Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Srpen 2016

kRYON - BÝT NAPOJENI – První část

31. srpna 2016 v 19:21 Aktuální Informační chaneling

Tento živý channeling byl přijat v Portlandu v Maine 9. dubna 2016
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v Portlandu, Maine.

TZOLKIN 31.8.2016 1 MULUC kin 209

31. srpna 2016 v 8:55 Mayský Kalendář na každý den

Muluc - Měsíc - Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, Dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí
Začněte Trecenu Muluc celkovou bilancí, rovnováhou a harmonií. Jak? Poděkujte všemu, co je součástí vašeho života, co bylo a co přijde, a to bez souzení či morálního hodnocení. Přiznejte si své karmické dluhy a nastavte záměr sladit je s upřímností a pokorou. Hun (1) dnes dává Muluc mocnou hybnou sílu, takže Muluc je energie, která může trvat celou Trecenu. Plujte s ní, aniž byste se snažili cokoliv kontrolovat, vnímejte její hloubku a její sílu, nechte jí projít a nechte působit její přirozené kouzlo na vás.
DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE
Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn. Síla MĚSÍCE vyplavuje záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které na základě nepochopení minulosti nám dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem.
MULUC v yukatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách. Výzva pro dnešní den: Podívejte se na všechno, co potřebuje uvolnit, propustit a zachovejte rovnováhu.
***
Jsem Muluc 1. Jsem rád, že vám mohu v tento den pomáhat. S radostí se díváme na váš růst, i jak odhalujete ve svém životě tajemství. Věříme, že až sloupnete všechny vrstvy negativních myšlenek a kódů přesvědčení, požehnáte každému za vaše získané zkušenosti. Zkušenosti jsou vaši učitelé, vaši průvodci a vaši ochránci. Každá z nich vás dovedla k tomuto okamžiku.
Nyní jste získali znalosti, jak funguje Vzestup, znalosti o Vesmíru, o vaší mysli. Obdrželi jste informace jak vychovávat děti, jak komunikovat s druhými lidmi, dokážete se rozhodovat na základě Lásky a mnoho dalších dovedností.
Využíváte čas k integraci těchto slov a znalostí do svého Bytí?
Čtete tato Poselství nebo jiné inspirativní texty každý den?
Co je nejdůležitější ve vašem životě?
Věnovat čas kódům přesvědčení založených na Lásce je ta nejdůležitější práce, kterou můžete dělat.
Trávíte čas nesmyslnými aktivitami a povinnostmi, které se vám protiví?
Meditujete často a soustředíte se sami na sebe propojeni se svým vnitřním Já?
Plníte své tělo toxickými látkami a vařenými potravinami, v kterých není žádná životní síla?
Jaké jsou vaše plány na dnešní den?
Zahrnují relaxaci, hovory s vašimi Milovanými a čas v přírodě?
Jakmile tyto věci přidáte do vašeho každodenního života, změní se celý rámec každého vašeho dne. Zvažte možnost přidat je do svých každodenních plánů a sledujte, jak dostane váš život větší význam. Pro dnešek se loučíme, takže už to všechno můžete začít dělat.
1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.
Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu.
Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu. Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí. V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Trecenium Muluc kin 209 - 221

31. srpna 2016 v 8:54 Mayský Kalendář na každý den

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
Vlna MĚSÍCE ovlivňuje vaši paměť.
Tato Trecena začíná MULUC1 - Síla Probuzení. Měsíc. Obdarování. Emocionální, nápaditý, intuitivní. Nádoba vděčnosti. Esence života. Dar vděčnosti za život a vodu.
Mayské slovo Muluc znamená " sebrat nebo nashromáždit" a odkazuje na dešťové mraky, které se shromažďují na nebi před bouří a prší z nich voda jako symbol hojnosti. Voda se také používá při mayských obřadech jako obětina - dar Božstvu. Toto Znamení je obzvláště příhodné pro skupinové léčení a čištění, uvolnění negativních emocí, zúčtování a podporu změn. Muluc také symbolizuje oheň - oheň Srdce Nebe a oheň Srdce Země. Tento den nás pozvedá na nejvyšší úroveň jako je Božstvo. Smiřuje se životem a přináší naději.
Muluc je symbol vody a vládne této Treceně. Plodné a emocionálně nabité denní Znamení. Muluc je Vlna naložená silnými energiemi, které vás mohou houpat různými směry a nemusí vás nechat v klidu. Pokud je Muluc vaším dnem narození, může zdůraznit vaši přirozenou esenci a rezonanci se silnými proudy emocí a inteligence. Možná jste si všimli v průběhu života, že intenzita, flexibilita a schopnost přizpůsobit se každé situaci nebo změny zvládnuté v co nejkratší době způsobují nedůvěru a nedorozumění s těmi, kteří nejsou tak docela přizpůsobiví nebo jsou emocionálně nabití.
Jaguár je v Podsvětí zdrojem síly a energie Půlnočního Slunce. Orel v horním Světě zdrojem síly a energie Denního Slunce. Bojovník čistí karmu. Hřeben této Vlny (pozice 6,7,8) nabízí lidstvu mocné energie čištění starých emocionálních vzorců a přijetí nových změn. Je zajímavé, že čistění následuje v návaznosti na Trecenu Cib, kterou jsme včera ukončili. Energie Muluc podporuje očistu a čištění, stejně jako osvobození od minulosti a negativity a tím umožňuje velký posun v osobní i globální Transformaci.
Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. Kdo je ve shodě se svým Srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost. Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraní zbytky kurzu a bezbolestně vyplaví staré vrstvy z pole podvědomí.
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ MULUC
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Vlna MĚSÍCE ovlivňuje vaši paměť a pomáhá osvobodit od nadvlády ega.
Vlna MĚSÍCE otevírá průvod Vln posledního Pátého Zámku ČASU (kin 209-260). Zelený Zámek můžeme přirovnat k velkému pokladu, ve kterém jsou přechovávány pozemské klenoty. Tyto poklady stále čekají na ty, kteří je dokáží využívat správně. Před 2000 lety náš drahý přítel Ježíš Kristus nám dovolil podívat se jedním okem na čekající nás dary v Domě Otce. ON byl snad jiný, než my? Byl snad Bohem, který nám chtěl jen ukázat, že jsme červi nebo MU šlo o něco více? Anebo možná..… ON byl právě ten, který chtěl, abychom si uvědomili, kdo opravdu jsme. Ježíš Kristus vyjádřil smysl našeho Bytí několika prostými slovy:
"Plná planetární sýpka stále čeká na vyprázdnění těmi,
kdo jsou si vědomi své role pozemské bytosti."
Náš svět pomalu vyčerpává své trojdimenzionální zásoby. A právě teď, způsobem neobvyklé manifestace, začínají praskat iluzorní mýdlové bubliny STARÉHO ČASU. Dříve či později si toho budeme muset všimnout. Dříve či později budeme muset opravit naše chybně vytvořené autority.
Zkušenosti získané ve Vlně MĚSÍCE jsou pro vás klíčem k rozvázání mnoha problémů. Žádná jiná Vlna není oprávněná k tomu, aby zaktivovala pole vaší Prapaměti. Krev symbolizuje PRAVDU čili PAMĚŤ RÁJE. Ukáže se zde vaše pravá identita, jakékoliv odbočení z kurzu i jak se vám dařilo na vaší individuální cestě životem. Tak už to je (ačkoliv je to paradoxní), že my lidé se učíme lépe a rychleji, když cítíme bolest. Naštěstí je pro nás pomíjivá. Proto se na všechny eventuální bolestné rány a zvraty osudu dívejte velmi střízlivě, bez hodnocení lidí i událostí. Všechny osobní vzestupy a pády by měly být uznány jako dvě strany účtu: " MÁ DÁTI - DAL"
Tři pozice Vlny zasáhne energie galaktických portálů: PES 2, OPICE 3, ZRCADLO 10. V těchto dnech pečlivě pozorujte osobní zkušenosti na všech úrovních Bytí - mentální, emocionální, fyzické. Kromě toho se podívejte důkladně na všechny vnější kontakty a průběh všech vašich jednání.
Vlna MĚSÍCE je z velké části spojena s DHARMOU, což znamená, že s sebou přináší informace z budoucnosti a zná cíl vaší inkarnace. Její Pozemští Strážci jsou stále v pohotovosti pro případ, že byste zbloudili z cesty a odvážili se jít příliš daleko. Tak zjistíte, proč jste tady, a co vlastně hledáte.
Muluc dnes vytváří harmonii a vnitřní mír, který potřebujete k překonání mnoha svých největších problémů. Spíš než očekávání nebo doufání, že se životní boj zastaví, zůstaňte vyrovnaní a flexibilní. Pamatujte, že nejlepší způsob, jak se dostat z každé složité situace není cesta kolem ní, ale skrze ní. Otočte dnešní energie ve svůj prospěch, zůstaňte v harmonii s vnitřním domovem. Bez ohledu na to, jak moc na vás dnešní energie působí, váš vnitřní domov je neproniknutelný.
Využijte Trecenu Muluc k osprchování sebe s vděčností za vodu, která vytváří nový život.
Přehled Vlny 31.8 - 12.9.
1. MULUC
2. OC - galaktický portál
3. CHUEN - galaktický portál
4. EB
5. BEN
6. IX
7. MEN
8. CIB
9. CABAN
10.ETZNAB - galaktický portál
11.CAUAC
12.AHAU
13.IMIX
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

VZESTUP

31. srpna 2016 v 7:00 Informace odjinud
Vzestup znamená zvýšení vibrací na úroveň světla. Každá myšlenka, slovo, emoce a čin jsou vibrace, a toto vše vytváří naši auru. Vzestup znamená čištění našich myšlenek, emocí a výběr láskyplných činů pro nejvyšší dobro. Poté budeme žít v radosti a svobodě.
Ti, kteří žijí na čistě fyzické úrovni porozumění, ti, kteří věří pouze tomu, co vidí, slyší a cítí, jedou životem, jako kdyby měli v autě zařazený třetí stupeň rychlosti. Z vyšší perspektivy svírají volant a děsí se toho, co se může stát. Žijí podle lidských pravidel, nadávají na jiné řidiče a viní je ze spousty věcí. Bojí se změnit pruh, protože se bojí toho, co by se všechno mohlo stát. Často si myslí, že jejich pruh je ten jediný správný a že by v něm měli jet všichni. Poté, co se více otevíráme životu a bezpodmínečné lásce, přeřadíme na čtvrtý stupeň rychlosti. Znamená to jet životem uvolněněji a více mu důvěřovat, cenit si jiných řidičů, respektovat jejich způsob jízdy a následovat intuici. Víme, že cesta každého řidiče je pro každého jedinečnou a speciální misí.
Poté, co přijmeme, že jsme v první řadě duše a jsme součástí jednoty, ovládneme svůj osud. Uvědomíme si, že jsme spolustvořiteli, což zahrnuje božskou sílu a odpovědnost, přeřadíme na pátý stupeň rychlosti. Poté můžeme jet po cestě hladce. Jsme v proudu. Uvolníme nižší vůli a zasvětíme svou cestu vyššímu smyslu. Poté, co se uvolníme a začneme si svou cestu opravdu užívat, otevřeme na autě střechu a necháme do auta vstoupit světlo.
Nikdo po nás nechce, abychom uletěli ze sedadla auta nebo odešli ze svého fyzického těla, od své rodiny. Je třeba zůstat sedět pevně na sedadle řidiče a být napojený na zdroj. V minulosti nebylo možné zvýšit svou frekvenci a současně žít ve fyzickém těle. Teď je to možné. Spousta lidí si vybírá zůstat na Zemi. Budete žít jako předtím, pouze budete svítit a vysílat vyšší vibrace. Pokud budete cítit radost, bezpodmínečnou lásku a jednotu s ostatními, vytvoříte své nebe na Zemi. Vzestup s sebou nese důsledky. Pokud v nižším stavu vědomí uděláme nějaký čin, jeho důsledky pocítíme po delší době, a proto je nejasná přímá souvislost mezi tímto činem a jeho důsledky. Poté, co začneme sobě a principům života více rozumět, uvidíme důsledky svých činů ihned.
Můžeme opustit kolo reinkarnací. Poté nemusíme měnit lidi ve svém okolí, ale sebe. Na druhé straně je jedno, jaké těžkosti nás v životě potkávají. Je důležité, abychom naplňovali ve svém životě to, co jsme si naplánovali před narozením. Abychom mohli vzestoupit, potřebujeme naplnit úkol, který jsme si tady předsevzali splnit. Někteří lidé uvnitř vědí, že dělají to, co si předsevzali na Zemi udělat. Někteří se potřebují v meditaci dostat ke svému původnímu otisku duše (blueprint). Pokud cítíte, že nejste "na své cestě", je třeba udělat rozhodnutí, které vás na ni dovede. Někdy je třeba udělat velmi obtížné rozhodnutí.
Před několika lety jsem byla plně na své cestě, ale uvědomila jsem si, že potřebuji udělat pár změn, a že nemůžu splnit svůj úkol do té doby, než změním několik podmínek. Poté, co jsem tyto změny udělala, mi bylo řečeno, že v mé auře nebylo rozvinuto několik barev, ty, které souvisí s děláním změn jednoduše s otázkou financí. Bylo mi navrženo, že mám využít každou příležitost, abych si během příštích dvou až tří let tyto barvy aury rozvinula, abych byla plně připravená na svou misi. Neřekla jsem si: "Pomoc. Jak se s tím vypořádám?" ale "Aha, je tu další příležitost se posílit, abych mohla plně dělat svou práci." Často lidé říkají: "Vím, že nedělám to, co jsem sem přišel udělat, ale musím zůstat v práci, abych si něco ještě vydělal." nebo "Vím, že toto není ten správný vztah, ale myslím, že neumím být sám." Pokud věci odkládáme, zpomalujeme naši cestu.
V současnosti je na Zemi nebývalá příležitost k vzestupu. Pomáhají nám k tomu bytosti světla. Jedna esence cesty vzestupu je spolupráce. Byli jsme požádáni "držet za ruce naše blízké" a jít dopředu. Pokud chcete využít příležitosti spirituálního rozvoje duše, mějte v mysli záměr říkat, myslet a dělat vše z nejvyššího a nejčistšího motivu.
Zdroj - A new light on ascension od Diany Cooper

Pokračování - logo Kulturní kreativci – lidé, kteří (z)mění pravidla hry.

31. srpna 2016 v 6:05 Doteky Nového Života

III. HODNOTY KULTURNÍCH KREATIVCŮ

1. Cení si své svobody a autentičnosti.
Pro kulturního kreativce je svoboda klíčovou hodnotou. Nevnímá ji jako nějaký abstraktní ve vzduchu visící pojem. Naopak. Vnímá ji velice osobně a konkrétně. Svobodu chápe hlavně jako příležitost prožívat svůj život dle vlastních představ v nejrůznějších oblastech jako práce, životní styl, spotřebitelství, cestování, ale i osobní motivace nebo otázky víry a svědomí. Kulturní kreativci proto nemají problém svými činy obcházet zaužívané názory a společenská dogmata. Fakt nemají rádi, když se něco dělá proto, že se "to tak dělalo pořád". Nazdvihují obočí, když se mají v životě rozhodovat tak, jak "se od nich očekává, že by se měli rozhodovat". Takový přístup pro ně představuje popření svobody, které si tak cení. Ptají se - v práci, obchodě, v rozhovoru (i se sebou samými) - "proč bych to měl dělat, když mi to zkrátka nedává smysl…?"
2. Milují přírodu a rádi pečují o životní prostředí.
Kulturní kreativci si hluboce váží svého životní prostředí a pociťují vysokou potřebu jej chránit. Ochrana přírody a životního prostředí je součástí jejich životního stylu. Představuje pro ně kontinuální proces, nikoliv jednorázovou akci. Tato jejich vnitřní láska k přírodě se zrcadlí v způsobu jejich konání a rozhodování.


3. Jsou uvědomělými spotřebiteli.
Jelikož kulturní kreativci dbají na své životní prostředí, jsou ochotni připlatit si za potraviny z ekologického zemědělství. Nakupují a snaží se využívat převážně ekologické produkty (kosmetika, detergenty, produkty z rozložitelných materiálů). Přesto příslušníci této subkultury nemusí pocházet výlučně z vyšší společenské vrstvy. Motivem jejich spotřebitelských preferencí není jejich finanční zázemí. Tím motivem je touha chránit životní prostředí a uvědomění si globálního dopadu svých každodenních voleb.
Kulturního kreativce můžete snadno identifikovat třeba v supermarketu. Zkuste se dívat kolem sebe. Poznáte ho (nebo ji) třeba tak, že odmítne v obchodě další plastovou tašku. Nebo to může být někdo, kdo nepochopitelně dlouho studuje zcela nezajímavý obal čisticího prostředku 😉 Nebo na ně natrefíte na farmářských trzích - hledejte lidi s úsměvem od ucha k uchu 🙂
4. Informace vyhodnocují s ohledem na své životní prostředí a svou komunitu.
Kulturní kreativci přemýšlí o všech informacích, které přijímají, v souvislostech.Přemýšlí o důsledcích svého jednání, konání, rozhodování. Rádi si zjišťují informace z různých zdrojů, vyhodnocují jejich detaily a čtou i mezi řádky. Masám se proto tyto jednotlivci jeví jako "rejpalové". Když se konfrontují s tím, že jejich volba nemá příznivý dopad na životní prostředí nebo na jejich zdraví nebo osobní rozvoj, usilují o nápravu a poctivě hledají jinou alternativu.
5. Kulturním kreativcům "to" není jedno.
Z úst kulturních kreativců neuslyšíte frázi "je mi to jedno". Jim totiž není jedno, jaké důsledky na životní prostředí a lidi kolem nich jejich konání bude mít. Ačkoliv jim není budoucnost naší společnosti a planety lhostejná, často si dělají starosti s aktuálním vývojem ekonomiky, politiky, kultury nebo jiných kult kreativci maju small businessesoblastí. Uvědomují si globální hrozby a často na ně i upozorňují. Pociťují touhu "něco" s tím udělat. Nicméně tady povětšinou nekončí (což je další významná charakteristika kulturních kreativců).Raději začnou něco dělat v malém, než by neudělali nic. Proto je najdete provozovat různé "small businesses", které jsou v souladu s jejich hodnotami a v nichž můžou projevit svou kreativitu a touhu něco nebo někoho změnit - např. kavárny, e-shopy, zajímavé kreativní blogy, fotografování a design, spirituální wellness aktivity jako jóga, Quigong, meditace atd.
6. Neustále prohlubují kvalitu svého vědomí.
Sami sebe chápou jako součást většího celku. Cítí živé propojení s naší planetou. Uvědomují si, že nejsou odtrženi od tohoto pulzujícího organismu. Toto uvědomění vysvětluje jejich způsob jednání a rozhodování.
7. Spiritualitu chápou jako součást každodenního života. Na druhé straně se jim protiví náboženský fundamentalismus a tradicionalismus.
Přitom osobnostní a duševní růst je jednou z jejich životních priorit. Jsou to otevření lidé. Proto je velká šance, že je potkáte i na různých kurzech a akcích osobního a spirituálního rozvoje. Jsou otevření různým metodám a technikám, kterými můžou zkvalitnit prožívání svého života. Na své cestě životem usilují o budování vnitřního bohatství. Proto je často vystihuje charakteristika "Spiritual but not religious".
Svůj život touží prožít na hlubší úrovni. Proto se intenzivně zajímají o osobní rozvoj a spiritualitu. Na druhé straně se jim z duše protiví náboženský fundamentalismus a obecně zkostnatělé pohledy na náboženství a duchovní život.
photo-1429277005502-eed8e872fe52
Svůj život touží prožít na hlubší úrovni. Proto se intenzivně zajímají o osobní rozvoj a spiritualitu. Na druhé straně se jim z duše protiví náboženský fundamentalismus a obecně zkostnatělé pohledy na náboženství a duchovní život.
8. Jsou aktivní optimisti anebo optimističtí aktivisti.
Pocit hlubšího propojení je vede k touze přinášet řešení různých globálních problémů na lokální úrovni. Kulturní kreativci vynikají svou aktivitou. Pasivita a pesimismus jim není vůbec vlastní. Překážky chápou jako součást prosazování řešení, a proto se jimi nenechají odradit. Rádi pomáhají jiným lidem při prosazovaní hodnot, kterým sami věří. Nezištná pomoc je jim vlastní. Mnozí kulturní kreativci jsou aktivisti. Inklinují k dobrovolnictví doma nebo v zahraničí.Mnozí vedou lokální projekty s cílem revitalizovat své okolí a propojovat lidi s podobnými hodnotami.
9. Přinášejí inovativní řešení - přinášejí kulturní inovace.
Kulturní kreativci rozhodně nejsou z těch, kteří by si neustále stěžovali. Tvoří opozici vůči notorickým kritikům a věčným pesimistům. Pozitivní myšlení je pro ně naprosto charakteristické! Nebaví je dokola jen kritizovat systém. O problémech rádi diskutují a hledají konstruktivní řešení. Jsou to tvůrci kulturních inovací. Na takových projektech spolupracují, ztotožňují se s nimi nebo je podporují. Spojují svůj optimismus, spiritualitu, globální vědomí a přenášejí je do akce. Proto jsou jejich projekty trvale udržitelné a mají smysluplnou vizi.K podnikavosti je vede srdce, nikoliv ego. Kulturní kreativci jsou častospirituální podnikatelé.
Kulturní kreativce nenajdete v hospodě opakovat stále dokola ty samé protipolitické fráze. Mnohem raději spolupracují, kooperují, přemýšlí nad konstruktivními nápady a hledají prospěšná řešení. Věří, že snahou o pozitivní jednání dosáhnou mnohem více než negativní kritikou systému.
10. Odpovědnost za svůj život převzali do svých rukou.
Kulturní kreativci vědomě rozhodují o podobě svého života a za svá rozhodnutí přijímají patřičnou odpovědnost. Proto je nenajdete v davu lidí lamentujících nad svým osudem. Z nepříznivé situace neobviňují svou rodinu, okolí nebo politickou stranu. S pokorou přijímají i méně příznivá období svého života. Chápou je spíš jako období, kterými si z jistého důvodu mají projít. Zároveň nezapomínají na své odhodlání rozhodovat o své práci, zdraví, životním stylu nebo finanční situaci. Jsou kreativní, a proto si všímají světa možností. Rozhodně to nejsou trpitelé, kteří se přesvědčují, že "jinak to nejde".
11. Kreativita jako dar i prokletí kulturních kreativců.
Kulturní kreativci hodně tvoří, hodně vymýšlejí. Vyplývá to z jejich přirozeného zájmu o to, co se děje kolem nich i uvnitř nich samotných. Jejich kreativního ducha ale charakterizuje jedna zvláštnost. Chtějí svou kreativitu využívat v souladu se svým přesvědčením a hodnotami. Právě proto se množství kulturních kreativců neumí tak jednoduše "začlenit do systému". Prostě jim to nedělá dobře… Necítí se komfortně při představě, že by osm a víc hodin denně měli svou (kreativní) energii odevzdat projektu nebo zaměstnavateli, kterému nevěří. Přes tuto hodnotovou bariéru se tak lehce neumějí přenést. Právě proto často nevydrží pracovat v mamutích korporacích. Peníze pro ně nejsou rozhodně primární motivací. Raději mají víc malých, ale vlastních projektů a aktivit, o nichž jsou přesvědčeni, že mají smysl. Proto je mezi kulturními kreativci množství freelancerů, drobných podnikatelů nebo lidí z třetího sektoru.
photo-1441716844725-09cedc13a4e7
Kulturní kreativci chtějí svou kreativitu využívat v souladu se svým přesvědčením a hodnotami. Právě proto se množství kulturních kreativců neumí tak jednoduše "začlenit do systému".
BONUS: Kulturní kreativci "v utajení".
Možná jsou to vaši kolegové. Ale vy to nepoznáte. Zejména kulturní kreativci "začátečníci" se totiž často o svých hodnotách stydí mluvit na pracovišti. Myslí si, že by působili divně. Nebo prostě nevědí, jak se zapojit do konverzací, které jsou pro ně nezajímavé (víkendové příhody z hospody, nejnovější díly seriálů, nejvychytanější aplikace pro Android,…). A tak raději mlčí nebo si něco čtou…
Přesto se lehce prozradí. Třeba když se jich zeptáte, proč večer nejdou na party, a oni na vás vybalí, že se chystají na lekci akrojógy nebo jiného kurzu, o němž jste jakživ neslyšeli (pokud tedy taky nejste kulturní kreativci :-)). Nebo když vám řeknou, jak strávili dovolenou. Nebo když vidíte, co si čtou u oběda (a současně pomůže, když se podíváte na jeho/její oběd :)).

Líbí se vám hodnoty kulturních kreativců? Toužíte poznat podobně smýšlející lidi? Pak si klikněte na Spiritual-Planet častěji! 🙂

Další zdroje:

Maďarský dokumentární snímek (R)evoluce kulturně kreativních.
článek Are You a Cultural Creative? dostupný na <http://www.elasticmind.ca/innerpreneur/index.php/cultural-creativity/>
The Blue Economy promo video.
[1] Zkuste se podívat na různá světová hnutí a iniciativy jako Noví bohatí (the New rich), The Flat White Economy, The Blue economy, různé formy "vědomého podnikání" (spiritpreneurs, wisdompreneurs, zentrepreneurs a mnohé další).

logo Kulturní kreativci – lidé, kteří (z)mění pravidla hry.

31. srpna 2016 v 6:00 Doteky Nového Života
Asi každý, kdo pravidelně čte noviny nebo sleduje večerní zprávy, se čas od času nevyhne "černým myšlenkám". Celý chod událostí doma i ve světě se jeví nějak špatně. Jako by to šlo z kopce. Jakékoliv úsilí nebo iniciativa k vyřešení sociálních rozdílů, chudoby, hladu, poškozování životního prostředí a jiných obrovských problémů, kterým čelí naše společnost, se ztrácí jako malá kapka v moři negativ… Je to ale skutečně pravda? Co když je řešení už vlastně tady? Přesněji - co když už dávno chodí mezi námi? Co když dnes ve světě existují ne desítky, ale MILIONY lidí, kteří svými každodenními rozhodnutími a hlavně akcemi pomalu, ale jistě poskytují řešení uvedených problémů? Ne návrhy nebo sliby. Ale řešení v praxi. Co když hlavním problémem je, že se o nich nemluví. Že oni sami o sobě málo mluví… Nevěříte, že ve světě existuje taková obrovská hybná síla? Pak jste asi ještě neslyšeli o kulturně kreativních lidech… A proto byste měli číst dál.
Vlastně potřebujeme celou novou generaci mladých podnikavých lidí - inovátorů, kteří budou myslet jako David, který skolil Goliáše. S minimálními zkušenostmi a trochou peněz budou chtít změnit pravidla hry. A následně vytvářet bohatství ne jenom pro sebe, ale taky pro své komunity.
Gunter Pauli, autor konceptu The Blue Economy
Kdo jsou kulturní kreativci neboli cultural creatives? Možná jste se ještě s tímto pojmem nesetkali. Přesto můžete být po přečtení tohoto článku překvapeni, kolik kulturních kreativců již znáte. A možná jste právě vy jedním z nich! Spojení "kulturní kreativci" poprvé použili sociolog Paul H. Ray a psycholožka Sherry Ruth Anderson. Začátkem milénia mezi ně (i když možná až příliš odvážně) řadili 50 milionů dospělých Američanů. A dokonce 80 až 90 milionů lidí v Evropě. Nicméně v roce 2015 se dle nás už skutečně nejedná o malou subkulturu, ale o hybnou SÍLU[1], jež svým lokálním jednáním a činy může v dohledné době změnit pravidla hry (společenského systému) na širší globální úrovni.

I. JAK POZNÁTE KULTURNÍHO KREATIVCE?

Kulturní kreativce jen těžko poznáte na první pohled. Nemají vyhraněný dress code nebo specifický účes, který by vám již z dálky napovídal, že jde o přívržence této subkultury. Na těchto věcech jim ve skutečnosti až tak nezáleží. To, čím jsou kulturní kreativci výjimeční, je jejich mindset. Poznáte je především na základě jejich rozhodnutí a činů. Čím jsou jejich rozhodnutí a činy výjimečné? Přece hodnotami, z kterých pramení. Stává se vám někdy, že se rozhodnete pro alternativu, jež vás stojí více námahy, a přesto přináší méně osobního užitku? Možná vaše okolí označilo toto rozhodnutí jako nelogické nebo neekonomické… Přesto vám vaše rozhodnutí přináší větší spokojenost. Víte, že konáte dle hodnot, kterým věříte, a kdybyste se od nich odklonili, konali byste proti sobě… To pravděpodobně vypovídá o tom, že i vy patříte ke kulturním kreativcům. Kulturní kreativci konají v souladu se svým vnitřním přesvědčením i navzdory tomu, že se jejich rozhodnutí neshoduje s pohledem mas. Osobní užitek a prospěch není jediným motivem jejich konání. Svá rozhodnutí a činy formují na základě hodnot, s nimiž se ztotožňují. Tyto hodnoty jsou jejich vnitřním kompasem na cestě životem.

II. PROČ SE VYPLATÍ SEZNÁMIT SE S HODNOTAMI KULTURNÍCH KREATIVCŮ?

Když poznáte hodnoty kulturních kreativců, můžete na základě nich snadno dedukovat jejich postoj a rozhodnutí. A rovněž si můžete být jistí stálostí jejich názorů. Kulturní kreativci totiž nemění svá rozhodnutí při první možné příležitosti. Na každou nabídku nebo příležitost nahlížejí přes soubor hodnot, jež vyznávají.
pokračování...


Žij plně svůj život!

31. srpna 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

K poznání Mých zákonů je velmi důležitá trpělivost, vytrvalost a důslednost. Musíš se naučit bezpodmínečné poslušnosti a musíš být ochoten plnit Mé příkazy, bez ohledu na to, jak bláhové se ti mohou zdát. Pouze tehdy, když tyto úkoly zvládneš a proměníš je ve skutky, mohou se začít dít ty nejúžasnější věci v tvém životě a ty skutečně spatříš, jak Mé zákony začínají žít a působit. Vždy pamatuj, že musíš něco vykonat, že musíš svůj život žít, a nikoli jej pouze trávit v modlitbách a doufat, že se něco stane. Modlitba je nutná, ale nestačí. Pouhé mluvení o víře je málo. Musíš žít tak, aby všechny duše kolem tebe viděly, co znamená žít ve víře, co znamená vložit celou svou víru a důvěru ve Mne, tvého Boha a Pána, v božství v tobě.

Horoskop na období 29. 8. - 4. 9. 2016

30. srpna 2016 v 16:44 Doteky Nového Života

Nevím

DSC_1728

V tomto týdnu pokračují aspekty z minulého týdne a budou se zintenzivňovat. Slunce se dostává do kvadratury s konjunkcí se Saturnem a Marsem. Čímž se více zviditelní význam konjunkce. Trpělivost, zodpovědnost a zralost bude v tomto týdnu prozkoušena. "Tak jak umíš, dozrál jsi?" Mars se začíná pomalu od Saturna vzdalovat, a to symbolizuje, že se věci dostávají pomalu do pohybu.Dá se to připodobnit, jako když se vlak rozjíždí ze stanice. Tento týden jsou velmi aktivní strachy. Snadno se může propadnout strachu, obavám a nejistotě. Ano, nic není jisté. Slunce se dostává do opozice s Neptunem, a tím je vytvářena T-kvadratura.
Slunce v opozici s Neptunem (do 6. 9.) přináší nejasnosti, nekonkrétnost a zmatenost. Slunce je ve znamení Panny a má v sobě manažerské schopnosti. Schopnost řídit, plánovat, organizovat, ale v opozici s Neptunem tyto vlastnosti nejsou k dispozici. Neptun zamlžuje jasný rozumový úsudek a dává do přednosti emocionální prožívání. Objevuje se větší citlivost, která je až přecitlivělostí a labilitou se sklonem k pasivitě, smutkům a depresím. Je dobré si uvědomit, že se ve mně hlásí niterná složka, která podléhá jen citu. Když budete naslouchat svému nitru, respektovat svou intuici a dle ní se řídit, zjistíte, že vše do sebe zapadá a vy se nemusíte o nic bát. Necháte se prostě jen vést. K tomu ale potřebujete schopnost důvěry a víry. Je třeba opustit potřebu mít věci pod kontrolou a všemu rozumět, protože v tomto týdnu nebudete rozumět ničemu. Budou se dít tak zvláštní věci, tak nepochopitelné, až mystické. Pokud nebudete důvěřovat, budete se snažit vše řídit a rozumět tomu, tak jak moc to nepůjde, tak se budete dostávat do silných emočních reakcí a snadno propadnete strachu a nejistotě. Budete dělat chyby, omyly, budete zapomínat, ztrácet. Opusťte svoje představy, očekávání, jak a co by mělo být. Vše bude jinak.
Jak vysvětlit energii, která tento týden působí? Budeme se setkávat s: "Nevím, nevím co se to děje, proč se to děje, nevím, kam to směřuje, nevím, co mám dělat." Vyšší vědomí pracuje, proto v některých situacích budete "vypnuti", aby se vše dostalo na své správné místo. Můžete se sami cítit bez formy, rozpití, vaše mysl se nedokáže na nic soustředit a můžete se cítit jako nepřítomní. Jsem a nejsem tady. Proto, když se s důvěrou odevzdáte plynutí, intuici a znamením, projdete toto období bez "šrámů a ran". Ten, kdo se bude bránit, nakonec padne vyčerpáním a na stejné místo, ze kterého vyšel.
V hrubohmotných energiích se tato opozice projeví jako lži, klam, manipulace a podvody. Buďte opatrní a vše si překontrolujte.
Opozice je vždy o tom, abychom našli střed, aby se obě strany navzájem obohatily. Působí magnetičnost a zároveň rozpor. Když se budete držet Panenské analýzy (Slunce v Panně), budete chybovat a dělat omyly. Pokud se bude držet pouze Neptuna, ulítnete do nerealistických představ a iluzí, které přinesou zklamání. Propojte rozum a srdce, rozhodujte se s citem a na své pocity se podívejte s nadhledu.
Novoluní nastává 1. 9. v Panně v konjunkci z Dračí hlavou (Vzestupný uzel). Nastává prstencové zatmění Luny, ale od nás není viditelné. Něco je nám skryto, abychom více viděli Slunce, svou cestu, seberealizaci, sebereflexi.
Novoluní nastává na sabiánském symbolu: "Dvě hlavy vyhlížejí ze stínů a nahlížejí i za ně."
Klíčová myšlenka: Růst skutečného chápání, jež se rodí z transcendence, i když je právě ve světě duality zcela ponořen.
Vidíte, i novoluní promlouvá o respektování duality. Až když vidím polarity, obě dvě strany mince, mohu teprve vidět skutečnost. Uvidím za. Když umím vidět objektivně, vystupuji ze subjektivity. Tím se mění pohled na sebe, na druhé a život.
Každé novoluní je počátek něčeho nového. Nyní to bude zásadní pro školáky a studenty. Tento rok jim to přinese nový úhel pohledu na sebe a druhé.
Slunce se dostává 2. 9. - 11. 9. do harmonického aspektu s Plutem. Je to o schopnosti využít svou skrytou sílu k projevení sama sebe, své osobnosti a svého určení. Projevení svého charisma. Nalezení svého místa. Dalším týden nás čeká chopení se a projevení své individuality a síly osobnosti.
Přeji Vám dostatek důvěry a víry. Petra Nel
Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz

TZOLKIN 30.8.2016 13 LAMAT

30. srpna 2016 v 10:09 Mayský Kalendář na každý den

Lamat - Hvězda - Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost
Protože dnes vstupujeme do posledního dne Treceny CIB, ctěte cestu, kterou jste prošli, ctěte moudrost a rady předků, ctěte je a udržujte ve svém srdci po zbytek vašeho života. Oxlahun (13) dnes uzavírá toto učení s bohatou hojností Lamat, zesiluje její dopad s mnohonásobnými účinky ve všech aspektech vašeho života. Od teď s sebou můžete nosit obrovské oceány znalostí, zkušeností a moudrostí, které si můžete kdykoliv přivolat. Dejte však pozor, abyste nemrhali moudrostí a poznáním, které jste získali, ale používali je dobře a používali je pro dobré účely.
TRECENA CIB nám pomáhá spojit intuici s rozumem a uvolnit se ze světa iluzí.
DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, LAMAT je výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
***
Zdravím, jsem Lamat 13. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Rádi bychom dnes opět otevřeli téma výchova dětí. Nemůžeme nezdůraznit, jak důležitý má význam umožnit dětem, aby se rozhodovaly samy za sebe. V mnoha ohledech jsou děti mnohem moudřejší a na vyšších frekvencích Lásky, než jejich opatrovatelé. Rodiče díky své roli vzoru přenáší své obavy a mýty na děti, což může být na jejich cestě velkou překážkou. Je nutné věnovat pozornost, jak je ovlivňujete.
Cokoliv jiného než Láska a laskavost je urážející a škodlivé a většina z vás dělá tyto věci, aniž by je považovala za škodlivé.
V okamžiku, kdy ovlivňujete dítě a ono reaguje emocemi jako strach, hněv, bolest, podívejte se zpět na to, co jste řekli nebo udělali, když jste ho urazili. Na jedné straně chráníte dítě před fyzickou újmou a pak mu ubližujete tímto způsobem? Je dobré naučit dítě, jak se má chovat, ale můžete použít své vlastní chování jako vzor?
Mnoho dětí je nuceno jíst potraviny, které nemají rády nebo množství, které se jim nevejde do těla. Takže se naučí zvyk přejídání. Často jsou jim dávány potraviny bez nutriční hodnoty, jen abyste jim udělali radost. Jaká je v tom skrytá zpráva? Jejich neklid a neposednost se setkávají s pohrdáním nebo medikamenty. Jejich slova, činy, myšlenky, sny, se setkávají s posměchem. Když jim umožníte snít velký sen, možná budou vaším vzorem a podpoří vás, abyste i vy snili ve velkém.
Ti, kteří si přeji mít děti by udělali nejlépe, kdyby věnovali co nejvíce energie a času odstraňování jejich vlastních problémů, než se jim dítě narodí. Velice často partneři o takových věcech vůbec nepřemýšlí. Jak se může cítit dítě, když ví, že bylo stvořeno nechtěně? Buďte pyšní na své tělo i na sebe. Naučte se zdrženlivosti, dokud nenajdete vhodného partnera.
Vytvořte před příchodem dítěte na svět prostředí, ve kterém vy i váš partner mohou být dítěti dobrým vzorem. Měli byste vědět, co máte sami jíst, tím dáte dítěti dobrý základ, ještě než bude vyrůstat ve vašem těle. Změňte myšlenky na vyšší úroveň myšlení a váš vliv bude na dobré cestě.
Buďte typ člověka, který důvěřuje svému dítěti, ještě než se narodí. Takto přitahujete duši, která je kompatibilní s vámi a vaší mravností. V rodině bude mnohem méně napětí, když budete stát všichni na stejné straně.
Prarodiče musí stát na straně rodičů, jinak to znamená pro dítě hodně zmatku. Rozhodněte se před narozením dítěte, jaká přesvědčení mu chcete předat. Pokud se rodiče a prarodiče domluví mezi sebou, život bude mnohem hladší. Jakmile vstoupí soupeření do arény, znamená to jasný zármutek pro všechny zúčastněné. Prarodiče musí vychovávat svá vnoučata způsobem, se kterým vy souhlasíte.
Snažte se udržovat cestu hladkou, zacházejte s každým v rodině s Láskou a laskavostí, protože je to všechno, co je skutečně důležité. Rozhodněte se, co skutečně důležité je a stůjte v pravdě. To neznamená, že rodiče nemusíte poslouchat, to znamená, že musíte stát ve své vlastní celistvosti. Přijde čas, kdy mohou prarodiče svým vnukům říkat, aby nevěřili tomu, co říkají rodiče. Vybírejte bitvy dobře, aby nakonec nedošlo k válce.
Nemluvíme o případech zneužívání nebo hluboké neúcty. Ukazujeme tu na nesčetné maličkosti, které vás vyvádí z rovnováhy a také na rozdíly v náboženství. Neexistují dva stejní lidé, kteří mají stejné kódy přesvědčení. Každý člověk má dělat svá vlastní rozhodnutí. To může být těžké pro někoho z vás přijmout, ale je třeba si uvědomit, že jednou přijde čas a i vaše dítě bude dělat svá vlastní rozhodnutí. Nebylo by skvělé, kdyby vycházela z aktu Lásky a laskavosti? Nehřálo by vaše srdce, kdyby si vaše dítě vybralo to, co jste ho naučili vlastním příkladem?
Je to naše velká naděje, že každé dítě, které přijde na Zemi, se narodí rodičům, kteří plánovali jeho narození, očekávají jeho příchod a jsou schopni plně ho milovat a podpořit emocionálně, fyzicky, mentálně i duchovně. Pokud budete mít všichni takovéto pojetí, nebude trvat dlouho a bude to zcela běžné. Jste mocní Tvůrci a svými myšlenkami můžete manifestovat cokoliv, co si přejete zažít.
Buďte typ rodiče, který chcete vidět v celém světě. Buďte součástí školení mládeže o rodičovství. Naučte děti trpělivosti a vytrvalosti. Podpořte a naučte je čekat trpělivě na toho správného kamaráda. Povzbuzujte je, aby se zabránilo užívání drog, alkoholu a přátelství, která je k těmto věcem vedou. Naučte je dávat tělu zdravou výživu a podporujte je, aby nacházely a zkoumaly věci, které v nich probouzí nadšení a vášeň.
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo z pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte, že se vás dotýká nejčistší Energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního Já. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází Přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky, konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Pokračování - Když vyměníš negativní myšlenky za pozitivní, ovlivníš realitu nás všech – profesor kvantové fyziky vysvětluje, proč.

30. srpna 2016 v 6:05 Jednoduchost života

I. JAK TO FUNGUJE ANEB KVANTOVÝ AKTIVISMUS V KOSTCE

Myšlenka kvantového aktivismu vychází z teorie morfické rezonance, jejímž autorem je biolog Rupert Sheldrake. Tato teorie říká, že kromě genetiky a lidské kultury existuje i další faktor, který přispívá k evolučnímu vývoji Lidstva - tím faktorem je tzv. kolektivní paměť přírody.
Bývalý bilog a biochemik z univerzity Cambridge Rupert Sheldrake, jehož nekonvenční přístup k evoluční biologii je mnohými vědci ostře kritizován, existenci kolektivní paměti organismů opírá o výsledky různých experimentů a studií směrujících k potvrzení hypotézy, že každý biologický druh (včetně lidí) je propojen na úrovních, které přesahují prostor i čas. Všechny organismy jednoho druhu tak spojuje síť systémů, vazeb a propojení, kterou lze označit jako "kolektivní paměť". Lze si ji zjednodušeně představit jako obrovskou databázi vzpomínek, vzorců jednání a zkušeností, s níž je každý "člen" přirozeně spojen. Proto z ní může těžit, ale rovněž do ní sám přispívá, sám ji utváří.
kolektivní paměť přírody
Hypotéza existence této kolektivní paměti je dle Dr. Goswamiho v souladu s aplikací poznatků kvantové fyziky na fenomén lidského vědomí. Goswami vysvětluje, že povaha vědomí je nonlokální. Princip nonlokality vědomí pak dává odpověď na druhou část otázky - jakým způsobem může každý jednotlivec přispět ke kvalitativnímu rozvoji vědomí společnosti jako Celku?
Naše pozitivní emoce, zážitky a zkušenosti se všechny přirozeně stávají součástí širšího kolektivního vědomí. Tvorbou těchto emocí, zážitků a zkušeností tak aktivně přispíváme k pozitivní evoluci vědomí. Každá jednotlivá myšlenka, emoce nebo čin je v tomto směru důležitá a neseme za ni (širší) odpovědnost.
V současné době, bohužel, v globálním měřítku silně převládá tvorba negativních emocí a myšlenek. Tento trend dlouhodobě brzdí evoluci směrem k pozitivnímu rozvoji kvality vědomí (i když v podstatě existují vědecké přístupy pro posunutí vědomí společnosti na vyšší úroveň).

II. JAKÉ ŘEŠENÍ GLOBÁLNÍCH PROBLÉMŮ NABÍZÍ KVANTOVÝ AKTIVISMUS?

Dle Amita Goswamiho ke vzniku současných nejpalčivějších globálních problémů, jakými jsou
 • klimatické změny,
 • terorismus,
 • propastné sociální rozdíly nebo
 • ovládání médií oligarchy
vedla dominance materialistického nahlížení na svět. Změna tohoto nahlížení (a následně rychlé řešení uvedených problémů) je možná právě díky inovativnímu uplatnění principů kvantové fyziky a nové vědy na oblast rozvoje vědomí u co největšího množství lidí.
kvantová fyzika a vědomí
Stručné vysvětlení základních principů kvantové fyziky a jejich správnou aplikaci pro změnu k vědomějšímu životu vysvětluje A. Goswami v krátkém e-bookuPříručka kvantového aktivisty, která je volně dostupná na oficiálních stránkách dokumentárního filmu Kvantový aktivista. Několik z nich uvádíme zde:
 • Kvantová fyzika vychází z předpokladu, že všechny objekty naší životní zkušenosti (předměty vnímané našimi smysly, ale i myšlenky, emoce, vjemy, intuice) jsou pouhými možnostmi. Až v okamžiku, kdy se setkají se subjektem, pozorovatelem, se stávají skutečností. Tato zásadní role subjektu v utváření veškeré reality je zdrojem nového nematerialistického přístupu tzv. nové vědy.
 • Dle nové vědy je základním a jednotícím elementem veškerého bytí nemateriální Vědomí (vědomí -> hmota). Proto má každý prostřednictvím vlastního vědomí přístup i k společné úrovni vědomí, o níž se zmiňuje většina duchovních tradic Východu i Západu.
 • Principy kvantové fyziky (nonlokalita, kvantový skok, diskontinuita) může každý z nás využít k vylepšení běžného života - již dnes je množství lidí s úspěchem aplikuje v oblasti myšlení, kreativity, emocí, v léčení, ale i psychologii nebo v podnikání.[1]
Podstatou poselství kvantové fyziky a nové vědy je, že nás inspirují k posunu vědomí od čistě racionálního uvažování směrem k většímu využívání intuice. Intuice nás přirozeně vede k hledání smyslu života v jeho čistých podobách (tzv.archetypy), kterými jsou Láska, Pravda, Spravedlivost, Krása, Vitalita atp.
Výše uvedené pozitivní archetypy naší existence "leží ve vědomí" každého z nás jako možnosti. Tvým úkolem je proměnit je v realitu každodenního života sebe i tvého okolí.
Takže cílem každého kvantového aktivisty je inspirovat sebe i své okolí k objevování a využití tohoto "kvantovému přístupu" v oblasti myšlení, zdraví, životního stylu, práce i podnikání.
Jak?
 • Myšlením, které je založeno na větším využívání pozitivní intuice.
 • Přístupem ke zdraví, který vychází z celostního pohledu na lidskou bytost.
 • Životním stylem, který vychází z většího propojení a kontaktu s Bytím, což vytváří prostor pro kreativitu.
 • Aktivním a angažovaným životem, který je udržitelný a v souladu s potřebami Celku (jednoduše řečeno: přesahuje potřeby ega).
Pokud tak činíš, přirozeně přispíváš k tvorbě trvalé hodnoty - pozitivního kolektivního vědomí. Skutečně tedy platí, že pokud změníš sebe, změníš i svět.
zásadní role subjektu v utváření veškeré reality

III. Krátký pozdrav pro skeptiky

Jsi vůči existenci kolektivního neboli globálního vědomí zcela skeptický? Tak se zkus na chvíli zamyslet nad podobným, ale "menším" fenoménem, který se v běžném jazyce užívá. Jistě jste už slyšeli někoho analyzovat "náladu ve společnosti" nebo "společenské klima". Lze tvrdit, že společenské klima je pouhým součtem nálad všech členů společnosti? Sotva.
Celek je vždy víc než pouhý výčet jeho součástí. Doslova žije, vyvíjí se vlastním životem.
To platí i pro fenomén kolektivního vědomí. Idea kolektivního vědomí dle nové vědy Goswamiho a teorie morfické rezonance Sheldrakea jde ale mnohem dál. Vychází z předpokladu, že propojení a vazby mezi lidskými bytostmi nenarážejí na materiální hranice. To vytváří pro nás všechny nevídané možnosti, jak revitalizovat kvalitu vědomí vlastními (pozitivními):
 • zkušenostmi,
 • emocemi,
 • myšlenkami a hlavně
 • jednáním.
Teorie Goswamiho i Sheldrakea jsou hypotézami a jako hypotézy jsou napadnutelné. Jejich nezanedbatelný přínos ale spočívá v univerzálním odkazu, který nám přinášejí - jsou pozváním celé společnosti k široké a hlavně SMYSLUPLNÉ diskusi. Tento odkaz nejlépe vystihuje sdělení R. Sheldrakea na přednášce 12. mezinárodní transpersonální konference v Praze (1992):
Teorie morfické rezonance je teorie vědecká, a jako taková by měla být ověřena či popřena vědeckými metodami. Je však zároveň součástí obecnějšího společenského hnutí za změnu přístupu k životu a k přírodě. Ať už se ukáže, že morfické rezonance jsou teorií správnou či nikoliv, jsem přesvědčen, že z hlediska případné pozitivní změny paradigmatu je chápání přírody jako živého organismu naprosto rozhodující. A domnívám se, že tyto změny idejí jsou pravděpodobně i základní podmínkou přežití.
příroda živý organismus
[1] Aplikaci kvantové fyziky na oblast zdraví vysvětluje profesor Goswami ve známém díle Kvantový doktor, které je dostupné i v českém jazyce. Využití principů kvantové fyziky v dalších oblastech, jakými jsou myšlení, tvořivost nebo osobní a duchovní rozvoj, popisuje Goswami v dalších knihách, které ale nejsou dostupné v českém jazyce. Aplikování poznatků kvantové fyziky na oblast zdraví se věnují i další průkopníci z oblasti integrativní a celostní léčby jako například Deepak Chopra.

Když vyměníš negativní myšlenky za pozitivní, ovlivníš realitu nás všech – profesor kvantové fyziky vysvětluje, proč.

30. srpna 2016 v 6:00 Jednoduchost života
Profesor kvantové fyziky a vizionář Amit Goswami už několik let objasňuje, že tolikrát opakované přísloví "změň sebe a změníš svět" není pouhým přáním, nýbrž se opírá o významné moderní hypotézy z oblasti kvantové fyziky i holistické biologie. Seznam se i ty s ideou kvantového aktivismu. Ideou, která má obrovský potenciál propojit dva světy - svět rozumu a svět intuice - na cestě v boji za společným cílem - trvale udržitelnou budoucností Civilizace.
Svět tak, jak ho vnímáme v tuto chvíli, není daný. Každá událost je potenciálně tvořivá a přináší nové možnosti.
Amit Goswami
Zní pro tebe slovo "kvantový" - a navíc ve spojení se slovem "aktivismus"- jako nějaký sci-fi výstřelek? Ano, vcelku tě chápeme, je to na první pohled docela zvláštní kombinace. Ve skutečnosti je ale celá idea mnohem jednodušší, než toto slovní spojení indikuje.

Co je tedy kvantový aktivismus?

Kvantový aktivismus je výzva k aktivnímu, angažovanému životu jednotlivce ve prospěch své komunity (sousedství, města, společnosti, přírody, planety - dle možností každého jednotlivce), postavena na následovném předpokladu:
Každý člověk může svými pozitivními myšlenkami a akcemi významně přispět ke kvalitativnímu posunu v kolektivním vědomí společnosti.
Kvantový aktivismus není idealistickou vizí. Od utopie ho odlišuje jeho vědecký základ. Základem kvantového aktivismu jsou totiž vědecké hypotézy z oblastí:
 • kvantové fyziky,
 • tzv. nové vědy založené na primátu vědomí a
 • celostní evoluční biologie.
Autorem této idey je již v úvodu zmiňovaný profesor kvantové fyziky Amit Goswami, světově uznávaná autorita na poli rozvoje tzv. nové vědy, která se snaží integrovat i nematerialistické metody poznávání přírody a člověka (poznatky filozofie, spirituality, celostní medicíny a pod.).
Ve vzduchu zatím zůstaly viset dvě otázky, které se spojují s popisem hlavní myšlenky této vize:
 • Může (prokazatelně) každý z nás přispět ke kvalitativnímu rozvoji vědomí společnosti?
 • A pokud ano… pak jakým způsobem?


Ztiš se, abys našel osvícení z nitra a zjistil, kam v celém tom ohromném plánu patříš.

30. srpna 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Divíš se někdy, proč jsi tam, kde jsi, a děláš to, co děláš? Pochyboval jsi někdy ve své mysli? Hledej hluboko ve svém srdci a poctivě si na tyto otázky odpověz. Potom, jestliže stále cítíš, že jsi jedním z těch nevěřících Tomášů, si udělej čas na ztišení, abys našel osvícení z nitra a zjistil, kam v celém tom ohromném plánu patříš. Mohu tě ujistit, že není náhoda, že jsi tam, kde jsi. Možná, že je život pro tebe velmi těžký. Možná, že musíš procházet mnohými zkouškami. Možná, že jsi dokonce prošel ohnivou pecí. Můžeš si být jist, že to vše se děje proto, aby všechna nečistota mohla být spálena a aby nezůstalo nic než čiré zlato - ono Já jsem v tvém nitru, a Já abych tak mohl pracovat uvnitř a skrze ono Já jsem, aby se všem zjevily Mé zázraky a sláva.


TZOLKIN 29.8.2016 12 MANIK kin 207

29. srpna 2016 v 8:40 Mayský Kalendář na každý den

Manik - Ruka / Jelen - Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnosti, oblast léčení, dosažení cíle přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.
Když dosáhnete poznání nebo pochopení nějakých znalostí, je to vaše právo a povinnost mluvit o tom, co za to stojí, co je správné a co je pravda. Ale ať jsou vaše fakta přímá, než tak učiníte, protože dnešní svět oplývá dezinformacemi a mylnými zprávami stále ve větší míře na internetu, v televizi, médiích i reklamách. Odhalte s LaKa (12) nízkofrekvenční proudy, které tvoří základy vašeho života, a bez ohledu na váš věk ztělesňujte moudrost Starších, která je uvnitř vás. Kráčejte v tichosti po stabilní vnitřní cestě. To je místo, kde leží pravá a skutečná pravda.
DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ
Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších léčivých dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
***
Jsem Manik 12. Děkujeme, že jste si udělali čas na naší návštěvu. Jsme potěšeni tímto spojením a velmi vděčni za čas, který věnujete svému vnitřnímu Já. Nemůžete nevnímat růst a rozšiřování vašeho chápání. Vidíme vaše vnitřní změny i to, jak ovlivňujete ostatní. Všech duší se dotýká každý akt laskavosti a každý projev Lásky.
Když se skupina duší ve vaší rovině posunuje na vyšší frekvenci, ovlivňuje to všechny. Když se časem dostanete na určitou úroveň Světla (vyšší frekvence), mnozí ve vyšších rovinách nad vámi se posunou také. Jakmile dostatek jedinců dosáhne vyšší frekvence, posunuje to skupinu na vyšší příčku a někteří se posunou opět výš. Je to podobné jako podniky, v kterých jsou podporováni zaměstnanci. Jakmile zaměstnanec splní svou úlohu na určité pozici, posune se výš.
Každý jeden z vás ovlivňuje všechny. Jakmile jako skupina vzestoupíte na vyšší frekvenci (vystoupáte na vyšší úroveň), setkáte se s těmi, kteří na této vyšší úrovni už jsou. Nakonec ti, co vaší skupině pomáhali, ukončí svou roli. Po té, co vám během těchto časů pomáhali získat mnoho znalostí, zkušeností, trpělivosti, Lásky, soucitu a moudrosti, bude jejich práce ukončena, což jim umožní posunout se do vyšších sfér. To je podstata, jak funguje Vzestup. Je to celé mnohem složitější, než popisujeme, ale váš jazyk a zkušenosti umožňují velmi obtížně vyjádřit tyto okolnosti z hlediska rozsahu vašeho chápání.
Stačí vědět, že když změníte kódy přesvědčení nižších frekvencí, chování a myšlenkové vzory a nahradíte je volbami na vyšších frekvencích, můžete ovlivnit všechny. Když student získá Mistrovství, hledá si nového učitele, který ho posune na vyšší úroveň. To je také důvod, proč se někteří posunou do vyšších sfér.
Dokonce i ve vašem současném životě se mnoho Vzestoupených Mistrů přesune z fyzické roviny do další dimenze. Jakmile se přesunou na své místo, některým ze svých Mistrů předají štafetu, aby se i oni mohli přestěhovat později do vyšších sfér. Rozumíte tomu, co říkáme?
Důvody, proč opustí jednu sféru a přesunou se do další, jsou různé. Obecně platí, že Mistři se posunou, protože si vybrali zažít jiné zkušenosti. Když dokončí jeden úkol, stanoví si další. Často je to proto, že touží po nových výzvách. Mnozí se odstěhují z tohoto Vesmíru, aby mohli zažít jiný, stejně jako vy máte svobodnou vůli pohybovat se podle svých požadavků.
O tuto informaci jsme se s vámi podělili, protože je mezi vámi mnoho nedorozumění ohledně procesu Vzestupu a jak to vše funguje. Bez ohledu na to, čemu se rozhodnete věřit, můžete činy Lásky, laskavosti a soucitu cítit všude. Není třeba se obávat o váš Vzestup nebo o ostatní, kteří hrají jiné role.
Velká pozornost by měla být zaměřena na bohoslužbu, tresty za hříchy a jiné podobné kódy přesvědčení. Jednoduše buďte laskaví, tím nic nezkazíte. Neexistuje žádná správná nebo nesprávná cesta. Všechny vedou na správné místo pro získávání zkušeností a různých zážitků. Vyberte si Lásku a Světlo a budete hojně požehnáni.
Zbavte se záměru zachránit lidi a věnujte pozornost všem oblastem, kde nejste v rovnováze. Zbavte se záměru zachránit svět a věnujte pozornost tomu, jak svět ovlivňujete. Jakmile změníte své neefektivní návyky, pak můžete zaujmout čestné místo jako vzor pro druhé.
Pečujte o sebe a buďte vzorem pro ostatní, pokud jde o návyky týkající se zdraví. Zvednutý prst ukazuje na všechny oblasti života. Tyto prsty byste měli umístit raději do pozice modlení a zaměřit se na nutné změny. Říká se, že ten kdo ukazuje na chyby, je obvyklé má sám. Pokud najdete chybu u druhých, zjistěte, kde se tato nedokonalost nachází uvnitř vás. Pak můžete připustit nedokonalost jako dokonalost nebo provést změny.
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde uvědoměním si svých osobních vzorců, zjistíme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to odhaluje nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den "zúčtování" všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kundalini a čakry praktická kniha : cesta uvolnění životní energie

29. srpna 2016 v 6:00 Oblíbené knihy
NEÚMYSLNÉ UVOLŇOVÁNÍ ENERGIE
KUNDALINI
Proces uvolňování
Energie kundalini leží stočená u kořene páteře. Její uvolňování
lze přirovnat k pohybu vln, plamenů, pulzování nebo odvíjení.
Rozvinutá část kundalini si obvykle hledá cestu vzhůru páteří až po
temeno hlavy a odtud ven tím, čemu se někdy říká vrcholná čakra.
Cakra (sanskrtské slovo, které znamená "kolo") označuje různé
energetické víry v našem éterickém těle.
Někdy se energie vine vzhůru kolem páteře, až dosáhne vrcholné
čakry. V přirozeném evolučním procesu se během lidského života
uvolní několik vln nebo vrstev podle toho, jakého vývojového stupně
ten který člověk dosáhl. Pohyb takové vlny je tak nepostřehnutelný,
že si jej většina lidí neuvědomuje, i když si před uvolněním mohou
uvědomit teplo (pohyb energie) v kostrční krajině. Citlivější lidé cítí
proudění energie vzhůru páteří. Mohou cítit tlak nebo bolest, když
energie vstupuje do zablokované části anebo když pohyb energie
není normální.
Je mnoho vrstev kundalini, které čekají na uvolnění. Uvolňování
kundalini připomíná loupání jednotlivých vrstev cibule. Během
svého života může člověk uvolnit několik nebo mnoho vrstev. Lidé,
kteří jsou obeznámeni s energií kundalini, mohou uvolnit více vrstev,
Čímž urychlují svou evoluci; v extrémních případech mohou uvolnit
tekutý oheň nebo extrémní teplo.
Kundalini, někdy nazývaná šakti (neboli božská jiskra životní
síly) začíná svůj vzestup od kostrče, kde je umístěna. Když vystoupí
vzhůru páteří a ven temenem hlavy, splyne i s duchovní energií
vesmíru. Tato směs energie padá jako déšť j zpátky na tělo a
prostupuje celým systémem, jehož buňky pomáhá čistit. Je-li
vzestupný proud kundalini zablokován něčím negativním nebo
nějakým nepročištěným a nepřipraveným tělesným orgánem, může
kundalini po několika dnech klesnout a pak znovu začít pomalý a
bolestný vzestup. Tento proces může vyvolat velký zmatek a
způsobit různé tělesné, duševní nebo citové potíže.
Člověk, který uvolní několik vrstev energie najednou, může být v
nádherném stavu po dobu několika dnů nebo i týdnů. Takový člověk
může mít neobyčejnou tělesnou sílu, krásné nové porozumění, pocity
blažeností nebo transcendentalní vědomí a pocit, že dosáhl osvícení.
Také může být trochu pyšný. U většiny lidí však tento stav pomine a
kundalini zahájí svůj očistný proces; člověk se pak diví, kam se
poděl ten "nádherný" pociť a proč je všechno najednou tak obtížné.
To je však běžný postup uvolňování kundalini.
Když je energie příliš zablokovaná, nedochází ke stavům
blaženosti, protože energie musí okamžitě začít překážky
odstraňovat. Tyto překážky jsou způsobeny ustrnulými postoji nebo
starými citovými nebo duševními jizvami. Spatné držení těla nebo
zranění mohou také blokovat energii.
Lidé, kteří pečují o své tělo a zvyšují své duchovní vědomí,
dosahují očištění kundalini mnohem rychleji a snadněji. Stoupání
kundalini je pro ně nádherným zážitkem a jeho blahodárné účinky si
tito lidé uvědomují téměř okamžitě. Není-li však tělo připraveno na
tuto mocnou sílu, může dovršení celého procesu trvat léta.
Jakmile se jednou kundalini uvolní, NEEXISTUJE CESTA
ZPÁTKY! Obrátit tento proces je nemožné, ačkoli jej lze někdy
zpomalit. Rozhodne-li se někdo, že tento vývoj je nadále nežádoucí,
a snaží-li se tuto energii zastavit, pak dojde k zahlcení a nemoci,
která v extrémních případech může skončit smrtí.

KUNDALINI A ČAKRY
Praktická kniha
Cesta uvolnění životní energie

Nemůžeš vychovat dítě, když za ně vše uděláš.

29. srpna 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Na duchovním životě se musíš podílet svou vlastní prací. Já jsem vždy zde, abych pomáhal těm duším, které jsou ochotny pomoci si samy, a učinit tak první krok. Nikdy se ničemu nepřiučíš, jestliže se vše udělá za tebe. Nemůžeš vychovat dítě, když za ně vše uděláš. Musíš je nechat dělat věci samostatně. I když jsou jeho činy zpočátku pomalé či neobratné, musíš stát stranou a být velmi trpělivý. S velkou trpělivostí a láskou musím i Já stát v pozadí a dívat se, jak děláš svou vlastní práci a přitom chybuješ. Vždy však měj na paměti, že ze svých chyb budeš mít prospěch; nic není marné. Po celý ten čas se učíš novým lekcím a kráčíš dál po duchovní cestě. Každý krůček, ať je jakkoliv malý, tě přibližuje k tvému cíli, k uskutečnění jednoty se Mnou, dokud si konečně neuvědomíš, že neexistuje žádné odloučení, že vše je jedno a že jsi součástí tohoto jedinečného slavného života.STLAČTE TYTO BODY NA DLANI A ČEKEJTE: VÝSLEDEK VÁS NADCHNE

28. srpna 2016 v 15:23 Doteky Nového Života

Věděli jste, že existuje způsob, jak rychle utlumit bolesti v nějaké části těla tím, že budete na dlani mačkat konkrétní body? Tyto body jsou totiž podle reflexologie přímo spojené s jinými místy na těle a tak jejich stimulací dokážete ovlivňovat bolavé orgány a tkáně i na dálku.
Jedinou věc, co potřebujete udělat, je mačkat dané body po dobu 1 až 2 minuty a zhluboka při tom dýchat.
Pojďme se nyní blíže podívat na jednotlivé body a s jakými obtížemi vám umí pomoci.
Spodní část palce
Stisknutím tohoto bodu můžete vyřešit problémy s kašlem, dýchací potíže a také zlepšit funkci štítné žlázy.
Palec
Bod na palci dokáže regulovat depresi, úzkost, slezinu a žaludek.
Proto, pokud trpíte žaludečními bolestmi, kožními problémy nebo se cítíte emočně vyčerpaní, stimulujte právě tento bod.
Ukazováček
Tento bod vám pomůže, pokud máte problémy s ledvinami a močovým měchýřem.
Také, pokud pociťujete strach, zmatení nebo zklamání, tento bod vám to umožní lépe zvládat. Kromě toho můžete také eliminovat bolesti svalů, zad, pálení žáhy a bolesti zubů.
Prostředníček
Prostředníček je určen k regulaci jater a žlučníku. Z oblasti psychického stavu, pokud jste nerozhodní nebo podráždění, masáží tohoto bodu si zlepšíte náladu.
Je také vhodný pro podporu cirkulace krve a zlepšování zraku, odstraňování migrén a zmírnění menstruačních křečí.
Prsteníček
Funkci plic a tlustého střeva podpoříte stimulací prsteníčku. Zbavíte se negativity a odmítání.
Pokud máte zažívací potíže nebo vás trápí problémy s dýcháním či pokožkou, stlačování uvedeného bodu vám tyto problémy pomůže vyřešit.
Malíček
Bod na malíčku zlepšuje regulaci tenkého střeva a srdce. Jeho stiskem docílíte zlepšení funkcí srdečního svalu a také odstraníte nadýmání a problémy s hrdlem či jícnem.
Malíček pomáhá i s onemocněními kostí, jako je například osteoporóza.
Vnější oblast dlaně
Tento bod vám pomůže s regulací hladiny krevního cukru a také s konečníkem.
Střed dlaně
Mačkání bodu ve středu dlaně snižuje trávicí potíže a bolesti břicha.
Masitá část dlaně (pod palcem)
Tento bod je odpovědný za činnost endokrinního a oběhového systému.
Jeho stimulace zrovnovážní tvorbu hormonů a také vám pomůže s regulací srdečního rytmu.

Prebieha harmonizácia svetelnou plejádskou terapiou, tejto terapii je nápomocná energia prírody, ako i každá živá a život podporujúca bytosť na Zemi i vo vesmíre.

28. srpna 2016 v 13:14 Féwa

Milý priatelia. Za prvé /AD 1/ Vás len v rámci informovanosti chcem upozorniť, že sú snahy stiahnuť čo najväčší počet ľudí prostredníctvom mestských centier /aglomerácií/ na vibračne nižšiu /nízku/ úroveň, ktorá zapadá do rámu obrazu linearity, ktorú všetci dobre poznáme, hlava jej rozumie, čiže sa jedná o všetkými pochopiteľnú existenciu, ktorá je odprezentovávaná hmotne. Čo je frekvencia na ktorú je ľudský mozog napojený - lepšie povedané na základe frekvencie hmoty /matérie/ funguje. Tým i všetkými zmyslami len hmotnú realitu vníma. Pochopenie, spomenutie si, uvedomenie si, že nielen fyzickými zmyslami vnímateľné /nízka mozgová kapacita, neaktivovaná DNA/ ...... je reálnou súčasťou nášho života, ktorý vo frekvencii matérie vnímame ako existenciu /frekvenčne ohraničené vnímanie/ je pre každého z nás a tým i pre všetkých dôležitým momentom, ktorý môžeme nazvať štartovacím balíčkom do všetkého nového, čo prináša vlna Veľkého Centrálneho Slnka, ktorého je Slnko svetlo - nosičom, preposielajúcim do celej slnečnej sústavy svetelné kódy. Keď si mestá v ktorých je najviac sústredená temnota /myšlienky, spôsob myslenia, nízko - vibračná frekvencia/ predstavíme ako technické zariadenia, ako kovovú konštrukciu, ktorá je funkčná len v lineárnej elektro - magneticite, logicky z toho vyplýva, akým spôsobom sú realizované snahy. Nakoľko strach a všetky emócie, ktoré so strachom súvisia sú podstatou udržiavania ľudí vo sférach nevedomia, manipulácie - je pochopiteľné, že keď "rúrami" kovovej konštrukcie priteká čo najviac ingrediencií podporujúcich nedôveru v seba, v dobro v človeku, v lepší svet, ktorý sa nebojme nazvať rajom na planéte - rôznou intenzitou to na ľudí pôsobí. Čiže - pokiaľ na tieto vplyvy reagujeme, tlačia nás do kolien psychicky i fyzicky. Je nesmierne dôležité nepodporovať starý spôsob myslenia /.... predovšetkým v mestách hlboko do ľudí vryté staré myšlienkové vzorce/. Inými slovami - nepodliehať strachu a s ním súvisiacimi myšlienkami. Za druhé /AD 2/ Vám v rámci informovanosti chcem oznámiť, že prebieha harmonizácia /výrazne sa týka dnešného dňa, ktorý je štartérom pridávajúcim na intenzite prúdenia energií nami preciťovanej lásky/ a úzko súvisí s plejádskym energetickým /energo - informačným/ poľom hviezdneho systému Plejád a svetelnou plejádskou terapiou. Pochopiteľne je tejto terapii nápomocná energia prírody, ako i každá živá a život podporujúca bytosť na Zemi i vo vesmíre. O čom to je v reáli ? O všetkom, čo našej duši robí dobre :) . Čo s týmto harmonizujúcim procesom súvisí ? Hĺbková regenerácia , ktorej každý môže byť nápomocný. Úsmevom, smiechom, tešením sa z maličkostí, ktoré sú v skutočnosti pre nás nesmierne dôležité. Ľudia, ktorí jednoducho vedia, čo robia :) - i keď sa to okoliu javí ako na hlavu postavené, nezapadajúce do koloniek, či šablón celospoločensky nariadeného, naprogramovávaného myslenia majú výraznú pomoc zhora .... Ilona Pálušová - Féwa

TZOLKIN 28.8.2016 11 CIMI kin 206

28. srpna 2016 v 8:19 Mayský Kalendář na každý den


Cimi - Spojka - vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok
Plujte nekonečnými cykly a transformacemi života, ať už malými nebo velkými, všeobjímajícími nebo nepodstatnými; sledujte, pozorujte a umožněte jim pracovat prostřednictvím vaší duše. Odolejte pokušení je posuzovat, kontrolovat nebo předpokládat, protože vám pomohou pochopit vše, co dlouho řešíte. Buluk (11) je velmi silný a vysoce smýšlející, aby se nechal zviklat malichernými perspektivami, které nás tak často ovlivňují. Nejlepší je nechat je projít, věřit v úžasnou přítomnost Buluk a Cimi a zaměřit se na velmi široký horizont, kterým je váš osud.
CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ
CIMI představuje v yucatanském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků i naší vlastní moudrosti. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení.
Narození, smrt a znovuzrození jsou základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro CIMI přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
***
Jsem Cimi 11. Děkujeme za čas, který trávíte s námi. Jsme ohromeni vnitřní prací, kterou vy i všichni ostatní dělají. Vaše úsilí proudí celým Vesmírem, což ovlivňuje vývoj všech duší.
V jistém smyslu jsme všichni čistá Láska a Duch Svatý, ale vzhledem k naší volbě opustit Zdroj jsme od něho nyní odloučeni, i když je to jen dočasné.
Když mluvíme o Evoluci, je to hodně odlišný význam, než je obecně chápán ve vědecké komunitě. Evoluce jednoduše znamená změnu nebo posun z jednoho způsobu bytí do druhého. Cožpak nevidíte svůj vlastní vývoj, jak získáváte větší pochopení Lásky a realizujete ji ve svém životě? Mnoho z vás srovnává tento vývoj se Vzestupem, ve skutečnosti je to to samé.
Termín Vzestup byl ve vaší ezoterické sféře vytvořen lidmi, kteří pochopili, že každá emoce nese specifickou frekvenci. Láska a Vděčnost jsou nejvyšší frekvence a strach a nenávist jsou velmi nízké frekvence.
Když člověk mění nižší frekvence na vyšší, znamená to, že vibračně roste. Nevzestupujete na jiné místo jako Nebe nebo Shamballa, ale je to vaše Vyšší Já, které vás posunuje na frekvenci Lásky.
Máte možnost v jednom okamžiku vytvořit Nebe na Zemi, pokud si v každém momentu budete vybírat činy laskavosti a Lásky, protože pak volby založené na strachu a hněvu zůstávají v hlubinách pekla.
Začněte tím, že se obrátíte do svého středu, aby mohly nastat potřebné změny tvořící proces Vzestupu. V každém okamžiku života vybírejte Lásku před strachem. Pokud tak učiníte, váš život bude naplněn radostí a hojností.
Když otevřete dveře Stromu Života, je to místo kde obdržíte všechny znalosti se schopností integrovat tyto pravdy do svého Bytí. Povzbuzujeme vás, abyste začali ještě dnes.
11. TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA, to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit. Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ
Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Nechte uvolnit všechno, co potřebuje být uvolněno.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Základní principy vesmírného tvoření

28. srpna 2016 v 6:00 Informace odjinud

Ukazuje se, že dozrál čas, kdy je potřeba aktuálně a jednoznačně pojmenovat, popsat Boží zákonitosti, které tvoří a ovlivňují život ve vesmíru. Je to krok otevírající další vývoj, krok, který je nezbytný k uvolnění zacyklení, do kterého se vývoj v této části vesmíru dostal.
Je čas popsat zásadní pravdy a kvality, které v sobě někde hluboko cítíme, abychom se o ně mohli opřít a abychom už nemuseli hledat, dohadovat se, tápat, pochybovat..., ale abychom už konečně mohli v plné síle začít všichni tvořit.
Základním pilířem, na kterém stojí Božské tvoření, je sebe-vědomí, tedy vědomí sebe sama, své individuality. Jinými slovy: tvoření se děje skrze individualitu. Veškerá energie je projevem něčí individuality, něčího sebe-vědomí, vědomí vlastní energie, vědomí vlastní Božskosti a možností jejího vyjádření.
Ještě jinak řečeno: vše ve vesmíru je bytost. Jakýkoliv projev života je sebevyjádřením nějaké bytosti, nějaké duše. Ve vesmíru není nic takového jako "energetický socialismus", kdy všechno je všech a nic není ničí, nikdo za to nezodpovídá, nikomu to nepatří, a tak k tomu nemá vztah a každý si z toho může brát. Je zde naopak naprosto jasně definované "soukromé vlastnictví", kdy je dáno, co je čí, a je vidět, kdo co a jak tvoří. To znamená, že každá energie tvořící život je něčí. Nebo ještě jinak: je to někdo, jehož energetické pole s konkrétními projevy vnímáme.
Vesmír je tvořen energetickými poli různě velkých duší. Dá se říct, že je zde mnoho úrovní Bohů tvořících světy. Boží řád je dokonalý v tom, že je zde přímá úměra: čím vyšší vibrace, tím větší duše, tím také větší vědomí a tvoření Božskosti a tím také větší síla a vliv energie takové bytosti. To znamená, že v souladu s Božím řádem je to tak, že síla a vliv je automaticky provázán se sílícími Božskými kvalitami, s rostoucí bezpodmínečnou láskou.
Znamená to, že život, růst, expanze jsou podmíněny vědomím individuality, tedy vědomím Božských kvalit toho, kdo tvoří. Ztráta vědomí vlastní individuality, vědomí sebe sama, vede ke ztrátě energie a k postupnému zániku toho, co bylo vytvořeno. Nic, co nemá vědomí Božskosti, co v sobě nevnímá neomezený Božský potenciál, není schopno vývoje a nemá šanci na dlouhodobou existenci.
Samozřejmou součástí a zároveň nezbytnou podmínkou zachování života je svobodná vůle. Jen tam, kde je svoboda, jsou nekonečné možnosti, je otevřený vývoj, neomezené možnosti sebevyjádření vlastní individuality a tím pádem i dostatek energie, nárůst, život, hojnost a láska.
V rámci svobodné vůle se v minulosti stalo, že určité duše vnímající nekonečné možnosti tvoření začaly pro své tvoření hledat další zdroje energie, aby mohly tvořit více a ve větším, než jim v danou chvíli bylo přirozeně dáno jejich úrovní vědomí. A protože to byly duše "vesmírných konstruktérů" už s poměrně silnými tvůrčími schopnostmi, začaly tvořit ve svém poli kvality "potřeby, nedostatku", jinými slovy konstrukce podporující získávání energie z jiných zdrojů. Tyto duše vyvolávaly u těch, kteří měli sílu a dostatek energie, pocit, že by jim měli pomoci a podpořit jejich nápady a seberealizaci.
Někde tady je počátek různých mechanismů, konstrukcí, systémů na odsávání energie a na přetváření této energie k jiným účelům, které nebyly v souladu s Božím řádem. Tady je počátek jakéhosi "odklonu od Boha", kdy mnoho nesouladných kvalit, zákonitostí i bytostí bylo stvořeno s relativně velkou silou. Tyto vlivy bohužel zasáhly i do vývoje sluneční soustavy a Země a zůsobily zde pokles energie, velká energetická pokřivení, zablokovaly vývoj a přivedly mnohé místní duše do zapomnění. Přes různá období, kdy to tady bylo o něco lepší a přechodně se podařilo vibrace na Zemi zvednout, nepodařilo se zatím starým duším tvořícím realitu této části vesmíru vrátit zpět vědomí vlastních Božských kvalit.
Existuje řada duchovních konspiračních webů a knih, které se zabývají popisem všech možných nesouladných vlivů a bojem proti nim. My v tom však cestu nevidíme. Vnímáme, že jen prohlubují oddělenost, strach a beznaděj. Zmapovali jsme velmi důkladně a z nadhledu příčiny, projevy veškerého nesouladného tvoření a s láskou a pochopením ke každé bytosti pracujeme na tvoření cesty zpět.
Mnoho krásných duší totiž nevydrželo dlouhodobý tlak, kterému byly vystaveny, a začaly energeticky prohlubovat zdejší neutěšenou situaci, a nebo naopak mnoho dobrého a s dobrým úmyslem tvořeného bylo vystavěno na základech, které už nebyly úplně v pořádku. Rozsekávat proto jednoznačně dobro od zla, třídit zrno od plev v této fázi není možné. Je třeba se zdokonalovat ve vnímání jemných nuancí, jít cestou soucitu a pochopení. Jsme vedeni k tomu, abychom s láskou, trpělivostí a v úctě ke každému projevu Boží energie rozplétali nesouladná vlákna této reality.
Je to více než dobrodružná hra, protože se jedná o realitu zapomnění.
Tím, že velké duše, které tento svět kdysi dávno tvořily a dodnes ji drží při životě, ztratily svou identitu a zapomněly na své možnosti a Božskost, tvoří pole energie, které působí stejně i na duše, které sem přicházejí. Je to jeden z důvodů, proč není jednoduché si v této realitě udržet vědomí vlastní identity, proč velmi brzy v dětství zapomínáme, kdo jsme a proč jsme sem přišli. Také je to příčina toho, proč tak snadno a bez výčitek lidé drancují přírodu, chovají se necitivě ke zvířatům a nevnímají ani sami sebe navzájem. Ztráta identity způsobuje oddělování. Jednotlivé duše se nevnímají a nereagují na sebe v pravdě a souladu, a to vede do zániku.
Odkud ale tedy začít rozplétat?
Je třeba znovu začít vnímat každý projev života kolem sebe jako sebevyjádření nějaké bytosti. Jsou tady staré duše, jejichž energii vnímáme jako přírodu, krajinu, jako fyzická těla, jako vodu... a jsou tady i nové duše tvořící na různých úrovních prostředí, které přišly z jiných částí vesmíru, aby svou svěží energií a vědomím sebe sama podpořily proces rozpomínání a energetického vzestupu.
Bohužel čím je nějaká duše větší a komplexnější, tím je pro druhé méně viditelná. Ostatní jsou v její energii, ale berou ji jako samozřejmost a nevidí, odkud pochází. Pokud je taková duše inkarnovaná v lidském těle, mívá problém s tím, aby ve zdejších energetických podmínkách vůbec vnímala sebe samu. Tvoří pro druhé, bere ohled na jejich přání a potřeby, ale samu sebe ztrácí. Je to "začarovaný kruh". Přitom kdyby naplno zářila a cítila, kdo je, dokázala by život kolem sebe radikálně změnit, oživit, zvednout. Tím, že ji ale ostatní nevnímají, popírají vlastně její existenci a její energetické působení, nemůže se taková duše zvednout. (Nejde ale pouze o velké duše. Platí to v podstatě pro jakoukoliv duši. Pokud není vnímána, nemůže rozbalit dary, které sem přinesla, a je paralyzována.)
Cesta ven vede dvěma směry.
Je na každém z nás, abychom vědomě rozvíjeli svou individualitu, propojení duše s tělem. Jinými slovy: abychom energetickou kvalitu duše co nejvíc prožívali v této realitě a abychom se nechali vést tím, co nás baví, co nás naplňuje a pozvedává. Také abychom si uvědomovali Božské semínko v sobě, schopnost tvořit vlastní energii a násobit ji s druhými a zbavovali se postupně návyků brát energii z jiných zdrojů.
Zároveň je ale nezbytné, abychom v sobě cítili úctu a vděčnost vůči duším, které nám vytvářejí energetické podmínky k životu, abychom ctili jakousi Božskou hierarchii. Ve starším způsobu vyjadřování by se to dalo pojmenovat taky jako pokora vůči Bohu, tedy vůči tomu, co nás přesahuje. Úcta, vděčnost jsou také formou lásky a jsou uznáním individuality těchto duší. Když toto budeme cítit a rozvíjet, pozvedneme tyto duše a ony nám to pak mnohonásobně vrátí zpět tím, že jedním pohybem zvednou tuto realitu.
I malý krok každé jedné duše může dát do pohybu velkou lavinu. Je to jako převodní systém koleček, kdy malá kolečka, která se mohou snáz hýbat, svým pohybem rozhýbou kolečka velká, která pak pohnou světem.

(c) Iva a Martin Uhlířovi, 2016. Článek smí být dále šířen a kopírován pouze v neupravené a nezkrácené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.

Prozkoumej své srdce a zjisti, co dáváš na první místo.

28. srpna 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Je velmi důležité naučit se klást na první místo ty nejdůležitější věci, protože pouze tehdy vychází vše dokonale. Prozkoumej své srdce a zjisti, co dáváš na první místo. Jsi to ty sám a tvé vlastní blaho? Je to tvá práce a tvé hmotné podmínky? Jsi spokojen, když procházíš životem s naprostou nevědomostí o Mně, a spoléháš, že si vystačíš stejně dobře i bez Mé pomoci a že Mě nepotřebuješ? Můžeš naprosto svobodně přijmout jakýkoliv postoj,který si zvolíš. Nikdo tě nezastaví. Musíš však být ochoten nést následky, když se zmýlíš. Pamatuj si, že když víš, co je správné, a když si zvolíš svou vlastní cestu, tvá odpovědnost je ještě větší, protože se nemůžeš hájit neznalostí. Nikdy se nevymlouvej, že máš mnoho práce, že nemáš čas, abys vše stačil. Pravím ti, že když dáš nejdůležitější věci na první místo, je čas na všechno.