Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Mistr Kuthumi - Záměry pro vzestup, část 2. - Zlatá stezka k božství

9. září 2016 v 6:00 |  Aktuální Informační chaneling

Poselství přijala Natalie Glasson - 22/07/16
Jak se v božském načasování zlepšuje pochopení z nitra a uspokojení ze snadného sdílení s ostatními, tak se ve vašem bytí probouzejí vibrace a prožitky klidu. Tato energie míru ovlivní četné oblasti a aspekty vašeho bytí a obrovsky podpoří váš proces vzestupu i zlatou stezku. Mnoho duší se bojí a odporují změně a přesto je to jejich největší touha. Je důležité umožnit vibraci klidu ve vás, aby vás prodchnula a sloučila se se změnami a transformacemi, které zažíváte. Slova jako transformace, jsou spojena s duchovními vhledy a prožitky, avšak když jdete svou stezkou vzestupu, je to vaše fyzické tělo, fyzická realita a pozemské podmínky, kde zaznamenáváte změny, rozdíly a posuny. Často je to změna na fyzické úrovni, čeho se nejvíce bojíte a odporujete tomu. Nejsou to ani tak transformace ve vašem božském bytí, ale neznámý vliv, jaký to bude mít na vaše pozemské bytí a realitu, co způsobuje obavy a vytváří boj.
Jednoduše si uvědomte tu přirozenou a stále přítomnou vibraci klidu ve vašem bytí a vyzařujte ji do jakýchkoli strachů či odporů, které máte v souvislosti se změnou. Nechte své strachy rozpadat se a rozpouštět se, dokud neobjevíte sebe sama v prostoru bytí ve stavu míru v průběhu změn, ať už známých či neznámých. Jestliže se v souvislosti s mými vhledy ocitnete ve stavu, že jste naprosto v souznění se změnami všech forem, já Mistr Kuthumi, vás chci povzbudit, abyste se zamysleli znovu a dopřáli si čas ke zkoumání. Často je to, co je naším největším odporem při procesu vzestupu, také tím, k čemu jsme slepí.
"Jsem klidný v průběhu změn."
S přijetím změny zažijete spokojenost, protože vaše vnitřní moudrost, vedení a intuice se také transformují, mění a proměňují. Je přirozené, že chápání sebe sama se transformuje; čím rychleji vibrujete a čím více se rošiřuje vaše vědomí a čím vědomější se stáváte, tak tím rozsáhlejší je vaše sebezkoumání. Proto je vhodné následovat nejnovější vnitřní vedení, které k vám přichází skrze vaše bytí či odjinud. Dokonce i když jste vyladěni a rezonujete se svými vhledy, je to vaše současné (okamžité) propojení se sebou sama a s vhledy zrozenými z vaší současné vibrace, které mají nejvyšší důležitost. Tím myslím, že jestliže jste v minulosti v sobě probudili sen či touhu zde pro Zemi, která je sladěna s vaší duchovní cestou a posiluje ji a ještě se ale nemanifestovala, ověřte si, je-li stále podstatná. Tímto způsobem se nebudete držet vhledů z minulosti, které jakkoli pozitivní, mohou mít na vaše současné stádium vzestupu negativní či blokující vliv. Je také důležité uvědomit si, zda používáte změnu jako zdroj rozptýlení, která odvádí vaši pozornost od vaší duchovní cesty či nikoli. Při četných změnách vyvstávajících z vašeho bytí je zásadně důležité zůstat ve svém středu a přijímat jen to, co vás posouvá v harmonii, vyváženosti a v souladu s vaší vnitřní esencí pravdy. Toto může znamenat, že bude zapotřebí hlubší kontemplace a vyladění na své vhledy, abyste se ujistili, že vaše podstata je soustředěna ve všem čím jste, co děláte a prožíváte.
"Dovoluji, aby mě vedla má intuice spíše než změny manifestující se v mé realitě."
Vzestup je věčný, ale způsob jakým stoupáte se mění a vyvíjí, neustále mění realitu, kterou prožíváte. Vaším smyslem a záměrem v této době je rozšířit své pochopení vzestupu, což nabízí základy vaší cestě vzestupu a hlubší pocit bezpečí a také prohloubení, a také pročistit vaši zkušenost vzestupu na Zemi. Nemusíte mít pocit, že jdete po vzácné a božské Zlaté stezce, obzvláště jestliže v tuto chvíli hledáte směr, kterým byste zaměřili a rozvíjeli své duchovní záměry a touhy. Avšak jdete stále po cestě, kterou je možné popsat pouze jako zlatou, neboť jste stvořeni jako nádherná duše. Vzestup je označení pro vaši Zlatou stezku i s posuny v chápání, které se snažíte prozkoumat.
Vše na Zemi a ve vašem bytí prožívá pokročilá stádia posunů v energii, vědomí i perspektivě.To znamená, že vše ve vás i kolem vás se dramaticky mění s každým vaším nádechem. Nikdy dříve nebyl váš dech tak ceněn. Plnil vždy energií vaše fyzické tělo; nyní tvoří stálou výživu pro esenci vaší pravdy. Zhluboka se nadechněte a vydechněte s pevným záměrem ve své mysli, že váš dech nyní pomáhá hlubokému kosmickému probuzení ve vás, které bylo dlouho očekávané a obnoví vaše duchovní síly. Změny se mnozí na Zemi báli, přesto že je jádrem procesu vzestupu. Je třeba uzavřít mír s průběhem změn a uvědomit si, že nemusíte jet na vlnách zrychlujícího se vědomí sami. Vždy budete vedeni z fyzických sfér Země i z duchovních sfér vnitřních rovin.
"Nadechuji Stvořitele, vydechuji Stvořitele; já jsem Stvořitel."
Nyní jsme vstoupili do energetické vibrace Věku lásky a vtělení energií Venuše Zemi; to je samo o sobě obrovským úspěchem lidstva a všech na vnitřních rovinách. Soustředěné energetické urychlení mnohých na Zemi způsobilo dramatické zrychlení vzestupu. Je to záměr ve vašich minulých životech i ve vašem současném životě, co přineslo současný stav vzestupu k naplnění. Vaše duše čeká, aby se mohla koupat v lásce, tak si dovolte užívat si lásky proudící nyní na Zemi z Venuše i té, která se probouzí z nitra vašeho bytí. Nechť vám každý okamžik připomíná lásku vašeho bytí a zesílí přítomnost lásky ve vašem bytí.Zaměřte se na lásku ne proto, že vám pomůže ve vzestupu, ale proto, že je to něco, co vaše duše touží zažít a radovat se z toho. Dovolte si vnímat svůj vzestup jako zábavnou, radostnou a příjemnou zkušenost, neboť když to tak uděláte, uvidíte ze svého bytí vyzařovat radost, vibrace vaší energie se zrychlí a váš světelný kvocient se zvýší.
"Užívám si přítomnost Stvořitelovy lásky v sobě i kolem sebe."
Dalším záměrem, který podporuje cestu vašeho vzestupu, je být spokojený ve své zkušenosti pevné materiální reality. Někdy probuzení a uvědomění si sebe sama jako duchovní bytosti vyvolává prožitek toho, jak pomalá, pevná a materiální může pozemská realita být. Zkušenost obojího, pomalejších vibrací Země a rychlých vibrací světla vnitřních rovin a vaší duše, může způsobit, že odmítnete pozemskou realitu. Posun mezi jednou a druhou realitou může být matoucí a vyžadující příliš mnoho zkušeností. Vaším záměrem je vytvořit most světla mezi fyzickou realitou a vyšším duchovním bytím. Toto spustí další transformaci v pomoci vašemu vzestupu, neboť to vyvolá splynutí, které je pro vzestup nezbytné, sloučení pozemských aspektů s esencí vašeho já nejvyšší vibrace, jaké si přejete v sobě rozpoznat. Každý okamžik vaší lidské existence jste duchovním tvůrcem, napojeným světelným bytím a vědomím obývajícím fyzické tělo. Často fyzické tělo vyžaduje přednostní pozornost dokud není most mezi fyzickou a duchovní energií vašeho bytí nově vytvořený. Probuzené vědomí a inspirované chápání sebe sama proniká do vaší mysli a vědomí jako postupná integrace. Všimněte si, že okamžiky probuzení se opakují v četných odlišných formách, stávají se rozvinutějšími a prostupují celé vaše bytí a život. Když rozpoznáte a vizualizujete si most světla mezi fyzickou realitou a duchovním bytím a umožníte si vidět obě reality jako jednu, neoddělené, vytvoříte si to jako zkušenost. Tato zkušenost se dramaticky pozvedne vaším klidem a pocitem skutečné spokojenosti ve vaší fyzické realitě na Zemi. Uvědomte si, že vše je dokonalostí Stvořitele, i vaše fyzická realita a duchovní vzestup. Fyzická realita je ve vašem procesu nesmírně důležitá, neboť je vaším plátnem pro vyjádření, prožívání a projevování Stvořitele.
"Prožívám pocity spokojenosti ve svém životě, realita, kterou žiji, je dokonalostí Stvořitele."Mistr Kuthumi - Záměry pro vzestup, část 2. - Zlatá stezka k božství
Ať si jako svoje záměry vyberete cokoli a jakkoli přijmete svůj vzestup, vězte, že jdete po Zlaté stezce jako Zlaté bytí, požehnané, milované a podporované v každém okamžiku.Váš vzestup je radostná pouť vašeho já a zkoumání Stvořitele ve vás probudí naplnění, ať už máte jakýkoli záměr či poslání. Váš duchovní růst probíhá věčně, protože ve svém bytí odhalujete mír a lásku a tak vtělujete přetékající světlo Stvořitele, který nepřetržitě pozvedá vaši světelnou vibraci. Jsou to vaše četné zkušenosti z bádání uvnitř, provázené vtělováním vědomí a pochopení, které charakterizují, tvoří a řídí váš proces vzestupu.
"Vtěluji nyní esenci svého vzestupu."
Já, Mistr Kuthumi, jsem zde, abych vás podporoval v každém stádiu vašeho vzestupu. Když bude vaše cesta vzestupu nejasná, povolejte mne, abych vám přinesl jasnost, porozumění a hlubší spojení s esencí pravdy ve vás.
Ve věčné lásce
Mistr Kuthumi
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. prowww.transformace.info.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
1. část tohot poseství si můžete přečíst ZDE
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama