Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Pokračování - logo Kulturní kreativci – lidé, kteří (z)mění pravidla hry.

31. srpna 2016 v 6:05 |  Doteky Nového Života

III. HODNOTY KULTURNÍCH KREATIVCŮ

1. Cení si své svobody a autentičnosti.
Pro kulturního kreativce je svoboda klíčovou hodnotou. Nevnímá ji jako nějaký abstraktní ve vzduchu visící pojem. Naopak. Vnímá ji velice osobně a konkrétně. Svobodu chápe hlavně jako příležitost prožívat svůj život dle vlastních představ v nejrůznějších oblastech jako práce, životní styl, spotřebitelství, cestování, ale i osobní motivace nebo otázky víry a svědomí. Kulturní kreativci proto nemají problém svými činy obcházet zaužívané názory a společenská dogmata. Fakt nemají rádi, když se něco dělá proto, že se "to tak dělalo pořád". Nazdvihují obočí, když se mají v životě rozhodovat tak, jak "se od nich očekává, že by se měli rozhodovat". Takový přístup pro ně představuje popření svobody, které si tak cení. Ptají se - v práci, obchodě, v rozhovoru (i se sebou samými) - "proč bych to měl dělat, když mi to zkrátka nedává smysl…?"
2. Milují přírodu a rádi pečují o životní prostředí.
Kulturní kreativci si hluboce váží svého životní prostředí a pociťují vysokou potřebu jej chránit. Ochrana přírody a životního prostředí je součástí jejich životního stylu. Představuje pro ně kontinuální proces, nikoliv jednorázovou akci. Tato jejich vnitřní láska k přírodě se zrcadlí v způsobu jejich konání a rozhodování.


3. Jsou uvědomělými spotřebiteli.
Jelikož kulturní kreativci dbají na své životní prostředí, jsou ochotni připlatit si za potraviny z ekologického zemědělství. Nakupují a snaží se využívat převážně ekologické produkty (kosmetika, detergenty, produkty z rozložitelných materiálů). Přesto příslušníci této subkultury nemusí pocházet výlučně z vyšší společenské vrstvy. Motivem jejich spotřebitelských preferencí není jejich finanční zázemí. Tím motivem je touha chránit životní prostředí a uvědomění si globálního dopadu svých každodenních voleb.
Kulturního kreativce můžete snadno identifikovat třeba v supermarketu. Zkuste se dívat kolem sebe. Poznáte ho (nebo ji) třeba tak, že odmítne v obchodě další plastovou tašku. Nebo to může být někdo, kdo nepochopitelně dlouho studuje zcela nezajímavý obal čisticího prostředku 😉 Nebo na ně natrefíte na farmářských trzích - hledejte lidi s úsměvem od ucha k uchu 🙂
4. Informace vyhodnocují s ohledem na své životní prostředí a svou komunitu.
Kulturní kreativci přemýšlí o všech informacích, které přijímají, v souvislostech.Přemýšlí o důsledcích svého jednání, konání, rozhodování. Rádi si zjišťují informace z různých zdrojů, vyhodnocují jejich detaily a čtou i mezi řádky. Masám se proto tyto jednotlivci jeví jako "rejpalové". Když se konfrontují s tím, že jejich volba nemá příznivý dopad na životní prostředí nebo na jejich zdraví nebo osobní rozvoj, usilují o nápravu a poctivě hledají jinou alternativu.
5. Kulturním kreativcům "to" není jedno.
Z úst kulturních kreativců neuslyšíte frázi "je mi to jedno". Jim totiž není jedno, jaké důsledky na životní prostředí a lidi kolem nich jejich konání bude mít. Ačkoliv jim není budoucnost naší společnosti a planety lhostejná, často si dělají starosti s aktuálním vývojem ekonomiky, politiky, kultury nebo jiných kult kreativci maju small businessesoblastí. Uvědomují si globální hrozby a často na ně i upozorňují. Pociťují touhu "něco" s tím udělat. Nicméně tady povětšinou nekončí (což je další významná charakteristika kulturních kreativců).Raději začnou něco dělat v malém, než by neudělali nic. Proto je najdete provozovat různé "small businesses", které jsou v souladu s jejich hodnotami a v nichž můžou projevit svou kreativitu a touhu něco nebo někoho změnit - např. kavárny, e-shopy, zajímavé kreativní blogy, fotografování a design, spirituální wellness aktivity jako jóga, Quigong, meditace atd.
6. Neustále prohlubují kvalitu svého vědomí.
Sami sebe chápou jako součást většího celku. Cítí živé propojení s naší planetou. Uvědomují si, že nejsou odtrženi od tohoto pulzujícího organismu. Toto uvědomění vysvětluje jejich způsob jednání a rozhodování.
7. Spiritualitu chápou jako součást každodenního života. Na druhé straně se jim protiví náboženský fundamentalismus a tradicionalismus.
Přitom osobnostní a duševní růst je jednou z jejich životních priorit. Jsou to otevření lidé. Proto je velká šance, že je potkáte i na různých kurzech a akcích osobního a spirituálního rozvoje. Jsou otevření různým metodám a technikám, kterými můžou zkvalitnit prožívání svého života. Na své cestě životem usilují o budování vnitřního bohatství. Proto je často vystihuje charakteristika "Spiritual but not religious".
Svůj život touží prožít na hlubší úrovni. Proto se intenzivně zajímají o osobní rozvoj a spiritualitu. Na druhé straně se jim z duše protiví náboženský fundamentalismus a obecně zkostnatělé pohledy na náboženství a duchovní život.
photo-1429277005502-eed8e872fe52
Svůj život touží prožít na hlubší úrovni. Proto se intenzivně zajímají o osobní rozvoj a spiritualitu. Na druhé straně se jim z duše protiví náboženský fundamentalismus a obecně zkostnatělé pohledy na náboženství a duchovní život.
8. Jsou aktivní optimisti anebo optimističtí aktivisti.
Pocit hlubšího propojení je vede k touze přinášet řešení různých globálních problémů na lokální úrovni. Kulturní kreativci vynikají svou aktivitou. Pasivita a pesimismus jim není vůbec vlastní. Překážky chápou jako součást prosazování řešení, a proto se jimi nenechají odradit. Rádi pomáhají jiným lidem při prosazovaní hodnot, kterým sami věří. Nezištná pomoc je jim vlastní. Mnozí kulturní kreativci jsou aktivisti. Inklinují k dobrovolnictví doma nebo v zahraničí.Mnozí vedou lokální projekty s cílem revitalizovat své okolí a propojovat lidi s podobnými hodnotami.
9. Přinášejí inovativní řešení - přinášejí kulturní inovace.
Kulturní kreativci rozhodně nejsou z těch, kteří by si neustále stěžovali. Tvoří opozici vůči notorickým kritikům a věčným pesimistům. Pozitivní myšlení je pro ně naprosto charakteristické! Nebaví je dokola jen kritizovat systém. O problémech rádi diskutují a hledají konstruktivní řešení. Jsou to tvůrci kulturních inovací. Na takových projektech spolupracují, ztotožňují se s nimi nebo je podporují. Spojují svůj optimismus, spiritualitu, globální vědomí a přenášejí je do akce. Proto jsou jejich projekty trvale udržitelné a mají smysluplnou vizi.K podnikavosti je vede srdce, nikoliv ego. Kulturní kreativci jsou častospirituální podnikatelé.
Kulturní kreativce nenajdete v hospodě opakovat stále dokola ty samé protipolitické fráze. Mnohem raději spolupracují, kooperují, přemýšlí nad konstruktivními nápady a hledají prospěšná řešení. Věří, že snahou o pozitivní jednání dosáhnou mnohem více než negativní kritikou systému.
10. Odpovědnost za svůj život převzali do svých rukou.
Kulturní kreativci vědomě rozhodují o podobě svého života a za svá rozhodnutí přijímají patřičnou odpovědnost. Proto je nenajdete v davu lidí lamentujících nad svým osudem. Z nepříznivé situace neobviňují svou rodinu, okolí nebo politickou stranu. S pokorou přijímají i méně příznivá období svého života. Chápou je spíš jako období, kterými si z jistého důvodu mají projít. Zároveň nezapomínají na své odhodlání rozhodovat o své práci, zdraví, životním stylu nebo finanční situaci. Jsou kreativní, a proto si všímají světa možností. Rozhodně to nejsou trpitelé, kteří se přesvědčují, že "jinak to nejde".
11. Kreativita jako dar i prokletí kulturních kreativců.
Kulturní kreativci hodně tvoří, hodně vymýšlejí. Vyplývá to z jejich přirozeného zájmu o to, co se děje kolem nich i uvnitř nich samotných. Jejich kreativního ducha ale charakterizuje jedna zvláštnost. Chtějí svou kreativitu využívat v souladu se svým přesvědčením a hodnotami. Právě proto se množství kulturních kreativců neumí tak jednoduše "začlenit do systému". Prostě jim to nedělá dobře… Necítí se komfortně při představě, že by osm a víc hodin denně měli svou (kreativní) energii odevzdat projektu nebo zaměstnavateli, kterému nevěří. Přes tuto hodnotovou bariéru se tak lehce neumějí přenést. Právě proto často nevydrží pracovat v mamutích korporacích. Peníze pro ně nejsou rozhodně primární motivací. Raději mají víc malých, ale vlastních projektů a aktivit, o nichž jsou přesvědčeni, že mají smysl. Proto je mezi kulturními kreativci množství freelancerů, drobných podnikatelů nebo lidí z třetího sektoru.
photo-1441716844725-09cedc13a4e7
Kulturní kreativci chtějí svou kreativitu využívat v souladu se svým přesvědčením a hodnotami. Právě proto se množství kulturních kreativců neumí tak jednoduše "začlenit do systému".
BONUS: Kulturní kreativci "v utajení".
Možná jsou to vaši kolegové. Ale vy to nepoznáte. Zejména kulturní kreativci "začátečníci" se totiž často o svých hodnotách stydí mluvit na pracovišti. Myslí si, že by působili divně. Nebo prostě nevědí, jak se zapojit do konverzací, které jsou pro ně nezajímavé (víkendové příhody z hospody, nejnovější díly seriálů, nejvychytanější aplikace pro Android,…). A tak raději mlčí nebo si něco čtou…
Přesto se lehce prozradí. Třeba když se jich zeptáte, proč večer nejdou na party, a oni na vás vybalí, že se chystají na lekci akrojógy nebo jiného kurzu, o němž jste jakživ neslyšeli (pokud tedy taky nejste kulturní kreativci :-)). Nebo když vám řeknou, jak strávili dovolenou. Nebo když vidíte, co si čtou u oběda (a současně pomůže, když se podíváte na jeho/její oběd :)).

Líbí se vám hodnoty kulturních kreativců? Toužíte poznat podobně smýšlející lidi? Pak si klikněte na Spiritual-Planet častěji! 🙂

Další zdroje:

Maďarský dokumentární snímek (R)evoluce kulturně kreativních.
článek Are You a Cultural Creative? dostupný na <http://www.elasticmind.ca/innerpreneur/index.php/cultural-creativity/>
The Blue Economy promo video.
[1] Zkuste se podívat na různá světová hnutí a iniciativy jako Noví bohatí (the New rich), The Flat White Economy, The Blue economy, různé formy "vědomého podnikání" (spiritpreneurs, wisdompreneurs, zentrepreneurs a mnohé další).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama