close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červenec 2016

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 17.7. - 24.7. 2016

26. července 2016 v 9:22 Mistr Hilarion

Milovaní,
na vyšších rovinách existence se toho děje mnoho, odehrává se mnohé. Svět, jak ho znáte, prochází očistou na všech úrovních. Znamená to prosít, zpracovat a rozpustit mnoho vrstev, které jdou napříč generacemi. Neinformovanému pozorovateli se zdá, že se svět zbláznil, ale tak to není, je v tom vyšší smysl a na to vy - pracovníci Světa, musíte pamatovat a soustředit se na to. Je to znamení, že je ve vašem světě cítit větší světlo. Nicméně, pracují však i jiné síly, které se snaží zmařit dopad těch vyšších frekvencí a energií tím, že vytvářejí mezi lidmi na celém světě zmatek, bolest, a utrpení.
Takže se o vládu nad světem snaží dvě různorodé polarity. Ti, co patří ke Světlu, co udržují světlo, si jsou velmi dobře vědomi, že jejich účast je klíčová a že je to působení na bázi nenásilí. Chápou, že se jedná o jejich působení na energetické úrovní, na úrovni záměru, aby mohly zvítězit Světlo a Božský plán. Jak se vrstvy očišťují, mnoho toho, co bylo drženo v DNA a v srdci každého člověka na planetě vychází na povrch, je vyneseno, očišťováno a je to velmi nepříjemné. Někdy je to vysilující, ale nakonec ve výsledku přichází větší vnitřní svoboda.
Nebojte se, milovaní, více otevřít svá srdce. Toto je čas, toto je okamžik, kdy se musí projevit vše, čím jste. Mezi vámi je mnoho těch, co se cítí unaveni, kdo se stávají otrávení a cyničtí - myslí, že se na planetě nikdy nic nezměnía my jim říkáme: prosím, udržujte své světlo, udržujte vizi mírového světa. Může to přijít v mžiku, pokud bude sjednocena úroveň, která bude tuto vizi mírového světa udržovat; stane se to, dojde k tomu. Neztrácejte naději, neztrácejte víru. Světlo je tady, světlo DĚLÁ svoji práci.
Každý člověk na planetě hledá v srdci odpovědi. Ptá se, touží po lepším životě, po lepším způsobu života a bude to narůstat a bude se to u lidí na celé planetě vyskytovat čím dále, tím častěji. Intenzita emocionálních těl lidstva světa roste, takže tato doba je testem. Je to doba, kdy je od každého žádáno, aby si vybral:nechat odvést svou pozornost destrukcí v podobě světových událostí, k nimž dochází, anebo si zvolit, že bude soustředěn a uzemněn v pravdě své bytosti, v pravdě svého původu, v pravdě, že je dítkem Božím a že každý člověk na planetě je stejný.
My, z vyšších dimenzí, se na vás díváme, milovaní pracovníci světla, a vidíme, že si přejete manifestovat a zažívat nejvyšší výsledek, ale že se stáváte netrpělivými, že si myslíte, že to, o co jste se mnoho desetiletí snažili, se vlastně nikdy neuskuteční. Je čas udržovat si svou víru a své přesvědčení, že k nejlepšímu možnému výsledku a pozitivnímu konečnému výsledku toho, co předpověděl a nařídil Bůh, dojde. Neustávejte ve svém snažení. Stojíme s vámi v tomto velkém díle, podporujeme vás a dodáváme vám sílu.
* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 10.7. - 17.7. 2016

26. července 2016 v 9:20 Mistr Hilarion

Milovaní,
události, které se ve světě dějí, nabývají na intenzitě a četnosti. To není náhoda, milovaní, je to záměrné, je to plán. Buďte si vědomi toho, že jsou to ti, kdo jsou u moci, kteří jednají tak, že to není pro nejvyšší dobro lidstva, ani planety. Abyste tyto energie potlačili, vy, pracovníci Světla, musíte pokračovat v udržování Světla, pokračovat ve víře, že vše je dobré a správné a vhodné. Když vy nebudete udržovat tyto zásady, kdo jiný to v těchto časech udělá? Prosím, chápejte, že tyto energie způsobují v srdcích lidstva probuzení. Bez ohledu na to, jak hrozivě to vše, co se děje, vypadá a jaké obavy vzbuzující události se ve světě dějí, vězte, že tyto akce působí a probouzejí v lidstvu jeho "vyšší srdce".
Opravdu, vše, co bylo spuštěno, pracuje proti těm, kdo se snaží vytvořit chaos. Čím víc se snaží tento chaos vytvořit, tím víc lidí na světě se noří do sebe a jedná, mluví a myslí ze srdce. To má za následek, že se pozvedává vše, co se děje, a neguje se vše, co bylo podniknuto s cílem vytvořit utrpení a to přináší planetě vyšší vibrace a frekvence. Snažte se proto, milovaní, dívat se za vnější zdání, snažte se vidět širším pohledem to, co se děje, abyste v tom nezůstali zaháčkováni. Chápeme, že je to těžké, stát nečinně a pozorovat, jak k tomuto chaosu dochází. Je těžké pozorovat, jak je takto špatně zacházeno s vašimi sestrami a bratry.
Nejlepší způsob, jak můžete vy, pracovníci Světla pomoct, je uchovat a udržovat své Světlo a svou víru, že se vše odvíjí dle Božího Plánu. Bez ohledu na to, co všechno tyto chaotické síly na lidstvo vrhají, lidstvo má v sobě sílu otočit to a to právě dělá. Pouze to v mainstreamových médiích nevidíte. Víc a víc lidí na celém světě si začíná být vědomo akcí, které se dějí a ti, kdo ten chaos přináší, stále nechápou, že staré paradigma se zhroutilo a převažuje nové paradigma jednoty, míru, harmonie, spolupráce a lásky. A bude převažovat!
Lidé na celé planetě začínají pokládat zásadní otázky. Proč v roce 2016 dvacátého prvního století jdou věci pozpátku, anebo se zdá, že jedou pozpátku? Zdá se, že nedošlo k žádnému posunuv lidských právech, ani ve věcech vzájemného respektu k druhýma přece, toto vše přichází k lidstvu, aby se na to podívalo - aby se každý člověk mohl podívat do sebe a zjistit, co v něm samotném to povzbuzuje a umožňuje, aby se to dělo ve vnějším světě.
Zjistit, kde v sobě má rasistické názory, neláskyplné myšlenky, vražedné myšlenky, protože,vězte, lidstvo je tvůrcem všeho, co se děje. Proto vám radíme, abyste se nedívali na běžné zpravodajství. Proto vám doporučujeme, abyste se zdržovali v přírodě, kde se můžete naladit na to, co je nejvyšší a nejlepší, co vám umožní, aby vaše fyzické, mentální, emocionální, astrální a éterické tělo byly v harmonii a rovnováze. To vám pomůže, abyste zůstali sladěni s vašim Božstvím.
Poskytujte vaši lásku a podporu lidem jiné pleti a různým etnickým skupinám. To, co se děje, je nepřijatelné na všech planetách ve vesmíru. Pokud si vy, lidé, přejete pokročit a rozvíjet se, musíte se stát výrazným hlasem opozice vůči všemu, co se děje, kdy není zacházeno s vašimi bratry a sestrami jako s takovými.
Je nejvyšší čas, aby na této planetě navždy skončily všechny tyto archaické metody a akce! Člověk nemusí vyjít do ulic, aby zvedal pěsti na protest - aby proti němu zakročily různými metodami úřady, které by blokovaly to, co si přeje podpořit. Stačí pouze jít ke kořenům všeho čím opravdu jste - dítkem Božím.Každý, bez ohledu na rasu, víru a barvu, má v srdci stejné světlo a u duší není žádného rozdílu! Milovaní, jsme Jedno!
Lidstvo teď stojí na rozcestí:jsou zde ti, kdo chtějí války, začít válku, přestože to není nutné. Lidstvo se posunulo - za válečné štvaní, za ne-projednávání. Posunulo se za potřebu použít hrubou sílu na porobení jiných národů, porobení svých sester a bratrů.
A tak žádáme pracovníky Světla, aby posílali svou lásku a své světlo, své léčení, svůj soucit všem těm, kdo byli zasažení chaosem, který se pravidelně a metodicky ve světě děje. Buďte vědomí, probuďte se! Dívejte se, co se vlastně děje. Děje se to pravidelně, všimněte si to. Všímejte si toho- zaznamenejte si data, časy, jak se to děje. Je v tom cyklicita, vzorec - a když ten vzorec, ten cyklus rozeznáte, pak můžete těm aktivitám čelit energetickými a láskyplnými prostředky.
Na této planetě ve skutečnosti nejsou žádné oběti, jsou zde pouze ti, kterým chybí uvědomění! Jakmile uvědomění přijde, existuje mnoho cest, kterými lze jít, abyste potlačili a neutralizovali vše, co se děje. Začíná to ale u každé lidské bytosti a tak vám radíme:pozvedněte pochodeň svobody, jednoty, míru a harmonie a držte ji vysoko. Udržujte si svůj postoj - kdekoliv se na planetě nacházíte, je to místo, kde v této době sloužíte nejvyššímu záměru. Vidíte, milovaní? Držte svůj transparent vysoko, držte pochodeň; vše co potřebujete, máte v sobě.
* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Nevyprávějte o svých plánech «Drž jazyk za zuby, závist tě nezhubí».

26. července 2016 v 9:14 Vývoj vědomí bytostí
nevypravejte

Všimli jste si, že o životě opravdu bohatých lidí je máloco známo? A že i když třeba vlastní letadlo a přepychový palác na Madeiře, chodí docela nenápadně oblečeni? Někdo si možná řekne, že to je z lakoty nebo pod vlivem paranoidních obav z tajných služeb. Důvod ale bývá jinde.
Jeden můj vlivný známý mi tu věc vysvětlil. Skutečný úspěch se nesnese s upovídaností a chlubením, prohlásil. Jeho dcery se prý až kolem své třicítky dozvěděly, že otec má k dispozici osobní letadlo.
Moje babička o tomto druhu sdílnosti říkávala: «Drž jazyk za zuby, závist tě nezhubí». Nikdo by neměl znát váš život, mít přehled o vašich úspěších, o chystaných záměrech, o způsobu jednání, pro který jste se rozhodli, nikdo by neměl nic vědět o vašich neúspěších a nezdarech. Nejste povinni někomu něco vysvětlovat.
A to, co platí pro štěstí a úspěch, platí také pro vaše plány a cíle. Jestliže rozhlašujete své plány, své úmysly, budete je s největší pravděpodobností jen těžko naplňovat. Přestanou totiž být lákavé, vždyť už jste je rozhlásili celému světu a vaši přátelé a známí už nad nimi patřičně zaplesali. Motivace k jejich dosažení se kamsi vytratila… Nehledě na prostou skutečnost, že vás někdo může předběhnout. Nebo doběhnout.

Pamatujte:

1. Nevykládejte o svém štěstí na Facebooku, chcete-li šťastni zůstat.
2. Nepředvádějte své deprese s cílem nápravy čehokoli.
3. Nevyprávějte každému o svých snech a cílech, chcete-li jich dosáhnout.
4. Nepotřebujete schválení svých známých, abyste mohli jít vpřed.
5. Nevystavujte reklamu na vlastní život na Instagramu, aby každý pochopil, že máte svou cenu.
6. Nejste povinni někomu dokazovat a vysvětlovat své úspěchy.
7. Držte jazyk za zuby.
Uvidíte, jak šťastní, nezávislí a klidní budete. A zejména - bude se vám dařit v dosahování předsevzatých cílů.

Nevyprávějte o svých plánech

26. července 2016 v 9:13 Vývoj vědomí bytostí
nevypravejte

Všimli jste si, že o životě opravdu bohatých lidí je máloco známo? A že i když třeba vlastní letadlo a přepychový palác na Madeiře, chodí docela nenápadně oblečeni? Někdo si možná řekne, že to je z lakoty nebo pod vlivem paranoidních obav z tajných služeb. Důvod ale bývá jinde.
Jeden můj vlivný známý mi tu věc vysvětlil. Skutečný úspěch se nesnese s upovídaností a chlubením, prohlásil. Jeho dcery se prý až kolem své třicítky dozvěděly, že otec má k dispozici osobní letadlo.
Moje babička o tomto druhu sdílnosti říkávala: «Drž jazyk za zuby, závist tě nezhubí». Nikdo by neměl znát váš život, mít přehled o vašich úspěších, o chystaných záměrech, o způsobu jednání, pro který jste se rozhodli, nikdo by neměl nic vědět o vašich neúspěších a nezdarech. Nejste povinni někomu něco vysvětlovat.
A to, co platí pro štěstí a úspěch, platí také pro vaše plány a cíle. Jestliže rozhlašujete své plány, své úmysly, budete je s největší pravděpodobností jen těžko naplňovat. Přestanou totiž být lákavé, vždyť už jste je rozhlásili celému světu a vaši přátelé a známí už nad nimi patřičně zaplesali. Motivace k jejich dosažení se kamsi vytratila… Nehledě na prostou skutečnost, že vás někdo může předběhnout. Nebo doběhnout.

Pamatujte:

1. Nevykládejte o svém štěstí na Facebooku, chcete-li šťastni zůstat.
2. Nepředvádějte své deprese s cílem nápravy čehokoli.
3. Nevyprávějte každému o svých snech a cílech, chcete-li jich dosáhnout.
4. Nepotřebujete schválení svých známých, abyste mohli jít vpřed.
5. Nevystavujte reklamu na vlastní život na Instagramu, aby každý pochopil, že máte svou cenu.
6. Nejste povinni někomu dokazovat a vysvětlovat své úspěchy.
7. Držte jazyk za zuby.
Uvidíte, jak šťastní, nezávislí a klidní budete. A zejména - bude se vám dařit v dosahování předsevzatých cílů.

TZOLKIN 26.7.2016 4 BEN kin 173 galaktický portál

26. července 2016 v 9:07 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
Domov je naše hlavní škola. Je to místo, kde jsme vychováváni, kde se dozvíme o životě víc, než kdekoliv jinde, kde je utvářena naše identita, chápání světa a lidských vztahů. Ale domov je také uvnitř vás - emocionální, duševní či spirituální domov, kde pobývá jádro bytí - kříž prolnutí všech domovů, které nás činí kompletní a rozhodně žádný z nich by nebyl úplný bez něhy, rovnováhy, soucitu, odpovědnosti, praxe a životních zkušeností.
Přestože atributem Ben je kukuřice, nebo rákos, skutečný význam symbolu je dodnes záhadou. Tento den sestoupil Bůh z Nebe na Zemi a glyf tedy znamená příchod Boha Quetzalcoatla. Být narozen v den Ben je považováno za znamení velkého štěstí. Nativní Ben působí jako pilíře tohoto světa, jsou všemi respektováni. Den Ben je dobrý pro požehnání domova, nebo opravu domu.
DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT NAŠEMU DOMOVU
Přestože atributem Ben je kukuřice, nebo rákos, skutečný význam symbolu je dodnes záhadou. Tento den sestoupil Bůh z Nebe na Zemi a glyf tedy znamená příchod Boha Quetzalcoatla. Být narozen v den Ben je považováno za znamení velkého štěstí. Nativní Ben působí jako pilíře tohoto světa, jsou všemi respektováni. Den Ben je dobrý pro požehnání domova a opravu domu.
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů. Význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe, je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
BEN je mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více Světelné energie, tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší, co v nás je, zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Jsem Ben 4. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Dnes bychom chtěli hovořit na téma prostor Lásky. V pozemské rovině je Láska hodně nepochopená. Když se člověk zamiluje do někoho jiného, je to především "Láska na první pohled" - emoce postavené na systému přesvědčení a zkušenostech. Většina vztahů se rychle rozvíjí, ale často rychle končí zneužitím a lidé jsou více zraněni, než když se poprvé setkali. To se děje to té doby, dokud stavíte představu dokonalého partnera na vratkých základech. Mnoho lidí je plno rozsudků a přesto chtějí, aby je partner bezpodmínečně miloval. Takto to nebude fungovat nikdy. Mnozí chtějí partnera, který jim slíbí, že je nikdy neopustí a to obvykle proto, že trpí nezahojenými ránami, když byli opuštěni v minulosti.
Pokud sníte o neexistujících parametrech, které jste si nastavili, je pravděpodobné, že takové partnery nebudete přitahovat, pokud jste vy sami tyto parametry nezvládli. Energeticky podobné se přitahuje, proto budete přitahovat ty, kteří jsou vám energeticky podobní. To je důvod, proč se zneužívaní lidé seznamují se zneužívajícími partnery. Ten, kdo si neustále volí zneužívající partnery, žije na základě oběti. Nevědomě přitahuje ty, kteří mají potřebu zneužívat druhé. Od zneužívání se můžete oprostit, když přestanete v davu hrát roli oběti - přestanete být magnet.
Proto, pokud chcete vysoce kvalitní vztah naplněný opravdovou Láskou a zralými způsoby řešení problémů, budete muset vytvořit tento prostor v sobě jako první. Často se setkávají páry, které měly podobné zkušenosti v minulosti. To může být velkým lákadlem a skutečností, proč se setkaly. V závislosti na minulých vztazích mají tito dva lidé zmatené pocity. Například, jestli jste měli hezký láskyplný vztah, je pravděpodobné, že se budete cítit energeticky dobře, když se spolu znovu setkáte. Pokud tam byl spor, tyto pocity se obnoví. Sdílíme tyto aspekty, abychom vás informovali, že je třeba si uvědomit, že když v této době někoho potkáte, můžete pocítit vzrušení srdce jako vzpomínku na minulý život. To, ale neznamená, že tato osoba je váš partner pro tento život. Hodně se změnilo od té doby, co jste se setkali.
Obecně se vztahy rozpadají, protože partneři už nemají společnou autenticitu jako zpočátku. Oba vsadili na své prvotní nejlepší chování - roli, díky které si mysleli, že přilákají druhého člověka. Nakonec se role stává velkou zátěží a každý se vrací ke svým starým návykům. Pokud tyto návyky nejsou v rámci parametrů nastavených jako vlastní pravda, výsledkem je tření. V určitém bodu je propast mezi autenticitou příliš široká pro partnerské soužití.
Nebylo by mnohem lepší najít své autentické Já a zavést všechny vztahy na základě vaší plné integrity? Bylo by mnohem méně rozvodů, nechtěných dětí a úzkosti pro všechny, kteří se snaží posílit sami sebe.
Doporučujeme vám, abyste se podívali dovnitř sebe a uzdravili rány, které jste nechali hnisat. Uvolněte negativní myšlenky a úsudky s tím, že každý následuje svojí vlastní cestu. Vybírejte si návyky, které jsou pro vás zdravé. Najděte si práci, která vám přináší radost. Vybírejte si přátele, milenky, milence, kteří jsou v souladu s vaším pravým Já. Mnoho osvícených Lightworkers není ve své integritě, neintegrují plně nové kódy přesvědčení do svých každodenních bojů.
Pokud chcete mít zdravé vztahy, musíte začít uvnitř sebe. Oprášit pavučiny negativního myšlení, vyčistit okna, aby mohlo procházet více světla a zbavit se nežádoucích návyků. Jakmile toho dosáhnete, budete samozřejmě přitahovat lidi, kteří toho také dosáhli. Mezi těmito společníky, budete mít lepší šanci najít vhodného partnera a milující přátele. Co říkáme, je pravda. Zkuste to a uvidíte.
4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.
KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny, v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů, se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nejsem v jedné duši o nic více než v druhé; je to pouze otázka míry uvědomění.

26. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Já jsem v tvém nitru. Nejsem v jedné duši o nic více než v druhé; je to pouze otázka míry uvědomění. Některé duše jsou vnímavější k božství v sobě než jiné a jsou schopné čerpat z tohoto pramene a žít z něj. Proto se mohou zdát jejich skutky nadpřirozené. Není v nich nic nadpřirozeného; žijí prostě podle Mých zákonů a správně využívají sílu, kterou má v sobě každý. Vzduch je zde, aby byl dýchán, ale záleží na tobě, zda jej vdechneš. Elektřina je zde, aby byla využita, ale musí být nejdříve spoutána, a pak zapojena. Jinak zde je, ale neprojeví svou sílu, čekající na uvolnění. Stejné je to s duchovní silou uvnitř tebe. Je zde k tvému užitku, ale dokud ji nezapojíš, zůstane tam, kde je.Bystré vnímání pojmu: „bytosti světla“

25. července 2016 v 12:31 Doteky Nového Života

Světlo znamená především poznání, souvisí s poznáním a poznáváním, s informacemi i s tokem informací. Pokud se setkáte s pojmem: Jsme bytosti světla, nezapomínejte na kritické myšlení. Myslet pozitivně, či pozitivním být, neznamená, že přestaneme používat kritické myšlení. Snažit se aplikovat do svého života světlo a lásku, nebo Světlo a Lásku, je v pořádku, ale to ještě neznamená, že se nám pouze díky jednostrannému vnímání duchovnosti otevře portál do jiné dimenze. Jakékoliv poznání se nevyhne stínům. Stín je součástí světla. Světlo a tma, ať už v přírodě, nebo v člověku, jsou od sebe neodlučitelné. Ke sladkým slibům v podobě: "Přináším vám světlo", (protože často je slovo "světlo" chápáno výhradně jako "dobro"), je nutné přistupovat s určitou dávkou obezřetnosti. S významem slova SVĚTLO, ať už jde o světlo duchovní, nebo o světlo chápané jako energetický tok informací, případně i jako fyzikální veličinu, to není tak jednoduché. A samozřejmě nelze opomenout, že vše se vším souvisí, a to nejen v životním procesu každého z nás. Sama pojem "bytosti světla" používám, ale… Kde začít? Tak například známé, a ve své podstatě nejednoduché slovo lucifer znamená: nesu světlo, jsem světlonoš. Ale…

Malé slovíčkaření: slovo "lucifer" pochází z latiny: lux = světlo, fero = nesu

S tím souvisí například, že i ranní hvězda Jitřenka přináší světlo, a určitě ji nikdo nebude spojovat s ďábelskou energií. Stejně jako není možné spojovat původní slovo lucifer (světlonoš) s Luciferem (Satanem), s hadem z Edenu, či dokonce s ďáblem, nebo s jakoukoliv temnotou v podobě zlých sil, nebo se silou, která trestá "hříšné duše". Položte si otázku: co to je ďábel? Ďábel je pouze název pro vše, co je skryté v každém člověku, pro vše, co je opakem dobra. Jedná se o protiklad k všeobecnému dobru, k přívětivému vesmírnému řádu, ke správné morálce, ke správným zákonům a tak podobně. Což je velmi zjednodušeně řečeno. Ďábel není žádná "bytost", která by do světa lidí vnášela zlo, případně kohokoliv trestala. Zlo je v nás, stejně jako dobro, a za své případné "hříchy" (to slovo nemám ráda) se trestáme jen my sami. S přihlédnutím k tomu, že dobro a zlo má sice své standardy, přesto může kdokoliv chápat zlo a dobro po svém, dokonce i naprosto protichůdně. "Satanova říše" stejně jako "božské nebe" existují vedle sebe přímo v realitě, v lidském světě, a v lidském nitru.
Mýtické jazyky jsou složité, a díky tomu je význam některých pojmů nesprávně chápán. Existují legendy, podle kterých představitelé církve v dávných dobách ztotožnili Lucifera se Satanem. Tak vzniklo VYMYŠLENÉ peklo, a jeho vládce: kníže zla, vůdce pekelníků. Ono je vůbec složité se v biblickém pojmosloví vyznat, protože na druhé straně lucifer (s malým l), čili světlonoš, představuje "jitřní hvězdu", Jitřenku, Venuši, a potažmo i Ježíše Krista.
(Jak píše Jeremy Narby ve skvělé knize "Kosmický had": Každé z dvojčat mytologických příběhů, kam můžeme zařadit také božské Slunce, a božskou Lunu, a nakonec i Adama a Evu, představuje dvě strany jedné mince:životní energii rozdělenou na princip mužské a ženské síly.)
(Biblické texty (Nový Zákon) lze vykládat BOHUŽEL mnoha způsoby, jsou obtížně pochopitelné, jak v tom "dobrém pojetí", tak v tom "zlém pojetí". Což byl pochopitelně záměr každého, kdo biblické texty přepisoval, a předkládal svým ovečkám. Vždy tak, aby texty vyhovovaly dané době a daným vládcům.)
Podobně jsou zavádějící a pro většinu nepřijatelné různé články, které namísto čistého vysvětlování pojmů používají nejrůznější slovní hříčky a hádanky. Články, jejichž skutečný smysl (mají-li nějaký) zůstává skrytý pouze v hlavě autora.
Vrátím se tedy k pojmu: "Jsme bytosti Světla", o kterém by se dala napsat celá kniha, a lze jej různě chápat. Pokud se v článcích na těchto webových stránkách setkáte s tvrzením "Jsme bytosti světla", tak jde především o souvislosti s dalšími pojmy: energie a informace. Můžeme vycházet například z tvrzení, že světlo je nosičem informací. Každý z nás "nese světlo", vyzařuje informace, ať už pozitivní či negativní. Takže jsme bytosti světla i stínů, to snad dojde každému, kdo používá kritické myšlení. Polarity jsou prostě všude, ve vesmíru, v přírodě, v člověku. Což vyjadřuje např. symbol monáda. Udržovat vyváženost a rovnováhu, snažit se být ukotven ve svém středu, snažit se pozitivně myslet ještě neznamená, že lze z reality vyloučit cokoliv, co má, případně může kdykoliv mít, podobu stínu.
Mužský a ženský princip: Symbol stínu je nepochopen, přestože je produktem světla, dostal nálepku čehosi temného. Dnes stínem označujeme temnou část lidské mentality. Označujeme jím vše, co je pro nás osobně nepřijatelné. Temné stíny vidíme na lidech kolem sebe, to či ono na nich považujeme za nepřijatelné. Neuvědomujeme si však, že každý stín, který přiřkneme komukoliv kolem nás, nám jen nastavuje zrcadlo. Jsme konfrontováni s tím, co je i v nás, co si buď neuvědomujeme nebo v sobě potlačujeme! Na druhých lidech nás takto upoutává především to, co u sebe vnímáme jen podprahově, co na sobě nemáme rádi. Mimo to se v každé ženě nacházejí stíny (světla) mužského principu, a v každém muži se nacházejí stíny (světla) ženského principu. Pokud jedno nebo druhé v sobě potlačujeme, nevědomky vytváříme stíny negativních myšlenkových vzorců, stíny nenávisti a boje o moc.

Bytosti světla ještě jinak: každá buňka (nejen) lidského těla vyzařuje světlo

Světlo v buňce vychází z chromozomů v jádru, zde se v buňce nachází DNA - genetická informace (energetická mandala podobná pětiúhelníku!). DNA reaguje na vibrace slov a frekvence nejen myšlenek, ale především emocí. Emoce jsou silnějším dorozumívacím prostředkem mezi námi a "nadpozemským světem" více než myšlenky. Mnoho dalšího je řečeno v mystické trojjedinosti: rovině fyzické, mentální a duchovní. Hmota není nemohoucí, je spoutanou hybnou silou, hmota je tvořena nehmotnými elementy vesmírné síly - INFORMACEMI. Vše jsoucí, vše viditelné, projevené ve hmotě trojrozměrného světa, je jen určitou formou (vibrující) energie.
(V jiné knize "Chyby v Matrix", od autorů G. Fosarová a F. Bludorf, je uvedeno: ,,…DNA nejen vysílá a přijímá elektromagnetické záření (jako druh energie), ale kromě toho také vnímá a interpretuje informace, které jsou v tomto záření obsažené. Zdá se tedy, že DNA je nanejvýš kompletní interaktivní biočip, který funguje na bázi světla a dokonce rozumí lidské řeči.)
Jsme světelné bytosti: lidská těla, těla zvířat a rostlin jsou tvořena buňkami. Jádro každé buňky, včetně rostlin, obsahuje DNA. Lidské tělo a těla rostlin obsahují vodu, voda je nosičem informací. DNA vyzařuje světlo - světlo je také nosičem informací. Na tomto základě probíhá vzájemná komunikace například mezi stromem a člověkem. Příroda poskytuje, pokud se vnitřně otevřeme, informace v podobě abstraktních symbolů, tyto se zjevují v podobě mentálních obrazů, které můžeme být schopni vnímat. S tím souvisí význam světla aury každé živé bytosti, a třeba i stromů, rostlin a nerostů. Nejen život je vyjádřen aurou, existuje také aura Země, a sluneční aura. (V modré barvě nebe najdeme jak energii vody, tak energii světla - informace.)
Čili světlo je třeba chápat jako nositele informací. Ať už světlo, které vyzařuje hmota, nebo světlo našeho Slunce, či světlo dalších galaktických sluncí. Na DNA je fascinující právě to, že ji můžeme považovat za nositele informací, dokonce informace svým způsobem vysílá a přijímá, právě pomocí SVĚTLA.

Světlo rovná se také teplo, zde je skrytý význam informací pohybujících se zdánlivě prázdným PROSTOREM, ať už směrem k nám, nebo od nás

S tím vším souvisí například, že v prvopočátku všeho jsoucího hrál svou důležitou úlohu oheň. Živlová energie ohně se projevuje ve všem stvořeném, včetně člověka, a nakonec i růže obsahují energii ohně. Bez ohně není vášně, oheň a světlo jedno jest. Bez vnitřního jasu, vnitřní vášně, a vnitřního světla není možné existovat. Stejně tak ale není možné existovat bez dalších aspektů života, kterým říkáme negativní, stínové, temné. Polaritě se nevyhneme. Můžeme ale pracovat na svém ukotvení ve svém středu (srdce), snažit se jít střední cestou, ať už jsme kdekoliv a děláme cokoliv. Neustále vyvažovat (životní energie, plusové i minusové), a když odbočíme, zahneme nesprávným směrem, uvědomit si to, a opět vyvažovat. Uvědomovat si, že jemnohmotným projevem ohnivé energie je lidská mysl. Stejně jako oheň může se mysl stát neuchopitelnou a nezvladatelnou, pokud ji nemáme pod kontrolou. Mysl je ohnivé podstaty (tvořivá i ničivá).

Světlo je svým způsobem paradoxně také jednou z mnoha příčin naučeného, automatického a často bezmyšlenkovitého jednání

Pro lidské oko je světlo zdrojem k přenosu téměř všech informací o prostředí, ve kterém se nacházíme a pomocí světla orientujeme. Oproti tomu nepřítomnost světla vyvolává větší ostražitost a pozornější vnímání přítomného okamžiku všemi smysly. V naprosté tmě potřebujeme ve známém prostředí více pozornosti pro orientaci, přesněji se soustředíme na všechny smyslové vzruchy. Bystříme pozornost na podněty z vnějšího světa a v podstatě se řídíme více vědomě smyslovými orgány než obvykle. Více si všímáme mimosmyslových informací, jelikož mozek v tu chvíli přestal dostávat informace o prostředí, které má běžně zmapované zrakovými receptory. V okamžiku, kdy jsou pro aktivní mozek zrakové podněty izolované, zapojujeme do pohybu více intuitivního vnímání. Žijeme v osvětlených městech a téměř se nepohybujeme v přirozené tmě, tím jsou naše smysly otupěny.
Světlo je skutečně nekonečné téma. Světlo vytváří barvy v přírodě. Pravidelné střídání světla a tmy je časomírou také v životě rostlin, které s jistotou vnímají délku dne a noci v každém ročním období. Sama příroda má tak v sobě zřetelně stanovené vnitřní hodiny, v přírodě je čas měřen samotným světlem. S tím souvisí samozřejmě veškerý pohyb, od pohybu planetárních těles, až po každý náš krok, bez pohybu by neexistoval čas.
Esoterika a duchovní myšlení, vyjádřené nejrůznějšími způsoby, může být kdykoliv špatně chápáno. Případně vysvětlováno. Kdokoliv může říci, že je například v jednom článku vysvětlena jen půlka pravdy a podobně. Jeden článek je pouze jednou částí širšího celku, nelze do pár vět "nacpat" velmi složitou a vzájemně provázanou "vědu" esoterickou, duchovní, hermetickou a podobně. Je třeba vyhledávat další informace, kterých je v tomto směru neskutečně mnoho, srovnávat a porovnávat, intuitivně rozpoznávat chyby, kterých se můžeme kdokoliv dopustit, a přistupovat k různým textům také intuitivně.
Slovo SVĚTLO může být lehce zneužitelné, vůbec v poslední době. Což je alarmující. Proto je nutné dávat si intuitivně pozor na všelijaké sladké řeči o duchovním světle. Duchovní světlo má samozřejmě své opodstatnění, ale ve světle je jen polovina pravdy. Ke světlu neodmyslitelně patří také stíny a tma.
Podívejte se na obrázek: dobrotivý výraz (prezentace) "bojovníka Světla" sám o sobě nestačí, neobejde se bez smysluplného pochopení duality vesmíru, kterou prostě nemůžeme popřít ani v nás samých.

TZOLKIN 25.7.2016 3 EB kin 172

25. července 2016 v 12:25 Mayský Kalendář na každý den

Eb - Člověk, Cesta - Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti, svobodné vůle
Všichni cestujeme po našich individuálních cestách v každém životě jen jednou. A protože čas nedává druhou šanci, je důležité vybírat informace a dělat co nejlepší volby, které jen můžete, aby se zabránilo plýtvání vzácnými okamžiky na negativní, stagnující nebo toxické emoce a energie. Podívejte se dnes daleko za obrovský horizont vaší osobní cesty, kterou Eb odkrývá a to s důvěrou, vírou a odvahou. Potřebujete odvrátit sklony Ox (3) k pochybování a nejistotě.
DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST,
ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.
Význam energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje cestu života vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života; energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
***
Jsem Eb 3. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili v tento velký den, jak společně budujeme Novou Zemi. Mnoho z vás se probouzí a začíná používat své talenty a vrozené schopnosti, abyste pomohli vytvořit novou realitu. Mnoho lidí cítí, že se blíží "Konec Světa", upadají do strachu ze smutku a zkázy. Věřte, že tato éra je jen další cyklus - nádech. V těchto časech budete opouštět amnézii a vytvářet Nebe na Zemi.
Je tolik práce, kterou je třeba udělat a mnoho z vás se zmítá a neví čemu věnovat čas a energii. Mnoho nepokojů se projevuje kvůli restrukturalizaci vašich infrastruktur. K mnoha změnám dochází na fyzické, mentální a emocionální úrovni. Někdo se cítí nesvůj plný úzkosti a zoufalství. Hodně z toho pochází z nevědomého tlachání do energetických sítí, stejně jako postrkováním vašich duchovních Průvodců.
Abyste mohli vyčistit sami sebe, musíte mít na paměti, že je velmi snadné nechat se vyvést z rovnováhy. Hodně to vychází ze strachu, který je na Zemi všudypřítomný. To přejde, jakmile se stane váš Přechod stabilizovaný. Do té doby je dobré každé ráno vyčistit sami sebe od nežádoucích energií, které akumulujete během spánku. Většina z vás si není vědomá těchto masových účinků myšlenkových forem. Je velmi důležité, abyste tyto věci pochopili, a pochopili, že se kolem vás vyskytují a mohou vás neustále vyvádět z rovnováhy. Vědění = síla.
Pokud máte představu o systému čaker, dělejte každý den energetickou očistu, včetně protahovacího cvičení jako je např. jóga. Už není čas na chabou disciplínu. Ti z vás, kteří nejsou obeznámeni s těmito metodami, udělají dobře, když je prozkoumají a vyberou si ty známé. Mnoho informací je k dispozici online, když zadáte slova jako energie, léčení, reiki, jóga…….. Vyhledejte místní centra, kde tyto služby poskytují.
Cílem je, abyste byli ve svém středu ve všech situacích. Negativní myšlenkové formy, které jsou všudypřítomné v této době na Zemi, mají schopnost připojit se k jakýmkoliv negativním myšlenkovým formám ve vašem aurickém poli. Nevyřešené problémy uvnitř vás se derou na povrch a čekají, až je uzdravíte a nahradíte energiemi Lásky a vděčnosti. To je součástí procesu Probuzení a děje se to na úrovni duše.
Můžete cítit úzkost nebo být nervózní, aniž byste věděli proč. To znamená, že vás vaše Vyšší Já a Průvodci postrkávají na cestě a připomínají vám, že je čas začít jednat a realizovat svůj potenciál. Je čas vytvořit Rajskou Zahradu, o které jste snili. Nyní nastala doba, abyste odložili temné energie - vy, kteří jste se rozhodli vzestoupit a nahradili své myšlenky Světelnými energiemi.
Jsme tady, abychom vám pomáhali najít mnoho radosti při komunikaci s námi. Jsme tady, abychom vám pomohli překonat husté energie, které prostupují celou Zemi. Jsme tady, abychom vám pomohli přivést Zemi zpět k její původní slávě. Vy, kteří jste se rozhodli zůstat v nižší hustotě, budete stále existovat, ale na jiné úrovni. Neexistuje žádné skutečné oddělení. Jak budete dále vzestupovat - budete tomu rozumět. Mnozí z vás budou mít možnost komunikovat se svými blízkými, kteří zůstávají v hustých úrovních. Všechno je v pořádku. My všichni jsme Jedno. Nezapomeňte, že jste duchovní bytost, která si dočasně vybrala fyzickou existenci. Mějte se dobře a udělejte pro sebe tento plný radosti a zázraků.
3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetuum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru. Udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nastal čas budování a tvoření, čas jednoty a harmonie, čas klidu, lásky a celistvosti.

25. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Stále si udržuj ve svém vědomí pozitivní, tvořivé a konstruktivní myšlenky, a nikdy je neopusť. Hleď, aby se v tobě zakotvily a uplatňovaly, a spatříš, že vize nového nebe a nové Země dostává tvar a podobu. Nech ji v sobě rozvinout. Jakmile se naladíš na ideu Nového věku a pochopíš její opravdový význam, postupně se začne rozvíjet v tvém nitru, a ty si uvědomíš, že jsi jeho součástí a on je součástí tebe. Je to něco úžasného, jako když se obr, který dosud dřímal a čekal na probuzení ze spánku, dá do pohybu a nic už nemůže zastavit jeho postup. Není tu proti čemu bojovat; není již třeba se bránit. Jednoduše se uč čekat na Mne a dovol, aby se naplnil Můj

TZOLKIN 24.7.2016 2 CHUEN kin 171

24. července 2016 v 9:25 Mayský Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce
Na rozdíl od všech divokých dovádění Chuen dnes ukazuje svoji velmi seriózní stranu. Toto je nejpříznivější denní Znamení pro uzavření manželství. Když kráčí Chuen ruku v ruce s Ka (2) - číslem duality a jin jangu, je to mimořádně příznivý den. Pokud plánujete svatbu, výročí nebo zasnoubení, nastavte je na den Chuen/Ka. Pokud to není možné, budou v pohodě všechny dny Chuen. Pokud ve vašem životě není nikdo takový speciální, dnes je velmi příznivý den požádat, aby do vašeho života vstoupil.
CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. DNES JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a "zlaté ruce", ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte dnes kreativitu umělce.
***
Jsem Chuen 2. Dnes vám doporučujeme jít do přírody.
Udělejte si čas na meditaci podle předchozích Mayských Zpráv a vyberte si něco, co je ve vašem Vědomí nevyřešené.
Doporučujeme vám dnes uniknout z každodenní zaneprázdněnosti a vyčistit mysl.
Vyberte problém nebo zvyk, který chcete změnit.
Vypracujte akční plán a udělejte první krok ke změnám podle vašeho přání.
Postavte se strachu čelem, překonejte výzvy.
Vyberte si každý den jeden strach, dokud nezmizí všechny překážky, které vám brání být laskavým a Mírem naplněným člověkem, kterým si už dlouho přejete být.
Buďte vždy vděční za Požehnání, která vám přichází do cesty, dokonce i útrapy skrývají požehnání.
Prokazujte Lásku a soucit ostatním, buďte vzorem.
Milujte sami sebe plně, abyste mohli energeticky stoupat na vyšší úrovně Vědomí.
Nyní se loučíme s nadějí, že budete mít čas jít do přírody nebo na klidné místo a budete přemýšlet o změnách, které byste chtěli vidět ve vašem životě. Bavte se a buďte šťastní!
2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdete mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla. Kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete své pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování, vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Proroctvo pôvodného domorodého Američana.

24. července 2016 v 6:00 MATKA ZEMĚ

Preklad:

Čas sa napĺňa a prichádza do bodu svojho obratu. Existoval počiatok času, ktorý sa k nám vracia v novej forme. Napĺňa sa náš čas. Bolo nám povedané, že uvidíme pokračujúci vzostup Ameriky, ale Amerika v súčasnosti umiera, pretože sme zabudli v čom je zmysel života na našej Zemi.
Prichádza čas, keď bolo predpovedané, že poslanie človeka žiť na Zemi duchovným spôsobom sa dostane na križovatku pochybností. Tak ako veria Hopiovia a rovnako aj ja, že ak nie ste duchovne spojený so Zemou a nerozumiete duchovným hodnotám čestného života, ktoré nosíme v sebe, je to akoby ste ani neboli.
Keď prišiel Kolumbus, nastalo niečo, čo by sme mohli chápať ako Prvá svetová vojna. To bola skutočná Prvá svetová vojna, čo sa dialo po jeho príchode, pretože s ním prišla celá Európa. Ku koncu Druhej svetovej vojny nás zostalo iba 800 tisíc - zo 60 miliónov iba 800 tisíc! Takže v Amerike sme boli takmer kompletne vyvraždení.
Všetko dianie je duchovné, všetko má Ducha, všetko pochádza od Stvoriteľa - jedného Stvoriteľa. Niektorí ho volajú Boh, niektorí ľudia ho volajú Budha, niektorí ľudia ho volajú Allah a mnohí mu dávajú rozličné mená. My ho voláme Konkachila, Starý Otec.
My, tu na Zemi, zažívame iba niekoľko zím a potom odchádzame do duchovného sveta. Duchovný svet je omnoho realistickejší a mnoho z nás verí, že duchovný svet je všetko.
Viac ako 95 percent nášho tela je voda a žiť zdravo znamená piť dobrú vodu. Predtým než sem prišli Európania, Kolumbus, mohli sme piť z ktorejkoľvek rieky a ak by Európania žili indiánskym spôsobom života, stále by sme mohli piť vodu z riek. Voda je svätá, vzduch je svätý. Naša DNK je vytvorená z rovnakej DNK ako majú stromy. Stromy dýchajú to, čo my vypúšťame a my potrebujeme to, čo vypúšťa strom, takže náš osud je spoločný s osudom stromu.
Sme deti Zeme a keď zem, voda, atmosféra je ničená, potom Zem na to reaguje. Matka odpovedá. Proroctvá Hopiov vravia, že búrky a potopy budú čím ďalej, tým väčšie.
Pre mňa nie je negatívnou informáciou, že prichádza k veľkým zmenám. Nie je to negatívne. Je to evolúcia. Na evolúciu sa môžeme pozerať ako na plynúci čas, nič nezostáva tak ako bolo.
Sme z jedného cesta, mohol by to byť môj predchodca, ale nie je to predchodca nás všetkých, on je príbuzný ale nie náš predchodca. Mal by si spoznať sväté plány, to, čo je naším prvým spojením, so všetkými vecami máš zachádzať ako s duchovnými. Mal by si si uvedomiť, že sme jednou rodinou.
Neexistuje niečo ako koniec. Je to ako svetlo, svetlo nemá koniec.

Prožívej svůj život s velkolepým pocitem míru, a budeš ohromen, jak mnoho můžeš vykonat.

24. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Prožívej svůj život s velkolepým pocitem míru, a budeš ohromen, jak mnoho můžeš vykonat. Můžeš dokázat mnohem více v klidu a důvěře než při neklidném stavu mysli. Když nejsi schopen soustředit se na svou činnost, znamená to, že ji provádíš polovičatě, a tedy ne podle svých nejlepších schopností. Vidíš, jak velmi důležitý je tvůj správný vztah ke všemu, co konáš, pro to, aby ses mohl plně těšit ze života. Chci, aby ses radoval ze života a nacházel v životě to opravdu nejlepší. Zjistíš, že když víš, kam jdeš a co děláš, nemarníš čas nerozhodností, ale můžeš jít přímo vpřed a vše vykonat. Najdi si čas, abys zjistil přímo ode Mne, co se od tebe vyžaduje. Můžeš to učinit pouze v klidu a tichosti, tak si pro to nalezni čas. Je to velmi důležité.

TRECENIUM OC kin 170 - 182

23. července 2016 v 10:51 Mayský Kalendář na každý den

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
Tato Trecena začíná OC 1 (PES) - Loajalita, Statečný Ochránce, Dobrosrdečnost, Velkorysost, Věrný společník tmou.
Pro starověké Maye je hieroglyf OC tvář psa a v mayské mytologii PES nese pochodeň a vede lidi na jejich cestě temným podsvětím. PES symbolizuje vedení, loajalitu, doprovod, důslednost a odhodlání. Pro Yucatanské Maye název tohoto Znamení představuje doslova dveře, Portál nebo Bránu - symbolizuje cestu, kterou musíme projít všichni z jednoho světa do druhého a to nejen smrtí, ale také vnitřní transformací a Znovuzrozením sebe sama. Takže PES jako náš společník temným podsvětím, představuje víru a loajalitu přežívající smrt.
OC je Strážcem hmotných i duchovních zákonů. Je to Znamení pozemských i kosmických zákonů a pravomoci. Je to spravedlnost a den, co přináší pravdu a Světlo. Symbolizuje věrnost, pořádek, přesnost, která je reprezentována vesmírnými autoritami na Zemi, ať už v podobě lidí nebo míst.
Starověcí Mayové byli vedeni zákony nazývanými přírodní zákony, které vládly jejich světu. Tyto zákony byly účelné, založené na harmonii, která vládne v přírodě. Takže v den OC opravovali chyby a odhalovali pravdu za účelem dosažení rovnováhy ve hmotném i spirituálním smyslu, aby tak mohli dosáhnout Míru. Zdá se, že další signál či ukazatel, který lidstvo potřebuje, je opět rezonovat s těmito přírodními zákony a dosáhnout mírové existence na planetě Zemi.
Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako silné energie, i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Hřeben této Vlny připadá na 6 MEN (Orel), 7 CIB (Bojovník) a 8 CABAN (Země). Orel nám umožňuje spatřit větší perspektivu transformace a rekalibrace, která probíhá u planety Země a lidí tím, že se učíme žít v míru a harmonii. S OC osvítíme naši cestu a můžeme si být jisti, že nejsme sami a nemáme se na naší cestě čeho bát.
Využijte odvážnou Energii OC k osvícení víry i naděje za účelem odstranění Stínů na vaší cestě. OC má schopnost proplout Závojem, otevřenými Branami a sílu odstranit negativní energie jednoduše silou myšlenky.
VLNA OC - NEJLEPŠÍ ČAS UZDRAVIT PARTNERSTVÍ A ZAŽÍT LÁSKU
Jak vstupujeme do této Treceny, je čas myslet na naší početnou rodinu. Není to jen naše biologická rodina, ale také naše lidská rodina na Zemi. Všichni lidé, se kterými přicházíme do kontaktu doma, v práci, v našem společenském či komunitním životě.
Jaký je váš vztah s těmito jedinci? Jsou vaše vztahy naplňující, podporující a milující. Pohánějí vás a všechny ostatní dopředu a nahoru nebo vás udržují v přístavu hněvu, nenávisti, zášti, nejistotě a strachu? Pamatujte, že vždy máte na výběr a pokud zůstáváte ve vztahu z pocitu strachu, potřeby nebo prostě "není nikdo lepší" - zamyslete se znovu.
Spolupráce jednoduše znamená žít pozitivní vztah. A to znamená začít u sebe. Naše schopnost spolupracovat se odráží ve všech našich současných vztazích, v tom, kde se ve svém životě nacházíme i v našich názorech a postojích. A bez ohledu na to, kde se momentálně nacházíme, si vždy můžete vybrat, zda se chceme pohybovat dopředu nebo dozadu.
Proč? Protože přirozeně přitahujeme nebo odpuzujeme určité druhy energií na základě své vlastní evoluce. Jste v depresi, ale něco uvnitř vás chce být šťastné, jenže vy upřednostňujete být dole. Pokud jste psychicky silní a bez toxických emocí, nebude pro vás prostě možné koexistovat nebo spolupracovat s lidmi, kteří vás stahují dolů. Energie se jednoduše vyrovnávají podle vašeho charakteru. Ve Vesmíru neexistuje žádný rozsudek jen rovnováha. Vyžaduje emoční zralost, vnitřní klid a integraci silnějších a zdravějších vlastností, co dělá člověka člověkem věrným, poctivým, čestným a laskavým.
To je dnešní výzva OC. Takže vyrovnejte jazýček na váhách ve svůj prospěch. Buďte týmovým hráčem jako první sami se sebou, což bude přirozeně proudit k lidem ve vašem životě. Spolupráce je obvykle chápána jako propojený vztah s jedním nebo více lidmi, kde všechny strany vzájemně úzce spolupracují na pozitivním záměru nebo cíli. Ale to nemusí znamenat jen práci, kariéru nebo konkrétní cíl.
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ OC
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Díky vhledu do struktury a vztahu 13 dnů Vlny okamžitě zjistíte, z jakých úrovní bytí k vám přijdou informace. Vaše osobní postřehy, pocity - to všechno, co se celkem "náhodně" objeví na cestě během 13 dnů, bude spojeno s vaším osobním vzorcem osudu. Vaše osobní vlákno je vetkáno do celkového Programu Času, a pokud vám Mayský kalendář vyjasnil kód vaší osobní identity, vaše vlákno najde všechny roztřepené konce, aby je mohlo spojit v jeden celek. Jedním z těchto konců jste vy a váš osobní život. Na jiných koncích najdete odkaz vašich předchozích inkarnací. Je to váš vzor a jednoznačně vzor celé planety. Pokud byste je nyní nespojili, Země by byla chudší o vaší jedinečnou velikost.
Vzhledem k tomu, že Vlna PSA zůstává v určité rezonanci s tělem emocionálním, snadno uvidíme, že je u lidí nejvíce v nerovnováze. U většiny je nedostatečně vyvinuté, proto se není čemu divit, pokud energie PSA zjistí jakési bouřlivé nebo vznětlivé energie a vynese je na povrch Vědomí.
Podívejte se na sebe pozorně a odkryjte, co vře ve vašem Středu. Přemýšlejte, co vás nejvíce vyvádí z rovnováhy, co vám nedá pokoj a budí vás ze snu. Tělo emocionální - náš největší poklad - kreslí naší pozemskou identitu. Tato Vlna je jako laser do oblastí našeho jednání ve sféře uzdravení.
Dvě pozice ve Vlně PSA - BEN a CIB - jsou galaktickými portály. Není nic neobvyklého, že tyto dva dny se ukazují jako nejsilnější a nejvýznamnější. Zaregistrujete je jako dva krajní směry:
VYSOKOU VNÍMAVOST - v případě vnitřní harmonie
nebo
CELKOVÝ KOLAPS - v případě disharmonie
BEN 4 - vyjasní vzrůstající nezávislost vašeho Já - odráží se a zúročuje ve spokojeném průběhu vašeho života nebo naopak tvrdě ukáže propad do starých omezení, omylů a všech možných druhů závislostí.
MEN 6 - umožňuje spatřit větší perspektivu transformace i rekalibrace, která probíhá u planety i lidí. Když osvítíme naši cestu, můžeme si být jisti, že nejsme sami a nemáme se čeho bát.
CIB 7 vás zalije skutečným proudem energie plynoucí jednoduše ze Zdroje, odhalí zvláštní roli ve sféře mimosmyslového vnímání. V tento den se mohou objevit buď zvýšené obavy a neopodstatněný strach, zvýšené nároky na partnera nebo naopak můžete zažít pocit nepopsatelné úlevy, vnitřní nezávislosti, duchovní vazbu s životním partnerem, jakož i pocity sjednocení s inteligencí vašeho Vyššího Já. Teprve na této úrovni Vědomí se objeví celkově stabilizovaný pocit života bez strachu.
Přehled Vlny 23.7. - 4.8.
OC 1
CHUEN 2
EB 3
BEN 4 galaktický portál
IX 5
MEN 6
CIB 7 galaktický portál
CABAN 8
ETZNAB 9
CAUAC 10
AHAU 11
IMIX 12
IK 13
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 23.7.2016 1 OC kin 170

23. července 2016 v 10:37 Mayský Kalendář na každý den

Oc - Pes - Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, Strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost
V tento první den Treceny Oc položte základy probuzení, posilte a využijte svoji osobní autoritu pro zlepšení všech. Energie Hun (1) je dnes obzvláště důležitá, protože ztělesňuje sílu tvoření a inspiraci, bez kterých by se nápad, myšlenka nebo záměr nestaly skutečností. To je energie, kterou je třeba živit vlastní autoritu na jakékoliv úrovni, bez ohledu na oblast, kterou považujete za nejméně vhodnou či odpovídající. Mayové prováděli obřady v každý den Hun, v této Treceně je to obzvláště důležité.
OC navazuje na cyklus Akbal a Cimi - cyklus narození, smrti a znovuzrození. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost - bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své "smečce", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.
***
Jsem Oc 1. Dnes bychom chtěli mluvit o energii Tónu JEDNA, který má různé významy včetně začátku a Jednoty. Dnes bychom se rádi zaměřili na aspekt Jednoty.
Všichni jsme z jednoho Zdroje a všichni se v určitý čas do něj vrátíme. Existují mnozí, kteří neustále proudí dovnitř a ven z tohoto Zdroje a nikdy nepřicházejí do fyzické formy. Myriády z nás opustily na nějaký čas Zdroj. I když se zdá, že jsme odděleni - jsme stále Jedno. Je těžké vysvětlit to slovy, ale budeme se snažit pomoci vám pochopit tuto důležitou pravdu.
Hodně vašich obtíží na Zemi se vztahuje k problematice oddělenosti. Ti, kteří opustili Zdroj, žijí v mnoha Galaxiích s obrovskou škálou možností k prozkoumání. I když každý z nás opustil Zdroj, tvoří nás stále celé spektrum Zdroje - jsme kompletní holografický obraz Zdroje. Je mnoho bytostí z různých dimenzí existujících v široké škále možností, někteří se rozhodnou pro energetickou formu, jiní pro fyzickou podobu.
Mnozí na Zemi si představují dimenze jako hierarchii - podobně jako budovy s mnoha patry. Jiní je vidí jako různá místa - tady nebo tam. Ani jedno není úplná pravda. Naše energie jsou spojeny a mnohokrát se vzájemně překrývají. Mají schopnost překrytí, protože různé skupiny jsou vibračně na různých úrovních. Je to podobné jako ohřev vody v hrnci, někteří pobývají v husté formě níže, zatímco zbytek nahoře tvoří páru. Jsou vytvořeni z té samé substance, ale v různých formách přitom na stejném místě. Toto je takový slabý příklad pro tak důležitý údaj, ale doufáme, že chápete, co se vám snažíme říci.
Jak vibrace Země i jejich obyvatel stoupá, mnozí budou moci vidět za Závoje. Někteří lidé nyní vidí kultury, v jejichž existenci se kdysi v minulosti potulovali na Zemi, ale v jiné dimenzi. Některé z těchto skupin zůstaly na Zemi a udržují vysoké vibrace, aby docházelo k vyrovnání nižších frekvencí existujících dodnes. Často lidé vidí do jiných sfér a zachycují záblesky domorodých lidí nebo starověkých posvátných skupin. Někdy pouze jedna duše drží energii místa. Někdy jsou to celé skupiny. Věštci v minulosti věděli, že obyvatelé Země budou procházet fází extrémně nízkých frekvencí a rozhodli se zůstat na Zemi pro udržení rovnováhy.
Nyní nastal čas pro ty, kteří mají fyzickou podobu, aby si byli vědomi své role na Zemi. Je čas stát se vědomě vyrovnaným při přesouvání do dalšího stádia Bytí na Zemi. Země je v současné době ve stavu transformace a její Experimentální čas jít do hlubin temnoty, je u konce. K dispozici je Velké Probuzení a my ve vyšších dimenzích vám pomáháme rozpomenout se na vaše duchovní Já a znovu získat vlastní sílu, které jste se vzdali, když jste se inkarnovali na Zemi.
Není se čeho bát, jste všichni na pokraji skutečné svobody. Přesto je ale velmi mnoho práce, kterou je třeba udělat. Tato práce začíná tím, že pustíte všechny obavy a soudy, které vás drží uvázané v této nízké hustotě. Jakmile si uvědomíte svůj potenciál a obnovíte vzpomínku na spojení se všemi, dojde k velkým zázrakům a my doufáme, že začnete chápat, co se snažíme vám zde říci.
Je nezbytně nutné, aby si každý z vás uvědomoval, že jste z jednoho Zdroje. Jste vytvořeni ze stejného materiálu. Všichni jsme bratři a sestry, kteří se rozhodli prožít život mimo čistou Lásku. Čas žít v temnotě nyní končí. Je to čas návratu k čisté Lásce. Nesplynete plně se Zdrojem, ale budete tvořeni podobným systémem, jako je Zdroj - ale ve fyzické formě.
Mnozí z vás se rozhodnou pro tuto možnost, zatímco jiní se již rozhodli zůstat v nízké hustotě chamtivosti, korupce a ovládání. Na této volbě není nic špatného. Nicméně tam musí nastat oddělení, aby každý mohl zažívat to, co si přeje. Toto oddělení není represivní, je to volba duše. Před inkarnací na Zemi jste věděli, že tentokrát to přijde. Mnozí jsou v současné době probuzení s nutkáním udělat něco víc. Jiní se probudili a cítí tlak dělat práci, kvůli které jste sem přišli. Někteří se cítí v pasti a snaží se o poslední úsilí získat nadvládu nad ostatními. Další vnímají, jakoby se museli držet svých blízkých, protože cítí, že nastává oddělení.
Výsledkem je, že se tyto emoce projevují. Lidé pociťují potřebu změny. Mnozí si uvědomují, jak jsou vystaveni vládnímu vlivu a rozhodli se odtrhnout. Pravda o korupci ve firmách a institucích včetně státní správy, zdravotnictví, školství, ve finančních sektorech, škodlivých látkách v potravinách a lécích, je již známá. Lidé se hněvají, protože lži a konspirace se stávají veřejné známé. To je nebezpečné, protože pokud nejsou emoce udržovány v rovnováze, vytváří to chaos a je pak velmi obtížné, aby byl Přechod do vyšších dimenzí elegantní. Můžete jít vpřed a sdílet s ostatními to, co jste se naučili.
Ne každý přejde do vyšší dimenze. Existuje mnoho důvodů, proč tomu tak je. Nicméně všechny, jejichž Vzestup nastal, šťouchají jejich Průvodci. Mnozí odolávají těmto šťouchnutím kvůli strachu z neznáma a bloků, které byly vytvořeny, což jim brání komunikaci se svými Průvodci. Tyto bloky jsou založeny na základě systému přesvědčení, z nichž mnohé pochází z náboženské víry a od rodičů. Je nezbytně nutné, aby se každý z vás podíval na tato přesvědčení a uvolnil negativní vzorce myšlení. Jedná se o bloky vašeho vlastního Vzestupu a to, co drží každého z vás v oddělenosti.
Je třeba se sjednotit a pochopit svou vlastní Jednotu s každým. Všichni pocházíte z jednoho Zdroje. I když navenek vypadáte jinak, uvnitř jste stejní. Vnější vzhled byl vytvořen vámi, když jste původně vytvářeli planety, z kterých jste přišli. Ale překážkou je, když každý z vás hodnotí rozdíly. Je třeba prolomit všechny bariery oddělenosti, které vás udržují oddělené od lidí i těch z různých planet. Brzy každý z vás pozná, že mnoho lidí a mnoho zvířat pochází z různých planet. Pokud se vám nedaří řešit problémy, které máte s jinými pozemskými rasami, kulturami či náboženstvím, jak se budete moci obejmout při setkání se svými Hvězdnými Bratry?
Vždy, když dochází k velkým změnám, je třeba týmová práce. Chcete-li organizovat jakékoliv velké úsilí, znamená to týmovou práci. Týmy pracují nejlépe, když má každý stejnou roli. Méně efektivní jsou týmy, kde je vůdce, který dohlíží na skupinu pracovníků. Chcete-li mít efektivní tým, musí existovat Jednota, kde jsou si všichni rovni a hlavní změny jsou prováděny na základě konsensu nikoliv diktátu.
Přemýšlejte nad těmito slovy a udělejte změny, které vás posunou blíže k bytí v Jednotě se svými bratry. Buďte odvážní a zmocněte se svého Já s Láskou. Buďte vděční za všechno, co vám ostatní přináší. Váš život na Zemi by byl velmi obtížný, pokud by to, co považujete za samozřejmost, neexistovalo. Věřte, že jste JEDNO se VŠEMI, přijímejte všechny, včetně svého Já!
1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého Já. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.
Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému tělu.
Odkryjte tajemství paradoxu odděleného Já v Jednotě Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu. Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku, začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Znamením. V Energii Tónu 1 se objevuje počátek nové etapy. Téma Znamení se stane programem realizovaným během dalších 12 dnů Vlny.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo 1 vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku, nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost. Co dnes zasejete, to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Genetická rekonfigurace. Etika vyšších frekvenčních úrovní.

23. července 2016 v 10:35 Mayský Kalendář na každý den


Milovaní,
dnešní zpráva se týká genetické rekonfigurace, přeprogramování genomu (transkripce genů), transformace fyzického těla pro posun do vyšších dimenzí a sekundárně etiky v těchto vyšších časových osách. Minulý týden jsem ukončila 19 měsíční zkušenost v oblasti genomiky, nutrigenomiky a kondičního cvičení. Děkuji mým vyšším týmům za spolupráci.
Lidstvo musí začít přehodnocovat opravdu všechny omyly a chtít vědět pravdu. Vědění znamená sílu. Síla je jednou z nejdůležitějších kvalit a staré paradigma bylo velmi zručné v odebírání osobní síly.

Chceme-li komfortně postupovat do vyšších dimenzí, musíme uzdravit naše geny. Největším omylem lidstva a počátek genetické manipulace, mutace a tedy změn v DNA leží v obilovinách.

Jakmile se bude moci zapnout více vláken DNA, což řídí Vyšší Já, a mohli byste stoupat po schodišti Vzestupu, moderní potraviny a obiloviny budou bránit tělu, aby se posunulo frekvenčně výš. Obiloviny a moderní potraviny nejsou kompatibilní s 5D/6D.

GENY BYLY NAVRŽENY TAK, ABY NÁS UDRŽELY 100 % ZDRAVÉ. Jsou negativně ovlivňovány konzumací nevhodných potravin, přitom jsou tyto geny prvky navržené pro ochranu těla před nemocemi. Dlouhodobé pojídání sacharidů a cukru geny poškozuje a tato informace je předávána děděním. Je pravda, že máme geneticky danou tendenci k určitým dědičným rysům. Namísto, abychom se stali obětí svých genetických slabostí, můžeme je řídit a začít opravovat a tím obnovovat buňky.

Moderní strava je bohatá na zpracované sacharidy a to znamená přetížení jaterních buněk, ukládání do tukových buněk, což vede k obezitě, a pokud necvičíme a nehýbeme se, začíná peklo. K metabolickému syndromu se přidají záněty, toxicita a mnoho nemocí. Pokud podlehneme konzumerismu a hloupým zkratkám, komfortu, nečinnosti, nebo naopak velké činnosti a požitkům, podkopáváme si zdraví, které je GENETICKY DANÉ.
Obiloviny - pšenice, rýže, kukuřice, ječmen, oves, žito. Chléb, těstoviny, pečivo, palačinky. Luštěniny - fazole, hrách, čočka, arašídy a sójové produkty jsou v podstatě pro lidstvo nestravitelné, protože náš zažívací systém - tedy geny, se nikdy neadaptovaly na přílišnou nálož sacharidů, na bílkovinnou strukturu obilovin. Trávení všech obilovin a všech luštěnin způsobuje prudký vzestup hladiny glukózy a šok pro geny uzpůsobené k přirozeným potravinám s pomalejším spalováním. I když mohou luštěniny být zdrojem bílkovin, tím, že jsou v syrovém stavu nestravitelné a tedy musí se vařit, měli bychom se nad tím zamyslet. Člověk, který žil v původní Rajské Zahradě, kterou zpět vytváříme, nebyl zemědělec.
Může být obtížné vcítit se do informací o genetické manipulaci, o které široká veřejnost nemá ani ponětí nebo se o takové věci nestará. Aby bylo možné pochopit koncept transkripce genů, můžeme si připomenout, co jsou a jak fungují. Ve zkratce: každá buňka obsahuje určitou úplnou sadu DNA, rozdělenou do určitých celků, které se nazývají geny. Máme možnost zapnout nebo vypnout určité geny, které mají významný vliv na naše zdraví, které je závislé právě na tom, které buňky se zapnou a které vypnou. Nemoc je genetická reakce na nějakou hrozbu ze stravy nebo vzduchu a projeví se po dlouhých obdobích, kdy se geny snaží chránit vás, například před přílišnou konzumací sacharidů.
Lidé jsou farmaceutickým průmyslem naprogramováni, aby hledali pomoc v lécích, přitom většina z nemocí je snadno korigovatelná jednoduchými změnami ve stravě a životním stylu. Je tedy na každém, jestli si chce dál zahrávat s metabolickými procesy nebo se začít přirozeně uzdravovat. Genetický recept na zdravého, štíhlého a prosperujícího člověka je obsažen v 60 bilionech buňkách. Geny programujeme svým myšlením, chováním, pohybem a stravou. Ideální tělo vám pomohou vybudovat nové vzorce chování a nové kódy přesvědčení.
Přijmete-li vědomí, že geny jdou opravit (v jakémkoliv věku) obnovit, že každý může remodelovat své zdraví a tělo, znamená to cestu ven z jeskyně zavádějících informací, manipulací, nepravd, lží a nemocí. To je pro lidstvo východ z vězení. Geny se chovají tak, že za každou cenu se budou snažit udržet homeostázi - vyvážení fungování organismu, ale jakmile dáte do těla něco, co narušuje fungování trávicí soustavy, uvolňuje se stresový hormon spolu s inzulínem. Infarkty, rakoviny, diabetes, degenerativní stavy, záněty, stárnutí, nadváha a mnoho velkých problémů je na světě. Kompozice našeho těla je z 80% ovlivněna tím, co jíme. 20% je cvičení a pohyb
Ať v dobrém či špatném geny určují náš osud. Je iluze domnívat se, že jsme obětí našich genetických nebo také dědičných slabostí. Můžete řídit vaše geny životním stylem a sledovat jejich neustálé opravování a obnovu. To jsou také změny v DNA, o kterých tak často v souvislosti se Vzestupem mluvíme a samozřejmě, čím je vyšší emanace Lásky z vašeho srdce, tím se aktivují "vyšší" vlákna DNA. Světelný kvocient mimo jiné souvisí se stravou, životním stylem a pohybem.
Stárnutí a smrt je iluze, a pokud převezmeme velení nad svým tělem a vlastním životem, pochopíme principy a potřebné detaily stravování, cvičení, překonfigurujeme tak své geny a DNA. Proces stárnutí není nic jiného, než fyzický úpadek daný nedostatkem aktivity, pohodlným životním stylem. Tyto návyky vedou ke špatnému managementu genů. Fyzické tělo bereme do vyšších frekvenčních úrovní s sebou.
Dovolte mi sdílet osobní cestu. Wayshowers čelí problémům jako první a tím to dělají jednodušší pro ostatní. Jakmile je dosaženo určité moudrosti, opouštíme danou oblast. Roky 2012-2014 byly intenzivní prací s mayskou kosmologií, 10 - 12 hodin denně, 6 dnů v týdnu, což se odrazilo na fyzickém zdraví a váze. Domnívám se, že tento můj výchozí bod není v moderním světě nic neobvyklého. Je irelevantní, jestli je nám 50, 60, nebo 70. Zbavit se potravinové závislosti, opravovat genetiku, uzdravovat tělo nebo cvičit můžeme začít kdykoliv.
Rok 2015 jsem procházela detoxikací. Změna životního stylu byla rozsáhlá. Vzhledem k tomu, že Vzestup "běží" přes srdce, zavrhla jsem všechny chronické kardio sporty, které jsou doporučovány jako konzistentní rozvrh s intenzivními tréninky a spalováním spousty kalorií nebo cvičení na několika stanovištích fitness, kde se procvičují samostatně různé části těla, aby se dosáhlo "vyrýsování". Na kardio sporty nad 75% tepové frekvence nejsou lidé geneticky uzpůsobeni. Hledala jsem nižší tempo funkčních cvičení celého těla pro rozvinutí síly, mobility, pružnosti a kondice. Zábavný, efektivní a podporující rozvoj budování svalů a redukci tuku, zlepšení kardiovaskulárních funkcí, svalstva, kostry, vybudování silnějšího imunitního systému a mnoho energie. Něco, co nemá striktní rozvrh, ale je to hra, která baví mé srdce a mé geny a řídí se motivací a aktuální energií. Spojit nové stravovací návyky, vybudovat tělo dle mých preferencí. Optimální tělo, jehož fungování koreluje s maximální dlouhověkostí, vynikajícím zdravím, principy a etikou 5D/6D.
Řešení neleží v tom být disciplinovaný člověk, zoufale se snažící shodit tělesný tuk, s náročným cvičebním programem, který u žen způsobuje nerovnováhu ženských hormonů, nebo redukovat kalorie. Řešení leží v ukončení inzulínových špiček, které způsobují sacharidy nabitá jídla, v krátkém cvičení, které vás naplňuje, je pro vás hrou a podporuje budování svalové hmoty. Procházky, pobyt na slunci, dostatečný spánek, jídlo, které vás baví, neobsahuje barviva, přídatné látky, pesticidy, herbicidy, hormony, není pasterované, upravené hydrogenováním, atd. Ať se jedná o živočišnou nebo rostlinnou stravu. Vyhýbejte se moderním potravinám, jsou cizí vašim genům.
Změna genomu vede přes změnu stravování, životního stylu a pohyb, pohyb, pohyb. Musíme si uvědomit, že Vzestup je cesta, postupný přechod z jedné sady pravidel do druhé. Není tu nic konstantního, konverze probíhají 24 hodin, 7 dnů v týdnu. Životní styl 3D a 5D se od sebe velmi liší a naším úkolem je přestat běžet na autopilota a komfortně zvládnout dimenzionální Přechod. Prioritou je obnovit původní genetickou výbavu, která zaznamenala před mnoha tisíci lety evoluční unplugged.
Nabízí se tedy otázka: co jíst. Jezte co nejpřirozenější a nejčistší potraviny, které máte k dispozici a bavte se u nového způsobu přípravy jídla. Maso z volného chovu ze zelených pastvin, certifikované bio maso a potraviny, maso a vajíčka, kdy není použito ke krmení obilí, růstových hormonů a antibiotik, ryby z volného lovu, nebo z chladných vod (volný lov ne z chovných farem), vlastní ovoce zelenina, preferujte vše místní, přebytky od sousedů nebo nakupujte na farmářských trzích, máte-li možnost, pronajměte si prostor pro pěstování vlastního jídla, dále ořechy, semena, byliny, koření, dobré tuky a oleje, atd. Nastavte pohyb, který vám přináší radost a nevyčerpává vás, dávejte si výzvy, které vám přináší radost a nevyčerpávají vás. Inspirující výzvy podporují mentální, emocionální a fyzické zdraví.
Etika: Ve vyšších frekvenčních úrovních je anatomie lidské bytosti v komplexní rovnováze, bez nemocí a nadváhy. Postoj fyzického těla generuje sebevědomá duchovní, mentální a fyzická síla osobnosti, zdraví, autenticita a originalita. Zdravé tělo je přirozenou determinantou života 5D/6D.
Studie Primal Blueprint, jejíž autor Mark Sisson, se zabývá velmi podrobně návratem ke kořenům v rámci přeprogramování genetiky s konkrétními návrhy cvičení a tzv. paleo způsobem stravování, se stala portfoliem mého úspěšného projektu. Až půjdete kolem knihkupectví, zkuste nahlédnout do této knihy. Může se stát manuálem vašeho osobního Vzestupu. Je to obsáhlý zdroj informací.
Dovolte mi tímto také vyjádřit poděkování mému kolegovi Filipu Nemčokovi, instruktorovi Funkčního Tréninku KB5, který byl součástí této zkušenosti po celých 19 měsíců. Ve svém příjemném venkovském gymu nedaleko Karlštejna mi pomáhal tvořit tento projekt, jak se vrátit k plnému zdraví, energii a poznat, že cesta, jak se může lidstvo dostat z problémů, existuje a je velmi jednoduchá. Jeho práci mohu jen doporučit.

Je náročné měnit na Zemi víru starou tisíce let, ale nemůžeme pomoci někomu, kdo se neptá. Je povinností Gatekeepers a všech Wayshowers kotvit informace s velkým předstihem a v závislosti na připravenosti Kolektivního Vědomí. Možností, jak se zúčastnit Vzestupu, je mnoho a všechny vedou k Mistrovství a Osvícení. Je jedno jakým způsobem dojdete do cíle, ať cvičíte jógu, taichi, nebo jezdíte na kolečkových bruslích. Stopa této práce je jen další potenciální vzor. Nicméně dělat mnoho změn v životě je jediný způsob, jak být součástí tohoto zážitku, kdy Zdroj čerpá jednu z možností, dokud nevyčerpá všechny. Pokud vůbec můžeme hovořit a existuje nějaký přínos obilí, pak je to skvělý způsob, jak mohou naši Milovaní galaktičtí spolupracovníci předávat lidstvu vzkazy. Děkuji, že jste součástí mého života. Mnoho Lásky.
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
Lenka Sykorova www. mayskykalendar.blogspot.com
S vděčností děkuji za podporu této práce.
Sdílení článku je vítáno v nezkrácené a neupravené podobě s uvedením zdroje.

Proč ženy opouštějí muže. I ty, které milují.

23. července 2016 v 6:00 Krása muže
Jsem manželský poradce. Pracuji se ženami a muži, kteří se v manželství nějak zamotali. A i když důvody se zdají být u každé dvojice jiné, měli by muži vědět, že pokud je příčina v nich, pak obvykle jedna a táž.
Pro tuto příčinu je ženy opouštějí.
Puká jim kvůli tomu srdce. Přesto to udělají. Seberou veškerou odvahu a všechny svoje síly. A nechávají muže, s nimiž mají děti, byt, život. A téměř vždycky z jednoho a téhož důvodu.
Ženy odcházejí, protože jejich muž už jaksi… neexistuje. Ne doslova, samozřejmě. Prostě v jejich ženském životě už není přítomen.
Pracuje. Hraje fotbal nebo hry na počítači. Dívá se na televizi. Jezdí rybařit… Seznam bychom mohli velmi dlouho doplňovat.
Manželé, partneři, o kterých tu hovořím, nejsou špatní chlapi. Jsou to dobří lidé. Dobří otcové.O rodinu se starají. Jsou příjemní, sympatičtí. Ale své ženy berou jako něco samozřejmého. Nezajímají se o ně. Jejich ženy v jejich životě vlastně nejsou, přestože zvnějšku všechno vypadá tak, jak má.
Nehodlám tu nikoho odsuzovat. Nechystám se vám říkat co správné je a co není. Mluvím pouze o tom, s čím se denodenně setkávám.
V čem to tedy je?
Vaše žena nepatří k vašemu majetku. Není vaším vlastnictvím. Není povinna milovat vás z celého srdce. Tuhle lásku si musíte zasloužit. Odpracovat si ji. Den po dni, chvilku po chvilce. Stejně, jako si vyděláváte peníze. Musíte si ji vybojovávat. Ne penězi, nebo postavením, ale svou pozorností. Musí cítit, že vám není lhostejná. Musí vědět, že její slova a starosti mají pro vás význam. Musí vědět, že jí nasloucháte.

Nepřikyvujte zdvořile a nepřítomně, když vám něco vypravuje. Neuklidňujte ji monotónním "to bude dobrý". Nehrajte roli ďáblova advokáta. Pokuste se ji vyslechnout. Skutečně, naplno vyslechnout.

Mluvte s ní vždycky s veškerou pozorností. Když ji berete za ruku, věnujte pozornost tomu, co cítíte, jak reaguje vaše ruka. Všímejte si toho, co se děje ve chvíli, kdy se dotýkáte nebo kdy se objímáte. Co se děje ve vašem těle? Co pociťujete? Soustřeďte se na své nejjemnější pocity a emoce (někdy se tomu říká vědomost).
Možná jste na to ale příliš zaneprázdněni. Na něco takového nemáte čas… Ani pět minut?
Pět minut každý den. Neříkám, že to musí stačit k přípravě famózní večeře. Říkám, že každý muž, každý manžel najde denně pět minut , které by naprosto a beze zbytku věnoval svojí ženě.
Vsadím se, že hned, jak tohle vyzkoušíte, pocítíte něco, co jste necítili už dávno. Možná dokonce objevíte úplně nové příchutě, které život nabízí. A vaše manželství či partnerství bude zachráněno.
Justin Shanfarber

Probuď se a žij!

23. července 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Žij ten plný a slavný život, který je tvým pravým dědictvím. Ničeho se neobávej. Máš v sobě všechnu moudrost, moc, sílu i porozumění. Vytrhej plevel nedůvěry, strachu a pochybností, aby nemohl dusit krásnou zahradu v hloubi tvého nitra a aby vše opravdu nejlepší mohlo růst v pravé svobodě a dokonalosti. Dej volnost všemu, co je v tvém nitru, aby se to mohlo odrážet navenek; nemůžeš nic skrýt, ať se snažíš sebevíc. Je-li v tvém nitru chaos a zmatek, projeví se ve vnějším světě tím, jak vypadáš, jak se chováš, ve věcech, které děláš a kterými se obklopuješ. Jsou-li tvé myšlenky čisté, vyzařuješ ven krásu a dokonalost. Jsi jako krásně vyleštěné zrcadlo - nic nemůže zůstat skryto.

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby

22. července 2016 v 16:37 CO NABÍZÍM
NA VLASTNÍ KŮŽI
Ahoj, přináším Vám krátkou ukázku intuitivní energetické kresby od Anny Vičánkové, kterou jsem si nechala udělat pro náš nedělní tanec v parku.Anna Vičánková s námi v neděli v parku bude také a v případě zájmu si od ní můžete nechat nakreslit něco podobně úžasného, ale předně to zažít. Není to jen kresba, ale úžasný meditativní zážitek, který se musí zažít na vlastní kůži.
Těším se na Vás v průběhu celého dne v neděli 24.7. v parku u Zámku Zlín, ale předně v 18 hod, kdy budeme tancovat.
Zuzka Zaharowska, Radka Grace Pastyříková, Anna Vičánková, Michaela Válková, Tančící Kominík
https://www.youtube.com/watch?v=V0xq6RcyE0k

TZOLKIN 21.7.2016 13 MULUC kin 169

22. července 2016 v 16:27 Mayský Kalendář na každý den

Muluc - Měsíc - Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, Osvícení, Síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí
Když jsou hluboké proudy nadšení a záměru, které určují lidskou zkušenost, vedeny s nejvyšší grácií a záměrem, můžete dosáhnout absolutně všeho, co hledáte. Přejímejte dnes měkkou tekoucí vodu a bohatý vyživující oheň Muluc, provázený rozšířeným vnímáním, intuicí a duchovním vhledem Oxlahun (13), který je zmírněn klidným Caban - vládcem této Treceny, aby požehnal cestu vašeho osobního pokroku k harmonii a vnitřnímu míru.
DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE
Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn. Síla MĚSÍCE vyplavuje záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které na základě nepochopení minulosti nám dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem.
MULUC v yukatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.
***
Jsem Muluc 13. Vítejte na naší dnešní skupině. Jsme ohromeni změnami mnoha z vás; změnami, které jsou výsledkem naší společné spolupráce.
Opět vám připomínáme, že všechno, co potřebujete vědět, všechny znalosti a moudrost máte uvnitř sebe, vždy nadosah ruky.
Prosím dívejte se na nás jako na Pomocníky s laskavým probouzením.
Nepovyšujte nás nad sebe, protože všichni jsme si rovni a všichni jsme z jednoho Zdroje. Dnes bychom vás chtěli povzbudit, abyste se zaměřili na jeden jednoduchý úkol - ocenění.
Jak budete procházet dnešním dnem, dávejte pozor na vše, co se děje kolem vás a říkejte, děkuji. Jestli vyjadřujete vděčnost slovně nebo mentálně, není žádný rozdíl.
Co je důležité, je cítit ve svém srdci vděčnost a vyjádřit i spojení srdcem.
Když se ve vašem životě vyskytnou problémy, které jsou nepříjemné, věnujte jim chvilku pozornosti a projevte vděčnost za tyto zkušenosti - jsou to vaše problémy.
Jakmile překonáte pohled, že jsou to překážky, jste na dobré cestě k udržení stabilní vyšší energetické frekvence.
L.Á.S.K.A & V.D.Ě.Č.N.O.S.T jsou partneři, nemohou existovat jeden bez druhého.
Praktikujte dávání, přijímání, vděčnost za vše, co se ve vašem životě vyskytuje a stane se to zvykem.
Jděte vpřed a buďte vděční za každý okamžik, každou příležitost, která se před vámi objeví.
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo z pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte, že se vás dotýká nejčistší Energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního Já. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází Přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky, konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.