Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 21.8. - 28.8. 2016

25. srpna 2016 v 21:38 |  Mistr Hilarion

Milovaní,
právě teď se vyrovnáváte s dalším frekvenčním posunem. Děje se to právě teď. Z vašich systémů musí být toho ještě mnoho odstraněno. Musíte si uvědomit, drazí, že se jedná o mnoho vrstev, které jsou tak řečeno zapouzdřeny. To si vyžaduje pomalé, bezpečné a jemné čištění, abyste mohli fungovat, aniž byste podlehli chaotickým energiím, které zaplavují tento svět, anebo to alespoň tak vypadá. Je toho hodně, co v příštích měsících přijde, a co způsobí mysli a srdci každého člověka na planetě šok, když se bude snažit vstřebat vše, čeho se mu dostane a co se mu bude zrcadlit ve vnějším světě.
Bude to doba, když se budou všichni lidé na světě cítit rozbiti na kousky a neschopni zacházet se všemi změnami, které se dějí, ale nakonec se vše novým způsobem poskládá dohromady v novém začátku, který bude skutečně respektovat každou duši na planetě. Každý z vás byl na tyto časy připravován, každý z vás má trénink, znalosti a schopnosti, aby byl užitečný, především při udržování stability. Je záhodno si uvědomit, žetakovéto jednání je v této době žádoucí - abyste drželi hlavu zpříma a snažili se vidět vyšší perspektivu všeho, co se děje a udržovali stabilitu, udržovali Světlo.
Nejvyšší hodnota, jakou můžete v nadcházejících časech lidstvu nabídnout, je bezpodmínečná láska a přijetí. Mnoho lidí bude mít pocit, že ztrácejí kontrolu, rozum, vše na čem jim záleží. Když k těm událostem dojde, jste to vy, kdo bude hrát významnou roli. Mnozí lidé v západním světě, kteří si užívali míru a hojnosti, a žili radostný a pestrý život, budou zažívat pocit, že se jejich život kymácí, jakoby byl vystavěn na plovoucím písku. Bude třeba, abyste se spojili a použili své energie na vytvoření potřebné stability. Jak jsme již řekli dříve,nakonec bude všechno dobré. Vše, co se bude dít, bude dobré.
Nové způsoby bytí, nové způsoby řešení potřeb lidí v každém národě budou prováděny novým způsobem, který bude pro občany blahodárný. Ti, kdo žili v mimořádném luxusu zjistí, že se potácí a neví, co mají dělat. Během posunu frekvencí je těžké zůstat propojeným s vyššími dimenzemi; je to přechodná situace a bude vyřešena, když budou výboje energie víc stabilizované. V mezidobí se budou rekordní rychlostí objevovat všechny skryté skutečnosti, které byly před lidmi na celém světe tajeny. To způsobí, že lidé budou ohromeni a budou se divit, jak je možné, že to nevěděli. Bude obtížné pokoušet se vstřebat vše, co se bude dít. Nervy budou na pochodu, protože se lidé budou cítit přetíženi a neschopni se s věcmi vyrovnat.
Život na planetě bude mít surrealistický nádech. Nakonec bude vše srovnáno do božského řádu a bude to lepší než předtím. Žádáme pracovníky světla na celém světě, aby poctivě udržovali v sobě světlo, pro nejvyšší dobro všech. Dochází k vyrovnávání a bude to pokračovat, dokud nebudou všechny struktury světa obnoveny, zrestaurovány a dokud nebudou fungovat líp, aby braly v potaz potřeby všech občanů planety. Po chaosu přijde dobro. Ty kořeny budou pevně zasazeny. Vytvoření nových struktur si bude vyžadovat spojené úsilí mnoha lidí, ale vyplatí se to.
Milovaní pracovníci světla, vy jste nadějí světa, vy jste ti, kdo jsou sami zodpovědní - v nové formě vlády, kde všichni lidé přijímají zodpovědnost za všechny své myšlenky, slova a skutky a za vše, co víří v jejich vědomí. Protože to je Božská cesta - být plně zodpovědný za sebe, za svou bytost, za svou sféru vlivu ve svém okolí.Jak si to bude uvědomovat stále víc lidí, na planetě se skutečně rozhostí mír. Vše začne fungovat ve velké harmonii. Dny před námi jsou naplněny nadějí, pamatujte na to. Buďte v pořádku, protože vše je v pořádku.
Do příštího týdne...
* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama