close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červenec 2016

Horoskop na období 4. 7. - 21. 7. 2016

5. července 2016 v 16:32 Doteky Nového Života

72016Novoluní nastává v Raku 4. 7. kolem 13. hodiny v konjunkci s Merkurem, v opozici s Plutem.
Sabiánský symbol novoluní má význam: "Ruka s výrazným palcem, napřažená jako model ke skice." Klíčová myšlenka: Síla vůle při formování charakteru. Palec znamená vůli, výrazný značí pevnou vůli, vůli nezlomnou. Individualita se může projevit pouze přes pevný charakter.
Budou nám přicházet situace, kde bude prověřován náš charakter a jak máme pevnou vůli. Pokud chcete něčeho dosáhnout, naučit se, vytvořit, musíte k tomu mít dostatek pevné vůle, abyste překonali překážky, které se přirozeně objeví na vaší cestě. Jestli si myslíte, že dostanete něco jenom tak, tak se velmi mýlíte. Vesmír neplýtvá energií, a pokud někomu něco svěří, projde cestou učení a zkoušek, kterou je prověřována jeho pevná vůle, jeho odhodlání a oddání se dané věci. Když je člověk prověřen a ve zkouškách prošel, je mu dáno, a ještě přidáno něco navíc. Tento člověk začne být podporován.
Ať děláte, tvoříte a učíte se cokoliv, vždy přes zkoušky je testováno, jak moc jste vnitřně pro danou věc rozhodnutí, jak moc ji máte rádi. Přes zvládnuté zkoušky si pěstujete charakter.
Konjunkce Slunce a Luny - novoluní je vždy novým tématem do dalšího novoluní. Není to proto otázka pouze několika dní kolem novoluní, ale celého měsíce. Zviditelněné téma pevné vůle si můžete ujasnit, objektivně uvidět, při úplňku 19. 7. (18. - 20. 7. působení úplňku).
Tím, že novoluní je v konjunkci s Merkurem, je zde důležitá mysl, myšlenky, postoje. Je potřeba sjednotit mysl, srdce, vůli (tělo, duše, duch). Když jsou tyto tři složky v souladu, tak se člověk cítí celistvý, vyrovnaný a bohatý. Pak může projevit svou pevnou vůli, projevit svou individualitu, která svým charakterem příznivě obohacuje druhé.
Příznivý aspekt od Jupitera dává příznivé podmínky pro růst, expanzi, pocit spokojenosti, prohloubení a zmoudření. Niterně člověk potřebuje cítit hlubší význam svého života, tím začne více hledat a ptát se. Trojkonjunkce Slunce, Luny a Merkura je v opozici na Pluta v Kozorohu, kdy se osvětlí stíny našeho nitra, to, co nám brání opustit zkostnatělost. Osvětlí se mocenské principy, stíny, strachy. Ti, kteří jsou již připraveni, uvidí své temné Já. Může vás to vyděsit, zklamat nebo dostat do bezmocnosti. Uvědomte si, že když jste schopni své stíny uvidět, znamená to, že jste připraveni se od nich odpoutat, projít proměnou, nalézt svou pevnou vůli, odhodlání a naplnění. Nejdříve svůj stín pojmenuj, přijmi a uvědom si, k čemu tě učí, protože stín není tady jen tak! Stará se o něco, co do té doby člověk neměl schopnost vědomě ovládat.
Na světlo se budou dostávat události, kde se zneužívá moc. Především politická oblast bude zviditelňovat skryté manipulativní hry, boj o moc a propojenost s "podsvětím". Pokud si myslíme, že politika je odpojená od našich životů, kolektivního vědomí a s námi nesouvisí, je to hluboký omyl. Politické projevení je vždy zrcadlem kolektivního vědomí, které tvoří všichni lidé, svým myšlením, prožíváním a konáním. Tak, jak u sebe budeme schopni ve svém nitru uvidět a přiznat si svou touhu mít to ve své Moci, řídit si a kontrolovat vše pro svůj zájem a blahobyt, tím nám nebude již potřeba zviditelňovat zneužívání moci. Být v souladu s vyšší mocí, s naším osudem a být nástrojem něčeho, co nás přesahu, pomáhá být ve službě.
Neptun v harmonii podporuje do 8. 7. schopnost se propojit se svým vyšším Já. Naslouchání intuice, projevení laskavosti a soucitu.
Spojení Venuše v harmonii s Marsem je příznivé pro oživení vztahů a seznamování. Venuše je v kvadratuře s Uranem, tak pozor na letní poblouznění a možné zálety.
Merkur od 8. 7. (do 13. 7.) vytváří kvadraturu na Urana a mysl bude velmi rozvibrována. Roztěkanost, nesoustředěnost, nespavost a přetížení nervové soustavy. Opatrně na cestách!
Další týden se objeví kvadratura mezi Sluncem a Uranem 11. 7. - 21. 7., zrychlení času, změny, velké výkyvy energie, chaos, zmatek, napětí, ztráty a nehody. Objeví se technické závady. Objeví se zbrklost, radikálnost, riskování, podrážděnost a výbušnost. Buďte opatrní na cestách a především se věnujte pouze jedné věci.
V této době přitéká velký příliv energie, která bude chodit v impulsech a rozboří vše, co není pravdivé. Zviditelní se PRAVDA, může ale šokem, pod tlakem. Člověk se ukáže v takovém světle, v novém projevení své pravdivosti, až se sami u sebe můžeme divit. A u projevení druhých též. Jak "pozitivně", tak "negativně", ale především PRAVDIVĚ!
Zviditelní se možnost nabývat zkušeností na dvou úrovních bytí. Zjevení nových potencialit. Ohlašuje se možnost nového kroku ve vývoji, je to však zatím možnost, příslib, dokud člověk neprojde zkouškou. Jedinec je podrobován zkoušce.
"Buď otevřený, buď schopen a ochoten tvarovat svou mysl do formy, zjevující duchovní naplnění. Pak můžeš prožívat život a moc, jak na vnější, tak na vnitřní rovině. Sjednocení - celistvost. Vnější svět je odraz vnitřního prožívání člověka. Tím se mění postoj k okolí a objevuje se schopnost sebereflexe. " Poselství je víra. Člověk může opravdově prožít jen to, v co hluboce věří, že prožít může.
A dostáváme se na začátek článku o významu novoluní, projevení charakteru skrze zkoušku.
Já se s vámi na léto rozloučím a s týdenními horoskopy se vrátím na konci srpna.
Náhled na léto můžete nalézt v časopise Extra Regenerace 2/léto, kde pravidelně publikuji.
Přeji vám krásné, harmonické a požehnané léto. Petra Nel
Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz

TZOLKIN 5.7.2016 9 EB galaktický portál

5. července 2016 v 16:25 Mayský Kalendář na každý den

Eb - Člověk, Cesta - síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
Bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost, máme všichni silný vrozený instinkt zaznamenat zahájení důležitých životních cest - narození, narozenin, promocí, svateb, výročí, setby, sklizně, atd. Dnes Eb a Bolon (9) spojují své ruce v manželství energiemi deště požehnání a posvátným přáním na těchto cestách podle toho, co budete oslavovat.
DNES JE DOBRÝ DEN
UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO
PRO SPOLEČNOST,
ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR
NAŠEHO LIDSTVÍ.
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity
***
Jsem Eb 9. Vítejte v čase našeho sdílení. Rádi bychom vám poděkovali, že jste se k nám dnes připojili, za vzájemnou pomoc při překonávání nižších energií a pozvedání do prostoru vysoké Lásky. Tím jak pomáháme my vám, také pomáháte vy nám s procesem Vzestupu.
Dnes bychom rádi pokračovali na téma Láska. Bezpodmínečná Láska je aktuálně módní slovo. Co znamená jeho čistá podstata? Bezpodmínečná - znamená bez podmínek, bez souzení, v základním slova smyslu není žádný důvod k obavám. Všechny podmínky jsou akceptovatelné, nejsou k dispozici žádné parametry. Neexistuje žádný rozsudek nad hodnotami. Vše je dovoleno.
Kolik s vás se dívá na každého člověka, místo, událost a činy s prohlášením, že je bezpodmínečně milujete? Kolik z vás bezpodmínečně miluje sebe sama? Dovolujeme si říci, že je vás velmi málo. Dosáhnout bezpodmínečné Lásky v této sféře je velmi těžké, ale je to možné.
Pokud jste připraveni začít s procesem prožívání bezpodmínečné Lásky k sobě i všem ostatním, máme pár rad, o které bychom se s vámi chtěli podělit:
1. Říkejte často sami sobě, že jste perfektní a čistí.
2. Zastavte všechny myšlenky, jakmile začnete odsuzovat sami sebe; vyberte si místo toho představu, jak měníte své budoucí chování a napravujete své minulé chování.
3. Vyjděte ven z vaší krabice a mějte odvahu jíst, mluvit, oblékat se, chodit, hrát si, odpočívat, tančit a zpívat i chovat se v souladu s pravdou, kterou hlásáte.
4. Buďte laskaví k sobě i všem ostatním.
5. Usmívejte se na všechny a na všechno. Je těžké udržet si negativní myšlenky, když se usmívá vaše tvář i srdce.
6. Pokud zjistíte, že soudíte, okamžitě změňte myšlení.
7. Dbejte na to, aby každý čin, který děláte, vycházel z pocitu Lásky nikoliv z povinnosti.
8. Vybírejte si pečlivě, jak budete trávit čas. Dokonce i sledováním násilných filmů se do tohoto prostoru dostanete, takže vytváříte možnost scénáře, který se může opakovat na Zemi.
9. Mluvte s ostatními o opačných názorech, dokud nebudete schopni přijímat jejich názory.
10. Vezměte v úvahu různé kultury a náboženské instituce a přijměte ty zvyky, které jsou pro vás srozumitelné.
Doporučujeme vám, abyste o těchto slovech přemýšleli a integrovali ty, s kterými souzníte. Praktikujte je, dokud se nestanou vaší druhou přirozeností, aby vám bylo dobře na vaší cestě k bezpodmínečné Lásce.
9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit své pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny s Tónem DEVĚT hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Tvé smýšlení o hojnosti určuje, zda se všechny tvé potřeby splní, či nikoli.

5. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne
Když myslíš na nedostatek a chudobu, když připustíš, aby strach, starosti, pocit méněcennosti, lakota, sobectví a úzkost pronikly do tvého vědomí, a když setrváváš v tomto záporném stavu, přivoláváš na sebe to nejhorší. Když smýšlíš jako chuďas, jsi chuďasem, protože se připravuješ o všechny krásné věci v životě, které by mohly být tvé, kdybys poopravil své myšlení a vztah k nim. Začni hned teď uvažovat o hojnosti. Sám uvidíš, jak zázračně se všechny tvé potřeby splní. Odmítej myšlenku, že se ti něčeho nedostává, protože když máš něčeho nedostatek, tento nedostatek spočívá v tvém vlastním vědomí. Proč bys měl bránit přísunu neomezených zásob Mé hojnosti svým omezujícím se vědomím? Jakmile začneš chápat a uvědomovat si, odkud vše přichází, a dokážeš za vše svobodně a radostně poděkovat Mně, dárci všeho dobrého a dokonalého, nebudeš mít ničeho nedostatek, absolutně ničeho.

TZOLKIN 4.7.2016 8 CHUEN kin 151 galaktický portál

4. července 2016 v 8:29 Mayský Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce
Pro Mayský kmen Quiche byl den Uaxac/Chuen prvním dnem Posvátného Mayského kalendáře Tzolkinu a znamená období oslav a slavností. Není známo, proč začíná osmý den, ale je jisté, že je to velmi silný a příznivý den. Je to jeden z těch dnů, kdy můžeme spatřit sami sebe v zrcadle pravdy. Uaxac (8) a Chuen zároveň ztělesňují vlákno života, nit Času a Posvátnou energii Zrození. To znamená, že tento den je požehnaný pro posvátné obřady, jako je svatba, výročí, narozeniny a jiné události posvěcující svazek dvou lidí nebo narození nového života.
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a "zlaté ruce", ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
***
Zdravím, jsem Chuen 8. Jsme velmi vděční za náš společný čas. Děkujeme, že s námi spolupracujete, jak navzájem zvedáme vibrace Lásky!
Dnes pro vás máme jednoduché cvičení, které se jmenuje ÚSMĚV.
Pokud čtete tyto řádky ráno, pak vás žádáme, až půjdete dnes ven o úsměv a pokývnutí na pozdrav každému, koho potkáte a pokud je to možné i krátký oční kontakt.
Pokud dnes nepůjdete ven, pošlete telepaticky úsměv těm, na které myslíte a to zejména těm, s kterými máte nějaké problémy. Přemýšlejte několik okamžiků při procházení vašeho adresáře a pošlete krátký úsměv nejméně dvaceti lidem.
Pokud čtete tyto řádky dnes večer, pak si udělejte pro sebe několik poznámek, abyste si vzpomněli na úsměv pro každého, koho zítra potkáte.
Usmívat se je skvělý zvyk - skvělé mentální, emocionální, fyzické i duchovní cvičení.
8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. Vy držíte v ruce kouzelnou hůlku. Vy spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE
Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.
Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace. Jak nahoře, tak dole. Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

"Požehnaní jsou ti, kdož hladoví a žízní po spravedlnosti, protože oni budou nasyceni"

4. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

"Požehnaní jsou ti, kdož hladoví a žízní po spravedlnosti, protože oni budou nasyceni" . Je-li tvá touha dostatečně silná, bude naplněna, protože hledáš-li stále znovu a znovu odpověď, neuspokojíš se, dokud ji nenalezneš. Musíš mít jistotu, trpělivost, důslednost a vytrvalost otočit každý kámen, dokud na své duchovní cestě nenalezneš to, co hledáš - uvědomění si jednoty se Mnou. Nikdy nebuď sklíčen nebo neměj pocit, že se honíš za nedosažitelným, ale prostě věz, že nakonec nalezneš to, co hledáš, jestliže neumdlíš cestou a v zoufalství se nevzdáš. Každá překážka na cestě k cíli stojí za překonání, a proto bud' odhodlán najít způsob, jak ji zdolat, a nikdy neměj pocit, že je něco nepřekonatelné nebo příliš náročné. Buď silný a odvážný a stále pokračuj, a určitě svého cíle dosáhneš.

TZOLKIN 3.7.2016 7 OC kin 150 galaktický portál

3. července 2016 v 14:49 Mayský Kalendář na každý den

Oc - Pes - Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské a partnerské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost
Uuc (7) představuje epicentrum, neutrální bod čehokoliv, zejména střed zákonů lidských bytostí a života samotného. Uvolněte dnes psychiku a duši z karmických vězení stavěných po generace falešnými autoritami, pravidly a povinnostmi. Skoncujte s těmito dohodnutými "zákony", kterým jste podléhali po celý svůj život a umožněte své vlastní právoplatné autoritě růst a prospívat. Je třeba varovat, staré energie budou kopat a křičet a budou se snažit stáhnout vás zpět s pocity viny a hrozbami, ale musíte vytrvat a vyžadovat své přirozené právo svobodného, nezávislého a důstojného člověka, člena společnosti.
OC navazuje na cyklus Akbal a Cimi, cyklus narození, smrti a znovuzrození. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost. Bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své "smečce", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu.
***
Zdravíme vás drazí. Náš společný čas je oceňován nad míru. Jsme velmi potěšeni, že věnujete čas a úsilí k obnově vašeho Já s vědomím, že jste čistí a celiství. Dnes se s vámi podělíme o deset zásad, podle který je možné žít.
1. Denně si udělejte čas na meditaci. Ať už hledáte jakékoliv způsoby zdokonalení sebe sama, jedná se o jednoduchý způsob relaxace. Většina z vás je zaneprázdněna pobíháním za světskými věcmi, které vám zbytečně odsávají energii.
2. Buďte k sobě laskaví i ke všem bytostem na Zemi, protože přináší hodně radosti, jak se začínáte slaďovat mezi sebou navzájem.
3. Věnujte chvíli vděčnosti, dokud to nebude postoj na plný úvazek. Vděčnost je velmi vysoká frekvence a jde daleko za prolomení bariéry oddělenosti.
4. Vyhledejte jakékoliv metody, které vám umožňují mít na paměti, že vás Bůh miluje. Dívejte se do zrcadla a říkejte si, že jste perfektní, dokud to nepocítíte v každém vláknu vašeho Bytí.
5. Udělejte si čas změnit své stravovací návyky. Je nemožné udržet vysoké frekvence Lásky, když jsou vaše buňky plné toxických látek. Najděte si čas na výzkum ekologických metod zemědělství a začněte pěstovat a jíst tyto potraviny.
6. Buďte si vědomi všech svých myšlenek, jsou to vaše budoucí akce. Kam zaměřujete svou pozornost, to budete k sobě přitahovat. Stejné přitahuje stejné, to je zákon tohoto Vesmíru.
7. Buďte si vědomi toho, co děláte se svým tělem. Cvičení, které buduje pevnost a pružnost stojí za námahu a vede k životní síle, obratnosti a snížení bolestí.
8. Naučte se o sebe pečovat. Naučte se techniky relaxace, bez ohledu na to, jak velký stres vás nyní obklopuje. Hýčkejte sami sebe darováním věcí na sebe, které byste snadno mohli poskytnout těm, které milujete.
9. Dobře se vyspěte. Vaše těla byla navržena, aby usínala se západem slunce a vstávala ráno se sluncem. Víme, že mnozí z vás žijí v oblastech, kde to není možné. Možná to není správné místo pro vás. Pokud se probudíte s pocitem svěžesti, víte, že jste obdrželi správné množství spánku. Věřte, že se to čas od času mění. Dopřejte si zdřímnutí, když jste unavení a vstaňte, když máte pocit, že jste odpočatí.
10. Milujte sami sebe. Odstraňte pocity a myšlenky, které vás udržují v pocitech "méně než" nebo nehodnosti. Každý z vás přišel z jednoho Zdroje a do něj se také vrátí. Neexistuje žádný jiný způsob. Začněte vidět Božskou Podstatu v sobě i ve všech ostatních. Chovejte se k sobě odpovídajícím způsobem a všechny války se v okamžitě zastaví!
Vybírejte moudře, jak trávíte svůj čas. Jediné, co máte, je přítomný okamžik. Každý moment přichází a odchází jako blesk a nabízí vám nekonečné množství možností, jak prožít všechny další budoucí okamžiky.
7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě, věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém Světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebe přijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.
Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

DĚTI VÁM TO POVÍ

3. července 2016 v 6:00 Děti Nové doby
Přestože jsme ze školy i mnoho let pryč, mnozí si pamatujeme především různé stresové situace. A to není řeč jenom o vyšších školách, mnohé nepříjemnosti jsme prožili již v mateřské školce. Od útlého dětství jsou na nás kladena vysoká očekávání. Snažíme se naplnit představy druhých a je to mnohdy náročné. Meditace ve školách by mnohé z toho mohla změnit.
PROČ?
1. Meditace snižuje stres Stres je u dětí až příliš častým problémem. Nejenom že to je nezdravé, ale navíc poškozuje vlastní sebedůvěru a schopnost učit se. Děti se poté nemohou příliš soustředit a to se poté může projevovat v testech. Stres je i zdrojem násilí u dětí. Meditace přitom významně pomáhá proti stresu.
2. Meditace zvyšuje koncentraci dětí Snížením stresu se zlepšuje i schopnost dětí udržet svoji pozornost. Navíc meditování je o soustředění - obvykle se soustředí na svůj dech.
3. Meditace zvyšuje empatii dětí Meditace stejně dobře zlepšuje empatii vůči druhým, což je pro děti nesmírně důležité. Meditace je skvělou prevencí proti šikaně. Děti mohou lépe chápat, jak svým jednáním působí na ostatní.
4. Meditace děti zklidňuje Děti, které meditují, jsou klidnější, vyrovnanější a veselejší. To samozřejmě podporuje i schopnost učit se nové informace.

5. Meditace je krokem ke štěstí U dětí se očekává, že jsou šťastné. Meditace pomáhá dosáhnout většího stavu vnitřního štěstí a s tímto přístupem se mohou lépe vypořádat se vším.

Nikdy se nesnaž být někým jiným nebo dělat to, co dělá někdo jiný.

3. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Správně se nalaď, najdi svou vlastní notu a čistě a hlasitě ji rozezvuč, protože jsi součástí ohromného životního orchestru. Máš sehrát svou jedinečnou roli, a proto se nesnaž hrát roli někoho jiného. Hledej a najdi tu svou a drž se jí. Když se to naučíš, všechno bude s tebou v naprostém pořádku. Ty duše, které se pokoušejí hrát notu někoho jiného, shledají, že nejsou v harmonii s celkem. Nikdy se nesnaž být někým jiným nebo dělat to, co dělá někdo jiný. Nechci, abyste všichni byli stejní jako hrášky v lusku. Potřebuji, abyste se odlišovali svými individuálními vlohami a kvalitami. Orchestr tvořený stejnými nástroji by byl velmi fádní. Čím více různých nástrojů se spojí v dokonalé harmonii, tím obdivuhodnější a bohatší zvuk budou vydávat.

TZOLKIN 2.7.2016 6 MULUC galaktický portál

2. července 2016 v 10:38 Mayský Kalendář na každý den

Muluc - Měsíc - Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, Dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, očištění, progresivita, změna pohledu, podvědomí
Pokud je obtížné dosáhnout rovnováhy ve vašem osobním životě, pak dosažení rovnováhy v rámci celé rodiny se může zdát zcela nemožné, ale dnes se Uac (6) a Muluc předhání jako o závod na záchranu unavených rodičů nebo těch, kteří stojí v čele domácnosti, s energií, která podporuje vitalitu a stabilitu rodiny ze strany Uac a vnitřní harmonii a mír ze strany Muluc. To neznamená, že vyvážení přijde jako mávnutí kouzelného proutku. Stále je to práce, ale dnes vás podporují dvě silné energie.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ STVOŘITELOVO DÍLO
MULUC v yukatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.
***
Jsem Muluc 6. Zdravíme vás a gratulujeme! Rádi bychom vám dnes pogratulovali za všechnu tu tvrdou práci při vytváření změn, které si ve svém životě přejete. Je nám ctí a jsme požehnáni pomáhat vám a cítíme hodně radosti, protože vidíme, že jste na dobré cestě k obnově vašeho Já.
Dnes bychom chtěli přiblížit téma obnovy. Mnozí z vás jste od raného dětství sužováni různými typy závislostí. Je naším přáním, abyste dávali pozor na věci, které vás otravují, jsou to zprávy, které je třeba dekódovat.
Někteří z vás rozvinuli návyky například na alkohol, halucinogenní drogy a přejídání jako lék na zmírnění nevyřešených bolestí. Řešte tyto bolesti, změňte chování a váš život se bude vyvíjet. Může to znít velmi jednoduše, ale je to opravdu vše, co je třeba udělat. Propusťte sami sebe z pocitů oběti nebo sebe-trestání za to, co se jiní rozhodli udělat. Ani jeden z vás není dokonalý, každý způsobil bolest jinému, i když to mohlo být neúmyslně.
Někteří si vybrali potraviny jako je cukr nebo káva jako svojí závislost. Možná, že když jste vyrůstali, váš život nebyl příliš sladký nebo možná potřebujete dávku energie, takže jí hledáte v kávě, když je ta vaše vybitá. Mnozí jste se stali závislí na cigaretách jako dočasném uvolnění napětí nebo protože jste chtěli být jako vrstevníci. Všechny tyto důvody jsou uzamčeny v kódech přesvědčení, které nejsou pro vaše nejvyšší dobro.
Mnoho z vás si vybralo sex, kariéru nebo extrémní sport s cílem dostat se emocionálně vysoko. To je následek, když člověk věnuje obrovské množství času a energie věcem, které nenasytí jeho vášeň. Podívejte se na obsedantní myšlenky a jednání, přicházející do vaší pozornosti. Někdy jsou to otázky z minulosti vyvolané současnými událostmi. Některé závislosti jsou vytvořeny pomocí návyků a pocházejí z rodin nebo od přátel. Nicméně jakmile se stanou pro vás problémem a vy nejste schopni se od nich odvrátit, je to údaj o hlubším problému.
Doporučujeme vám, abyste si uvědomovali, kam vkládáte svůj čas a energii. Pokud tyto zvyky nejsou v souladu s vaším nejvyšším dobrem, měli byste je změnit. Nechceme soudit, co si vybíráte. Prostě chceme jen upozornit, že toto neustálé myšlení a chování je založeno na kódech vaší víry. Máte sílu a moc změnit chování, kterého se nechcete pustit nebo vyvolává pocity studu a viny.
Věřte, že jste hodni Lásky, perfektní a čistí a to vždy a ve všech směrech. Tomu je těžké pro mnoho z vás uvěřit, protože jste tolik zapleteni v této realitě. Ale rozhlédněte se kolem a podívejte se na ostatní, kteří jsou šťastní a plní radosti. Zeptejte se jich, jak je možné, že je život tak baví. Hledejte způsoby, které jsou vhodné pro vás. Neexistuje věc, kterou nelze překonat. Postavte se čelem k návykům a vychutnejte si obnovu tím, jak znovu objevíte svou pravou skutečnou Podstatu!
6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v Celistvosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.
ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY
V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se síly zaměřují na moc individuálního ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulost a odpor a na druhé straně se koncentrují energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

. Očekávej zázrak za zázrakem a sleduj, jak přicházejí.

2. července 2016 v 4:00 Doteky Nového Života

Nemůžeš nic dokázat, pokud to nevyzkoušíš. Musíš vykročit s důvěrou a konat zdánlivě nemožné. Musíš se naučit přesahovat sám sebe, své hranice, abys dokázal, že se Mnou je vše možné. Budeš-li žít pouze uvnitř svého malého omezeného já, budeš-li se bát překonat své hranice a vyzkoušet život, nedostaneš se nikam a nepoznáš v ničem Mou ruku. Neboj se ničeho; prostě věz, že Já jsem vždy s tebou a povedu a budu řídit každý tvůj krok. Ukaž světu, že všechno spolupracuje pro dobro těch duší, které Mě opravdu milují a kladou Mě ve všem na první místo. Očekávej zázrak za zázrakem a sleduj, jak přicházejí. Naučíš-li se správně žít svůj život, staneš se svědkem příchodu nového nebe a nové Země

TZOLKIN 1.7.2016 5 LAMAT kin 148 galaktický portál

1. července 2016 v 8:14 Mayský Kalendář na každý den

Lamat - Hvězda - Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, pokora
Dnešek je obdařen dvojnásobným balíčkem plodnosti a hojnosti. Lamat schoulený v teplém pečujícím objetí Kan, korunovaný tendencemi Ho (5) vás zalije prosluněným vodopádem tvůrčích energií. Ať už žádáte nebo toužíte po duchovní, emocionální, psychické, fyzické, biologické či materiální hojnosti, buďte připraveni ji dnes přijmout. A především si to užijte bez strachu, viny a studu.
DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO
Energie LAMAT násobí vše do hojnosti.
Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této energii, mívají zpravidla šťastný osud, ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti. Výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod, vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete vše, co jste začali.
***
Jsem Lamat 5. Děkujeme dnes za spojení. Dnes bychom rádi hovořili na téma důvěra. Mnozí z vás jste byli zneužíváni členy rodiny nebo přáteli, kterým jste tak důvěřovali. Protože jste velmi trpěli, výsledek je, že váš život není postaven na důvěře. Brzy jste se naučili, že pokud budete někoho milovat nebo mu důvěřovat, nechá vás na holičkách nebo vás opustí.
Mnozí z vás jste byli vychováváni jedním z rodičů s vědomím, že jste nechtění. Jak jste vyrůstali, minuli jste mnoho možností, které by pro vás byly velmi blahodárné, pokud byste měli rovnováhu obou pečujících rodičů. Takže chápete už, proč mnozí tolik lpí na vztazích, když stárnou, zatímco ostatní neumožní nikomu, aby se citově přiblížil?
Ačkoliv bylo způsobeno hodně škody, není nic, co by se nedalo napravit. Máte možnost vymazat mnoho kódů přesvědčení spojených s nedostatkem důvěry. Tyto problémy je nutno léčit, jestli chcete s někým plně rozvinout láskyplný vztah - včetně sebe. Není divu, že církev káže o Bohu, který je trestající, protože je to postaveno na předpokladu, že nelze nikomu věřit. Je to lidská vlastnost, co dělá Boha většího, než je člověk, protože skutečná expanze Lásky Zdroje je pro lidskou mysl nepochopitelná.
Většina z vás žije své životy v očekávání, že vám ostatní ublíží. Mnozí se stáhnou ze společnosti ve snaze zůstat v bezpečí před emocionálním a fyzickým ublížením. Často ti, kteří trpí problémy souvisejícími s důvěrou, nedovolí ostatním dostat se k nim citově blíž a vytváří nesčetné množství zvyků, aby lidi odehnali pryč. Výsledek je, že se stávají velmi osamělí a projevují strach na denní bázi.
Pokud byl člověk v minulosti zraněn a bojí se, že se to může znovu stát, bude žít v očekávání, že k tomu dojde a bude žít podle tohoto kódu. Všechny bytosti tvoří zážitky, jakmile se na ně vášnivě zaměřují.
Strach je jednou z nejsilnějších emocí, kterou lidé disponují. Pokud se zaměřujete na hrůzné věci, s největší pravděpodobností se projeví to, čeho se obáváte. Pokud máte nějaký strach a můžete přepnout váš postoj a přesvědčení na opačný pól, budete vytvářet schopnost manifestovat zážitky vyšších vibrací.
Vesmír a Duchovní Pomocníci nedělají rozsudky nad žádným rozhodnutím, které uděláte. Jsou přitahováni k vysoce nabitým emocím, které vyzařujete, je to jako volat je telefonem. Když přijmete hovor, energeticky čtou vaše emoce. Budou reagovat otevřením dveří k různým možnostem. Je jen na vás, jestli těmi dveřmi projdete a následujete svou intuici a synchronicity, které vás dovedou ke konečnému přání.
To se stává velice často, když člověk žije život založený na kódech strachu. Stane se něco, co vyvolá emocionální odezvu a pak ho Průvodci upozorňují, že cosi potřebuje. Možná je v bezprostředním nebezpečí a jeho strach je ve vysoké pohotovosti. Průvodci mohou reagovat zasláním myšlenek do jednoho z jeho strachů a pokud je schopen je slyšet, může se celá situace zmírnit. Existuje mnoho případů, kdy někdo má vhled nebo něco udělá či řekne a incident se zmírní. Stane se nějaký skutek nebo něco tajemného, co problém vyřeší.
Možná se člověk rozrušil v práci tím, že mu někdo něco udělal nebo řekl. Je vysoce emocionálně nabitý a vydává silné signály…… "Nenávidím tuhle práci a chci odtud pryč!". Andělé reagují tak, že navrhnou různé způsoby, jak se to může stát a to prostřednictvím myšlenek, slov, akcí. Je jen na něm, aby si vybral, co si přeje dělat se svojí kariérou.
Čím více se zaměřuje na záměr s velkým nadšením, tím je pravděpodobnější, že něco změní. Pokud má svou práci celkově rád, pak je pravděpodobné, že se uklidní a usmíří s člověkem nebo situací, která vzbudila jeho předchozí emoce. Pokud tuto práci nemá opravdu rád nebo si přeje jinou, otevřou se mu dveře podle toho, jak se snaží. Když se rozhodne a má odvahu, pak se to stane. Pokud však strach a kódy přesvědčení vychází z myšlenek nehodnosti, strachu udělat změnu, bude pak velmi těžké učinit rozhodnutí, které je v nejlepším zájmu všech zúčastněných.
Proto je nezbytně nutné změnit staré kódy přesvědčení na ty, které umožňuji šířit Lásku a svobodu. Není vždy snadné kódy změnit, ale jakmile rozbijete staré návyky, které vás držely na místě, život se nestane ničím menším než zázrakem. Neexistuje nic, co by mohlo zastavit toho, kdo vědomě vytváří svoji realitu na základě přesvědčení, že je vše možné a vše dostupné. Je mnoho Mistrů, kteří chodili po Zemi, což dokazuje, že možné to je. I vy máte schopnost stát se Mistrem. Všechno, co k tomu potřebujete, máte uvnitř sebe.
Nejlepší způsob, jak změnit kódy přesvědčení, je uznat, že existují a dávat pozor na rozhodnutí, která děláte. Tyto volby vás směle a nenápadně dovedou k pochopení základů, jak přebudovat svůj život. Je jen na vás, jestli si vyberete ty, které poskytují život nebo vedou ke smrti, je jedno jestli je to ve fyzické, mentální, emocionální či duchovní oblasti. Po Zemi chodí mnoho lidí, kteří jsou citově mrtví a které nezajímá život a mohou mít nepříjemný dopad na společnost.
Jsou i ti, kteří jsou mentálně mrtví, nestarají se o nic nového, protože nevidí žádný smysl v moudrosti a poznání. Vaše bary a ulice jsou těchto lidí plné. Nespočet lidí je mrtvých duchovně a obviňují Boha za jejich potíže. Kdyby jen věděli, že Bůh jim umožňuje zažít všechno, co si zvolí, že jen oni jsou zodpovědní za kódy přesvědčení a za funkce svého těla. Tito lidé se již odsoudili k tomu žít život v pekle a utrpení během života na Zemi.
Přejeme si, aby se i tito lidé k nám dostali a byli schopni se na nás naladit i na té nejnižší frekvenci. Je důležité, aby každý z vás prorazil přesvědčení, která vás udržují uzamčené ve strachu a utrpení. Máte schopnost překonat tyto kódy a je mnohem více pravděpodobné, že toho dosáhnou i ti, kteří stále ještě trpí. Jste to vy, kdo může předávat tyto Zprávy těm, kteří jsou ochotni je slyšet. Jste to vy, kdo je může nasytit a obléknout. Nejsme schopni pomoci někomu, kdo se neptá a cokoliv jiného by bylo porušování svobodné vůle.
Žádáme vás, abyste si našli každý den čas na práci s vašimi problémy a to nejen ve svůj prospěch, ale pro zlepšení všech. Jsme všichni ze stejného Zdroje a všichni se do něj vrátíme. Jakmile toto plně pochopíte, bude pro vás mnohem jednodušší sdílet vše více milujícím způsobem se všemi ostatními živými Bytostmi na Zemi. Těšíme se na tento den. Do té doby věřte, že jsme vždy nablízku a těšíme se pomoci vám jakýmkoliv způsobem.
Mějte jasno ve svých záměrech. Když víte přesně, co si přejete, udržte tam zaměřené vaše oči. Pak to pro nás bude mnohem jednodušší, když vám pomáháme. Nezapomeňte nastavit parametr: "pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, elegantně", abyste zajistili, že vaše cesta bude hladší. V opačném případě je pravděpodobné, že vaše lekce budou ještě těžší, než jste čekali. Laskavost a vděčnost jsou dvě klíčová slova, pokud jde o projevení toho, co si přejete.
Došli jsme k závěru s nadějí, že budete o našich slovech přemýšlet a vezmete si je k srdci. Sněte ve velkém s jasným záměrem a zjistíte, že Země má hojnost věcí, které vám nabízí!
5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým Já. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.
VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM
Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role. Díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. PÁTÝ Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 26.6. - 3.7. 2016

1. července 2016 v 6:00 Mistr Hilarion

Milovaní,
jste držiteli nejvyšších frekvencí, jaké se na planetě vyskytují, a to si vyžaduje, abyste neustále zůstávali věrni sami sobě, bez ohledu na situace, které vás v životě potkávají. Coby představitelé Božského, má každý z vás za povinnost být příkladem, ukazujícím cestu.Být nepodplatitelným, který pokračuje ve své duchovní cestě, když se teď změnily všechny doposud známé ukazatele podél cesty. Kráčíte do neznámého teritoria ve víře a odvaze a když jdete, vytváříte novou realitu, a to je dobře. Když kráčíte po této cestě, nikdy nekráčíte sami a vyšší říše vám tleskají a podporují vás.
Když se ve světě kolem vás odehrávají závěrečné děje, vy zůstáváte neohroženi ve svém odhodlání dívat se na věci z pozice konečného výsledku, což je v procesu vzestupu nejlepší možné řešení pro nejvyšší dobro všech. Mějte dobrou náladu, stále pozvedávejte ducha těch kolem vás, protože jak dochází ke změnám a posunům ve všech oblastech lidského života, vy zůstáváte slunečním paprskem naděje, když ukazujte cestu vpřed. Lidé na celém světe teď žízní po dobrých zprávách, touží cítit mír ve svých srdcích, myslích a duších, touží najít pevné základy, na které by mohli vkročit a pevně kráčet po planetě, která se mění a regeneruje.
Všude jsou znamení, že dochází ke změnám; stačí jenom, když budete pozorovat přírodu a její říši, abyste začali rozumět, že tato proměna probíhá nejenom na makrokosmických úrovních, ale také na mikrokosmických úrovních, v těch nejmenších detailech a šíří se směrem ven. Zvířata a ptáci se přizpůsobují změnám prostřednictvím svého vrozeného porozumění, že se ve svém úsilí musí spojit, aby přežila, rozvíjela se a prosperovala. Některé druhy ptáků a divokých zvířat se spojují a vytvářejí nové druhy, víc přizpůsobené novým podmínkám, které se teď tvoří. Udělejte si čas, abyste byli v přírodě a pozorujte tyto změny, k nimž dochází. Najdete mnoho takových změn.
Lidstvu, které se kouká čočkami svých zpravodajských médií, se zdá, jakoby se svět chystal rozpadnout do chaosu a přesto, život udržuje krok s dobou. V duších lidí je velká odolnost, protože toho v mnoha životech mnoho viděli a zažili a mají v sobě schopnosti a znalosti a vnitřní zdroje, které jim umožňují, aby se s jistotou posouvali vpřed. Je záhodno, aby stáli nohami pevně na zemi a nechali svého ducha vzlétnout, když procházejí vnitřními i vnějšími změnami, které se v této době dějí na všech úrovních. To, jak se postaví k děním ve svém světe a jak na ně budou reagovat, jim bude ku prospěchu; rozvinou si schopnost věci propouštět a vyhýbat se věcem, které jim již neprospívají ani je nevedou k růstu či pocitu pohody.
Jak jste vedeni svou vrozenou moudrostí, otevírá se vám větší pochopení zázraků a záhad nekonečného univerza, v němž žijete a nádhery, kterou sami jste, když tvoříte nový celek, jenž je větší, než součet všech vašich součástí. Dožadujte se svého práva dělat cokoliv, a být čímkoliv chcete. Máte nekonečné možnosti a chce to jenom, abyste po nich sáhli. Natáhněte se po potenciálu, který ve vás leží a jděte v souladu s vaším vnitřním vedením s neustálou vírou a odhodlaností. Vše je dobré a vše je dokonalé.
* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Raduj se a vzdávej věčné díky, protože víš, že žiješ věčně.

1. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Raduj se a vzdávej věčné díky, protože víš, že žiješ věčně. Čiň tak neustále a prožívej každou chvíli plně a slavnostně. Zapomeň na minulost a nestrachuj se o budoucnost; prostě přijmi, že tvůj život je věčný a nemá žádný začátek, ani konec. Po celou dobu zrání a rozvíjení svého vědomí pronikáš do tajemství a zázraku věčného života a uskutečňuješ svou jednotu se Mnou, Stvořitelem všeho živého. Krůček po krůčku směřuješ vpřed a vzhůru, plný míru, klidu a jasu, a uvědomuješ si, že se nemusíš ničeho obávat, protože vše je v Mých rukou. Pokud se snažíš hledět příliš vpřed, život se stává skutečným břemenem, a to; mnoha duším přináší strach, nejistotu, a dokonce nedostatek víry a důvěry. Bud' jako malé dítě, svobodný a radostný, a život pro tebe bude stálým zdrojem potěšení. Věř v život a žij ho plně.