Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Snažiť sa "byť láskou" čistou, ako kryštálová voda horského vodopádu....

1. června 2016 v 17:48 |  Féwa

Snažiť sa "byť láskou" čistou, ako kryštálová voda horského vodopádu - napriek skutočnosti, že týmto vodopádom zatiaľ ešte nie sme...to znamená, že sa slovne ako duchovne zrelá bytosť prejavujeme, ale podľa toho nekonáme je snaženie sa zbytočné. Je to opäť len hranie divadla, ktorého dosky sa rozpadajú až na základe hlbokých, "vlastnoručne" :) , školou života /životov/ získaných skúseností /prežitkov/ a tým i v potrebnej miere precítených emócií.
V prípade, že tomu je tak, ako je hore uvedené, nám nepomôžu tituly pred i za menom. "X" absolvovaných prednášok, či seminárov odobrených certifikátmi, presviedčajúcimi okolie, že tomu tak skutočne je ...že sme duchovne dospelí a tým pádom môžeme byť učiteľom...liečiteľom, či iným - z fyzického pohľadu atypickým - človekom novej doby, ktorý adekvátne množstvu "maturitných", či "vysokoškolských" diplomov má dovolené v konkrétnej oblasti života pracovať, tvoriť, čiže pomáhať pri ľudskej a tým i planetárnej transformácii /návrat k vedomiu, ktoré je frekvenciou lásky/.
Zažiť stav, kedy len človek sám vie, že ho dosiahol...že je tomu jednoducho tak....že necíti potrebu kohokoľvek o dosiahnutí tohto stavu presviedčať je záležitosť opäť dosiahnutej múdrosti...pocitov, emócií veľmi vysokého kalibru na ktoré v podstate neexistujú slová v - len čisto fyzicky vnímanom časovom pásme. Čo je realita lineárna /čo sú i myšlienky, ktorých sa linearita týka a im zodpovedajúce spomienky a emócie/. Je to stav, kedy na základe seba samými prežitého, pochopeného, precíteného vychádzame /vystupujeme/ z kvanta myšlienok polí, ktoré nám jednoducho už nič nehovoria. Ničím nás neoslovujú, ničím neobohacujú a - jediným ich efektom je sťahovanie nás do energií, tým i myšlienkových polí v ktorých sme boli, ale už nie sme. A ako dobre vieme - späť sa už vrátiť nedá. Je to evolúcia, ktorá sa týka síce každého z nás, ale rôznorodosť myslenia jasne nasvedčuje, že každý z nás sa nachádza niekde a často už inde, ako tomu bolo pred chvíľou...včera....predvčerom, či pred rokom...rokmi. A pritom je skutočná pravda taká, že síce cestujeme v čase s celou slnečnou sústavou, ale nikam neodchádzame. Neodlietame. Sme neustále všetci zjednodušene povedané v jednom bode v ktorom sú všetky frekvencie na ktoré je náš mozog napojený, alebo sa napája. A to je multidimenzionálna sféra....frekvencia....prebudenie....osvietenie....vedomie človeka. Tým chcem povedať len jedno. Že všetko záleží na nás. Na našom uvedomení si. Že všetky zázraky a tým i zázračné schopnosti sú stále v nás. Ibaže neprejavené :) . A s tým súvisí i dávanie a prijímanie. To znamená znovu nadobúdaná rovnováha vo všetkom, čo sa nášho života týka. Zabudli sme na podstatu dvoch slov - bezpodmienečná láska. Zabudli sme dávať a pozornosť i snaženie sme čoraz viac presmerovávali len k slovu "brať." Čo nás v skutočnosti zastavuje. Čím sme čoraz viac len podporovali systém spoločnosti, ktorej zámer je len jeden. Ten istý - brať ľuďom , ktorí boli postupne pretransformovávaní na otrokov jednoducho všetko, čo im podľa nepísaných galaktických, tým i kozmických zákonov patrí. A to je v prvom rade a predovšetkým právo na slobodu v akomkoľvek zmysle. Právo na život, podľa našej predstavy a nie podľa umelo vytvorenej niekoho filozofie. Právo na základné životné podmienky a prostriedky, ktoré človeku umožňujú v kľude seba samého žiť, pracovať v oblasti, ktorá ho baví, napĺňa, dáva jeho životu zmysel - inými slovami povedané...je jeho srdcu a tým i dannostiam blízka. Z čoho logicky vyplýva, že efektom jeho práce je kvalita a rovnako kvalitný je i jeho život, ktorý nie je a nemá byť len o práci, ale predovšetkým o radosti z žitia... o relaxe, o čase pre deti, pre blízkych. Pretože rodina je základná bunka spoločnosti. A rovnako ako od nás, jednotlivcov sa všetko odvíja /zmena myslenia/ - rovnako sa zrkadlí mikro-štát rodiny v makro pohľade na štát v ktorom všetci žijeme. Čo bolo /je/ zámerom systému, ktorý myslí len na pár jedincov fungujúcich podľa hesla "ruka ruku myje" - k tomu netreba komentár. S touto filozofiou súvisí i snaha o oddelenie človeka od seba samého, človeka od človeka a tým o oslabenie prirodzenej energie, ktorou disponujeme. To isté v bledo - modrom platí pre rodiny. Veľmi dobre vieme, aký je reálny stav, čo sa rodín týka. Pochopiteľne je celý zámer podporovaný nie princípmi Jednoty, kde všetci jedným sú a tým pádom každému na každom, na všetkých záleží - ale filozofiou oddelenosti s plnou podporou finančníctva.
Aký je aktuálny stav, inými slovami povedané - v akom štádiu, či v akej vrstve, sfére novej planetárnej mriežky sa nachádzame. Veľmi zjednodušene a stručne sa jedná o pole bezenergetické. Čo to v reáli znamená. Jedná sa o polia, ktoré majú úzku spätosť s myšlienkami. Môžeme si túto skúsenosť predstaviť ako Zem vytvorenú z mozaiky rôznych vibrácií zvukov a farieb. Každý z nás vibruje frekvenčne na určitej myšlienkovej úrovni, tým i v konkrétnej myšlienkovej, emočnej, spomienkovej vrstve. Môžeme si seba pritom predstaviť ako kúsok mozaiky, ktorý má určitú farbu /vibrácie/. Ale nezabúdajme, že konkrétnu farbu na ktorú sa pozeráme môžeme v skutočnosti rozvinúť ako vejár. Čiže každá farba predstavuje škálu nielen fyzicky /zmyslove/ viditeľných tónov farieb /zvukov/, ale i fyzickým zrakom nezachytiteľných. Práve tieto nefyzické zvuky /tóny/ hutnosti svetla v ktorej sa nachádzame búrajú platne /plásty/ domina Matrixu na ktorých sú čísla a číselné kódy, na základe ktorých Matrix funguje. Jedná sa o vysoké vibrácie svetelných častíc, takpovediac nadštandartné a hlavou fungujúcou na základe týchto číselných súradníc nepochopiteľné. Čím plynule prechádzame do individuálne vnímaných zón nelineárneho myslenia. Nakoľko je naše fyzické telo ešte napojené na fyzikálno na ktoré sme boli zvyknutí /keby tomu tak nebolo, boli by sme vypnutí, čiže zomreli by sme/.... a neskutočným spôsobom sa transformuje /premodelováva/, čím ubúda stará známa energia, ktorú sme "používali"....cítime to ako veľkú únavu, vyčerpanosť. Ale len subjektívne. Objektívne - súčasne s vypínaním, ubúdaním starej energie pribúda diametrálne iná energia, nová /už sa to deje :) /. Ale už nie systému a tým, ktorí jednoducho povedané ľudskou bytosťou /živou energiou/ nie sú. A to je už záležitosťou mimo /nad/ zmyslového vnímania, tým i schopnosťou mimozmyslového vnímania sveta, ktorý fyzickým zrakom nevidíme /nepočujeme/. A tu sa už jedná aj o znovu nadobudnuté /nadobúdané/ rozprávkové :) schopnosti človeka, ktorému stačí pomyslieť.....všetvorivá myšlienka.
Skúste si predstaviť /v zmysle všetkého, čo sa deje/, že tí jedinci, ktorých myslenie, vnímanie je už iné - sú kúskami mozaiky vysunutej nad hladinu nižšej frekvencie. Reality Novej Zeme. Títo jedinci pracujú už celkom prirodzene s energiou kozmickou. S energiou, ktorá je pre človeka prirodzená a pre všetkých pozitívna. Dôležité informácie teraz zdieľajú ženy, ktoré uvoľňujú kódy, ktoré samé sebou na Zem priniesli a zakoreňujú ich do novej planetárnej éry....Féwa Ilona
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama