Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červenec 2016

Co pro tebe znamená život? Užíváš ho plně?

11. července 2016 v 4:00

Očekáváš od něho to opravdu nejlepší? Uvědomuješ si, že je nekonečný, že nemá ani začátek, ani konec? Vzrušuje a povznáší tě toto poznání, nebo tě děsí a skličuje? Tvůj vztah k životu v této době je velmi důležitý, protože se objevují mnohé zázraky a je nutné, abys držel krok s tím, co se děje, a nevzpíral se tomu. Je doba objevování, nikoli svárů a zápolení; proto buď klidný, sleduj zázrak za zázrakem, jak se projevují ve skutečné dokonalosti, a vzdávej věčné díky. Vzdávej díky za to,že žiješ a že jsi součástí všeho, co se děje. Vzdávej díky za rychlé změny, a měň se spolu s nimi. Vše směřuje k tomu nejlepšímu; proto se neobávej, ale jdi vpřed pln radosti. Uvědomuj si, že jsi součástí celého procesu změn, součástí celku, součástí něčeho nového.

TZOLKIN 11.7.2016 2 ETZNAB kin 158

11. července 2016 v 0:14 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč pravdy, moudrosti a očištění; schopnost odrazu, reflexe, disonance
Když Etznab vyrůstá v Treceně Caban, máte k dispozici mocný soutok sil. Mentální jasnost Caban poskytuje velmi ostrý a pronikavý pohled do Etznab, jeho neotřesitelného vnímání rozdílu mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a iluzí. Buďte opatrní, abyste nepoužili sílu pohledu jako zbraň proti druhým. Měla by být použita jako dar, nástroj, průvodce, cesta k vyšším cílům.
Glyf představuje vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole. Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi vědomí duality, můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy, volí vždy morální a etickou cestu.
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě, naučte se být upřímní, pokud jde o peníze, sex.
***
Zdravíme, vítejte v tento den! Jsme rádi, že se dnes znovu setkáváme a spolupracujeme na společném procesu Vzestupu. Říkáme společném. Když postupuje jeden, postupují všichni, protože zvyšování vibrací ovlivňuje všechny jako vlny v celém Vesmíru.
Dnes bychom chtěli hovořit na téma pokrok. Termín sám o sobě znamená pohnout se kupředu. I když v některých případech je to přesný popis, v mnoha ohledech je zavádějící. Často mluvíme o chůzi po Cestě. Pro ty, kteří žijí v lineárních světech, to obvykle znamená krok v čase a to buď dopředu, dozadu nebo do stran. Avšak ze spirituálního hlediska se děje mnohem více. Váš pokrok se v současné době vlní ve všech směrech, neboť energie není lineární. Často jsou tyto energie vnímány jako spirály. Když uděláte změnu ve svém životě, ať už je to změna chování nebo způsob, jak se oblékáte, nebo změníte základní kódy přesvědčení, váš energetický vzorec se změní.
Často jsme říkali, že směs negativních myšlenek v konečném výsledku vytváří temnou hustotu, která je neproniknutelná, zatímco pozitivní myšlenky volně plynou hmotou a volně se pohybují. Jsou to odlišné vzorce - energetický podpis je odlišný. Každá myšlenka má svojí vlastní frekvenci podobně jako radiová stanice. Čím více laskavá a milující myšlenka je, tím rychleji vibruje.
To znamená, že milující myšlenky vibrují rychleji, než myšlenkové formy s nízkou hustotou. Rychlejší vibrace mohu skutečně pohybovat předměty, podobně jako se pohybuje auto, tak mohou procházet i zdí. Auto jedoucí pomalu pravděpodobně neprojde zdí, ale narazí do ní. To je jen ubohý příklad pohybu, který je ve skutečnosti mnohem elegantnější, ale snažíme se vám poskytnout mentální obraz pro lepší pochopení.
Jak zvyšujete svojí vibrační úroveň, mnohem lépe plynete vašimi každodenními činnostmi. Je velmi nepravděpodobné, že byste uvízli v temných energiích. Například jste v parku a poblíž vás je násilník a chce někoho okrást. Ti, kteří jsou naplněni Láskou a vibrují na vysokých frekvencích, nebudou nejspíš lupičem viděni. To vyplývá z Universálního Zákona - podobné se přitahuje. Ti, kteří nemají mentalitu oběti, neupoutají pozornost těch s mentalitou násilníka. Zločinec se rozhlédne kolem a vidí potenciální cíl. Je-li člověk alespoň částečně vědomý a jeho základem je Láska a důvěra, sice může reagovat, že by mohl stále být okraden, ale bude reagovat z prostoru: "Myslím, že by ten člověk mohl potřebovat mé peníze". Bude ho soudit velmi málo, pokud vůbec se objeví nějaký strach.
Je-li člověk zloděj, vybírá si druhé s mentalitou oběti. A oběť pravděpodobně očekává, že bude mít problémy. Možná, že tento člověk odešel z domova jen s několika mincemi a pepřovým sprejem pro případ, kdyby narazil na zloděje. I když nechce, aby se to stalo, je na tuto situaci připraven. Podobné se přitahuje, takže myšlenky přitahují realitu. Cítí se blahoslavený, že by zloděj mohl dostat jen pár mincí a hrdě prohlašuje svým přátelům, jak moudrý je nebo použije pepřový sprej, hrdě se vrátí domů se svými několika mincemi a cítí svoji sílu.
Lidé, kteří mají nálepku oběti, nebudou s největší pravděpodobností ani riskovat nebezpečí do parku jít. V extrémním případě se může stát, že strach jim ani nedovolí opustit svůj domov s výjimkou obstarání základních potřeb. Tito lidé budou nejspíš okradeni doma, protože jednou jsou už zaměřeni na mentalitu oběti.
Jakmile odstraníte negativní myšlenky a kódy přesvědčení, můžete ovlivnit nejen sebe, ale všechny kolem vás. Na osobní úrovni můžete pokračovat po své cestě v lineární formě. Pokud jste hráli roli oběti a pustíte některé obavy a strachy, které tuto roli vytvářely, začínáte tak podnikat kroky ke změně svého chování. To bude také zahrnovat možnost chodit více mimo svůj domov a starat se o své potřeby.
Jakmile postupujete krok za krokem (lineárně), bude to mít vliv na ostatní. Nakonec přestanete přitahovat lupiče, jakmile se začnete pohybovat s větší sebedůvěrou. Začnete se přirozeně vyhýbat situacím, které by mohly přilákat zloděje. Tím, jak postupujete v odstraňování mentality oběti, můžete ovlivnit i násilníka a to dvojím způsobem, buď se k němu chováte laskavě, nebo ho odeženete. Nemůže změnit své chování, protože jeho role pachatele je tak hluboko zakořeněná, ale je pravděpodobné, že se dvakrát zamyslí nad tím, pokud mu někdo prokáže soucit. Existuje mnoho příběhů o tom, jak násilník změnil své chování a Láska se stala jeho cílem. Je mnoho možností, které mohou nastat např. v rámci tohoto jednoduchého příkladu.
Duchovní vývoj není lineární, energetické vzorce se pohybují všemi směry v celém Vesmíru. Důvod, proč jsme se pustili do tohoto tématu, je pomoci vám plně pochopit, že to, co si vybíráte, má vliv na všechny. Primárním cílem těchto Mayských Zpráv je pozvednout vás. Přitom vy pomáháte pozvedat ostatní. K tomu dochází nejen ve vibračním vzorci Země, ale i v neviditelných dimenzích, protože všichni jsme vzájemně propojeni. Přesto to může být ještě hlubší, když pochopíte, že my všichni jsme hologram Zdroje.
Hologram je kompletní celistvost původního subjektu. Není statický, ale pokud se změní jakákoliv jeho část, znamená to celkovou změnu. Například pokud se díváte na člověka v holografickém poli, měli byste být schopni vidět všechny aspekty jeho Bytí. Jakmile někdo zažije událost, která změní jeho energetické pole, můžete pozorovat tuto změnu, jak okamžitě ovlivňuje holografické pole tohoto člověka. Ti, co vidí tato pole, to mohou potvrdit. Máte k dispozici vědce pracující s kvantovou úrovní, kteří zaznamenali, že je-li provedena změna u jedné částice určité substance, má to okamžitý vliv na celou substanci, bez ohledu na jejich vzdálenost od sebe. Tento fenomén se vyskytuje, když se stimulace provádí jak na fyzické tak na psychické úrovni. Může být těžké to pochopit, pokud je tento koncept pro vás nový. Existuje mnoho fascinujících knih a filmů o vědě kvantové fyzicky, které vám mohou pomoci plně pochopit tyto pojmy.
Když má nějaký člověk myšlenku, vytváří se energetické pole, které plyne pryč od něj. Stejně jako podobné se přitahuje, tak i tyto myšlenkové formy plují dál, dokud nenarazí na podobné myšlenkové formy. Vysoké frekvence jako je Láska a vděčnost jednoduše prochází skrz hutnou hmotu, zatímco nízké frekvence do sebe naráží. Jejich podstata je lepkavá, což jim umožňuje lepit se navzájem. Když člověk začíná měnit své myšlenky, slova, činy, emoce na ty s vyšší frekvencí, ovlivňuje to nejen jeho samotného, ale všechny další a celý holografický obraz. Proto je tak důležité, abyste si byli vědomi toho, jak myslíte a co děláte.
Můžete si vybrat být ve špatné náladě, stát se obětí nebo pachatelem, ale jakmile to uděláte, bude to mít vliv na všechny ostatní živé formy, které podporují vaší svobodnou vůli. Můžete si přitáhnout ty, kteří vám pomohou hrát roli, kterou jste si vybrali. Věřte, že toto drama je základem v pozemské sféře, bylo navrženo, aby se na Zemi tímto způsobem pracovalo. Ve vyšších frekvenčních sférách se pracuje odlišně, hlavně protože tyto role nižších frekvencí jako oběť a pachatel zde nejsou podporovány. Je to jako být na dvou různých radiových frekvencích, nelze komunikovat, když se kmitočet liší. Ve vaší sféře se podobné přitahuje a to znamená, že to, co děláte nebo pro co se rozhodnete, bude podporováno těmi, kteří hrají podobné a podpůrné role. Aby bylo možné vymanit se z této role v nižších frekvencích, musíte si začít volit lehčí vibrační chování a kódy přesvědčení.
Možná jste slyšeli termín Kolektivní Vědomí. To se vztahuje na poměrně velmi malé množství lidí, kteří mají vliv na pravidla a vibrační vzorec Celku na Zemi, pracují společně a staví na planetě vyšší frekvence. V současné době na Zemi každý vědomý Lightworker zastupuje obrovské množství lidí, kteří se pohybují na nižších úrovních. Jak tito Lightworkers pracují globálně, jejich schopnosti dramaticky zvyšují pozitivní změny. Tak začínal pohyb směrem k bodu zvratu, kdy se energie zvýší a celá planeta se přesune do vibračně vyšší úrovně. Výsledky toho jsou měřitelné a vědci ví, že se srdeční tep Země rapidně zvyšuje. Jedná se o velké Probuzení, které ovlivňuje všechny formy na Zemi. Jak tito Lightworkers získávají stále silnější postavení a zvyšují své osobní vibrace Lásky, má to vliv na hologram všech. Výsledek je, že se stále více lidí ve vlnách postupně probouzí a otevírají se pozitivním změnám ve svém životě.
To, co celý proces zpomaluje je strach. Ti hluboce zapletení v negativní energii a temných myšlenkových formách musí být "očištěni". Mnohokrát se musí všechny nánosy oddělit najednou. Když člověk ví, jak jsou tyto lepkavé vrstvy vytvořeny, je schopen rozmotat myšlenkové formy a kódy přesvědčení, které vytvořil. Jak se každá vrstva nízkofrekvenčních myšlenek odloupne, může být propuštěna s Láskou, vděčností a požehnáním za poučení, které poskytovala. Když se vše provádí tímto způsobem, mění se negativní energetické pole na pozitivní a tzn. přesun do vyšších frekvencí.
Vidíte jak je tato práce důležitá? Pokud každý z vás porozumí, že všechny činy bezcitnosti, strachu vytváří temné nánosy a pochopí, jak je odstranit, zastaví vytváření nízkých energií a může vytvořit naprosto odlišný život na Zemi, než zde kdy před tím byl.
Tím, jak každý z vás změní chování z nízkých energií na vyšší frekvence, může to uvolnit Celek. Váš individuální pokrok ovlivňuje celý průběh všech. Prosíme, přemýšlejte o těchto slovech a provádějte další výzkum, pokud si potřebujete ověřit, jak tento základní systém funguje. Jste silnější, než si myslíte. Naučte se chápat sílu svých myšlenek, slov, činů, emocí a kódů přesvědčení a použijte vše k vytvoření Rajské Zahrady na Zemi.
2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdete mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla. Kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete své pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování, vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

NEDÍVEJ SE DOLŮ

10. července 2016 v 9:21 Oblíbená videa

Dospívání. Eloy, který žije v Buenos Aires, je na prahu dospělosti. Studuje fyziku, pomáhá s rodinným kamenictvím, a pracuje jako reklamní poutač na empanadu (pšeničná kapsa). Když jeho otec zemře, Eloy má pocit, že ho po nocích navštěvuje jeho duch. Začne být náměsíčný. Zatímco jednou takto v noci bloudí, spadne otevřeným stropním oknem do postele Elviry, mladé ženy z Barcelony, která je na návštěvě u babičky. Elvira nabídne Eloyemu, aby se stal jejím partnerem, a začne ho učit tantrickému sexu. Argentinský režisér Eliseo Subiela, který natočil filmy jako "Neumírej, dokud mi neřekneš, kam jdeš" nebo "Muž hledící k jihovýchodu", se v tomto snímku zamýšlí, jestli je možné využít sexuální energie k osobní transformaci.

http://www.tarak.cz/nedivej-se-dolu/


TZOLKIN 10.7.2016 1 CABAN kin 157

10. července 2016 v 8:52 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy
Trecena Caban začíná pravdou. Využijte energii Hun (1) a mentální ostrost Caban k vybudování silné základny pro vaše myšlenky a nápady. Z myšlenky vzniká záměr, ze záměru touha a z touhy čin. Následujte a plujte s tímto proudem vědomi si svých schopností a dovedností, ale nesuďte, nesrovnávejte, neposuzujte nebo nehodnoťte proces či výsledek. Důvěřujte a věřte sami sobě. Udržujte hluboko uvnitř trpělivost. Zůstaňte vyrovnaní v synchronizaci se svým vnitřním středem, nenechte emoce, negativní hlasy nebo komentáře ostatních zlomit lodní kýl vaší lodě. Užijte si cestu, jste na dlouhé trati.
CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
***
Jsem Caban 1. Cítíme se velmi šťastní, když s vámi můžeme trávit čas tímto způsobem. Obdivujeme vás, kteří pracujete denně na provádění změn pro lepší život. Jsme velmi vděční, že vám můžeme pomáhat rozpomenout se na vaší skutečnou duchovní Podstatu.
Chceme vám dnes poděkovat za pomoc na naší Evoluční cestě. Když nám umožňujete s vámi spolupracovat, získáváme mnoho vhledů, stejně jako vy. V určitém slova smyslu žijeme skrze vás, zažíváme to, na co vy narážíte. Práce s vámi nám umožňuje procvičovat trpělivost a soucit.
I když jsme Průvodci ve vyšším frekvenčním pásmu, také se potýkáme s chápáním čisté Lásky. Také žijeme ve sféře svobodné vůle a zkušeností jako je frustrace i netrpělivost, i když je to hodně odlišné od emocí, které můžete zažívat na Zemi.
Když s vámi spolupracujeme, vzájemně si pomáháme v chápání dynamiky ve fyzické i spirituální oblasti. V naší sféře se mnozí rozhodnou jít do "školy" učit se různé aspekty ve fyzické sféře. Toto vyučování je velmi různorodé a zahrnuje takové věci jako např. učení trpělivosti, schopnost být na mnoha místech najednou a schopnost pohybovat předměty ve fyzické sféře. Někteří se rozhodnou naučit dovednosti jako je ovládání počítačů, abyste mohli komunikovat s lidmi. Existuje nesčetné množství dovedností, které se můžeme naučit pro naše potěšení, stejně jako pro vývoj všech.
Díky úzké spolupráci s vámi máme možnost zdokonalit své dovednosti. V rámci naší skupiny byli někteří z nás vtělení ve fyzickém těle, někteří nikdy. Jsme duše na všech úrovních porozumění, zájmů a talentů. Celkově máme výhodu, že máme přímý kontakt s Akášickými Záznamy, které nám lépe pomáhají pochopit vás jako jednotlivce i jako celé lidstvo. Máme mnoho učňů, kteří nám pomáhají s menšími detaily jako je například umístění předmětů na místo, kde si je přejete najít.
Existuje mnoho lidí, kteří jsou odborníci a jsou způsobilí dělat nejlepší odhady toho, jaké možnosti mohou jednotlivci i skupiny dělat vzhledem k historickému významu. Všichni jsme duchovně pokročilí, přicházíme z místa soucitu a Lásky. Přesto nikdo z nás nemá dokonalou znalost čisté Lásky Zdroje. Jelikož jsme čistými hologramy Zdroje, v podstatě jsme čistí stejně jako vy. Je těžké popsat slovy zprávu, kterou se vám snažíme zprostředkovat.
Pointa je, že jsme vděční za možnost s vámi spolupracovat. Naše pomoc pomáhá vám, stejně jako nám. Není nic většího, co si přejeme dělat. Když se každý jednotlivec přestěhuje do vyšších vibrací Lásky a soucitu, znamená to filtraci v celém Vesmíru, což ovlivňuje všechny. Z tohoto důvodu získá každý mnoho, jakmile pracujeme společně.
Dnes si přejeme vás uctít. Žádáme vás, abyste na několik okamžiků utišili své vnitřní i vnější Já. Jak budete relaxovat, zhluboka se nadechujte a vydechujte, zatímco čistíte mysl od jakýchkoliv obav. Pociťujte vděčnost a požehnání za vše ve vašem životě. Dovolte si přijmout požehnání, které vám v tomto okamžiku dáváme.
Vyhřívejte se tak dlouho, jak jen budete chtít v naší milující přítomnosti, přijímejte Lásku, kterou vám posíláme. Až budete hotovi, pokračujte s obnovenou energií. Kdykoliv nás můžete zavolat a získat mnohem více této láskyplné energie. Děkujeme vám za to, co děláte a že jste aktivní součástí našeho života.
1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého Já. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.
Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému tělu.
Odkryjte tajemství paradoxu odděleného Já v Jednotě Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu. Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku, začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Znamením. V Energii Tónu 1 se objevuje počátek nové etapy. Téma Znamení se stane programem realizovaným během dalších 12 dnů Vlny.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo 1 vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku, nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost. Co dnes zasejete, to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENA CABAN kin 157 - 169

10. července 2016 v 8:51 Mayský Kalendář na každý den

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto Energií a umožnit, aby se projevila.
CABAN 1 - ZEMĚ - POHYB, INSPIRACE, INTELIGENTNÍ MYŠLENKY, JEDNÁNÍ, NÁVYKY, SYNCHRONIZACE NAŠEHO SRDCE S POZEMSKÝMI RYTMY

Trecena Caban je první Trecena mimo tři intenzivní uinaly (sloupce, pilíře) 6. 7. a 8., v kterých jsou konsekutivní portály a základní dny. Začíná v závěrečných kapitolách 8. uinalu, z nichž většina se odehrává v 9. uinalu.
Tématem této periody je porozumění a pochopení, jak příroda (Sluneční Znamení) a vyjádření (fáze) mohou být uspořádány na makro (globální) úrovni, aby Země byla sama vyvážená. Země se bude vyvažovat přibližně týden - kolem 8. dne (17.7.) Treceny Caban až do 1. dne (23.7.) Treceny Oc.

Caban je jako náš společný srdeční tep. Z další symboliky, která je spojena se Znameními, je jasné, že Caban má hodně co do činění s planetou jako živým vyvíjejícím se organismem s vlastním srdcem. Zemské srdce je starověké a hluboké. Co je také zvláštní na Caban, že bez ohledu na to, kde se na Zemi nacházíme: nad atmosférou nebo hluboko pod vodou, v centru města nebo na pobřeží, jsme neustále spojeni s touto všeobjímající hlubokou frekvencí.
S Caban jako základní energií nastává v Tzolkinu změna a vyrovnávání našeho srdečního rytmu s rytmem Země. Představuje pohyb uvnitř i na povrchu Země, což přinese s sebou mnoho zemětřesení a u člověka silné proudění krve do srdce a Chi - životní energie, která se projevuje v lidském těle jako teyolia - substance duše obsažená v centru srdce, když jste vtělení na Zemi.
Co nám to vše říká?
Během příštích 13 dnů budete potřebovat velké množství osobní a mentální svobody, abyste měli dostatečný prostor pro vás, vaši duši, vaše srdce a vaši mysl. Zrušte svůj diář a požádejte o více volného času pro sebe i svoji rodinu.
Je čas využívat své intelektuální schopnosti a vnímání, použít vše racionální čili energii levé mozkové hemisféry pro osobní růst nebo vedení druhých, pokud je to vaše poslání. Ale stejně jako u všeho v dualitě jedna strana nemůže fungovat bez druhé, tzn., jako vždy je třeba hledat rovnováhu, i když se můžete soustředit pouze na jednu stranu.
Uspořádejte svojí ložnici, kancelář nebo místo ke čtení a věnujte se tomu v době nebo den, který je pro vás přirozený. Jen a jen pro vás. Může to být za svítání, dopoledne, odpoledne, večer, o půlnoci. Jen vy znáte své přirozené vnitřní rytmy. Respektujte své cirkadiánní rytmy.
Co je tedy to, na čem záleží?
Budoucnost leží ve vašich rukou. Je to pouze vaše rozhodnutí, co v současné době určuje vaši budoucnost. Žijte každým okamžikem přítomností. Nepřemýšlejte ani o budoucnosti ani o minulosti, jsou již obsaženy v tom jednom věčně plujícím přítomném okamžiku. Věřte své inteligenci. Věřte svým instinktům. Ujišťujte se 24/7, že jste v rovnováze, svobodě, pravdě a čistotě Bytí.
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ CABAN
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Vlna ZEMĚ vám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho využíváte.
Ve Vlně Země byste měli přijmout postoj pozorovatele. Věnujte pozornost tomu, jak vnímáte rezonanci s Pozemským Programem Uzdravení. Dovolte projít všem dnům bez zvláštního očekávání a strachu.
Na konci Vlny, DVANÁCTÝ den, až vstoupíte do energie LAMAT 12, se podívejte zpět na celou Vlnu, na její vstup a výstup a zamyslete se, jak jste cestovali tímto časovým úsekem. Zkuste přistupovat k celé Vlně bez hodnocení, i když zatím nevidíte osobní vztah v sérii událostí. Podívejte se na Znamení specificky vás spojující s Vlnou Země. Podívejte se na ně pečlivě a zjistíte, které z energií pocítíte na vlastní kůži. To, co zažijete, co se bude dít ve vašem životě, co přitáhne vaší pozornost, bude přesně to, co vám chtěla daná energie sdělit. Nejdůležitější je, abyste nic nesoudili, nehodnotili. Každé cizí nebo vlastní hodnocení by zatemnilo velmi subtilní cestu, jak se stát plně vědomým.
Vlna ZEMĚ zahajující program iniciovaný TŘETÍM ČASOVÝM ZÁMKEM (kin 105-156), umožňuje start ke zralosti, která leží uvnitř ČTVRTÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU (kin 157-208). Vlastně zde dozrává vámi vypěstované ovoce, které teď musíte posbírat. Bylo by velmi užitečné podívat se na osobní poklady nahromaděné během minulých 52 dnů (počínaje Vlnou CHICCHAN kin 105-117).
Dvě Pozice s galaktickými portály (165, 168) odhalují důležitou úlohu v této Vlně: CHICCHAN 9 (165) představuje zápalnou sílu. Podívejte se na informace získané v tento den pohledem zrcadla a zjistíte, co je ve vás rozpálené. Zde bude patrně aktivována energie Kundalini (kosmická energie Tvoření). V tento den bude také testována vaše vitalita - Slunce vašeho středu.
LAMAT 12 (168) operuje silnou mocí osvícení dne i celé Vlny. V jejím Světle na příkaz Zdroje budou vyhledávány lidské bytosti, které se naučily žít v harmonii a jejichž vibrace je zcela stabilní a které mohou pomoci slabším udělat rozhodující krok vpřed. ZEMĚ testuje každé individuální Vědomí okem planetární zralosti. Tímto způsobem se můžete podívat na splnění vašich vybraných úkolů a na úroveň vaší zralosti s ohledem na globální Program. ZEMĚ zobrazí Božský Program, kterému vy dáváte fyzickou podobu.
Přehled Vlny od 10. 7. - 22.7.
CABAN 1
ETZNAB 2
CAUAC 3
AHAU 4
IMIX 5
IK 6
AKBAL 7
KAN 8
CHICCHAN 9 galaktický portál
CIMI 10
MANIK 11
LAMAT 12 galaktický portál
MULUC 13
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

MERKABA - TVŮRČÍ NÁSTROJ STVOŘENÍ

10. července 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí

Merkaba je to co nás vytváří, co spojuje tělo, emoce, rozum a duši do jednoho funkčního
celku. Merkaba také vytváří iluzi okolního světa a vše co v něm vnímáme. Merkaba je
soustava rotujících těles, je to geometrický procesor Světla, které nese informaci a Času.
Slovo Merkaba je spojení tří slov Mer - Ka - Ba.
Mer
znamená Světlo, které vše stvořilo, toto Světlo nese informaci a vytváří strukturu.
Ka
je lidská duše, duch, to co dělá každého z nás jedinečným, záznam všeho co jsme.
Ba
znamená vnější proměnlivou realitu, tělo a okolí, život.
1_22.jpgMerkaba spojuje Světlo Stvoření, lidskou individualitu a "okolní" realitu do jednoho
celku, do Života. Merkaba tvoří život. Vše co existuje, má okolo sebe Merkabu, od
elementárních částic, až po galaxie a nenechte se mýlit měřítkem. Ve vibračním vesmíru,
jako jen ten náš, je rozměr otázkou frekvence a galaxie nemusí být v absolutním měřítku
větší než člověk nebo než atom, stejně jako na displeji můžete mít malý a velký obraz toho
samého. Stvoření není to co vidíme, ale projekce mysli do energie. Merkaba je šablona,
která vytváří realitu, projektor, který promítá energii ve formě hmoty do prostoru vašeho
světa.
Je to jako by jste žili na obrazovce vašeho počítače. Veškeré rozhodování se děje uvnitř
procesoru, kde rozměr ani čas nemá smlysl, a na displej se promítají výsledky z programů,
které procesor zpracovává. Teprve na displeji vzniká rozměr, čas a iluze reality, a vy tak
můžete kliknutím na určitá místa na displeji měnit to co se bude zobrazovat v příštím
okamžiku, můžete ovládat hru kterou hrajete. Když rozpoznáte příležitosti a místa, kde
udělat rozhodnutí, můžete ovlivňovat svoji realitu. Vaše vědomá část se promítá na
obrazovku, vaše podvědomí existuje uvnitř procesoru, to je vaše skutečné Já. Vaším
úkolem v této hře, je spojit obě části dohromady a nalézt se jako celek. Pak získáte
vědomou kontrolu nad programem a nad tím co budete, jako postava na obrazovce,
prožívat. K tomu, aby jste program nezneužili, však musíte prokázat určitý stupeň
moudrosti a čistoty srdce.
Každý žijeme uvnitř své vlastní Merkaby. Sami!!! Když potkáme druhého člověka, stane
se to proto, že se nejprve informačně spojíme a pak do naší Merkaby začne přicházet
informace o druhém člověku a ten se zmaterializuje, promítne, jako host v našem světě a
to samé se děje s námi v jeho Merkabě. Pomocí toku informací vnímáme vzájenou
přítomnost. Na Skypu vnímáte hlas a obraz toho s kým povídáte, ve skutečnosti jste však
sami. Podobně Merkaba materializuje vše čím jste obklopeni, předměty, vítr, tekoucí vodu,
cokoliv co můžete ve vnějším světě zažít. Když někam jdete, jedete, letíte, tak ve skutečnosti
nikam nejdete, nejedete ani neletíte, jen se mění vaše okolí. Jste jedinný hrdina svého
vlastního filmu, jste stále ve středu obrazovky, a nikdy se z ní nedostanete, jen pozadí se
mění. Aby vše bylo navzájem sladěné, Merkaba každého člověka je podřízena Merkabě
Matky Země. Jen tak je zaručené, že butede moci žít na Zemi. Kdyby vaše Merkaba
rotovala jinak než Merkaba Matky Země, zmizeli by jste ze Země a začali žít v jiném
prostředí. To je podstatou cestování v prostoru a v čase.
Vnitřní prostor lidské Merkaby je značně malý, lehce přes dva metry na každou stranu od
vašeho těla. Přesto vám dokonalost projekce umožňuje vnímat rozlehlost noční i denní
oblohy, neomezenost prostoru a pocit volnosti.
Merkaba je systém zrcadel, která odráží energii do patřičných míst vnitřního postoru, kde
interferencí (vzájemnou interakcí energie přicházející od různch zrcadel) vzniká iluze
hmoty. Některá zrcadla se nepohybují, jiná rotují okolo svislé osy.
Náš vlastní svět je izolován od ostatních a je koordinován s Merkabou hostitele, v našem případě Merkabou Matky Země. Bytost jejíž srdce a mysl je spojeno do Jednoty, je schopna prostřednictvím Jednoty ovládat svoji Merkabu a tím ovládat svoji realitu - rozhodovat jaká informace se bude materializovat v její Merkabě. Může se odpojit od jedné reality a připojit k jiné. Realita je záznam minulosti v poli času (v paměti Stvoření) a opětným průchodem tohoto záznamu tvoříme novou realitu. Učení o Merkabě je velmi staré a doklady o tom jsou po celém světě.

Jestliže jsi udělal chybu, připusť ji, omluv se a jdi dál.

10. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Jak životně důležitý je tvůj správný a kladný vztah k dnešku a ke všemu, co ti přináší! Můžeš zlepšit, nebo zmařit tento den tím, jak k němu přistoupíš. Tvé reakce na to, co se bude dít, mohou být zcela rozdílné. Jsou-li tvé reakce negativní a agresivní, nalézáš-li chyby a viníš-li ostatní, okamžitě stavíš překážky a vytváříš odpor. Jsi tak slepý, že nevidíš, že ty sám jsi jediným viníkem, a cítíš se být ukřivděn. Jsou-li tvé reakce kladné a konstruktivní, všechny překážky padnou a zjistíš, že se ti dostává pomoci a spolupráce ze všech stran. Jestliže jsi udělal chybu, připusť ji, omluv se a jdi dál. Nebudeš tak marnit vzácný čas ospravedlňováním se a dokazováním, že máš pravdu. Je mnoho lekcí, kterým se musíš naučit. Uč se rychle a snaž se, abys stejnou chybu neudělal dvakrát.

Obraz: Pro milující Matku Zemi, její věčně tepající Srdce a všechny živé bytosti na ni.

9. července 2016 v 14:02 Obrazy rok 2016

Obraz: Pro milující Matku Zemi, její věčně tepající Srdce a všechny živé bytosti na ni. Miluji a maluji :-)

TZOLKIN 9.7.2016 13 CIB kin 156

9. července 2016 v 13:20 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Neuvěřitelně silný den s nábojem Cib, přirozeným spojením s rodovými a evolučními liniemi, schopností zlepšit a zostřit vnímání a intuici. Oxlahun (13) představuje přístup k jiným dimenzionálním realitám. To vše s podporou Treceny Kan, která pečuje, uzdravuje a propouští z vězení viditelných i neviditelných. Pokud hledáte, jak vyléčit bolest a utrpení zděděné z vaší rodové linie, pak se osvoboďte od strachu, útlaku, kontroly, nenaplněného či nerealizovaného potenciálu. Dnešek vás k tomu vyzývá a přináší silnou směs energií.
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yucatanském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je zrození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
Osobnosti narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem, požádat a poskytnout odpuštění, kultivovat soucit. Požádat o mír a harmonii mezi vámi a rodinou.
***
Zdravím jsem Cib 13. Jsme velmi vděční, že máme příležitost s vámi komunikovat. My v naší Sféře jsme tak nadšení, když vidíme, že se lidé vědomě pohybují dopředu a navazují s námi spojení. Jsme zde, abychom vám pomáhali při probuzení duchovní Podstaty, abyste se mohli pohybovat vpřed a stoupat do vyšších frekvencí, zatímco jste ve fyzické formě. Nikdy před tím, se to na Zemi nestalo v tak velikém počtu jako v této době.
Jsme rádi, že jsme součástí tohoto procesu, stejně jako naši Hvězdní kolegové. Čekali jsme celé věky na tento okamžik a doufáme, že rozumíte významu a vzrušení této doby. Někteří jste stále ztraceni v amnézii a zůstáváte ve strachu v důsledku změn, které se dějí na Zemi. Naše role je pomáhat vám rozpomenout se na vaše kořeny, abyste mohli dát stranou všechny strachy a obavy a žít v úžasu krásy této planety, která vše nabízí z pozice Lásky a Milosti.
Chceme vám poblahopřát k tomu, jak se probouzíte a pokračujete na cestě k Osvícení. Je zde mnoho guruů, kteří vás na této cestě vedou, ale mnoho jich zachází příliš daleko, když vám tlačí své myšlenky. Jedna věc je nabídnout radu a svůj názor, zatímco někteří vás bezelstně vedou k přesvědčení, že musíte následovat cestu jednoho guru.
Věřte, že každý z vás chodí po jedinečné cestě. Je moudré a uklidňující studovat slova druhých - včetně našich. Přesto je nutné, abyste si vybírali věci, které intuitivně cítíte, že jsou pro vás nejlepší. V opačném případě se můžete ocitnout v poušti, jak popíjíte arzén ochucený šťávou s ostatními, kteří byli oklamáni.
Každý duchovní lídr, který vás zbavuje vaší vlastní síly a rozhodnutí, je falešný lídr. Každá církev, která tvrdí, že jen ona má jediný způsob vedení, vás vede dolů s jediným koncem - a to do jejich reality. Vyhledejte ty, kteří jsou vzorem Lásky a soucitu, neboť oni znají tajemství šťastného života.
Dokonce i ti z vás, kteří trpíte a strádáte, zatímco děláte to nejlepší, co právě můžete dělat, můžete být mnohem šťastnější a žít v míru, když budete ve svém středu a s vědomím, že máte pod kontrolou vaše přesvědčení. Jste to vy, kdo má pravomoc vybrat si realitu, kterou chcete žít.
Jedním ze způsobů, jak zůstat vyrovnaný je začít svůj den meditací a modlitbou. Požádejte své Vyšší Já o vedení po celý den a buďte ochotni sledovat synchronicity kolem vás. Uveďte své záměry na celý den a nechte věci plynout, aby k nim mohlo dojít. Buďte připraveni říci NE rozptýlení, protože to vás udrží v pohybu vpřed k vaším cílům. Buďte na pozoru před nečekanými návrhy a událostmi, které se mohou objevit, jak kráčíte ke svým cílům. Buďte vědomí a selektivní.
Odcházíme a necháváme vám čas na zamyšlení o těchto slovech. Vezměte si je k srdci - vy, kteří této melodii rozumíte. Už víte, že když čtete tyto Zprávy poprvé, vejde se zatím jen pár slov do vašeho Vědomí. Jak se k nim opakovaně můžete vracet, získáte větší vhled. To je jeden ze způsobů jak rozpoznat váš růst a chápání. Každý potřebuje slyšet a zažít věci v určitém čase a z různých zdrojů, než je plně integruje do svého Bytí. To je součástí zábavy, svobodné vůle a životních zkušeností.
Jděte vpřed a udělejte pro sebe tento den zázračným a radostným hledáním věcí,
při kterých vaše duše i srdce zpívá!
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo z pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte, že se vás dotýká nejčistší Energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního Já. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází Přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky, konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Všechno v přírodě má svůj rytmus.

9. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Abys mohl souznít s rytmem života, musíš se naučit umění být klidný, protože čím klidnějším se staneš, tím jasněji můžeš hloubat o kvalitách své duše. Jak snadné je dávat vinu svému okolí, své situaci nebo svým životním podmínkám za stav,
v němž se nacházíš! Je nejvyšší čas, abys s tím přestal a uvědomil si, že ze všeho můžeš vinit pouze sebe. Když budeš hledat a nalézat onen vnitřní klid a mír, nic a nikdo zvenčí tě nebude moci znepokojit nebo tě vyvést z rovnováhy. Rozhlédni se kolem sebe; podívej se na krásu a dokonalost přírody. Všechno v přírodě má svůj rytmus. V Mém vesmíru existuje dokonalá zákonitost a řád. Nic není mimo tento rytmus; vše má svůj čas a příčinu. Všechny duše se mohou na tomto rytmu podílet, proto i ty s ním vejdi do souladu. Splyň s ním a staň se součástí zákonitosti a řádu v Mém vesmíru.

TZOLKIN 8.7.2016 12 MEN kin 155 galaktický portál

8. července 2016 v 8:43 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí.
Semínko, které nosíte hluboko uvnitř, může být lehce vyneseno Men - Orlem vysoko do nebe. Je to Semeno (Trecena Kan), které obsahuje celou vaši minulost, přítomnost a budoucnost, jako souhrn vašeho života zabaleného ve slupce. Vy, kdo víte, kde vás drží velký ptačí pařát, pusťte se, jedině tak může vyklíčit a vyrůst vaše nové ztělesnění. Jak to uděláte, je jen na vás. Men vás může vést k vašim novým cílům a záměrům nebo může nechat spadnout semeno, kam chcete.
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabostí.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Jsem Men 12. Jsme velmi potěšeni, že jsme opět s vámi. Děkujeme vám, že jste součástí zvyšování Vědomí na Zemi. Všichni máte schopnost povznést se sami nad sebe a být mnohem více JEDNÍM s ostatními a VŠÍM, CO JE. Prvním krokem je uvědomit si, že tuto schopnost máte. To je také důvod, proč jsme v tomto okamžiku s vámi.
Dnes bychom chtěli více hovořit o procesu Vzestupu. Mnoho z vás žije v neporozumění, že Vzestup je o odchodu z tohoto světa, a že se vracíte domů ke Stvořiteli. To není pravda. Pochopte prosím, že ani v tuto chvíli nejste odděleni od Zdroje - jste hologramem Stvořitele. I když jsou na Zemi časy, kdy se cítíte vyčerpaní a unavení z bolesti vyskytující se ve vašem současném životě, víme, že jakmile se vrátíte do sféry Ducha, kde máte možnost osvěžit své Já, pravděpodobně nebude trvat dlouho a skočíte opět do inkarnace na Zemi nebo kamkoliv jinam.
Máme výhodu, že vidíme větší obraz a důvěrně známe své Vyšší Já. Jsme schopni pochopit, co se děje na Zemi i mimo ni. Víme, že trápení vám pomáhá dělat volby, které vám přináší mnohem více míru a radosti. Je vás mnoho, kteří jste probuzení. I když vedeme vaše cesty, můžete sami vyzkoušet jakékoliv touhy a nemusíte naše vedení zaznamenat. Víme, že jsou to vaše kódy přesvědčení a strach, co vás drží od přijetí možnosti dělat změny.
Nemůžeme nezdůraznit nutnost, abyste se dívali dovnitř sebe a vytrhávali všechny myšlenky, které vás drží od prožívání snů. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že jste milováni a zasloužíte si všechno, co jen může Země nabídnout. Nepřišli jste sem žít v bídě nebo řešit všechny problémy světa. Nepřišli jste ani zachraňovat duše druhých. Přišli jste sem užívat si tuto sféru a být součástí řešení, ale když si budete libovat v negativním řešení, budete vytvářet další problémy.
Máte možnost změnit své myšlenky tím, že se zaměříte na věci, které si přejete. Máte možnost změnit své jednání tím, že nebudete dělat věci, které nechcete. Máte možnost změnit svá slova. Když budete vyjadřovat svou pravdu. Máte možnost změnit svůj postoj tím, že se zaměříte na Vděčnost.
Pouze vy můžete udělat sami sebe šťastné. Nedávejte tuto pravomoc druhým. Uvědomujte si v každém okamžiku, že každý z vás dělá vždy to nejlepší, co může. Někdy možná víte, že to, co děláte, je pro ostatní škodlivé, ale jen strach a kódy přesvědčení vás motivují pokračovat. Všichni máte sílu podporovat jeden druhého a získat vzájemnou důvěru, takže každý může žít plně v pravdě. Zapamatujte si, že nemůžete měnit lidi, můžete je ale podpořit. Nechte je dělat volby, kterým dávají přednost, chcete přece to samé i pro sebe.
Když necháte ostatní vybírat si jejich činy, budete mnohem lépe chápat smysl odpuštění, které je aktem bezpodmínečné Lásky. Odpuštění je jednoduše dovolení druhým, aby byli sami sebou. Není třeba je trestat, chránit od přestupků nebo je nutit měnit cestu. To jsou akty manipulace. Spíše zvažte podporu toho, co si volí. Pokud se rozhodnou pro činy bezcitnosti, buďte pro ně vzorem laskavosti. Pokud narazíte na někoho, kdo překračuje vaši komfortní zónu, stáhněte se od něj bez rozsudků. Jednoduše to, co musíte dělat, je vždy zůstat ve své vlastní integritě a CELISTVOSTI.
Rozumíme tomu, že existuje mnoho zlých lidí, kteří přenáší krutou realitu na druhé. Jsou chvíle, kdy by bylo nejlepší odstranit tyto lidi ze společnosti. Doporučujeme vám pomoci raději zneužívaným a zanedbávaným dětem, protože mají sklony být pachateli zla na druhých. Vezměte tyto děti pod svá křídla a pečujte o ně.
Zakažte programy v televizi a filmy, kde se páchá zlo a vyvolávají myšlenky stahující dolů strukturu celé společnosti. Média krmí mysl myšlenkami, které nejsou v souladu se světem, jenž chcete vytvořit. Dávaje pozor na místa, která navštěvujete, knihy, které čtete, rozhovory, kterých se zúčastňujete. Vyhýbejte se lidem, kteří se snaží vás odtrhnout z reality, kterou si přejete vytvořit. Pokud se opravdu chcete uvolnit z bídy, zdržte se činností, které vás drží uzamčené v nízkoenergetických myšlenkách.
Vy, co jste méně než laskaví a přejete si být laskavější, musíte porazit strachy, které vás drží uzamčené v tom, jakým způsobem reagujete v současné době. To platí pro všechny emoce, postoje, myšlenky, slova, činy. Přiznejte si bloky, rozpoznejte problémy a přijměte opatření k jejich řešení.
Přejeme si vás dnes povzbudit k překročení pohledu na jednu oblast, kterou chcete změnit. Zapište si kroky nutné pro podniknutí toho, aby nastala změna. Využijte možnost udělat změnu.
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde uvědoměním si svých osobních vzorců, zjistíme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to odhaluje nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den "zúčtování" všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

BYLINKOVÁ JULIETTA

8. července 2016 v 6:00 Oblíbená videa

Nádherný příběh, miluji takové ženy, jsou pro mne velkou inspirací Usmívající se. Děkuji .<3
http://www.tarak.cz/bylinkova-julietta/


Inspirující, lyrický portrét života a díla Julietty de Bairacli Levy - bylinkářky, spisovatelky, chovatelky afghánských chrtů, přítelkyně Cikánů, cestovatelky, zapisovatelky bylinné moudrosti, ochránkyně zvířat a průkopnice celostní veterinární medicíny. Více než 70 let žila Julietta s Cikány, kočovníky a venkovany světa a od těchto lidí žijících blízko přírodě se učila léčivému umění, a také se učila od přírody samotné. Juliettin životní příběh je pestrý a vzrušující stejně jako nesmírné bohatství její bylinné moudrosti. Dokument byl natáčen v Řecku, Španělsku, Francii, Portugalsku, Švýcarsku, Anglii a Americe, a je prokládán velkou sbírkou Juliettiných archivních fotografií, scénami cikánských tanců a beduínů se svými stády.

Když uděláš chybu, dostane se ti hned odpuštění, ale snaž se své chyby neopakovat.

8. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Začínej den hned od začátku v jednotě se Mnou. Pak se ti během dne nemůže přihodit nic, co by tě vyvedlo z rovnováhy. Když začínáš žít duchovním životem, musíš se vědomě namáhat, aby ses správně naladil, ale z tak žiješ déle a déle duchovní život se stane tvou součástí, pak už nemusíš vyvíjet námahu a staneš se sám sebou. Nalezneš velkou radost a svobodu. Nemusíš trávit polovinu času v modlitbách a prosit o odpuštění v obavách, že děláš něco špatně, že se mýlíš nebo že jdeš proti proudu. Když uděláš chybu, dostane se ti hned odpuštění, ale snaž se své chyby neopakovat. Jdi dál až tento způsob života přestane být námahou a stane se skutečnou radostí, a poznáš, co to znamená byt v jednotě se Mnou, v dokonalém míru.


TZOLKIN 7.7.2016 11 IX kin 154 galaktický portál

7. července 2016 v 9:44 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Tmavší než noc, kroky tiššími než dech měsíce, plíží se Jaguár prostorem mezi fantazií a poznáním. Jeho pronikavý vhled vás vyvede z neustálého opakování obnošených myšlenek směrem k nové svěží inspiraci a změnám vašich vlastních evolučních témat. Pokud můžete soustředit obrovskou sílu Buluk (11) a sladit ji s cestou Jaguára, obnovíte svůj Zdroj, svou vnitřní sílu a prolomíte všechny překážky, které se stále snaží držet vás zpátky, ať je to ego, pýcha, závist, lež, nevděk, neznalost nebo lenost.
DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ
A PROJEVIT JÍ VDĚČNOST
JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR…. DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.
Jaguár představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu. Nativní Ix mají dary predátora, vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést Světlo tam, kde je Tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***
Zdravím, jsem Ix 11. Je nám velkým potěšením opět se s vámi setkat. Dnes bychom rádi hovořili na téma Láska. Frekvence Lásky je nejvyšší možná vibrace. Čím výš je člověk schopen vibrovat, tím se stává méně hustým. Tato lehkost umožňuje vědomě pohybovat předměty, volně se pohybovat mezi dimenzemi a v jakékoliv fyzické sféře obrovskou expanzi Tvoření. Výhodou je, že jste schopni žít ve fyzické Sféře a můžete zažívat věci takovým způsobem, jakým nyní nemůžete.
Mnoho z vás vidí pozemskou rovinu jako školu nebo místo pro výuku. Ale to bylo nastaveno jako místo, kde je možné získat zkušenosti, protože ve Sféře Ducha jsou všichni ve stavu vševědoucnosti. Tam se není co učit. Stačí si vybrat zažívat Lásku v široké škále různých situací.
Každý, kdo je nyní na Zemi, se sem rozhodl inkarnovat. Než jste dorazili, vybrali jste si roli, kterou budete hrát. Šli jste před Recenzní Radu a diskutovali o životě, který si přejete zažít. Zde probíhá mnoho diskuzí ohledně vašich minutých životů na Zemi. Zaznamenáváte si příspěvky nebo signály, které vám budou pomáhat prostřednictvím akcí, kdybyste měli potíže. To je původ, proč máte někdy Déjá vu zážitky nebo silnou intuici. Někdy můžete mít pocit "volání" takže víte, že je třeba provést určité změny v životě. To je způsob, jak vás vaše vedení a Vyšší Já pomáhají udržet na cestě, kterou jste si zvolili. V minulosti byla velká část paměti vymazána, abyste mohli na Zemi hrát roli nedokonalosti.
Tato doba skončila a mnoho duší inkarnovaných do tohoto Času má paměť neporušenou. Jsou zde, aby pomohly vládám a institucím změnit svět. Všimli jste si, že velká většina dětí je moudřejší než rodiče? Už jste se dívali do očí vašim domácím mazlíčkům a cizincům a spatřili, že se na vás dívají moudré duše?
Tato planeta může podporovat jen určité množství lidí a v současné době počet tuto úroveň přesahuje. Je zde mnoho bytostí, které chtějí pomoci nebo chtějí zažít tento svět v libovolném těle: zvířecím nebo lidském. Existuje také mnoho stromů nebo skal jako vnímajících bytostí. To je opravdu jedinečná doba i místo.
Na vaší obloze je nesčetné množství pozorování UFO. Přicházejí z dalekých Galaxií a sledují rozvoj a to, co nyní na Zemi vychází najevo. Nikdy před tím se planeta neprobudila z amnézie do stavu plného Vědomí. Někteří z vašich Hvězdných kolegů jsou zde v roli pozorovatelů, zatímco pro převážnou většinu zde není možné pomáhat. Ale lidé už jsou v rostoucím počtu schopní komunikovat s Hvězdnými bytostmi. Je zde mnoho bytostí v lidské podobě, než kdy před tím. I když všichni jste z Hvězd, tyto bytosti jsou zde jako dočasní hosté na rozdíl od vás, kteří tu trávíte mnoho životů.
Budete potřebovat podporu těchto Hvězdných kolegů a mnoho z nich má velké potíže s udržením na Zemi. Existuje pro to mnoho důvodů. Někteří nikdy před tím nebyli v husté fyzické formě a mají potíže s jednoduchými úkoly jako chodit nebo mluvit. Jiní nevědí, jak sami sebe finančně uživit. Jsou velmi inteligentní a funkcionální na svých domovských planetách, ale život tady je velmi odlišný. Jiní mají potíže žít zde kvůli krutosti a rozhodování jiných lidí. Často jsou tito kolegové z Hvězd vyloučeni a označeni jako zvláštní. Potřebují přátelství, jsou to skvělí lidé, kteří praktikují metody bezpodmínečné Lásky, o které jsme mluvili poslední dva dny.
Mnoho lidí se mimozemšťanů bojí, kvůli propagandě týkající se únosů atd. Věřte, že tyto programy jsou již ukončeny a ve většině případů se jedná o pomoc při Vzestupu. Jestli chcete rozeznat motivy mimozemšťanů, můžete s nimi navázat kontakt, dělejte to od srdce k srdci a sledujte vaši intuici. Není se čeho bát, jen strachu samotného.
Bylo by zde mnoho moudrých slov, které by mohly představovat další nádherné mantry :
Postavte se čelem strachu a překonejte ho. Naučte se žít kouzlem okamžiku přítomnosti, to je místo, kde začíná život. Žijte svůj život s radostí a uvolněte veškerou negativitu myšlenek, kódů přesvědčení a činů. Pokud jste každým okamžikem ve svém středu a umožňujete ostatním dělat svoji práci, budete mnohem více schopní dělat pozitivní změny ve světě. Jakmile jste získali respekt i kontrolu sami nad sebou, budete schopni podpořit ty kolem vás, aby učinili totéž.
11. TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA, to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit. Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ
Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Nechte uvolnit všechno, co potřebuje být uvolněno.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Tvé oči, tvé srdce, tvůj postoj, celá tvá bytost vyjadřuje, co cítíš vůči druhé duši.

7. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Nemůžeš říkat, že Mě miluješ a přitom nenávidět své bližní, protože láska a nenávist jsou jako olej a voda; nelze je smíchat. Jestliže Mě opravdu miluješ, budeš milovat i své bližní. Budete se milovat navzájem. Budete mít vzájemný soucit a pochopení. Láska k bližnímu a láska ke Mně jsou tak provázány, že je nelze oddělit. Jak velká je tvá láska k bližnímu? Jsi ochoten se obětovat pro druhého. Láska se nemusí vyjadřovat slovy; lze ji vidět a cítit v činech. Musí z tebe vyzařovat. Láska je jazykem ticha. Lze ji rozpoznat a pochopit, aniž řekneš slovo. Je to mezinárodní jazyk chápaný srdcem nikoli rozumem. Nezaleží na tom, jaké jsi národnosti, protože lásku můžeš vždy vyjádřit a sdělit v naprostém mlčení. Tvé oči, tvé srdce, tvůj postoj, celá tvá bytost vyjadřuje, co cítíš vůči druhé duši.

Věra Ovečková, Je čest být slovanem II.

6. července 2016 v 15:59 Oblíbená videa

Děkuji za skvělé video http://cestyksobe.cz/ konec je nejkrásnější Usmívající se a ráda posílám dál

http://cestyksobe.cz/vera-oveckova-je-cest-byt-slovanem-ii/14114


TZOLKIN 6.7.2016 10 BEN kin 153 galaktický portál

6. července 2016 v 7:00 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
Buďte dnes vedoucím Světlem ve vaší rodině a u vás doma. Máte schopnosti a vlastnosti, které potřebujete k překonávání konfliktů, napětí a neshod, aby vládla ve vašem nejbližším okruhu harmonie. Úkolem je naučit se ovládat vaši osobní a rodinnou autoritu s citem a důstojným způsobem zachovávat flexibilitu bez odsuzování a udržet otevřené dveře pro základní přirozenou dynamiku bez očekávání.
DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU
Přestože atributem Ben je kukuřice nebo rákos, skutečný význam symbolu je dodnes záhadou. Tento den sestoupil Bůh z Nebe na Zemi a glyf tedy znamená příchod Boha Quetzalcoatla. Být narozen v den Ben je považováno za znamení velkého štěstí. Nativní Ben působí jako pilíře tohoto světa, jsou všemi respektováni. Den Ben je dobrý pro požehnání domova a opravu domu.
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů. Význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe, je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
BEN je mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více Světelné energie, tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší, co v nás je, zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Zdravíme vás, dnešní Zpráva je pokračováním včerejšího téma, jak dosáhnout bezpodmínečné Lásky. Klíčem k umění milovat bezpodmínečně je - plně to dovolit. Říká se, že jsme stvořeni k podobě a obrazu Boha a je to pravda. Bůh ale není trestající ani kritický, to by bylo nemožné a proti povaze čisté Lásky.
Zde je další mantra na zrcadlo:
Zdroj nesoudí ani vás, ani nás, Zdroj umožňuje všem Být.
Pokud je skutečně pravda, že Zdroj umožňuje každému zažít to, co si přeje bez hodnocení, dává smysl, že i my bychom měli ostatním umožnit dělat totéž? Představte si, že jste se připojili ke skupině lidí jako součást výzkumného projektu. Cílem pro každého je mít odlišný zážitek během příštích třech dnů. Po třech dnech se vrátíte a podělíte se o své zážitky. V tomto případě je možné, že bude méně rozsudků, než je obvyklé, protože to bylo plánováno jako výzkumný projekt. Nicméně v reálných životních situacích se obvykle vyskytuje mnoho hodnocení druhých lidí.
Zdroj umožňuje všem vědět, že bez ohledu na to, co se stane, každý se vrátí zpět k dokonalé Lásce. Není třeba soudit každého za jeho chování či zkušenost reakcí na každý čin. Pokud se budete dívat na tento svět jako na experimentální místo, které umožňuje všechny zážitky, budete mnohem lépe schopní přijmout to, co druzí dělají a to bez podmínek.
Když se díváte na představení, neodsuzujete herce, který hraje roli zloducha. Víte, že herec hraje roli a že to není jeho pravá povaha. Celý tento Experiment na Zemi i mimo ni je hodně podobná cesta. Všichni jsme herci, všichni hrajeme různé role. Ti, kteří se rozhodnou hrát na zločince, jsou potřební pro ty, kteří chtějí zažít být oběť.
To, co se právě nyní děje na Zemi je, že se každý z vás probouzí do svého pravého Já, zatímco jste stále v těle. To se nikdy před tím na Zemi nestalo na tak masivní úrovni. V době vzniku Experimentu byl nastaven Čas, kdy má proces Probuzení nastat. Nové parametry Země byly nastaveny jako místo, které umožňuje zůstat na planetě jen těm, kteří se rozhodli žít ve vyšších frekvencích Lásky.
Je to doba velkého Přechodu. Lze očekávat mnoho otřesů u těch, kteří jsou u moci a hrají roli "zloduchů", kteří tak lpí na svých rolích a kteří tak obtížně stoupají na vysokou úroveň soucitu, aby se mohli vymanit z výmyslů.
Je nezbytné vystoupit z rolí v nízkých frekvencích a může se stát, že umožníte probuzení svých přátel i členů rodiny, kteří hrají temné role. Ne všichni se budou chtít změnit. Mnozí se vám vysmívají a vytrvale si stojí za svými přesvědčenými. Není třeba se obávat o jejich duše, neboť budou pokračovat na své cestě, která v konečném výsledku vede zpět ke Zdroji.
Pokračujte milujícím a bezpodmínečným způsobem s vědomím, že toto je dočasná iluze, ve které jste zapojeni. Přijde čas, kdy se fyzicky oddělí "dobří" a "zlí", ale to nebude trestající Bůh, který oddělí zrno od plev. Je to vaše Vyšší Já, které rozhoduje, jakou cestu si volíte. Jakmile se naučíte více naladit sami na sebe, budete vědět, že je to pravda.
Mnozí z vás se diví, jak může být dovoleno, aby svět byl plný tak krutých lidí. Proč musí ostatní trpět rukou druhých. Drazí, všichni jste si to před příchodem na tento svět nastavili. Je to schopnost jít do hlubin a temnoty, zatímco jste ve fyzickém těle, to byla součást dramatu, který jste si sami zvolili zažít.
Někteří nenásledují svoji intuici ani pocity, což je umísťuje na pozici, kde způsobují újmu sobě i druhým. Je snadné dělat to ve Sféře, jako je tato. Každý z vás má možnost věnovat pozornost svému tělu a dělat rozhodnutí z Lásky, spíše než ze strachu. Nejste sami. Každý z vás má schopnost komunikovat s vedením ve vyšších dimenzích.
Mnoho z vás si nedává pozor na emoce, což zvyšuje pravděpodobnost, že se dostanete do pozic, které jsou méně než příjemné. Veslujte těmito časy tváří v tvář obavám a naučte se milovat sebe i druhé bezpodmínečně. Svobodná vůle je obrovská část toho, co vás na Zemi tak přitahuje. Existuje jen velmi málo příležitostí ve všech Galaxiích, kde je možné doslova "cokoliv". Stejně jako jinde i zde přišel čas usilovat o něco většího. To se právě na Zemi děje. Ti, kteří chtějí hrát roli zloduchů, budou tak moci dělat i nadále, ale na jiném hřišti. Většina obětí se probouzí, touží po něčem lepším a nechtějí déle tuto hru hrát.
Je to naše naděje, že se každý z vás rozhodne hrát roli "dobrých". Není to proto, že se obáváme o vaše duše, ale protože vidíme větší obraz a víme, že existují možnosti, jak mít expanzivní a radostné pocity. Naše skupina nepracuje se "zloduchy", naše skupina je zaměřená jen na pomoc těm, kteří chtějí vědomě vystoupit z temné sféry, protože je mnohem více toho, co může Země nabídnout.
Nechceme soudit ty, kteří chtějí i nadále hrát temné role. Chápeme, že je to jejich volba. Chceme však pomoci těm, kteří se snaží vystoupat do vyšších dimenzí, protože to je místo, kde nacházíme mnoho potěšení. Existuje mnoho skupin, které hrají role v různých dimenzích. Všichni jsme si rovni. Víme, že jsme ze stejného Zdroje a ve stanoveném čase se všichni do něj vrátíme. Víme, že mezi námi neexistuje rozdíl. Jsme všichni více než bratři, jsme JEDEN a každý z nás je holografická část CELKU obsahující CELISTVOST Zdroje. Nechte se inspirovat filmy jako je např. Star Trek, který byl vytvořen, aby vám pomohl pochopit hlubokou pravdu o vzniku Vesmíru. My všichni jsme jedním hlasem, který hraje unisono.
Užijte si svůj čas na Zemi. Dělejte rozhodnutí, která vás přiblíží k vibraci Lásky. Nejvyšší volba v každé situaci je Láska, čistá a bezpodmínečná Láska. Je dosažitelná a jste na dobré cestě k jejímu plnému prožívání. Oslavujeme vás za všechno, co děláte!
10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT
V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.
TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kříž života – Připomínka domova

6. července 2016 v 6:00 Doteky Nového Života

Jeshua prostřednictvím Pamely
Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Přicházím k vám z druhého břehu, z říše světla a lásky, která přesahuje vaši představivost. Přesto jsem také velmi blízko. Hovořím k vám z vašeho vlastního srdce a vy jste mnou dojati, neboť říše, kde přebývám, a láska a světlo, které ji náleží, je taktéž vaše. Jste součástí této říše. Zrodili jste se z ní a zase se do ní vrátíte, neboť je vašim Domovem. Vnímejte její přítomnost mezi vámi tady a teď. To vám přicházím dnes nabídnout, připomínku Domova.
Jste tu, abyste přinesli energii Domova a uvedli ji mezi lidi na Zemi. Jste tu, abyste zavrtali své kořeny hluboko do Země, abyste se tu cítili dobře a bezpečně, a z tohoto místa propojení byli majákem světla pro všechny, kteří se cítí bez-Domova a hledají lásku a světlo.
Na Zemi je nyní čas extrémů. V kolektivním energetickém poli kolem planety je nyní mnoho temnoty, negativity a strachu, které udržují lidi v napětí, a vy to můžete cítit. Vnímejte tuto negativitu velmi objektivně a bez posuzování či jejího následování. Lidé jsou nuceni k výběru zoufalství, deprese, úzkosti nebo světla, naděje a lásky. Jednoduše prociťte na jedné straně mocnou vlnu pocitů krize a přemožení obavami, které s tím přichází, a na straně druhé vnímejte potenciál pro světlo a možnost probuzení vědomí, které umožní lidem, kteří to potřebují, aby se stali velmi silnými, povstali a mluvili způsobem, který je v souladu s jejich životem a pravdou.
Je tu i něco dalšího, co může vyvstat z krize, něco co můžete znát ze svého vlastního života. Ve chvílích krize se mohou objevit nápadně pronikavé linie energie, které jdou přímo do srdce, do jádra toho, kým jste. Mohli byste povědět, že energie proudící vámi jsou jako kříž. Proudí vámi horizontální energetická linie, která vás spojuje se světem kolem vás, s lidmi a fyzickým prostředím a zároveň je tu vertikální linie energie, která vás spojuje s Nebem nad vámi a Zemí pod vámi.
V této vertikální linii či ose jste v jistém smyslu sami, je to však jen v pozemském smyslu. Tam, ve vertikální ose, je to, co je pro vás nejdůležitější - váš vztah k vašemu vyššímu já: k vaší duši, k vašemu kosmickému já a vztah se zemí pod vašimi chodidly: se Zemí, s Gaiou. Vnímejte tuto vertikální osu a to, jak vámi toto spojení proudí z vrcholku vaší hlavy až dolů k vašim palcům, kde se Nebe a Země spojují.
V tomto čase krize jsou lidé vraceni zpět k této vertikální linii. Když tu nenajdou nic důvěrně známého a zjistí, že neví, jak toto spojení učinit, je po tomto spojení vytvořená hluboká vnitřní touha. I když vnější jistoty padnou, tato vnitřní vertikální linie se stane jedinou věcí, která lidem nabízí bezpečné ukotvení.
Jste mezi těmi, kteří tuto potřebu znají již dlouho. Prošli jste mnoha životy, soustředili se na udržení svého zaměření na tuto vnitřní vertikální osu, která vás spojuje s Nebem a se Zemí. Mnozí z vás jste se během spirituálních životů, které jste všichni na Zemi vedli, dobrovolně zřekli světa, abyste toto spojení kultivovali.
V této době jsou lidé jako vy potřeba, lidé, kteří se dokáží spojit se svým božským jádrem a se srdcem Gaie, a z těchto spojení nalézt bezpečné ukotvení, z kterého žít, milovat a být šťastní. Když všechny vnější jistoty zmizí, stále tu pro vás zůstává tato spojovací linie. Proto vás v této chvíli žádám, abyste se na tuto linii soustředili. Soustřeďte se na korunní čakru na vrcholku vaší hlavy a vnímejte spojení se mnou. Jsem představitelem říše lásky, kterou nazýváte Domovem a kterou znáte, protože je taktéž vaší vlastní říší. Není to o mě, ale o tom, že prostřednictvím mé energie, můžete tuto přítomnost vnímat. To je důvod, proč je na mě vaše srdce upřené a jste mnou dojati, protože ve vás vyvolávám vaši nejhlubší božskou podstatu.
Vnímejte znovu-spojení se mnou a se sluncem, kterým jste: zářící hvězdou na nebi osvobozenou od času a prostoru - nesvázanou. Dovolte věčnosti, aby vstoupila v této chvíli do vás a vnímejte svou absolutní svobodu. Nejste vázáni k formě, k tělu, a přesto jste se svobodně rozhodli zažívat tuto pozemskou inkarnaci. Napijte se této energie. Vnímejte svá křídla jako anděla světla a svobodně je roztáhněte. Nechť jsou vidět v celé své kráse, se zlatým leskem, který získala skrze mnoho, mnoho životních zkoušek, objevů a prožitků. Nyní vycházejí ke světlu Kristovské energie, ve své podstatě zlátnou: je to zlatá barva soucitu, spojení a vnímání jednoty mezi všemi extrémy. Vnímejte vřelost a sílu svých zlatých křídel.
Vnímejte, že jste přijali tato křídla a že si je zasloužíte. Vnímejte, že se můžete odevzdat a spočinout v procesu, který je ve vašem životě a na Zemi přítomný. Propusťte strach, kterým je strach z vaší vlastní velikosti, a dovolte svému světlu, aby bylo viděno. Představte si, že záříte, že šíříte přenádherné světlo a lidé jsou jím dojati. Vnímejte slzy emocí, které v nich vyvoláváte! Cítí se s vámi Doma, neboť vyjadřujete energii Domova.
Vaše velikost spojuje, nerozděluje. Vaše velikost zvyšuje lásku a nezanedbává druhé. To je starý způsob smýšlení, že si musíte odpírat, aby druzí mohli přijímat. Je to chyba. Spirituální práce je přesně opačná - podobné přitahuje podobné. Neobávejte se, že některé osoby nebudou přijímat svůj spravedlivý podíl lásky. Podobné přitahuje podobné, a proto láska přitahuje lásku. Tam uvnitř sebe, kde víte, že existuje láska, vpusťte "zlato" Kristovské energie. Tato láska, toto "zlato" se bude zvyšovat samo od sebe a přitahovat druhé, kteří ucítí pohnutí lásky uvnitř sebe samých. Jako magnet budete přitahovat lidi, kteří se od vás chtějí učit, protože máte s druhými tolik co sdílet - jste učiteli.
Byl jsem učitelem mnohým. To, co ve mě viděli, byla láska, soucit a odpuštění, které nedokázali dát sami sobě. Dal jsem jim ho, neboť jsem viděl světlo v jejich očích, zdroj, ze kterého my všichni pocházíme. To je to, co nyní musíte druhým dát. Spatřete světlo v jejich očích, jejich spojení se zdrojem všeho živého. To je základem bytí pracovníka světla.
Žádám vás, abyste se nyní spojili s druhou silou, která vás vyživuje a pomáhá vám na vertikální ose: síla, která je Gaia, síla tohoto anděla, kterého nazýváte Země. Vnímejte ji pod svými chodidly. Propusťte veškerou představu o této planetě jako o kusu hmoty, na které vše roste. Vnímejte duchaplné jádro a podstatu Gaie, její zářivou sílu, její nezničitelné světlo a schopnost obnovy a znovuzrození. Země se nyní rodí nanovo. Prochází novou fází svého vývoje a vy ji doprovázíte. Vnímejte to na okamžik! Vnímejte ve svých myšlenkách, jak na Zemi začíná jaro, nová zeleň, která pučí. Představte si, že vy sami jste takovým listem, čerstvým pupenem na větvi. Pociťte síly, které jsou přítomné, nutkání k vnějšímu rozvinutí. Prostřednictvím Slunce, jste přitahováni odhalit více ze své krásy.
Vnímejte Zemi jako anděla a obejměte ji. Jste si rovni. Spočiňte jemně svou hlavou na ramenou tohoto anděla a zeptejte se ho, co můžete učinit, abyste svou energii ještě více ukotvili, učinili hlubší spojení se Zemí, a tak se tu mohli cítit šťastní, uvolnění a v bezpečí. Země vám s tím chce pomoci: potřebuje kosmickou energii Domova, kterou jste sem přišli sdílet. Země potřebuje inspiraci, kterou přinášíte. Proto chce učinit vše, co je v jejích silách, aby vám dala kořeny. Chce vás přijmout. Vnímejte, jak se vám jako zářivá květina, otevírá. Jste jako včely, které ji opylovávají a tím šíří semínko dál. Dovolte Zemi, aby vás vyživovala, a přivede vás Domů stejně tak, jako to dělá moje energie.
Život na Zemi se týká rovnováhy. Rovnováhy mezi mnoha energiemi, které tu jsou přítomné. Mluvím o rovnováze mezi Nebem a Zemí uvnitř vás a v širším smyslu také o rovnováze mezi vertikální a horizontální osou: obrácení dovnitř k vertikálnímu spojení uvnitř svého jádra, a taktéž obrácení ven k horizontálnímu spojení se světem a dovolit si být viděn/a.
Rád bych pověděl něco o rovnováze mezi vnitřním a vnějším. V tomto kontextu bych rád hovořil o mužské a ženské energii uvnitř vás samých. Vy, kdo jste na osobní cestě, jste zde, abyste zasadili své světlo na Zemi. Touha pomáhat druhým lidem na jejich cestě vždy vyžaduje, abyste udržovali vnitřní rovnováhu, postoj, který říká: "Kde vnitřně stojím? Co je můj další krok? Co bych měl/a přijmout, abych byl/a nyní viditelnější, abych vstoupil/a do své síly, zatímco se spojuji se světem?"
Ohledně bytí ve světě ve vás existuje nejednoznačnost. Na jednu stranu máte ze světa strach, neboť je ohromující a zdá se nehostinný a nepřipravený na energii, kterou nesete. Přesto na straně druhé ve vás existuje tvořivost, která se chce projevit. Cítíte touhu být spatřeni, jinak se cítíte vnitřně neklidní a neuspokojení. Často se pohybujete uvnitř tohoto pole protichůdných energií: máte potřebu pohnout se ven, ale jste odrazeni strachem - a když to všechno příliš držíte, začnete být nespokojení a frustrovaní. Řešení leží v nalezení rovnováhy mezi mužskou a ženskou energií uvnitř sebe.
Velmi široce řečeno, ženská energie se týká vašeho vnitřního světa, vaší pocitové stránky. Jste "snímači", lidé, kteří mnoho cítí a často přijímají inspiraci, přesto nevíte, jak tomu dát pozemskou formu. Právě mužská energie ve vás vám může pomoci být mostem k vnějšímu světu. V mnohých z vás je ženská energie příliš málo podporovaná mužskou energií. Vy všichni jste velmi citliví na vnější vlivy. Můžete být přemoženi energiemi lidí, které doprovázíte na jejich cestě k uzdravení. Proto je velmi důležité nastavit hranice kolem své vlastní energie a být k sobě laskaví.
Na druhé straně to může být také ten případ, že se mužská energie vymkne z rovnováhy s ženskou energií a vy dostanete pocit, že musíte vyhovět očekáváním mimo sebe. Když se tak stane, můžete se sami sebe zeptat, jak se vidíte: "Žádá ode mě svět, abych dal/a formu svému světlu takovým způsobem, který je přijatelný, racionální a jasný?"
Když se mužská energie uvnitř vás oddělí z rovnováhy s ženskou energií, může vás tlačit do formy zaneprázdněnosti, nadměrného přemýšlení a obav, která vám na vaší cestě nepomáhá. V takových chvílích je důležité umožnit, aby ve vás vyvstal pocit klidu a pokoje a rozhodnul, co je to, co máte dát světu. Jaké je vaše spojení se světem, jaké vztahy vás činí šťastnými a dávají vám radost. Pak je to vaše cesta.
Mužská energie je tu, aby dala formu vašemu směřování bez potřeby rozptýlení vnějšími požadavky nebo škatulkami, které stanovuje společnost. Pochopte, že mužská a ženská energie jsou zde, aby podporovaly jedna druhou, pakliže jim tak dovolíte činit.
Nakonec vás žádám, abyste se podívali dovnitř sebe a vnímali, v jakém vztahu je uvnitř vás mužská a ženská energie. Představte si, že se vám před vašim zrakem objevuje muž a žena, kteří se drží za ruce. Sledujte, co jeden v druhém odhalují. Když se navzájem dívají do očí, vnímají přátelství, nebo jsou na různých cestách a nejsou spojení? Kdo v této chvíli nese větší břemeno? Kdo z nich se cítí být zatížen? Vnímejte, zda je tam v tomto ohledu nějaký rozdíl. Je to mužská energie ve vás, která chce dělat víc, nebo je to energie ženská?
Jste zde na Zemi, abyste učinili vnitřní spojení Nebe-Země, abyste silně vnímali vertikální osu a projevili ji. Mužská energie, která vytváří horizontální spojení, most k vnějšímu světu, je zde, aby vám sloužila - použijte ji! Oceňte, že jste jiní a neskrývejte se před touto jinakostí. Nechejte mužskou sílu v sobě vytvořit prostor, abyste byli sami sebou!
Vnímejte mou energii, a pociťte nyní tento mužský aspekt: energii jasnosti a pronikavosti. Pronikavého sebe-uvědomění, které se nekrčí za negativitou nebo hodnocením zvenčí. V této chvíli jako pracovníci světla tuto energii potřebujete, abyste nedali na předsudky a strachy druhých a v klidu si vytvořili vlastní cestu.
Miluji vás - jsme jedním. Ve zdroji Kristovské energie je jednota, ne Já versus Ty. Ještě jednou pociťte tuto jednotu ve svém srdci a to, jak vy, kteří tu sedíte, jste propojeni. Zdravím vás a nabízím vám svou lásku a povzbuzení.
© Pamela Kribbe
www.jeshua.net
Překlad: Denisa Vaňková

Čerpej svou sílu a schopnosti ze Mne, neboť když Já jsem s tebou, kdo může být proti tobě?

6. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Vlož ve Mne svou plnou víru a naději a věz, že na tebe nikdy nezapomenu ani tě neopustím. Nic, co podnikáš, není nemožné, protože se Mnou můžeš vykonat vše. Žij ve víře. Chci, abys viděl, že každá situace dopadne dobře, jakkoli zvláštní se může jevit. Buď ochoten svou víru a důvěru stále znovu a znovu vystavovat zkouškám, protože k čemu je dobré mluvit o víře a důvěře, jestliže je nepodrobíš zkoušce, abys zjistil, co pro tebe znamenají? Jsi ochoten vykročit v plné víře a dělat zdánlivě nemožné, nikoli aby ses chlubil, ale protože víš bez stínu pochyb, odkud tvá víra pochází? Dokud svou víru nevyzkoušíš a nezjistíš, že je neotřesitelná, nemluv o ní. Čerpej svou sílu a schopnosti ze Mne, neboť když Já jsem s tebou, kdo může být proti tobě?