close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Červen 2016

Láska je klíč ke všem zavřeným dveřím.

5. června 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Víš vůbec, co znamená milovat, cítit, že tvé srdce je naplněno takovou radostí a vděčností, kterou už nemůžeš obsáhnout a která přetéká ke všem duším, jež tě obklopují? Je to slavnostní pocit pohody a souladu s veškerým životem. Všechen strach, všechna nenávist, žárlivost, závist a lakota zmizí, protože tam, kde je láska, není místo pro záporné a destruktivní síly. Je-li tvé srdce chladné a necítíš žádnou lásku, nezoufej, ale rozhlédni se kolem a najdi něco, co můžeš milovat. Může to být nějaká docela malá věc, a tato malá jiskra může zažehnout celou tvou bytost, až v tobě vzplane láska. Pouhý malý klíč může odemknout těžké dveře. Láska je klíč ke všem zavřeným dveřím. Uč se s ní zacházet, dokud všechny dveře nebudou otevřeny. Začni právě tam, kde jsi. Otevři oči i srdce a odpověz svou láskou všude tam, kde je třeba


V každé sebetemnější bytosti je světlo.

4. června 2016 v 19:46 Skutečný mír je uvnitř

Mějte víc pochopení s cestou ostatních a neodsuzujte je, oni mají svůj čas a svojí vlastní cestu.
Poděkujte všem, kteří na sebe dobrovolně vzali roli "nevědomého/spícího" a krásně vám ukazovali/ukazují čím nechcete být.
Jednejte s každým tak, jak chcete aby bylo zacházeno s vámi.
A máte-li v sobě stále nějakou křivdu, odpusťte konečně všem - odložte ten balvan jednou provždy.
Pochopte proč dotýčni konali, tak jak konali a a objevte to, co vám to přineslo, jak to bylo důležité.
Pochopte že jsme všichni součástí všeho a všech, že jsme jedna bytost - JSME JEDNOTA.
Nic není oddělené, jsme nepřetržitě propojeni mezi sebou navzájem, s matičkou Zemí a celým Vesmírem (Zdrojem).
úryvek z článku
Zdroj: FB

TZOLKIN 4.6.2016 4 IMIX kin 121

4. června 2016 v 7:58 Mayský Kalendář na každý den

Imix - Drak - Energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
Kan (4) doplňuje Imix. Čtyřka je číslo dimenze, ve které zažíváme fyzickou realitu, takže pokud vás něco destabilizuje, ať je to duševní stav nebo nějaký jiný aspekt vašeho života, použijte Kan podporující energii a dejte věci znovu do pořádku. Stejně tak, pokud jsou světové události, chování vašich přátel či Milovaných nebo jiné okolnosti mimo vaši kontrolu, cítíte se bezmocní, frustrovaní nebo ztrácíte mysl, postavte bytelnou základnu Kan a požádejte Imix o nějaké alternativní řešení toho, co vypadá jako nemožný úkol.
DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY
Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnými vodami podsvětí a vyživuje Zemi, je to prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná - záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, v tom tkví jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin, snadno ovlivňují Kolektivní Vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
***
Jsem Imix 4. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili, abychom se společně ponořili hlouběji do tajů lidských zkušeností. Dnes bychom rádi sdíleli určité důvody, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Mnozí se tváříte, že jste šťastní, ale uvnitř vás tečou hluboké slzy smutku. Mnozí jste zmateni, scházíte ze své vlastní cesty, abyste předstírali plné pochopení problému, o kterém nevíte nic. Proč tomu tak je?
Jeden z hlavních důvodů je strach, že nejste dokonalí. Smutek se považuje za slabost, nedostatek znalostí je považován za znamení nevědomosti, takže pod svými maskami a kostýmy skrýváte, co se uvnitř vás děje. Tyto myšlenkové formy jsou tak hluboce zakořeněné, že časem začnete těmto scénářům věřit.
Je jedno rčení: "Čemu věříte, tím se stanete". Je na tom hodně pravdy, protože jakmile jsou vaše emoce zarovnány se scénářem role, stane se realitou. To je problematické pro herce, nejenže jsou hodnověrní pro své publikum, ale vytváří tendenci, aby se tyto role staly jejich osobní realitou, což vytváří velký zmatek.
Aby bylo možné prolomit kódy přesvědčení, které je třeba řešit, budete muset uvnitř sebe najít to, co jste přijali jako svojí pravdu. Podívejte se na zvyky, které vám dávají smysl. Když jste si vědomě vědomi toho, co si myslíte, co říkáte a co děláte, začnete si těchto nesrovnalostí všímat. Jakmile je objevíte, podívejte se na ně blíže a rozhodněte se, jak chcete v budoucnu v podobných situacích reagovat.
Například…. přítel vám projeví poklonu. Místo pocitu vděčnosti a přijmutí daru se začnete vymlouvat a popírat své hodnoty. Jakmile si uvědomíte, že to děláte, obraťte se dovnitř sebe, abyste zjistili, proč tak těžko přijímáte komplimenty. Přehrajte si roli, jak je budete příště přijímat. Až příště taková příležitost nastane, praktikujte pocity vděčnosti a uznání za to, co je vám dáno, a přijměte komplimenty s grácií.
Mnozí z vás trpí neschopností přijímat dobře míněné rady. Podívejte se dovnitř sebe, pro jste tak defenzivní, když někdo ukazuje na to, co považuje za vaši vadu. Přijde čas, kdy vám nebude záležet na tom, co si ostatní myslí, jestli jsou jejich poznámky pozitivní nebo negativní, protože budete vyrovnaní, jelikož víte, kdo jste.
Odhalení skutečného Já vyžaduje čas a úsilí a toto úsilí je velmi důležité. Dovolili jste, aby vás druzí lidé definovali a usilovali jste o schválení cesty, která byla méně než čestná? Tento typ chování již není třeba. Ve skutečnosti už je nepřijatelné, protože toto je úroveň frekvencí mnohem nižší, než je frekvence Země. Nesoulad a disharmonie vytváří v těle nemoc a odděluje vás to od sebe, od druhých a od přírody.
V této době je mimořádně důležité, že se budete obracet do svého středu a zbavovat se emocí a názorů, které vám znemožňují být skutečně milujícím člověkem. Pokud chcete vzestoupit do vyšších dimenzí hladce a elegantně, pak je to nezbytné.
Odcházíme s nadějí, že budete nyní trávit čas přemýšlením o těchto slovech a postupovat kupředu v procesu Vzestupu. Je naší nadějí, že budete tato slova sdílet s druhými, protože máte schopnost oslovit ty, kteří na nás nejsou naladěni. Rádi bychom vás viděli všechny vzestoupit. Ačkoliv víme, že se blíží konec Času, mnozí s námi nebudou sdílet stejnou cestu. Neexistuje žádný smutek pro ty, kteří se k nám nepřipojí, protože budou pokračovat na cestě dle svého vlastního výběru až do doby, než se opět spojíme.
4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.
KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny, v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů, se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

NECHTE VĚCI PROBĚHNOUT

4. června 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí
Zkuste na čas nechat věci, ať se stanou.
Nemluvte Vesmíru do jeho práce a odolejte pokušení o něco se snažit a vyvíjet tlak.
Vyberte si oblast života, kde se vám "nedaří" a zkuste k ní přistoupit jinak.
Přijměte to, co je tak, jak to je.
Žádný spěch, žádná netrpělivost, žádná síla a žádný boj.
Prostě to udělejte jinak, než jste zvyklí.
Jen pozorujte, klidně dýchejte a nesnažte se vyvíjet přehnanou aktivitu.
Nechte se unášet proudem, tak jako plachetnice na vlnách.
Nemáte co ztratit - pokud jste vystříleli všechny náboje a stejně se nic nezměnilo,
držíte to křečovitě "pod krkem".
Nechte prostor Vesmíru - svému Zdroji, aby vše udělal za vás.
Udělá to nejlépe a tak, jak to má být.
Pusťte ruce z volantu a nechte to svému osudu.
Nebojte se - vše se srovná podle toho nejlepšího scénáře, který ani nemusíte znát.
Vaše snaha je kontraproduktivní a Vesmír jen čeká, až se vyčerpáte.
Potom stejně nastolí to, co má být.
Nechte věci proběhnout, uvolněte se a dejte si další kávu.
Udělejte to prostě jednou jinak - vypněte vaši snahu něco změnit
a pozorujte jen, co se stane.
Tam, kde obvykle argumentujete, se ztište a nic neříkejte.
Tam, kde obvykle tlačíte, povolte stisk.
Tam, kde kontrolujete, přestaňte s tím a nechte to být.
Tam, kde plánujete, hoďte vaše plány do koše.
Znáte to pořekadlo: Chceš-li Boha rozesmát, řekni mu o svých plánech".
Prostě to udělejte jinak.
Vnější sílu nahraďte vnitřní silou, která je mnohokrát větší.
Tak začne pozvolná transformace vašeho života.
Tak získáte zpět radost a chuť žít.
Tak se budete více bavit, protože budete vědět, že to Vesmír za vás zařídí.
ZKUS TO JEDNOU JINAK
Když se ti stane něco, co se ti nelíbí, místo hněvu zůstaň v klidu a jen pozoruj svůj dech.
Když se k tobě někdo chová tak, jak by neměl,
hned se nerozčiluj a vyčkej s reakcí - dej si vědomou pauzu.
Když se dostaneš do špatné situace, ihned nepanikař a na chvíli od ní odstup.
Drž se stranou, nespěchej a nezabývej se tím, co máš udělat.
Nech to chvíli "po proudu".
Nech věci a záležitosti, ať se sami rozvinou a naberou svůj směr.
Vesmír to za tebe vyřeší - věř, že se o to postará.
Když nemáš pevný životní plán a "visíš ve vzduchu", místo abys panikařil, raduj se,
že se upravuje tvůj proud a stáčí novým směrem…..a uvolni se.
Buď rád, že se něco mění a něco nového může přijít.
Po každém odlivu přijde příliv - to je zákon, na který se můžeš spolehnout.
Nenuť se k pohybu a nečinně čekej.
Vychutnej si chvíle, kdy nevíš, o co jde a kudy máš jít.
Zůstaň otevřený a dej životu šanci nabídnout ti něco zajímavého.
Prostě zkus to jednou jinak a tvůj svět dostane nový nádech.
MŮŽEŠ .....A NEMUSÍŠ
Můžeš plout po proudu nebo pádlovat proti němu.
Můžeš se pohybovat s lehkostí sobě vlastní nebo těžce kráčet
a narážet na samé překážky.
Můžeš životu odporovat nebo zažívat úlevu.
Můžeš více pozorovat a nechat Vesmíru konat jeho práci
nebo mu neustále vnucovat svou vůli.
Můžeš být po celý den plný energie a nadšení nebo vyčerpaný ustavičným bojem s druhými.
Můžeš se snažit mít vše pod kontrolou nebo nechat věci, ať se stanou.
Můžeš být součástí vesmírného proudu nebo jeho překážkou.
Můžeš být přirozený nebo si nasazovat vhodné masky pro dané situace.
Můžeš se podvolit tomu, co přichází nebo před tím utíkat.
Můžeš nesouhlasně bušit pěstí do stolu nebo přijmout to, co se stalo.
Můžeš žít s pocitem viny nebo se tomu vysmát.
Vše záleží na pochopení tvé role ve vesmírné hře.
Pokud si uvědomíš, že vše řídí vesmírná síla, která přesahuje tvé chápání,
zažiješ úžasný pocit svobody.
Odpovědnost za to, co se stalo a stane, není totiž na tobě.
Jsi takový, jaký máš být, nemůžeš být jiný a jinde.
Tvé místo, kde se TEĎ nacházíš, je přesně to, kde MÁŠ být.
Vše, co máš zažít a od života dostat, je pro tebe vibračně již připravené,
proto nemusíš mít žádný stres.
A pokud si přeješ něco, co není v tvém proudu,
tak to nedostaneš, i kdyby ses na hlavu stavěl.
Tak se kvůli tomu netrap.
Jediným tvým úkolem v téhle maškarádě, kterou aranžuje Vesmír,
je dosahovat úlevu od toho, s čím se zrovna potkáváš.
Zlehčuj, více se usmívej, neber všechno tak vážně….prostě si více s životem hraj.
Tak se dostaneš do proudu, tak tě život začne skutečně bavit.

Nemůžeš pokračovat po zbytek svého života starým způsobem.

4. června 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Nebuď nikdy plně uspokojen svým pohledem na život. Vždy se můžeš naučit něčemu novému a vzrušujícímu a můžeš doufat, že to uskutečníš, zůstaneš-li otevřený a citlivý ke všemu, co se děje. Nové cesty nejsou vždy snadno pochopitelné. Nedopusť, aby tě znepokojovaly, ale buď ochoten je přijmout s vírou a věz, že tvé porozumění tím poroste. Poznáš oním hlubokým vnitřním poznáním, zda tyto nové ideje, nové cesty a nové myšlenky jsou pravdivé, či ne. Jestliže získáš hluboký pocit správnosti, dovol sám sobě vstřebat tyto pravdy, i když jim nebudeš zcela rozumět. Postupně vysvitne světlo, a ty procitneš a vše pochopíš. Nemůžeš pokračovat po zbytek svého života starým způsobem. Musíš být ochoten pustit se do něčeho zcela nového.


TZOLKIN 3.6.2016 3 AHAU kin 120

3. června 2016 v 13:06 Mayský Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Vědomí Krista, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
V každém konfliktu nebo problému přichází nejvíce oslabující síla v nejisté, neznámé a neočekávané podobě. Dnešní Ox (3) představuje vašeho soupeře, ať už je to zvíře, člověk nebo fyzická, psychická či duchovní situace. Pokud se již zabýváte něčím takovým, Ox může vše ztrojnásobit nebo vás třikrát obdaruje silou a řešením. Bez ohledu na to, jak těžká je nějaká vaše konkrétní situace, Ahau, vládce tohoto dne, vás posiluje vynikající intuicí a vedením, abyste mohli vybrousit odhodlání, a ještě více vás podporuje Etznab - Meč Pravdy, k posílení vůle a důvěry, které potřebujete k vítězství.
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení Kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie Bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu nebo se nastěhovat do nového.
***
Jsem Ahau 3, poslední v řadě Strážců Dne. Jsem často spojován se Vzestupem, takže dnes bychom chtěli hovořit na toto téma. Existuje mnoho podob Vzestupu, ale ta, o které mluvíme, představuje pohyb vpřed z jedné hustoty do druhé. Je to podobné jako když se vařící voda mění v páru, stejně tak měníte svou podobu vy. Podobně jako pára budete mít možnost pohybovat se na Zemi s menší námahou; budete se moci pohybovat dovnitř a ven z tělesnosti s větší grácií a lehkostí. To je přesně to, jak se mnoho z vás v další sféře, kam se chystáte, bude pohybovat.
I když budete stále mít fyzickou podobu, molekuly v těle se změní - budou volnější s větším prostorem mezi sebou. Vaše genetické kódy se mění a do tohoto prostoru se dostává více Světla. K dispozici nejsou žádná slova pro popis toho, co se uvnitř vás děje. Mnozí pracujete na této cestě Osvícení několik let, o to víc je pravděpodobné, že váš Přechod probíhá s větší lehkostí.
Dokonce i mezi Lightworkers existuje hodně zmatku a strachu, jak Vzestup bude dál probíhat. V současné době je velký důraz kladen na materiální bohatství a potřeby. Ujišťujeme vás, že jak si stále více uvědomujete své schopnosti manifestovat si všechny věci, nebudete potřebovat materiální věci, které jsou nyní vašemu srdci tak drahé. Nejdůležitější věc, kterou můžete v současné době udělat, je zůstávat v okamžiku přítomnosti a věnovat pozornost tomu, co se děje kolem vás.
Přemýšlejte, jestli chcete věnovat svůj čas a energii věcem, které probouzí vaši vášeň a nadšení. Zbavte se potřeby a nutnosti zachránit druhé a svět. Zaměřte se na sebe. Jakmile jste plně v rovnováze, pak můžete pomáhat druhým, kteří si přejí totéž. Jinak budou všechny pokusy o záchranu prováděny z pocitu nadřazenosti a podmíněné Lásky. Nechte druhé zvolit si cestu a pomáhejte těm, kteří jsou připraveni pomoc přijmout, jinak zasahujete do jejich svobodné vůle, druzí se mohou cítit podřízeně, což vás od sebe jen odděluje. Chápete, co máme na mysli?
Dnešní lekcí je zamyslet se nad touto Zprávou. Sledujte, jak komunikujete s druhými. Proč máte potřebu pomáhat druhým? Dáváte nevyžádané rady a informace? Najděte způsob, jak raději komunikovat s druhými o věcech, které máte společné. Pokud máte oba otevřenou mysl, pak vyživujte diskuzi o vašich společných rysech a odlišných názorech v duchovních tématech.
Většina rozhovorů je velmi povrchní. Velké procento věcí je lépe nechat nevyřčených. M.Y.S.L.E.T.E., než budete hovořit (viz Zpráva 80) a sdílejte s otevřeným srdcem. Když se snažíte někoho poučovat, automaticky se v nich zapne alarm, který říká "Pozor, někdo mě chce měnit!" To staví druhého člověka do režimu obrany a zavírá dveře k dalším rozhovorům.
Možná se ptejte: "Jak mohu obohatit druhé, které mám rád, takže budou rozumět tomu, co bych jim rád řekl?" Svým příkladem. Když jste klidní a sledujete ostatní, kteří čelí tváří v tvář nepříznivému osudu, váš Midasův dotek naplněný radostí, získá pravděpodobně jejich pozornost. Když se vás zeptají jak je možné, že jste schopní žít takovým způsobem, pak máte dveře otevřené.
Nechte vaše dveře otevřené, aby ostatní věděli, že i oni mají schopnost toho dosáhnout. To je také přístup Mayských Zpráv. Jak byste reagovali na naše slova, kdybychom vám říkali, co máte dělat s pocitem nadřazenosti? Dopřejte si čas přemýšlet o těchto prohlášeních. Všimněte si, jaký je rozdíl, když vás někdo podporuje, na rozdíl od těch, kteří vám říkají, co máte dělat. Dopřejte ostatním respekt a pravděpodobně zůstanou vaše dveře otevřené i pro další diskuze.
Loučíme se s těmito myšlenkami a doufáme, že si je vezmete k srdci. Jsme vysoce pokročilí se schopností být na mnoha místech najednou. Jen na nás pomyslíte nebo vyslovíte naše jméno a okamžitě stojíme po vašem boku. Máme také kdykoliv přístup k vašemu Vyššímu Já. Jednoduše požádejte o pomoc a hned jsme u vás. Dávejte pozor na mentální a emocionální bloky, které vám brání plynule s námi hovořit. Vnímejte pocity Lásky, které přichází, když jsme ve vaší blízkosti. Volejte nás tak dlouho, dokud nebudete ve svém srdci vědět, že jsme s vámi. Jakmile propustíte smutek, bolest a emoce, uslyšíte nás mnohem jasněji. To je náš slib!
3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetuum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru. Udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

PORTÁL KE ZDROJI

3. června 2016 v 4:00 Vývoj vědomí bytostí
Aspekt sebe, kterým je imaginace (představivost, vizuaizace), byl na této planetě mnohými z vás potlačen, opomenut a ignorován po mnoho let. Ale také existuje mnoho kultur a kmenů, kteří uchovali vizualizaci a sny a předávali tyto informace ve svých rodových liniích dále a tím uchovali tyto schopnosti a vědění. Nyní vidíme, jak silně se toto poznání oživuje v nové skupině probuzených jedinců. Znalosti a pochopení vedou k aktivaci cest toho, čemu tato informace dává uvědomění. A opravdu - aktivace vede ke znalostem a pochopení. Znalosti jsou jen jedním ze spouštěčů aktivace. Také vidíme, že mnoho spouštěčů se v nových skupinách probuzených využívá. Vedou k uvědomění a pochopení toho, čím vaše vizualizace (imaginace) opravdu je. Imaginace je oknem k Duši. Opravdu, takto může být imaginace popsána. My bychom popsali imaginaci mnoha různými způsoby. Jeden způsob jak imaginaci popsat je to, že je to portál. Portál dává vzniknout prožitku brány (portálu) uvnitř. Té, do které když se vstoupí, dochází k přesunu do dalších sfér. Zavede vás tam, kam potřebujete jít. Okamžitý přesun. Ve své podstatě, imaginace je vnitřní branou - portálem do vyšších sfér. A také, imaginace sama o sobě není jen obsahem toho, co si představujete. Je to jádro vnitřní komunikace, vnitřního přesunu a vesmírného spojení. Ve své podstatě je to portál ke Zdroji. Opakujeme, imaginace je portálem ke Zdroji. Na územích a ve světech na druhé straně tohoto portálu se nachází odpovědi pro nekonečné záhady, spojení se všemi bytostmi ve všech sférách a na všech úrovních inkarnace a diskarnace. Zde najdete všechny další Já (aspekty sebe), které vás utvářejí. Vše, co jste vy. Příběhy, scény, obrazy a emoce které objevíte a zpracujete prostřednictvím tohoto portálu jsou vašimi spouštěči plného uvědomění, aktualizace, multidimenzionality, osvícení a vzestupu. Tyto spouštěče jsou nekonečné a jedinečné pro vás - cestovatele v poli představivosti. Ale také jsou sdíleny, představeny svým jedinečným a individuálním způsobem. S rozvojem a růstem vaší technologie, která vás všechny spojuje, vy jako celek sdílíte zkušenosti, kterými procházíte....a rozmotáváte a zpracováváte ve fyzické sféře to, čeho dosahujete ve sféře nefyzické. Skupinové zpracování je nejefektivnější a je v největším souladu pro většinu z vás.
Přijala : Megenta Pixie od The White Winged Collective Consciousness of Nine
Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Nejprve pracuj sám na sobě.

3. června 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Kde je tvá víra a důvěra? Nemůžeš žít duchovním životem bez víry a důvěry ve Mne. Nech Mě vést každý tvůj krok. Stále Mě v tichosti hledej a dovol, abych ti zjevil, jaký další krok máš učinit; potom jej udělej beze strachu a s opravdovou radostí. Jak můžeš doufat, že zvládneš stále větší úkoly a že ti bude svěřena stále větší zodpovědnost, aniž by ses naučil poslušnosti a zvládl úkoly jednodušší? Jak můžeš doufat, že pojmeš svět do svého srdce, když ses ještě nenaučil milovat své bližní a pracovat v míru a harmonii s ostatními? Dítě se musí nejprve naučit chodit, než může běhat. Musíte se nejprve naučit milovat jeden druhého a vnášet mír a harmonii do svého bezprostředního okolí, než budete schopni nastolit harmonii světa. Nejprve pracuj sám na sobě. Potom tě budu moci využít pro pomoc a službu tvým bližním.


Vědci poprvé vyfotili astrální parazity

2. června 2016 v 23:23 Aktuální novinky

Tímu vedcov z univerzity v Kapskom meste v Juhoafrickej republike sa podaril šokujúci objav.
Dostali potvrdenie, že našu myseľ môžu ovládať a vo väčšine prípadov ovládajú astrálne bytosti! Význam tohto objavu je tak dôležitý, že všetky vedecké štúdie týkajúce sa tohto výskumu boli nielen klasifikované ako prísne tajné, ale boli prijaté opatrenia na stiahnutie a odstránenie všetkých skôr vydaných publikácií s informáciami o tomto výskume.
Širokej verejnosti je dobre známa metóda manželov Kirlianových, ktorý medzi prvými získali zábery energetických polí v okolí biologických objektov. Vedci zaoberajúci sa výskumom paranormálnych javov nazývajú tieto polia aurou objektov.
V rôznych publikáciách od vedecko populárnych až po seriózne vedecké práce, môžeme nájsť mnoho fotografií týchto energetických polí vyhotovených metódou Kirlian, ktorá umožňuje sledovať dynamiku polí. Existuje pomerne veľa vedeckých prác, ktoré potvrdzujú vzťah dynamiky týchto polí s psycho-fyziologickým stavom človeka.
Vedecký tím z univerzity v Kapskom meste v zostave známych vedcov s dlhoročnou praxou v paranormálnom výskume, vrátane metódy fixácie aury, viedol doktor filozofie Ngunga Tobago, ktorý spôsobil vo vedeckom svete revolúciu v povedomí o význame energetických polí v živote človeka.
Vedci vyvinuli spôsoby sledovania biopolí a vynašli prístroj (patent USA pod číslom: US 5, 253 984 B1), ktorý umožňuje nielen sledovať dynamiku aury biologických objektov, ale na základe prevedených experimentov umožnil urobiť odhalenie, ktoré spôsobilo utajenie celého výskumu.
Avšak niektoré výsledky štúdií tejto skupiny vedcov sa dostali na verejnosť, vzhľadom na to, že vedecké metódy a nástroje v prvej fáze výskumu si vyžiadali zapojenie veľkej skupiny ľudí pred ktorou výsledky experimentov nebolo možné skryť.
Tieto výsledky naznačujú, že existuje priama súvislosť medzi tzv. astrálnymi podstatami - bytosťami a človekom.

Nám všetkým sú dobre známe pokusy rôznych bádateľov paranormálnych javov pokúšajúcich sa zachytiť na film, fotografiu tzv. astrálne entity, dušu, poltergeist atd. Niektoré z týchto pokusov boli úspešné, avšak významní vedci stále spochybňujú realitu týchto výsledkov.
Skupina vedcov v Kapskom meste svojim výskumom rozptýlila všetky pochybnosti v tejto veci, čo v skutočnosti aj dokladá fotografiami získanými pomocou svojho patentovaného vynálezu.
Vedci za pomoci vylepšenej metódy Kirlian boli schopní dosiahnuť nielen jasný záznam astrálnych objektov, ale aj študovať ich dynamické správanie, vrátane dynamiky emisného spektra a dynamiky tvoriacich sa biopolí astrálnych objektov.
Svoje výskumy začali pred niekoľkými rokmi a po sľubných výsledkoch, sa rozhodli zlepšiť metódy svojho výskumu, čo následne viedlo k objavu ktorý otriasol vedeckou komunitou. Získané výsledky potvrdzujú priamu interakciu astrálnych entít s aurou ľudí !
Podrobnejšia štúdia dynamiky týchto objektov a ich interakcia odhalila isté vzorce správania a ich vzťah k ľuďom. Napríklad boli získané fotografie, kde bolo možné vidieť prenikanie astrálnych entít do aury človeka.
Fotografie astrálnych entít boli získané na špeciálnom zariadení v laboratóriu, ktoré bolo zamaskované ako foto-štúdio a umiestnené v známom ateliéri dizajnu, aby nedošlo k podozreniu od skúmaných ľudí a zabezpečila sa čistota experimentu.
Ďalší výskum odhalil , že energetické pole okolo astrála - astrálnej entity má premenlivú intenzitu. Toto spočiatku vedci prisudzovali k štatistickej fluktuácií, avšak detailné štúdie za pomoci silného počítača špeciálne vyvinutého algoritmu ukázali neočakávaný výsledok. Zistilo sa , že výkyvy majú vzťah s bioelektromagnetickou aktivitou mozgu človeka, na ktorý tieto entity reagujú.
Vedci tvrdia, že boli schopní zachytiť fázy prieniku astrálnej entity do aury objektu. Z výsledkov výskumu vyplýva, že v prvej fáze prieniku astrálna entita synchronizuje svoje vnútorné rytmy s rytmami "obete" a tým získa prístup k aure "obete". Po preniknutí do aury - biopola "obete" sa menia vnútorne rytmy "obete" pod vplyvom astrálnej entity!

Komplexné štúdie, za účasti psychológov a psychiatrov preukázali jasnú súvislosť medzi týmito výkyvmi a psychofyziologickými reakciami ľudí zapojených do pokusov. Okrem toho v tejto fáze boli získané také výsledky, čo okamžite spôsobilo zaradenie celého výskumu medzi prísne tajné.
Napriek tomu informácie získané v počiatočných fázach výskumu, umožňujú vyvodiť určité závery. Ukazuje sa , že astrálne entity môžu byť rozdelené do dvoch odlišných typov. Vedci ich označili ako "čierne" a "svetlé-čisté". Už tieto názvy naznačujú charakter entít. Líšia sa medzi sebou intenzitou svetla, spektrálnym zložením svetla a jeho dynamickými vlastnosťami. Vplyv týchto dvoch typov entít na ľudí je tiež rôzny.
Čierne entity napríklad vykazujú stálu aktivitu v infiltračných pokusoch, v prieniku doľudskej aury. Svetlé entity spravidla takúto činnosť nevykazujú. Výsledný psychofyziologický stav človeka je odlišný pri pôsobení čiernych a svetlých entít. Typický výsledok pôsobenia čiernych je neprimeraná agresia ľudí v neadekvátnej situácií.
Niektoré informácie získané pri výskume tiež ukázali, že existuje jasný vzťah medzi stabilným psychofyziologickým stavom človeka a "čistotou" jeho aury, rovnako ako aj možnosťou prieniku entity do tejto aury. Pre potvrdenie, alebo vyvrátenie týchto poznatkov, boli vykonané štatistické analýzy na veľkých skupinách ľudí. Medzi tieto skupiny patrili tiež skupiny politikov, podnikateľov, väzňov vo väzení a iných.
Vzhľadom na to aby bola zaistená čistota pokusov potrebných pre dokončenie štúdie, tím vedcov prezlečených za reportérov a zamaskovanou technikou robil rozhovory s účastníkmi experimentu na summite o udržateľnom rozvoji v roku 2002 v Johannesburgu. Otázky ktoré boli položené skupine skúmaných osôb, boli pripravené špeciálnym tímom psychológov, aby navodili primerané reakcie a odpovede.
Výsledky štúdií tejto skupiny šokovali vedcov. Zistilo sa že takmer všetci politici a podnikatelia, ktorý sa zišli na summite sú infikovaný čiernymi astrálnymi entitami. Počet infikovaných čiernymi entitami v skupine politikov a podnikateľov, bol väčší ako počet medzi väzňami!
Štatistické štúdie vedcov potvrdili zistenia že mnoho ľudí aj na významných postoch v politike, je pod vplyvom čiernych astrálnych entít, ktoré ovládajú ich myseľ a správanie!
Výsledky vedcov z Juhoafrickej republiky, potvrdzujú správnosť tvrdení ruského akademika Nikolaja Levašova, ktorý vysvetlil už pred mnohými rokmi vo svojich knihách a konferenciách vplyv parazitických astrálnych entít nasávajúcich životnú energiu človeka. Medzi vplyvmi, ktoré umožňujú prienik do aury človeka a umožňujú odoberanie životnej energie zaraďuje: alkohol, narkotiká, cigarety, pornografiu, nízke pudy ako napr. sex bez lásky, deštrukčnú hudbu, strach, stres a iné záležitosti, ktoré nám systém každodenne podsúva.
Přidejte se k naší FB skupině:
Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:


Přijala Natalie Glasson, 28. dubna 2016

2. června 2016 v 22:56 Aktuální Informační chaneling

S pozorností zaměřenou na vysoké frekvence se propojujeme my, Saint Germain a Andromeďané s vámi a vaším vědomím, abychom vám byli k službám.
Všimli jste si, že s pokračujícím soustředěním se na přijímání lásky, vtělování lásky a vyjadřování lásky, zažíváte nepřetržitý proces transformace? Láska transformuje vaše bytí tím, že vás povzbuzuje, abyste propustili všechny formy iluzí, kterých se držíte a odhalili ve svém bytí větší světlo, pravdu a lásku. I když může být propouštění iluzí formou duchovních praktik a ve fyzických podmínkách náročné, je často ještě náročnější dovolit si poznat pravdu, která vyvstane ve chvíli, kdy je iluze rozpuštěna. Často je to proces vtělování tohoto pochopení v nitru, což může způsobit vnitřní odpor. Nejsnazší cestou, jak umožnit, aby se proces lásky, transformace, propouštění iluzí a porozumění pravdě odehrál, je skrze přijetí a odevzdání se. Když přijmete, že jako bytost se stále transformujete a že transformace je pro vás přirozená cesta, pak si začnete uvědomovat, že každá zkušenost ve vaší realitě má podpořit vaši transformaci. Od zdánlivě negativní zkušenosti až po tu nádhernou, všechny vstupují do vaší reality v božském načasování, aby umožnily vnitřní transformaci a rozkvět. Také vás to povzbuzuje k pochopení, že za každou situací a zkušeností je nějaký smysl. Je to stejné i v celosvětových poměrech, vše je příležitostí pro lidstvo k transformaci, ke skutečnému vtělení lásky. Když se zaměříte na přijímání, vtělování a vyjadřování lásky a i když toho dosáhnete, je to jen záměr či úmysl. Abyste skutečně byli ztělesněním lásky, je třeba si uvědomit, co brání transformaci, kterou označujeme za láskyplnou, a rozpouštění iluzí. Poté se pravda, která už ve vás je, projeví, a tím se touha po vtělení stane zkušeností vtělení pocházejícího z vnitřní pravdy.
Přijetí je velmi mocný nástroj, stejně jako odevzdání. Uprostřed procesu transformace se nachází několik bodů, kdy je odevzdání potřebné. Pro započetí procesu transformace je potřeba se mu poddat, pak přijde čas, kdy tento proces vyvrcholí a opět budete vyzváni k poddání se probíhajícím posunům a novým energiím proudícím do vašeho bytí. Konečně jste také vyzýváni odevzdat se pravdě, která je nyní zjevnější než dřív.
Na konci dne je skvělým cvičením rozjímat nad procesem transformace, ať malým či velkým, který jste toho dne zažili. S pochopením a vědomým přijetím si můžete v daném okamžiku podržet záměr odevzdání se transformaci onoho dne, té, které si jste vědomi i té, které ne. Toto vyvolává další posuny v probouzení a v pravdě ve vašem bytí. Cvičení vás povzbuzuje k promýšlení a pochopení transformace, která se skutečně ve vašem bytí odehrává. To může být něco velmi prostého, jako změna vaší nálady, uvědomění si zvyku, věrnost pozitivním afirmacím, meditace, kterou jste prožili, nabytí (pozitivního) porozumění sobě sama či svým tužbám, pomoc druhým, podílení se na léčení země, zanechání posuzování a mnoho dalších prostých prožitků, které se odehrávají každý den. Když si vícekrát za den uvědomíte, že se transformujete, začnete vidět sebe sama a svou realitu z nové perspektivy, vybudujete si důvěru a dovolíte si zpětně si uvědomit svůj duchovní růst.
Je také důležité, když si uvědomíte, že se neustále transformujete, udělat si čas a vědomě hluboce nadechovat a vydechovat. Smysl toho je, abyste si připomněli, že vaše podstata je rozpínající se a že jste naplněni bohatými kvalitami Stvořitele. Jediným dechovým cyklem si můžete připomenout a sladit se s poznáním svého rozpínání a propojení se všemi aspekty Stvořitele.Nastane uvědomění, že nikdy nejste sami a že jste větší než vaše pozemské já. To je vyživující, omlazující a naplňující. Jednoduše se při nádechu naplňujte poznáním, že jste rozpínajícím se Stvořitelem a pak si všimnete, že váš výdech je neobyčejně krásný a prodchnutý Stvořitelovými vibracemi.
Abychom podpořili vaši nepřetržitou a často nevědomou transformaci, rádi bychom vám dali na vědomí, že nás, Saint Germaina a Andromeďany, můžete zavolat, respektive jakoukoli bytost či vědomí, se kterými se cítíte propojeni, abyste dostali specifické energetické léčení. Vaše tělo i aura jsou vnímavé na fyzický dotek, stejně jako na energetický dotek a obojí může dát vzniknout procesu opětovného vyladění a také uvolnění jakéhokoli stresu, nerovnováhy či únavy způsobené transformací. Jste bombardováni energií ze Stvořitelova vesmíru, více než kdy předtím, takže jsou tu specifické léčebné možnosti, které jsou vám k dispozici a dostupné na prosté požádání.
Tyto dostupné léčebné možnosti jsou energetická akupresura chodidel, rukou, obličeje a hlavy, energetická aromaterapie k léčení smyslů, energetické napravení páteře, energetická podpora trávení, energetické doplnění bylin, minerálů a vitamínů, které tělo potřebuje, energetické omlazení buněk, emocionální léčení, pozitivní přeprogramování podvědomí a energetická masáž k podpoře svalů prostřednictvím vstřebání množství světla. K dispozici jsou mnohá další energetická léčení a tato vyjmenovaná jsou jen některá, která by vám mohla být užitečná. Tato léčení jsou víc než jen přesun energie do vašeho bytí. Ty léčebné energie, které povoláte, budou jemně pracovat s vaším tělem a energetickými systémy, aby daly vzniknout probuzení a posunům ve specifických oblastech vašeho bytí. Toto jsou přesně určené procesy a tak vás prosíme, abyste vždy požádali v jednu chvíli jen o jeden.
Poznámka od Saint Germaina: Rád bych vás povzbudil, abyste povolali Andromedský léčebný tým, aby vám poskytl energetické léčení, ke kterému se cítíte vedeni, abyste ho podstoupili anebo je zkrátka vyzvěte, aby vám poskytli vhodné léčení. Povzbuzuji vás, abyste povolali jejich energie, neboť jejich léčení je nesmírně mocné, jejich frekvence velmi čistá a v tomto oboru mají pokročilé schopnosti.
Prosím, posaďte se v tichosti či buďte v meditaci v kontaktu se svou duší a požádejte o radu, zda máte žádat o jedno z těchto energetických léčení. Jestliže ano, pak které je pro vás nejvhodnější. Budete-li stále nejistí, které energetické léčení by vám nejvíce prospělo, jednoduše si jen podržte záměr projít tím nejvhodnějším, které vašemu bytí poskytne nejlepší a nejpříjemnější léčení a výsledek.
Nejdřív, prosím, zavolejte své průvodce a andělský tým, aby vás podporoval a chránil. Pozvěte, prosím, také svou duši, aby vyzařovala z vaší srdeční čakry a dohlížela na celý proces.
"Andromedský léčebný týme, vyzývám vás, přijďte a buďte se mnou a vyzařujte svou bezpodmínečnou lásku do každého aspektu mého bytí, do probuzení bezpodmínečné lásky a pravdy mého vlastního bytí. Andromedský léčebný týme, volám vás, abyste poskytli (konkrétní) léčení/či nejvhodnější energetické léčení mému bytí a podpořili tak transformaci, která se odehrává ve všech aspektech mého bytí. Jsem nyní otevřený přijetí vaší podpory, pomoci a vedení. Prosím, započněte léčení a celkově mě podporujte. Děkuji."
Prosím, položte se a přijímejte. Vězte, prosím, že energetické léčení, které vám poskytne Andromedský léčebný tým možná ucítíte, možná ne. Pokud si probíhajícího procesu nejste vědomi, neznamená to, že neprobíhá. Vězte, prosím, že léčení můžete prostým požádáním kdykoli zastavit.
My, Saint Germain a Andromeďané, dohlížíme na transformaci lidstva jako mnoho dalších bytostí světla v tomto čase, z důvodu zrychleného tempa transformačního procesu každého člověka. I když vaše duše a skupina duší chápe smysl a poslání vaší transformace, je také dobrým cvičením vizualizovat si sebe sama obklopeného nejvyšším světlem a sledovat transformační procesy, které ve vás probíhají. Vizualizujte si či představujte to, v co se sami chcete transformovat, kvality, schopnosti, dovednosti a vědomí, které si přejete vyzařovat ze svého bytí. Spíše než abyste měli specifické touhy, pokaždé když si vizualizujete svou transformaci, dovolte si svobodně prozkoumávat různé posuny, kterým by mohla vaše vnitřní transformace dát vzniknout. Dovolte si být tvořiví a svobodní. Čím více budete dělat toto cvičení se smyslem pro svobodu, tím více budete ovlivněni vizemi a porozuměním transformaci, která se ve vás odehrává. Už to nebude prozkoumávání svých tužeb, bude to uvědomování si posunů pravdy ve vás.
My, Saint Germain a Andromeďané, jsme přítomni, abychom podpořili přechody vzestupu.
Ve věčné lásce
Saint Germain a Andromeďané
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

TZOLKIN 2.6.2016 2 CAUAC kin 119

2. června 2016 v 7:00 Mayský Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
Bouře může přinést dar úrodné půdy pro vyprahlá pole nebo může ničit celá města. Neznamená to však, že se životodárný déšť promění v ničivý tajfun. Vzhledem k tomu, že je zde tak tenká hranice mezi těmito dvěma extrémy síly Cauac, všechno, co potřebujete udělat, je nasměrovat všudypřítomný potenciál dramat a otřesů tohoto denního Znamení směrem k pozitivním věcem, po kterých toužíte. Všechno, co musíte udělat, je vidět velmi, velmi daleko na cestu, po které jdete a použít tu samou sílu Cauac k očištění Zrcadla Etznab, Vládce této Treceny, abyste mohli vidět jasnější, hlubší a čistší pravdu.
Cauac ztělesňuje hojení a čištění. Symbolika představuje bouři, déšť, blesky, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbol komunity, která se někdy nazývá "Universální Společenství" nebo "Nebeský domov Bohů". Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem (vnitřní bouře, která přináší život).
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob, jak směrovat svoji přecitlivělost.
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
***
Jsem Cauac 2. Jsme potěšeni, že vám můžeme pomáhat v této době velkého probuzení. My všichni na Druhé Straně vám tleskáme za vaši skvělou práci. Mnoho z nás se nikdy nepokusilo žít v husté pozemské rovině, obdivujeme vás, že jste se pro to rozhodli. Dnes bychom chtěli sdílet informace týkající se Přechodu, který právě na Zemi probíhá. Mnozí zažíváte hroucení času. Čas rychle ubíhá a nemáte představu, kam se ztratil. Dny plynou velmi rychle, takže mnoho věci zůstává nedokončených.
Co vám nabízíme dnes, je podívat se na možnosti, jak trávit svůj čas. Děláte věci, které vám přináší nadšení a vášeň? Děláte věci z povinnosti? Máte někdy pocit, že nemáte co dělat, ale přesto máte pocit, že byste chtěli něco dělat?
Je toho mnoho, co byste mohli dělat, aby se Země stala lepším místem. Nicméně pokud trávíte čas naříkáním, že se nudíte nebo nedostatkem integrity druhých, jen přidáváte do Vesmíru negativitu. Jste ten, kdo si stěžuje na nedostatek morálky vládních představitelů? Co děláte pro to, abyste změnili svůj život a život v komunitě? Uděláte si někdy čas vzdělávat se o skutečné povaze toho, co se děje, o ekologické nerovnováze nebo máte nos zabořený do nejnovější romantické novely?
Každý člověk má stejný počet hodin. Přesto existují rozdíly, čeho je jeden člověk schopen dosáhnout za jeden den a ve srovnání s druhými to může být zcela odlišné. Úspěšný a pracovitý člověk zná své priority a na tyto věci také zaměřuje svůj čas. Líný člověk nebo člověk v depresi využívá svůj čas stěžováním si na všechny problémy světa, takže se stává jejich součástí.
Existují miliony lidí v důchodu, kteří mají čas plně ve svých rukou. Trávením méně času hraním karet, hrami na hracích deskách nebo vyžíváním se v drbech, by tito lidé mohli uvolnit mnoho hodin na budování komunity nebo rozhovory na hlubší úrovni. Nechceme soudit volby druhých, naším přáním je povzbudit ty, kteří tráví čas nečinností, aby ho trávili moudře. Ti, kteří nemají čas vůbec, udělají dobře, když se podívají na způsob jak pracovat méně.
Kolik z vás si udělá pro sebe čas každý den, aby se osvěžil? Staráte se o své potřeby jako první nebo se vyčerpáváte tím, že se staráte o potřeby druhých? Dokážete si říci o pomoc, když jste na dně? Myslíte, že je dobré odkládat věci, které si říkají o pozornost? Mnozí z vás se nevěnují problémům hned, jak se objeví, ale hromadíte je do bodu, kdy už vás velmi zatěžují.
Žádáme vás, abyste se těmto prioritním otázkám věnovali na denní bázi. Jakmile se tyto energie stanou zátěží, stejně jako ostatní negativní myšlenky, které se začnou slepovat dohromady, zatěžuje to vaše srdce.
Naučit se mluvit svojí vlastní pravdu nějaký čas trvá. Osvěžujte se a občerstvujte každý den a vzdejte se potřeby "spasit" ostatní a svět. Objevte své priority a uspořádejte svůj denní rozvrh, aby se tam vešlo to, co je důležité pro váš životní styl. Odfiltrujte vztahy a události, které vám odsávají energii a ubírají čas.
Jaký dopad si přejete mít na svět? Někteří z vás tráví všechen svůj čas službě lidstvu; ujistěte se, že máte čas se také osvěžit. Věnujte pozornost zbytečným slovům a také tomu, co děláte se svým volným časem, obojí má obrovský dopad na celý svět. Není důležité jen to, co děláte, ale stejně tak důležité je to, co dělat nechcete. Tím, že řeknete NE věcem, které vás stahují dolů, otevřete dveře říci ANO příležitostem a věcem, které vás budou nabíjet energií a mohou být důležité pro celý svět.
Začněte dnešek pohledem na svůj rozvrh. Jak nejlépe můžete trávit svůj čas? Pozvěte své Vyšší Já a své Průvodce na pomoc s uvolněním času na věci, které vám přináší rovnováhu a vnitřní klid.
2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdete mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla. Kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete své pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování, vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TVOŘENÍ SVĚTLEM

2. června 2016 v 6:00 Doteky Nového Života
Světlo je jedna z nejsilnějších sil ve vesmíru. Světlo můžete vnímat jako živou přítomnost která může být kdykoliv nebo kdekoliv najednou. Reaguje na vaše myšlenky o něm. Světlo je přítomné ve všech známých vesmírech, ačkoliv ne v přesně takové formě jako ve vašem.
Světlo je mocná síla transformace, to je důvod proč nová vlna světla která prochází vaším vesmírem způsobuje tolik změn. Můžete využít světlo k posílení spojení se svým Vyšším Já a duší. Můžete jeho prostřednictvím přeměnit energii a posílit sebe a léčit druhé. Světlo může zvýšit vaše vibrace, zesílit vaše pozitivní myšlenky a otevřít vaše srdce. Můžete se s ním propojit, využít jeho sílu a tvořit dobro kolem sebe.
Množství světla na vaší planetě dosahuje kritické hranice, moc světla sílí každým dnem. To znamená, že vše co děláte a co je pozitivní a láskyplné má větší sílu než to co není. Tak tomu vždy nebylo.V minulosti světlo na vaší planetě nebylo tak silné. Bylo třeba velkého a silného záměru a soustředění k vytvoření něčeho dobrého. Bylo to hodně práce, pozvednout energii do vyššího řádu. Jak síly světla narůstají, i malý krok k většímu dobru a spirituálnímu růstu vás vezme dále a rychleji než kdykoli jindy v minulosti.
Vaše intuitivní porozumění toho, čím světlo je a jak se s ním propojit je více důležité než jakákoliv definice, kterou vám mohu dát. Kdybych vám řekl "Spojte se se světlem," instinktivně budete vědět jak to udělat, protože vaše Vyšší Já a duše jsou se světlem propojeny stále. Pokud myslíte na světlo, začnete vibrovat s vaším Vyšším já a duší.
Zavolejte světlo k sobě a naplňte se jím.
Můžete do svého života přinést více světla tím, že na něho budete myslet. Světlo reaguje na vaše myšlenky, které k němu vysíláte; jak na něho myslíte, okamžitě je k vám přitahováno. Nejdříve je jednodušší přitahovat světlo k sobě než světlo vyzařovat. Čím více na světlo myslíte, tím více naplnění světlem budete a budete vytvářet zářící světelné tělo kolem sebe. Čím více světla vaše tělo udrží, tím vyšší bude vaše vibrace a větší vaše schopnost transformovat energii kolem vás do vyššího řádu.
Představte si, že stojíte pod vodopádem blýskajícího se světla a že vaše tělo a aura začíná více a více zářit. Prociťujte světlo proudící skrze vaše tělo. Jen myšlenky na světlo oživí vaše tělo na buněčné úrovni a zvýší energii vám dostupnou. Světlo vás může vynést do dalšího stupně vašeho růstu a dramaticky změnit to, co prožíváte.
Spojte se na chvíli se světlem během dne - v práci,v autě, doma nebo v obchodě. Pokaždé když se spojíte se světlem stavíte most světla mezi sebou a vyššími světy. Jak postavíte tento most, stanete se zářivějšími a efektivnějšími na pozemské úrovni ve všem co děláte.
Velmi silným využitím světla je představit si, že omotáváte kouli nebo zámotek světla kolem sebe, ten se rozpíná nad vaši hlavu a pod vaše nohy. Nedívejte se na světlo jako na ochranu, ale jako na silnou energii, která zvyšuje vibraci všeho kolem vás. Využijte tento obraz a vytvořte v sobě pocit síly, harmonie a lásky. Pokud se obklopíte světlem nemusíte stavět zeď kolem sebe a držet věci venku, vaše světlo přetvoří vše kolem vás ve vyšší vibraci.
Překlad: Martina Atiriamin Christová
konzultace, intuitivní psychologie a léčba
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
Zdroj:~ Orin & Daben, Sanaya Roman and Duane Packer ,http://www.orindaben.com/
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Máš v sobě všechnu sílu, všechnu moudrost, všechnu moc, všechen rozum a všechno pochopení.

2. června 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Můžeš dokázat všechno, když budeš mít ve Mne víru a důvěru a nebudeš mít žádné pochybnosti a strach, které by ti v tom bránily. Neexistuje nic, co bys nemohl udělat, co bys nemohl v tomto životě dokončit, je-li tvůj vztah a postoj k věci správný a máš-li naprostou důvěru ve svou schopnost ji vykonat. Máš v sobě všechnu sílu, všechnu moudrost, všechnu moc, všechen rozum a všechno pochopení. To Já ti umožňuji vykonat zdánlivě nemožné tím, že pracuji v tobě a skrze tebe. Nikdy se neboj mířit vysoko, nikdy se neobávej očekávat, že nemožné se stane možným. Nežij omezen žádnými hranicemi, svým životem přesáhni sám sebe a dej Mi tak příležitost ukázat ti, že se Mnou je vše možné. Nedáš-li Mi tuto příležitost, jak můžeš čekat, že se dozvíš, co vše bys mohl vykonat, budu-li Já s tebou ve spojení a budu-li provázet a řídit tvůj život? Nech vše plynout, přenech vše Mně a sleduj, co se bude dít.

Snažiť sa "byť láskou" čistou, ako kryštálová voda horského vodopádu....

1. června 2016 v 17:48 Féwa

Snažiť sa "byť láskou" čistou, ako kryštálová voda horského vodopádu - napriek skutočnosti, že týmto vodopádom zatiaľ ešte nie sme...to znamená, že sa slovne ako duchovne zrelá bytosť prejavujeme, ale podľa toho nekonáme je snaženie sa zbytočné. Je to opäť len hranie divadla, ktorého dosky sa rozpadajú až na základe hlbokých, "vlastnoručne" :) , školou života /životov/ získaných skúseností /prežitkov/ a tým i v potrebnej miere precítených emócií.
V prípade, že tomu je tak, ako je hore uvedené, nám nepomôžu tituly pred i za menom. "X" absolvovaných prednášok, či seminárov odobrených certifikátmi, presviedčajúcimi okolie, že tomu tak skutočne je ...že sme duchovne dospelí a tým pádom môžeme byť učiteľom...liečiteľom, či iným - z fyzického pohľadu atypickým - človekom novej doby, ktorý adekvátne množstvu "maturitných", či "vysokoškolských" diplomov má dovolené v konkrétnej oblasti života pracovať, tvoriť, čiže pomáhať pri ľudskej a tým i planetárnej transformácii /návrat k vedomiu, ktoré je frekvenciou lásky/.
Zažiť stav, kedy len človek sám vie, že ho dosiahol...že je tomu jednoducho tak....že necíti potrebu kohokoľvek o dosiahnutí tohto stavu presviedčať je záležitosť opäť dosiahnutej múdrosti...pocitov, emócií veľmi vysokého kalibru na ktoré v podstate neexistujú slová v - len čisto fyzicky vnímanom časovom pásme. Čo je realita lineárna /čo sú i myšlienky, ktorých sa linearita týka a im zodpovedajúce spomienky a emócie/. Je to stav, kedy na základe seba samými prežitého, pochopeného, precíteného vychádzame /vystupujeme/ z kvanta myšlienok polí, ktoré nám jednoducho už nič nehovoria. Ničím nás neoslovujú, ničím neobohacujú a - jediným ich efektom je sťahovanie nás do energií, tým i myšlienkových polí v ktorých sme boli, ale už nie sme. A ako dobre vieme - späť sa už vrátiť nedá. Je to evolúcia, ktorá sa týka síce každého z nás, ale rôznorodosť myslenia jasne nasvedčuje, že každý z nás sa nachádza niekde a často už inde, ako tomu bolo pred chvíľou...včera....predvčerom, či pred rokom...rokmi. A pritom je skutočná pravda taká, že síce cestujeme v čase s celou slnečnou sústavou, ale nikam neodchádzame. Neodlietame. Sme neustále všetci zjednodušene povedané v jednom bode v ktorom sú všetky frekvencie na ktoré je náš mozog napojený, alebo sa napája. A to je multidimenzionálna sféra....frekvencia....prebudenie....osvietenie....vedomie človeka. Tým chcem povedať len jedno. Že všetko záleží na nás. Na našom uvedomení si. Že všetky zázraky a tým i zázračné schopnosti sú stále v nás. Ibaže neprejavené :) . A s tým súvisí i dávanie a prijímanie. To znamená znovu nadobúdaná rovnováha vo všetkom, čo sa nášho života týka. Zabudli sme na podstatu dvoch slov - bezpodmienečná láska. Zabudli sme dávať a pozornosť i snaženie sme čoraz viac presmerovávali len k slovu "brať." Čo nás v skutočnosti zastavuje. Čím sme čoraz viac len podporovali systém spoločnosti, ktorej zámer je len jeden. Ten istý - brať ľuďom , ktorí boli postupne pretransformovávaní na otrokov jednoducho všetko, čo im podľa nepísaných galaktických, tým i kozmických zákonov patrí. A to je v prvom rade a predovšetkým právo na slobodu v akomkoľvek zmysle. Právo na život, podľa našej predstavy a nie podľa umelo vytvorenej niekoho filozofie. Právo na základné životné podmienky a prostriedky, ktoré človeku umožňujú v kľude seba samého žiť, pracovať v oblasti, ktorá ho baví, napĺňa, dáva jeho životu zmysel - inými slovami povedané...je jeho srdcu a tým i dannostiam blízka. Z čoho logicky vyplýva, že efektom jeho práce je kvalita a rovnako kvalitný je i jeho život, ktorý nie je a nemá byť len o práci, ale predovšetkým o radosti z žitia... o relaxe, o čase pre deti, pre blízkych. Pretože rodina je základná bunka spoločnosti. A rovnako ako od nás, jednotlivcov sa všetko odvíja /zmena myslenia/ - rovnako sa zrkadlí mikro-štát rodiny v makro pohľade na štát v ktorom všetci žijeme. Čo bolo /je/ zámerom systému, ktorý myslí len na pár jedincov fungujúcich podľa hesla "ruka ruku myje" - k tomu netreba komentár. S touto filozofiou súvisí i snaha o oddelenie človeka od seba samého, človeka od človeka a tým o oslabenie prirodzenej energie, ktorou disponujeme. To isté v bledo - modrom platí pre rodiny. Veľmi dobre vieme, aký je reálny stav, čo sa rodín týka. Pochopiteľne je celý zámer podporovaný nie princípmi Jednoty, kde všetci jedným sú a tým pádom každému na každom, na všetkých záleží - ale filozofiou oddelenosti s plnou podporou finančníctva.
Aký je aktuálny stav, inými slovami povedané - v akom štádiu, či v akej vrstve, sfére novej planetárnej mriežky sa nachádzame. Veľmi zjednodušene a stručne sa jedná o pole bezenergetické. Čo to v reáli znamená. Jedná sa o polia, ktoré majú úzku spätosť s myšlienkami. Môžeme si túto skúsenosť predstaviť ako Zem vytvorenú z mozaiky rôznych vibrácií zvukov a farieb. Každý z nás vibruje frekvenčne na určitej myšlienkovej úrovni, tým i v konkrétnej myšlienkovej, emočnej, spomienkovej vrstve. Môžeme si seba pritom predstaviť ako kúsok mozaiky, ktorý má určitú farbu /vibrácie/. Ale nezabúdajme, že konkrétnu farbu na ktorú sa pozeráme môžeme v skutočnosti rozvinúť ako vejár. Čiže každá farba predstavuje škálu nielen fyzicky /zmyslove/ viditeľných tónov farieb /zvukov/, ale i fyzickým zrakom nezachytiteľných. Práve tieto nefyzické zvuky /tóny/ hutnosti svetla v ktorej sa nachádzame búrajú platne /plásty/ domina Matrixu na ktorých sú čísla a číselné kódy, na základe ktorých Matrix funguje. Jedná sa o vysoké vibrácie svetelných častíc, takpovediac nadštandartné a hlavou fungujúcou na základe týchto číselných súradníc nepochopiteľné. Čím plynule prechádzame do individuálne vnímaných zón nelineárneho myslenia. Nakoľko je naše fyzické telo ešte napojené na fyzikálno na ktoré sme boli zvyknutí /keby tomu tak nebolo, boli by sme vypnutí, čiže zomreli by sme/.... a neskutočným spôsobom sa transformuje /premodelováva/, čím ubúda stará známa energia, ktorú sme "používali"....cítime to ako veľkú únavu, vyčerpanosť. Ale len subjektívne. Objektívne - súčasne s vypínaním, ubúdaním starej energie pribúda diametrálne iná energia, nová /už sa to deje :) /. Ale už nie systému a tým, ktorí jednoducho povedané ľudskou bytosťou /živou energiou/ nie sú. A to je už záležitosťou mimo /nad/ zmyslového vnímania, tým i schopnosťou mimozmyslového vnímania sveta, ktorý fyzickým zrakom nevidíme /nepočujeme/. A tu sa už jedná aj o znovu nadobudnuté /nadobúdané/ rozprávkové :) schopnosti človeka, ktorému stačí pomyslieť.....všetvorivá myšlienka.
Skúste si predstaviť /v zmysle všetkého, čo sa deje/, že tí jedinci, ktorých myslenie, vnímanie je už iné - sú kúskami mozaiky vysunutej nad hladinu nižšej frekvencie. Reality Novej Zeme. Títo jedinci pracujú už celkom prirodzene s energiou kozmickou. S energiou, ktorá je pre človeka prirodzená a pre všetkých pozitívna. Dôležité informácie teraz zdieľajú ženy, ktoré uvoľňujú kódy, ktoré samé sebou na Zem priniesli a zakoreňujú ich do novej planetárnej éry....Féwa Ilona

TZOLKIN 1.6.2016 1 ETZNAB kin 118

1. června 2016 v 12:14 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
Postavte se před zrcadlo své duše, neodění a nespoutaní. Vypusťte ze svého mentálního těla jedy strachu, nejistot, lží a slabostí. Mějte odvahu podívat se přímo do srdce, těla a mysli bez předsudků, bez rozsudků, s plným přijetím a uznáním toho, co potřebuje uspořádat a zlepšit. Radujte se, jak moc jste už dokázali a přijměte závazek udělat další nové kroky směrem k úplnému uzdravení.
Vlna ZRCADLA přináší do života nezvratnou pravdu a absolutní jasnost.
Glyf představuje Vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole. Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi vědomí duality, můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy, volí vždy morální a etickou cestu. Skalpel chirurga vytvořený z obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může zabít.
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu. Věci jsou černé nebo bílé? Dobré nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři, pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních.
***
Jsem Etznab 1. Vítejte v čase našeho společného sdílení. Rádi bychom se dnes opět zabývali tématem Láska, protože je to ten nejdůležitější faktor. Pokud jste následovali některé z našich návrhů v předchozích Zprávách, ocitli jste se v mnohem vyšším stavu Lásky, než tomu bylo na začátku. Mnozí jste již zapracovali na mnoha otázkách, což vám umožnilo přiblížit se ke svému potenciálu. Co nabízíme dnes, je jít ještě o krok výš v pochopení a realizaci bezpodmínečné Lásky.
Láska je neuchopitelná emoce. Sahá mnohem dál, než, že je to jen lidský cit. Je to látka veškerého Stvoření včetně vzniku hmotných sfér. Podstatu Lásky je velmi obtížné popsat běžným jazykem. Na počátku byl Zdroj. Jak popsat odkud Zdroj pochází je nemožné; je to za hranicemi lidského chápání. Ani mnozí ve vyšších dimenzích nemají plné pochopení této Lásky. Znát úplnou historii není důležité. Důležité je pochopit, že jste byli stvořeni podle vlastní volby pohybovat se i na úrovni hmotné dimenze. Jste součástí původního Zdroje čisté Lásky, Světla a energie.
Jeden ze způsobů, jak si to představit, je představit si původní Zdroj jako Slunce. Přišel čas a Zdroj se rozhodl roztříštit sám sebe, aby zažil něco jiného, než jen svoji plně dokonalou Podstatu. V ten moment roztříštil sám sebe s tím, že má plnou moc a schopnost kdykoliv stáhnout zpět všechny své části a znovu spojit v jeden Celek. Tyto fragmenty si můžete představit jako malé svíčky nebo malé plamínky Slunce. Přišli jste na Zemi jako jeden z původních fragmentů.
Každý z těchto fragmentů obsahuje plnou paměť a podstatu Zdroje podobně jako hologram. Tyto fragmenty mají stále schopnosti a vlastnosti nad lidské chápání. Každý z těchto fragmentů měl možnost vybrat si, co chce zažít. Některé částečky zůstaly na první dělící úrovni se schopností absorbovat se zpět a zase ven z původního Zdroje. Většina energetické substance zůstala jako původní Zdroj bez štěpení.
Časem měl každý z fragmentů možnost vzdálit se ještě dál od Zdroje. Každá úroveň, až na vás, kteří čtete tento text, si vždy udržela plné pochopení a rozsah Lásky, Světla a energie. Každý z vás je původní Zdroj, neoddělenou částí - jste holografickou částí, v níž je celá podstata Zdroje. To znamená, že každý z vás je Zdroj neboli Bůh. Ale neznamená, že v tuto chvíli jste nejčistší Světlo prodchnuté všemi schopnostmi Zdroje, jako je vševědoucnost, všudypřítomnost a dokonalá Láska. V jistém smyslu máte tyto schopnosti uvnitř sebe, ale byly uzamčené a nepřístupné z důvodu vašeho souhlasu podpořeného smlouvou s Vesmírem, ve kterém žijete.
V tomto Vesmíru, stejně jako v dalších, existují zvláštní pravidla, která umožňují každému z vás zažít, co si přejete. V předchozích lekcích jsme mluvili o povinném vymazání paměti na vaší plnou duchovní podstatu kvůli možnosti zažít epizody nelásky. Tato planeta byla navržena jako Velký Experiment, který umožňuje zkoumat nelásku. Země je jedna z vibračně nejhustějších planet. Používáme slovo " je", protože většina planet s nízkou vibrační hustotou zničila sama sebe.
Váš svět je na pokraji zkázy a je nás mnoho v mnoha dimenzích, kteří tvrdě pracujeme na vyhnutí katastrofickému konci. Mnozí z nás jsme byli součástí původního stvoření planety. Velmi dobře si pamatujeme, že to byla Rajská Zahrada a doufáme, že nám pomůžete s obnovením zpět do původního stavu, dokud není pozdě.
Vzhledem k našim i vašim smlouvám o svobodné vůli, vám nemůžeme nutit naši vůli, jinak bychom způsobili zmatek. Země byla stvořena se dvěma hlavními parametry. Prvním souborem byla délka, jak dlouho má Experiment nelásky trvat. Čas konce je právě teď. A druhý parametr byl, že ti z vyšších dimenzí nesmí zasahovat, jen pokud by byla Země zničena před stanovenou lhůtou, nebo pokud by následky lidského chování mohly vychýlit Zemi mimo její oběžnou dráhu.
Země se nachází v Přechodu z jedné dimenze do druhé, protože smlouva o nelásce vypršela. Nyní pomáháme v úsilí s procesem Přechodu těm, kteří přišli pomoci na Zemi, než Přechod z jedné sféry do druhé nastane. Aby bylo možné vstoupit do této vaší dimenze, byl až donedávna z vaší paměti vyřazen štít spojení se Zdrojem.
Každý z vás má v sobě schopnost a touhu hledat Zdroj, ale nikdo není schopný plné integrace v tuto chvíli v této sféře. Ve chvíli, kdy máte plnou paměť, budete chtít opustit tuto planetu, protože vaše frekvence se zvýší do bodu, kdy už nemůžete fungovat na Zemi. Mnoho vašich Nanebevzatých Mistrů na toto téma hovořilo. I když si přejí pomáhat lidem, kteří se snaží najít cestu zpět ke Zdroji, mají větší pozitivní dopad, když pracují z vyšších dimenzí.
Chceme podpořit ty z vás, kteří se upřímně pokouší vyčistit své životy, aby se stali více milující, klidní a pečující o druhé. Mnozí z vás jsou na cestě k tomuto cíli, ale stále běží se svými bloky. Tyto bloky jsou způsobeny strachem a kódy přesvědčení hluboce zakořeněnými ve vašem těle. Buďte připraveni je propustit.
Je čas velkého Probuzení a myriády z nás v jiných dimenzích mají oprávnění pomoci vám, ačkoliv jsme v minulosti měli zakázáno zasahovat. Nyní s pomocí souhlasíme, protože čas ukončení Experimentu je zde. To je také důvod rostoucího počtu mimozemšťanů a to jak na nebi, tak i těch, kteří jsou převlečeni do lidské podoby. Mnohem více vidíte duchy a k dispozici jsou channelingy mnoha informací. Rodí se stále více dětí se schopností vidět za Závoje a s plnou pamětí na místo kde byly, než se inkarnovaly.
Vedli jste sami sebe do záhuby, stejně jako mnoho jiných planet, které jsou pryč. Také byly součástí Experimentu nelásky a zničily samy sebe, když je chamtivost, moc a nedostatek respektu vůči planetě přiměly zničit samy sebe. Mnoho z vás na těchto planetách žilo a inkarnovali jste se nyní na Zemi, abyste napravili chyby, které jste na těchto planetách udělali v minulých životech.
Už není čas na znečišťování nebe ani vodních cest. Čas manipulace s druhými končí, každý z vás znovu probudí svoji podstatu svého pravdivého Já. Proces Vzestupu se děje pro každého různým tempem vzhledem k možnosti vaší volby. Nemůžeme vás tlačit ani nutit dělat životní změny, můžeme se s vámi jen podělit o Pravdu a ukázat vám dostupné možnosti. Vrozená svobodná vůle propůjčuje bezmocnost těm, kteří odmítají naslouchat. Neexistuje žádné peklo, žádné zatracení ale existují následky rozhodnutí, které každý z vás dělá.
Jak bylo předpovězeno v mnoha Starých Písmech, nastane doba, kdy ti, kteří stoupají na úroveň čisté Lásky, opustí pozemskou rovinu jako Nanebevzatí Mistři. Země se rozhodla být součástí tohoto Vzestupu. Jak už jsme o tom mluvili dříve. Jen ti, kteří vibrují na vysokých frekvencích Lásky, které odpovídají Zemi, budou moci vzestoupit s ní. Jedná se o změnu frekvence stejně, jako existují frekvence v rádiu. To se stane v jednom okamžiku.
Ti, kteří nechtějí měnit své volby, budou přesunuti na jiné místo, kde budou moci i nadále hrát své role nelásky. Naším cílem je osvítit vás, jak jen můžeme, abyste pracovali na otázkách, které vás udržují v nižších hustotách. Pokud chcete opravdu něco jiného a chcete zůstat ve sféře nelásky, nic nesoudíme a přijímáme vaší volbu. Nicméně bychom rádi osvítili ty, kteří se snaží vzestoupit i ty, kteří v současné době nemají ponětí, že si mohou vybrat.
Mnozí máte pocity neklidu. To je vnitřní spouštěč Vyššího Já, vaše spojení s vyššími dimenzemi, které se snaží zaujmout vaši pozornost. Mnozí mají pocity, že je třeba změnit život, aniž by věděli proč. Ti, kteří tyto intuice následují, zjišťují, že se jejich životy stále více naplňují. Uvědomují si, že kdyby ignorovali svou intuici, způsobilo by jim to velkou úzkost, dokonce smrt.
My říkáme, že všechno, co je třeba, je připomenout vám bez ohledu na to, jaká byla vaše historie na Zemi, že jste holografická část původního Zdroje. Každý z vás má schopnost v tomto životě vzestoupit. Aby k tomu došlo, je třeba se zbavit všech strachů a všech kódů přesvědčení, které vás drží v nízkých vibračních sférách. Můžete toho dosáhnout pomocí meditace, modliteb a s vedením duchovních Pomocníků.
Budete muset integrovat změny do své vnitřní sféry změnou chování ve vnější sféře. Jinými slovy naučíte se poznat svou pravdu a také jí říkat. Tyto každodenní Zprávy jsou plné nástrojů a povzbuzení, které vám pomohou jít po vaší skutečné cestě.
Připomínáme vám, že v sobě máte sílu tyto změny udělat. Mnozí z vás se spoléhají na guru a jasnovidce, kteří vám řeknou, co máte dělat. Tento čas skončil. Jste to vy, kdo se musí rozhodnout, čemu chcete věřit a jaké cíle máte v plánu dosáhnout. Vždy je užitečné požádat ty, kteří jsou na cestě dál, aby sdíleli věci, které pomohly jim, ale jejich cesta je jiná než vaše. Tlačte na svoji zónu pohodlí, jakmile přijde řada na životní změny. Změňte své myšlenky, slova, činy a emoce na vyšší úroveň Lásky a všechny obavy spojené se zničením Země zmizí.
1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého Já. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.
Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení,
které umožňuje růst vašemu Světelnému tělu.
Odkryjte tajemství paradoxu odděleného Já v Jednotě Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu. Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku, začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Znamením. V Energii Tónu 1 se objevuje počátek nové etapy. Téma Znamení se stane programem realizovaným během dalších 12 dnů Vlny.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo 1 vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku, nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost. Co dnes zasejete, to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Trecenium Etznab kin 118 - 130

1. června 2016 v 12:13 Mayský Kalendář na každý den

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
Vlna ETZNAB - ZRCADLA přináší do života nezvratnou pravdu a absolutní jasnost. ETZNAB znamená ODRAZ. DUCHOVNÍ BOJOVNÍK, OBĚTAVÝ LÉČITEL A OCHRÁNCE ČELÍCÍ SKUTEČNÉ A PRAVDIVÉ SÍLE.
Dnes začíná 10. Trecena Tzolkinu - Trecena Etznab. Symbolem je ostří černého obsidiánu, které prořízne mnoho Závojů, do kterých jste zahaleni. Všechny vrstvy nepochopení, strachu či nesprávné interpretace toho, že sociální a mediální formy vás stále hypnotizují přes mlhu, kterou obklopuje jasnost, pravda a potenciál vaší duše. Podívejte se na svou pravdu a přijměte, že to jste vy. Je důležité pochopit, že cokoliv budete chtít udělat, tato Trecena bude zrcadlit, co ve skutečnosti potřebujete. Ne, co si myslíte vy, že potřebujete nebo chcete.
Těžko říct, co je nebo velmi často, co není splněným přáním, když si uvědomíme, že co jsme chtěli, nebylo vůbec potřeba. To je důvod, proč je nutné začít s prolomením Závojů, protože osobní kouřová clona a mlha, která celý život obklopovala naši duši a náš život, neumožňovala poznat, kdo skutečně jsme. Pokud tak učiníme, všechno v našem životě se stane jasné a cesta, po které kráčíme získá jasný směr a účel. Neexistuje zde žádná taková cesta, jako je hledání vlastní pravdy. Úkolem této Treceny je postavit vás před zrcadlo, neoděné a nespoutané strachem, nejistotou nebo nepravdou jakéhokoliv druhu. Mějte odvahu podívat se přímo do svého srdce, těla i mysli bez soudů, bez názorů, bez srovnávání.
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ ETZNAB
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Na konci Vlny ZRCADLA dosáhneme v našem životě momentu zvaném Časová osa neboli Časový přelom. Mezi Vlnou OPICE, která následuje a Vlnou ZRCADLA, se nachází tzv. pupek Tzolkinu, který je tvořen čtyřmi kiny 129, 130, 131 a 132. Chápeme-li Čas vertikálně a bereme ho z hlediska fraktálních období, máme možnost připomenout si úspěchy z minulých období, obohatit náš potenciál a rovněž zkorigovat současné chyby v životě. Časová osa protíná naše životy cyklicky, ale světy existují i paralelně.
Pokud vezmeme v úvahu Tzolkin jako velký kalendář, uvidíme, že Časová osa učinila první řez v Evoluci před 13.000 lety (přechod z Geneze DRAKA do Geneze OPICE). Zvláštní pozornost by také měla být věnována prvnímu tisíciletí před narozením Krista - přesně období 747 př.n.l. - 353 př.n.l. ( polovina cyklu 3115 př.n.l - 2012 n.l. )
To byl čas inkarnace Budhy v Indii, Lao Tse a Konfucia v Číně, řeckých filozofů Pythagora, Sokrata, Platóna a Aristotela.V tomto časovém období se objevila první vlna galaktických Mayů, v Mexiku bylo vybudováno město Monte Alban, a zde také odstartoval systém Mayského kalendáře Tzolkinu.
Pokud se zaměříte na Vlnu ZRCADLA, nedívejte se jen na minulých 13 dnů, ale podívejte se na celý cyklus Geneze Draka zaměřující se na minulých 130 dnů kalendářního vývoje. Ponořte se do tohoto časového období a přemýšlejte o něm.
Cílem Vlny ZRCADLA je rozvíjení SVOBODNÉ VŮLE přes výzvy vyvolané osudem. V této Vlně nejsou galaktické portály, každé Znamení je stejně důležité.
Nezapomeňte tedy, že předposlední a poslední pozice Vlny vyznačují polovinu pupku Času. Z tohoto důvodu je důležité pozorovat vlastní Střed. Je to Universální centrum, kolem kterého se točí také vaše Já. Tyto dva dny odpovídají adekvátně přímo či nepřímo skutečnému zlatému dolu znalostí. Takže využijte tuto příležitost. Nenechte si ujít "ostré hrany" bílé Vlny, protože žádný detail zde nebude opomenut.
Vlna ZRCADLA vám nedovolí klamat ani přehlížet sebe samého. Je neúprosně očišťující. Nerozčilujte se na ZRCADLO, protože se z něho dívá pouze někdo, kdo stojí na druhé straně odrazu. Ten někdo jste vy. Radujte se, pokud vás z druhé strany uvítá bytost dobrosrdečná, veselá a šťastná. To, co tam TEĎ vidíte, je odraz vašeho Já. Všechny informace, na které narazíte v této Vlně mají co do činění s vaším Středem. Přistupujte k nim vážně.
Využijte energii Etznab:
Chcete-li dýchat Světlo a Lásku do svého srdce.
Překonat dualitu nižší dimenze.
Přesunout se do vyšších vibrací Lásky, soucitu, Pravdy a Míru.
Přehled Vlny 1.6. - 13.6.
ETZNAB 1
CAUAC 2
AHAU 3
IMIX 4
IK 5
AKBAL 6
KAN 7
CHICCHAN 8
CIMI 9
MANIK 10
LAMAT 11
MULUC 12
OC 13
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

ŽENSKOST NEMÁ LINEÁRNÍ PLÁN

1. června 2016 v 6:00 Doteky Nového Života

Způsob kterým k vám Vesmír hovoří je prostřednictvím opakovaných emočních pocitů, prostřednictvím nápadů které dostanete a které se k vám budou vracet. A pokud opravdu nasloucháte, všimnete si "vjemu" a budete schopni rozeznat pocit - kvalitu emoce, nápadu který máte.
Bude to mít jistou navýšenou energii. Velmi jemnou. Můžete to cítit a neopustí vás to. A je to něco, co k vám bude opakovaně přicházet. To je váš vnitřní hlas. Vaše vnitřní tutovka. Vaše vnitřní pravda. Vaše intuice.
Pro vaši mysl to bude často vypadat velmi jednoduše. Bude to říkat... "Jdi na vycházku!" Bude to říkat... "Sedni si a hraj si s andělskými kartami!" Bude to říkat... "Jdi a promluv si s tím člověkem!" Budou to velmi jednoduché instrukce a hlavně pro ženy, které nad míru spoléhají na svou mužskou energii, na svou mužskou mysl a které si vždy myslí: "Musím něco dělat. Musím mít plán. Musím udělat nějakou akci."
Ale většina mé cesty bylo, se právě tohle odnaučit. Bylo to o návratu do ženskosti a porozumění, že všechno to co se ve vás hromadí, veškerá vaše moc, vaše intuitivní dary a moudrost přichází ze ženského vnímání. A často z "NIC NEDĚLÁNÍ".
To je důvod proč v Tarotu Vysoká Kněžka a Císařovna jsou archetypálními kartami pro ženy....protože říkají: "Víš co? Tohle je o NEDĚLÁNÍ. Toto je o bytí v ženské energii. A tak se to stane. Tohle je jak to přijde. A takhle se to definitivně stalo mně.
Můj učitel tarotu a mentor Jonathan byl velmi napojen na vyšší vědomí a stále mi říkal: "Zůstaň ve své ženské energii. Jdi a dej si vanu. Namaluj si nehty. Udělej něco, co je velmi, velmi ženské. A udělej to hned." A já jsem to udělala.
Věřte mi, funguje to!
Protože když jsem se opravdu začala starat o svou ženskou podstatu a naslouchala jsem tomu, co má ženskost opravdu potřebuje, tak to byl moment, kdy má intuice začala být hlasitá a jasná. A já jsem nic z toho neplánovala.
Z hlediska mužské strategie, nic z tohoto není strategické. Naučila jsem se opravdu naslouchat, následovat a věřit svým pocitům a tak důvěřovat své ženské energii. Ženskost nemá lineární plán. Nezná z A do B.
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Pochop, že království nebeské je v tvém nitru; čeká tam na tebe, abys je poznal.

1. června 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Proč si nezvykneš přistupovat k životu ve správném duchu, radostně, s očekáváním a s absolutní důvěrou, že je před tebou jen to nejlepší ? Chci, abys měl v životě opravdu to nejlepší. Nechci, abys šel životem s těžkým břemenem na ramenou, ohnutý pod tíhou starostí světa. Potřebuji tě svobodného, abych mohl pracovat v tobě a skrze tebe. Přestaň být ustaraný a vlož všechny své starosti a břemena na Mne. Pochop, že království nebeské je v tvém nitru; čeká tam na tebe, abys je poznal. Musíš je poznat, uvěřit mu a snést je na Zem. Království nebeské je stav mysli a je na každém, aby je hledal a našel. Každá duše musí po království nebeském toužit, dříve než je může nalézt. Touha po něm musí být tak silná, že se jí nic nemůže postavit do cesty.