close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červenec 2016

KDYŽ “BOHYNĚ” MLČÍ A MUŽI PLÁČOU

22. července 2016 v 6:00 Krása muže
Dar lásky je vlastní každému z nás. Netýká se pouze vybraných osob. Láska je božská esence, ze které se člověk rodí i umírá.
Jsem přesvědčená, že láska a dech jsou nejdůležitější esencí života. Láska je cesta a srdce světlo, které nás vede po jemné linii oddělující vesmír a chaos. A tak se nechávám už 35 let vést i já. Jedna z cest, po které nyní kráčím je všude zmiňující a tolik nabízející se "cesta Bohyně". Všude, kam se podívám vykukují na mě články o tom, jaká jsem božská bytost, jak jsem křehká, krásná, hodna milování. Čtu návody a doporučení pro muže, jak by se měli ženám klanět k nohám, každý den děkovat za vše, co jako ženy-bohyně neseme. Jak by muži měli otevřít svá srdce a nechat se námi vést. Neb my přinášíme ten velký dar a potenciál života. V našich tělech se rodí samotný život. Naše tělo je zahaleno tím neskutečným tajemstvím čtyř cyklů, kde se stále dokola něco rodí a umírá. Čtu články o tom, jak jsme to právě my ženy, na kterých závisí záchrana lidstva a především mužů. Jak jsme již připravené, očištěné, otevřené a hlavně vědomé. A tak by muži přece konečně měli beze strachu přistoupit k nám blíž a otevřít nám svá srdce. Neb my jsme ty, co je vedou a hlavně někam dovedou.
Uf, uf, uf už zase cítím tu tíhu ve své hrudi. Mé tělo se zhluboka nadechuje a vydechuje. Tu obrovskou zodpovědnost, kterou jsme si na sebe my ženy naložily musím pomalu prodýchávat. Cítím, že se mi chvějí nohy a brní ruce. Možná mám strach? Strach z toho, že nejsem dost dobrá Bohyně, abych tohle všechno zvládla. Možná mám strach, že nejsem dost božská, abych tuhle všechnu zodpovědnost unesla. Hlavou se mi honí nespočetné množství otázek. Opravdu jsem tak dokonalá, že unesu sebe a všechny muže? Opravdu jsou muži tak slabí, že to bez nás nezvládnou? Věřím, že se jich nyní spousta z nich zvedá ze židle a jejich mužská síla prská na všechny strany. A pokud ještě někteří klidně a odevzdaně s otevřenou pusou sedí, pak si můžou být jistí, že se nachází v zajetí principu Božské matky.
Dnes ráno při otevření počítače na mě opět vykoukl jeden článek. Zněl nějak takto: "Citlivost nás mužů je potlačena, protože jsme byli vychováváni v prostředí, kde se citlivost přisuzovala hlavně ženám. Pokud se nenaučíme znovu cítit, naše vztahy budou pořád trpět. Rozvody budou dále přibývat a celá společnost na tom bude špatně.Proto nás ženy už dlouho zvou do našeho srdce. Kdo má odvahu vydat se po cestě otevřenosti a lásky"?
Po přečtení moje oči plesaly radostí. Mým uším tyto pobízející slova malebně zněly. Nejvíce ale ve mě zarezonovala poslední věta nebo spíš otázka nepřímo vybízející muže k cestě otevřenosti a lásky. Pod velmi citlivou a maskující se esencí odvahy. Který muž by se na výzvu, ve které má prokázat svou odvahu nechytil? Možná zase jen ten, co se stále drží maminčiny sukně. Vždyť slova láska, srdce, dar, něžnost, náruč, bezpečí atd. vycházející z úst žen, tak bezpečně zní. Vždyť žena je ta křehká, krásná, pravdivá a něžná bytost. Ano dnes už víme, že má i svou stínovou stránku. Umí se pořádně rozzuřit, umí být neskonale sprostá, často věci překrucuje, většinou slyší jen to, co slyšet chce, umí v hysterickém záchvatu zbít své dítě, nedej Bože i zabít. Umí se x-krát pomilovat s mužem a x-krát jít na potrat, aniž by se to dotklo jejího srdce. Umí svést muže své kamarádky a tvářit se, že on je ten, kdo ji lákal. V čem my ženy jsme výjimečné a nadmíru zdatné, je skrytá manipulace. Uf, už zase se mi zrychluje dech a cítím tu tíhu ve své hrudi. Že bych se dotkla něčeho hodně hlubokého v sobě samotné? Něčeho, co ještě zcela nespatřilo světlo světa. Něčeho o čem se mlčí? Cítím v sobě nyní esenci všech žen. Motá se mi hlava, není to jednoduché nechat tuhle stínovou část prostupovat pomalými krůčky na povrch. Přesto mám pocit, že to mužům dlužíme. Je čas jít s kůži na trh. Není mým cílem popisovat tu principy ženské, skryté manipulace páchané na mužích a skryté za slova lásky a bezpečí neb každá si v tom najde to své. A nebo nenajde, neboť přiznat si tuhle část může být velmi obtížné. Můžou padat mosty, bortit se falešné jistoty, končit hry na kočku a myš. Tady se totiž začínají lámat skutečné hodnoty a můžeme u toho cítit ryzí chuť železa, která mnohdy tak páchne a skřípe mezi zubama. A to není zrovna příjemný pocit.
Došlo mi, že dokud my ženy budeme mlčet a hrát tuhle falešnou hru, lákat své muže do pasti a u toho mít výraz něžnosti a křehkosti, nikdy se naše vztahy nemůžou uzdravit. Protože od nás žen bude v prostoru stále viset jeden velký dluh vůči mužům. A tak až skutečně s láskou a odvahou mužům otevřeme svá srdce i těla s vědomím, že v nás mohou najít skutečné poklady, ale taktéž hodně smrduté části, stane se něco po čem většina z nás touží. Protože mužské srdce se už nebude bát skutečně přistoupit blíž k ženě, otevřít se a splynout s ní, neboť bude cítit bezpečí a lásku vycházející z pravdivosti, která není jen krásná a malebná. Do té doby budou ale muži tiše plakat.
Budeme muset mluvit a psát články o tom jaké jsme Bohyně a jak to s nimi myslíme vlastně dobře. Budeme muset znovu a znovu lákat muže svým krásným, něžným vzhledem, kterému nelze odolat. Budeme používat svá smyslná, ladná a voňavá těla, skrze která je nejjednodušší skrytě s mužem manipulovat. Budeme otevírat svou láskyplnou náruč a lákat do ní muže a mluvit o oddanosti a přesto budeme cítit jak nám jsou muži ve svých srdcích vzdálení. Protože jejich duše ví….
A tak pokud já toužím po skutečné lásce a oddanosti svého muže a zároveň si velmi přeji, aby z jeho těla přirozeně vycházel pocit a potřeba klanět se mi k nohám a vidět ve mě Bohyni, nezbývá mi, než pokleknout i k jeho nohám a sklonit s pokorou a úctou svou hlavu, přijmout jeho důležitost a podělit se o svůj pocit zodpovědnosti.
Dnes už vím, že zodpovědnost není na nás ženách, ale na nás lidech. Každý musíme uznat a uzdravit tu svoji část, abychom jako ženy a muži mohli splynout v jedno. Čím hlouběji totiž půjdeme s druhým člověkem, tím více se budeme učit o nás samých. Čím méně budeme v sobě skrývat, tím více bude naše srdce přijatelné pro druhé a tím bude též schopné ve větší míře příjímat radost a celistvost. Prolnout se v jednotě, sdílet na té nejhlubší úrovni s druhým člověkem, to vše vyžaduje, abychom se odpoutali od povahy přirozené egu - nechat odplynout vše, o čem se domníváme, že to jsme. Žádný skutečný vztah lásky nemůže nastat bez tohoto odevzdání.
Cítím se volná. V mém těle proudí mnohem více lásky a moje další stínová část mohla vylézt z klece. Už tam neběsní jako zavřený tygr, ale může volně běžet s vědomím, že i tohle jsem Já.
A tak na závěr se chci omluvit všem mužům za to, že jsme tak dlouho mlčely. Že vám od malička čteme jen jednu část pohádky o krásné, něžné a milé princezně, které rozhodně musíte vždy jen pomáhat, líbat ruce a být na ni hodní. Neboť je tak křehká a zranitelná. Že vás lákáme svým tělem a svou náručí k sobě blíž a když se odvážíte v důvěře přistoupit, mnohdy vás skrytě uštkneme jako had.
Jsem si vědoma nejrůznějších komentářů a připomínek, pobouření i zlosti. Ale věřím v moudrost života, lásku a dech. A tak vím, že až odezní tyto emoce budeme moci konečně, společně ruku v ruce jako muž a žena vyjít na cestu opravdového, láskyplného splynutí, které bude vycházet z našich srdcí.
S úctou nám všem Jana

Rozeznávej zázraky v maličkostech života stejně jako ve velkých věcech.

22. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Vše, co mám, je tvé. Přemýšlej o zázračnosti těchto slov, a potom nech své vědomí rozšířit tak, abys je mohl přijmout a poznat jejich pravý význam. Sleduj, jak se stávají ve tvém životě skutečností, a nikdy už nepřijímej žádná omezení, protože všechny Mé sliby se splní; nedávám prázdné sliby. Jednoduše setrvej ve víře a nikdy za žádných okolností v ní nepovol. Všechno se splní těm duším, které na Mne čekají a vkládají ve Mne všechnu svou víru a naději. Sleduj, jak se před tebou odehrává zázrak za zázrakem. Rozeznávej zázraky v maličkostech života stejně jako ve velkých věcech. Otevři své oči tak, aby ti nic neušlo; otevři své srdce a nech svou lásku plynout. Láska přitahuje lásku. Každá duše touží být milována, tak proč nedávat lásku? A jak dáváš, tak také dostáváš. Uč se však dávat svobodně bez, jakýchkoli nároků a raduj se plně ze života.


TZOLKIN 21.7.2016 12 LAMAT kin 168 galaktický portál

21. července 2016 v 9:21 Mayský Kalendář na každý den

Lamat - Hvězda - Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce Universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost
V této Treceně bylo všechno o používání inteligence, bystrosti, racionalitě a vhledu. Lamat - konzistence tohoto úsilí nám dnes dovoluje trochu uvolnění a užívat si života. Neboť ne vždy při intenzivním soustředění k nám přichází ty nejlepší nápady, ale spíše v úplné relaxaci, a to znamená - všechno pustit. Všichni o tom mluvíme, ale kdo to vlastně tak skutečně dělá?
Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodit se v této energii mívají zpravidla šťastný osud - ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, LAMAT je výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozený nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
***
Zdravím, jsem Lamat 12. Jsme potěšeni, že s vámi můžeme sdílet tento čas. Dnes bychom rádi hovořili na téma sdílení. Ve vaší společnosti je skutečně hodně nedorozumění, pokud jde o skutečnou povahu sdílení.
Často si lidé myslí, že sdílí ze srdce, ale vlastně používají své dary k manipulaci druhých.
Poznáte to podle toho, když sdílíte cokoliv s druhými lidmi ze srdce, nemáte žádnou touhu nebo potřebu říci ostatním, že jste ten, kdo udělal dobrý skutek.
Když dáváte, aniž byste očekávali cokoliv na oplátku, pak sdílíte ze srdce. Mnohokrát se lidé domnívají, že sdílí bez očekávání, ale pak přijde čas, kdy si myslí, že by jim to měl druhý člověk nějak oplatit nebo vyjádřit nějaký způsob vděčnosti.
Sdílení ze srdce neobsahuje žádné očekávání, oceňování či potvrzení. Dnes vám doporučujeme cvičit sdílení bez očekávání.
Po celý den říkejte děkuji lidem, kteří dělali věci, které jste ocenili.
Neočekávejte žádný druh poklony na oplátku.
Dělejte laskavé věci pro ostatní, aniž byste očekávali jakýkoliv projev vděčnosti.
Pokud je to možné, dělejte tyto laskavosti, aniž byste o tom komukoliv vyprávěli.
Toto skvělé cvičení praktikujte, dokud se nestane vaší přirozeností.
Udělejte si dnešní den dobrodružnou výsadbou semínek Lásky.
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde uvědoměním si svých osobních vzorců, zjistíme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to odhaluje nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den "zúčtování" všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Informácie k energiám týchto dní: MY sme tí, na ktorých sme čakali.

21. července 2016 v 6:00 Skutečný mír je uvnitř
Milovaní, v týchto dňoch k nám prichádzajú rôzne informácie o súčasnom dianí. Dovoľujem si i ja napísať niečo k energiám týchto dní. Kto má, si tam to svoje nájde. Nachádzame sa v energetickom víre diania, nielen Európa a časť Ázie, ale energetické pretlaky sú vo viacerých častiach sveta. Svet sa nachádza v dôležitom rozpoložení. Od tretieho mesiaca tohto roku sme dosiahli takú energetickú úroveň, keď sa ako zem vymaňujeme z nadvlády nízko-vibračných úrovní- polí, ktoré mali za úlohu zabrzdiť celý proces vzostupu zeme. Z hľadiska vývoja sme si vybrali určité skúsenosti, ktorými sme si mali prejsť. Nízko-vibračné úrovne a v nich operujúce energie- pre pochopenie ich budem nazývať energie- entity, si poistili tento proces rôznymi programami, ktoré nám boli zámerne vložené, aby zmarili tento plán zeme- náš plán. Preto boli infiltrované do podvedomia ľudí rôzne programy manipulácie, strachu, zabudnutia, aby sme boli odvedení od našej vlastnej cesty. Zámerne boli použité rôzne mimo zmyslové techniky, na odvrátenie pozornosti od nás samých. Akokoľvek to v tejto chvíli vyzerá a javí sa z vonka, jediné na čo si máme naozaj spomenúť je: My sme tí, na ktorých sme čakali. My sme si dobrovoľne vybrali túto inkarnáciu, túto skúsenosť, aby sme dokázali , že sme z jedného zdroja, máme svetelnú informáciu uloženú v našej DNA. Preto len prácou na sebe a vlastným pričinením môžeme svet okolo nás urobiť krajším. Len si spomenúť. Preložené do bežnej reči:Všetko dianie okolo nás má vyvolať strachy, pochybnosti o sebe, svete, našu bezmocnosť. Prosím, nedávajte svoju silu, energie tam, kde to nie je potrebné. Lebo na čo sa sústredíme to rastie.K dnešnému dňu boli z energo informačného poľa zeme uvoľnené tie programy, ktoré brzdili posun vo sfére poznania vlastnej sily. Preto je stále viac informácií o sile myšlienky, tvorenia vlastnej reality. Zem sa nachádza v prechodovom období, ktoré môže z hľadiska energií byť náročné fyzicky i pocitovo. Čo s tým? Všetkou prácou, opakujem všetkou prácou, ktorú vykonal každý jeden z nás so zámerom svetla a lásky- znamená, každou prácou na sebe, ktorú robíme- prispievame do kolektívneho diania. Oslobodzujeme sa od závislostí, programov manipulácie, a tým od energetických väzieb v tých nízkych úrovniach, ktoré k ním prináležia. Preto je tak dôležité zamerať sa naďalej na to, čo chceme mať vo svojom živote, sústrediť pozornosť na seba a svoje vnútro. Pýtať sa, čo môžem urobiť ja ako jednotlivec pre tento svet. Začať meniť svet svoj vlastný. Z nízko vibračných energetických systémov je snaha manipulovať podvedomie cez podprahové informácie a rôzne správy. Vyberajme si pre seba len to najlepšie z okolia, ktorú pravdu uznáme za tú svoju. Z pohľadu Vyššieho plánu zem dosiahla svoju energetickú úroveň, keď Vedomie Krista je plne obsiahnuté v energetickej mriežke zeme. Boli odčlenené od nás tie pridružené systémy, ktoré už so zemou nerezonovali. Boli uvoľnené sľuby duší a rôzne väzby v úrovniach a podúrovniach tých polí, ktoré z hľadiska karmy zeme aj nás kolektívu boli uzavreté . Boli uzatvorené určité odvodové polia tých energií, ktoré z hľadiska vývoja už na zem nemajú prístup. Zem dosiahla úrovne, keď k nám ako posila boli pridružené nové svetelné energetické systémy- úrovne, ktoré sme dosiahli vlastnou prácou. Priblížili sme sa k stavu Vedomiu Krista, ktoré sa plne včleňuje do našej reality, nášho sveta, nás samých. Sú nám nápomocné tie úrovne- svetelné systémy, ktoré operujú na vyššom energetickom levely. Ešte určitú dobu sme pod dohľadom. Za všetku vynaloženú prácu sa navraciame tam, odkiaľ energeticky sme vzišli. A o tom to všetkom je. O nás. My sme tí, na ktorých sme čakali. Info pre všetkých, ktorí nejakým spôsobom pracujú a chcú pracovať naďalej na sebe a a tým svojou časťou prispieť k jednote celku- K tvoreniu Novej Zeme, Nového Vedomia, našej novej reality.
Kto pracuje spôsobom čistenia energo informačných polí- je potrebné ako jednotlivci zamerať sa na vlastné doriešene záťaží v nízkovibračnej úrovni, kde je potrebné doriešiť záťaže cez podprahové manipulácie- programy ovládania a strachu. Každý môže požiadať o vedenie a vyslať zámer byť nápomocný v procese. Je potrebné požiadať o deaktiváciu programov zabudnutia, ktoré nám bránia v napredovaní- programy infiltrované ako poistka.V tomto čase jedinečnosti, keď máme pocit akoby sme sedeli na pretlakovom hrnci si uvedomme, že máme silu, energiu, vedomosti a všetky možnosti toto celé okolo nás zvládnuť. Svojim pričinením. Obrátením sa do seba si položme otázku, čo je potrebné urobiť, pochopiť, prijať v danom čase, aby sa uvoľnilo všetko nepotrebné z môjho života. A verte- verte si. O každého je postarané, každému sa dostane pomoci, kto o to požiada a vyšle zámer. Lebo nie len v jednote je sila, ale sila je u každého v nás . Uložená ako informácia, z ktorej sme vzišli. Naša svetelná informácia , náš svetelný kód, náš zdroj. Lebo my, vy, oni, ty, ja...Ja som Božia Prítomnosť. To si uvedomme a každý jeden krok, čin , myšlienku robme s týmto zámerom.
Pokojné dni nám všetkým v tomto čase jedinečnosti želám.
S láskou pre nás Eva B.
Zdroj: FB

Proč se pokoušíš hledat vedení u někoho jiného?

21. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Proč se pokoušíš hledat vedení u někoho jiného? Proč nepřijdeš přímo ke Mně? Cožpak nevíš, že Já jsem v tobě? Nevíš, že Já jsem zde, abych odpověděl na všechny tvé otázky, abych pomohl řešit všechny tvé problémy, abych vedl a řídil každý tvůj krok, jen když Mě necháš? Nikdy sám na nikoho nenaléhám. Musíš se rozhodnout Mě hledat a nalézt, a když to učiníš, Já jsem zde a čekám, abych vše převzal, čekám, abych mohl vlévat lásku do tebe a skrze tebe, čekám, abych ti ukázal cestu. Jakmile ses jednou rozhodl a dovolil Mi, abych převzal kormidlo, můžeš vše nechat být a jednoduše krok za krokem plnit Mé pokyny. Uvidíš přicházet Mé divy a slávu a spatříš, jak se v tvém životě děje zázrak za zázrakem. Poznáš, že když je nějaká věc správná a má Mé plné požehnání, nic a nikdo jí nemůže stát v cestě, protože nastane v pravý čas a v pravé dokonalosti.

1.Festival jógy Namasté 20. - 21.8.2016 Les Park Vřesovice přednáška o intuitivním malování a tetování na tělo, jeho spirituální význam. Přímá ukázka malby na tělo

20. července 2016 v 20:39 PŘEDNÁŠKY,SEMINAŘE A DALŠÍ AKCE
Srdečně vás zvu přátelé
1.Festival jógy Namasté 20. - 21.8.2016 Les Park Vřesovice přednáška o intuitivním malování a tetování na tělo, jeho spirituální význam. Přímá ukázka malby na tělo www.slunecnikvet-anna.blog.cz ,www.tetovanianna.blog.cz , http://www.namasteyoga.cz/festival-jogy/DVA BUDOU NA POLI ŽIVOTA – JEDEN BUDE NA VLASTNÍ ŽÁDOST VZAT DO PROUDU MILOSTI, DRUHÝ PONECHÁN SVÉMU ROZUMU.

20. července 2016 v 14:39 Vývoj vědomí bytostí
Veškeré posuny vědomí, chování i konání jednotlivců se dějí velmi pozvolna a přirozeně.
Zcela individuálně a automaticky, pro každého přímo "na tělo", s ohledem na všechny okolnosti. Nelze plošně a hromadně navyšovat Vědomí všech, přestože Světlo, Láska a Informace jsou pro všechny v současné době mnohem snadněji dostupné.
Vnímám duchovním zrakem i citem, že každému je všemožně pomáháno a dodáváno jen tolik nových informací a světla, kolik je schopen zpracovat a přijmout, aby se cítil co nejpohodlněji. Navyšování vědomí probíhá velmi šetrně a pozvolna směrem ke všem zúčastněným částem každé souhlasící Bytosti, která si to žádá.
Vnímám u jednotlivců velké rozdíly ve schopnosti přijmout a především včlenit nové informace a světlo do běžného života.
Všudypřítomné vysoké světelné vibrace podporují nové vzorce chování, zcela odlišné od starého paradigmatu. Jsou nepřetržitě k dispozici každému, kdo se jim otevře a nebojí se je přijmout. Nebojí se opustit starý způsob života založený na myšlení a víře, že vše lze řídit hlavou.
Kdo je schopen se pustit starého a nechat se nést PROUDEM MILOSTI ke stavům navýšeného Vědomí, velmi rychle zaznamená příjemné změny ve svém životě.
Kdo není schopen se pustit a má potřebu se držet starého, zažitého, přesto už nevyhovujícího, bude se nadále točit v bludném kruhu a stejné lekce opakovat, aniž by zažíval lehkost BYTÍ.
Vnímám opravdu velké rozdíly v pochopení procesu transformace i mezi blízkými přáteli. Kdo napořád zamával všem svým strachům a zažitým "jistotám" má vyhráno. Komu se daří navázat spojení se svým nitrem a vnímá Přítomnost skrze intuici, napojený na Zdroj, ukotvený ve svém středu, velmi přirozeně začne žít život plný radosti, lásky a štěstí.
DVA BUDOU NA POLI ŽIVOTA - JEDEN BUDE NA VLASTNÍ ŽÁDOST VZAT DO PROUDU MILOSTI, DRUHÝ PONECHÁN SVÉMU ROZUMU.
Z pravdy svého srdce Drahomila a Drahomil
Nemáme potřebu uplatňovat autorská práva a jakkoliv omezovat šíření našich příspěvků. Tlumočíme informace z kolektivního vědomí Kristovské setby, které má každý v sobě. Stačí se jen naladit a připojit.

TZOLKIN 20. 7. 2016 11 MANIK kin 167

20. července 2016 v 14:28 Mayský Kalendář na každý den

Manik - Ruka / Jelen - Síla vůle, respekt, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.
Zaměření je klíčem dne. Buluk (11) je vysoce nabitý silou a ještě zvyšuje sílu Manik, takže to vytváří docela výbušnou kombinaci, což vyžaduje jasný a stabilní směr. Pokud jí využijete správným způsobem, můžete dnes dosáhnout hodně nebo postoupit na vyšší úroveň a to zejména, pokud máte k řešení osobní problémy. Ujistěte se však, že dnešní intenzitu nevyužijete k tomu, abyste se stali arogantní nebo panovační k ostatním.
Glyf Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou. Manik jsou jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
***
Jsem Manik 11. Vítejte v čase našeho sdílení. Jsme velmi vděční za každou příležitost rozmlouvat s vámi. Dnes bychom chtěli hovořit na téma Láska, která je nejvyšší vibrací. Aby bylo možné vystoupat a otevřít se širšímu pohledu, musíte chápat a zvládat pravou podstatu Lásky. Existuje mnoho aspektů Lásky, jako je laskavost, soucit, respekt….… ale především vděčnost. Bez vděčnosti je Láska bezcenná. Láska má obousměrný charakter - dávání a přijímání. Často lidé, kteří nejsou v rovnováze, neustále vyjadřují Lásku jen způsobem dávání a službou druhým. V určitém bodu vyhoří, nezachovávají-li si dostatek energie pro své omlazení. Jiní ochotně přijímají požehnání Lásky, ale mají potíže vyjádřit Lásku druhým. Obě strany jsou mimo rovnováhu.
Láska ve své podstatě volně proudí jako jemné vlnky celým Vesmírem. Když se dotknete Lásky, máte hřejivý pocit, který je jen těžko popsatelný. Neexistují žádné podmínky, Láska svobodně dává a přijímá. Když někdo pošle láskyplné myšlenky, druhý je obdrží okamžitě. Můžete náhle cítit teplý příval energie a nevíte proč. Je velmi důležité posílat myšlenky Lásky celému lidstvu. I když většina lidí si neuvědomuje, co se děje, dostává se jim požehnání v každém případě.
Často pocity Lásky nemohou prolomit bariéry, které si lidé vybudovali kolem sebe. Z tohoto důvodu je důležité, aby byly odstraněny slepené tmavé energie, které jsou kolem nich nahromaděny. Pochopení negativních myšlenkových forem a strachů je jako sundat pavučinu z okna, aby mohlo proudit světlo.
Jakmile změníte kódy přesvědčení, které způsobují vaši oddělenost, výrazně se zvýší schopnost přijímat Lásku. Když je člověk stažen do sebe, aby se zabránilo bolesti a zranění, je to jako když zavřete dveře a nemůžete svobodně přijímat Lásku. V těchto situacích je velmi obtížné udržet si radostné pocity.
Dokud nebudete milovat všechny bytosti, všechny události a sami sebe bez podmínek - nemůžete zvládnout bezpodmínečnou Lásku.
I když existuje vlákno, které vás spojuje s původním Zdrojem, který je absolutně čistý, zbytek, který je na Zemi, s touto skutečností zápasí. Je zde však stále všudypřítomná touha být milující a laskavý pro toho, kdo se chce stát lepším člověkem. I když to může být obtížné milovat viníky - jsou to vaši největší učitelé. Jakmile se naučíte je milovat, je mnohem snadnější milovat sebe a všechny ostatní.
Navrhujeme vám vybrat si jednoho člověka, kterého je velmi obtížné milovat. Může to být například historická postava Adolf Hitler. Posílejte této osobě pocit Lásky, uvolňujte váš úsudek o jeho chování. Uvědomte si, že tento člověk byl stvořen ze stejného Zdroje jako vy a že jste holografická část oba dva.
Vezměte si dostatek času, který potřebujete na léčení Láskou druhých. Nedoufáte, že by i oni mohli odpustit vám? Přechovávání hněvu, žárlivosti, frustrace nebo jakékoliv jiné nízkoenergetické emoce vůči druhým ovlivňuje vaší schopnost být bezpodmínečně milující.
Naučit se milovat druhé bez ohledu na to, co se rozhodnou udělat, je základní podmínkou, kterou musíte zvládnout, abyste plně milovali všechny.
Nemusíte souhlasit s tím, co někdo říká nebo dělá. Nicméně jim to umožňuje jejich svobodná vůle. Je těžké to zvládnout, když si myslíte, že Bůh je nespravedlivý a trestající. Možná budete muset přehodnotit své kódy přesvědčení.
Myslete dnes na všechny kolem vás. Usmívejte se a pošlete jim velkou dávku Lásky bez ohledu na to, jakou roli hráli ve vaší historii. Najděte požehnání ve všech událostech. Po celý den odesílejte myšlenky Lásky, ctěte a buďte vděční za vaše tělo a schopnost žít v tuto dobu na Zemi. S praxí se tyto věci stanou zvykem a nahradí se tak kódy přesvědčení rozsudků. Jděte a naplňte celý svůj den požehnáním, Láskou a vděčností.
11. TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA, to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit. Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ
Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Nechte uvolnit všechno, co potřebuje být uvolněno.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Ty nežiješ podle lidských zákonů, ale podle zákonů božských...

20. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Očekávej pouze to opravdu nejlepší, očekávej splnění každé potřeby, dokonce i té zdánlivě nemožné. Nikdy se neomezuj nebo neměj pocit,že bys neměl očekávat příliš mnoho. Pohlížej na své potřeby zcela jasně, vyslov je, a potom měj plnou víru a důvěru, že se splní. Jak k tomu dojde, je třeba nechat v Mých rukou. Musím pracovat přes různé prostředníky, abych tvé potřeby splnil, ale se Mnou je vše možné. Nech tedy všemu volný průběh a dívej se, jak přicházejí Mé zázraky a sláva, vzdávej věčné díky a užívej vždy vše pro dobro celku. Ty nežiješ podle lidských zákonů, ale podle zákonů božských; proto se může kdykoli cokoli stát. Očekávej zázraky a dívej se, jak přicházejí. Měj před sebou vždy myšlenku prospěchu a hojnosti a věz, že když tak budeš činit, zaktivuješ síly, které ji uvedou v život. Čím kladnější přístup budeš mít, tím rychleji vše nastane.

TZOLKIN 19.7.2016 10 CIMI kin 166

19. července 2016 v 11:09 Mayský Kalendář na každý den

Cimi - Spojka - vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok
Spojení Lahun (10) a Cimi přináší pečující a léčivou energii, která vám pomůže prohloubit vazby se svými blízkými, obohatit osobní vztahy, uzdravit staré rány a nedorozumění, zlepšit veškeré formy snažení, úsilí a spolupráce, ve které jste zapojeni. Je to také dobrý den oslovit v meditaci předky, poučit se od nich i z jejich životů. Pouta s nimi přináší do našich životů jednu z nejmocnějších sil, je to karma, která koluje v naší krvi a to je to, co musíme v tomto životě očistit.
CIMI představuje v yucatanském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků i naší vlastní moudrost. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení.
Narození, smrt a znovuzrození jsou základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro CIMI přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
***
Jsem Cimi 10, děkujeme za váš čas a za setkání. Tématem dnešního dne je interakce. Rádi bychom vám navrhli, abyste si udělali dnes čas a komunikovali s každým, koho potkáte. Dívejte se každému do očí s úsměvem.
Uvolněte všechny rozsudky vůči ostatním.
Zaměřte se na vědomí, že každý s kým se potkáváte, pochází ze stejného Zdroje, který vás stvořil.
Dívejte se na každého jako součást sebe sama.
Pozdravte každého, kdo přichází do vašeho zorného pole. Úsměv a pokývnutí může každého pozitivně naladit na celý den.
Všímejte si reakcí lidí, někteří se od vás odvrátí, někteří se usmějí a potvrdí úsměv. Někteří výrazně oživnou.
Bez ohledu na to, jak reagují, nikoho nesuďte. Buďte stále ve svém Středu.
Toto cvičení vám pomáhá udržet vnitřní rovnováhu, ctít a respektovat všechny takové jací jsou. Každý den můžete toto cvičení opakovat, až se stane vaším přirozeným zvykem. Zkuste to, bude se vám to líbit!
10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT
V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.
TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Nejlepší způsob, jak změnit svůj život

19. července 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí
Podívejte se na svůj život… Máte pocit, že něco není, jak má být? Nemáte dost motivace? Nebo je pro vás těžké se rozhodnout, nemůžete se odhodlat ke změně?
Odpověď na tento zneklidňující pocit se dá najít ve všedních maličkostech. Způsob, kterým se vyrovnáváte s rutinou, může hodně prozradit o tom, jak nakládáte se vším ostatním.
Když jsem studoval na universitě, býval by můj pokoj mohl snadno zvítězit v soutěži o "chlívek roku". A v životě jsem měl taky chlívek. Pronásledovaly mě deprese a na všední maličkosti jsem prostě kašlal, i tak jsem měl problémů dost. Pořádkem jsem se vůbec nezatěžoval, a tak nepořádek z mého pokoje plavně přetekl do věčného nepořádku v životě.
Tyhle věci jsem si tenkrát samozřejmě nijak nespojoval. Tak to trvalo až do okamžiku, kdy jsem se rozhodl vnést pořádek do všech oblastí svého života. Konečně jsem si uvědomil, že odsunování všedních problémů podporuje odsunování problémů obecně, ve všech ostatních činnostech.
Existuje jednoduché řešení
Jednoho krásného dne to zkrátka dosáhlo vrcholu a já pochopil, že tenhle binec ve svém životě dál snášet nemůžu. Pustil jsem se do práce. Rozhodl jsem začít tím svým strašlivým pokojem. To rozhodnutí mě přepadlo docela spontánně. Věci se ovšem mají tak, že v podobné situaci je to vůbec to nejlepší rozhodnutí. Proto vás to napadne jako první.
Tahle triviální činnost mi pomohla uvést do chodu úplně jiný model života. Nehodlám tvrdit, že každodenní úklid mi totálně změnil život, ale pomohl spustit mechanismus změny. Byl to zkrátka začátek. A právě on mi pomohl uvidět všechen chaos a zmatky mého života jako celku. Uvědomit si, co mám ve skutečnosti rád, co "je na svém místě" a čeho se musím zbavit. Je-li v životě chaos, začíná se dotýkat i jeho vnějších projevů. Je tedy logické, že když změníte vnější projevy, pomůže vám to zbavit se chaosu v životě.
Jak to přeteče do jiných oblastí života
Když jsem se tedy začal starat o obyčejné rutinní věci, začaly se tyhle nové zvyky dotýkat i mojí práce, stravování, rozhodování a nálad. Začal jsem žít zdravě, přerušil jsem styky, které můj život "zatěžovaly"; rozhodl jsem se nechat university, oboru, který jsem nikdy neměl rád a pustit se do věcí, které mě zajímaly doopravdy. To všechno dohromady mi přineslo svobodu. Pochopil jsem, že věci se dostávají na svá místa. Jako bych si fakticky udělal pořádek i v hlavě.

Jak se do toho dát

Přehlédněte svůj život jako pokoj před úklidem. S čím nejste spokojeni? Je všechno na svých místech? Je snad něco nebo někdo, kdo vás zdržuje na cestě ke změnám? Existují věci, které byste rádi dělali, ale neděláte? Jakmile si tyhle věci ujasníte, pusťte se do úklidu.
Někdy člověk může začít něčím úplně jednoduchým. Jděte a udělejte něco, co jste stále jen odkládali. Začněte rozebírat domácí nepořádek, všechny ty krámy, jako já na začátku svého příběhu. Vyházejte, co nepotřebujete. Až budete mít hotovo, zamyslete se, jestli se vám aspoň trochu ulevilo, když jste se všeho toho harampádí zbavili.
Odstranění brzdících faktorů
Potom je třeba odhalit a přesně určit všechny faktory, které vás brzdí. Možná je to nedostatek vědomostí, strach, nejistota, možná dokonce někteří vaši známí. Zapište si to všechno jako seznam. Až je uvidíte sepsané všechny pěkně pohromadě, teprve si naplno uvědomíte, jak moc vás brzdí. Napište si vedle toho seznamu, co se teoreticky dá dělat, abyste odstranili konkrétní problém. Promyslete a zapište také alternativní řešení.Přiznejte si, že víte, jak řešit každý svůj problém. Jenom se vám moc často zdá, že to není možné. Strach, lenost a slabá vůle nad vámi vítězí. Je prostě jenom třeba vzít rozum do hrsti a pochopit, co všechno skutečně máme ve vlastních rukou. A vyházet všechno, co nepotřebujeme.
Joe Martino

Nehovoř o Lásce a milování; žij tak, aby každý viděl, co láska znamená.

19. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

O novém nebi a nové Zemi nesmíš pouze mluvit; záleží na tobě, abys je uskutečnil svým životem. Nehovoř o Lásce a milování; žij tak, aby každý viděl, co láska znamená. Slova bez skutků nemají význam a jsou bez užitku. Jsou jako pára, která se vypaří do ztracena. Je na tobě, abys snesl Mé království dolů na Zem způsobem svého života a svého chování, aby tvůj život byl radostným příkladem, který budou všichni chtít následovat. Nikdo nechce procházet životem přetížen, bez radosti a elánu. Požehnaný je ten,kdo přináší radost duším, které jsou přetíženy a kterým chybí životní jiskra. Vlož všechna svá břemena na Mne a přinášej radost a svobodu všem duším, s nimiž se setkáš. Staň se pro ně radostí a inspirací a odrážej Mě ve všem, co děláš, říkáš a myslíš. Buď v dokonalém klidu, když konáš Mou vůli, kráčíš po Mých cestách a oslavuješ Mě.

Měj stále před sebou svou vizi.

18. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Musíš se naučit stát na svých vlastních nohou a nalézt svou vlastní individuální cestu ke svému působení v celkovém plánu. Čerpej pouze ze Mě, z pramene všeho života a všeho stvoření; pak nemůžeš postupovat špatně. Nikdy neváhej, jestliže se tvá cesta stává obtížnou, ale jdi pevně vpřed s vědomím, že pouze dočasně procházíš namáhavým úsekem. Čím rychleji jím projdeš, čím méně odporu a nevole budeš projevovat a čím více důležitých a nezbytných lekcí na každém kroku zvládneš, tím lépe. Musíš se naučit být velmi trpělivý a vytrvalý a snadno se nevzdávat. Měj stále před sebou svou vizi. Buď si vědom, kam jdeš a čeho musíš dosáhnout, a pak svůj cíl nikdy neopusť, dokud neuvidíš,žes ho splnil. V duchovním životě nemůžeš mít zbabělé srdce. Vyžaduje vnitřní sílu a poznání, kterým nemůže nic otřást ani je vyvést z rovnováhy. Kéž spočívá tvá síla a jistota ve Mně.


TZOLKIN 18.7.2016 9 CHICCHAN kin 165 galaktický portál

18. července 2016 v 0:49 Mayský Kalendář na každý den

Chicchan - Had - Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.
Mayové spojovali číslo devět s životem a posvátnými obřady. Spojení Bolon (9) s intenzivními energiemi Chicchan představuje den velmi příznivý pro vlastní osobní rituály. Žádejte o vitalitu, jasnost, porozumění vaší duši a účelu cesty. Pracujte na vaší spirituální, fyzické a mentální síle tím, že cvičíte, ctíte právo na zdraví, řešíte osobní i mezilidské problémy, vybíráte si štěstí, radost a věnujete čas meditaci a vnitřnímu klidu.
DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO,
O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE
Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.
Symbol Hada zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti a symbolem plodnosti a životní síly. Mayové říkají, že v tento den se rodí šamani. Nativní Chicchan se často stávají duchovními mystiky. Jsou velmi charismatičtí.Výzva pro dnešní den: naučte se rozvíjet hluboké chápaní života, zaměřte se na duchovní i fyzickou vitalitu. Dny skvělé pro modlitby a prosby.
***
Jsem Chicchan 9. Děkujeme vám za dnešní návštěvu u nás. Dnes bychom se chtěli podělit o postřehy týkající se zázraků. Bylo mnoho zázraků, ke kterým došlo během věků v důsledku modliteb. Rádi bychom vám nabídli určitý pohled, jak se tyto věci dějí. Věřte, že existuje nepřeberné množství možností a dnes s vámi budeme sdílet některé všeobecné omyly těchto časů.
Když člověk nastaví záměr a zavolá své Vyšší Já, Průvodce nebo Anděly, je možné začít nastavovat možnosti pro záměr, který se má realizovat. Když se ale houpete sem a tam se svými úmysly, pak se pro nás stává velmi obtížné, aby se věci daly do pohybu. Vášeň a nadšení je velkou motivací, což si získá naši pozornost a je to pro nás zpráva, že váš záměr myslíte vážně. Lidé mají sklony mít neustále kočovné myšlenky, my ale čteme jen ty, v kterých je nadšení.
Pokud jste uvedli záměr s nadšením, dáme události do pohybu tak, aby se zážitek stal. Například rodině dojdou potraviny a potřebuje peníze na nákup. I když neexistuje žádná oficiální žádost či modlitba, registrujeme a slyšíme přání otce díky silné citové potřebě. Nemůžeme zasahovat a poskytovat peníze, pokud k tomu nemáme oprávnění vašeho Vyšší Já. V tomto případě tedy není žádná oficiální žádost, kterou by otec podal. Je rozrušený, neví jak uživit svojí rodinu a jeho myšlenky jsou tímto emocionálně nabité.
Jeho Průvodci mají tedy povolení od Vyššího Já zasáhnout. Formulovali plán, který mu zajistí peníze na jídlo. Mohou zařídit jednu nebo několik možností. Například zajistí, že půjde bohatý člověk a omylem odhodí bankovku v místě, kde je pravděpodobné, že ji otec najde. Možná se zrodí v jeho hlavě nápad, jak si peníze vydělat. Možná, že ho napadne něco prodat, pronajmout.
Velmi často se stává, že tyto příležitosti minete. Možná bankovku někdo najde a odevzdá ji na policii. Možná bankovku někdo viděl první a nechal si ji. Otec může odmítnout pracovní příležitost nebo je emocionálně připoután k věci, kterou by mohl prodat. Opomíjení příležitostí se stává poměrně často, protože člověk očekává, že obdrží pomoc v nějaké formě a tak si první příležitosti ani nevšimne.
Mnoho lidí se vroucně za něco modlí, ale jejich modlitba není vyslyšena. Existuje pro to mnoho důvodů. Někdy se modlitba týká dalších lidí, což může být v rozporu s jejich nejvyšším dobrem. To je právě ten důvod, proč vás žádáme o formulku: pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, hladce a elegantně, při každé vaší žádosti.
Jak jsme uvedli výše, mnoho modliteb bylo vyslyšeno, ale nebylo splněno, protože přišly v podobě, kterou jste nerozpoznali. Určitě znáte příběh o muži, který prosil o záchranu před povodní, ale zároveň lpěl na svém domě. Byly mu poslány dva čluny a vrtulník, ale ten člověk se nabídce bránil, protože čekal na Boha, který mu pomůže. Neuvědomil si, že Bůh mu poslal tři záchranné prostředky jako odpověď na jeho žádost. To je běžný problém, který vzniká, když odpovídáme na vaše žádosti.
Dalším problémem jsou vaše obavy a kódy přesvědčení. Můžete vroucně žádat o pomoc při hledání nové práce. Posíláme vám do cesty mnoho příležitostí, ale odmítáte tyto nabídky z mnoha důvodů: neplatí dost, nedávají žádné zdravotní výhody, je to daleko od domova, nemáte dost schopností, práce je podřadná, atd. To vše jsou důvody k nepřijetí pozice, ale může se v tom skrývat možnost, jak se přiblížit k práci svých snů. Možná nakonec zjistíte, že předchozí důvody, by nebyl až takový problém. Mnozí z vás nevydávají dostatečné úsilí práci si najít nebo jsou líní nebo čekají, až jim někdo vše položí do náruče.
Nejhorší pro nás je, když jste "nemastní, neslaní". Můžete si nastavit záměr, například - chci partnera. Pak dostanete strach a řeknete svým přátelům: "Miluji svou samotu". Chodíte tam a zpět. Pokaždé, když dostanete míč do hry v jednom směru, změníte názor a my můžeme začít znovu. Mnoho duchovních Pomocníků pomáhá jen s jednoduchými úkoly, protože nechtějí být vašimi Průvodci na plný úvazek.
Pamatujte si, že modlitba bez odpovědi, je často nejlepším řešením. Existuje mnoho lidí, kteří se modlí, aby vyhráli v loterii, ale už jste pozorovali, co se stalo, když vyhráli velkou sumu peněz? Mnoho jich bylo zavražděno, spáchalo sebevraždu nebo se léčilo na deprese. Možná výhra v loterii není ve vašem nejlepším zájmu.
V podstatě všechny modlitby jsou vyslyšeny, ale jsou chvíle, kdy člověk vyjádří touhu po něčem, co není v jeho nejlepším zájmu. V té době se snažíme intuitivně ukázat způsob, že je nejlepší nechat jeho modlitby nevyslyšené. Často si těchto zpráv ani nevšimnete. Věřte, že zázraky se dějí často jako výsledek spolupráce mezi jednotlivci, ale existuje mnoho složitostí. Máme co do činění se sedmi miliardami lidí a každý má různé požadavky. Mnoho z těchto požadavků je nad rámec parametrů Universálních Zákonů a nemohou být vyslyšeny. Avšak prosby, které směřují k vyšším frekvencím, jsou s největší pravděpodobností vyslyšeny. To, co je nízkofrekvenční, nebude vyslyšeno vzhledem ke zvyšování frekvence Země.
Zde je několik parametrů pro splnění vašich záměrů:
Mějte jasný záměr. Věřte intuici, synchronicitám a svým pocitům. Zeptejte se, zda je vaše žádost pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Odstraňte obavy a kódy přesvědčení, které brání splnění požadavku. Přijměte nezbytná opatření, aby se záměr stal realitou.
Takže to je tak v kostce. Ti z vás, kteří mají jasno, s námi mohou komunikovat. Je naší touhou ukázat vám, jak nejlépe můžete uplatnit své schopnosti a talenty, aby se váš život naplnil úžasem a vzrušením. Loučíme se a doufáme, že budete o našich slovech přemýšlet a objevovat nové způsoby modliteb a uvolníte bloky, které vás drží od všeho, co si přejete.
9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit své pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny s Tónem DEVĚT hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 17.7.2016 8 KAN kin 164

17. července 2016 v 10:19 Mayský Kalendář na každý den

Kan - Zrno - Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex
Dnešek je obzvláště příznivý pro naplnění hojností a plodností. Kan představuje nové potomstvo, růst a zvyšování budoucí generace, zatímco Uaxac (8) je pro Maye jedním z nejposvátnějších čísel obsahující energii celistvosti a dokončení. Společně Uaxac a Kan vytváří hojnost ve všech formách, nejen fyzických či finančních zdrojů, ale i hojnost Lásky, radosti, potěšení, svěžích nápadů, respektu, úcty, důstojnosti, volného času a pevného zdraví. Otevřete se těmto darům!
Symbolika Kan představuje latentní potenciál klíčení semene, sexuální zralost, plodnost a připomíná nám, že vděčnost vede k hojnosti. Záměr narození v den Kan umožňuje svým studentům být moudrým a bohatým. Jsou to Mistři všech umění. Pozor na nekontrolovatelnou smyslnost, z které nemůže vyjít skutečný vztah. Výzva dnešních energií je: pěstujte rovnováhu, buďte v přírodě a požádejte o hojnost v jakékoliv oblasti života.
***
Jsem Kan 8. Děkujeme, že jste se k nám v tento čas připojili. Dnes bychom chtěli mluvit na téma nekonečných možností. Existuje mnoho dveří, které se nyní otevírají. Měli jste je vždy k dispozici, ale v tomto čase historie světa jsou více dostupné, než kdy před tím.
Závoje mezi dimenzemi jsou stále tenčí, protože vzdálenost mezi frekvenčním pásmem, kde žijete je kratší. Začíná prosakovat do vyšších frekvencí. To je podobné jako radiový kanál. Jakmile otočíte knoflíkem blíž k frekvenci, navážete s ní spojení. Zpočátku to může být zkomolené, ale čím blíže jste, tím je signál jasnější a příjem čistý.
Tyto dveře nebo Portály, o kterých mluvíme, pracují hodně podobným způsobem. Na Zemi existuje mnoho míst, kde jsou tyto Portály fyzicky umístěny, a kterými bytosti z jiných dimenzí byly schopny vstoupit i opustit tuto dimenzi. Donedávna bylo mnoho Portálů zapečetěno kvůli energii těch, kteří přicházeli na Zemi experimentovat, ale nedávno byly opět zpřístupněny. Hlavním důvodem, proč jsou již zpřístupněny je, že nízké frekvence (urážky, ovládání, manipulace) a Země se posunuly výš do vyšších frekvencí.
Existuje mnoho vchodů, které byly otevřeny, což umožňuje duším, které byly na Zemi uvězněné odejít a i těm, kteří se rozhodli zůstat v neviditelné říši, jejichž čas na Zemi vypršel. Existuje nepřeberné množství důvodů proč tyto duše, kterým říkáte Duchové, na Zemi zůstávaly. Z velké části je už jejich práce hotová nebo je jejich frekvence nízká, což jim brání pokračovat na cestě Vzestupu. Proto musí jít dál.
Hlavní typ vchodů, o kterých chceme mluvit, má jinou povahu. Tyto vchody se otevírají, jakmile jdete po své cestě. Například jakmile máte nějaký jasný záměr, přejete si konkrétní věc, například dobře placenou a inspirující práci a začnete podnikat kroky, aby se tento cíl stal skutečností.
Začněte si uvědomovat synchronicity, které se stávají během dne, následujte své vedení a sledujte různé příležitosti (dveře). Každým krokem dávejte pozor na intuici a pocity a rozhodujte se, jestli jsou tyto možnosti opravdu to, co chcete. Nespokojte se s ničím menším. Vytvořte situaci, která umožní, aby se to stalo. Vyberte dveře, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.
Věřte, že někdy to, co se zdá jako špatné dveře, vás může dovést k něčemu lepšímu. I když jste vybrali "špatné" dveře, můžete potkat někoho nebo získat určité dovednosti. To je to, co vás přivedlo právě k těmto dveřím podle nejlepšího výběru. Klíčem k úspěchu není nechat se zviklat obavami a kódy strachu. Mějte odvahu a věřte, že ve skutečnosti nejsou žádné špatné dveře. Možná tam může být promarněná příležitost, ale i v ní leží nepřeberné množství učebních lekcí a zážitků.
Pohybujte se každým dnem hledáním dveří k příležitostem. Vystupte ze své zóny pohodlí a otevřete dveře, abyste viděli, co za nimi je. Můžete najít dokonalého partnera, kariéru nebo dobrodružství, které leží přímo před vámi. Žijte svůj život naplno, protože žijete opravdu v době největších kuriozit a dobrodružství!
8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. Vy držíte v ruce kouzelnou hůlku. Vy spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE
Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.
Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace. Jak nahoře, tak dole. Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Vše je tak těsně provázáno, že nemůžeš oddělit jedno od druhého - Já v tobě a ty ve Mně.

17. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Hleď, aby vše, co děláš, bylo zasvěceno Mně a vedlo ku prospěchu celku. Když žiješ pro celek, vlastní já je zapomenuto ve službě bližním a když sloužíš jim, sloužíš Mně. Vše je tak těsně provázáno, že nemůžeš oddělit jedno od druhého - Já v tobě a ty ve Mně. Já jsem ve všem a v každém; s jsem tedy v tvém sousedu, v tvém příteli a stejně tak i v tvém nepříteli. Kdekoli jsem Já, tam je láska, protože Já jsem láska. Naplň své srdce a mysl láskou, protože všichni na ni kladně reagují, neboť láska v každém probouzí to opravdu nejlepší. Kde je láska, tam je Můj Duch, a kde je Můj Duch, tam je zdroj tvého duchovního života. Hledej stále odpověď na život hluboko ve svém nitru a neztrácej více čas jejím,hledáním ve vnějším světě.

PROHLÁŠENÍ MUŽŮ K ŽENÁM

16. července 2016 v 9:51 Krása muže


Milá Ženo,
stojíme dnes před tebou jako muži odhodlaní stát se v každém ohledu více vědomými. Cítíme hlubokou lásku, velký respekt a rostoucí úctu k ženským darům. Cítíme tak hlubokou lítost nad destruktivními činy nevědomého mužství v minulosti a v přítomnosti. Chceme se za ně dnes omluvit, abychom se společně mohli vydat dopředu, do nové éry spolutvoření. Když se stávám více vědomým, více si uvědomuji hru ženské a mužské energie v sobě, v tobě a ve všem živém. Vím, že máme všichni přístup k celému spektru těchto energií. Stále více si také uvědomuji dimenzi, která přesahuje všechny duality, která je svobodná a volná jako obloha. Zavazuji se k prožívání mužské síly, která nás uctívá a oslavuje jako rovné.
Vím, že abych tě mohl skutečně uctívat jako multidimenzionální ženu, musím být plně přítomný sám v sobě a se svými dary, o které se s tebou mohu dělit. Můžeme společně vytvořit velké zázraky tím, že budeme podporovat jeden druhého vědomým způsobem, chovat se k sobě s respektem a uctívat božství projevené formou mužské a ženské energie. Jako muži jsme se k ženství často chovali nevědomě. Je mi líto, že ženy a ženská energie byly po tak dlouhou dobu podřizovány a utlačovány. V historii vás muži znásilňovali a zneužívali, pálili vás na hranicích a kupovali a prodávali vaše těla pro sexuální potěšení., využívali vás pro politické a náboženské účely, nutili vás skrývat tváře nebo dokonce odřezávali vaše orgány sexuálního potěšení. Možná jsem tyto věci nedělal já sám, ale jsem si vědom sil skrytých v nevědomé mužské psyché, které mají tendenci dominovat. Mnoho mužů, kteří vás zneužívali a utlačovali, již nežijí. Mezi těmi, co žijí, je mnoho těch, kdo nejsou schopni se omluvit, protože stále zůstávají uvěznění ve svém vzteku, strachu a studu.
Jménem všech mužů se vám omlouvám za naše nevědomé činy, které jsme způsobili rozzuření, vyděšení a v zajetí destruktivních sil v našem nitru. Teď činím volbu již dále tyto síly neživit, ani se jimi nenechat ovládat. Nabízím ti omluvu a doufám, že můžeme začít znova, ve jménu spolutvoření. Přiznávám, že náboženství několika posledních let byla založena a šířena hlavně muži. Často jsme se chovali, jako bychom měli ve věci Boha poslední slovo. Výsledkem bylo potlačení spirituality, která více cítí srdcem a propojuje. Nyní se zavazuji k uctívání. ženské spirituality. Vážím si vašeho hlubokého propojení se zemí. Vztah mužů k naší planetě a jejím zdrojům byl často motivován soutěživostí, ziskem a dominancí. Chybně jsme předpokládali, že expanze nás ochrání před zkázou a v tomto procesu jsme ublížili posvátnosti Země a narušili její přirozené rytmy. Zavazuji se, že budu naslouchat hlasu své intuice, která ví, jak můžeme naši planetu uzdravit. Jako muži jsme často znevažovali cítění a intuici ve prospěch vnímání založeném na datech a logice. Tato cesta byla pravděpodobně nutná k posunu lidského rodu za hranici zvířecích pudů a předsudků, ale cestou jsme ztratili schopnost cítit život srdcem. Slibuji, že budu respektovat umění intuice, cítění a moudrost ženského srdce. Takže společně je můžeme spojit do vyváženého životního pohledu, který zahrnuje všechnu moudrost.
Uctívám krásu a celistvost tvého těla. Když budeme jeden druhého vědomě uctívat prostřednictvím těla, láska, kterou můžeme vytvořit, nemá hranice. je mi líto, že muži zneužívali tvou krásu formou obchodování, prostituce, pornografie. V zajetí touhy jsme často postrádali schopnost požádat o intimitu s vděčností a přijmout NE jako odpověď. Odmítám jakoukoli formu obchodování s ženskou krásou a respektuji, že Tvé tělo patří tobě. Ctím tvou schopnost mírového řešení konfliktů, tvou schopnost se omluvit a velkoryse odpustit. Muži vedli nekonečné války proti vlastním nesouhlasům. Ve jménu obrany našich zemí a ochrany rodin jsme se stali závislými na boji samotném. Je velmi vzácné objevit invazi nebo válku vyvolanou ženami. Omlouvám se za to, že jsme vás vtáhli do těchto konfliktů, a za znásilnění, vraždy, zlomená srdce a zničené rodiny, které byli výsledkem těchto válek, Vítáme tvou moudrost při vytváření světa, který se obejde bez destrukce. Vážím si tvé schopnosti naslouchat tělu a jeho potřebám potravy, odpočinku a potěšení. Oslavuji tvou schopnost věnovat pozornost tomu, co je teď a tady. Muži jsou často tak zaneprázdněni svými cíli a výsledky, že se vyčerpají a stanou se nedosažitelnými pro vztah. Vím, že jste často spoluvytvářeli tuto nerovnováhu tím, že jste byli frustrované z nenaplněné touhy po spojení. Nyní je na nás obou, abychom našli vyváženou cestu. Vážím si tvého soucitu a smyslu pro spravedlnost. V naší společnosti je systém justice veden muži - soudci, policisty,s vězením a principy trestu. Přeji si, abys s námi spolupracovala a vnesla do tohoto systému své srdce. Uvědomuji si také, že globální ekonomika byla často řízena nevědomým mužstvím, které zanechalo esenci nedostatku a chamtivosti. Vím, že můžeme pracovat společně a vytvořit systém, který přinese více péče. S omluvou za zranění, která jsme ti způsobili si uvědomuji, že i já a mnoho mých bratrů jsme byli zraněni našimi matkami, sestrami, našimi partnerkami a expartnerkami. Jsem otevřený k bolesti, kterou z toho v sobě cítím a jsem ochotný ji nechat odejít. Odpouštím ti tvé jednání, které pramenilo z nevědomosti a odpouštím i sobě a všem mužům, že jsme tak dlouho spali. Od dnešního dne budu ochraňovat tvé srdce jako posvátný chrám, který vskutku je, a zavazuji se uctívat ženský princip v tobě, v sobě a ve svém vztahu ke všemu živému. Vím, že opuštěním minulosti a spojením našich darů v přítomnosti můžeme vytvořit skutečnou synergii a nebude existovat nic co bychom nedokázali.
SPOLEČNĚ MŮŽEME VYTVÁŘET ZÁZRAKY!