajúca mŕtvola. (program nedostatku sebalásky, sebaistoty, sebadôvery, sebahodnoty)
 • spoločenské postavenie, kariéra, majetok, práca, peniaze - len ak budem mať titul, budem niekto. Len ak budem mať značkové auto, oblečenie, drahé dovolenky, luxusný dom, deti na VŠ a samozrejme aj vzhľad z predošlého programu, budem uznávaná, milovaná. Všetko je o malichernostiach, ktorými sa môžem pýšiť pred priateľmi. Vôbec nevadí, že mám obrovské dlhy, dôležitý je povrch. Dôležité je zaujať a byť viditeľná. Ale znovu je to ilúzia šťastia, spokojnosti a radosti. Alebo - ste šťastní, ak musíte doživotne makať v podniku, kde ste len kvôli peniazom, ale ste tam nešťastní? Makať na splátky za drahé auto, ktoré Vám niekto nabúral na parkovisku… dom, bazén, ktoré potrebuje kopec práce, opatery, investícií? A čo to vysoké postavenie? Páči sa Vám, že ste do večera v práci, že vďaka stresu máte nervy a žalúdok na pochode, partnera a rodinu vidíte až večer? Nevadí Vám, že tým možno vytvárate priestor pre iného partnera? Bude Vám to celé stáť za to, ak budete o pár rokov vďaka práci a postaveniu, ktoré je momentálne prioritou, sami? … ešte by som doplnila workoholizmus ako pokračovanie nadmernej zodpovednosti a perfekcionizmu. Pracujem ako drak aby som získala väčšie ohodnotenie a uznanie - čo ale nebýva, zvyčajne na mňa naložia ešte viac .. tu mi mnohí budete oponovať, ale veď to robím pre to, aby sme boli zabezpečení, robím to pre rodinu, pre deti .. milí zlatí, pozrite posledný bod - závislosť na budúcnosti 😉 .. a čo ak tá budúcnosť nikdy nepríde? Čo ak plány, sny a túžby zruší autohavária, krach firmy, rozvod.. a všetko bude úplne inak ako ste si plánovali? .. žite tu a teraz, robte čo robíte s láskou a ak ste v práci len pre peniaze, tak aj za to buďte vďační a nefrflite. Nerobte nič len pre iných, ale hlavne pre seba a užívajte to. Nebuďte otrokmi strojov, domov, domácností. Veci majú slúžiť nám, nie my im 😉 Apropos ženy .. ten prach a špinavé okno počkajú aj do ďalšieho týždňa. Ale choré dieťa, partner, či Vaše zdravie je tu a teraz. Myslite na to, čo je práve teraz dôležité, a aké/ako máte nastavené vlastne priority. (program nedostatku sebaistoty, sebadôvery, sebahodnoty, sebalásky)
 • sebevražda, agresivita, krádeže - neuveríte, ale aj toto sú úniky od skutočnosti. Mala som prípad, kedy jediné východisko z trápenia v rodovej línii bola sebevražda (v každej vetve rodiny jeden človek). Ľudia nevedeli ako von z problémov, ktoré ich postretli. Uzatvorili sa do seba (lebo od detstva boli naučení žiť bez lásky, podpory od rodičov, žili v emoc.chlade). Nemali dôveru v seba, v ľudí okolo seba (lebo neboli naučení hovoriť o tom, čo ich trápi). Agresivita súvisí s tým, čo dieťa zažilo v detstve - len pokračovalo v naučených programoch. Radšej udrelo prvé, pôsobilo tvrdo, aby nebolo jemu ublížené (reagovanie cez strach). Krádeže patria k zvláštnej kapitole, mnoho príkladov z praxe nemám, ale z toho, čo som mala možnosť odsledovať, zvyčajne išlo z detstva o nedostatok lásky, pozornosti a program nezaslúžim si lásku, pozornosť. Osobitou kapitolou sú zdedené sklony ku krádeži (kedy má jedinec všetko, ale predsa musí aspoň niečo zobrať). Tu som videla v detstve "odkladanie" dieťaťa, rodič nedával dieťaťu dostatočnú lásku a pozornosť. Preto si dieťa cez drobné krádeže vynucovalo "haló, všimnite si ma" - pokojne ma potrestajte, zbite, len si ma prosím všimnite.. a v tomto je odpoveď aj na to, prečo je mnoho problematických detí - rodičia, koľko sa im venujete? Majú nedostatok pozornosti, lásky, komunikácie. Preto potrebujú na seba pútať pozornosť. (program nedostatku sebaistoty, sebadôvery, sebahodnoty, sebalásky)
 • závislosť na budúcnosti - závislosť na budúcnosti súvisí s nežitím v prítomnosti, ale v budúcnosti. V očakávaniach, plánoch, snoch. Čím viac žijeme v budúcnosti, tým menej máme lásky v duši - lebo sa zásoba lásky v duši (minulosť cez ktorú sme si zásoby nazberali) prelieva do budúcnosti (do plánov, snov, očakávaní, sústredení mysle na budúce). Ale, pokiaľ nežijeme tu a teraz, v prítomnosti, zásoby lásky v duši si nemôžeme vytvoriť. Lebo len cez prítomnosť si ju vieme vytvoriť. Už sme písali, čo sú zásoby lásky v duši, ale pre istotu pripomeniem: pre dospelých je to oddych - a v ňom čokoľvek, čo nás baví a teší - maľovanie, háčkovanie či pletenie, akékoľvek ručné práce, ale aj práca na záhrade a celkovo pobyt v prírode, pri ktorom vieme vypnúť hlavu.. ďalej šport, meditácie, čítanie kníh, sledovanie vnútorne obohacujúcich programov, návšteva divadla .. ale aj deň v pyžame a s knižkou, posedenie s priateľmi (pozor ale nemýľte si resety hlavy množstvom alkoholu so zberaním lásky do duše 😀 ), skrátka všetko, čo nás teší, robí našej dušičke dobre a vo vnútri sa cítime spokojne. Ale aj (a vo veľkej miere) modlitby, skutky milosrdenstva a pomoc iným. Tieto zásoby treba pravidelne dopĺňať - minimálne raz za týždeň (nedeľa je na to ako stvorená). Ale najlepšie je naučiť sa denne si pre seba nájsť čas pol - hodinku, kedy vypneme hlavu (pre mňa je to pes a les + večerné modlitby).
Dám aj príklady. Prvý dám o tom, ako dokáže rodič odčerpávať budúcnosť vlastným deťom: mnoho mám je samoživiteliek. Žiaľ spoločnosť nerobí nijaké podmienky pre to, aby rodič mohol v pokoji aj pracovať, aj sa venovať deťom a aj popri tom normálne žiť. Mamy (ale aj otcovia, ktorí majú na starosti deti a sú bez partnerky) sa majú čo obracať aby zabezpečili všetko čo potrebuje nielen dieťa, ale aj on + domácnosť a aby mohli ako tak fungovať v zdraví a spokojnosti. Čo sa ale deje, ak je rodič nonstop v práci, dáva málo času, lásky, pozornosti a energie dieťaťu? Odčerpáva mu budúcnosť, lebo sám na/pre seba jej má málo. Svoje zásoby míňa na prácu, chod domácnosti, fungovanie .. a dieťa môže začať - chorľavieť (daj mi lásku, vykašli sa na prácu a všetko okolo, ja som predsa dôležité .. a cezo mňa si oddýchneš, uvoľníš sa z toho neprestajného kolobehu) .. alebo sa zhorší správanie či výsledky v škole (čo je tiež - haló, venuj sa mi, všimni si ma, dávaj mi lásku). A rodič buď vypočuje volanie, alebo nie - odloží dieťa ku starým rodičom, lebo práca je priorita, alebo osud môže urobiť rôzne "srandičky" a zariadiť všetko tak, aby rodiča donútil byť s dieťaťom - či sa mu to hodí, páči, alebo nie. Ako? Cez spoločnú chorobu, cez nemožnosť odísť z domu, pokazené auto či iné "náhody". A čas spolu strávený slúži na doplnenie zásob lásky v duši a zásob budúcnosti.
Druhý príklad je ako sami sebe nevedomky odčerpávame budúcnosť. Príklad je o mladom mužovi, ktorý má prioritu prácu, zárobok, biznis, 6 dní v týždni. A jeho najjednoduchší reset je cez víkendy s jointom, alkoholom a priateľmi. Takéto vypínanie hlavy a zabúdanie na problémy sa dá tiež len do času. Kým sa neminie zásoba budúcnosti a osud neprinesie stopky - najskôr v malej forme - v podobe pokazeného auta, ktoré naznačuje spomalenie. Strateného diára či dokladov (vykašli sa na termíny, buď iným človekom), až po chorobu, úraz (kedy je už nútený sa zastaviť a oddychovať). A buď túto lekciu vezme ako spomalenie a reštart vlastného života, priorít a hodnôt, alebo s hnevom a pocitom viny (čo všetko mi utieklo, koľko práce som mohol stihnúť). Mnohí z ľudí, ktorí mali podobný reštart vedeli využiť všetko tak, aby napravili čo dovtedy robili nesprávne. Mnohí nevyužili a pokračovali strmhlav do problémov. A aby som nezabudla na veľmi dôležitú vec, mnoho závislostí sa životom mení, z jednej prejdeme do inej: alkoholizmus vymeníme za workoholizmus. Dám veľahovoriaci príklad jedného staršieho pána, kde sa ukáže kopec motivácii, idealizácii a aj závislostí a ich dôvodov. Hlavnou životnou lekciou (z jeho osobnej karmy + z karmy rod.línie) sú: pýcha/prestíž/arogancia/kritickosť, idealizácie úspešného osudu a spoločenského postavenia (teda snaha niekym byť, niečo dokázať, mať postavenie, moc) a cez to získavaná potreba uznania (cez workoholizmus). V skratke - veľmi úspešný starší pán, ktorý dosiahol od okolia uznanie za svoju celoživotnú prácu (ale nie uznanie a ocenenie samého seba, nedokázal sa oceniť a mať sa rád), sa na konci kariéry z jednej závislosti (na práci a uznaní) presunul do závislosti na alkohole. Počas života nerobil veci s láskou a pre to, že ho bavili, ale pre uznanie od okolia a aby sa mohol tým, čo dosiahol pýšiť (jeho rodina hovorila ako mu stúpala pýcha a arogancia akonáhle dokončil nejaký projekt). Ale čo príde od osudu: buď prídu lekcie cez rodinu (prišli rozvody detí - ktoré on cez svoju idealizáciu spoloč.postavenia veľmi zle znášal - veď ako len vyzeráme v očiach druhých, my, taká úspešná rodina… samozrejme za týmto prišiel hnev a pocit viny, že ako otec zlyhal). A prišli malé úniky od skutočnosti cez alkohol .. kopec hodín mal vedomie a hlavu zamestnanú prácou, ale čo potom, keď mala hlava "voľno"? Prišli výčitky - aj z jeho detstva- kritickí otec, do toho hanba, ktorú mu robili deti, a jediné riešenie ako umlčať hlavu bol alkohol. Ako prešiel na dôchodok, tak alkohol vyplnil všetko. Ukočenie je ale skvelé, po zásahu od dcéry (kedy sme urobili cez čistenia a modlitby maximum), je otec na liečení a svoju zmenu berie vážne. Zatiaľ je výsledok pozitívny, zvyšok je na ňom :)
Ak je však úroveň zásahu blokov z detstva veľmi hlboko, je potrebné vyhľadať dobrého psychoterapeuta a prejsť silnejšími terapiami. Lebo ak ste pacient, vaše dieťa bude rovnako pacient, nech by ste sa snažili akokoľvek. Čo je v programoch rodových línii nezakryjete, nevymažete, len s tým musíte pracovať najlepšie ako sa dá/mať to pod kontrolou. Neopakovať chyby predkov.
Všetko slúži ako lekcia a poučenie - ak sa chceme nechať poučiť. Ak vnímame informácie, ktoré nám osud podsúva. Ale tie vieme správne vnímať len cez tu a teraz. Je to otrepané, a počúvame to stále dokola zo všetkých strán. Ale je to skutočne jediná správna cesta ako nežiť v minulosti (v hneve, neodpustení, pocitoch viny - všetko je to skrytá pýcha), ani v budúcnosti (snoch, plánoch, očakávaniach - a následných sklamaniach z toho, že sa život uberá úplne iným smerom ako sme my chceli). Ako si vytvárať zásoby lásky v duši pre seba a potomkov. Ako byť zdravými, spokojnými a touto energiou obohacovať ľudí okolo. A priatelia, vedzte, že to, čo šírite, má vplyv na všetkých okolo Vás. Alebo skúste si to otočiť - ako by mi bolo, ak by som mal/a stretnúť niekoho ako som ja práve teraz … dúfam, že sa usmievate a tešíte sa z toho koho vidíte 😉 Preto vždy vysielajte čo chcete prijímať. A nevadí, že ste jeden z mála. Nejako sa predsa začať musí. A verte tomu, že keď sa Vy budete usmievať, okolie sa postupne tiež rozžiari. A bude tieto energie posúvať ďalej. Nie sme zodpovední len za seba samých, ale aj za to, čo dávame zo seba do okolia. Čo cez vlastné energie dáme potomkom. Preto zásadnou prácou pred príchodom potomka je pustiť minulosť, udržiavať si lásku v duši a kúsok do budúcnosti posúvať pozitívne myšlienky. Veriť, že dostaneme presne to, čo je pre našu dušu najlepšie a vždy ku každému problému tak pristupovať. Je to len lekcia, skúška v Škole Života. A všetci chceme absolvovať najlepšie ako sa dá, že? 😉
S láskou k sebe priatelia, pozerajte do svojho vnútra a vyhadzujte nepotrebné…
Mária :)

Autorské články je možné šíriť len s pripojeným aktívnym odkazom na našu stránku www.eldhwen.sk Ďakujeme, že rešpektujete našu prácu.

SOUDY

19. října 2016 v 9:30 Vlastnosti i ctnosti
Všechny naše soudy jsou nešťastným vyjádřením našich potřeb.
Pamatujte na to tehdy, kdy máte tendence vynášet jakýkoli soud a pamatujte na to i tehdy, jestliže o vás vynáší soud někdo jiný.
Vždy mluvíte o sobě.
Vždy mluví o sobě.
Třeba silný tlak na spravedlnost spolu se soudem o nespravedlivých lidech a nespravednost všude kolem tohoto člověka, může být jen skrytá potřeba úcty, identity a uznání.
Vždy je jednodušší svalit zodpovědnost na okolí, na ty druhé, na život sám. Zdánlivě těžší je vrátit se k sobě a zjistit: Co cítím? Co potřebuji? Co mi vlastně chybí?
Takto pracuji s každým člověkem, pokud už průvodce nepotřebujete zkuste to sami, není to těžké.
1. krok - POZORUJ.... co se děje s tvým tělem, když o tom přemýšlíš? když to prožíváš?
2. krok - PROCIŤ.... mám z toho příjemný pocit? mám z toho nepříjemný pocit? Nedokážeš-li to rozlišit, uč se rozlišovat tento pocit v těle. Příjemný pocit = pocit tepla, klid, uvolnění v těle. Nepříjemný pocit = tlak na hrudi, chlad, nervozita v těle. Jaká emoce to právě přišla do mého prostoru? Je to sebelítost? Pocit, že mi všichni ubližují, že to mají jednodušší? Je to hněv? Zlobím se na toho člověka a pravdivě si to přiznávám, i když jsem si dlouhá léta namlouval cosi jiného a obhajoval jeho i své jednání? Je to bezmoc? Pocit, že s tou situací nelze nic udělat, že neexistuje žádná cesta ven? Je to smutek? Ten dlouho zadržovaný pocit, že mi něco chybí? Je to pocit viny? Hluboké přesvědčení, že si nezasloužím nic dobrého, nebo si to nezaslouží ostatní?
Sedni si do té emoce a dýchej.... dýchej jí každým pórem v těle. Každou buňkou. Dýchej, plakej, dýchej... vyhni se při tom přemýšlení o osobním příběhu. Ten tě zbytečně stahuje do sebelítosti - bažiny, kde úleva nepřichází, neboť rezonuje na velmi nízkých frekvencích a tam my přeci dojít nechceme. My chceme skutečně cítit, autenticky a pravdivě prožívat a otevřeně milovat na frekvencích, které jsou výš, v oblasti srdce. Proto žádný příběh. Příběh je v oblasti hlavy. Jestliže jsi v příběhu, pak neprožíváš, ale přemýšlíš a tehdy nemáš čas vnímat prožitek. Vzpomeň si, jaké by to bylo, kdybys u milování přemýšlel/a? O kolik by prožívání bylo méně intenzivní. Prožívání je otevřenost sama, nikoli myšlení. Vypni ten příběh a opět se vrať jen k pozorování svého dechu.
3. krok - POTŘEBA... nyní už jsi v klidu, emoce odezněla. Odešla s posledním rychlým výdechem, dech se zklidňuje. A nyní je čas zjistit: Co potřebuji, abych z toho měl/a příjemný pocit. Umím si o to říct, nebo mám svá stará omezení - obhajobu, výmluvu, strach proč to nejde? Všichni jsme nějak vyrůstali. Možná jsme byli zvyklí, že to vždy rodiče vymysleli za nás, co vlastně potřebujeme. Mami, tati, já potřebuji jít ven na čerstvý vzduch.
Ne, ty se potřebuješ jít učit.Tak dlouho to věděl někdo lépe než my, tak proč si na to nezvyknout a nepoužívat to i dávno v dospělém věku? Zahoďte teď tato omezení. Kdykoli jste v krizi, uvědomte si to a zahoďte je. Nikdo vám neřekne, co potřebujete. Nikdo vám neřekne, co chcete vy, co je pro vás příjemné, prospěšné, nádherné, Vy to musíte zjistit sami. Tím se dostáváte od směru ven - od těch druhých, zase směrem dovnitř - k sobě. Nevymlouvejte se ani ve chvíli, kdy třeba partner stávkuje a zavírá před vámi neustále dveře, ač vy je máte pro něj neustále otevřené. Tady se jen snažíte více otevírat své srdce, učit se empatii a soucitu a je jen na vás, jestli tuto velmi trpělivou zkoušku zvládnete, nebo se rozhodnete odejít. Trpělivost spočívá ve vědomí, že někde v hloubi duše vím, že prožívá úzkost, frustraci a hlubokou potřebu vyjádřit své utrpení a my se s touto duší učíme jak prohloubit svou otevřenost srdce.
4. krok - KONAT... vykomunikovat si to, říct si o to, poznat co to je a jít si za tím.... já to potřebuji takto, můžeme se domluvít, že.... cesta se vždy najde, je sice překvapivá, ale vždy existuje. Kdo jsem? Jsem to, co potřebuji, to, co chci, to, co mi dělá radost, potěšení, jsem to, pro co mám nadání, jsem to, co mi šlo vždy nejlépe a nebo jednoduše JSEM a to mi vyhovuje. Konám. Bez výmluv. Bez vytáček. Ne zítra. Teď.
Shumavan
foto: shumavan crew - šumava říjen

TZOLKIN 19.10.2016 11 ETZNAB kin 258

19. října 2016 v 9:20 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance.
Nazývejte věci správnými jmény. Neutěšujte se ve fantaziích, sebeklamu nebo zbožných přáních bez ohledu na to, jak lákavé to je. Bolestné to může být v daném okamžiku, ale pravda je jediná věc, která vás může osvobodit. Nerealistickými ideály, popíráním a únikem, si můžete koupit čas v krátkém horizontu, ale ve skutečnosti se nedá ukrást, neboť vás vrátí zpět a popíráte čas, který potřebujete pro realizaci snů. Buluk (11) posiluje Etznab energii o několik řádů významnosti a protože je to neutrální síla, nemusí vám přinést právě růžový obrázek, v který jste doufali. Buďte silní! Někdy může být drsná pravda to, co potřebujete, abyste se posunuli v životě vpřed.
ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ
KŘEMEN ETZNAB JE ZRCADLO REALITY
Glyf představuje Vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole. Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality, můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy, volí vždy morální a etickou cestu.
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu - věci jsou černé nebo bílé, dobré nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři, pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory. Skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě. Naučte se být upřímní, pokud jde o peníze, sex.
***
Toto je poslední Poselství Etznab v tomto cyklu. Nemůžeme dostatečně zdůraznit, jak je důležité vyčistit vaše tělo od toxických látek, mysl od toxických myšlenek, které nejsou zaměřené na Lásku a prostředí včetně vztahů, činností a chování, které jsou méně než laskavé.
Věřte, že máte sílu vybírat si vždy co je pro vás nejlepší. Je mnoho znamení, které vám umožní poznat, jestli jste na nejlepší cestě vedoucí k tomu, co jste si vybrali a zda jsou to volby vědomé nebo nevědomé. Patří mezi ně pocit, že všechno do sebe zapadá, jasnost a zářivost (kdy se zdá, že věcí září), husí kůže, mimořádné události, shody okolností, synchronicity, atd.
Vybírejte Lásku ve všech situacích. Pokud se zdá, že je Láska mimo váš dosah, zaměřte se na laskavost k sobě i k druhým.
Mějte stále radost.
Vyhledejte radu těch, kteří zvládli to, s čím se potýkáte vy. Udělejte si čas na meditaci, otočte váš život do jedné nepřetržité modlitby, díků a vděčnosti. Dívejte se na všechny věci pozitivně. Dělejte to, co přináší nadšení vašemu srdci a zvyšuje vášeň pro věci, které máte rádi.
Život na Zemi se chystá k dramatické změně. Mnozí z vás to tak cítí, někteří jsou naplněni hrůzou, zatímco druzí jsou plní vzrušení. Výsledek, s kterým se setkáte, bude ovlivněn tím, jak se cítíte v tomto okamžiku a v každém dalším…..
Vyberte si pocit vzrušení, protože to, co je za ním, je krásnější a kouzelnější, než si dokážete představit. Buďte připraveni sdílet své naděje a poselství Lásky s těmi, kteří jsou ochotni naslouchat. Ty, kteří nejsou připraveni, zkrátka držte s Láskou ve svém srdci, protože to jsou pocity na úrovni, na které jsou schopni ji přijímat.
Všechno je v nejlepším pořádku. Nikdo neví, v který den a čas nastane "Konec Času". Není třeba se ničeho obávat nebo na to zaměřovat svou pozornost, protože je to mimo vaši kontrolu. Nicméně žijte v radosti a zaměřeni na radost, Lásku a mír, protože to máte pod kontrolou a to je také klíčem k otevření dveří vašeho Vzestupu.
11. TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející SVĚTLO do VŠEHO, CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ SÍLA. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v emocích a myšlenkách.
Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com. Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Mysl a fenomén (ne)existence času

19. října 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí

assembly-1479716_1920Postupovat časem vpřed anebo pozpátku můžeme na úrovni hmotné existence - v kvalitě života - pouze v myšlenkách a vzpomínkách. Na úrovni kosmického vědomí neexistuje (lineární) čas a tedy ani prostorová vzdálenost. Faktor času se skládá ze vztažných (pevných) bodů, které je nutné nějakým způsobem rozpohybovat, a k rozpohybování neprojevené reality (v podobě informací uložených v kvantovém vědomí vesmíru) stačí pouhé slovo čili zvuk. Čas je vytvářen prožitky, čas je život v pohybu, pokud nehybně spíme, život v pohybu představuje náš dech (pulzující pohyb nesmrtelné životní energie).
Přítomnost je životní realita ukotvená, soustředěná a vnitřním pozorovatelem pozorovaná uprostřed stálých pohybů hmoty a informačních procesů. Často bývá uváděno, že čas je iluze, což není úplně přesné, protože čas je v podstatě pocit, a pocity mohou být iluzorní. Iluze spojené s časem souvisí pouze s tím, jak čas pocitově vnímáme a jaké vlastnosti běhu času neustále přisuzujeme.
Člověk vnímá čas lineárně, přitom čas v přírodě se pohybuje v kruhu, cyklicky a v dokonalém rytmu - planeta Země se nadechuje (vdechuje kosmickou energii jang) a vydechuje (zemskou energii jin), tyto dvě síly proudí energetickými drahami (ley-linie) na zemském povrchu, i pod zemským povrchem, a na neviditelné úrovni nás ovlivňují. Pravidelný nádech a výdech Země souvisí s pozorovatelnou cyklickou úrovní času v kosmických sférách, ve vzájemné provázanosti pohybů Slunce, Měsíce a Země.
Na úrovni kosmického vědomí ale neexistuje nic, co by mohlo být omezené pozemským časem, vytvořeném na úrovni lidského vědomí. Kosmické vědomí existuje ve všech časových úrovních (minulost, přítomnost, budoucnost) současně. S tím nikoliv pouze okrajově souvisí, že jen člověk má neustálou potřebu nějaké transformace, příroda se sama transformuje, aniž by o to s námahou usilovala. V přírodě vedle sebe koexistují nejrůznější živé a o něco méně živější formace s vlastním druhovým vědomím (fauna, flora, a přírodní živly), a ve vzájemné souhře vytváří dokonalé a harmonické přírodní prostředí. Vidíte, vnímáte a cítíte tu harmonickou dokonalost?
Pokud ne, podívejte se na toto video (trvá jen necelé čtyři minuty) a je to SÍLA!

Je možné, že dokonce i čas je svým způsobem "vědomá bytost", které jsme přisoudili obrovskou moc nad naším životem?

V určitém smyslu ano, pokud říkáme, že čas je náš kamarád i nepřítel. Je čas vědomé pohybující se existenční pole, když říkáme, že nám rychle utíká, že je nemilosrdný? Člověk přisoudil času rychlost, ale pohybuje se čas, nebo člověk (mysl, vědomí)? Čas je stále mladý, sám v sobě přítomný, to jen člověk stárne vzhledem k myšlenkám, vzhledem ke vztahu k fyzickému tělu a vnitřnímu biologickému času. Bez orientačního bodu v podobě časové jednotky je člověk ztracený, s tím dnes už nic nenaděláme. Ale pokud budeme chápat čas pouze jako organizační jednotku, a nebudeme jej spojovat se stárnutím, a s žádnou negativní emocí, zpříjemníme si život a zpomalíme stárnutí. Duše nestárne, nepodléhá iluzi stáří, duše nerozumí jednotkám měření času, nemá to zapotřebí. Duše nikam nespěchá, pro ni roky života neplynou jako voda, duše maximálně tiše přihlíží, jak s časem a časováním si života občas zápasíme - na úrovni racionálního uvažování ega. Pouze mysl má úzkostlivé tendence pohybovat se v nejisté budoucnosti - jakoby snad měla ta která (negativní, pesimistická) představa být definitivní - a tím se člověk stává zbytečně zranitelným. S imaginární budoucností, (například s obavami z jakéhokoliv neúspěchu), která ještě nenastala, se nelze pocitově ani emočně vyrovnat bez uvědomování si přítomného okamžiku. Vědomé pozorování přítomnosti donutí neklidnou mysl nevytvářet zbytečné konstrukce spojené s budoucím časem, spojené se strachem a obavami.

To, jak vnímáme čas, se zákonitě projevuje v našem životě. Život je poskládán z pulzujících vibrací, z jednotlivých okamžiků - oka mžiků

V každém oka-mžiku se člověk pro něco rozhoduje, a netuší, že souběžně s každým rozhodnutím existují souběžné reality, mnoho možností, které již existují, ale pro tento okamžik zůstávají nerealizované. Vše realizované (v čase) existuje v návaznosti na vědomí (myšlenky, emoce, vzpomínky, zkušenosti). Pouze ego dává času význam v nejrůznějších podobách, ego se žene časem s pocitem, že nic nestíhá. Pokud přestaneme čas spojovat s pocity a emocemi podstatně zvýšíme své vibrace. S vnímáním času (na úrovni minut, hodin a roků) je spojeno velké množství negativních pocitů a emocí, a často naprosto zbytečně. Pocity jsou určujícím faktorem pro kvalitu myšlenek, není to naopak. Myšlenky vznikají a rostou na základě tělesných pocitů. A kvalita myšlenek je určujícím faktorem pro kvalitu života - v pozemském čase. Z osobních představ a snů je nutné vytěsnit přehnané připoutání k budoucnosti a vše si v emočně podbarvených obrazech POZITIVNĚ představovat v přítomném čase. Zároveň neopomínat věnování pozornosti různým sdělením, intuitivním a nadsmyslovým, které nám ukazují cestu k vysněným cílům.
S vnímáním pulsujících vibrací vlastní životní energie souvisí, že až skutečně zjistíte, že se lze osvobodit od času, a že myšlenkami skutečně lze tvořit hru života v této či jiné úrovni bytí, možná zpanikaříte, a najednou si nebudete jisti tím, co vlastně chcete a jak se soustředit na koncentrovanou podobu scénáře vašeho osobního životního plánu. V této panice si uvědomíte ohromující energii zodpovědnosti, a najednou nebudete vědět, co si SKUTEČNĚ přát aby se vám splnilo. Někomu se může dokonce na přechodnou dobu stát (pod vlivem vnitřního strachu), že nebude schopen mít žádné osobní sny, přestane snít a cokoliv si představovat. Panika a strach musí pominout, tvořit lze jedině ve stavu vyšších vibrací - ve stavu radosti a s pocitem lehkosti bytí. A to je možné pouze pokud naše vědomí upřednostňuje bytí v přítomném okamžiku. Mysl a tělo spolupracují spolehlivě, pokud se na přítomný okamžik dokážeme lehce soustředit, potom vnímáme vlastní životní energii jako mocnou tvořivou sílu. V přítomném okamžiku si pravdivě uvědomujeme sympatie ke všemu co je krásné, příjemné, přitažlivé, nebo antipatie ke všemu co je nepříjemné, odpudivé, temné.
chess-1728484_1280

Životní energie, (čínské léčitelství ji nazývá čchi (božský dech), jóga ji nazývá pránou, ve starém Řecku nese název pneuma, latinsky jde o spiritus vitali), je ve své podstatě nezávislá na lineárním čase

Jde o universální sílu, která propojuje vše se vším, vše živé i neživé, svět hrubohmotný se světem jemnohmotným. Vše, čeho se dotkneme, vše, na co zaměříme pozornost, nás na neviditelné úrovni ovlivňuje. Lidské tělo velice citlivě vnímá nejrůznější energie, dokonce vnímá vše, co se v okolním prostředí děje. Dokonce se nám snaží různé informace sdělit, například prostřednictvím pocitů, ne každý člověk ale dokáže správně naslouchat svému tělu. Dokonce i ve spánku lidské tělo vnímá okolní energie/informace. Podprahově vnímá také vše "neviditelné" a "neslyšitelné".
Během setkání s druhým člověkem, početnější skupinou lidí, podivným místem, novou věcí, nebo nečekanou událostí je dobré se zaměřit na běžné i podivné pocity, neobvyklé vjemy, jemné signály těla, a ptát se, zda je mi v tu chvíli energie dávána či odebírána. Zda energie proudí volně a vyrovnaně, oboustranně či jednostranně. Ptát se, zda se na tom kterém místě, nebo s tím či oním člověkem cítím dobře či nepříjemně. Z okolního prostředí vnímáme velké množství informací, ale spoustu si jich vůbec v daném okamžiku neuvědomujeme, nesoustředíme se a nedokážeme zaměřit pozornost. Řeč těla každého člověka je jiná, každý musí tu svou rozpoznat a pochopit, pokládat sám sobě správné otázky a po svém způsobu se naučit naslouchat intuitivním odpovědím.
S životní energií a vnímáním pozemského času lze vědomě pracovat. Představte si například situaci, kdy vás někdo znejistí, poníží, urazí nebo rozčílí, vnímáte nejrůznější pocity - v tu chvíli. Člověk, který byl nepříjemný, odejde a vy zůstanete o samotě, a je jen na vás, jak naložíte s přítomným okamžikem. Pokud zůstanete rozčilení, nebo v zajetí negativních emocí, pokud se necítíte ve své kůži - kdo vás v tu chvíli ovlivňuje? Pouze vaše emoce a pocity, pouze vaše naladění či spíše roz-ladění. Nepříjemná událost je minulostí, nyní záleží pouze na vašem osobním VĚDOMÉM postoji. Nemůžete situaci správně vyhodnotit, nemůžete vnímat pravdu, pokud se necítíte ve své kůži. Změňte postoj, nechte veškeré vnější dění ustoupit do pozadí, uvědomte si emoce a pocity, nechte je odejít, a situaci zpracujte uvolněně a v klidu přítomného okamžiku soustředěnými myšlenkami. Myšlenky mají tvořivou sílu, a určují, jak se ta která situace bude dále rozvíjet.
Nesmíme zapomínat, že slova jsou božské částice, tvořivou božskou jiskrou. Slova, myšlenky a představy určují směr pohybu lidského vývoje. Myšlenky poskládané z určitých slov mají latentní předpoklady (v kvantovém stavu) seskupit se do určité formy a stát se událostmi - v pozemském čase. Myšlenky disponují metafyzickou energií - silou vědomí a uvědomění, a mají schopnost proměnit se ve hmotu, vytvářejí energetické formace a zhmotňují se. Myšlenky nám působí duševní radost, ale i zarmoucenost a smutek. Myšlenku a představu je nutno propojit s emocí. Emoce je hybná síla, která dává vzniknout realitě, a šťastná realita je závislá na radosti z prožitků. Božské částice - slova - potřebují hybnou sílu, bez pohybu neproudí žádná energie, bez POHYBU neexistoval by ani čas. Imaginární představy, doplněné slovem a emocí, podpořené procesem opakování, vyplní určité (inteligentní) energetické pole v holografických obrazech, tak vznikne imaginární budoucnost, která se ve správný čas - SPOJENÝ S HMOTNOU EXISTENCÍ, promění ve skutečnost. Vesmír sám je utkán z holografických obrazů, které se v časoprostorové dimenzi uskuteční, pouze pokud je uvede ve skutečnost hybná síla lidské představivosti a fantazie, síla slov a emocí.

S časem souvisí také lidská paměť. Minulost není ohraničená, každou uplynulou vteřinou se zvětšuje obsah informací uložených v energetickém/informačním poli osobního, kolektivního i vesmírného vědomí

sleeping-923713_1920
Za života je paměť člověka sice samostatná individualita, ale není zcela oddělená od masového vědomí. Paměť je barevnou galerií stále živých obrazů, je labyrintem vzpomínek a zároveň chrámem osobních zkušeností. Minulost uložená v paměti, (v osobním energetickém paměťovém poli), může být myslí přetvořená, zrekonstruovaná, zavádějící a nereálná, v tom smyslu, že mysl si ze všech vzpomínek vybere jen určité části, jen určitý úhel pohledu, občas tu kterou část vzpomínky přikrášlí, případně sem tam něco ubere a zamlčí sama sobě. Mysl sama o sobě ztrácí souvislosti, hlavně v okamžicích, kdy se ztratí v zavádějícím vnitřním dialogu. Mysl přetváří příčiny, přehodnocuje důsledky, podléhá různým dojmům a iluzím, někdy hledá nepravdivé smysly toho kterého zážitku ztraceného v čase. I když se vzpomínka vybavuje naprosto přesně, mysl často říká: takhle to nemohlo být. Vzpomínky mají pro mysl často takový význam, jen nakolik jim sama uvěří, nakolik si připustí pravdu. Proto se často stává, že mysl nepochopí životní zkušenost, což je určující aspekt pro další vývoj životního příběhu v nikdy nekončící hře života a smrti, v čase i jemnohmotném bezčasí. V jemnohmotném bezčasí existuje nezničitelná, energetická podstata vědomí každého jednoho z nás.

Vizionářské předpovědi budoucnosti jsou možné vlivem změněného stavu vědomí, a v souvislosti s mnohorozměrnou strukturou člověka

Mimotělesné zážitky se zřídkakdy přihodí při plném vědomí, častěji ve spánku, v polospánku, během bdělého snění, v bezvědomí, v kómatu. Vidění budoucích událostí může připomínat pohyb obrázků jakoby ve zpomaleném filmu, případně jsou přijímány pouze zvukové vibrace v podobě mírně neuspořádaných vnitřních slov a vět ve stavu, kdy máte pocit, jakoby okolo vás docházelo k podivnému "zřídnutí" viditelné hmoty. Někdy se vám dokonce mohou přímo před otevřenýma očima míhat obrazy, které připomínají útržky ze vzdáleného dějství jakoby zamrzlého v čase. Mysl se může přesouvat mezi dimenzemi (prožitky vědomí mimo fyzické tělo a mimo čas), kde existují energetická pole informací minulosti, přítomnosti a budoucnosti v těsné návaznosti, jakoby poskládaná nad sebou a přitom vzájemně propojená. Energetická pole informací (nekonečné množství pravděpodobností, nerealizovaných možností) - podobají se realitě, neboť hmotu tvoří uspořádané informace, a ve změněném stavu vědomí se mohou jakékoliv informace zobrazit ve formě holografických, pohybujících se obrazů. Vhledy do minulosti či budoucnosti jsou možné vzhledem k tomu, že lineární čas, který existuje pouze ve hmotě, překonáme zvýšením svých vibrací.
astralni
Jádrem různých předpovědí je vždy otevřená možnost, zda se předpověď naplní, nebo jen tiše vyšumí v "časovém vzduchoprázdnu". Předpověď se může a nemusí naplnit, vše závisí na tom, pro jakou možnost se rozhodneme, ať už na úrovni ega, nebo na úrovni duše. Realizuje se pouze to, pro co se svobodně rozhodneme, ať už vědomě, nebo nevědomě. Předpověď je jedna věc, svobodné rozhodnutí (pro konečný výsledek) je věcí druhou. Pro nevědomého člověka mohou být předpovědi nebezpečné, pokud je schopen vidět jen tu jednu předpovězenou možnost, (například astrologickým rozborem nebo výkladem karet), a upne na ni veškerou svou pozornost. Často bývají tyto vize doplněné nesouvisející fantazií, případně zkreslené nekvalifikovanou odborností, a v některých (šarlatánských) vizích se nemusí skrývat ani zrnko pravdy. K předpovědi situace, která se může odehrát v budoucím čase (a skutečně může, ale nemusí) je nutné zaujmout nejdříve NEUTRÁLNÍ osobní vnitřní postoj. Postoj nezaujatého pozorovatele. Všímat si pocitů a emocí, hlavně rozporu mezi myšlenkami a emocemi, potom začít přemýšlet a předpověď vyhodnotit. A nakonec se - a to doslova - rozhodnout, zda se tato varianta vložená do možností dalšího životního směru či vývoje skutečně stane, nebo nestane. ROZHODNOUT SE - rozumíte tomu, v souvislosti s tvořivou energií myšlenek a emocí? V souvislosti se vším, co už bylo o tom, že JSME TVŮRCI reality řečeno? A potřebujeme - pokud toto vše víme - vůbec nějaké předpovědi?! Chápeme, že média na nás chrlí nejrůznější informace zcela záměrně, že se snaží cíleně ovlivňovat kolektivní vědomí, a tím i možné varianty budoucnosti?
(Média (televize a tisk), a různé vize různě "zasvěcených" lidí a podivných samozvaných vesmírných bytostí (sociální sítě) nás dnes a denně bombardují o tom, co by se mohlo ve světě stát, záleží jen na nás, jaké informace budeme rozvíjet a jaká budoucnost se v realitě odzrcadlí. Jakékoliv informace o pozemské realitě existují z pohledu makrokosmu nezávisle na čase a prostoru, existují stále v jakémsi virtuálním stavu. Nerozvíjejte z tohoto důvodu žádné negativní informace vlastním slovem (například o možné válce), ani jedinou myšlenkou STRACHU. Nevšímejte si podobných informací, to znamená: nepřipoutávejte se k nim - pouze je neutrálně vnímejte. Neprobírejte negativní vize našeho světa s ostatními lidmi, soustřeďte svou pozornost jinam, všímejte si opačně laděných, pozitivních a optimistických energií/informací.)

Dobrá rada na závěr: půjdete-li ke kartářce a nechcete-li aby byl výklad karet jen odrazem energie, kterou kolem sebe v každém okamžiku vyzařujete, můžete docela snadno zjistit úroveň odbornosti výkladu

hourglass-1716428_1280Pokud máte (neodolatelnou) potřebu pátrat v budoucnosti formou osobních předpovědí, můžete se ochránit před nekvalitním výkladem, vlastním soustředěním zjistit, zda je vědomí kartářky schopné projít časoprostorovým portálem. Energetickým portálem, jenž nás všechny odděluje od paralelních světů, a samozřejmě také od vědomí prvotního zdroje. Ochráníte se ale pouze v případě, že dokážete alespoň v prvních několika minutách výkladu zůstat emočně, pocitově a myšlenkově neutrální. Nejlépe po celou dobu - od vstupu do místnosti až do okamžiku ukončení výkladu karet. Pouze položíte otázku, krátce a bez podrobností nastíníte váš problém, se kterým potřebujete poradit. Poté se naprosto uvolníte: žádné myšlenky, žádné emoce, žádná nervozita, žádný strach a obavy, prostě nic. Jen klid na duši i na těle, vaše mysl vnímá jen přítomný okamžik, netoulá se v minulosti ani budoucnosti. Protože pokud se vnitřně maximálně utišíte, otevřete vaše energetické pole ničím nezastíněné, kartářka kvalitně vyhodnotí situaci, a nabídne vám spíše rozumné možnosti řešení dané situace, než jen a pouze neměnnou předpověď. Jinak se ve výkladu zobrazí váš emoční a psychický stav a odraz vašich myšlenek, (kartářka vždy velice snadno odečte odpovědi také podle vašeho neverbálního projevu, z řeči vašeho těla, nejen podle emocí a myšlenek, které odečte z vašeho energetického pole.)

Můžete ještě pro zajímavost zaujmout pozici, kdy sedíte se zkříženýma rukama na prsou, a se zkříženýma nohama v oblasti kotníků. Dobrá kartářka vám v první řadě řekne, a možná i docela "naštvaně", ať si sednete bez křížení rukou a nohou. A vysvětlí vám, že tímto postojem uzavřete svůj energetický obvod, a tudíž je obtížné dostat se vám tak říkajíc pod kůži - pro výklad karet u dobré kartářky v dobrém smyslu. Poté se soustředěnou koncentrací napojí na pootevřené pole možné budoucnosti týkající se vašeho života, (karty jsou totiž jen doplňující pomůckou pro opravdu kvalitní výklad). Dobrá kartářka tyto informace zpracuje tak, že vás výklad zaujme, poučí, uklidní, a někam nasměruje. Špatná kartářka si váš postoj ani neuvědomí, naopak sama znejistí a bude mít problém dostat se do vašeho podvědomí - pokud se takto energeticky uzavřete. Špatná kartářka vám poví jen to, co ve skutečnosti sami dobře víte, a většinou pouze zveličí vaše vlastní strachy a obavy. Špatná kartářka z vás v případě, kdy se myšlenkově a emočně ztišíte, radost mít nebude. Nezorientuje se a nepřečte nic ve vašich emocích, netrefí se vám tak říkajíc do životního obrazu. To málo informací, které o vás pracně získá, zpracuje tak, že vás výklad nezaujme, nepoučí ani neuklidní. A v podstatě vás nikam nenasměruje, jen prohloubí vaše vlastní negativní očekávání.
Pokud dokážete takto uklidnit (tvořivou) mysl a žít v přítomném okamžiku i v běžném životě, zůstanete pro své okolí nečitelní, a málokdo se vám "dostane pod kůži", a tím pádem na vás hned tak někdo nedokáže energeticky (negativně) působit. Jen vy určujete komu, kdy a kde se otevřete, komu dovolíte nahlédnout do vašeho nitra, do energetického informačního pole, které vás neustále obklopuje.

Každý člověk potřebuje získat správný směr, protože bez něho se může úplně ztratit v bludišti života.

19. října 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Jestliže jsi ztratil svou cestu, nejrychlejší a nejsnazší způsob, jak ji znovu nalézt, je ztišit se a v klidu hledat ztracený směr. Jsi ochoten obětovat čas ke ztišení a hledání ve svém nitru, nebo to považuješ za plýtvání časem a musíš spěchat dál a stihnout vše, co má být uděláno? Každý člověk potřebuje získat správný směr, protože bez něho se může úplně ztratit v bludišti života. Proč tedy nestrávíš každý den krátkou chvíli se Mnou o samotě, aby sis stanovil správný směr? Když tak budeš činit, stane se ti Mé společenství hlubokou vnitřní potřebou a budeš toužit po tom, abys v tomto stavu vědomí trávil se Mnou stále více času. Buď proto pozorný k hlubokým tužbám ve svém nitru; nikdy je neodkládej netrpělivě stranou s pocitem, že nemáš čas: Pravím ti, že na vše je spousta času.


Horoskop na období 17. - 23. 10. 2016

18. října 2016 v 10:22 Doteky Nového Života

Odpojení Matrixu img_0463
V tomto týdnu nám do 21. 10. doznívá opozice Slunce a Urana, která přináší zrychlení, chaotické situace, překvapení, možnost změny a osvobození se. Ke Slunci se přidává Merkur a též vytvoří opozici s Uranem. Potřebujeme více všemu porozumět, pochopit a komunikovat. Vliv Urana je v napětí, je to o nepozornosti, nesoustředěnosti. Toto se projeví, když se budete snažit vše uchopit myslí, logikou a "dotlačit" to do harmonie. V mysli se tím vytvoří rozpor a chaos. Pokud se podaří otevřít mysl nové inspiraci a důvěřovat, že dokážeme vnímat i to, co je za slovy a informacemi, přinese to pozitivní změnu v odrazu naší projekce na svět. My vše filtrujeme skrze svou mysl a ta vytváří odraz toho, co vidíme. Není to skutečná realita. V tomto týdnu je možnost osvobodit svou mysl od svých projekcí a uvidět, jak a čím si tvořím vlastní odraz ve svém životě. Jak si tvořím svou realitu. Realitou to nazývám a vnímám do té doby, než prohlédnu, že je to vytvořená projekce mysli. Tím můžete vystoupit z her mysli - Matrixu a udělat změnu.
Objeví se mnoho prozření, rozuzlení, projasnění, které povedou k pravdivosti. Nejdříve je potřeba být pravdivý sám k sobě a pak lze být k druhým. Často potřebujeme pohled někoho jiného, aby nám pomohl nahlédnout za náš odraz. Naslouchejte proto druhým a nechte se inspirovat.
Na hmotné úrovni se objeví nehody, úrazy a technické závady. Elektronika a internet budou poruchové. Mohou se objevit velké bolesti hlavy, což značí o uzavření a odmítání, nechat skrze sebe projít novou energii. Když se za každou cenu budete snažit vše pochopit, též se objeví bolesti hlavy, nervozita, nespavost a podrážděnost.
Přichází velký přísun informací. Přinese to zmatek a chaos, který způsobí, že najednou můžete zůstat bez názoru a ve stavu NEVÍM. Dovolte si NEVÍM. Je to důležitá část procesu změny mentálního nastavení. Je to odpojení Matrixu.
Jinak zůstanete v neustálé analýze, na vše budete mít názor a ten budete mít potřebu stále prezentovat. Tím k vám nic nového nepřijde a vy zůstanete ve svých starých mentálních vzorcích.
Mars v konjunkci s Plutem v Kozorohu v harmonii s Černou lunou přináší proces transformace marsovské síly - vůle, ego, rozhodnost, čin. Mars symbolizuje pud sebezáchovy, vztek, agresivitu, sexualitu, sílu, odvahu a vůli přežít. V archetypech je to vnitřní zvíře, bojovník, lovec a ochránce.
Muži jsou nyní vystavováni transformaci ve využívání marsovské síly. V mužích něco starého z mužské síly zemře, aby to mohla nahradit zralejší - vyspělejší formu využívání své mužské síly. Důležitý je proces v oblasti muži mezi sebou. Je to vnější svět, kde se muži realizují. Soupeření či respektování. Druhá oblast je, jak se muž cítí mužem vedle ženy. Ženy mohou mužům zrcadlit jejich vnímání mužské síly, co přijímají či odmítají.
Také ženy mají v sobě svého vnitřního muže, proto je to důležitý proces i pro ženy. Transformace vnímání a postoje k mužské síle. Ženy si mají vytvořit nový postoj k mužům, ale nejdříve se potřebují podívat na své staré zkušenosti, které je potřeba opustit.
Zároveň se objevuje to, jak využíváme, používáme svou vůli k získání moci. Když se propadne touze po moci, síla se využívá manipulativně, účelově, kdy je člověk zahlcen svým egem a chce získat moc nad druhými. Proces probíhá 12. - 27. 10., může se objevovat prosazování svých egoistických zájmů, sobectví, bezohlednost a bezcitnost. Je to projevený strach z neznámého.
Pluto je síla Ducha, která pracuje z pozemským "materiálem". Je to proces smrti a znovu zrození ve hmotě, v těle DNA, ega, v paměti duše a mysli.
Vzhledem k tomu, že jsme po úplňku, jsme vedeni k dokončování započatého. Do nového novoluní, které nastává 30. 10., by mělo být hotovo.
Slunce vstupuje do znamení Štíra 23. 10. v 1:50 hodin. Dle alegorie Martina Schulmana, když Bůh předstoupil před svých dvanáct dětí a do každého vložil sémě lidského života:
,,Tobě, Štíre, dávám velmi obtížný úkol. Budeš mít schopnost vidět do lidských myslí, ale nedovoluji ti mluvit o svých objevech. Často tě bude to, co uvidíš bolet a ve své bolesti se ode Mne odvrátíš. Zapomeneš, že to nejsem já, ale pokřivení Mé ideje, co ti způsobuje bolest. Budeš tak vidět do lidí, že v nich poznáš zvířata a budeš tak bojovat se zvířecími instinkty ve svém nitru, že sejdeš z cesty. Až se však ke mně nakonec vrátíš, Štíre, budu pro tebe mít velký dar Cílevědomosti."
Všichni máme v sobě všechna znamení, některá prožíváme intenzivněji, některá méně, ale všechna znamení jsou naší součástí.
Když Slunce prochází určitým znamením, ozáří v našem nitru určitou energii aktuálního znamení a my si můžeme uvědomit, jak prožíváme a využíváme danou energii znamení.
Přeji vám klidný týden. Nel
Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz


Končí čas magie

18. října 2016 v 10:06 Elementální bytosti

17.10.2016 21:01
Včera jsme měli naši tradiční úvodní přednášku a Martin načítal jako vždy duše účastníků. Už jsme se naučili brát jako samozřejmost, že určité typy duší jsou magické. Například víly, k těm magie patří odedávna, je to součást jejich přirozenosti. Takže automaticky píšu na lísteček: víla, magie ANO... Ale Martin se najednou zarazí: "Počkej, to je zvláštní... Já tam magii nevidím." A stejně to vypadalo i u dalších duší, u kterých jsme byli zvyklí vnímat magickou energii. Přírodní bytosti, strážci rovnováhy, elfové..., všichni se najednou ukazovali bez magických schopností.
Bylo to pro nás zajímavé zjištění, ale vlastně nás to vlastně zase tak moc nepřekvapilo. Vývoj k tomu již delší dobu směřoval. Ale netušili jsme, že se to stane takto plošně. Znamená to, že se s v energetické rovině něco zásadního zlomilo, že už není potřeba, aby světlé duše, tedy duše vytvořené v souladu s Božím řádem, používaly k prosazování Božích kvalit magii.
Možná nezaškodí, abych přiblížila, jak vnímáme magii a její místo v rámci tvoření. Magie je možnost použít energii na realizaci svého záměru, ať je tento záměr v souladu s celkem (Bohem, Božím řádem), či není. Duše, kterým nebyla dána při jejich stvoření schopnost magie, mohou svou energii používat pouze souladně. Pokud netvoří v čistotě a správné úrovni, jejich záměry se nerealizují. U duší s magií byla vždy určující síla záměru, nikoliv jeho souladnost.
V tomto kontextu je pro mnohé asi překvapující, že vůbec byly stvořeny souladné duše, kterým byla tato možnost dána. Nicméně je to tak, že Tvůrci, kteří tvořili v souladu, stvořili řadu takových duší, protože potřebovali reagovat na množící se nesouladné energie, které se začaly šířit v této části vesmíru. Pro extrémně nesouladné situace, kdy bylo třeba reagovat rychle a účinně, nebo udržet v těžkých podmínkách důležité kvality, byly tedy tvořeny duše s magií. Prostě do bitvy se hodí víc meč, než kytice růží. Tyto duše s magií byly vysílány do míst, kde jich bylo potřeba, a duše bez magie, např. andělé, zajišťovaly, aby duše vystavené takto extrémním podmínkám nezapomněly, aby se neztratily, aby zůstaly ve spojení s původní Boží čistotou.
Tak to tady, v prostoru, který jsme zvyklí vnímat jako Zemi, sluneční soustavu, naši galaxii, fungovalo s nějakými přestávkami a výjimkami mnoho tisíc let.
Přesto jsme vnímali, že magie je zákonitostí, která funguje pouze cca do výše 18-20 dimenze. Vy vyších dimenzích magie již nefunguje, není tam možná. Už delší dobu jsme pozorovali, že pokud nějaké duši stouply vibrace nad 18 D, magie se ztrácela. Jedinci s takovouto duší pak náhle museli čelit nečekaným situacím ve svých životech, protože jejich energie již nepracovala tak, jak byli zvyklí. Mnozí to vnímali, jako že se jim náhle přestalo v životě dařit. Nicméně se změnilo pouze to, že museli mnohem víc dbát na čistotu svých záměrů. Nestačilo znát přibližný směr kudy jít, ale byli vedeni k tomu, aby začali jemněji vnímat sebe i ostatní.
Teď nastává čas, kdy se do stejné situace dostávají i osoby s dušemi, které mají nižší vibrace než 18D. Jinými slovy, všechny duše jsou v tuto chvíli vedeny k větší čistotě, jemnějšímu vnímání a k pochopení souvislostí. Duším, které až dosud zacházely s magií, ale stále zůstává schopnost koncentrace energie do určitého bodu.
Pro ty, kteří mají duše bez magických schopností se tedy zdánlivě nic nemění. Byli vždy směrováni k tomu, aby tvořili v souladu, ve správné výši. Pokud to tak nebylo, neměli šanci na úspěch. Ale často bohužel neměli šanci uspět i tehdy, když přemýšleli a cítili věci správně. To proto, že naráželi na mnohé magické energetické bariéry různého původu. Pokud se tedy magie rozpouští i v úrovni pod 18D, znamená to, že se otevírá a zvětšuje prostor pro láskyplné a souladné tvoření.
Znamená to ale i to, že končí éra různých duchovních zkratek, kdy se mnozí mohli dobrat žádoucích výsledků, síly, moci, zdraví, aniž by měli hlubší pochopení duchovních souvislostí. Končí doba, kdy vás mohl někdo uzdravit energií, kdy jste mohli řešit nějaké dílčí problémy a situace, aniž byste vnímali svou duši a širší kontext tvoření.
Během krátké doby se postupně rozpustí i různé magické konstrukce, sítě a zásobárny energie vzniklé díky všelijakým magickým rituálům, metodám, církvím a společenstvím. Zmizí tak spousta rušivých vlivů, díky kterým nebylo možné vidět a cítit pravdu a v našich životech se ukáže, že spousta věcí je jinak, než jsme si až dosud mysleli.
Máme se rozhodně na co těšit :-)

SCHOPNOSTI LIDSKÉHO MOZKU

18. října 2016 v 8:00 Vývoj vědomí bytostí

Ukázka z knihy - Tajemno -
Nemoci a léčba skrze orgány mozku
Mozek, jako jeden z nejsložitějších orgánů lidského těla, je přirozeně velmi citlivým nástrojem. Náleží k užívání lidského ducha zde na Zemi, za účelem srozumitelného projevování se vůči ostatním lidem, potažmo vůči celému hmotnému světu.
Je samozřejmé, že čím je jakýkoliv nástroj složitější, citlivější, tím více bývá náchylným k nejrozličnějším poruchám při nesprávném nebo neopatrném zacházení. Již jsme zde hovořili, jak náchylný je kupříkladu mozek k ovlivnění z vnějšku, při stavech hypnózy i při nejrozličnějších nepřirozených mozkových cvičeních, které klamně hovoří ve své propagaci o posilování duchovního růstu člověka.
Že je to zcela klamné anoncování, mohou poznat všichni čtenáři našich přednášek o mozku. Jediným správným duchovním úsilím pro vzestup člověka je každodenní opravdová snaha o čisté a světlé myšlenky, umocněné citovou posilou, proudící z malé Sluneční pleteně. K tomuto správnému postupu se však člověk probojuje jedině vnitřním rozhodnutím, při němž nastaví v sobě vše ke světlému cíli duchovního druhu. Opravdové chtění šířit a posilovat ušlechtilé a čisté myšlenky je jediným správným posilováním mozku člověka. Vše ostatní je náhražka, která z dlouhodobějšího hlediska duchovně nic nepřináší, pokud není dokonce přímo škodlivou. Vezměme si zde jen kupříkladu užívání nejrozličnějších látek, které navozují v mozkových orgánech stav blouznivého snění, jež jeví se ve vrcholném stavu krátkodobě příjemným a tím také žádoucím. Výsledkem však, při užívání těchto nebezpečných látek, je téměř úplné poškození nervového spojení s duchem, jež je udržováno skrze malou Sluneční pleteň, kdy toto citlivé nervstvo může být neodvratně zničeno. Současně je pak vždy narušen žlázový systém těla, jenž své východisko má právě v podvěsku mozkovém - Hypofýze, která se nachází ve spojení s Hypothalamem v orgánové části Malého mozku.
Podobně jako drogové látky účinkuje pak ve slabším odstupnění i návyk kouření či neúměrné pití alkoholu. Téměř vždy dochází při užívání těchto návykových látek, jako je nikotin a alkohol, k ovlivňování mozkové části Malého mozku, čímž trpí nadměrně jednotlivé orgány - Hypothalamus, Hypofýza, Epifýza, Mozeček. Zejména orgán Hypofýzy (skrze Hypothalamus) je dlouhodobým působením těchto látek vystaven nepřirozenému ovlivnění, pod jehož tlakem posouvá se postupně i mocnost a kvalita Hypofýzou produkovaných látek (hormonů), které pak následně ovlivňují další žlázové orgány v těle.
Tak kupříkladu dlouhodobým působením nikotinového kouře na orgán Hypofýzy nastává zásadní posun ve skladbě Hypofýzou produkovaných látek, které ovlivňují také i činnost jater člověka. Z následků nedostatečné činnosti jater vzniká pak v řetězové reakci oslabení v celkovém vyzařování krve. Následkem toho může dojít ke vzniku mnoha těžkých onemocnění, z nichž jednou z častějších bývá právě nádorové bujení v těle člověka.
Citlivost Hypothalamu na koncentraci takových látek, jako je nikotin, ale i další škodlivé látky ve vzduchu, je pak u každého z lidí mírně jiná. Hypothalamus přeformovává vliv těchto látek v určitý impulsní tlak působící vůči Hypofýze. Čím větší je pak náchylnost ke změnám v činnosti Hypofýzy, tím snáze je člověk vystaven všem ostatním orgánovým onemocněním. Dnešní znečištění vzdušného prostředí je tak pro mnohého člověka chronicky zesíleným impulsem k propuknutí nemocí. Zejména pak ženský tělesný aparát je o mnoho citlivější na veškeré rozladění žlázového systému. To se odvíjí od celkové citlivosti ženského nervového ústrojí. Mozkový orgán žen je v tomto směru výrazně citlivější než mužský. O rozdílu citlivosti mezi ženským a mužským nervovým systémem budeme však hovořit v některé z následujících přednášek. Nyní zpět k tématu.
Největší část nemocí nádorového druhu počíná se tak u celkového rozladění činnosti orgánu Hypofýzy. Tento orgán je právě velmi citlivým k ovlivnění látkami, které pronikají k mozku skrze nosní sliznici. Není tak pro mnohého člověka důležitým stav, kdy vzduch se škodlivými látkami se dostává do plic, nýbrž nejsilnější ovlivnění zdraví v dlouhodobém účinku vzniká při pronikání látek skrze nosní sliznice k mozku. Nosní sliznice je ihned po krevním řečišti nejrychlejším, nejcitlivějším orgánem těla, jenž ovlivňuje činnost mozku. Lidé, kteří se někdy zabývali aromaterapií, to dobře znají. Tak také nemocnost obyvatel v přímořských státech bývá právě často nižší než u obyvatel ve vnitrozemí, přestože v mnoha ohledech jsou ostatní životní a stravovací návyky tamějších obyvatel velmi podobné. Lékařská věda v budoucnu bude se těmito neviditelnými vlivy také více řídit. Vzduch s příměsí mořských jodových solí je pro správnou činnost Hypothalamu a Hypofýzy velmi blahodárným. Ovšem obyvatelé vnitrozemních států nejsou v tomto ohledu Tvůrcem o nic více ochuzenějšími než obyvatelé přímořských států. Skladba rostlin ve vnitrozemských oblastech vyvolává v období kvetení stejné nebo velmi podobné blahodárné účinky na činnost Hypofýzy, jako je tomu u mořského vzduchu. Silice květin, bylin a stromů jsou tak pro člověka nesmírně potřebné a blahodárné. Žel, v dnešní době je ovzduší vnitrozemních států natolik dlouhodobě znečištěno exhalacemi a mimo jiné také nikotinem, že skrze toto silné působení vzdušných nečistot na orgány Hypothalamu a Hypofýzy jsou u mnohých lidí vyvolány tato tak zásadní ovlivnění, že na kvetení bylin, trav a stromů nakonec reagují právě nečekaně podrážděně nejrůznějšími alergickými projevy těla.
Chyba však není v kvetení bylin a stromů, které přináší každému člověku jen to nejlepší, ale právě známé reakce alergiků, zejména dětí, jsou dány genetickou informací, kdy některý z rodičů a prarodičů byl buď kuřákem anebo se s největší jistotou určitou dobu pohyboval v silném kuřáckém nebo znečištěném vzdušném prostředí.
Úspěšnost léčby všech alergiků se tak zásadně změní ve chvíli, kdy změní se prostředí ovzduší, v němž se dlouhodobě vyskytují. Až v budoucnu nahlédne lidstvo, jak silným, člověka nehodným, ponižujícím zlozvykem kouření je, pak se lidé tohoto zlozvyku s prožitím nesmírného studu urychleně vzdají. Nikotin, v míře, v jaké je dnes obsažen v ovzduší, je netušeně větším zlem, než to připouští dnešní medicína. Koncentrace a dlouhodobost hraje tu největší roli. Lidé potřebují tak nutně poznat, jak velké zdravotní oslabení těla způsobuje nikotin, jestliže je inhalován nosní sliznicí. Posun v záření orgánů Malého mozku je tímto inhalováním dosud nepoznaný. Jestliže lidstvo jednou konečně pozná, kolik nemocí skutečně pochází z nevinně se vznášejícího cigaretového kouře, potom zákaz kouření v celosvětovém měřítku nadejde zcela bezprostředně. Pak také během jedné následné generace nastane výrazné ozdravění u mnoha nemocí, které dnes trápí miliony lidí. To vše platí pochopitelně i o celkovém znečištění ovzduší, na němž se spolupodílíme dnešním způsobem života my všichni.
Celkové zdraví člověka odvíjí se z té největší části od správného naladění orgánu Hypofýzy. Veškeré látky, které se pohybují ve vzduchu okolo člověka, a ty, které jsou obsaženy v krevním řečišti člověka (z následku stravování), ovlivňují svým vyzařováním činnost Hypofýzy, která následně vylučuje a produkuje důležité informační látky pro celkový správný chod našeho těla.
Činnost Hypofýzy je však ještě ovlivňována jedním zásadním elementem. Tím je nejen již zmiňované úzké propojení s orgánem Hypothalamem, nýbrž na Hypothalamus, jak již víme, je následně napojen orgán Thalamus. Orgán Thalamus je místo, do něhož, jako první, přichází jemné nervové impulsy ze Solaru plexis i z Malé Sluneční pleteně v oblasti hrudníku. Je tak pochopitelné, že činnost Hypofýzy je silně ovlivňována skrze orgán Thalamus, respektive duchovním úsilím člověka. Zde také leží východisko pro největší díl zdraví člověka. Čisté duchovní úsilí dává člověku veliký předpoklad postupného vybavení k uzdravení či k udržení si zdraví za podmínek, kdy jiný člověk trpěl by často již nevyléčitelnou nemocí. Vůle a touha po čistém životě přináší skrze citové impulsy ducha do mozkové části Thalamu duchovní světlo, které můžeme také nazvat mimo jiné trvale ozdravujícím prouděním.
Toto proudění proniká také následně i k Hypofýze, kde vždy působí jako uzdravující činitel, jenž přináší vyladění všech tělu potřebných látek, které jsou z Hypofýzy rovnoměrně vyplavovány k jednotlivým orgánům.
"Udržujte krb svých myšlenek čistý!" Tímto krbem je myšleno místo Thalamu, jenž přináší do prvotního mozkového vědomí člověka impulsy chtění ducha.
"Uzdravíte se pak na těle i na duši…" - znamená pak, že září-li orgán Thalamus pod impulsy ducha čistě a silně, potom zcela samozřejmým dějem je stav, kdy orgán Hypofýza vydává do těla všechny potřebné látky k ozdravnému procesu, odpovídajícímu duchovnímu úsilí člověka.
Tak také již v předchozích přednáškách zmiňovaný akt zpečetění Světlu, či křest, může přivodit úplné vyzdravění člověka. Prožití nečekaného uzdravení nemoci člověka, která jej dlouho tělesně sužovala, či dokonce, když se člověk uzdraví z nemoci označené dnešní medicínou za nevyléčitelnou, to vše je přese všechny pochybnosti v moci jeho duchovního chtění. Přirozenost zákonitostí ve Stvoření staví čisté duchovní chtění a usilování nad všechno hmotné. Tak změna člověka k lepšímu vyvolá nakonec i změny tělesného vyzařování orgánů v jejich uzdravení. Je potřebné však ještě zmínit, že některé z nemocí jsou pro člověka součástí jeho duchovního růstu. Pak tedy uzdravení nadchází jen částečně, nebo někdy nenadejde ani při nejvyšším úsilí ducha. V takových případech je však tíže nemoci vždy vyrovnána jiným darem, jenž člověka nějakým způsobem obohacuje. Toto vše se vždy umocňuje aktem zpečetění nebo i jen křtem.
Akt zpečetění jest nesmírně duchovně cenným pro člověka v celém jeho bytí. Současně s tím je v moudrých Zákonech Stvořitelem umožněno, aby takový člověk při svém poctivém úsilí ke Světlu, ve chtění po čistém životě, obdržel také dostatek sil pro uskutečnění všeho, čeho je mu ještě potřeba na Zemi vykonat.
Stejně tak i správně duchovním Světlem naplněný křest dítěte je nejlepší výbavou pro jeho další mozkový a duševní vývin. Pokud ovšem tuto posilu, zprostředkovanou skrze křest, dítě nebo rodiče samotní neznehodnotí dalším nesprávným směřováním ve výchově. Křest, jestliže je vykonán k tomu opravdu Světlem povolaným člověkem, dává do vínku dítěte nesmírně mnoho.
Problémy mnohých dnešních dětí, jejich psychické nemoci jako je hyperaktivní chování, agresivita nebo naopak autistické projevy chování, či nejrozličnější formy dyslektického postižení, všechny tyto problémy mají mnohonásobně usnadněnou cestu léčby k přirozenému vývoji, jestliže je zprostředkováno křtem dítěte Světlo pro následné podpůrné vyvíjení vyzařování Malého i Velkého mozku dítěte.
Tak velmi jednoduše a prostě je možné ozdravit mnohý problém, jenž je současnou lékařskou vědou často složitě ovlivňován vpravováním chemických preparátů do krevního oběhu těla dítěte.
Injekce, prášky a mnohé další preparáty nezmohou téměř ničeho tam, kde je žádána pomoc duchovního druhu.
V povolanosti ze Světla je dána i mnohým lidem dneška schopnost pomáhat dětem i dospělým k jejich ozdravení v mnoha chorobách, které jsou dnes ještě nahlíženy jako těžko léčitelné nebo dokonce neléčitelné.
Při zprostředkování Světla, prostřednictvím přivedení záření na potřebné místo, samy orgány rozvinou v sobě bezprostředně samoléčící, uzdravující proces. Pokud není překážkou těžké karmické postižení, což nebývá však zdaleka tak často, pak mnohá onemocnění je možné vyléčit zrychleně přiváděním Světla k nemocnému člověku.
Až se tímto směrem lidstvo posune více kupředu, pak nemoci a postižení milionů stanou se v krátkém čase bezpředmětnými. Stejně tak tomu bude i u zdravého růstu nových generací, které budou se rodit s lepšími předpoklady pro tělesný a duševní vývoj, než je tomu u dnešních dětí.
.
ZDROJE:

Čím som staršia, tým žijem jednoduchšie

18. října 2016 v 7:00 Doteky Nového Života

Neviem, či je to tým vekom. Alebo možno iba skúsenosťami a prežitými momentmi. No čím som staršia, mám pocit, že sa snažím žiť jednoduchší život. Ľúbim ho intenzívne a vrúcne. Ľúbim moju rodinu a priateľov a uvedomujem si viac svoju vlastnú osobu. Kedysi som sledovala, ktorá hviezda v bulváre opäť urobila trapas či ktorú opäť zbalil Ryan Gosling.
Dnes sa tomu už vyhýbam. Televízor som už nezapla vyše roka a ruksak, denník a priatelia sú mojim najlepším spoločníkom na cestách do neznáma. Keď som uvidela iné kultúry, pochopila som, že niečo robíme zle. My Slováci, my ženy. My ľudia. Že náš život nie je len o pseudocelebritách, o Smotánke, o peniazoch a nových veciach. Je v tom niečo viac. Stránim sa bulvárnym novinám, i keď asi ako každú ženu ma to občas tiahne prečítať si pikošky. Avšak omnoho viac ma napĺňa ranná prechádzka, výhľad na mesto či pozorovanie hviezd s priateľmi. Chcem si len užívať chvíle a žiť. Pretože o tom to celé je. Nie sadnúť si na zadok a celý deň sledovať reality show, či chodiť po nákupných centrách deň čo deň a pridávať fotky na instagram, ktoré nákupné centrum som opäť objavila. Možno je to naozaj tým, že čím sme staršie, prichádzame na hodnoty. Nepotrebujeme už toľko veľa, čo sme hľadali ako 15-ročné. Stačí nám naozaj málo a my žiarime a sme jednoducho spokojné.
Médiá ma dennodenne kŕmili nezmyslami, divnými ilúziami a predovšetkým míňali môj čas a energiu, čo je dnes na nezaplatenie. Dnes dám radšej prednosť dobrej knižke, či človeku, ako televízií. Je u mňa zvykom pri varení počúvať dobrú hudbu, namiesto bezduchého zapnutia televízie na ľubovoľný kanál, len aby som niečo počúvala. Je to o mne. O tom, že som si vybrala život o niečo jednoduchší a krajší. Že chcem vnímať život naplno a neriešiť hlúposti, ktoré sa ma netýkajú. Len si vychutnávať rannú šálku čaju, pozhovárať sa s priateľkou v milej kaviarni a robiť niečo kreatívne a zároveň oslobodzujúce. Pre mňa je každý deň slobodný a jedinečný, rodinné chvíle oveľa krajšie a radostnejšie a samozrejme sama sebe som si pánom. Mám sa oveľa radšej a vnímam seba ako naozaj potrebnú bytosť pre dnešný svet. Pre svet, kde môžem niečo dokázať. Som krásna, mladá a možno nie vždy viem čo chcem, ale jedno Vám poviem isto: Žijem jednoduchý život, kde si uvedomujem, že je krásny. Postupne som si vybudovala život plný harmónie a šťastia, ktorý mi nemôže nikto zobrať. Je len môj. Už sa nebúrim životu, pretože je to len slepá ulička. Dostala som svoj život ako dar. Mám ho len jeden a už nepremrhám ani sekundu, pretože ho milujem. So všetkými krásami i chybami, aký je.
Čo som sa naučila za posledné roky:
Nik nežije iba pre seba.
Jediná vec na svete stojí za to: tvorivosť. A vrchol tvorivosti je sebautváranie.
Na dôležité veci nie je nikdy neskoro, v mojom prípade príliš skoro. Byť tým, kým chcete byť. Neexistuje žiadne časové obmedzenie, môžeš začať žiť kedy chceš. Môžeš sa zmeniť alebo ostať rovnaká, neexistujú pre to žiadne pravidlá. Môžeš z toho vyťažiť to najlepšie alebo najhoršie. Dúfam, že ty si získala to najlepšie. Dúfam, že vidíš vecí, ktoré ťa prekvapia. Dúfam že cítiš veci, ktoré si necítila. Dúfam, že spoznávaš ľudí s rôznymi názormi. Dúfam, že žiješ život, na ktorý si hrdá. A pokiaľ zistíš, že nie, tak dúfam, že máš silu začať odznova.
(Podivuhodný prípad Benjamina Buttona, Film)

5 znamení, že se nám otevírá třetí oko aneb Jak se propojit s intuicí

18. října 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí

Úvodem: Když jsem před časem namluvil video o andělech mezi lidmi, udivilo mě, kolik z Vás věří ve skutečné anděly. Když jsem pak v novém čísle časopisu FC psal o "myšlení srdce", šokovalo mě z Vašich vzkazů, co už víte o duši - inu, FirstClass soustředí největší komunitu osobního rozvoje u nás a já se omlouvám za to, jak jsem Vás podceňoval.
Občas se tedy pokusím napsat o věcech mezi nebem a zemí. Uvědomuji si, jak je to těžké. Kdo v ně nevěří, tomu je nevysvětlím. Kdo v ně věří, tomu nemusím sdělit nic nového. Ale přesto to zkusím.
Dnes o absolutním základu, který spojuje naši a astrální rovinu. A o tom, na čem stojí úspěch řady lidí.
Někdo tomu říká intuice.
Někdo vnitřní hlas.
Někdo třetí oko.
Jde o totéž.
O třetí oko, schopné "vidět" víc než běžné oči, nás podle staré pověsti připravili dávní vládci, abychom byli poslušnější, krotší a pokud možno vůbec samostatně neuvažovali. Protože pak bychom si také mohli položit otázku: Proč se vlastně podřizovat vládcům?
To jsou samozřejmě literární spekulace, pojďme k faktům.
Vědci existenci třetího oka dlouho popírali. Pak ale objevili v mozku záhadnou žlázu. Nazvali ji epifýza, šišinka mozková. Ovlivňuje metabolismus a má funkce, které se vědecky nedají vysvětlit. Například: vystavená světlu umí reagovat na vizuální podněty podobně jako oči."Jako kdyby šlo o zakrnělé oko," připustili vědci.
Zdůrazňuji však slovo PODOBNĚ jako oči. Epifýza totiž umí mnohem více než oči.
Když zavřeme oči, zacpeme si uši… zmizí lži a zůstanou jen činy.
Když zavřeme oči, zacpeme si uši… zmizí sliby a lži a zůstanou jen činy.
Kromě jiného pomáhá vylučovat DMT, takzvanou molekulu duše. Při správné funkci epifýzy (třetího oka) je člověk schopen vhledu do cizího těla. Co to znamená? "Vidíme" věci jinak, než jak se na první pohled zdají. "Vidíme" je takové, jaké opravdu jsou, ale druzí je před námi tají, skrývají.
Správně fungující epifýza zrychluje chápání i rozhodování, aniž by měla k dispozici logické argumenty. Člověk s rozvinutým třetím okem dokáže vnímat a vyhodnocovat i to, co jeho pět smyslových orgánů vůbec nezachytí.
Přiznávám. Povídačkám o třetím oku jsem se vždycky smál, než jsem bůhvíproč začal potkávat velmi úspěšné lidi. Říká se jim vizionáři. Ve svém oboru byli vždycky o krok napřed. Jako by věděli, kam se trh posune. Jako kdyby uměli odhadnout, jak zákazníci zareagují na jejich produkty a služby. Jako kdyby do nich viděli.
"To je intuicí," smáli se mi. Ale proto, že já jsem se už nesmál, zvážněli. A pak mi řekli to, čemu jsem se divil, tak jako se možná budete divit Vy. Řekli mi to, jak v sobě intuici rozvíjejí. Jsou to věci obtížně pochopitelné i akceptovatelné, protože naším systémem vychovaný člověk jim prostě věřit nemůže.
Jenže ony existují a fungují. Všímáme si toho všichni ve chvíli, kdy ze zvláštních pohnutek věnujeme větší péči tomu, co ve výsledku intuici prospívá.
Jak poznáme, že se třetí oko otevírá?
1. stupeň: Vnímáme souvislost mezi tím, jak se cítíme, a tím, co jíme
Jídlo přímo ovlivňuje člověka. To, kým je, to, jakou má náladu.
Odložíme-li chemické jídlo, povšimneme si, že jsme intuitivnější, takzvaně vědomější (více při vlastním vědomí).
Nebudu spekulovat, proč se do jídel přidávají konkrétní chemické složky, ani co způsobují. Vím však to, že příroda nám poskytuje prakticky všechno, co k životu potřebujeme. Tím, že by byla málo dokonalá (na rozdíl od výrobců potravin) a něco jí chybělo, to tedy určitě nebude. Čím tedy?
Ti, kdo si tuto otázku položili, pochopili, že jídlo je schopno změnit člověka. Z jídla si totiž člověk bere svůj vlastní stavební materiál.
Je škoda, když se stáváme závislými na chemii. Vyplatí se totiž být přírodě blíž. Proč?
Příroda obsahuje všechno, co potřebujeme k životu.
Není nakonec v přírodě nejlépe? Mimochodem, hotely zaměřené na nejúspěšnější klientelu už za luxus označují vše, co souvisí s přírodou. Vědí, co pro chytré lidi je opravdu důležité.
2. stupeň: Potřebujeme se synchronizovat s přírodou
Znáte to? Kdykoli jsme v přírodě, cítíme se lépe. Jako bychom se s ní sladili na jedné frekvenci.
Najednou jsme pocitově vzdáleni negativním lidem i honbám, které naši zdravou frekvenci rozhazují. V přírodě nemáme nutkání vzít šéfův telefonát a nejsme rozklepaní. Jako by nás příroda nějak chránila…
V přírodě vůbec máme sklon dělat správné věci. Jsme plni plánů. Rádi chodíme, objevujeme. Jsme jiní než v kanceláři. Dokonce nás to dělá šťastnými.
Navíc tváří v tvář přírodě si uvědomujeme, jak málo o ní víme. To podněcuje naši zvědavost.
V přírodě člověk nedokáže být povrchní. Zdaleka nepropadá iluzi, že celý svět je pod dohledem. Není. Google Maps zmapovaly souš, ale o většině světa nic nevědí. Oceány a moře pokrývají 71 % planety. Co je v nich? Jen Mariánský příkop je díra do nitra Země, dlouhá jedenáct kilometrů. Jděte na jedenáctikilometrový výlet. A takhle hluboko byste se mohli vnořit do planety.
Žádný člověk neumí popsat skutečnou velikost i moc přírody. Ale co víme, je to, že jsme schopni onemocnět, ztratíme-li kontakt s přírodou.
"Neviděla jste tohle poslední dobou vícekrát?"
"Neviděla jste tohle poslední dobou vícekrát?"
3. stupeň: Začínáme si všímat náhod
Někdo tomu říká náhoda. Někdo znamení.
Nebudu psát záměrně o všech, na úvod alespoň o jednom - o číslech.
Stalo se Vám někdy, že jste se podívali na hodiny právě tehdy, když ukazovaly například 22:22, a to se Vám stalo opakovaně?
Stalo se Vám něco jiného, co vybočovalo z běžného řádu dne, a Vás to donutilo se zastavit a říct si: Cože?
Jistěže to není náhoda.
Náhoda je způsob, kterým k nám promlouvá intuice. Nebo andělé, chcete-li. Když se trápíme nějakými osobními dilematy, když naříkáme tolik, že neslyšíme žádný vnitřní hlas, tehdy se doporučení promítne přímo před naše oči.
Mimochodem, 22:22 znamená: "Věř, Tvoje myšlenky jdou správným směrem."
Ostatně, náhodné není ani to, do jakého dne se narodíme. Datum narození je jednoduchým způsobem, jak rozpoznat takzvanou duši vyšší úrovně u druhého člověka.
Ale to už je moc na všeobecný článek, viďte?
Pojďme zpátky ke každodennímu přemýšlení. Jak ještě jednoduše poznat, že s námi mluví intuice?
4. stupeň: Vadí nám jít v řadě
Už císaři Římské říše si předávali jednu strategii: "Panem et circenses." Dostane-li lid chléb a hry, je odveden od vlastního přemýšlení.
Rádi sledujete televizní pořady podle programu, nebo se díváte na oblíbený film v čase, který sami uznáte za vhodný?
Důvěřujete zprávám, které jsou jako z udělání shodné na všech televizích, nebo jste schopni si dělat vlastní "neoficiální" obrázek na základě svého osobního průzkumu?
Fascinuje Vás, v jakém luxusu a dokonalosti žijí celebrity, nebo si umíte představit jejich SKUTEČNÝ život, v němž nemají zdaleka takovou svobodu, jakou by chtěly?
Už staří Římané říkali: "Historii píše vítěz." Ostatně, anglické history je sloučeninou slov his a story (jeho příběh).
Úspěšní lidé prakticky nevěří globálním zprávám. Vědí, že hrstka lidí (opravdu jen malá skupina lidí vlastní ta média, která přímo ovlivňují myšlení i chování miliard ostatních) ani při sebelepších úmyslech nemůže vyložit jednu společnou pravdu pro všechny. Každý totiž máme s ohledem na své potřeby, hodnoty i zkušenosti svou pravdu.
Ostatně, představme si, že bychom měli ve zprávách vyložit svou vlastní minulost. A to viděno svýma očima v dětství, dospívání a dnes. Zjistili bychom, že náš pohled na vlastní konkrétní prožitky se liší s postupem času. Zpočátku proklínáme to, za co později děkujeme. Nakonec, říká se: Když se chceš hodně zasmát, přečti si svůj starý upřímný deník.
Ne, úspěšní lidé opravdu nepotřebují jít v řadě.
Ano, oni opravdu považují za pochvalu, když je někdo kritizuje za to, že jsou jiní, než by si okolí přálo.
Pak už mají jen kousek do páté úrovně.
Co není zadarmo, má hodnotu.
Co není zadarmo, má hodnotu.
5. stupeň: Uvědomujeme si, že nic v životě není zadarmo, a říkáme si: To je dobře
Mnoho lidí doufá, že na vrchol hory vedou cesty po rovině. Že nejbezpečnější je jít zkratkou - po nejpříkřejším svahu. Tito lidé se potřebují ještě hodně naučit, ke svému dobru.
V páté úrovni znamení otevřeného třetího oka víme, že naopak nic v životě není zadarmo. Že kdykoli něco žádáme, musíme tomu něco obětovat. Zadarmo nejsou v životě ani dobré pocity. I pro ně musíme nejdříve udělat něco pozitivního.
Vesměs všichni lidé vědí, že pokud pro někoho něco udělají, on jim za to "zaplatí". Jen lidé s rozvinutou intuicí ovšem pochopili, že v takovém případě je nejlepší sám být tím, pro koho něco budeme dělat. Pro sebe něco uděláme a sami také inkasujeme.
Tito lidé jsou pochopitelně pro systém nebezpeční. Jsou totiž schopni opustit to, čemu se ve Čtyřech dohodách říká "sen planety". Systém na ně křičí: Když nebudeš mít peníze, nebudeš mít to, co chceš. Ale oni se usmívají. Protože nepotřebují být usměrněni v proudu. Vědí, že příroda peníze nevymyslela, tudíž asi nebudou ŽIVOTNĚ důležité. Proto také tuší, že štěstí nepřichází AŽ s penězi, štěstí přichází tehdy, když se pro to SAMI rozhodneme.
Bez ohledu na systém.
Bez ohledu na opovržení ze strany okolí.
Bez ohledu na strach, který nám všichni vnucují, jestliže se rozhodneme pro SVOU cestu.
Úspěšní lidé jsou ti, kteří jednoho dne vybočili z davu.
Řídí se přesně tím, co je obsahem více než 100 stran nového časopisu FC, unikátního vydání o strachu…
(Pozn.: Časopis FC opravdu neprodáváme v trafikách, nejsme součástí řady. Do vyprodání zásob je zde.)
© Petr Casanova
P.S.: Od knihy 250 zákonů lásky zbývá posledních 2000 výtisků. Děkujeme za váš zájem. Kniha díky vám už dvakrát překonala oficiální hranici bestselleru.