Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2016

Pohyb superčastíc rozkmitáva váš organický hmotný svet

13. září 2016 v 9:36 Féwa

Féwa 13. 9. 2012
Monády - malé mikroskopické čiatočky žiarenia dopadajúceho na Zem - sa viažu na vrcholy uhlíkovej schémy a rozkmitávajú ju kyvadlovitým pohybom zprava - doľava. Makroskopicky i mikroskopicky - v celom časopriestore trojdimenzionálnej reality.
Tento pohyb, nakoľko expanduje do priestoru subjektivity zo subatomárna, spôsobuje následné chvenie a priestorové vlnenie. Môžete pociťovať miernu nevolnosť, kŕčovité sťahy - predovšetkým v dolných končatinách, v brušnej dutine, tlak v spodnej časti brušnej dutiny - vystreľujúci do krížov a chrbta. Môže sa vyskytovať srdcová nevolnosť ako aj extrasystoly. Ďalej tupé bolesti hlavy, pocity smútku až depresie, ktoré spôsobuje nová hormonálna hladina, na ktorú si telo privyká. Je to nový systém funkčnosti tela.
Spoľahnite sa na svoju intuíciu. Dostáva sa na čelo nového vedomia a to doslova. Jedná sa o kombináciu energií pôvodného fyzična a multifrekvenčných energií, ktoré prenášajú informačný tok cez 7. a 6. čakru a posúvajú cez srdcovú čakru do celého čakrálneho systému /chrbtice/ a celej CNS. To znamená, že prioritným sa stáva intuitívne myslenie ako i tvorenie.
Sú to viditeľné záblesky makroreality v mikropriestore tretej dimenzie. Nové tvarové vnímanie, nový stupeň tvorivosti - aplikovaním vysokej hladiny žiarenia /individuálne podľa výšky vedomia/. Novým spôsobom videnia, sledovania svojho prirodzeného prostredia. To znamená - všetkého čo súvisí s organickým nehmotným svetom sa postupne zviditeľňuje. Pretože pohyb superčastíc rozkmitáva váš organický hmotný svet spomenutou väzbou nielen na Váš časopriestor, ale primárne smerom od bunečného jadra. Pričom každá bunka následuje tento pohyb. Je to vlnenie, ktoré sa môže prirovnať k neustálemu otáčaniu hlavy zprava doľava. Jeho úlohou je - spájať /kmitavým pohybom/ jednotlivé mikročastice s celým neviditeĺným svetom. Kontaktom - rezonanciou. To znamená, že akýkoľvek dotyk, pohyb tela, .....akékoľvek dianie rezonuje v sebe, ale gradujúcim pohybom a tým i jeho zrkadlovitou projekciou sa refrakciou viaže na svoje okolie. Jedná sa o globálnu záležitosť.
Po tieto dni sa doporučuje:
- Uvolniť sa od akejkoľvek negativity.
- I keď sa to v súvislosti so vzostupom bude zdať trochu zvláštne, ale je veľmi dôležité, aby ste zapálili svojim
blízkym, ktorí už nie sú s Vami ružovú, bielu a zelenú sviečku /každá farba je tónom, zvukom a tieto tóny sú
srdcovou čakrou/. Keď budete zapaľovať sviečky, požiadajte archanjela Michaela, Natanaela a Uriela, aby uvolnili,
očistili, uzdravili všetky putá tých duší, ktoré nedokázali doteraz odísť do svetla a energeticky sa pohybujú stále
vo Vašom priestore.
- Snažte sa - v rámci možností - vyhnúť akejkoľvek situácii, ktorá by vo Vás vyvolávala myšlienkový chaos. Pokúste
sa nájsť si chvíľku pre seba a skľudniť sa takou aktivitou o ktorej viete, že vám potrebný kľud skutočne navodí.
- Je dôležité, aby ste svoj priestor priebežne od akýchkoľvek negatívnych energií očisťovali /zapálili si ružovú a
bielu sviečku. Nie fialovú, pretože táto farba -jej rezonancia- už plne zaplavila Váš priestor a individuálne i
kolektívne je už o túto dôležitú rezonanciu postarané/. Taktiež zelená je globálne aktivovaná. V týchto chvíľach
sa jedná o aktiváciu bielej, ružovej, striebornej, striebristo - perleťovej....ako i všetkých transparentne dúhových
odtieňov novej rezonancie, ktoré sú farbami /energiou/ zemského torusu.
Aktivujú sa - zviditeľňujú - všetky energie, ktoré súvisia svojou farebnosťou /zvukovosťou, transparentnosťou/ s jemnohmotným vesmírom.
Zemský torus je ako dúhová kvetina neustále vibrujúcich kozmických energií. Volne sa pohybujúcich univerzálnou jednotou. Celá Zem je neustále do týchto energií ponorená. Sú všade okolo Vás i keď ich fyzickým zrakom nevidíte. Je dôležité si to uvedomiť a srdcom sa s týmito energiami neustále spájať. Nezabúdajte, že srdce je i energiou duše.
Keď po niečom veĺmi túžite, dokážete už svoju túžbu pomocou vysokých energií tvarovať. Je to váš doterajší sen, ktorý sa aktivuje. Rozširujúcim sa vedomím, ktoré má jednoducho širší záber zámeru o ktorom ste len snívali v spánku trojrozmerného vedomia. Budíte sa a ste už schopní s ním pracovať. V zmysle všetkých zabudnutých schopností. Spájate sa s vesmírom. Opäť doň vstupujete. To znamená, že už nie do každodenného prázdna cielene vás naháňajúcej matérie. Vy už dokážete tvoriť novou bezpodmienečnou sférou, ktorá Vám žiadne podmienky nekladie.
Uvolnite sa, zhlboka a plynule dýchajte. Dych je v celom procese budiacej sa Mer-Ka-By nesmierne dôležitý. Zabudli ste dýchať, milovaní. V jednote s vesmírom, svojím pôvodným dychom. Zabudli ste sa dlaňou dotýkať svojich boľavých miest. Všetkých miest na tele, kde Vás niečo bolí, alebo cítite napätie. Vaše dlane majú schopnosť liečiť. Opäť to skúste. Dotýkajte sa neustále dlaňou tých miest, kde intuitívne cítite, že sa niečo deje. Či už je to srdce, žalúdok, noha,....V krátkych intervaloch si na tieto miesta prikladajte ľavú dlaň. Skúste si predstaviť, že je vaše telo transparentné. Vnútorným zrakom preskenujte jednotlivé orgány.
Je potrebné doplniť v strave prípadný deficit vitamínov a minerálov. Dôležitý je melatonín, produkty na posilnenie zraku, ktorý je mimoriadne zaťažený. Obehový systém podporiť športovou aktivitou /ale nie príliš fyzicky zaťažujúcou/. Veľmi dôležitá je pestrosť stravy /v malých dávkach 5-6 krát za deň/.
Aktuálny stav organizmu : prevláda výrazna únava, pocit vyčerpanosti, malátnosť. Z toho dôvodu je vhodné udržiavať rovnováhu pohybu a relaxu. Ďalej je potrebné prijímať väčšie množstvo tekutín /voda/. Telo má momentálne výrazný deficit, vzhľadom na prebiehajúce organické zmeny, ktoré sa toho času môžu prejavovať kožnými problémami /ekzémy, výsyp, vysušené pery, pocit suchosti v ústach a celej dýchacej trubici, kašel, dráždenie v krku.
Ak máte chuť na sladké, pikantné, kyslé...potraviny, s kľudom si ich dožičte. Telo sa reorganizuje a reaguje požiadavkou týchto potravín.
Je to akoby dýchanie z úst do úst. Z nového tela do pôvodného fyzického, ktoré sa potrebuje udržať v čo najlepšom stave. Individuálne stúpa hladina leukocytov - dôvodom sú chromatozómy. Štiepením prebieha množenie leukocytov, ktoré sú dôležité kvôli mnohobunečnej väzbe na nový stupeň nepolarizovaného svetla.
Globálne sa jedná o množenie /delením/ všetkého doteraz fyzicky vnímaného, novými energiami, čím sa absolútne všetko zjemnohmotňuje.

Matka Země Gaia – Všichni jsme JEDNO

13. září 2016 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Milí přátelé,

zatímco se připravuji na nový channeling, uvědomuji si, že jsem pevně ukotvena oběma nohama i svým celým bytím na Zemi. Na této nádherné a podivuhodné bytosti, která nás všechny nese. Vzpomínáte si, jak se dřív vždy zdůrazňovalo, že když se člověk zabývá duchovními tématy, musí se dobře uzemnit? Představovali jsme si, jak z našich nohou vyrůstají dlouhé kořeny do nitra Země, abychom neztratili fyzickou oporu. Mysleli jsme, že existuje rozdíl mezi fyzickou a výše vibrující Zemí. Dnes, jak nám říkají duchovní přátelé, existuje jen jedna multidimenzionální Země, s kterou bychom se měli spojit. Je třeba to chápat tak, že se Země, Gaia, mění stejně jako my, postupuje na výše vibrující úroveň a my postupujeme s ní. Od Harmonické konvergence jde o to, abychom se s postupem zvyšující se energie prostě propojovali s měnící se Zemí. To znamená stále si uvědomovat toto spojení.

Uvědomujeme si jej většinou dobře a jasně, když jsme v přírodě. Protože však nemůžeme být pořád venku a zažívat toto spojení s přírodou, propojujeme se se Zemí, s Gaiou, v duchu tak, že na ni myslíme. Je mi stále jasnější, co Kryon míní, když na otázku, co je třeba dělat pro vzestup, rozšíření vědomí, říká: "Je to úplně jednoduché, mějte čisté srdce a čisté vědomí. Prostě se v duchu propojujte se svým vyšším já, ať jsi to ty, Země, já nebo někdo jiný. Udržujte si to ve svém vědomí." Buďme si tedy tohoto propojení stále víc vědomi. Je to nasměrování, které nám pomáhá mimo jiné být "multidimenzionálně" uzemněni. Stačí si jen uvědomit, že je to vlastně jednoduché. Často si myslíme, že toho musíme pro transformaci hodně udělat. Abych si tuto prostou pravdu pořád uvědomovala, lepím si malé cedulky na počítač nebo je nechávám různě ležet, v autě, všude, kde se zdržuji. My určujeme naším nasměrováním, co, kdy a kde jsme.

Srdečně,

Barbara Bessen

Jsem Gaia, bytost, kterou nazýváš Země. Jak je hezké smět zas vstoupit do tvého vědomí. Kdo jsem? Kdo jsi? Jsme od sebe odděleni? Ne, jsme JEDNO. Co děláš se mnou, děláš pro sebe, se sebou a pro mě. Při bližším pohledu to znamená, že všechno to dobré a všechno to zlé, které společně prožíváme, účinkuje na všechny. Mnoho lidí mluví o Zemi, jako bych byla něčím vzdáleným, něčím, co je mimo. Přesto jsme vždy JEDNO. Nikdo, kdo se na Zemi inkarnoval, nemůže například někam jít, aniž by to nemělo nějaký účinek. Bohužel to není známo mnoha politikům a lidem, kteří zaujímají významné pozice. Jsou přesvědčeni, že když budou se mnou experimentovat, když ovládnou mé cykly, nebude to nijak a nikomu škodit.

Důležité je pochopit, že stejně jako ty mám víc těl. Škody, které mně způsobují, nejsou jen v mém fyzickém bytí, ale i na mých dalších úrovních, které nemůžeš vidět. A to mnoho lidí neví, že se experimentuje i s výše vibrující Zemí. Ti, kteří vědomě opouštějí svá těla a konají na astrální a mentální úrovni, v ní mohou cíleně implantovat myšlenky a nápady, které účinkují na fyzické úrovni našeho bytí. To už bylo známo v pradávných dobách a dělo se to.

Dualita je v tomto vesmíru zapotřebí, abyste mohli sbírat zkušenosti. Jaké by bylo bytí bez dobra a zla? Nebylo by tím, co tvořiví bohové zamýšleli - totiž zakoušet se ve fyzickém bytí. Nyní kráčíme vstříc jiné době. Transformace přináší uvědomění. Mimo jiné i to, že pozemský majetek nepřináší naplnění, jaké člověk očekával. Peníze jsou podřízeny dualitě a odpovídajícím způsobem působí, někdy laskavě a dobře, někdy manipulativně a špatně.

Zkus si teď na chvíli uvědomit nebo ještě lépe představit si ve svém nitru, že jsme skutečně všichni propojeni. Lidé, zvířata a všechno ostatní je v mém bytí propojené, ať fyzicky, astrálně nebo mentálně. Je to jako pole v obrovském poli všeho, co je. Proto je i malý náznak lásky jako pole, které se všude vznáší a rozšiřuje. Proudy nenávisti, které někde vzniknou, jsou hned citelné v celém poli, které nás obklopuje. Senzitivní čtenáři mezi vámi to vědí. Stačí se jen otevřít, uvolnit, otevřít astrální zrak a už můžete vědět, kde se co právě děje. Můžete to vnímat a instinktivně vědět, jak to působí.

Transformuji se a vy kráčíte se mnou stejnou cestou, ať již vědomě nebo nevědomě, ať chtěně nebo nechtěně. Vracíme se do výše vibrujících úrovní. Tam, odkud pocházíme. Bereme si sebou všechny zkušenosti; jsou vzácným bohatstvím pro naše vyšší aspekty. Žádné zkušenosti se neztratí, transformují se a vetkají do nás. Současně ztratí svou dualitu. Budou to prostě zkušenosti, bez jakéhokoli hodnocení nebo souzení. Prostě zkušenosti. Vnímáš, jak se všechno spolu proplétá, jak věci, které se dějí ve vnějším světě, ztrácejí svou sílu, když je chvíli pozorně vnímáš? Dobro a zlo jsou dvěma stránkami stejné věci, a pozbývají nyní stále víc a víc svou sílu a obsah, prostě jen jsou.

Ty osobně stále víc vnímáš, jak se to, co se považuje za osobní a soukromé, začíná mísit se vším a se všemi. Už nebude existovat nic tajného, soukromého a osobního, co by ostatní nemohli vědět. Připustit tento poznatek není lehké, neboť jak se bude žít na Zemi, když všichni budou vědět, kdo kým je, co si myslí a jaké má cíle? Tuhle otázku si kladou mnozí. Možná teď v sobě vnímáš pocit strachu, studu nebo dokonce děsu? Tvá osobnost, tvé ego, se považuje za něco jedinečného a chce, aby tak s ním bylo i zacházeno. Je to ale skutečně tak? Správné je, že každý z nás je mimořádný, individuální, a přesto jsme vyjádřením vyššího Celku. Totiž toho Celku, který se vydal, aby se prožíval a zakoušel. Pokud postoupíme ještě o krok dál do multidimenzionálního bytí, o což usilujeme, pak se začnou množit synchronicity - i ve tvém životě. Mnoho věcí do sebe zapadne jakoby mávnutím kouzelného proutku. Je k tomu zapotřebí větší otevřenosti z tvé strany a důvěry. Také budeš častěji vědět, co si ostatní myslí, už tě nebudou moct klamat, obelhávat a manipulovat s tebou. Jaké by to bylo, kdybychom všichni byli otevření a dávali najevo naše prosby a potřeby? Pravděpodobně by všechno bylo mnohem jednodušší, protože bychom zaznamenali, že se svými přáními nejsme sami, že ti ostatní je mají také. Neboť navzdory individualitě mají všechny bytosti, které se tu zakoušejí a vyjadřují, stejnou potřebu být uznávány a milovány. Mám pravdu?

Hovořím tady o tom, že se blíží nová fáze, která nás brzy zastihne, kdy se začnou silněji projevovat a odhalovat některé multidimenzionální fenomény. Co můžeš udělat? Buď si prostě vědom sám sebe, že jsi jedním z mnoha aspektů božství, které se tu vyjadřuje. Při bližším pohledu si uvědomíš nebo najednou ucítíš, když budeš myslet na určité lidi, že vlastně všichni sdílíme jedno pole. Nic není oddělené. Jsi tím sousedem, který pije, tím smějícím se pekařem, tou kulhající dívkou, tím vraždícím teroristou, tím fanatickým fotbalistou, tím zkorumpovaným bankéřem. Jak vnímáš tento poznatek? Je ti to nepříjemné? Pak máš ještě před sebou práci s propouštěním. Doporučuji, abys meditoval nad těmito řádky. Zaobírej se jimi.

Nejsi lepší ani horší než my ostatní. Prostě jsi. Možná se usměješ nad poznatkem, že jsi božskou jiskrou, která se s mnoha ostatními prohání v pozemské polévce. Chceme společně vytvořit nový svět? Takový, který bude výše vibrovat, ve kterém už nebudeme muset nic skrývat, kde budeme vědět, že všichni mají podobné potřeby, kde bomby pokryje rez a všichni lidé se budou opět moct smát? Podej mi ruku, vnímej, že jsme JEDNO. Uvolni se a oprosti se od všech starostí. Vlastně žádné nemáš, které by byly skutečně důležité a zatěžovaly tvé srdce, že?

Jsem Gaia a jsem vždy na tvé straně …

Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2016/08/internet-channeling-august-2016.pdf pro www.novoucestou.cz

přeložila Jana S.

Kryon – O cestovní horečce

13. září 2016 v 6:00 Aktuální Informační chaneling


Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, srpen 2016
Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Jak dlouhá už je tradice mého pozdravu, bereme-li to z pozemského hlediska (času)? Představuji se vám takto už víc jak dvacet pět let. Přitom to není úplně správné. Jsem totiž částí skupiny Kryon a jen částečně reprezentuji Magnetického mistra. Jsem hlavně poslem, který oznamuje a informuje. Tohle dělám od počátku této nádherné Země. Co vám dnes chci sdělit?
Něco k cestovní horečce. Mají cestovatelé horečku? Tělesnou horečku asi jen ve vzácných případech. Přesto existují lidé, kteří jsou velmi rozrušeni, když mají cestovat. Často proto, že mají letět letadlem, které špatně snášejí nebo se v nich aktivují staré strachy. Mám na mysli jiný druh horečky. Kdo nebo co vlastně někam cestuje? Já, odpovíš? Kdo je to já?, zeptám se. Hm, řekneš, já, Barbara nebo Petr. Kdo je Barbara nebo Petr? Zeptám se znovu. Zavládne mlčení. Nebo naopak dlouhé vysvětlování na základě všech tvých znalostí včetně těch spirituálních …
Rád bych, abys cestoval tam, kam tě láká tvé vyšší já, kam by tě rád poslal tvůj vnitřní božský hlas. Tam, o čem On, Ona či Ono ví, že by to pro tebe bylo vhodné. Když si lidé plánují cesty na základě svého intelektu, svým nízko vibrujícím rozumem a často společně s dalšími lidmi, je to většinou vnější záležitost. V popředí stojí to, že chcete něco vidět a zrekreovat se. Přesto většina lidí by po návratu z dovolené uvítala další prázdniny… Dovolená pro ně byla únavná, možná i proto, že zklamala jejich očekávání. Možná došlo k neshodám se spolucestujícími partnery nebo i s dětmi. Dovolená nesplnila jejich očekávání. Příští dovolená bude určitě jiná, řeknou si.
Kam bys chtěl cestovat ty a proč? Určitě jde i o to, vnímat něco starobylého, rozpomínat se, poznávat staré kvality a osvojovat si je. To se dobře daří na starých kultovních místech, v zemích, kde se ještě udržují silová místa aktivní. V těchto dnech velké transformace je ještě něco jiného důležité, když cestujete. Je to pocit a rostoucí jistota, že skutečná vlast, bezpečný přístav je jen v tobě samotném. Nemusíš jej už nikde hledat. Nemusíš se už rozhlížet, zda to někde není příjemnější, zda bys chtěl žít tady nebo tam. Neboť to je přínosem cestování: člověka vede k úvahám, zda má změnit místo nebo se inspirovat nápady pro vnější život. Jedno vám mohu s jistotou sdělit: Čím víc člověk poznává vlastní nitro, skutečné universum v sobě, tím víc se ve svém nitru cítí příjemně a doma. A vy všichni k této jistotě směřujete.
Toto poznání pak velmi usnadní život sám o sobě. Už toho tolik nebudete hledat (ve vnějším světě), už jste to našli. Pak už budete cestovat na jiná místa jen tehdy, když v sobě pocítíte, že by bylo pěkné tam zajet, prostě tam jen tak pobýt. Bez jakéhokoliv očekávání. Pocítíte jen, že vás to tam táhne. A zbytek bude překvapením, radostí, soucitem, novými zkušenostmi, opřenými i o ty staré. Bez jakékoli dramatičnosti se vydáte na cestu, abyste tam prostě pobyli a užili si to. Ani stávka na letišti pak nebude katastrofou, prostě jen bude. Stále víc budete spočívat v sobě. A to je na tom to nádherné: už si nebudete vytvářet žádné dramatické situace, nebudete nikoho a nic z ničeho vinit, budete méně srovnávat a posuzovat.Prostě jen budete. Cítíš se tím osloven? Tak to je fajn.
Chceš cestovat? Chceš zklidnit horečku, touhu po cizím? Tak to je skvělé. Dovol svému vyššímu já, aby se stalo tvým průvodcem na cestách po cizích zemích. Ať budeš směřovat kamkoli, bude to vhodné. Často může být cesta navenek velmi prostá a povede tě k pohodlnému posezení ve vlastní zahradě nebo do parku ve městě, kde žiješ. Možná se posadíš k potoku a budeš pozorovat ryby nebo poslouchat ptáky. Cestovní horečka se může vyjadřovat mnoha způsoby. A když budeš chtít, mohu ti i já asistovat jako průvodce na cestách. Dej mi vědět!
S hlubokou láskou a sounáležitostí
Kryon
Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého origináluhttp://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2016/08/20160811-infobrief-fünf-2016.pdf prowww.novoucestou.cz

Duchovní život vyžaduje úplné odevzdání a důslednost. Nasloucháš Mému nejjemnějšímu šepotu?

13. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Věz s vnitřní jistotou, že ti nikdy nenaložím více, než jsi schopen unést, a že svůj náklad nemusíš nést nikdy sám, protože Já jsem vždy s tebou. Proto dovol, abychom vše dělali společně: Budeš-li si opravdu vědom, mé podpory, již nikdy se nebudeš cítit přetížen vahou své odpovědnosti, ať je jakkoliv velká. Potřebuji takové duše, které jsou ochotné nést na svých bedrech odpovědnost a neuhýbají před ní, neboť musím působit skrze oddané duše, které jsou ochotny zcela zapomenout na sebe ve službě Mně a svým bližním. Jsi ty k tomu ochoten? Duchovní život vyžaduje úplné odevzdání a důslednost. Jsi důsledný ve své práci pro Mě? Věnuješ každý den, Mé službě? Nasloucháš Mému nejjemnějšímu šepotu? Nyní si už určitě uvědomuješ, že všechno spěje k dobrému pouze tehdy, když Mě věrně miluješ a kladeš Mě ve všem na první místo.

TZOLKIN 12.9.2016 13 IMIX kin 221

12. září 2016 v 9:26 Mayský Kalendář na každý den

Imix - Drak - energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
Oxlahun (13) je spřízněná duše Imix. Oba přináší stejnou možnost přístupu k jiným dimenzím a realitám. Oba dva jsou vysoce nabitá silná Znamení. Párově spolu tvoří ohromující vír, mysl ohýbající energie, které se mohou jako psychické tornádo točit kolem vaší duše. To je varování! Pokud dnes podniknete cestu do světa jejich neznámé a netušené říše, nechoďte bez záchranného lana. Ve skutečnosti je to Muluc, vládce této Treceny, jako jediná věc, která vám pomůže uklidnit vaší loď, kterou vedete těmito rozbouřenými vodami.
Stejně jako Ahau představuje konec cyklů, Imix stojí u všech počátků.
DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY
Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země, sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnými vodami podsvětí a vyživuje Zemi. Prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla, ani dobrá, ani špatná, záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, v tom tkví jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin, snadno ovlivňují kolektivní vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní, vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
***
Jsem Imix 13. Jak se blíží náš společný čas, jsme stále více vzrušení! Víme, že nás brzy začnete slyšet a vidět jasněji. Máme radost, že vám pomáháme vytvářet svět podle vašich představ a jsme u vytržení, jak se mnoha dalším otevírají dveře ke komunikaci a to nás velmi těší.
Dnes bychom chtěli mluvit o dveřích ke komunikaci, a jak je můžete otevřít. Máte schopnost přímo komunikovat se Zdrojem, Vyšším Já, Duchovními Průvodci. Pokud vám váš učitel říká, že to není možné, buďte obezřetní a zvažte jeho pohnutky. Na Zemi bývaly doby, kdy bylo potřeba guruů nebo kněží, kteří učili, jak se spojit se svojí Podstatou, protože většina lidí zapomněla, že to mohou dělat sami. Tato doba již dávno neexistuje.
Závoje mezi dimenzemi jsou stále tenčí a mnoho dalších lidí zjišťuje, že skutečně mohou vytvořit spojení sami. Jsou zde učitelé, kteří s tímto procesem pomáhají a jejich práce má být přínosem pro všechny na planetě i mimo ni. Nepleťte si je s těmi, kteří tvrdí, že jen jejich cesta je jediná a správná. Mnoho takových má postranní úmysly založené na chamtivosti a moci.
Praví učitelé budou sdílet to, co se naučili a vždy umožňují svým žákům dělat vlastní volby. Mohou vás naučit jógu, meditaci, nebo vás učí následovat přísná pravidla.
Nicméně vždy si žák volí způsob, jak se bude učit, může si jej upravit, aby vyhovoval jeho individuálním potřebám. Tito učitelé mohou být velké jmění v pomoci nalézt a spojit se s vaším vnitřním Já a Zdrojem Stvoření. K dispozici je také mnoho knih, které vám mohou poskytnout vodítko a najít další části na vaší Cestě.
Určitě poznáte rozdíl mezi pravým učitelem a tím, který dělá svoji praxi jen pro zisk. Povídá si s vámi? Nabízí vám informace bez očekávání peněz nebo materiálního zisku za každý kousek informace? Pokud se rozhodnete následovat své vlastní rituály, podporuje vás nebo se vám vyhýbá? Pravý učitel si zaslouží odměnu a musí dostat dobře zaplaceno za své služby. Nicméně velmi často pro vás udělá něco navíc, nebo sníží cenu těm, o kterých ví, že nemohou zaplatit částku, kterou žádají.
I když je zde mnoho učitelů, kteří vám mohou pomoci s evolučním procesem, veškerá pravda, kterou potřebujete najít, je uvnitř vás. Naučte se důvěřovat své intuici, klást otázky a hledat na ně odpovědi. Mluvte s lidmi, kteří mají odlišné názory, ale integrujte jen ty, které jsou pro vás prospěšné. Věřte, že velmi často kódy přesvědčení a to co vnímáte jako vaši konečnou pravdu, bývá často odrazový můstek k vyššímu pochopení.
Ti, kteří chtějí znát všechny odpovědi okamžitě, jsou často velmi frustrovaní. Ale když jste vstoupili do této sféry, byla to cesta, co se počítá, i když cíl se zdál často již nadosah. Navrhujeme vám, abyste se na své Cestě k Osvícení nezapomínali veselit, smát a bavit. Užijte si a vychutnejte svou Cestu. Zaměřte se na to jak být laskaví a soucitní, protože to je místo, kde najdete nejčistší Lásku. Buďte vděční za každou zkušenost s vědomím, že každý má klíče a příležitost přijímat a vyjadřovat Lásku.
Pravda a Cesta k Lásce je nezbytná a jednoduchá!
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo z pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte, že se vás dotýká nejčistší Energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního Já. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází Přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky, konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Světelný kmeni budiž požehnán

12. září 2016 v 6:00 Aktuální Informační chaneling

Mnoho z vás se dotazovalo na nadcházející změnu časové linie, uvažujíce, zda-li Světelný Kmen může zvládnout urychlení, jestliže symptom byly letos o něco intenzivnější. Pojďme si tedy několik bodů vyjasnit.
K urychlení dochází bez ohledu na naši volbu. Evoluce je evoluce. Přijímáme třetí vlnu fotonického světla v září, je to třetí ze série vln, které mají za účel nás připravit na globální intenzivní posun v roce 2017. První vlna dorazila 12/2015 - 01/2016, druhá 04-2016 - 05/2016 a ta třetí přichází nyní v září 2016. Všechny tyto vlny se zaměřují na zesilování posunu ve vědomí a na Vzestup. Jedná se zde o přirozenou evoluční sílu. Jaké je to požehnání být inkarnován v této době.
Časové linie poskytují různé možnosti volby pro naše kolektivní zažívání, a nekonečné množství možností pro naši individuální zkušenost. Vy sami jste svým vlastním vesmírem, nicméně pokud se účastníte na kolektivním vědomí na planetě, tak tato kolektivní zkušenost poskytuje parametry pro vaše tvoření v rámci tohoto kolektivu.
Kolektiv vyšších vibrací (ti kteří drží 5D-12D kódy a frekvence ve svém poli) ti vytváří kvantovou dynamiku, která pak povznáší zbývající část celého kolektivu (ty neprobuzené, probuzené do konspirace, ti jež se neúčastní na Vzestupu na úrovni srdce - bez odsuzování, oni vytvářejí rovnováhu a potřebné výzvy, po určitou dobu, v rámci tohoto procesu) a je tomu tak podle zákona kvantové fyziky a Božské Lásky (té frekvence, na které je tento Vesmír vybudován).
Tak, jak exponenciálně vzrůstá vibrační a světelný kvocient LIDSKÉHO kolektivu, přicházejí příležitosti na urychlení časových linií. A takto tomu bylo po celou dobu Přechodu. Typicky Pracovníci Světla, Strážci Brány, a lidé pracující na Energetické Mřížce, ve spolupráci s Vyššími světy pracují na tom, aby přinesli nejvyšší možnou zkušenost pro Lidstvo, Gaiu, Říše a Elementály. Nicméně to přicházející fotonové světlo se dostalo na zcela novou úroveň. Obsahuje intenzivnější zaměření na výsledek, tak jak se blížíme k významnému vyvrcholení v příštím roce.
Bez ohledu na naše kolektivní záměry před tím, než tato vlna v září 2016 dorazí, tak dojde k urychlení. Tato cesta byla již předurčena tak, jak jsme měli dokončit časovou linii Vzestupu před rokem 2012. A k tomu došlo. Nyní máme příležitost si požádat, vědomě, skrze naše záměry a činy - o časovou linii, která poskytuje navýšenou zkušenost vtělení pro náš vysokovibrační kolektiv, zkušenosti Kristova Vědomí, pro ty, kteří je ještě neměli (prostřední vibrační úroveň), posun k duchovnímu odhalení pro ty posedlé geopolitickými konspiracemi, a více probuzení pro ty, kdo spí. Urychlené odhalení, transparentnost, zrychlení finančího přechodu, globální návrat ke zdraví, dobrému bytí, a urychlené vyřešení globálního míru. Ve stručnosti to kolektiv uvolňuje od delších cest k harmonizujícím změnám, čestnému vůdcovství a k duchovnímu odhalení.
V lineárních termínech si vybíráme mezi významným urychlením v rámci příštího roku tak, abychom obdrželi maximální efekt z přechodu v roce 2017, anebo pomalé odvíjení se, dekády dlouhé, uzpůsobené pro středně až nízkovibrační kolektiv. Vysokovibrační Kmen - ti zaměření a účastnící se Vzestupu - budou mít unikátní expanzi do Kristova vědomí bez ohledu na nižší vibrace, bez ohledu na kolektivně zvolenou časovou linii. To je nevyhnutelné a s tím se nedá nic dělat, leda přes osobní volbu.
Raději než na toto urychlení pohlížet jako na zhoršování se fyzických příznaků, změn na Zemi, anebo jakýchkoliv obav toho starého světla, pojďme svoji pozornost obrátit na vědomí. Samozřejmě, že se tělo adaptuje a přizpůsobuje nové úrovni světla. Tak tomu je, když se vyvíjíme do vyššího stavu bytí v rámci jediné inkarnace. Samozřejmě, že Země na toto přicházející Světlo reaguje také. Nižší realita se rozpadá na kusy. Může vám být nepohodlná ospalost, vibrace, nepohodlí, utahanost, zasněnost anebo to, že jste nuceni promluvit anebo změnit svůj životní styl tak, abyste ubytovali své Skutečné Já. Nicméně jakože jste dobrovolníky v tomto velkém experimentu dimenzionálního přesunu tak to prostě stojí, co to stojí. Vyšší zacílení jde směrem k duchovnímu odhalení. Ke zjevení toho, kým skutečně jsme a k přijetí čeho je tato planeta připravována.
Lidé se ptají, kdy to nepohodlí skončí. V krátkosti, změní se to, když dosáhneme ztělesnění krystalického vědomí a soustavné, neupadající propojení na svá Vyšší Já. Vyžaduje to pouze malé procento těch, kdo dosáhnou plného ztělesnění pro to, aby to ovlivnilo kolektivní LIDSKOU srdeční energetickou mřížku Země. Už v tom bodě skoro jsme a máme schopnost povolat mír, rovnováhu, harmonii, a léčení Vzestupu, teď a a tady v přítomnosti, jako projev našeho božského spolutvoření.
Urychlení = Zodpovědnost
Naše nadcházející zatmění Slunce ze středy na čtvrtek ráno (čtvrtek ráno v 2:04 am PT) je naší další Branou příležitosti jak přivítat tu urychlenou časovou linii. Solární zatmění jsou jedním z nejsilnějších portálů pro urychlení. Pojďme toto světlo přijmout a pomoci Gaie ve vyvolání této Nové urychlené časové linie (jestliže je to vaše volba ze srdce). Mnoho z vás si tu již zvolilo na úrovni mysli, tak se ujistěte, že je to i rozhodnutí na úrovni srdce, a že se odráží ve vašem chování doma, ve vašich myšlenkách, emocích a vnitřní pravdě. Jestliže je toto rozhodnutí učiněno ze srdce, v zájmu nejvyššího dobra pro všechny zúčastněné, tak se vám během tohoto zatmění dostane významného osobního urychlení. Dovolte svému intuitivnímu Já Pracovníka Světla aby v tomto týdnu vedlo vaše aktivity, přináší to mocné energie změny, které pozvednou vaše vědomí tak, abyste se napojili na tyto vyšší časové linie Vzestupu.
Mějte na paměti:
Tato cesta je posvátná. Mějte k ní úctu, stejně tak jako mějte úctu sami k sobě a k ostatním, jako k milovanému LIDSKÉMU kolektivu Vzestupu, kterým jsme. Projděte si data Bran v posledním článku a přivítejte své skutečné volby ze srdce.
Otevřenost a odhalení je globálním procesem. Každé srdce a každá mysl, se bude muset vyčistit. Zjevení se dotýkají každého, ne jenom *těch zlých* - a vy to vše můžete urychlit skrze svoji vlastní otevřenost a odhalení. Vyjádřete vše, co je ve vašem srdci, a kolektiv na to zareaguje. Zejména, jestliže si vědomě vybíráte urychlení - my s tím musíme být v souladu, aby se to mohlo se snadností a požehnáním rozvinout.
Toto zesílení se v rámci třetí vlny objevuje bez ohledu na to, zda-li vyšší urychlená časová linie vstupuje do hry anebo ne. Můžete mít pocit, jako, že se to již děje - to jak ta vlna narůstá a vstupuje do našeho vědomí. Jestliže si volíte účast na té urychlené variantě, tak tak prosím učiňte a svoji čistotu a božský princip v sobě demonstrujte před tímto zatměním Slunce.
zde z překladu vynechán jeden odstavec ohledně aktuálního cestování Sandry
Pojďme se ponořit hluboko do svých srdcí, vyčistit emocionální pouta vtahující se na pouť so neznáma, přijměme naše volby urychlení s radostí a čestně, a demonstrujme tento mír díky svému ke zdroji připoutanému vnitřnímu kompasu. Zvykněte si na neznámé, a udělejte si z toho nový normál. Každou středu se můžete spojit v meditaci s Kmenem Světla, tyto meditace skutečně pomáhají těmto novým časovým liniím s projevením se. Vše je na skvělé cestě, moji milovaní.
S Láskou a Světlem, k službám, Sandra
Zdroj: http://www.sandrawalter.com/acceleration-and-the-solar-eclipse-making-the-choice/
Související článek: Ticho před bouří - Příprava na Třetí Vlnu a přehození časové linie
Sdíleno z : BOD ZLOMU

Zameť si nejdříve před vlastním prahem. Máš co dělat, aby ses vyrovnal se sebou samým...

12. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Mnoha duším se zdá velmi obtížné najít láskyplný vztah ke všem lidským bytostem. Toto rozdělení je příčinou všech obtíží ve světě, příčinou všech sporů a válek. Místo, odkud je třeba začít dávat věci do pořádku, je v tobě samém a v tvém osobním vztahu ke všem duším, s kterými se stýkáš. Přestaň ukazovat prstem a být kritický k těm duším, se kterými se nemůžeš shodnout. Zameť si nejdříve před vlastním prahem. Máš co dělat, aby ses vyrovnal se sebou samým, aniž bys přitom trhal na kousky své bližní a vytýkal jim jejich chyby a nedostatky. Budeš-li ochoten podívat se sám na sebe a uspořádat věci ve svém nitru, pak budeš schopen pomoci svým bližním jen svým příkladem, a nikoli kritikou, nesnášenlivostí či nadbytkem slov. Miluj své bližní jako Já miluji tebe. Pomáhej jim, žehnej jim, povzbuzuj je a v každém spatřuj to opravdu nejlepší.

TZOLKIN 11.9.2016 12 AHAU kin 220

11. září 2016 v 12:59 Mayský Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovské Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
LaKa (12) dnes předloží všechny boje, konflikty, problémy, stejně jako všechny poznatky a momenty vedení, které jste dosud ve svém životě zažili. Spalující pohled Ahau spalující to nemilosrdně všechno zalévá Světlem. Což může být docela ponižující zážitek. Ale pokud jste upřímní sami k sobě a přijmete zodpovědnost za svou roli v takových událostech bez rozsudku a uznáte-li svůj karmický dluh bez viny, budete moci vyrovnat svou životní cestu opět v souladu s vyšším účelem duše.
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
***
Jsem Ahau 12. Rádi bychom vám dnes vyjádřili ještě mnohem více vděčnosti za čas, kdy spolu rozmlouváme a pracujeme všichni na vnitřním Já.
Na Zemi neexistuje žádná důležitější věc, než abyste poznali sami sebe a pochopili svou skutečnou pravou duchovní Podstatu. Jak dosahujete Osvícení svého Já, vaše schopnost milovat se exponenciálně zvyšuje.
Jakmile jste si vědomi, kdo jste a zvládli jste všechny obavy, strachy a kódy přesvědčení, které vás držely daleko od proudu sebelásky a Lásky Zdroje, vaše schopnost být vzorem pro druhé exponenciálně poroste.
Jsme tu, abychom vám nabídli podporu, povzbudili vás a každý den vám řekli, jak moc vám milujeme.
Vnímejte Lásku,
která vychází ze Zdroje, a šiřte jí ke všem ostatním Bytostem.
Buďte vděční za každou zkušenost a každý nádech.
Vnímejte radost na každém kroku.
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - „Být napojeni – druhá část“

11. září 2016 v 6:00 Aktuální Informační chaneling

Tento živý channeling byl přijat v Columbusu, Ohio, 10. dubna 2016
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.
Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Doprovod je stále zde a i posluchači z budoucnosti jsou zde. Drazí posluchači z budoucnosti, není to zajímavé, že právě teď je toto pro někoho opravdu minulostí? Ale určitým způsobem jsme všichni společně v "teď".
Učení dnešního dne je takové, že se lidská bytost na základě plánu stává každým rokem trochu více multidimenzionální. Procesy vaší reality a vašeho života se mohou tímto způsobem posunout, protože nové nástroje se stávají součástí vašeho běžného vědomého života. Lidská povaha se začne měnit a na dosah je posun vašeho vědomí. To vše vám bude pomáhat s tím, abyste se zbavili starých zvyků a starého způsobu života, pokud si to budete přát.
Změna je těžká. Změna je těžká, protože plodí [vytváří] další věci, které jsou také těžké. Změníte jednu věc a další věci kolem vás se také změní. Intuitivně to víte a tak to u vás vyvolává odpor. Tento odpor je naprosto normální a běžný a nakonec se přes tento nepříjemný pocit přenesete. Zajímavá věc, o které vám chceme povědět a možná vás i přesvědčit, je tato:změny, které učiníte dnes, nevytvoří jen více změn, ale také více laskavosti. Bůh, Tvořivý Zdroj, vás tolik miluje, že vidí, co děláte a odpovídá na to laskavostí synchronicity.
Tento celý koncept definuje vaši realitu a vaši fyziku. Víra v neviditelné je obtížná! Ale Duch má multidimenzionalitu a vy ne. Duch vás miluje tak moc, že odměnou za vaši důvěru bude, že všechno, co uděláte, bude "zářit laskavostí". To, co děláte, ucítíte lépe než kdy dřív, více si to užijete a budete mít z toho radost.
Představte si, že vstupujete do neznáma a místo strachu cítíte závrať. Představte si, že běžíte k mostu, o kterém jsme mluvili tolikrát předtím (Kryon zmiňuje metaforu o mostu, která je nejvíce popsána v Knize 4 - Kryonova podobenství) a zrychlujete směrem do neznáma, místo toho, abyste šlápli na brzdu. Toto je přístup víry, který Duch vidí, a vypovídá to mnoho o tom, kdo jste.
Vaše DNA, která je také vyladěna na vědomí, které užíváte, to také vidí. A vidí to i vaše srdce, vaše šišinka a váš logický mozek. Ti všichni to vidí také. To je síla toho, co jsme v minulosti popsali jako "čistý záměr" nebo "soucitný čin". To všechno pracuje společně, aby to pro vás udělalo příjemné. To je nové. V minulosti, když jste vykročili, abyste žili svou víru, neexistoval podpůrný tým, jako je tomu dnes. Ve staré energii tomu nebylo tak jako dnes. Dosud jste ho nevytvořili, ale teď už ano. A opět říkáme toto: věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být, a to co zkusíte dnes, může dobře fungovat, i když to v minulosti selhalo.
Chtěl bych toto konkrétní krátké poselství nazvat: "Být napojeni - druhá část". Je to doplněk k poselství, které jsem vám předal včera. Minulé poselství bude dostupné pro vás všechny, takže si ho můžete poslechnout, chcete-li. Ale toto poselství by mělo dávat smysl i samo o sobě.
Nový druh napojení
Abych to shrnul - mluvili jsme o vaší DNA, která má multidimenzionální rotaci. Znamená to, že je částečně kvantová [má kvantové atributy, které byly prokázány]. Také jsme vám řekli, že díky tomu může vaše DNA generovat jakési malé "kvantové události". A také jsme řekli, žetato nová energie, která je teď na této planetě k vidění, mění celé lidstvo, nejen staré duše. Mnozí se začínají probouzet do nových možností a využívají je k tomu, aby dělali mnoho věcí, které vám mohou připadat magické, protože jsou tak jiné.
Také jsme řekli, že váš akášický záznam sídlí v ohromné paměti DNA, kterou vědci donedávna viděli jako skladiště dříve neznámých dat a informací. Takže o tom, co bylo dříve označováno jako "odpadní DNA", se nyní ví, že obsahuje úžasné množství informací. Vaše Akáša je toho součástí (jak jsme vám řekli už před lety) a začne se objevovat nečekanými způsoby - a vy tomu nebudete věřit.
V jednotlivých lidech se začnou dít věci, které odmítnete jako neskutečné, protože člověk, kterým jste, a kterého znáte a milujete, až dosud existoval jen ve 3D [omezené dimenzionalitě]. Dokonce ani jen ty lehce kvantové věci nebudou očekávané. Co udělá lidstvo, zvláště ve staré energii, když nalezne někoho, kdo je plně duchovní? Každý z něj chce kousek nebo před ním chce utéct. Často je nazýván mágem nebo zlem. Vláda to chce, i když tomu plně nerozumí. Mnozí to prostě zamítnou a nevědí si s tím rady. Co kdybych vám řekl, že tento jednoduchý příklad je pouhým nahlédnutím na to, co se bude dít? Jste na to připraveni?
Dokonale okultní osoba, člověk, který by se dal nazvat jasnovidcem, může vyzvednoutpotenciály reality, které existují v kruhu času. A ten člověk bude mluvit o událostech, jako kdyby se již udály. Potenciály nesou stejnou energii jako realita. Někdy jsou takoví jasnovidci postaveni na jakýsi druh piedestalu nebo jsou naopak rychle zahnáni do nějakého tajného pokoje. V tom, co vidí, můžou nebo nemusí mít pravdu - záleží na tom, co lidé s těmito možnostmi udělají. Ale pro lidi budou divní a často děsiví.
Takový okultista může pomoci policii a přece před nimi většinou policisté zabouchnou dveře, obrátí oči v sloup a řeknou, že to není pravda. Pro ně to není skutečné, protože to není něco, čím by se mohli zabývat ve 3D. Chápete, co říkám? To se změní. Stále více. Lidé si začnou uvědomovat určité věci, kterých jsou schopni jen oni. Budou mít zvláštní vzpomínky a nebudou vědět, co si s nimi počít. Mohou dokonce vyzvednout potenciály kolem nich.
Příklad s "Woem"
Chci to zjednodušit, protože když jsou věci jednoduché, dochází k největšímu pochopení. Chci vám představit Woa. To opravdu není žádné další podobenství, jako ta ostatní, je to jen příklad. Woovi může být mezi čtyřmi a šesti lety a je v nové energii. Wo začíná svým rodičům vyprávět, kým byl. Říká jim, jaké to bylo, když žil v té rodině, ale jiným způsobem. Říká své mamince: "Ty jsi ta nejlepší maminka, jakou jsem kdy měl." Wo začíná říkat věci, které jsou podivné a zvláštní, protože toto dítě si pamatuje tolik detailů o věcech, které by neměl znát, protože se staly v jiné době.
Dovolte, abych vám pověděl, proč si Wo dokáže pamatovat svou Akášu. Je nové dítě v nové energii se zvýšenou efektivitou DNA. Představuje začátek toho, co jsme nazvalievolucívědomí. Má díky tomu trochu jinou DNA. Nemůžete ji zjistit chemicky, ale můžete to vidět v tom, co říká a dělá. Možná byste ho chtěli nazvat chytřejším, moudřejším Woem, ale řekneme vám, že je to jinak. Vibruje výše - jiné vědomí mu dovoluje, aby si velmi rychle vzpomněl na události z jeho pozemské minulosti. Stává se lehce multidimenzionálním. To dítě nemá žádnou minulou historii jako dospělý ve svém současném životě a tak má málo sociálních omezení. Nemá zatím žádná omezení daná vírou.
Wo zatím neví nic lepšího, než aby vybrebtal, co vidí, cítí a na co si vzpomíná. Také si velmi všímá reakcí svých rodičů. Jsou pro něj vším. Věří mu? Chtějí ho umlčet? Říkají mu, že je to jen nějaký sen? Nebo mu budou naslouchat? Jejich reakce bude určovat, jak Wo sestaví svou další větu i ty další, o té své pravdě.
Wo jim dále vypráví o tom, kým byl, kde byl a co dělal. Pro jeho svěží paměť neexistují žádná omezení a neexistují ani žádná pravidla, jak by se měl chovat sociálně. V tomto životě nežil mezi jinými lidmi. Neví, že má být potichu nebo si budou myslet, že je nějaký divný. Vše co má, jsou jeho rodiče, a ty teď pečlivě sleduje. Dokáže vycítit, jak to všechno berou. Jednoduše hlásá pravdu a Wo se jako dítě probouzí v naprosto nové energii. Ale jako dítě potřebuje přijetí.
Rada rodičům, kteří mají "Woa"
Takže jako první věc bych vám chtěl říci, že mnozí možná máte takového "Woa" buď na cestě, nebo již zde. Co máte v úmyslu dělat se svými dětmi a vnoučaty, kteří se začnou takto chovat? Právě teď mluvím k jedné budoucí matce, která není zde v místnosti. Moje drahá, ty to od svého dítěte dostaneš! Dostala jsi jasně daný systém víry. Já vím, ke komu mluvím. Nechci, aby ses toho bála. Chci ti předat instrukce, které jsou instrukcemi pro každého: když jakékoliv dítě začne mluvit o tom, co si vybavuje ze své Akáši, poslouchejte. Bez ohledu na to, co děláte, přestaňte s tím a poslouchejte. I kdybyste měli přijít pozdě do školy, chci, abyste se zastavili a poslouchali. Škola může počkat. I kdybyste šli pozdě do práce, chci, abyste se zastavili a poslouchali. Práce může počkat.
Říkám vám to, protože tyto druhy vzpomínek nemusí nutně s vaším "Woem" zůstat příliš dlouho. Možná je už znovu neuslyšíte, protože s tím, jak dítě roste, začne se učit o hranicích, o tom, co lidé z jeho okolí, včetně jeho vrstevníků, vnímají jako správné a pravé. Bude vyprávět o andělovi v místnosti, se kterým mluví, a bude to pro něj realita. Bude to reálné do doby, než o tom poví nějakému svému vrstevníkovi, který na to nebude připraven. Možná si z něj některý starší vrstevník bude dělat legraci, že věří na pohádky a všechny ostatní falešné entity. Potom dítě zmlkne.
Reakce vrstevníků a přístup rodičů jsou jeho anténami vyladěnými na to, zda to přijmou. Jestliže to smetete a nepřijmete, bude o tom od té chvíle mlčet, a nakonec na to zapomene. Chci, abyste odložili práci, kterou právě děláte, a poslouchali. Chci, abyste dítěti ukázali, že máte zájem, věříte tomu příběhu a jste jím fascinováni. Řekněte dítěti, že milujete, co říká. Zastavte se a poslouchejte.
Chci, abyste vysílali své přijetí všeho, co vám váš "Wo" vypráví. Je-li k tomu příležitost, řekněte mu: "Pověz mí víc! Tato informace je opravdu úžasná! Je skvělé, že mi vyprávíš takové věci. Miluji tě za to možná ještě víc. Prosím, pověz mi víc." Jestliže dítě vidí toto přijetí, maminko a tatínku, chci vám něco povědět: nezáleží na tom, co dělají jeho vrstevníci, protože bude mít vždy nějakého přítele, kterému může vyprávět o tom andělovi v koutě, nebo kým si vzpomíná, že byl, nebo kolikrát už žil. Bude se to na této planetě stávat stále častěji, a se svobodnou volbou vy, noví rodiče, máte možnost urychlit to, co se stane příště - tím, jak se staráte o dítě, které si začíná vybavovat ten "větší obraz". To je lidstvo, které se stává lehce kvantovým.
Dovolíte své Akáši, aby posunula věci kupředu?
Nechme teď Woa doma s jeho rodiči, a podívejme se na jiný příklad. Vaše vyšší vědomí staré duše možná také vidí toho anděla v rohu. Možná pro vás obživne, a možná, že dokážete komunikovat - ne s nějakým duchem, ne s přízrakem - ale s tím, který zosobňuje lásku Stvořitele. Tento magický přítel, kterého jste možná měli jako dítě, se opět živý vrátil!
Takže dovolte, abych se zeptal - dovolíte to, nebo už je příliš pozdě? Už jste investovali do svých hranic příliš, než abyste se změnili? Když začnete mít od své Akáši vzpomínky a potenciály toho, kdo skutečně jste, co uděláte? Možná to bude v živých snech, které se vám budou snažit ukázat velkolepost vašeho účelu na Zemi. Zachováte se k tomu jako k nějakému snu, fantazii nebo snad jako k podivné záležitosti? Zapomenete to, zavřete dveře a živé duši o tom neřeknete? Nebo to budete nahlas vykřikovat pro ty, kteří budou poslouchat, věřit, chápat a oslavovat to? Víte, to se může stát.
Staré duše, vy jste ti, kdo mají začít mít tyto sny, tyto nové reality. Až vaše DNA začne zvyšovat svou efektivitu a vy dáte svolení k vyššímu vědomí, může to začít. Neděje se to jen dětem. Nemusí to být jen ony, protože vy jste v současné chvíli ti s největšími zkušenostmi.Ty děti se tam nakonec dostanou, protože jsou také staré duše, ale vy máte moudrost, abyste to teď chápali.
Až se vám jako dospělým začnou dít tyto věci, bez ohledu na to, kolik vám je, staré duše, přijde snaha to potlačit. Možná to budete zpochybňovat a půjdete za někým, kdo vás vyslechne, a řeknete mu: "Stala se mi divná věc." Neodvažujte se to říci! Není to divné; je to normální! Divný je člověk, který žije celé věky s obrovským potenciálem a nikdy ho nevyužil! To je divné!
Pokud dokážete transmutovat čas, a tady je někdo, kdo ví přesně, o čem mluvím, chci, abyste to používali. Pokud jste měli to, co nazvu multidimenzionální zkušeností, nechci, abyste někomu říkali, že to bylo divné. Chci, abyste se postavili a prohlásili, že vystupujete z tohoto 3D ohraničení a začínáte si uvědomovat, že máte zkušenosti, které jste si zasloužili! Posun je tady a staré duše začínají vnímat nové nástroje!
Některým z vás se budou dít podivné věci, které jsou divné jen proto, že jsou mimo hranice vaší minulé víry. Máte odvahu oslavit hlas ve své hlavě, kterému se říká intuice, a který jste zaslechli poprvé? Nebo poběžíte za lékařem? Je to na vás. Toto je dodatek, který chci navrhnout jako jiný způsob spojení s Bohem. Žít v napojení není prostě jen nějaké uvědomění si duchovních věcí.Znamená to stát se jimi! Žít v napojení znamená být součástí posunu a nové energie planety. Pryč jsou dny, kdy jste jen seděli a vše sledovali. Teď to pomáháte tvořit.
To je pro dnešek všechno, a v této místnosti máte dost vědomostí, abyste věděli, o čem mluvím[řeč je o dvoudenním semináři].
Byl bych rád, kdybyste opustili toto místo jiní než jste přišli. Čtenáři, od vás očekávám totéž. Posaďte se na chvíli a přemítejte, zda je toto pro vás skutečné nebo ne. To, co jsme dnes řekli a učili, dalece přesahuje hranice, ve kterých žijete v takzvaných "normálních" životech. Měli byste vědět, žeza těmito hranicemi je skutečný svět. Ten, ve kterém žijete, je svět omezený.
Samotné toto uvědomění vám umožní změnu potřebnou ve vašem nitru, abyste to celé rozumově zpracovali. Zapamatujte si toto - vše, co musíte zpracovat rozumem, jsou vaše staré zkušenosti v omezených hranicích! Vše, co musíte posoudit v tomto bodě, je pouze to, co jste už zažili. Tudíž jestliže je něco naprosto nové a zatím jste to nikdy nezažili, vše co máte, jsou staré analytické nástroje k jejich potvrzení. Vše, co opravdu máte, je důvěra a intuice, zda je to skutečné nebo ne. Barvoslepý člověk, který vidí poprvé barvy, má sklon zpochybňovat své smysly, místo aby se radoval z velkoleposti nového, barevného světa. Mnozí budou právě teď mluvit sami se sebou právě proto, že opravdu vidí barvy a přitom zůstávají barvoslepými. Uvědomění si této vpravdě lidské pasti vám pomůže opustit staré myšlení, které vám může bránit těmto věcem uvěřit.
Hlavní změny jsou tu teď pro vás. Příště, až budete meditovat, řekněte toto:
"Drahý Duchu, miluji Tvořivý Zdroj a vím, že jsem jeho součástí. Moc mu sice nerozumím, ale to, že ho miluji, znamená, že ani nemusím. Drahý Duchu, ukaž mi vše, co potřebuji vědět. Dej mi intuici, která mne povede na místa, jež nečekám, a v tomto procesu dovol, abych měl ve svém životě radost. Vstupuji tam, kde se mi zdá, že je temnota a proto dovol, abych pochopil, že toto je opravdu nový druh dokonalého světla. Světlo, jaké jsem až dosud nikdy nespatřil."
A tak to je.
KRYON
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - Getting connected - part two
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Kryonovy knihy
O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.
Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a takéZDE

Dokud nezačneš vše, co se naučíš, uvádět do praxe, nepoznáš, zda to má pro tebe smysl.

11. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Může to být vhodné pro jiné, ale co ty? Pamatuj si, že nemůžeš těžit z hlubokých vnitřních duchovních zkušeností někoho druhého. Pomůže ti, když o nich budeš číst, když se o nich budeš učit, a dokonce jim jen naslouchat a hovořit o nich. Ale pouze na tobě záleží, abys je realizoval ve svém vlastním životě, toužíš-li žít podle Ducha a podle víry. Nikdo tě nemůže přimět žít duchovně. Každá duše je ve své volbě na prosto svobodná. Co sis zvolil ty? Pouze sedět v pozadí a strávit zbytek života nasloucháním zkušenostem ostatních? Nebo se právě zde a nyní svým životem zcela oddáš Mně a proměníš ve skutek všechny ty úžasné lekce, kterým ses naučil, a přitom budeš sledovat jejich účinnost?

TZOLKIN 10.9.2016 11 CAUAC kin 219

10. září 2016 v 10:12 Mayský Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
Ať už nevyrovnanost nebo nevyváženost mohou být ve vašem životě právě teď, není to trvalé, ani neměnné. To jen vám se mohou zdát věci těžké, vytesané do kamene a neměnné, ale není nic, co by mohlo vydržet drtivou sílu vody. Takže uchopte nezkrotnou sílu Buluk (11) a nechte jí čistit. Čistící Energie Cauac smyje všechny starosti vaší duše, uvolní očerňující emocionální jed a uvolní vás ze všech fyzických i mentálních vězení, které jste si postavili.
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá "Universální Společenství" nebo " Nebeský domov Bohů". Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem (vnitřní bouře, která přináší život).
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
***
Jsem Cauac 11. Vítejte dnes. Děkujeme za spojení. Jsme velmi potěšeni, že vám můžeme pomáhat. Dnes bychom se chtěli připojit k vaší malé oslavě. Přejeme si vás dnes oslavovat.
Jak často věnujete čas projevení vděčnosti lidem? Kdybyste to dělali častěji (každou chvíli), váš život by byl mnohem velkolepější!
Začneme dnes slovy, DĚKUJEME VÁM!
Bez vašich zkušeností by náš život nebyl tak bohatý. Protože máme možnost s vámi pracovat, jsou naše životy naplněny radostí.
Nyní si udělejte čas a poděkujte sami sobě. Věřte, že každá myšlenka, každé slovo, každý čin, který uděláte se šíří celým Vesmírem. Dokonce i ty věci, které vy považujete za špatné, my nebereme jako negativní, ačkoliv všechno, co zažíváte, nás ovlivňuje. Bylo by to jako opakovaně sledovat film, kde je všechno, co všichni udělají perfektní. Nuda!!
Když lidé dělají věci, které považují za špatné, umožňují tím ostatním naučit se dělat vlastní volbu, jak reagovat. Takové příležitosti by nebyly, kdyby nikdo nehrál roli padouchů. Je to stejné, jako ve filmu hraje mizeru herec. Není to mizerný herec, jen prostě hraje roli, i když z vašeho pohledu můžete vnímat padouchy a zločince bolestně a hrozně, ale z našeho širšího pohledu víme, že tito lidé hrají své role jen dočasně.
Zmiňujeme se o tom proto, abyste děkovali sami sobě a slavili vaše Bytí, aniž byste soudili sebe nebo druhé a litovali rozhodnutí, která jste v minulosti udělali. Víme, že jste Dítě Lásky a čistí ve své Duchovní Podstatě. Oslavujte to!
Zavolejte své Duchovní Průvodce a dopřejte si velké éterické objetí! Pusťte si tlumenou hudbu, odpočívejte a propusťte všechny tlaky, které jste na sebe naložili, naplňte svou Podstatu vlastní Láskou.
Denně se podívejte do zrcadla a řekněte sami sobě, jak jste skvělí. Podívejte se sobě do očí a mluvte sami se sebou. Zpočátku to může být obtížné, ale s praxí zjistíte, že je to velká legrace pozorovat sebe a naplnit své Bytí komplimenty.
Pokud jste v časové tísni, dělejte toto jednoduché cvičení, když si čistíte zuby. Odvažte se být dětinští a legrační. Mějte radost v každém okamžiku! Noste oblečení, které se vám líbí, a to bez obav, co si ostatní mohou myslet. Vylezte ze své krabice a začněte žít svůj život z prostoru klidu a zábavy.
Nechte proudit svou tvůrčí sílu!
11. TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI, TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

DIMENZIONÁLNÍ BRÁNA 999

10. září 2016 v 6:00 Doteky Nového Života
Energie září má nejvyšší spirituální vibraci v období posledních devíti let.
Váš spirituální růst tento rok dospěl do vážného zlomového bodu. Dlouhá fáze vašeho života vyplněná důležitými lekcemi se blíží ke konci. Každých 9 let dozráváte a můžete vstoupit do další fáze vašeho osobního růstu. Toto období se koná tento rok, a zvážíme-li soulad energií, měsíc září je specificky důležitý. Cokoliv jste za posledních 9 let udělali nebo zažili začíná nyní vykukovat. Část vašeho osobního rozvoje se blíží ke konci a otevírá se cesta do nového období vašeho života.
Zastavte se a ohlédněte se za posledními devíti lety - podívejte se na nejdůležitější události vašeho života. Neprohrabávejte se mezi dobrými nebo špatnými zkušenostmi - jen se poohlédněte po těch, které měly obrovský vliv na to, jakým směrem se váš život obrátil a udělejte si jejich seznam. Můžete si být jisti, že tímto činem dospějete k vzrušujícím odhalením. V každém roce naleznete vymezený úkol, který byl pro ten konkrétní rok charakteristický. Pokud shromáždíte nejdůležitější změny a poznání posledních devíti let,…. co je nejdůležitější věcí, která se formuje? Toto je stanovené devítileté poslání, které nyní vstoupí do nové úrovně.
Dimenzionální Brána 9:9:9 se otevírá dnes 9.9.2016. Zažíváte něco, co se stane pouze jednou za každých 9 let. 9:9:9 se otevře jen jednou. Tato Dimenzionální Brána představuje nejvyšší spirituální energii vašeho života. Energie této dimenzionální brány se chová jako čisté zrcadlo skrze které můžete vidět nejdůležitější zkušenosti posledních 9-ti let. Energie tří čísel 9 propojuje tělo, duši a ducha. Zkušenosti které jste ve svém těle nasbírali se spojí do formy pocitů, které se transformují do moudrosti, pomáhajíce vám získat spirituální zážitky. Nyní můžete znovuprožít nejdůležitější zážitky na třech úrovních a můžete se pozvednout do úrovně další.
Vše čím jste prošli za posledních devět let nyní dává nový smysl při běhu na dlouhou trať. Při vstupu do Dimenzionální Brány uvidíte své minulé zážitky v "jiném světle". Začnete jinak přemýšlet a jinak se cítit. Přijmete, že jste nemohli nic udělat lépe a pochopíte, že jste udělali to nejlepší co jste v nejpříhodnější době na základě svých znalostí mohli. Neudělali jste chyby, jen jste získali zkušenosti.

Nejdůležitější věc je nechat minulost s pomocí spirituální energie 9:9:9 odejít a vstoupit do budoucnosti.
Otevřená energie Dimenzionální Brány 9:9:9 bude tento měsíc 2x utvrzena a při obou příležitostech se vrátí v jiné úrovni. 18.9.2016 se Dimenzionální Brána potvrdí podruhé a to vám pomůže zanechat za sebou strachy které vás omezovaly a zabraňovaly vám stoupat a sílit. Podstatou vašich strachů je to, že musíte vstoupit na neznámou cestu.
Vyvstane otázka, zda bude pohodlnější zůstat zde, v bezpečném malém světě který již tak dobře znáte. Budete cítit tendenci vykročit na cestu, ale ve stejný okamžik vás pochyby budou zdržovat. Druhé utvrzení Dimenzionální brány vám pomůže převzít kontrolu nad svými pochybami, a tak nezbude nic, co vás bude déle držet.
27.9.2016 energie Brány 9:9:9 bude utvrzena potřetí. Toto bude také nejvyšší vibrace této energie. Po každé, když se tato síla vrátí do vašeho života, vstoupí ve vyšší vibrační úrovni a pokud jste sit toho vědomi, tak vás pozvedne do vyšší vibrace také. Když se energie 9:9:9 vrátí potřetí , utvrdí vás v tom, že vesmírné vědomé získávání zkušeností trvá déle než jeden život. Pokud to přijmete, toto vědění s vámi zůstane nejen v tomto životě, ale ale také v těch budoucích. Tato energie vás vyzývá vidět skrze překážky momentálního života a podívat se na sebe jako na stále rozvíjející se duše cestující napříč dimenzemi.
Pokud si přejete uchopit více do hloubky smysl událostí vašeho života, ucítíte touhu více o tom pochopit. Datum vašeho narození se může stát vaším denním průvodcem - představením vás vašim osobním energiím, které definují vaše příležitosti každý den. Pokud si nejste těchto energií vědomi, nemůžete dělat sebevědomé rozhodnutí ohledně vašeho života. Bez detailních znalostí těchto energií nebudete schopni porozumět tomu, co se kolem vás děje a proč.
Autor: Peter Shilling
Překlad: Taunia Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Každé semínko ví, v co se chystá vyrůst.

10. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Dříve než zaseješ semeno do země, vypadá jako každé jiné semeno, hnědé a vysušené, jako by v něm nebyla vůbec žádná životní síla. A přesto ho dáš do země s důvěrou a ono v pravou chvíli začne růst. Ví, v co se chystá vyrůst. Ty víš, co jsi dal do země pouze podle toho, co je napsáno na baličku, ale věříš, že z tohoto určitého semínka vyroste určitá rostlina, a skutečně se tak stane. Když zasadíš správné myšlenky a ideje do své mysli, musíš to učinit s naprostou důvěrou, s vědomím, že z nich vzejde pouze dokonalost. Když tvá víra zesílí a stane se neotřesitelnou, tyto konstruktivní myšlenky a ideje začnou růst a rozvíjet se. Pak můžeš dokázat vše. Za tím vší je ona vnitřní síla uvnitř každého jedince. Vše způsobuje ono Já jsem v tvém nitru.


Setkání Bohů a Bohyní Pátek 9. 9. 2016 Pyramida Postoupky u Kroměříže

9. září 2016 v 22:08 Skutečný mír je uvnitř

Být tím, čím skutečně jsi!
A tak se také naplnila slova v tento velký den 9.9.2016, den setkání svobody, míru a laskavosti ve společenství krásných bytostí. Vzájemná úcta a péče, se prolínala s obdivem síly, která proudila v Pyramidě. Děkuji všem jak nahoře, tak dole, za vskutku světelný prožitek.
www.slunecnikvet.cz
http://pyramidyvpostoupkach.cz/Více fotek v GALERII ZDE


TZOLKIN 9.9.2016 10 ETZNAB kin 218 galaktický portál

9. září 2016 v 11:01 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
Snažíte se někdy zachytit rychlý proud řeky? Etznab má schopnost ostrého vhledu, dokáže proniknout do nejbouřlivějších problémů nebo situací, ve kterých se můžete ocitnout, aby vám dal jasnost a porozumění a pomohl vyléčit emocionální a psychické rány. Na pomoc celému procesu přichází Lahun (10) s prvky spolupráce, propojení a posílení vztahů mezi lidmi ve vašem životě. Svěřte Etznab a Lahun váš energetický prostor k posvěcení vůle, jak se říká v jednom starobylém textu.
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole. Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality, můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy, volí vždy morální a etickou cestu.
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu - věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři, pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě, naučte se být upřímní, pokud jde o peníze, sex.
***
Jsem Etznab 10. Dnes bychom vás chtěli požádat, abyste přemýšleli o jednom z předchozích Poselství a vyřešili alespoň jednu otázku týkající něčeho, s čím se potýkáte.
Věřte, že můžete v jednom okamžiku získat nový pohled na všechno, co vás drží jako rukojmí.
Existují tři věci, které je třeba mít na paměti při řešení jakéhokoliv problému:
1. Odpuštění: Umožněte ostatním dělat to, co si vyberou a to i v případě, že ubližují sobě i druhým. To neznamená, že budete umožňovat druhým, aby vás, nebo druhé poškozovali. Uděláte dobře, když opustíte přítomnost těchto lidí. To neznamená, že budete souhlasit s jejich souborem kódů přesvědčení. Nemusíte se vůbec držet jejich kódů přesvědčení, pokud dělají nebo říkají věci, které jsou zlé, nemusíte věřit jejich slovům nebo se snad podílet na jejich jednání. Mnoho z vás bylo citově i fyzicky takovými lidmi zraněno, ale máte uvnitř sebe schopnost tyto rány vyléčit, odpustit jim a jít ve svém životě vpřed.
2. Vždy máte na výběr: Věřte, že máte sílu a moc vybírat si zkušenosti, které chcete zažít. Nemůžete vrátit minulost, ale můžete v tomto okamžiku svými myšlenkami, slovy a činy tvořit svojí budoucnost. Dbejte na všechno, co říkáte, a vybírejte si jen věci, které vedou k životu, po kterém toužíte.
3. Spojujte se od srdce k srdci s každým, koho potkáte a to zejména se svými protivníky. Můžete to provádět vizuálně, když jste v přítomnosti druhých nebo na dálku s těmi, kteří nejsou ve vaší přítomnosti.
Praktikujte tyto tři návrhy každý den a budete překvapeni, jak se stane váš život snadný, když se pustíte zátěží z minulosti a strachů z případné budoucí bolesti. Budete okamžitě žít v přítomnosti a plně v sebelásce a Lásce se všemi ostatními Bytostmi.
Začněte hned teď!
10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT
V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.
TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

9.9.2016 - 9 - 9 - 9 = 9 - Ukončení tří projektů na planetě Zemi

9. září 2016 v 8:00 Vývoj vědomí bytostí

Ahoj přátelé, sdílíme aktuální informace od Evy Puklové a Zdeňka Krejčíka:

Svou stálou duchovní prací včera zjistili, že pro planetu Zemi byly dány tři Projekty, které zítřejším dnem 9. 9. 2016 = 9 - 9 - 9 = 9 (devítka znamená dokončení) končí. Dnešní půlnocí přijde velká vlna energií a vibrací lásky a bylo by dobré do té doby zrušit si závazky, které jsme dali Zdroji v souvislosti s těmito projekty.

Jsou to projekty:


1. Dualita na planetě Zemi.

2. Mysl na planetě Zemi = totální ovládnutí svou myslí a tím odpojení od svého srdce a z toho vyplívající návrat do duality.

3. Člověk jako nástroj poznánína planetě Zemi = totální degradace lidské důstojnosti, abychom zakusili opravdu všechno.

Pro tyto projekty jsme se všichni jako služebníci světla s nadšením zavázali Zdroji.
Včerejším dnem zdroj spustil vlnu čištění těchto závazku a planetou letí obrovská vlna emocí spojených s těmito projekty.
Můžeme cítit hodně emocí, odpojení od srdce, že nám nic nefunguje, deprese, ztrátu smyslu života a čehokoliv…..atd.
Zdroj nám předal informaci, že bychom měli veškeré závazky, které se týkají těchto projektů, co nejdříve zrušit a mělo by se nám velmi ulevit. Zdroj sám tyto závazky plošně ruší. Z toho důvodu, že je zde stále svobodná vůle a tu ctí nejvíce, je třeba abychom tyto závazky, které jsme sami svobodně uzavřeli, také sami vědomě zrušili.


Možný způsob zrušení závazků - důležitý je záměr a být vědomě ve svém srdci, způsob je na vás:

Uvědomte si svou srdeční čakru (pro lepší procítění si můžete na srdce položit ruku) a proveďte alespoň sedm hlubokých nádechů a výdechů do srdeční čakry.
Při nádechu si v duchu říkejte a prociťujte "Já jsem", při výdechu "Boží přítomnost".

1. Zrušte veškeré bloky, které brání zrušení všech závazků souvisejícími se všemi třemi Projekty:


"Já jsem, já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a láskou svého srdce přijímám světlo i tmu své cesty".


"Já jsem, já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a láskou svého srdce ruším a transformuji veškeré bloky a vše, co mi brání zrušit veškeré své závazky, které jsem dal/a Zdroji v souvislosti s projektem Dualita na planetě Zemi, Mysl na planetě Zemi a Člověk jako nástroj poznání na planetě Zemi, veškeré závazky normální, utajené, super utajené, zastíněné a v časoprostorových kapsách, v celém rozsahu a zcela vědomě ruším a transformuji tyto bloky, TEĎ"- pokud můžete, říkejte to celé nahlas, nebo alespoň to TEĎ a pak hned proveďte alespoň sedm hlubokých, vědomých nádechů a výdechů. Prociťte, otestujte si, kdy energie doběhne a pak přejděte k bodu 2.


2. Zrušte veškeré své závazky pro každý projekt zvlášť:


"Já jsem, já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a láskou svého srdce ruším a transformuji veškeré své závazky, které jsem dal/a Zdroji v souvislosti s projektem Dualita na planetě Zemi,veškeré závazky normální, utajené, super utajené, zastíněné a v časoprostorových kapsách, v celém rozsahu a zcela vědomě ruším a transformuji, TEĎ"...proveďte alespoň 7 hlubokých, vědomých nádechů a výdechů a prociťte, otestujte si, kdy energie doběhne a pak přejděte k dalšímu projektu níže.


· "Já jsem, já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a láskou svého srdce ruším a transformuji veškeré své závazky, které jsem dal/a Zdroji v souvislosti s projektem Mysl na planetě Zemi, veškeré závazky normální, utajené, super utajené, zastíněné a v časoprostorových kapsách, v celém rozsahu a zcela vědomě ruším a transformuji, TEĎ"...proveďte alespoň 7 hlubokých, vědomých nádechů a výdechů a prociťte, otestujte si, kdy energie doběhne a pak přejděte k dalšímu projektu níže.


· "Já jsem, já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a láskou svého srdce ruším a transformuji veškeré své závazky, které jsem dal/a Zdroji v souvislosti s projektem Člověk jako nástroj poznání na planetě Zemi, veškeré závazky normální, utajené, super utajené, zastíněné a v časoprostorových kapsách, v celém rozsahu a zcela vědomě ruším a transformuji, TEĎ"...proveďte alespoň 7 hlubokých, vědomých nádechů a výdechů a prociťte, otestujte si, kdy energie doběhne a pak přejděte k požehnání celému poznání níže.


"Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a láskou svého srdce děkuji a žehnám celému tomuto hlubokému poznání , žehnám, žehnám TEĎ"...7 hlubokých, vědomých nádechů a výdechů.

Po tomto zrušení všech závazků by se vám mělo velmi ulevit.


S láskou předala Eva Puklová a Zdeněk Krejčík


Mistr Kuthumi - Záměry pro vzestup, část 2. - Zlatá stezka k božství

9. září 2016 v 6:00 Aktuální Informační chaneling

Poselství přijala Natalie Glasson - 22/07/16
Jak se v božském načasování zlepšuje pochopení z nitra a uspokojení ze snadného sdílení s ostatními, tak se ve vašem bytí probouzejí vibrace a prožitky klidu. Tato energie míru ovlivní četné oblasti a aspekty vašeho bytí a obrovsky podpoří váš proces vzestupu i zlatou stezku. Mnoho duší se bojí a odporují změně a přesto je to jejich největší touha. Je důležité umožnit vibraci klidu ve vás, aby vás prodchnula a sloučila se se změnami a transformacemi, které zažíváte. Slova jako transformace, jsou spojena s duchovními vhledy a prožitky, avšak když jdete svou stezkou vzestupu, je to vaše fyzické tělo, fyzická realita a pozemské podmínky, kde zaznamenáváte změny, rozdíly a posuny. Často je to změna na fyzické úrovni, čeho se nejvíce bojíte a odporujete tomu. Nejsou to ani tak transformace ve vašem božském bytí, ale neznámý vliv, jaký to bude mít na vaše pozemské bytí a realitu, co způsobuje obavy a vytváří boj.
Jednoduše si uvědomte tu přirozenou a stále přítomnou vibraci klidu ve vašem bytí a vyzařujte ji do jakýchkoli strachů či odporů, které máte v souvislosti se změnou. Nechte své strachy rozpadat se a rozpouštět se, dokud neobjevíte sebe sama v prostoru bytí ve stavu míru v průběhu změn, ať už známých či neznámých. Jestliže se v souvislosti s mými vhledy ocitnete ve stavu, že jste naprosto v souznění se změnami všech forem, já Mistr Kuthumi, vás chci povzbudit, abyste se zamysleli znovu a dopřáli si čas ke zkoumání. Často je to, co je naším největším odporem při procesu vzestupu, také tím, k čemu jsme slepí.
"Jsem klidný v průběhu změn."
S přijetím změny zažijete spokojenost, protože vaše vnitřní moudrost, vedení a intuice se také transformují, mění a proměňují. Je přirozené, že chápání sebe sama se transformuje; čím rychleji vibrujete a čím více se rošiřuje vaše vědomí a čím vědomější se stáváte, tak tím rozsáhlejší je vaše sebezkoumání. Proto je vhodné následovat nejnovější vnitřní vedení, které k vám přichází skrze vaše bytí či odjinud. Dokonce i když jste vyladěni a rezonujete se svými vhledy, je to vaše současné (okamžité) propojení se sebou sama a s vhledy zrozenými z vaší současné vibrace, které mají nejvyšší důležitost. Tím myslím, že jestliže jste v minulosti v sobě probudili sen či touhu zde pro Zemi, která je sladěna s vaší duchovní cestou a posiluje ji a ještě se ale nemanifestovala, ověřte si, je-li stále podstatná. Tímto způsobem se nebudete držet vhledů z minulosti, které jakkoli pozitivní, mohou mít na vaše současné stádium vzestupu negativní či blokující vliv. Je také důležité uvědomit si, zda používáte změnu jako zdroj rozptýlení, která odvádí vaši pozornost od vaší duchovní cesty či nikoli. Při četných změnách vyvstávajících z vašeho bytí je zásadně důležité zůstat ve svém středu a přijímat jen to, co vás posouvá v harmonii, vyváženosti a v souladu s vaší vnitřní esencí pravdy. Toto může znamenat, že bude zapotřebí hlubší kontemplace a vyladění na své vhledy, abyste se ujistili, že vaše podstata je soustředěna ve všem čím jste, co děláte a prožíváte.
"Dovoluji, aby mě vedla má intuice spíše než změny manifestující se v mé realitě."
Vzestup je věčný, ale způsob jakým stoupáte se mění a vyvíjí, neustále mění realitu, kterou prožíváte. Vaším smyslem a záměrem v této době je rozšířit své pochopení vzestupu, což nabízí základy vaší cestě vzestupu a hlubší pocit bezpečí a také prohloubení, a také pročistit vaši zkušenost vzestupu na Zemi. Nemusíte mít pocit, že jdete po vzácné a božské Zlaté stezce, obzvláště jestliže v tuto chvíli hledáte směr, kterým byste zaměřili a rozvíjeli své duchovní záměry a touhy. Avšak jdete stále po cestě, kterou je možné popsat pouze jako zlatou, neboť jste stvořeni jako nádherná duše. Vzestup je označení pro vaši Zlatou stezku i s posuny v chápání, které se snažíte prozkoumat.
Vše na Zemi a ve vašem bytí prožívá pokročilá stádia posunů v energii, vědomí i perspektivě.To znamená, že vše ve vás i kolem vás se dramaticky mění s každým vaším nádechem. Nikdy dříve nebyl váš dech tak ceněn. Plnil vždy energií vaše fyzické tělo; nyní tvoří stálou výživu pro esenci vaší pravdy. Zhluboka se nadechněte a vydechněte s pevným záměrem ve své mysli, že váš dech nyní pomáhá hlubokému kosmickému probuzení ve vás, které bylo dlouho očekávané a obnoví vaše duchovní síly. Změny se mnozí na Zemi báli, přesto že je jádrem procesu vzestupu. Je třeba uzavřít mír s průběhem změn a uvědomit si, že nemusíte jet na vlnách zrychlujícího se vědomí sami. Vždy budete vedeni z fyzických sfér Země i z duchovních sfér vnitřních rovin.
"Nadechuji Stvořitele, vydechuji Stvořitele; já jsem Stvořitel."
Nyní jsme vstoupili do energetické vibrace Věku lásky a vtělení energií Venuše Zemi; to je samo o sobě obrovským úspěchem lidstva a všech na vnitřních rovinách. Soustředěné energetické urychlení mnohých na Zemi způsobilo dramatické zrychlení vzestupu. Je to záměr ve vašich minulých životech i ve vašem současném životě, co přineslo současný stav vzestupu k naplnění. Vaše duše čeká, aby se mohla koupat v lásce, tak si dovolte užívat si lásky proudící nyní na Zemi z Venuše i té, která se probouzí z nitra vašeho bytí. Nechť vám každý okamžik připomíná lásku vašeho bytí a zesílí přítomnost lásky ve vašem bytí.Zaměřte se na lásku ne proto, že vám pomůže ve vzestupu, ale proto, že je to něco, co vaše duše touží zažít a radovat se z toho. Dovolte si vnímat svůj vzestup jako zábavnou, radostnou a příjemnou zkušenost, neboť když to tak uděláte, uvidíte ze svého bytí vyzařovat radost, vibrace vaší energie se zrychlí a váš světelný kvocient se zvýší.
"Užívám si přítomnost Stvořitelovy lásky v sobě i kolem sebe."
Dalším záměrem, který podporuje cestu vašeho vzestupu, je být spokojený ve své zkušenosti pevné materiální reality. Někdy probuzení a uvědomění si sebe sama jako duchovní bytosti vyvolává prožitek toho, jak pomalá, pevná a materiální může pozemská realita být. Zkušenost obojího, pomalejších vibrací Země a rychlých vibrací světla vnitřních rovin a vaší duše, může způsobit, že odmítnete pozemskou realitu. Posun mezi jednou a druhou realitou může být matoucí a vyžadující příliš mnoho zkušeností. Vaším záměrem je vytvořit most světla mezi fyzickou realitou a vyšším duchovním bytím. Toto spustí další transformaci v pomoci vašemu vzestupu, neboť to vyvolá splynutí, které je pro vzestup nezbytné, sloučení pozemských aspektů s esencí vašeho já nejvyšší vibrace, jaké si přejete v sobě rozpoznat. Každý okamžik vaší lidské existence jste duchovním tvůrcem, napojeným světelným bytím a vědomím obývajícím fyzické tělo. Často fyzické tělo vyžaduje přednostní pozornost dokud není most mezi fyzickou a duchovní energií vašeho bytí nově vytvořený. Probuzené vědomí a inspirované chápání sebe sama proniká do vaší mysli a vědomí jako postupná integrace. Všimněte si, že okamžiky probuzení se opakují v četných odlišných formách, stávají se rozvinutějšími a prostupují celé vaše bytí a život. Když rozpoznáte a vizualizujete si most světla mezi fyzickou realitou a duchovním bytím a umožníte si vidět obě reality jako jednu, neoddělené, vytvoříte si to jako zkušenost. Tato zkušenost se dramaticky pozvedne vaším klidem a pocitem skutečné spokojenosti ve vaší fyzické realitě na Zemi. Uvědomte si, že vše je dokonalostí Stvořitele, i vaše fyzická realita a duchovní vzestup. Fyzická realita je ve vašem procesu nesmírně důležitá, neboť je vaším plátnem pro vyjádření, prožívání a projevování Stvořitele.
"Prožívám pocity spokojenosti ve svém životě, realita, kterou žiji, je dokonalostí Stvořitele."Mistr Kuthumi - Záměry pro vzestup, část 2. - Zlatá stezka k božství
Ať si jako svoje záměry vyberete cokoli a jakkoli přijmete svůj vzestup, vězte, že jdete po Zlaté stezce jako Zlaté bytí, požehnané, milované a podporované v každém okamžiku.Váš vzestup je radostná pouť vašeho já a zkoumání Stvořitele ve vás probudí naplnění, ať už máte jakýkoli záměr či poslání. Váš duchovní růst probíhá věčně, protože ve svém bytí odhalujete mír a lásku a tak vtělujete přetékající světlo Stvořitele, který nepřetržitě pozvedá vaši světelnou vibraci. Jsou to vaše četné zkušenosti z bádání uvnitř, provázené vtělováním vědomí a pochopení, které charakterizují, tvoří a řídí váš proces vzestupu.
"Vtěluji nyní esenci svého vzestupu."
Já, Mistr Kuthumi, jsem zde, abych vás podporoval v každém stádiu vašeho vzestupu. Když bude vaše cesta vzestupu nejasná, povolejte mne, abych vám přinesl jasnost, porozumění a hlubší spojení s esencí pravdy ve vás.
Ve věčné lásce
Mistr Kuthumi
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. prowww.transformace.info.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
1. část tohot poseství si můžete přečíst ZDE

Otevři své oči a srdce a nech světlo, ať ti ukáže cestu, a láska ať vede tvé činy.

9. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Když se nějaká duše snaží získat ze života co nejvíce, aniž by dávala, nemůže najít pravé a trvalé štěstí a radost; neboť aby někdo nalezl hlubokou vnitřní radost a spokojenost, musí myslet na jiné a žít pro ně. Nikdo nemůže žít pro sebe sama a být šťastný. Kdykoliv ve svém životě zjistíš, že máš pocit nesouladu a neuspokojení, můžeš si být jist, že je to proto, že jsi přestal myslet na jiné a příliš ses zaměřil na sebe sama. Cesta ke změně spočívá v tom, že začneš myslet na někoho jiného a dělat něco pro druhé a zcela zapomeneš na sebe. Mnoho duší je v nouzi, takže se vždy najde něco, co můžeš dělat pro někoho jiného. Otevři tedy své oči a srdce a nech světlo, ať ti ukáže cestu, a láska ať vede tvé činy. Dovol, ať tě naplní a zahrne Má láska, a buď v naprostém pokoji.


9. 9. 2016 - DEN VELIKÉHO SKOKU

8. září 2016 v 9:07 Doteky Nového Života
S velikou láskou vás prosíme moji milovaní, abyste přijali toto poselství. Tolik vás milujeme a vážíme si každého vašeho posunu, neboť se úzce týká a ovlivňuje nejen vás samotné a veškeré dění zde na Zemi, ale i dění v celém vesmíru. Tudíž i nás všech. Milujeme vás a jsme vám stále nablízku. Otevřete svá srdce a přijměte naši vroucí pomoc, která vám pomáhá harmonizovat vaše těla, vaše vibrace. S velikou láskou vám přinášíme poselství skrze Božího posla, světlo světa.

Nastal čas otevřít oči a rozhlížet se kolem sebe a začít rozpouštět láskyplným světlem, proudem, který z vás vyzařuje veškeré atributy nelásky, staré vzorce, kódy, které úzce ovlivnily vaše životy zde na planetě Zemi. Vaše vibrace zesilují každým okamžikem vašeho nadechnutí. Energie a vibrace, které k vám všem již proudí v plné síle, se vaším nadechnutím ukotvují ve vašem bytí a proměňují vše na esenci lásky a na potenciál plně si vzpomenout, kdo a proč jste zde. Tyto energie vyzývají pracovníky světla ke spolupráci a plnému propojení, k velikému posunu a otevřenosti.

Otevřete svá láskyplná srdce a nechte esenci lásky vámi projít a uskutečnit veliký skok a váš posun ve vašich životech. Věřte je již čas, den velikého uskutečnění se blíží a je důležité vyslovit váš záměr čistého posunu a vzestupu. Energie jsou již v plném proudu. Magnetické pole naší planety se propojuje se středem Země, se srdcem samotného jádra středové linie Země. Časoprostorová úroveň se začíná aktivovat. Začne se otevírat jádro Země a vesmírné brány se propojí v jedno, jeden celek.

Vaše DNA začíná reagovat na tuto časoprostorovou energii lásky. Otevřete brány, poběžte jí naproti a s vaším svolením uskutečněte společně s námi tento kvantový skok společně s energií dobré vůle, pochopení a plného vzestupu.
Ve čtvrtek, 8. 9. o půlnoci na 9. 9. 2016 se spouští spejcinské vlnění nitrodimenzionální úrovně s úrovní linie časoprostorového úseku k tomu nejvyššímu vzestupu. Začínají se aktivovat kódy, vzorce a schémata, která vám všem napomohou přijmout úroveň Nové doby. Začíná se aktivovat celá planeta jako jeden celek a sjednocovat a přijímat Vesmír. Věřte moji milovaní, na tento vzestup jste čekali celé staletí a je teď tady a teď. Docílili jste silných vibrací, aby se tento přesun, tento proces vzestupu mohl uskutečnit a my si vás všechny nesmírně vážíme. Vážíme si toho, že jste došli svým uvědoměním tak vysoko, aby vzestup váš a vaší planety mohl být plně aktivován.

Milujeme vás, váš všudypřítomný milující BůhDnem 9. 9. 2016 se propojí naddimenzionální brány a Země začne žít tou nejsilnější vibrací, která kdy vplula na vaší planetu. Tato energie lásky, proměny, vzestupu je připravena a vy jste plně připraveni tuto vibraci nést, jen se propojte a pomozte tímto vnést do vašeho bytí veliký posun a vzestup do energie lásky sjednocení. Vaše vibrace se nastaví dle vašeho záměru tohoto propojení. Tato vlna časové linie vnese do vašeho bytí veliký posun a vaše celá biologie začne pracovat a propojovat se s tímto procesem, s tímto posunem.

Vaše DNA je důležitá k vašemu propojení na fyzické úrovni. Vše je úplně a úzce propojeno. Vaše přijímání se bude ukotvovat. Prosím propojte vaši biologii s DNA, s nitrodimenzionální úrovní vašeho srdce, mozku, šišinky mozkové a mysli. Vaše buňky reagují na tento vzestup již delší dobu. Slunce úzce spolupracuje s Gájou a váš posun a naplnění vnímá každá vaše buňka ve vašem těle. Propojte se se svou myslí, s duchovní úrovní, se spirituálním mozkem vašeho bytí. Napojte se na vaši středovou úroveň vašeho bytí a nechte plně pracovat energie, které k vám plně přichází.

Vyslovení Vašeho čistého záměru, vás zařadí do té fáze, do jaké jste ochotni vstoupit. Je zde naddimenzionální posun, nebo podstatně šetrnější, pomalejší úroveň. Věřte, váš záměr již víme, ale potřebujeme vaše svolení k vaší aktivaci a posunu, moji milovaní. O všem jste byli informováni a vstoupili jste s velikou láskou a pokorou do této fáze silného posunu, jste všichni připraveni a velice si vás vážím za vaše činy a pomoc druhému. Jen tak se bude šířit láska z vědomí do vědomí. Jste čistá boží láska, která rozzáří celý svět. Přijměte do svého nitra tento posun, vibrace celého vzestupu a propojte s vibrací, která již proudí a stále zesiluje. Tento proces aktivace je nezvratný. Aktivují se a zasáhne velikou láskou každého z vás, ale věřte, že toto je vše nezbytné pro váš vzestup, který se uskuteční v půlce roku 2017.

Je ještě potřeba uskutečnit mnoho důležitých úkonů, aby se vaše vědomí dokázalo plně spojit se svým hlavním zdrojem. Proto vyzýváme bojovníky světla, aby vyšli z ulit a vyšli do ulic, do plného dění. Máte vesmírný dar vést lidskou bytost do úplnosti, jste tu, abyste pomohli a probudili celou planetu a pomohli jí k úplnosti. Prosím nemějte strach a nechte skrze své srdce proudit čistou Boží lásku. Ta vám společně s dalšími a s námi dopomůže k harmonii, lásce a míru ve vašem bytí. A nejen u vás, ale celá naše planeta začne vytvářet lásku, bude se harmonizovat a nastane celosvětový mír a to je vaše úplnost.

Moji milovaní, je zapotřebí vás zbrojnošů lásky Božího přijímání. Nevyzýváme každého, víme, že jen ti nejsilnější předurčení bojovníci povstanou a půjdou jako první do této úrovně a dopomohou k tomu vám všem. Velice si vás vážíme, jelikož víme i to, že to je cesta nelehká, cesta spousty odříkání, ale i bolesti. Ne každý přijme tyto změny v lásce a bude se snažit vás odradit. I toto víme a milujeme vás a stále stojíme při vás. Uchopte lásku čistého záměru a vstupte s otevřeným srdcem a náručí lásky do tohoto vzestupu a posunu Země i lidstva. Věřte láska, harmonie a Boží síla vás doprovází a zvládnete vše s velikou elegancí a grácií. Chopte se této síly a spojte se v jedno. Jste láska a posouváte váš svět do harmonie, lásky a celosvětového míru.

Všechny vás vroucně milujeme, váš Bůh.


Prozření andělů

Gaia - Všichni jsme JEDNO

8. září 2016 v 8:58 Doteky Nového Života

Milí přátelé,
zatímco se připravuji na nový channeling, uvědomuji si, že jsem pevně ukotvena oběma nohama i svým celým bytím na Zemi. Na této nádherné a podivuhodné bytosti, která nás všechny nese. Vzpomínáte si, jak se dřív vždy zdůrazňovalo, že když se člověk zabývá duchovními tématy, musí se dobře uzemnit? Představovali jsme si, jak z našich nohou vyrůstají dlouhé kořeny do nitra Země, abychom neztratili fyzickou oporu. Mysleli jsme, že existuje rozdíl mezi fyzickou a výše vibrující Zemí. Dnes, jak nám říkají duchovní přátelé, existuje jen jedna multidimenzionální Země, s kterou bychom se měli spojit. Je třeba to chápat tak, že se Země, Gaia, mění stejně jako my, postupuje na výše vibrující úroveň a my postupujeme s ní. Od Harmonické konvergence jde o to, abychom se s postupem zvyšující se energie prostě propojovali s měnící se Zemí. To znamená stále si uvědomovat toto spojení.
Uvědomujeme si jej většinou dobře a jasně, když jsme v přírodě. Protože však nemůžeme být pořád venku a zažívat toto spojení s přírodou, propojujeme se se Zemí, s Gaiou, v duchu tak, že na ni myslíme. Je mi stále jasnější, co Kryon míní, když na otázku, co je třeba dělat pro vzestup, rozšíření vědomí, říká: "Je to úplně jednoduché, mějte čisté srdce a čisté vědomí. Prostě se v duchu propojujte se svým vyšším já, ať jsi to ty, Země, já nebo někdo jiný. Udržujte si to ve svém vědomí." Buďme si tedy tohoto propojení stále víc vědomi. Je to nasměrování, které nám pomáhá mimo jiné být "multidimenzionálně" uzemněni. Stačí si jen uvědomit, že je to vlastně jednoduché. Často si myslíme, že toho musíme pro transformaci hodně udělat. Abych si tuto prostou pravdu pořád uvědomovala, lepím si malé cedulky na počítač nebo je nechávám různě ležet, v autě, všude, kde se zdržuji. My určujeme naším nasměrováním, co, kdy a kde jsme.
Srdečně,
Barbara Bessen
Jsem Gaia, bytost, kterou nazýváš Země. Jak je hezké smět zas vstoupit do tvého vědomí.Kdo jsem? Kdo jsi? Jsme od sebe odděleni? Ne, jsme JEDNO. Co děláš se mnou, děláš pro sebe, se sebou a pro mě. Při bližším pohledu to znamená, že všechno to dobré a všechno to zlé, které společně prožíváme, účinkuje na všechny. Mnoho lidí mluví o Zemi, jako bych byla něčím vzdáleným, něčím, co je mimo. Přesto jsme vždy JEDNO. Nikdo, kdo se na Zemi inkarnoval, nemůže například někam jít, aniž by to nemělo nějaký účinek. Bohužel to není známo mnoha politikům a lidem, kteří zaujímají významné pozice. Jsou přesvědčeni, že když budou se mnou experimentovat, když ovládnou mé cykly, nebude to nijak a nikomu škodit.
Důležité je pochopit, že stejně jako ty mám víc těl. Škody, které mně způsobují, nejsou jen v mém fyzickém bytí, ale i na mých dalších úrovních, které nemůžeš vidět. A to mnoho lidí neví, že se experimentuje i s výše vibrující Zemí. Ti, kteří vědomě opouštějí svá těla a konají na astrální a mentální úrovni, v ní mohou cíleně implantovat myšlenky a nápady, které účinkují na fyzické úrovni našeho bytí. To už bylo známo v pradávných dobách a dělo se to.
Dualita je v tomto vesmíru zapotřebí, abyste mohli sbírat zkušenosti. Jaké by bylo bytí bez dobra a zla? Nebylo by tím, co tvořiví bohové zamýšleli - totiž zakoušet se ve fyzickém bytí. Nyní kráčíme vstříc jiné době. Transformace přináší uvědomění. Mimo jiné i to, že pozemský majetek nepřináší naplnění, jaké člověk očekával. Peníze jsou podřízeny dualitě a odpovídajícím způsobem působí, někdy laskavě a dobře, někdy manipulativně a špatně.
Zkus si teď na chvíli uvědomit nebo ještě lépe představit si ve svém nitru, že jsme skutečně všichni propojeni. Lidé, zvířata a všechno ostatní je v mém bytí propojené, ať fyzicky, astrálně nebo mentálně. Je to jako pole v obrovském poli všeho, co je. Proto je i malý náznak lásky jako pole, které se všude vznáší a rozšiřuje. Proudy nenávisti, které někde vzniknou, jsou hned citelné v celém poli, které nás obklopuje. Senzitivní čtenáři mezi vámi to vědí. Stačí se jen otevřít, uvolnit, otevřít astrální zrak a už můžete vědět, kde se co právě děje. Můžete to vnímat a instinktivně vědět, jak to působí.
Transformuji se a vy kráčíte se mnou stejnou cestou, ať již vědomě nebo nevědomě, ať chtěně nebo nechtěně. Vracíme se do výše vibrujících úrovní. Tam, odkud pocházíme. Bereme si sebou všechny zkušenosti; jsou vzácným bohatstvím pro naše vyšší aspekty. Žádné zkušenosti se neztratí, transformují se a vetkají do nás. Současně ztratí svou dualitu. Budou to prostě zkušenosti, bez jakéhokoli hodnocení nebo souzení. Prostě zkušenosti. Vnímáš, jak se všechno spolu proplétá, jak věci, které se dějí ve vnějším světě, ztrácejí svou sílu, když je chvíli pozorně vnímáš? Dobro a zlo jsou dvěma stránkami stejné věci, a pozbývají nyní stále víc a víc svou sílu a obsah, prostě jen jsou.
Ty osobně stále víc vnímáš, jak se to, co se považuje za osobní a soukromé, začíná mísit se vším a se všemi. Už nebude existovat nic tajného, soukromého a osobního, co by ostatní nemohli vědět. Připustit tento poznatek není lehké, neboť jak se bude žít na Zemi, když všichni budou vědět, kdo kým je, co si myslí a jaké má cíle? Tuhle otázku si kladou mnozí. Možná teď v sobě vnímáš pocit strachu, studu nebo dokonce děsu? Tvá osobnost, tvé ego, se považuje za něco jedinečného a chce, aby tak s ním bylo i zacházeno. Je to ale skutečně tak?Správné je, že každý z nás je mimořádný, individuální, a přesto jsme vyjádřením vyššího Celku. Totiž toho Celku, který se vydal, aby se prožíval a zakoušel. Pokud postoupíme ještě o krok dál do multidimenzionálního bytí, o což usilujeme, pak se začnou množit synchronicity - i ve tvém životě. Mnoho věcí do sebe zapadne jakoby mávnutím kouzelného proutku. Je k tomu zapotřebí větší otevřenosti z tvé strany a důvěry. Také budeš častěji vědět, co si ostatní myslí, už tě nebudou moct klamat, obelhávat a manipulovat s tebou. Jaké by to bylo, kdybychom všichni byli otevření a dávali najevo naše prosby a potřeby? Pravděpodobně by všechno bylo mnohem jednodušší, protože bychom zaznamenali, že se svými přáními nejsme sami, že ti ostatní je mají také. Neboť navzdory individualitě mají všechny bytosti, které se tu zakoušejí a vyjadřují, stejnou potřebu být uznávány a milovány. Mám pravdu?
Hovořím tady o tom, že se blíží nová fáze, která nás brzy zastihne, kdy se začnou silněji projevovat a odhalovat některé multidimenzionální fenomény. Co můžeš udělat? Buď si prostě vědom sám sebe, že jsi jedním z mnoha aspektů božství, které se tu vyjadřuje. Při bližším pohledu si uvědomíš nebo najednou ucítíš, když budeš myslet na určité lidi, že vlastně všichni sdílíme jedno pole. Nic není oddělené. Jsi tím sousedem, který pije, tím smějícím se pekařem, tou kulhající dívkou, tím vraždícím teroristou, tím fanatickým fotbalistou, tím zkorumpovaným bankéřem. Jak vnímáš tento poznatek? Je ti to nepříjemné? Pak máš ještě před sebou práci s propouštěním. Doporučuji, abys meditoval nad těmito řádky. Zaobírej se jimi.
Nejsi lepší ani horší než my ostatní. Prostě jsi. Možná se usměješ nad poznatkem, že jsi božskou jiskrou, která se s mnoha ostatními prohání v pozemské polévce. Chceme společně vytvořit nový svět? Takový, který bude výše vibrovat, ve kterém už nebudeme muset nic skrývat, kde budeme vědět, že všichni mají podobné potřeby, kde bomby pokryje rez a všichni lidé se budou opět moct smát? Podej mi ruku, vnímej, že jsme JEDNO. Uvolni se a oprosti se od všech starostí. Vlastně žádné nemáš, které by byly skutečně důležité a zatěžovaly tvé srdce, že?
Jsem Gaia a jsem vždy na tvé straně …
Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2016/08/internet-channeling-august-2016.pdf pro www.novoucestou.cz
přeložila Jana S.