close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Plejáďané - Váš vztah se štěstím a radostí

11. června 2016 v 6:00 |  Aktuální Informační chaneling
Přijala Natalie Glasson 13.5. 2016
Posíláme vám světelnou vibraci štěstí a radosti, která nás všechny spojuje dohromady. Je to esence naší Plejádské civilizace. Jsme hluboce poctěni, že s vámi můžeme komunikovat a sdílet s vámi své vědomí, abychom podpořili vaše plné bytí v probouzení se do pravdy, kterou jste: aspekt Stvořitele. Přicházíme k vám tím, že vyzařujeme naši vibraci štěstí a radosti do vašeho bytí, protože toto jsou Stvořitelovy kvality, které chceme ve vás zesílit. Představujeme se jako zářivé majáky štěstí a radosti, takže si můžete uvědomit, že pouzezrcadlíme pravdu, která je ve vás vždy přítomná.
Ať už se soustředíte na svou duchovní cestu nebo ne, jako duše na Zemi máte božské právo prožívat štěstí a radost a také ostatní podobné kvality Stvořitele. Štěstí a radost jsou aspekty a energie Stvořitele, mají mocné léčivé kvality, mohou zažehnout neobyčejné vědění a moudrost a také vám dále pomáhat pochopit vaši jednotu se Stvořitelem.Štěstí a radost jsou energetické frekvence, které existují ve vaší duši, můžete je zaktivovat a vysílat a také je můžete povolat, aby na vás proudily od Stvořitele.
Toho dosáhnete, když jednoduše nahlas prohlásíte: "Aktivuji a vyzařuji ze své duše energetickou vibraci a frekvenci štěstí a radosti, aby prostoupila celé mé bytí a realitu."
Představte si, že se z vašeho srdce a z vaší duše manifestuje vnitřní záře; je to energie štěstí a radosti, která se vám odhaluje. Prociťte posvátnou a zvláštní vibraci vytvořenou z vašeho bytí a mocně se rozšiřující.
Případně můžete použít afirmaci: "Aktivuji a přijímám tuto energetickou vibraci a frekvenci štěstí a radosti od Stvořitele a vyzývám tuto posvátnou energii, aby prostoupila celé mé bytí a realitu."
Představte si ten nejkrásnější proud světla proudící přes vás i skrze vás ze Stvořitelova vesmíru. Dovolte si otevřít své srdce a přijímat, jakoby vaše srdeční čakra byla zlatou studnou pojímající všechny vibrace štěstí a lásky a potom rozvádí tuto energii do celého vašeho bytí.
Obě cvičení jsou vhodná a probudí různé formy rozpomenutí a přijetí ve vašem bytí. Procítění vibrace štěstí a radosti pulzující jako zvuková frekvence z vašeho srdce a duše, vám poskytuje potvrzení, že štěstí a radost žijí ve vás a vy nepotřebujete nic jiného, než myšlenku, abyste je prožili. To přináší pocity spokojenosti a schopnost vyživit sebe sama a poskytnout si vše, co žádáte. Přijmout od Stvořitele vibrace štěstí a radosti znamená uvědomit si, že Stvořitel si skutečně přeje, abyste byli šťastní a radostní a nepřetržitě vás podporuje, povzbuzuje a sdílí s vámi posvátné dary. Oba aspekty rozpomenutí, když jsou ve vašem bytí aktivovány a zmocněny, napomohou vašemu vzestupu, sebeuvědomění a zhmotnění vašich snů.
My, Plejáďané, bychom si přáli, abyste meditovali nad štěstím a radostí. Mají pro vás štěstí i radost stejný význam nebo obsahují lehce odlišné kvality stejného zdroje? Co pro vás štěstí a radost znamenají na fyzické úrovni?Co znamenají štěstí a radost na emocionální úrovni? Co pro vás štěstí a radost znamenají na duchovní úrovni a při vzestupu? Jaké procento štěstí a radosti rozpoznáváte ve svém bytí? A konečně věříte, že si zasloužíte nepřetržité štěstí a radost ve svém každodenním životě? Tyto otázky vás podpoří v porozumění vašemu vztahu ke štěstí a radosti a také v tom, jak přijímáte tyto Stvořitelovy vibrace ve svém bytí. Vztah se štěstím a radostí skutečně máte a když je prozkoumáte a pochopíte, zjistíte, že váš vztah se štěstím a radostí vlastně odráží váš vztah se Stvořitelem. Čím více jste ochotni si dovolit prožívat štěstí a radost ne pod vlivem vaší vnější reality, ale z mocné vibrace ve vašem bytí, tím více si budete uvědomovat svůj věčný svazek se Stvořitelem.
My, Plejáďané, bychom vás také rádi podpořili, abyste si uvědomili bolest a odpor, které možná máte ve své srdeční čakře nebo v emocionálním těle kvůli zkušenostem nedostatku štěstí a radosti ve svém životě nebo pocit, že jsou vám štěstí a radost odepírány. Stačí jedna zkušenost ve vaší realitě, aby se projevil odpor ke štěstí a radosti, který lze také rozpoznat jako odpor ke Stvořiteli. Nejprve bychom rádi, abyste pozorovali své myšlenky, způsob, jakým mluvíte se sebou a o sobě s druhými. Zdůrazňujete nedostatek štěstí a radosti myšlenkami, které posuzují, stěžují si, vyjadřují frustraci? Popřípadě zdůrazňujete přítomnost štěstí a radosti ve svém životě vyjadřováním, činy a prožitky sebelásky, sebepřijetí a soucitu? Myšlenky, které produkujeme, naznačují váš vztah se štěstím a radostí a tím se Stvořitelem. Pozorováním můžete rozpoznat a uvědomit si přesvědčení působící odpor, který vytváříte vůči Stvořiteli a jak si ve své realitě vytváříte nezbytné výzvy. Když se zrodí uvědomění, nepotřebné zvyky se snadno rozpustí.
Možná budete chtít strávit nějaký čas v kontaktu se svou srdeční čakrou, ukotvovat pozornost své mysli a třetího oka do své srdeční čakry s úmyslem rozpoznat zde přítomnou bolest a odpor. Když se propojujete se svou srdeční čakrou, chápete odpor a bolest, které se týkají štěstí a radosti a které se drží ve vašem emocionálním těle a vašich smyslech. Vaše srdeční čakra vám také ukazuje vaše klíčové energie, které v sobě má, ať už jsou bolestné či krásné a které mocně ovlivňují váš vzestup. Je to proto, že vaše srdeční čakra chápe určení vaší duše a proto uchovává jisté energie s vědomím, že jejich prozkoumání způsobí ve vašem bytí mocnou transformaci. Vyzvěte svou srdeční čakru, aby vám zvědomila energie, které mají vibraci odporu a bolesti a týkají se vašich zkušeností a přijímání štěstí a radosti. Možná zažijete, jak ve vašem vědomí vyvstanou kapsy či bubliny energie. Bude-li třeba léčení, prosíme, zavolejte nás, Plejáďany, abychom vyzářili své mocné vibrace štěstí a radosti do vaší srdeční čakry a všech souvisejících energií a rozptýlili a uvolnili bloky.
Mnoho lidí možná řekne, že oni Stvořiteli neodporují a přesto se zdá, že nemohou dojít ve své realitě naplnění. Mohou také říci, že nedokáží prožívat štěstí a radost, dokud neprožijí naplnění. Toto je iluze, která vám obrovsky brání v mnoha ohledech. Vaše štěstí a radost přicházejí z vašeho nitra, stejně jako pocity naplnění.Každá duše má aspekt odporu vůči Stvořiteli, to je součástí života na Zemi. Právě projitím skrze odpor ke Stvořiteli si, znovu rozpomenete na sebe jako na vše čím je Stvořitel.
Prosíme, odevzdejte všechnu pozemskou bolest nám, Plejáďanům, protože jsme tu připraveni přinést vám léčení a transformaci ve vašem bytí. Tento krok je krásným zážitkem a slouží jako proces odevzdání se poté, co sami sebe prozkoumáte. Osvobozuje vás a nám umožňuje vás podporovat našimi mocnými léčivými vibracemi.
Když si dovolíte vibrovat v harmonii se štěstím a radostí své duše i Stvořitele, pak vstoupíte do božského stavu bytí a budete se koupat ve své božské vnitřní pravdě. Vy třímáte klíč k dalšímu sjednocování vašeho uvědomění si Stvořitele ve svém fyzickém bytí a také (klíč) k přirozené a automatické tvorbě všeho, co si přejete prožívat ve své realitě. Vše se pro vás stává přístupným. Nejdůležitější je, že nastává skutečné a cenné uvědomění, že štěstí a radost je možné prožívat věčně. Stáváte se sebejistými ve svém spolutvoření se Stvořitelem; je faktem, že neexistují žádná omezení, jenom ta, která si zvolíte vytvořit a že život na Zemi nemá být těžký, máte si ho užívat.Dovolte si užívat si svou realitu, prolomit pravidla a omezení vědomí lidstva a prozkoumejte své věčné propojení se Stvořitelem prostým rozpoznáním mocné vibrace a transformační frekvence Stvořitelových kvalit - štěstí a radosti.
Možná budete chtít vyzvat nás, Plejáďany, abychom každodenně energeticky naplňovali vaše bytí našimi posvátnými vibracemi štěstí a radosti a podpořili jejich probuzení ve vašem bytí.
Přejeme vám život ve štěstí a radosti.
Plejáďané
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama