Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 11.9. - 18.9. 2016

14. září 2016 v 15:08 |  Mistr Hilarion

Milovaní,
nyní probíhá další posun frekvencí. Mnozí z vás cítí potřebu ponořit se do sebe, posadit se v tichu, meditovat, rozjímat a regenerovat se a to je výborné, protože to znamená, že absorbujete vyšší energie a používáte je správným způsobem. Na světové scéně se toho děje mnoho, posouvá se to směrem k lepší komunikaci, posouvá se to směrem ke spolupráci mezi národy a my, z druhé strany závoje to vidíme jako pozitivní krok. Tleskáme těm lidem a těm zemím, jež iniciují takové dohody, které ukončí války a přinesou mír.
Vzhledem k tomu, že se svět a lidé v něm cítí velmi otráveni a unaveni, pociťují potřebu žít v bezpečném světe, v němž by se každý cítil bezpečně, v němž by se nikdo nemusel bát druhých lidí. Mnohaletý úklid a čištění je něco, čím si lidstvo musí projít, ale je to proces, který - když probíhá, člověka zcela ovládne. Teď ten proces probíhá téměř neustále a bude tomu tak i v blízké budoucnosti. Nakonec, drazí, je to dobrá věc; je to něco, čeho je zapotřebí a co je žádoucí, než bude každý schopen přecházet přes dva světy, přes dvě dimenze - do vyšší oktávy, což přinese víc vnitřního klidu a nakonec i mír planetě.
Stávající síly, jež ovládají systém na planetě, jsou odhalovány při každé příležitosti, při každém pohybu, který učiní a to způsobuje, že se cítí zoufalí. Převládá pocit, že se vše rozpadá, což se ve skutečnosti opravdu rozpadá. Žádná stará paradigmata již nefungují. Jak jsme řekli již mnohokrát v našich poselstvích pro vás, jak se zvedají frekvence, nic, co se děje za scénou, ve starém paradigmatu, již nebude účinné, protože teď jsou zde nové energie; jsou to energie reality Nové Země a tato realita si žádá mír, žádá spolupráci, žádá harmonii. Je toho ještě mnoho, co se musí rozpadnout, než k tomu dojde.
Vzchopte se a vězte, že nakonec nastane nadějnější život pro všechny. V mnoha zemích dochází k čištění a úklidu, aby se osvobodily od energií negativity, strachu a nenávisti -když to čištění provádějí pracovníci světla - ti, co vědí, jak dělat tu práci, ti, co vědí, že existuje něco lepšího, co nastoupí na staré místo a co povznese a podpoří každého na planetě a také samotnou nádhernou planetu. Každý z vás, kdo čtete toto poselství, je tím, kdo se často nebo alespoň občas podílel svými energiemi na čištění planety od negativity.
Každý z vás to vlastně dělá pokaždé, když pracujete na sobě, abyste se oprostili ode všeho, co nepřispívá ke zlepšení vašeho fyzického života na Zemi a jak se sami očišťujete, očišťujete i atmosféru této planety. Tuto práci děláte, ať jste kdekoliv. Proto se někdy cítíte unavení a znechuceni, protože právě v době, když děláte tu práci, absorbujete a transformujete mnoho z toho, co vlastně není vaše, co není vaší vlastní odpovědností; nicméně, vzali jste na sebe tento úkol na základě dohod, uzavřených na vyšších úrovních, abyste urychlili očistný procesa pomohli Zemi a každému na ní dostat se do vyššího stavu bytí.
Tak se vzchopte a nenechte se znechutit; vy jste ti, kdo vytváří pozitivní změny. Díváme se na každého z vás a posíláme vám naši lásku, podporu a energii, abychom vám pomohli, abychom vás pozvedli a udrželi vaše frekvence na úrovni vzestupu. Jsme vždy s vámi. My, vzestoupení mistři, vždy pracujeme v souladu s Božím plánem, s pokyny Prvotního stvořitele a ty jsou vždy pro nejvyšší dobro všech. Dívejte se na sebe jako na sestry a bratry, protože jimi jste. Co se stane jednomu, stane se všem a je důležité si pamatovat, že život na Zemi je v mnoha ohledech kolektivní zkušeností.
Vše, co zažije každý, co zažije každá duše a co se naučí, se zaznamenává do akašických záznamů kolem planety a pak jsou ty znalosti a ty lekce přístupné všem, aby se na ně napojili. Jak bude čím dál víc lidí přispívat svými energiemi, bude vše čím dále snadnější, až jednoho dne přijde okamžik, kdy se všichni osvobodí od nižších vibračních úrovní směrem k vyšším, pozitivnějším energetickým polím, jež přinášejí víc podpory a jsou naplněna povzbuzením a pak se věci budou zdát snadnější, než dřív. Žádáme vás, abyste neztráceli odvahu, žádáme vás, abyste pokračovali v každé práci, k níž se cítíte být povoláni.Pokračujte v udržování svého Světla, pociťujte lásku, protože se jedná o zkušenost srdce, na které by se měl v této době zaměřit každý na planetě. Vciťujte se do všeho, co se děje na planetě. Prociťujte to, vyjádřujte to, BUĎTE tím! LÁSKOU!
Do příštího týdne...
* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama