Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Březen 2016

Nikdy neměj žádné pochybnosti o sobě nebo o své schopnosti být celistvý.

5. března 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Mysli celostně, buď celkem a projevuj celistvost ve svém životě. Abys mohl být celou osobností, musíš se znát, vědět, kam jdeš a co děláš, a potom jít s důvěrou vpřed a žít ucelený, slavný a plný život. Nikdy neměj žádné pochybnosti o sobě nebo o své schopnosti být celistvý. Tvé pochybnosti, obavy a starosti ti brání ve vytvoření celé osobnosti; tak si přestaň dělat starosti a zbav se všech obav a pochyb s vědomím, že Já jsem vždy s tebou a že se Mnou je vše možné. Ale pamatuj si, že máš vždy věřit a mít důvěru ve Mne, svého Pána a Boha, božství v tobě. Kráčej se Mnou ruku v ruce, stále se se Mnou raď a nech Mě vést a řídit tě. Já jsem v tobě, takže nic zvenčí nemůže zasahovat do našeho přímého styku. Pociťuj bezpečnost a jistotu v tomto vědomí. Máš-li jistotu ve Mně, vše je opravdu velmi, velmi dobré.

4.3.2016 3 MULUC kin 29

5. března 2016 v 0:09 Mayský Kalendář na každý den


Muluc - Měsíc - Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, DHARMA, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, Osvícení, síla očištění, progresivita, Síla změny pohledu, podvědomí
Když denní Znamení nebo číslo nesou těžké energie, můžeme obecně spoléhat na jinou podstatu symboliky k jejich vyrovnání a neutralizaci. V případě Muluc / Ox (3) je to trochu náročnější, protože jak Znamení, tak i číslo, jsou naloženy některými těžkými energiemi. Takže pokud dnes nechcete zažít dopad tohoto páru negativním nebo nepříjemným způsobem, ať už v podobě úzkosti, strachu, zneužívání nebo něčeho špatného, otočte Ox energii ve svůj prospěch tak, že si uděláte útočiště ze třech krbových kamenů, které Ox také představuje - jinými slovy domov. To může být váš fyzický domov nebo pokud to není možné, váš vnitřní duchovní nebo emocionální domov. Bez ohledu na to, jak moc na vás dnešní energie útočí, váš vnitřní domov je neproniknutelný!
MULUC v yucatanském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.
Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.
***
Jsem Muluc, Strážce Světla. Moje energie může být symbolizována jako Maják. Zaměřením na moji energii poplujete daleko od skal a budete udržovat směr do bezpečného přístavu. Jako paprsek Světla, vás moje energie povede životem. Požádejte mě a budete dostávat pokyny. Na dnešní Tón 3 se budeme dívat jako na Božský aspekt - Svatou Trojici uvnitř každého z vás. Elementy trojky lze vnímat jako vaše vnitřní Já a vnější Já napojené na Vyšší Já. Pokud plně operujete se všemi třemi úrovněmi, máte možnost kompletně tvořit svou realitu.
Dovolte mi to více vysvětlit. Vnitřní Já je " znalost " uvnitř vás. Pochází ze Zdroje a je to vaše vlastní prvorozenost. Znáte to především jako intuici nebo pocit vaší pravdy. Mnohokrát, a to prostřednictvím životních zkušeností, je toto vědění ignorováno nebo mu nedůvěřujete. Ale jakmile mu jednoduše věnujete pozornost a důvěřujete svému vnitřnímu vedení, vaše schopnost vnímat a naslouchat se dramaticky zvýší. Následováním svého vedení, které obecně vypadá jako náhody, se váš život může stát doslova magický!
Váš vnější život se točí kolem pěti smyslů. Je to vaše fyzické tělo a způsob, jak vyjadřujete sami sebe ostatním. Mnozí věří, že tělo v tomto životě zahrnuje komplexní zážitek na Zemi. To není pravda. Již existuje mnoho dokumentů o životě po fyzické smrti. Je na každém z vás čemu se rozhodnete věřit, a parametry této víry určují vaše životní volby.
Vaše Vyšší Já je váš aspekt, který se s vámi neinkarnuje. Je to vaše přímé spojení s duchovní Podstatou. Když jste se rozhodli inkarnovat na Zemi, většina z vás přišla do života s pamětí, která byla vymazána, nebo zapomenuta, jak jste se stávali dospělými. Je nezbytné, aby vaše část duchovní Podstaty zůstávala ve vyšších dimenzích, protože vám pomáhá pohybovat se, když jste ve stavu amnézie. Je to podobné jako při hře. Vyšší Já je herec, který dělá rozhodnutí a určuje tak charakter vašeho života. Fyzická, neboli lidská část je vaše charakteristická přirozenost. Jakmile hra skončí, role je pryč a herec odchází.
V každém okamžiku svého života máte možnost spojit se se svým Vyšším Já a požádat o pomoc bez ohledu na to, jak triviální to může být. Vaše Vyšší Já dohlíží na Anděly a jiné Průvodce, kteří vám pomáhají zůstat na hlavní cestě, kterou jste podrobně zmapovali před vstupem do lidského vozidla.
Když si uvědomíte, že vaše vnější Já je vozidlo, které vám umožňuje prožívat život, být plně ve své celistvosti, plně hovořit svou pravdu v každé zkušenosti, pak začleníte jednu z fází Božské Trojice. Použijete-li své vnitřní Já a spojíte se se svým Vyšším Já, tzn., vezmete je v úvahu a budete jednat na základě těchto stop, které vám pomohou zůstat na cestě, jste člověk plně jsoucí a plně konající.
Dívejte se sami na sebe jako na Maják Světla. Mějte odvahu mluvit svou pravdu, žít svou pravdu a buďte Světlem pro ostatní tak, že se na ně budete dívat jako na dokonalé duchovní bytosti, kterými také jsou. Osviťte svým Světlem všechny části uvnitř sebe, které jsou připraveny na změnu. Nežijete-li plně svůj potenciál, jak můžete osvítit všechny své strachy a obavy, které vás drží zpátky? Jako lusknutím prstů má každý z vás možnost rozpomenout se kdo jste, odkud jste přišli, proč jste tady, a kde jste byli tak dlouho. Je nám ctí a naší touhou pracovat s lidskou rasou v této době transmutace. Buďte odvážní, buďte čestní a buďte v radosti!
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO.
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetuum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu 3 spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se spojením Pečeti Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem (•••) se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Copyright © MAYSKÁ POSELSTVÍ lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Solara - SOLAŘINA ZPRÁVA NA ROK 2016 Nové splétání naší reality

4. března 2016 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Přehled roku 2015
Rok 2015 byl hlavním přechodným rokem obrovské změny, která rozšířila naše vnímání, zostřila naše rozlišování a odstrojila, vysvlékla naše staré systémy víry, a přitom posílila naši schopnost zůstat Opravdoví vprostřed nesčetných výzev a šokujících událostí. To všechno nám pomohlo posunout světy na mnoha úrovních.
Jak jsme posunuli světy, začala masová migrace po celém světě. Hordy uprchlíků bez domova zoufale hledaly útočiště. Velká část POSUNU SVĚTŮ proběhla v naší vědomé pozornosti, jak stále větší množství lidí opouštělo potápějící se loď duality a začalo se přesouvat do Nové Reality.
Po celý rok jsme objevovali, že většina našeho odporu ke změnám se rozpustila. Mnozí z nás se cítili jako housenýli nebo motenky, ani housenky ani motýli, ale něco mezi tím. Nebyli jsme ani uvázáni opratěmi k dualitě ani plně zakotveni v Nové Realitě. To nám dalo pocit, že jsme nebyli ani Tady ani Tam, ale někde mezi a stále jsme potřebovali podnikat rozhodné akce, abychom se plně vynořili.
Rok 2015 nám také přinesl ponoření se do jedinečných nových energií E Mao Mao ze za Závojem Závoje. Když bylo cítit E Mao Mao, tak nás tyto čerstvé energie naplnily inspirací, nadšením a novotou, neboť jsme mohli jasně vidět a cítit, jak se Nový Svět rodí všude kolem nás.
Rok rozhodnutí
Rok 2016 je mocným Rokem rozhodnutí. Mnozí z nás dělají rozhodnutí, která mění život, aby nakonec vykročili z duality a začali plně žít Opravdové životy jako Opravdoví jedinci. Toto rozhodování je mnohem jednodušší než dříve, neboť budeme buď podporování v těchto rozhodnutích nebo k nim budeme dotlačeni. Jakékoli rozhodnutí, kterému se budeme snažit vyhnout, bude v budoucnosti jen těžší.
Během tohoto roku bude hodně událostí, přirozených i vytvořených člověkem, které budou sloužit jako mocný katalyzátor změny. I když některé tyto události mohou být svou povahou traumatické, vystřelí nás z duality do větší Opravdovosti. Zatřesou mnoha iluzemi, prohloubí naši lásku a soucit a budou naše vědomí napínat, až dokud se nestaneme autentickými bytostmi.
Před několika lety jsme se s mým partnerem vědomě rozhodli přestat oslavovat staré svátky, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Díkuvzdání a Halloween. Tyto svátky nezahrnují přírodní cykly jako jsou slunovraty a rovnodennosti, ani Silvestr, přestože je to taková energetická brána. Přestože jsem všechny ty svátky milovala, nechtěla jsem být přišpendlená k rozpisu svátků duality a k nafouklé komercializaci těchto zvláštních svátků. Vím, že všechny mají za sebou svou historii a některé mají nádech posvátnosti, ale možná je čas vytvořit nové svátky nebo prostě žít život, kde je posvátný každý den.
Vím, že mnoho lidí je k těmto svátkům stále velmi připoutáno a přijímají z nich útěchu, takže bych nikdy nenavrhla, aby se nechaly odplynout, pokud toto rozhodnutí nepochází zevnitř. Přesto jsem si všimla, že letos mnoha lidem Vánoce zkazily přírodní události jako divoké ohně v Austrálii a Kalifornii, tornáda v USA a záplavy v Anglii a Jižní Americe.
Když se dějí katastrofické události, všechno se rychle převrátí, otevře. Lidé přejdou z oslavy veselých svátků do stavu přežívání, který je extrémně, na cestě, reálný. Okamžitě se změní priority. Zatímco je takováto situace bez pochyby těžká a je výzvou, možná tito lidé dostanou také velký dar vysvobození z nudy a sladění se s realitou.
Rok 2016 je v mnoha ohledech Bílým Plátnem. Nejsme připoutáni k tomu, co jsem udělali dříve.Nejsme připoutáni ke svým starým zvykům, vzorcům a vírám. Můžeme vytvářet naprosto nový Opravdový Život, pokud chceme. Můžeme se přestěhovat na druhý konec planety tam, kam nám ukáže naše srdce, nebo můžeme vytvořit nový Opravdový Život tam, kde právě jsme. Je to na nás a jakákoli volba je dobrá. Můžeme si vybrat, že zhmotníme své Nejdivočejší sny. Můžeme si zvolit, že otevřeně ztělesníme to, kým ve skutečností jsme.
Můžeme si vybrat, že odejdeme ze zaměstnání, které nás nenaplňuje a vytvoříme nová, která jsou sladěná s naším Pravým Účelem. Můžeme nechat odejít staré vztahy, které nejsou sladěné s naší Pravou Cestou, nebo ty, ve kterých lidé nemohou otevřeně sdílet hloubku své lásky. Partneři s pohodlným vztahem mohou zjistit, že jsou voláni k tomu, aby žili na odlišných místech, aby dělali odlišné věci. To jim dá možnost buď dále rozšiřovat svůj vztah, aby překryl vzdálenost, nebo ho nechat odejít. Někteří z nás si vyberou hlouběji se zavázat svému existujícímu partnerovi a tím přenést svou lásku na hlubší, opravdovější úroveň.
Je životně důležité, abychom tento rok dělali spíš vědomé změny, než abychom zůstávali zaseknutí ve svých starých rozhodnutích. Pokud se necítíme voláni k tomu, abychom se přestěhovali, tak se vědomě rozhodněme zůstat tam, kde jsme. To je docela jiné, než se cítit, jako že se nemůžeme přestěhovat, a zazlívat osudu, že jsme zaseknuti v současné životní situaci.
Je to také rok kolektivních skoků. Malé skupiny lidí mohou opustit svou nudnou práci a spojit se, aby vytvořili vzrušující nový podnik, nebo se skupina spřízněných lidí může rozhodnout přestěhovat se někam společně a žít naprosto novým způsobem.
Vše, co se vědomě rozhodneme tento rok dělat, bude sladěno s naším Pravým Místem a s rozšířenou vizí zakódovanou v naší Jedné Bytosti. Jsme připraveni sloužit celou naší bytostí a skočit do akce v rámci našeho kolektivního účelu.
Každý krok, který uděláme


Tento obrázek ukazuje, co se děje, když se přesouváme z duality do Extrémně Obrovské Reality. My jsme na tomto obrázku růžovým kolečkem (magenta). Na obrázku č. 1 zcela přebýváme v dualitě, nevíme, že existuje něco jiného. Extrémně Obrovská Realita přebývá v neviditelném, které vidí jen několik z nás.
Dále, Brána 11:11 vytvořila oblast Překrývání se vývojových spirál duality a Jednoty. Tento proces nastal v roce 1992. Obrázek č. 2 ukazuje, že jsme nyní vstoupili do oblasti Překrývání se systémů reality duality a Jednoty a vědomě se přesouváme do Ultra Obrovské Reality. Jak tak činíme, část nás samých opouští kouli duality.
Na obrázku č. 3 za sebou necháváme více duality a kráčíme hlouběji do Jednoty. Na obrázku č. 4 jsme se úplně vyhákli z duality a zcela obydlujeme Novou Realitu.
Na tomto procesu je zajímavé, že jasně ukazuje, že jak se přesunujeme hlouběji do Extrémně Ohromné Reality, neustále odcházíme z duality. Abychom udělali krok vpřed do Nové Reality, musíme dát své chodidlo pryč z duality. Tak se to děje vždy. Kdykoli zažijeme hlavní průlom nebo silné naplnění energií E Mao Mao z poza Závoje za Závojem, části nás, které vibrovaly v hustším zvuku duality jsou uvolněny. Zvedneme své chodidlo z duality a jak děláme krok vpřed, vědomě ho stavíme do Nové Reality.
Protože takto se to přirozeně děje, nemusíme obracet svou pozornost k tomu, abychom se odhákli z duality. Místo toho se zaměříme na pohyb vpřed do větší Opravdovosti. Když následujeme nápovědu našeho Vědění Srdce, každý krok, který děláme, nás vede naším Pravým Směrem. A každý krok, který děláme do Nového a Opravdového znamená, že děláme krok ven z duality. A pro každý krok, který uděláme do Nové Reality, se objeví nové nástroje, neobjevené dovednosti a tvořivá inspirace. Dostáváme podporu, kterou potřebujeme a za námi je řada zářících Zelených Světel!
Změna umístění
Tento rok probíhá hluboká změna místa. Probíhá hlavní změna perspektivy a pro některé také fyzická změna místa.
Naše staré životy se stále přeměňují na nové. Dokončení a nové začátky nesmazatelně splývají. Mnoho "starého" buď opouští planetu nebo se přeměňuje na "Nové".
Krevní destičky, které vytvářely naši minulost se posouvají. Ne z místa A do B, ale spíš jako z A do M do F do Q do X. Když se díváme na krajinu naší minulosti, už není položena hladce a lineárně.Obrovské kusy naší minulosti se přesunuly do naprosto nečekaných pozic. Když je vidíme na novém místě, tak nám to nejen dává nový pohled na naši minulost, ale také nás to od ní osvobozuje.…
E Mao Mao
E Mao Mao je starodávný havajský výraz pro: "Za závojem závoje". Od roku 2015 zažíváme přílivy čisté energie E Mao Mao. Tyto přílivy se dají okamžitě rozeznat, neboť je cítíme jako velmi čerstvé, nové a rozpínavé. Přestože jsme to dříve nezažili, tuto energii pocházející ze Za závojem závoje cítíme jako velmi mocnou a hluboce podpůrnou.
Když jsme naplněni energií E Mao Mao, okamžitě nás to vrhne do naprostého hlubokého ticha ze Za závojem závoje. Je to hluboký klid, i když se nacházíme uprostřed veškeré vřavy světa, což naše bytosti velmi výrazně uklidňuje. Naše vědomá pozornost se náhle rozšíří a všechno cítíme jako nové, rozsáhlejší a reálnější. Čím více zažíváme energie E Mao Mao, tím hlubší klid a pokoj cítíme.
Když zažíváme silné ponoření se do energií E Mao Mao, můžeme se cítit téměř paralyzováni potřebou být absolutně tiší. Jsme náhle vytaženi z čehokoli, co se děje ve vnějším světě kolem nás do úplně jiné reality. Když se to stane, jediné, co můžeme udělat, je lehnout si, napojit se na energie E Mao Mao a zcela s nimi splynout.
Je zde cítit velmi hluboká láska, která nás objímá, s pocitem, že je nám dobře. Tento proces ponoření se do E Mao Mao nás také projasňuje a léčí z účinků vln šoků kolem nás způsobených pokračujícím hroucením se duality do sebe. E Mao Mao naplňuje všechny Buňky naší bytosti energiemi Nové Reality. A i když se vrátíme do světa a dáme se znovu do práce, energie ze Za závojem závoje nás úplně neopustí.
Občas, zvláště když jsme velmi silně naplněni energiemi E Mao Mao, se může svět duality zdát velmi vzdálený, jako vrstva, která je velmi velmi daleko. A přestože mohou nastat události, které se nás snaží vtáhnout zpět do duality, víme, kdo jsme a kde jsme; víme, kam jdeme a víme, co dělat. Jsme stabilizačními perutěmi míru a lásky světa a můžeme vyzařovat toto vědění, že VŠECHNO JE DOBRÉ, abychom pomohli učinit přechod ze starého světa duality tak hladkým, jak je jen možné.
Tato ponoření se do E Mao Mao nás berou na naprosto novou, nekonečně rozsáhlejší úroveň vědomí. Když se to stane, můžeme jasně cítit Novou Realitu. Jsme naplněni obnovenou energií a nadšením z toho, že můžeme manifestovat Novou Realitu. To nám umožňuje dělat věci, které jsme chtěli dělat už dlouho. Spouští to kvantové průlomy na nesčetných úrovních. E Mao Mao nám pomáhá rodit Novou Realitu do rozšířeného TADY A TEĎ s radostnou inspirací a tvořivostí. A energie E Mao Mao jsou v rozpouštění duality mimořádně účinné....
Udělat si přehled našeho systému reality, zopakovat si ho
Systémy reality, jako jsou šablony duality a Jednoty, jsou tapisériemi. Zaplétáme do nich vlákna svých bytosti, abychom je oživili. Všichni jako jeden, naše vlákna obraz jednak tvoří a jednak ho drží pohromadě. Kdyby nebylo našich vláken, tapisérie, tapeta by neexistovala. To samé platí o systému reality; naše víra je jeho zdrojem potravy. My sloužíme jako jeho jídlo a jeho životní síla.
Tady máme fotografii Roztržené tapety duality. Je to obrázek, který jsme dlouho vídali. Nedává žádný pocit novoty nebo inspirace, ale je nám známý, což pro některé znamená pohodlí. Pro jiné je jen roztržený a nudný, s žádnou energií.
Roztržená tapeta duality
Vlákna našich bytostí se vplétají do Tapisérie duality velmi dlouho. Udržujeme dualitu při životě, i její vzory a víru nedotčené. Až do nedávna, tj. … Když někteří z nás zjistili, že už nechceme žít v systému reality duality. Už jsme dál nechtěli držet pohromadě tkanivo roztržené Tapisérie duality.
Cítili jsme volání divukrásné Nové Reality, která čekala na to, až bude zrozena na fyzické Zemi. Je cítit nádherně živě, pulzuje čerstvou novotou, zářivé barvy a láska větší, než si umíme představit.
Tehdy začneme opatrně vytahovat vlákna našich bytostí z Tapisérie duality. Někteří z nás to začali dělat před mnoha lety, zatímco ostatní to právě začali dělat teď. Ale váhu má to, že stále větší počet z nás stále vytahuje vlákna svých bytostí z Tapisérie duality a to má výrazný účinek.

Jak vymotáváme vlákna našich bytostí z Tapisérie duality, vytváří to obrovskou změnu v samotné dualitě. Nejen že staré obrázky začínají být k nerozpoznání, "Byly to hory nebo žirafy nebo konvičky na čaj? Nemůžu si vzpomenout, co to bývalo." Ale co je nejdůležitější, jak jsou vlákna našich bytostí vytahována, uvolňuje se celá matice, osnova, duality, až nakonec nebude schopna držet pohromadě!
Jak stále větší množství z nás vytahuje svá vlákna, svou energii, víru a zaměření z Tapisérie duality, ta se ještě více rozplétá. Brzy tu nebude dost vláken na místech, která ji drží pohromadě, a Tapisérie se přirozeně zhroutí.
Jak vytahujeme vlákna svých bytostí z Tapisérie duality, nedáváme je jen někam stranou. Místo toho je opatrně vetkáváme do nové Tapisérie Jednoty, svaté tkaniny Nové Reality.

Nádherná Tapisérie Nové Reality


Když tak činíme, tvoříme Nový Opravdový Svět, který chceme obývat. Vytváříme Opravdové Životy vprostřed umírajícího světa duality. Spojujeme se jako Jedna Bytost a používáme přitom všechna ta vlákna živých barev, která máme - ta, která jsme si po velmi dlouhou dobu šetřili na něco opravdu zvláštního. A tak vetkáváme Systém Nové Reality do fyzické Země.

An je nová realita


Energie AN - symbolizovaná Sluncem a Měsícem jako Jedna Bytost, je stále silnější a živější, jak stále více lidí cítí její rezonanci. To proto, že AN je zjevením Nové Reality.
I když energie AN byly na planetě dlouho, byly tu tehdy jen proto, aby zasely určité vybrané civilizace jako starověký Egypt, Inky v Peru a Druidy v Anglii, aby tyto civilizace mohly vytvářet památníky, které měly složit jako kameny dotyku upomínek v dobách, kdy tak mnoho lidí mělo zapomenout na svůj opravdový původ. Tento vliv AN je jedním z důvodů, proč mají staré chrámy v Peru, Egyptě, Turecku a např. Rapa Nui tolik silných podobností v kamenném zdivu, v opracování kamene.
AN také zasadila semínka upomínek všude po planetě, zvláště ve formě textilních látek a keramiky, které obsahovaly Klíče AN pro budoucnost, zakódované v jejich zdobení a zvláštní kombinaci živých barev. Tato zakódování AN byla zázračně zachována při životě v mnoha "kapsách" planety, i když existovalo mnoho tlaků na tato neposkvrněná společenství, aby se přizpůsobila modernímu světu a opustila své staré způsoby.
Poté, co tato semínka upomínek byla zaseta po celém světě, byla energie AN vymazána z pozemské historie a zmizela z našeho vědomého věděni. Pouze v tomto životě je upomínka AN, která byla dlouho uložena v naší buněčné paměťové bance, aktivována.
Dnes, během posledních dní duality, se energie AN vrátila, jen je tentokrát na naprosto jiné úrovni. Není tu, aby sela semínka pro budoucnost, jako dříve. Čas pro to, aby semínka AN rostla, je Tady a Teď. Jak semínka AN rostou v našich srdcích, rostou také v zemi fyzické Země.
Lidé po celém světě, kteří se znovu spojili se svou Opravdovostí, Pravdou, nosí tato semínka AN v paměťové bance svých buněk. Jako Opravdoví Jedinci Rodiny AN, zajišťujeme pro tato semínka Nové Reality úrodnou půdu, aby mohla kvést. A Nový Svět bude zrozen skrze nás!
Energie AN je rezonancí našeho Opravdového Domova. Je nám šitá přesně na míru. Je hluboce osobní, nadmíru milující a soucitná. AN je Nová Realita!
Přehled roku 2016
Rok 2016 bude nadmíru intenzivním rokem, kdy o naši pozornost budou bojovat mocné, vzájemně si konkurující reality. Jedním z našich primárních úkolu bude tento rok zasadit a vyživovat Semínka Nové Reality vprostřed rostoucího zmatku. Přesto vidíme, že ze zmatku demise duality vyrůstá pravý soucit, hlubší láska a povýšená Jednota. Zmatek je vlastně urychlovačem a spouštěčem růstu Semínek Pravdy.
Začátek tohoto roku je jako brána startu. Je zde vlna energie pohybující se vpřed, okamžitě jakmile vstoupíme do Nového Roku. Ať už jsme připraveni nebo ne.....JDĚTE! Je to zapnuté! Udělejte to!!
Rok 2016 nám přináší mnohačetné možnosti pro obrovské změny, vnitřní i vnější. To nás naplňuje ohromným nadšením, i když nejsme schopni s určitostí říct, proč jsme tak nadšení, ale nadšení je opravdové. Tento rok je plný překvapení na nesčetných úrovních. Ano, bude více šokujících událostí, jak se dualita bude snažit udržet si kontrolu. Navíc stále více povykují bezhlaví ignoranti, vypuštění nízkými demagogy. Budeme se s tím muset vypořádat dříve, než to příliš převládne. Ale mezi překvapení roku patří také naplnění našich Nejdivočejších snů, které se mohou zhmotnit tak jednoduše a ladně, že budeme ohromeni, jak je to jednoduché, když proud teče a my jsme ve Správném Čase na Správném Místě.
Nezáleží na tom, jak se rok sám odehraje, rok 2016 nám opakovaně ukáže, že nyní musíme plně žít svou pravdu; už nemáme jinou možnost. Když se budeme snažit dělat kompromisy o tom, o čem ve svém Srdci Srdcí víme, že je pravda, bude nám špatně, budeme zaseknuti nebo očividně oslabeni.
Toto je rok, kdy se ti, co se zdají ovládat planetu, budou snažit nám utáhnout oprátku, aby nám odebrali mnoho z našich svobod. Tento pokus o uchopení moci vlastně způsobí to, že více lidí si uvědomí, o co opravdu jde. Po celý rok se budou dít stále více zřejmé pokusy odebrat nám naše svobody. Některé země už postavily mimo zákon používání solární energie nebo právo žít mimo rozvodnou síť. Začalo to být tak absurdní, že Spojené Státy se dokonce snaží přijmout zákon proti domácí výrobě mýdla! Ale tak nějak paradoxně, vprostřed tohoto stále zřejmějšího uchopení moci silami duality vlastně získáváme nekonečně opravdovější, mocnější, všezahrnující SVOBODU než, jakou jsme kdy měli!
Toto bude rok, kdy se kdykoli může stát cokoli. Nikdy dříve naše kolektivní vědomí nestálo před větší výzvou, díky všem těm hlubokým změnám, které se dějí. Může to být jeden z těch roků, kdy se budeme potřebovat jako druh hluboce a jasně podívat, abychom viděli, kam jdeme a co můžeme udělat, abychom přivedli věci do větší rovnováhy. Nová Realita nakonec byla ukotvena na fyzické Zemi; Je tady. A my jsme nyní došli k času, kdy se ve všem jedná o to žít to, co víme, že je pravda.
Rok 2016 bude obsahovat mnoho výzev týkajících se našeho pocitu bezpečí a pohody - jak falešných, tak pravých. Je na nás, abychom rozlišili, které jsou pravé. Mnoho lidí je tak zamotáno ve sledování kolapsu duality, že nevidí Nový Svět, který se rodí, ale on se rodí. Je také na nás, abychom neustále rozpouštěli strach a znovu se vystřeďovali v Nové Realitě.
Po celý rok budou odpadávat závoje a přinášet daleko větší průhlednost skrytých agend a opravdových motivů těch, co jsou u vnější moci. Od té doby, co jsme byli zbaveni tolika iluzí, můžeme nyní jasně vidět hru sil. Mnohé z našich smyslů se převrátilo vzhůru nohama a velmi rozšířilo. Už nevěříme tomu, čemu jsme byli naprogramováni věřit.
Zároveň tkaní naší Jedné Bytosti očividně posiluje a začíná být odolnější. To se děje ve velkém měřítku po celém světě, mezi námi všemi, kteří jsme opravdoví a praví, i s těmi, které nikdy ani nepotkáme nebo nepoznáme na osobní úrovni. To, co nás spojuje, splétá dohromady, je láska, soucit a opravdovost.
Naše Jedna Bytost je v těchto dnech Vysoce ostražitá a my se navzájem cítíme více než kdy dříve.
Slyšíme také pláč a volání naší Matky Země, Pachamamy, po ukončení rozvratů, dělení, min, široce rozšířeného ničení našeho vzduchu, vod, jídla a zvířat. Všechno to cítíme a činí nás to velmi citlivými ke všemu, co pokračuje, ať už je to skryté či ne. Rok 2016 bude Velkou Dobou Přenosu, jako žádná jiná.
Jsme vprostřed tání - průlomu umírajícího paradigmatu duality. Útrapy toho, kdy se tento falešný klam zhroutí do sebe, jsou na nás někdy moc, na to, abychom je unesli, a tehdy jsme naplněni strachem, panikou a zmatkem. To se může stát každému z nás a je to jen symptom doby, ve které jsme. Musí nastat velké Ho´o Pono Pono, a my jsme ti, kteří mají Udělat Věci Správnými.
Je čas, abychom na sebe vzali zodpovědnost, kterou všichni jako obyvatelé Země neseme a převzali zodpovědnost za planetu a vyléčení lidstva jako Jedné Bytosti!
Tento rok nám přináší lavinu nových nápadů a nespoutané tvořivosti. Je zde ohromná řada skvělých myšlenek, které čekají na to, až je přijmeme. Ohromná tvořivá vlna, na které jsme se po několik minulých let vezli, bude dále jen sílit. Být tvořiví nám dává v tomto Novém Roce spoustu radosti, zvláště když projevujeme Novou Realitu na fyzické úrovni a s ostatními sloužíme Aktivní Jedné Bytosti, abychom vytvořili hluboké, strukturální změny, které jsou tak potřebné.
Roky 2016 a 2017 tvoří jednotku, i když jsou docela odlišné. Rok 2016 je doba, kdy ukončíme mnoho starých situací. Ukončíme mnoho stránek našich starých životů a způsobů bytí. V roce 2017 se nebudeme potýkat s tolika starými situacemi, protože budeme zaměřeni na žití a a rozšiřování Nového. Mnoho situací z těchto dvou roků, jak osobních tak na planetární úrovni, dosáhne kritického bodu, a pak budou pokračovat dál, dokud nedosáhnou rozřešení v roce 2018, ať už tak či onak. V té době bude jasné, jestli budeme schopni převrátit na této planetě systémy reality nebo ne.
Klíč, jak úspěšně proplout rokem 2016 je zůstat ve stavu Ve Správnou Dobu na Správném Místě.Abychom na to vždy pamatovali, jsme Tiší Pozorovatelé daleko za říšemi pozemského dramatu, zatímco vstřebáváme rezonanci Opravdovosti a Lásky Čistého Srdce. Vědět, bez ohledu na jakékoli vnější zdání, že VŠECHNO JE DOBRÉ.
Všechno, co obývá Novou Realitu má přirozenou ochranu, která nám pomáhá zůstat vyladění, uzemnění a jasní v dobách turbulencí. Pokaždé, když se část starého zhroutí a stará mapa vybledne, vědomí lidí na planetě se rozšíří, a přitom se odkryje a posílí větší část Nové Krajiny.
Rok 2016 je rokem dvou silných spodních proudů, z různých systémů realit, které se snaží o naši pozornost. Je to rok, který nás tlačí až k našim hranicím a klade před nás výzvy až do morku kostí. Rok velké vřavy a šokujících událostí. Rok, ve kterém buď ukážeme utrpení lidstva záda nebo vstoupíme dovnitř a zahalíme je do křídel naší Lásky. Rok plný kvantových průlomů, na které jsme čekali. Rok, ve kterém můžeme uprostřed hroutícího se světa duality zhmotnit své Nejdivočejší Sny. Rok, ve kterém se řada starých cest zhroutí pod našima nohama. Rok, ve kterém naše bytosti naplní Nové a Pravdivé.
Je to rok, ve kterém si buď vybereme, že budeme odháknuti z duality nebo z ní budeme odháknuti násilím. Rok, ve kterém osídlujeme Novou Realitu jako nikdy předtím. Rok, ve kterém se zázraky stanou běžnou věcí. Rok ve kterém jedeme na obrovské tvořivé vlně a přitom cestujeme po cestě osvícené nekonečnou řadou Zelených Světel. Rok, ve kterém se prohloubí naše láska a rozšíří se daleko za hranice toho, o čem jsme si mysleli, že je možné. Rok, ve kterém zjistíme, že není jiné volby než žít svou Pravdu.
TEĎ NEBO NIKDY! ŠŤASTNÝ OPRAVDOVÝ ROK!
Vítejte v roce 2016!!!
S opravdovou PRAVOU LÁSKOU AN,
Solara
S milující vděčností za skvělé příspěvky:
Denise, Emanáku, Inger, Liubovi, Michaeli, Nion, Sanan, Satreye
Solara
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Denní světlo je zde, ale dokud nerozhrneš záclony, zůstaneš ve tmě.

4. března 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Kolik času a energie se promarní, protože si nenajdeš čas a neobtěžuješ se, aby ses ztišil a počkal na Mne! To je tajemství řešení každé situace. Proč si toto ztišení nevyzkoušet v praxi, abys poznal, jak funguje? Dokud něco nevyzkoušíš a neprověříš, zůstává to teorií. Tento život je velmi reálný, velmi praktický, život činů. Není na něm nic teoretického, ale je na tobě, abys pro to něco udělal, abys vyzkoušel, že tomu tak je. Denní světlo je zde, ale dokud nerozhrneš záclony, zůstaneš ve tmě. Voda je ve vodovodu, ale dokud neotočíš kohoutkem a nenecháš ji téci, zůstane v klidu. Jídlo může ležet před tebou na talíři, ale dokud je nevezmeš do úst a nesníš, nic z něj nebudeš mít. Tak se měj k činu, a to hned.

TZOLKIN 3.3.2016 2 LAMAT kin 28

3. března 2016 v 21:16 Mayský Kalendář na každý den


Lamat - Hvězda - Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace Vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, pokora
Ka (2) násobí hojnost a pozitivní růst, který dnes Lamat přináší. To dává silnou podporu všemu, co se dnes budete snažit dělat, ať už je to jednoduché nakupování, rychlé a efektivní pochůzky nebo tak náročné, jako přijít na to nejlepší nastavení vašeho investičního portfolia. Ale nepřehánějte to nebo se stanete příliš ambiciózní, mějte na paměti, že stejně snadno, jak můžete násobit dnešní Světelnou energetiku, můžete stejně lehce spadnout do nerozhodnosti, pokud máte příliš mnoho cílů nebo zodpovědnosti.
Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky Posvátného Času na Zemi a narodili se v této energii, mívají zpravidla šťastný osud - ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti; výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
LAMAT představuje nekonečný cyklus ve světě rostlin. Glyf LAMAT Mayové spojují s Venuší, která se objevuje jako Večernice, večer zmizí a ráno jí můžeme spatřit na obloze jako Jitřenku. Venuše je jako Bohyně Gaia, které umírá v zimním období a znovu se rodí na jaře.
***
Vítejte, jsem Lamat, Strážce Hvězdné Brány. Dnes jsme zde, abychom se podívali, jak můžete rozšířit své Vědomí. Pojďme se podívat na Tón 2 z hlediska polarity. I když ve vaší sféře najdete opak ke všemu - vysoký/krátký, starý/mladý, černý/bílý, mír/nepokoj…… tuto polaritu v mnoha jiných sférách nebo dimenzích nenajdete, protože tam nemá své místo.
Na Zemi byla polarita vytvořena jako experiment. Mnozí z vás jste na úrovni duše před inkarnací požádali o možnost zažít nelásku a temnotu. Společnými silami byla společně stvořena a navržena Země. Nebudeme dnes o tom hovořit, ale pokud se chcete dozvědět více o stvoření Země, požádejte mě a můžete projít Bránou pro získání většího pochopení dynamiky této nádherné příležitosti, kterou nazýváme život.
Jedinečným aspektem tohoto dne Lamat 2 v kalendáři Tzolkin je, že si každý vybere jednu nebo více polarit, možná pro změnu chování nebo zažít něco na krátkou chvíli, místo toho plného procházení celou zkušeností. Možná, že často pomlouváte. Můžete vejít do Hvězdné Brány a zažít zkušenost ne-pomlouvání nebo získat vhled do chování, které byste chtěli přemoci. Možná jste nikdy nebyli opilí a chtěli byste zažít pocit opilosti a kocoviny bez požití alkoholu.
Kdykoliv se rozhodnete mít zkušenost s Hvězdnou Bránou, požádejte vaše Průvodce, aby s vámi po celou dobu zůstávali, takže neztratíte zaměření, ani sebe. Kdykoliv můžete každou zkušenost zastavit a vrátit se zpět. Jaký dar, když si vyberete opilost a jste schopni ji ihned zastavit!
Na jakou polaritu byste se chtěli zaměřit dnes? Věřte, že váš systém přesvědčení omezuje (neomezuje) schopnost projít Bránou. Některé zkušenosti prochází Hvězdnou Bránou jako fyzická událost. Znamená to vlastně projít skrz a vědět, že jste v jiném čase a na jiném místě.
Některé vás přepraví do mimozemské sféry do vesmírných lodí nebo na jiné planety.
V některých nezažijete nic. Mnozí zažijí pocit klidu a míru. Někteří získají odpověď na otázku, řešení problému nebo hlubší porozumění otázce, která je pro ně důležitá. Tyto Hvězdné Brány najdete v přírodě, obecně v oblastech spirituální činnosti, kde se pořádají slavnostní obřady nové i starověké.
Utište vnitřní i vnější mysl. Máte-li potíže zklidnit svou mysl od neustálého klábosení a rozptylování, sdělte svému levému mozku, aby po celou dobu odpočíval. Tím zastavíte analýzu. Řekněte svému tělu, že je v bezpečí a nastavte tělo na teplotu, která je dokonale pohodlná, takže vás to nebude rozptylovat. Dejte vědět svým uším, aby se po dobu celého zážitku uzavřely. Uložte své tělo do pozice, která je pro něj pohodlná a v perfektní rovnováze.
Zavřete oči a představte si před sebou vchod. Jakmile se postavíte před tento portál, uveďte svůj záměr pro vstup do Hvězdné Brány. Po té, co jste jej vyslovili, požádejte Strážce Brány o povolení ke vstupu. Před vstupem požádejte své Průvodce, aby byli neustále s vámi, chránili vás a umožnili vám mít příjemný a kouzelný zážitek.
V tomto okamžiku učiňte prohlášení, že se plně navrátíte do tohoto času a prostoru během příštích ______ minut pozemského času. Nyní jste připraveni. Odpočívejte a vydejte se ke vchodu. Nechte svou mysl bloudit, všimněte si, kde jste. Je více než pravděpodobné, že zažijete všechno, co jste si přáli i když to nebude přesně takové, jako jste si mysleli. Můžete požádat o přechod na různá místa pro další zkušenosti nebo získat informaci či vědomosti, které hledáte.
Hlavní věc, kterou si zapamatujte je, že před plným zážitkem, který si přejete, musíte bojovat se všemi strachy a obavami, které se mohou vkrádat. Vězte, že jste v bezpečí, požádejte své Průvodce, ať jsou stále s vámi a pak můžete zažívat své zážitky. Může být obtížné se vrátit, když vám vypršel čas. Můžete se ocitnout na místě plném bezpodmínečné Lásky a skvělé pohody. Věřte, že vrátit se můžete kdykoliv. Vracejte se na své původní místo pomalu a jemně, protože jste vynaložili mnoho energie a možná prošli nějakou fyzickou změnou. Nezapomeňte vypít během 24 hodin několik sklenic vody!
Často je obtížné pustit se do zážitku přes Hvězdnou Bránu. Mějte trpělivost, pokračujte v praxi a časem budete rozumět. Mnoho z filmů jako je Alenka v Říši Divů, Star Trek, Čaroděj ze země Oz, Harry Potter, Pán Prstenů, jsou zkušenosti spisovatelů a filmařů při jejich chvílích ticha. Buďte ujištěni, že časem budete mít tyto zážitky "mimo tělo", stejně tak.
2. POLARITNÍ TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří Iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s Energií DRUHÉHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Glyf stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.
Copyright © MAYSKÁ POSELSTVÍ lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Posun Gaii - naše frekvence musí odpovídat nové platformě

3. března 2016 v 20:47 Mayský Kalendář na každý den


Milování,
svět zažívá dramatické posuny, jak se postupně naplňují nové úrovně svobody, radosti a síly alias Universální sen, který se skládá z mnoha kolektivních snů. Je krásné dívat se, jak staré paradigma mizí ve Světle Vzestupu. Můžeme po celé planetě sledovat zázračné proměny lidí, kteří se vědomě účastní tohoto požehnaného procesu. Probuzené Kolektivní Vědomí čeká na vnější události čím dál více. Závoje nejsou podporovány a pro ty, kteří se pro ně rozhodnou, je stále poskytováno zrcadlo vyšších úrovní. Březen bude ve znamení vesmírné dynamiky pro další ztělesnění Návratu Krista, jehož frekvenci Gatekeepers konkretizují, jak postupně vytahujeme Zemi z galaktické karantény. Vysoký Světelný kvocient je v souladu s naším účelem zde a s dalším rozšířením několik dní kolem Jarní Brány.
Obě skupiny, probuzení/neprobuzení, se zúčastní silné externí energetiky, až se opřeme do Jarní Rovnodennosti. Sluneční aktivita naráží na fyzické tělo, jak inhalujeme Inteligenci Stvořitele. Buďme soustředění na vytváření nových práv v naší společné kolektivní realitě v blaženém odevzdání se Božské vůli. Zvykli jsme si, že změny používáme jako kompas co teď a co dál a přiznávám ne pro každého je to taková zábava. Mám pocity neuvěřitelnosti, mé srdce je každým okamžikem držitelem silné Lásky. Měli bychom si být jasně vědomi své multidimenzionality stejně, jako si uvědomujeme a vybíráme, v jaké multidimenzionální realitě chceme žít.
Kosmický spouštěcí mechanizmus od 12. 3. přinese aktivitu změn spolu s treceniem Ahau (15.3.) V mayské kosmologii je to nejposvátnější energie interpretující Osvícení spojené s Kolektivním Vědomím, podvědomím a spolu-tvořením. Ahau je Světelný pramen Vesmíru, který osvěcuje všechno a všechny. Energie mohou vyžadovat detoxikaci, očistit tělo od chemikálií, nízko-vibračních potravin, stejně jako nefunkčních kódů přesvědčení spolu s bořením Kolektivní Iluze.
Rekalibrace mise: Wayshowers se v polovině února vzdálili do soukromí. Pro mě osobně to znamenalo nadechnout se s otázkou, jak v tomto čase poskytovat každodenní výklady galaktických energií a přitom ctít svou vlastní transformaci, potřebu ticha a mlčení (proto na blogu predikce na celých 13 dnů) a na jak dlouho se můžeme odmlčet, protože tyto okamžiky znamenají vždy něco nového - změny a především jde vždy o silnější připojení ke Zdroji. Budeme pracovat s nově probuzenými, nebo to budou učitelé, kteří stojí na místě? Mé vyšší úrovně mně pomohly s aktualizací servisní práce. Pokračuji v poskytování soukromých sezení s rozšířením na osobní konzultace v Kladně, kde aktuálně jsem, jako podporu hlavně pro nováčky. Měli bychom také vytvářet silné jádro komunity. V 2010/2011 jsme měli mnohem více času hrát si s vlastním probuzením, zatímco 2016/2017 vyrovnávací paměť (zarovnání se Zdrojem) vyžaduje vyšší rychlost.
Musíme si uvědomit, že energie se pohybuje v dynamickém toku dopředu a nikdy ne dozadu. Pokud máte pocit, že dokola přehráváte minulost, znamená to, že používáte energii starého paradigma minulosti. Můžete se kdykoliv rozhodnout žít v okamžiku přítomnosti, ale to vyžaduje transformaci - což je cesta Vzestupu. Musíte vystoupit ze starého paradigma a udělat krok " nahoru ". Výzvy, se kterými se mnozí z vás potýkají, jsou opakováním minulosti. Vesmír se nikdy nepohybuje dozadu. V každém okamžiku můžete udělat volbu, že buď budete opakovat staré volby ze strachu a jistoty nebo můžete plně rozpoznat tento vzorec s cílem vytvořit energii, která odpovídá vyšším dimenzionálním strukturám. Je to o cvičení nadhledu a být pozorovatelem, což vám umožní rozvinout celou řadu nových možností a vybírat si 24/7 to, co vám přinese radost a to znamená pustit se strachu a jistot. V tomto bodu si uvědomíte, že jste mocným Tvůrcem své vlastní reality. Nemůžeme dál žít v blažené nevědomosti a pokud nechcete opakovat pády, musíte vystoupit z komfortní zóny a vytvářet úplně jinou realitu. Neexistují rychlá řešení, ale každým okamžikem budete cítit stále větší úlevu. Všechno, co vám stojí v cestě jsou strachy.
Chcete-li se mnou pracovat a jste připraveni na osobní transformaci, zvažte osobní konzultaci nebo si již v tomto týdnu budete moci objednat 30 denní podporující program intenzivní alchymie pro přeformátování nefunkčních kódů přesvědčení, kde se budeme učit, jak vymazat podvědomí od strachů, nesmyslů, nedostatku a nouze. Můžeme to nazvat intuitivním tréninkem, kde společně zkoumáme možnosti životní cesty.
Od dubna připravuji workshop transformativní arteterapie. Výtvarné umění aktivuje pravou hemisféru, perfektně pracuje s nevědomím a usnadňuje jakoukoliv tvořivost. Některí terapie sice pracují s příběhy, dekonstrukcí minulosti a dosavadním životem, nicméně si musíme plně uvědomit a už plně uvěřit, že realitu můžeme měnit doslova lusknutím prstů, v jednom okamžiku vystoupit z opakujících se karmických cyklů, pokud nepopíráte svůj vlastní Vzestup, nejste nevěří Tomáš a přijmete kód přesvědčení, že jste Zdroj - Stvořitel. Uzdravením minulosti uzdravujeme budoucnost. Mým stylem je přímočará práce. Věřte, že není nic tak vzrušující jako pustit se strachů, iluzí a demonstrovat svou skutečnou přirozenost. Životní styl jako Wayshower mně umožnil velké množství zkušeností, které jsou hluboké.
Jsme tak blízko další brilantní fáze. Prosím neztraťte se v nových světelných frekvencích, je to čas být za jedno s novým Světlem, naslouchat mu, stejně jako sobě. Vytvářejte s ním elegantní a silný vztah, to je místo, kde se rozpouští utrpení, iluze a vytváří uzdravení v masovém měřítku. Podívejte se zpět na váš pokrok. Dostávám od vás zprávy z mnoha časových pásem naší milované planety, Mayské Zprávy jsou k dispozici nyní každý den krátce po půlnoci SEČ. Mnoho Požehnání všem, kteří jdou v tomto procesu a ztělesňují čistou uzemněnou zkušenost Inteligence Srdce, Světla a Lásky. Mnoho Lásky vám všem.
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www. mayskykalendar.blogspot.com

Děkuji vám s vděčností za podporu této práce.

Kryon - Komunikace s Duchem

3. března 2016 v 8:00 Aktuální Informační chaneling

Tento živý channeling byl přijat v Boulderu, Colorado, 10. ledna 2016

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Někteří stále říkají, že channeling je něco divného. Nezapadá do toho, o čem vás učili, že by to mohla být pravda. Proto si to žádá odpověď na otázku: "Co je to pravda a co je skutečné?"
Já jsem magnetický mistr. Setkal jsem se s mým partnerem na této planetě skrze jeho svobodnou volbu před 26 lety. Mnohokrát vám vyprávěl příběh o tom, jak jsme se setkali a o jeho neochotě uvěřit, že jsem skutečný. Možná vám i vyprávěl, jak byl sám ve tmě, když poprvé usedl na židli a řekl: "Jestli jsi tady, ukaž se mi!" V té chvíli byly jeho výraz, mozek, srdce a šišinka synchronizovány a žádaly o znamení. Ten inženýr nebyl věřící, ale dal najevo zájem "vědět".
Tím mi dal svolení přijít do jeho vnímání, ale to, co dostal, nečekal. Protože když "seděl na židli", plakal. Zaplavily ho emoce, po tvářích mu tekly slzy a on okamžitě vyskočil ze židle! Měl zlost! Nelíbilo se mu to! "To byla nějaká forma ovládání," řekl. Nechtěl cítit emoce, ale muselo to tak být. Proto to dělal znovu a znovu, a důvod je ten, že ten inženýr, ten pseudovědec v něm, obdržel vztah příčiny a následku, který neuměl vysvětlit - proto to udělal znovu. Bylo to beze slov, bez poselství nebo rady, jen emoce. Drazí, tehdy jeho srdce zahořelo a spojil se s tím, co byla jeho skutečná osobnost. A my jsme byli schopní vystoupit z jeho hlavy a podívat se na jeho srdce. Trvalo mu roky, než pochopil, co se stalo a byl s tím spokojený, a nakonec si uvědomil, že se o to má podělit s vámi.
Můj partner říká lidem, že "Bůh je větší", než cokoli, co ho kdy učili. Začal používat výrazy jako: "Bůh je skutečný Mistr fyziky." Uvědomil si, že čím víc se dozvíte o vědě, tím víc se dozvíte o Stvořiteli, a že neexistuje rozdělení mezi fyzikou a spiritualitou. Jsou to muži a ženy, s jejich svobodnou volbou a logikou, kdo si volí oddělit se od majestátu Boha.
A tak jste zde a zkoumáte, co by mohlo být pravda a realita. Ti, kteří poslouchají, buď věří, nebo ne, že toto je skutečné poselství a stále mají podezření ohledně toho, kdo jsem. Co když jsem vaší částí? Co když to "vy" [sami] sedící zde, co je větší, než vám bylo řečeno? Vaše předpojatost směrem k jednotlivosti vám říká, že musím být nějakou zvláštní entitou, vzdálenou a možná divnou. Někteří mě chtějí povolat, dát mi kůži a křídla, jméno, udělat ze mne nějakého anděla a jedince. Já jsem "jedna věc", protože věříte, že vy jste "jedna věc", i když ve skutečnosti nejste - stěží. Kdybyste mohli vidět esenci toho, čemu říkáte "vaše duše", uvědomili byste si, že je mnoho VY (mnohá vaše já), protože Bůh není individualita. To, čemu říkáte Bůh, není "jedna věc". To, co vnímáte jako tvořivý zdroj, není jednotlivé a "jedna věc". Je to jakási polévka božské energie a laskavé lásky v kvantovém systému, kterou nelze ani spočítat ani blíže určit. Je to esence toho všeho a zahrnuje to také vás! Vaším problémem je 3D přesvědčení, že jste jednotliví.
Ráno se probudíte, pohlédnete do zrcadla a vidíte jeden obličej, který vidíte všechny ty roky, a to je vtip. Je to omezený dimenzionální trik. Jste mnohem větší než to! Ale kvůli této zkoušce, drazí, a kvůli tomuto planetárnímu experimentu to tak musí být. I když je zde tento 3D závoj, mnozí z vás začínají vidět větší pravdu. Čím větší je přicházející pravda, tím je laskavější a krásnější. Nikdy jsem vám nepředal žádné poselství, které by bylo jiné než blahopřejné - nádherné poselství lásky k vám za to, co na planetě děláte - za to, kde jste, čím jste se stali a odkud jste přišli.
Nikdy jsem vám nepředal žádné soudící poselství, ani neřekl, že musíte být někým jiným nebo někde být. Řekl jsem, že se svobodnou volbou je zde pro vás dostupná nádherná, ezoterická bedna s nástroji, která změní váš život, pokud ji otevřete. Mohl bych začít jmenovat nástroje, o kterých mluvíme už léta, ale tím největším z nich je schopnost cítit lásku, schopnost krotit svůj hněv; schopnost změnit to, čemu říkáte lidská přirozenost; schopnost léčit sebe sama a schopnost zůstat na této planetě déle, v tomto životě tj. nad předpokládaný čas.
Během posledních dvou dnů jste slyšeli vědce, který vám sdělil věci, o kterých vás učíme už léta. Před léty jsme vám řekli, že vaše klimatické změny jsou cyklické. Řekli jsme, že oteplení předchází ochlazení ve známých cyklech a dnes jste slyšeli, co o tom říká věda. Řekli jsme, že jste nezpůsobili změny proudů, a teď jste slyšeli vědu tvrdící totéž [odkazuje se na prezentaci vědce Gregga Bradena, který vystoupil dříve toho dne]. Studium vědy za tím vším je jednoduše studiem systémů od tvořivého zdroje [Boha].
Ty cykly byly vytvořeny z určitého důvodu a úvahy skryté za cykly této planety, vašeho života, biologie a ekonomik, jsou zde jako součást obnovitelné skupiny systémů planetárního života a zdraví. Jsou to cykly, které můžete změřit a předpovědět, takže je můžete sledovat a být se změnami v pohodě.Můžete si to uvědomit a říci: "Tady to znovu přichází," a potom se můžete připravit nebo si s tím dělat, co se vám zlíbí. Potom ty změny nejsou šokem, nejsou žádným překvapením a my jsme vám to řekli již dříve.
Ale v tomto případě zde sedíte v energii, která je nová - tam, kde jste ji nikdy dříve nezažili, nikdy. Civilizace, kterou nazýváte Země, je připravená na pokraji změny, ale nestane se to okamžitě. Části vaší společnosti s tím pracují již 50 let. Rozložení energetického posunu a cyklů zabírá desítky let.Není to "zčista jasna", jak říkáte, a mnozí z vás jsou po velmi dlouhou dobu zapojení v tom, co nazýváme planetární duchovní probuzení. Je to jako jakási předzvěst hlavní události. Už před 50 lety to existovalo coby potenciál, ale teď se to projevuje.
Bůh je uvnitř! Vy jste Bůh a součást toho systému. Tuto nádhernou informaci vám říkáme od samého začátku. Není nádherné vědět, že neexistuje entita na obloze, která vás bude soudit? Naopak, život je součástí milujícího scénáře, který jste si vy sami nastavili a stvořili sami pro sebe. Ten systém je laskavý a bude takový i nadále, ale něco se děje. Víte, začíná se posouvat planetární energie, která vám dovoluje více si tyto věci uvědomovat, což jste se učili tento víkend, komunikace z opačné strany závoje se také začíná posouvat ve své metodologii.
Vědomí začíná růst
Dnes ráno jsme vám v krátkém channelingu dali příklad, jak rodiče přistupují k osmiletému dítěti a jak k 19letému. Bylo vám to předáno, abyste si uvědomili, že stejně jako se vaše vědomí přesouvá od dítěte k mladému dospělému, má stejné potenciály i lidská přirozenost. Poselství od tvořivého zdroje lidstvu, zejména skrze staré duše, začíná vypadat jinak, vnímáte ho jinak a stává se pokročilejším. Pro někoho to je strašidelné, protože to představuje změnu. (Pozn. překl.: Ve zmíněném krátkém channelingu šlo v podstatě o to, že 8letému dítěti ještě říkáte, na co si má dávat pozor, co smí a co nesmí, v kolik má být doma. Vytvoříte mu celou řadu pravidel, aby se naučil, jak to chodí, jak respektovat druhé, jak se chovat správně, ale také jak se stát samostatnější. Mohlo by se zdát, že jste na něj přísní, ale je to vše pro to, aby měl později lepší život. Devatenáctiletému už nic z toho neříkáte. Takový už vlastně může mít práci a bydlet jinde. Vy ho milujete stále stejně, pokud ne ještě víc. Jste připraveni mu pomoci, ale respektujete právo na jeho život. Teď už je zodpovědný sám za sebe i za vše, co vytváří. A stejné je to i se vztahem Boha. Dosud jsme byli jako malé děti, ale nyní jsme pro něj dospělí. Už nám neříká, co a jak, ale jsme pro něj partneři a i když je připraven nám pomoci, ten základ musí vzejít od nás.)
Příklad a shrnutí
Před časem jsme vám dali radu týkající se komunikace s Duchem. Řekli jsme vám, že lidé a Duch [Bůh], komunikují s použitím odlišných časových modelů. Přijetí načasování mezi námi není stejné. V kvantovém stavu čas neexistuje. Je pro vás těžké si to představit, ale čas patří k vám. Není to naše realita. Náš čas je v kruhu. Jestli chcete náznak z vašeho světa, podívejte se na kvantové energie, které objevujete ohledně času, a uvidíte, že 3D pohled je velmi strnulý, omezený a oddělený. Ale jakmile vyjdete ze 3D, nevstoupíte do čtyř, pěti, šesti nebo sedmi D. Vstoupíte do všech! Za 4D se fyzika stává multidimenzionální. Nelze ji počítat jako pět, šest nebo sedm, protože potom byste stále počítali v lineárním systému. Byli byste stále ve třech [3D]. Ano, je to matoucí a proto je také ve 3D stále číslujete, i když neexistuje nic takového jako "pátá dimenze". Ale vám to pomáhá kvůli vašemu vnímání času a kroků.
Poselství od Ducha
Jestli toto chápete, pak si uvědomíte, proč musíte myslet odlišně, když někdo z vás dostane poselství od Ducha, které říká, že patříte do jiného města [jako příklad]. Přesuňte se tam a začnou se vám dít věci. Ale mnozí z vás vyskočí, všechno prodají a odstěhují se - a nic se nestane! Toto je shrnutí a my vám to řekli už mnohokrát. Můj partner to učí a používá tuto frázi: "Kdo ti řekl, že to máš udělat teď?" Duch odhaluje potenciály dlouho před tím, než se uvedou do pohybu ve vašem 3D. Tato poselství jsou pro vás průvodcem do budoucna. Vnímejte načasování a buďte moudří. Pohněte se až tehdy, když cítíte, že je to tak správné. Teď je to svobodná volba, ale s malým postrčením.Nebude to svobodná volba, když Duch řekne: "Vstaň a běž!" Proto, když obdržíte takové poselství, buďte obezřetní a pochopte, že jste obdrželi nádherné poselství, které pro vás představuje potenciálně více na jiném místě. Potom pochopte, rozhlédněte se kolem sebe a vnímejte načasování. Použijte to, co je vaší intuitivní silou, a nástroje, které odhalujete, abyste věděli kdy jít.
To bylo shrnutí toho, co jsme řekli v minulosti, ale je toho víc, moji drazí. Je toho mnohem víc, protože věci se začínají posouvat a měnit, a protože lidské bytosti myslí určitým způsobem a reagují určitým způsobem, a vy potřebujete vědět, co je v této energii jinak.
Když jste se učili číst, měli jste slabikář. Někteří z vás si na tu knihu vzpomínají, a když se neurony ve vašem těle propojily a spojily, a jazyk se stal vaším, rozeznali jste písmena a slova a začali jste číst. Slabikář byl nástrojem a pro vaše vědomí, v rámci vaší společnosti, fungoval. A teď se vás na něco zeptám - kde je ten slabikář dnes? Nosíte ho s sebou? A odpověď zní ne, samozřejmě, že ne. To protože všechno, co obsahoval, jste absorbovali do toho, čemu říkáte intelekt, buněčné znalosti a struktura. Nyní prostě čtete.
Vize, poselství a ezoterické dary
Chci, abyste to začali aplikovat na způsob, jakým s vámi pracuje Duch. Jak máme ukázat nevěřícímu něco, co je mimo to, co očekával? Běžně jsou to vize nebo sny. Potom má ta osoba svobodnou volbu se na to podívat nebo ne. Přeskočí jiskra zájmu.
Řekněme, že máte sen, nebo velice silný pocit týkající se něčeho. V tomto snu vám je ukázáno něco nového. Začnou se propojovat neurony a vy začínáte chápat, že na životě je něco víc, než co vás učili.Uvědomíte si, že právě máte silnou vizi! Pomalu si uvědomujete, že tyto věci jsou vám ukázány, aby vám pomohly. Myslíte si, že je to dar a oslavujete to. "Není ten Bůh velký? Podívej, dostávám pravidelná poselství." A pak to najednou skončí.
Když ezoterické dary odejdou, co lidé obvykle udělají? Odejdou do tmavé místnosti a řeknou:"Drahý Bože, co jsem udělal špatně? Skončilo to." První dojem je, že člověk selhal! Pomysleli jste někdy na to, že by to mohlo být jinak? V průběhu času a mnoha vizí a snů přijde spojení, které je trvalé. Nepotřebujete již žádné vize, protože teď jsou intuitivní a ve vašem nitru. Teď budete kráčet po planetě se znalostmi, které jste získali se slabikářem - vizemi! Co s nimi? Promovali jste. Takže vy, kteří se ptáte, zda jste to ztratili, podívejte se na to jinak - co když jste naopak promovali?
Vidíte, není to tak, jak si myslíte. Některé emocí a dřívější pocity, které vás sem přivedly a vy je milujete, se teď změnily. Kráčíte s Duchem jinak. Je ve vás! Znáte pravdu a už nepotřebujete ty zjednodušující věci, aby vás zavedly na místo euforie nebo zralého míru. Už nepotřebujete tu zjednodušující berličku, abyste získali intuitivní myšlenky. Naopak se od vás žádá, abyste je vytvářeli sami. O stejné pocity a emoce, které jste zažívali ve snu, je teď postaráno ve vašem nitru. Můžete to udělat vy sami. Je to vaše záležitost, protože jste součástí tvořivého zdroje, která postupuje do vyššího vědomí. Mohl bych to říci jasněji? A to je jen jedna věc.
Vše se neděje najednou
Jsou ještě i další věci, o kterých jsme nikdy nemluvili. Předpokládáte, že věci jsou lineární a jednotlivé, protože takové jsou věci kolem vás. Už jsme mluvili o bytí probuzenou duší. Drazí, pochopte, že je toho víc, než vám bylo o věcech mimo vaši realitu řečeno. Když vytvoříte spojení se svou duchovní podstatou, je to velice osobní. Jste součástí tvořivého zdroje a stáváte se bdělými a probuzenými pro jiné potenciály a neuvěřitelnou lásku osobního Boha. Uvědomíte si, že jste součástí všeho.
Uplynulý víkend obsahoval hluboké učení o cyklech [hovoří k účastníkům, kteří zažili výuku vědce Gregga Bradena]. Jestliže jste dávali pozor, viděli jste, že mnoho životních cyklů je unikátním příkladem toho, na co se díváte. Existují zemské cykly, osobní duchovní cykly, cykly počasí, ekonomické cykly a dokonce i osobní cykly vašeho života, založené na vaší zkušenosti. A přesto máte určitý dojem, že když se probudíte k Duchu, vše se náhle stane jedním. Drazí, tak to nefunguje.Otevření se ezoterickým energiím vyžaduje praxi a čas k rozvinutí moudrosti.
Mnoho duší je zarmouceno. "Drahý Duchu, já jsem tě našel! Vím, že jsi zde a cítím lásku! Jsem probuzený. Jsem probuzený. Jsem probuzený! Bůh je velký a já žiji svou pravdu. Děkuji ti, že mi dáváš tolik klidu ve mně a v mém životě. Ale proč se v mém těle dějí ty věci? Proč se nedokážu zbavit toho zvyku? Proč nedokážu získat práci, o které jsi říkal, že ji můžu mít? Věřím ti." Potom přichází zase ten lidský předsudek - znovu jdete do temné místnosti, když se nikdo nedívá, a říkáte: "Co jsem udělal špatně?"
Kolik trpělivosti máte s tímto procesem, drazí? Vše se děje tak, jak má, v rámci cyklů, které nastavujete během svého probouzení. Je to nádherný design - ve správný čas na správném místě, a kdybyste měli něco příliš brzy nebo příliš pozdě, ten systém by nemohl fungovat. Věděli jste, že je to pod vaší kontrolou, a že čím více rozumíte těmto vlnám a cyklům a jejich načasování ve vaší situaci, tím víc se můžete uvolnit a říci: "Děkuji ti, vím, že to přichází."?
Někteří v této místnosti čekají na vyléčení, o které prosili. My víme, kdo jste. Víte, že to přichází a přijde to vhodně, až bude ten správný čas? Dnes je v této místnosti osm lidí, kteří potřebují odložit návyk, aby žili déle. Vy víte, ke komu mluvím. Možná jste si řekli: "No, zkusil jsem to a nefunguje to." Možná je to spojeno se zvláštním načasováním. Vzali jste to v úvahu? Poslouchali jste dnes? Vzali jste v úvahu cykly svého života a uvědomili si, že jsou časy, kdy je pro vás vhodnější se změnit nebo kdy může být snazší udělat změnu? Chápete, proč je v astronomii a numerologii energie? To protože tyto věci kolem vás jsou vaší součástí a pomáhají vám s načasováním a cykly.
Před lety jsme vám řekli, že magnetická mřížka Země je součástí vašeho vědomí. Vaše věda vám ukázala, že reaguje na vaše vědomí a vy jste jí ovlivnění. Magnetická mřížka Slunce je součástí toho všeho [sluneční heliosféra] protože také ovlivňuje mřížku. To znamená, že solární systém je propojen s vámi a vaším vědomím. Není divu, že astrologie funguje. Přemýšleli jste o tom? Jsou zde cykly, na které byste se měli podívat! Opravdu jste prozkoumali tyto druhy věcí, abyste mohli pochopit, že by zde mohl být vhodnější čas, který je pro vaše léčení lepší?
Trpělivost s cykly
Někteří z vás se už tak dlouho snaží dostat dopředu a vypadnout z cyklu ne-hojnosti. Všimli jste si, že je těžké se v tom pohnout vpřed? Jedna věc se stane a zruší jinou. Takže se kvůli tomu trápíte a ono se to stane součástí scénáře strachu. Ještě to zhoršuje skutečnost, že jste nepochopili, že to přichází ve vlnách, takže jste znovu frustrováni. Strach vytváří odpojení od Ducha a to je pro vás obtížné.
Drazí, ne vše přichází naráz. Jedna z věcí, které musíte pochopit, je to, že nejdřív dojde k probuzení.To pro vás vytvoří duchovní cestu, která časem dozraje. Tato zralost potom vytvoří spojení, které vám dovolí vidět věci, které se dějí a spatřit je ve vaší budoucnosti. To umožní moudrosti správně se pohnout kupředu. Cestou si osvojujete věci, potom si uvědomíte, že Duch může mít něco lepšího! Jedna věc vede k druhé a v průběhu času dospějete do stádia, kdy věci začnou zapadat na místo.Potom to začne a vy se nalézáte ve správný čas na správném místě, vyklouznete z těch návyků nebo problémů s hojností, které jste měli.
Někteří z vás při pohledu zpět řeknou: "No, to trvalo pěkně dlouho!" Ale neuvědomujete si, že to bylo perfektně načasováno. Mysleli jste si, že to bylo za trest, čekat tak dlouho? Mysleli jste si, že jste toho nebyli hodni? Pokud ano, přijali jste lineární učení jiných duchovních systémů na planetě, které vám jako hlavní sdělují, že před Bohem jste nehodní - rodíte se nečistí. Jste v této škatulce?
Kolik z vás se vzdalo? "No, část z toho jsem dostal správně, ale o tom dalším nevím. Neděje se to."Možná nechápete, že to stále přichází a zůstává ve vaší budoucnosti? Kdy je "příliš dlouho" čekat? Co děláte během toho čekání? Poklepáváte nohou a říkáte: "Kdykoli teď, Duchu." Rozčiluje vás to? Možná jste naštvaní, když nechápete, proč to trvá tak dlouho.
Dovolte, abych vám poskytl nápovědu a sdělil tajemství - mnozí z vás blokují tvoření toho, o co žádáte, svou netrpělivostí, strachem a dokonce i hněvem na Boha. Blokujete to tvoření. [Povzdech!]Načasování může přijít a odejít! Ach, nebojte se, bude další cyklus. Budete tedy poklepávat nohou i v tom dalším cyklu? Nastal čas na afirmace. S dospělostí a grácií, dívejte se na to ve vaší mysli jako na hotové, ve vaší budoucnosti, a oslavujte svou hojnost a zdraví. Dívejte se na sebe, jako že už máte tu situaci, o kterou jste prosili, protože, drazí, my chceme, abyste tu zůstali.
Vy jste tvůrci reality, ale nemůžete to dělat s 3D přístupem. Nemůžete to dělat tak, jak jste si mysleli. Nemůžete to dělat s disciplínou a trestem a vším tím, o čem vás učili, že jsou to Boži způsoby. Tak to nefunguje. Překvapuje vás to? Drazí, je to složitější než jste si mysleli a přece tak jednoduché.Až se probudíte a objevíte soucit a lásku k sobě samým, můžete ji pak vytvářet i pro ostatní. Řekl jsem to již dříve. Musíte milovat nejprve sami sebe! Tam začíná vznikat čistý soucit. Ten jste viděli u mistrů. Proto k vám pak budou lidé přitahováni. Rovnováha a moudrost se ukazují. Vy to vyzařujete. A tak měníte planetu. To je soucit a ten mění prostředí kolem vás.
Nová energie, nové nástroje, nová síly
Věci se mění. Byly časy, kdy jsme vám říkali, že můžete hovořit se svou innate [se svými buňkami] a dělat to v tichosti. Řekli jsme, abyste to udělali jednou nebo dvakrát, a innate to uslyší. To bylo ve starých časech, protože najednou mluvení nahlas obsahuje mistrovskou energii! Váš vlastní hlas vyřkne slova do vašeho okolí, přichází zpět do vašich uší a vašeho vlastního vědomí - slyšíte sami sebe říkat něco, co má mnohem větší moc než tomu bylo kdy dřív v historii planety! S energií posunu, s magnetickým posunem, se vším tím, o čem jsme mluvili, je tu nový přístup, který vám dává mnohem víc síly s vaším vlastním tělem.
Vyslovujte svou pravdu nahlas a afirmujte to, o čem věříte, že je ve vašem potenciálu. Stane se to vaší realitou, a čím víc používáte afirmace, tím reálnější se to stane. Věděli jste, že máte schopnost upravit svůj vlastní cyklus? Opakujte své afirmace, každý den. Vyzývám vás! [Smích.] Protože ucítíte, že se to děje, a budete vědět, že mám pravdu. Je to jako energetické cvičení. Čím víc ji posloucháte, čím víc ji říkáte, tím víc neuronů se spojí dohromady a vytvoří ji. Chápete to? Vy uznáváte věci a ony se stávají vámi. Je to jakýsi kruh - vy s vámi - a nikdy to nebylo mocnější. Teď je to jiné. Liší se to od doby, kdy jsem k vám mluvil, když jsem v roce 1987 přišel. Liší se to i od doby před 10 lety. Zasloužili jste si to.
Drazí, předáváme vám tyto informace ne proto, že něco děláte špatně, ale protože chceme pokročit v této novou energii, která je nyní pro vás tak dostupná. Chci, abyste opustili toto místo jiní, než jste přišli.
A tak to je.
KRYON
Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - Communications with Spirit
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


SKUPINA ŽENSKÝCH PROBOUZEČŮ JE TU

3. března 2016 v 7:00 Krása ženy
Existuje Skupina Žen, které nyní přichází jako velká Síla, se kterou se dá počítat.
Ženy, které jsou žádány aby byly součástí tohoto hnutí odpovídaly po mnoho let na vnitřní volání. To co mají tyto ženy společné, je hluboká touha připomenout lidstvu co bylo ztraceno - závazek Božské Matce a všem Jejím Silám léčení, milosrdenství, soucítění, důvěra, intuitivní vědění a v srdci ukotvené vědomí.
V tomto Plánu bude každá žena hrát jedinečnou roli, ale všechny sdílí společné téma ohledně toho, co musí vložit do vědomí naší planety.
Přeměňující síla ženy která je v kontaktu se svou božskou esencí (podstatou) je něco, co nemůže být déle odmítáno a popíráno. Ženy po celém světě si vybraly zrodit se do této konkrétní doby - aby opět riskovaly své srdce - a aby přinesly tolik potřebné, nutné léčení planetě v krizi.
Každá žena která podepsala tuto posvátnou smlouvu (přinést vlastní léčivé kódy ženské síly zpět do plného vědomí na zemi) prochází důležitým procesem a musí ustát vše, co znovu konfrontuje hlubokou odolnost k Bohyni a všemu co Představuje.
Ach ano, tato Žena si velmi brzy ve svém "znovu- probuzení" uvědomuje.....
Nemají mě tu rádi. Má síla je děsí. Když jsem tu byla naposledy, utlumila jsem svou pravdu abych nepřitahovala pozornost k tomu, kdo opravdu jsem. Rychle jsem pochopila, že má posvátná energie nebyla na této planetě žádoucí. Uvědomila jsem si, že nepohodlně působila na druhé - odrážela jim moc pravdy o sobě samých, způsobila jim podívat se na sebe do zrcadla a nechala vyvstat všechny jejich Stíny moc rychle.
Ach ano, tato žena si pamatuje.
Rozhodla jsem se ve svých inkarnacích tady potlačit své vlastní síly tak, že jsem dovolila abych byla brána jako samozřejmost, bez respektu, úcty a nechala se druhými srážet. Rozhodla jsem se, že bylo moc nebezpečné nechat se vidět ve své kráse a jedinečnosti, tak jsem se schovala uvnitř toxických, síly zbavujících a dokonce zneužívajících vztahů.
Ach ano, tato Žena si vzpomíná - dovolila jsem aby mé tělo, srdce a Duše bylo zneuctěno a zostuzeno jen proto, abych nenarušila status quo. Předstírala jsem, že jsem "nikdo" aby se všechny egocentrické duše kolem mě cítily, že mají kontrolu, že znají všechny odpovědi a mají veškerá řešení.
Ach ano, tato Žena si vzpomíná. Není divu, že jsem se sem nechtěla vrátit.
Před reinkarnací do této reality hovořily všechny tyto ženy s Velkou Bohyní. Připomněla jim, že jejich Duše jsou nejsilnější, které ve Vesmíru existují. Připomněla jim, že bez jejich Lásky, bez jejich Léčivé Přítomnosti, bez jejich Záře a schopnosti Vidět Skrze Závoj Iluze ..... by Země zemřela.
Ženy protestovaly. V každém rozhovoru s Velkou Bohyní propukla každá žena v nekontrolovatelný pláč a třásla se tak, že nemohla mluvit.
Prosím, prosím nenech mě jít zpět. Ne v této době. Ne když vše je tak hutné, nízké, zvrácené a odstrašující. Nenech mě brodit se bahnem a močálem lidstva zakořeněného v egu. Velká Matko, už jen počet uzavřených srdečních čaker je skličující. Nemůžeme znovu vystavit naši psychiku takovým traumatům. Chceme zůstat zde, ve hnězdách, ve Velkých Éterických Chrámech, odpočívat ve Světle. Jsme unaveny.
Ne, řekla Velká Matka s láskou a neoblomně.
Ne, řekla Velká Bohyně s pohledem plným závazku a oddanosti.
Ne, řekl Velký Vesmírný Shakti se srdcem plným víry.
VĚŘÍM VE VÁS.
JSTE SILNÉ ZA HRANICI CHÁPÁNÍ.
MÁTE VŠE CO POTŘEBUJETE.
JSEM STÁLE S VÁMI A NIKDY VÁS NEOPUSTÍM.
Vyšlu k vám své posly až přijde Čas ve vašem pozemském životě k vaší Misi.
V tomto bodě se vše ve vašem Životě změní.
Opět se dotknete smutku, opět se dotknete bolesti, opět se dotknete vzteku, opět se dotknete ztracených Duší které oplakávaly váš odchod.
Ale tentokrát z hlubin sebe samých vynesete Sílu Vést churavé, nemocné lidstvo do zdraví.
Najdete přátele, spolupracovníky, partnery a rodiny duše kteří vám pomohou pokračovat když budou energie příliš hrubé.
Ale nejvíce, ucítíte MÉ SVĚTLO, MŮJ HLAS, MÉ VEDENÍ všude, kde bude třeba.
Na této oslabené planetě nazývané Země provedete velkou transformativní práci a léčení. A ona se opět stane vaším Domovem. Znovu se spojíte s láskou, která je uložena hluboko ve Středu Země a budete provázeni k využití nejefektivnějších léčivých metod.
Nenechte se ovlivňovat strachem vystoupeným z těch, kteří nemohou vystát sílu vašeho Světla.
Vybudíte velké léčení ve všech, kterých se dotknete a jak budete kráčet po své cestě, roznítíte nové probouzení.
Svůj život na Zemi ukončíte tentokrát s úctou, uznáním a slávou. To označí velký okamžik odhodlání vaší Duše ve vás všech. Ti kdo vám ublížili budou předvedeni, aby uděli nápravu a dojde k odpuštění. Toto je důležitá část jejich vlastní karmické cesty. Ti, kteří vás opustili během dob persekuce vás opět vyhledají a znovu se s vámi spojí ve velké lásce a shledání duše.
Potřebujete slyšet tento vzkaz, protože Skupina Sester, které se zde nyní schází je připravena vyrazit vpřed. Nové pokyny přichází od Velké Matky každý den.
Jak Skupina Nosičů Ženského Světla nyní obkličuje Zemi svou Láskou, dochází k velkému propojení.
Vrátily se - jak slíbily - a splní svou povinnost.
Připravte se na to, že ticho bude přerušeno až tisíce a tisíce Spirituálních Žen pozvedne své hlasy.
To již bylo rozhodnuto.
Autor článku : Sophie Bashford
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Musíš být připraven na podivuhodné změny, které nastanou v Nové době.

3. března 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Musíš být připraven na podivuhodné změny, které nastanou v Nové době. Jestliže je dokážeš přijmout a jednoduše vstřebat jako kousek savého papíru, změny v tobě i kolem tebe nastanou v naprostém klidu a harmonii. Shledáš, že ty sám se měníš s těmito změnami, aniž bys byl jimi příliš postižen, a budeš přitom žít a pohybovat se a dýchat tak přirozeně jako ryba ve vodě. Budeš schopen přijmout své nové prostředí a dokonale se mu přizpůsobíš bez jakéhokoli úsilí. Dítě postupuje z mateřské školky do základní školy a ze základní školy do střední bez jakýchkoli potíží, protože tak činí pozvolně, postupuje vpřed krok za krokem a přijímá každý nový předmět a přizpůsobování tak, jak přicházejí. Nemohlo by přecházet z mateřské školy přímo do střední, protože by bylo úplně ztraceno. Nebuď znepokojen; Já nezpůsobím tvou změnu příliš rychle. Vše je Mnou dokonale načasováno.


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 28.2. - 6.3. 2016

2. března 2016 v 11:41 Mistr Hilarion
Milovaní,
zažíváte dopady předchozích "dávek", které byly vyslány a zjišťujete, že se noříte do sebe, jak přicházejí vnitřní odhalení. Je dokončováno víc vnitřní práce, jak si uvědomujete, že někde v průběhu této cesty jste se stali pozorovateli svého vlastního života. Je to významný krok vpřed a dobře vám to poslouží, když myšlenky vyplavou na povrch. Pak si budete moct jednoduše říct: "Ach, to je stará energie, s tou nemusím nic dělat, zvolil jsem si, že ji nechám odejít."Okamžitě ji nahraďte mnohem radostnější a více posilující myšlenkou, která vám bude dělat dobře a s níž se budete cítit šťastní; myšlenkou o něčem pozitivním, co se děje ve vašem životě. To si VY berete zpátky svou osobní sílu pouhou myšlenkou!

V této době je důležité zůstávat ve svém středu bez ohledu na to, kam jdete, protože tak budete mít jasno a vždy budete vědět, kdy je vaše vědomí ovlivňováno energiemi jiných lidí, a vy budete moct podniknout kroky, abyste to vyčistili. Pro některé z vás, kdo jste velmi citliví na energie, je to velmi nepříjemné a chce to častější čištění. Jak bylo řečeno minulý týden, když je proces Celkového čištění energií (Total Energy Clearing) prováděn alespoň jednou týdně, je nejúčinnějším způsobem, jak se můžete rychle dostat do svého středu, a nemusíte zbytečně trpět pouze proto, že do vašeho pole vstoupily energie obav a starostí, patřící jiným.

Ti, co raději následují svou vlastní hvězdu, než by šli po cestě, kterou navrhli či doporučili jiní, jdou správně. Vše, co potřebujete, máte v sobě a jste napojeni na moudrost a vědomosti Zdroje. Dobře v této době rozlišujte, protože jsou mnozí, kdo si přejí vás manipulovat v zájmu svých vlastních ekonomických účelů. Nenechte se zmást důraznými varováními, která by vás naplnila strachem a obavami. Když budete stále sladěni se svou vnitřní moudrostí, vždy vás to udrží ve stavu rovnováhy a vyváženosti, což vám zajistí jasnost myšlenkového procesu a udržíte tak myšlenky na správné cestě. V této době se ty cesty různě divoce klikatí, takže je důležité zachovat si jasnou mysl.

Když se vyhnete léčkám agendy někoho jiného, žijete věrni sami sobě a vaše cesta je očištěna od těžkých emocí a dramat, stává se harmonickou a klidnou a to k vám přitahuje harmonické události a aktivity. Dovolujete, aby k vám přicházely dobré věci a spojily se s vámi. Otevírá se vám mnoho nových dveří a příležitostí a na vstup čekají požehnání a dary života. Uvolněte se a radujte se z takových chvilek. Nevzdávejte se své vlastní schopnosti dělat správná rozhodnutí, když se odvažujete vstupovat do neprobádaných a neznámých oblastí. Používejte vlastní tvořivost a představivost a pokračujte ve vytváření nového světa, naplněného sliby a krásou.

Jak dále procházíte velkými změnami a učíte se používat vlastní schopnost odkrývat, čeho jste v těchto nových oblastech schopni, nalézáte sami sebe a začínáte zkoumat myriády příležitostí, které jsou na obzoru. Zarovnejte se s tímto novým dobrodružstvím a začněte nový život! Vězte, že se to teď děje a že jste toho všeho nedílnou součástí. Jste tak kreativní a jste inspirováni k tomu, abyste se věnovali idejím, které se vám představují; ať se týkají umění, tvořivých příběhů, hudby a dalších darů, které zde leží a čekají pod povrchem vašeho nového já!

Já JSEM Hilarion

* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

TZOLKIN 2. 3. 2016 kin 27

2. března 2016 v 9:59 Mayský Kalendář na každý den


Manik - Ruka / Jelen - Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnosti, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.
Manik má hluboký respekt ke spiritualitě, která je přítomna ve všech živých Bytostech a nemá problém vyjádřit svou surovou, živou a přímou sílu. Ale s velkou silou přichází i velká zodpovědnost, neste jí dobře a s grácií, budete potřebovat silný a stabilní základ. Bez něj by se vaše síla mohla nakonec vyčerpat a vaše povinnosti by vás mohly zahltit. V tom spočívá dnešní výzva Manik; vyvažujte svou sílu a důvěru v sebe s pokorou, flexibilitou a porozuměním vůči ostatním.
Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, je to jeden z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
***
Požehnání Drazí. Jsem Manik. Jako další z řady Denních Strážců mám mnoho aspektů. Dnes budeme hovořit o tom, co to znamená jít s proudem. Tentokrát jste se rozhodli žít na Zemi, což je extra speciální a unikátní. Nikdo neví, co přinese budoucnost, protože jste nováčkové v učení jak vytvářet realitu. Je naším přáním pomoci vám při mnoha úskalích, které před vámi leží. Je velmi snadné obklopit se negativitou z kolapsu institucí, které jste vy jako rasa vytvořili v minulosti.
Jít s proudem - to je vše, co je důležité. Dávejte pozor na slova, myšlenky a vědomě si vybírejte všechny činy. Buďte kreativní. Dívejte se na svůj život jako na malířské plátno s možností zvolit si objekt, měnit barvy i média. Přemýšlejte jinak. Každý kód přesvědčení, každý strach, který uvolníte, vám umožní být více v proudu se svým životem. Hledejte způsoby jak odstranit všechny vrstvy strachu a negativity. Jsme tu, abychom vám pomohli s těmito věcmi. Dnešní Energie vám pomůže uvolnit věci, které jsou vaším břemenem. Společně je budeme vyndávat ven z moře.
Ve své mysli si představte sami sebe na mořském pobřeží. Jste v pohodě, slunce hřeje, lehký slaný vítr je příjemný. Posloucháte, jak vlny jemně naráží na břeh. V dálce můžete slyšet racky. Jaké problémy tíží vaši mysl právě dnes? Vyneste je ven a položte jeden po druhém na loď, která zakotvila u břehu. Podívejte se, jak loď pomalu opouští přístav a míří na moře. Jak pluje pryč, pomalu sledujete, jak problémy mizí jeden po druhém, atom po atomu, až nezůstane nic. Věřte tomu, že negativní problémy jsou nyní přeměněny na čisté Světlo přicházející z moře možností.
Nyní jděte do vody a omývejte vaši pleť i vlasy, je to jako křest, kdy se v podstatě ponoříte do léčivé vody a spláchnete všechny zbytky negativních myšlenek. Nyní jste připraveni znovu zaplnit prázdnotu novými a zázračnými kódy přesvědčení. Zůstaňte ležet chvíli na pláži, nasávejte sluneční paprsky, které vaše tělo ohřívají a omlazují. Až budete připraveni, vraťte se do okamžiku přítomnosti a můžete začít svůj den.
Nyní obrátíme pozornost k Tónu 1 - aspektu Jednoty. Jednota je symbol, kdy se všechno stává Jedním se Vším - jste sjednoceni a pracujete jako jeden tým. S vaší jedinečností můžete být stále v Jednotě s ostatními. Nemusíte mít obavy, že přijdete o aspekty sebe sama v novém světě, který vytváříte, to je nemožné. Pohybujete se na úrovni Vědomí, že opravdu všichni jsou stvořeni k tomu být si rovni. Všechny vaše zkušenosti jsou jedinečné, a přesto je budete sdílet se všemi.
Není možné, aby každý subjekt zažil všechny možnosti, které existují, pokud netrávíte mnoho životů na všech možných planetách bez času a prostoru. Avšak to, co člověk může udělat je vybrat si zážitky v jakékoliv sféře nebo úrovni. Všechno ostatní můžete vyzkoušet, nebo zažít tím, že sledujete ostatní. To může být provedeno z různých dimenzí, aniž byste se museli inkarnovat na Zemi. Nebeské Divadlo je podobné vašemu kinu, můžete si vybrat film, který vás zajímá. Přesto v tomto filmu máte možnost pocítit to, co herec cítí, cítíte to, co cítí on.
Můžete mít chuť zkoušet vše, aniž byste museli prožít celý zážitek. Například si nějaká duchovní Bytost přeje vyzkoušet chuť. Mnoho z jejich přátel bylo na Zemi a mluvilo o zmrzlině a párku v rohlíku, přeje si to zažít, ale nechce zažít plnou inkarnaci na Zemi. Takže může jít do Nebeského Divadla a může sledovat zkušenosti se zmrzlinou a párkem v rohlíku. Možná si vás ve filmu vybere jako filmovou hvězdu. Film začíná, že jste dítě a jdete s rodiči do zábavního parku, k obědu máte hranolky a párek v rohlíku a později si dáte zmrzlinový pohár. Návštěvník Divadla je schopen proniknout do pocitů a zážitků ve filmu. To umožňuje seznámit se s pozemskou zkušeností, aniž by bylo třeba přijít přes plnou inkarnaci. Když někdo zažívá zkušenosti skrze vás, v žádném případě nečerpá vaši energii. Mimo inkarnaci máte každý tuto možnost z různých důvodů. To je jeden aspekt Jednoty, o kterém tu dnes mluvíme - sdílení s Celkem.
Zveme vás do proudu se vším, co jsme vám tu dnes prezentovali. Věřte, že i když to, co děláte se vám zdá nudné, pro někoho to bude jeden den zážitků, který si vychutná skrze vás v Nebeském Divadle. Buďte ujištěni, že toto sledování je prováděno bez narušování a zásahu do soukromí. Ti, kteří sledují obrazovku, nemají zájem o vás jako o člověka, oni prostě sledují herce, jak hrají svůj scénář, to je předmětem zájmu.
Vaše dny budou příjemné, pokud se soustředíte na pozitivní přístup a vyberete si činnost, která vás baví a sytí vaše nadšení a vášeň. Toho lze dosáhnout i při každodenních činnostech jako je mytí nádobí. Ať se stane cokoliv, všechno ovlivňuje Universum. Buďte si jistí, že vše je v pořádku a že nejste sami v tomto obrovském prostoru, který nazýváme VĚČNOST.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí. V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.
Copyright © MAYSKÁ POSELSTVÍ lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Trecenium Manik kin 27 - 39

2. března 2016 v 9:55 Mayský Kalendář na každý den


Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
Tato Trecena začíná Manik - JELEN / LÉČIVÉ RUCE - používání instinktu, intuice, stabilizace základů vlastního života, očištění duše vzestupující nad všechna omezení
MANIK je Energie představující aspekt duchovního vedení, které otevírá portál pro všechna vyjádření nedotknutelnosti života, Svátosti a Posvátnosti života. Je to energie, která pozvedá našeho Ducha - vzestup nad všechna lidská omezení. To znamená vyjadřovat se svobodně a silně držet víru pro dobro komunity, rodiny, osob i našeho čistého ryzího Já. To je důležité obzvláště v této době velkého Posunu. Věci už nemohou zůstávat stejné, ani stejný vzorec pro řízení paradigma. Nastal čas na změnu a změna musí být orientována pro nejvyšší dobro lidstva ( ne korporací) - tzn. vizualizovat a snít novou budoucnost pro všechny.
Manik je základ, který ovlivňuje každý kin Vlny. Pozice 6,7,8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako silné energie, i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Hřeben v této Vlně - 6 EB, 7 BEN, 8 IX. Cestujte v této Vlně bez obav se svobodným vyjádřením srdce a víry pro dobro lidstva. Je to skvělý čas vyjádřit poděkování předkům za dar života, za dary, které předali lidstvu a za příležitost tvořit novou budoucnost Země přes projevy Lásky a míru.

DŮSTOJNOST
SÍLA
POKORA
RESPEKT
POCTIVOST
ÚCTA
to jsou hodnoty MANIK.

Manik - Jelen stojí s grácií, se vzpřímenou hlavou bez toxických účinků ega, nad potyčkami lidstva. Je ztělesněním Milosti, stojí tváří v tvář nebezpečí a nejistotě, která je všude kolem něj. Není to žádný slabý nebo bezmocný Duch, ale je to Bytost jemná a klidná. Ve skutečnosti ti největší duchovní mystici, učitelé a vyrovnaní jedinci nesou největší osobní sílu. Co předchází největší osobní síle?
SEBEÚCTA
V této Treceně je vaším největším úkolem najít OSOBNÍ SÍLU. To neznamená ale, že půjdete do posilovny nebo se přihlásíte na aikido. Znamená to, že budete vyvíjet stabilní pocit SEBEÚCTY bez arogance, souzení, Ega, které je často závislé na stavu psychiky a blokuje vás jako mnoho dalších parazitů.
RESPEKT BEZ VÝHRAD
RESPEKT BEZ SOUZENÍ
RESPEKT BEZ POCITU VLASTNÍ DŮLEŽITOSTI

***

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ MANIK
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Vlna RUKY vás obdaruje silou uzdravení a ukáže vám, jak tuto sílu v sobě odhalit.
Respektujte kdo jste, co děláte, ale ne z pozice rozumu, ale protože jste tady. Respektujte své úžasné schopnosti a dovednosti, respektujte roli, kterou máte v rodině a ve společnosti a toto dědictví předejte budoucím generacím. Ctěte sami sebe a žijte tuto úctu každým pórem vašeho Bytí, ta pak bude přirozeně proudit od vás na všechny lidi kolem vás. Objevte pro sebe vaší skutečnou úctu, ale i pro ostatní. Vybudujte skutečnou sílu - hodnotu, která vás provede všemi bouřemi a převraty a umožní vám stát na svých vlastních nohou bez ohledu na výzvy. Hluboce spirituální a klidný MANIK se nesnaží projevovat žádnou drsnost nebo ublížit, ale svojí surovou silou chrání sebe a ostatní, pokud je to třeba.
Sebeúcta a osobní síla jsou základním stavebním kamenem každého harmonického vztahu, pracovního, společenského, přátelského, rodinného, partnerského.
Jako vždy, nejdůležitější jsou dny , které vás spojují s touto Vlnou. Pozice 8, 9, 10 ukazují vývojový cyklus určité události, zatímco to, co potřebuje uvolnit se projeví 11. den Vlny. I když je uzdravení spojeno nejčastěji s přechodnými bolestmi, nezaměřujte se na tento směr. Zkuste se podívat především na pozitivní aspekty, na kterých roste vaše životní moudrost.
Soustřeďte se na vaše AHA zkušenosti. V žádné jiné Vlně se neprojevuje tak silná moc uzdravení jako ve Vlně RUKY. Nezapomínejte na své dlaně, jsou projeveným pozemským nejcennějším nástrojem léčení. Nyní ho využijte pro sebe. Pokud vnímáte někde pocit bolesti, přiložte tam své ruce. Čakry vašich dlaní jsou kanálem, kterým proudí životní síla jednoduše přímo ze Zdroje fyzicky neustále, aniž by vás to rušilo. Dovolte projevit se tomuto zázraku. Dopřejte svému tělu tento příjemný projev a obdarujte touto Láskou i své blízké.
Vlna RUKY provádí uzdravení na několika úrovních Bytí. Hlavní část uzdravení probíhá v těle emocionálním, ale také fyzickém čili našem těle z masa a kostí. Probuďte v sobě Obra Manik, obzvlášť objevuje-li se ve vašem inkarnačním mayském curriculum vitae.
Přehled Vlny 2.-14.3.
MANIK 1
LAMAT 2
MULUC 3
OC 4
CHUEN 5
EB 6
BEN 7
IX 8
MEN 9
CIB 10
CABAN 11
ETZNAB 12
CAUAC 13 galaktický portál

Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Co bude dál?

2. března 2016 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí
Ty, člověče, který čteš tato slova. Obrň se trpělivostí a hledej skrytá znamení.
Svět k tobě promlouvá svými činy a ty se snažíš skrýt za hromadu balastu a násilí.
Nehledej nic, co by tě oddělilo od sebe samého.
Poskytuj lásku tam, kde se již ztratila naděje.
Člověče, hledej v sobě samém.
Tolik můžeš ztratit, pokud nenalezneš svou sílu.
Jsi z masa a krve, přesto však síly nezměrné.
A ty jsi světem otřelý, abys znal tajné znamení pokroku.
Duše vstupuje do tebe stejně tak, jako ty jsi součástí pravdy světa.
Pravdy, která tě osvobozuje.
Hledej člověče lásku, nalezneš mír a pochopení.
Máš být osvobozený od všech problémů tvého života.
Ale ty nejsi. Ty jsi spoutaný předsudky a strachem.
Ovládni mysl a nauč jí pracovat pro sebe, člověče.
Uvolni vše, co skrýváš, abys objevil to, co hledáš.
Otevři oči a zaměř svůj zrak tam, kde se nikdo nedívá.
Uvidíš tajemství života a smrti, tajemství zrození a zániku.
Člověče nenech se zastrašit těmi, kteří se zdají být silní.
Oni jsou nevědomí. Nejsou probuzení.
Anebo zneužívají svou sílu a moc, neboť ji znají.
Ví, že jsou schopni změnit svět.
A ty, člověče, nejsi nikdo, jsi ten, který byl poslán, aby poznal sebe sama.
Jsi ten, který dokončí to, co bylo započato v dávných věcích.
Člověče, buď blízko k Otci a Otec tě zbaví strachů a obav.
Najdi v sobě spojení, které tě k němu přiblíží.
Člověče milý, buď sám sebou a dosáhneš velkých výšek.
Obletíš sám celý svět a celý Vesmír tě bude velebit za tvé činy.
Svět je tvořen energií, přírodní živly jsou v rovnováze. Ale je zde spoustu vlivů,
které budou uvolněny ze zajetí. Příroda se mění, Země se natočí a voda vystoupí tam, kde je pevnina. Život bude ohrožen, ale také obnoven. Část nebe se zbarví, ale poté nastane věk hojnosti. Mnohá zvířena bude odebrána z tohoto světa, v novém světě však budou nová zjevení, která otevřou oči těm slepým. On bude řídit dál běh světů. To, co se zdá být nové, bude však pouze zánik starého a přeměna v cosi, co připomíná ráj na Zemi.
V tomto světě se připravuje změna, která zasáhne mnohé lidi. Ti, kteří věřili, budou cítit úlevu a radost. Ti, kteří nevěřili, budou prožívat šok a okamžitou ztrátu jistot. Nakonec bude vše zrcadleno do lidských životů a ty projdou změnou. Manipulace se otočí proti manipulátorům. Mnozí ti, kteří se vydávali za příznivce lásky, budou odmaskováni a budou odkryty jejich karty, se kterými dosud hrají. Otec se bude klonit ke všem dětem, ale zákon karmy je neúprosný. Mnozí budou uzavřeni tam, kam směřovali svými myšlenkami a svými činy. Od takových se pak odpojí mnohé zlo, neboť spoutáni láskou budou nuceni též procitnout. Síla stvoření se projeví a lidské duše budou osvobozeny. Sláva Otci, který je spravedlivý.
Zlatá dušička sweb.cz

Mnohé duše hovoří o víře, ale zapomínají podle ní žít.

2. března 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Mnohé duše hovoří o víře, ale zapomínají podle ní žít. Tytéž duše hovoří o lásce ke Mně, ale nevědí o lásce to nejdůležitější. Je marněním času hovořit o lásce k někomu, koho jsi neviděl, nejsi-li schopen milovat všechny ty duše, které máš kolem sebe a které potřebují tvoji lásku, moudrost a porozumění. Nejprve se nauč milovat ty duše, které jsem umístil do tvého bezprostředního okolí; pak poznáš, co znamená opravdu Mě milovat. Proč tápeš na své cestě životem, když vše, co musíš udělat, je kráčet pevně s vírou a v důvěře, s vědomím, že Já jsem s tebou? Já jsem zde a nabízím ti všechny své dobré a dokonalé dary, ale jestliže je nepřijmeš, nemůžeš z nich mít užitek. Svobodně ti je dávám, svobodně je tedy musíš přijmout a potom jich moudře užívat ku prospěchu celku.

HLEDAT JE TŘEBA SRDCEM

1. března 2016 v 20:57 Doteky Nového Života- Je to pravda, že jsi kdysi byla krásná jako bohyně?
- No ano ‒rozesmála se stařena a oči se jí zaleskly slzou vzpomínky.
‒ Byla jsem krásná. Říkali, že velmi. Nápadníky jsem odháněla jako dotěrné mouchy. A navíc jsem byla laskavá, chytrá a věrná…
- Proč tedy tvůj muž odešel za jinou? Copak byla lepší než ty?
- Lepší, nebo horší. Jaký je v tom rozdíl? Je to snad důležité? Měla prostě něco, co jsem já nikdy neměla a mít nemohla.
- Co to bylo?
- KOUSÍČEK JEHO SRDCE. Ten kousíček vždycky patřil jí. On patřil jí a ona jemu, chápeš? Bůh je tak stvořil. Oba naráz. V jednu chvíli. Ne v tomhle životě, ale kdysi strašně dávno, před tisíci, možná i miliony let… JEDEN VE DRUHÉM POZNALI SAMI SEBE. To je ta nejsilnější přitažlivost v celém Vesmíru. Nic se jí nemůže postavit do cesty, ani krása, ani moc, ani sláva, ani bohatství. Dokonce i sama smrt je před ní bezmocná.
Když zemřou, narodí se znovu, aby hledali a nacházeli jeden druhého, aby byli spolu, dokud jejich srdce opět nepřestanou bít. Je to taková VĚČNÁ HRA. Nikdo neví, kde má začátek a kde konec. Hrajou ji naslepo, zamotávají se a pletou, ztrácejí rozum. A pak najednou - setkají se, poznají jeden druhého a všechno, co bylo, všechny překážky na jejich cestě se rozplynou jako dým.
- Jako kdybys jistě věděla, o čem mluvíš … Tys taky měla někoho takového? Toho pravého, který byl TVŮJ A NAVŽDY TEN JEDINÝ?
- Měla. Ale v tomhle životě jsem ho ještě nenašla. Moc pozdě jsem pochopila, že hledat je třeba srdcem…"


Horoskop na období 29. 2. - 6. 3. 16

1. března 2016 v 7:00 Doteky Nového Života
Nejasnost
Slunce vstoupilo do znamení Ryb 19. 2. a mohli jste vnímat ponoření se do intenzivnějšího prožívání. Představte si, že jste v moři či v bazénu a když se pohybujete ve vodě, je vše náročnější a cítíte se více unavení. Každý pohyb vyžaduje více energie a úsilí.
Téma, které je v době Ryb aktivní, je přijmutí věcí, tak jak jsou. Tím dochází ke smíření. Smíření rozpouští emocionální postoje. Zjistíte, že se dostáváte do neutrality, která vám dovoluje pustit a odevzdat danou okolnost tomu, co nás přesahuje. Rozpouštíme lpění, očekávání a představy.
Navracíme se do moře vědomí, kde vše má svou sounáležitost a neutralitu.
Při rozpouštění může přijít zklamání a rozčarování, protože zjistíme, jak a v čem jsme se mýlili.
Slunce se dostává do konjunkce s Neptunem (24. 2. - 4. 3.) a proces Ryb je několika znásoben konjunkcí s Neptunem. Jsme tak citliví, že můžeme mít pocit, že ztrácíme konkrétní formu. Naše mysl, emoce, vědomí je rozpouštěno a my můžeme mít pocit nesoustředěnosti a určitého "omámení". To vede k vytváření chyb a omylů.
Pozor na alkohol, léky a drogy, v této době mají silnější vliv. Zároveň se kolektivně zviditelní téma léků, drog a alkoholu. Může se objevit nějaká lež, která vyjde na světlo. Velmi aktivní budou podvodníci a spekulanti, proto v této době buďte velmi opatrní na podepisování smluv. Neptun v nízkém lidském vědomí se projevuje přes lež, podvod, klam a zamlžování skutečností.
Čisté působení Neptuna je Božské vědomí - milost, odpuštění a zázrak. Mystická doba pro lidi, kteří jsou otevření k vyššímu vědomí, hlubokých prožitků kosmického vědomí. Ten, kdo plně podléhá "Matrixu", prožije dobu plnou nejasností,rozmrzelosti, klamu a neuchopitelnosti.
K tomu se přidává kvadratura Saturna (1. - 10. 3.), zviditelní se strachy a omezení. Ukážou se klamy o svobodě, pravdě a víře. Překážkami jsme zpomalováni, abychom šli více do hloubky, k zodpovědnosti, k moudrosti a k pokoře. K uvědomění si, že máme zodpovědnost k něčemu, co nás přesahuje, co tvoříme na Zemi. Máme více používat moudrost.
Objeví se pocit tíhy a marnosti.
Pozitivní aspekt mezi Jupiterem a Plutem ukazuje, že sílu můžeme nalézt pouze v pozornosti na tady a teď. V přítomnosti hledat nové struktury, jak zvládat "neuchopitelnost" smyslu dění.
Bez nalezení hlubšího pochopení života, to půjde stále hůře a hůře.
Merkur ve Vodnáři je v kvadratuře na Mars ve Štíru (do 9. 3.) ukazuje, že je vytvářen velký mentální tlak, který se může projevit bolestmi hlavy. Rozum a vůle je v rozporu a tím se snadno člověk dostane do hádek sám sebou nebo s druhými. Slovní "přestřelky" budou velmi časté. Je to aspekt hádek a potřeby druhé přesvědčit o své pravdě a především mít poslední slovo.
O víkendu kvadratura Merkura a Marse změní jen znamení a tím se rozpor objeví v jiné kvalitě. Merkur vstupuje 5. 3. do Ryb, tím se oslabí jasná argumentace, více se objeví intuice, ale také zasněnost a nepozornost.
Mars vstupuje 6. 3. do Střelce, více se projeví touha po konání, cestování, hledání pravdy a hlubšího smyslu. Intuitivně něco pochopíte, ale Mars ve Střelci bude volat: "dej mi důkaz, dokaž to!" V tom se objeví rozpor. Merkur v Rybách je dobré médium, vnímá intuitivně. Jen ví, že ví. Logicky ale nedokáže vysvětlit, jak k pochopení přišel.
S Marsem se do rozporu dostane i Venuše ve Vodnáři, a to nepřeje partnerským vztahům. Objeví se hodně nedorozumění, nespokojenosti a rozchodů. Můžeme vidět, že mezi muži a ženami budou panovat až "alergické" reakce na opačné pohlaví. V této době je lepší v partnerství nic zásadního neřešit, pokud můžete, odložte to na jindy.
Pokud máte partnerství jako smysl života, zažijete si během března jedno zklamání za druhým.
Jste pouze poutníci mezi světy a setkáváte se s druhým v tomto životě, kdy se vaše cesty setkají a mohou jít stejným směrem, ale každý na ni zůstává jen sám za sebe. Můžete se během cesty podporovat, pomáhat a obohacovat. A jednou, až se vaše cesty rozejdou, máte se rozloučit s vděčností, že část cesty jste šli společně. Pokud máte pocit, že ten druhý je váš, že k vám patří a skrze něho naplňujete svůj život, bez něho jste prázdní, zažijete si v partnerství pocit velkého osamocení a nepochopení, nemožnost splynutí s druhým, oddělenost, protože to je "bolest" pozemského života.
Od 3. 3. pomalu začne zesilovat opozice Slunce v Rybách s Jupiterem v Panně (do 13. 3). Jupiter zveličí, nafoukne nespokojenost, nekonkrétnost, neuchopitelnost, přecitlivělost a osamělost. Ryby jsou posledním znamením. Symbolizují rozpuštění, poznání tajemství života, vědomí a pocit, že to druhým nelze sdělit, je to nepřenosné, protože to lze jen prožít.
Všechny rozpory a napětí dávají dynamiku udělat krok k sobě a nalézat v sobě harmonii. Rozvíjí v nás soucítění s druhými.
Udržujte si důvěru. Přeji laskavý týden. Petra Nel
Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová

1.3.2016 13 CIMI kin 26

1. března 2016 v 6:00 Mayský Kalendář na každý den
Cimi - Spojka - vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok
Uzavřete cestu Trecenou Jaguára s úctou k sobě, ke svému blahobytu a svému potenciálu. Oxlahun (13) a hluboká transformační síla Cimi obohacují a ztělesňují dokončení a posvátného koyopu podstaty života. Jako posvátný vodopád Ducha nechte tyto starověké energie omývat vás požehnáním, namočte jím celou svou cestu až do morku vaší duše. Změna, kterou hledáte, není dočasný stav, ale spíše další éra vaší osobní evoluce.
Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM - je jedno, s čím - dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.
CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí ke znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení a získáváme Vědomí moudrosti našich předků.
Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro Cimi přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je Energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
***
Co kdybyste se dnes dozvěděli, že toto je váš poslední den na Zemi? Jaké věci byste dnes dělali? Jak byste se chovali k ostatním? Komu byste zavolali? Jaké emoce cítíte? Existují nějaké nedodělané projekty, které byste chtěli dodělat, nebo ztratily váš zájem?
Pokud chcete opravdu každé ráno začít malou úvahou o těchto věcech, vaše dny budou mít mnohem větší význam. Dlouho by vám netrvalo zjednodušit si život. Pravděpodobně byste uklidili svojí nemovitost, aby jí ti, kteří jí po vás dostanou, nemuseli uklízet. Pravděpodobně byste přestali odkládat setkání a rozhovory s členy rodiny a vašimi nejbližšími. Co všechno byste dělali jinak? Mnoho věcí, které vám berou čas, by odpadlo. Výsledkem toho bude, že vaše vášeň a nadšení pro život se dramaticky zvýší, stejně tak čas, energie a vaše hojnost doslova eskaluje.
Energie, kterou vám dnes také Cimi nabízí, jsou: vzdání se, přeměnu, uvolnění a smrt všeho, co vám neslouží. Doporučujeme vám, aby každý z vás absolvoval tuto krátkou cestu, dokud nepropustíte strach ze smrti a nebudete žít vášeň a nadšení ze života.
Nyní k tomu přimícháme energii Tónu 13. Existuje nesčetné množství aspektů Cimi a 13, a my jsme vybrali jeden z nich 5+5+3=13. První 5 představuje vás jako plně vědomého člověka, který je spojen s energií vašeho Vyššího Já - to představuje druhou 5 - jedná se o vědomé spojení s tou částí mimo vás, která zůstala na Druhé Straně. Dnes se podíváme na 3 jako na Svatou Trojici, která zahrnuje všechny z Vyšších Sfér. Existuje mnoho názvů pro tuto Trojici. Otec, Syn a Duch Svatý nebo tělo, mysl, duše. Obecné pojetí je CELISTVOST. Tón 13 představuje vás spojené s vaším Vyšším Já čili Bytost vědomě spojenou se Zdrojem Všeho. S touto silou můžete manifestovat všechno, co si přejete. Zavolejte tuto naši Energii a my vám pomůžeme kdykoliv s čímkoliv.
Vaši Průvodci jsou vždy nablízku a ochotně čekají, aby vám pomohli. Přináší jim to radost a je výrazem jejich nadšení. Jsou poctěni a nadšeni, že vám mohou sloužit. Mnozí z vašich duchovních Pomocníků se nikdy neinkarnovali na Zemi a stojí v úžasu z toho, co jste již dokázali. Angažmá na Zemi není lehké, ale plné příležitostí k růstu, sdílení zkušeností a porozumění.
Udělejte si dnes čas a přemýšlejte o životě. Všimněte si, co není v pořádku a tím začněte. Žádný úkol není příliš velký nebo příliš malý. Všechno je důležité pro růst milující a laskavé duchovní Bytosti, kterou ve skutečnosti jste. Vyberte si oblast vašeho života, kterou chcete změnit nebo přeměnit a požádejte nás o pomoc. Doporučujeme vám začít se strachem ze smrti, pokud jste tuto oblast již nezvládli.
V mayské tradici byla celá kultura zaměřena na energii každého specifického data. Dokážete si představit důsledek, pokud by každý obyvatel Země podporoval sám sebe a pracoval na společných cílech jako je například uvolnění strachu ze smrti? To je to, co dělá mayskou kulturu tak silnou.
Pracujme společně na vytváření silných jedinců. Jejich kultura se rozpadla, když na tento způsob zapomněli. Nicméně kultura je vždy celkově rekonstruována jednotlivci, kteří na sobě pracují, tím tvoří vzor pro ostatní. Tito jedinci vytváří obrovské kolektivní energie, které vytváří posun, o kterém se vám ani nezdálo. Doporučujeme vám, abyste se stali aktivní součástí této skupiny. Loučíme se a obalujeme vás do Lásky!
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází Přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.
Copyright © MAYSKÁ POSELSTVÍ lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky, original text https://mayanmessages.wordpress.com/

Očekávej, že nastane zázrak za zázrakem, a žádným způsobem se nespoutávej.

1. března 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

0čekávej zázrak. Očekávej, že nastane zázrak za zázrakem, a žádným způsobem se nespoutávej. Čím otevřenější jsi, tím lépe, neboť pak nestojí nic v cestě proudu Mých zákonů, protože zázraky jsou prostě Mé zákony v akci. Plyň s těmito zákony, ať se stane cokoliv! Pohleď, jak dokonale se rozvíjí můj plán. Není tu pocit shonu a spěchu. Když se něco rozvíjí může se to dít velkou rychlostí, ale s velkým pocitem míru a klidu, dokonalého načasování a přesnosti. Ničeho se neobávej, protože neexistuje nic, čeho by ses měl bát, jestliže ve Mne věříš a máš ke Mně důvěru. Já jsem v tobě, tak sleduj, jak se Můj dokonalý plán naplňuje v tobě i mimo tebe. Vše začíná uvnitř a razí si svou cestu navenek; ať tedy nic v tobě nebrání tomuto rozvoji. Nechť se vše dostaví a ty spatříš nové nebe a novou Zemi.