Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2016

LILITH – BOHYNĚ RYZÍ SÍLY, SPIRITUÁLNÍ INTIMITY, NESMRTELNÝCH MYSTÉRIÍ

30. září 2016 v 22:18 Doteky Nového Života
Měsíc se rodí do znamení Vah. Toto je ojedinělý lunární měsíc, který je také známý jako Černý Měsíc - druhé novoluní, které se objevuje v tomto měsíci.
Vnímejte tuto obrovskou vesmírnou sílu, která se valí skrze tento portál novoluní. Tento Černý Měsíc přináší intezivní ženské energie, protože je portálem transformační síly Bohyně Lilith - nejvíce nepochopené a zkreslené podstaty ryzí ženské síly, naprosté mystérie a intuitvní hloubky.
Lilith byla nazvána všemi potírajícími a urážejícími jmény pod sluncem, protože velmi děsí patriarchální myšlenku kontroly prostřednictvím držení ženské síly v potlačení. Je nedotknutelnou silou Božských záhad, která odhaluje samu sebe těm, kteří jsou připraveni uchopit tajemství, které chrání.
Ocitnete-li se jednou pod zaříkáním Lilith, váš život již nikdy nebude stejný.
Je hypnotizující a svádivá, protože cesta do plného ponoření se do Vysokého Ženského a Mužského Ducha bude v jistém bodě vyžadovat následující.... abyste strhli iluzi, strach a odpor k probuzení a procesu navrácení síly, musíte být ovládnuti intenzivním omamným vábením božských ženských posvátně-sexuálních záhad.
Lilith má klíče k neobvyklým hloubkám spirtuálního vědomí a buněčné aktivace.
Ne každého se v jeho životě dotkne.
Pokud toto čtete a cítíte energii tohoto Černého Měsíce, buďte si jisti, že vás kontaktuje.
Váš život se opět mění, jste svlékáni z ještě více vrstev , které jsou nezbytné svléknout za účelem intimního spojení s Bohyní a Bohem, které hledáte.
Intimní spojení s druhými vchází do rámce pod mocnými paprsky tohoto Černého Měsíce.
Lilith dohlíží na vaše intimní vztahy a nevyžaduje nic jiného než naprostou emoční a spirituální nahotu, cilivost a ryzí posvátné spojení. Své opravdové pocity nemůžete ukrývat pod taktikou vyhýbání a závislosti (Lilith je mistrem v těchto léčeních).
Lilith vás vezme do svých chrámů až ONA rozhodne, že jste připraveni - ne vy. Buďte připraveni odložit všechny své vnější vrstvy, buďte blíže Božskému Duchu než kdykoliv dříve a položte všechny své strachy a pradávná utrpení na Její Posvátný Oltář.
Prociťte nekontrolovatelné valící se vlny transformační lásky narážející na vaše srdce a duši darované prostřednictvím Lilith, strážcem Intimních Posvátných Mysterií.
Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com
Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Kde je ta svoboda, když jiní mohou měnit naše životy?

30. září 2016 v 21:31 Doteky Nového Života

Naše životy ovlivňuje nejen naše myšlení, prožívání a rozhodování, ale i myšlení, prožívání a jednání našeho okolí, zejména našich blízkých. Kde je pak ta svoboda, když jiní mohou měnit naše životy?
Když to zjednoduším, jiní lidé mohou naše životy měnit navenek tím, že rozhodnutí o jejich životě se dotkne našeho života, avšak nemohou za nás rozhodnout, jak se k daným změněným životním podmínkám postavíme. Tuto moc máme jen my. Ano, můžeme být různě sváděni k tomu utápět se v sebelítosti, zlobě, křivdě nebo se cítit proviněni. Avšak to je jen naše ego.
To chce, abychom za svobodu považovali schopnost kontroly našeho vnějšího života. Podle mě tato kontrola je velkou iluzí spousty z nás a ve skutečnosti je to jen náš strach.
Ta svoboda je uvnitř nás. Ta svoboda spočívá v našem výhradním právu zvolit si, jak budeme přemýšlet o sobě a jiných a co budeme prožívat v jednotlivých situacích. A jen tímto máme moc ovlivnit náš vnější život.
Ovšem síla našeho myšlení a prožívání a tím síla měnit svůj vnější život poroste spolu s úrovní čistoty záměru, se kterým smýšlíme o sobě a jiných. Pokud se tak budeme o sobě a jiných snažit smýšlet v dobrém se záměrem, že pak za to něco dostaneme vně, je to podle mě opět jen ego.
Schopnost měnit své životní podmínky tak není cílem, ale jen vedlejším efektem vnitřní svobody. Tak jak to nyní vnímám, schopnost spolupodílet se na zlepšení svých vnějších životních podmínek dosáhneme jen cestou postupného vnitřního osvobozování. Je to cesta postupné víry v sebe sama, víry ve svoji vnitřní sílu, cesta postupného nárůstu bezpodmínečné lásky, tedy úcty a respektu k sobě a jiným a převzetí odpovědnosti za svůj život všude tam, kde obviňujeme, a tím házíme odpovědnost na jiné.
Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.
Chcete podpořit JINÝ PŘÍSTUP?
Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte "Dar". I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.
Tento článek (včetně tohoto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat pouze nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu: Zdroj: www.jinypristup.cz. Autor článku: Petra Jelínková

Kryon - DOKONČENÍ REKALIBRACE

30. září 2016 v 6:00 Aktuální Informační chaneling

Tento živý channeling byl přijat v Greensboro, Severní Karolína, USA, 3. dubna 2016
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Chci dnes konečně oslovit tuto skupinu, i ty, kteří naslouchají (záznamu - i ty, kteří čtou), s tématem, o kterém jsme psali, hovořili, ale ne dost do hloubky. Když precese bodu rovnodennosti byla uprostřed (svého 36tiletého období - pozn. překl.), říkáte tomu 21. 12. 2012, věci se začaly měnit. Ta změna byla největší pro ty, kteří byli zapojeni do ezoterické práce a zejména pro staré duše. Tou změnou je, že jsme hovořili o tom, co se může změnit, a že se to začalo běžně dít na celé planetě. Pro ty podobně smýšlející, pro ty, kteří věřili, že přichází vyšší vědomí, pro léčitele na celém světě, pro ty, kteří říkali, že jsou intuitivní, i pro ty, kteří jsou prostě pracovníky světla a nenapsali žádné knihy či by dělali cokoli jiného - u těch to proběhlo nejdříve. Byli prvními na řadě k tomu, čemu říkáme rekalibrace. Víte, nikdy jsme o tom skutečně takto jako dnes nemluvili. Řekli jsme vám, že rok 2013 bude složitý, je to řečeno obecně, ne pro všechny to byl rok složitý, ale pro mnohé ano. Řekli jsme vám, že je to počáteční rok rekalibrace, že někteří se zapojí později, někteří hned. Ale nikdy jsme opravdu nevyjmenovali některé z věcí, které můžete pociťovat.
Růst je složitý, změny paradigmat jsou někdy téměř nemožné. A všechny ty věci se začaly dít. Samotná planeta se začala měnit. Předali jsme vám poselství o rozdílu v rovnováze temnoty a světla, řekli jsme vám, že se mění magnetické síly, řekli jsme vám dokonce o nových částech vesmíru, do kterých jste vstupovali, a že budou mít dopad na heliosféru vašeho Slunce a ty budou mít přímý dopad na vaši magnetickou mřížku. To všechno jsme vám řekli, abyste si byli vědomi, že přijdou nové začátky. A na mnohé z vás to mělo zajímavý dopad.
Někteří potřebují toto poselství slyšet, aby rozuměli tomu, co se stalo potom a co se děje nyní, a neměli v tom zmatek. Přeměňování frustrace, hněvu a strachu na to, co je mírumilovné, radostné a laskavé, začíná být těžší. Je to těžší, když máte tento druh záležitostí, o kterých budu hovořit. První věcí, která se u lidské bytosti objeví, když začne procházet posunem a změnou, je frustrace a strach. Když se něco stane, máte zlost na Boha, na svět, a divíte se, jak se to mohlo přihodit vám. A jsou mnozí, kteří těmito věcmi procházejí, dokonce i můj partner (Lee).
Rád bych vám řekl, o čem to je. A ještě než to udělám, chci říci, že o nic z toho nepřijdete, o nic z toho. Život, který žijete na této planetě právě teď, je život, který jste si vybrali k žití v této době probuzení. Ve vašem minulém životě potenciál toho, co se stane nyní, čněl nad planetou - dokonce i divoké karty, které dosud nenastaly, už byly čekajícím potenciálem. Už jsem vám to řekl dříve, že jste měli stejnou šanci, že nyní zemřete v holokaustu, jako že v něm nezemřete. Existoval potenciál, že překročíte ten most nazývaný rok 2012. A vy jste přesto přišli (na Zemi), přesto jste přišli. Potenciál rekalibrace a všech těch frustrací, které s tím přicházejí, jste znali předtím, než jste se narodili. A vy jste přesto přišli.
Někdy se divíte, proč existuje tolik lásky, taková laskavost, proč by Stvořitel galaxie a univerza znal vaše jméno. Je to proto, že jste součástí celku. Můžete se zlobit na celek a být z něj zklamaní, ale jste součástí té laskavosti. Pravda je pravdou a vy ji můžete přijmout či odmítnout, ale jste součástí celku a proto jste milováni. Víte, co se mnohým starým duším přihodilo? Byla to taková (strašná) energie rekalibrace, taková frustrace, takový strach.
Řekněme, stará duše, předběžče, že jsi léčitel, možná jsi čtenář energií, což je také léčitel. Uzdravujete osobnost lidí svou laskavostí a oni se otevírají. Taková energie! Čtenář energií dělá to, co léčitel, léčitel dělá to, co čtenář - někdy je těžké to rozlišit. A najednou z ničeho nic přestaly v roce 2013, nebo později, fungovat věci, na které jste se spoléhali, věci, které fungovaly určitým způsobem. Nebylo to nic okrajového, prostě přestaly fungovat. Nestalo se to každému, něco z toho se dělo v etapách, u některých jedna etapa skončila a přišla další, což vám působilo nerovnováhu a zastavili jste se. A první věc, drahá stará duše, milý čtenáři energií, milý léčiteli, první věc, která vám přišla na mysl, byla: "Proč já? Vím, že jsem stará duše, pomáhám planetě, dělám to a ono, a najednou je to pryč? Bože, co dělám špatně?" A už je tu strach a frustrace, smutek, nejistota - to je tak 3D! A já vám říkal, že to přijde, žerekalibrace může znamenat, že se samy o sobě zvýší a změní frekvence radiostanice, která vysílá věci potřebné pro vaše léčení - vy je nebudete mít na svém přijímači, pokud chvíli nepočkáte. A přijde období, kdy se nebude nic dít, a vy si budete myslet, že jste o to přišli.
A teď se to začíná vracet a mohlo by to trvat déle, než byste chtěli. Řeknu vám, že rozdíl mezi temnotou a světlem začíná být skutečně znatelný. Energie světla v temné místnosti je skutečně viditelná, temná energie v místnosti světla je také opravdu viditelná. A to bude frustrovat obě strany. A v tom, o čem teď mluvíme, se pokoušíte (sebe) rekalibrovat.
Někteří z vás se začali bát - mluvíme k těm, kteří jsou hodně daleko mimo tuto místnost, kteří potřebují tomuto naslouchat. Potřebujete začít znovu. Drazí, nepřestávejte. Slíbili jsme vám, že se ty věci vrátí silnější a ony se navrací. A teď je ten čas, pokud jste čekali, teď je ten čas! Někteří to potřebují slyšet. Teď nastal ten čas. Někteří jste byli frustrovaní a cyničtí, protože to nebylo to, v co jste doufali. Můžete zůstat stát na místě anebo můžete vědět, že teď nastal ten čas. Teď je Boží láska ještě mnohem větší. Ve vašem životě ji můžete cítit více než kdy dřív. Léčiteli, můžeš dokázat dvakrát víc než předtím. Jasnovidče, připrav se na věci, které jsi nečekal. Čtenáři energií, přichází to.
"Kryone, nečekal jsem, že onemocním!" Skutečně? Takže si myslíš, že DNA a molekulární vlastnosti, se kterými sis vystačil po celou tu starou energii, prostě zůstanou staré a tobě bude prostě fajn? Takhle jsi to cítil? Opravdu ti to dává smysl? A někdy, abyste se rekalibrovali, se biologie lidské bytosti dostanou na nulu. Někdy se dostanete méně než na nulu. A začne nemoc a vy máte strach. Řeknete: "Tohle pro mne, Bože, máš? To, že jsi mne obral o mé schopnosti a onemocněl jsem?" Mohli byste říci: "Kde je v tomhle radost?" A my jsme u vás celou dobu seděli, drželi vás za ruku a říkali: "Buď trpělivý, buď trpělivý, buď trpělivý, buď trpělivý, buď trpělivý, buď trpělivý..." Rekalibrace buněčné struktury znamená přesně tohle! Kdyby měl počítač dostat nový systém, vypne se. Elektřina je odpojená. Leží tam skoro mrtev, dokud nezapnete tlačítko a pak sám se restartuje! Objevují se úplně nové atributy. A vy jste došli na nulu, museli jste, protože jste se museli rekalibrovat. Mysleli jste na to v té frustraci, kterou stále ještě můžete mít - ohledně toho, co se děje ve vašem těle a proč.
A teď vám říkám, že máte k dispozici takové atributy, že se nebudete muset znovu obávat té nemoci ani čehokoli jiného nevhodného, co přilnulo k vašemu tělu. Řekli jsme to včera a řekneme to opět: nemoc je nízká energie, pokud máte vysokou energii, nemůže ve vás existovat! Věděli jste to? Takže pokud sedíte zlomení, tak jsem vám právě sdělil proč. Protože existuje mnohem vyšší vědomí, které sedí a čeká, aby vám bylo předané, pokud to dovolíte. Nebo tam můžete sedět a zírat na to, co se vám stalo. Stará duše, ty jsi tak mocná!
Je mnoho těch, kteří to právě teď potřebují slyšet, protože existuje tak velký příslib.Rekalibrace vás nemusí zničit! A přesto některé zničit může. Proč by měla? Neporozuměli jste tomu, neočekávali jste to, možná jste neposlouchali. Toto je poselství, které vám pomůže překonat krizi, pokud si to budete přát. Věděli jste, že dokonce i váš vztah s Gaiou utrpěl? Ty, který objímáš stromy, byl jsi zklamán, když už jsi vůbec neviděl dévy? Když už ti kopce a louky tolik nezpívaly? A když ti nebyla zvířata dostupná? A domníval ses, že jsi o tu schopnost přišel? Že ten vztah mezi tebou a vším, co je, byl navždy přerušený? Chci, aby ses vrátil nazpátek do polí, otevřel jsi svou náruč a řekl: "Děkuji, že se to vrací." Protože toho bude dvakrát tolik než dřív. A Země k tobě bude mluvit a zpívat, ucítíš hřejivý sluneční svit, květiny vykvetou pod tvýma nohama, protože tudy budeš kráčet, a Země pozná, že jsi pracovník světla a stará duše a součást změny - a ne oběť! Někteří lidé to potřebují slyšet.
Zatímco tu sedíš, bojíš se? Jsi frustrovaný? Přeješ si, aby se věci zlepšily? Právě teď vytvářím energii, abych ti řekl, že se věci mohou zlepšit a zlepší. A toto je ten čas.
Můj partner dnes strávil celý den tím, že vám říkal o moci vědomí, kterou v sobě máte. Sdělil to způsobem, který jsem mu předal. Nikdy dříve jsme to tímto způsobem neprobírali (na semináři předcházejícím poselství), to abychom vám pověděli, že toto je skutečně nová doba, jaká nebyla nikdy dřív. Nikdy. Projekty, o které jste se dříve pokusili a teď je ignorovali, je zapotřebí znovu oživit. Věci, o kterých jste si mysleli, že ve vašem životě zanikly a jsou pryč, nezanikly. A všechny ty věci jsou obměnitelné, mění se, včetně vás, vašich pocitů i vaší budoucnosti.
Toto je příslib pro všechny staré duše, které toto právě teď poslouchají (nebo čtou):Rekalibrace je ukončená - skončila pro nás, ale není ukončená pro vás. Teď nastal čas, abyste posbírali kousky, pohnuli se kupředu a přihlásili se o to, co je vaše, staré duše. Jsou to:moudrost Země, vyloučení válek, krása a laskavost mírumilovné planety, které vytvoříte - v tomto životě, v příštím životě a v tom dalším. Tohle je, čím jste! Protože, abyste tam seděli, byť jen chvíli, a váhali, jestli jste se tam dostali nebo ne, prostě nedává smysl. Chci, abyste to cítili. Právě teď jste oprávněni k posunu, abyste se stali těmi, kdo jste byli i vším dalším. Abyste eliminovali vše, co je frustrující a plné strachu, eliminovali nemoci, o kterých si myslíte, že jste je chytili, kterých je teď možné se zbavit, jednoduše na základě skutečnosti, že máte vyšší vibraci, kterou ty nemoci nemohou snést.
Všimli jste si, že na vás lidé začínají reagovat jinak, drazí? Začíná na vás vaše rodina reagovat jinak, drazí? Cítí se někteří z vás více vyloučení, než kdy dřív? Protože mezi starou a novou energií se zvětšuje rozdíl a to představuje starou rodinu, která víří v dramatu. Přihodilo se o Vánocích něco, o čem byste chtěli hovořit? O době, kdy jste možná naposledy viděli to drama, které se kolem vás odvíjí, a že na vás už vůbec nemá vliv? Vzdálili jste se v posledních letech dokonce od vaší biologické rodiny prostě kvůli tomu posunu. Trhlina se zvětšuje. Už před lety jsme vám říkali, že se zvětší. Také jsme vám řekli, že konečná bitva na planetě bude mezi světlem a temnotou, ne mezi zeměmi. Říkali jsme vám, že si budete říkat pracovníci světla a bojovníci světla. A teď víte proč.
Ale vy jste opravdu nečekali konečnou bitvu s vaší vlastní biologií, viďte? S vašimi vlastními psychologicky založenými vzpomínkami, viďte? S mocí, o které jste si mysleli, že byste ji měli mít, viďte? A teď jste s tím hotovi. Chci, abyste poskládali kousky a zrekonstruovali to, o čem si myslíte, že jste to vyházeli. Specificky mluvím k pěti lidem v této místnosti a spoustě dalších, co poslouchají (čtou), těm, co tohle potřebují slyšet (číst). Chci, abyste mysleli jinak než dřív, o tom, kdo jste, co se kolem vás děje, a co vás čeká. Je v lidské přirozenosti bát se změny. A teď vám říkám, že změna byla dokončená a jsou dokončeny atributy té změny. Někteří z vás mají nižší schopnost změny než druzí, tak pokud tu změnu chcete zpomalit, řekl bych vám: dodejte si tímto odvahy, protože změna je od nynějška napořád a je laskavá a kladná. Pokud přivoláte kvantovou laskavou sílu, vstoupí do vašeho těla a nikdy vás neopustí. Co tomu říkáte? V tomto prostoru je tak velký příslib. K těm, co naslouchají mému hlasu: k dispozici je velmi opravdový posun - v práci, doma, s Gaiou, s vaší innate (vrozenou moudrostí těla), buněčnou strukturou. Poselství Kryona se nikdy nezměnilo a uslyšíte ho znovu a znovu a znovu. A musí to tak být, aby se vám to poselství otisklo do vědomí - pro ty z vás, kteří potřebujete, aby se vám do vědomí otisklo. (Pousmání)
(Zbytek sdělení je velmi jemným tónem)
A tak končím tímto: každičkého z vás Bůh zná, všechny z vás. Každý z vás má atributy z minulých životů. Všichni jste Bohu známi. Existuje krásný systém a vy v něm jste a nejste v něm osamělí. Pokud byste kdykoli pomysleli, že jste osamělí, vztáhněte ruku a ucítíte ruku Boha, uchopte ji. Učiňte krok vpřed, abyste zjistili, co se stane.
Když můj partner usedl do křesla (channelera), řekl: "Dávám ti svolení, abys ukázal, kdo jsi." Ajeho způsobem se mu to po dlouhém údobí ukázalo. Ale vše, co musel říci, bylo: "Ukaž mi!" A o to vás žádáme. Je možné, aby věci, o kterých věříte, že jsou neměnné, byly změnitelné?
A odpověď zní:
"Ano, já vím, kdo jsi, znám tvé jméno, a vím, čemu čelíš. Přeji si, aby ses právě teď usmál a viděl věci kompletně dokonalé. Právě teď jsi dorazil k realitě, která pro tebe existuje, ne nezbytně v budoucnosti, ale právě teď. Velice na tebe doléhá, a jen čeká jako kabát, který si oblékneš. Má mnoho barev, a ty barvy jsou barvami míru na Zemi, lidské radosti, dlouhého života a lidstva, které chápe, že Bůh netrestá. Lidstva, které chápe, že je mnoho způsobů, jak Boha uctít a všechny jsou správné - už to nastává... Posbírej všechny ty kousky a pohni se kupředu."
A tak tomu je.
KRYON
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 - Recalibration Completion, 25:19 min.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva F. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Kryonovy knihy
O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.
Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a takéZDE

Stoupej po další příčce na žebříku života a nikdy se nevzdávej !

30. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

V životě je důležité mít cíl a neustále k němu směřovat. Uvědom si skutečný účel a plán ve svém životě, i když možná nebudeš vždy jasně vidět cíl; když scházíš do údolí nebo když cesta zatáčí, nemůžeš vždy vidět za roh. Zjistíš, že se ti vždy znovu do stane povzbudivé duchovní zkušenosti, která tě přenese přes obtížná místa a umožní ti vytrvat bez ohledu na to, s čím se střetneš. Stanov si svůj cíl vysoko - čím výše, tím lépe. Potom budeš muset neustále jít vpřed, růst a rozvíjet se, aby ses k vytčenému cíli dostal. Nikdy nemůžeš sedět v pozadí a být spokojen sám se sebou, nikdy nemůžeš zůstat stát. Vždy sahej po další příčce na žebříku života a poznáš, že každá příčka tě přibližuje k cíli, ať je jakkoliv vzdálen. A tak stále jdi a jdi a nikdy se nevzdávej.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 25.9. - 2.10. 2016

29. září 2016 v 12:45 Myšlenka Nového dne

Milovaní,
nad obyvateli Země vane vítr změny. Opravdu začíná docházet k radikálním změnám dosavadních struktur starého paradigmatu. Všude jsou známky úpadku a rozpadu a lidé ty příznaky rozpadu starých systémů paradigmat cítí. Je to doba, kdy každé lidské srdce musí intenzivně zkoumat sama sebe. Když se lidé noří do svých srdcí, pokládají si důležité otázky. Chtějí znát smysl svého života, proč jsou zde na Zemi a co musí vědět, aby našli pevný základ a ukotvení. Pro ty, co se probouzejí, je to těžká doba a ze strany těch, co jsou probuzeni a vědí, o co se jedná, je zapotřebí mimořádné laskavosti a trpělivosti.
Již dříve jsme mnohokrát řekli, že jak budou do zemské atmosféry přicházet z vesmíru čím dál vyšší úrovně světla, staré způsoby dělání věcí, které nemají tu nejvyšší integritu, již nebudou podporovány. To se teď děje a vy si toho musíte být vědomi - pokud se tak ještě nestalo, abyste mohli uvnitř sebe udržovat rovnováhu a klid. Abyste odolali tlaku starých energií, které teď všude převažují, vyžaduje si to rozhodné soustředění a úsilí. Když k něčemu takovému dojde a vy tu snahu projevíte, pomůže to zmírnit dopad na kolektivní vědomí lidstva. Když bude zřejmé, že si systém vašich čtyřech těl (fyzického, mentálního, emočního a duchovního) žádá výživu, poskytněte mu ji.
Vaše duše si vybrala tento závěrečný cyklus, aby mohla zažít miliardy náhledů, zvuků, chutí, pocitů a vjemů příchodu této monumentální éry na Zemi a k jejím obyvatelům. Staré a nové se ještě promíchává, ale to se rychle mění, když to staré rychle mizí do zaprášeného království mýtů a když za podpory vaší každodenní práce se upevňují nová paradigmata. Když spolutvoříte svět tím, že pevně udržujete svou vyšší vizi toho, jak by mohl vypadat, začíná se to objevovat a zakořeňovat. Prožívejte očekávání a vzrušení těchto časů, konečně dochází k posunu! Váš svět se stává lepším místem, jak jste si vždy představovali a vy čím dál častěji uvidíte, jak k tomu dochází.
Skryté říše dávají ve zvýšené míře o sobě vědět, což zaznamenalo mnoho lidí ve všech oblastech života a v různých prostředích. Je to pravda; je to nová a osvícená realita, která byla vašim očím skryta a vidět to a slyšet mohli jenom vyvolení. Ty bytosti teď byly pověřeny, aby se o svou přítomnost podělily s lidstvem a jejich zvýšená přítomnost přináší do nové reality známky radosti, užasnutí a zázraků. Země je v plné slávě obnovována do své původní nádhery a vy, milovaní, jste toho aktivní součástí!! Vychutnávejte si ten obnovený kontakt s těmi krásnými bytostmi a zkoušejte jim naslouchat a komunikovat s nimi.
Vše, o čem jste snili, o co jste se snažili, aby přišlo v této době na tuto planetu, všechny snahy, vyvinuté na udržování světla, vyšší vize a integrity na vás čekají, aby vás poctili tím, že se budou plně a zázračně manifestovat v této realitě. Konečně přijde MÍR; věřte tomu celým svým srdcem a dovolte tomu, aby se to rozvinulo v božském načasování. Kvůli roli, kterou hrajete, vás velmi milujeme a hluboce si vás vážíme.
Do příštího týdne...
* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

MOST ŽENSTVÍ DO POSVÁTNÉHO MUŽSTVÍ

29. září 2016 v 12:42 Krása muže
Více a více je psáno a zmiňováno na téma "zrození" mužů do svého posvátného mužství skrze ženy. Toto téma je něčím co začíná být v kolektivním vědomí aktuální záležitostí v souvislosti s briskním růstem vědomí na planetě.
Je nutné, aby bylo rozuměno, že tato skutečnost není v sebemenším ohledu útokem proti mužům, jejich přirozenosti, jejich právoplatnosti, není odsuzováním ani povyšováním se nad muže jako takové a ani nepoukazuje na mužskou neschopnost. Tato hluboká skutečnost přichází jako uvědomění prostřednictvím žen, které na své cestě dosáhly jistého stupně vědomí a je chápána a zpracována těmito ženami jedině a pouze z láskyplné úrovně a hlubšího pochopení souvislostí.Nižší lidská mysl nedokáže pojmout hloubku snahy sdělit vesmírnou skutečnost prostřednictvím slov a spustí své egoistické posuzování tohoto tématu.
Dále je třeba si uvědomit, že se otevírají nová témata a pravdy, se kterými se učíme, či rozpomínáme znovu-pracovat a začleňovat do fyzické reality. Tato nová témata vyžadují vyšší úroveň uvědomění, pochopení, otevřenosti a spolupráce.
Věřte ale, že vše "nové" co k nám přichází není již více o souboji mezi muži a ženami, mezi mužstvím a ženstvím, ale o vyrovnání těchto energií, o jejich pochopení a konstruktivním využití, o spolupráci a láskyplném vědomém tvoření.
"Ženy, skrze které tyto "nové" informace proudí jsou si v z hloubi duše vědomy jejich posvátnosti a své zodpovědnosti s nimi nakládat ve jménu nejvyššího dobra, kterého jsou schopny. I pro ně samotné toto znamená další úsek procesu vzestupu do nových a vyšších sfér vědomí.
Proto nyní muži, kteří jsou připraveni na další kroky na své cestě, jsou přivedeni k ženám jisté úrovně vědomí, aby společně nastoupili tvořivou cestu implementace vyšší božské pravdy do partnerství mezi sebou.
Stvořitel nechybuje. Nestvořil ženy a muže aby žili odděleně a dokazovali si, jak jeden druhého nepotřebují. To je pouze jistý úsek cesty kterým jedinec prochází, aby se stal více "uceleným" a nevyhledával či nesetrvával ve vztazích z důvodu emoční, materiální nebo jiné závislosti. Takto "vyzrálý" jedinec - ať muž či žena - začne prociťovat jinou formu řekněme "osamocení", "prázdnoty" či "nenaplnění", kdy cítí existenci velmi silného tvůrčího potenciálu božského partnerského tance mezi mužem a ženou umocněného vyšší formou lásky a pochopení. Vše co tyto "božské páry" vědomě vytvoří ve jménu Nejvyšší Pravdy je těžce zničitelné a zneužitelné. Takováto partnerství jsou Vesmírným Trumfem nové doby, které budou vytvářet nové cesty a tvůrčí možnosti v kolektivním vědomí.
Seděla jsem na terase letního domu svých drahých přátel ve Španělasku s výhledem na hory Andaluzie, které toto klidné a velmi tiché místo obklopují. Přemýšlela jsem a dotazovala se, zda opravdu není tato tematika "znovuzrození" mužů skrze vědomé ženy jen nějakou ezoterickou iluzí a hrou ega. V procesu svého dotazování jsem vstoupila do stavu rozšířeného vnímání kde jsem cítila, že opravdu prožívám "porod"- že se skrze mě rodí "nový" muž. Ale rozumějte, ne fyzicky samozřejmě, ale energeticky.
Muži, kteří jsou přivedeni k jistým ženám jsou muži, které tyto ženy rozeznají ve své božské podstatě a síle. Tato žena vidí a vnímá tohoto muže jak ve fyzické realitě s jeho "programy" a traumaty, ale zároveň vidí jeho božské mužství a tvůrčí mužský potenciál v jeho velmi vysoké formě. A tím tato žena staví MOST pro tohoto muže, který postupně přejde z jedné úrovně vědomí do druhé, protože tato žena propojí dvě úrovně které vnímá a svou vědomou podporou a intuicí ví, do jakých sfér svého bytí může tento muž vstoupit. Přejití tohoto mostu je proces, pro který musí dát muž své svobodné rozhodnutí.
Tento článek je pouze jemným okrajovým dotykem síly, které toto téma skrývá. Lidská mysl není ještě schopna pochopit a uchopit hlubší aspekty toho, co bylo přeneseno prostřednictvím těchto řádků. Ale ti, kteří jsou již schopni se ponořit do hlubšího propojení s vesmírným vědomím mohou být inspirováni ke kladení si nových otázek za účelem hlubšího pochopení a rozpomenutí.
Citáty a články týkající se tohoto tématu, stejně tak jako tématů jiných, je třeba více cítit než hodnotit pouze nižší lidskou myslí. Jen tak poznáte pravou esenci zdroje iformací, které jsou předávány.
S Láskou
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Dva hluboké strachy

29. září 2016 v 7:00 Aktuální Informační chaneling
Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Já jsem Marie Magdaléna. Poklekám před vámi s obdivem a respektem pro to, co na Zemi děláte. Odkrýváte nové cesty vědomí a děláte to, zatímco ještě stále nesete uvnitř sebe břemena minulosti. Právě tak se objevuje i stará bolest a úzkost, neboť nové cesty uvědomění vstupují do vašeho vědomí, do vašeho těla a do vašich emocí. V současném tvoření nových cest vědomí, hojíte starou bolest. Zdá se, že se tak mělo stát v minulosti - byli jste na Zemi již mnohokrát - tehdy však nebylo možné vytvořit nové cesty. Stále příliš vědomí bylo lapeno ve starých institucích moci a autority a lidé byli uvězněni ve strachu o přežití - v úzkosti na fyzické rovině - nebo ve strachu, že budou sociálně vyloučeni. Tyto strachy v lidech leží velmi hluboko. Když nevíte, kdo jste, když jste ponořeni ve strukturách nevědomí, které jsou udržované společností, pak věříte, že jste svým tělem a strach o přežití se vás dotýká v nejhlubším jádru: smrt znamená být zničen. Vyvstávají pak velmi hluboká nutkání bránit se a to může, pokud je to nezbytné, vést ke zničení druhé osoby, abyste zajistili svoje přežití. Je to základní primitivní strach. Pak je tu taktéž strach, že budete vyloučeni sociálně, že už nebudete patřit do skupiny. Tento strach je v lidech také velmi hluboký. Pokud si nejste vědomí své duše, svého božského jádra, pak se domníváte: a) že jste svým tělem a za b) že jste sociálně formovanou osobností v těle. Osobnost, která je formována prostřednictvím sociálních vlivů z minulosti, byla a je vytvářena strachem. Chcete patřit do skupiny a chcete být druhými přijímáni. V každé osobě je bezmocná část, která chce být podporována, potvrzena a přijata. Je to část vás, která chce někam patřit a tato část je v každé osobě stále velmi silná. Právě jste vystoupili ze způsobu myšlení a žití, kterému dominovala moc a bezmoc, z nadvlády strachu. Vnímejte sami v sobě, ve svém energetickém poli, kde tyto staré energie stále fungují. Vnímejte to intuitivně. Vnímejte, jestli jsou ve vaší auře či těle v činnosti viditelné šedé či i tmavší oblasti. Vnímejte tyto staré energie jako je úzkost, přehnaná poslušnost, strach o přežití, strach z odmítnutí a osamění v činnosti. Jsou to dva největší strachy, které omezovaly lidi v dávných dobách. Přeměna k novému vyžaduje čas. Dokážete si dobře představit, že abyste propustili staré strachy, je třeba hodně práce, abyste skutečně důvěřovali vědomí srdce, důvěřovali vědomí, které říká: nejsi jen svým tělem. Vaše tělo je součástí vás, drahocenná část, ve které dočasně žijete a skrze kterou se projevujete. Jste však mnohem víc, než jen to. Jste vědomím duše. Jste živoucím světlem, které je nezávislé na fyzické a materiální formě. Jaký skok ve vědomí to je! Možná mnohem větším skokem je, že jste osvobozeni od sociálního tlaku. Sociální tlak náležící skupině často posouvá lidi k nižší vibrační úrovni: davovému vědomí. Často se stává, že to, co dominuje skupině nebo davu, mocenské struktuře nebo osobě, vyvolává ty největší strachy v lidech a manipuluje s nimi. Tyto strachy jsou těmi největšími překážkami, které lidé zažívali v minulosti. Právě kvůli těmto strachům lidé schází do My-prostoru sounáležitosti, který se staví proti druhým lidem nebo něčemu mimo tuto skupinu. Pak začínáte smýšlet v termínech "my versus oni". Stalo se zásadním patřit do své skupiny. Strach musí být vždy potvrzen spolu s jeho nápravnými opatřeními: způsob, jak se vypořádat s těmito strachy zahrnuje násilí a dominanci směrem k těm, kteří jsou mimo tuto skupinu. Jak můžete v této době ve světě kolem sebe vidět, tato témata vystupují velmi silně napovrch. Nyní je vyžadováno větší vědomí, to, které spojuje a vidí stejnost ve všech druhých lidech, dokonce i když pochází z naprosto odlišného prostředí, historie a kultury. Vnímat, co s druhou osobou sdílíme, i když je tato osoba zcela odlišná. To je úloha této doby jak na vnitřní úrovni, tak také mezi zeměmi a kulturami. Je to velký průlom, který uzdraví tento svět. Největším krokem k tomuto uzdravení je propustit svoji identifikaci s tělem a se sociálně formovanou osobností, povznést se nad tyto identifikace a znovu uznat volání své duše. Vaše duše vám říká, že vše je možné, zatímco strach ve vás našeptává, že je možné jen velmi málo, že se potřebujete chránit například před druhými nebo před nemocemi. Duše, která však žije ve vás, je statečná a silná, překračuje omezení. Ráda bych vám pověděla, o sobě, se kterou hovořím, že už jste po mnoho životů a po velmi dlouhý čas pomáhali zvyšovat vědomí na Zemi. Před tímto životem, jste již ochutnali pocit jednoty, o kterém hovořím: fakt, že jste více než vaše tělo, pocit být zajedno s druhým, i když druhý pocházel ze zcela jiného zázemí. Už znáte pocit chtít se povznést nad třídní a sociální statusy, i přesto, že tato energie nebyla na Zemi vždy vítána. Bylo pro vás procesem učení vypořádat se s rozdíly mezi tím, jak cítíte a myslíte, a jak vnímá a myslí svět kolem vás nebo jak vnímá věci majorita lidí. Nezapomínejte na to, že mnoho lidí by rádo přemýšlelo jinak, vnímalo jinak, neboť nikdo není šťastný v sevření strachem, nikdo tohle nechce. Během tohoto času se děje to, že narůstá počet lidí, kteří mají dost života založeného na strachu. V atmosféře Země je nyní mnoho nové energie - stejně jako vnímání možnosti, že věci mohou být jiné - že se lidé probouzí. Vskutku, mladé, nové generace, které se nyní rodí na Zemi, více a více zažívají tuto novou energii, kterou nesete s sebou po mnohá staletí, a tak mají čím dál menší zálibu ve starých způsobech. Z pohledu existujících vzorů myšlení, je však tato nová generace vnímána jako divoká, nepřizpůsobivá zaběhnutým normám, jako chaotická nebo vedoucí k problémům s chováním. Tato energie obsahuje rodící bolesti, něco nového chce být zrozeno. Nyní přicházím k hlavnímu bodu tohoto povídání. Jste zde jako zkušení a spolehliví rádci, abyste sloužili v tomto čase jako porodní báby zrodu této nové energie. Přesto to vyžaduje od vás mnoho, neboť stále uvnitř sebe nesete traumata, mylné úsudky a odmítání: víte, jaké to je být souzen za své nové názory. Je to součást vašeho dědictví být sociálně izolovaní, být jinými, zanechalo to ve vás emocionální zranění ode dne, kdy jste se narodili. Ve skutečnosti ve vás tato zranění byla dokonce před tím, než začal tento život. Nyní je čas, kdy budete žádáni, abyste vystoupili ze své ulity a ukázali se. Abyste pomohli s novou energií, která se nyní manifestuje převážně prostřednictvím mladých lidí a byli jim, jak se říká, průvodci. Můžete být pro ně průchodem, protože máte hluboké pochopení jak starého, tak nového. Stojíte jednou nohou v tom starém a byli jste tímto starým zraněni. Máte tak soucit s lidmi, kteří se bojí odmítnutí nebo osamění. Máte taktéž soucit s lidmi, kteří se hrozí smrti, protože věří, že neexistuje nic jiného než fyzické tělo. Vaše vědomí se rozšířilo, právě proto, že jste museli žít a pracovat v temnotě, proto jste těmi, kteří mohou být mostem mezi starým a novým. Právě proto se na vás obracím. Žádám vás, abyste se ujmuli svého přirozeného místa, přestože vím, kolik úsilí vás to může stát. Tolik jste se sžili s představou, že tu pro vás není místo, že se cítíte tímto úsilím zcela zmoženi. Avšak právě v tomto bodě, jste přiváděni k úkolu. Když jste v bodě, kdy si myslíte: "Vzdávám to, není tu nic víc, co mohu dělat", pak nastává bod zvratu, kdy můžete konečně umožnit všemu cokoli se stane, skrze sebe proudit. Odevzdáváte svou osobní vůli, své představy o tom, jak by věci měly být a dovolujete si pohybovat se s proudem své duše. Síla, kterou jste rozvinuli, a také bolest, kterou jste trpěli, v mnoha způsobech zlomila vaše ego. Je to bolestný proces, protože ego odporuje bolesti a tomu, být zlomený. Přesto je to jediná cesta, neboť bolest a trauma, které si nesete, jsou v jistém smyslu součástí této cesty. Když skutečně cítíte tuto bolest a obklopíte ji pochopením, pouštíte se. Jste v jistém smyslu ochotni "zemřít" díky poznání, že vás nese něco většího. Odevzdáváte se svému nejhlubšímu a nejpravdivějšímu jádru a již nebojujete s pozemskou realitou. Stejně tak přestáváte s přesvědčováním druhých, neboť se skutečně stáváte sami sebou. Nejste tu už proto, abyste měnili druhé, ani abyste měnili sami sebe: jste právě sami sebou. A to je přesně ona funkce mostu, která je vašim přirozeným místem. To je to, co mám na mysli, když říkám: Ujměte se svého přirozeného místa. Mějte soucit se sebou a se starou bolestí, která ještě ve vašem životě je, a dovolte, aby se dělo léčení. Když vnímáte tento proces jako součást své cesty a zanecháte tuto starou bolest, uzdravení nastane samo od sebe. Bude vám pomoženo ze všech stran. Vše, co touží žít, růst a radovat se, je vám k službám: průvodci, pomocné síly z vesmíru. Musíte být jen ochotni ujmout se svého přirozeného místa a říct si: "Nebudu již déle žít dle strachu. Stále tu mohou strachy existovat, avšak já jsem víc, víc než to. A připomínám si to každý den." Pak uvidíte, že život vás přivádí na místa, kam patříte, kde se cítíte dobře, kde můžete zažívat radost a potěšení. Být pracovníkem světla, nositelem změny, již nevyžaduje velkou zátěž a plno utrpení. To patří minulosti a není to již vašim osudem. Cesta k novému i pro vás znamená nové zrození: v míru se Zemí, kde můžete přirozeným způsobem zaujmout své místo. Nakonec vnímejte, zda tato slova "ujmout se svého přirozeného místa" spontánně přináší obrazy ve vaší mysli. Možná vám přijde místo z vašeho každodenního života nebo situací nebo činností nebo možná vyvstane nějaká možnost pro budoucnost. Kde se cítíte skutečně klidně a šťastně? To jsou ta místa, kde můžete nechat svou energii přirozeně proudit. Sledujte, zda na vás někdo volá. Možná je to tvář někoho, koho znáte. Možná se objevuje ve vaší představivosti nějaké prostředí, je to někde, kde vás to zve šťastnou cestou? Nebojte se věci vyzkoušet, protože je tu spousta prostoru pro svobodnou hru. Vstoupit do své síly znamená vracet se domů na Zemi tak, jak jste, a zaujmout tu své místo. Zní to velmi jednoduše. Je to však vrchol dlouhé cesty, který jste jako duše vytvořili. Žádám vás, abyste se tomuto místu odevzdali, už to není tak daleko. Děkuji za vaši pozornost. Marie Magdaléna © Pamela Kribbe www.jeshua.net Překlad: Denisa Vaňková www.jeshua.cz

TAJEMSTVÍ VLASTNÍ MOCI SPOČÍVÁ V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU

29. září 2016 v 6:00 Informace odjinud

Stále rychleji dochází k obrovským změnám v našem vědomí. Nejlépe to pozorují ti, kteří se již dokázali pustit všeho starého a nedrží se starých vzorců myšlení. Vědomě pozorují změny, které se dějí nejen u nich, ale také v jejich okolí. Opustili svoji zónu jistot a začínají objevovat příležitosti, které jim dříve unikaly. Inspirace ducha jim podává ruku a probuzené srdce jim začíná svítit na nové cestě. Narůstající vlny vesmírných energií způsobují, že se dostáváme vědomě ke svým nejhlubším kořenům své Božské podstaty. Začínáme si plně uvědomovat kdo doopravdy jsme a závoje dalších a dalších iluzí odhazujeme na smetiště dějin. Velmi rychle tak postupujeme ve svém vývoji a to, co by ještě nedávno trvalo zpracovat a uvědomit si roky, dnes můžeme prožít, pochopit a přijmout za pár dní. Stačí vyslat záměr, otázku, na kterou hledáme odpověď, a odpovědi začnou přicházet samy. A to každému, který již začal důvěřovat sám sobě a nehledá vně, ale uvnitř sebe. Všechny ODPOVĚDI, které POTŘEBUJEME znát, totiž NALEZNEME v PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU. Nemusíme pro ně chodit do minulosti ani do budoucnosti, ani do jiných světů. Když se plně ponoříme do přítomnosti, najdeme tam KLÍČ ke světu, v nímž právě žijeme ŽIVOT, který je pro nás nejdůležitější. Vše ostatní je balast, kterým si jen vše děláme zbytečně komplikované a zavádí nás to opět pryč od sebe. JEDNODUCHOST vyjadřuje přítomnost DUCHA! Čím více lidí procitne a bude žít v PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU, tím rychleji se NOVÉ VĚDOMÍ bude ukotvovat na Zemi a budou se odplavovat staré nánosy špíny a lží. Manipulace druhé strany ale tím neustává, naopak, odvádění pozornosti od sebe nabírá na obrátkách. Proto je nejdůležitější se zaměřit na sebe a své nitro. Toto by se již mohlo zdát nějakou frází, ale je to POZNÁNÍ, že jinudy cesta do lepšího svobodného světa nevede. V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU se stáváme přijímacím KANÁLEM pro INFORMACE, které jsou pro nás důležité. Vedou nás také ke změnám, které máme v životě uskutečnit, abychom žili kvalitnější ŽIVOT. Můžeme se tak postupně zbavit strachů nebo uzdravit naše fyzické tělo, protože jsme vědomě napojeni na svůj ZDROJ. Jsou to informace NAŠE a jen pro NÁS. Druzí se pak změnami, ke kterým docházíme, mohou inspirovat. Opět je důležitý náš ZÁMĚR a jeho ČISTOTA. Stát se POZOROVATELEM a zároveň pánem vlastních myšlenek, ve kterých TVOŘÍME vše NOVÉ, nás dovede do JEDNOTY s každým, který žije TADY A TEĎ. TAJEMSTVÍ VLASTNÍ MOCI TEDY SPOČÍVÁ V UMĚNÍ PROŽÍVAT PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK A POCHOPENÍ PŘICHÁZÍ JEDINĚ ZEVNITŘ. V přítomném okamžiku sepsala Renata smiley Tlumočíme informace z kolektivního vědomí Kristovské setby, které má každý v sobě. Stačí se jen naladit a připojit. Pro ty, kteří chtějí reagovat: informaceodjinud@gmail.com Pro ty, kteří respektují volbu daru: DAR za DAR INFORMACE ODJINUD

Mnohokrát jsi již slyšel slova " Život je takový, jakým jej učiníš ", ale co jsi pro to udělal?

29. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Mnohokrát jsi již slyšel slova " Život je takový, jakým jej učiníš ", ale co jsi pro to udělal? Nechápeš, že řídíš svůj život, své štěstí, svůj úspěch, své radosti i svá trápení? Život může být úžasný, vzrušující a slavný, ale záleží na tobě, abys ho takovým učinil tím, že od něj budeš očekávat to opravdu nejlepší. Žij pouze dneškem a plně ho prožívej, Nikdy neztrácej čas starostmi o zítřek a úvahami, co může přinést, a nedělej si starosti, když cítíš, že se nemůžeš s něčím vypořádat, ať je to cokoliv. Vždy se snaž vidět světlou stránku života a soustřeď se na ni v přítomném okamžiku. Jestliže včerejšek neproběhl hladce, neznamená to, že dnes to bude stejné. Včerejšek zanech za sebou; uč se z něho, ale nepřipusť, aby ti zkazil dnešek. Dnešek leží před tebou, nedotčený a neposkvrněný. Co s ním učiníš?

FYZICKÉ TĚLO A NOVÁ REALITA

28. září 2016 v 6:00 Informace odjinud

Jak dochází k hlubokému posunu, naše Fyzická Těla se začínají přizpůsobovat Nové Realitě a Mřížkám Vyššího Vědomí. Jsou zde zahrnuty dva procesy. První je hluboké čištění a odkládání všeho co je těžké, nízkovibrační, toxické a omezuje nás i ostatní. Můžete si všimnout, že vaše tělo vyhledává změny v jídelníčku, ve cvičení, vzorcích spánku a ve vyjádřování. Tento proces "ujasnění" je nezbytný pro další krok, kde tělo začíná "vdechovat světlo" do Buněk. Proces "dýchání světla" je Buněčný Proces a objevuje se spontánně v Buňkách, když je tělo v dostatečně vysoké Frekvenci a připravené "přepnout". V tomto bodě bude tělo získávat kolem 50% živin ze Světla v procesu nitrobuněčné syntézy a kolem 50% z Fyzické Výživy. Tento posun se objevuje pouze je-li Tělo čisté, uzemněné a vyladěné na Tělo Světelné. Je to Spontánní Evoluce která se objeví, až jste připraveni. V tom bodě se stanete "Zářícím" a začnete vyzařovat Světlo a energii ze svých Buněk. Toto je První stupeň Posunu ze staré, na Uhlíku založené Fyzické Formy, do Nové, Křišťálově Světelné formy. Milovaní, žádáme vás, netlačte na tento proces, ale naslouchejte svému tělu a tomu co potřebuje. Pokud nejste připraveni na Posun, můžete stále potřebovat více tradičních metod výživy, dokud není vaše tělo plně připraveno. I po posunu budete muset monitorovat vaše živiny a energetickou úroveň, abyste se ujistili, že vaše tělo zvládá své nové vzorce energií a vyzařování. Potom co provedete posun zjistíte, že je velmi těžké být v blízkosti lidí a prostředí, které je toxické a znečištěné. Vaše nová energetická stavba/struktura je navržena pro Novou Zemi a bude toužit po čistém vzduchu, světle, výživné stravě a světlem vyplněném a harmonickém prostředí. Tento posun Fyzicko/Energetického fungování bude pocítěn také na Emočních a Mentálních rovinách. Vaše Emoční a Mentální energie mohou být na nějakou dobu nestabilní a široce kolísat jak bude váš celý Organismus vstřebávat vyšší světelné energie cestující skrze váš nervový systém a zažehávat váš hormonální systém a mozkové buňky. V některých situacích můžete reagovat velmi rychle a se silnými emocemi. Vězte, že přizpůsobit se zrychlení ve vašem organismu bude chvíli trvat. Milovaná rodino, celou dobu jsme vám ukazovali jak se uzemnit do Zemské Hvězdné Čakry a Zemského Středu, a jak se naladit na Vesmírné Srdce. Toto je základní denní praxe při práci integrace při světelném dýchání a zrychlení světelných impulzů v nervovém systému. Když je tento proces ukončen, ucítíte jak se vyrovnáváte v novém vnímání sebe samých a své síly jako Mistra Světla. Budete mít více důvěry ve své schopnosti manifestovat skrze práci s Božským Světlem a jeho tvarováním ve spolutvoření s Božským Zdrojem. Archanděl Michael prostřednictvím - Celie Fenn http://www.starchildglobal.com/Newearthenergiesoctober2013 Ilustrace: www.complexitygraphics.com Překlad: Martina Atiriamin Christová www.SlunecnaBrana.eu Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevřeni ke změnám.....

28. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl a ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco pro to uděláš, nastanou změny, zpočátku malé, a pak se rozšíří, až nakonec zahrnou vše. Považ, jak je to úžasné a povzbudivé vědět, že můžeš pomoci napravit stav světa změnou ve svém nitru, a tak ovlivnit změny vnější. Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevřeni ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají; jsou jako kvasnice, bez nichž by těsto nevykynulo. Bez změny by vše stagnovalo a odumřelo. Měň se tedy a rozvíjej v opravdové radosti a díkůvzdání a bud'vděčný, že tak můžeš činit. Začni s tím hned teď.

Horoskop na období 26. 9. - 3. 10. 2016

27. září 2016 v 13:43 Doteky Nového Života

Požehnání 17
Stálé trvá konjunkce Slunce a Jupitera z minulého týdne. V tomto týdny se k této konjunkci přidá Luna, 1. 10. nastane novoluní. Děje se tak proto, aby vliv expanze, vývoje mohl vstoupit do emocí, duše, nevědomí a buňky. Tato energie bude pracovat s vaším nevědomím, se zápisy duše, které budou osvobozovány a uvolněny. V prvopočátku to může přinést zaplavení "negativními" pocity. Jen je nechte projít, stačí je přijmout. Ano, i tohle v sobě mám, děkuji. A důvěřujte své vnitřní moudrosti, že dostanete impulz, co s tím a jestli je to vůbec potřeba řešit. Mars, který symbolizuje konání, čin, se přesouvá do dalšího znamení. Ještě před novoluním proto můžete ucítit změnu energie.
Mars 27. 9. vstupuje do znamení Kozoroha a zůstane zde do 10. 11. 2016. Mars jako symbolika mužské energie, bojovníka, impulzu, ega, vede k rozhodnutí, k akci, činu, projevení vůle, síly. Také symbolizuje boj, vztek, hněv, sexualitu. Mars v Kozorohu se projeví zemitě, zrale a zodpovědně. Jedná systematicky, cílevědomě, odpovědně, eticky, seriózně, ctižádostivě, konzervativně, svědomitě a prakticky. Je motivován důvěrou, poctivostí, úspěchem a uznáním.
Rozzlobí se účelově a s pocitem viny. Jsou tady velké nároky, jak na sebe, tak i na druhé. Je zde nebezpečí ke konání bez citu, se sklonem k přísnosti a tvrdosti. Hlavním zájmem je zodpovědně naplnit povinnost. Mars v Kozorohu přinese více pocitu stability a uzemnění.
Mars v dynamickém spojení se Sluncem a Jupiterem je velkým impulzem, třeskem, silná energie, která se odráží na našich tělech. Bolesti hlavy, teploty, horečky, záněty, úrazy a nespavost. Energie je tak silná, že můžeme cítit tlaky na temeni, uprostřed čela, ve třetí - solární čakře nebo v první čakře. Tento aspekt bychom mohli nazvat početím, sice trochu neplánované, ale osudem dané. Zároveň se objevuje sklon k agresivitě, kterou uvolňujeme napětí. Kde jsou nižší energie, tam to vede k boji, násilí a útokům. Když překročíme ego, nemusíme bojovat a někoho ohrožovat, ani být ohrožován a bránit se. Je potřeba rozvíjet spolupráci, komunikaci a harmonii.
Novoluní nastává krátce po půlnoci 1. 10. na sabiánském symbolu: "Staří Mistři" vystaveni ve zvláštním oddělení galerie. Klíčová myšlenka: V čase zmateného hledání nových hodnot v chaotické společnosti je potřeba se vrátit k pramenům. Je potřeba se navrátit k čistému Zdroji. K jednoduché pravdě, k přirozenosti.
Toto je téma na následující období do dalšího novoluní.
Do 30. 10. můžeme využít harmonického aspektu Pluta v Kozorohu a Merkura v Panně. Síla myšlenky, schopnost zhmotnění, síla Ducha v mysli. Myšlenka je počátek tvoření a projevené tvořeníje slovo: "Na počátku bylo slovo." Mohou se proto ve vaší mysli rodit nové nápady, vize, nové vědomí, pokud je mysl otevřená.
Venuše, planeta hodnot a lásky, je ve znamení Štíra. City jsou prožívány hluboce a intenzivně. Venuše v harmonickém aspektu na Neptuna (26. 9. - 5. 10.) ukazuje, že dochází k propojení lásky pozemské s bezpodmínečnou láskou "Nebeskou". Přichází velký příliv lásky "Božské Matky". Lépe řečeno - my se jí otevřeme, protože ona tady stále je. Snadněji otevřeme své srdce lásce. To napomůže harmonizovat vztahy, upevňovat, prohlubovat a vytvářet nové vztahy. Zároveň se objeví pocity naplnění, hojnosti a moudrých, lásky plných hodnot. Odpuštění, láskyplné přijetí a milosrdenství v sobě můžeme prožít a následně projevit.
Požehnaný týden, s láskou Petra Nel
Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová - www.astrologiepetranel.cz

Jaroslav Dušek: Vaše domy jsou výrazem vašeho strachu

27. září 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí
Martina: Jaroslave, hledal jsi filosofii a svůj vztah k životu, jak ho představuje toltécká moudrost, nebo si filosofie našla tebe?
Já myslím, že nehledal, mně to prostě bylo blízké. Když jsem se s tím potkal, tak jsem zjistil, že věci, ke kterým jsem došel, jsou potvrzeny i některými prastarými národy. Mě to překvapilo a potěšilo, protože se mi stávalo, že jsem se v mnoha debatách dostával do sporu, protože můj názor, ke kterému jsem došel, mnoho lidí nesdílelo.
Takže když jsem objevil to toltécké učení, tak se mi to zalíbilo, protože tam bylo souznění s tím mým pohledem na život. Byly tam samozřejmě věci, které jsem neznal, novinky, se kterými jsem se musel vypořádat. Protože pojetí toltécké lásky bylo pro mě naprosto nezvyklé.
Oni nevidí lásku tak jako my, nevidí vztah jako závislost, nevidí vztah jako drama, jako sebevlastnění. Ty jsi moje žena, můj muž, moje děti. Oni to vnímají tak, že se potkají dvě bytosti, které se navzájem podporují. A podporují se navzájem tak, že každá z těch bytostí rozvíjí svůj dar, skryté vnitřní dřímající tiché vědění. Láska je podle toltéků prostor, který umožní rozvinout naši unikátnost.
Naše pojetí je, že se musí lidé přizpůsobit, je potřeba, aby každý hezky ustoupil, aby vytvořili nějaký kompromis. A pro ty toltéky je to úplně obráceně, každý rozvíjí ten dar a vzájemně ho umocňují.
Toltécká láska není žárlivá. Tam, kde je žárlivost, chybí láska; žárlivost je výrazem touhy ovládat, vlastnit a je také výrazem strachu z toho, co by se stalo, kdybych byl sám. Vlastně ten toltécký klíč je přijmout sebe sama.
Dokud člověk nemiluje sebe sama, tak hledá někoho, kdo mu tu lásku poskytne. Podívejte se na naše filmy. Řešíme vztah jako drama. Láska je nám ukazována jako něco nesnadného, komplikovaného, těžkého.
To mi chvilku trvalo. Toltéci mají takový postulát: Máme právo milovat, ale nemáme právo to vyžadovat od miláčka nazpátek. Evropskou mysl napadne, tak počkej já budu někoho milovat a on se na mě vykašle?
Martina: Kdy jsi vzal toto učení za své?
Od 14 let jsem hrál divadlo. Když děláš improvizaci, musíš se nechat vést. Improvizace mě naučila, že není potřeba znát dopředu nějakou cestu.
Mánie intelektu zavedla civilizaci tam, kde je. Znamená to nedůvěru v přítomnost, nedůvěru v to vyladění a znamená to strach. Strachem řízená lidská mysl potřebuje plánovat, touží se pojistit, touží vytvořit jistotou do budoucna, že se něco povede.
Tento strach vytvořil tu strnulost, která nás ovládá. Jak říká filosof Bělehradský. Období páry střídá období ledu. Pára poháněla auta, pomáhala nám, jenže teď je všude tolik aut, jsou zácpy, že přišlo období ledu, ztuhlosti. Automobilismus nás ovládá. To, co mělo pomáhat, nás teď najednou brzdí, zatíží.
Mayové si uvědomili, že kvůli kolu budou muset uhladit a vyrovnat cesty. Viděli dopředu, jak přizpůsobíme kolu kompletně prostor. Musíme asfaltovat, dělat rovinky, vše se musí přizpůsobit autu. Vidíš zbožštění toho auta. Podzemní garáže, autošampon, autokosmetika, řidičské oprávnění. A tohle ti Mayové viděli.
Příčina toho, kam došla naše civilizace, je pohodlnost. Postupně přivedla člověka ke všem těm strojů, šlehačům, kvrdlačům.
Martina: Čím to, že Mayové udrželi pocit bdělosti?
Přestaneš být bdělý, když se tě zmocní strach.
Strach se zmocní, když začneš rozvíjet myšlení. Já když jsem přemýšlel o tom, co je na lidské bytosti nejstrnulejší, tak mně přišlo, že myšlení. To je nejvíc tvrdé. Názorový systém, náboženský systém. To jsou strnulé a tvrdé důvody. Lidé se kvůli náboženství hádají, zabíjí, nemluví spolu. Nedokážou odhodit spor, natolik je pohltí to tvrdé myšlení.
V momentě, kdy nemáme jedno oko otevřené dovnitř, a obě napřeme ven, do tzv. vnější reality, tak cokoli my v tom vnějším okolí začneme organizovat a zapomeneme přetvářet sebe, tak se nám stane, že začneme vytvářet něco, co je vlastně materializací těch našich strachů.
Začneme se opevňovat, stavíme hradby, stěny domy, musíme domy zamykat. Bytost ovládla jakási entita, kterému se říká ego, které odděluje lidi od sebe. Člověk vidí sebe sama jako něco jiného než to okolí.
Mayové a Toltéci věděli, že ostatní jsme my taky, protože bychom jinak nebyli živí. Věděli, že když přestaví venku, musí přetvářet i vevnitř.
Tolték nepostaví jadernou elektrárnu, protože neví, co s tím dál. My jsme běloši posedlí ohněm, skočíme do reality a věříme, že to nějak dopadne. Sledujeme krátkodobou výhodu.
Toltécké učení je manuál k tomu, jak komunikuješ s tím celkem a bez zprostředkovatele. Nepotřebuješ tam kněze nebo někoho, kdo ti to zprostředkuje tzv. líp.
Když pochopíš, že když sama sebe nenaladíš, budeš hrát neladně.
Lidská svéhlavost si myslí, že jsme nejmoudřejší tady na planetě. O to opíráme naše ekonomické právo. Klidně jsme si rozparcelovali planetu a nezeptali se těch, kteří na tom území bydlí. Těch zvířat. Když si oplotíme pozemek a vytlačíme tvory, které tady žili, vytváříme protitlak, kdy se ti vytlačení budou cpát zpátky.
Když si ego chce vytvořit prostor pro sebe sama, tvoří ho tak, že vytlačuje z něho ostatní.
Dnešní erbovní slovo je boj. Bojuje se s přírodou, za práva zvířat, za práva dětí, za práva žen, bojuje se proti rakovině, proti korupci, volební boj probíhá, dneska je boj na všech frontách. A ta mysl je zaplavená slovem boj, kterou zesílil Charles Darwin tím přirozeným bojem druhů.
Martina: Světová zdravotnická organizace zkonstatovala, že největším nebezpečím tohoto století a nejpozději do roku 2030 by se deprese měla stát nejrozšířenější nemocí. Co si o tom myslíš?
Že to je magie. Kdyby světová zdravotnická organizace chtěla opravdu lidi vyvést z deprese, tak by zakázala léky. Tak by zakázala farmaceutickým firmám vyrábět to, co vyrábějí.
Je to typická hypnóza a magie. Veškeré prostředky, které potřebujeme k našemu léčení, ty tady jsou.
Celý koloběh deprese je založen na tom, že odevzdáš svoji moc do rukou někoho jiného.
"Jeden ze základních toltéckých postulátů je, že neodevzdáš svoji moc do rukou někoho jiného. Když odevzdáš svou moc, vznikne ti nemoc. "
Pokud odevzdáš svou moc do rukou někoho mocnějšího, aby on to vyřešil, dostáváš se do vleku lidí, někdo bude moudřejší, někdo bude hledat prospěch, někdo se bude snažit, ale vždycky to bude vně tvého vlivu, protože ty jsi odevzdala tu moc.
Když odevzdáme své zdraví do rukou svého lékaře, čeká nás deprese. Neboť se jednoho dne dozvíme, že náš lékař není schopen naše zdraví vyléčit.
Je zajímavé, že všechny léky mají vedlejší účinky. Ty léky jsou vyvíjené a testované po mnoho let. A přesto se nepodaří vynalézt lék, který nemá vedlejší účinky. Možná to opravdu nejde, a pak se musíme vrátit k přírodním látkám. Příroda je tvořena mnohem kompaktněji a lépe, ale naše pýcha nedovoluje si to přiznat.
Ve staré Číně jsi platila lékaře jen, pokud jsi byla zdravá. Pokud jsi onemocněla, musel tě léčit na své náklady. Představ si, že by to takhle fungovalo u nás.

Neboj se; Já jsem stále s tebou.

27. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Nikdy neztrácej čas a energii přáním, abys byl někde jinde a dělal něco jiného. Přijmi svou situaci a uvědom si, že jsi tam, kde jsi a že děláš to, co děláš, ze zcela určitého důvodu. Uvědom si, že nic není náhodné, že se musíš naučit určitým lekcím a že situace, v níž se nacházíš, ti byla určena, aby ti umožnila poučit se z těchto lekcí tak rychle, jak je to jen možné, abys mohl jít kupředu a vzhůru na své duchovní cestě. Jistě nechceš zapadnout do vyjetých kolejí, jakkoliv bezpečné a jisté se ti mohou jevit! Pomysli na to, jak hloupý a nezajímavý by byl život, kdybys zvolil vyjeté koleje. Život je plný vzrušení a očekávání, jsi-li ochoten jít nebojácně vpřed do neznáma a další krok udělat v naprosté víře a důvěře spolu se Mnou, svým průvodcem a společníkem. Neboj se; Já jsem stále s tebou.

TRANSFORMACE - PŘEROD - PŘÍZNAKY

26. září 2016 v 9:40 Informace odjinud
Tento článek čerpá z textu jihoafrické terapeutky Celin Fenn, napsaného se záměrem pomoci lidem, kteří zažívají rychlý posun k multi-dimenzionálnímu uvědomění, případně přerod indiga v krystal.
Pro některé lidi je tento přechod k novému stupni vědomí relativně hladký, ale pro mnohé je spojen s krizí. Jsou to obvykle lidé, kteří se rozhodli otevřít vyšším dimenzím. Tato volba se neděje logickou cestou pomocí racionální mysli, je to volba duše v odezvě na dostupné energie přechodu Země samotné. Tak se někdy člověk dostane k psychickým, emočním a tělesným změnám, pro které nemůže najít žádné logické vysvětlení, což může způsobit krizi. Klasičtí lékaři a psychologové v těchto případech mohou nabídnout jen velmi malou pomoc, neboť zpravidla nemají nejmenší tušení, co člověk prožívá. Při negativním výsledku veškerých testů je člověk považován často za hysterického, neuzemněného nebo dokonce schizofrenního.
Tento přerod se častěji přihodí lidem, kteří se vydali na duchovní cestu a jsou lépe připraveni na nastávající změny. Dochází k němu ale i u indigových bez ohledu na to, v jakém stavu duchovního uvědomění se nacházejí; zakoušení těchto spontánních proměn je činí velmi zranitelnými. Užívání drog, které není u adolescentů tak vzácné, může příchod této přechodové krize vyvolat v době, kdy na to osobnostně není člověk ještě zralý. Některé z příznaků mohou být:
Náhlá extrémní citlivost k lidem a prostředím. Osoba, která předtím byla společenská a aktivní, najednou shledává, že nezvládá pobyt v nákupních centrech a přeplněných místech, jako restaurace.
Rostoucí duševní schopnosti a uvědomění. To se nejčastěji projeví ve schopnosti téměř "slyšet" vnitřní myšlenky a vnímat pocity jiných, což může být znepokojující, pokud si dotyčný představí, že i ostatní mohou číst jeho myšlenky a pocity. Také dochází k extrémní citlivosti k negativní energii prostředí nebo osob, kdy může dojít i k tomu, že člověk najednou nedokáže tolerovat některé lidi, kteří mu dosud byli blízko.
Rostoucí citlivost může vést až k panickým nebo úzkostným záchvatům. Ty se mohou objevit v kteroukoliv dobu, dokonce i v noci, když se člověk probudí. Často přitom není žádný skutečný důvod pro tyto stavy, jakkoliv se dotyčný může pokoušet příčinu najít.
Člověk se také může přistihnout, že dlouhé časové úseky nevnímá a nebo civí do prázdna, že se chce prostě jen posadit a nic nedělat. To může být pro člověka, který byl dosud velmi aktivní a plný energie, velmi znepokojující. Je to způsobeno přizpůsobováním vědomí na vyšší hladiny než dosud. K tomu je potřebné dostatečně odpočívat, déle spát a celkově zpomalit.
Utkvělé obavy ze zničení lidstva (znečištěním, nedostatkem prostředků, mimozemšťany, technikou atd.). Ty pramení z toho, že je multi-dimenzionální vědomí napojené na všechny úrovně kolektivního vědomí, včetně té části, která obsahuje strachy a starost o přežití druhu. Protože má dotyčná osoba často obavy o vlastní přežití, má sklon rezonovat s touto částí kolektivního vědomí nebo morfického pole.
Nutkavá potřeba porozumět tomu co se děje, která vede k přetížení mysli, takže se člověk může obávat zešílení, může trpět "vyhořením" a nebo mít strach, že nebude zvládat každodenní život. Psychologové ani lékaři nemají většinou moc účinných prostředků jak pomoci.
Deprese bez důvodu nebo spojená se stavem krize. Toto je často projevem toho, že se vědomí zbavuje starých energetických vrstev, které potřebují být uvolněny. Není nutné tomuto procesu nijak napomáhat či prožívat uvolňované obsahy, stačí dovolit tělu uvolnit energii. Mějte s tímto procesem trpělivost a vězte, že to přejde.
Narušený spánek, s probouzením až třikrát za noc nebo kolem 3.hodiny ráno. Opět je to důsledek toho, že se vědomí přizpůsobuje novým cyklům aktivity. Vyšší vědomí je často aktivnější spíše v noci, kdy jsou nižší úrovně vědomí klidné.
Cítění "cizích elektrických polí" procházejících tělem. Tělo krystalu je neuvěřitelně citlivé a vnímá sluneční a lunární vlnění, vesmírné vlnění a energie z galaktického centra. Tyto energie často pomáhají v procesu přepojování těla na vyšší energie. Tento proces může být docela nepříjemný, ale tělo nakonec těmto energiím přivykne. Nejintenzivnější vjemy budete mít pravděpodobně kolem úplňku. Pomoci při zvládání těchto jevů může to, že půjdete ven, bosýma nohama se postavíte na zem a představíte si, jak energie prochází vaším tělem do Země.
Celá šíře fyzických pocitů a zážitků, obvykle spojená s detoxikací. Tělo krystalu nedrží žádné jedy, ale dovolí všemu projít. Na cestě ke krystalu je tedy nejlepší učit se prostě všechno nechat projít skrz a nic v sobě nedržet. V průběhu transformace je ale nutné nejdříve uvolnit roky shromažďovaný "toxický odpad", jak fyzický, tak emocionální nebo mentální. To se děje fyzickou cestou přes tělo v podobě symptomů jako intenzivní únava, bolesti svalů a kloubů, obzvláště v kyčlích a kolenech, bolesti hlavy, zejména u spodiny lebeční, bolesti krku a ramen.
Zvětšená chuť k jídlu a změny hmotnosti. Tělo při tomto procesu potřebuje obrovské množství energie.
Schopnost vidět "za oponu", tedy vnímat duchy, dévy, mimozemské bytosti nebo anděly a komunikovat s nimi. To může být až děsivé, jestliže osoba není zvyklá na tento rozměr vědomí.
Pokud se nacházíte na začátku nebo v průběhu transformace, nejvíce vám celý proces usnadní to, když nebudete klást odpor a prostě začnete následovat impulzy, které přicházejí - hodně odpočívat, chodit do přírody, jíst kvalitní stravu, najít čas, kdy veřejná místa nejsou tak přeplněná lidmi, případně také změnit práci, bydliště a další okolnosti tak, aby byly v souladu s vašimi nejhlubšími potřebami. Vyplatí se přestat se srovnávat - jak s lidmi okolo, tak s normami, které jsme si během života stihli osvojit a které nás velmi často oddělují od spokojeného autentického života.

Každý má stejné množství času, ale záleží jen na tom, jak ho kdo využije.

26. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Uvolni se a věz, že na všechno je čas. Každý má stejné množství času, ale záleží jen na tom, jak ho kdo využije. Užíváš svůj čas plně a raduješ se z něho každým okamžikem, nebo ho marníš tím, že nekladeš na první místo prvořadé věci? Přestaň být otrokem času. Proč si z něho naopak neuděláš služebníka? Potom nebude nikdy čas vládnout tobě, ale ty budeš vládnout jemu. Pochop, že můžeš dělat v určitém okamžiku pouze jedinou věc, proved'ji dokonale, a pak přejdi k další. Nikdy se nesnaž hledět moc daleko vpřed. V daném čase můžeš prožívat pouze jediný okamžik. Jestliže se snažíš plánovat příliš dopředu, můžeš být velmi zklamán, když věci nevycházejí tak, jak sis je naplánoval. Může nastat mnoho změn, a ty s nimi ve svých plánech nemůžeš počítat. Nejlepší je plně prožívat daný okamžik a nechat budoucnost, ať se o sebe postará.

KonMari metoda – Ukliďte svůj domov jednou provždy

25. září 2016 v 9:25 Doteky Nového Života
KonMari je metodou Marie Kondo, japonské úklidové konzultantky, která po celém Japonsku navštěvuje byty a domy svých klientů a pomáhá jim je dostat do stavu, aby se v nich cítili šťastně. Toho podle ní lze dosáhnout tím, že se klienti naučí používat k vyklízení a organizování svých věcí tzv. "KonMari" metodu, kterou Marie vymyslela.
Zdá se, že tahle metoda minimálně u jejích klientů funguje. Vlastně Marie Kondo tvrdí, že u žádného z klientů zatím neselhala. Tahle jemná slečna je tak dnes po celém světě populární celebritou s vlastním televizním pořadem, vyšlo o ní bezpočet článků a odpověděla na spousty rozhovorů.
Její metoda se skládá ze dvou kroků. Zaprvé, vytřídit a vyhodit vše, co mi nepřináší radost. Zadruhé, dát to, co zbude po třídění, na místo k tomu určené a nejlépe vertikálně poskládané.
Při třídění Marie zdůrazňuje, že je nutné brát každou věc jednotlivě do vlastních rukou a ptát se sám sebe: "Přináší mi tohle radost?". Žádné jiné hledisko nepovažuje za důležitější, jen vlastní aktuální pocit.
A kde se o této metodě dozvíte více. Buď si kupte knihu Zázračný úklid - Pořádek jednou provždy, Marie Kondo. Nebo se podívejte na video jak tímto japonským způsobem nastolíte navždy řád ve svém domově.


Z AKÁŠICKÝCH VHLEDŮ

25. září 2016 v 6:00 Doteky Nového Života
Je zde přítomno mnoho lidí, kteří zkrátka jen tím, že přijmou sami sebe a život zde na Zemi, umožní svým energiím, aby zde působily. Jsou zde lidé přinášející už jen svou fyzickou přítomností klid, jiní jsou nositelé harmonie či radosti, další umí jen tím, že někam přijdou šířit pozitivní vibrace a způsobí svou láskou a září to, že se druzí v jejich poli cítí lépe. Je zde mezi lidmi mnoho kvalit, které se nedají změřit výkonem a tím, že se něco předvedou, udělají. Zkuste jít do nějaké firmy a tam říci, že vaše hlavní přednost je, že kam vkročíte, tam přinášíte mír a že když Vás budou mít ve svém oddělení, budou řešit o půlku personálních problémů méně. Mnoho tak zvaných odborníků na lidské síly bude myslet, že žertujete. Ale věřte, že společnost se proměňuje a brzy…dříve než myslíte….budete v tomto moci být mnohem otevřenější, než v dosavadní společnosti, která byla především postavena na výkonu. Když k tomu přidáte starý školský systém, kde úspěch u dětí se měří soutěžením, kdo koho porazil, kdo má kolik jedniček či nemá….traumata a smutek bytostí s odlišnými kvalitami je nasnadě. Lidé andělských kvalit sem přišli zářit, není jejich úkolem tu trhat nějaké rekordy, někoho oslňovat, někomu něco dokazovat.

Otevři své srdce a rozdej všechno, co můžeš, z darů, které ti byly dány.

25. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Jak se naučíš dávat, tak budeš dostávat. Otevři své srdce a rozdej všechno, co můžeš, z darů, které ti byly dány. Rozdávej ze své lásky, moudrosti a porozumění. Dávej nehmotné právě tak jako hmotné. Vskutku dávej a nepřestávej dávat bez jediné myšlenky na sebe sama, bez jediné myšlenky na to, kolik za to nebo co z toho budeš mít. Tvé dávání musí vycházet z celého srdce a musí být radostné; potom zjistíš, že tento pravý akt obdarovávání ti přináší nevýslovné štěstí. Každá duše má něco k darování; zjisti tedy, co máš ty, a potom to daruj. Nikdy nezapomeň, že dávat lze na mnoha úrovních. Nedávej pouze to, co je snadné dát, ale dávej, i když to bolí; jen tak porosteš a budeš se vyvíjet a z tvého dávání vzejde pouze to opravdu nejlepší.


Současné období je rozhodující a každá duše je potřebná na svém pravém místě.

24. září 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Současné období je rozhodující a každá duše je potřebná na svém pravém místě. Jako kdyby se ohromná skládanka skládala dohromady; každý nepatrný kousek má své určené místo. Jsi ty na svém správném místě? Pouze ty to budeš vědět. Máš pocit, že dokonale splýváš s celkem a že nevytváříš žádnou nelibě znějící, falešnou notu? Mír, harmonie a klid musí zavládnout v tvém nitru, aby tě upevnily a umožnily ti vyrovnat se s tím, co se má stát. Proto je nezbytné ztišit se a nalézt onen mír v nitru, aby jej nic a ni kdo nemohl narušit. Buď jako kotva, silný a pevný, aby tě žádná bouře zvenčí nemohla poškodit nebo tě vychýlit z tvého správného místa. Drž se pevně a věz, že všechno je velmi, velmi dobré a že se vše odvíjí podle Mého dokonalého plánu. Měj své srdce bezstarostné a vlož, veškerou svou důvěru, víru a jistotu ve Mne.