Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Saint Germain - Žít v souladu se svým zaměřením

13. srpna 2016 v 6:00 |  Aktuální Informační chaneling

Informační dopis Barbary Bessen s poselstvím Saint Germaina, červenec 2016
Milí přátelé,
podobně jako i vy často dostávám otázku: Co vlastně děláš jako povolání? Většinou odpovídám, že pořádám semináře a píšu knihy. Ano, a co vlastně předáváš lidem, následuje další otázka. Zadívám se pozorněji na tázajícího, respektive se do něj vcítím, abych zjistila, jaká odpověď by pro něj byla vhodná a srozumitelná. Dřív, když jsem před 15 lety začínala, jsem často odpovídala, že jsem médium a dodala: "Pracuji s Kryonem. Znáte Kryona?" Nemusím asi dodávat, že většina odpověděla záporně, často s neskrývaným údivem.
Doba se však změnila. Dnes mohu mluvit o práci, kterou dělám, docela často a otevřeně, dokonce i s "normálními" lidmi, se kterými se třeba setkám v kavárně nebo v čekárně u zubaře. Většinou se setkávám s jejich zvídavou reakcí. Chtějí o mé práci vědět víc a to mě samozřejmě těší. A těší mě, že stále víc lidí pracuje s "našimi" nástroji, totiž s těmi, které nám duchovní přátelé poskytují jako takzvané pracovní pomůcky. I lidé v léčitelských povoláních jsou stále víc otevřeni duchovní léčitelské práci. Dokonce i ve zdravotnictví začínají tento způsob léčení přijímat. Je to skvělé.
A pokud se mě někdo zeptá na účinky mé práce, odpovídám dnes takto: "Mým úkolem je nabízet a předávat lidstvu pomocné nástroje a energie z duchovního světa podporující proces transformace, probouzení a léčení, v němž se nacházíme. A často k tomu ještě dodávám: "V posledních třech letech je velmi oblíbené a účinné "napřímení páteře", jak nám radí Kryon a archanděl Michael a léčba "Zlatou vlnou". Ať už na našich seminářích, cestách nebo doma s pomocí CD nás tato léčení pozvedávají do pole Jednoty, které nás pak podle toho, jak jsme připraveni, slaďují s božským modrotiskem našeho těla. Takto zažíváme léčení. Měla bych ještě zmínit, že ohledně tohoto léčení a jeho účinků přichází od vás hodně reakcí. Jsou to skutečně nádherné nástroje pro naši cestu domů. Stačí je jen používat!
Velmi oblíbené a doporučeníhodné je také přikládat si často ruku na srdce. Posiluje to naši tělesnou soustavu a spojení k tomu, čím skutečně jsme. A když nás někdo nebo něco vyvede z míry, z takzvaného "středu", přiložením ruky na srdce si vyčistíme a stabilizujeme naše pozemské zaměření. Mnozí z nás při tomto vlastním léčení zažíváme, jak tato energie božského pole působí. Vnímáme třeba lehké svědění, mravenčení, nebo máme pocit, že jsme tělesně neomezeni a rozpínáme se do nekonečné šíře. Můžeme mít pocit, že se vznášíme nebo se dokonce ocitneme na chvíli mimo tělo ve výše vibrující úrovni.Po chvíli s rukou na srdci se cítíme velmi příjemně. To, co nás okrajově zatěžuje, přestane být důležité. Nebo nás během tohoto božského naplnění napadne řešení nějakého problému. Tyto nástroje mohu opravdu ze srdce doporučit. Působí totiž tak, že se náš božský kanál otevře k vyšším úrovním. Učíme se navazovat spojení s mistry, anděly a naším Vyšším já. A učíme se tak i telepaticky komunikovat. To skutečně hodně mění náš život.
Doufám, milí čtenáři, že jsem Vás svým dopisem inspirovala, abyste tyto nástroje využívali pro svou práci. Léčiteli jsme všichni, ať už těmi oficiálními nebo jen v soukromí, aniž bychom to zveřejňovali. Ale možná to pro někoho z vás bude malé postrčení k tomu, aby si na dveře pověsil štítek s nápisem: "Božský terapeut s přímým přístupem na tvořitelskou úroveň." Co si o tom myslíte?
Právě k tomu se pěkně hodí následující citát:
Vane-li vítr změn, jedni stavějí zdi a druzí větrné mlýny. (čínské přísloví)
Rádi dodržujeme tradici a předáváme na tomto místě poselství, dnes hovoří Saint Germain:
Žít v souladu se svým zaměřením
Pozdrav vás Bůh, milí přátelé, jsem Saint Germain. Hodně se toho na Zemi děje, že? Dokážeš ale zůstat zaměřen na své nitro? Jsi vyzbrojen na těžké časy? Co jsou to těžké časy? Dobrá otázka. Jsou to časy, které si sám vytváříš. Ano, tak to je.
Pro pozemský rozum není pochopitelné, že existuje víc světů, paralelních světů, a že existuje mnoho tvých já (tvých ztělesnění), podle toho, pro co se rozhodneš. Například ses v tomto životě rozhodl vstoupit do manželství nebo partnerství. Mohl ses však taky rozhodnout to neudělat. Obě možnosti rozhodnutí mají svou pravděpodobnostní úroveň. Stejně jako každá myšlenka má svůj fyzický základ a když je posilována (vyživována), pak se manifestuje. Tím chci říct, že existuje tolik úrovní, kolik existuje možností. Prostě si představ, že existuješ ještě jednou a ještě jednou a ještě jednou, podle toho, co sis zvolil a jak energeticky podporuješ a posiluješ myšlenky nebo nabídky, které máš k dispozici. Abychom zůstali u toho partnerství, možná ses zaobíral myšlenkami na život o samotě, tedy jsi jej vyživoval, a přesto ses pak odvážil žít v páru. Avšak i ta druhá možnost (zůstat single) byla vyživována, má svou energii a je prožívána jako jiná pravděpodobnost. Je to divné? Ne, jsou to poznatky kvantové fyziky, jimiž se lidé budou stále víc zabývat.
Žiješ s určitým zaměřením svůj současný pozemský život, jaký by podle tvého mínění měl být. Co kdyby sis však teď prozkoumal, zda je toto zaměření (ještě) správné? Nemusí se to nutně týkat tvého partnerství, mohou to být i drobné záležitosti, které se dotýkají tvého života. Zaměřuješ svou pozornost třeba na odchod Británie z EU? Proč? Je to důležité? Pro koho? Pro ty, kteří takový život chtějí prožívat, kteří si to mimo jiné volí za základ svého života. Kdo se tím nezabývá, neposkytuje tomu žádnou výživu, nijak to neposiluje. Nemá to nic společného s hloupostí nebo nevšímavostí. Je kosmickou pravdou, že život v tomto časovém období vytváří to, čemu člověk věnuje svou pozornost.
Představ si, že existují lidé, kteří nečtou noviny, nedívají se na televizi, nemají mobil nebo tyto věci využívají jen občas, jinak se zcela spoléhají na své nitro. Vědí, co potřebují vědět. Jen málo se zajímají, co noviny předkládají lidem, přesto mají dostatek informací o tom, co potřebují pro život. Může dokonce i nastat situace, že když kolem nich se vylévají řeky z břehů, oni sedí v suchu. Jak je to možné? Inu tak, že si uspořádávají život v souladu se svým zaměřením.
Tak tohle jsem ti chtěl zas znovu předložit, balíček ke kontemplaci a k rozšiřování vědomí.Bude přibývat stále víc lidí, kteří si budou cíleně uspořádávat život mimo to, co prožívá tzv. masa, zaměřená kolektivně. Život v životě. Paralelní svět v takzvaném pozemském životě. Na co se zaměřuješ, na co upíráš svou pozornost? Takový bude tvůj život.
V tomto smyslu se před tebou ukláním, stále jsem tvým služebníkem.
Jsem Saint Germain
Vřelé díky, Saint Germaine. Při pročítání tohoto poselství jsem si opět znovu uvědomila, kolik energie je ukryto mezi řádky, ale i povzbuzení, abychom se tímto námětem blíž zaobírali. Otázky, které se při tom vynoří, si můžeme sami zodpovědět s pomocí našeho Vyššího já.Všechny odpovědi máme k dispozici, jen si je musíme vyvolat. A to se lépe daří, když se na tuto energii napojíme, právě teď v tomto okamžiku, kdy to čteme. Přeji při tom mnoho radosti! P.S. Pochopitelně je Vám k dispozici i Saint Germain s odpověďmi na vaše otázky.
Přeji vám všem hodně síly a pokojný čas.
Srdečně
Barbara Bessen
Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/infobrief-42016/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama