Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2016

Vymlouvat se na prožité utrpení jen umocňuje utrpení současné

4. září 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí

Aby člověk mohl to, že se nyní necítí dobře, zdůvodňovat něčím ze vzdálené minulosti (například z dětství), musí onu nepříjemnou vzpomínku udržovat při životě, a tím v sobě aktivuje její vibrace. Bez ohledu na to, zda se nepříjemná situace týká rodiče, sourozence, spolužáka, který vás šikanoval, nebo špatného učitele, neustálé přemýšlení nad ní způsobuje problém i po mnoha letech.

Podle nás je přesvědčení jen myšlenka, která se nám v mysli omílá stále dokola. Vše, nač se zaměřujete - když o tom přemýšlíte, když o tom mluvíte, když to sledujete nebo o tom rozjímáte - ať se to týká minulosti, současnosti nebo budoucnosti, tyto vibrace jsou ve vás aktivní. A vaše pocity vám v téže chvíli poskytují zpětnou vazbu s ohledem na to, jak se daná myšlenka shoduje s pohledem vaší vnitřní bytosti.
Jestliže se vaše myšlenka neshoduje s tím, co o dané věci ví vaše vnitřní bytost, odhalí to negativní pocit, který máte. Jenže často si neuvědomujete, že máte tento pocitový navigační systém a že můžete svou pozornost změnit a zlepšit, jak se cítíte, a proto dále uvažujete disharmonicky, cítíte se špatně a vinu připisujete tomu, na co se zaměřujete.
Podvědomě víte, že byste se měli cítit dobře, a jestliže se dobře necítíte, víte, že něco není v pořádku. Za těchto okolností je potom lehké pochopit, že připisujete vinu čemukoli nebo komukoli jinému, co vidíte, když pociťujete negativní pocit. A váš vibrační nesoulad po čase zesílí, protože nikdy, když se vynoří nepříjemná vzpomínka a vás se zmocní negativní pocit, neuděláte nic pro to, abyste své myšlenky ovládli a sladili se s pohledem své vnitřní bytosti. Váš negativní pohled na vaše dětství se posilňuje a získává na setrvačnosti, přičemž vy ho udržujete při životě a zdůvodňujete jím, proč jste v současné chvíli odpojeni od Zdroje.
Mnozí lidé považují za zbytečné, aby se snažili vyřešit staré konflikty, neboť často jsou hlavní protagonisté už mrtví nebo, pokud ještě žijí, většina lidí pochybuje, že by si přiznali své chyby, a už se to tedy nedá napravit. Takové traumatické nebo dramatické zážitky z dětství, ať už se nějaká křivda skutečně stala, nebo to jen takto dítě vnímalo, člověka přinutily dostat se do nesouladu se svým Zdrojem energie a vypěstovat si přesvědčení (rigidní vzorec myšlení), které je dostane do nesouladu pokaždé, když se mu negativní vzpomínka vybaví.
Takový člověk plný výčitek si neuvědomuje, že disharmonický vztah, o nějž tady jde, je vztah mezi jeho fyzickou osobou v dané chvíli a jeho vnitřní osobou, kterou tvoří čistá pozitivní energie. Netrpí pro to, co se mu stalo v dětství - nad tím neměl žádnou moc. Trpí proto, že momentálně není v souladu jeho fyzické já a nefyzický Zdroj - což však má plně v moci.
Je nesmírně osvobozující usměrňovat své myšlenky tak, abyste byli v souladu s vlastním Zdrojem a se svou silou. A je nesmírně oslabující věřit mylnému přesvědčení, že "abych se mohl cítit dobře, jiní se musí změnit".
* * *
- z knihy Klíč ke všem vztahům, Esther a Jerry Hicks
ZDROJ:

Všichni jsme jedna lidská rodina.

4. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Měj vždy před sebou představu dokonalosti, harmonie a krásy a nalézej ji ve všem a v každém. Ať láska v tobě překypuje jako voda a proudí ke všem stejně. Ať v tobě není žádná diskriminace, protože všichni pocházíte ze Mne, všichni jste jedna rodina. Univerzální láska začíná v každém jednotlivci a razí si cestu ven. Když si to každý jednotlivec uvědomí a dovolí této lásce volně plynout, dojde ve světě k velkým změnám, protože láska proměňuje všechnu nenávist, žárlivost, závist, kritičnost a nenasytnost. Všechny tyto vlastnosti zapříčiňují války, zkázu a smrt. Láska tvoří život - život věčný, život hojnosti. Láska s sebou přináší klid, radost, pravé a trvalé štěstí a spokojenost. Především však přináší jednotu a soulad. Proto, jestliže ses zatoulal do známých či méně známých míst a ztratil jsi směr, vrať se zpět na cestu lásky, která vede přímo ke Mně, a tam Mě najdeš, jak čekám hluboko v tvém nitru.


TZOLKIN 3.9.2016 4 EB kin 212

3. září 2016 v 9:06 Mayský Kalendář na každý den

Eb - Člověk, Cesta - Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
Čím silnější a stabilnější je vaše jádro a základy, tím je cesta jasnější a obzor širší. Použijte spodní proud Muluc v této Treceně k harmonizaci svého života tím, že uznáte vaše učební lekce jako přirozenou součást vaší životní cesty. Poděkujte Eb za udržení a osvícení cesty a požádejte Kan (4), čtyřnásobnou stabilizační energii, aby vás vedla k naplnění zamýšleného osudu.
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
***
Jsem Eb 4. Zdravíme vás Drazí. Dnes bychom chtěli mluvit o hře. Mnozí se příliš zaměřujete na hledání a plnění svého poslání a zapomínáte relaxovat a užívat si dary Země. Dokonce i ti, kteří přišli splnit velkou misi, by udělali dobře, kdyby každý den začlenili činnost, která inspiruje jejich kreativitu.
Několikrát se nadýchněte a relaxujte.
Jak je možné začlenit některé aktivity a vychutnat si je ve svém každodenním životě? Co vám brání žít naplno?
Existuje něco, co jste vždycky chtěli dělat, ale stále to odkládáte?
Možná nastal právě nyní čas začít připravovat nebo realizovat tyto zkušenosti.
Mnozí jste přehlédli skutečnost, že vaše mise ohledně příchodu na Zemi, by měla být vykonávána jako součást každodenního života. Pokud jste přišli na Zemi zvýšit vibraci Lásky, pak toho můžete dosáhnout i tím, že budete milující a laskaví v každém okamžiku svého života.
Pokud je vaše mise energeticky čistit Zemi, zaměřte se na tento dopad a proveďte nezbytné změny, abyste byli více v rovnováze s přírodou. Buďte vzorem pro ostatní životem, který žijete.
Pokud je vaše poslání ovlivňovat životy dětí, hledejte způsob jak toho využít v knihovně, při dobrovolných pracích, ve škole nebo na místech, kde se děti scházejí. Celý váš život nemusíte věnovat tomu, že jste učitel nebo sociální pracovník.
Jaká je vaše vášeň?
Dokážete odpovědět na tuto otázku? Pokud nedokážete, pak je pravděpodobné, že žijete život na základě kódů přesvědčení, které nejsou ve vašem nejlepším zájmu. Najděte si čas, obraťte se dovnitř a rozpomeňte se na věci, které vás energeticky oživují.
Proč jste tyto sny odložili stranou?
Které z nich stojí za to vzkřísit?
Lidé si často myslí, že by měli dělat velké věci, aniž by si uvědomovali dopad, jak moc ovlivňují druhé děláním maličkostí. Otevření dveří, úsměv neznámému člověku, malé nečekané dárky, jsou často věci, které dokáží zachránit život. Nikdy nevíte, kdy je někdo zoufalý a zvažuje ukončení svého života. Pečující dotek je často vše co stačí, abyste pomohli někomu dostat se z deprese.
Podívejte se kolem sebe, co můžete udělat. Vyberte si, co vás zajímá. Vykonávejte službu, která vám dodává energii. Pokud děláte službu ze srdce, není třeba očekávat poděkování. Služba sama o sobě je dar.
V této oblasti máte hodně co dělat. Dělejte věci, při kterých vaše srdce zpívá. Vždy se najde někdo, kdo dělá něco, co není právě inspirující. Pokud si to tak vybere, není to pro vás důležité. Sněte o věcech, které si přejete dělat. Užívejte si každý okamžik svého života výběrem věcí, které vás inspirují.
Vždy bude existovat dřina a skutky, které je třeba udělat, ale se změnou postoje se mohou dřina i skutky stát něčím, co vám přináší radost
Práce nemusí být jen slovo složené z pěti písmen.
4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.
KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

ZATMĚNÍ A GEOMAGNETICKÁ BOUŘE

3. září 2016 v 7:00 Vývoj vědomí bytostíDnes se potýkáme s energií Solárního Zatmění, což VŽDY přináší NOVOU energii. Toto může trvat několik dní po tom, co k zatmění došlo.

Zatmění jsou známá tím, že přináší skryté věci na povrch, aby mohly být vyřešeny a mohla se uskutečnit očista. Temné nebo negativní energie které se nahromadily potřebují být uvolněny a nahrazeny pozitivními rámci pro SVĚTELNÉ TĚLO.Toto se nyní děje a během září nadále bude - prostřednictvím zatmění a skrze energie Rovnodennosti.

Také se poslední dny potýkáme s Geomagnetickou bouří, která způsobuje symptomy nevolnosti, dýchací potíže, nedostatek spánku a možné paranormální události. Střídavě se objevuje točení hlavy a pocit, že spadneme. Hlasité zvonění v uších a záležitost týkající se jídla - buď není hlad nebo naopak je přehnaný hlad. Některé z těchto věcí se už děly v srpnu. Také se velmi mění nálada. To je také tím, že se posunuje časoprostor, čas se ztrácí nebo dochází k časovým přeskokům. Sledujte události které se odehrávají a jsou mimo "normál". Pokud uvidíte něco za oponou tohoto světa, neupadněte do strachu. To by zastavilo všechny budoucí události.

Mnozí z vás se mohou cítit dehydrovaní a mohou cítit intenzivní teplo po těle. To se rozšiřuje SVĚTELNÉ TĚLO které vymazává staré programy a přináší NOVÉ Krystalické Tělo které se rozpíná s každou světelnou aktualizací a každou VLNOU.

Je velmi důležité se alespoň jednou denně uzemnit, aby byly symptomy vzestupu udrženy pod kontrolou.

Velmi nápomocná se záležitostmi spánku je koupel v moři (pokud je dostupné). Koupel v Epsonsonské soli také dobře poslouží.

Skrze SVĚTLO které tělo zpracovává (světelné tělo) je ovlivňován hormonální systém a to může ovlivnit způsob jakým celé tělo pracuje.

Diane Canfield

Překlad: Taunia Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

PSYCHICKÝ VAMPIRISMUS ~ VYSÁVÁNÍ ENERGIE

3. září 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí
Lidé jsou mezi sebou propojeni energetickými vazbami, po kterých proudí energie.
Psychický upír tedy zneužívá těchto vazeb ke svému obohacení na úkor druhého jedince.

Jedna z dalších možností, které brání člověku plnit si své přání, rozvíjet se a dosahovat svých vytyčených cílů může být negativní vliv jiných sobeckých nevyrovnaných osob obecně nazývaných "psychičtí či energetičtí upíři případně manipulátoři". 432325_335004823211704_187688497943338_934266_1941354401_n

Prapříčinou manipulace (neboli ovládání druhých lidí) je odcizení se člověka od přírody a od přirozených zdrojů energie.Čím je však člověk civilizovanější, tím je vzdálenější přirozenému čerpání energie z přírody. Proto se lidé uchylují k jinému osvědčenému prostředku, jak získat potřebnou energii - a to je čerpání energie z druhých lidí. Jedním ze způsobů, jak čerpat energii z druhého člověka, je právě manipulace.
Obrovskou nevýhodou čerpání energie z druhých lidí je to, že si tak naprosto zbytečně zvyšujeme svoji karmickou zátěž.
Manipulační hry (zvané též "ovládací dramata") jsou tedy soubojem o energii, kdo z koho. Jejich hlavními aktéry jsou typy lidí, které transakční analýza v psychologii nazývá: zastrašovatel, trpitel, tazatel a pozorovatel. Jinou terminologií, se kterou se můžete setkat, jsou zastrašovatel a tazatel nazýváni "horními psy"a trpitel a pozorovatel "dolními psy", a to podle aktivity či pasivity.
Astrální život čili citlivé vyzařování rodiny nebo přátel, kteří člověka obklopují ho ovlivňují daleko více, než je ochoten připustit. Nebo zas on ovlivňuje je. To záleží na tom, která strana je pozitivní a která negativní.
Každý, s nímž se setkáme nebo spojíme, každý člověk, s nímž žijeme nebo se denně stýkáme, má na nás určitý vliv, jenž je buď k dobru nebo ke škodě. Buď rozvíří naši emocionální povahu v dobrém a povznášejícím smyslu, a tak jí pomáhá v přeorientování, nebo zas její úroveň sníží, takže jí brání v pokroku a stahuje ji k vazbě na hmotu.
Zajímavý článek o psychických upírech Psychičtí upíři
"Teplo (energie) může samovolně přecházet pouze z tělesa teplejšího na těleso chladnější."
Druhý termodynamický zákon
Nezapomínejte, že "psychický upír" je jedinec zcela oslabený vnitřními konflikty, které ani nechce vyřešit (je pohodlnější parazitovat). Nebo je pod vlivem jiného psychického upíra. Tím má neustále nízkou hladinu energie a tento neustálý deficit se snaží vyrovnávat vysáváním energie jiných lidí.
Psychický upír vysává jiné jedince a tím z nich také dělá psychické upíry. (rodič dítě)
Negativní charakterové vlastnosti má rozvinuté výborně (lhaní, panovačnost či pýchu (když nasaje energii) případně opak čili plačtivost a ublíženost (když se energii snaží získat), lenost a krutost). Je zřejmé, že dávat jim energii není záslužný čin, je to jako lít vodu do popraskaného džbánu.
"Čím více má člověk energie, tím snadněji a lépe je spojený s Vyšším Já, zažívá radost a Světlo."
"Čím méně energie člověk má, tím více se noří do temnoty podvědomí, depresí a zoufalství."
"Křišťál dodává energii a prosvětluje mysl. Povznáší do vyšších úrovní radosti a poznání."
"Tygří oko působí jako brnění, zabraňuje velkým energetickým únikům aury."
Manipulátor dle Isabelle Nazare-Aga
Psycholožka Isabelle Nazare-Aga uvádí ve stati Jak poznat manipulátora třicet znaků, podle nichž identifikuje osobnost s manipulativními rysy. Za manipulátora považuje takovou osobnost, která vyhovuje aspoň deseti znakům.
1.Je egocentrický.
2.Přenáší zodpovědnost ze sebe na druhé.
3.Navozuje u oběti pocit viny.
4.Nesděluje jasně své požadavky, potřeby.
5.Odpovídá většinou neurčitě.
6.Mění své postoje podle situace a podle osoby, s níž právě
komunikuje.
7.Své potřeby zakrývá logickými důvody.
8.Požaduje od druhých dokonalost, neměnnost názorů apod.
9.Zpochybňuje kvality druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
10.Rád komunikuje nepřímo. Přes třetí osobu, telefonicky, písemně apod.
11.Zasévá nesvár, podněcuje podezíravost. Rozděluje, aby mohl lépe panovat.
12.Často ze sebe dělá oběť, aby ho ostatní litovali.
13.Nedbá na žádosti druhých, přičemž tvrdí pravý opak.
14.Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb.
15.Citově či jinak vydírá nebo vyhrožuje. Skrytě nebo otevřeně.
16.Často mění téma uprostřed hovoru.
17.Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám.
18.Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se tak vyvolat dojem, že "má navrch".
19.Lže.
20.Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu. Překrucuje a interpretuje výroky druhých.
21.Závidí třeba i osobám velmi blízkým.
22.Nesnáší kritiku. Dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
23.Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
24.Často vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
25.Jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
26.Dává dary, snaží se zalíbit, lichotí a nečekaně projevuje drobné úsluhy.
27.V jeho přítomnosti se ostatní cítí nepříjemně a nesvobodně.
28.Jde naprosto důsledně za svým cílem, ovšem na úkor druhých.
29.Přiměje oběť k jednání, které by o vlastní vůli nejspíš nedopustila.
30.Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.
ĎAKUJEME:

Nepřestaň nikdy dávat.

3. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Nepřestaň nikdy dávat. Nikdy se nesnaž nic hromadit. Nech vše volně plynout. Ať je to láska, nadání, peníze nebo majetek, nech je plynout, udržuj je v pohybu. Když tak učiníš, zjistíš, že vše tisíckrát vzroste. Životní síla v tvém těle nemůže být zadržována; musí být v pohybu, v oběhu, protože pouze tak můžeš získat novější, čerstvější a ještě větší životní sílu a stát se živou bytostí. Tak je to se vším: nech vše v pohybu a nikdy nezadržuj plynulý tok. Sleduj život, jak se před tebou odvíjí v pravé dokonalosti. Pohleď, jak každá tvá potřeba je uspokojována přesně v pravou chvíli. Očekávej, že se vše naplní, a nepřipusť nikdy ve svém vědomí žádnou pochybnost. Ke všemu měj pozitivní přístup, bez ohledu na to, jak obtížné se ti mohou jevit vnější podmínky, a uvědomuj si, jak tvé lakotné myšlenky mizí, jsou-li nahrazovány myšlenkami na růst a hojnost. Měj absolutní víru, že všechno je velmi, velmi dobré a že vše vychází dokonale, protože vše je v Mých rukou.


TZOLKIN 2.9.2016 3 CHUEN kin 211 galaktický portál

2. září 2016 v 9:14 Mayský Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Síla Lehkosti, bezstarostnosti, probouzí humor, nevinnost, spirituální znalosti, prastarou magii, flexibilitu, inteligenci, spontánnost, princip Spolutvůrce a diskrétnost
Den Chuen/Ox (3). Zacházejte s ním opatrně! Je to jeden z nejrizikovějších dnů v Tzolkinu. Rozpustilé Energie Chuen spojené s Ox s sebou vláčí riziko, nejistotu, pochybnosti, rozhazují kameny, balíky slámy i části letadel po dnešní celé energetické krajině. Ale pokud máte rádi nebo se vám dokonce daří v nepředvídatelnosti, chaosu a šťastných náhodách, můžete dnešnímu dni dodat trochu vzrušení, které hledáte. Jen pozor: ponořte se do svého vlastního rizika!
CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a "zlaté ruce", ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte dnes kreativitu umělce.
***
Pěkný den! Jsem Chuen 3. Jsme šťastní za dnešní setkání. Dnes vám doporučujeme, abyste si dopřáli malou dovolenou. To neznamená ale, že vás musí stát peníze, čas, nebo energii, abyste si udělali nádherné a relaxační zážitky.
Vyberte si jeden z nich nebo něco, čemu dáváte přednost a naplánujte do konce tohoto týdne. Jestli máte pocit, že nemáte čas, začněte vyřazovat věci, které vás vzdalují od vašich preferovaných zábavných aktivit.
Odpovězte na osobní emaily a dopisy.
Dělejte bubliny.
Zavolejte někomu, s kým chvíli pohovoříte.
Malujte si.
Dejte si oblíbené jídlo venku.
Pouštějte draka.
Navštivte útulek pro zvířata a humanitární spolky.
Pozvěte přátele, bavte se, smějte se.
Skákejte přes švihadlo.
Dejte polibek někomu oblíbenému.
Poslouchejte hudbu, která vám dodává energii.
Zdřímněte si chvilku během dne.
Pusťte si své oblíbené CD, DVD.
Čtěte knihu venku.
Dejte si do vany esenciální olej např. levanduli, nebo rozmarýn.
Udělejte si výlet, nebo procházku do přírody.
Pozvedněte někoho, kdo je dole.
Navštivte někoho, koho jste dlouho neviděli.
Pozorujte mraky a těšte se z jejich tvarů.
Citujte básně.
Zakřičte z plných plic, jak moc milujete život.
A s nadšením dělejte něco, co jste nikdy nedělali.
3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

AA Michael - OTEVŘENÝ DOPIS VZESTUPUJÍCÍM DUŠÍM, HVĚZDNÝM SEMÍNKŮM

2. září 2016 v 6:00 Aktuální Informační chaneling

AA Michael prostřednictvím Ronny srpen 2016

Milovaní: Jak se učíte vstupovat do vesmírných záznamů vyšších říší, začínáte rozšiřovat své vědomí vesmírného rodu, vesmírných předků. Proces znovusjednocení probíhá dobře, a proto mnozí Služebníci Světla nyní usilují o to, aby znovu získali zpět mnohé tváře své Andělskosti. Součástí našeho poslání je pomoci vám vzpomenout si na vaše Andělské dědictví, a také vám pomoci chápat, že ještě nikdy neuskutečněný proces lidstva je v současné době ve svém prostředku.
Mnozí z vás, Hvězdná Semínka Ukazovatelů Cesty přišli do tohoto života s více aktivovanými vibračními frekvencemi Paprsků (uvnitř Boží Buňky Diamantového Jádra), než mají ti, kteří stále fungují říších Třetí a nižší Čtvrté dimenze. Proto jste v posledních letech zažívali více"rozpuku Vědomé Boží pozornosti". Když budete porovnávat poznámky o svých raných zkušenostech s ostatními, kteří jsou na Cestě, zjistíte, že během svého života máte podobné zkušenosti. Nyní jste si vědomi toho, že mnohé zázraky, inspirované myšlenky a prospěšné náhody nejsou pro průměrného člověka, který stále ještě je a funguje v pokroucených říších struktur víry kolektivního vědomí, běžné.
To, co nyní podstupujete, odvážná srdce, je přechod posledních stádií říše Čtvrté Dimenze. To, co se u mnohých z vás, kteří jste na "rychlé stezce procesu Vzestupu", nyní objevuje, je to, že jste uprostřed vstřebávání a začleňování zbylých Stránek svého Vyššího Já v rámci Čtvrté Dimenze. To aktivuje mnoho vzpomínek a pocitů, jako kaleidoskop zážitků z vaší dávné minulosti ve vyšších říších. Posledních několik let vám předkládáme kritický proces, kterým musíte projít, abyste se dostali do naprogramovaného cíle- první podroviny Páté Dimenze.
Jak vstřebáváte a začleňujete čistší Zlomky svého Vyššího Já, získáte přístup k Vesmírným záznamům své minulosti, spolu s moudrostí nezbytnou k přechodu konečných úrovní hmotných rovin Čtvrté dimenze. Začínáte získávat záblesky toho, jak opravdu velkolepí jste ve vyšších říších. Také pomalu magneticky přitahujete do svého aurického pole pročištěné frekvence Pěti Vyšších Galaktických Paprsků, které obsahují Andělský Plán pro Věk Vodnáře. Navíc postupně začínáte vstřebávat svůj vlastní nový Andělský plán prostřednictvím Atomu Paměťového Semínka Kundalini, který je po mnoho vašich lidských životů uložen ve vaší Kořenové Čakře.
Zdůrazňovali jsme tuto skutečnost mnohokrát, že "váš současný život je jedním z nejdůležitějších životů, který jste kdy zažili od té doby, co jste přijali fyzickou loďku."Vybrali jste si datum svého narození kvůli zvláštním astrologickým konfiguracím a energiím, které obsahovaly a promítaly - energie a kvality, které se zaměřovaly na síly a talenty, které jste měli zažít. Také byly zesíleny negativní myšlenkové formy / energie - ty, které byly ve vašich nižších čtyřech systémech těl nejvíce vyhozené z rovnováhy: ve fyzickém, emocionálním, mentálním a éterickém - myšlenkové formy nižších frekvencí, které vás udržovaly uvězněné v říších stínu iluze a omezení.
Vybrali jste si své rodiče, svou rodinu i ty, se kterými přicházíte do interakce během tohoto života, ze stejného důvodu - ty, kteří měli promítat nebo zrcadlit vaše kladné znaky, které jste potřebovali vstřebat, a také mnoho negativních povahových rysů, které potřebujete překonat. Všechny drahé Duše ve vašem životě jsou součástí velkého dramatu, který jste si vybrali, že ho v tomto životě zažijete - každý souhlasil, že bude hrát roli, která měla být snad oboustranně prospěšná. Zeptejte se sami sebe, jaké pozitivní povahové vlastnostivám vaši rodiče, vaše rodina, vaši partneři a děti promítají - pak přemýšlejte o negativních povahových vlastnostech, které zobrazují; v nich jsou lekce, které jste si stanovili, abyste je zažili, a snad, abyste z nich měli na úrovni Duše prospěch. Poučili jste se z vašich lekcí dobře? Vyzařujete více pozitivních nebo negativních povahových rysů, které vám ostatní zrcadlí? Považujte zkoušky a výzvy za příležitosti přeměnit jednou pro vždy všechny nerovnováhy, které vás drží od toho, abyste prošli bránou do nové reality Páté dimenze.
Vy a členové vaší rodiny jste si vybrali se sejít jako rodina, protože jste věděli, že vám to poskytne nejlepší příležitost vyvážit do rovnováhy vaše mentální a emocionální povahy.Cítíme, že nejdůležitější lekcí pro mnohé z vás je vědět, že si zasloužíte lásku a respekt, a že je čas začít si brát zpět svou moc.Lidé ve vašem životě vás nebudou respektovat, dokud se nenaučíte stanovit hranice a uspokojit své vlastní potřeby předtím, než se jim budete snažit pomoct. Nejste zodpovědní za růst Duše nikoho jiného než té své. Jak se učíte stanovovat hranice a brát si zpět svou sílu, zjistíte, že vztah s těmi kolem vás se začne postupně měnit k lepšímu. Také nemůžete převzít na sebe ničí lekce nebo zodpovědnost za jeho chyby. Musejí se naučit pravidla příčiny a následku sami. Největším darem, který můžete ostatním dát, je milovat je dostatečně na to, abyste je nechali projít jejich vlastními problémy a chybami.
Mí odvážní, jste tu, abyste učili lásku, bezpodmínečnou lásku tím, že v první řadě budete milovat bezpodmínečně sebe. Mnoho z vašich partnerů Duše se v této době inkarnovalo na Zemi, jako muži nebo jako ženy. Jak se přesouváte hlouběji do čistších a jemnějších říší Světla, mnohé rodiny Duší se znovu sjednocují. Nejlepší cestou, jak pomoci těm ve vaší rodině, vašim přátelům nebo spolupracovníkům je být zářícím příkladem.
Jste tu také proto, abyste se naučili nezaujatost, že se vás něco netýká, - že doopravdy nemůžete něco nebo někoho vlastnit. Krása, hojnost a odměna vesmíru jsou Andělským rodným právem, ale tyto dary vám jsou zapůjčeny. Musíte je lehce držet ve svých rukou a dovolit jim volně plynout do vnějšího světa - vzít si, co potřebujete a o zbytek se podělit - ne tajně hromadit. Když lidstvo přijde do této reality, všechna chudoba a strach ze Země zmizí.
V této době se klade hlavní důraz na návrat do celistvosti uvnitř sebe - na převzetí osobní zodpovědnosti za své činy, budování sebehodnoty a sebehodnocení a rozvoj pocitu, že něco má hodnotu, že to za to stojí - prostřednictvím centra Slunečního Srdce ve spolupráci s Duší Já a Vyšším Já. Pravda a integrita budou základy jakéhokoli vztahu budoucnosti.Nejdříve musíte přijmout to, kdo jste v současnosti, jak se snažíte stát se nejlepším člověkem, jakým můžete snad být, prostřednictvím zkoušení sebe sama, svých přístupů, vír, zvyků a slabostí.
V nejbližší budoucnosti Ukazovatelé Cesty a Duše na špičce, ti, kteří přinášejí nejvyšší moudrost nového Andělského Plánu, dokáží, že jak tělo stárne, tak ne-moci jakéhokoli druhu se nebudou muset projevit. Lidská fyzická loďka měla fungovat při optimálním zdravínejméně 150 let. Lidstvo-široce je chyceno v systému víry kolektivního vědomí Třetí/Čtvrté dimenze, kde těmto stresujícím, oslabujícím a vyčerpávajícím symptomům umožňují se projevit zásadní události minulosti a nedokonalosti DNA - když si daná bytost nebo entita dovolí cítit se nemilována, nehodnotná nebo cítí vinu, hanbu nebo odmítnutí jakéhokoli druhu. Jakmile je však Duši dovoleno stát se vůdcem a řídícím prvkem fyzické osobnosti - místo vědomí těla přání ega - všechny negativní energie, které jsou výsledkem hlubokých základních vzpomínek (v jádře) z dávné minulosti, vystoupí na povrch, aby je každá osoba mohla jednou pro vždy uvolnit. To se stane vědomým používánímFialového Transformačního Plamene, a tím, že věnujeme pozornost inspirovaným myšlenkovým formám sebraným ze své Svaté Mysli a také od vesmírných vůdců - stejně jako mnoha způsobům léčení o vyšší frekvenci, které jsou vám nyní k dispozici.
Jak se přesouváte hlouběji do vědomé pozornosti svého Já a začínáte poslouchat moudrost svého fyzického těla - svého Tělesného Paměťového Atomu Semínka - nebudete už více záviset tak moc na vnějších metodách (drogách, chirurgii a umělých prostředcích léčení).Velké fyzické nerovnováhy a nemoci, které nyní většina lidstva zažívá budou postupně nahrazovány zdravím, praktikováním harmonického života, což bude vedeno novou duchovní intuitivní moudrosti, kterou máte uloženou ve své Svaté Mysli. Lidstvo už nemůže spoléhat na současné praktiky medicínské profese. Vaše Duše vás ponouká k tomu, abyste zařadili více holistický způsob do léčení fyzických, mentálních a emocionálních těl, aby vyšší frekvence vaší NadDuše mohly být vstřebány bez tolika traumat a stresů fyzické loďky.
Jak jsme mnohokrát tvrdili, Světlo, Zvuk a Barvy jsou léčivými způsoby budoucnosti. Studia systému Čaker a frekvencí pěti vyšších Galaktických Paprsků pomohou léčitelům, a poradcům, jak informovat své pacienty o tom, co je v jejich aurickém poli v nerovnováze a jak jim pomoci postupně se navrátit ke zdravému fyzickému tělu a udržet si ho. Naše učení vám dávají všechny návody, které budete potřebovat, abyste začlenili tyto "dodatečné metody léčení" do svých současných léčitelských praktik, režimů a diet. Také budete mít k dispozici nádherné úložiště informací ve své Svaté Mysli.
Jak se zvyšuje vaše záření, je stále mocnější a dalekosáhlejší, vy se stejně jako ostatní Pracovníci Světla stanete jednotnou silou, která nebude popřena nebo odmítnuta - silou pro přeměnu a změnu nejvyššího řádu. Buďte ve své vizi smělí. Vizte, co je ve vašem světě správné, tím posilujete Lásku/Světlo, které přebývá v každém člověku, se kterým se setkáte.Nezaměřujte se na stíny, neboť vaše myšlenkové vzorce se vždy spojí a s dimenzionální frekvencí na kterou zaměřujete svoji pozornost a posílí se jí.
Vaším jediným opravdovým nepřítelem je strach. Uvolněte strach a vyzařujte Lásku/Světlo, a pak sledujte, jak se odkrývají zázraky. Vy jste mistrem projevu, manifestace - jen jste na to zapomněli. Věřte v sebe a přestaňte vytvářet věci, které přinášejí bolest, vinu a utrpení.Staňte se znovu spolutvůrcem Světla, míru, rovnováhy a harmonie, a spojte se s těmi, kteří se snaží znovu uchopit dokonalou nezkaženou krásu planety Země. Znovu si nárokujte své rodné místo jako Mistři Světla, drazí, a pamatujte, jak vstřebáváte znalosti Ducha a osvícenou pravdu, žádáme vás, abyste šli kupředu a sdíleli svou moudrost. Jsme vždy blízko vás, abychom vás vedli, chránili a inspirovali, ale hlavně abychom vás milovali.
JÁ JSEM Archanděl Michael
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Toužíš-li vnést do světa mír a harmonii, pak musíš začít hledat mír a harmonii ve svém vlastním srdci.

2. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Toužíš-li vnést do světa mír a harmonii, pak musíš začít hledat mír a harmonii ve svém vlastním srdci. I Pouhým mluvením o míru marníš čas. Musíš hledat a nalézat ono vědomí míru, které nic a nikdo nemůže narušit, a setrvávat v něm. V takovém stavu vědomi budeš schopen účinně pomáhat vnášet mír a harmonii do života mnoha lidi. Nejprve si plně uvědomuj mír a harmonii ve svém vlastním životě, a pak, jako když hodíš kámen doprostřed rybníka, se od tebe začnou v kruzích šířit vlnky, dotýkat se životů tvých bližních a měnit je. "Jak zaseješ, tak také sklidíš." Když zaséváš rozkol a nesoulad, také je sklidíš; zatímco zaseješ-li mír a harmonii, žně míru a harmonie budou velké nejen pro tebe, ale i pro všechny duše, s kterými se setkáš.

Třetí vlna je světlem zdroje Lásky, která je přirozeným projevem člověka.

1. září 2016 v 12:00 Féwa

Život je sám osebe niečím, čo máme problém komplexne pomenovať. Dať mu jeden názov, ktorý by všetko, čo so životom súvisí vystihoval. I to zlé - i to dobré....chute, vône, vzhľad...zvuky i farby, čiže hudbu i obraz. S tým všetkým vymenovaným má mnoho spoločného i teplo a chlad, ktoré nielen na dotyk, ale i na pohľad vnímame. Fyzickým, ako i nefyzickým dotýkaním sa. Pričom nefyzickým nástrojom dotyku je zrak. Oko, jeho špecificky sa prejavujúce a s časopriestormi súvisiace vrstvy, jeho zrakové čidlá. Zrak je nástrojom, ktorý nám fyzický svet a jeho reality umožňuje sledovať, zmyslove vnímať a v mozgu informácie zrakom prijímané spracovať. Nakoľko náš mozog je aktívnou súčasťou frekvencie tej dimenzie v ktorej sa nachádzame - je celkom pochopiteľné, že čokoľvek /akákoľvek energia/ je súčasťou inej frekvencie nie je nami zmyslove zachytiteľná. S čím súvisí mnoho ďaľších informácií. Akonáhle sa mení frekvencia /narastanie vibrácií/ začíname vnímať i iné dianie, javy, ktoré sme do prekročenia určitej hranice hodnôt nemali šancu zaregistrovať. Inými slovami sa navyšovaním vibrácií /zmenou hustoty/ pred očami rozpúšťa závoj /clona/, ktorú môžeme pomenovať múrom, bariérou blokujúcou iné, ako len fyzické vnímanie. Buďme na tieto momenty pripravení. Jedná sa o zviditeľňovanie bytia za oponou, závesom, frekvenčne zneviditeľňujúcou clonou. Tieto svety, reality sú reálne.
Križovatkou, rázcestím, znovu si uvedomovaním je tretie oko /šišinka, epifýza/. Narastajúca vlna /vertikálne prúdiace vlnenie/ a svetelné zahusťovanie časopriestoru v ktorom sa v danom okamihu nachádzame /čas má vrstvy/, ako i súčasne prebiehajúce veľké čistenie vibrácií neláskyplných /negatívne na našu myseľ pôsobiace myšlienky a tým i emócie, spomienky/ je záležitosťou, ktorá ľudskú populáciu oslobodzuje. Rozpúšťa clonu nevedomia. Pričom sa znovu nadobúdaním sily svetla rozpúšťa, mizne a je ako hadicou vysávača odstraňovaný strach a obavy, čo bolo najväčšou manipulujúcou pákou ľudského myslenia, myšlienok - manipulovanej ľudskej mysľe.
Najvýraznejším problémom blokujúcim cestu k pochopeniu, uvedomeniu si ľudí, že všetko je inak, ako bolo predostierané je neschopnosť vidieť, počuť a dotknúť sa reality za oponou, clonou. Inými slovami - mať dôkazový materiál, takpovediac čierne na bielom potvrdené. Čo je typickým prejavom sféry nevedomej, pričom nevedomosť /zabudnutie/ bolo neustále plne podporované zámerom ...urobiť všetko pre zablokovanie cesty človeka k vedomiu. Udržiavať ľudskú populáciu prostredníctvom temnotu mysľe podporujúcej siete neustále v rovnakej sfére, vrstve rieky života. To zamená - čo najviac pri dne. Akonáhle bola hladina tejto vrstvy rozvírená temnote /tmy vedomia/ nevyhovujúcimi spôsobmi /celoplanetárne zdieľané informácie, energetické obrazy, obrázky, vízie, ktoré sú jedným z najväčších darov človeku a pomocnou rukou na úrovni fyzickej/ - začalo sa úradovať. Inými slovami povedané sa zrážali na kolená ľudia, ktorí Zemi a všetkému, čo je živé pomáhajú. Do ľudského mozgu bola implantovaná informácia o neexistencii fyzicky neviditeľného bytia. Informácia, ktorá bola napustená všetkým, čo strach z neznámeho /pritom len zabudnutého/ odprezentováva. A takpovediac poistkou tejto informácie bolo presvedčenie, že každý človek /bytosť/, ktorá vytŕča z rady poslušne pochodujúcich, múrom obohnaných ľudských myšlienok patrí /zjednodušene povedané/ do kategórie psychicky chorých ľudí. Čo bol veľmi premyslený, prešpekulovaný ťah, neustále sa starajúci o nedôveru a strach, pretože práve viera človeka je na ceste k vedomiu nesmierne dôležitá.
Pár slov chcem ešte povedať o očakávanej tretej vlne, ktorá je vertikálne prúdiacim tokom svetla /naším i planetárnym stredom/. Predovšetkým ju neočakávajme :) . Nečakajme, čo sa bude diať, čo to s nami urobí. Je to svetlo zdroja lásky, ktorá je prirodzeným prejavom človeka. Keď konáme srdcom, energie tejto vlny /vlnenie/ vyžarujeme. Som presvedčená, že to nie je o slovách, ale o skutkoch. O spôsobe, akým žijeme, ako sa prejavujeme. O otvorenom srdci, o schopnosti mať rád. O tichu, kľude, mieri v nás ku ktorému sa vraciame, napriek vrcholu chaosu, ktorý fyzicky viditeľne zažívame. O dozretí do štádia uvedomenia si, čo je podstatou Zdroja. To znamená, že týmto vlnením, ktorým disponuje tretia vlna je energia vedomia. Ako som nedávno spomenula - jedná sa o vstúpenie do svetelných pilierov, kedy sa stávame žiaričom energií láskyplných. Čo je pre každého človeka, pre každú živú bytosť /nosič svetla/ niečo celkom prirodzené. Len mnohí zabudli, ako to vyzerá :) . Pre lepšie pochopenie by som vlnu približne prirovnala ku spôsobu, ktorým prebúdzala ľudí ino - zemšťanka na Zemi - vo filme "Nádherná zelená." Vhodnejší, lepší príklad ma momentálne nenapadá :) .
Ešte jedno by som chcela povedať. Neoddeľujme duchovno od fyzična. Duchovno je v nás a je nami prostredníctvom preciťovania prejavované vo fyzickom svete. To znamená v živote, ktorý žijeme. Čím viac sa prirodzene správame, čím menšiu potrebu máme sa na niečo, či niekoho hrať, čím menej sa obávame prejaviť city.... čím menej sa za citový prejav hanbíme - tým viac sa ku svojmu duchovnu vraciame, tým viac sa opäť stávame človekom nielen fyzickým, ale i duchovným. Studeno - krvné, chladné, bezemočné entity citom nedisponujú. Nevedia s citom pracovať. Energie vyžarované zo Zdroja /patria sem i nami zdieľané energetické obrázky, obrazy, produkty z dreva a iných prírodných materiálov.../ doslova "odstreľuje" ich frekvencia. Preto sú prirodzené, ľudsky prejavené city /vyžarovaná, vzájomne zdieľaná vysoká frekvencia prirodzene prejavovanej lásky človeka/ tou najsilnejšou "zbraňou" proti temnote. Jednoducho povedané - čím viac je na svete prejavenej lásky, tým viac, tým rýchlejšie odchádza temnota /to znamená i temno z nás, z našich myšlienok, myslenia/ ....Ilona Pálušová - Féwa
Zdroj: FB

TZOLKIN 1.9.2016 2 OC kin 210 galaktický portál

1. září 2016 v 11:29 Mayský Kalendář na každý den

Oc - Pes - Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání
Nehledejte pomstu za křivdy, které na vás byly provedeny, jinak se zachytíte v nekonečné hře na odplatu. Splyňte s vyššími spirituálními proudy: naučte se raději odpustit a pustit, uvolnit se z vazeb, toxických energií "dát někomu lekci". Budete mnohem větším příkladem těm, kteří ublížili vám a to prostřednictvím odpuštění a pochopení. Zůstaňte dnes mentálně i emocionálně vyrovnaní při setkávání s vašimi blízkými při řešení případných problémů, které způsobují tření nebo nedorozumění. I když máte duchovní autoritu, použijte jí k navazování a potvrzení silných pout mezi členy.
DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI - cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své " smečce ", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.
***
Jsem Oc 2. Jsme potěšeni, že můžeme tento čas sdílet s vámi a spolupracovat při každé příležitosti. Náš společný čas, který trávíme tímto způsobem, se krátí, brzy se budeme vídat tváří v tvář, protože se Závoje mezi námi stávají stále tenčí. Lidé se často ptají: "Co jsou Závoje mezi dimenzemi?" Ačkoliv mezi námi neexistuje žádné fyzické oddělení, nemůžete nás vidět, protože vaše vibrace jsou nižší. Jakmile zvýšíte svou vibrační úroveň, budete mít více vstupů na Druhou Stranu. Mnoho z nich jsou život měnící zkušenosti a všechny pochybnosti o naší realitě zmizí v jednom okamžiku.
Závoj je změna frekvence. Je to pěkně zobrazeno v několik vašich filmech. Je to něco jako chůze přes silnou stěnu vzduchu. Fyzicky to není vidět, ale můžete to cítit. Jakmile se dostanete na Druhou Stranu, poznáte ten rozdíl: vzduch bude mít jiný nádech, podobný změně barometrického tlaku.
Je mnoho způsobů, jak se vydat na Druhou Stranu. Mnozí zažijí tuto cestu během spánku, někteří zažijí Přechod při šamanských cestách použitím halucinogenů nebo v průběhu zážitků blízkých smrti. Po takových zkušenostech má člověk "AHA" zážitky, vnímá Lásku na hlubší úrovni a může se okamžitě ocitnout na Druhé Straně, navíc existují místa, kde jsou tyto Závoje tenké, například stará obřadní místa.
Závoj je tedy sám o sobě frekvenční posun, je to podobné jako radiové vlnové délky. I když nemůžete vidět frekvence, můžete slyšet hudbu, která plyne. Při vysílání na nízkých frekvencích jsou vlnové délky dál od sebe - dotýkají se méně často na střední čáře. Jak se vibrace zvyšuje, vzdálenost mezi vlnovými délkami se zkracuje, takže přes střední čáru kmitají častěji. Uvažujte tak, že Závoj je střední čára. Ti, kteří se pohybují na nízkých frekvencích jako je strach nebo hněv, se mohou dotknout střední čáry jen těžko, což také snižuje schopnost poznat co je na Druhé Straně.
Když se vaše schopnost milovat zvýší, můžete začít rezonovat s vyššími frekvencemi. Vzdálenost mezi vlnovými délkami bude kratší a to umožňuje více příležitostí dotknout se Závoje (střední čára), tím se také zvyšuje schopnost komunikovat s těmi na Druhé Straně. Jakmile vaše vibrace stoupne až do bodu, kdy se Závoje dotýkáte neustále, nastává sloučení. V tomto bodu může skok Vědomí katapultovat osoby do nejbližší vyšší sféry.
Tento popis je velmi primitivní pro tak složité téma, ale doufáme, že vám to pomůže pochopit přímou souvislost s bezpodmínečnou Láskou a vaší vibrační frekvencí. Rozdíl mezi dimenzemi je frekvenční rozsah. Už brzy mnoho z vás vystoupá nad úroveň nižších frekvencí, kde v současné době přebýváte. Až se to stane, ocitnete se okamžitě ve vyšší dimenzi. Jakmile tam dorazíte a půjdete do strachu, můžete rychle skočit zpět do své aktuální třetí dimenze.
Naším cílem je pomoci vám dostat se a udržet v těchto vyšších dimenzích, zatímco ve své fyzické formě zvyšujete své vibrace Lásky. Budete si pak moci vědomě vybrat, na které straně Závoje chcete přebývat.
Doufáme, že jsme byli schopni vás poučit, nikoliv zmást. Není třeba znát žádné matematické formulace a složitosti, o kterých se tak často mluví, prostě už víte že:
LÁSKA JE KLÍČEM K VZESTUPU A VYŠŠÍM FREKVENCÍM
2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdete mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla. Kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete své pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování, vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

MÁTE DOMA KOČIČKU ČI VÍCE KOČIČEK ?

1. září 2016 v 6:00 Doteky Nového Života

MÁTE DOMA KOČIČKU ČI VÍCE KOČIČEK ?
Mohlo by vás zajímat...

ZVÍŘATA - mají jisté intuitivní smysly, které jim umožňují vzájemně chápat své role. Přišly sem z řady mimozemských společenství a vypadají jako jejich předkové, kteří jsou sebe si vědomé bytosti na jiných planetách. Kdyby jste věděli kolik miliónů a biliónů planet je v existenci, pak by pro Vás tato představa nebyla tak kách.Ti kteří vytvářeli vaší planetu žádali na různých místech o semínka.Tato semínka byla biogeneticky zkonstruována aby osídlila zemi a dělala Vám společnost. Některá ze zdejších zvířat jsou používána jako vysílače. Přímo vaše kočky jsou vysílači informací k částem Vědomí které je používá aby Vás sledovaly. Ve starodávných časech bylo na vaší planetě v mnoha kulturách zvykem aby měli lva nebo jinou velkou kočku jako člena vládnoucí rodiny.Tato zvířata zde byla vždycky.
Podívejte se na starodávné sochy kolem celé planety a koho uvidíte? Lvy. Kočičí rodina reprezentuje biogenetický nástroj části které vypadají jako vy, kromě toho že mají vizáž jako kočky.
Kočičí nebo lví lidé přicházeli na vaší planetu když procházela posunem a pracovali v Jižní Americe, v Mexiku, Egyptě a v některých islandských kulturách. Sochy byly postaveny k jejich poctě. Když lidskou rasu vyučovali nebo když se s míchali aby vytvořili vladaře, zvláště v Egyptě, zanechali tu kočky, aby vyzařovaly informace, takže vladaři měli přímý kontakt z částmi Vědomí z Hvězd, tímto způsobem se vladaři rozhodovali.Tímto způsobem byli vedeni. Kočky jim předávaly telepatické informace. Fungovaly jako přenosky nebo kosmická rádia, v běžnějších obdobích byly kočky vlastněny čarodějnicemi. Myslíte si že čarodějnice byly hloupé? Kočky měly spojení s jinými říšemi. Když vstoupí nějaká energie která není příliš na výši, kočky je mohou zachytit a změnit vibraci. Nyní mají mnozí z Vás ve svých domovech kočky které Vám dodávají mnoho informací, ačkoliv v tomto časovém období se moc nezajímáte o informace tohoto druhu. Kočky Vás opatrují a pomáhají Vám. Jsou dobrými společníky ve vašem pohodlí. Jestliže jste alergičtí na kočky, znamená to mnoho věcí. S mnoha lidmi jsme mluvili o jejich alergiích. Jedna z věcí na kterou vaše alergie na kočky ukazuje je, že máte problémy s vpuštěním lásky do svého života. Nechcete aby láska vstoupila. Kotě Vám dává jisté množství soucítění a lásky a když před ním zavíráte, můžete být neschopni vytvářet jakékoliv hluboké vztahy s jinou bytostí.To je jen jeden symbolický příklad alergie k jistému zvířeti. Každá část vědomí má pro Vás nějaký důvod. Je docela snadné žít s přírodou v harmonii. Všechno co potřebujete dělat je vyzařovat myšlenkami, to co chcete prožívat.
Převzato z knihy od Barbary Marciniak - Země /Učení Plejáďanů/

-------------------

Pár informací k okultní symbolice Atlanťanů, jejímž ústředním symbolem byla KOČKA - tento námi milovaný tvor, alespoň podle překvapujících získaných informací nepochází ze Země. Atlanťané uměli cestovat v časoprostoru prostřednictvím časových bran, a kočky sem dovezli jako unikátní učitele telepatických schopností lidského mozku.
Mysticismus spojený s archetypem kočky je někdy spojovaný s mimozemskou civilizací ze systému Síria (tzv.kočičí lid) tato myšlenka se ale snad /?/ ukazuje mylná. Frekvenční pole kočky, které dosahuje až do vzdálenosti 4,5 metrů, má prokazatelně léčivý účinek na lidský organismus a navíc aktivuje a rozšiřuje činnost amygdaly a hypocampu v mozku.V návaznosti na migrační linie Atlanťanů, je tedy logické že se kočka stala posvátnou nejen na území Egyptské říše, ale také v Nepálu a Tibetu.
Převzato z článku od Jaroslava Chvátala - Země dvouocasého lva

-----------------

...portál LVÍ BRÁNY vrcholící 8. srpna 2016 je okamžikem znovuzrození. Nové činy, nové začátky, nové možnosti, nová tvořivost.
Vaše mise vás během tohoto portálu Lví Brány volá. Je to právě v tomto bodě, kdy královská sněmovna frekvence Siria přichází na planetu Zemi a do vašeho lidského vozu - do vaší bytosti.

Ti citliví toto ucítí jako radostné energie přicházející ve vlnách skrze jejich tělo. Budou si vědomi vyššího smyslu kočičí frekvence. Budou ctít domácí kočky na vaší planetě, mohou se cítit přitahováni k umělecké nebo mentální práci zobrazující lvy, tygry nebo další velké či domácí kočky. Sfinga je alfabetickým číslem ve vašem světelném jazyce - hlavně v tomto období.
Mnoho z vás si neuvědomí, proč se v tomto období cítíte tak jak se cítíte. Proč věci které vypadají že opravdu přichází, když se všechny systémy jeví jako kolabující, proč cítíte toto volání k akci.
Volání k práci...
Více naleznete:http://gaudencia.blog.cz/1608/portal-lvi-brany-2016-sirianske-kody-prepis-videa

------------------

KOČKA BIOREZONÁTOR
Energetika koček je velice užitečná pro lidské zdraví. Znáte to, přijde k Vám kočička, začnete ji hladit, zvíře se k Vám postupně lísá víc a víc, hraje si s Vámi nebo se uvelebí na Vašem klíně.
Možná si to ani neuvědomujete, ale zatímco se bavíte s kočkou, Váš tep se normalizuje, arteriální tlak se snižuje, zlepšuje se mikrocirkulace Vašeho těla, pomalu mizí napětí cév a hladkého svalstva, uvolňujete se, snižuje se Vám případná bolest. Všechno tohle je důsledek biorezonančního efektu.
Kočky dokáží vycítit i ty nejjemnější pocity stresu, nervozity, ustaranosti, agrese nebo smutku u člověka. V takovém případě se prostě jen přijdou pomazlit nebo se položí na Vás a začnou vrnět
Kočky jsou přirozeným příkladem biorezonance, dělají to neustále. Všude kolem sebe vytváří osobitou atmosféru klidu, zmenšují množství konfliktů v rodině, při zooterapii se doporučují pro hyperaktivní děti, které se po kontaktu s kočkami zklidňují, naopak děti mlčenlivé, uzamčené do sebe, začínají být aktivnější, veselejší, lépe se zapojují do společnosti.
Je těžké představit si kočku, která by nevrněla. Už od samého narození vydávají kočky tento prapodivný zvuk, jen některá častěji a některá méně často. Ale je to opravdu pouze zvláštní zvuk? Není…
Kočičí vrnění není jen zvláštní písnička, kterou si rády pobroukávají, je to vibrace. Je zajímavé, že všechny kočky, bez vyjímky na rase, pohlaví, věku nebo velikosti vrní o stejné frekvenci - 24 cyklů za minutu. A pokud jste si někdy zkusili dát ucho těsně k vrnící kočce, mohli jste si všimnout, že ať už posloucháte kdekoliv na kočičím těle - na bříšku, hlavičce, krku nebo zádech například - vždy je vrnění slyšet se stejnou intenzitou a hlasitostí.
Když si tedy kočka na Vás lehne a začne vrnět, vaše dýchání, krevní oběh, svaly, vše začíná postupně rezonovat souhlasně s kočičími vibracemi a začíná se harmonizovat, uvolňujete se.Tam, kde byla kočka, mizí díry a narušení biologického pole. Stejně jako s člověkem, to funguje i s místy. Kočky jsou schopny velice přesně určit geopatogenní zóny.
Více naleznete: http://www.biorezonance.info/cz_zaj_kocka_biorezonator.php

Očekávej ty nejzázračnější události nikoliv v budoucnu, ale právě nyní.

1. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Můžeš se vznést do velkých výšek se srdcem naplněným chválou a díkůvzdáním. Avšak stejně jako skřivánek musíš vynaložit zvláštní úsilí, abys vzlétl. Toto úsilí však nemusí být příliš velké; může být radostné a bezstarostné. Proč zůstáváš stále zakotven na jednom místě, když činy mohou zcela změnit tvůj život? Vzhlížej vysoko, čím výše, tím lépe. Očekávej ty nejzázračnější události nikoliv v budoucnu, ale právě nyní. Vykroč vpřed pevným, rozhodným krokem, s vědomím hlubokého a jistého vnitřního poznání, že dosáhneš každého cíle, který si stanovíš. Proč neudělat něco kladného již dnes? Proč nezačít roztáčet kola? Jakmile splníš svůj úkol, dostane se ti veškeré pomoci, o kterou žádáš; ne však dříve. Důvěřuj ve svou schopnost vše dokázat, protože svou podstatu čerpáš ze Mne. Můžeš učinit vše, chováš-li ve Mne svou víru a důvěru.