Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Březen 2016

TRECENIUM BEN kin 53-65

28. března 2016 v 6:00 Mayský Kalendář na každý den

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu 13 Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
Tato Trecena začíná BEN (Rákos, Poutník). AMBICE, VNITŘNÍ SÍLA, SEBEJISTOTA, AUTORITA, PUTOVÁNÍ NOVÝMI SMĚRY, SPOJENÍ MEZI NEBEM A ZEMÍ, SDÍLENÍ S DRUHÝMI.
Mayská proroctví uvádí, že bůh Quetzalcoatl postavil ve městě Tula sloup symbolizující Strom Světa jako cestu mezi Nebem a Zemí, takže Ben se stává zprostředkovatelem Světelné energie - fotosyntéza na spirituální úrovni. Neustálé spojování mnoha úrovní. Od prvotní buněčné, až po vyšší vibrace multidimenzionální existence. Tato fotosyntéza (energie kundalini, která proudí nahoru a dolů přes naší páteř) v nás probouzí to nejlepší, co v nás je, zejména vášeň pro koncepci. Můžeme tedy začít se změnami.
Ben symbolizuje Světlo rodiny a domova. Je to nagual dětí a rodiny.
Jak začínáme tuto Trecenu, je vhodné uvědomit si, co je v našem životě opravdu důležité a smysluplné. Je to kariéra? Sláva? Finanční nebo profesní úspěch? Nebo jsou to naši nejbližší, které často bereme jako samozřejmost - prostě tu jsou? Velmi dokonale toto dilema vykresluje film Flash of Genius. Jsme velmi překvapeni, když vzrušení nakonec pomine. Jsme schopni revanšovat se našim nejbližším? Když je všechno v pořádku, máme tendenci brát své nejbližší jako samozřejmost. Nemělo by to dojít tak daleko, že přijde krize a teprve pak si uvědomíme jakou podporu a Lásku od našich Milovaných dostáváme.
Ale pokud je tomu naopak, naše rodina nás dusí, stahuje nás dolů, nedovolí nám svobodně dýchat, snaží se nás ovlivňovat, potřebujeme nutně vyhledat svůj psychický a emocionální prostor - mít osobní svobodu. Obě strany mince se tedy nevylučují. Vyžaduje to uvědomování, disciplínu a odhodlání. A spoustu, spoustu, spoustu Lásky. Všechno je vždy o rovnováze. Respektujte sebe i všechny ve svém okolí na rovnoprávném základě, který přináší respekt.
Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako silné energie, i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Kanál Světelných energií má hřeben v 6 ETZNAB (Zrcadlo, zrcadlový odraz, kde se odrazí naše vnitřní Já), 7 CAUAC (Bouře, která vyčistí duši) a 8 AHAU (ztělesnění Světelné energie, která podporuje, aby duše kvetla). Tento příliv energií je právě to, co potřebujeme k vytvoření momentálních změn. Využijte Energii BEN, rozpoznejte a vnímejte vaší vnitřní sílu a autoritu.

Nastal čas pro přístup k této vyšší vibraci - vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, kterým zároveň tvoříme změny ve světě.
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ BEN
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Vlna BEN přináší SVOBODU a NEZÁVISLOST a klíč k rozšíření horizontů poznání.
Problémy, které se objeví v této Vlně, napoví, že jedině vy sami si blokujete svůj potenciál. Vaše Vědomí lpí na omezeních, je jedno jestli se projevují spirituálně, ideologicky nebo materiálně. Nezapomínejte, že všechny společenské a náboženské vzorce jsou často osobní ideologií.
Také morální a společenské povinnosti vůči dětem, rodičům, přátelům, které vás řekněme omezují, zde ukáží své trny. Současné inkarnace učinily mnoho z nás mistry sebe-omezení. Mějte odvahu podívat se na sebe. Strach je základnou starých programů. Zralé Vědomí neuznává vězeňské zdi a především ty, které byly postaveny cizím egem.
Přijetí zodpovědnosti za sebe a své činy znamená, že se už nikdo nemůže schovávat za jména druhých, ukrývat za legitimitu vlády a moci, nechat se podporovat autoritami, aby tímto způsobem ospravedlnil své činy. Všechno, co děláte, je vaše vlastní. Není vinných na vnější straně. Jste jen vy. BEN vás vyzývá, abyste svobodně kráčeli po aktuální časové linii bez rozpínání pomocných sítí.
Jděte životem s důvěrou a nedovolte ležet ladem Světelným polím a plýtvat svým talentem. Směle překračujte povolené horizonty 3D omezení. Zachyťte hlubší vztah, jelikož za ním se skrývá smysl vašeho života. Vaše zkušenosti se ve Vlně BEN týkají každého TEĎ. Ptají se vás: Jste ochotni jít dál do vyšších úrovní Bytí nebo si zvolíte zůstat v trojdimenzionálním bahně?
Kin 53 odemyká 2. bílý Časový Zámek - tzn. UPŘESNĚNÍ A KONTROLU JAKOSTI.
CÍL: stát se svobodným člověkem, nepodlehnout nátlaku zvenčí, řídit se vnitřní moudrostí, respektovat lidi, oceňovat vlastní hodnoty.
Přehled Vlny 28.3. - 9.4.
BEN 1
IX 2
MEN 3
CIB 4
CABAN 5
ETZNAB 6 galaktický portál
CAUAC 7
AHAU 8
IMIX 9
IK 10
AKBAL 11
KAN 12 galaktický portál
CHICCHAN 13
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jsem Duch. Jsem všude. Jsem ve všem.

28. března 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Jsem Duch. Jsem všude. Jsem ve všem. Není místo, kde bych nebyl. Když si zcela uvědomíš tuto skutečnost a dokážeš ji přijmout, poznáš, že království nebeské je v tobě, a budeš moci zanechat hledání a obrátit se dovnitř. Potom najdeš v sobě vše, co hledáš. Jak málo dnešních lidí tak činí! Jsou tolik zaměstnáni hledáním odpovědí všude kromě svého nitra. Dokážeš-li přijmout, že Já jsem v tobě, nikdy více se nebudeš cítit osamocen; nikdy více nebudeš muset hledat odpovědi na své problémy vně. Když vyvstane cokoli, co si žádá odpovědi, vyhledáš v sobě mír a klid, předložíš své otázky a problémy přede Mne a Já ti dám odpověď. Potom se budeš muset naučit následovat a přesně provést, co ti odhalím zevnitř. Musíš se učit podle Mého slova žít, a ne mu jen naslouchat.

Kde ztrácíme a nabíráme energii

28. března 2016 v 3:36 Skutečný mír je uvnitř

Energii ztrácíme, když :

 • Říkáme "ano", když se nám chce říci "ne".
 • Usmíváme se, místo abychom plakali.
 • Neodpočíváme.
 • Přemlouváme sami sebe, abychom ještě chvilku vydrželi, místo abychom dali najevo, že není jasné "kvůli jakému zářivému cíli bychom měli trpět".
 • Urážíme se, místo abychom někoho požádali o to, co potřebujeme.
 • Nezabýváme se svými věcmi.
 • Někdo je naprosto nezajímavý, ale my se s ním z jakýchsi vymyšlených důvodů stále stýkáme.
 • Lidé blízko nás většinu času hovoří o něčem negativním.
 • Bavíme se příliš mnoho o politice, vysokých cenách, zácpách na silnicích apod.
 • Intrikujeme.
 • Často a emotivně vyprávíme o tom, jak žijí jiní.
 • Děláme nezajímavou práci, která nás omrzela.
 • Bojíme se.
 • Čekáme, že někdo přijde (Ježíšek, princ, nová vláda) a náš život se změní.
 • Nadáváme si, pokládáme se za nehodné, nešikovné, za smolaře.

Energii získáváme, když:

 • Se seznamujeme s novými lidmi.
 • Získáváme nové vědomosti.
 • Cestujeme.
 • Překonáváme své strachy.
 • Zkoušíme něco nového.
 • Procházíme se (nepleťte si s "utíkáme do práce" nebo "jdeme na nákup") bez jakéhokoli určitého cíle.
 • Zabýváme se tvorbou.
 • Stýkáme se s příjemnými lidmi.
 • Stýkáme se s lidmi, kteří nás podporují a věří v nás.
 • Zabýváme se svým tělem (vhodná jsou jakákoli tělesná cvičení, tanec, sauna, plavání).
 • Uvolňujeme nějaký materiální prostor (vzpomeňte si, jak jinak se cítíte v nově zařízeném pokoji).
 • Uvolňujeme emocionální prostor (vzpomeňte si, jak jinak se cítíte, když dokážete odpustit a s někým se smířit).
 • Říkáme "ne", když se nám chce říci "ne" a říkáme "ano", když se nám chce říci právě "ano".
 • Začínáme dělat to, co si srdce žádá.

Souznění

27. března 2016 v 14:26 Doteky Nového Života

POSELSTVÍ JEŽÍŠE A MÁŘÍ MAGDALÉNY – DUCHOVNÍ DVOJČATA

27. března 2016 v 14:17 Doteky Nového Života
Mnoho z vás se nachází na cestě k setkání s důležitými posvátnými partnery.
Tato setkání mají své kořeny ve vašem pradávném, nejvzdálenějším kosmickém původu Duše.
Jeden z vás v sobě nese Celé Vdomí Ženství. Druhý z vás v sobě nese Celé Vědomí Mužství.
Spolu jste Jedním a dotváříte Celek.
Toto není stejné jako když lidské ego potřebuje být kompletním v osobním vztahu.
Ve skutečnosti se nemůžete znovu-sjednotit na fyzické úrovni dokud jeden z vás nebo oba neprojdete monumentálním vnitřním procesem a vyléčením svého vnitřního dítěte a nepodíváte se čistě do zrcadla vnitřní transformace.
Pokud to jeden udělal, druhý bude brzy následovat - protože vyvinutý magnetizmus jednoho dá do pohybu mohutné vlny růstu a spirituálního rozkvětu v tom druhém.
Mnoho z vás slyší slova Duchovní Dvojčata (Twin Flames) nebo Duše, které jsou vám našeptávány když mluvíme o těchto spojeních. Jsou věčné a vývojově předurčené. Následují jisté časoprostory, které mají více co do činění s vývojem Kódů Duše, které se prostřednictvím setkání aktivují více než v jakékoliv 3-dimenzionální realitě.
Mnoho Duchovních dvojčat se v tomto roce znovu-setkává. To vytváří ohromnou síť světelných linií, které proudí přímo do posvátných portálů na celé Zemi. To také posiluje tyto portály a pomáhá je otevřít. Jak se duchovní dvojčata znovu-sjednotí, uvidíte na své planetě mnoho změn. Pro oba jednince je nezbytné dokončit důležité pročištění starého, těžkého, karmou zatíženého vědomí a břemen, aby mohli splynout v Jedno. Toto velmi rozsvítí kolektivní vibraci a dovolí Dvojčatům uskutečnit základní boží povinnosti na Zemi.
Jedno Dvojče dokáže aktivovat ohromné procesy probouzení a očisty ve druhém, hlavně pokud jeden z nich hluboce spal předtím, než přišla doplňující polovina jeho Duše.
Jak čtete tyto řádky, věřte že jsou určeny vám a stvrzují vaše vnitřní intuitivní vědění a pocity. Nezkoušejte dát smysl každé frázi nebo neulpěte na něčem co nevypadá, že vaše mysl potřebuje vědět.
Důležitější je energie za těmito slovy. Jak jsme se překlenuli přes Zatmění v březnu a přesunujeme se do začátku dubna - měsíce hlubokých změn a znovuzrození, v časoprostorech setkávání Duchovních Dvojčat dochází k velkým změnám a pohybům.
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

ZLATÉ SRDCE – SVĚTLO NOVÉHO ÚSVITU

27. března 2016 v 14:07 Skutečný mír je uvnitř
Vzestoupení Mistři Ježíš a Máří Magdalena drží vaše Srdce.
Koupete se ve světle Krista a zářícím drahokamu Posvátného Ženství.
Tito mistři vidí, že nyní něco otevírá vaše srdce.
Je to touha po Posvátném Sjednocení na nejvzenšenějších úrovních. Tato touha je zrcadlena v zážitku nebo vztahu, který vás zkoušel - zkoušel vaši víru, vaši moudrost, vaši ctnost a vaši vytrvalost.
Tato zkušenost dosahuje nyní bodu završení. Pro tuto situaci existuje spirituální plán, dosahuje do velkých hloubek jádra vaší Duše.
Ježíš a Máří Magdaléna vás v tento moment podporují. Koupou vaše Srdce ve zaltém světle a ujišťují vás, ža tato zkušenost byla doručena Božstvím jako " spirituálně aktivační" Nástroj Vzestupu.
Vaše srdce není lámáno. Vaše srdce může cítit, že dosáhlo svých hranic, ale toto není čistě lidský proces.
Vaše Srdce je povznášeno do vyšších frekvencí lásky.
Vaše srdce se stává Zlatým. Je naplňováno novými energiemi Zlatého - Kristovského - Věku.
Když jste vedeni cítit všchny své pocity, bez souzení, bez stěžování si, bez obviňování se....a zkombinujete to s hlubokými modlitbami a meditací....když uděláte svou Světelnou a Léčivou Práci tak jak jste vedeni a dovolíte Velkým Mistrům s vámi pracovat - otevřete se vysokým, vesmírným a božským procesům rekalibrace a znovuzrození.
Vaše Srdce bylo naplněno Diamantovo - Křišťálovým Světlem které spojuje celé vaše bytí s novým, Vyšším Vědomím.
To co nyní přitahujete z těchto vysoko energetických stavů jsou pouze nejčistší frekvence lásky. Jste také ochráněni před každým a vším, co neslouží vám nebo vašemu Svatému Účelu/Poslání.
Vězte, že vaše Srdce prošlo velkými proměnami a že jste doslova přenastavenou bytostí.
Budete se potkávat jen s těmi, kteří buď sdílí stejné vibrační nastavení nebo jsou připraveni se pozvednout do podobných úrovní osobní přitažlivosti.
Mnoho z vás jste byli drženi ve vzdálenosti od intimních vztahů - ochráněni nebo vedeni - zatímco tento zdlouhavý a složitý proces probíhal.
Pro abstinenci fyzické intimity existují posvátné důvody. Také existují jisté důvody mezi obdobími samoty a "oddechu" od spojení vašeho srdce s druhou osobou.
Na lidské úrovni se vám to může zdát frustrující, ale kdybyste viděli složitosti naší spirituální práce na vás, dávalo by vám to větší smysl.
Rozvinout vrstvy frekvence, stejně tak jako očištěí srdeční oblasti od starých toxickýxh materiálů a nižších vědomých vzorců vyžaduje čas a trpělivost.
Tento proces dosahuje bodu dokončení. Vaše srdce dosahuje stav vyšší čistoty a přesahu. To mu umožňuje zářit v kvalitě vzácného drahokamu - multi-fazetového, s okouzlující a hypnotickou hloubkou.
Sledujte, kdo je k vám přitahován. Sledujte, kam vás vede vaše srdce. Sledujte jak věci přechází do souladu. Sledujte jakse vaše srdce lehce spojuje s vyšším vesmírným proudem.
Sledujte kdo a co se vám nyní otevírá. Sledujte jak Dech Života šeptá skrze vaše žíly a zažehává nové nápady, odhalení, osvícené myšlenky, milující impulzy a tvořivé touhy.
Mohli jste uvěřit, že vaše Srdce bylo zlomeno, krvácelo, bolelo, kolabovalo. Nic nemůže být vzdálenější od pravdy. Vesmír vám přinesl zkušenost, která se vás dotkla mnohem hlouběji než by cokoliv jiného kdy mohlo - a byla vždy navržena tak, aby rozpálením otevřela vaše Srdce Zlatým Paprskům Nového Úsvitu.


Autor článku : Sophie Bashford​
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

PRAVDA O EGU

27. března 2016 v 7:00 Skutečný mír je uvnitř
Myslím si, že současné vnímání slova "Ego" je transformováno vlivem hledání různých duchovních cest, do významu, které mu vůbec nepřísluší. Je redukováno na chtíč, vášeň, touhu a v podstatě něco zlého v naší osobnosti "Já". Kdybychom se podívali na pravý význam tohoto slova, jak ho definoval Sigmund Freud, pak bychom zjistili, že tu něco není v pořádku. Freud mu dal tři úrovně, "Id", "Ego", "Superego". Jestliže budeme objektivně posuzovat v duchu Freudovy definice, pak zjistíme, že ego vyjadřuje formování a utváření našeho "Já" v průběhu života, nebojím se říci: "okamžitý stav naši Duše". Doporučení mnohých duchovních cest, že dál nepokročíme, že nedosáhneme osvícení, světla, pokud se nezbavíme ega, je pak zcela nesmyslné, neboť zbavit se vnímání své duše, znamená přestat existovat. Již před pár lety jsem měl podobné myšlenky a napsal jsem "Nezbavujte se svého Ega" (viz:mé stránky). V současnosti je stále Ego středem pozornosti, ale jak již jsem řekl, ve velmi zkresleném významu. Filosofie Vesmíru mne naučila vnímat pravdivě, objektivně a tak jsem hledal adekvátní pojem odpovídající současnému vnímání slova "Ego". Našel jsem ho, vlastně tady se mnou vždycky bylo, odpovídá tomu, co filosofie Vesmíru nazývá "nadřazenost", prvotní hřích, stavební kámen duality, nerovnováha.
Chceme-li se aktivně podílet na tvorbě tohoto světa, měli bychom se učit objektivně posuzovat. To, co dnes vnímáme ve významu slova Ego, není nic jiného než nadřazenost v nekonečném množství podob. Jestliže Ego je něco ve mně, co vyjadřuje mé touhy, potřeby, přání, schopnost se realizovat v existujícím světě, realitě, pak je vše v pořádku, neboť bych se nemohl aktivně účastnit jakékoliv činnosti, tedy, nemohl bych ani hlásat své pravdy o duchovnu, mém vnímání světa, ani o potřebě spolupráce a cestě k Jednotě. To vše, je dáno mým Já, i mé probuzení je výsledkem nějaké touhy, tedy Ega.
Rozumíte? Ego, není skutečně nic jiného, než vaše uvědomující se duše. Problém nastává, když si to neuvědomuji a své Já "nadřazuji" nad cokoliv, nebo když si uvědomuji, ale podceňuji své Já, opět pod cokoliv. Problém zmizí v okamžiku, když dám vše do rovnováhy, to mne naučila filosofie Vesmíru. V rovnováze "Ego" je a "Není", tak jako "Já" jsem "Vše a Nic", tak jako "Bůh" je "Všechno a Nic."
Proč se tím zabývat? "Neboť okamžiky minulosti, tvoří realitu budoucnosti.""Vše probíhá na třech úrovních: hledání, poznání, pochopení."(viz má šifra). Chceme-li chápat v Jednotě, budovat Nový svět, musíme spolu stejně rozumět významu jednoduchých slov, vět.A tak Ego jak bylo popsáno a představeno světu Sigmundem Freudem (zkopírováno z Wikipedie), a pohled mého vnímání v duchu univerzálních zákonů: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ego,_superego_a_id
Tak, a jak to vidí filosofie Vesmíru?
Tři úrovně Ega odpovídají, třem základním úrovním universálních principů: "hledání, poznání, pochopení". Nebudu se rozepisovat, stačí, když si každý sám srovnáte definice s významem slov. A tak Id - odpovídá hledání, Ego - poznání a Superego - pochopení. Toto vše je naše cesta v časoprostoru, náš pohyb, to, co nazýváme vývoj, náš vývoj jedince - ontogeneze, náš vývoj jako druhu - fylogeneze. Dle Vesmírných zákonů, cestou od jedné jedinečnosti k druhé v rámci organizace. Pak musíme projít 3 x 3 úrovně, to je devět a nastává kvantový skok. (viz. má šifra). Od člověka jedince k jednotné lidské civilizaci. Tato naše cesta je, odhaduji na šesté úrovni - pochopení poznaného, možná, sedmé úrovni, hledání pochopeného, nejsem si jist.
Co z toho vyplývá?
Ego je špatně vnímáno a zavádí nás do podivných pochyb.
Nemám nic chtít?
Nemám po ničem toužit?
Nemám hledat?
Ani touhu po rovnováze, souznění, zdraví, cestě k jednotě, osvícení?
Rozumíte?
Jakmile cokoliv začnete dělat, okamžitě se na tom podílí vaše Ego. A to je v naprostém pořádku, jinak byste zůstali nečinní, přestali byste si uvědomovat vlastní duši, své "Já". Už byste nemohli říci ani:
"Já jsem"
"Já jsem s tebou Bože v jednotě".
Kde je tedy chyba?
Uvědomte si, že Ego bylo, je, a bude. Je vaše uvědomění, váš okamžitý stav duše. To, co je špatné, je jakákoliv "nadřazenost ve vašem vědomí".
Prosím nazývejme to správně:
"Nadřazenost."
To je prvotní hřích, který vás vyhnal z Ráje, jak již jsem napsal. Bůh vás nevyhnal z Ráje za snědené jablko, ani by to nepoznal, vy sami jste se nad něj nadřadili tím, že jste se oděli do fíkového listu. Vaše Boží nahota vám přišla jako jeho nedokonalé dílo, a tím jste se nadřadili nad něj, a od něj fíkovým listem oddělili. Ne Bůh, Vy sami. A tak, ponechme si své Ego, neboť to je naše uvědomění. Zbavujme se ale, v jakékoliv podobě "nadřazenosti". Podívejte se kolem sebe, jak jsme jí prolezlí. Nadřazujeme vše, jedny lidi nad jiné, jedny zvířata nad jiné, živé nad neživé, jednu energii nad jinou, jedny skutky nad jiné, jedny činy nad jiné, prostě vše… a dělíme, to je dualita.
Lev, kterýkoliv jiný alfa samec vydá v daném časoprostoru obrovské množství energie na ochranu a postavení rodiny, smečky, stáda. Proto rovněž přijímá více energie. Je však v čase rychle vyčerpán, a tak rodina, smečka, stádo pozná za život více těchto alfa samců. Mají sice velkou spotřebu, ale také kratší časoprostorové trvání, to není žádná "nadřazenost", to je energetický zákon o zachování energie. Lidé ovšem mají své nadřazené, v modré krvi, postavení ve společnosti, fotbalisty, státníky, muzikanty, právníky…, společensky nadřazené, ti vydají někdy mnohem méně energie v daném časoprostoru, než obyčejný kopáč, přesto čerpají z tohoto prostoru nesmírně více energie, to je v rozporu s energetickým zákonem, toto je skutečná "nadřazenost".
Zbavujme se ne Ega, ale "nadřazenosti". Zmizí dualita, nastane rovnováha, vkročíte do nové Země, do nové kvality jednotné civilizace.
P.S. To není slovíčkaření, to je podstata jednotného vnímání.

TZOLKIN 27.3.2016 13 EB kin 52

27. března 2016 v 6:00 Mayský Kalendář na každý den


Eb - Člověk, Cesta - Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, svobody, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, důvěryhodnosti, soucitu
Vědci se domnívají, že budoucnost ovlivňuje současnost a to znamená, že osud, který je vaší volbou a svobodnou vůlí skutečně může ovlivnit současný život. Pokud přijmete tento překvapující předpoklad, můžete přitáhnout právě dnes váš osud blíže k vám třeba tím, že ohnete cestu duše z lineárního času jakoby otočením do spirituálního Möbiova pásu. To je výzva pro dnešní den!
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
***
Jsem Eb a dnešní den sdílím s unikátním Tónem 13. Tento Tón je symbolem Mistrovství. Můžete si jej představit jako 5+5+3=13. Prvních 5 představuje plnost lidství, druhých 5 představuje duchovní Vědomí v lidské formě (Vyšší Já), 3 je symbolem Trojice VŠEHO, CO JE. Dejte vše dohromady a máte schopnosti Mistra. Být Mistrem znamená schopnost znát své Já jako duchovní Bytost se zkušeností lidství. S podstatou 3, která představuje Trojici VŠEHO, přijímá Mistr plnou sílu a pochopení, že všechny věci jsou obsaženy v něm.
Když jde člověk plně vědomě po cestě Světla a usiluje o Jednotu a bezpodmínečnou Lásku, má všechny věci k dispozici. Bylo mnoho Mistrů, kteří chodili po Zemi v lidské podobě. Tyto Bytosti byly schopny dělat úžasné věci: uzdravovaly nemocné, křísily mrtvé, teleportovaly se, manifestovaly předměty zčista jasna, atd. V každém z vás se nachází schopnost být Mistrem. To je možné, když čelíte všem strachům a naučíte se milovat všechny bezpodmínečně, pak jsou všechny tyto dary uvnitř vás obnoveny. Pravda o bezpodmínečné Lásce přichází z pochopení, že každý z vás přišel ze stejného Zdroje a každý se do něj opět vrátí.
Nikomu není co odpouštět, nikdo není menší, než druhý. Neexistuje žádné místo, kam je třeba chodit. Neexistuje nic, co je třeba udělat. Každý z vás je zde, aby zažil příběhy a sdílel je s těmi, kteří mají zájem. " Vím, že mám poslání. Vím, že jsem přišel/přišla z nějakého důvodu."
Země je v úzkých a na pokraji ekologické katastrofy. Lidi zabíjejí lidi. Potravinové zdroje jsou otrávené. Vládní systémy jsou zkorumpované. Jak můžete říct, že nemáte co dělat? Tato otázka se může ve vaší mysli objevovat. Z vyšších sfér odkud se díváme, je všechno v nejlepším pořádku.
Máme pro vaše Vědomí bonus: V podstatě není Čas, není Prostor, nejsou žádné věci. Nakonec se vrátíte do vyšších dimenzí Světla a Lásky.
Na co jste zapomněli, když jste vstoupili do této sféry, že vše je v pořádku. Rozhodli jste se vstoupit na Zemi a zažít zázraky. V obtížné části byla vaše duchovní paměť ztracena, jakmile jste vstoupili do hustoty této planety. Před inkarnací si mnozí z vás byli znovu a znovu jisti, že neztratí paměť, přesto to znovu a znovu děláte. Nemáte nad tím žádnou kontrolu, protože to byl způsob, který nastavili původní Tvůrci, z nichž mnozí jste vy. Byl to nový experiment, který se nyní blíží ke konci.
Jsou tu i ti ze všech koutů Vesmíru, kteří přišli, aby vám pomohli dostat se z karmických dluhů. V průběhu let byli mnozí zachyceni ve víru, když skočili do bazénu, aby vám pomohli. Nyní se mnoho dětí inkarnuje s plnou pamětí, odkud přišly. Říkáte jim indigové, křišťálové nebo duhové. Mnohé na Zemi nikdy nevstoupily. Tyto duše smluvně přebírají těla těch, kteří chtějí opustit pozemskou rovinu.
Některé z těchto duší přišly jako plně realizovaní Mistři se schopnostmi, které vás ohromí. Jsou jasnovidní, jsou schopní číst myšlenky, jsou schopní telekineze, jsou schopní prorokovat a uzdravovat. Prosíme vás, není třeba je zbožšťovat nebo stavět na podstavce. Jsou tu jednoduše s plnou pamětí svých schopností a na rozdíl od vás nemají paměť vymazánu. Jakmile každý z vás plně pochopí bezpodmínečnou Lásku, vaše schopnosti se vám jedna po druhé vrátí.
Když jste se inkarnovali na Zemi, dostali jste každý konkrétní DNA kódy, které vám umožňují žít jako člověk. Nyní, když se tato etapa vývoje chýlí ke konci, budete mít příležitost obnovit svoji DNA, abyste se mohli přesunout do vyšších sfér Světla. Pokaždé, když máte zkušenost Lásky a začleníte toto pochopení, vaše DNA se změní.
Existuje mnoho údajů, které vám to mohou potvrdit. Vaši vědci jsou na pokraji pochopení, jak skutečně Vesmír funguje. Nebude čas pro ty, kteří využívají temné programy a rozvíjejí je, aby vás ovládali, a kteří nechtějí, abyste se přiblížili ke Světlu. Jejich temné programy jim byly umožňovány věky, ale nyní je čas to uzavřít. Nejdůležitější je, aby vaše Mistrovské schopnosti byly používány milujícím způsobem. Pokud se rozhodnete dělat to, co dělá temná strana, nebudete moci vzestoupit s planetou. Tento čas přijde velmi brzy.
Udělejte si čas a podívejte se na temné energie uvnitř vás - ty Stíny, které jsou méně než milující a méně než laskavé. Vyčistěte pavučiny tím, že budete čelit svým strachům, omluvíte se ostatním a převezmete zodpovědnost za své jednání a činy. Nemůžete vibračně stoupat, dokud v sobě skrýváte temné pocity vůči druhým a viníte je za váš životní stav.
Tmavé myšlenky se slepují dohromady. Láska volně proudí. S cílem zvýšit vibrace musíte mít radost a uvolnit všechny temné myšlenky, slova, činy. Nastavte své záměry, jak žít život snů a tvořit utopickou společnost, ve které si přejete bydlet.
Chcete vytvořit Mír? Pak se naučte být klidní v každé situaci. Chcete méně odpadků ve světě? Pak se naučte recyklovat a odmítněte nakupovat plastové předměty nebo ty které škodí Zemi. Chcete mít čistší vzduch? Pak choďte více pěšky nebo jezděte na kole do zaměstnání. Jste naštvaní na přidávání přídatných látek do potravin a jiných podivných věcí do nápojů? Pěstujte si vlastní jídlo. Zlobíte se na korupci ve vašich vládách? Udělali jste si vaše domácí úkoly, než jste šli někoho volit do těchto úřadů? Je nutné někoho volit?
Mezi vámi existuje hodně kňučení a naříkání. Ale jen málo z vás demonstruje a je rozhodnuto podniknout kroky pro dosažení svých požadovaných cílů. Jako společnost jste líní. Nyní se cítíte jako v koutě a beznaději, protože existuje nerovnováha ve všech oblastech života.
Jako národ jste předali svou sílu jiným, ale nyní nastal čas svou sílu kultivovat. Poslali jsme vám mnoho vyslanců, kteří vám pomáhají. Ale mezi vámi jsou i ti, kteří čekají na příchod Spasitele, aby vás dostal z vašeho nepořádku, který jste vytvořili. Mnozí reagujete slovy: " Ale nechtěl jsem vytvořit tento nepořádek! " Chtěli bychom vám říci: " Ale ano, samozřejmě, protože mnozí jste žili na planetě mnoho životů. Každý život, včetně tohoto, zanechal na Zemi mnoho negativních otisků, pokaždé když se zabýváte negativními emocemi, nevědomými myšlenkami či slovy. Nyní osobně sklízíte to, co jste zaseli kolektivně."
To je to, co máme na mysli, když říkáme zodpovědnost za vlastní činy ve vašem osobním životě, ve vládních institucích a ve všech aspektech života. Můžete pokračovat v kňučení nebo můžete začít uklízet prostor v mysli a v těle.
Opět říkáme, není nutné nic dělat. Je prostě třeba být. Představte si, co by se stalo v tuto chvíli na Zemi, kdyby se každý z vás rozhodl mlčet 5 minut. Během tohoto ticha byste přijali svou roli za všechny události na Zemi. Co kdyby se každý z vás rozhodl, že se bude pohybovat vpřed, se všemi bude zacházet s laskavostí, úctou a bezpodmínečnou Láskou? Dokážete si představit, co by se stalo?
Na planetě je v tuto chvíli dost jídla, abyste všechny nakrmili. Existuje dostatek semen, které když zasadíte, bude dostatek jídla pro všechny. Existuje dostatek oblečení pro všechny na Zemi. Existuje mnoho způsobů, jak se oblékat, aniž byste vytvářeli nerovnováhu na planetě. Existuje dost technologií a peněz, abyste nemuseli znásilňovat Zemi pro její drahokamy. Existuje dostatek hotových domů a dostatek prostředků pro stavbu nových tam, kde je potřeba. Je to vaše chamtivost a potřeba kontrolovat nebo být nad druhými, co vedlo k nerovnováze na Zemi.
Opakujeme, není potřeba nic udělat, než se probudit a mít radost. Doporučujeme vám, abyste o těchto věcech přemýšleli a hledali způsoby, jak vytvořit svět, který chcete vidět. Přestaňte ukazovat prstem jeden na druhého a převezměte zodpovědnost za vaše jednání a nekonání. Každý z vás je Mistr. To znamená zvládnutí schopností, které určují výsledky vašich zkušeností na Zemi. Země se mění. Země vzestupuje. Pohybuje se dál s vámi nebo bez vás. Vítá každého, kdo pomáhá v tomto procesu Vzestupu. Vyberete si temnou nebo Světelnou cestu? Loučíme se pro dnešek a doufáme, že budete přemýšlet nad těmito věcmi a připojíte se k nám na naší cestě Osvícení.
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCT uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká nejčistší Energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního Já. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, znamenalo to, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází Přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky, konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Mír buď s tebou.

27. března 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Mír buď s tebou. Aby ses mohl se Mnou sjednotit, je třeba být v míru, protože mír začíná hluboko v duši, a potom se odráží navenek. Jakmile najdeš vnitřní mír a stabilitu, můžeš jít kamkoliv a odolat čemukoliv. Můžeš se dokonce procházet údolím stínu smrti a ničeho se nebát, protože s vnitřním mírem přichází jas a klid, který nic a nikdo nemůže narušit nebo překazit. Jakmile poznáš a přijmeš svůj pravý vztah ke Mně a uděláš to tak prostě jako dítě bez jakýchkoliv komplikací, celý tvůj život bude naplněn radostí a díkůvzdáním. Potom nemůže přijít žádná obava a ty budeš žít kouzelný život a budeš zcela chráněn, protože kde není bázně, tam je plná ochrana. Strach otvírá dveře do nebezpečí a způsobuje tvou zranitelnost. Zbav se tedy strachu, nech se prostoupit Mým mírem a láskou a vzdávej věčné díky.

PŘICHÁZÍ NOVÝ ČLOVĚK

26. března 2016 v 16:55 Vývoj vědomí bytostí
Svět, tak jak ho známe, se pomalu, ale jistě přeměňuje v něco, co tu ještě nebylo… Je to logické vyústění příčiny, která má svůj následek. Jak ale vidí svět dva různí lidé? Tak, jak si ho sami utvoří ve svých myšlenkách, představách, iluzích, a realizují ho ve svém životě. Tyto světy, tak jak si je vytvořili tito náhodní dva lidé, ale rozhodně nejsou stejné. Ba co víc, jsou vlastně absolutně odlišné. Tuto odlišnost jsou schopni však zaregistrovat jen ti, kteří svým vědomím postoupili do vyšších úrovní vnímání a vidí život skrze závoj iluze, kterou nám zde nastavil duální matrix. Již více let je možné sledovat proces, který se nazývá Vzestup, a který v současné době je ve své stále zrychlenější fázi, kterou může každý sledovat ze své úrovně vnímání. S tímto procesem souvisí také pojem Transformace, která je součástí Vzestupu a týká se každého jedince.
Na internetu jsou k dohledání aktuální informace, které se týkají vzestupu vědomí a transformace lidstva v předstihu před podáváním informací v tištěné podobě. Jelikož tento proces je nezvratný a transformace je v plném proudu, nové vědomí se pomalu ukotvuje plně do hmoty a nachází si cestu i tam, kde ještě z posledních sil fungují zkostnatělé staré vzory starého světa. Pro toho, kdo se stále bude držet své vytvořené iluze o světě, kterou přijal během svého života, bude život stále větší boj a bude dostávat stále silnější lekce k uvědomění a probuzení se do opravdového světa.
Dalo by se říci, že probíhá duchovní revoluce. Revoluce, která nemá nic společného s bojem, ale s vnitřním klidem a mírem, který nalezne každý, kdo se probudí. Jediné, co se po nás žádá, je nenechat se pohltit zlem, které na nás vykukuje každým okamžikem ze všech médií a vnějšího světa. Toto vymývání mozků se však neděje jen v posledních letech, ale prakticky od chvíle, kdy jsme se jako jednotlivci odvrátili od své přirozenosti a dali svoji sílu a moc do rukou těm, kteří ji zneužili a zneužívají ve svůj prospěch. Tato doba je o tom, že si začínáme brát zpět vše, co nám bylo různou manipulací odňato, a tím se pak následně navracíme ke své přirozenosti.
Jak se vlastně projevuje to, co je pro člověka přirozené a co ne? Problém je v tom, že jsme prakticky obrátili vše přirozené v nepřirozené a dáváme všemu nepřirozenému přednost před opravdovým životem a vesmírným řádem. Návrat ke své přirozenosti znamená návrat k Bohu a k respektování kosmického řádu. Čím více tyto vesmírné zákonitosti nerespektujeme, čím více se oddělujeme od Boha, tím více se dostáváme do propasti, ze které je čím dál těžší najít cestu zpět. Vystavěli jsme si kolem sebe tak vysoké hradby, že nevidíme tam, kam to máme nejblíže. Do svého srdce. Čím vyšší jsme si vystavěli hradbu, tím delší a bolestivější je pak cesta návratu zpět.
Vzestup není jednorázová akce, je to proces. Je to proces k návratu do naší přirozenosti. Čím více jedinců se stává součástí vědomého vzestupu svého vědomí, tím rychleji dochází ke kolektivnímu posunu ve vědomí lidstva. Tento kolektivní posun ve vědomí se projevuje pak tím, že je odkrývána pravda, která nám byla roky tajena. Vše se děje na všech úrovních, které byly pokřiveny a nestojí tak na pevných základech. Takže se vše začíná hroutit a dochází k chaosu. Dochází k dominovému efektu a je jen otázkou času, kdy celé divadlo skončí. Na scéně se odehrává poslední bitva o udržení nadvlády duality nad jednotou.
Dá se s určitostí říci, že dochází k duchovní revoluci ve vývoji společnosti. Co si ale pod tím představit? Dnes už je zcela jasné, že aby došlo k nějakému zásadnímu duchovnímu posunu, je třeba změnit vlastní myšlení. A to u každého jednotlivce. Pokud budeme stále závislí na vnějších formách, nikdy se nikam neposuneme a dál si budeme tvořit karmu, ze které nejde v této úrovni vystoupit. Transformace vědomí nás přivede k branám jednoty a opravdové svobody. Není to cesta ven, ale cesta dovnitř. Do středu naší bytosti a našeho srdce v napojení na Božský Zdroj.
Zatím většina lidí nechce znát pravdu, i když se všude tak znatelně vyjevuje. Ve hmotném světě duality to pro mnohé vypadá, že se vlastně nic mimořádného neděje. Dál se honí za svými hmotnými statky, ke kterým jsou připoutáni různými smlouvami, pojistkami, dluhy a jinými nástrahami systému. To vše jsou nástroje matrixu k ovládání lidí. Většina lidí vůbec neví, že je uspána ukolébavkou vězňů. Spí spánkem nevědomých otroků v uměle vytvořené společnosti a zároveň svým nevědomím tento matrix podporují. Ale i zde u některých již dochází k určitému procitnutí, většinou za pomoci nějaké bolestné události. Začínají se ptát: "Co se to vlastně děje?" Což je vlastně první reakce na to, co se nám přestává líbit, a vnímáme, že je něco špatně. Jakmile si jednou přiznáme, že něco může být i jinak než námi přijatá verze, pak se spustí řada událostí, které nás budou posunovat směrem k nalezení své vlastní pravdy.
Přijmout tuto cestu změny ve vědomí chce ale také i odvahu. Musíme totiž opustit všechny zkostnatělé staré vzory myšlení, které jsme přijali za své. Dá se říci, že je nahradíme novou a podstatně lepší verzí nového myšlení. K tomu je třeba také i velké osobní disciplíny. K novému uspořádání sil a nastolení rovnováhy je třeba uklidit v sobě, uklidit svůj život a pokud možno stáhnout i sami sebe na nějaký čas do samoty, která každého dovede ke vnitřnímu ztišení. Když přijmeme sami sebe a přestaneme bojovat, popírat a rozhodneme se následovat své srdce, pak jsme již na správné cestě a naše osobní duchovní revoluce začala. Můžeme se odrazit a stoupat vzhůru tak, jak si naše duše sama naplánovala. Cest je mnoho, ale cíl je pro všechny stejný.
Ve svém osobním vzestupu vědomí je třeba být ale také stále bdělý a ve střehu, protože léčky matrixu nás budou po celou dobu svádět a lákat na falešná pozlátka. Neustále musíme skládat zkoušky, které jsou na nás nachystané, zda jsme určité lekce zvládli a můžeme tak postoupit do dalšího levelu. Mnoho cest je zavádějících. Jsou to především ty, které se tváří jako jediné správné. Není třeba nikoho následovat a už vůbec ne kopírovat. Stačí žít svoje životy tak, jak nejlépe dovedeme v přítomném okamžiku. Není třeba se vracet do minulosti nebo si dělat obavy z budoucnosti. Je jedno, co si o Vás kdo myslí nebo nemyslí. Vy se soustřeďte jen sami na sebe. Není to o sobectví, je to o sebelásce. Pokud ucítíme v srdci ten správný impuls, který jsme se rozhodli následovat, už se musíme spoléhat jen sami na sebe a postavit se za to, čemu věříme a s čím jsme v souladu. Tím se postavíme plně do své vlastní síly a převezmeme za sebe a své činy plnou odpovědnost.
Tento osobní vzestup vědomí se nedá nijak obejít nebo obelhat. Tady nám nepomohou žádné berličky nebo vodění někoho za ruku. Teprve až když se vzdáme těchto nástrojů, které nám mohou po určitou dobu pomáhat, teprve pak můžeme dovršit celkovou svojí osobní transformaci. Nic se nedá uměle uspíšit. Každý má svůj individuální čas k tomu, aby se mohl povznést do vyšších stavů vědomí anebo také ne.
Všichni jsme v tomto nádherném procesu probouzení a změn, ke kterým dnes a denně dochází na celé planetě. S přicházejícím Novým Člověkem dochází k přeměně duševní bytosti v novou bytost duchovní. To je cesta k neměnnému království v srdcích všech lidí, kteří jsou spojeni na úrovni ducha a vědomí. Těch, co již prošli a procházejí procesem transformace vědomí a vzestupem na osobní úrovni. Čím více lidí se propojí v duchovním srdci a vědomí, tím dříve dojde k posunu i v kolektivním vědomí a k viditelným změnám pro všechny.
Renata
Nemusíte moje poznání a cestu přijímat, stačí, když ji budete respektovat. Děkuji.
Nemáme potřebu uplatňovat autorská práva a jakkoliv omezovat šíření našich příspěvků. Tlumočíme informace z kolektivního vědomí Kristovské setby, které má každý v sobě. Stačí se jen naladit a připojit.
Pro ty, kteří cítí, že se chtějí propojit:
Pro ty, kteří respektují volbu daru: DAR za DAR

ŽENSKÁ SEXUÁLNÍ ENERGIE NA CESTĚ ZPĚT DO CELISTVOSTI

26. března 2016 v 7:00 Krása ženy
Mnoho žen na cestě k Celistvosti prožije roky návratu sexuální energie zpět do jejich vlastních těl. Pro některé ženy se přirozenost fyzické intimity na čas změní tím, jak se znovu sladí se svými centry hluboké sexuální energie.
To může znamenat období abstinence nebo omezení sexuálních kontaktů. Tato zkušenost požadovaná ženskou Duší je silně vedena Bohyní.
Bohyně rozpoznává transformativní hloubky a sílu autentické, osvobozené, plně ztělesněné ženské sexuality. Učí, že se jedná o posvátný nástroj, který se má prozkoumat s radostí, svobodně a vědomě. Abyste pochopily pravou podstatu ženské sexuality, musíte opustit doktríny které byly předávány prostřednictvím náboženství, medií a mainstreamové kultury. Musíte se vyladit na Ducha a začít cítit ohromnou spirituální sílu která je přítomná v ženském autentickém spojení s vlastními centry sexuální energie.
Když žena přijde opět do kontaktu se svým Duchem a nastoupí na cestu znovusladění s "divokým" necenzurovaným Já, často projde obdobím sexuální abstinence. Může se jednat o několik měsíců nebo mnoho let, ale v určitém bodě její cesty do Celistvosti bude vyzvána k vyčištění starých sexuálních energií přijatých v minulosti do jejího těla.
Některé z těchto energií mohou přetrvávat z minulých životů. Žena fyzicky, emočně a spirituálně nese vibrace všech sexuálních setkání, zahrnujíce ty, které byly násilné, necitelné nebo zneucťující. Pokud přijala toto násilí do Sebe, hluboká očista a léčení bude nezbytné.
Ženská sexuální psychika je extrémně komplexní. Existuje na multiúrovňové dimenzionální rovině. Ženy do sebe vstřebávají vše, když mají sex.To proto, že přirozenost ženského těla a jeho energie je přijímající a absorbující. Zve, drží a kolébá tělo muže uvnitř sebe a obklopuje ho láskou posvátného ženského ducha.
Na nejzákladnější úrovni fyzické intimity toto spojení dovoluje muži otevřít Centrum svého Srdce, být zaplaven láskou a odejít ze suchého území mužské mysli. Dovoluje mu to otevřít jeho pocitová centra, zpřístupnit své emoce a prožít svou Duši jako živou.
Tato intuitivní moudrost ženy ví, že toto je to, co se stane když otevře svou sexuální energii muži.To jí přesto dovoluje mít jakýkoliv sexuální zážitek po kterém touží a kdykoliv po něm touží. To jen znamená, že ženské vnitřní vědění vycítí, že je otevřena k výměně energie kterou sex přináší na velmi jemné, spirituálně - ukotvené úrovni.
Bohyně přikládá velkou hodnotu vesmírné inteligenci a superlativním tvořivým a léčivým silám ženské sexuality. V tento moment neúnavně pracuje aby zbavila svět utiskujících dvoj-standardů a rozporuplných zpráv, které jsou předávány dívkám a ženám týkajících se jejich sexuální přirozenosti. Chce osvobodit pravého ducha ženské sexuální esence a vrátit ji zpět ženám.
Toto je přesně proč přichází čas na ženské cestě zpět ke své vlastní Bohyni-Já, kdy může být vyžádána zdrženlivost v sexuální intimitě (s druhými). Toto NENÍ forma cenzury nebo puritánského souzení proti ženskému sexuálnímu životu. Pravdou je přesný opak: Je to nejsilněji - láskyplný a úctyhodný čin spirituálně-sexuálního zplnomocnění darovaného z Božské Ženské Sféry.
Během tohoto období sexuální abstinence s druhými, žena která hledá své spojení s Bohyní zjistí, že se očišťuje od všech starých vzorců týkajících se mužů. Pokud je to nezbytné, psychické a mentální otisky od předchozích partnerů budou smazány.
Objeví, že uvnitř ní celou dobu leží nejhlubší, nejčistší, nejcennější elixír transformativních sexuálních energií. Odkryje spojení do jeskyní a chrámů posvátné erotiky uvnitř sebe samé, které mohou vyžadovat čistý prostor k oživení.
Tento prostor kolem jejího těla a aury jí dává nově nalezené spojení s drahokamy sexuální lásky které leží uvnitř její kundalini energie. Když se uskuteční tato cesta sebe-odkrytí, je znovuzrozena jako spirituálně-vyspělá, planoucí Světelnou-silou erotické náruživosti. Není žádných pochyb, že muž se kterým přijde následně sexuálně do kontaktu doslova shoří na radikálně nových územích probuzení.
Vstoupí-li žena do mystické krajiny božské ženskosti, je vedena Bohyní k očištění se od starých sexuálních energií. Samozřejmě že veškerá láska a ekztáze předaná v jakékoliv intimitě je uchovaná v její auře. Ale Bohyně ví jak posílit a prohloubit ženino spojení ke své starověké sexuální moudrosti a bodům rozkoše.
A podívejte se na to z tohoto pohledu - možná čím delší abstinence, tím statičtější a vesmírně-otřásající znovuspojení sexuální intimity bude, až to přijde....až se Bohyně usnese, že nastal Čas.
www.sophiebashford.com
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

TZOLKIN 26.3.2016 12 CHUEN kin 51 galaktický portá

26. března 2016 v 6:00 Mayský Kalendář na každý den


Chuen - Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip spolu-tvůrce
Barevné vlákno, které tká jednotlivé životní zkušenosti do jedné velké tapiserie lidské evoluce, je vytvořeno z brilantního Světla Vědomí. A je to Chuen, kdo tká toto vlákno každého z nás. Tak, jak přemýšlíme o našich životech dnes, tak bychom měli všechny dny LaKa (12). Rozpoznat hlubokou propojenost s lidmi, událostmi, situacemi, které utváří naše zkušenosti na této planetě. Čím více ctíte a respektujete každého člověka, událost i situaci a méně očekáváte na oplátku, tím osvícenější a zralejší se stáváte. Vybírejte vlákna moudře, až dnes budete tkát tapiserii svého života.
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři….. všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a " zlaté ruce ", ale někdy i velké ego. V energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali. Použijte kreativitu umělce.
***
Přeji vám hezký den, jsem Chuen s Tónem 12. Přivítejme společně tento velkolepý a slavný den. Doporučujeme vám, abyste dnes o sebe pečovali a opravdu se rozveselili. Lidé mají tendenci brát sami sebe i situace příliš vážně. Dnešek začněte smíchem. Najděte si čas a hluboce a srdečně se zasmějte.
Postarejte se, ať vaše energie proudí. Pracujte s vnitřními svaly. To vás povzbudí. Udělejte to kdykoliv máte pocit, že se pohybujete v nízkých energiích. I když to nemusí být právě společensky korektní, udělejte to v každém případě, alespoň povzbudíte ostatní, kteří se mohou zasmát s vámi.
Kolik obchodních schůzek by bylo méně nudných a napjatých, kdyby se všichni srdečně zasmáli. Wow, to by proudilo tvůrčí šťávy! Ti, kteří pracují s dětmi, by pro ně měli dělat přestávky smíchu. Jak často jsou lidé ve svém vzdělávacím zařízení pokáráni za hihňání a smích? Dopřejte si smích a uvidíte, jak se výrazně zvýší vaše pozornost.
Když budete dělat nějaké shromáždění s duchovní tematikou, zařaďte do něj smích. Oživte energii a nechte ji proudit. Radost je podstatou vašeho Bytí! Pocit radosti probudíte nekontrolovaným smíchem. Smích je skvělé cvičení pro vaše vnitřní orgány. Smích je nejlepší lék a je zdarma! Lidé by se mnohem méně obraceli na zdravotní systém, kdyby se více smáli a méně trápili.
Místo tuctu pilulek se jednoduše smějte!
Když se cítíte smutní, smějte se!
Když se vaše energie klesá, smějte se!
Když jste unavení, smějte se!
Smějte se!
Smějte se!
Smějte se!
Po celém světě existují kluby smíchu. Je všeobecně známo, že lidé ze skupinového smíchu těží velké výhody. Jakmile každý z vás otevře dveře od skříně a dovolí sám sobě zasmát se, když to potřebujete, otevřete tak dveře dokořán pro všechny, a lidé vás budou následovat.
Smích uvolňuje hormony na subatomární úrovni. Když nadechujete více kyslíku, rozšiřujete své Vědomí a do vašeho života přichází více kreativity. Když zíváte, zapojujete více kyslíku pro odpočinek. Když se smějete, zapojujete více kyslíku na přípravu být více aktivní. Vše, co potřebujete, je ochota se smát!
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU, uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jsme byli zapleteni karmickými vazbami. To nám odhalí vyšší náhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den " zúčtování" všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa (12) nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK.

Osobní Mayská energetická matrice. Více info zde: ZDE Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Život je pohyb, je to změna, je to růst.

26. března 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Vždy existuje další příčka žebříku, která má být zdolána. Nebuď bázlivý, ale vždy jdi vpřed a vzhůru, sahaje vždy po nejvyšším. Život je pohyb, je to změna, je to růst. Žádná duše nemůže zůstat stále ve stejném stavu. Příroda nemůže zůstat beze změny. Stále se mění a rozpíná a přechází z jednoho stádia do druhého. Žalud roste v mocný dub; cibulka roste a vytváří nádherné květy; obilná zrna dávají klasy. Změny probíhají neustále. Jestliže v tobě k žádné změně nedochází, můžeš si být jist, že něco není v pořádku a je pro tebe nutné, abys zjistil, co to je, a potom s tím něco udělal. Nebraň se změně, ale splyň s ní a přijmi ji. Možná to nebude vždy pohodlné, ale buď ochoten přijmout malé nepohodlí, aby se sláva nového mohla projevit v tobě a skrze tebe a proměnit tě v novou bytost, naplněnou světlem, láskou a inspirací.

Kryon - Scénář rekalibrace

25. března 2016 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Tento živý channeling byl přijat v Newport Beach v Kalifornii, 6. prosince 2015
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Přicházím rychle - to protože můj partner takovou věc dovolí. Ví, že je to bezpečné. Žádné přípravy, žádné zvláštní speciální dýchání, žádné okysličování, žádné natáčení se správným směrem. Je tu uznání, že ta část Stvořitele, která je ve vás, tam vždy byla. Nemusíte se snažit, abyste ji získali, narodili jste se s ní.
To je to, co tato planeta má a ostatní ne, v tomto konkrétním čase. Jediná planeta se svobodnou volbou - to už jste slyšeli v minulosti - jediná, která v tuto chvíli v této galaxii zápasí o posun. I jiné planety tím prošly, ale v tuto chvíli jste jediní. Použijme frázi: "všechny oči se na vás právě teď upírají".
Pro ty z vás, kteří to neví, tento channeling je předáván v Newportu, oblasti Los Angeles v Kalifornii. Končí den mnoha energií, a je to bezpečný čas - čas, abyste chvíli relaxovali a poslouchali. Abyste poslouchali a zabrali se do některých informací, které vám předám o časovém rozvrhu. Není to poslední setkání roku 2015, ale mohlo by být - a tím myslím, že dnešní předmět je takový, jakoby tomu tak bylo. Je o roku 2016, je o letech 2012, 2011, 2013 a 2014, je o něčem, co je tolik v této místnosti přítomno… o rekalibraci. Nikdy, nikdy jsme o ní skutečně nemluvili. Ne doopravdy. Ne tak jako teď. Někteří z vás se k tomuto předmětu cítí silný vztah, protože to, co vám předám, je obrácení kapitoly ve vašem životě. (Kryon se usmívá.) Je tu jeden výraz, který bych rád definoval, a jeden, který bych rád "oddefinoval" - pokud něco takového existuje.
Tím prvním výrazem je "way-shower" - ten, kdo ukazuje cestu. Kryone, co tím myslíš, když používáš výraz "cestu-ukazující"? To jsou ti, kteří ve vaší terminologii vibrují na multidimenzionální úrovni a stanou se z nich učitelé toho, co přijde. Cestu-ukazující procházejí rekalibrací jako první. Nedává smysl, že instruktoři by měli dostat informace dřív než studenti? Máme tu hodně instruktorů, kteří poslouchají tento channeling. Předáváte instrukce a ukazujete cestu svým vlastním způsobem - ať už fyzicky učíte, čtete energie, channelujete, jakkoli uzdravujete, jakkoli ovlivňujete život druhých lidí svým hlasem nebo svou přítomností. Cestu-ukazující je ten, kdo je vyladěn na to, co přichází.
A teď mi dovolte, abych "oddefinoval" slovo vibrace. Vibrační úroveň. Milovaní, oba tyto výrazy jsou lineární - říkají, že něco vibruje výš než něco jiného. Mohli byste pak dokonce předpokládat, že je to frekvence, zvuk, světlo, něco vyššího než něco jiného. To je vše, co z toho vnímáte, a to je špatně.On pro to totiž neexistuje výraz. Nemáte dosud tu znalost, to poznání toho, o co tu skutečně jde. Mluvíme o multidimenzionálních věcech a nechtěli bychom vás mást vědou. Chceme, abyste pochopili něco, co se děje uvnitř vás, ale co nelze popsat, protože dosud nevíte, jak to popsat. Kvantovým způsobem jste obdrželi něco, co vytvořilo něco, co jste nazvali vědomí vyšší vibrace. Ale ono není vyšší, to by bylo 3D, je to kvantové. Leží to na vrchu 3D reality a povznáší ji způsobem, pro který nejsou slova, která by to popsala. Jednoho dne s tím přijdou kvantoví fyzici a dají tomu jméno.
Vy, kteří jste propojeni s něčím naprosto jiným - s dimenzionálním uvědoměním - vy jste ti, kteří ukazují cestu. Můj partner to má - jeho dimenzionální uvědomění jsem já. Víte, kolik let mu to trvalo, aby mě uznal? Hodně. Nebyl jsem vůbec v jeho 3D realitě nebo v realitě jeho přátel. Vůbec ne. Teď jsem v jeho realitě pevně zakotven. A dokonce ani dnes to nedokáže druhým vysvětlit. "Kdo je Kryon? Jak se cítíš? Co se děje?" A odpověď je: ano. To je vše, co dostal. Je to multidimenzionální přítomnost, která ho právě teď přemohla a vy ji slyšíte. Je to mimo něj. A přesto je to jeho součástí. Stává se tím, kdo ukazuje cestu. A to je jen jedna z metod cestu-ukazujících. Ti v této místnosti, kteří měli intuitivní záblesky rozdílů v komunikaci, rozdílů v uzdravování… kteří zažili doslova proud vědomí z druhé strany, říkejte jim, jak chcete, oni ukazují cestu.
Drazí, vy všichni si zvykáte na tento proud vědomí. Je povzneseno mimo to, co kdokoli má. A to se začalo se v roce 2011 rekalibrovat. 2012, ten rok byl celý o tomto proudu, přerušení, změně frekvencí, a změně normálu. Pro vás. Věci, na které jste se po léta spoléhali, které byly tímto vzácným proudem z druhé strany, který je tak automatický a krásný, tak nádherný. Byl to pro vás domov, domov, domov, domov… Když ten proud nastal, nebylo nic než domov. Tam patříte. Cokoli mimo ten proud - ach, zapomeňte na to. (Kryon dojatě.) Mluvím k některým, co tu nejsou přítomni, ale potřebují to slyšet - ten proud byl přerušen. Proud vědomí, ta multidimenzionální šňůra, která vás poutá s druhou stranou na neměnné pokračující bázi, byla přerušena. Cestu-ukazující byli rekalibrovánijako první.
Jak jsem řekl na začátku roku 2013 a na konci roku 2012 - v roce 2013 nezačínejte nic nového, protože to nebude fungovat. Ne tak, jak to bude fungovat později. Protože se děla rekalibracecestu-ukazujících. Byl to špatný čas pro důvěřování intuici, protože selhávala. Intuice selhávala.
Víte, jaké to je, drazí, uvidět dveře domova, jak se pro vás celou dobu otevírají, abyste jimi prošli, abyste zažili tyto myšlenky a toto úžasné světlo? Pomůže vám to v noci spát. Pomůže vám to v noci spát. (Kryon dojatě.) Je to spojení. Víte, jaké to je, když se dveře s bouchnutím zavřou, a pak zmizí?To je rekalibrace cestu-ukazujících, která nastala v roce 2011 a probíhala do roku 2013. Každý je jiný, každý člověk je jiný, každý proces je jiný - záleží na tom, kolik multidimenzionálního jste si osvojili. Všichni jste velice jedineční, ale mnozí z vás to cítili…
Někteří to cítili tak silně, že opustili planetu! Život skončil! Když byly dveře domova zavřené, byl to konec. Nechtěli vědět proč, nechtěli vědět, jestli se to znovu otevře, přeladí nebo rekalibruje! Byl to prostě konec! A tak odešli! Někteří z vás je znáte. Víte, že bylo příliš brzy na odchod, ale oni vytvořili svou vlastní dis-ease tj. ne-moc - (disease = nemoc - pozn. překl.) - aby už nemuseli trpět tím, se ty dveře neotvíraly. Nejlepší přítel přestal komunikovat, protože se zabouchly dveře! Byli osamělí, byli osamělí!
Jiní to vydrželi. A právě když si mysleli, že se to nemůže zhoršit, zhoršilo se to! Protože v roce 2014 začala rekalibrace DNA. Vědomí je jedna věc a DNA druhá, protože DNA je připojená k buněčné struktuře. Když začne být buněčná struktura nefunkční, je nefunkční imunitní systém, a vy chytáte nemoci! A to se stalo. Máte přítele, který zabouchl dveře, a máte problém, protože se cítíte jinak, vaše buňky nespolupracují. Popisuji mnoho těch, co tu právě jsou a naslouchají mému hlasu. Cestu-ukazující musí projít rekalibrací jako první, před kýmkoli jiným.
"Kryone, mluvíš o velkém posunu, o rekalibraci lidstva, a kolem nás je tolik lidí, cítím se dobře. Všechno je fajn a je to jako dřív. Co je za problém? Není to tak špatné!" Tohle nejsou ti, kteří ukazují cestu. Ne ta vůdčí skupina v první linii, která musí planetě ukázat, co je skutečné světlo. Nezáleží, jak jste staří či jak mladí, to není o věku.
Pro rekalibraci je jen jediný důvod: abyste zůstali. Chápete, ten přechod zvaný smrt je snadný, protože to je omlazení duše - vracíte se mladí! Proč byste to neměli chtít? Mnozí se rozhodli, že to je to, co chtějí. Cestu-ukazující, který skutečně pochopil, řekl: "Mohu to dokázat lépe v mladším těle." To je životní plán, je to mezi vámi a duchem, i když si to vyberete hodně předčasně. Můj partner (Lee) to zná. Někteří z jeho přátel si to zvolili. Řekl jsem mu, kde by byli. Nicméně mu zase oni budou ukazovat cestu, až se on vrátí. Je to vhodné. Neprošli rekalibrací, odešli.
Jediným důvodem pro rekalibraci je to, abyste zůstali. A v procesu rekalibrace existuje časová linka pro cestu-ukazujícího. V té časové ose je rok 2015 významný, ale rok 2016 je konec jeho rekalibraci. Konec. Je to završení cyklu přizpůsobení této nové multidimenzionální energii, která k vám přichází úplně jinak a v barvách (Kryon se usmívá), místo černobíle. Pomalu se začíná znovu přelaďovat a opět se stává vaším nejlepším přítelem. Nedostanete jedny dveře.Ach, jak je to od vás singulární! Dostanete spoustu dveří a všechny se otevřou ve stejnou dobu. Je to multidimenzionální, k tomu to směřujete, vy, kteří ukazujete cestu. Léčiteli, představ si, že při léčení vždy dostáváš zprávu - kde se dotknout, co udělat, co je špatně. A najednou budeš mít spoustu dveří, které ti budou ukazovat, co je tam opravdu, opravdu je - na mnoha úrovních. Nejen kde se dotknout nebo co říci, či jakou nabídnout modlitbu. Ale celou knihu pro každého.
Povím vám, co bude následovat. Cestu-ukazujícím se to začíná odhalovat právě teď, v roce 2015. V roce 2016 to bude pokračovat, protože je to jiné. Opravdu jiné. Probouzí se Akáša.
Dovolte mi to vysvětlit. V několika nedávných channelinzích, na různých místech mimo tuto zemi (USA), jsme lidem řekli, že jedním z největších rozdílů u duše reinkarnované do nové energieje to, že duše poprvé začíná ve vyvinutém vědomí a jedním ze znaků je to, že přijdete na planetu se vzpomínkou na to, že jste tu byli. Nepamatujete si jméno a rodinu, ale když otevřete oči, je tu ten pocit: "Jsem zpátky!" Není to záhada. A jak pokračujete, zjistíte, že máte moudrost, kterou byste neměli mít. Hned to vysvětlím. Když jste dítě a dotknete se horkých kamen, nikdy to nezapomenete. Po celý život se horkých kamen nedotknete. A nyní, když znovu otevřete oči na této planetě, už nikdy se nedotknete horkých kamen, protože je to intuitivní, je to moudré. Nikdy znovu neuděláte tu chybu, to je ten rozdíl.
Probouzející se Akáša vám začne dávat informace o tom, kým jste byli - ne konkrétně, alekým jste byli, pokud jde o zkušenosti, takže neuděláte stejné chyby. Ale může to být matoucí, drazí, protože probouzející se Akáša vám někdy poskytne energie, kterým nerozumíte. Takže místo lekcí někdy přichází nepochopené drama, strach, zmatení. Někdo, kdo je tady, to potřebuje slyšet. To, co se vám děje, co je ve vaší mysli, ve vašem mozku, v Akáše, je překrásný systém upamatování produchovní přežití. Nebudete muset znovu dělat chyby - ne ty stejné. A až se vrátíte, až se vrátíte s vrozeným instinktem, nebudete muset dělat ty chyby znovu, to je ten příslib. Protože jste vyvinutá rekalibrovaná lidská bytost. To je to, co se děje.
Astroložka, kvantová astroložka, Michele, hovořila o energiích, které vám hvězdy poskytnou prostřednictvím zarovnání. To je správné, řekli jsme to už dříve. Rok 2016 je završením cyklu a navíc, je to začátek cyklu dalšího. Je to rok objevování. A to už budeme mluvit o obyčejných lidských bytostech, ne o těch, co ukazují cestu. Musíte sami najít obtížné cesty. Budete muset činit rozhodnutí mezi černou a bílou, doslova mezi světlem a temnotou. A zjistit, jak to s nimi máte. Je to rok objevů. Objev není nezbytně objevením nádherných věcí - můžete objevit, co je pod kamenem, když s ním pohnete.
Mluvili jsme o tom roky - říkali jsme, že jedním z atributů, které máte při velkém posunu očekávat, bude konečně odhalení energií, které jsou ve velké farmacii. Sledujte to. Jsou věci, které teprve začnou být odhalovány - to, co je nevhodné, což povede k dalším věcem. Zatlačte na zákon dysfunkčního pojištění a bude odhalený, kousek po kousku. Řekli jsme vám, že záležitosti, které ve vaší společnosti nemají integritu, nemohou nadále existovat ve světle, nemohou!To budou rozhodnutí, která budete muset udělat. Nejen vy, ale vaše vláda. Jestli udržovat něco dysfunkčního nebo ne. A milovaní, vy k tomu budete mít hodně co říci! Stejně tak, jako jste to měli s mnoha jinými věcmi. To, co postrádá integritu, s tím už nebudete moci pracovat.
Existuje další věc, kterou objevíte. Je toho víc. Milovaní, v Cusco, několik dní po útoku ve Francii (Kryon hovoří o útoku v Paříži 13.11.2015 - pozn. překl.) jsem vám pověděl o dysfunkčnosti těch, co jsou v temnotě. Když nemáte světlo, jste dysfunkční. Ti, co jsou ve světle, uvidí mnohem, mnohem dál než ti v temnotě. Vy to víte. A tak jejich vlastní semena, která existují v temnotě, budou jejich vlastní zkázou. Nemohou příliš narůst, než se začnou rozdělovat na frakce. Budou mezi nimi probíhat boje o vedení - vyhlížejte to. Bez směřování - vyhlížejte to. V temnotě budou jeden o druhého zakopávat a dělat věci, které nedávají smysl. Už jsme se o tom zmínili. Jaký druh šílence vezme hůl a bude opakovaně tlouci do úlu, aby viděl, co se stane? A to je přesně to, co dělají. Nemají tušení, že jsou uvnitř včely. Ani tušení. Jediné, co dokáží, je vzbuzovat strach, třeba se včely budou bát a nevyletí. (Kryonův humor.) Ti v temnotě nefungují dobře. Nemají ten druh logiky, jaký máte vy, což je logika světla. Abyste porazili temnotu, lidstvo se musí spojit způsoby, které jste předtím nikdy neviděli - způsoby, které jste předtím nikdy neviděli.
Rok objevování. Co když… co když zvednete pokličku tady toho všeho a náhle odhalíte, odkud pochází většina jejich financování? Připravte se. A až se to stane, tak ti, co je financují, budou zahanbeni, zahanbeni! A nakonec odejdou. Nebudou to jen krvavé peníze, budou to peníze smrti. Budou tomu přiřazeny nové pojmy. A řekl jsem vám: nebuďte překvapeni, poněvadž někteří z nich jsou vašimi spojenci a dokonce tam směřují i některé vaše vládní daně. A vy řeknete: "Hanba vám!" I oni odejdou, poněvadž fondy vyschnou, ty armády vyschnou. To je ta největší bomba, jakou máte. Odhalte financování!
Rekalibrace lidstva. Cestu-ukazující, vy jste téměř hotovi. A teď začnou všichni ostatní. Přijdou k vám a budou prosit. Budou říkat: "Nerozumíme tomu, co se to děje, bojíme se." A vy budete stát jako zdroj světla a míru a dívat se na ně - a oni to ve vašich očích rozpoznají a řeknou: "Proč jsi tak klidný? Co máš, že to já nemám? Pověz mi to." A posadí se u vašich nohou, cestu-ukazující, a vy můžete otevřít dveře a nechat ten proud vstoupit a channelovat odpovědi, které jsou krásné, dávají smysl a poskytnou jim něco, čeho se přidrží. Je tu naděje, že vyhráváte. Vchází světlo.
"Jak dlouho to bude trvat, Kryone?" Odpověď je: Ano! (Smích v publiku.) Jak dlouho chceš, aby to trvalo, cestu-ukazující? Souží tě něco, co se ti stalo? Mnozí to slyší a mluvím i k nim, ne nezbytně k těm, kteří jsou tady v místnosti. Je čas otevřít ty dveře! A ne být tak zmítán tím, že jsou zavřené! To je úplně jiná záležitost! Takže co!? Otevřou se? Ano, pokud to dovolíš! Ale toho výsledku nedosáhneš, dokud nejsi hotov s tím, co se ti stalo. Úplně hotov! Obrať list! Je načase způsobit změnu. Nadešel čas a ty jsi tím prošel. Jsou vás tisíce, kteří tomu nasloucháte, a přesně víte, o čem mluvím. Není dobré vědět, že rok 2016 je pro vás rokem završení? Žádná další rekalibrace, teď je čas kalibrovat energii, pro kterou jste se narodili. Proto jste tu zůstali.
Rekalibrace a kalibrace jsou rozdílné. Teď můžeš prostě přiložit kalibry na tu energii, která je, a vědět! Dveře se zeširoka rozevřou, ten proud se vrátí a ty nemáš jednoho nejlepšího přítele. V těch dveřích potkáš nakonec všechny nejlepší přátele, kterých je bezpočet, a ty zeširoka otevřeš a jsi doma. Slyšíš mě? Jsi doma... A teď bude načase pomoci těm, kteří se dostanou do problémů. Všude, v této zemi, v dalších zemích, temnota s vámi ještě neskončila
V historii to všechno dostane nějaký název - název, který dosud nemáme. Je to výjimečné. Temná armáda, která nemá společný jazyk, dokonce ani hranice. Je to poprvé v historii lidstva, rekrutování ze všech stran, kde je temnota. Přitahují ty, kdo odmítají světlo. Rekrutují na všech stranách, pohybují se kolem, protože to potřebují. Jedinečné v historii, ale ne v této galaxii. Viděli jsme to dříve. Řekli jsme vám, že to přichází, a tady to je. A tak, drazí, věřte mi, světlo vítězí. Vaše média se to snaží jen ještě víc rozvířit a vzbudit ve vás strach. Pokud je to vaše reakce, a ty si toho jsi vědom, pak vypni média a rozsviť své světlo! O tom mluvíme.
Máte odvahu o tom mluvit? Říci, že vyhráváme, někomu, kdo právě někoho ztratil? Nadešel čas na tvůj soucit. Mistři této planety, měli lidi u svých nohou, protože měli něco, co každý chtěl: zářili jako slunce. V jejich blízkosti jste cítili mír. Mohli vám zpívat a vy jste to cítili ve svém srdci a chtěli s nimi prostě zůstat. To jsou ti, kdo ukazují cestu! Těmi jste! Lidé k vám přijdou a uvidí ve vás světlo bez ohledu na to, co se děje na planetě. Nebudou se bát, protože vy jste tím prošli. To je rekalibrace.
Před dvaceti lety jsem vám řekl, že dojde ke změnám magnetického pole, protože magnetizmus je spojený s vědomím. Následně bylo vědecky prokázáno, že když je na planetě soucit, tak se mírně pozmění aktuální síla magnetického pole. Je světlem pro vědomí. Řekli jsme vám, že se magnetizmus změní, a změnil. Channeling za channelingem. Říkali jsme vám o pohybech ve vesmíru, které to změní. Všimli jste si? Všechno je propojeno! Dokonce i Slunce, všimli jste si Slunce? Chová se jinak! Všimli jste si? Všimli jste si, že to pak vytváří anomálie v počasí? To vše souvisí s tím posunem. Vše! Věda bude mít své nezávislé závěry. Někdy je tolik závěrů, kolik je vědců, protože vědci neví. Říkám vám, sdělovali jsme vám, že se to blíží, a tady to je!
Co ještě potřebujete vědět, cestu-ukazující? Celá Země je zapojena do něčeho většího, než cokoliv, co jste za velmi, velmi dlouhou dobu viděli ve svých médiích. Jste toho součástí nebo ne? O tom je Kryonovo poselství.
Dnes večer je to pro celou místnost. Pro ty, kteří opustí tuto místnost jiní, než přišli. Možná budou trochu jinak přemýšlet - ucítí, že jste důležitější. Doufám, že ano. Možná ucítíte, že známe vaše jméno. Doufám, že ano. Když zavřete v noci oči, známe vaše jméno, doufám, že to víte. Do tohoto posunu jste se narodili z určitého důvodu. Ne, abyste byli potrestáni rekalibrací (Kryon - dojatě),ale abyste mohli přijít z druhé strany a odvést svou práci.
Mluvím ke starým duším v této místnosti i k těm, které toto poslouchají. Staré duše, vy víte velice dobře, že to nebyla náhoda, že jste se teď narodili. Co s tím uděláte? Začnete myslet výše, než kterýkoli systém, o kterém si myslíte, že funguje. Ať vám bylo řečeno cokoli nebo ať se bojíte čehokoli - je to jiné. Velmi jiné. Nikdy jste to neviděli a my vám řekli, že to přichází. Proto je Kryon tady - aby vás tím provedl.
Precese rovnodennosti, jejíž střed nastal 21.12.2012, má osmnáct let oběma směry. Tudy se pohybujete - skrze ten pás na obloze, zvaný Mléčná dráha. Precese rovnodennosti je událost trvající třicet šest let. Přišel jsem před dvaceti šesti lety, ale před pouhými osmnácti lety jsme začali. Tak teď víte. Taky víte trochu o časovém rámci Kryona. Toto je těch třicet šest let posunu. Je to cyklus* završení pro planetu, nejen jejího planetárního kolébání, je to završení cyklu starého vědomí. Třicet šest let. Ve kterém roce jste teď? To vám dává náznak o tom, jak dlouho to může trvat. Je načase se do toho pustit, že? Čas se do toho pustit.
Známe tvé jméno. Známe ho, protože jsi jeden z nás. Věříš, že je Bůh v tobě? Věříš, že Stvořitel vesmíru je tvou součástí? Věříš, že uvnitř tvé DNA může být kus multidimenzionality? Měl bych si dávat pozor na to, co říkám, je tady doktor. (Kryonův humor. Na setkání je Dr. Ovokaitys.) Drahý Yawee, to, co vidíš teď a co uvidíš v budoucnosti, na čem pracuješ, o čem zatím nevíš, je to, co se stane, když je multidimenzionální energie připravena se rozvinout. Vidíš věci, které byly dříve neviditelné. Byly neviditelné, protože se nepředpokládalo, že by měly být viditelné. A multidimenzionální laser, který máš, je poprvé odhaluje.
A tím pro tuto chvíli skončím.
A tak to je.
KRYON
* tento 36tiletý cyklus, zvaný též jako "okno příležitosti" Kryon popsal ve více poselstvích. Nejpodrobnější komentář je v poselství "Čas říct sbohem" - 8.12.2012.

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - The Recalibration Scenario + MP3 nahrávka, 38:42 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva F. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy knihy
Pokud je vám Kryonovo učení blízké a chtěli byste se dozvědět více, pak vám doporučujeme jeho knihy, ve kterých najdete velmi zásadní a užitečné informace pro OSOBNÍ rozvoj - nejen informace o minulém, současném i budoucím dění na této planetě, ale především informace, které vám mohou pomoci k dosažení vnitřního klidu, rovnováhy, zdraví, hojnosti a dlouhého života. Stejně jako k objevení tzv. "smyslu svého života" - či "osobní smlouvy", jak tomu říká Kryon.
Informace o Kryonových knihách a o možnostech pořízení naleznete ZDE. A stručný přehled jeho knih, které dosud vyšly v češtině ZDE.

TZOLKIN 25.3.2016 11 OC kin 50 galaktický portál

25. března 2016 v 6:00 Mayský Kalendář na každý den


Oc - Pes - Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání
V této Treceně testuje Ahau mentální, psychickou a fyzickou odvahu - v tom leží jádro vaší osobní autority. Použijte energii Oc a přijměte zkoušky a výzvy, kterým čelíte se vztyčeným kýlem, chladnou hlavou, pevným odhodláním a s vědomím, že to všechno představuje souhrn vaší minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Všechno, co se naučíte, co jste nuceni řešit, jsou výzvy vašeho Status Quo a komfortní úrovně. Všechno jsou to věci, které jsou vašimi největšími učiteli a nejvěrnějšími spojenci.
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI - cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své " smečce ", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí.
***
Vítáme vás v tento den nových začátků. Včera jsme sdíleli moudrost týkající se výběru nových projektů a změn chování, kterého se stále držíte. Dnes dáme tyto procesy do pohybu pohonem vášně. Není nic v tomto Vesmíru, co by bylo statické nebo, co by se zastavilo. Nejblíže stagnaci je například páchnoucí rybník, kde není dostatek kyslíku. Máme termín " sedící překážka " pro ty, kteří stagnují ve zmatené nerozhodnosti a nemohou se pohybovat tam ani zpět. Nastal čas vyřadit překážky a vytvořit realitu, kterou jsme použili ve včerejším procesu. Podívejte se prosím zpět na tyto informace, pokud jste připraveni pokročit k novým cílům.
Po tom, co jste si vytvořili seznam věcí, které chcete ve svém životě prožívat, je třeba jim dodat energii. Musíte je jasně cítit přicházet do svého života. Možná jste našli další lidi s podobnými záměry a zasadili semínka spolu-vytváření vašich snů. Co teď? Otevřete dveře a vstupte do této utopie, kterou si představujete. Ona už tady je, ale vy jí nemůžete vidět. Budeme o tom sdílet některé naše myšlenky.
Existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout. Každý z vás je jedinečný, každá cesta je jiná. Doporučujeme vám, abyste byli nebojácní a kreativní ve všech aktivitách. Než každé ráno vstanete, vytvořte pocit Lásky tím, že budete pociťovat vděčnost, poděkujete všem lidem, místům a událostem ve vaší sféře a za dar přítomného okamžiku.
Nyní stojíte na prahu opuštění nežádoucích vzorů chování a přesvědčení. Najděte si čas přemýšlet o svém snu nebo projektu a požádejte během dne o radu při rozpoznávání synchronicit a stop. Pociťujte důvěru, že vše je již v pohybu a vše již v podstatě existuje. Někdy tomu říkáme " dělat-jakoby-se-to-už-stalo ", na určité úrovni je to velmi přesné. Pociťujte, jaké to bude, až budete chodit v radosti. Pociťujte výsledek.
Dávejte pozor, co se během dne objeví. Přemýšlejte, zda je to něco, co by vás dovedlo k cíli elegantním způsobem. Je mnoho způsobů, jak prožít každou událost. Je jen na vás, jakou si vyberete náročnost trasy.
Objeví se ještě mnoho lidí a chování, které se bude snažit udržet vás uzamčené ve starém paradigmatu. Někteří mohou být vůči změnám odolní a to z mnoha důvodů. Nepůjdeme dnes do všech možných scénářů. Stačí, že jste si vědomi změn paradigmatu kolem vás a že se nové paradigma, které posouváte v celém Vesmíru, vlní kolem vás. Jste tak silní!
Během dne si stále uvědomujte své myšlenky. Kdykoliv si uvědomíte páchnoucí myšlení - zamyslete se znovu. Může to vyžadovat praxi, většinou jsou lidé "chorobní myslitelé ". Denní meditace a krátké přestávky během dne, kdy můžete trénovat vypnutí mysli, jsou vám vřele doporučeny.
Dbejte na každé slovo. Říkáte pravdu? Jsou vaše slova upřímná nebo plná pomluv? Mluvíte pořád dokola a stojí vaše ego v cestě? Je to, co říkáte relevantní nebo zbytečné? Jsou to slova laskavosti a moudrosti? Naučte se rozpoznat, kdy je nejlepší mlčet a kdy mluvit. Jste si vědomi své schopnosti naslouchat? Necháte ostatní dokončit větu? Většina lidí je tak zaneprázdněná. Ztratili schopnost naslouchat.
Dávejte pozor na vaše akce. Kdykoliv budete chtít zlomit starý zvyk, zjistíte kolik druhů chování je hluboce zakořeněných a kterých si často ani nevšimnete, že je děláte. Je dobré zapsat chování, které neslouží modelu paradigmatu, který vytváříte. Čtěte si tento seznam nahlas, dokud staré chování nezlomíte. Zapojte do toho všechny smysly: zrak, sluch, hmat, aby to vaše mysl i Vědomí vzaly na vědomí. Doslova dbejte vědomě na to, co děláte.
Proto, když se pustíte do seznamu nevhodného chování, je víc pravděpodobné, že si všimnete toho, co děláte, tak se dostanou nevědomé návyky do vašeho Vědomí. Jakmile si uvědomíte nechtěný zvyk, můžete ho vědomě zastavit a vytvořit nový.
Ostatní si určitě všimnou, jak se měníte. Možná jste přestali soudit druhé. Možná reagujete jinak na bezohledné řidiče nebo si najdete jinou práci. Uvědomujte si své pocity a intuici. Jedná se o vrozené vlastnosti, jejichž cílem je vést vás k vašim cílům nebo od vašich cílů. Pokud máte nepříjemný pocit nebo pocit, že něco není v pořádku - věnujte tomu pozornost. Snažte se rozpoznat, zda se jedná o starý strach nebo vás vaše vnitřní vedení řídí směrem k lepší cestě.
Pro dosažení požadovaných cílů musíte jít směrem k nim. To znamená, že si uvědomujete každý krok. Když umístíte jednu nohu před druhou, uděláte další krok. Zpočátku se to může zdát nudné. Nicméně, jak to cvičíte, staré zvyky odpadávají a váš nový způsob života se stává vaší přirozeností. Vámi požadované nové chování se přesune na nevědomou úroveň, takže můžete pozorovat krásu, která vás obklopuje. Lze to přirovnat k jízdě na kole. Zpočátku vstřebáváte, kam dáte ruku a kam nohu, trávíte hodně času díváním se dolů na nohy a na silnici a zaměřováním na rovnováhu. Jakmile ovládáte synchronicitu pohybů celého těla, stáváte se hbitější a můžete si vychutnávat krásu květin kolem sebe.
Kdykoliv, jak se pohybujete směrem k vašim cílům, může dojít k zastavení, pokud podlehnete strachům a nerozhodnosti. Doporučujeme vám podívat se vašim strachům do tváře a uvědomit si roli, kterou hrají ve vašem životě.
Toho lze dosáhnout mnoha způsoby. Někteří lidé milují výzvy a ve skutečnosti to, co je pro někoho strašné, je pro ně prostředek pro překonávání. Jiní mohou přestat být citliví pomalým překonáváním strachu. Vyberte si, co vám vyhovuje nejlépe, přičemž sami sebe přestěhujete mimo svoji komfortní zónu - den za dnem.
Doporučujeme vám, abyste vyhledali pomoc svých duchovních Průvodců. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli dát vaše záměry do pohybu.
Navždy si zapamatujte, že nejste nikdy sami.
Je naším přáním, že budete dělat každý krok směrem k sebe-posílení a k radosti. Pamatujte, že život není cíl, ale cesta. S touto myšlenou se pro dnešek loučíme a přejeme vám příjemnou cestu!
11. TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit. Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ
Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit.


Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jestliže do světa proudí stále více lásky, dochází k zázračnému ozdravění.

25. března 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Jestliže do světa proudí stále více lásky, dochází k zázračnému ozdravění. Je jako balzám litý na rány, léčící a zcelující. Láska začíná uvnitř jednotlivce. Začíná v tobě a roste jako sémě, rozpuká a odhaluje velkou nádheru a celistvost. To je to, co teď probíhá. Mnohé duše cítí, že se s nimi něco děje, ale jsou zmatené a neuvědomují si, co to je. Hledají vně a doufají, že najdou klíč, který jim ukáže, co se děje. Jiné duše cítí pohyb, ale obávají se ho, protože je nový, zvláštní a neznámý, a pokoušejí se mu zabránit. Nic nebude moci zastavit tento příval lásky. Je jako duch v láhvi; jestliže se uvolnila, nemůže se vrátit zpět. Nemůže být skryta nebo ignorována. Postupně se začne objevovat v každém. Přišla, aby zde zůstala.

Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ÚNOR 2016 - ZELENÁ SVĚTLA

24. března 2016 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

V době kolem čínského a tibetského Nového Roku 8. února proběhl zřetelný posun. V tu dobu se rozsvítila Zelená Světla a ozařovala naši Pravou Cestu pro zbytek roku. Všechno se začalo hýbat kupředu a zrychlovat. Věci, které byly od konce minulého srpna v módu: Stop! - Počkat! - Vpřed! - Stop! se konečně pohnuly kupředu. Mnoho projektů, stejně jako částí našich starých životů teď bude dokončeno. Začala další vzrušující vlna ´A Mu´!

Ohnivá opice se zažehla do plného jasu a plnou rychlostí pádí do Nové Reality, a přitom nás shrábne rukou a bere nás s sebou. Přestože je Ohnivá opice velmi hravá, divoce tvořivá a miluje uličnictví, také je mocným mistrem zacíleného záměru. Nejen že je neobyčejně chytrá, také vyniká tvořivými rozhodnutími, která jsou "mino škatulky". Tento rok je Ohnivá opice, on nebo ona, naším skvělým společníkem, protože s Ohnivou opicí po boku je možné cokoli!
Únor je velmi plodný měsíc, který nám poskytuje větší jasnost toho, kde jsme, kam potřebujeme (chceme) jít a jak to udělat. Nečekané příležitosti nám nabízejí změny, na které jsme se těšili. Ty často přicházejí z nečekaných směrů. Naše Pravá Cesta je nyní osvícena sérií zářících Zelených Světel, a je jednodušší ji vidět než dřív.
Kolektiv planety silně cítí Energii E Mao Mao zpoza Závoje za Závojem, a tato energie má silný transformační vliv na ty, kteří ji zažívají. To spouští po celé planetě skvělé probuzení, závoje se rozpouštějí a části lidstva náhle oklepou vrstvy iluze a jasně uvidí falešnost duality, všechny ty věci, které nám byly dlouho předváděny jako pravé. Je to jako v pohádce "Císařovy nové šaty". Nyní vidíme nepřikrášlenou holou pravdu.
Právě teď vším proniká nová opravdovost, vážnost. A ta bude každým měsícem sílit, jak budou ve vnějším světě pokračovat šokující události. Jsme nezměrně prohloubeni, zapojování do ještě větší Opravdovosti. S naší zlepšenou vážností účelu nyní zjišťujeme, že je čas vykročit vpřed a znovu získat kontrolu nad naší planetou. TEĎ NEBO NIKDY! Musíme všechno převrátit a učinit posun od duality do Jednoty.
V roce 2016 je obsažen prvek vztahů, který jsme dlouho neviděli. To způsobuje, že je docela možné, že mnozí z nás se tento rok spojí se svým Pravým Partnerem, pokud jsme to již neudělali. Stane se to, když to budeme nejméně čekat. Nemusíme vyrazit ven je hledat. Budeme přirozeně přivedeni k sobě, ale přestože se můžeme zdát zevně odlišní, naše spojení bude silně cítit na úrovni esence jádra. Když rozpoznáme toto spojení na úrovni jádra, něco mezi námi jenom přirozeně klikne na svou pozici. A najednou zjistíme, že naše dlouhé hledání skončilo!
Únor nám přinese hluboké průlomy na mnoha úrovních, jak pokračujeme v upevňování své Nové Reality. Zažijeme průlomy tím, že propustíme větší část svých starých zvyků, chování a víry založené na dualitě. Zažijeme nespočet tvořivých průlomů, když rodíme Nové v rozličných formách při jízdě na ohromné tvořivé vlně. Také proběhnou významné průlomy, když budeme vědomě volit pevně znovu zapnout naše vnitřní kontrolní panely do souřadnic Nové Reality.
Únor je měsíc, kdy se opravdu začínáme probouzet a objímat nový způsob života, a to bude pokračovat po celý rok 2016. Vydáváme nový pocit přirozené sebedůvěry. Věříme Vědění svého Srdce a přijímáme toto vedení s malým nebo s žádným odporem. Cítíme se pohodlněji s tím, kdo jsme a je to vidět navenek. Nová Realita je cítit pevněji a uzemněněji.Pracovali jsme uvnitř sebe, vstřebávali a začleňovali všechny ty nové energie, které na nás byly vrženy minulý rok, a nyní jsme se probudili do zcela nové matice stvoření. Je velmi vzrušující vidět všechny ty nové možnosti, které se konečně před námi otevřely.
Solara

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

TZOLKIN 24.3.2016 10 MULUC 49

24. března 2016 v 6:00 Mayský Kalendář na každý den


Muluc - Měsíc - Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, Osvícení, íla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí
Díky přírodním zákonům je život plný vzestupů a pádů, v kterých se musíme naučit orientovat a instinktivně hledat harmonii a rovnováhu. Lahun (10) dnes dělá testy a zkoušky, které nám Trecena Ahau hází na stůl, poněkud těžší, ale spojíte-li své síly s Muluc, ukáže vám zlatou střední cestu směrem k vyřešení a posunu. Bez ohledu na výzvy a zdánlivé překážky, na které se díváte právě teď, důvěřujte Lahun a Muluc, kteří vám pomáhají vidět potíže bezprostředně uprostřed hluku nebo zmatku, takže se dnes zaměřte na dlouhodobý horizont. Pamatujte, že nejlepší způsob, jak se dostat z každé složité situace není cesta kolem ní , ale skrze ní.
MULUC v yucatanském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere. Význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.
Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.
***
Zdravím vás, jsem Muluc. Včera jsme mluvili o ukončení a o tom, že když je něco ukončeno, vždy se otevírají dveře k novému začátku. Na počátku Vesmíru, jehož jsme byli součástí, bylo jen Světlo a Láska. Mnozí jste možná zvědaví, kde toto Světlo a Láska vznikly. Neexistují žádná slova, žádný koncept ani srovnání, jak vám tyto informace přiblížit. Dokonce i ti osvícení z vás mohou jen stěží pochopit vznik a počátek Vesmíru. Existuje mnoho historických odkazů vztahujících se k počátku vašeho Vesmíru a vaší planety, kde nyní bydlíte. Zjednodušenou verzi najdete v knize Neala Donalda Walsche - Malá duše a Slunce.
Nicméně dnes se zaměříme na počátky, které jsou více relevantní pro váš život Teď a Tady na Zemi. V každém okamžiku existuje nekonečné množství možností, kdy si můžete vybrat další projekt nebo další zážitek, zkušenost. Jak zúžit možnosti, aniž by vás to přesahovalo? To je předmětem řešení našeho dnešního sezení.
Zveme vás snít největší sen o tom, co si přejete, aby se manifestovalo ve vašem osobním životě, veřejném životě i celkově na planetě. Jděte nad rámec toho, co si myslíte, že je možné, nechte svou fantazii běhat bez omezení. Udělejte si pro tento účel každý den čas. Když si budete představovat utopii, po které toužíte, začnete zaznamenávat způsoby, jak tento sen vytvářet. Nedělejte si starosti ani žádné obavy, které v současné době máte jako je nedostatek peněz, chybějící vzdělání, kódy přesvědčení atd. Jste ve fázi představování, ostření a vyhlazování neomezeného seznamu možností včetně výše a velikosti.
Jakmile tvoříte seznam možných způsobů, jak pomoci spolu-vytvářet utopickou společnost, věnujte prosím pozornost každému nápadu. Je dobré, aby se v něm objevila každá vaše zkušenost, kterou jste získali. Dávejte pozor na ty, při kterých cítíte napětí a při kterých teče šťáva vaší vášně. Možná tam jsou některé aspekty konkrétní práce nebo projektu, které by se vám líbily, aniž byste potřebovali řešit další. Jaké jsou vaše silné a jaké jsou vaše slabé stránky?
Nastal čas nechat vaši tvůrčí šťávu proudit. Začněte hledat všechny možné způsoby, jak můžete spojit vášnivé a vzrušující okamžiky toho, co chcete na své cestě vytvářet. Nezapomeňte odstranit obavy z možných výsledků, finanční nebo vzdělávací potřeby, které by mohly blokovat vaše poslání na Zemi.
Pokračujte ve snění velkých snů!
Stejně jako roztleskávačka, povzbuďte tyto vize Láskou, Zlatým Světlem, radostí a s vědomím, že se to může stát. Během tohoto procesu je ideální to, co můžete sdílet s druhými. Pokud jsou ostatní na nižší frekvenci, mohou negovat vaše sny do bodu, kdy zase spadnete zpátky do monotónní nudy. Ještě horší jsou jasnovidné a dobře míněné rady přátel, kteří se snaží předávat vám myšlenky, jak má utopie vypadat. Často, aniž byste si to uvědomovali, můžete změnit směr a nakonec opět sejít z cesty.
Další krok je začít volit myšlenky, při kterých se cítíte dobře. Vytváří myšlenka na projekt nadšení a rozvíjí způsoby, aby se to stalo? Cítíte při myšlenkách na projekt tíhu, takže si říkáte: " No fuj, to budu muset dělat? " Dělejte si seznam všech myšlenek a všech částí, jak to na vás působí. Zvažte způsoby jak povzbudit své sny: pište si seznam, kreslete obrázky projektu, vytvořte si nástěnku snů a začněte podnikat kroky k dosažení cíle. Potřebujete nějaký kurz? Máte již tyto dovednosti? Pokud ano, měly by být na pořadu každého dne, protože rozpalují vaše nadšení.
Věřte tomu, že nejste uzamčeni a odsouzeni stát na jednom místě. Stále máte svobodnou vůli a možnost upravovat své volby. Klíčem k úspěchu je dělat aktivní volby. Každý z vás má stejné množství času každý den. Volba, jak budete váš čas trávit, je jen na vás. Vaše stravovací a relaxační návyky mohou zvýšit vaši energii, kterou potřebujete pro dosahování cílů. Jakmile máte myšlenky jasné, pak je dobré udělat sezení s vašimi Průvodci a ujasnit záměry, co jste si vybrali, že chcete zažít. Můžete požádat o vyčištění cesty a pomoc při rozpoznávání osob, míst, událostí, které vás podporují při dosahování snů. Své sny sdíleje s rozvahou. Obklopte se těmi, kteří vás podpoří. Najděte ty, kteří mají stejný záměr, a spolupracujte. Síla soustředěné skupiny je exponenciálně silnější s každým, kdo přidává svůj záměr snu. Společně můžete vytvořit Ráj na Zemi.
10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se, o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita, váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT
V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.
TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Otevři své oči a nezmeškej nic z toho, co právě probíhá.

24. března 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Nepokoušej se hledět příliš dopředu nebo dělat příliš daleké plány, protože pokud tak činíš, může se stát, že je všechny budeš muset změnit. Bylo by nejlepší nechat vše, aby se samo odvíjelo, a shledáš, že vše se bude dít mnohem rychleji, než si umíš představit. Nebuď ani trochu netrpělivý; prostě čekej na Mne a dívej se, jak se vše odhaluje tím nejúžasnějším způsobem. Ale musí to být správně načasováno. Když zima vrcholí, vždy máš pocit, že nikdy neskončí, ale dříve neež si uvědomíš, co se děje, začne se nenápadně prosazovat jaro. Tentýž proces probíhá se vším novým. Nové, stejně jako jaro, je zde a staré, stejně jako zima, pominulo. Ale ty si to nemusíš vždy plně uvědomovat nebo přijímat, a dokud tak neučiníš, tvé oči se neotevřou pro všechny ty zázraky. Otevři své oči a nezmeškej nic z toho, co právě probíhá.


JE TO TADY

24. března 2016 v 0:20 Doteky Nového Života
Zatmění v Úplňku - nyní vás Bohyně zavede tam, kde opravdu máte být.
Můžete přestat hrát, předstírat, obhajovat se, propusťte kontrolu ega, opusťte "potřebu vědět", pusťte vše.
Nechte to být, protože stejně jste nikdy nedrželi otěže.
Je to tady. Vše došlo až sem.
Budete přivedeni tam, kde potřebujete být - kvůli nejhlubšímu naplnění vašeho srdce, kvůli vaší smlouvě s Božským uzákoněním, kvůli setkání s vaším posvátným Já, kvůli poslání o jehož naplnění jste žádali prostřednictvím zrození skrze vás.
Toto se může ve fyzické realitě jevit pro každého jinak, ale kořeny tohoto jsou usazeny pevně ve stejné spirituální hlíně.
Nyní před Sebou přestanete utíkat.
Každá taktika, kterou ego zvolilo nyní končí. Pokud to bude třeba, budete přivedeni na kolena.
Bohyně vás nyní bude provázet k tomu, co vaše Duše nejvíce potřebuje aby se s Ní spojila a přijala její medicínu k naprosté sebe-realizaci a aktivaci Jejích Darů.
Cokoliv a kohokoliv nejvíce potřebujete k dokončení znovusladění se s Pravdou vašeho Posvátného Já, se nyní bude manifestovat - rapidně.
Možná nyní potřebujete být na chvíli bez intimního vztahu - pokud je to místo, kde se před sebou ukrýváte. Možná potřebujete odevzdat celé své srdce, tělo a duši Božství a naučit se rozeznat váš vlastní hlas a pocity od davu. Možná tam najdete průvodce který se dlouho topil v hlasech druhých lidí.
Možná jste nyní připraveni na pohlcující, vše-zahrnující ponor do posvátné intimity. Možná jste prožili život s vaším srdcem bojujícím proti otevření se, které je tak důležité pro tento druh spojení. Možná vás tento vztah bude konfrontovat s hloubkou a touhou o které jste si ani nemysleli že je možná a která vás až děsí. Ale toto je ono - jste připraveni.
Možná potřebujete využít své talenty, tvořivé dary a moudrost duše v místech a formě, které jsou opravdovou výzvou pro vaše egem nastavené hranice. Možná budete přivedeni do takové hloubky Srdce Bohyně, že nebudete mít na výběr nic jiného než se podřídit Jejímu Plánu takovým způsobem, že vaše Duše roztaje, zavede vás do nejtemnějších strachů a strčí vás bez omluvy do jádra Neznámého.
Bohyně pracuje nepředvídatelnou posvátnou silou skrze vás.
Toto je ono - není se kde schovat.
Vaše síla je třeba. Cokoliv co potřebujete k vyladění se a otevření této božské síle bude nyní spuštěno. Budete muset následovat vedení - neexistuje jiná možnost.
Zatmění jsou přímá, jasná, nevyhnutelná
Energie Bohyně je nyní přímá, jasná, nevyhnutelná.
Jste připraveni stát tváří v tvář sami Sobě. Už žádné utíkání. Pokud máte být v klidu, budete muset zůstat sami se sebou. Pokud se musíte očišťovat - od čehokoliv - vztahů, práce, drog, jídla, čehokoliv -budete drceni, dokud to tak nebude. Pokud nyní musíte jít vpřed a zaujmout své místo vedle někoho, s někým něbo něčím, přijmout nějakou výzvu, projekt - najdete se tam.
Toto jste VY. Toto je Boží Plán v akci. Toto je vaše Vyšší Já ukazující vám, že je větší, širší, silnější a schopné více Lásky než jste si kdy uvědomili.
Jste předurčeni pro hluboké spojení, hlubokou pravdu, hlubokou práci, hlubokou sílu.
Zatmění nyní stěhuje vaše vyděšené ego z vaší cesty a umožňuje vašemu srdci plné vedení.
Pokud ještě neklečíte, tak poklekněte. Jste opravdovým plavidlem Bohyně - připravte se na pohled toho, jak opravdu pracuje.
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.