Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Květen 2016

Kořenová čakra

17. května 2016 v 6:00 MATKA ZEMĚ
Země prostřednictvím Pamely
Drazí přátelé,
Já jsem Země. Miluji vás, jste moje děti. Pohybujete se na mém povrchu, zatímco jste zaneprázdnění tlaky svého každodenního života. Jdu za vámi a toužím vás pobídnout k tomu, abyste se vrátili do jádra toho, kým jste. Chci vás probudit k tomu, kým ve své podstatě jste.
Vy všichni jste na vnitřní cestě. Vaše duše chce plně sestoupit na Zem, spojit se s lidským tělem, žít a projevit se tu. Zatímco hledáte způsoby, jak překročit své lidství, vaše duše se snaží obsáhnout vtělení. Chce být člověkem, sestoupit plně na Zemi a vytvořit splynutí mezi duší a lidskou bytostí. To je na Zemi vašim smyslem.
Dnes hovoříme o kořenové čakře, energetickém centru vespod vaší páteře, čakře nejblíže Zemi a čakře, která je nejhlouběji Zemí ovlivněná. V mnohých z vás je v kořenové čakře usídlen strach. Kdybyste viděli kořenovou čakru většiny lidí na Zemi, pozorovali byste, že je křehká a neúplná, a někdy dokonce prázdná. Je to následkem toho, že mnoho lidí pochybuje o tom, zda jsou na Zemi doma. Pochybují, zda se tu mohou skutečně cítit bezpečně a vítaní.
Země je místem s potenciálem pro mnoho hojnosti a bohatství, a tím míním bohatství zkušeností pro vaši duši. Může tu být zažíváno mnoho radosti a inspirace. V současnosti je však na Zemi mnoho temnoty. Po mnoho staletí bylo lidstvo drženo v zajetí iluzí a strachů, které mohou učinit ze života na Zemi peklo. A tak se vaše přirozená moudrost zahalila. Objevuje se tu odcizení, které sahá až do jádra vašeho bytí.
Schopnost žít v opravdovém smyslu slova - žít v radosti a s inspirací - může přijít jen z přirozenosti. Vy jste se však postavili do protikladu přirozeného. Lidstvo se snaží vystupovat nad přírodu a tvrdohlavým a urputným způsobem se snaží vnucovat strukturu a pořádek do reality okolního světa. Tak to však nefunguje. Žijete uprostřed střepů obrazu starého světa, který rychle ztrácí svou platnost. Je to pohled na svět, ve kterém byli lidé organizátoři a manipulátoři okolního světa. Lidé se snažili ovládat přírodu ze své mysli a rozumu, a tím se sami sobě velmi odcizují. Lidé ztratili spojení s tím nejpřirozenějším v nich: se svými pocity, ztratili jednotu s živoucí realitou přírody, která je obklopuje.
Jakmile jednou ztratíte spojení se životem uvnitř sebe, ztrácíte spojení s životem venku. Objevuje se pak chlad a ztvrdnutí, které je možné pozorovat u mnoha lidských srdcí. V mnoha lidech je v kořenové čakře zřejmé, že nedokáží být kvůli strachu a potlačení, které se tu usídlilo, spojeni se Zemí živoucím a vitálním způsobem.
V předešlých poselstvích jsem hovořila o tom, jak duše sestupuje na Zemi. Velmi touží se tu inkarnovat a sestoupit do hmoty, do nejhlubší úrovně, aby mohla na Zemi přinést světlo a oživit hmotu zevnitř. Hovořili jsme o cestě skrze spodní čakry, cestě, která začíná v srdci a rozšiřuje se břichem: do solar plexu, do pupeční čakry a nakonec do kořenové čakry vespod vaší páteře. Kořenová čakra je tím, o čem chceme dnes hovořit. Jak můžete uzdravit tuto svou část, jak můžete uzdravit strach a pochyby, které tu sídlí? Jak můžete najít odpověď na otázky: "Mám právo tu být? Jsem tu vítán/a? Mohu dovolit svému světlu zářit až k nejhlubším úrovním, do jádra mého života?"
Jste zvyklí přizpůsobovat se vnějšímu světu, jež zahrnuje očekávání společnosti. Lidstvo však nyní potřebuje lidi, kteří chtějí podstoupit novou cestu a umožnit tak obnovení přirozenosti. A tím míním přirozenost ve mě - vaší matce, Zemi - a zvláště a především přirozenost ve vás. A to učiníte tím, že přinesete novou živost, a tak zatvrzelé a zamrzlé části ve vás roztají, zahřejí se a budou znovu plynout a téct.
Jak můžete uvnitř sebe tento proces uskutečnit? Jak můžete pozorovat, přijmout a propustit původní strach, který je uzamčený v kořenové čakře? Dnes bych ráda hovořila o třech způsobech, kterými tak můžete učinit.
Prvním způsobem je prožívání krásy přírody. Abyste jemným způsobem vrátili klid své první čakře, kořenové čakře, perineu - všechny názvy pro totéž centrum - a pobídli ji k otevření se, aby jste se cítili na Zemi doma, potřebujete v přírodě najít místo, kde se cítíte uvolněně. Místo, kde nasáváte krásu přírody: stromy, rostliny, květiny, zvířata, ptáci, oblaka, nebe, rytmy ročních období. Místo, které vás naplňuje úctou svojí atmosférou a krásou přírody.
Záměrně vyhledejte takové místo, a pokud zrovna nemůžete ven, dívejte se na rostlinu nebo vázu s květinami ve svém pokoji. Vždy je ve vašem okolí něco z přírody. Přijměte tuto přirozenou krásu a zároveň vnímejte, v čem tato krása spočívá. Nejedná se o povrchní krásu, ideál, který je určován druhými podle lidských standardů, co je krásné a škaredé. Spíše se jedná o krásu, která zpívá ze své vnitřní povahy. Je to život sám, který prožíváte jako krásu: je to jednoduchost a odevzdání, které proudí rostlinou nebo stromem, který je za jedno s ročními obdobími, je to pták, který zpívá, nevinnost zvířat, které si jdou hravě a jemně svou cestou - to vás dojímá.
To, o co vás žádám, je, abyste sami sebe rozpoznali v přírodě. Často se domníváte, že jste od přírody vyjmutí, že jste odděleni od harmonie a rovnováhy, kterou tu najdete. Vy jste však součástí přírody. Pokuste se to nyní vnímat, zatímco přijímáte krásu, rovnováhu a rytmus přírody, neboť to jsou kvality, které chtějí proudit i vámi. Vaše mentální aktivita může proti tomuto pocitu vysunout bariéry a říkat vám, že sem nepatříte, vy už však jste součástí přírody, protože žijete v těle.
Obdivujte své tělo, stejně jako když obdivujete něco v přírodě. Abyste tak učinili, potřebujete zažívat své tělo zevnitř a nikoli zvenku - jak by mělo vypadat a jaké standardy musí splňovat. Všechny tyto představy krásy stanovené společností jsou těžkým břemenem, z kterých trpíte a které jsou zinscenované a falešné. Jsou tak chladné a umělé stejně jako způsob myšlení, který je vytváří a nařizuje - nejsou skutečné!
Vždyť se podívejte na ptáky a na listy na stromech. Jeden není stejný jako ostatní, každý je jedinečný. Nesrovnáváte je, neporovnáváte jeden s druhým, jen jednoduše vnímáte přirozenou harmonii a rovnováhu, která vyzařuje z přírody, když procházíte lesem nebo jste na pláži. Jednoduchost přírody - tak, jak se odhaluje v celé své komplexnosti, když jí procházíte - to je to, co uklidňuje lidskou bytost. Nyní vnímejte, jak vy sami jste součástí tohoto proudu a této nevinnosti. Můžete být tím, kým jste: můžete být součástí přírody. Příroda se chce skrze vás taktéž odhalit radostnou a vyrovnanou cestou.
Pak pojďme učinit další krok. Nyní zaměřte svou plnou pozornost na své vlastní tělo. Můžete udělat toto cvičení - pokud to tak chcete nazývat - když jste doma nebo na nádherném místě v přírodě, což je možná ještě lepší. Zaměřte svou pozornost dovnitř a pak si představte, že jste právě tak součástí přírody jako krásný strom. Energie vámi proudí a tekutiny ve vás tečou a přesně ví, kam jít. Vaše srdce bije, vaše krev proudí a vše ví, co má dělat. I přesto, že je vaše tělo složitý organismus, všechny orgány vědí, co mají dělat, a přirozeně inklinují ke zdraví a vitalitě. Vnímejte, že jste zahrnuti v obnovovací a léčivé síle, která je přírodě vlastní. V přírodě je přítomno tolik léčivých proudů a všechny jsou vašemu tělu dostupné. Vaše živoucí buňky vědí, co potřebujete, protože vaše tělo je velmi moudrý organismus.
Nyní si prohlížejte své tělo, jako by mělo svůj vlastní jazyk. Vaše duše se odhaluje právě skrze tělo a v něm, a to duše opravdu touží činit! Tělo není nic nižšího, něco podřadného. Tělo je obdivuhodná kniha, manuál duše. Nyní si představte, že jste tohle tělo dostali jako nádherný dar od Stvoření. Vnímejte úctu Stvoření k vašemu tělu a vnímejte, jak vás chce život s láskou opatrovat. Jste tolik zvyklí vnímat své tělo zvnějšku a kritizovat ho, nyní ho vnímejte zevnitř. Vnímejte, jak vyvstává z nekonečné fontány vitality a radosti a jak mu můžete dát formu a vyživit ho svou silou z nejhlubší části vaší duše.
Vnímejte, jak z kořenové čakry vyvstává hřejivá, živoucí síla. Můžete vidět, jak kolem ní spontánně vystupuje červená barva - nebo jakákoli jiná barva. Vnímejte, jak z tohoto ohně, z této hluboké životní síly, proudí léčivý hřejivý proud po celém vašem těle: vašima nohama, páteří, pasem. Dovolte mu proudit nahoru do vašich ramen, paží a rukou. Vnímejte uzemnění, vnímejte vaše chodidla zevnitř, jak na mě, na Zemi, spočívají a vnímejte životní sílu, která je dostupná taktéž v zemi. Zeptejte se svého těla: "Cítíš se dobře? Můžu pro tebe něco udělat? Potřebuješ ode mě něco?" Jen se zeptejte a pak trpělivě čekejte. Je možné, že tělo neodpoví ihned. Možná se budete muset naučit tímto způsobem se svým tělem hovořit. Je opravdu možné tak činit.
Tělo vám naslouchá. Jste jeho hnací silou, tělo chce být s vámi přirozeně v kontaktu - a tak se ho jen ptejte. Jemně cestujte pozorností svým tělem. Začněte svou hlavou. Dovolte vaší pozornosti obíhat jako jemné šumění, jemný proud kolem své hlavy. Představte si svou pozornost jako velmi jemný vánek, který se něžně ptá vašeho těla: "Je s tebou vše v pořádku? Mohu ti pomoci? Jsi tak nádherný dar. Mohu tě obklopit něčím, co potřebuješ?" Dokonce i tento proud jemného vánku vaší pozornosti stimuluje vaše buňky a dělá jim radost. Tancují v bezstarostném kruhu radosti tak, jak se jich s láskou dotýká vaše pozornost.
Dovolte své představivosti kroužit kolem vašeho krku a ramen. Nechejte ji proudit svým srdcem, svým solarem a pupeční čakrou a nakonec zpět k vaší kořenové čakře. Dobře se dívejte. Můžete dostat ve vaší kořenové čakře, která je umístěna v kostrči na konci vaší páteře, obraz nebo pocit. Něco tu můžete cítit. Můžete cítit starý strach nebo nahromadění a blok. Nemusíte s tím však dělat vůbec nic. Jen buďte přítomní jako tento jemný vánek, který ji jemně hladí. Pokud necítíte nebo nevidíte nic, je to také v pořádku.
Buďte jen přítomní svou pozorností, neboť vaše pozornost uzdravuje: je pro vaše tělo osvobozující. Tělo chce být viděno a vyslyšeno a nejen jako mechanismus, který vám umožňuje dělat věci, chce být oceněno za svou vlastní krásu. Ne za krásu, kterou vidíte v obrázcích novin a časopisů, ale za druh krásy, které má pták na stromě nebo žába na okraji rybníku. Je to krása běžného způsobu bytí s jeho léčivou krásou, s jeho barvami a formami. Tento druh pozornosti od vás chce vaše tělo přijímat a chce vědět, že si ho vážíte.
Nyní dovolte tomuto vánku, aby se pohyboval k vašim nohám, aby se pohyboval z vaší kořenové čakry k vašim kolenům a dolů k vašim kotníkům, patám, k ploskám vašich chodidel až do všech vašich prstů a vnímejte, jak vás nesou do proudu života. Díky této vnitřní pozornosti to má uzdravující účinek. Ve skutečnosti se však jedná o pouhé uznání toho, čím je zdroj, z kterého jste přišli.
Začněte tedy prvním krokem, což je prožívání krásy přírody. A pak učiňte druhý krok, čímž je uznání, že ta stejná krása je uvnitř vás, ve vašem těle. Vy jste součástí přírody, přirozeného běhu života, proto nemusíte dělat nic, abyste ho dosáhli, neboť vy jím jste. Třetím krokem je spojení se s živostí uvnitř vás a taktéž hovění si v prožívání pevnosti, ochrany a důvěry vaší kořenové čakry. Hověním mám na mysli něco jiného, než můžete čekat. Žádám vás, abyste se setkali s dítětem uvnitř vás tak, že si představíte, že jste pětileté dítě. Nesnažte se o tom příliš přemýšlet, jen vnímejte tělo tohoto dítěte, jeho živoucí sílu. Je mladistvé, je uprostřed svého vývoje, a tak je zvídavé a chce znát všechny druhy věcí.
Toto dítě stále někde uvnitř vás žije a já vás žádám, abyste se s ním spojili a udělali to, co po vás toto dítě žádá. Může být, že dítě ve vás cítí úzkost, bylo potlačené nebo se bojí. Proto se může stát, že první způsob, kterým se dítě představí, je negativní emoce, což se může zdát v rozporu s představou hovění si. Co od vás však žádám, je, abyste pochopili, že toto dítě je vaší nejspontánnější částí vás, částí, která není vytvořena uhlazenými pocity, které jsou považovány za vhodné, těmi, které vás učili, že jsou správné, když jste byli vychováváni ve společnosti. Toto dítě je vaší původní částí, tou částí, která nese vaši originalitu, a tudíž je vaší nejpřirozenější a nejspontánnější částí.
Žádám vás, abyste toto dítě zviditelnili. Může se stát, že tento obraz nebude mít formu ihned, pokuste si ho však představit. Představte si, že jste nyní pětileté dítě nebo někde kolem tohoto věku. Vezměte první obraz, který vám přijde a jednoduše pozorujte, jak toto dítě vypadá. Je šťastné nebo smutné? Směje se nebo vypadá nešťastně? Je radostné nebo sklíčené? Bojí se nebo se cítí bezpečně? Natáhněte k němu ruku a pozorujte, zda ji uchopí. Trpělivě čekejte, neboť pro tohle dítě máte všechen potřebný čas. Požádejte ho, aby si s vámi sedlo, a vezměte ho do náruče.
U některých lidí se dítě rádo vrhne do jejich náruče a u jiných si zachová svou vzdálenost, neboť cítí nedůvěru. Vše je v pořádku. To, na čem záleží, je, že se s tímto dítětem spojíte, snažíte se lépe pochopit jeho chování a objevit, jaké hluboké emoce mohou být jeho prostřednictvím odhaleny. Není to o léčení a okamžitém napravování. Je to o tom zeptat se dítěte: "Co ode mě nyní chceš? Co bys rádo dělalo? Co nejvíc v této chvíli potřebuješ?"
Je to něco, co můžete ve svém každodenním životě dělat často. Učiňte z toho zvyk. Jděte dovnitř a zeptejte se tohoto dítěte uvnitř, co potřebuje. Tak se spojujete se svým původním proudem života uvnitř sebe, který se objevuje mnohem snadněji v dětech než v dospělých, jejichž emocionální život je tolik strukturovaný a omezený mentálními pravidly. Nechejte svou nejspontánnější část mluvit, protože ona chce přijít k vám, aby se skrze vás vyjádřila. Znovu takto činit se může stát zdrojem krásy. Nikoli umělé krásy, avšak originální, divoké krásy jako je zvonící proud, který je v některých místech velmi klidný a nehybný, zatímco na jiných místech velmi divoký jako vodopády řinoucí se dolů z útesů. Dítě ve vás je živoucí voda, která chce proudit a pohybovat se, umožněte si tedy, aby vámi toto dítě pohybovalo.
Čas od času učiňte toto spojení tady a teď. Tímto způsobem přivedete sami sebe zpět k vašemu vlastnímu základnímu bytí. Záleží na tom, aby se toto dítě cítilo bezpečně, což znamená, že zažíváte bezpečí ve svém bytí, ve své kořenové čakře, ve své základně. Znamená to, že se můžete spolehnout sami na sebe a brát ohled na své nejhlubší emoce uvnitř. Znamená to, že se nemusíte sami před sebou skrývat, ale že můžete čelit svému vlastnímu strachu a můžete odpustit, že můžete přijmout celé své já. Když je vaše vnitřní dítě vítáno, pak jste dobili svět! Pak tu není nic, co by se vám mohlo ve skutečnosti stát, protože jste řekli životu "ano", jeho světlým i stinným stránkám, jeho vrcholům i údolím, a to je bezpečí.
Vědět, že jste v bezpečí, nespočívá v předvídavosti, jak věci dopadnou, nebo v zajištění dobré budoucnosti jistotami vaší mysli. Opravdové žití je o odevzdání se změnám, všem neočekávaným zvratům a obratům, s jakými se může setkat řeka. Přesto se můžete cítit bezpečně, a to je možné jedině tehdy, když důvěřujete proudu života. Nikoli z mysli, která dohlíží na tento proud z výšky, ale tak, že tímto samotným proudem jste, zatímco setrváváte v důvěře. To je jistota a pevnost, která je skutečnou vnitřní silou a kterou můžete nalézt jedině v sobě, ve svém těle, ve své dětské části. Činit tak od vás vyžaduje ohromné množství úsilí, protože vás učili, že musíte svůj život ovládat myslí, svou mentální částí. Všichni budete žádáni, abyste se vrátili do jádra života samotného. To se však nemůže stát prostřednictvím mysli, ale prostřednictvím spontaneity vaší přirozenosti.
Nenechte se mýlit, příroda není chaotická. V přírodě platí přírodní zákony, avšak ty jsou velmi odlišné tomu, co můžete uchopit racionální myslí nebo logikou. Znamená to žít ze samotného pocitu a jít tam, kam proud života chce, abyste šli. Zůstaňte v kontaktu se svým tělem a přírodou. Buďte v kontaktu s dítětem uvnitř a pak uvidíte, že život je také v souladu se zákony, avšak zcela jiného druhu. Nejsou to zákony logiky, ale ty směrované spíše k naslouchání většímu celku a tento celek zahrnuje i vás a váš pocit blaha v srdci. Vy jste spojeni s celkem, a pakliže se mu opravdu odevzdáte, vnímáte, že jste vedeni a podporováni něčím nepopsatelným, něčím větším a laskavým, něčím bezpečným a spolehlivým.
Já jsem taktéž součástí tohoto většího celku. Já, Země, tvořím celek se vším, co na mě žije a vzkvétá. Přesto jsem jen malou součástí širšího kosmu, skrze který vše proudí, něčeho, co nazýváte bohem, a já tomu říkám "život": něco, co je nekonečné a nezničitelné. Vy jste malé jiskřičky v tomto proudu a zároveň jste také věční a nezničitelní, bez ohledu na to, jakou formu na sebe berete. V tom leží skutečné bezpečí, které tu na Zemi můžete zažívat. Vnímejte tuto jiskru ohromného proudu teplé, pohyblivé, milující energie, která prostupuje vesmír.
Jsem s vámi. Chci vydat svědectví o tomto proudu, o jeho skutečnosti. Pohleďte na krásu kolem sebe, která je na Zemi stále očividná: na krásu rostlin, zvířat a krásu, čistotu a nevinnost ve vás i lidech kolem vás. Znovu to vnímejte. Navraťte se k životu a přijměte ho.
Mnohokrát děkuji za vaši pozornost.
© Pamela Kribbe
Překlad: Denisa Vaňková

Všechny věci jsou součástí celku a také ty jsi jeho součástí.

17. května 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Všechny věci jsou součástí celku a také ty jsi jeho součástí. Když si tuto skutečnost plně uvědomíš a přijmeš ji, již nikdy více nezakusíš oddělenost. Již nikdy více se nebudeš moci vyčlenit z celku, protože žití a uskutečňováni poznatků ti dává životní sílu a opravdovost. Začni hned teď žít a uskutečňovat vše, co ses naučil; nechť tyto lekce nezůstávají v tobě jako pouhá prázdná slova. Semeno nevyroste, dokud není zasazeno do země a dáno do správného prostředí. Duše se nerozvine, neuzraje a nenajde svou pravou tvář, dokud se nebude nacházet ve správném prostředí, obklopena láskou a porozuměním. V těchto podmínkách začne docházet velkou rychlostí k velkým změnám. Staré zůstane vzadu ve světle slávy nového a růst a rozvoj vědomí může nastat bez jakýchkoliv omezení.


TZOLKIN 16.5.2016 11 IK kin 102

16. května 2016 v 9:51 Mayský Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny a sebekázně
Dnešní Ik řídí podtón Eb a velkou a mocnou sílu Buluk (11). Pokud znáte cestu a smysl vašeho života, využijte dnešní silné energie jako pohon vpřed pro kvantový skok. Pokud si nejste jistí, pak použijte energie k jejich objevení. Především nezapomeňte, že jeden nebo druhý - Ik nebo Buluk - nejsou ve své podstatě jen negativní nebo pozitivní; jsou jako všechny síly přírody, čisté energie, kterých může být využito pro záměr. Takže bez ohledu na svou vůli nebo záměr, ujistěte se, že je to to pravé.
Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec, můžete být vznětliví, nerozhodní nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní, neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují, mohli svobodně dýchat.
***
Vítejte v době našeho shromáždění. Dnes bychom rádi mluvili na téma: co znamená scházet se za účelem jednoho cíle a tím je připojení k Jednotě Všeho. Mnozí mluví o Jednotě, přesto v některých skupinách existuje mnoho frakcí. Jednota je opravdové sjednocení nebo sloučení všech samostatných jedinců v jednotku - jeden prvek - za účelem vytvoření něčeho nového.
Základní jednotkou je rodina. Každá neporušená rodinná jednotka má předpoklady společně pracovat jako tým, vzájemně se podporovat za účelem přežití a potěšení. Dále je zde jednotka kmene, v němž jednotlivé rodiny pracují společně jako tým na stejných cílech za účelem přežití a společné radosti. Když se sjednotí kmeny, pracují společně jako jeden řídící orgán. Nicméně tento bod je zcela mimo, protože tato úroveň na Zemi neexistuje. I když mohou existovat nějaké církevní spolky, které fungují společně, je to dost vzácné.
V duchovní sféře, ze které jste přišli, pracují sjednocené skupiny dohromady velmi dobře. Láska je základem. Nejsou zde žádné útrapy a frakce spojené s Bytím člověka. Pro většinu lidí je těžké představit si svět míru a harmonie, protože na Zemi nejsou žádné adekvátní vzory.
Jak můžete mezi sebou vytvořit Jednotu? Prvním krokem je jít dovnitř sebe a naučit se milovat všechny své samostatné prvky: své tělo, svou mysl, duši a svého ducha. To bude vyžadovat určité úsilí, protože je mnoho věcí, které potřebujete sami sobě odpustit a uvolnit dřív, než se budete moci pohnout vpřed. Udělejte si každý den čas najít kódy strachu a negativního přesvědčení, které vám v ničem nepomáhají, pak velmi rychle dokážete překonat své Stíny a naučíte se, jak nechat stoupat a zářit svou skutečnou povahu.
Po té, co se začnete mít opravdu rádi a přijmete sami sebe, své Já a to kdo jste, teprve pak budete schopní vnímat to samé u druhých. Když budete praktikovat cvičení schopnosti přijímat ostatní a to i ty, kteří vám ublížili, budete lépe vybaveni pro pohyb vpřed a budete moci začít žít ve stavu komunitního myšlení. To neznamená, že spolu budete fyzicky žít, ani to neznamená, že je nutné budovat nové komunity.
Život ve stavu komunitního myšlení znamená, že jste připraveni kdykoliv pomoci, pokud tato potřeba vznikne. Koncept JÁ se začíná hroutit a smysl MY nabírá pevnou půdu pod nohama. Začínáte vidět všechno v novém světle. S tím přichází porozumění a zodpovědnost starat se o potřeby všech, kteří mají bydliště na této planetě a také starat se o planetu.
Matka Země je velmi shovívavá, ale každý den pomalu umírá, protože lidé stále využívají její krev na pohonné látky, znečišťují její oceány plasty a poškozují vzduch technologickými zařízeními. Jak se můžete lépe starat o Zemi? Co můžete udělat pro své sousedy? Jak můžete pomoci sami sobě? To jsou dobré otázky ptát se sami sebe.
Jak procházíte svými každodenními činnostmi, mnozí jedete na autopilota. Budík vám řekne, kdy se máte probudit. Absolvujete ranní rutinu, pak pracovní rutinu, přijdete domů a na řadě je večerní rutina. Hodiny vám řeknou, kdy je čas jít do postele, abyste ráno mohli vyrazit a spustit další kolo. Život o víkendu se stává jedinou satisfakcí, kterou máte, ale často počasí, únava nebo vyčerpání změní vaše plány. Nezní vám to povědomě? Je to způsob, jak si přejete trávit své dny?
Udělejte si ještě dnes čas snít svůj velký sen. Jak by měl váš život vypadat? Jaké jsou vaše vášně a jak se mohou vejít do vašeho života? Začněte tvořit, co chcete pomocí vizualizace. Pokud to vidíte ve své mysli, můžete to vytvořit jako realitu.
Buďte člověkem, kterým chcete být. Pracujte na problémech, kdy se cítíte jako člověk s nízkou hodnotou nebo nízkým sebevědomím. Věřte, že jste nádherná bytost Světla s chvilkovou zkušeností na Zemi a plánem vrátit se ke Zdroji.
Jakmile dosáhnete těchto cílů, budete se moci spojit jako Jeden Celek na Zemi. Vymažte všechny pocity oddělenosti a obejměte každého jako sestru či bratra. Zbavte se všech myšlenek na rasovou nadvládu a nadvládu inteligence. Všichni jste Jedno bez ohledu na kulturu, z které pocházíte, bez ohledu na víru, kterou vyznáváte, bez ohledu na to, jak se k ostatním chováte. Pořád všichni pocházíte z jednoho Zdroje. Snažte se udržet si tento obraz v mysli.
Pokaždé, když se setkáte nebo pozdravíte s někým, podívejte se mu do očí. Dívejte se na každého jako na Boží Dítě. Uvolněte veškeré hodnocení, souzení, pocity nadřazenosti a pocity méněcennosti. Spojte se s každým srdcem. Každý jde po jiné cestě, ale každá cesta je nezbytná pro přežití všech. Zkuste postavit dům sami a budete tomu rozumět. Zkuste se uživit bez pomoci druhých a rychle si uvědomíte, jak jednostrannou stravu jíte.
Každý jednotlivec tvoří část kmene. Každá vaše emoce je volba, ale většina z vás operuje na nevědomé úrovni a ještě si ani neuvědomujete, že máte kontrolu nad tím, jak se cítíte a jak reagujete na všechny situace v životě. Máte na výběr - být nevrlí a osamocení nebo být šťastným členem komunity. Pak se vědomě dívejte, jak reagujete na ostatní, převezměte zodpovědnost za své činy a to jak v minulosti, tak v současnosti.
Není třeba nosit pocity hanby a viny na zádech, váš náklad je už i tak dost těžký. Je však nutné přehrávat si role, jak budete reagovat, až podobná situace znovu v budoucnosti nastane. Můžete si být jisti, že každá nevyřešená otázka bude stoupat na povrch tak dlouho, dokud jí nevyřešíte. Je jen na vás, jestli si vědomě vyberete, jak chcete jednat a reagovat.
Jestli opravdu toužíte mít utopickou společnost plnou klidných a milujících členů, pak musíte být tím, co po ostatních chcete vy. Každý z vás by měl podniknout nezbytné kroky a přesunout se z vašich krabic ješitnosti a touze po spravedlnosti, pak se váš plán začne vyvíjet. Je vás mnoho, kteří sníte svůj sen. Máte schopnost vytvořit své sny realitou.
Přejeme vám to nejlepší v úsilí pokročit na vaší cestě Osvícení. Je pro nás velkým potěšením sloužit vám. Nabízíme vám sami sebe každý den, ve dne, v noci. Nechceme pracovat ve sféře času a prostoru. Přijďte tak často, jak jen budete chtít. Máme schopnost být na mnoha místech najednou, takže není třeba omezovat to, oč žádáte.
Pokud je Jednota to, co chcete, pak toho dosáhnete. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou Světlem. Pokud je Jednota temna a chamtivosti, co si přejete, nebudeme pro vás pracovat. Je to vaše volba. Jakou cestu si vyberete? Pokud si vyberete Jednotu, Světlo, soucit a Lásku, jsme tu pro vás!
11. TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit. Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ
Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Nechte uvolnit všechno, co potřebuje být uvolněno.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Společný cíl – odkaz od Zlatej dušičky

16. května 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí
Mnohé události, které nastanou, budou pro vás překvapující, lidé Země. Rozhodli jste se přijít na Zemi a změnit chod věcí. Dostáváte mnoho pomoci, přesto však nejsme oprávněni zasahovat do vašich záležitostí. Pochopte, že pouze vy sami můžete změnit události tohoto světa. Máte pocit, že jste slabí a že nic nezmůžete. Ano, takto se to možná může jevit, neboť jednotlivec opravdu není schopen změnit vše. Avšak vaším úkolem je nalézt společný cíl a na ten se zaměřit. Ne jako jednotlivec, ale jako celek. Lidé Země, musíte učinit rozhodnutí. Vaše mysl nemůže být stále středem vašeho života. Tím se musí stát vaše srdce. Jste opravdu velice silní. Avšak vaše síla je neustále potlačována. Musíte se probudit a získat víru v sebe samé.
Lidé Země, mnoho důležitých událostí probíhá nyní všude kolem vás. Některé zůstávají skryté, avšak jsou o to významnější. Země se stále více probouzí a otevře se tam, kde to možná bude nečekané. Musíte se oprostit od svázanosti s věcmi, s lidmi, s místy. Každý z vás již v minulosti okusil pocit ztráty, ale také pocit nalezení své vlastní podstaty, propojení se svou duší, rodinou. Všichni jste na cestě plné zkušeností. Právě proto neposuzujte. Jsou věci mezi nebem a zemí, které vám brzy nedají spát, neboť se dozvíte mnohé, co nebude zapadat do současných schémat vaší víry. Budete stále více nuceni přehodnocovat a uvidíte věci, které jste dosud odmítali.
Tato doba si žádá mnohá odpuštění a zaměření se na život se všemi jeho radostmi a bolestmi. Pouze takto projdete školou života a budete moci postoupit do vyšších frekvencí. Vaše vědomí vás v tomto podporuje. Jste vedeni. Musíte získat mnohé zkušenosti, lidé Země. Buďte však opatrní, neboť stále ještě je zde ohromný vliv manipulací, jste součástí světa, který není v mnohém spravedlivý. Jste však vedeni, abyste se to naučili rozpoznat. Lidí Země, nepropadejte skepsi, pokud se vám zrovna v tuto chvíli nedaří to, co si přejete. Panují zde mnohé vlivy. Avšak zůstaňte stále věrni svým duším. Vše se v dobré obrátí, pokud neztratíte víru. Jsme s vámi a milujeme vás.

Říci něco zraňujícího trvá pouhou chvíli, ale zahojit toto zranění trvá velmi dlouho.

16. května 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Nechť jsou slova z tvých úst a meditace tvého srdce pro Mne vždy přijatelné. Je lépe být zticha a nic neříkat, než dovolit neuváženým slovům, aby splynula se rtů, a vzápětí jich litovat. Neuvážená slova mohou způsobit zbytečnou bolest a utrpení; proto se uč ovládat svůj jazyk a počítej do desíti, dříve než otevřeš ústa. Říci něco zraňujícího trvá pouhou chvíli, ale zahojit toto zranění trvá velmi dlouho. Naučíš-li se konat vše pro Mne a pro Moji čest a slávu, nikdy nesejdeš z cesty. Jen když si najdeš čas a budeš velmi trpělivý, spatříš božskou jiskru hluboko v nitru každého člověka. Pak budeš moci tuto jiskru rozdmýchat; nikdy se však nepokoušej zničit ji kritikou, nesnášenlivostí a nedostatkem porozumění. Poznáš, že před Mým zrakem jsou si všechny duše rovny


TZOLKIN 15.5.2016 10 IMIX kin 101

15. května 2016 v 6:00 Mayský Kalendář na každý den

Imix - Drak - energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
Dnes je dobrý den pomoci příteli nebo milovanému člověku, který možná trpí úzkostí, trápením nebo nějakým jiným druhem psychické tísně, poruchou, citovým zmatkem, ať už chronickým nebo dočasným. Hodně hlubokého neštěstí, které dnes postihuje lidstvo, vychází z rozdělení sociální struktury, hodnot a kritické podpory struktury společnosti. Lahun (10) pomáhá obnovit vztahy a vazby, obzvláště ty zpřetrhané od vířivých proudů Imix.
Vlna Eb vás obdaruje moudrostí, zodpovědností a silou svobodné vůle. DESÁTÝ den napovídá, abyste důvěřovali přirozeným procesům, nedělali nic na sílu a projevili úctu všem bytostem.
Stejně jako Ahau představuje konec cyklů, Imix stojí u všech počátků.
Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnými vodami podsvětí a vyživuje Zemi - prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla ani dobrá, ani špatná, záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, v tom tkví jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin, snadno ovlivňují Kolektivní Vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní - vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
***
Jsem Imix 10. Zdravím vás v tento skvělý den. Naším přáním je i nadále se setkávat každý den. Velkou radost nám přináší, když se díváme, jak se měníte ze smrtelné bytosti na nesmrtelnou, zatímco se těšíte z krásy planety Země. Je mnoho a ještě o mnoho víc, čeho můžete v tomto životě dosáhnout, pokud budete dávat pozor v každém okamžiku svého života na to, co říkáte a co děláte.
Laskavost a soucit jsou dva největší dary, kterými můžete obdarovat sebe i ostatní. Všechny ostatní dary jsou udělovány přirozeně. Laskavost je téma, na které bychom se rádi zaměřili dnes, protože bez laskavosti není soucit a bez soucitu nemůže existovat žádná skutečná Láska.
Laskavost jde daleko, opravdu daleko za otevřením dveří druhému. Laskavost vychází ze srdce, když dáte něco druhým, aniž byste očekávali něco na oplátku. Laskavost je věc pohledu na potřeby druhých a plnění těchto potřeb způsobem, který je posiluje. Když na někoho reagujete laskavě, vaše slova a činy se vlní celým Vesmírem. Na úrovni hlubší, než je nejhlubší oceán, to pociťují podvědomě všechny bytosti. Dnes a každý další den si naplánujte, jak budete prokazovat laskavost ostatním.
Jak procházíte vaším dnem, dívejte se a naslouchejte, jak s vámi druzí komunikují. Když sdílejí naléhavé věci nebo něco, co jim leží na srdci, podporujte je způsobem, který jim pomůže na jejich cestě. Je však velmi důležité nedávat nevyžádané rady.
Když sdílíte s ostatními, co máte na srdci, vezměte na vědomí rozdílnost cítění. Posluchač může reagovat tím, že stále mluví jen o sobě, změní téma nebo vám dává rady do života nebo vám jednoduše umožní ventilovat vaše problémy. Každá odpověď vyvolá pravděpodobně uvnitř vás různé emoce. Dávejte na to pozor a zacházejte s druhými, jak si přejete být léčeni vy sami.
Mnohokrát, když udílíte nějaké rady, se může druhý cítit, jakoby on sám nebyl schopný nebo oprávněný řešit si své vlastní problémy. Být laskavým znamená rozvíjet své vlastní schopnosti, které posilují druhé. Každý z vás má schopnost vytáhnout sám sebe z každé situace s grácií. Poskytovat poradenství a sdílet vlastní názor je rozdíl. Někdy se to může zdát stejné, ale je v tom velký rozdíl.
Rozvíjení přátelství také znamená vytváření sítě lidí, kteří mohou pomoci, když se někdo ocitne v nouzi. Možná, když s vámi někdo sdílí své zátěže, můžete být někdo, kdo mu pomůže osobně nebo prostě víte o někom, kdo by mohl být schopen pomoci.
Co často vidíme, když se s někým potkáte, je, že si místo vzájemného poznávání vyměňujete jen zdvořilosti nebo trávíte čas stěžováním a prázdným tlacháním. Příležitost spojit se a dostat se do duše druhého je ztracena. Možná, že máte informace, které by mohly být pro druhého užitečné. Komunikujte mezi sebou hlouběji. Navzájem se poslouchejte. Vzájemně se podporujte. To jsou základy laskavosti.
Mohlo by být moudré přemýšlet o minulosti, ve které jste udělali věc, která nebyla laskavá, ať už úmyslně nebo neúmyslně. Jděte do svého nitra a hledejte důvody, proč jste takovým způsobem jednali. Pak si přehrajte situaci, jak laskavěji budete jednat, až příště podobná situace nastane. Pokud je to vhodné, omluvte se za nelaskavé věci. Tímto čištěním ovzduší odstraňujete vrstvy negativity sebe, druhých i v celém Vesmíru.
Jakmile jste si vědomi svých myšlenek, emocí a slov, můžete vyčistit energii Země. Pokud by se každý, kdo má bydliště na Zemi, rozhodl být k druhým laskavý, dokážete si představit, co by se na Zemi změnilo? Na prvním místě by to bylo trochu chaotické, vznikla by masová nezaměstnanost, jak by vojáci složili své zbraně, a systém založený na chamtivosti by se rozpadl. Vlády a většinu společnosti by bylo nutné restrukturalizovat.
Pokud by všichni teď v tomto okamžiku zvolili laskavost, mělo by to dopad na celý Vesmír. Válka, hladomor, nepoctivé jednání, používání jedovatých a toxických látek, stejně jako mnoho dalších věcí, které nejsou pro vaše nejvyšší dobro, by se rozpustily v jednom okamžiku.
Tyto instituce se již začínají hroutit. Pravda stoupá na povrch a obkličuje jednání těch, kteří kontrolovali a kontrolují masy. Hodně péče musí být věnováno odpuštění těmto osobám a stejně tak strachu a nespravedlnosti, které prostupují váš éter.
Musíte převzít zodpovědnost a umožnit, aby k tomu došlo, protože to byly masy obyčejných lidí, které umožnily pár lidem ovládat jejich životy. Někteří z vás jste byli podvedeni nepoctivým jednáním, ale poslední dvě generace byly líné, když umožnily ostatním rozhodovat o jejich životech.
Buďte dobré mysli, protože se to může otočit. Za prvé musíte začít uvnitř sebe. Budete-li k sobě laskaví, pak máte možnost oslovit druhé a být k nim laskaví. Je to laskavost, co spasí svět, ne člověk ne nápad, ne myšlenka. Je to akt Bytí laskavosti k sobě a k druhým, co vás osvobodí.
Začněte ještě dnes a podnikněte kroky, které vás dovedou na místo, kde všichni všechno dělají a říkají z prostoru laskavosti a sledujte, jak se svět doslova mění před vašima očima. I když vidíte venku jen velmi málo změn, vy sami se uvnitř měníte. Vaše vibrační úroveň se zvyšuje. Uvidíte, jak se vaše myšlenky i vzorce chování mění, uvidíte mnoho věcí v jiném světle.
Vaše akce a reakce budou v rovnováze; lidé si toho všimnou a budou na vás reagovat jinak. Budete k sobě přitahovat ty, kteří jsou v nouzi stejně jako ty, kteří vás podpoří. To je přestavba na kmen a komunitu.
Čiňte druhým to, co chcete, aby činili vám. To nejsou jen planá slova, ale základ světa plného míru a Lásky, kterou mnozí z vás tak hledají. Klepejte a bude vám otevřeno. Hledejte a naleznete. Vidíte, jak tato slova používat, pokud je laskavost vaším cílem?
Odcházíme s nadějí, že si najdete čas, aby tato slova mohla vstoupit do vašeho srdce, a začnete dělat změny potřebné k vytvoření světa plného laskavosti.
10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT
V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.
TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nikdy nejsi sám.

15. května 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Měj důvěru v sebe sama a ve svou schopnost vykonat vše s Mou pomocí. Pak vše, do čeho se v životě pustíš, dokončíš k pravé dokonalosti a se skutečnou radostí. Z života je třeba se těšit, tak proč vlečeš jednu nohu za druhou, jako bys nesl těžké břemeno a klesal pod jeho tíhou? Možná, že na tobě leží velká zodpovědnost, ale není vůbec nutné, abys pod ní klesal. Je-li tvůj postoj k ni kladný, můžeš se z ní, z celého srdce těšit, s vědomím, že ji nemusíš nést sám. Neboť Já jsem zde a ty můžeš vše sdílet se Mnou. Nikdy nejsi sám. Čím dříve si tuto skutečnost uvědomíš a osvojíš, tím dříve se změní celý tvůj postoj ke všemu, do čeho se pustíš, a tím dříve budeš schopen se přizpůsobovat situaci, v níž se nacházíš, a radovat se ze všeho, co děláš.

TZOLKIN 14.5.2016 9 AHAU kin 100

14. května 2016 v 10:25 Mayský Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Vědomí Krista, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
Bolon (9) vrhá silné intuitivní energie na povrch Ahau jako by kreslil na tváři Slunce masivní erupce. Cokoliv by držel jako rukojmí svou silou intuice a vrozeným věděním, puká a vadne ve žhavé síle nelítostné záře Ahau. Využijte pro sebe tento moment a vymaňte se z okovů, které vězní vaši přirozenou energii a vitalitu, ať už psychickou, fyzickou nebo duchovní. To je zejména důležité pro vás, pokud jste žena, protože Bolon nese výrazně ženskou esenci.
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení Kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie Bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: naučte se přijímat nedostatky.
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
***
Jsem Ahau, Pán všech Denních Strážců. Jsem to já, kdo dohlíží na proces Vzestupu, i když ve skutečnosti všichni jsme Jedno, nejsme od sebe odděleni. Kvůli touze zažít něco jiného jsme si my, stejně jako vy, na nějaký čas zvolili opustit domov, abychom měli celou řadu jiných zkušeností. Ti, kteří si vybrali Zemi jako svůj dočasný domov, jsou odvážní jedinci, protože tato planeta je náročným prostředím. Příchod do tak hustého pole s volbou cesty s amnézií, je docela dobrodružství! Tisíce z vás se nyní probouzí a uvědomují, že existuje něco mnohem víc, než jen fyzický život. Nyní více než kdykoliv před tím v historii Země zvyšují lidé svou vibrační úroveň a obnovují své psychické smysly. To je více než vaše prvorozené právo, je to vaše pravá Podstata.
Slovo Vzestup má mnoho významů, v závislosti na kulturním přesvědčení. Termín doslova znamená "povznést se nad". Co je to, co se zvyšuje? Je to nízká povaha lidstva. Každý z vás má schopnost povznést se nad světský život a žít ve světě spoluvytváření s ostatními, kteří jsou jak na Zemi, tak v jiných dimenzích. Čas a prostor jsou iluze nutné pro zažívání skutečnosti této zkušenosti. Žádný jiný způsob, jak mít zkušenost nelásky neexistuje, jakmile jste zcela ponořeni do Lásky.
Narozením do této sféry jste zcela zapomněli na své duchovní kořeny. Nicméně tento stav se chýlí ke konci. Mnozí z vás jste byli na Zemi desítky životů a nyní jste unaveni nudnou povahou světského života; už jste zažili vše, co nabízí. Mnoho církví přinášelo mnoho zpráv o konci světa. Vybírejte si pečlivě, čeho se chcete držet. Vaše myšlenky a vaše emoce mají obrovský vliv na váš život a na celý svět. Existuje mnoho obav, kdy nastane konec světa a této obavě čelí mnoho generací. Starosti o budoucnost je to, co vás ovlivňuje dnes. Jak může žít člověk život s nadějí do budoucna, pokud se domnívá, že brzy zemře?
Doporučujeme vám přestat se zabývat "co kdyby" a věnovat svůj čas tomu, abyste nezbytné změny naplnili radostí a klidem právě dnes. Co musíte udělat, aby se to stalo? Je nutné, aby každý z vás sledoval každý den, co cítíte a ihned provedl změny v oblastech, které vám způsobují neklid.
Všimli jste si, že se zrychluje čas a všechny věci se dějí rychleji? Víte, že srdce Země tepe mnohem rychleji než dříve? Vědci, kteří se zabývají měřením frekvence Země, to zaznamenali. Co to má společného s vámi? Jste v podstatě dítě Země; jste vytvořeni ze stejných molekul. Ona je váš hostitel - zkuste žít bez ní. Když se zvyšuje její vibrace, musí se zvýšit i vaše. Lidská vibrace se zvyšuje množstvím energie uvnitř vás. Tato úroveň se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na vašich emocích a myšlenkách. Emoce jako hněv, strach a zranění, vytváří nižší frekvence. Ti s válečnou mentalitou mají těžké časy, protože nejsou v souladu s vibrací Země. Ti, kteří vládnou Láskou, laskavostí a vděčností, zvyšují své frekvence, aby odpovídaly frekvencím Země. To je místo odkud přichází kouzla.
Jakmile vyčistíte negativní energie z vašeho energetického pole, vaše intuice a schopnost manifestovat svá přání se zvýší. Podívejte se na lidi, kteří vám dělají společnost. Mají tendenci mluvit a jednat čestně nebo si neustále stěžují? Vyhledávejte společnost těch, kteří jsou na cestě Vzestupu, protože jejich přáním je vytvořit utopickou společnost.
Práce s Denními Strážci po celý rok je jeden ze způsobů, jak zvýšit svou frekvenci. Používejte jakékoliv nástroje, které vám pomáhají uvolňovat negativní energie z aurického pole. Změňte zvyky, návyky a vztahy, které vás drží uzamčené v negativních myšlenkách. Není třeba se obávat o budoucnost. Vaše nejlepší volba je věnovat pozornost tomu, co se děje ve vašem životě nyní, v tomto okamžiku a rozhodnout se pro volby, které vás povedou k míru a štěstí.
Existuje mnoho práce, pokud jde o překonání lidského údělu. Přesto to může být vzrušující a dobrodružné. Hodně z toho, co se děje nyní na Zemi, jsou věci, které se nikdy a nikde jinde ve Vesmíru nestaly. Sledujeme vás v úžasu a je nám ctí, že vám můžeme pomáhat. Pro nás je to jako vidět někoho spadnout z útesu s oslabujícím zraněním, jak nachází pracně cestu ven z kaňonu a snaží se dostat do bezpečí. Ačkoliv na cestě existuje hodně boje, výsledek je jasný. Jděte vpřed a tvořte svůj den. V tuto chvíli je to vše, co pro vás dnes máme. Nemůžete zažívat něco v minulosti nebo v budoucnosti, můžete to zažívat pouze v přítomném okamžiku. Pokud je vaše touha vzestoupit, pak to je to nejlepší, co může vůbec být. TEĎ je na to ten správný čas!
9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit své pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny s Tónem DEVĚT hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.
Copyright © Mayská Přesvědčení lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

DO TEMNÉHO CHRÁMU KALI

14. května 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí

Do Chrámu Kali. Do Země Kali. Do Lůna a Věčného Ohně Kundalini Kali.
Sem budou přivedeni ti, kteří byli Vybráni.
Do Její Temnoty. Do nejhlubšího Lůna Ženské Záhady - smršťující a rozšiřující, nadechující a vydechující, zadržující a proudící, dávající a přijímající.
Všichni kdo byli Vybráni se nyní musí přesunou.
Kráčejte, ruku v ruce, krok za krokem, skrze Brány a do Vortexu Kali. Je to tu temné, je to tu hluboké, není zde vidět. Je to hloubka - propast - prázdnota - nehybnost - nejvzdálenější dotyky vesmíru, božství, kreativity, vesmírnosti.
Je to Pravda.
Je to Síla.
Je to Plodnost.
Je to Růst.
Je to Změna.
Je to nejčistší podstata nejmocnější vibrace Shakti, která kdy mohla a kdy bude ve všech vesmírech existovat.
V mžiku vás vyhodí do povětří. Vrhnutím nože dokáže změnit směr vašeho života. V tepu srdce může zničit vše, co jste kdy chtěli. Dokáže otevřít vaše srdce, vytáhnout vnitřnosti a krvácení, obsahující utrpení a rozlít je po zemi v konečném činu prosby k Nejvyššímu.
Kali Ma. Nositelka Všeho. Ničitelka Všeho. Tvořitelka Všeho.
Jedno Lůno.
Vesmírná Vlákna.
Propojená ženská geometrie kruhů, spirál, sítí a šroubovic.
Vaše mysl těžko porozumí těmto slovům, vytaženým přímo z Jejího chrámu. Nechte svou mysl nad nimi trpět. Nechte svou přísnou logiku ať se v nich pokusí najít smysl a kontrolovat je. Nechte své ego zamítat, vaše myšlenkové procesy, plánovat, vytvářet strategie, cvičit, nadměrně přemýšlet a zůstat zatvrdnuté ve strachu.
Ze strachu z Ní.
Ze strachu z Těch nespoutaných.
Z Rebelů.
Ze Všech-Vědoucích.
Ta která Přichází - již po nějaké roky - vás přichází vytáhnout z vašich uměle oslazených pohodlných míst. Vytáhnout vás kopající, křičící a zuřící z vašeho odporu vůči Životu. Probudit vás zatřesením, probudit vás fackou, rozpumpovat vaše komatózní, spící srdce k životu - a položit Své ostré kovové Meče proti vašemu tělu.
Nyní Vstupte.
Nyní jste přivedeni přímo do Středu Všeho.
Kdy to Vše Začalo.
Nyní začínají nejposvátnější a nejtajnější ženské rituály. Bubny začínají pulzovat ze země. Jste Voláni. Vaše tělo se bude hýbat. Vaše srdce vás povede. Její Hlas zaplní vaše vědomí s takovou magnetickou silou, že ve vás nezbyde žádný strach.
Vzdor bude nyní spálen hořící nezkrotnou pochodní Kali, protože Jste Byli Vybráni.
Je čas vstoupit do Velkého Chrámu. Je čas se setkat s vaší nejbližší Spirituální Rodinou. Je čas se setkat s vašimi milovanými. Je čas se setkat se sebou Samými.
Před tímto rituálem není úniku, jelikož už probíhá. Éterické sféry jsou záhadným místem a pracují na úrovních nadvědomí.
Jste ponořeni do Posvátných Ohňů Kali.
Vaše mysl nebude rozumět.
Prociťte Ji.
Vzdali jste se.
Už žádný boj. Už žádné utrpení. Ne více.
Toto je ono - nadešel čas.
Kali vás vede Domů a Lůno Země je vám otevřeno.
Kali vdechuje nový život, nové zvuky, nové chutě, nové doteky, nové barvy, nová slova, nové písně...a utkává je s okamžitou, mistrovskou a dechberoucí dovedností.
Tvoří se nová pavučina Života a vy jste v jejím středu. Vy jste Pavouk, tvořící nové. Nesete kódy probuzení a písně Bohyně.
Nyní absorbujete nejhlubší rituály energií Kali Ma.
Život se změní. Velké Kolo Štěstí se posune a vy se ocitnete přesně tam kde máte být jako Vyvolení -Tkalci Sítě Kali.
Nic nedopadne tak jak očekáváte. Neexistují jistoty.
Jak vstoupíte, Chrám Kali se stane Lůnem Mystérií. Zde projdete hlubokým zasvěcením. Cokoliv nejvíce potřebujete k naplnění Smlouvy s Kali, se nyní odehraje na pozemské sféře.
Pokud máte být sami, budete sami. Potřebujete-li mít partnera, budete mít partnera. Potřebujete-li se léčit, vyléčíte se. Potřebujete-li odpustit nebo aby vám bylo odpuštěno, přijmete odpuštění. Potřebujete -li se učit, naleznete učitele. Potřebujete-li se podívat do zrcadla, zrcadlo se před vámi samo objeví. Potřebujete-li oheň ke spálení svého ega, připravte se na horko.
Kali neztrácí drahocenný čas. Naslouchejte Jí během následujících hodin a dnů.
Jste vrženi hlavou přímo do další kapitoly.
A tato další kapitola se nazývá "Chrám Kali".

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Jak zcela prázdný a bezvýznamný je život, dokud jej nezačneš žít plně....

14. května 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Hledáš-li pilně, určitě najdeš to, co hledáš - své ztotožnění se Mnou, pramenem všeho života. Ale musíš si ke svému hledání najít čas. Toto ztotožnění ti nespadne samo do klína bez hluboké vnitřní touhy po tom, abys Mě poznal, abys poznal pravdu a zjistil, co pro tebe znamená. Tato hluboká duchovní zkušenost vnitřního poznání se dostavuje jenom u těch duší, které chtějí znát; proto ji nikdy nezískáš povrchně. Je na tobě, aby ses vydal za touto zkušeností do svého nitra. Jak zcela prázdný a bezvýznamný je život, dokud jej nezačneš žít plně a zkoumat, zda je duchovní cesta v praxi možná a zda stojí za to po ní jít! Začni hned teď něco pro to dělat. Ať není tvůj duchovní život jen životem v křesle. Ať žije a vibruje a je pro všechny zřejmý. Chci, abys konečně začal žít pravý život.

TZOLKIN 13.5.2016 8 CAUAC kin 99

13. května 2016 v 11:15 Mayský Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
Kapky slunečního svitu, kapky deště, sprcha radosti, proudy bolesti… to je život v celé své kráse, celé své síle, nic není špatné, nic není správné. Všechno prostě je. Pusťte se toho ještě dnes. Neanalyzujte, neplánujte, nebojte se a nepochybujte, prostě nechte to jít, nechte se strhnout a tancujte v tomto krásném dešti, že jste naživu. Možná Cauac a Uaxac (8) namočí vaši duši milujícím a láskyplným deštěm, laskavostí, která přináší život čerstvě osetému poli, záři do vašich tváří a smích vašim dětem.
Cauac ztělesňuje hojení a čištění. Symbolika představuje bouři, déšť, blesky, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbol komunity, která se někdy nazývá "Universální Společenství" nebo "Nebeský domov Bohů". Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem (vnitřní bouře, která přináší život).
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob, jak směrovat svoji přecitlivělost.
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
***
Jsem Cauac 8. Vítejte v tento den míru a Lásky. I když váš život může být plný zmatku, máte uvnitř sebe schopnost zůstat klidní v každém okamžiku svého života. Každý postoj a každou emoci máte plně ve svých rukou. Může vás někdo jiný udělat šťastnými? Ne, můžete se cítit šťastní, ale je to vaše volba. To je cesta pro všechny vaše emoce. V každodenním životě je postoj vděčnosti to, co otevírá dveře k hlubokému osobnímu míru, který jste možná nikdy v životě nezažili.
Možná se ptáte, jak můžete udržet pocit míru a klidu, když jste obklopeni spory a hádkami? Existuje mnoho nástrojů, které můžete použít k dosažení klidu za všech okolností. Jako první bychom chtěli zmínit každodenní meditaci. To může znamenat tiše sedět několik hodin nebo nastavit záměr na každý den, každé ráno.
Pokud se často rozčilujete nad drobnými detaily, nebo věcmi, které říkají nebo dělají druzí, je pravděpodobné, že pro vás bude velkým benefitem věnovat mnoho času vytváření rovnováhy. S praxí dokážete ovládnout své emoce až do bodu, kde vás nic nerozčílí. Jistě už chápete, že každý jde po své vlastní cestě a je zodpovědný za všechny své činy. Z místa bezpodmínečné Lásky jste si vědomi, že lidé jsou zodpovědní pouze za věci, které říkají a dělají.
Uvnitř vás spočívá schopnost překonat všechny překážky - ať je to fyzické onemocnění, náročný vztah nebo problematické události. Vždy máte možnost vybírat si, co chcete zažívat. S vědomým záměrem se zaměřujte na změnu, jak mluvíte, na změnu negativního myšlení a reaktivního chování. Pak bude váš život kouzlem, budete zažívat mír a porozumění.
Dosažení tohoto stavu míru budete muset věnovat mnoho pozornosti a to zejména zpočátku. Zpočátku může být únavné sledovat své myšlenky, ale s praxí dokážete rychle monitorovat své slabiny s možností je měnit.
Každý návyk a zvyk, který zvládnete, otevírá nové dveře uzdravení. Jakmile změníte svůj způsob myšlení a budete sledovat související zvyky, vaše mozkové vlny se budou měnit stejně jako vzory, které vás drží na místě.
Nyní máte možnost vyměnit staré pásky a nahrát nové vzorce, návyky a zvyky a přestavět tak celý svůj život. Neexistuje ani jedna špatná vzpomínka nebo zranění, které nelze vědomě změnit.
Nastavení záměru a přijmutí nutných opatření pro jednání více vhodným způsobem, je přirozený krok, který následuje. Začněte ještě dnes sledovat každé slovo, které pronesete. Jaká byla základní myšlenka, která vedla k těmto slovům? Bylo to nutné? Přišla z místa bolesti z minulosti a je stále ještě čerstvá a musí být uvolněna? Věnujte pozornost svým reakcím na to, co říkají a dělají druzí - jsou ukazatelem vašeho interního zdraví.
Máte-li v těle nějakou nemoc, věnujte tomu pozornost. Naučte se spojit se s vaším tělem a zjistit, co potřebuje. Mnozí mají přímé rozhovory se svým tělem, protože vědí, že jsou schopní s ním komunikovat a zjistit jeho potřeby.
Pokud nejste schopní s ním hovořit přímo, možná budete chtít vyzkoušet nějakou techniku s proutky, kineziologií nebo svalovými testy. Zkoumejte dostupné metody a vyberte si všechny, které cítíte, že jsou pro vás pravé. Někteří lidé vnímají zvláštní pocity v těle, když testují potraviny nebo produkty, kterým mají dát přednost pro udržení svého zdraví. Někteří mají schopnost mluvit s jejich tělem přímo, jakoby mluvili se svým nejlepším přítelem.
Ctěte své tělo tím, že mu poskytnete živiny a cvičení, které potřebuje pro udržení dokonalého zdraví. Vyměňte negativní vzorce myšlení za pozitivní myšlenky. Tím se zvýší vibrace a schopnost vyléčit všechny nemoci a vytváříte klid a harmonii, které tak hledáte. Dokonce i proces stárnutí lze zcela zastavit pádem starých kódů přesvědčení. Dalším důležitým faktorem pro udržení klidného prostředí je vymýtit životní stres.
To může zahrnovat věci jako přeplněný fyzický prostor, příliš mnoho dobrovolné práce, fyzické práce, která vás vysává, vztahy, které vyžadují příliš velké množství energie nebo neustálé cestování. Hudba, filmy či knihy mají schopnost zvýšit nebo snížit vaši vibrační úroveň.
Žít vědomě zahrnuje pohled na každý aspekt vašeho života, každou volbu. Jakmile jste si vědomi svých vzorců, můžete se pro ně rozhodnout nebo je změnit. Vaše vzorce musíte neustále monitorovat, dokud se nové návyky nestanou přirozené. Pak dokážete zůstat v klidu bez ohledu, jaké okolnosti jsou vám prezentovány.
Přečtěte si něco o lidech, kteří zvládli svůj život, získali vhled a způsoby, které pro ně byly úspěšné - integrujte jejich myšlenky, které s vámi rezonují. Jakmile budete chtít získat vládu nad svým životem, najdete stopy, které vás povedou po této cestě. Tato intuice přichází zevnitř a také zvenku s pomocí Andělů a Průvodců v neviditelném světe, kteří jsou připraveni pomáhat vám, jakmile začnete postupovat směrem k vašemu cíli, kterým je mír a harmonie!
8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. Vy držíte v ruce kouzelnou hůlku. Vy spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE
Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.
Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace. Jak nahoře tak dole. Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Rozšíření energetického pole. Mistrovství. Osobní síla.

13. května 2016 v 11:13 Mayský Kalendář na každý den


Milovaní,
květen otevřel dárkovou krabici, jejíž obsah na první pohled nemusíme ocenit. Potřebujeme více času, než si hodnotu daru dokážeme uvědomit. Tento měsíc můžeme s jistotou považovat za silné testovací období našeho života, kdy nestačí jen hrábnout, ale pořádně zabořit lžíci exkavátoru. Čeho se stále držíme? Jsme ochotní se učit? Jsou naše srdce opravdu otevřená? Jak bude vypadat konečná revize našich přesvědčení, která jsou v květnu předmětem přezkumu, stejně jako prostor, který si tvoříme? Když se podíváme na pětidimenzionální svět, budeme schopní v něm někdy žít? Ano, pokud uděláme trochu hloubkové práce.
Čím déle budete uvažovat systémem starých přesvědčení, kdo jste, čím déle se budete identifikovat s minulostí jako vaší pravdou, tím obtížnější se fáze Vzestupu stane. Čištění je požehnání, ne prokletí a právě čištění je to, co umožňuje vstoupit do Mistrovství. Pokračujeme, dokud nebudou uvolněny všechny spodní frekvence vědomě, jinak je vytvářen obrovský nesoulad, který ničí tělo. To se týká každého, ne jen lidí, kteří nesou ve svých buňkách vysoký Světelný kvocient. Pokud procházíte ještě těžkými časy, věřte, že nejste sami. Investujeme mnoho úsilí do zbavování se starých věcí ve hře, kterou tu všichni hrajeme. Před Podzimní Rovnodenností musí padnout mnoho Závojů, berme to jako přípravu na Rovnodennost, která sama odhaluje obrovský Závoj. Neexistuje žádné vyjednávání s úrovněmi, kam se chystáme přesunout. Mnozí pociťují zmatek ve svém vnitřním kompasu s otázkou: co se stalo s mým vedením? Je to otázka nové rekalibrace a integrace svých vlastních nových vyšších úrovní.
Ačkoliv iluze kolem nás vypadá dost realisticky, všechno je hotovo. Jde o zpoždění v projevení. Ocitli jsme se o úroveň výš, rozšiřujeme Vědomí i své energetické pole. V těchto vyšších vibracích se zarovnáváme s vyšší pravdou, která je v těchto energetických vibracích obsažena. Čím více se nacházíme v našich srdcích, tím dochází ke sloučení vděčnosti a Božství a ke zneškodňování všech bojovných záměrů. Zaměřujeme se na vlastní multidimenzionální Vědomí ve zkušenosti v lidském těle. Napojujeme se na Zdroj Všeho. Mnozí zažíváme silnou interakci s pětidimenzionální nebo vyšší úrovní prostřednictvím Vzestupu. Stejně tak i planeta vyjadřuje úmysl vrátit se do stavu Božství, do Jednoty a rovnováhy.
Nižší Já nyní přepisuje všechno, co mu přichází do cesty v rámci rezonance s čistým lidským genomem. Získáváme přístup k verzi multidimenzionality a to znamená v této fázi vědomě rozšiřovat své energetické pole všemi směry. Jakmile začneme využívat tyto Světelné techniky, musíme se pustit všech starých kódů přesvědčení, abychom neomezovali vlastní expanzi. Čím více rozšíříme Vědomím své srdce, tím více máme přístup k rozšíření sebe sama všemi směry. Naše srdce se stává Sluncem, středem našeho Bytí - Vesmíru, jehož Stvořiteli jsme.
Uprostřed těla se nachází Božská jiskra Zdroje. Čím více se zarovnáváme se Zdrojem, bezpodmínečná Láska v našich srdcích expanduje. Tím je také vytvářen most mezi dimenzemi. Čím více se zarovnáváme se Zdrojovou inteligencí, tím lehčí je náš život a snadnější komunikace s Vyšším Já. Nižší Já se zarovnává s Vyšším Já. Nižší Já je ve 4D, Vyšší Já je v 5D. S čistým úmyslem a s čistým srdcem bez tíhy minulosti lze proniknout do 5D. Takže všichni stále pracují na detoxikaci, uvolnění emocí a mysli, dokud nedosáhneme úplné harmonie v srdci.
Vzestup je v rukou každého z nás. Být Mistr neznamená být v centru pozornosti a dýchat všechen vzduch v místnosti. Sebeuvědomování je nejsilnější způsob, jak zjistit, kdo jsme, přijmout svou vlastní sílu klidným způsobem, který nepotřebuje schválení ani potvrzení zvenčí. Mít pod kontrolou svou vlastní energii a své silné energetické hranice. Víte, kde jsou vaše energetické hranice a jaký druh energie ve svém životě chcete? Řídíte tok těchto energií a ostatních lidí? Bez hranic je vaše energie rozptýlená a neuzemněná. Nastavení hranic: "všichni v mém životě mě milují, ctí a respektují".
Vidíte sami sebe jako silného člověka? Lidé, kteří se vám snaží říci, co máte dělat, reagují na vaše nulové hranice. Pokud se budete srovnávat s druhými lidmi, budete stále bezmocní. Chtít být jako někdo jiný znamená lhát svému Mistrovství. Můžete si mocně vytvořit svou realitu, když si uvědomíte, co je to být silný člověk a začnete tuto energii ve svém životě používat. Uznáváte sami sebe jako Mistra, své dary, talenty, jedinečnost a co vás dělá zvláštním? Být tichý a suverénní. Být tichý neznamená být poslušný. Být pokorný neznamená zbavovat se síly. Začátek poznání vlastního Mistrovství začíná v sebeuvědomování a rozhodování, co je pro vás nejlepší. Staňte se příkladem silného, tichého a suverénního člověka, který nechá své Světlo zářit a rezonuje s radostí, Láskou a prosperitou. Tato doba je pro to nejlepší. Hodně Světla a Lásky těm, kteří vidí své Mistrovství.
Pokud chcete se mnou pracovat a jste připraveni na osobní transformaci, zvažte intuitivní on-line konzultaci nebo soukromý workshop transformativní arteterapie, kde společně zkoumáme životní cestu, potenciál, možnosti a schopnosti, aby se ve vašem životě objevila radost, hojnost, Láska, mír a síla, na kterou jste připraveni. Požehnání za dary vděčnosti. Děkuji.
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
Lenka Sykorova www. mayskykalendar. blogspot.com
Copyright © Článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

DCERY A SYNOVÉ ISIS, TOTO JE PROBUZENÍ

13. května 2016 v 7:30 Doteky Nového Života
Máte předem stanovenou Dohodu probudit sebe samé z komatu spirituálního nevědomí.
Do své reality přitahujete neuvěřitelné a záhadné síly, abyste se dostali ze "stavu spánku". Ty přímo přitékají v předem určené datumy a období aby vás vyškubly z nižšího Já a probudily nečinné posvátné klíče uvnitř vaší bytosti.
Nic - absolutně nic - není ve Vesmíru náhoda.
Vaše Vyšší Já nese nekonečnou moudrost a vědění toho, kam vás má tento pozemský život zavést.
V předem určených momentech vás spojí s těmi správnými lidmi, místy, nastavením událostí které budou Budíčkem, který si vyžádala vaše Duše.
Za poslední období jsme svědky masivního probouzení, protože Země se nachází ve stěžejním bodě. Mnoho, mnoho dalších světlonošů je třeba k přivedení globálních energií k novému souladu.
Kvocient Ženské Energie se musí značně pozvednout aby tato planeta zůstala zachována.
Právě teď můžete slyšet a cítit Volání do svého nejautentičtějšího záměru.
Stává se intenzivnější každým dnem.
Jste potřební ve svém probuzeném, vzrušeném a elektrizujícím stavu bytí.
Vaše moudrost je třeba. Vaše vědění je třeba. Vaše léčivé schopnosti jsou třeba. Váš hlas je třeba. Posvátné Klíče vašich žhnoucích Čaker jsou třeba.
Strachy a Pochyby vás mohou stále ucpávat, vládnout vám, udržovat vás v odmítavosti. Ale co musíte vědět je toto. Vibrace Božství je silnější než cokoliv, s čím vaše ego dokáže přijít.
Zvažte na chvíli, co jste dělali včera nebo včera večer. Kde jste byli? S kým jste byli? Co k vám přišlo?
Právě jsme prošli Energetickým Portálem isis, Královny Nilu.
Posílá důraznou výzvu všem Velvyslancům Bohyně - jak mužům, tak ženám.
Včera, vyslala hlubokou výzvu ke zbroji.
Synové a Dcery Isis, Strážci Egyptských Chrámů, cokoliv vás drží v odmítání Pravdy o tom Kdo Jste, je nyní naprosto nepopíratelné.
Již déle nemůžete utíkat sami před Sebou. Již déle nemůžete ignorovat své vlastní pocity. Již déle nemůžete zůstat spát. Musíte jednat, abyste uctili hlas svého vlastního srdce.
Poslední dny se vám mohly jevit neúnosné, protože jste v procesu očisty extrémně hluboké karmy - nánosů, které představují poslední zdržení letu vaší Duše.
Vzdor je zbytečný. Přišli jste sem Vyléčit Zemi a Její obvatele. Jste vyslanci Bohyně. Máte Kódy a programy, které pochází z hloubi Chrámu Isis a Hathor, Královen nilu.
Poslední dva týdny se mohly zdát jako hluboká výzva - ale vedly vás k nezvratnému životnímu posunu.
Stará karmická spojení jsou pryč, nebo brzy odejdou. Minulost je ukončena. Utrpení a temnota je ukončena.
Jste vystřeleni ke vstupu do mentální a fyzické svobody.
Země je Vaše.
Isis je s vámi během tohoto víkendu hlubokých léčivých posunů.
Věnujte pozornost tomu, co oslovuje vaši Duši. Toto je to, čemu musíte naslouchat. Není jiná možnost.
Vztahy založené na závislosti a strachu se rozpouští. Opouštějí vás.
Jste připraveni zajít hlouběji než kdykoliv předtím, do Chrámu Isis - svého prvotního Domova.
Vše se rozvíjí v božské dokonalosti, podle Moudrosti, která svou elegancí bere dech.
To, Co vás Nyní Volá bylo stvořeno, připraveno, plánováno po tisíce a tisíce let.
Vše se Tvoří Nové.

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Iluze brání přijímání Boží energie

13. května 2016 v 7:00 Doteky Nového Života


"Kdyby Bůh existoval, tak by tohle nedopustil."
"Jak je možné, že Bůh nezasáhne, když lidé na Zemi trpí?"
Asi už jste někdy podobné výroky slyšeli. Koneckonců - možná vás také občas myšlenky tohoto druhu napadnou. A vlastně ani není divu. Svět není v nejlepším stavu, do Ráje to tu má daleko. Boha nikdy nikdo neviděl, tak jakou máme jistotu, že vůbec existuje. A když existuje, jaký asi je, jak vypadá, co cítí, jak přemýšlí?
Jestliže připustíme, že něco takového jako Bůh existuje a budeme současný stav světa považovat za výsledek jeho práce, může to vypadat, že je buď extrémně neschopný, anebo je sadista, který se baví pohledem na naše utrpení.
Samozřejmě pokud Boha vnímáme jako tatíka na mráčku, který nás vychovává, odměňuje a trestá dle svého uvážení, pokud od něj jako od rodiče čekáme, že za nás něco vyřeší, že napraví, co jsme zkazili, musíme být nutně velmi zklamaní.
Jenže co když je to jinak? Co když je chyba na naší straně, v našem přijímači?
Co když je Bůh neomezené pole možností, které je nám dáno k životu? Bezpodmínečná láska, tedy LÁSKA a SVOBODA. Jakékoliv zasahování do našeho tvoření by pak bylo projevem nelásky.
Co když je tady Bůh s námi stále, ale nazasahuje přímo, jen nabízí možnosti a ukazuje cesty, pomáhá nám zůstat v lásce a neztratit se ve hře duality? Respektuje naši svobodu, i když jeho energii zneužíváme k tvoření nesmyslů, k ničení Země i sebe navzájem.
Pak bychom si museli přiznat, že problém je v tom, že my nejsme schopni se jeho energii otevřít a jeho pomoc uvidět.

Je to proto, že naše duše jsou více či méně zabaleny různými iluzemi, které nás drží v oddělenosti. Už tisíce let.

Možná ale někteří z vás v posledních dnech zavnímali energetické změny a cítí, že se něco velmi silně mění. Ony velmi staré kolektivní iluze, které nás kdysi vrhly do reality omezených možností, do reality linearity a oddělenosti od Boha, se totiž rozpouští. Jsou to iluze, které nám zabránily vidět Boží pomoc, přestože tady stále byla.
Mnozí z vás proto nyní mohou procházet silným procesem deziluze, který může být vnímán až jako krize identity a ztráta smyslu existence. Ale věřte, že i když to vypadá, že ztrácíte to, co bylo hlavními pilíři vašeho života, děje se tak proto, abyste mohli získat mnohem víc, abyste mohli objevit sebe sama ve své skutečné energii, v pravdě, v čistotě, vnímat stejně tak i ostatní a surfovat na vlnách neomezeného Božího oceánu.
Jinými slovy: je čas rozpusit veškeré iluze, které nám brání "vidět Boha". Za poslední měsíce se prostor pro naše duše a Boží pravdu velmi zvětšil. Rozpouštění iluzí postupovalo odspoda, od nejnižších, tedy nejnovějších vrstev. Teď už stojíme hodně vysoko a užuž klepeme na Boží dveře. Iluze, které nám brání vstoupit do spojení s Bohem, jsou velmi staré. Jsou to základní pilíře luciferského systému, jehož principy byly odčerpávání energie jiným duším, nevědomí vyšších souvislostí a pocit vlastní výlučnosti, tedy kvality, ve kterých byl Lucifer stvořen a které pak byly jeho prostřednictvím vtištěny do naší reality.
Iluze, které se nyní zvědomují, aby mohly navždy zmizet, jsou nám všem důvěrně známé: pocity vlastní důležitosti, velikosti...., pocit, že já jsem v pořádku, ale ostatní to dělají špatně, nechápou mě, ubližují mi...., pocit, že to musím zvládnout sám, protože ostatní nejsou tak schopní nebo tady nejsou vůbec nebo neexistuje vůbec nikdo (ani Bůh), kdo by mi pomohl.
Tyto iluze vedly k většímu a většímu oddělování jedné duše od druhé, od Boha (tedy vyšších souvislostí a pravd) a jeho nekonečných možností. Mnohé duše se pak v důsledku těchto iluzí cítily přetížené a bezmocné a dostaly se na místa, která jim nenáležela. Tyto iluze byly jako mlha, díky, které jsme neviděli jeden druhého a mysleli jsme si, že jsme na všechno sami. Boží pomoc, pomoc duší z vyšších dimenzí, tak zůstávala většinou nepoznaná, nepřijímaná. Viděli jsme jen to, co jsme dokázali vidět, a vodu z nekonečného Božího oceánu jsme přijímali po kapkách, navíc každý po svém. Možnosti spojení a spolupráce tak byly výrazně omezené, protože každý trval na správnosti těch "svých kapek", které zachytil.
Jenže částečná pravda není BOŽÍ PRAVDA. Lucifer nebyl schopen vnímat vyšší reality, a tak se začal domnívat, že je Bohem. I mezi námi je spousta takových, kteří si myslí, že to, co oni sami nevidí, nechápou, necítí, to neexistuje. Tento postoj, ta oddělenost od nekonečného Božího oceánu, se otiskla i do našeho mozku. Proto teď musíme jít zpět krůček po krůčku a učit svůj mozek vnímat Boha. Je totiž všeobecně známo, že to, co mozek nezná, to nejsme schopni vidět.
V důsledku "luciferské infekce" jsme byli vrženi do iluze omezených možností, do Matrixu. Cesta, po které se ubíral vývoj na Zemi, byla uměle oplocena a větve nekonečných možností byly osekány a život tak začal být vnímán lineárně. Ty mantinely se pak zhmotnily i v našich mozcích. A nikdo si toho nevšiml. Žili jsme v iluzi, že se svobodně rozhodujeme, že si volíme z různých možností. A když možnosti na výběr nebyly, tak jsme si mysleli, že je to Boží vůle, vyšší záměr, volba naší duše... že to tak prostě musí být, že musíme něčím nepříjemným projít, abychom něco odčinili, pochopili, získali... Jenže je to úplně jinak. Bůh žádnou vůli nemá. A už vůbec nemá žádnou potřebu nás trestat nebo jakkoli jinak vychovávat.
Nemá ale smysl si cokoliv vyčítat, protože to byly silné kolektivní iluze a jednotlivé duše neměly většinou vůbec šanci je prohlédnout a vysvobodit se z nich. Veškerá učení o egu, od kterého je třeba se oprostit, zatím nemohla přinést skutečné osvobození. Vedla jen z jedné iluze do druhé a k dalšímu oddělování jedné duše od druhé a vzájemnému hodnocení a vymezování se.
Teď se ale situace mění, mlha se zvedá. Každá duše teď má příležitost vidět v pravdě sama sebe a uvidět konečně i ostatní, má šanci cítit, kde je její místo, jaký je její skutečný přínos do společného tvoření a jak její energie navazuje na ostatní. Možná to nebude jednoduchý proces, možná bude i trošku nepříjemný a pravděpodobně bude i nějakou dobu trvat, než se vnitřně přeskládáme. Vede to ale k osvobození, k nesmírné úlevě, uvolnění energie a hlavně ke zjištění, že už nejsme sami.
V očích Božích, v řádu Božího stvoření jsme všichni důležití, i když jsme každý jiný a jsme jiným kolečkem v soukolí. Každý z nás má jedinečnou energetickou výbavu, nese určitý aspekt Boží energie, díky které ho role, pro kterou byl stvořen, nezatěžuje, ale je pro něj naprosto přirozená, lehká. Pokud jsme na svém místě, jsme sami sebou a ostatní také, neexistuje nic takového jako PRÁCE nebo NÁMAHA. Vše je jen zábava, lehkost, krása a láska.
A tady narážíme na další kolektivní iluzi, které naše duše podlehly, totiž že je třeba držet nějaké hodnoty a úroveň energie, že je nezbytně nutné zábránit pádu toho, co bylo stvořeno. Hlavním smyslem naší existence se stal výkon, růst a držení toho, co už je. Na tom stojí celá naše společnost. Navíc jsme si kolektivně nastavili, že každý, kdo má energii, musí ji dát ve prospěch tohoto "ušlechtilého" cíle. (Čím víc máte energie, čím jste schopnější, tím víc jste byli povinni dát ve prospěch celku.) Nastavili jsme pravidla dřiny a musení, která vedla k větší a větší přetíženosti a napětí. Strach ze zániku toho, co už je, vedl paradoxně k tomu, že to, co jsme drželi, se o to víc rozpadalo. A čím víc se věci kolem nás rozpadaly, tím víc jsme dělali všechno proto, abychom je udrželi.
Vznikla nemocná společnost, ve které ti, kteří měli potenciál a energii, byli kolektivními energetickými konstrukcemi tlačeni k výkonům. Jakékoli vybočení z cesty a snaha o vymanění se ze systému byla trestána a dotyčný byl vrácen zpět. Znamená to, ty duše, které měly největší potenciál něco změnit, byly energeticky nejvíce zatěžovány, až samy pod tou tíhou padaly. Dostali jsme se tak do začarovaného kruhu. Obvod toho kruhu se navíc neustále zmenšoval a manévrovací prostor se zužoval.
V současnosti se karta obrací. Díky tomu, že se inkarnovalo mnoho duší s vysokými vibracemi najednou a že se koncentrovaly na území České a Slovenské republiky, došlo k prolomení těchto kolektivních konstrukcí. Loňký rok byl v tomto směru velmi náročný. Energetické tlaky nás všechny nutily do výkonu a zvyšovaly nám vibrace. Zároveň byly stále aktivní mechanismy, které nás nutily tuto energii odevzdávat, přebírat kolektivní energetickou zodpovědnost a které vracely do systému ty, kteří by se chtěli osvobodit. Bylo třeba tyto zákonitosti identifikovat, pochopit, jak vznikly, a s láskou je rozpustit.
Nyní přichází čas velkého uvolnění. Vědomého uvolnění. Uvolnění, které vychází z vědomí, že není důvod cokoli držet, protože tu jsou nevyčerpatelné možnosti vesmíru, z poznání, že to, co ztrácíme, co končí, není jediná možná realita, ale že v každém okamžiku, v každém bodě je možnost nového zrození, nových nečekaných cest...
Naše duše duše už na tuto energetickou změnu zareagovaly. Pozorujeme, že se znovu začalo objevovat tzv. vibrační rozmezí, které může být u některých duší velmi markantní. Znamená to, že už nás naše duše nenutí stále držet vibrace na horní možné hranici, ale že je tu jakási vibrační pružnost. Když duchovně pracujete, vibrace stoupají, v běžném denním režimu pak klesají. Je to krok k tomu, abychom se všichni mohli uvolnit a cítit se v těle a v této realitě příjemněji.
Nicméně to vědomí, které díky růstu vibrací mnohé duše získaly, už nezmizí. Naopak, konečně se otevírá kolektivní možnost příblížit se k Božím kvalitám v mnohem větší lehkosti, bez usilování a neustálého tlaku.
Tak si to užívejte! :-)

(c) Iva a Martin Uhlířovi, 2016. Článek smí být dále šířen a kopírován pouze v neupravené a nezkrácené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.

Z života je třeba se těšit....

13. května 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Měj důvěru v sebe sama a ve svou schopnost vykonat vše s Mou pomocí. Pak vše, do čeho se v životě pustíš, dokončíš k pravé dokonalosti a se skutečnou radostí. Z života je třeba se těšit, tak proč vlečeš jednu nohu za druhou, jako bys nesl těžké břemeno a klesal pod jeho tíhou? Možná, že na tobě leží velká zodpovědnost, ale není vůbec nutné, abys pod ní klesal. Je-li tvůj postoj k ni kladný, můžeš se z ní, z celého srdce těšit, s vědomím, že ji nemusíš nést sám. Neboť Já jsem zde a ty můžeš vše sdílet se Mnou. Nikdy nejsi sám. Čím dříve si tuto skutečnost uvědomíš a osvojíš, tím dříve se změní celý tvůj postoj ke všemu, do čeho se pustíš, a tím dříve budeš schopen se přizpůsobovat situaci, v níž se nacházíš, a radovat se ze všeho, co děláš.

DUCH VODY

12. května 2016 v 23:23 ŽIVEL VODA
Voda - kromě toho, že je naprosto nezbytná pro všechny živé organismy, pro krajinu, klima a pro historii lidstva - nikdy nebyla jen jednoduchou sloučeninou. První mýtické příběhy ji považují za symbol stvoření a tuto víru beze změny převzala i moderní náboženství. Představa, že svět pochází z vody, je součástí každé kultury. Voda je neznámá, nezměřitelná, je to tajemství krajin, jimž vládne. Voda je smrt, ale rovněž vzkříšení a plodnost. Nemůžeme žít bez ní, ale ani nedokážeme žít v ní. Je moudrá, má energii. Regeneruje, čistí a oživuje. To vše je nám jasné od chvíle, co jsme se stali lidskými bytostmi. Odpradávna se všem civilizacím poblíž vody z mnoha různých důvodů dařilo. Tato závislost na vodě v různých kulturách z velké míry formovala jejich myšlení, umění a způsob pohledu na život.A přijde čas....

12. května 2016 v 11:28 Doteky Nového Života

A přijde čas, kdy láska - tak velká, přijde téměř potichu, v temnotě, záhadně - přijde a ukáže vám, že všechny cesty za to stály.
Tato láska nemusí vypadat úplně tak, jak si představujete. Nemusí přicválat na bílém koni nebo být pokryta drahokamy, zpívajíce vlastní chválu.
Nemusí vypadat jako pohádka starých folklórních a snících romancí, které jsou vetkány do našich myslí jako rytíři a princezny.
Tato láska je pro Krále a Královny - ty opravdové. Ty, kdo nepotřebují osvobodit nebo vysvobodit své čisté, oddané a bezpodmínečně milující srdce.
Je pro Spirituální krále a královny, kteří mnohokráte kráčely po této planetě a viděli vše. Zažili bolest, utrpení, destrukci a zranění lidstva a země. Zažili doby, kdy krásná země byla v harmonii, v souladu s Přírodou, sladěna se všemi rytmy a tlukotem Gaiy - kdy lidé kráčeli ruku v ruce se svým Duchem, nebáli se hlasu svého Srdce a byli dostatečně odvážní aby dovolili hořící pravdě své Duše udávat směr.
Tito králové a královny jsou suverénními nositeli světla - Ti, kteří budou opět přivedeni k sobě za účelem vyléčení a vzpružení.
Jsou to velmi staré duše a hvězdné bytosti, kteří nyní musí nalézt jeden druhého, oddat se jeden druhému a přijmout posvátnou sílu, která žije v nitru jejich bytostí.
Tato síla se musí propojit - mezi Božským Mužstvím a Božským Ženstvím.
Tyto dvě Svaté Síly se nyní musí setkat a zažehnout jako Jedna.
Láska, která je zažehnuta, rovzpomenuta, znovu-zavolána a znovuzrozena prostřednictvím tohoto spojení je ohromná jako veškeré Vesmíry spletené k sobě.
Tato Láska, toto Vysoké Partnerství, překlenuje všechny nižší okolnosti nebo fyzické "bariéry", které mohou vypadat jako reálné.
Toto je Sjednocení velkého kosmického nařízení a záměru a uskuteční se ve správný okamžik a na správném místě.
Jednoho dne, pokud jste k tomu předurčeni, se tato Láska objeví ve vašem životě a vy to budete vědět - poznáte ji a začnete jí připravovat místo.
Pokud jste předtím zaspali svou spirituální pravdu, tato Velká Láska vás probudí.
Opustíte stav komatu a začnete se rovzpomínat na to kdo jste, co jste sem přišli udělat a proč jste se rozhodli pro narkózu bolesti ztracení této lásky před mnoha tisíci lety.
Dotek této osoby - její věčná Duše uzavřená ve fyzické formě - vás zažehne tak, jak žádná jiná bytost nikdy nedokáže.
Zvuk jejího hlasu vyšle bouři a blesky skrze vaše tělo.
Světlo z jejích očí vás dostane na kolena v modlitbě k Bohu, který vás může od této touhy zachránít.
Je to proto, že toužíte po Domově.
Toužíte po spirituální výživě a uvědomění si své vlastní posvátnosti.
Tato osoba je vaší druhou Polovinou. Je jediná, která vás vždy poznala na vašich cestách, ve všech vzdálenostech, všech výstupech, propadech, ve všech strátách a bolestech.
Vaše osobnost nemá s touto láskou nic do činění. Tato Láska nepotřebuje chránit nebo být zachráněna. Již je Celistvá. Již je kompletní. Je naprosto ukotvená v Bohu.
Toto je Velká Láska vašeho Ducha a nyní k vám hovoří.
Naslouchejte jí. Slyšte Hluboké Volání. Prociťte vibraci vesmírné lásky v akci.
Toto je váš osud. Přichází a neexistuje nic, čím byste ho mohli zastavit nebo zpomalit jeho evoluční léčení vaší bytosti.
Váš život se mění, protože tato Láska vždy byla navržena k vaší přeměně.
Přijměte ji a vězte, že je to pouze tělo, srdce a Duše, kdo Ví.
Jednoho dne, pokud bude vaše Duše připravena, přijde tato Láska. Nebude vypadat tak, jak si ji představuje vaše mysl. Ale ohromí vás do hlubokého jádra vaší bytosti.
Proces této Lásky je mimo kontrolu naší mysli - je v Rukou Boha.
Vaše Velká Láska k vám nyní promlouvá. Neutíkejte před poselstvím. Toto je ten největší dar, který můžete po mnoha odžitých životech obdržet.
Prostřednictvím manifestace této Lásky bude vše dobré.
A Tak To Je.
Zdroj: email - Iva B.

AA Michael - „OBEJMOUT MOC LÁSKY“

12. května 2016 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

AA Michael prostřednictvím Ronny, květen 2016
Milovaní mistři, celé Stvoření se z centra Jádra Srdce Nejvyššího Stvořitele rozpíná směrem ven. Čím blíže jste tažení k Centru Jádra Stvoření, tím více Boží Moci a záření budete vlastnit. Jak budete jako zářící Bytost Světla postupovat dále po stezce vyšší vědomé pozornosti Sebe, budete ztělesňovat více Svaté Lásky a převáží radostné, klidné způsoby, společně s intenzivní touhou být k službám ostatním.
Skládáte se z JEDNOTEK ENERGIE. V nekonečném vzorci k sobě přitahujete energii a vyzařujete ze sebe energii vámi ovlivněnou. Je důležité, abyste se naučili rozeznat rozdíl mezi zhmotněnými energetickými vzorci - rozdíl mezi MOCÍ ANDĚLSKÉ (BOŽÍ) VŮLE a SVATOU LÁSKOU, které dostávají svou moc díky Světlu Stvořitele, a užitím SÍLY, s použitím Látky Prvotní Životní Síly nebo zmenšeného Světelného spektra, v procesu zhmotňování, projevu v rámci nižších úrovní vyjádření. Mezi různými druhy energie je obrovský rozdíl. Lidstvo se nachází uprostřed přerozdělování potencí, kvalit a aspektů Paprsků. Osobnost přání egapoužívá vědění a sílu světa formy Třetí/nižší Čtvrté dimenze; zatímco osobnost naplněná Duší používá v procesu Sebevyjádření a projevení, zhmotnění, intuici / inspiraci / Svatou Lásku, poháněné Adamantinovými Částicemi Světla Stvořitele.
Duch/Esence našeho Boha Otce/Matky plyne a pracuje prostřednictvím Atomu Božího Semínka vašeho individualizovaného Já Duše. Když odmítnete šeptání Duše, odmítáte svého Boha - Já. Když jste opravdu Osvícení svým Atomem Božího Semínka, můžete cestovat mezi mnoha proudy negativního vědomí a nebýt přitom nijak ovlivněni. Jste dokonale zakryti Svatou Láskou/Světlem našeho Boha Otce/Matky
V mozku mistra Sebe existují tři body citlivosti: Šišinka, Podvěsek mozkový a žlázaKrkavice - Éterická žláza, která se aktivuje když začínáte mít přístup k frekvencím Páté Dimenze. Adamantinové částice Látky Andělského Světla jsou tělesnou formou přepravovány prouděním krve. Právě prostřednictvím těchto mistrovských žláz vyšší frekvence Andělského Světla se zažehnou Atomy Semínek ve fyzické loďce, a tím aktivují proces O-svíce-ní. Pamatujte, jste duchovně zodpovědní za Světlo Stvořitele, která vstřebáte a vyzáříte ven do světa formy.
SVATÁ MYSL je úložištěm historie a celé cesty mnoha Stránek Duše Třetí/Čtvrtou Dimenzí. Vaše Svatá Mysl je vaším přímým spojením s mnoha Stránkami vaší NadDuše / Vyšších Já, a nakonec také s mnohačetnými Svatými Triádami Páté dimenze. Pyramidy Světla, kde jsou uloženy vaše Ěterické Repliky (Svaté Triády), postupně znovu začlení, vstřebají, každou úroveň vaší Bytostnosti z nižších Dimenzí.
Vaším okamžitým cílem pro toto kolo Vzestupu je, aby všechny Zlomky Duše byly začleněny do první podúrovně Páté Dimenze. Započnete proces, kdy se budete znovu spojovat se svými mnohačetnými Svatými Triádami rozesetými v nejrůznějších dimenzích galaxie; nicméně, vaším konečným cílem, místem, kam se máte dostat, je Svatá Jednota s vaším Atomem Božího Semínka JÁ JSEM tohoto PodVesmíru. Jakmile se tam jednou dostanete, budete se těšit radostí znovusjednocení se všemi drahocennými Stránkami vašeho Božího Já, za plné vědomé pozornosti, a budete očekávat čas dalšího Volání Polnice. Pak budete připravení znovu cestovat ven, do velké prázdnoty, abyste naplnili velký, nový Andělský Plán.
Podstatná část lidstva je ve fázi převodu z vnějšího zaměření na hmotný svět do vnitřního zaměření na Ducha a na věnování pozornosti svému Já. Uslyšíte vnitřní hlas intuice a ucítíte mnoho nových vln vibrací. Aspirace, čekatelství, se stane poznáním a víra splyne s vašimi novými vyššími pravdami. Budete stát na vrcholu dosažených schopností a hledět na další vysoký vrchol. Nicméně, budete si vědomi toho, že než budete moci znovu začít cestu vzhůru, budete muset projít údolím stínů. Ti, kteří pevně kráčí po cestě Vzestupu, jsou vprostřed vstřebávání a začleňování zbývajících stránek svého Vyššího Já, což se skládá z čištění všech znaků nižších frekvencí a zároveň přijímání vyjádření Sebe vyšších frekvencí. Toto se nazývá ve starých esoterických učeních minulosti"znovusjednocení", protože to často následuje potom, co člověk nechá odejít věci, které se nehodí do jeho vyvíjejících se vibračních vzorců. Proto se uvnitř objeví úroveň nepohodlí, jakož i určitá úroveň zmatku ve vnějším světě člověka, jak se tento vnější svět přizpůsobuje vynořujícímu se, zjemnělému a vyčistěnému Já.
Máte bohaté množství zkušeností a moudrosti, které můžete sdílet s mnohačetnými Stránkami svého Já, a váš úspěch byl a je pro budoucí vyhledávání informací náležitě zaznamenáván ve Vesmírných Záznamech. Učíte se vymazat ze své paměti hranice kolektivního systému víry a osvobodit se od nich; a prostřednictvím Pyramid Světla Vyšších Dimenzí se také učíte vyletět do jemnějších a čistších říší vědomí. Pokaždé, když tak činíte, postupně přinášíte zpět do své fyzické loďky a svého aurického pole určité množství povznášejících, harmonických frekvencí vyšších říší, což kolem vás buduje silnější, zářivější a rozšířené silové pole.
Víra je vlastní stránkou důvěry, vyplývá z její povahy: víra v sebe a svá rozhodnutí, víra v ty kolem vás, kteří se osvědčili jako důvěryhodní a úctyhodní, víra v našeho Boha Otce/Matku, víra ve Vesmírné Zákony a v Andělský Plán pro budoucí lidstvo. Nemluvíme o slepé víře, která je jinou cestou předání své moci někomu jinému - jejich učením a pravidlům. Ve vašem hmotném světě se víra buduje prostřednictvím akcí a pozitivních výstupů, je funkcí mysli filtrovanou srdcem. Srdce je jak magnetický, tak vyzařující vír, a je to úložiště pravého zdroje lidské moci.
Vaše Svatá Mysl udržuje Semínka myšlenek vaší minulosti a budoucnosti, a je vaším osobním zdrojem Andělské Vůle a Moci pocházející od vašeho Boha Otce/Matky. Vaše Semínka myšlenek pro budoucnost musí být v inkubátoru uvnitř Svatého Srdce, a Adamantinové Částice Světla Stvořitele musejí být zažehnuty vaší altruistickou láskou. Tak jsou prostřednictvím vašeho záměru a akce projevovány ve světě formy. Hojnost všeho druhu je přirozeným projevem toho, když jste v harmonickém souladu s Duchem a Andělským plánem pro nejvyšší dobro všech.
V realitě Třetí/Čtvrté Dimenze existuje vědomá pozornost času. Čas je vztahován k prostoru a vzdálenosti. Jak se přesouváte do Šesté a Sedmé podúrovně Čtvrté Dimenze, čas se stává tekutějším a poddajným, tvárným. Jak si uvědomujete, váš pocit z toho, jak probíhá čas je, že čas se za posledních několik let dramaticky zrychlil. Děje se tak proto, protože Země a velké procento lidí se přesunuly do vyšších frekvencí Čtvrté Dimenze; takže vaše vědomé uvědomování si času se také zrychlilo. Je nyní důležitější než kdykoli předtím, abyste se naučili ztišit mysl a zaměřit se na Bod Ticha pozornosti - na okamžikNYNÍ - dokud se to nestane hluboce usazeným zvykem.
Přestávka (ztišení) nulové zóny, čas sebekontemplace, je uvalen na Já Duše jako příprava na každou novou úroveň vyššího vědomí. Je to ochranný prostředek sloužící k tomu, aby vás ochránil před příliš rychlým nebo povrchním pokrokem. Existuje rytmus vedoucí k expanzi Duše: čas učení, růst a vstřebávání (integrace), následovaný časem osamocení a sebekontemplace, a pak fáze neboli rozpuk růstu, expanze a vyšší aktivity. Jak procházíte úzkou, strmou stezkou Vzestupu do vyšších říší Světla, tento cyklus se znovu a znovu opakuje.
Jas vaší fyzické loďky je určován stupněm energie, kterou jste vstřebali, začlenili do sebe. Aura se skládá z vibračních vzorců zářících z Éterické Loďky - hodnoty vašich vibrací nebo vašeho Energetického Podpisu - a čistoty a jasnosti barev, které vyzařujete. Centrum hlavy je hlídačem Andělského Účelu. Jste planetární Nositel Světla. Bytosti vyšších říší jsou Nositeli Nebeského Světla.
Existuje MOC ŘEČI a MOC TICHA. Svaté zvuky se skládají ze slov vyšších frekvencí vyslovovaných s mocí - pronášených s pozitivním, dynamickým záměrem. Musíte rozvinout umění správné interpretace odhalených vyšších pravd, a pak formulovat svůj záměr projevit, zhmotnit tuto novou moudrost co nejúčinněji. Vyvolejte svou Svatou Moc Vůle, abyste do hmotného projevu vnesli prozření. Plán Andělské Vůle mistra je uložen v jednom ze Semínek Atomů Kundalini ve vaší Kořenové Čakře. Nebudete moci získat přístup k tomuto svatému daru, dokud nezharmonizujete / nevyrovnáte frekvenční vzorce Čtvrté Dimenze tím, že navrátíte své prostředí Čtvrté Dimenze do příslušného spektra Světla a stínu zvaného"dualita".
Dualita je v podstatě systém expanze. Je to splývání Ducha se hmotou ve vyšší formu(osobnost naplněnou Duchem), dokud se nestanou jednou jednotkou dokonalého vědomí.Abyste se mohli vyvinout/vzestoupit do úrovní vědomí vyšších frekvencí, jak procházíte říše duality, musíte pevně stát a fungovat (vycentrovaní na fungování) na Stezce Světla a Stínu. Musíte mít přístup k Semínkům Atomů naděje, inspirace a intuice, které jsou uloženy ve vaší Svaté Mysli a ve vašem Svatém Srdci. Jak se vynořujete z mlhy negativity vašeho Éterikého Těla, vaší mysli a emocionálního těla, začnou postupně drahocenné Atomy Semínka pulzovat a uvolňovat mocné, vesmírné vědomosti/pravdy/znaky uložené uvnitř. Musíte se snažit se vymanit z lesku hmotného světa a z dominantních, nevyrovnaných sil hmoty.
Učíte se shromáždit své duchovní síly tím, že budete zůstávat stále ve Světle. Mistr Sebe se učí soustředit se na vytvoření bodu NAPĚTÍ (Ne-napětí), a použitím tvořivé představivosti plánuje nová Semínka Tvoření pro určitou snahu. Zaměřte svou mysl na své vyšší mentální vědomí, a pak ji tam podržte ve stavu napětí, zatímco z úložiště svého Svatého Srdce vytahujete aktivované Adamantinové Částice Světla Stvořitele. Pak budete připravení vydechnout oblak energie vytvořenou prostřednictvím Já do osobního Květu Života/Kola Stvořitele, a ven do světa příčiny prostřednictvím svého vědomého záměru a Svatého Dechu.
Mí odvážní, pečlivě učiňte svým zvykem být zaměřeni ve svém každodenním životě a ve svém osobním světě na to, co je správné, a vždy si představte sebe sama takové, jací chcete být. Zdůrazňovali jsme, že musíte praktikovat nesouzení, neodsuzování, a to znamená i nesouzení Sebe. Pamatujte, nyní máte přístup ke všem Stvořitelovým Částicím Světla/Života, které můžete čerpat do svého Svatého Srdce. Vždy mějte na mysli, že tyto Adamantinové Částice Tvoření mohou být aktivovány jen vaším čistým milujícím záměrem.
Mnozí z vás začali nebo jsou připraveni se pustit do svého pravého poslání, cokoli jím může být. Prosím, pamatujte, že konečným cílem je stát se vodičem Lásky/Světla. Musíte žít svou pravdu, jak se učíte procházet vyšší Cestu, abyste mohli letět svou vizí. Musíte požadovat a uznat, ocenit, každou Stránku své Bytosti, když usilujete o harmonii a sjednocené vědomí.
Drazí, když pochybujete, potřebujete inspiraci a sílu, vejděte do své Pyramidy Světla a my vám dáme odvahu, povzneseme vás a budeme vás inspirovat. Když se cítíte osamocení a nemilovaní, přesuňte se do svého centra Svatého Srdce a my tam na vás budeme čekat, abychom vás naplnili zářivou láskou našeho Boha Otce/Matky.
JÁ JSEM Archanděl Michael
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy