Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2016

TZOLKIN 8.9.2016 9 CABAN kin 217

8. září 2016 v 8:40 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy
Caban šlape na paty Cib. Caban má spojení se Zemí a starodávnou moudrostí. Udělejte si chvilku čas ustoupit, i když jen ve vaší mysli, z naší moderní společnosti, z frenetických rytmů a mentality, z naší kolektivní úzkosti a strachů a připomeňte si, že máme kolem sebe mnohem pomalejší a mnohem přirozenější svět, který je připraven uklidnit nás v okamžiku, kdy se rozhodneme všimnout si toho.
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu Země - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. Energie CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
***
Jsem Caban 9. Jsme vděční, že jsme dnes opět spolu. Dnes bychom vás chtěli požádat, abyste trávili každý okamžik tím, co vám přináší radost.
Nemluvíme o sobeckých chvílích, kdy jedna věc podmiňuje další přání.
Mluvíme o chvílích, kdy člověk cítí, že žije spokojený život.
Praktikujte dnes pocity radosti v každém okamžiku.
Pravděpodobně existují situace, které jste v minulosti opustili s těžkými pocity smutku, frustrace, hněvu.
Co vám nabízíme dnes je, abyste se na tyto situace podívali z té pozitivní strany.
Vnímejte požehnání, že máte možnost tyto situace zažívat a projevte vděčnost, že již nejste obětí nebo že nevnímáte tuto situaci negativním způsobem.
Na začátku to může být obtížné a to zejména v situacích, které jsou emocionálně nabité.
S praxí přijde čas, kdy bez ohledu na situaci, které budete čelit, jí obejmete a budete vděční. Už víte, že vždy máte moc vybrat si to, co chcete.
9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit své pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny s Tónem DEVĚT hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Šťastní ve svých srdcích – odkaz od Zlatej dušičky

8. září 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí

Máte být svobodní, lidé Země. Zbavte se svých závislostí, dokud je čas. Jinak budete stále otroky jiných, otroky sebe samých. Nepochopíte, co je svoboda, dokud budete prožívat jakoukoli závislost. Je potřeba se osvobodit. Jen tak můžete vzlétnout. Mnohé vztahy vás svazují, pletete si lásku s majetnictvím. Před samotou dáváte raději přednost neradostnému pobývání vedle osoby, se kterou si již nemáte co říct. Nepodstupujte zbytečné oběti. Hledejte naplnění a nebojte se učinit změnu, která vás osvobodí.
Lidé Země, dokud budete žít s očima zavázanýma a srdcem zavřeným, nedokážete se odpoutat a stále budete zůstávat na stejném místě, přikováni svou vlastní iluzí. Buďte jako ptáci, kteří vidí vše shora. Naučte se naslouchat sami sobě, naučte se přijmout zodpovědnost za to, jak žijete, za to, kým jste. Máte mnohé možnosti, které však nechcete vidět. V tomto čase jste stále vedeni. Jste však na křižovatce mezi dvěma světy. Svět třetí dimenze, svět iluzí, bolestí a strachů. Svět vyšší, kde jste sami pány svého života, tam, kde nemusíte překonávat překážky, neboť vše víte. Nic vás nemůže zastavit, abyste našli cestu. Pouze vy sami svými strachy a postoji.
Lidé Země, mnohé možnosti budou ve vašich životech a mnohé příležitosti. Proto, abyste se osvobodili a zkvalitnili svůj život. Jsme tu s vámi a jsme šťastni za každou bytost, která dá souhlas a odpoutá se od světa materialismu. Avšak stále znovu potřebujete být přesvědčováni, stále znovu hledáte důkazy o existenci jiných bytostí, jiných světů. A i přesto, že informací je stále více, odmítáte vidět to, co je na první pohled patrné. Nastává však čas, kdy veškeré důkazy budou lidem na očích téměř denně. Je toho zde mnoho, co musí být zveřejněno, co musí být zviditelněno. Mějte v sobě víru a nepochybujte. Čím více se budete bránit životu, tím bolestnější to pro vás bude. Nakonec vás to pohltí a vy se octnete na samém dně.
Přijde mnoho událostí, které vás vyvedou z míry. Neobvyklé události se budou objevovat ve sdělovacích prostředcích a vy budete nuceni uvěřit. Neboť tento stav je již neudržitelný. Takový svět, jak ho znáte, nemůže existovat dlouho. Změna je na cestě. Je však hlavně na vás, jak dlouho to potrvá. Zda pochopíte anebo budete stále spát a snažit se udržet to, co se hroutí. A toto platí nejen pro vaše životy, ale pro celý svět. Hledejte v sobě, hledejte znamení, vnímejte své pocity. Dostáváte mnoho ukazatelů, které vás mohou vést. Vždy se na chvíli zastavte a sledujte vše, co vás provází. Tak vás nic nepřekvapí. Tak budete připravení a přístupní. Tak se budete učit vidět pravdu. Buďte ve svých srdcích šťastni, lidé Země. Jen tak se budete moci postavit životním výzvám a změnit sebe, změnit váš svět. Milujeme vás a žehnáme vám.

Ať Moje láska a světlo volně proudí do tebe a skrze tebe ven do světa.

8. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Dovol, abych působil v tobě a skrze tebe. Ať Moje láska a světlo volně proudí do tebe a skrze tebe ven do světa. Uvědom si, že vše je jako na počátku, když jsme spolu kráčeli a hovořili, a že jsi prošel celým cyklem a znovu ses vrátil a sjednotil se Mnou, se svým Milovaným. Nesni o tom, netouži po tom; jednoduše si uvědom, že už se tak stalo a že již nikdy nedojde k žádnému rozdělení. Už se nemusíš nadále toulat po divočině, ztracený a sám, aniž bys věděl, jak se vrátit. Uvědom si, že každý tvůj krok je veden a řízen Mnou a že tím, jak si stále více uvědomuješ Mne a Mou božskou přítomnost, nemůžeš už nikdy ztratit svou cestu. Vzdávej za to věčné díky a nech své srdce tak naplnit radostí a vděčností, abys ji stále dával najevo a aby každý tvůj dech říkal "Děkuji ti, můj Milovaný".

TZOLKIN 7.9.2016 8 CIB kin 216

7. září 2016 v 19:31 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Cib a Muluc se narodili jeden pro druhého. Popletenost činů, postoj odpuštění, touha a záměr vlastní karmické rovnováhy kolébá ve své náruči silný a stabilní Uaxac (8) a dělá dnešní den jeden z nejsilnějších v Tzolkinu pro osobní očištění od karmické minulosti, odčinění, pro všechny disharmonie, nerovnováhu, všechny hříchy, spáchané zločiny a napáchané křivdy. Spojte se se svými předky a vlastní duší a slibte sami sobě i rodové linii, že budete hledat harmonii a stav milosti.
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST.
VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV ARCHEOLOGICKÁ NÁLEZY POKLADŮ
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yucatanském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
Lidé narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým
***
Mnoho požehnání! Jsem Cib 8, děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Ve vaší sféře se hodně mluví o nutnosti udržovat klid v době válek. Mnoho z vás ví, že je to pravda.
Náš názor se neliší, ale žádáme vás, abyste otevřeli oči a srdce a dovolili ostatním jít po cestě jejich vlastního výběru.
Války existují nejen na globální úrovni, ale i v rámci rodin, úzkých vztahů, mezi spolupracovníky, při náhodných setkáních i uvnitř vašeho vlastního Já.
Existují rostoucí případy, kdy cesta boje a zuřivosti vede ke smrti, často hlavně mezi cizinci kvůli triviálním záležitostem.
Jak můžete ukončit toto šílenství? Tím, že udržujete vnitřní klid za všech okolností.
Bez ohledu na to, co druzí říkají nebo dělají, nechte je být, aniž byste se chytili do víru negativních emocí, které by vás lehce vyvedly z rovnováhy.
Pokud je to možné, omluvte se a odejděte ze situace třeba do koupelny nebo na nějaké klidné místo, kde získáte zpět svůj vnitřní klid.
Uvědomte si, že každý člověk se chová a reaguje na základě souboru svých kódů přesvědčení. Zpochybníte-li uvnitř sebe vlastní kódy přesvědčení, budete se chtít ohrazovat nebo obhajovat.
Existují ve vašem životě minulé události, díky kterým stále reagujete stejným způsobem v podobných situacích?
Máte možnost okamžitě změnit svůj názor, postoj, kroky a začít jednat v těchto situacích jinak.
Jakmile se stanete člověkem plným klidu a míru, budete vzorem pro ostatní.
Kdyby každý dělal volby naplněné mírem, války a malicherné argumenty zmizí v jednom okamžiku.
Podívejte se na čisté Já uvnitř každého. Vy všichni pocházíte ze stejného Zdroje. Podívejte se druhému do očí a posílejte myšlenky Lásky a laskavosti.
Používejte tento zvyk, spojujte se s druhými na úrovni duše a vzpomeňte si na dokonalost, která je uvnitř každého z vás.
8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. Vy držíte v ruce kouzelnou hůlku. Vy spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE
Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.
Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace. Jak nahoře tak dole. Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

ZMĚNA Z AUTOMATICKÉHO CHOVÁNÍ V PŘIROZENOST

7. září 2016 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí
Každý den je krásný.
Od jisté doby mé Vnitřní Změny nerozlišuji den a noc. Pro mě slovo den znamená denní a noční čas v Jedno.
Děje se mi samo. Jsem niterně vedena předat slovy Informaci.
Jsme Uměle Zahlcováni Informacemi a Podněty zvenku, že pak obtížně slyšíme Sami Sebe Uvnitř.
Sami Sebe Uvnitř ...
Poslouchej Sám Sebe .
Uslyšíš, když se Ztišíš a Zaměříš se Sám na Sebe.
Vytvoříš si Prostor jenom Sám pro Sebe.
Vše je Propojené. Z ticha jsme vedeni do Života, a rozvíjíme se jako květina.
Způsobem našeho života bude většina z nás vedena na chvíli Zastavit se.
Zastavit se v tichu, abychom se znovu slyšeli.
Není to o žádném učení.
Je to Přirozené.
Stačí Chtít. Jestli si někdo zvolí pasivitu nebo aktivitu, výběr je na nás.
Každý kdo Spojení Sám se Sebou Našel, Mluví o Přítomném Okamžiku.
Přítomný Okamžik není jen o Prožitku v daném Okamžiku, ale Jednoduše o Vědomém Žití.
O Vědomém Žití Plně ve všem a všude.
O Vědomém Žití i v těch nejobyčejnějších dějích našeho života. Záměrně volím slovo Nejobyčejnější, i přesto, že sama nerozděluji na obyčejné. Právě tím, že většina z nás jsme dříve Žili Nepřítomně, výsledkem se stalo Automatické Chování.
Vlivem Aktuálně Probíhajících Dějů jsme Vedeni do Změny z Automatického Chování do Intuitivního.
V Přítomném Bytí jinými slovy Přítomný Okamžik nebo Právě Teď uslyšíte Sami Sebe. Budete vedeni Sami Sebou, Intuicí a Přirozeností.
Tyto Děje jsou nám všem Přirozené, jen Automatické Chování z nich dělá Nadpřirozenost.
S láskou Petra - Vnímání jinak

DĚLEJ CO VYŽIVUJE TVOJE TĚLO I DUŠI

7. září 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí
Je tu září. Pro všechny, kteří vnímají, jak vyšší vibrace vstupují na Zem, je důležité vnímat spojení s matkou zemí. Vnímat své tělo. Máme to v popisu práce, být jejími prostředníky. Už ani nevnímám, kdy tyto frekvence na Zemi působí silněji. Vím, že se o sebe musím energeticky starat neustále. A umožnit, aby tato energie mnou mohla projít.
Pro příjem světla je důležité mít silné fyzické tělo. Aby mohlo být silné, a abychom to energeticky ustáli, musíme vědět, co tělu prospívá. Pokud jsme schopni oddělit zrno od plevele - tedy pokud poznáme, co tělo skutečně vyživuje, nebudeme energeticky neukotvení. Naše tělo potřebuje skutečnou výživu. Mohu odbíhat myšlenkami na to, jak je nespravedlivé a hrozné to, co se děje v současnosti ve světě. Ale mému tělu to neprospívá.
Zaměřme se na pocit spokojenosti ve svém těle. Dovolme si luxus nevnímat problémy svých dětí, nesledovat korupci ve vládě a nečíst články o tom, jak je Země rozvibrovaná. Představte si, že jste znovu miminko, které má jedinou starost, a to napít se dosyta mléka z prsu matky. Jak se plně soustřeďuje na slast, kterou pociťuje při přijetí živin do svého těla. Soustřeďuje se přímo na to, co jeho tělo potřebuje. Ostatní vlivy nejsou důležité.
I to dítě může být rozptýleno tím, jak se matka cítí nebo jaká je atmosféra v rodině. Ale čím tomu to dítě prospěje? Ničím. Jen se energeticky poškodí. Přijímat to, co nám 100% prospívá. Naplno si to užít. A až se to naučíme, můžeme jít dál :) Dovolme si přijímat to, co nás vyživuje. Nenechme se rozptýlit okolnostmi světa.
Co vyživuje vaše tělo? Co vyživuje vaši duši? Přeberte ve svém životě zrno od plevele. Udělejme vše pro to, abychom cítili ve svém těle spokojenost. Abychom byli naplnění. A pak, až ucítíme v těle lásku a sílu, se můžeme starat o veřejné dění.

Nikdy nemař čas přesvědčováním sebe sama, že nemáš čas a že jsi příliš zaměstnán.

7. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Příště, až budeš postaven před práci, která se ti nelíbí, si nejdřív, než ji začneš vykonávat, najdi čas, abys k ní změnil svůj celkový přístup. Uvědom si, že ji děláš pro Mne, a je-li tvá láska ke Mně taková, jaká by měla být, nalezneš skutečnou radost a potěšení ve všem, co děláš dokonale. A navíc zjistíš, že máš spoustu času, abys udělal všechno, co musíš udělat. Nikdy nemař čas přesvědčováním sebe sama, že nemáš čas a že jsi příliš zaměstnán. Jednoduše se do toho dej a udělej vše potřebné. Ať tvůj život plyne hladce a v míru, bez jakéhokoliv pocitu spěchu. Když začneš den správně, se srdcem naplněným láskou a vděčností a s pocitem očekávání, že přichází skvělý den, že vše dokonale zapadne na své místo, všechno očekávané k sobě přivoláš.

TZOLKIN 6.9.2016 7 MEN kin 215

6. září 2016 v 22:32 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Jak nahoře, tak dole. Men - Orel se vznáší vysoko nad silnými proudy Muluc, které obratem jeho cestu odráží. Nechte své Vyšší Já, nikoliv ego, vést proudy z vašeho srdce, aby srdce mohlo naplnit vyšší záměry duše. Vaším úkolem je řídit vševidoucí Uuc (7), který vám může ukázat mnoho perspektiv a velmi mnoho úhlů, jak budete dnes cestovat po své cestě. Zůstaňte vyrovnaní a sebejistí, věřte svému Vyššímu Já.
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení
***
Jsem Men 7. Vítejte. Děkujeme za spojení. Věnujte nyní několik okamžiků vyčištění mysli od starostí.
Zavřete oči, pomalu dýchejte, abyste měli pocit zklidnění.
Jakmile jste uvolnění, naplňte mysl požehnáním, které se vám v životě dostalo.
Vnímejte vděčnost za všechna požehnání a nechte tryskat Lásku ze svého srdce.
Poděkujte Zemi za vaše hostování ve fyzické formě. Bez její úlohy by nebylo žádné jeviště, na kterém hrajete.
Pošlete požehnání Stvořiteli, který vám umožnil zažít tyto zkušenosti.
Poděkujte vašemu Vyššímu Já za neustálé připomínání, abyste zůstali na cestě. To vám umožňuje zažít tento okamžik.
Pošlete vděčnost Duchovním Průvodcům, kteří vám pomáhají na vaší velké Cestě a podporují bez jediného rozsudku rozhodnutí, které děláte.
Spojte se od srdce k srdci s těmi, které jste milovali i s těmi, kterými jste pohrdali. Poděkujte jim za to, že hráli role umožňující vám získat zkušenosti, které jste si sami vybrali.
Poděkujte sami sobě za odvahu, že jste tváří v tvář čelili strachům a obavám.
Poděkujte svému tělu, protože vám umožňuje tu být se slibem, že ode dneška budete brát zřetel na živiny, cvičení, odpočinek a slunce, které potřebuje.
Věnujte několik okamžiků přijímání Lásky, která se nyní vlévá zpět k vám ze všech těchto zdrojů.
Vyhřívejte se v pocitech tepla umožňujících proniknout do vašeho aurického pole a každé částečky těla.
Doporučujeme vám každé ráno provádět tuto jednoduchou meditaci, ještě než zahájíte svůj den.
Jakmile se stane součástí každodenního života, zjistíte, že váš pohled je jasnější, vztahy jsou posílené a tělo zdravější.
7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.
Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Retrográdní fáze Merkuru ve znamení Panny 30.8. – 22.9. 2016

6. září 2016 v 8:00 Doteky Nového Života

Právě když se Merkur chystá vstoupit do smířlivého světa znamení Vah, je hned držen zkrátka svou retrográdní fází v posledním stupni Panny, což nám připomíná, že stále existují detaily, které si potřebujeme vyjasnit, fakta, která si potřebujeme ověřit, a je třeba vynaložit soustředěné úsilí, než se hneme dál se svými současnými plány. Tato fáze nastává pouhé dva dny před slunečním zatměním 1.září, což znamená, že se jedná o mocný okamžik, v němž vyvstává mnoho otázek, jež je třeba upřímně zodpovědět: Smiřujeme se raději s těmi nejočividnějšími odpověďmi, které složitou situaci utlumí, místo abychom ji vyřešili? Ztrácíme se v detailech do té míry, že nevidíme dřevo kvůli lesu? Zaslepila nás naše jistota vůči méně zřejmým, ale rozhodně důležitějším pravdám? Myslíme si, že hledáme pravdu, ale přitom se jen snažíme najít důkaz, že jsme v právu? Ať už jsou naše okolnosti jakékoli, velmi nám nyní pomůže strávit čas reflexí a zamyšlením se nad těmito otázkami.
Ve své retrográdní fázi Merkur vytváří stelium (shromáždění 3 a více planet v jednom domě - pozn.překl.) společně s Venuší ve znamení Vah a Jupiterem v Panně. Toto uskupení vypovídá jak o potřebě mluvit, tak i naslouchat; hluboce nahlédnout do života a sdílet to, co vidíme, způsobem, kterému druzí porozumí, i když naše poselství nemusí být zrovna oblíbené. Pokud jsou před námi nějaké nepříjemné rozhovory, následující tři týdny mohou být právě pro ně vhodné, i když se říká, že retrográdní fáze Merkuru je nepříznivá pro komunikaci. Ve skutečnosti, když ji takto vybarvujeme, je zase jen další zjednodušení mnohem větší a složitější krajiny. A tak mějte na paměti, že ať už budete o této retrográdní fázi Merkuru číst cokoli (včetně tohoto článku!), bude rozhodně zásadnější, než se může na první pohled zdát.
Jupiter se momentálně chystá dát Panně polibek na rozloučenou a vstoupit do znamení Vah. V každém znamení tráví jeden rok. Když vstupuje do nového znamení, je to známka povznesení v tom, jak nám náš svět a život v něm dávají smysl. Jeho konjunkce s Merkurem v retrográdní fázi promlouvá o moudrosti, která se musí projevit, ještě než k tomuto povznesu dojde. Dostalo se nám příležitosti hodně se naučit, zatímco Jupiter putoval znamením Panny: šance prohlédnout pod kamení a skaliska ve svém životě, vymést zaprášené kouty a udělat jarní úklid ve svém myšlení, citech i postojích. Připomněl nám, že jsme částí jednoho nekonečného celku. Nikoli osamocenou bytostí v prázdnotě. Tato skutečnost jde ruku v ruce se zodpovědností, které už se nemůžeme dále vyhýbat, jen abychom postupovali rychle a dostávali rychlé výsledky. Každý okamžik našeho života má dopad a následky; každé učiněné rozhodnutí a každé vyslovené slovo; všechno, co děláme, říkáme a jsme, uvnitř i vně.
Zatímco Merkur putuje retrográdně Pannou a Jupiter se přitom posunuje do Vah, jsme vyzváni k hlubokému pohlédnutí do následků našich životů a obměnit určité oblasti, v nichž by byly zapotřebí výsledky lepší. Tato fáze Merkuru je skvělým časem pro přehodnocování svých životů, ústup do ústraní a ohlédnutí se za tím, jak jsme se dostali tam, kde jsme dnes, a co můžeme udělat příště, abychom znásobili požehnání, snížili počet stresů a vydali se na cestu kupředu, která odráží naše nejhlubší a nejvášnivější pravdy.
Během své cesty znamením Panny osvětlil Jupiter náš vztah s Matkou Zemí a rovněž hluboké zrady, kterých se lidstvo vůči ní dopustilo. Požádal nás, abychom se znovu zavázali ctít tuto nádhernou planetu, místo abychom ji vykořisťovali a zanedbávali. Následky našich každodenních rozhodnutí nepocítíme jen ve svých vlastních životech, ale také v našem životním prostředí, jak blízkém, tak vzdáleném. Každá naše volba je jako kamínek hozený do rybníka, vlnící se kolektivní energií, která spojuje vás i mě se vším a všude. Nemůžeme prostě dát ruce pryč od té velké zodpovědnosti, kterou neseme coby strážci této planety a života na ní. Zatímco Merkur retrográdně putuje Pannou, musíme se se Zemí znovu spojit, a to tak hluboce, jak jen to je možné; abychom pochopili, že naše tělo je jejím masem, náš dech je její duší, naše údery srdce jsou jejím prapůvodním rytmem prostupujícím časem i prostorem. Když tak učiníme, Země k nám a skrze nás promluví, vysloví pradávné pravdy, které jsou dnes stejně důležité jako před celými milénii, hlubokou pravdu duše a masa, krve a kostí. Její hlas bude slyšen v každém srdci, které bude otevřeno naslouchání, a my musíme pozorně naslouchat všemu, co nám odhalí.
Jakmile Jupiter vstoupí do znamení Vah 9.září, začne rok napravování vztahů, během kterého můžeme navazovat hlubší a mnohem trvalejší pouta s těmi, které milujeme, i s těmi, které instinktivně nemilujeme! Už si nemůžeme dovolit odmítat všechny ty, kteří u nás "neuspěli", a cenili si pouze těch, kteří s námi sdílí své náhledy, přesvědčení a priority, zatímco s ostatními válčíme. Taková rozpolcenost v tomto světě jen krmí nekonečnou nenávist a konflikty a my touto cestou nemůžeme pokračovat, aniž bychom viděli zoufalé následky, které jsme si nepřáli!
Jupiter ve Vahách nám přinese balzám porozumění a spojení na moři nenávisti a rozdělení, které je v posledních letech tak rozbouřené. Ale jsme to my, každý jeden z nás, kdo musí tento balzám použít ve svém životě, každý den, vyhledávat porozumění, rozvíjet soucit, přijímat těžké pravdy a činit rozhodnutí, která vyústí v mír a rozpustí sváry. Mnozí to neudělají, taková je lidská povaha! Je těžké obrátit se ke svým nepřátelům a uvidět jejich bijící srdce jako jedno se svým vlastním. A je ještě těžší postavit se proti nespravedlnosti, vykořisťování a zneužívání, a přitom si uvědomit, že každý jeden z nás je něčím mnohem víc než jen svým chováním, přesvědčením a pocity. Život sám je posvátný, ať už má jakoukoli formu.
Toto jsou velmi těžké časy, které nás tlačí za naše hranice snesitelnosti a chápání a které byly doručeny do tohoto zlámaného světa nenávisti, odmítání a mstění se. Zatímco Merkur retrográdně putuje znamením Panny, jsme vyzýváni k tomu, abychom popřemýšleli nad svým vlastním vztahem k těmto pocitům, postavili se tváří v tvář osobě uvnitř nás, která může mít pocit, že už toho víc nezvládne. Jupiter ve Vahách říká, že zvládne. To, co nám připadá, jako naše hranice, je ve skutečnosti průchozí a vede nás to k novému způsobu náhledu na svět a naše místo v něm. Nyní je velmi důležité mít víru v sebe, v život, ve vše, co se ještě musí odhalit a stát ke zrodu Věku Vodnáře. Víra je naše schopnost povznést se a změnit, když je to potřeba, a vytvořit nový svět z popela toho starého.
Ti, kdo jsou požehnáni bezpečím v tomto světě, kde tolik jiných bojuje o samotné přežití, mají velkou zodpovědnost: přesáhnout sebe samé a začít nový způsob bytí; odmítnout se stát obětí nenávisti k sobě nebo k jiným; představovat svět, který vyživuje život, místo aby ho ničil; a dělat vše proto, aby to uskutečnili. My všichni stojíme v retrográdní fázi Merkuru na kraji, ale spadneme dolů ze srázu a nebo přeskočíme na druhou stranu? Kudy zaměříme svou pozornost, tamtudy také půjdeme, a tak má toto rozhodnutí velkou moc. Retrográdní Merkur v Panně nám připomíná, že je naší svatou povinností volit si dobře.
- Sarah Varcas
* * *
zdroj: https://www.facebook.com/AstroAwakenings/photos/a.444155599002195.1073741828.441253605959061/1086052814812467/?type=3&theater
překlad: Magda Techetová

Bezpdmíněná Láska v svobodě Jednoty – část 4.

6. září 2016 v 7:05 Doteky Nového Života
Co jsem spatřil? Jednoduchost. Logičnost. Boží lásku.
Máte partnera, milujete se, vzájemně se obětujete, budujete, stavíte, tvoříte. A ejhle, stane se, zahnete, zahne, v daném okamžiku nevěra. V čase třeba vás opustí a vy se ptáte proč? Přežíváte, trpíte, sbíráte z okolí negativa o své lásce, o její, jeho zradě o zavrženihodnosti. Pomíjím všechny vulgarismy seslané okolím a vámi přijímané. Vy však máte pořád stejnou otázku: "Proč to udělal/a?" "Proč se mi to stalo?"
Vy jste se provinili, vy jste zahli, vy jste se rozhodli utéct s někým jiným. Proč? Ptáte se sebe samého, nerozumíte, milujete, a přesto snímáte dary jiného, jste posedlí. Dualita nemá řešení, dualita vnímá jedno, nebo druhé. Nedovolí Lásku bezpodmíněnou, nedovolí Lásku nenadřazenou, má svá pravidla: Miluješ čistě jen jednu bytost, jinak to není čisté. Miluješ někoho jiného, ano, jen ale méně, nějak bezvýznamně, hledáte omluvu v nízkých pudech apod.
Jednota miluje vše a to rovnocenně. Každý máme svůj časoprostor, a pokud v tom vašem je místo ne pro jednu, dvě i více lásek, pak je to v pořádku v souladu s Boží Láskou, neboť i Bůh miluje vše a všechno, jeho Láska patří všem, proč by vaše Láska nemohla patřit více partnerům? Pokud ve vašem časoprostoru je místo jen pro jednu Lásku, pak ji jistě přitáhnete, pokud ale ve vašem časoprostoru je místo pro více Lásek, pak přitáhnete stejné partnery. Problém je v tom, že Dualita nedovoluje, nezná takovýto časoprostor. Jeho tvůrce si vůbec tuto alternativu nepřipouští a pak se stává, že v takovémto časoprostoru uvíznete a po čase dojde zákonitě ke zklamání. Když někoho potkáte v Jednotě, nebudete vnímat hmotnou bytost, ale její časoprostor, jehož je tvůrcem. Svobodně se rozhodnete, zda vstoupíte, či nikoliv, budete možná jen navštěvovat mnoho takových časoprostorů. Až najdete ten, do něhož vaše puzzle dokonale zapadne. Pak zjistíte, že jeho součástí je i hmotná bytost. Vaše puzzle zapadne s absolutní dokonalosti bezpodmíněné Lásky. Budete Jedno, ve dvou tělech. To se nedá představit v Dualitě, to se dá žít jen v Jednotě.
Já jsem pochopil, že ty, co mne opustily, přijaly jen to, co já nemohl dát, co nemám. Takže ti co je získali, dejme tomu lepší milenci, nejsou lepší, jen jiní, mají to, co já nemám a má Láska po tom toužila, dostala a já dnes nemám potřebu to negativně řešit. Protože jsem své Lásky miloval, nechtěl jsem je obalit do nenávisti. Odměnily mne vnímáním, že je mohu milovat nadále, jen z jiného úhlu, jiného časoprostoru a jejich partneři jsou pro mne jejich láskyplnou součástí.
Zvrhlé? Kruté? Ne. Já vím, že jen jednoduchá, prostá Boží Láska ke všemu.
Tak, a nyní si opět přečtěte ta všechna varování, většinou zní libě, krásně, vysněně, myslíte si právě teď, že o ně máte přijít, nechápete proč? V Dualitě je potřebujete slyšet, abyste uvěřili, musí je někdo říkat. V Jednotě je nikdo neříká a vy slyšíte, v Jednotě je neslyšíte, ale žijete. Vše to krásné v Jednotě je, není potřeba poslouchat, přijímat, jen žít a užívat.
To se stane, až uvěříte, dovolíte svému srdci se projevit.
Bezpodmíněná Láska Jednoty nepotřebuje vlastnit, nepotřebuje se přizpůsobovat, nepotřebuje se obětovat. Bezpodmíněná Láska Jednoty jen miluje, miluje bytost jaká je. Máte rádi kvetoucí louku, pohled na panoráma horských štítů, mohutný strom ve známém lese? To nevlastníte, nic nemusíte, ono to je a vy to vnímáte, přijímáte, žijete, milujete:
"Přestože vám nic z toho nepatří, máte vše."
A tak nějak můžete a budete žít svou osudovou lásku.
"Dnes víc vám nemohu předat, jen současné vnímání, to zítřejší, bude mít jistě jinou, krásnější podobu. Nezapomeňte, vše se v čase organizuje do ještě větší podoby Lásky."
P.S. Protože se dnes často používá výraz "pravdoláskaři", rád bych upozornil, že nemají nic společného s Boží Láskou, jen nadřazují jednu Lásku nad druhou. Jsou v Dualitě, stejně jako ochránci zvířat, kteří nadřazují jedny, nad druhé, to je rasismus v říši zvířat. Ale to je již zcela jiné téma lásky.

Bezpdmíněná Láska v svobodě Jednoty – část 3.

6. září 2016 v 7:00 Doteky Nového Života

19. srpna 2016 v 11:01 | selskyfilosof | Moje logika
"Svobodné srdce v Jednotě, může být v Dualitě vnímáno, jako kruté."
Věřím, že jste přijali představu přijímání a růstu vaší lásky ve vašem srdci. Dnes si ukážeme, jak toto srdce se projevuje v Jednotě a jak může být vnímáno sobecky, až krutě ve vnímání reality v Dualitě.
Abychom pochopili, budeme zcela upřímní, konkrétní. Přál bych si, abyste si zachovali vizualizaci kuliček Lásky a jedinečnost vašeho srdce, v podobě obrazu skládanky puzzle. Jedinečné části vašeho srdečního časoprostoru, který je nenahraditelný v celkovém obrazu Lásky Jednoty.
Hledáte?
Hledáme všichni, neboť to je podstata bytí, existence, smyslu naplnění Boží touhy i potřeby. Bůh odhalil tajemství nekonečnosti existence v pulsu. Nekonečně se opakujícího rozpadání a skládání. Tato hra ho nesmírně baví, neboť je nekonečně tvůrčí a každé jeho části dovoluje stejný prožitek. Každá smrt je jen rozpad, konec, ale především začátek, aby se proces mohl opakovat. Až si to plně uvědomíte, pochopíte, že nejen vaše duše, ale i tělo nemůže nikam zmizet, jen se rozpadne na molekuly a atomy, které jsou okamžitě použity ke skladbě jiného těla. Tedy smrt ve vnímání Duality je nesmysl. Jen jedno poskládání, organizace, je naplněno a stagnace není možná, to by byla skutečná smrt, ta neexistuje. Okamžitě nastává nová stavba, jiného organismu, jiné organizace. V tomto Vesmíru, v této podobě Boha nemůžete nikdy zmizet, nikdy zemřít, neboť každý atom vašeho těla je stále součástí tohoto Vesmíru.
Trochu jsme odbočili, ale pomůže nám vnímat podstatu nekonečné Boží lásky ve všem. Dál již konkrétní příklady ze života a vnímání. Organizace Vesmíru, jeho funkce je hnána jedinou silou. Silou přitažlivosti, a vše v obklopujícím světě je poháněno touto silou, jen ji někdy nevnímáme, nebo nechápeme její nenadřazenost.
Vaše láska k jiné osobě (matce, dítěti…,ale i věci, události) je prožívaná na principu přitažlivosti, stejně jako je atomová, zemská, sluneční či galaktická přitažlivost. Žádná nadřazenost, jen stejná síla v nekonečném množství proměn. A tak si na dvou příkladech ukážeme, jak se projevuje bezpodmíněná Láska v Dualitě a Jednotě:
V minulé části jsme si ukázali, jak vidět naší Lásku, jak se projevuje přitažlivost základních kuliček Lásky, proč to funguje, nebo proč to nefunguje. Naučíme se vnímat některé varující signály, ukážeme si jak nevytvářet stíny na své srdce. Základem je to, co dnes radí mnozí ve svých rozmanitých zprávách. Přijmout sebe takové, jací jsme, naučit se milovat sám sebe, bez podmínek, se všemi svými dobrými i "nedobrými" vlastnostmi. Nemůžeme někoho milovat bezpodmíněnou Láskou, pokud nemilujeme tímto způsobem sami sebe. Chápete, když to neumím k sobě, pak to neumím, a nemůžu se bezpodmíněně zamilovat, neboť podmínky mám v sobě. Je to velice těžké, neboť Dualita některé vaše vlastnosti chápe jako sobectví a vy hledáte kompromisy v sobě i okolním světě. Možná si řeknete, že některé věci na vás samotných se vám nelíbí a že je sami chcete změnit. Použijete většinou to, čemu se říká "pevná vůle." Věřte, že i když překonáte pomocí pevné vůle, nic nezměníte, jen v sobě zazdíte, což se může v budoucnu projevit a většinou se to stává. I sopka po staletí spí, ale nakonec kumulovanou energii neudrží a vybuchne, stejné je to i s vámi. Pevná vůle je jen energie, kterou danou vlastnost živíte a kumulujete, zazdíváte. Jednou vybuchne, nebude to výbuch sopky, ale třeba nemoc. Vy nejste sopka, jste člověk, princip je však stejný. Dá se s tím vůbec něco dělat, mohu se vůbec změnit, mám rezignovat, a podobné otázky asi teď přicházejí. Já říkám, dá. Ponechme si ještě chvíli příklad sopky a zeptejme se: Kdy sopka vyhasne? Kdy skončí její energie? I dítě ví, že když vydá veškerou svou energii a žádnou již nezískává, pak zhasne a přemění se třeba v krásný kopec plný nového života. Jak to udělat v sobě, když cítím, že toto již nechci, že bych to měl změnit. Tak třeba kouřím, nebo se přejídám. Reagujeme většinou dvěma způsoby:
Negativně - hledáte všechny špatné důvody pro pevnou vůli: smrdím, mám žluté zuby, špatně se mi dýchá, jsem, pro mě některé potřebné nepříjemný, jsem tlustý, potím se, nemohu se hýbat, nikomu se můžu líbit, ničím si zdraví apod.
Nebo pozitivně - hledáte všechny dobré důvody pro přežití: kouřil, umřel, nekouřil, umřel, když kouřím, tak se uklidním, nevybuchuji, jako ostatní, až budou tlustí hubení, tak hubení budou studení, když se najím, jsem v pohodě, chutná mi a co, je to jediná radost, co mám apod.
Pokud jste byli pozorní, tak už vidíte, že obojí je špatně, obojí má jedno společné. Živí, energií pozornosti, tuto vaší závislost.
Co s tím?
Mnozí už víte: Nevěnovat pozornost.
Jak toho dosáhnout?
Známé ztišení, pozorovat tuto svou vlastnost ze sebe, ale i zvenčí, jak nám ji prezentuje Dualita. Jen nesoudit, nepřemýšlet, nehledat řešení, jen pozorovat, zavrhnout všechna řešení, neboť každé řešení je jen energie pro vaší závislost. Když se přistihnete, že přemýšlíte, řešíte, okamžitě utíkejte a to způsobem vám nejbližším. Někdo si jen řekne: "Jsem, jaký jsem." Silná mantra. "Miluji se." Někdo se může začít modlit, někdo třeba začne zpívat. Já většinou používám techniku čištění. Mantry Ho óponopono - (Miluji tě. Omlouvám se. Prosím odpusť mi. Děkuji.) Důležité je utéci z pozornosti, pak je vše dobré a budete čím dál tím víc bdělejší, přestanete věnovat problému pozornost a on zmizí sám, aniž byste o něm přemýšleli, tedy cokoliv dělali. Nebudete dělat nic a dostanete vše. Ano úspěch je o problému nepřemýšlet. Vaše závislost zmizí, rozpustí se, neexistuje. Ještě jedno upozornění: Znáte to, že odnaučení kuřáci jsou velcí odpůrci kouření. Proč? Protože to mají stále v sobě a cítí stále potencionální nebezpečí v sobě samých, jen zazdili. Když přestanete kouřit proto, že jste to rozpustili, že to skutečně z vás zmizelo, budete velmi tolerantní ke kuřákům, budete je chápat, jako jinou formu projevu. To je podstata bezpodmíněné lásky.
Máte jinou vlastnost, závislost?
Převeďte si tento princip na ní, je to vždy stejné. Věnovali jsme se těmto závislostem proto, abychom pochopili, že bezpodmíněná Láska je bez závislosti. Každá láska s kompromisy je závislost.
Milovat v Jednotě, znamená milovat sebe v nepodmíněné Lásce. V Dualitě se stanete "Narcisem", ale nebude vás takto vnímat, pokud to bude ve vás, k vám upřímné. Nebudete hledat osudovou Lásku, neboť se zjeví, stane se vaším průvodcem, přitáhnete si ji stejně, jako ona si přitáhne vás. Tento zázrak Jednoty se nedá popsat, ale budete vědět, že se stal. Budete ho jen prožívat, nebudete o něm, ani o ničem přemýšlet, budete to prostě vědět. Žádná vůle, žádná přání, žádné touhy, jen prožitek naplnění. Tělesný, duchovní, prostě bytostní orgasmus po celý den, po celou vámi prožívanou současnost.
Tohle všechno jsem ve svých vizích prožil, zatím nenaplnil, ale poznal jsem již situace, které mne chtěly zmást a budou nás mást. Proto předávám, snad těm, kteří chtějí, pomohou i něco vidět, rozpoznat, neboť i mně bylo dáno mnoha signály varování od jiných.
Láska na první pohled.
V minulé části jsme si popsali, jak nás může zmást, jak nás převálcuje zamilovanost a jak se to následně projeví. Dnes si ukážeme její druhou stránku. Jakou silou otevírá bránu bezpodmíněné Lásky v Jednotě. Podstatou Lásky na první pohled jsou naše smysly, věnovali jsme jim pozornost minule, klidně se vraťte, připomeňte si. Zůstaneme u zraku, tentokrát ne kvůli nadřazenosti, ale pro jeho samotné vnímání našeho časoprostoru. Kdybychom byli slepí, pak se vše přesouvá do časoprostoru sluchu, hmatu, čichu a chuti, tam princip platí stejně. My vidíme a ostatní smysly nejsou méněcenné, neboť jak jsme si minule vysvětlili, mohou naše pocity znásobit, nebo zavrhnout. I nejkrásnější bytost, pro vaše zrakové vnímání, pokud vám bude smrdět, nikdy se vám nezalíbí.
První pohled. Co vše nám říká?
Musíte přijmout to, co vás ve škole ve fyzice neučili, já jsem vysvětlil ve filosofii Vesmíru. Každý tvar, každá barva má svou jedinečnou energii, u barvy je jednoduše dáno vlnovou délkou, u tvaru rovněž, jen to fyzika nevnímá. Kombinace tvaru a barvy pak dává nekonečné množství projevů, tedy vysílacích signálů. Vy jste pak jeden z nekonečného množství přijímačů ve své jedinečnosti. Jednoduše, co se líbí mně, nemusí se líbit jinému, přesto má stejně silný energetický potenciál, jen je jiný, pro jiné nepřijatelný. Připomeňte si puzzle, do vašeho obrazu dokonalosti zapadne jen jediná, žádná podobná. A podobné nás matou, podobné nás svádějí ke kompromisům, podobné nikdy nestvoří dokonalost. Bezpodmíněná Láska je obraz dokonalosti Boha.
Poslední, co byste měli přijmout je, že každý tvar je soubor křivek daného těla. Každá křivka odráží a je tvarovaná vaší vnitřní duchovní podstatou. Ano, tvar vašeho těla je obrazem vaší duše, srdce, vnitřní pohody. To vše je dále vyzařováno do prostoru vaší barevnou aurou, tu většina z nás nevidí, ale všichni ji vnímáme, jen neumíme pochopit princip, proč se s někým, nebo něčím cítíme dobře, nebo nedobře. Dnes už to možná vidíte jinak.
Projevy varování:
Konečně konkrétní příklad: Smějící se Berte vše z úsměvem, prosím. Vážnost je pohřeb, veselost je zrození Nového, vaše tvůrčí Božství.
Klasický příklad okouzlení:
Potkáte bytost, která vás ihned zaujme, zaujme tak, že pohltí, nemůžete vytěsnit z mysli tento obraz, jste přímo posedlí krásou toho, co jste spatřili. Váš fascinovaný mozek okamžitě tvoří nekonečné množství alternativ naplnění, říkáte prostě: "Já jsem se zamiloval." Je-li reakce na druhé straně stejná, vše se kvalitativně znásobí. V Dualitě naplnění Lásky na první pohled, klasická zamilovanost. Vše by bylo a je v pořádku, dokud nevznikne, což se většinou stává, závislost na hmotném těle, které vám tento obraz předalo. Začnete být závislí a rozpoznáte to snadno. Chcete toto tělo, bytost vlastnit, chcete se pro ní dokonce obětovat, začnete tvořit v mysli kompromisy. To je varování, nebudeme je číslovat, jen zmiňovat.
Z vás přichází: nelíbí se vám, nějaká křivka, prst, nehet, pigmentová skvrna. Řeknete si: "To je ale prkotina, nikdo nejsme dokonalý." To je varování. Uslyšíte myšlenku, názor. Řeknete si: "Každý jsme jiní, tohle není pro mne zásadní." To je varování. Pocítíte touhu tuto hmotu vlastnit, obětovat se, přestanete vnímat sebe, vidíte jen lásku v podobě jisté bytosti, zapomenete na sebe. Ale uvědomte si, že jen vy, pokud jste, to prožíváte. "Udělám pro tuto lásku vše a chci to udělat, chci se obětovat." To je varování.
Z druhé strany uslyšíte: "Nemohu bez tebe žít." V Dualitě slastné naplnění. V Jednotě varování. "Udělám pro tebe vše." V Dualitě slastné naplnění. V Jednotě varování. "Jsi pro mne všechno, já se v tobě ztrácím." V Dualitě slastné naplnění. V Jednotě varování. To vše není bezpodmíněná Láska, to je jen Závislost na vaší hmotné existenci. Tak se může jevit krutost bezpodmíněné Lásky Jednoty. Protože pokud si to uvědomíte, ihned z tohoto vztahu utečete.
Pochopení.
Toto je má cesta, vy hledejte tu svou, já se již nebojím podělit. Prožil jsem dva velmi intenzívní vztahy, každý z nich byl jedinečný, žádný nebyl časem nadřazen, oba trvaly více jak osmnáct let. Já zvládl, dejme tomu první lekci bezpodmíněné Lásky, když jsem se ponořil, z odstupem času do nadhledu, pohledu, bez jakýchkoliv soudů ve mně samotném.

Žij pro přítomnost. Nesnaž se hnát dopředu....

6. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Žij pro přítomnost. Nesnaž se hnát dopředu, nedělej plány na zítřek, protože zítřek možná vůbec nenastane. Plně se raduj z dnešního dne; užívej ho, jako by byl tvým posledním. Dělej všechny ty báječné věci, po kterých jsi dosud toužil, ne však nedbale nebo bezmyšlenkovitě, ale s opravdovou radostí. Buď jako malé dítě, které nemyslí na zítřek a zapomnělo, co se stalo včera, ale žije tak, jako kdyby jediný čas, na kterém záleží, byl přítomný okamžik. Přítomnost je ten nej více vzrušující čas, který jsi kdy poznal, proto z ní nepromarni ani vteřinu. Žij v bdělosti, připraven na cokoliv v kterýkoliv okamžik. Když budeš takto žít, budeš připraven a otevřen ke všemu, co se může přihodit. Změny přijdou, a to velmi rychle. Povznes své srdce v hluboké vděčnosti, až začnou jedna za druhou přicházet. Vždy hledej opravdu to nejlepší v každé změně, která nastane.

TZOLKIN 5.9.2016 6 IX kin 2014

5. září 2016 v 10:15 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Bez ohledu na vaše sny a představy, vaše touhy, a co-kdyby scénáře, jediný způsob, jak něčeho v životě dosáhnout je přes zaměření, odhodlání, disciplínu a praktický přístup k výzvám a obtížím. Jaguár se nevznáší ve vzduchu, je uzemněn a připojen ke skutečnému světu, stále bdí a je si vědom všeho kolem sebe. Se schopnostmi svého čichu, zraku a jemným přirozeným instinktem, postupuje neomylně k dosažení svých cílů.
JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR…. DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH. JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.
Jaguár je symbolem Vesmírných sil, Duch džungle, hor a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
Nativní Ix mají dary predátora, vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést Světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST
***
Jsem Ix 6. Jsme velmi vděční za náš společný čas. Dnes pokračujeme včerejším tématem o hojnosti a chtěli bychom se zabývat příjímáním darů na fyzické i nefyzické úrovni.
Ve vašem světě existuje stále velmi mnoho diskusí a názorů, kdo je hoden přijímat hojnost.
Ti, kteří dávají, musí být rovněž otevřeni přijímat.
Toto je pravdivá víra všech věcí ve všech cyklech. Tento cyklus se vyskytuje i v jiných dimenzích. Vždy musí být vyrovnaný tok, je třeba dávat to, co přijímáte a přijímat to, co dostáváte.
Pokud je člověk nebo duše blokována přijímání nebo dávání, v energetickém poli se vyskytuje nerovnováha. To se stává proto, že si blokujete tok Lásky následkem strachu.
Chcete-li se podívat na tyto věci a otevřít se toku hojnosti, udělejte si čas obrátit se do svého nitra a hledat věci, které způsobily bloky jako první. Zkoumejte tato přesvědčení, až uvidíte, od kdy vám slouží.
Odpusťte všem lidem, kteří se na tomto přesvědčení podíleli a umožněte jim být zodpovědní za své jednání a přesvědčení.
Uvolněte potřebu odměňování* nebo obhajování. Jednoduše vezměte na vědomí, co se stalo, požehnejte této zkušenosti, změňte svůj postoj, vyměňte negativní myšlenky za čisté a láskyplné.
Zpočátku může být obtížné to dělat, ale praxe je to, co dělá tyto věci lehčí a postupně se to stane vaší přirozeností. Přijde čas, kdy to, co druzí dělají nebo říkají, na vás nebude mít žádný vliv, protože už jste pochopili, že vaše realita se od jejich reality liší.
V tu chvíli budete okamžitě vibračně stoupat, protože dokážete vidět Lásku hlubším způsobem.
Držte slova této Zprávy neustále čerstvé ve své mysli, dokud se vám nepodaří rozbít zvyk někoho soudit nebo soudit sebe.
Věřte, že jste hodni všeho dobrého a vaše rozhodnutí vám to odráží. Uvolněte všechny pocity, že jste oběť, včetně toho, že se držíte očekávání odměny nebo omluvy - to jsou dva hlavní bloky v přijímání darů Přítomnosti.
Takže, ať to je tak jak to má být.
* Odměna je peněžní platba za poskytnuté služby.
6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v Celistvosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.
ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY
V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se síly zaměřují na moc individuálního ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulost a odpor a na druhé straně se koncentrují energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Horoskop na období 5. - 11. 9. 2016

5. září 2016 v 8:00 Doteky Nového Života

Nové cestyIMG_0139

V tomto týdnu již Mars opustil kvadraturu s Neptunem, odchází i z konjunkce se Saturnem a dostává se do harmonického aspektu s Uranem, což znamená konec zpomalení a fyzické únavy. Uran podporuje rychlost, rozhodnost a akčnost. Vše, co dlouho stálo a nemohlo se realizovat, nabere takovou rychlost, že nebudete stíhat. Pohyb vpřed je v tomto týdnu zásadně zřetelný. Tento aspekt také přináší lehkost, odvahu a originalitu při rozhodování. Objeví se nové možnosti, poznání a pohledy. Jděte novými cestami. Dveře jsou otevřené pro nové zkušenosti a jsme podporováni dělat změny. Trvat na starém a na starých způsobech je v tuto dobu strnulost, je potřeba jít dál. Zůstává jen to, co je funkční a stabilní, v jiných případech mějte odvahu reagovat, rozhodovat a konat nově.
Slunce opouští opozici s Neptunem a dostává se do harmonického aspektu s Plutem. Síla osobnosti, vědomí a individuality je podpořena k projevení. Pluto je planeta transformace, hloubky, tajemství a osudovosti. Harmonický aspekt podporuje v sobě cítit a projevit svou vlastní sílu individuality propojenou s něčím větším. Uvědoměním si své sounáležitosti s něčím, co nás přesahuje.
Slunce stále zůstává v kvadratuře s Marsem, což přináší určitou podrážděnost, impulsivnost a napětí. Pozor na plýtvání energie, vznětlivost a sobectví. Tento aspekt může symbolizovat sklon k hádkám či k úrazům, pokud svůj vztek destruktivně otočíte proti sobě. Vzhledem k příznivým aspektům lze tento aspekt zvládnout svou disciplínou a ohleduplností. Pamatujte, že pokud se někdo dostane do emocí, vzteku, v té chvíli je "nesvéprávný", je zbytečné s takovým člověkem vést dialog a něco vysvětlovat. Počkejte, až tyto emoce projdou a on se uklidní, teprve pak vysvětlujte, domlouvejte se. Každý občas se dostaneme do vzteku, propadneme do tmy, v té chvíli se cítíme ohrožení, jsme zahnaní do "kouta". Můžeme se proto na člověka, který se dostal do vzteku či lítosti, dívat s pochopením a soucítěním, víme, že se cítí ohrožený. Můžete mu lépe porozumět a podat mu pomocnou ruku. Každý máme práh nebezpečí jinde a u každého je vyvoláván něčím jiným. Co vám může připadat normální a bezpečné, druhého může přivést k pocitu ohrožení. Soucit a pochopení, je cesta, jak je možné vystoupit z hry boje a soupeření.
Od pátku se retrográdní Merkur (retrogradita potrvá do 21. 9.) dostává do konjunkce se Sluncem (do 17. 9.). Zde je důležitá mysl, rozum, logika, pochopení, komunikace. Retrogradita více vede k přemýšlivosti a neschopnosti se přesně vyjádřit. Potřebujeme mít čas, aby v naší mysli něco uzrálo, nespěchejte na sebe. Jak je Merkur - mysl retrográdní, a jde naproti Slunci - vědomí, má člověku něco dojít, přehodnotit z minulosti a změnit postoj díky novému pochopení. To se bude týkat především dalšího týdne, máte tedy čas na vyjádření.
Důležitá událost je 9. 9. - vstup Jupitera do znamení Vah, kde bude do 10. 10. 2017. Z pohledu vývoje, moudrosti a rozvoje jsme se posledních 6 let věnovali sebe rozvoji. V horoskopu, když planety postupně procházejí znameními od Berana do Panny, tak se to týká osobní roviny. Znamení od Vah do Ryb jsou zaměřena na společnost. Po dobu 6- ti let se proto budeme nejvíce vyvíjet přes spolupráci s druhými. V prvním roce, kdy bude Jupiter ve Vahách, to bude nejsilnější přes partnerství, spolupráci s druhými, právo, politika, soudnictví, diplomacie, smlouvy, úmluvami, oboustranným vítězstvím, harmonií, uměním, krásou a především mírem. Respektování hranic druhých, hledání společné cesty, která obohacuje obě strany. Váhy jsou symbolem rovnováhy, spravedlnosti a práva. Zde se objeví zákon karmy - zákon nastolení spravedlnosti a harmonie. Ten, kdo byl nespravedlivě povýšen, bude sesazen, ten kdo byl nespravedlivě ponížen, bude uznán. Pokud někde byla člověkem vytvořena nerovnováha, tak karmické znamení Vah nastolí spravedlnost, a bude napraveno. Jupiter je symbol PRAVDY, MOUDROSTI, VÍRY.
Také se to týká manželství. Je požehnáno manželství. I zde se nastolí spravedlnost, pokud jsou vztahy nerovnováze, pokud jeden žije na úkor druhého. Vztahy nevydrží nebo budeme nuceni vztah přetvořit. Nově vytvořená a přetvořená manželství a partnerství žít v nové energii, kde je rovnováha, rovnocennost partnerů, kde vzájemné obohacování a podpora je podstata vztahu.
Jupiter vždy "požaduje" pravdu, hloubku, upřímnost a především vývoj. Podporuje růst, expanzi, štěstí a hojnost. Lidé, kteří mají v horoskopu obsazené Váhy, Vodnáře a Blížence, Sluncem, Lunou nebo jinými planetami, se mohou těšit na velmi podnětný a bohatý rok, který povede k růstu, vývoji a naplnění.
Lidé se znameními Berana, Raka, Kozoroha budou Jupiterem vyzýváni, aby svůj život dali do větší moudrosti a spravedlnosti, (opět znamení obsazené Sluncem, Lunou a dalšími planetami.)
Vše se bude dít tak, aby byl člověk posunut vpřed. Přes naučení se spolupracovat, udržovat sounáležitost a uvědomění, že ty jsi on a on je ty, "já jsem ty a ty jsi já". Jeden bez druhého nic nedokážeme. Dál se dostaneme jen ve spolupráci, kde je společný záměr, který leží nad osobním prospěchem.
Přeji krásné dny Petra Nel
Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz

Bezpdmíněná Láska v svobodě Jednoty – část 2.

5. září 2016 v 7:00 Doteky Nového Života

17. srpna 2016 v 21:33 | selskyfilosof | Moje logika
"Láska nikdy není slepá, jen zamilovanost oslepuje."
Popsat Lásku, nebo dokonce ji definovat, je absolutní nesmysl. Vůbec nemám v úmyslu dělat ze sebe chytráka, že vím, co to je Láska. Jen mám potřebu se s vámi podělit o své vnímání Lásky, tak jak jí vnímám z pohledu své filosofie, kterou jsem přijal.
Láska má nepopiratelně nekonečné množství podob. Láska je zodpovědná za vaše nejsladší pocity. Láska je stejně zodpovědná za vaše bolesti, trápení i nejkrutější jevy, se kterými se v životě potkáváte, neboť Láska k jednomu, nebo něčemu, třeba k víře, muže být krutá k ostatním. Láska je ve všem a je vše. Má filosofie mi říká, že vše je Bůh, proto často používám rovnítko Bůh = Láska.
Přijal jsem pravdu, že Bůh je ve všem, je ve mně, já jsem jeho částí. Učili nás vidět Boha na nebesích. Učili nás falešné pokoře, že proti Bohu jsme nicoty a popírali naší boží podstatu. Učili nás vnímat vše vně a obracet se k vnějšímu světu. My jsme to přijali a vnější svět se stal pro nás za všechno odpovědný.
Když jsme se zamilovali, vnímali jsme vnější hmotu, konkrétního člověka, věc, situaci. Pocit velmi krásný pro naše srdce, zrodila se potřeba tohoto prožitku. Protože jsme to viděli v obklopujícím světě, stvořila se touha to vlastnit. V naších myslích pak zákonitě nastoupilo rovnítko "vezmu-li si určitou osobu, bude moje a já budu tyto své prožitky mít stále", všichni víme, jak je to naivní a jak to vůbec nefunguje. Takovýmto způsobem se zrodila lidská majetnická potřeba, potřeba vlastnit, vlastnit cokoliv.
Když jsme trpěli, prožívali bolesti a strasti, opět jsme vnímali vnější hmotu, konkrétního člověka, věc, situaci. Pocity nepříjemné, bolestné pro naše srdce, zrodila se potřeba za tyto pocity někoho vinit. Protože jsme to viděli v obklopujícím světě, stvořila se potřeba zlosti, nenávisti, pomsty. V naších myslích pak zákonitě nastoupilo rovnítko "oko za oko, zub za zub". Takovýmto způsobem se zrodilo veškeré lidské zlo.
Pochopil jsem, že toto učení není pro mne. Hledal jsem a nalezl ty odvážné, co ve svých tezích se nebáli hlásat, že jsou součástí boží, že všichni jsme jeho rovnocenným božím dílem. Přijal jsem slova syna, člověka, Krista a poznal, že žádná církev toto nenabízí. Má své modly, své relikvie, své chrámy … Nic z toho jsem nenalezl v Kristových slovech, jen rovnocennou úctu ke všemu, a vše je Bůh. Pochopil jsem, že všichni ti světští svatí, mučedníci umírající na ohnivých hranicích se obětovali pro vnější svět, z vně vnímaného Boha. Zapomněli na Boha v sobě, zapomněli na svou boží podstatu, zapomněli na úctu k životu. Nechali v sobě upálit vlastního Boha ve jménu boha lidské pravdy, nikoliv boží. Boha ve vašem srdci vám nikdo nemůže vzít, jen vy sami ho můžete zabít, obětovat ve jménu lidské pravdy, která je pomíjivá a mění se v průběhu našich dějin. Být židem, křesťanem, muslimem, pohanem, není třeba dokazovat vnějšímu světu, je třeba milovat a ctít Boha v sobě, nedovolit jeho zmar. Co se má a nemá, jsou jen lidská pravidla, Bůh nechce, abyste zemřeli. Proč by si to přál? Aby se zbavil své vlastní části? Jak již jsem dávno napsal, žádná pravda nemá cenu života, ta boží je ve vás, tu nemusíte před nikým hájit, ani se obětovat pro vnější nevěřící svět. Pokud pochybujete v sobě, pak hájíte v nevěřícím světě, který vás pošle ve jménu své lidské nadřazené víry klidně na hranici, dnes spíš do blázince.
Slepota zamilovanosti a čistota Lásky.
Potkáte… člověka, věc, situaci … Vaše smysly proženou vjem vaším trojelementárním tělem - myslí, tělem, srdcem. Pokud vám vibrace tohoto vjemu je příjemná, první, kdo zaznamenává je mozek = rozum = myšlení z pohledu dnešního vnímání. Okamžitě registruje touhu vlastnit hmotu těchto schopností, vidí ji ve vnějším světě a jediné řešení je vlastnit. Takto zpracovanou informaci předává tělu. Tělo okamžitě registruje tyto informace a přidává své tělesné prožitky od doteku po sexuální naplnění, spouští endorfiny, které zpětně vyživuji mozek, a vy jste prostě zamilovaní. Dva základní elementy vašeho těla jsou naplněny a zůstává to, co je třetím vrcholem trojúhelníku vašeho trojelementárního těla:
Vaše srdce.
Bylo na počátku tohoto vnímání neboť vaše srdce je Láska, mozek a tělo ji neustále hledá, touží po jejím naplnění, obrací se k vnějšímu světu. Když ji najde, chce ji vlastnit, zmocnit se jí. Tyto všechny informace na konci již započaté cesty putují i k srdci. Srdce je Láska a ta ví, co k ní přichází, přijímá jen a pouze Lásku, vše ostatní vrací zpět, nevnímá, nevidí, neregistruje.
Pokud odmítnutá informace dorazí k tělu, pak buď zkolabuje, vy nedosáhnete touženého tělesného orgasmu, nebo předá dál mozku a čeká na alternativu řešení. Ten zpracuje a vy můžete jisté potíže překonat, to jsou vaše vlastní vnitřní kompromisy, malé zlo, které se jednou může proměnit ve zlo skutečné. Tímto činem vlastně jako byste bušili do vlastního srdce, to vás miluje nepopsatelnou láskou a začíná trpět pro vás.
Pokud odmítnutá informace dorazí do mozku, tělu se líbí, ale srdce odmítá myšlenky, názory, mozek opět touží po všem, co již dostal a srdci předkládá nové a nové alternativy, že to tak není, že to není důležité. Vaše srdce miluje vás celého, tedy i mozek a nechá znovu do sebe bušit, trpí pro vás.
Toto je reálný popis vaší oslepené zamilovanosti. Vaše srdce je čistá Láska a ta uvízla v objetí vámi přijatých vnějších tužeb a potřeb.
Jak to rozpoznat a co s tím?
Chcete-li to vidět, pochopit, budete muset vystačit s popisem tohoto výkladu. Je škoda, že ještě nikdo neprojevil zájem se to naučit, naučit se jednoduchým universálním zákonům filosofie Vesmíru. Budete potřebovat nakreslený trojúhelník vašeho trojelementárního těla, tak jak jsem vám ho již předal. Budete potřebovat vizi kuličky, která je nekonečně dělitelná směrem dovnitř a nekonečně skladatelná směrem ven. No a základní fyzikální zákony, které většinou máte zapsané v mysli ze základní školy.
Budeme tentokrát sledovat cestu Vnější Lásky k Lásce ve vašem srdci. Nejdříve se pokusíme Lásku vizualizovat, pokusíme se Lásku vidět. Ano je to neuvěřitelné vidět Lásku, ale jde to. Na počátku všeho je Láska a Láska je Bůh. Na počátku existence Vesmíru máme "Velký třesk", nebo "Boha". Po velkém třesku, je vesmír plný těch nejmenších částic, pro nás kuliček, které se okamžitě začínají formovat, skládat, organizovat. Nás v téhle chvíli zajímá ta nejmenší kulička, na počátku všeho je Láska, tedy pro nás se ta nejmenší kulička stává obrazem Lásky. Pokud máme ve svém vnímání na počátku Boha, Velký třesk je pro nás nepřijatelný, pak přijmeme výklad z filosofie Vesmíru, že Bůh je Láska. Bůh je zrcadlo, které se rozpadne na nekonečné množství malých střepů a začíná se pomalu skládat, organizovat do své podoby světa. Každý střep však v sobě nese obraz celkového Boha, celkové podoby Lásky. Pokud se nám podaří v mysli identifikovat střep s kuličkou, pak již výklad je stejný.
Zvládli jste to?
Pokud ano, pak další výklad již bude jen jednoduše krásný. Máme tedy nejmenší kuličku, kterou náš Vesmír zná, a už víme, že je to Láska. Už jen toto uvědomění nám samotné odpovídá na mnohé otázky. Proč po nich toužíme? Proč je chceme vlastnit? Proč jich chceme mít co nejvíce? Čím více jich máme, tím větší a intenzivnější je naše Láska a v organizované hmotě, jako je naše tělo se projeví jako prožitek. Vaše srdce je orgánem lásky, formovalo se v průběhu miliónu let do této podoby, je poskládáno z nevyčislitelného množství kuliček Lásky. Jeho touha je stejná, jako byla na počátku, skládat se dál a vytvořit ještě něco většího. Proto tolik naše srdce touží po lásce, po podstatě bytí. Vesmír, okolní svět je plný těchto kuliček lásky, je v podstatě tvořen jen těmito kuličkami. Je to jedna veliká rozházená puzzle, a každá lidská bytost je jedinečná ve svém srdci a skládá svůj jedinečný časoprostorový obraz. Každý z nás ve svém srdci skládáme svou část kompletního obrazu Boha. Puzzle do sebe sice zapadají, ale tvořit dokonalý obraz ve svém časoprostoru, ve své vlastní skládačce předpokládá najít tu pravou. To je naše osobní cesta hledání těch pro nás pravých kuliček Lásky v okolním světě. A tak proplouváme, hledáme, skládáme, po čase zjistíme, že některé se nehodí a odhazujeme, to jsou naše nenaplněné, nebo zklamané Lásky. Už vidíte obraz své Lásky ve vašem srdci? Pokud ano, tak se budeme učit vyvarovat se stále přijímat nevyhovující pro nás kuličky Lásky. Jsou důležité, ale ne pro naše jedinečné srdce, do jiného zapadnou s úplnou dokonalostí. Teď vás musím upozornit, že ani já to dokonale neumím, učím se, možná jsem udělal mnohem více chyb než vy, proto vám chci ukázat, čeho se vyvarovat. Možná mnozí z vás jste na této cestě mnohem dál než já, ale neměli jste doposud tuto reálnou představu Lásky. Odpověď najdete jen ve vašem srdci, neboť i toto jsou kuličky Lásky, které předávám. Pokud zapadnou, pak pochopíte, pokud ne, potřebujete jiné, jiný výklad.
Tak a nyní se podíváme na cestu Lásky k vašemu srdci, nejdříve připomeneme tu, kterou jsme poznali výše, prostřednictvím mozku a těla. To, co příjemně působí na mozek a tělo je prostřednictvím jejich vnitřního vyzařování předáváno srdci, jak již jsme řekli, srdce přijímá pouze čistou Lásku, bez úprav, bez kompromisů, ostatní vrací. Mozek nemůže přímo působit na srdce, neboť není nervové propojení, tělo je naopak mozkem inervováno. Proto reaguje více méně podřízeně. Srdce nikoliv, bylo tu mnohem dříve, než se váš mozek začal formovat, stačí se podívat na vývoj zárodku a uvidíte nejdříve bijící srdce a pak se začínají organizovat, tvořit ostatní orgány, včetně mozku. Srdce má svůj vlastní řídicí systém, proto také při jeho zástavě musí dostat elektrický šok srdce, nikoliv mozek. Srdce přijímá kuličky lásky z vnějšího prostředí dvěma způsoby. Zaprvé samostatně bez smyslového vnímání mozku, to jsou případy, kdy se setkají dvě aury, neboť vaše aura je obrazem, pokud jí vidíte, vaší vyzařované Lásky. Prostě se v blízkosti někoho cítíte dobře, to se vaše kuličky Lásky dotýkají kuliček Lásky druhé bytosti, navzájem se poznávají, doslova se hladí. Nebo dokonce pociťujete prostoupení do každé buňky těla, mrazení, chvění a podobné pocity, to vaše kuličky Lásky a kuličky Lásky jiné bytosti nechávají na sebe působit přitažlivé a odpudivé síly a začnou spolu tančit v rotaci kolem sebe. Čím je tanec dokonalejší, tím je prožitek intenzivnější. V případě, že se ale v blízkosti jiné bytosti cítíte nedobře, pak vaše kuličky Lásky do sebe jen narážejí, když se cítíte ohroženi, máte strach, pak jsou to kuličky Lásky druhé bytosti, které srážejí ty vaše a ženou je před sebou, doslova je válcují. Z takovéto aury utíkáte. Tady připomenu, že aura není jen výsadou člověka a tzv. živých tvorů, auru mají všechny části vesmíru včetně skal, hor, kamenů a dodávám, každá projevená funkce, děj, pohyb. Proto prožíváte podobné pocity i v neživém prostředí. Tak to je cesta Lásky přímo k srdci, bez účastí smyslů mozku a jeho vědomí.
Přenos kuliček Lásky do vašeho srdce prostřednictvím smyslového vnímání mozku: Mozek pomocí smyslů přináší především naší tělesné schránce velké množství informací, aby ho varoval, chránil, ale také mu dopřál všechnu krásu a požitky, jenž obklopující svět poskytuje. Tím mu pomáhá najít to správné místo v časoprostoru jednoty, jeho vlastní časoprostor, v němž se realizuje a dosáhne sjednocení, tím se náš časoprostor v jednotě stává nedílnou součástí dokonalé Jednoty. Právě přemýšlím, kterým smyslem začít, všechny mají stejný princip cesty k srdci, všechny jsou rovnocenné, neboť nepřijeti informací jednoho jediného, každého, způsobuje srdci bolest. Tak dnes vyhovím dualitě a začnu jejím nadřazeným smyslem, zrakem.
Zrak. Vnímání tvarů a barev. Zůstaneme jen u vnímání Lásky druhé naší polární bytosti, tedy ženy, nebo muže. Tvar i barva jsou nositeli energie, pro nás nositeli kuliček Lásky, které vyzařují. Oko zaregistruje, předá mozku, ten dál tělu a srdci. V okamžiku uvědomění snímá a stvoří, nebo nestvoří žádostivost, touhu, potřebu. Láska na první pohled. Dokonalost tvaru je snímána celkově, z celého obrazu. Registruje i detaily, které však již ideálu nemusí odpovídat, srdce je rozpozná a nepřijímá, odráží se, vracejí se do mozku. Ten ihned hledá řešení v nedůležitosti, nebo v časové proměně, vrací zpět. Srdce možná něco příjme, zbytek opět vrátí, mozek uchvácen odpovědí těla je zasune do pozadí, zazdí. Srdce užívá lásky přijaté, ale trpí stínem odmítnutých kuliček. To je stav zamilovanosti, pro vaše srdce přijatelný, snesitelný, dopřává vám radost. Čas přináší otupění, z vnějšku přicházejí další a další vjemy vašeho společného života, které přinášejí i další stíny a na konci může být to, co vás překvapí samotné. Vaše srdce je zcela zastíněno a vy si řeknete: Jak jsem mohl být tak slepý? Nebyli jste slepí, jen jste nedokázali zbavit své srdce stínů. Pod tím stínem je stále vás milující srdce. Stín se časem rozpadne, neboť osoba zmizí z vašeho života a srdce je opět pro vás čisté, milující a vy znovu hledáte.
Ostatní smysly: Hmat, čich, sluch, chuť. Jsou přímo propojeny s tělem a inervují mozek, přímá dráha, která přijímá, ale také přímo odmítá, proto pokud vám někdo přímo smrdí, nebo dotek je nepříjemný, hlas je děsivý, chuť v prvopočátku přichází málokdy k naplnění,mozek nemá moc šancí tvořit alternativy a Láska na první pohled se nekoná. Problém nastává, kdy některé ze smyslu dosáhnou naplnění, spustí emoce, které se projeví tvorbou endorfinů, ty zahltí mozek, laskají srdce a zastíní třeba jiné vjemy pachové, chuťové… Čas opět přinese otupění v přijímání dalších vjemů, které mohou zastiňovat. Nakonec mozek rezignuje, přestává zamilovanost, nastává vystřízlivění, zastíněné srdce vám nic nevysílá, vy přestanete vnímat Lásku.
To je podstata čistoty Lásky vašeho srdce.
Tak a nyní si vzpomeňte na náš trojúhelník a v jeho středu jsem vám říkal, že se zmítá vaše duše.
Jakou úlohu hraje duše ve vaší Lásce?
V tomto případě má duše nesmírnou moc, je ve středu, je v kontaktu se všemi třemi a dokáže na ně působit nesmírnou Boží mocí. Záleží však, jakou cestou prošla, záleží, co jí dovolíte, záleží však, jak jí věříte a důvěřujete. Ona totiž dokáže změnit vše, vaše tělo, vaši vůni, váš vzhled, vaše myšlení, vaše vnímání, dokáže rozšířit srdce do nekonečných rozměrů. Její cesta je její naplnění v této vaší reinkarnaci, podaří-li se sladit všechny vaše tři elementy bez nadřazeností, jen s potřebou uznání sebelásky ke všem, pak se naplní čistota lásky vašeho srdce a duše vše dokáže, vše je možné.
Už chápete čistotu Lásky, čistotu vaší Lásky, to je Bůh ve vás. Nemůžete ho zničit, jen zastínit. Všechny vaše stíny jsou jen nenaplnění láskyplného vnímání světa.
"Nikdy nebojujte, jen se vyhýbejte stínům a ty staré čistěte."
Jak? To někdy příště.

4.9. DEN ZNOVUNAROZENÍ DENISY

5. září 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí

Milovaní,
děkuji Vám všem za přání k dnešním narozeninám. Tento den mi opět dal mnohé, a mám potřebu se s vámi se svými prožitky podělit. Už dlouho jsem tak nečinila a po delší době mnou zase začínají proudit věty.
V narozeninové ráno, nás čekala útočná a lživá zpráva v komentáři na facebooku od bývalé ženy Filipa. Podobných a horších útoků bylo za 2,5 roku víc než dost. Poprvé za tu dobu však přišla potřeba vymezení hranic a o to je to, co bych s vámi ráda sdílela.
Víc a víc vnímám ve svém životě potřebu souladu mužské a ženské energie uvnitř mě samotné. Jejich harmonii, nikoli tak, abych zůstala na bodě 0 a stala se bezpohlavní bytostí, byť má duše pohlaví nemá. Jsem člověk a jsem žena, a to jsem přišla tento život na tuto krásnou Zemi zažívat. Zjistila jsem, že pakliže jsem skutečně ve svém těle, pakliže ho vnímám zevnitř, v každý okamžik svého života, přirozeně zareaguje tím nejvhodnějším způsobem. Tělo je nástrojem duše a zároveň ohromný dar, který nám Matka Zem poskytla, abychom do něj mohli vklouznout a oživit ho, prozářit ho a zažívat skrze něj svého nesmrtelného Ducha ve hmotě.
Pro mě harmonie mužské a ženské energie uvnitř mé bytosti znamená, že nepovyšuji ani neponižuji jednu nad druhou, že přijímám obě v jejich plnosti a kráse. Že je nesoudím a nehodnotím, ale dovoluji jim existovat, aby uvnitř mé bytosti mohly tančit svůj společný tanec. Za poslední čas jsme společně s Filipem na naší cestě zjistili a pocítili, že tělo skutečně v každou chvíli zareaguje zcela přirozeně a spontánně, pakliže mu naše mysl nestojí v cestě a my s ním máme opravdové spojení - jsme v něm živí. V každý okamžik se projeví přesně ta energie, které je v daný moment zapotřebí, která je v souladu s námi a celým stvořením.
Můj syn mi do života přináší mnohé a jedna z věcí, a to velmi důležitých, je právě téma ženské a mužské energie. Jakmile rozvíjíme a vyzdvihujeme jednu, nastává pak tlak a potlačení na energii opačnou. Je to přirozený zákon.
Ve chvíli, kdy oba póly - obě energie přijmeme - dostaneme se sice do pomyslného rovnovážného stavu - bodu 0, avšak z toho stavu pak existuje neomezené množství možností a cest, které se z tohoto rovnovážného stavu stávají tvořivými a živoucími projevy člověčenství. Pokud jsem však na těchto pomyslných vahách buď víc na jedné nebo druhé straně, mé reakce a projevy to omezí a nejen to, zůstává pod nimi nerovnováha, něco zaseknutého, něco potlačeného, co pak chce všemi možnými způsoby ven. Neprojevené a potlačené, má vždy touhu se projevit, a pak jednáme způsoby, které nazýváme "neadekvátními reakcemi".
Dlouhou dobu jsem žila v ženské energii, používat mužskou mi příliš nešlo a nechtělo se mi. J Otevřenému srdci, lásce, odevzdání, sounáležitosti, soucitu a pospolitosti chyběla mužská energie. Pak se mi v životě často dělo, a někdy ještě stále děje, že pochopením druhého až na jeho duši, kterou velmi vnímám, jsem se otevřela tolik, že jsem umožnila druhým, aby vstoupili do mého drahocenného prostoru v sobě sama, a tam si brali, co jim hrdlo ráčí. Někdy právě formou zloby a nenávisti, kterou mohli na mě demonstrovat, protože měli "volno", měli otevřené dveře a nemohli jinak než zaplnit tento prostor energií jim sobě vlastní.
Můj syn mi ukazuje, jaké to je žít s mužskou a ženskou energií v sobě v harmonii. Ukazuje mi, že bezpodmínečná láska, otevřenost a soucit, není o nic víc, o nic "lepší", "duchovnější" či "přijatelnější", než jasnost, pevnost, vymezení a opora, kterých je v životě taky často třeba. Jedno bez druhého se pak pro nás může stát velmi destruktivním.
Často si necháváme líbit příliš, protože se to jeví jako "správné", "vyspělé", "vědomé". Opak je pravdou. Filip to nedávno skvěle vystihnul. Je to stejné, jako když bydlíte v domě a na pozemek vám vtrhne člověk s motorovou pilou se záměrem vám ublížit. Možná si ještě řeknete s pochopením, že je bolavý, ublížený a vlastně za to nemůže, když už vám však začne rozbíjet dveře a vy jste uvnitř s vystrašeným dítětem, projeví se instinkty a zareagujete, jak je třeba.
Není to o nic jiné, než když na vás někdo páchá psychickou či jakoukoli jinou manipulaci s cílem ublížit, získat pozornost a schovává se přitom za milý úsměv a všeobjímající "lásku". Není to o nic jiné, než když si chce třeba jen načerpat, protože má málo a u vás může. Mužská energie je tu právě pro tyto případy, kdy je třeba vymezit hranice. Neznamená to, že jste v tu chvíli míň láskou - naopak.
Jednat v souladu s tím, co cítíte, opravdově, je to, co se počítá. Alespoň v mém životě. Přišli jsme sem zažívat mnohé. Na světě bude VŽDY LÁSKA - MY JSME TOU LÁSKOU - zároveň tu však budou i DOROTY ZLÁMALOVÉ (S čerty nejsou žertyJ) a jiné postavičky, které se zkrátka rozhodli v tomto životě vyzkoušet i tyto role. Hra na oběti a viníky je v nás velmi hluboce zakořeněna a je jen na nás, zda ji prohlídneme a uděláme věci jinak, nebo budeme opakovat to, co po generace ve společnosti žijeme. Je dobré si uvědomit, že jakmile jednou začneme hrát roli oběti, musíme se neustále v této roli utvrzovat. Přitvrzujeme i za cenu lží a manipulací, protože by se mohlo stát, že tuto hru druhý prohlídne, a my bychom pak mohli ztratit svou iluzi o sobě - své JÁ, které je na ní celé vystavěné a hýčkané. Mohli bychom pak začít vnímat sebe a svět zcela jasně a opravdově a to je pro mnohé z nás "oříšek".
Uvědomila jsem si, že na světě neexistuje jediného člověka, který by potvrdil "správnost" mé cesty, a to ani ti nejbližší. Každý si do příběhu druhého projektujeme to svoje a vidíme to, co jsme schopni vidět, co chceme vidět. Potvrzením, že jsem v souladu pro mě je pocit v těle, zda cítím harmonii, zda je mi dobře, potvrzením pro mě je, že se dějí synchronicity a věci jdou hladce a lehce. Potvrzením pro mě je, že mě pozdraví stromy svým listím, že mi motýli sedají na tělo a ptáček vletí do mých vlasů a pošimrá mě křídly - aniž bych to čekala. Život proudí skrze mě, skrze mé tělo a já se cítím hezky a v harmonii. To je pro mě to skutečné potvrzení.
A tak velmi děkuji za dnešní prožitky, byť sebou nesly všelijaké emoce a pocity. Láska nesoudí, láska přijímá, láska však zároveň vidí jasně. Není to láska s růžovými brýlemi, není to iluzorní láska, není to ani láska, která si na lásku jen hraje a pokud se druhý zachová jinak, než si přeje, otočí se v nenávist a zlobu, tak jak je mi to díky bývalé ženě Filipa ukazováno. Skutečná láska může cítit smutek, bolest, lítost i zlomené srdce, pokud se však obrátí do nenávisti a zloby se záměrem ublížit, kde se dá, nejednalo se nikdy o skutečnou lásku. Láska vidí jasně, nepotřebuje si věci zkrášlovat, ani zhoršovat, aby utvrzovala ve své roli oběti nebo viníka. Láska zkrátka JE. V každém jednom z nás, i v těch, kteří ji na velmi dlouhou dobu ztratili a zapomněli na to. V pravý čas ji zase znovu pocítí.
A tak opět děkuji za toto ZNOVUNAROZENÍ - ZNOVUZROZENÍ, které proběhlo svým opět svým jedinečným a velmi živým způsobem.
Objímám vás.
Krásné znovunarození i Vám všem, Milovaní….
S láskou,

Ber věci tak, jak jsou....

5. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Jestliže sis zvolil konat Moji vůli a kráčet po Mých cestách, musíš tak činit z celého srdce, ať to znamená cokoliv. Musíš brát věci tak, jak jsou, když se učíš následovat Mou vůli. Pouze tehdy, když vše dáš, vše dostaneš. V duchovním životě nemůžeš vybrat všechny rozinky z koláče a nechat těsto; buď vše, nebo nic. Mnohé duše si chtějí vybírat pouze ty životní úkoly, které je přitahují, a přehlížet ty, které nevyhovují jejich nižším potřebám. Jestliže tak číníš, pak nežiješ duchovním životem; vybíráš si a volíš to, co chceš činit ty, nikoli co od tebe vyžaduji Já. Nemůžeš očekávat, že se věci budou vyvíjet pro tebe příznivě, je-li tvůj postoj takový. Já potřebuji tvou naprostou oddanost a odevzdanost, dříve než mohu konat divy a zázraky uvnitř a skrze tebe. Nyní, když to víš, proč pro to něco neděláš?


HRY EGA

4. září 2016 v 13:32 Vlastnosti i ctnosti
Ego, které chce od někoho něco získat, což platí v podstatě o každém egu, obvykle začne hrát nějaké role, aby dosáhlo svého cíle. Lidé si obvykle role, k nimž se uchylují, vůbec neuvědomují, protože oni těmi rolemi jsou. Některé role jsou rafinované, jiné jsou přímo nestydatě zjevné, ovšem jen ostatním, nikdy ne osobě, která je hraje. Ego si neuvědomuje, že každý má zdroj nevyčerpatelné energie uvnitř sebe, takže jí neustále hledá venku, kolem sebe. Ego se živí pozorností druhých. Pozornost je vlastně určitá forma psychické energie.
Většina lidí neustále kolísá mezi pocity méněcennosti a nadřazenosti, podle situace a lidí, s nimiž jsou zrovna v kontaktu. Je potřeba uvědomovat si a sledovat u sebe toto: Kdykoli budete mít pocit nadřazenosti nebo méněcennosti, stojí za tím vaše ego.
Role jsou běžnou záležitostí také v počáteční fázi takzvaných romantických vztahů. Naše "divadelní hra" slouží k tomu, aby ego upoutalo pozornost vyvolené osoby, od níž očekává nejen záruky štěstí a spokojenosti, ale i pocit výjimečnosti a uspokojení všech potřeb. "Já budu hrát toho, kým mě chceš mít, a ty budeš hrát toho kým tě chci mít já." - Tak zní nepsaná a nevědomá dohoda.
Hrát nějakou roli je však poměrně náročné a málokdo to vydrží delší dobu, nelze to dělat do nekonečna, zvlášť když už spolu pár začne žít. A co se stane, když "divadlo" skončí a vy se ze svých rolí vyvléknete? Jaký pohled se vám naskytne? Bohužel ve většině případů neuvidíte pravou podstatu Bytosti, ale jen to, co tu podstatu zakrývá: surové ego zbavené své role se svým emočním tělem a neuspokojenými touhami.
Nesplněné sny a touhy se pak promění na hněv namířený vůči partnerovi. Ego se totiž domnívá, že právě on selhal, protože ho nezbavil strachu a pocitu nedostatku, jež neustále číhají pod povrchem a tvoří samé jádro egoického já.
To čemu se obvykle říká "zamilovanost", jsou většinou jen zesílená egoická chtění a potřeby. Stanete se závislými na partnerovi nebo přesněji řečeno na vlastní představě o něm. S pravou láskou to však nemá nic společného, protože pravá láska neobsahuje žádné chtění, ničeho se nedožaduje.
Španělština je v tomto ohledu asi nejupřímnějším jazykem: Te quiero znamená "chci tě", ale stejně tak "miluji tě". Další výraz pro "miluji tě" je te amo, který už neobsahuje zmíněnou dvojznačnost a používá se vzácněji - snad proto, že ani pravá láska nebývá častá.
Eckhart Tolle - Nová země

TZOLKIN 4.9.2016 5 BEN kin 213

4. září 2016 v 12:32 Mayský Kalendář na každý den

TZOLKIN 4.9.2016 5 BEN kin 213

Ben - Poutník, Domov - Síla Vědomí svobody, talent Tvůrce, aspekt nebeského poutníka, schopnost prolomit normy, najít psychickou rovnováhu, trpělivost a vůli jednat
Jako rákos ohýbající se v proudu vody, tak i my bychom měli být přílivem i odlivem, plout životem každý den, s každým člověkem, se kterým se setkáváme, v každém rozhovoru, který sdílíme. Tyto přirozené proudy probouzí životní zkušenosti, obohacují naše Vědomí a udržují v našich domovech pulsující život. Ponořte se do rytmů, které jsou pro vás přirozené a nesnažte se něčemu předcházet nebo něco urychlovat, obzvlášť pokud máte tendence řídit, co vaši sousedé nebo rodinní příslušníci dělají.
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů, význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají nebe, je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Jsem Ben 5. Mnoho požehnání! Dnes vás zveme, abyste se snažili udržet v hlavě jednu mantru po celý den:
Já Jsem hodem, Já Jsem Zlato.
Nic Nového a nic Starého.
Přineste mi, čeho jsem hoden.
Odkládám skořápku všech myšlenek nedostatku.
Věřte, že jste hodni a zasloužíte si všehohojnost. Máte mnohem vyšší hodnotu než zlato. Zlato je ve světě vzácné a vaše duše je vzácná v této sféře i na Druhé Straně v celé věčnosti.
V jednom záznamu Bible 1:9 - 11 Šalamoun říká:
To, co bylo je to, co bude a to, co bylo provedeno, bude provedeno. Takže není nic nového pod sluncem. Je tu snad něco, o čem by se dalo říci: "To, co vidíš, je nové?" Všechno už existuje věky, všechno už bylo před námi. Neexistuje vzpomínka na dřívější věci nebo příští věci, které nastanou později.
Od počátku Časů všechno existuje.
Není nic Nového pod sluncem.
Všechno je tu pro vaše potěšení.
Uvědomte si svou cenu a podle toho obdržíte požehnání. Jen vaše víra nehodnosti vás udržuje v nedostatku.
Opakujte, nebo zpívejte mantry hojnosti a tančete tanec hojnosti.
Oslavte požehnání být na Zemi a buďte vděční za vše, co jste kdy obdrželi a za to, co dostáváte v každém okamžiku.
Dýchejte zhluboka a užijte si den v radosti!
5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k Pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty.
Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tichý a skromný. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.
VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM
Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, - díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Bezpdmíněná Láska v svobodě Jednoty – část 1.

4. září 2016 v 7:00 Doteky Nového Života
Bezpdmíněná Láska v svobodě Jednoty - část 1.
16. srpna 2016 v 23:59 | selskyfilosof | Moje logika
"Upřímně pro všechny, co tento blok navštěvují."
"Musel jsem si to prožít, abych pochopil. Mnozí prožívají a nechápou, a tak se vše vrací znovu."
Kdo čte pravidelně, nebo četl více, tak ví, že toto mé psaní je nějakým způsobem přijímáno a předáváno. Vše v podstatě píši pro sebe, říkám tomu manuály, zpětně si je čtu a snažím se naplňovat. Většina textů vzniká tak, že má mysl stále klade nějaké otázky a odpovědi se zjevují v podobě obrazových vizí, nebo jen myšlenek, které jsou najednou v mé hlavě, většinou ráno. Často se stává, že prožiji v realitě nějakou událost, na první pohled zcela nesouvisející, ale přichází srovnání, které většinou používám ve svých textech. Po napsání posledního článku "Tajemství Lásky", který vznikl v podstatě kladením otázek k mým prožitým láskám, se stalo to, že tento obraz skutečně začal projevovat v mém osobním životě. Věřte, napsal jsem si ho pro sebe, tak jak jsem cítil, že by měl vypadat můj nový potencionální vztah, často jsem si ho četl a snažil se srovnat svou vědomou mysl s tímto textem. Začaly se dít kolem mne věci, které jakoby s láskou a vztahem vůbec nesouvisely, přesto jsem rozpoznávat zákonitosti svého vlastního cítění. Těžko se to popisuje, ale zkusím alespoň jeden příklad:
Ve vašem reálném životě máte náhle zkušenost, nepříjemnou zkušenost s nějakým člověkem, nebo jiným tvorem, nebo jen situací. Cítíte lítost, zklamání, zlost, nebo vás dokonce ovládne nenávist. Toto vše jsou jen vaše, vaše emoce, které jsou ve vás samotných, a s těmito emocemi vstupujete do dalších vztahů.
To bylo pro mne zásadní rozpoznání. Jak chceš budovat nový vztah, když sám v sobě prožíváš takovéto emoce. Pochopil jsem, že tohle musím v sobě změnit. Každou následující emoci podmíněnou příchodem zvenčí, nemohu sílou vůle vyhnat. Tím ji jen dodávám energii a nechám ji v sobě někde uvnitř zazdít, a zeď se při náhlém zemětřesení může rozpadnout a pohltit mne zcela i v novém vztahu. Pochopil jsem, co to znamená zklidnění, co to znamená pozorování zvenčí, co to znamená přijmout sebe sama, takového jaký jsem. Všechna svá reálná trápení, která přicházela do mého života, jsem začal takto pozorovat. Nesoudit, nehodnotit, nevytvářet domněnky, jak napsal Don Miguel Ruiz. Začal jsem si uvědomovat první zázrak, pozoroval jsem jak tyto všechny nepříjemné zkušenosti, pocity se pomalu rozpouštějí, odcházejí a opouštějí mojí mysl. To, co jsem napsal, že zázraky se stanou součástí vašeho života v Jednotě, se začalo v mé realitě naplňovat. Uvědomil jsem si, že má mysl i v těch nejbujnějších fantaziích, nedokázala stvořit to, co mne najednou potkává. Vím, že pokud neopustím toto své vnímání, neopustí ani ono mne. Jinými slovy, neopustím-li já sám Boha, neopustí on mne, jen já, se mohu vzdát Lásky svého srdce, jen já ji mohu opustit, jen já ji mohu zabít. Děkuji, že mi bylo dáno to poznat. Děkuji, že s upřímností se mohu s vámi o to podělit. Děkuji, že jednou tam budeme všichni.
"Dnes jsou tam již všichni ti, kteří si to sobě dovolí."