Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Květen 2016

Horoskop na období 23. 5. - 5. 6. 2016

31. května 2016 v 17:18 Doteky Nového Života


Nová smlouva IMG_0009

Počátek týdne je Slunce v konjunkci s Venuší v opozici na Mars. Slunce v konjunkci s Venuší je harmonie, krása, potěšení, láska, ale také pohodlnost. Venuše v úterý přejde do Blíženců, a tím má konjunkce silnější vliv. Touha po lásce, harmonii a klidu. Naproti ale stojí Mars a vytváří se rozpory mezi ženským a mužským archetypem, tedy mezi rozumem a citem. Objevují se nedorozumění a nemožnost najít společné řešení. Je pravdou, že konjunkce Slunce a Venuše v Blížencích je více povrchní - mít to hezké a harmonické v komunikaci, v mysli, ve sdílení, a pocity si držet na úrovni lehkosti a nezávaznosti. Mars do toho vstupuje s vůlí a potřebou si prosadit svou. Objevují se situace, kdy se rozboří, rozpadne to, co bylo doposud vybudováno. Mars je bojovník a v této chvíli boří. Objevují se proto situace, které naruší náš klid a pocit, že už to bylo dobré, objeví se problém. Opozice s Marsem v nás vytváří napětí, neklid, podrážděnost, která vede ke vzteku, pokud si ji nepřiznáte. Objevují se proto hádky, rozepře, nedorozumění a vzájemná konfrontace. Každá opozice ukazuje buď napětí, nebo magnetické přitahování. Pochopení opozice je otevřenost, nechat se druhou stranou inspirovat, obohatit se druhým. Neznamená to, vzdát se svého a přistoupit na stanovisko druhého. Nebo požadovat, aby ten druhý se přizpůsobil nám. Znamená to, vstřícnost ke hledání společné cesty, tedy nalézt to společné - o co nám jde? Toto mít na paměti a hledat oboustranně výhodná řešení. Tak, aby ani jeden nebyl poražený. Pokud se to podaří, dochází k mystické svatbě. Opozice se dostane do svého středu, každý vyjde na půl cesty a tam se zájmy setkají a dojde k mystické svatbě.
Když se ještě podíváme na význam konjunkce Slunce a Venuše v Blížencích, tak vědomí (Slunce) je spojeno s Láskou, harmonií (Venuše) a v Blížencích to je pochopení, sbírání informací a schopnost komunikovat, sdílet své poznatky, poznání a vědění. Venuše tomu přidává laskavé myšlenky a potřebu laskavé a ohleduplné komunikace, někdy až se sklonem k vytváření růžových brýlí. Mít to hezké a harmonické, aniž by člověk musel do hloubky a něco prožíval. Záměrem toho, co se následující dva týdny bude dít, je, aby naše vědomí si hluboko v sobě prožilo harmonii. Mentální úroveň se propojila se srdcem, aby se prožilo. Blíženci nám dávají lehkost a nadhled, ale nebezpečím je, že mohou "ulítnout" do povrchnosti. V Blížencích jsou dva, jeden smrtelný a jeden nesmrtelný. Ten smrtelný má strach, aby všechno stihl poznat, a to vede k povrchnosti a přelétavosti. Nesmrtelný má v sobě nekonečné poznání - vědění, které předává, tam kde je potřeba.
Mars ve Střelci chce prožívat, chce zkušenost - o čem se mluví, potřebuje dát do prožitku. Chce prožít lásku, harmonii přes zkušenost, protože jen když se o tom mluví, je to pro něho o ničem. Tím, že Venuše symbolizuje i hodnoty, tak se též objeví rozpor mezi hodnotami, jak v sobě, tak s druhými. Právě kvůli hodnotám se lidé dostanou do pře. Opozice začne slábnout 27. 5. po 14. hodině, kdy retrográdní Mars se vrátí do znamení Štíra (do 29.6.). Téma retrográdního Marse ve Štíru je samo o sobě silné. Naše vůle bude procházet podléháním silným emocím a vnitřním bojům.
Výbojnost Marse (vůle, čin, muž) nedává člověku příležitost k odpočinku. Neustále má pocit, že se nedosahuje všeho, čeho by měl. Pokud člověk propadne fyzičnu, tak to v některých případech může přerůst až v nenasytnost. I v případě, že jde člověk duchovní cestou, může mít pocit, že musí neustále čelit pokušení, a že existují vnější síly, které mu brání dosáhnout cílů, a proto v sobě zmobilizuje intenzivní síly, aby tyto imaginární nepřátele přemohl. Je těžké přitom být spojen se svými skutečnými potřebami. Retrogradita (Marse ve Štíru) působí ve třech fázích - první je netrpělivost, druhá znuděnost, třetí neuspokojenost. Často si člověk v sobě nese zášť z minulosti, a přidává další, když potlačuje do nevědomých vrstev svůj hněv. Následkem toho se může stát sám sobě tím největším nepřítelem. Na místo toho, aby se naučil odpouštět těm, kteří ho zraňují. Co máme pochopit díky Marsu ve Štíru? Že můžeme využít velkou transformační sílu Štíra k proměně částí svého Já, které nás odcizují od druhých a zároveň se naučit odpouštět. Sobě i druhým.
Merkur přestal být retrográdní. Tím se snadněji projeví Velký zemský trigon, tvoření praktických záležitostí, zhmotňování, ukotvování, upevnění nových základů. Projeví se síla myšlenky, síla víry a naděje. Zároveň se vytváří Velký drak - pomocí Neptuna v Rybách (do 1. 6.), který vytváří vrchol, což ukazuje na odhalení iluzí a nalézání hloubky své podstaty, božství, milosti, odpuštění a zázraků. Schopnost odevzdat se s důvěrou Životu, ať se děje, co se děje. Je to podpůrná konfigurace k době, kdy se objevuje Velký kříž, nejdynamičtější konfigurace.
27. 5. - 8. 6. se vytvoří v horoskopu Velký kříž - velmi dynamický aspekt, který ukazuje, že se člověk setká s událostí, kterou musí projít. Nebude dovoleno cokoliv obejít, vyhnout se či přelstít. Jen projít, skrze přijmutí přítomnosti, tak, jak věci jsou. Velký kříž je tvořen ze Slunce, Venuše v opozici se Saturnem a opozicí Jupitera s Neptunem. Tyto dvě opozice vytváří na sebe kvadratury. Opozice Saturna na Slunce s Venuší vytváří zpomalení, komplikace, drhnutí, zastavování, aby člověk nešel do povrchnosti, není mu to dovoleno. Pokud budeme jednat rozvážně, moudře, trpělivě, s pokorou, skromností a především s respektováním vyššího řádu - pravidel, tak není důvod, aby bylo na nás tlačeno. Saturn přináší zrání a zmoudření - Saturn je učitel, který dohlíží na náš vývoj. Tím, že je ve Střelci, tak nás vede, abychom zůstali věrní své pravdě, víře a respektovali svobodu jak svoji, tak i ostatních. Vede nás k moudrosti, ohleduplnosti, zodpovědnosti v lásce a v hodnotách. Pokud budeme někde příliš lehkovážní či povrchní, tak nás Saturn zastaví. Je potřeba pokleknout a uvědomit si, že Život je dar, ne samozřejmost. Slunce a Venuše v kosmickém kříži je to, co má být naplněno. Jak vám to vysvětlit? Vědomí lidí nebo lépe řečeno ego lidí má projít zmoudřením, uvědoměním si, že člověk tady není jen sám za sebe a jen pro sebe, a život si jen zkonzumovat, užívat a brát. Je potřeba, aby ego člověka se proměnilo. Nemůžeme žít bez ega, to nelze. Jen když ego zmoudří, tak skrze sebe začíná jednat jinak, stane se vědomím, začíná být zodpovědným a moudrým tvořitelem. Proč se děje tolik extrémních situací v této době? Právě proto, aby ego se dostalo na svou hranici - dno, aby uznalo, že takhle to dál nejde. Samo sebe vede až k samotné extrémnosti, a dokud bude trvat na svém, půjde dál a dál, do stále větší extrémnosti, až jednou řekne - "už nemohu, musím se změnit." Sami sobě ubližujeme jenom proto, že chceme mít vše podle svých představ. Je třeba pustit se svých iluzí o sobě a životě. Přestat se vymlouvat.
V době Velkého kříže, pokud nepochopíme, dojde k odpojení. Komu není rady, tomu není pomoci.
Podpora a vedení už se naplnily, kolektivní vědomí je schopno se proměnit, teď záleží na nás. Každý sám za sebe, uvnitř sebe. Nemusíte zachraňovat svět, dělat gesta. Buďte si vědomi svého prožívání, vědomého vědomí i svého nevědomí, tím tvoříme náš svět, kolektivní vědomí. Každá částečka vědomí je stejně důležitá, každá. Tím můžeme být ohleduplní vůči druhým. Když někdo vedle nás prožívá něco bolestivého, můžeme ho podpořit, soucítit s ním, protože když on to zvládne, máme šanci to zvládnout všichni.
Jednou se mi líbilo přirovnání, které jsem slyšela. V pekle se krmí každý sám, a proto je tam boj, v ráji krmíme toho druhého, a proto tam panuje harmonie a důvěra.
Jednou když má dcera byla ještě maličká, ptala se mě: "Maminko, existuje peklo?" Jen my lidé tvoříme peklo nebo ráj, temnotu nebo světlo na Zemi.
Je potřeba říci, že to, co se odehrává na nebi, se nejvíce děje v nitru. Pouze určitá část se projeví ve hmotě. Nečekejte proto nějaké velké katastrofy a konce světa. Vše se bude nejvíce odehrávat v nás. Jsme už dostatečně připravení, abychom ve svém nitru procítili nejhlubší cit - soucítění. Agapé. A tím odvrátili nebezpečí destruktivního Marse - chtít své nepřátele zničit. Když jsme spojeni s Egem, tak nepřítel je vždy venku, ti ostatní. Věřím, že je větší část lidí, kteří chtějí mír, než boj.
Když to dokážeme, dostaneme se do velkého přílivu energie propojení Země a Nebe, naše prožívání se promění a začneme svůj život vnímat jinak. A časem se to projeví i kolem nás.
Velký kříž se zesílí ještě novoluním v Blížencích 5. 6., působení je nejsilnější 4. - 5. 6. Téma novoluní - výměna zkušeností a poznání, hledání podobně smýšlejících lidí, schopnost zůstat objektivní. Toto spojení (Slunce, Luny a Venuše) - symbolizuje sjednocení v Lásce, sebe přijetí, smíření.
Vstupem do června se otevírá schopnost vytvořit si nové smlouvy - sami se sebou, se Životem, s druhými, s Božstvím.
Přeji Vám objevení bezpodmínečné lásky k sobě i k druhým.
S láskou Petra Nel
Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.
Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz

TZOLKIN 31.5.2016 13 CABAN kin 117

31. května 2016 v 12:05 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy
Posvátná energie Oxlahun (13) dnes intenzivně rozpaluje silný mentální oheň Caban a vytváří potenciál pro explozivní průlom, poznání, probuzení, osvětlení nějakého aspektu vašeho života nebo snad někoho, kdo je vám velmi blízký. Ale neočekávejte nebo neusilujte příliš silně o poznání, protože to musí přijít samo, bez očekávání nebo vyžadování. Vaše mysl je velmi silná věc a v těchto posvátných okamžicích jasnosti to musí přijít naprosto bez ega, souzení a žádostivosti.
Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo.
TŘINÁCTÝ den Vlny CHICCHAN nám připomíná, že nejsme na světě sami, musíme respektovat nejen svůj vlastní život, ale všechny formy života na Zemi.
CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVÁ SÍLU TVOŘIT A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
***
Jsem Caban 13. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Rádi bychom vám poblahopřáli k vaší volbě zlepšit život na Zemi tím, že měníte uvnitř sebe věci, které vám způsobují, že se necítíte celiství. Dnes bychom chtěli mluvit o nesouladu. Máme na mysli to, když říkáte něco jiného, než je vaše pravda.
Kolikrát vám někdo položil otázku a hledal radu a vám bylo nepříjemné říkat svůj vlastní názor? Možná jste byli zesměšňováni nebo jste měli zničený vztah, a proto jste neměli odvahu mluvit pravdu. Když chcete chránit sami sebe, vytvoříte si kód přesvědčení "říkat pravdu není bezpečné". Výsledkem jsou "malé nevinné lži", které se stanou zvykem.
Všechny další pravdy jsou na těchto nevinných lžích postaveny, dokud si nejste jistí, jaká je vaše skutečná pravda. Mnozí z vás žijí svůj život na vratkých základech a nevědomky vytváří zdi, které jsou předurčeny ke zhroucení.
Můžete strhnout nestabilní zdi a restrukturalizovat základy. Bude to vyžadovat odvahu, ale budete mít množnost znovu objevit své skutečné pravé Já, začít dělat rozhodnutí a přijmout opatření nezbytná k vytvoření života snů. Nejlepší čas pro to je teď. Budete pokračovat v budování života ve lžích nebo vynaložíte úsilí a stvoříte život založený na pravdě?
Víte vůbec, jaká je vaše pravda? Všichni většinou staví na kódech přesvědčení, které jste se naučili jako dítě. Podívejte se podrobně na svá přesvědčení a vyberte si ta, která pro vás mají smysl. Přitom zjistíte, že budete muset provést mnoho změn chování. Podívejte se, jestli vaše myšlenky, slova, činy a emoce odrážejí to, čeho se držíte jako své pravdy.
Říkejte svou pravdu bez ohledu na to, jak se na vás druzí dívají. Pravděpodobně zčeříte mnoho vztahů, ale ti kteří přijímají bezpodmínečně, kdo jste, vám zůstanou nablízku. Všichni ostatní vás opustí, protože jste je přitahovali na základě vašeho "falešného Já". Pak k sobě začnete přitahovat ty, které přitahuje vaše "pravdivé Já". To může pro vás být těžké přijmout, protože jste byli naprogramováni potěšit druhé.
Mnozí z vás hrají roli ochránce nebo zachránce, což může být těžké změnit. Nicméně pokud jste věrní sami sobě, budete mít mnohem větší schopnost oslovit druhé. Je to schopnost přicházející z hlubšího pochopení Lásky a soucitu. Může být dobré přehrávat si roli, co budete příště druhým říkat, jak budete příště upřímní, pokud vám v tom nějaký člověk brání. Buďte připraveni mluvit pravdu.
Například máte přítele, který vám každé ráno volá a vás to rozčiluje, protože mu nechcete věnovat svůj čas. Některá rána prostě nakládáte se svým časem raději jinak, ale bojíte se to příteli říci, abyste váš vztah nenarušili. Až vám příště zavolá, najděte odvahu říkat pravdu. Adresujte otázky laskavě a upřímně. Jakmile posílíte sami sebe v jedné oblasti, zjistíte, že být věrný sobě, je mnohem jednodušší i v dalších oblastech života.
Klíčem k úspěchu je vědět jaká je vaše pravda. Mnohokrát je pravda pohřbena tak hluboko, že je těžké vědět, čemu opravdu věříte. Je dobré vést s druhými otevřené rozhovory, vyslechnout jejich přesvědčení a integrovat jen to, co s vámi rezonuje. Uvědomte si, že jakmile přijmete tento kód přesvědčení, budete mít vždy možnost měnit své názory.
Neexistuje ani jeden z vás, kdo lpí na všech kódech přesvědčení, které jste přijali za celou dobu svého života. Jakmile je člověk zatvrzelý a drží se nějakého kódu bez ohledu na to, jak relevantní je, život se stává problémem. Život je o učení, zkoumání a změnách.
Dovolte sami sobě být člověkem se svobodným myšlením a životem mimo normy.
To je život, který stojí za to žít.
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo z pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte, že se vás dotýká nejčistší Energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního Já. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází Přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky, konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Globální průlom. Konzistentní Láska.

31. května 2016 v 12:04 Mayský Kalendář na každý den


Milovaní,
je pro mě vždy požehnáním spojit se s vámi tímto způsobem. Je mi ctí sdílet každodenní učení Mayských nefyzických Průvodců a být součástí spoluvytváření komunity. Děkuji Světelné komunitě a velké děkuji vám všem, kteří nám pomáháte dláždit cestu a materializovat Novou Zemi.
Lidstvo má poprvé možnost vystoupit z drama temnoty a společně s milovnou Gaiou se vydat cestou lehkosti a věčné svobody. Květen dokončil tiráž a my jsme uzavřeli další kapitoly Vzestupu. Jsme připraveni vstoupit do koncentrované časové osy s prohloubením psychických schopností, vstupy za Závoje s možností kontaktu, odhalením pravdivého Já a spoluvytváření pozemského království. Každý den kultivujeme své Božství, zažíváme vysoké stavy Vědomí a konzistentní Lásky ke Všemu a Všem.
Pokud věnujete pozornost vnitřnímu i vnějšímu světu, jistě jste si všimli, jak velké změny se odehrávají nejen v našem životě ale i v celém světě. Mnozí na duchovní cestě netrpělivě očekávají globální stržení opony a Odhalení pravdy, které je apodiktickou částí hlavního programu 2016 a v centru pozornosti. Zatímco v minulosti byla strategie vytvářet tlak na pád trojdimenzionální konstrukce, aktuální frekvence je o soucitném přístupu služby, trpělivosti a podpoře. Stabilní ekvilibrium je na denním pořádku v době, kdy se lidstvo bude houpat v emocích. Osvěžujte své Já každý den.
Vesmír v červnu spouští zábavnou pyrotechniku a tento kmitočet slouží jako silný aktivátor, který bude provádět průlom v psychice lidstva a ve Vědomí až do podzimních měsíců a také přináší do našeho aurického prostoru frekvence vysoké Božské Lásky. To ovlivňuje také ty, kteří nejsou vědomě rozhodnuti přesunout se na cestu vyššího Vědomí, ale znamená to, že i oni jsou na jakékoliv úrovni informováni o přesunu do Jednoty. Pomáháme i jim vytvářet silné sjednocení a konečně se sjednocujeme osobně/ kolektivně.
Nemusí to být nutně náročný čas, pokud se nenecháme vtahovat do starých her, nepustíme tento druh energie do svého života, ale budeme se vylaďovat na naše multidimenzionální budoucí Já. Náš svět je odrazem toho, jak vidíme sami sebe. Pokud se zaměřujeme na věci, které nám nefungují, je tak snadné přehlédnout příležitosti, které máme přímo před nosem.
Přehodnocujeme priority, zjednodušujeme životy. Díky předchozí práci jsme připraveni a pokračujeme ve frézování nefunkčních vrstev, provádíme zúčtování starých pohledávek, které nejsou zarovnány s naším nejvyšším Božským potenciálem. Každý den dostáváme energetické inovace, abychom se vyjadřovali sebevědomě, svobodně, otevřeně a elegantním způsobem dělali kvantové skoky do vyšších časových os. Zaměřujeme se na opouštění komfortní zóny na denní bázi, přepnout se z rutinního režimu, být otevření a svěží, aby se k nám dostaly nové příležitosti a zábavným způsobem byly vytvářeny nové kreativní podniky nebo nové projekty v souladu s přáním vaší duše. Cítíte-li vaše návrhy jako radostnou expanzi, pak je to potvrzení integrovat je do svého života.
Tomu nutně předchází zvelebování vlastního Já. "Kým jsme schopni být, opustíme-li všechna nepotřebná zavazadla? Chceme opravdu přijímat všechna požehnání, a jsme ochotní vytvořit pro ně prostor?" Přemýšlení o sobě novým způsobem vytváří nové nervové synapse. Opustit pocity sebekritiky, neschopnosti a přestat se soustředit na další vytváření vlastních falešných obrazů a imitace. Vyjadřovat svou autenticitu a dovolit si uvolněně se realizovat se stává nutností. Tato doba žádá každého z nás, abychom vytvořili takovou skutečnost, po které toužíme. To přirozeně ovlivňuje všechny a má vliv na globální kolektiv.
Zdravý životní styl vede ke zdravému myšlení, omlazuje a vytváří zdravé prosperující pětidimenzionální fyzické tělo připravené aktivovat psychické schopnosti v plném rozsahu. Dostatečný pitný režim harmonizuje emoční i fyzické tělo. Udržování rovnováhy je na denním programu a ekvivalentní péči o sebe na všech úrovních, aby mohlo být dosahováno komplexního uzdravení, rejuvenace buněk a obnovy DNA. Udělejte svůj život lehký, zábavný a hravý. Zábavnější přístup pomáhá rozšiřovat naše vztahy, stejně jako s lehkostí plnit pracovní aktivity. Endorfiny umožňují komfortní cestu Vzestupem na vlně neutrality.
Přejete-li si poznat blíže hlavní životní témata, scénář této inkarnace, porozumět blíže kdo jste, jedním z mnoha nástrojů pro samostatnou uzdravující práci může být mapa OSOBNÍ MATRICE NAROZENÍ. Je-li vaším cílem detoxikovat staré energie, změnit je na vyšší frekvence, stejně jako odblokovat sebepochybnosti, emocionální toxiny, zklamání, rozrušení, selhání nebo pomoci ukázat, jak řídit tok vlastních energií k životu v radosti a vyjádření sebe sama, REZERVOVANÉ KONZULTACE nebo individuální Transformativní ARTETERAPIE, mohou být vhodnými pomocnými nástroji. Tato práce odráží přínos v době Vzestupu, jak odkrýt pravdivé Já, následovat vášeň vlastního tvoření a najít odvahu začít ho realizovat s pomocí vytrvalosti a víry v sebe a novou realitu.
Jménem celého lidstva děkujeme, že jste si vybrali cestu Lásky a svobody, což vede k obrovské expanzi a vyšším stavům bytí. Pokud máte pocit, že se někdo z každodenních Zpráv nebo tohoto příspěvku může potěšit, předejte je prosím dál. Bavte se a mějte dny naplněné zázraky! Děkuji s vděčností za podporu této práce.
JÁ JSEM
expanze radosti, Lásky a míru, tvořivosti, hojnosti,
stability, rovnováhy, legrace, zdraví, Božství a zázraků.
STEJNĚ JAKO KAŽDÝ Z VÁS
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
© Lenka Sykorova www. mayskykalendar.blogspot.com
Sdílení článku je vítáno v nezkrácené a neupravené podobě s uvedením zdroje.

Láska je let vašeho vědomí k vyšším oblastem

31. května 2016 v 6:00 Skutečný mír je uvnitř
Láska je vůně tichého, poklidného a rozjímavého srdce.Láska je let vašeho vědomí k vyšším oblastem mimo hmotu, mimo tělo. V okamžiku, kdy pochopíte lásku jako něco transcendentálního, pak již láska není stěžejní záležitostí. Stěžejní je, jak přesáhnout tělo, jak poznat něco ze svého nitra, co je mimo nás.
Láska je následek rostoucího vědomí. Je jako vůně květiny. Nehledejte ji v kořenech, není tam. Vaše biologická stránka jsou vaše kořeny a vaše vědomí je váš květ. když budete stále otevřenějším lotosem vědomí, budete překvapeni - vyrazí vám to dech - báječným zážitkem, který může být nazván láska. Jste tak plni radosti, tak plni blaženosti, každé vlákno vašeho bytí tančí v extázi. Jste jako dešťový mrak, jenž se chce rozpršet. V okamžiku kdy jste zaplaveni blažeností, se ve vás objeví obrovská touha tuto blaženost sdílet. Toto sdílení je láska.
Láska není ničím, co můžete dostat od někoho, kdo nedosáhl blaženosti - a to je neštěstí celého světa. Každý požaduje, aby byl milován, a domáhá se lásky. Nemůžete milovat, protože nevíte, co je vědomí.Neznáte satjam, šivam, sundaram; neznáte Pravdu, nemáte zkušenost s Bohem, a neznáte vůni krásy. Co můžete poskytnout? Jste tak prázdní… Nic neroste ve vašem bytí, nic není zelené. Uvnitř vás nejsou žádné květy, vaše jaro ještě nepřišlo.
Láska je následek. Když přichází jaro a vy náhle začnete rozkvétat a vydávat svou dosud neprojevenou vůni, pak sdílení této vůně, tohoto půvabu a té to krásy je láska.
Nechci vás zranit, ale musím vám říct pravdu: nevíte, co je láska. Nemůžete to vědět, protože jste ještě nešli hlouběji do svého vědomí. Nepoznali jste sami sebe, nevíte nic o tom, kdo jste. Když jste necitliví, neznalí a nevědomí, láska neroste. Žijete v pustině, kde rozvoj lásky není naprosto možný.
Nejprve musíte být plní světla a radosti - tak plní, že začnete přetékat. Tato přetékající energie je láska.
Osho

Nemožné se stává možným.

31. května 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Začni hned teď rozvíjet své vědomí a myslet na hojnost ve všem, protože jen tak mohou být všechny tvé potřeby uspokojeny. Chci, abys věděl, že je pro Mne velkým potěšením dávat ti království, z něhož plyne vše ostatní. Proto je musíš hledat ze všeho nejdřív, a vše další ti pak bude přidáno. Znám každou tvou potřebu a každá tvá potřeba bude obdivuhodně splněna. Věř tomu z celého srdce. Nikdy nedovol jediné pochybnosti, aby zmařila tento zázrak. Přijmi Má slova, žij podle nich a uvidíš, jak přichází zázrak za zázrakem. Čas zázraků jistě ještě neskončil. Jsi-li Mi svým životem zcela oddán, budeš svědkem nevýslovných zázraků. Uvidíš, jak se nemožné stává možným. Poznáš ve všem Mou ruku. Tvé srdce bude přetékat láskou a vděčností za vše, co přijde.

DCERY – NOSITELKY POSVÁTNÝCH KÓDŮ

30. května 2016 v 18:21 Krása ženy
S tím, jak své srdce a náruč otevíráte čím dál tím více probuzení, stáváte se dcerami - nositelkami posvátných kódů. Vy, milé dcery Vědění, máte v sobě ukryty záznamy, jež jsou určeny Zemi. Poselství, které je zašifrováno posvátnou kaligrafií. Poselství, které lze rozluštit pouze pohledem zevnitř.
Volám vás teď překrásné dcery Světla, abyste se rozpomněly na alespoň jedno z vašich mnoha posvátných působení. Představte si samy sebe, jak stojíte uprostřed chrámu v dobách, kdy jste bývaly součástí svatého řádu Máří Magdalény. Řád Magdalény byl řádem učení o posvátném ženství, které bylo předáváno po tisíce let. Učením o přírodě a nebesích, o síle a moudrosti, která přežila běh času i doby mýtů.
V posvátných svitcích, jež jsou ve vás uchovány, je vaše tělo vnímáno jako chrám. Vaše tělo je prostorem silného světla, místem, kde jsou uloženy posvátné paměti, místem, kam jste ukryly poklady Pravdy. Kdykoli jste musely schovat či utajit něco, co souviselo s vaší silou, zakódovaly jste to dovnitř svého těla. Fyzicky jste do sebe vložily posvátné kódy. Některé z vás smísily popel z posvátných svitků s olejem a pomazaly jím celé své tělo. Jiné pozřely to, co bylo napsáno, aby uchovaly danou energii.
Řád Máří Magdaleny je zakódován přímo ve vás. Není to klub, do něhož byste mohly vstoupit, jde o posvátný způsob života a bytí, díky kterému se stáváte nesmrtelnými.
Další posun času odhalí mnohá tajemství, která se probouzejí v dcerách hvězd. Mohou se zjevit ve snu, přijít skrze knihu či tetování nebo se objevit v odpoledním slunci. Hledají vás stejně tak, jako vy hledáte je. Nikdy nezapomněly na vaši vůni. Nikdy nezapomněly na řádky psané časem, které nosíte ve své duši. Nikdy nezapomněly na zvuk vašeho hlasu.
Jednou z mála věcí, která zůstala stejná po mnoho inkarnací, je vibrace vašeho hlasu. To je důvod, proč váš hlas některé lidi od vás odpuzuje a jiné medově hypnotizuje. Vždy byl vaší vizitkou, vaším energetickým podpisem a aktivačním zvukem.
Představte si samy sebe, jak stojíte jako krásná, mladá Bohyně, kterou ve své podstatě jste. Vaše fyzické tělo je chrám světla prozářený láskou. Postavte se doprostřed a podívejte se na stěny vašeho osobního vnitřního chrámu. Jsou tam piktogramy, posvátné nápisy a skryté pravdy, které se snaží, abyste se na ně rozpomněly. V prostoru vašeho srdce si představte, jak se těchto stěn dotýkáte vašimi rukami a prohlížíte si je svým třetím okem. Nyní k nim přesuňte své srdce, dovolte svému srdci, aby tepalo v jejich rytmu. Je to srdeční rytmus, který probudí pravdy ukryté uvnitř vás, je to klíč vašeho srdce.
- Gillian MacBeth-Louthan
Překlad: Jarisa
Text lze dále šířit v nezměněné podobě, s odkazem na původní text v angličtině.

TZOLKIN 30.5.2016 12 CIB kin 116

30. května 2016 v 11:37 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Zastavte se dnes na chvíli a přemýšlejte, jakou roli hrajete v Evoluci lidstva i v životě samotném. Zastavte závod myšlenek, ambicí, cílů, seznam, co musíte udělat, seznam lidí, kterým musíte zavolat, povinností, pochůzek a posluhování. Najděte si dnes čas jen být. Udělejte si čas spojit se s vaší rodinou, připojit se ke zbytku lidstva a ostatním živým stvořením. Přemýšlejte o všem, co jste udělali, viděli, zažili, poznali a přijměte všechny vlivy, které vás formovaly být tím, kým jste dnes a nechte to všechno odejít. Toto více než cokoliv jiného naplní vaši duši i ducha.
Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo.
DVANÁCTÝ den vás informuje, abyste se zbavili strachu,
spojili intuici s rozumem a řídili se vlastní svobodnou vůlí.
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU VÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYSTE SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yucatanském jazyce představuje světlo svíčky, Světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je zrození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
Lidé narození v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev. Je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.
***
Jsem Cib 12. Vítejte v tomto čase oslav života. Jsme vděční, že jste se k nám připojili další den učení pro zrychlení vašeho probuzení. Ať je požehnaný každý moment vaší existence na Zemi.
Dnes začneme tím, že vás požádáme, abyste zklidnili mysl. Několikrát se zhluboka nadechněte a uvolněte napětí na celý den. Doporučujeme používat tento prostředek na získání klidu a rovnováhy každý den. Mnozí se ráno probudíte a závodíte celý den, aby věci byly dokonalé, a nikdy si neuděláte čas na odpočinek a osvěžení.
Teď, když jste vyrovnaní, vyberte si jednu věc, kterou chcete v životě změnit. Nemluvíme o lidech, které byste rádi změnili nebo o chaosu ve světě. Žádáme vás, abyste si vybrali chování nebo strach či kódy přesvědčení, kterých je třeba se zbavit.
Podívejte se, co se stalo jako následek těchto věcí. Bylo to způsobeno nepřiměřenou úzkostí? Způsobilo to zmatek v některém z vašich vztahů? Způsobilo to, že jste zůstali v zaměstnání nebo na místě, které byste nejraději opustili? Věnujte nyní chvilku snění o nových dveřích, které by se pro vás mohly otevřít v případě, že se rozhodnete. Sněte ve velkém, protože všechny možnosti mají potenciál stát se realitou. Hmmm …není to skvělá mantra na zrcadlo?
Sněte ve velkém, protože všechny možnosti mají potenciál stát se realitou. Jste připraveni, aby se tento sen stal skutečností? Bude to vyžadovat trpělivost, odvahu a statečnost. Ale věnovat úsilí a čas stvoření snu do reality za to stojí. Buďte kreativní, používejte metody, které vnímáte jako vhodné a zábavné, protože je pravděpodobné, že tak stisknete tlačítko vpřed. Níže předkládáme nějaké návrhy.
Mentálně si představte svůj život, jako by to už byla skutečnost. Úspěšní sportovci tuto metodu často používají. Vizualizují si, jak dělají dokonalé pohyby jako úder golfovou holí nebo hod míčem. Při těchto vizích vnímají pocity, jak pohybují svaly, vnímají vůně, všechno, co se kolem nich děje i jak dostávají ocenění.
Psaní přání je další z možností. Můžete si psát seznam, vystřihovat titulky z časopisů, psát příběh, který by váš sen podpořil, atd. Používejte pozitivní prohlášení se zaměřením na to, co chcete, spíš než na to, co nechcete. Přehrávejte si roli, jak budete reagovat, až se událost manifestuje. Lze to dělat mentálně, protože vaše mysl nerozezná rozdíl mezi realitou a představou. Čím více smyslů a emocí do hry zapojíte, tím snazší bude změnit chování.
Udělejte si každý den čas přidat více energie tomu, co chcete na sobě změnit, dokud ke změně nedojde. Pokud váháte, věnujte se více praktikování, jak chcete, aby to bylo, než věnovat energii selhání nebo neúspěchu. Všechny věci jsou možné. Pokud máte strach vypořádat se s bolestnými otázkami, vyhledejte odbornou pomoc. Dávejte pozor, od koho si necháváte radit, zejména pokud jsou vám doporučovány léky. Existuje mnoho alternativních léčitelů, kteří dělají úžasnou práci a pomohou vám s uvolňováním temných energií z aurického pole. Doporučujeme vám vyhledat jejich pomoc.
"Dělat, jako by se to už stalo" je mocný nástroj. Buďte připraveni podnikat kroky, které vás dovedou k lepší budoucnosti. Přijde čas, kdy budete muset říci NE ostatním, a ANO vašim potřebám, což může vaše vztahy zčeřit, ale ti, kteří vás milují bezpodmínečně, vás podpoří. Častokrát musí být vztahy pozastaveny, dokud si neuvědomíte, co chcete a jak udržet vlastní integritu.
Byli jste plně učeni oddat se ostatním, a že sobectví je hříšné. Lpění na těchto kódech přesvědčení vytvořilo mnoho vyčerpaných a zdrcených členů společnosti, kteří ztratili schopnost myslet na sebe. Miliony z vás se zmítají, protože nevíte, kdo jste nebo, jak získat život naplněný radostí a klidem. Jakmile znovu objevíte sami sebe a budete žít poctivě, budete automaticky pomáhat druhým. Tentokrát to však nebude pocházet z nutnosti "zachránit" druhé nebo z pocitu povinnosti. Budete oslovovat druhé s Láskou a soucitem a vytvářet upřímné spojení "od srdce k srdci". Pokud je toto vaše přání, pak vás plně podporujeme.
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde uvědoměním si svých osobních vzorců, zjistíme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to odhaluje nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den "zúčtování" všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

CO SE TO TEĎ TADY VLASTNĚ DĚJE?

30. května 2016 v 6:00 Vývoj vědomí bytostí
To co vám chci nyní sdělit, už většina z vás důvěrně zná, ale stále přicházejí "noví" a tak je to potřeba pro ně/nás opakovat/oživovat.
Svět, ve kterém žijeme je Duální a vše zde ve hmotě projevené existuje zároveň a neodlučitelně i se svým přesným protipólem(den-noc, bílá-černá, teplo-chlad, plus-mínus, levá-pravá..).
Je to přirozený vesmírný řád posvátné Rovnováhy (díky kterému je zde ve hmotě možné prožívat Jednotu) a vše je z něj utkáno.
Proto jsme Muži nebo Ženy a je úplně jedno jaké máme tělo.
V každém z nás je jak Muž, tak Žena, naši rodiče byli Muž a Žena.
Akorát, jak jsme každý originálním vyjádřením Stvořitele, tak každému z nás náleží jeho vlastní/přesný podíl z obou, někdo je prostě víc Muž a někdo víc Žena a je opravdu jedno jaké máme tělo.
Žena je jemnozrnná, vede pasivní roli a projevuje se výhradně přes srdce, intuici..
Muž je hrubozrnný, vede aktivní roli a projevuje se výhradně přes rozum/EGO, sílu..
Pořád ještě někteří lidé stále tolik lpí na hmotě, že ani nevnímají probíhající změny (transformaci/přepólování), kdy sem od roku 2012 přestali proudit Mužské energie a stále víc a víc sem proudí energie podporující/uzdravující naši vnitřní Ženu.
A díky tomu je tu právě stále větší chaos a zmatek, neboť po staru už to prostě nefunguje, doléhá to už na všechny strany.
Osoby s Ženskou polaritou tohle moc dobře cítí/vnímají a ví, že se něco děje, nebo třeba jako já píšou tyto řádky :)
Prosím, buďte v tomto čase velmi obezřetní, buďte co nejvíc ve spojení s přírodou, vodou, sami se sebou a vyhledávejte raději ticho a klid.
Pijte dostatek čisté vody a starejte se s úctou o sebe a své tělo.
Buďte silní a stateční - vše má svůj přesný čas a opodstatnění a opravdu nic nejde urychlit nebo přeskočit.
Buďte proto trpěliví, změny sice probíhají individuálně, ale zrychlují se.
Proces transformace vrcholí a neodvratně se chýlí ke svému konci.
Tohle je ta doba, na kterou jsme všichni tak netrpělivě čekali a o které jsme toho tolik již četli.
Vše je totiž už dávno napsáno (např. viz. Kumránské svitky a jiné..) a vysvětleno (co se transformace týká).
A co se od nás tedy očekává?
Nic, jen si být plně vědom sebe sama, důsledků svých činů, myšlenek a být stále TADY a TEĎ.
Být pokorný, uctívat a chránit Život na celé planetě. Žít, ne přežívat.
Proto bychom se neměli vyhýbat Sexualitě, ale měli bychom se naučit přistupovat k ní s úctou a ohleduplností, neboť je velmi posvátná a je naší přirozeností.
Měli bychom se k ní postavit zodpovědněji, vážit si jí a naučit se, jak ji správně a plně prožívat/projevovat/přijímat.
Hmotná těla máme právě sestrojena za tímto účelem, abychom tady vše plně zažili/prožili, ale především hlavně procítili.
Pohlavní nemoci jsou jen ukazatelem zneužívání sexuality a "nesprávného" výběru a pokud vás už takto někdo obdaruje, buďte chápaví a pochopte, že dotyčnému tímto zachraňujete život a bylo to potřebné pro vás oba.
Tak jako všechno ve vašem životě, i to co se vám jevilo jako bolestné, těžké nebo nepřípustné či naprosto nepřijatelné.. (pořád je to jen odmítání skutečnosti a stání na místě).
Všichni ti "špatní" partneři/lidé/situace do vašeho života vstoupili jen proto, aby jste si uvědomili co přesně nechcete a uměli jste pak přesně pojmenovat a hledat to co opravdu chcete.
Všechno toto bylo potřeba, aby jste dnes byli tím, kým nyní jste.
Nemohlo to být jinak - nic se neděje náhodou.
A pokud snad stále máte pochyby o své osobě/jedinečnosti, přestaňte se jednou provždy srovnávat s tím co je vně (to nejste vy) a konečně objevte a plně uchopte to, co je uvnitř každého z vás - úplně každý v sobě nosíme poklad/dar/originalitu.
Byli jste stvořeni dokonalí takoví jací jste (vědomě jste si vybrali své tělo i zkušenosti, zapomnění je jen součást zdejší výuky) a jste dokonalí/jedineční/nádherní takoví jací jste, nic není špatně.
Přijímejte se a milujte svou neopakovatelnost.
Nikdo nemá stejné otisky prstů, stejný úsměv a právě proto, zde všichni společně tvoříme mozaiku s názvem Život.
Naprosto každý tu máme své právoplatné místo a naprosto každý jeden je důležitý.
Odlišnost neexistuje, vše má svůj význam.
Homosexualita, která je po mnoho let mylně vnímána jako "jinakost" je zde proto, aby vyrovnala pokřivenou Mužskou nebo i Ženskou energii ve vlastním rodu, buď za celé pokolení matky nebo otce.
Vyskytuje se i vzácně zdvojená homosexualita v rodině a to proto, že je tam potřeba velkého čištění.
(Dříve spíše lidé potlačovali svou přirozenost a skrývali to, co bylo společností odmítáno, aby vyhověli.)
Ale přichází hlavně z důvodu, dobrovolné pomoci při narovnávání pokřivené kolektivní Mužské energie.
Homosexuálové mají velkou výhodu v tom, že mají v sobě obě složky jak Muže, tak Ženu aktivní a právě díky tomu jsou tolik vnímaví.
Svým spojením učí Muž Muže a Žena Ženu znovu milovat, jde o vyrovnání dluhu.
Takže být homosexuálem je tedy velmi důležité pro společnost - kolektivní energii.
Karma se tu už nemá jak dál šířit a jde tedy výhradně o její završení/odžití/transformaci.
Je to určitý typ mistrovství.
A když se spolu sejdou dva, kteří k sobě opravdu patří a propojí se, tak jejich společná energie léčí nejen celé jejich okolí, ale i právě celé kolektivní vědomí.
A to platí u všech vztahů - viz. Dvojplameny.
(jen podotknu, že tyhle vztahy založené na čisté Opravdovosti, v té nejvyšší Pravdě nás teprve čekají, musíme na ně být dostatečně připravení/zralí, abychom to ustáli, no a také ti Muži musí konečně pustit otěže tohoto hmotného světa, které stále jako malé děti umanutě svírají a musí se znovu naučit důvěřovat a otevřít se Ženám, ale oni ty otěže dobrovolně pustí, nebojte, všichni se změní - celý svět se změní).
Tento systém, ve kterém žijeme, je založený na pokřivené Mužské energii/nerovnováze.
Proto je zde tolik projevů nelásky a lidé neumí stát rovně a opravdově milovat, projevovat city a chápat skutečný význam bezpodmínečné Lásky.
Mají jen matnou představu o tom, co je to Láska a spíše ji nahrazují požitky a touhou někoho/něco vlastnit, protože potřebují zalepit své prázdné místo.
A to prázdné místo není nic jiného, než prapůvodní touha navrátit se zpátky domů, do Jednoty.
Na Ženách teď je, aby povstaly z popela zpátky do své Bohyně posvátné Ženskosti a uzdravily srdce všech Mužů.
Ale zvyšující se energie tomu sami krásně napomáhají.
Pro někoho to ale pořád vypadá beznadějně a je pro něj opravdu těžké vidět smysl tohoto všeho tady, když je všude pácháno tolik "zla".
Ale musí to tak být, bez toho bychom nepochopili a ani neuchopili pravý opak.
Nejdříve se musíme naučit dělat věci špatně, abychom poznali jak je dělat správně.
Je důležité mít neustálou víru v dobro, protože vše se děje z Lásky.
My jsme Láska a nyní se právě navracíme zpět do Jednoty, kterou jsme vždycky byli a vždycky budeme - toto je jediná Pravda.
Muž se opět musí propojit se Ženou, není jiné cesty.
Vše co není a nebude založeno na Lásce (čistotě úmyslu) nebude fungovat, neujme se, nepřežije a přirozeně odejde, nebo bude nekompromisně přetaveno.
Už nás to dál opravdu nepustí s nepoctivostí, tajnostmi, intrikami, manipulací..
Vše se automaticky otočí proti nám a Pravda vyjde pokaždé najevo.
Děje se to každým dnem, víc a víc.
A právě v těchto dnech to můžete vidět všude okolo vás - Pravda je prostě už nepřehlédnutelná.
Pilíře tohoto mrtvého/nefunkčního systému se nenávratně drolí v prach a je opravdu důležité na nikom a ničem nelpět.
Hmota je brilantní iluze a skutečně tady nikomu nikdo a nic nepatří.
Peníze jsou karmou lidstva a každá koruna/dolar/euro stála někoho život/zdraví/domov.
Ale nejtěžší a nejzávažnější hřích ze všech, který tady lze spáchat, je cílená a nelítostná vražda.
Byť to zní už otřepaně, ale je to opravdu tak, nikdo neunikne svému trestu - Boží mlýny jsou spolehlivá firma ale také dokonale milosrdná, nikoho a nic nezatracuje, každý vždy dostane novou šanci rovzpomenout se na svou Božskou jiskru.
V každé sebetemnější bytosti je světlo.
Proto pomáhejte všem potřebným, kteří si vaši pomoc opravdu zaslouží.
Pokud se to od vás bude vyžadovat - rozdělte se/dejte.
Mějte víc pochopení s cestou ostatních a neodsuzujte je, oni mají svůj čas a svoji vlastní cestu.
Poděkujte všem, kteří na sebe kvůli vám dobrovolně vzali roli "nevědomého/spícího" a krásně vám ukazovali/ukazují čím nechcete být.
Jednejte s každým tak, jak chcete aby bylo zacházeno s vámi.
A máte-li v sobě stále nějakou křivdu, odpusťte konečně všem - odložte ten balvan jednou provždy.
Pochopte proč dotyční konali, tak jak konali a objevte to, co vám to přineslo, jak to bylo důležité.
Pochopte že jsme všichni součástí všeho a všech, že jsme jedna bytost - JSME JEDNOTA.
Nic není oddělené, jsme nepřetržitě propojeni mezi sebou navzájem, s Matičkou Zemí a celým Vesmírem(Zdrojem).
A proto si už dnes zvolte cestu Pravdy a Lásky - není jiná cesta.
A pokud už po ní kráčíte, buďte i nadále vytrvalí a neochvějně pevní - vězte že vše je v naprostém pořádku, i když to tak zrovna nevypadá ♥
Napětí bude i nadále gradovat, nenechávejte se tím pohltit.
A proto i nadále nepřestávejme šířit světlo a propojovat se navzájem.
Je to teď nezbytné víc než kdy jindy, každý den se probouzí poslední z posledních a potřebují posvítit na cestu.
Nebojte se, zvládneme to - takový je plán a proto jsme teď tady.
Musíme se jen plně soustředit na svůj úkol a pomáhat tam, kde je naše pomoc opravdu očekávána (nikomu nic nevnucovat), byť jen svou přítomností.
Otevřete tedy své srdce a žehnejte všemu a všem - jsme v tom společně.
Drazí Bratři a Sestry držím nám všem palce na této dobrodružné jízdě za Opravdovostí a přeju nám, ať máme stále Mír v srdci, jasnou mysl a jsme stále TADY a TEĎ.
Hmotný svět, tak jak ho známe opravdu končí a pro mnohé (ti co to odehrají až do konce) to bude opravdu nečekané a šokující, najednou prostě nebudou mít nic - bublina praskne.
Proto buďte připravení a postupně se odpojujte od všech zakořeněných závislostí/programů/strachů tohoto světa, bude to velká výhoda.
Vždycky poznáte ve správný čas, co už máte odložit a co už vám nijak neslouží nebo co máte udělat. A vždy pokud chcete, aby k vám přišlo něco nové, musíte tomu uvolnit místo.
Proto se vzdejte všech nepotřebností/nezdravých vztahů a nebo pokud je to vyžadováno, naučte se i něco obětovat, jinak to prostě nefunguje.
Hlavně s nikým a ničím nebojujte a přijímejte věci tak jak jsou - je to proces přeměny a všichni na této planetě se ho účastní bez výjimky!
Všichni jsme uzdravováni a vyživováni, pokud se novým energiím otevřeme.
A tím otevřením není nic jiného, než že v pustíme do svého života Lásku.
A jak to provést?
Není to složité, jsme svobodné bytosti a naše svobodná vůle je plně respektována, musíme se jen rozhodnout čemu dáváme přednost.
Sebeláska je klíčem ke všemu a všem.
Co dáváte druhým, dáváte sami sobě.
Co vysíláte, to také přitahujete.
Nemůžete skutečně milovat a vážit si druhých, pokud to stejné neděláte pro sebe.
Je to jen na vás a nikdo to za vás neudělá.
A čím víc se tomu budete bránit, tím víc vás to bude drtit, dokud nepovolíte a nepřevezmete plně zodpovědnost za svůj život.
Nezapomínejte také, že jsme všichni nepřetržitě ze shora podporováni, milováni a chráněni.
Mějte tedy stále pevnou víru a vaše srdce vás povede/provede, odevzdejte se mu ♥
S bezbřehou Láskou v srdci a hlubokou úctou
Petr Uher
Zdroj: Probuzení * 2012 * - Awakening * 2012

Obrať se do svého nitra, hledej uvnitř každou odpověď, a nalezneš ji.

30. května 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Mohu ti stále sdělovat duchovní pravdy, avšak jen když je prožiješ, převedeš do praxe, a tím je prokážeš, stanou se pro tebe skutečností, budou v tobě žít a působit. Musíš myslet sám za sebe, žít sám za sebe a pracovat sám za sebe. Musíš stát na vlastních nohou a nikdy nečekat, že za tebe někdo něco udělá. Obrať se do svého nitra, hledej uvnitř každou odpověď, a nalezneš ji. Může to trvat dlouho. Možná, že se budeš muset učit být trpělivý a čekat na Mne, ale jsou-li tvá víra a přesvědčení dost silné, nalezneš vše, co hledáš. Uč se rozmachu, růstu a rozvoji. Nauč se čerpat z pramene vší sily a moudrosti, všeho poznání a porozumění. Stále se ke Mně obracej, k svému Bohu a Pánu, k božství v sobě. Já tě nikdy nezanedbám ani neopustím, neboť teď již jistě víš, že,Já jsem stále s tebou.

LIDSKÁ MYSL MÁ TU MOC

29. května 2016 v 13:06 Vývoj vědomí bytostí

Mnohé v životě na této planetě je stále ve velkém nesouladu díky lidské mysli. Člověk si dostatečně neuvědomuje, že nejen svými činy, ale i svými toxickými myšlenkami působí nesoulad v dalších říších této planety.
Byla to lidská mysl, která z jistých živých tvorů zvířecí říše udělala hlavní hrdiny hororových filmů a tak z nich vytvořila krvelačné příšery, které v kolektivním vědomí vytváří extrémně velký a silně zakořeněný strach a paniku.
Vaše mysl vysílá informace v podobě myšlenek a přesvědčení, umocněné vašimi pocity strachu a emocí, na které následně reaguje "život" kolem vás.
Jedním z takových silně zakořeněných strachů v kolektivním vědomí je strach ze žraloků, vlků, hadů, krokodýlů a dalších úžasných živých tvorů.
Nastal čas postoupit a zpracovat tyto kolektivní strachy a navrátit těmto fascinujícím a moudrým stvořením své důstojné místo.
Jak se kolektivní vědomí pročišťuje a směřujeme do stále většího souladu s Vesmírným Řádem, prohlubuje se naše pochopení, spojení a komunikace se zvířecí, rostlinnou a minerální říší.
Věřte, že tady na Zemi jste v bezpečí. Bůh nestvořil žádná krvelačná monstra aby rdousila a strašila lidstvo. Jediné, čeho se musíte obávat je vaše nemocná mysl vytvářející paranoidní a hrůzostrašné příběhy, které jsou velmi vzdálené Nejvyšší Pravdě.
Vyladíte-li se na vědomí tvorů kterých se obáváte, pak užasnete, jakou moudrost a lásku v sobě nosí.
Rozumějte, že živočichové reagují na vaše vyzařování, vaši vibraci, vaše rozpoložení - a podle toho se adekvátně chovají. Vibrací strachu a oběti jim dáváte impulz k "akci" a adekvátní reakci.
Tam kde je naprostý soulad není nebezpečí - tam vládne harmonie, láska a sounáležitost mezi veškerým životem na Zemi. A lidská mysl má tu moc vrátit Harmonii zpět na tuto planetu.
Napsala: Martina Atiriamin Christová
Osobní konzultace, Intuitivní psychologie a léčba
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.


TZOLKIN 29.5.2016 11 MEN kin 115 galaktický portál

29. května 2016 v 7:00 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Men pluje ve větru vývoje a změn na svých silných křídlech, jeho sílu násobí Buluk (11), duši posvěcuje Chicchan. Zapomeňte na nepatrné ambice jako je sláva, bohatství a moc, které jsou iluzorní a mohou rychle shořet v plamenech. Rozmlouvejte místo toho s vaší nejvyšší inkarnací, nejvyšším vyjádřením duše. Získejte absolutní jasnost vize a hloubku porozumění toho, co stojí v cestě naplnění vašeho skutečného potenciálu - od minulosti, současnosti až do budoucnost. Nesuďte, prostě to přijměte a dávejte pozor na postřehy, které dnes obdržíte a to zejména, pokud se objeví ve snu.
DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU
PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Dobrý den jsem Men 11. Dnes si přejeme hovořit ještě jednou na téma Láska. Proč se tolik v tomto týdnu zaměřujeme na tuto otázku? Na Zemi není důležitější věc, o které je třeba mluvit. Láska je nejvyšší vibrační frekvence, která existuje. Aby bylo možné zůstat na Zemi, každý z vás bude muset zvýšit frekvenci. Důvod je, že Země zvyšuje frekvenci. Co se děje, když Země zvyšuje svou frekvenci? Každá živá věc na Zemi musí zvýšit frekvenci stejně tak. Kdyby tomu tak nebylo, tyto objekty by zemřely kvůli neschopnosti sladit se se Zemí. Je to podobné rozhlasové stanici. Když změníte frekvenci, ztratíte spojení.
Vzhledem k tomu, že frekvence Země stoupá, ovlivňuje to všechny živé i neživé objekty na povrchu i uvnitř Země. Pokud se tyto objekty neshodují s její frekvencí, ztratí spojení. Věřte, že všechny objekty, které se zdají pevné, včetně vašeho těla, je energie. Vědci to konečně objevili. Co bylo jednou myšlenkou z nejmenších atomů se ukázalo, že to není nic víc, než obláček vzduchu.
Nebudeme se nyní zabývat vědou atomů nebo strukturou atomů. Chceme tím sdělit, že je ve vašem nejlepším zájmu udržet se v současné době na Zemi. Jak to udělat? Budete muset zvýšit svou frekvenční úroveň. V tomto okamžiku je jen velmi málo z vás, kteří se shodují se současnou frekvencí Země. Mnozí z vás zvyšují své frekvence, ale stále nejsou rovny Matce Zemi.
Nejrychlejší, nejefektivnější a nejjednodušší způsob, jak zvýšit svou energetickou úroveň, je hlubokými prožitky Lásky. Když milujete, vaše mozkové neurony jsou vzrušené. Nemáme na mysli ten druh vzrušení, ke kterému dochází při sexuální stimulaci. Máme na mysli vzrušení atomů a struktury těla. Při zvýšení Lásky si tohoto vzrušení můžete všimnout. Máte pocit euforie, zaznamenáte méně věcí, které vás normálně obtěžují. Vaše smysly jsou povznesené. Cítíte se Jedním se Vším kolem vás.
To jsou příznaky vyšších frekvencí Lásky. Nicméně vzhledem k hodnocení, strachům a nevhodnému chování je vzácné, že si člověk může tuto frekvenci udržet dlouho. Jakmile člověk, kterého milujete, dělá něco, co překračuje vaše hranice, Láska se zmenší a váš svět se vrátí do normálu, mnohokrát s větší bolestí a se silnějšími ochrannými zdmi. V zájmu zachování a vyživování vyšších frekvencí Lásky, se musíte pustit emocí nižších frekvenčních kmitočtů. Tak dlouho, jak se budete držet nízkých vibračních pocitů jako je hněv, strach, tužby a frustrace, tak dlouho budete trpět v důsledku bytí mimo melodie Země a jejich obyvatel.
Doporučujeme vám, abyste si našli každý den čas a uvolnili emoce, které snižují vaší frekvenci. Po mnoho věků bylo možné se těchto emocí držet. Mnoho z vás bylo přitahováno k inkarnaci na tuto planetu, abyste tyto emoce zakusili. Ale čas života v oddělenosti od vaší duchovní podstaty vašeho Já se chýlí nyní ke konci. Nikdo se neztratí, všichni se nakonec vrátí ke Zdroji. Ti, kteří chtějí zůstat na Zemi a zažívat Lásku, mír a harmonii, budou muset udělat všechno pro to, aby jejich frekvence odpovídaly životu na Zemi.
Existuje mnoho příběhů lidí, kteří mají schopnost vidět Anděly a duchy. Mají tuto schopnost, protože se to naučili nebo mají vrozený dar zvýšit svou vibrační úroveň do bodu, kdy mohou vidět za Závoje jiných dimenzí. V té době jsou i Andělé a duchovní Průvodci schopní snížit svoji vibrační úroveň natolik, že se mohou zkontaktovat s lidmi. Nicméně schopnost udržovat tyto frekvence je obtížná, což má za následek jen krátké komunikační vstupy.
Některá zvířata a lidé jsou schopní vidět duchy a další objekty v době, kdy vzájemné frekvence na krátkou chvíli odpovídají. Časem jsou zesnulí schopní komunikovat s blízkými, pokud odpovídá jejich vzájemná frekvence. Přesto ti, kteří zůstali na Zemi zasaženi žalem, vytváří blok, takže komunikace mezi Závoji je obtížná.
Otázka systému přesvědčení je velmi důležitá, pokud jde o zvyšování vaší frekvenční vibrace. Kódy přesvědčení jsou velmi mocné a mohou vytvářet překážky, které udržují energii člověka uvězněnou uvnitř jejich aurického pole. Když člověk odmítne dovolit si přijímat nové myšlenky, zavře dveře k celé sféře možností. Je to jako vpustit teplo do místnosti a zavřít dveře. Teplo bude v této místnosti i nadále, ale neexistuje schopnost ohřát další místnosti. Jakmile se dveře otevřou, teplý vzduch se vřítí dovnitř a ovlivňuje i teplotu vzduchu na druhé straně místnosti.
S kódy přesvědčení je to stejné, jakmile si otevřete dveře, vznikají cesty k mnoha možnostem. Když jsou tyto dveře zavřené kvůli strachu a ochraně před zraněním, je to hustota, co snižuje frekvenci této osoby.
Když člověk dělá rozhodnutí založené na strachu, nedovoluje sám sobě prožívat vyšší vibrační emoce jako je mír, radost a Láska. Už jste někdy viděli rozzlobeného člověka, aby měl radost? Můžete mít buď jedno, nebo druhé, protože jsou to různé vibrační vzorce. Podobné se přitahuje, nemůžete kombinovat nižší frekvence s nižšími, stejně tak nemůžete zřetelně hrát najednou dvě rozhlasové stanice na jednom rádiu ve stejnou dobu.
Většina z vás má celou řadu emocí a nacházíte se buď v jedné, nebo druhé. Přesto v jednom okamžiku můžete mít pouze jednu frekvenci. To je důvod, proč zdůrazňujeme, abyste sledovali své myšlenky, slova a činy. Pokud jste naštvaní na přítele, je obtížné udržet si láskyplné pocity k vašemu partnerovi. Jak často jste odsekli jednomu člověku, protože jste byli na druhého naštvaní? Můžete mít dvě rádia a hrát dvě různé stanice, ale způsobí to chaotické zvuky.
Nicméně když máte dvě rádia a hrajete stejnou stanici, není to statické, častokrát se mění zvuk, protože prostupují širší rozsah. Proto, když se setkáte se skutečnou Láskou na konstantní úrovni s jedním člověkem, je mnohem snazší cítit Lásku k ostatním. Udržení této frekvence je zvyk. Proto vám doporučujeme, abyste uvolnili věci, které vás drží daleko od bytí v rovnováze a schopnosti milovat všechny bezpodmínečně v každém okamžiku svého života.
Život ve sféře bezpodmínečné Lásky je možný, i když se vám to může zdát jako fantazie. Ale jak to můžete vědět, dokud to nevyzkoušíte? Studujte Mistry a objevte jejich tajemství. Jak zvýšili svou schopnost milovat? Pravděpodobně uslyšíte věci jako: " Nikdy jsem nepotkal člověka, kterého jsem neměl rád. Mír začíná uvnitř. Milujte každého, jako by to byl váš Bůh. Začněte hned teď být člověkem, kterým chcete, aby byli ostatní." Uslyšíte od nich o laskavosti k druhým. Druzí budou rádi, pokud je budete milovat bez podmínek, to znamená, přijmete je takové, jací jsou, aniž byste soudili špetku jejich jakékoliv volby.
Tento proces je nutné zahájit tím, že se jako první postaráte o své vlastní záležitosti. Budete muset provést změny ve vašem vnějším světě, aby odpovídaly vašemu vnitřnímu světu. Tento úkol není nemožný. Můžete začít už dnes a my vám doporučujeme, abyste to udělali. Loučíme se pro tuto chvíli s nadějí, že budete dbát naše slova a zaměříte se na kládu ve vašem oku, než se budete chtít odstranit třísku z oka druhého.
11. TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA, to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit. Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ
Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Nechte uvolnit všechno, co potřebuje být uvolněno.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Spojení s přírodou

29. května 2016 v 6:05 MATKA ZEMĚ

Jsme součástí vesmíru, souhvězdí, galaxií a v první řadě Země a jejího ekosystému. Země tvoří celé naše prostředí. Země uspokojuje všechny naše potřeby. Přijímáme její dary v podobě jídla a vody, které posléze vracíme zpátky jako hnojivo a celý cyklus se neustále opakuje. Propojení se zemí je tak hluboké, že si značnou část ani neuvědomujeme.

lanekZemě je domov, země je lék.

Země nás vyživuje i na energetické úrovni. Samotný dotek bosýma nohama o zemi je léčivý. Žijeme izolováni od Země v betonových domech, chodíme v plastových botách a když už se octneme venku, chodíme po asfaltu či kachličkách… jezdíme denně v autech místo procházky domů.

Kdy jste se naposledy dotkli holou kůží země? Nevíte? Tak běžte ven a lehněte si na trávu!

Naše tělo,buňky i orgány jsou plné pozitivních iontů, volnýchradikálů. Vznikají v našem organismu jako vedlejší produkt látkové výměny v buňkách. Narušují buněčné membrány, ničí DNA a jsou příčinou celkového chátrání provázejícího stárnutí. Jejich množství se dále navyšuje působením vnějších elektromagnetických vln. Wi-Fi, mobilní telefony, kabely počítačů, digitální vysílače, převaděče. Všechna elektrotechnika zkrátka navyšuje pozitivní elektrony v každé buňce našeho těla. Lidé se stávají citlivějšími a křehčími s každou generací a s každým vybetonovaným kusem země. Nárůst civilizačních chorob, alergií, respiračních
a duševních potíží se nedá popřít, proto je čas odložit boty!Překonejte svoje omezení

Odstranění přebytečného elektrického náboje z objektu se nazývá uzemnění.

Při doteku holé kůže a naší planety se uskutečňuje přenos záporných iontů (zemské energie) a informací do lidského těla. Záporné ionty mají neutralizujicí sílu -antioxidanty. Což způsobuje silné pozitivní změny elektrického stavu těla a elektrodynamiky krve,
obnovuje přirozené mechanismy sebeléčení a seberegulace.
Získáváme stabilitu, sílu a odolnost. Záporné ionty mimo jiné ničí i bakterie a viry, snižují nemocnost až o 80%.
Lidé trpící silnou bolestí sdílejí zkušenosti, které dokazují, že propojení se zemí zmírňuje bolest.
Další důležitou součástí opravdového uzemnění je přítomný okamžik. Přestaňte se babrat v minulosti či přemítat o přítomnosti. Dopřejte si pouze existovat a užívat si vše co právě zažíváte. Hoďte všechno za hlavu. Zaměřte se na to co cítíte, prozkoumejte vědomě každý kousek svého těla, protáhněte se. Můžete si všímat nejenom toho,co se děje s vaším tělem, ale co se děje i s prostředím, ve kterém se nacházíte.
Zhluboka se nadechněte!
Jak se cítíte?

PRADÁVNÁ ZRANĚNÍ ŽENSKÉ PSYCHIKY A JAK SE LÉČÍ

29. května 2016 v 6:00 Krása ženy

Prakticky každá žena se kterou jsem kdy osobně nebo ve skupině pracovala, měla v sobě hluboká psychická zranění týkající se historické persekuce vyspělé ženské moudrosti nebo vědomí bohyně.

Podstoupit kroky k léčení těchto hlubokých traumat vyžaduje odvahu. Jejich léčení je vnitřně spojeno s uvolněním síly uvnitř ženy, která nese posvátné klíče ve své duši.

Přiznání si, že tyto rány existují je prvním krokem.Toto není o tom oživovat pradávnou bolest minulosti kvůli libování si v negativitě slabého stavu oběti. Je to vědomý krok, který následuje pod vedením Vyššího Já ženy, která je připravena žít ve své síle a sdílet se světem obrovské dary světla.

Vím z vlastní zkušenosti, že přirozenost těchto zranění může být paralyzující a emočně nesnesitelná. Předtím než mě Vesmír konfrontoval s mými hlubokými strachy odhalit a použít mé autentické spirituální síly, dlela jsem ve stavu extrémního psychologického, fyzického a emočního nepohodlí.

Chtěla jsem jen "být ve své síle", ale ani jsem nevěděla, jak to vypadá. Byla to jednoduše jen slova a enegie, která se ke mně opakovaně vracela. Neopustilo mě to, ať jsem se snažila sebevíc.

Síla. Síla. Síla. Síla.

Věděla jsem,že tato síla(moc) není ten typ který vychází z ega; nebylo to nic jako ovládání, zneužívání, touha po moci, která vyvstane z potřeby kontrolovat ze strachu.

Toto byla čistá, posvátná, osvobozující, léčivá, přeměňující, zářivá, osvícená síla(moc). Byla to hluboká řeka vesmírné božské energie. Byla vytvořená ze spirituálního materiálu, který se ani nedá nijak nazvat; byla záhadná, tajemná, éterická - ale s vědomým záměrem a schopností vytvořit hmotný, pozitivní, povznášející výsledky.

Kořeny této ženské vibrační reality leží ve velmi vzdálených místech ve vědomí těch, které mnohokrát kráčely po zemi používajíce své dary Světla.Vždy čekaly na správnou dobu ve které opět povstanou, aby léčily tuto planetu.

Co se ale prvně musí stát je přiznat si, jak časy potemněly když byly veškeré projevy vibrací Bohyně odstraněny z dohledu. Co také musí být vzato na vědomí a hluboce procítěno je to, jak bolestivé to bylo pro všechny kdo měli zodpovědnost nést toto posvátné nářadí a klíče existence.

Aby se mohly moudré ženy vrátit na svá pravá místa, Vesmír je musí postavit čelem k jejich nejprudším traumatickým zážitkům zrady, násilí, ponížení, studu a krutosti. V mnoha případech ženy které nesly a použily božské ženské síly byly předmětem nejterorističtějšího a nemyslitelného mučení a nakonec byly zavražděny.

Tyto zkušenosti jsou ty, které by každá chytrá žena chtěla pohřbít navždy. Ale ony žijí v její Duši. Odpočívají v jejích buňkách a jejím vědomí, které potřebuje nyní povstat aby jí přineslo opravdové přirozené léčení.

V krátkosti, aby každá žena léčitelka v sobě plně přijala svůj velmi potřebný účel, musí - MUSÍ - čelit démonům a nejtemnějším místům uvnitř svého srdce, těla a mysli. Musí vstoupit do místa, o kterém nikdo nechce slyšet. Musí vstoupit na stará území, kráčet po staré zemi, sedět ve starém vzduchu všech míst, které byly svědkem její ohromné, milosrdné, benevolentí síly stejně tak jako jejího následného vypuzení, zrady a zničení.

To je důvod proč Vesmír vezme všechny ty, které jsou připraveny znovu vtělit svou ženskou sílu a zavede je do přímého kontaktu s tím, co je potřeba aby aktivovalo stará zranění, která tato planeta nese. Postaví zranění proti vesmírnému světlu posvátné ženskosti. Zranění proti stvořitelkám a vyživovatelkám veškerého Života.

Slzy musí být prolity. Vztek musí být procítěn a vykřičen. Chvění těla a svírání srdce z toho co se stane, když Ukáže Světu Kdo Opravdu Je - tento strach musí být prožit, vyzdvihnut ke Světlu, uviděn bezpodmínečně a s neomezujícím soucitem.

Dokud jste nedržely tyto strachy a emoční traumata ve své Duši, nemůžete si představit pronikavou hloubku které dosahují a jak propichují ženské vědomí. A jak ničivě mohou rozdrtit její Životní-sílu: její velkou vůli žít, její sílu, sebevědomí, vztah se svým vlastním ženským tělem, její kontakt s hlubokou intuitivní a posvátnou moudrostí, která uvnitř ní žije.

Konfrontace a zpracovávání těchto hluboce zasetých strachů vyžaduje velkou odvahu. Někdy je jednodušší se schovat. Někdy je to jako mučení, ponížení a znovu-prožití smrti abychom mohly být zavedeny k Posvátné Práci Ženského Ducha. Vypadá to jako že vše bude stejné jako dřív; že svět už není bezpečným místem k odhalení se, že silné odsuzování a projektované strachy druhých, které zapomněly Kdo jsou a Co sem přišly opravdu dělat - vytvoří opět naprostou destrukci.

Hluboko uvnitř ale víme, že toto není pravda. Ale potřebujeme, aby to řekl někdo jiný. Potřebujeme uslyšet Hlasy Pradávných Bohyní, které nás opět volají. Potřebujeme slyšet znovu-ujištění Ženských Chrámů, které nám připomínají bezpečí, ochranu, lásku, věrnost, ocenění, uctívání, respekt, poctu, laskavost a péči.

To je to co žije a dýchá pro vás dnes prostřednictvím tohoto vzkazu. Jste v bezpečí. Nebudete znovu zažívat mučivé zostuzení a násilnou minulost. Nyní jste na cestě zpět do nejpradávnějších svatých chrámů planety - a vy si na ně vzpomínáte.

Jste ochráněny a vaše Duše je v bezpečí. Kdykoliv tyto hluboké pocity vyjdou na povrch, prosím dovolte slzám vstoupit. Prosím, nechte vztek vyjít na povrch a bez odsuzování se vyjádřit. Toto je vaše léčení. To jsou otevřené dveře k vašemu znovuzmocnění. Toto je klíč k vaší reklamaci totální autenticity a spirituální přítomnosti.

Toto je sebeléčení vyhoštěné ženské Duše.

Uvědoměním si, že už není déle vyhoštěna. Už není déle vykázána.

Ona patří.

Ona je vítána.

Ona je doma.

A Vesmír s úlevou vydechuje - protože Ona je spasitelka, svatá opora, osvěžení, vyživovatelka a Světlo.


Autor: Sophie Bashford


Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Jsi bodem světla v Mé mysli. Jsi bodem lásky v Mém srdci.

29. května 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Jsi bodem světla v Mé mysli. Jsi bodem lásky v Mém srdci. Když to dokážeš přijmout, když se dokážeš vidět jako mikrokosmos v makrokosmu, nikdy se už nebudeš podceňovat a špatně o sobě smýšlet. Uvědomíš si, že jsi skutečně utvořen k obrazu Mému, že jsme jedno a že nás nikdo a nic nemůže rozdělit. Jestliže pocítíš jakékoliv odloučení ode Mne, věz, že sis je způsobil sám, neboť Já se od tebe nikdy neodloučím. Ty jsi individuálně to, co Já univerzálně. Divíš se, že se musíš znovu zrodit, abys přijal zázrak této pravdy? Mnoho lidí se ode Mne vzdálilo a odloučilo do té míry, že si Mě umístili do nebes do takových výšek, že jsem nedosažitelný. Já jsem v tobě, skryt ve velkých hlubinách, a čekám, až Mě poznáš a vyzvedneš na světlo.

ANDĚL BEZ DOMOVA

28. května 2016 v 19:50 Oblíbená videa


Michaelův svět se zdá být osamocený a nejistý ve chvíli, kdy se přestěhuje do nového domu a zároveň onemocní jeho malá sestřička. Jednoho odpoledne narazí na starou zchátralou garáž na konci zahrady a nalézá něco, co mu navždy změní život. Setkává se s podivným andělem starým jako Země sama a plácající se světem nikoho a ničeho. S pomocí své nové kamarádky Miny, která ho naučí dívat se na svět jiným očima, Michael vrací neochotného anděla zpátky do zdravého stavu. Chlapec teď potřebuje zázrak, aby zachránil svou rodinu: jeho sestřička v nemocnici ještě víc zeslábla a rodiče uvadají s ní.

http://www.tarak.cz/andel-bez-domova/TZOLKIN 28.5.2016 10 IX kin 114 galaktický portál

28. května 2016 v 8:29 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Pro Jaguára je skutečná výzva práce ve skupině, nebo co úzce souvisí s druhými, protože je od přírody tajuplný, mystický, osamělý duch, procházející stíny noci. Pokud je Ix vaše Znamení nebo máte tyto vlastnosti či tendence, použijte dnes energii Lahun (10), abyste se vymanili z této ulity a obohatili a posílili vztahy, které máte s rodinou, přáteli a s ostatními, na kterých vám záleží. Ale žádný strach….. neznamená to, že se stanete osobností veřejného života. Stále si můžete udržet svůj vlastní osobní i vnitřní život.
JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI,
JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ….
ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR….
DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH,
JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.
Jaguár je symbolem vesmírných sil. Představuje transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***
Jsem Ix 10. Vítejte na našem shromáždění. Dnes bychom chtěli mluvit na téma Láska. Opět platí, že máme na mysli bezpodmínečnou Lásku. To je stav bytí, kdy umožňujete všem ostatním vybírat si jejich vlastní cestu a nesnažíte se měnit ani čárku v jejich bytí. Existuje jen jeden způsob, jak se stát bezpodmínečně milující bytostí a to tím, že uvolníte všechny myšlenky oddělenosti.
Země byla navržena jako místo oddělenosti, Velký Experiment, který sloužil svému účelu. Při jeho založení byl navržen začátek i konec a konec je nyní zde. Mnozí hledají kouzelný termín tohoto konce, ale my říkáme, že ten čas je teď. Nebylo navrženo žádné stanovené datum, které by vše hned zastavilo. Bylo to nastaveno jako přechod z jednoho souboru pravidel do druhého. Nacházíte se v době přechodu. Během této doby se mnoho duší probudí ke svému skutečnému potenciálu.
Velké znalosti vychází najevo, protože ti, kteří drželi Božská tajemství neporušená věky, veřejně uvolňují své znalosti. Domorodí Starší se scházejí a na obřadech sdílejí naplňování proroctví. Vedoucí představitelé tajných spolků vítají veřejnost do svého stáda. Dveře jsou otevřeny dokořán těm, kteří začínají chápat skutečnou podstatu svého duchovního Já. Toto je doba velkého probouzení a jsme rádi, že můžeme pomáhat vám - našim bratrům.
Války existují mezi těmi, kteří se snaží brát zboží mezi sebou navzájem po mnoho generací. Strany byly založeny na barvě kůže a kódech přesvědčení jednotlivých kultur. Bylo učiněno mnoho pokusů zničit celé kultury a rasy pro pouhé potěšení moci to udělat. Ale tyto časy se chýlí ke konci. S příchodem počítačových a satelitních systémů jste si stále více vědomi, co se děje v celém světě. Zjišťujete, že co se stane regionálně, ovlivňuje všechny na celém světě. Již nelze popřít, že lidé ničí atmosféru a celou strukturu Země. Vy jako rasa musíte převzít zodpovědnost za své činy regionálně i globálně.
Mnozí si stěžují a nadávají, co ostatní ve světě dělají, ale nevěnují pozornost vlivu, který mají na celý svět jako jednotlivci. Mnoho našich Zpráv hovoří o tom, jak myšlenky, slova a činy ovlivňují svět, ale dnes bychom se chtěli ponořit, jak vy osobně tento svět, ve kterém žijete, ovlivňujete svými činy. Pojďme začít u svítání každého dne.

Věnujme pozornost vašemu každodennímu životu. Kolik se spotřebuje vody při každém použití toalety. Uvažovali jste o močení venku nebo ukládání výkalů venku na vaši zahradu? Mnozí z vás se krčí při této myšlence, nicméně to bylo běžné v mnoha kulturách. Sdělovací prostředky vás přesvědčují, že výkaly vás zabijí, ale jsou to toxiny, které přijímáte s potravinami, léčivy a výrobky, co výkaly znečišťuje.
Pojďme se podívat na jídlo, které jíte. Kolik životní síly je v obilovinách, které jsou zpracované? Podívejte se na zrnko pšenice. Pěstuje se v nepřirozených podmínkách v půdě, kde chybí živiny, pokud nejsou dodávány člověkem. Často se postřikuje herbicidy, které ničí hmyz, bakterie a plísně. Pokud tyto prostředky ničí hmyz, jaký si myslíte, že to má mít vliv na ty, kteří to spolknou? Když je pšenice sklizena, než se dostane do žaludku, je několikrát zpracována prostřednictvím různých strojů, dokud není rozemleta na jemný prášek.
Dále jsou do mouky dodávány dávky vitamínů v nepřirozené podobě, protože způsob, jakým bylo obilí sklizeno a mláceno na kaši, ztratilo i to málo výživných látek, které původně mělo. Pak jsou přidána barviva a bělidla, aby to mělo perfektní jednotnou barvu. Jsou přidávány konzervační látky, které jsou pro lidi toxické, aby bylo možné dopravovat a skladovat tyto produkty po nepřirozeně dlouhé časové období.
Takže v dopoledních hodinách se dostanete k těmto velmi zpracovaným pšeničným obilovinám, které jsou plné toxických látek a mrtvé. Nezachovali si žádnou životní sílu. Můžete si k tomu přidat mléko plné růstových hormonů, které přijímají krávy. Je plné toxinů a pasterizované metodou ohřevu, což zabíjí enzymy potřebné pro trávení….. a nezapomenete přidat trochu cukru završující tuto smrtelnou kombinaci.
Můžete uklidnit sami sebe, když přidáte ovoce, ale máte představu, kolik herbicidů obdrželo, než se dostalo na váš stůl? Je vysoce pravděpodobné, že semena ovoce byla geneticky modifikována, což je pro vaše tělo velmi zatěžující. Vezměte v úvahu obaly, ve kterém k vám jídlo přichází. Plasty nejsou biologicky odbouratelné. I když se mohou rozkládat časem, pokud jsou vystaveny slunečnímu záření, stále zůstávají malé kousky, které ucpávají vodní toky a oceány. Tyto kousky plastů ničí mnoho druhů života ve vašich oceánech i na zemi. Vaše skříně jsou plné nepřírodních produktů uzavřených v nádobách, které jsou pro životní prostředí škodlivé.
Nyní, když jste po snídani, si jdete vyčistit zuby a vysprchovat se. Už jste zkoumali účinky fluoridu a složek ve vašem mýdle, šamponu, make-upu a výrobcích péče o pleť? Chápete, že vaše pokožka je orgán stejně jako srdce a játra? Cokoliv umístíte na kůži, se vstřebává a zpracovává v těle. Pokud se výrobek nedá jíst, měli byste moudře volit to, co nanášíte na pokožku.
Až si půjdete pro oblečení, podívejte se do svého šatníku. Kolik vidíte věcí, které zřídkakdy nebo vůbec nosíte? Až se dnes budete pohybovat po svém domě, uvědomujte si všechny položky, které jste doposud nahromadili. Copak to nevidíte, jak vás výrobní magnáti krmí věcmi, které nejsou nutné pro přežití, ale způsobují ekologickou nerovnováhu? Kolik pozornosti věnujete způsobu dopravy? Uvažovali jste někdy o celkovém dopadu automobilů a naftového průmyslu na Zemi? Jak často řídíte své auto zbytečnými pojížďkami, kdy byste mohli jezdit na kole nebo hromadnou dopravou.

Nechceme dělat žádné rozsudky nad vašimi volbami, které provádíte svým životním stylem. Chceme jen poukázat na ty, kteří si neustále stěžují, co dělají ostatní, místo aby věnovali pozornost jejich vlastnímu vlivu na životní prostředí. Existuje mnoho způsobů, jak můžete zmenšit váš dopad a žít překypující život, pokud budete mít čas věnovat tomu pozornost a vzdělávat se.
Jak to všechno souvisí s naším tématem bezpodmínečné Lásky? Opravdu nemůžete milovat sami sebe, pokud budete zbytečně plnit tělo toxickými látkami. To není akt sebelásky, když si neustále vybíráte věci, které jsou stresující a nezdravé. Život v toxických domech a prostředí, ve kterém se cítíte mimo váš přirozený element, není milující čin. Neustále se držíte zlosti, strachu, odporu. To pro vás není zdravé a ani pro nikoho jiného. Nemůžete opravdu milovat druhého, dokud nebudete milovat sami sebe. Vaše činy ukazují, že to raději ignorujete nebo jste líní, než abyste vynaložili čas a energii na vytvoření zdravého životního stylu pro sebe.
Jako kultura jste odevzdali sílu ostatním a věřili, že to je pro vás nejlepší rozhodnutí. Nyní, když se zajímají pouze o svůj prospěch, se hněváte. Ale kdo je opravdu na vině? Postavte se a převezměte zodpovědnost za své činy a začněte dělat změny nezbytné pro vytvoření zdravého života pro sebe a pro své bratry.
Zastavte zbytečnou nenávist vůči těm, kteří mají jinou barvu pleti i kódy přesvědčení. Pokud nedovolíte ostatním být tím, kým chtějí být, uvízli jste v paradigmatu oddělenosti. Podívejte se přes barvu pleti, oblečení a preference i na to, že pochází ze stejného Zdroje jako vy. Dokud to neuděláte, budou existovat války, hierarchie a zvyšování oddělenosti. Je to vaše kolektivní i individuální volba. Jaká je vaše schopnost reagovat?
Čas na Jednotu je tady. Ti, kteří chtějí udržet iluzi a oddělenost při životě, zjistí, že bojují ztracenou bitvu. Ti z vás, kteří si představují Jednotu, budou mít úspěch. Dva nemohou zůstat na povrchu Země. Přijde čas, kdy nastane další oddělení. Ti, kteří chtějí zůstat v paradigmatu války a rozdělování, opustí planetu. Ti, kteří chtějí zůstat sjednoceni, zůstanou na planetě a vytvoří utopickou společnost.
Může to znít jako pohádka, ale možné to je, pokud se rozhodnete změnit své životy. Žádný člověk nemůže zůstat pod vlivem druhého, pokud se k tomu sám nerozhodne. Pokud je vaše volba být ve své síle a být nebojácný, nebudou to ti, kteří vás chtějí ovládat moci dělat. Ve vaší společnosti bylo pár lidí, kteří měli moc a zbraně, přesto to jsou masy, které mohou vystoupit, pokud se sjednotí a setřesou tyranii a jejich vůdce. Je nutné mít odvahu, statečnost a změnit společnost. Vyžaduje čestnost a bezúhonnost měnit něčí Já.
Rozhlédněte se kolem sebe a věnujte velkou pozornost tomu, co vám přináší radost a co vás drží jako rukojmí. Začněte se zaměřovat na způsoby, jak si vytvořit život snů.
Není to vždy snadné, ale vybírání snadnější cesty je to, co vás dovedlo do tohoto smutného stavu.
Jak můžete posílit sami sebe? Tím, že čas a energii věnujete vytvoření reality, která bude sloužit vašim potřebám. Naučit se být sobecký je první krok. Byli jste školeni postarat se o potřeby druhých místo vlastních jako první. Přesto žít vyrovnaný život znamená postarat se o své vlastní potřeby na prvním místě. Jak můžete mít čas a energii na pomoc druhým, když jste sami vyčerpaní? Jak můžete milovat druhé, když nemilujete sebe? Jak můžete milovat sami sebe, když ani nevíte, kdo jste?
Naším posláním je pomoci vám objevit znovu sebe, abyste zjistili, kdo opravdu jste. Mnozí z vás netuší, co skutečně v životě chcete. Většina z vás jen sní o bydlení na místě, které rozezní vaši duši. Kolik z vás má talenty, které nectí nebo nepoužívá, protože trávíte tolik času děláním věcí, které nemáte dělat? Jak můžete najít energii tyto věci dělat, když plníte své tělo toxickými látkami? Jak se můžete cítit plni energie, když jste neustále obklopeni rodinou nebo přáteli, kteří vám vysávají energii?
Doporučujeme vám, abyste postupovali vpřed a postarali se o svůj život. To se může zdát na první pohled ohromující, protože existuje tolik nerovnováhy ve všech oblastech života. Nicméně už jste zjistili, že život, který žijete, nefunguje, takže máte ještě co ztratit?
10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT
V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.
TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁN
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - „Domněnky” č.2

28. května 2016 v 6:05 Aktuální Informační chaneling

Vaším omezením jsou vaše domněnky
Za prvé, ačkoliv všechno prozkoumal, udělal to na podkladě domněnky toho, co je dostupné, a co může nalézt. Nevěděl, že je dostupný výtah, takže vše, čeho se dotkl a cítil, bylo založeno na představě o tom, co by to mohlo být. Ten výtah mu v jeho "nevidomém" mozku připadal jako nějaké okno. Bylo to okno, které nemohl otevřít, ale protože jeho mozek očekával okno, tak ho taky měl.
Vysvětlil jsem to? Co nečekáte? O čem nevíte nebo jste snad přesvědčili svou mysl, že to existuje nebo neexistuje? Chci vám každému něco říci: Láska Boha není omezena na tu jedinou místnost, ve které žijete. To je metafora. Jak vypadá váš pokoj, ach vy slepí? Říkám to proto, že člověk nemá okamžitě šestý smysl. Nerodíte se s tím, čemu říkáte intuitivní síla.Naopak, máte sklon přesvědčit svou mysl, že to, co vidíte, musí být reálné. Co je skutečné a co není? Realita je jiná pro nevidomého a pro ty, kteří vidí. Metafyzicky je stále stejná. V jak velké budově si myslíte, že žijete?
Existují odpovědi a řešení pro každý jednotlivý problém, který jste si sem přinesli. Mají na sobě vaše jména a některé z nich jsou ve druhém, ve třetím, ve čtvrtém… poschodí. Chci po vás, abyste odsud odešli s poznáním, že existuje výtah! Ovšemže je to metafora. Vy víte, o čem mluvím. Co jste neudělali, na co jste nepomysleli nebo o čem jste si nemysleli, že to dokážete?
Realita: Jiné paradigma?
Věděli jste, že právě teď sedíte v Merkabách těch okolo vás? [Duchovní pole.] Věděli jste to? Merkaba je posvátné pole lidské bytosti, je 26 stop (osm metrů) široká. To znamená, že každý jeden z vás, který je zde, sedí v poli někoho jiného. Možná, že překrývají dva, tři, čtyři nebo dokonce pět lidí? Pomysleli jste na to někdy? Pokud ano, znamená to pro vás něco?
Když nejste sami či v přítomnosti jiných starých duší, jste si vědomi výtahu? Věděli jste, že kolektivní vědomí je intuitivnější? Věděli jste, že kolektivní Akáša může být paradigmatem, který jste nikdy dříve nepředpokládali? Představte si, co můžete udělat se skupinou stejně smýšlejících lidí, když jsou všechna ta posvátná energetická pole propojená! Věděli jste, že byste mohli změnit i počasí? Víte, jak jste velcí? Toto je starobylá informace, kterou jste vždy měli dostupnou v téměř každém systému víry už od původních lidí, kteří kráčeli po Zemi. Nyní víte, jak to funguje.
Ale vy se cítíte sami a snad i izolovaní, že? To kvůli předpojatosti singularity lidstva (pozn. překl.: sklon uvažovat jednotlivě, individuálně, odděleně). Každé jednotlivé tělo, které poslouchá, je samo se sebou. Každý má jedno jméno a jeden uzavřený buněčný systém a ten kráčí z jednoho místa na druhé sám. Takovým způsobem přemýšlíte, protože všechno je "jedna věc" fungující společně s ostatními "věcmi" nebo nezávisle na nich. Chci, abyste vystoupili z krabice singularity. Ta "budova", ve které "žijete" je větší než si myslíte.
Moji drazí, ano, v domě vašeho života existuje výtah, a ano, mnohým je skryt. Když sedíte vedle jiné staré duše na setkání, jako je toto, máte toho kolem sebe tolik, co si neuvědomujete. V zásadě se v singulární předpojatosti podíváte na někoho jiného a řeknete:"Ahoj, jak se máš?" To je ono. Neexistuje zde okamžité a intuitivní pochopení propojení s úžasným množstvím soucitu, laskavé síly. Je to exponenciální, co můžete dělat, když jste spolu! Vaše pozdravy by měly zahrnovat vidění Boha v každém a spojení, které můžete sdílet.
Starodávní na této planetě to věděli. Když se setkali a na určité úrovni spojili dohromady, tak to věděli. A vědí to stále! Očekávali to a zajistili, aby to pro ně fungovalo. Když neměli dostatek jídla, sešli se a vytvořili ho. Co si o tom myslíte? Existují některé starodávné příběhy a vy přemýšlíte, jestli se jim dá věřit, protože mnoho z vás ztratilo intuitivní spojení s Gaiou.Domorodci se často spojili a věděli, že síla, kterou společně mají, může změnit jejich situaci. Doslova dokázali ovlivnit přírodu, její určité části, a seděli tam společně nehnutě, propojeni v účelu, a čekali a čekali - pak k nim přišel buvol, posadil se a obětoval svůj život - přímo před nimi! Oni týden oslavovali a využili všechny jeho části, aby je udržely v teple a ve zdraví. Chci, abyste mi ten systém vysvětlili s využitím linearity. Nemůžete. Drazí, toto je síla kolektivního lidského vědomí, které je propojené s přírodou, která je i vaší součástí.
Existuje jakási velkolepá, univerzální laskavost, která je na vaší straně. To je ten tvořivý zdroj, který ví, kdo jste. Neodvažte se odsud odejít a myslet si, že jste sami nebo že se nikdo nestará. Je tu doprovod, který jde ven s vámi, ale je ve druhém poschodí nebo výše, a vy ani nevíte, že nějaké druhé patro existuje! Chci po vás, abyste nalezli ten výtah - metaforu, která znamená, že toho existuje mnohem víc, než si myslíte, mnohem víc, než si myslíte.
Staré duše, na tohle jste čekaly. Někteří z vás jsou tu kvůli tomu a právě teď si to začínají uvědomovat. Vše, co říkáme je, že pro každého z vás toho je mnohem víc, než jste se domnívali a je to mnohem, mnohem víc než cokoliv, co jste se dnes naučili. Ve vašem nitru jsou věci, které je třeba prozkoumat - metafyzicky, ezotericky a duchovně, a které věci do široka otevřou.
Inženýr, který je tím mužem před vámi, před lety seděl v křesle a byl zvědavý. Kdo je Kryon? Co je Kryon? Bude to bolet? Je to zlo? Férová otázka, že? Je to něco, co ovládne jeho mysl a zničí jeho život nebo jeho duši? I to je férová otázka, že? Všechny tyto otázky byly založené na strachu, ale takové je vědomí přežití, které máte všichni. Je to dokonce "duchovní vědomí přežití", protože vám říkají, že Bůh je láska, dokud neuděláte něco špatně. Potom láska Boha navždy ztrestá vaši duši. To je tak vzdálené tomu, co přichází z čisté lásky, že to přímo křičí, že to pochází od člověka, ne Boha.
Někteří toto poslouchají, kladou stejné otázky přežití a mají paradigmata, která se jim právě teď dějí, a kterých se bojí. Co se stane? Bude to bolet? Je to správné?
Stvořitel, který je ve vás, je vaší součástí a je laskavý. Toto partnerství s vámi je naplněno soucitem a láskou. Nebude to bolet. Mému partnerovi trvalo dlouho, než si uvědomil, že pokaždé, když seděl na židli, tak to, co cítil, byla láska. Bylo to zvláštní, protože to nebylo to, na co byl zvyklý. To byl začátek. Jeho předpojatost se mu postavila do cesty. Bylo to pro něj správné? Bylo to správné pro jeho duši? Stále znovu a znovu kladl tyto otázky a vše, co jsme dělali, bylo, že jsme mu dávali lásku. Pak přišel den, kdy věděl, že je to tak správně a uvědomil si, že nalezl ten výtah - něco, co bylo celý jeho život skryté, dokonce i v jeho duchovním myšlení. Vždy mu říkali, že Bůh existuje, ale lidé žijí v přízemí. Nikdo mu neřekl, že mu patří celá budova a že to všechno spoluvlastní.
Toto vás učíme - ne, že můžete channelovat jako můj partner, ale že vaše vyšší já se s vámi může setkat rovnocenně, a vy můžete začít cestu, kterou jste zatím nevzali v úvahu. To vám poskytne klid při řešení těch největších problémů a úkolů, o kterých si myslíte, že je máte. Možná se to nevyřeší vše zítra nebo pozítří nebo příští měsíc, ale dá vám to schopnost dýchat a cítit se uvolněně, protože víte, že je to ve vaší budoucnosti, že to přichází.
Uvolněte se. Tento Boží systém je vaší součástí, a až nastane správný cyklus, přijde řešení. Duch není soudící Duch. Stvořitel vesmíru je ve vás. Budete vždy, a vždy jste byli. To znamená, že vaše duševní připravenost je věčná. Smrt je lidská, ne duchovní. Duše je věčná. Vždy byla a vždy bude. "Zde uveďte své jméno" bude vždy žít věčně. "Zde uveďte své jméno" vždy bylo. To, které máte za tak posvátné, jež je vaší podstatou, to pravé vědomí, které je ve vás živé a nese vaše jméno, je tou energií, kterou známe a milujeme. Je navěky. Nikdy nezemřete - ne tato část - a vždy budete vědomí, a to i když opustíte tuto planetu kvůli dalšímu dobrodružství. To je to poselství. Je dobré, že? Je naplněno příslibem a nádherou, a je od nejlepšího přítele z druhého poschodí.
Najděte výtah.
A tak to je.
KRYON
Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - "Assumptions"
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Kryonovy knihy
O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.
Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a takéZDE

Kryon - „Domněnky” č.1

28. května 2016 v 6:00 Aktuální Informační chaneling


Tento živý channeling byl přijat v San Antonio, Colorado, 24. ledna 2016
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v San Antonio, Colorado.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Opět musíme dát těm přede mnou čas na nastavení. Je to nastavení vaší reality, schopnosti rozlišení a vašeho existenčního paradigmatu. Dokonce i vy, kteří jste tak probuzení a bdělí, je to stále jen člověk na židli před vámi. Hlas je stejný jako byl před chvílí, ale ti, kteří mají schopnost rozlišení, vědí, že energie stejná není.
Můj partner ví, že je zde soucitná, laskavá energie, která se přichází přes něj převalit, a která mu ukazuje, že je načase, aby opustil své tělo, a on tak činí. Odchází pryč způsobem, který je těžké popsat. Nesedí zde - ne skutečně. Jeho proces čistí stezku, ne pro převzetí, ale pro partnerství. Byl zvyklý na tom pracovat - pracovat až příliš těžce - a pak se naučil nechat to jít a v tom okamžiku začalo poselství plynout.
A tak je to s celým lidstvem. Můj partner mluvil dnes a včera o tom, jak používá synchronicitu a ne logiku, aby řídila jeho život. Zde je inženýr, který vám říká, abyste nepoužívali logiku! Je to vskutku kombinace procesů, že? Je to logika přežití založená na duchovním zdravém rozumu, a logika, která říká: "Duch zná celkový pohled a ty ne." Proto, jestliže se chcete naučit důvěřovat Duchu, dostanete celkový pohled, který byste nemohli získat sami. Takže spíše než si jít pro to, co znáte, jděte si pro to, co neznáte, ale o čem cítíte, že je to dostupné. To je synchronicita. Je to proces navštívení oblasti, kterou všichni máte, ale obtížně představitelnou - opravdu obtížně. Musíte poodstoupit z místa, kde se cítíte pohodlně, a co pro vás fungovalo celý váš život.
Čas pro nastavení uplynul, a někteří z vás to cítí. Chci, abyste si na chvíli sedli a dýchali. Je zde otázka: "Mohlo by to být opravdu skutečné?" Právě teď se nejedná o poselství od nějakého člověka, ale místo něj je zde laskavý Stvořitel, jehož jste součástí, a ten k vám začíná hovořit vaším jazykem a způsobem, který pro lidi v této místnosti i pro posluchače vytváří větší energii, která je mnohem víc než pouhými slovy.
V těchto channelinzích nejde o informace. Jsou to meditativní channelingy, kde se chci jen posadit a milovat vás, a ano, jsou zde posluchači, kteří to cítí také. Jsou zde i tací, kteří budou právě teď někde úplně jinde, s jiným přístupem než máte vy, a v paradigmatu později, poslouchající to ze záznamu. I oni to obdrží, protože Duch už je takový - mimo čas.
Ale je toho víc. Kdybych vám řekl, že Duch zná potenciály posluchačů, bylo by to pro vás příliš zvláštní? Duch zná potenciály toho, kdo je teď v problémech. Za dlouhou dobu budou jiní sedět, poslouchat a cítit lásku Boha. Je to tak divné? A kdybych vám řekl, že je to tak, pochopili byste, jak blízko jste právě teď Duchu a jak je o vás pečováno?
Existuje jeden proces, který si musíte uvědomit. Stále znovu vám opakujeme, že lidská bytost, která zde teď sedí a čeká na Boha, bude sedět hodně dlouho. Můžete si uvědomovat Ducha z Velkého Centrálního Zdroje, a můžete být i věřícím. Můžete být starou duší, která říká: "Ano, cítím to, vím to!" A přitom můžete být frustrovaní, že se nic neděje, a já vám chci sdělit, tak jak jsme to řekli dříve - musíte vzít za kliku a otevřít dveře, aby se mohlo něco stát!
"Kryone, copak jsi nám neříkal ´nechte to jít/být (let go) a přestaňte se tak moc snažit´? Teď říkáš, abychom jednali. Co to znamená?" Moji drazí, nepleťte si to! To, co vám říkáme je, že musítenechat jít vaše vlastní vymýšlení postupů a věřit své Božské části, která nepoužívá paradigma logiky. Tak jste aktivně zapojeni do nechání jít!
Musíte tomu věřit. Víra je klíčem. Musíte dosáhnout bodu, kdy se - možná i na kolenou (pozn. překl.: kdy už jsme zoufalí) - ptáte: "Drahý Duchu, pověz mi, co co potřebuji vědět. Jsem frustrovaný!" Pak to začne. Pak začne přicházet řešení. Teď někteří z vás řekli: "No, to jsem udělal. Ale to, co se děje, je pro mne stále záhada." Ach, opravdu, je to záhada, protože jste otevřeli dveře do míst, o kterých jste dříve nevěděli. Toto paradigma se liší od toho, které čekáte - kam vstoupíte, když otevřete dveře. Musíte zahodit svá očekávání. Musíte zahodit logiku. Je nesnadné nechat odejít to, na co jste zvyklí.
Musíte se při otevírání dveří cítit v pohodě, vstoupit dovnitř a říci: "Sem patřím. Ničemu z toho nerozumím, ale cítím se dobře!" Nejenže jsme si vás všimli, moji drazí - my celou dobu kráčíme s vámi, ale když řeknete: "Já jsem tu, já jsem připraven, vstupuji do dveří," pak se začne rozvíjet partnerství, které zde předtím nebylo. Tomu se říká svobodná volba.
Nové paradigma je zde
Je zajímavé, že v nové energii se více lidí začíná rozhlížet kolem sebe. Je stále víc a víc těch, kteří nechápou metafyziku nebo channeling, a přece přijdou na místo jako je toto, aby si vyslechli toto Kryonovo poselství. To potom vytváří energii, ne nezbytně porozumění, ale energii, která říká: "Konečně vím, že můžu otevřít ty dveře beze strachu." Možná je to vše, s čím odsud odejdou, a vše, co potřebovali - ujištění, že Duch je milující energií laskavosti a ochrany. Ale já se chci dostat za otevírání dveří k víře. Víte, v této energii je něco víc - mnohem víc. A použiji metaforu, příběh.
Příběh nevidomého člověka
Jeden slepý člověk otevřel vstupní dveře svého nového života a vstoupil. Nic neviděl, ale věděl, že je na zvláštním místě a udělal, co by udělal každý nevidomý - pomalu a opatrně ho prozkoumával. Dělal si v duchu poznámky: tady jsou dveře; tady je okno; zde je úniková cesta, kdybych ji potřeboval; spočítám schody; poslechnu si, jaký mají zvuk; najdu kuchyň kvůli stravování; lokalizuji všechny věci, které potřebuji pro přežití, pohodlí a život. Prozkoumám a naleznu všechny, jednu po druhé, a budu vědět, kde všechny jsou. Pokud budu potřebovat, tak věci přestěhuji, abych je měl okamžitě na dosah.
Když s tím byl hotov, tak si pomyslel: "Teď už tady můžu žít. Otevřu dveře a jsem ve svém pokoji, Je to dobré; našel jsem kuchyň; našel jsem ložnici, a teď mám všechno, co ke svému životu potřebuji." A tak se tam usadí. Žije tam měsíc, rok, celý život. Cítí se pohodlně ve svém prostředí, protože zná všechno kolem. Bude chodit na mnoho metafyzických setkání a bude mluvit o svých zkušenostech s Duchem. Bude dokazovat, že ví, že má v nitru Boha, a bude říkat: "Jsem stará duše. Cítím se dobře a spatřuji malé změny ve svém životě." Ale přichází toho víc.
Začíná slýchat o nových nástrojích, které lze objevit, a pomyslí si: "Prozkoumal jsem každou skulinku ve své oblasti - všechny místnosti ve svém domě - a nenašel jsem nic nového." Pro toho nevidomého člověka to znamená drobnou frustraci. Chce víc. Intuitivně ví, že opravdu existuje něco víc. Jde na další setkání, kde se o tom hodně diskutuje. Někdo mu řekne: "Jdi a najdi to." Znovu se dívá a nenachází nic víc, než co našel dřív.
Pak ho navštíví někdo, kdo není slepý - člověk, který vidí lépe než on. Tato osoba si uvědomuje věci, které on ne. Mluví spolu a ten nevidomý říká tomu druhému: "Díval jsem se všude. Můžeš mi pomoci najít něco, čeho jsem si nevšiml?" A ten, který vidí, vyslechne tu otázku, rozhlédne se po pokoji a říká: "Našel jsi vůbec výtah? Je přímo naproti tobě - na druhé straně pokoje."
"Myslel jsem, že to je okno. Proč by tam měl být nějaký výtah?"
"Ty jsi to nevěděl? Bydlíš v 80ti patrové budově!"
A ten nevidomý člověk si uvědomil, že prožil svůj život v jedné malé oblasti ohromné budovy. Později, když byl sám, zmáčknul knoflík výtahu a ten se otevřel. To je začátek vzestoupené osobnosti. [Smích.] Je toho tolik k prozkoumání! Co mu bránilo, aby nalezl ten výtah?

Co děláš pro svou sebekázeň? Umíš si ještě něco odříci? Jak je to s tvou poslušností?

28. května 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Dříve než bys lezl na vysokou horu, by sis jistě prohlédl celou svou výbavu, abys zjistil, zda je v pořádku, zda lano nemá žádný kaz, protože na něm je závislý celý tvůj život. Vybral by sis dobrého vůdce a musel bys v něj mít naprostou důvěru. Musel bys být ochoten bez námitek poslouchat vůdcovy příkazy a dodržovat jeho nařízení. Stejné je to s duchovním životem. Nemůžeš doufat, že začneš žít tento vzrušující život, aniž by ses naučil kázni a poslušnosti, aniž by ses rozhodl konat Mou vůli a poslouchat Můj hlas. Nebylo by to pro tebe bezpečné. Máš-li pocit, že jsi uvízl ve vyjetých kolejích, prozkoumej pečlivě své nitro a zjisti, zda je v něm něco, co tě pozvedne. Co děláš pro svou sebekázeň? Umíš si ještě něco odříci? Jak je to s tvou poslušností? Jsi ochoten následovat Mou vůli, ať to stojí cokoliv?