Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Adamantinové častice /adamantinové vlnenie/ - prazáklad spektra všetkého, čo je ....

17. září 2016 v 7:00 |  Féwa


..... spektra natoľko absolútneho, že nič absolútnejšie neexistuje, nie je. Spektra prvotnosti, pôvabnosti, krásy, esencie, múdrosti dávnych vekov svetla na ktorého prapôvodno si málokto na povrchu Zeme pamätá. Spektra prvotného bytia všetkého, čo bytím je. Viditeľne existujúcim a v hmote prejaveným - ale i frekvenciou fyzična neobsiahnuteľným .... transparentným, priezračným ... napriek tomu sa všade nachádzajúcim a vo fyzicky vnímaných realitách splývajúcim s pozadím. To znamená, že ktorákoľvek bytosť /energia/ odprezentovávajúca frekvenčne vyššie spektrum s ktorým iná hustota adamantinových častíc súvisí - je pre ľudský zrak /frekvenciu... vlny mozgu/ nezachytiteľná /plazmatické, nelineárne dimenzie svetla/. Z čoho logicky vyplýva, že človek zmyslove nevnímajúci i iné plateau vedomia, iné vrstvy času a časo - sféry nemá takpovediac čierne na bielom potvrdené /zrakom, sluchom, dotykom/ že toto bytie vyšších úrovní /spektrum zvukov, farieb, vibrácií/ existuje - jednoducho je.
Častice spektra adamantinového sú bytím všadeprítomna. Rozdielna hustota /zahustenie týmito časticami/ spočíva len v rozdielnosti frekvencie /vibračná úroveň, frekvenčná sféra/ v ktorej sa bytosť v danom okamihu svojho vývoja nachádza. V reáli to veľmi zjednodušene znamená, že nízko frekvenčné sféry / vibrácie, ktoré sú i vibráciami myšlienok, myslenia a súvisia s nimi v lineárnych sférach negatívne emócie ,myšlienky, spomienky/ majú len nepatrné, takmer žiadne zahustenie týmito časticami spektra nelineárneho.
Adamantinové častice sú nosičom svetelných kódov - informácií prvotného bytia. Zázraku stvorenia, zážehu svetla, ktorého iskričky sa zažehnutím..... rozsvietením do vše - priestoru rozletia ako ďaľšie nosiče informácií.
Turbulentnosť času a časo - spektra v ktorom sa v danom okamihu nachádzame /aktuálny stav bytia/ je v tomto štádiu pásmom kozmického sveta zaplavovaného /zahusťovaného/ spektrom prvotného vše - bytia s ktorým hustota adamantinových častíc súvisí. Vo fyzikálne hmoty /fyzicky vnímaná realita/ je tento stav nepochopiteľný a tým i pre materiálne myslenie /materiálne rácio/ nepredstaviteľný. Dianie /jav/ súvisí s procesom kryštalizácie každej živej bunky, ktorá sa v tomto pásme nachádza. Kryštalický proces je dematerializáciou - to znamená odhmotňovaním, ktoré sa deje pôsobením vyšších /meniaci sa kmitočet/ vibrácií /meniaca sa frekvencia/ svetelných častíc zaplavujúcich Zem. Frekvenčne vyššie spektrum /nelinearita/ je jemnejšie, éterické.
Toto spektrum je i v nás. V tej mini - čiastočke, kvapôčke srdca svetla. Je nakumulovaním nepredstaviteľného potenciálu, ktorým svetelná bytosť disponuje. Nezabúdajme, že i my sme bytosti svetla. So zahusťovaním pásma v ktorom sa nachádzame rezonuje svetlo v nás. Meniacou sa hustotou sa aktivuje, rozlieva, rozteká, rozpína do priestoru......do okolia. Zo stredu všebytia v nás.
Adamantinové častice sú prvotným, prirodzeným prejavom kozmickej lásky. Sú ako miniatúrne svetelné brilianty, ktorých tvrdosť /stupnica tvrdosti/ môžeme prirovnať k diamantu. Táto tvrdosť je takpovediac bunečne nedeliteľná. To znamená, že adamantinovú časticu nie je možné rozdeliť. Je časticou prvotna. Adamantinové častice rezonujú s vibráciou organických látok vesmíru, čiže so všetkým, čo je živé. Čo je svetlom, láskou ..... Ilona Pálušová - Féwa
Zdroj: FB
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama