close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


TZOLKIN 13.6.2016 13 OC kin 130

13. června 2016 v 10:41 |  Mayský Kalendář na každý den

Oc - Pes - Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské a partnerské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, Strážce, Průvodce, věrohodnost, svědomitost
Východní medicína se domnívá, že pacient je více méně odpovědný za své zdraví. To znamená mít nejen znalosti, ale i moc rozhodovat, jak nejlépe léčit své tělo, udržovat ho silné a zářivě zdravé dlouho do budoucna. Dnes je dobré využít duchovní energii Oxlahun (13) a naladit se na své tělo, jít rovnou k jádru toho, co vás trápí, nebo vyžaduje pozornost. Vyslechněte si radu svých lékařů nebo zdravotnického personálu, zejména pokud pracuje v holistické Východní medicíně, ale udělejte si vlastní průzkum a konečné rozhodnutí udělejte sami.
Vlna ETZNAB přináší do života nezvratnou pravdu a absolutní jasnost.
TŘINÁCTÝ den informuje, že jedině LÁSKA nám pomůže najít pravou identitu
ve světě rozporů a negace.
OC navazuje na cyklus Akbal a Cimi, cyklus narození, smrti a znovuzrození. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost. Bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své "smečce", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu.
***
Jsem Oc 13. Vítáme vás dnes s velkou vděčností, neboť mnoho z vás integruje do svého života potřebné změny. Jakmile se začne rozšiřovat vaše mysl, otevíráte se neomezeným možnostem. Stále více si uvědomujete svoji vnitřní sílu, i když jste obaleni fyzickým tělem. Není nikdo, kdo by mohl zastavit to, co můžete dělat.
Rádi vám připomínáme, že myšlenkové formy Lásky stále lehce proudí Vesmírem a jsou to povznášející okamžiky na vaší cestě. Mnozí vnímáte různé pocity, aniž byste věděli, odkud přichází. Mohou to být myšlenky z paměťového fondu ostatních lidí, které v tom okamžiku cestují k určitému člověku. Na druhé straně zeměkoule někdo z neznámého důvodu vnímá zvonění v uších, možná se objeví letmá myšlenka na časy, které jste spolu prožili, a v tu chvíli vám zavolá a vy řeknete: "Zrovna jsem na tebe myslel!"
Vy všichni máte dar telepatie a tuto dovednost můžete zdokonalovat. Jak jsou Závoje stále tenčí, mnoho lidí zjišťuje, že se jejich psychické dovednosti rozšiřují. Znáte bezpočet příběhů o lidech, kteří vidí mimozemšťany, duchy, nebo mají pocity déjá vu či jasnou telepatickou komunikaci. Existuje mnoho knih nebo informací, jak tyto dovednosti rozvíjet. Snížení strachů spojených s psychickými dary a schopnost zvýšit Lásku k veškerému životu, je kouzelnou indicií ke schopnosti proniknout do vyšších sfér Lásky, kde je umožněno tyto schopnosti projevovat mnohem intenzivněji a snadněji.
Aby bylo možné zbavit se strachů, musíte jim čelit. Je to stejné, jako když násilník začne ustupovat, jakmile se k němu jeho cíl začne přibližovat. Vaše strachy budou ustupovat a zmenšovat se, když se jim postavíte čelem. Změna chování, které vás udržuje v obavách a strachu, vyžaduje úsilí a odvahu. Je to vaše veřejné prohlášení, že měníte uvnitř sebe něco, co vám už neslouží. Někteří vás budou podporovat, jiní zesměšňovat. Rychle se postavte ze vaši pravdu a stiskněte tlačítko VPŘED.
Vaše Láska se bude exponenciálně zvyšovat s každým uvolněním strachu. Nemůžete být na obou stranách současně. Pokud máte problém s Milovaným člověkem, ke kterému cítíte hněv, nenávist či frustraci, blokujete si tok Lásky. I když určité množství Lásky se může filtrovat, když je vám spolu dobře, její tok je stále nízký v důsledku nízkofrekvenčních emocí, které zaměřujete na tuto osobu.
Je to podobné, jako když pijete brčkem sladké jahodové smoothie. Zpočátku koktejl volně protéká, než začnou malé kousíčky jahod ucpávat brčko. Stále můžete popíjet lahodný drink, ale vyžaduje to více úsilí. Pak uvíznou v brčku vetší kousky a průchod je kompletně blokován. Ačkoliv kousky koktejlu spolknete, jsou sladké a žádoucí, je třeba velké úsilí a pít lahodný nápoj začíná být frustrující. Když je brčko zcela ucpané a přeruší se spojení se sladkým nápojem, jdete a brčko odhodíte. To se stává ve vztazích. Jakmile jeden člověk vybouchne na druhého, nastává frustrace. Napětí nezmizí, dokud budou ucpávat průchod kousky jahod.
Když se brčko opakovaně ucpává, přijde čas, kdy řeknete: "To stačí!", a pijete koktejl bez použití brčka v plném rozsahu. Ve vztazích je to často velmi podobné. Např., když se jeden člověk snaží něčeho dosáhnout a po několika neúspěšných pokusech reaguje z pozice frustrace a nahromaděného hněvu, bičuje druhého různými tresty. V tomto bodu se cítí člověk překvapený, protože někdy neví proč je druhý tak rozrušený.
Na začátku vztahu nosí každý růžové brýle a vše je v pořádku, dokud druhý nejde proti vaší vůli. Jak jdete životem, jsou vaše základy založeny na očekávání, že ostatní vás budou jen zraňovat, že jste neschopní, takže budete čím dál více reagovat na základě těchto kódů přesvědčení.
I když partner nemá vůči vám žádné škodlivé myšlenky, díky scénáři, který jste si kdysi vytvořili, můžete reagovat, jako kdyby jeho úmysly byly záludné. Pak si budete vybírat partnery na základě vašeho vlastního strachu, budete reagovat na něco, co ve vás spustí. Druzí na oplátku budou reagovat nebo spustí nevyřešený životní problém. Takto se vedou války na území škol, ložnic i v zasedacích místnostech. Každý z vás čelí obavám a pocitům méněcennosti a překonává je, takže začněte žít fungující vztahy.
Je nutné, abyste milovali a ctili na prvním místě sami sebe, než dokážete totéž s druhými. Neexistuje žádný jiný způsob, jak někoho milovat, než ze srdce. Mnozí si myslí, že to dělají, dokud objekt jejich citů nezačne odmítat očekávání. Udělejte si každý den čas po malých kouscích najít obavy, strachy, nízkoenergetické kódy a propusťte je. Jedině tak si otevřete dveře ke kódům přesvědčení, které jsou lehčí, na vyšší úrovni, a které vám pomohou přiblížit se k rozhodnutí založeném na bázi Lásky.
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo z pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte, že se vás dotýká nejčistší Energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního Já. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází Přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky, konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama