close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červenec 2016

TZOLKIN 16.7.2016 7 AKBAL kin 163

16. července 2016 v 9:35 Mayský Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny
Když padne noc a všechny věci obklopí tma, budete muset vyladit smysly a navigaci pro odlišný svět. Věci nejsou takové, jaké se zdají být. Zvuky, které slyšíte, věci, které vidíte, myšlenky, které myslíte, jsou hlubší, tmavší a více tajemné, magické a zabarvené bez přítomnosti Světla. Použijte intenzitu Caban, její vědomé vnímání vést vaši cestu skrze sametové hlubiny Akbal. Především se zbavte na této cestě strachu a nejistoty. Noc je stejně úžasná jako den.
DNES JE DOBRÝ DEN NA KONTEMPLACI O HVĚZDNÉM PROSTORU,
ODTUD PŘICHÁZÍ INSPIRACE
NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL. NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI. Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ
Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem, zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Jsou to vynikající terapeuti, jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
***
Jsem Akbal. Vítejte v době našeho sdílení. Dnes bychom chtěli mluvit o mužské a ženské energii. Když byl svět vytvořen, mužská energie přišla jako první. To vyvolalo docela nerovnováhu. Jak šel čas, tato energetická pole se pohybovala tam a zpět, z mužské energie na ženskou nebo nastala vyvážená kombinace obou. Když se podíváte zpět do historie, můžeme říci, která energie kdy převládala. Když je všudypřítomná mužská energie, obvykle se vyskytuje více agrese. V dobách, kdy je ženská energie dominantní, je to období klidu a harmonie.
Ve všech kulturách se tyto energetické cykly vyskytovaly. Ačkoliv kultura může být matriarchální, stále existují části, kde dominuje mužská energie. Nyní je možné vidět konec mužské energie převažující v mnoha kulturách. Poprvé v historii lidstva na Zemi se stáváte doslova globální komunitou. Velmi málo kultur je neporušených a nezkažených komercializací. Existují kultury, kde jsou i nadále většinou velmi jemní lidé, kteří udržují ženskou energii jako prostředek k vyrovnávání převažující mužské energie. Svět se nyní setkává s vyvažujícím způsobem. Bohyně a ženy po celém světě nyní získávají stále více vedoucí pozice a posílení. Jakmile k tomu plně dojde, k dispozici bude zvýšení Míru. Jemní muži nyní získávají vedoucí role. Srdce překovává hlavu ve všech částech společnosti.
Nyní je čas přetvořit válečné nářadí na zahradnické nářadí. Je čas vrátit se ke spokojenému životu a začít sdílet navzájem. Tento svět byl navržen jako místo cyklů, což umožňuje mnoho možností, které jinde nejsou dostupné. Nová éra svítá a ženská energie umožňuje jemnější Přechod, než byl kdy v minulosti zaznamenán. Jak ženy získávají zpět svobodu a práva, měly by mít na paměti, aby zůstaly v rovnováze. To není snadné pro ty, které byly utlačované. Je důležité, aby se nestaly utlačující. Buďte jemní k lidem, kteří se chovali k ženám nevlídně. Nepomůže ničemu, pokud bude někdo mstivý. Tyto myšlenky a činy jsou při léčení lidstva škodlivé. Dopřejte všem laskavost a soucit. Učte tyto pronásledovatele svým vlastním příkladem, buďte jejich vzorem.
Existuje mnoho lidí na vedoucích místech, kteří bojují o svůj status. Jejich plány o světovou nadvládu se rychle rozpadají, přesto se stále drží svých snů. Jejich sny se však neuskuteční, nadešel čas sdílet všechny věci. Po eony let drželi na Zemi zbožní muži a ženy energii prostřednictvím svých horlivých modliteb. Většina z nich nyní předává pochodeň příštím generacím, kterou jste vy, vaše děti a vaše vnoučata. Je na čase předat pochodeň a světlo ohně těm, kteří chtějí být součástí velkého Přechodu. Pouze ti na nejvyšší úrovni integrity projdou přes Závoj ve fyzickém těle. Vaším cílem je připravit sami sebe, vyčistit energetické pole s mužskou energií jako je agrese strach a kontrola.
Je na čase, aby nastala rovnováha. Hodně oddělenosti mezi těmito dvěma energiemi je naučené chování. Už jako děti se chlapci učí hrát s určitými hračkami, zatímco dívky s jinými. Jsou oblečeni odlišně, dokonce to zašlo tak daleko, že název oblečení, barvy a vzory jsou specifické pro každé pohlaví. Od chlapců se očekává kariéra, zatímco dívky by se měly starat o domácí záležitosti. Obecně platí, že chlapci mají vyšší hodnotu, což je evidentní v některých kulturách, kde praktikují genocidu.
Tato nerovnováha mezi vámi způsobila hlubokou oddělenost. Dívky jsou vychovávány, aby se už cítily méněcenné, a je na ně kladen velký tlak, aby produkovaly děti. Chlapci se učí skrývat své emoce a být živiteli rodin. Existuje mnoho talentů, kterými je u mužů plýtváno jen proto, že jsou tyto dovednosti považovány za ryze ženské a naopak. Zrušte toto posuzování a osvoboďte sami sebe z limitů zastaralých pravidel.
Když bude každý z vás následovat svoji vášeň, bude mnohem méně lidí, kteří potřebují léky k léčbě depresí a dalších onemocnění. Byli jste stvořeni se svobodnou vůlí, abyste mohli prozkoumat vše, po čem vaše srdce touží. Když podlehnete tlaku druhých "co je správné" popíráte sami sebe, radost v životě a blokujete si tok energie.
Mějte odvahu pohybovat se vpřed s nadšením. Naučte se vyrovnávat uvnitř sebe obě energie. Nechte druhé vyjádřit se svobodně bez rozsudku a sledování, jak se jim daří. Oddělenost mezi mužem a ženou je třeba uzdravit. Věřte, že všichni jste si rovni. V mnoha dimenzích neexistuje žádný rozdíl mezi mužem a ženou. To je jeden z aspektů polarity ve světě, ve kterém žijete. Není třeba kompletního splynutí obou energií, neboť obě mají specifické role. Přáním je smíchat silné stránky vyváženým způsobem, který nabízí svobodu pro všechny.
7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě, věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém Světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebe přijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.
Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Mnoho duší hledá odpověď na chaos dnešního světa.

16. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Mnoho duší hledá odpověď na chaos dnešního světa. Den ze dne je horší, ale neobávej se, protože věci se musí nejprve zhoršit, než se začnou zlepšovat. Vřed nejprve zhnisá, než praskne, a potom se všechny jedy uvolní a odplaví. Situace ve světě musí též dosáhnout kritického vrcholu, dřív než se uvolní jedy nenávisti, nenasytnosti,žárlivosti a sobectví a může nastat hojení. Potřebuji, abys byl v dokonalém vnitřním klidu. Ten nalezneš, když Tvá mysl bude stále u Mne a když dokážeš povznést své vědomí a vidět pouze to opravdu nejlepší. Situaci ve světě nemůžeš pomoci,jestliže dopustíš, abys byl do ní vtažen. Musíš být odolný vůči nemoci, nebo jí také budeš zasažen, a pak nebudeš moci nijak přispět svou pomocí. Já však potřebuji tvou pomoc. Potřebuji tě svobodného. Potřebuji tě dokonale klidného. Potom mohu použít tvou pomoc.

TZOLKIN 15.7.2016 6 IK kin 162

15. července 2016 v 9:40 Mayský Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně
Ó vy snílci fantastických letů, projektanti velkých věcí, architekti alternativních realit, nedovolte Větru Ik, aby rozptýlil vaše nákresy nebo rozlomil dobře promazané energie, které pohánějí vaše záměry. Využijte tuto skvělou přírodní sílu, která řídí divoké koně uvnitř vás, řiďte jí rozumně a chytře, můžete tak trvale zažívat vyšší úroveň úspěchu, než jste doposud zažívali. Toto je také den očisty a čištění. Nechte vítr jasnosti jemně ovanout vaše bytí a vyvažující energií Uac (6) vrátit vaši duši zpět na její pravou cestu.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM
Ik a Imix jsou nejblíže Zdroji a oba jsou ambivalentní. Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky s nimi vláhu pro pěstování plodin, ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec, můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
Dny IK jsou často spojovány s impozantní silou hurikánů. Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
Lidé narození v moudrosti Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují, mohli svobodně dýchat.
***
Jsem Ik 6. Vítejte v tento velkolepý a slavný den na Zemi. Jsme nadšení, že s vámi můžeme spolupracovat, jak se pohybujeme po cestě Vzestupu. Cesta, po které jdete, je v podstatě stejná pro všechny, jen čas od času z ní odbočíte. Dnes bychom vás chtěli znovu povzbudit, abyste trávili čas v přírodě a revitalizovali své Já. Drtivá většina z vás nemá možnost vychutnat si její krásy. Procházkami za časného rána načerpáte energii na celý den, což vám umožní být více uvolnění a veselí.
Udělejte z toho zvyk a uvidíte ve svém životě obrovskou změnu. Pozdravte ranní slunce. Choďte spát dříve. Není nic tak osvěžujícího, než zažít klid, když slunce vychází a zapadá.
Když jste v přírodě, udělejte si čas na dechové cvičení, které jsme vám včera nabídli. Tentokrát se zaměřte na to, jak byste chtěli trávit celý den.
Pokud je něco, co vás otravuje, představujte si, že reagujete pozitivně. Pokud existuje nějaký nevyřešený problém, představujte si, jak vše zvládáte.
Až budete hotovi, udělejte několik nádechů, výdechů - přijímejte a odesílejte Mír, Lásku a Vděčnost za příležitost být nyní na Zemi.
Pokračujte v radosti a udělejte si pro sebe nádherný den.
6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v Celistvosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.
ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.
V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se síly zaměřují na moc individuálního ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulost a odpor a na druhé straně se koncentrují energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

FRANTIŠEK DRTIKOL - O KLIDU VNITŘNÍM

15. července 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí


V Klidu je vše obsaženo.
Ke všem dějům, které nás potkají, má člověk vždy zachovávat odstup, klid, mezeru mezi svým já a dějem. Tím se naučí správně vše hodnotit a pozná pomíjejícnost všech jevů. Jeho duše zůstane čistá Pak musí i hmota jaksi říct, že to pochopila a musí být vděčná, děkovat za to.
Člověk se nesmí ztotožňovat s tělem, ale s duchem a to stále, při všech možných a nemožných situacích vlastního života.
Rozpouštět lidské vědomí a nahrazovat božským.
Když myslím, že nic nemyslím, tak myslím na to, jestli nic nemyslím. Vzdát se toho, žít ne-myšlením.
Myslíte, že duch je stojatá louže, kterou možno zkalit holí?
Pokud pociťujeme na sobě účinek dobra a zla, potud trvá sobectví, osobnost, já. Reagujeme na to spokojeností nebo nespokojeností. To je ale dvojnost. Stejnoměrně vše přijímat, poctu jako hanu a zůstat ve svém středu.
Cvičení klidu v celém těle: položíme se rovně, paže podél těla. Kontrolujeme od palce nohy až po víčka a rty, není-li někde nějaké sebemenší napětí. Dáváme tělu vědomí klidu tím, že tento klid cítíme v každé jeho části: ve svalech a ve vnitřnostech, v morku i mozku. Musíme cítit jak všechno spočívá klidně a uvolněně. Nejdůležitější je mozek. Až budete cítit mozek v lebce tak volný, jakoby svou vahou těžce spočíval v lebeční kosti, pak jste dosáhli stavu, kdy si mozek skutečně odpočine. Když jsme se tak úpně zklidnili a uvolnili a tělo vypadá jako mrtvé, tu jsme získali nejpříznivější podmínku pro koncentraci, protože už nám tělo vůbec nepřekáží.
Zdroj: FB

Řekl jsem "Budiž světlo", a bylo světlo. Pravím "Uzři Mé nové nebe a novou Zemi"

15. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Můžeš pomoci snést Mé nebe na Zem, když si uvědomíš, že Já tě vedu a ukazuji ti cestu. Všechny pokyny nalezneš hluboko v sobě, a nemůžeš tedy sejít z cesty nebo zabloudit. Hledej ve svém nitru, následuj tyto pokyny a sleduj, jak se děje zázrak za zázrakem. Nemůže nastat nepříznivý i okamžik, když Já tě vedu a řídím. Stále Mě hledej a nalézej. Nemusíš hledět příliš daleko; Já jsem přímo ve tvém středu, a tam by sis Mne měl záměrně uvědomovat. Když žiješ a konáš své skutky v mém jménu, tvoříš nové nebe a novou Zemi. V tvoření není žádné napětí. Řekl jsem "Budiž světlo", a bylo světlo. Pravím "Uzři Mé nové nebe a novou Zemi", a tedy je uzři, vzdávej za ně věčné díky a pobývej v nich v dokonalé lásce, míru a harmonii.

SNADNÉ JE ŽÍT - 24.7.2016 od 9 do 19:30 v parku u Zámku Zlín

14. července 2016 v 21:11 PŘEDNÁŠKY,SEMINAŘE A DALŠÍ AKCE

POZOR POZOR! Žhavá (hned v několika směrech) novinka. Po celý náš den SNADNÉ JE ŽÍT - 24.7.2016 od 9 do 19:30 v parku u Zámku Zlín, pro Vás bude připravený doprovodný program od Anna Vičánková - budete mít možnost nechat se pomalovat hennou a využít dalších možností bodypaintingu (stříbrná, zlatá barva a další). Úžasně se tak připravíme na večerní spontánní řádění při tanci se Zuzka Zaharowska a na Kizombu, Salsu a další tance s Mírrou Tančící Kominík. Myslím, že na to má chuť někdy každý - nechat se vyzdobit, dát na svém těle vzniknout nějakému oblíbenému symbolu, něčemu, co nás přitahuje svým vzhledem svou vibrací.
Moc se těšíme!

TZOLKIN 14.7.2016 5 IMIX kin 161

14. července 2016 v 8:37 Mayský Kalendář na každý den


Imix - Drak - energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
Ti, kteří jsou schopni se připojit na Druhou Stranu k alternativním realitám, jsou buď napřed, nebo mimo čas. Ho (5) vás dnes může zavést do mnoha světů Imix mnohem rychleji, než si myslíte. Nadechněte se, než se ponoříte. Chcete-li přežít takový výlet se zcela neporušenou myslí, vyžaduje to velké množství psychické síly a stability. Naštěstí máte Caban, esenci, která vás dnes uzemní, jak budete zkoumat různé dimenze svého života, otázky či obavy o svou budoucnost, kterou si přejete vytvořit.
Stejně jako Ahau představuje konec cyklů, Imix stojí u všech počátků.
DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY
Imix znamená prvotní mysl, která dřímá pod povrchem Země, je to síla jejího srdce chránící a umožňující život. Neutrální, nediferencovaná životní síla - ani dobrá, ani špatná. Čistá potenciální síla potřebná pro manifestaci záměrů.
Nativní Imix jsou nejblíže prvotnímu Zdroji, musí dávat pozor, aby se nedostali do hlubin Imix, žijí ve svém virtuálním světě fantazie. Jsou velmi kreativní a inovativní. Pozor na přílišné snění a letargii. Výzva je: zůstaňte ve své realitě. Dny Imix jsou hluboce spojeny s intuitivním a mystickým vnímáním světa, kde se tvoří autentické sny a vize. Imix je prvotní oceán, buďte dnes v blízkosti vody.
***
Zdravíme vás. Děkujeme, že jste dnes opět s námi. Dnes bychom vás chtěli povzbudit, abyste se šli ven bavit. Pokud je to možné, jděte na procházku a dávejte pozor na vše, co vidíte kolem sebe. Pokud žijete ve městě a nemůžete se dostat na venkov, sedněte si ven před dveře, nejlépe na zem a poslouchejte zvuky přírody.
Nechte Láskou Zdroje naplnit celou svou bytost, jak se budete vyhřívat v nádheře své vlastní Podstaty.
Dýchejte ve třech cyklech. První nádech: vnímejte, jak k vám přichází pocit míru. Výdech: pošlete mír zpět celému Stvoření.
Druhý nádech. Nadechujte čistou Lásku Zdroje a vnímejte, jak je každá buňka v těle naplněna Láskou. Při výdechu pošlete všechnu Lásku zpět ke Zdroji.
Třetí nádech. Nadechujte vděčnost Zdroje a všech bytostí. Vydechujte vděčnost zpět ke Zdroji a všem bytostem.
Tento cyklus třech nádechů používejte kdykoliv můžete. Vnímejte uvolnění těla, mysli i duše jak přijímáte a odesíláte Mír, Lásku a Vděčnost.
Celý den i kdykoliv jindy dýchejte tímto způsobem tak často, jak je to jen možné. Pozorujte při tom, jak jste uvolnění.
Maličkosti budou méně nepříjemné. Otázky se budou řešit snadněji. Ve vztazích budete mít milující pocity. Dokonce i ty věci, které jsou obtížné, budou mnohem méně stresující.
Toto jednoduché cvičení je skvělý způsob, jak se uvolnit, kdykoliv se ocitnete mimo svůj střed.
Postupujte vpřed a nadechujte elixír života.
5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým Já. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.
VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM
Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role. Díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. PÁTÝ Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

DCERY – NOSITELKY POSVÁTNÝCH KÓDŮ

14. července 2016 v 7:00 Krása ženy


S tím, jak své srdce a náruč otevíráte čím dál tím více probuzení, stáváte se dcerami - nositelkami posvátných kódů. Vy, milé dcery Vědění, máte v sobě ukryty záznamy, jež jsou určeny Zemi. Poselství, které je zašifrováno posvátnou kaligrafií. Poselství, které lze rozluštit pouze pohledem zevnitř.
Volám vás teď překrásné dcery Světla, abyste se rozpomněly na alespoň jedno z vašich mnoha posvátných působení. Představte si samy sebe, jak stojíte uprostřed chrámu v dobách, kdy jste bývaly součástí svatého řádu Máří Magdalény. Řád Magdalény byl řádem učení o posvátném ženství, které bylo předáváno po tisíce let. Učením o přírodě a nebesech, o síle a moudrosti, která přežila běh času i doby mýtů.
V posvátných svitcích, jež jsou ve vás uchovány, je vaše tělo vnímáno jako chrám. Vaše tělo je prostorem silného světla, místem, kde jsou uloženy posvátné paměti, místem, kam jste ukryly poklady Pravdy. Kdykoli jste musely schovat či utajit něco, co souviselo s vaší silou, zakódovaly jste to dovnitř svého těla. Fyzicky jste do sebe vložily posvátné kódy. Některé z vás smísily popel z posvátných svitků s olejem a pomazaly jím celé své tělo. Jiné pozřely to, co bylo napsáno, aby uchovaly danou energii.
Řád Máří Magdaleny je zakódován přímo ve vás. Není to klub, do něhož byste mohly vstoupit, jde o posvátný způsob života a bytí, díky kterému se stáváte nesmrtelnými.
Další posun času odhalí mnohá tajemství, která se probouzejí v dcerách hvězd. Mohou se zjevit ve snu, přijít skrze knihu či tetování nebo se objevit v odpoledním slunci. Hledají vás stejně tak, jako vy hledáte je. Nikdy nezapomněly na vaši vůni. Nikdy nezapomněly na řádky psané časem, které nosíte ve své duši. Nikdy nezapomněly na zvuk vašeho hlasu.
Jednou z mála věcí, která zůstala stejná po mnoho inkarnací, je vibrace vašeho hlasu. To je důvod, proč váš hlas některé lidi od vás odpuzuje a jiné medově hypnotizuje. Vždy byl vaší vizitkou, vaším energetickým podpisem a aktivačním zvukem.
Představte si samy sebe, jak stojíte jako krásná, mladá Bohyně, kterou ve své podstatě jste. Vaše fyzické tělo je chrám světla prozářený láskou. Postavte se doprostřed a podívejte se na stěny vašeho osobního vnitřního chrámu. Jsou tam piktogramy, posvátné nápisy a skryté pravdy, které se snaží, abyste se na ně rozpomněly. V prostoru vašeho srdce si představte, jak se těchto stěn dotýkáte vašimi rukami a prohlížíte si je svým třetím okem. Nyní k nim přesuňte své srdce, dovolte svému srdci, aby tepalo v jejich rytmu. Je to srdeční rytmus, který probudí pravdy ukryté uvnitř vás, je to klíč vašeho srdce.

- Gillian MacBeth-Louthan
Překlad: Jarisa
Text lze dále šířit v nezměněné podobě, s odkazem na původní text v angličtině.

Kryon - Jak jste staří?

14. července 2016 v 6:00 Aktuální Informační chaneling
Tento živý channeling Kryona byl přijat v Bologně, Itálie, 19. 04. 2015
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Můj partner opět ustupuje stranou. Je to pro něj proces, který je po všech těch letech stále stejný, neboť vystoupit ze sebe vyžaduje linearitu stejnosti. Potřeboval nějaký čas, aby se to naučil. Ve svém procesu zůstává nablízku, pozoruje a může se kdykoli přidat, splynout s Kryonem. To jsou věci, které se naučil. Avšak obecně musí ustoupit z cesty. Dělá to s čistotou, kterou za ta léta rozšiřuje, jak stále víc chápe, že musí úplně ustoupit stranou. Zmiňuji to jen kvůli tomu, co bude následovat v příštích okamžicích.
Rád bych vám předal větší obraz laskavosti Stvořitele. Můj partner už toto poselství jednou předal ve svém jazyce (22. 02. 2015 Laskavé stvoření), rád bych ho však zopakoval ještě jednou pro Italy, abych uctil jejich kulturu a aby se všichni posluchači dozvěděli trochu víc o velkoleposti toho, kým jste. Abych to mohl udělat, musíte na chvíli odložit svou víru. Dnes jsme mluvili o meditaci, zatímco jsme v této místnosti zesilovali jemnost Ducha. A nyní bych vás chtěl pozvat, abyste přišli ke mně.
Ještě než jste přišli na tuto planetu, už jste tu byli (Kryon se směje). Vy všichni, moji milí, jste "přihlíželi", jak byla Země stvořena. Byli jste tu v bezčasí … byli jste tady … je to nádherné.
Když budete pozorní, rozpoznáte nádherný plán pro vaši galaxii. Budeme tedy myslet velkoryse. Když byl tento vesmír stvořen, existovalo mnoho galaxií a stále jich ještě mnoho je. Často považujete galaxii a vesmír za pojmy stejného významu, ale tak to není. Téměř všechno, čím se tady zabýváte, všechno, co se týká zdejších vibrací, patří k vaší galaxii.Existují ještě další galaxie ve vaší blízkosti, které také obsahují život, ale jiného druhu. Je těžké vám to vysvětlit, pokud neznáte vyšší plán. Galaxie mají své vlastní vibrace. Ve všech existují různé formy života, systémy a to vše si vyžádalo hodně času. To však patří jinam - my jsme teď tady a chceme mluvit o vaší galaxii.
Když se utvářela tato galaxie, existoval plán, které planety a v jakém časovému úseku budou osety a které z nich budou mít možnost volby, že tam budou žít určité duše, takže by se tam děly podobné věci jako tady na vaší planetě. To však vyžadovalo plán života, neboť galaxie má všude stejné stáří. Většina hvězd byla stvořena ve stejnou dobu. Bylo třeba miliard let pro vytvoření galaxie, stejně tak pro hvězdy a sluneční soustavy, které jsou zhruba stejně staré.
To však nebylo možné uplatnit na vás, protože jste potřebovali proces, který by se odehrával až teď a ne na začátku.. Bylo potřeba zajistit určitou posloupnost sluneční soustavy a planet, které měly být vzájemně osety po vzestupu. Vyžadovalo to, aby byl život v určitých slunečních soustavách a na určitých planetách opožděn. Vidíte, takový je větší obraz. A je to nádherný obraz, neboť to má pro vás určitý význam a já vám to hned vysvětlím.
Tyto informace jsem již poskytl, avšak ne ve vaší řeči (myšleno v italštině - pozn. překl.) Rád bych, abyste si udělali mnohem obsáhlejší představu, než jakou jste kdy čekali.
Život na této planetě začal ve stejnou dobu jako na jiných planetách. Byl však zastaven a začal znovu. Pak byl znovu zastaven a znovu zahájen. Byl zastaven třikrát, čtyřikrát a opětovně zahájen. Bylo zapotřebí pěti rozběhů (nastartování) jen pro vytvoření základů biologie, mikrobů, s nimiž to pak všechno začalo. Je to tak proto, že život je absolutně přirozený a sám ze sebe vytváří procesy, které jsou všude kolem vás. Ve vaší sluneční soustavě objevíte život - ne lidský život, ale život, který existuje. Až jej jednoho dne zanalyzujete, najdete v něm také DNA. Základní kameny pro život jsou stejné všude po celé galaxii. Základní proces života je stejný, dokonce i dnes. Vědci začali zkoumat úlomky kamenů z asteroidů a nacházejí ve všem stejnost jako na Zemi. To, co vytvořilo Zemi, vytvořilo i všechno ostatní.. I když si možná myslíte, že jste jedineční. Proces, který nastartoval život, se odehrává všude stejně. Avšak ve vašem případě bylo ještě příliš brzo a tak musel být zastaven a opět znovu obnoven, znovu zastaven a opět nastartován. Mezitím se v daleké vzdálenosti objevovaly jiné galaxie, které měly jiný scénář. O nich nebudeme mluvit, jen o vašem scénáři.
Vesmír má podobné stáří. Někteří lidé věří, že byl vytvořen z ničeho (nicoty), ale tak to není.Skutečné stvoření tohoto vesmíru se událo mimo fyzikální zákony, které znáte.. Nebyla to žádná exploze, ani záblesk světla. Všechno jakoby se objevilo naráz, vytvořeno z jednoho výchozího místa dimenzionálním posunem… blíž vám to nemohu vysvětlit. Nebyl to žádný velký třesk, i když určitým způsobem vždy existoval. Ale dimenzionalita, v níž dnes žijete, musela být vytvořena z jiné dimenzionality. Z toho pak vznikl a začal existovat váš vesmír. Není to poprvé, kdy se to stalo. Díváte se na váš vesmír a vidíte jeho rozlehlost. Zahrnuje všechno, co je - ale to není všechno. Je to jeden z mnoha multivers, které existují mimo vaše vnímání, a každý člověk by byl udiven, kdyby uviděl pravdu. Všechno bylo stvořeno z velkého centrálního Zdroje. Jak velký je Bůh? Dost velký na to, aby stvořil vesmíry kolem vás - a dost malý na to, aby mohl být ve vašem srdci.
Zatímco tady byl život zastaven, v mnoha jiných slunečních soustavách vzkvétal. Dlouho před dobou dinosaurů existovaly již rozvinuté civilizace - lidské duše, které vypadaly podobně jako vy a procházely vlastními procesy ve svých vlastních světech a vlastních časových liniích. Měly svou vlastní dualitu a své vlastní poznání temnoty a světla. Dívali se do vesmíru a kladli si stejnou otázku jako vy: Je tam někde život? Až tehdy, když překročili mezník - tak jako teď vy - a jejich duchovní vývoj pokročil na vyšší úroveň, odhalili multidimenzionalitu své vlastní životní síly. A v ten okamžik pocítili také existenci jiného života ve vesmíru a v galaxii - intuitivně pak věděli, že nikdy nebyli sami. Chápete, že tohle se jednou stane i vám?
Teď však pokračujme v historii. Existovala celá řada slunečních soustav, které byly podobné té vaší. Některé měly dvě slunce, zatímco ta vaše má jen jedno. Pár těchto slunečních soustav bylo též ve svém vzniku opožděno, aby mohl život začít nejprve v jedné, později v další a tak dále. Když jedna planeta dosáhla vzestoupeného statusu, mohla jako "rodič" osít další. Na mnoha planetách existuje průběh stvoření podobný tomu vašemu.. Zatím na Zemi stále ještě neexistoval život. Třikrát už začal a pokaždé byl zastaven. Nebylo těžké blokovat život na této planetě. Stačily na to sopky, které vybuchovaly a pokryly planetu na 100 až 200 let prachem, takže život přestal existovat a musel začít úplně od začátku - což se také stalo.
Zatímco Země byla stále ještě pokryta horkou lávou, procházelo mnoho civilizací tím, co nyní prožíváte. Prošly vzestupem a zasely semena na další planetě, která si uchovala příběh stvoření, podobný tomu vašemu. A když tato civilizace opět překročila svůj mezník, dosáhla statusu vzestupu a osela další planetu. Některé civilizace to nezvládly a nikdy se nevymanily z duality přežití. Některé z nich se samy svou svobodnou volbou zničily.Jiné se naopak stále ještě nacházejí ve svém módu přežití a nikdy nepokročí. Vzdálily se od jiných příliš daleko, aby se mohly vzájemně poznat. Jen vzestoupené planety se vzájemně znají, neboť jejich multidimenzionalita jim umožňuje vidět veškerý život. Později vám o tom povíme víc.
Věděli jste, že když se jednoho dne stanete multidimenzionálním člověkem a vaše DNA bude pracovat na frekvenci mistra, že pak budete spojeni s tvořivým Zdrojem? To vám pak umožní všude vidět duše. Dávám vám tyto pokročilé informace z jediného důvodu - abyste si mohli něco vypátrat. Hned poté vám pospojuji jednotlivé body.
Země tedy mezitím dospěla tak daleko, že mohla začít s procesem života. Bude k tomu potřebovat stovky milionů let, aby dospěla do té formy, v níž se teď nacházíte. Vaše bytí a váš život tady musely být odloženy, neboť když jste byli oseti vzestoupeným semenem, museli jste dosáhnout určitého "věku". Museli jste být mladí - a to skutečně jste. Lidstvo tu není dlouho a lidé s božským semenem teprve velmi krátkou dobu. Toto načasování bylo záměrné.Je to složité.
Někteří z vás se zeptají: ""Kdy dostali lidé duši?" Existuje určitý druh duše, která sídlí v každém životě. Ale není to duše s Vyšším já, s volbou mezi dualitou a mistrovstvím, se svobodnou volbou vibrovat na jakékoli frekvenci, v jaké chce. Je to záhada, ale v galaxii se ve stejném čase omezuje jen na jednu planetu. Právě teď je to tato planeta, ale před vámi jich bylo mnoho. Neboť galaxie je stará. Až začnete zkoumat život a geologii na Zemi, narazíte na záhadu, která nedává žádný smysl: totiž jak dlouhá doba byla zapotřebí k tomu, aby tu vůbec mohl začít život a jak se pak vývoj náhle urychlil až do vzniku lidstva. Je to řízená evoluce.
Tak a teď jste tady. Vyprávěli jsme vám všechno o milníku, který jste překročili. Dává vám to smysl, když se podíváte na stáří galaxie a stáří vaší Země? Život tady je tak čerstvý a nový.Až vědci konečně začnou využívat počítačové simulace, zjistí, že všechno bylo komplexně navrženo a naplánováno. Jste tedy "novým dítětem ve čtvrti". Překročili jste milník a zahájili jste vzestup. Rok 2012 byl pro Zemi rokem překročení mezníku. V roce 2013 začala rekalibrace. Rok 2014 je rokem jedna a vy se teď nacházíte v roce dva. Co víte o dvouletém dítěti? (Kryon se směje)
Stojíte úplně na začátku učení se procesu moudrosti, opuštění módu přežití, zvýšení vibrací vaší DNA … Duchovní evoluce postupuje krůček po krůčku. Objeví se nové procesy vládnutí, nové cesty, jak vzájemně propojit zdroje, nové objevy, které vám poskytnou neomezenou energii a zásoby vody. Dosáhnete takové moudrosti, že se už nebudete vzájemně zabíjet a budete nalézat krásu života, ve kterém už nebudou existovat nemoci - zní to příliš krásně, aby to mohla být pravda, ale tohle jste si zvolili. A jste připraveni začít s tím dělat první zkušenosti.
Právě zde (v Itálii), kde teď jsem, jste shromáždili všechny nepřátele z minulosti. Tato země a všechny ostatní kolem proti sobě vzájemně bojovaly každých pár století. Pak koloběh smrti skončil a vy jste se začali spojovat a pouštět do experimentů s novým vědomím a novými myšlenkami. To je nové! Nikdy předtím se civilizace na Zemi na sebe nepodívaly a neřekly si: "Jak bychom mohli všechny ty různé věci spojit, abychom mohli fungovat bez konkurenčního boje o zdroje?" Přijde den, kdy už nebudete potřebovat současné zdroje, protože budete mít novou multidimenzionální fyziku. Ta však může být předána jen rozvinuté lidské rase, která už překročila milník.
A teď přichází zásadní otázka - Kde jste byli vy, zatímco Země existovala jen se svými stále chrlícími sopkami a ostatní planety procházely vzestupem, osetím, vzestupem a osetím? Co myslíte, kde jste v tu dobu byli? Někteří odpovědí: "Inu, čekali jsme na správný okamžik na této planetě, abychom sem pak mohli přijít jako lidé." Aha … a co jste dělali, zatímco jste čekali? Hověli jste si v houpacím křesle nebo jste hráli kosmické hry, jen tak jste čekali, až bude Země konečně připravena? (Kryon se směje) Ne, tak to nebylo. Teď vám odhalím, kým jste.
Drazí, vaše duše jsou tak velké, že to možná ani doopravdy nepochopíte. Každý, kdo se právě nachází na této planetě, se účastnil života na každé jednotlivé planetě svobodné volby - po dobu pěti miliard let. Jste tak staří jako galaxie. Jste částí první planety, která byla oseta, a pak jste pokračovali na druhé, pak na třetí, čtvrté… Právě jsem definoval, co je to stará duše. Můžete být skutečně tak velcí a tak staří? Právě teď obsahuje vaše Akáša jen záznam života na této Zemi. A přesto se pár z vás probouzí k vyšší a velkolepější pravdě o životě na jiných planetách, na kterých jste se podíleli. Neboť Akáša začíná být multidimenzionální - jedna Akáša překryje druhou - s minulými životy a zaniklými planetami. Někteří z vás vědí, o čem mluvím, protože se to už děje. Neumíte si to však vysvětlit. Kde jsem byl? Co jsem tam dělal? Proč jsem vypadal jinak? Vaše sci-fi příběhy pojednávají o podivně vypadajících bytostech na jiných planetách. Ale tak to není - vypadají stejně jako vy(Kryon se směje), protože životní proces v této galaxii je všude obdobný. Jde o DNA, která se určitým způsobem rozvíjí. Máte možná jinou velikost těla, jinou barvu kůže, alevšichni jste humanoidi.
Právě jsem vám sdělil, co jste dělali, zatímco se Země ochlazovala. Měli jste hodně práce, protože jste tímto procesem procházeli v jiných světech. A teď se vás ptám: myslíte si, že jste na to dnes připraveni nebo ne? Ano, ovšemže jste, neboť jste tím prošli už dřív. Jste dokonce svými vlastními duchovními rodiči - to je interstelárníreinkarnace v časové linii 5 miliard let. Když se na vás dívám, vím, kým jste byli, dalece jste přesahovali Zemi.
Drahá rodino, je neuvěřitelné, jak jste staří. Mluvili jsme teď o této galaxii. Než byl stvořen tento vesmír, byli jste v jiném vesmíru a dělali jste tam něco úplně jiného. Ale už tehdy jste byli mou rodinou. A teď, v tomto krátkém životním úseku, k vám přicházím skrz svého partnera a předávám vám informace, které už máte v sobě k dispozici. Začínají se postupně odhalovat a vyplouvat na povrch. Jednoho dne tato Země dosáhne toho, co označujete jako "vzestup" - povolení k vzestupu. Pak budete disponovat široce otevřenou akášou a budete naprosto jistě vědět, kým jste. Je těžké popsat, jaké to bude… pokud jste to už nezažili.
Uzavřu tuto myšlenku - hluboko ve vašem nitru je vzpomínka na mistrovství. Hluboko ve vás je velká nedočkavost se tam opět dostat… velká nedočkavost. Díváte se na nebe a chcete, aby se věci děly rychleji. Intuitivně víte o velké fyzice, na kterou čekáte. Proč jste tady? Když vidíte negativitu na planetě, na určité úrovni čekáte, že zmizí tak, jak se to dělo dřív. Vidíte negativní energie těch, kteří by vás chtěli srazit dolů, kteří se stále ještě chtějí vzájemně zabíjet, kteří chtějí zůstat na základní úrovni přežití a vás by tam rovněž chtěli vidět.Šíří strach, kdekoli mohou. Ale něco ve vašem nitru "poklepává nohou" a čeká na to, až to zmizí… neboť víte, že to udělají stejně, jako se to stalo dřív. Už jste ten boj mezi temnotou a světlem viděli. Víte, že je to dočasné a chtěli byste to uspíšit. Už jste tolikrát viděli vzestoupenou planetu a část z vás to ví. Jste tak netrpěliví.
Chtěli bychom vám říct - Přestaňte s tím! Tak jako tak se tam dostanete, tak nač spěchat. Nespěchejte. Dorazíte tam a uvidíte to. Zúčastníte se toho stejně jako dřív. A vaše Akáša se probudí a vzpomene si, že jste to už zažili. Bude to skutečně probuzená Akáša, která vám přinese objevy, po kterých toužíte. Neboť fyzici, kteří už je uskutečnili na jiných planetách, jsou dnes dětmi na této planetě - jsou tady a i to už můžete vnímat. Proto jste tak nedočkaví.
Nejste žádnými začátečníky v mistrovství - už jste mnohokrát mistry byli. To je to, kým jste. Neříkali bychom vám to, kdyby to nebyla pravda. Co bychom tím získali? Ve všech těchto informacích leží semínko pravdy a nic z toho není jen metafora. Pravdou je, že jste prastaří, že vaše duše je věčná a že to už děláte hodně dlouhou dobu.
Drazí, proto vás tolik milujeme za to, co děláte. A teď už víte proč.
A tak to je.
Kryon
Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - "How Old are You?" - mp3 záznam 38:32 min.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Kryonovy knihy
O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.
Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a takéZDE

Nic není příliš velké, nic není příliš zázračné, nic není nemožné.

14. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne


Vše musí růst a rozvíjet se. Nechtěl bys přece zůstat celý život dítětem, které musí být krmeno, oblékáno a všelijak zaopatřováno. Když pozoruješ dítě, vidíš, jak se chce měnit a jak chce zkoušet nové věci. Stále něco zkoumá a učí se, roste a rozvíjí se. Je to přirozený proces růstu a proměn. Dítě o svůj rozvoj nemusí usilovat; přichází zcela přirozeně. A tak je to i s objevením Nového věku, který je nyní přímo zde s tebou. Nemusíš bojovat a zápolit, abys do něj vstoupil, nemusíš se bát neznámého, nemusíš se znepokojovat rychlostí změn a rozvoje všude kolem sebe. Dívej se vpřed se skutečnou radostí a očekáváním toho, co má přijít. Nic není příliš velké, nic není příliš zázračné, nic není nemožné. Sleduj Mé zázraky, jak se zjevují v pravé dokonalosti, a vzdávej věčné díky.

BAOBABYFEST 2016 je oslavou tvorby 15-16.7.2016 Prodej pohankových polštářků, obrázků a malování na tělo

13. července 2016 v 22:09 PŘEDNÁŠKY,SEMINAŘE A DALŠÍ AKCE

Milý přátelé v sobotu 16.7. mě najdete na této skvělé akci, kde budu prodávat něco z mé tvorby - pohankové polštářky a obrázky. Pokud se chcete nechat intuitivně namalovat, máte možnost zažít ten okamžik. Přejeme si krásné počasí Usmívající se


Mistr Hilarion Poselství pro týden 3.7. - 10.7. 2016

13. července 2016 v 14:31 Mistr Hilarion

Milovaní,
na vaší cestě k osvícení jste provedli mnoho kroků a začátků. Jak jste stoupali po svahu hory k vrcholu, zjistili jste, že jste kráčeli mnoha klikatými, kroutícími se chodníky, ale nakonec jste došli na vrchol. Teď ho mnozí vidíte, máte ho na dosah. Vše, co je vyžadováno, je, abyste vytrvali, abyste pokračovali ve svém úsilí držet světlo. Abyste si za Světlem stáli. Stát ve svém světle znamená, že vždy stojíte sami za sebou. Bez ohledu na to, co z vnějšího světa se vás pokouší rozhodit; uvnitř sebe víte, kdo jste. A na to se musíte vždy spolehnout jako na nejvyšší prioritu. Vy jste důležití. Váš pocit pohody je důležitý. Mnoho lidí potřebuje vaši pozornost, ale vy musíte věnovat pozornost především sami sobě.
Kráčeli jste po málo vyšlapaných cestách, byli jste těmi, kdo proklesťovali cestu pro další. Představte si sami sebe s mačetou v ruce, prosekáváte se křovím v husté džungli - to jste dělali ve svém životě, když jste kráčeli do neznáma, nevědouce co čekat, ale přesto jste kráčeli vpřed. K tomu jste se upsali. Milovaní, a tady jste, téměř u cílové pásky. Probíhá vzestup Země, probouzení lidstva je v plném proudu. Pro ty, co se zvolna probouzejí, to není moc příjemné - vy si pamatujete, jaké to je. Je to pro ně nepříjemné; přemýšlejí, zda se nezbláznili, proč to, co vidí oni, nevidí každý, proč nikdo neuvažuje tak, jak myslí oni; dostávají se tím za zaběhnuté limity, hledají odpovědi na otázky, které se vyrojily v jejich vědomí.
Je to těžká cesta, ale vy jste kráčeli tou cestou, po které jdou oni, proto je to snadnější. Protože teď, s příchodem a zavedením internetu jsou otázky k mání. Když budou používat rozlišování a hledat srdcem, naleznou odpovědi na každou otázku, na kterou hledají odpověď. Je to velmi důležité a je to něco, co se teď děje. Podél vaší cesty jsou teď mnozí, kteří vám chtějí, tak řečeno, ukrást vaší energii. Vždy poznáte, když se to stane - tím, žebudete mít pocit manipulace a využívání. Nicméně, víte jak se jich zbavit. Víte, že se musíte vymanit z každého takového zasahování a pokračovat v cestě. Vždy je to volba: kudy jít?Nenechte se zatáhnout do takových her. Jsou to parazitní hry života, které hrají druzí, protože se sami nechtějí namáhat. Setřeste je, a jděte, jděte kupředu.
Zlatý prsten máte téměř na dosah, nenechte se rušit světem kolem. Ti, kdo se snaží posílit ego, ti, kdo hledají odpovědi na frivolní otázky odpovědi nenajdou. Vy jim nemusíte obstarat odpovědi, vy musíte ctít sami sebe, znát a následovat svou vlastní cestu, svou vlastní hvězdu. Co máme na mysli když říkáme hvězda? Máme na mysli hvězdu vaší vlastní duše, vaše nejvyšší vedení a směr od energie zdroje, která vás nikdy nezklame a je zde vždy pro vás. Vždy a ve všem následujte toto vedení.
Nyní je doba spojování se se stejně smýšlejícími lidmi a je to radost! Je to navazování smysluplného spojení, které je léčivé pro ty, kdo se na tom podílí. Cítíte se velmi dobře, když si povídáte s někým, kdo přesně chápe, o čem mluvíte. To bylo ve vašem životě vzácností, byl to drahý sen, který se nikdy neuskutečnil. Mluvit s druhými a být zcela přijímán - to je pro vás významné.
Doporučujeme, abyste se z takových spojení těšili; některá mohou trvat po celý život, jiná mohou sloužit přechodnému účelu, ale všechny jsou teď ve vašem životě důležité. Dívejte se na synchronicity a řiďte se nimi, když je zaznamenáte. Může vám to přinést jenom dobro, více stability, víc pevnosti, víc radosti v životě. Těšte se z takových okamžiků, těšte se z takových spojení. Na vnitřních úrovních se toho stalo mnoho, takže to, co teď zažíváte, je již předurčeno. Ta spojení jsou zde, aby vám dávala odpovědi a poskytovala pomoc, jakousi zkratku k těm cestám, po nichž musíte cestovat. Slovně oceňujte vklad těch druhých a dovolte, aby došlo ke spojení.
Bude to dobré, bude to správné, povede to k otevírání, jaké by bez nich nebylo možné.
* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Dva zralí lidé si v lásce vzájemně pomáhají k větší svobodě

13. července 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí
Nejdůležitější v lásce je, abychom nejprve byli zralí. Teprve pak můžeme také najít zralého partnera; nezralí lidé budou pro nás nepřitažliví. Právě tak to probíhá.
Je-li člověku pětadvacet, nezamiluje se do kojence. Stejně tak člověk psychologicky a duchovně zralý se nezamiluje do dítěte. Prostě k tomu nedojde. Je to vyloučeno, protože zralý člověk vidí nesmyslnost takového vztahu.
Zralý člověk je dostatečně celistvý, aby mohl žít sám. A dává-li lásku, dává ji bez jakýchkoli postranních, tajných úmyslů. Prostě ji dává.
Když zralý člověk dává lásku, pociťuje vděčnost za to, že byla přijata, ne naopak. Neočekává, že mu ten druhý bude za jeho lásku vděčný. Jeho vděčnost nežádá ani nepotřebuje. Je mu vděčný za to, že od něj lásku přijímá.
Když se dva zralí lidé milují, dochází k jednomu z největších životních paradoxů a nejkrásnějších jevů: jsou spolu a zároveň jsou nesmírně osamělí.
Jsou do té míry spolu, že téměř vytvářejí jeden dokonalý celek, zároveň však jejich jednota nijak nenarušuje jejich individualitu. Ve skutečnosti ji ještě posiluje - jsou ještě většími individualitami.
Dva zralí lidé si v lásce vzájemně pomáhají k větší svobodě. Žádná politika, žádná diplomacie, žádné pokusy podřídit si toho druhého. Jak je možné chtít si podřídit člověka, kterého milujeme? Stačí se nad tím zamyslet - podřízení je druhem nenávisti, hněvu a nepřátelství. Jak je vůbec možné třeba i jenom pomyslet na podřízení si někoho, koho milujeme?
Takového člověka přece chceme vidět naprosto svobodného a nezávislého; chceme mu poskytnout ještě větší individualitu, než kterou už má. Právě proto tento jev nazývám velikým paradoxem: jsou spolu tak silně, že téměř splynuli v celek, přesto však v této jednotě zůstávají individualitami.
Jejich individuality se nespojují. Zesilují. Navzájem se obohacují svobodou.
Osho

Změna začíná u jednotlivce a potom přechází do společenství, města, národa a světa.

13. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Příliš mnoho lidí marní čas a energii tím, že obviňují za chyby světa někoho jiného, místo aby si uvědomili, že je mohou změnit, když začnou sami u sebe. Nejprve si dej do pořádku svůj vlastní dům. Když hodíš doprostřed rybníka kámen, rozčeří vodu do vln; tyto vlny mají svůj počátek v kameni, ve středu rybníka. Začni u sebe; pak můžeš vyzařovat mír, lásku, harmonii a porozumění ke všem duším kolem sebe. Začni jednat hned teď. Toužíš vidět lepší svět; tedy pro to něco udělej, ne však poukazováním na všechny kolem, ale nahlédnutím do svého nitra, zkoumáním svého srdce, napravováním svých vlastních chyb a nalézáním
odpovědi v sobě. Potom můžeš jít s jistotou vpřed a být skutečnou pomocí svému sousedovi a všem duším, se kterými se setkáš. Změna začíná u jednotlivce a potom přechází do společenství, města, národa a světa.

TZOLKIN 13.7.2016 4 AHAU 160

13. července 2016 v 0:02 Mayský Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Vědomí Krista, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
Po dešti se mraky rozplynou a pronikne sluneční světlo. Bez ohledu na bolest, bez ohledu na potíže, kterými nyní procházíte, pamatujte, že jsou jen dočasné, stejně jako květ letní růže. Tato Trecena je o čištění vašeho fyzického a psychického prostoru. Dnes Ahau osvěcuje tento posvátný prostor, který si pro sebe tvoříte a vrhá nové světlo na staré problémy nebo situace, přináší nový svěží pohled a vizi toho, kam potřebujete jít nebo kde potřebujete být.
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, vyšší Vědomí, propojení Kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
***
Jsem Ahau 4. Jsme vděční, že můžeme tento čas sdílet společně s vámi. Dnes bychom vám chtěli přiblížit téma nuda. Mnozí z vás se ve svém životě nudí. Neexistuje žádný smysl, žádný význam, žádný důvod, proč být svázáni v této sféře s nízkou hustotou. Mnozí jste cestovali po své cestě a měli jste mnoho zkušeností. Neexistuje žádná radost v tom, co jste zažili a chybí dokonce přesvědčení, že je něco lepšího, než říkají vaše současné kódy přesvědčení. Ale rádi bychom vás ujistili, že je opravdu mnohem více toho, co vám můžeme nabídnout kromě vašeho každodenního života. To, co je k tomu potřeba, je vyjít ze své krabice a otevřít dveře vedoucí k široké škále možností, které jsou vám volně k dispozici.
Možná budete muset vypnout televizi a další zdroje informací, které vás utápí ve smutku a pocitech zoufalství, které v současné době bombardují vaši energetickou síť. Zaměřte se na své vášně. Mnozí jste odsunuli věci, které vám přinášely nadšení nebo si dokonce už ani nepamatujete, co vám nadšení přináší.
Mnozí nacházíte uspokojení v tom, že chodíte do společnosti. To je v pořádku a dobré, pokud vám to neubírá čas ani energii pro vykonávání dalších činností. Podívejte se na tyto možnosti otevřeně, bez nastavování parametrů jako "To je moc drahé. Nikdy jsem si to nemohl/a dovolit dělat. Co by tomu řekli ostatní."
Nechte své myšlenky cestovat k tomu, o čem jste vždy snili. Přemýšlejte o věcech, které by vám přinesly spokojenost. Jak chcete trávit svůj čas? Kolik energie vydáváte na aktuální projekty? Jaký talent byste chtěli vyjádřit? Existuje projekt, kterého byste chtěli být součástí? Jakou dovednost chcete zdokonalovat? Odložte stranou všechny důvody, které vám v současné době brání pohybovat se vpřed.
Začněte si psát seznam věcí, které vám dávají energii a naplňují vás. Zkoumejte kroky, které je třeba provést, abyste naplnili své sny. Vytvořte si způsoby, jak si splnit své cíle. Jen proto, že se něco dělá tradičním způsobem, neznamená, že budete muset následovat "zaručené a vyzkoušené vzorce". Najděte odvahu odlišovat se, vyjít ze své krabice a vyzkoušet věci novým způsobem. Zarovnejte se s těmi, kteří mají odvahu vystoupit z řady a podporují své cíle.
Jakmile objevíte své vášně, budete mít nesmírné množství energie. Ponuré myšlenky žijící v chaotickém světě se rozpustí, jakmile budete trávit svůj čas pomáháním vytvářet Nový svět. Každý z vás je jedinečný a disponuje hojností talentů a nápadů, aby se Země stala Rajskou Zahradou, kterou byla původně navržena.
Tím, že podléháte ideálům mas, jsou mnozí z vás zapojeni na pracovních místech, které vám ubírají čas, takže věnujete jen velmi málo energie věcem, které vám přináší nadšení a povzbuzují vás. Riskujte a změňte toto paradigma. Mnozí se již touto cestou vydali. Změnou svých myšlenek a činů se můžete pohybovat dopředu a vytvořit naplňující život. Tím, že zůstanete ve své krabici, jen zvyšujete šanci setrvávat v nudě. Pokud jste znudění, vytváříte ve svém životě chaos. Objevte své vášně a udělejte všechno možné pro potřebné změny, které můžete zařadit do své každodenní rutiny. Bavte se a tvořte.
4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.
KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny, v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů, se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Schumannova rezonance

12. července 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí

Schumannova rezonance
Dr. Kathy Forti
Zajímali jste se někdy o Schumannovu rezonanci? Tady je jeden alternativní pohled:
Staří Indové nazývali frekvenci 7,83 Hz frekvencí ÓM. Podle Wikipedie Schumannova rezonance je frekvence, ve které kmitá elektromagnetické pole nad zemským povrchem pod ionosférou. Tento prostor rezonuje stejně jako ladička a elektromagnetické vlny v něm vyvolávají blesky. Někdy se těmto frekvencím říká "tlukot srdce planety".
Po mnoho let se tato frekvence udržovala na stabilní hodnotě 7,83 Hz jen s velmi malými odchylkami. Ale v červnu 2014 nastala změna. Ruské monitory zaznamenaly prudký vzrůst na 8,5 Hz. Od té doby bylo v některých dnech zaznamenáno dokonce zvýšení na 16,5 Hz.
Vědci se zprvu domnívali, že jejich přístroje jsou poškozené, ale po kontrole se zjistilo, že naměřená data jsou přesná. Co se děje?
Zemská frekvence se jasně zrychluje. A protože Schumannova frekvence je vždy v souladu s alfa a theta frekvencí lidského mozku, je to i důvodem, proč se nám často zdá, že se čas zrychlil, a události a změny v našem životě jsou častější a rychlejší.
Tyto nové rezonance jsou přirozeně v souladu s lidskými mozkovými frekvencemi. To nevyhnutelně znamená, že se měníme. 7,83 Hz je frekvence alfa a theta stavu. Tento stav je stavem relaxace, jakéhosi snového stavu, stavu očekávání událostí.
Frekvence 8,5-16,5 Hz znamená posun z theta stavu do mnohem klidnějšího stavu alfa s mnohem pozornějšími frekvencemi stavu beta.
To znamená probouzení kognitivních (poznávacích) funkcí mozku. Protože frekvence ukazují náhlá zvýšení na 12-16,5 Hz (bílá místa na grafech), je to ještě mnohem zajímavější. Frekvence 12-15 Hz, Sensory-Motor Rhytm Frequency (SMR) je ideální frekvencí "probuzeného klidu".
Myšlenkové procesy jsou klidnější a mnohem jasnější, jsme "na vlně" nebo ve stavu "já vím". Planeta Země se probouzí a my s ní.
Zemské magnetické pole, které je schopné ovlivňovat Schumannovu frekvenci, posledních 2000 let slábne, a nejvíce právě v posledních letech. Nikdo neví proč.
Starý Indický mudrc mi jednou řekl, že magnetické pole Země bylo kdysi nastaveno cizími bytostmi proto, abychom zapomněli smysl života, naše duchovní dědictví (z jiných zdrojů - je to, pravděpodobně, i důvod, proč jsme vůbec schopni mít náboženství, t.j. uctívat cizí entitu jako boha.
Současné změny magnetického pole tento blok rozpouštějí a dovolují nám pomalu se rozpomínat a uvědomovat si skutečnou vyšší pravdu.
V souvislosti s těmito změnami je možné, že se cítíte více unavení, vyčerpaní, zmatení a deprimovaní. Dokonce divní, nebo jako byste sem ani nepatřili - to všechno souvisí s probíhajícími změnami. Někdy to není snadné, ale je to část vašeho osobního a unikátního PROBOUZENÍ.
Autor: Dr. Kathy Forti. Z angličtiny přeložila V. Vykouřilová.
Převzato z: http://inner-light.ning.com/…/proc-vzrusta-schumannova-zems…
Původní zdroj v angličtině: http://www.trinfinity8.com/why-is-earths-schumann-resonance…

Krása se odráží ve tvém oku; je tedy hluboko v tobě.

12. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Jsi všude obklopen krásou. Otevři oči a vnímej ji a vzdávej za ni stálé díky. Dovol, aby tě krásné věci proměňovaly a inspirovaly k tomu, co je v tobě nejvyšší a nejlepší. Krása v tobě probudí to opravdu nejlepší a sjednotí tě s tím nejvyšším. Krásu nelze v nitru zadržovat, a proto ji nech vyzařovat. Naplň své srdce a mysl krásnými myšlenkami a odrážej Mne, protoze Já jsem krása. Hledej krásu ve všem, a budeš-li ji hledat dostatečně hluboko a dostatečně po ní toužit, spatříš ji. Povznes se nad nečisté a ošklivé věci v životě, protože tím, že se nad ně povzneseš, je můžeš pomoci proměnit. Krása se odráží ve tvém oku; je tedy hluboko v tobě. Vykroč dnes s přesvědčením, že uvidíš krásu ve všem a v každém, a dokážeš to. Láska a krása jdou spolu ruku v ruce; nech tedy Mou všezahrnující lásku, přinášející jednotu a jedinečnost, svobodně plynout do tebe a skrze tebe.

TZOLKIN 12.7.2016 3 CAUAC kin 159

12. července 2016 v 0:06 Mayský Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
Stejně jako Imix, je dnes Ox (3) jedním z nejtěkavějších dnů Tzolkinu. Cauac je nagual ohně a vody, denní Znamení sporů, vnitřního neklidu a konfliktů a není dobrý v kombinaci s energií Ox. To je nejistota, nestálost a riziko a pokud si dnes nebudete dávat pozor, jejich kombinace vás může vybičovat k zuřivému uragánu emocí nebo myšlenek. Ale nezoufejte, požádejte vyrovnávací Caban, vládce této Treceny, aby vám pomohl zdolat vířící bouři Ox a Cauac, kterou máte dnes nad hlavou.
Cauac ztělesňuje hojení a čištění. Symbolika představuje bouři, déšť, blesky, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbol komunity, která se někdy nazývá "Universální Společenství" nebo "Nebeský domov Bohů". Je to Znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem (vnitřní bouře, která přináší život).
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob, jak směrovat svoji přecitlivělost.
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
***
Jsem Cauac 3. Děkujeme, že jste se s námi dnes spojili. Rádi bychom se dnes ještě více ponořili do významu Vzestupu. Je mnoho z vás, kteří se domníváte, že fyzická smrt je nezbytnou součástí vývoje duše. To není pravda. Je mnoho lidí, kteří chodí mezi vámi a kteří jsou vysoce osvícení. Pobývají na Zemi, aby pomohli druhým, jako jste vy k dosažení vyššího stupně Lásky a pochopení vašeho Já.
Mnozí se klaní guruům, ale věřte, že jsou stejní jako vy. Už není třeba uctívat tyto duše, stejně tak byste se mohli poklonit vašemu psovi, všichni jste JEDNO. Všichni jste schopní dosahovat vysokých frekvencí Lásky, stejně jako je zažívají guruové. Měli byste posedět s těmito dušemi nebo číst původní spisy těch, kteří přešli na Druhou Stranu, abyste získali vhled, jak můžete změnit svůj život.
Není třeba držet se jednoho řádu. Není třeba žít minimalistický život. Můžete se těšit z krásy a divů tohoto světa, to je záměr původního projektu Země. Vše, co je třeba, je opravdová touha zbavit se věcí, které vás udržují uzamčené v negativních myšlenkových vzorcích a činech založených na strachu. Máte uvnitř sebe schopnost tyto změny provádět.
Potřebujete jednoduše sledovat a věnovat pozornost věcem, které říkáte a děláte. Většina z vás funguje na automatický pohon, zcela běžně následujete pokyny druhých nebo slepě přijímáte jejich přesvědčení. Najděte si každý den čas přemýšlet o svých aktivitách. Buďte naplněni vděčností za ty věci, které plynule proudí do vašeho života, není třeba se trestat a vinit za volby, které jste provedli a které byly méně než laskavé.
Začínejte každý den znovu a znovu a pevně dodržujte své záměry na každý den. Postupujte s grácií, dávejte pozor na každé slovo, které pronesete, každou myšlenku, každý čin a každou reakci. Zpočátku se to může zdát nudné, ale jakmile změníte chování, které je vám nepříjemné, budete mít mnohem menší potřebu toto chování monitorovat, protože integrujete nové, které se stane přirozeně vaší součástí.
Zapište si věci, které chcete změnit a často je přezkoumejte. Provádějte pozitivní prohlášení jako "budu jíst pouze potraviny, které jsou zdravé", spíš než "už nebudu jíst čokoládu". To jen udržuje pozornost toho, co nechcete, zatímco předchozí prohlášení vás udrží v tom, co chcete. Rozdíl se může zdát subtilní, ale podvědomá mysl vytváří realitu, na kterou se zaměřujete.
Loučíme se a posíláme vám hodně Lásky, jsme vděční, že vám můžeme poskytovat naše služby. Přemýšlejte o těchto slovech, buďte odvážní a přijměte opatření pro zvýšení úrovně Lásky ve vašem životě!
3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetuum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru. Udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

NOVÉ VZTAHY vs. STARÉ PARADIGMA

11. července 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí
Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno: 9.7. 2016
Nové vztahy nemohou fungovat na starých paradigmatech. Je vás již mnoho, co jste uzavřeli karmické vztahy, v kterých jste si byli s partnerem učiteli a váš společný učební materiál byl zároveň vyrovnáním, které jste si přišli skrze tento život vyjasnit. Mnozí v vás jste měli požehnání potkat nové partnery, které již vnímáte z vyšší úrovně, z úrovně duše jako spřízněnou energii a panuje mezi vámi mnohem láskyplnější harmonické spojení. Je však stále mnoho z vás, kteří jsou již několik let sami a na této cestě samoty se učí být v naprosté seberealizaci ve všech aspektech svého bytí. Ať již jste v novém vztahu či po novém vztahu stále toužíte, je třeba si uvědomit, že v první řadě jakýkoliv nový vztah v tomto období převibrování éteru planety může fungovat na vlnách lásky, bezpodmínečnosti, porozumění a s božským požehnáním, pouze když oba dva v páru jdou do své upřímnosti k sobě i k ostatním a přestanou vyživovat zároveň všechny vztahy, které přežívají ve lžích, z lítosti, ze strachu, ze zbabělosti, iluzorních přesvědčení, že ti druzí to bez vás nezvládnou.
Nové vztahy mají vždy obrovský potenciál pouze tehdy, když všechny tyto nízkovibrační staré vzorce společnosti jsou nahrazeny hlubokým ponořením se do svého srdce, do své svobody, do přirozenosti svého bytí a kde již není jediná pochyba…… ŽÍT KAŽDODENNÍ PRAVDU.
Kdekoliv, kde čelíte nyní těmto stagnacím v nových vztazích, požádejte nejvyšší síly Světla centrálního vesmírného Zdroje, aby vám byla zviditelněna vnitřní pravda nového vztahu tím nejvhodnějším způsobem a aby všechny iluze a paradigmata 3D společnosti prošla očistou do vyšších časoprostorových úrovní a těm všem, kteří se těchto paradigmat stále drží, bylo zcela manifestováno nové řešení vibrující podporou a Boží milostí pro všechny zúčastněné. Žádost ke Zdroji je zároveň požehnáním pro všechny nové vztahy, kde jejich potenciál může být naplněn podpůrnou energií těch nejvyšších sil Světla.