Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Březen 2016

Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA BŘEZEN 2016 - ZMATEK ZMĚNY

31. března 2016 v 21:15 Aktuální Informační chaneling

Březen je dynamický měsíc, nabitý akcí od začátku až do samého konce. Zelená světla jsou plně rozsvícená! Ohnivá opice lítá v korunách stromů s kapsami plnými divokého dovádění, tvořivých projektů a nečekaných průlomů. Vše, co udělá tento rok je pro to, aby nás osvobodila od starých vzorců a sladila nás s Naší Pravou Cestou.
Právě teď, vytváří kolabující svět duality ve vnějším světě intenzivní zmatek. Velké množství staré rozladěné energie je rozdmycháváno a její velká část je nadmíru špinavá, hlučná a víc než jen trochu šílená. Tento zmatek zasévá semena strachu, hněvu a hysterie. Je plný hrozivých scénářů science fiction a tak nějak příliš nereálný. Nyní tyto energie iluzí musí opustit planetu.
Zmatek vždy předchází narození. A protože toto je masové narození, je tu masivní zmatek.Většinu času je toto představení zmatku průhledné a směšné, když tiše pozorujeme všechno z energetické pozice Opravdovosti. Občas nás ovlivní vlny nesouladu, které nás na okamžik smetou, a přitom způsobují to, že drama je cítit opravdově, dokud si nevzpomeneme na to, abychom rychle překalibrovali a ukotvili se v tom, co je Reálné a Pravdivé.
Zuby, které dlouho držely Kolo Času na místě, se nyní ulomily a Kolo Času se divoce točí a vymklo se kontrole. Kvůli tomu se hodina už nejeví jako reálná hodina; jeví se jako 10 minut starého času.
Vprostřed toho je hojnost příliš mnoha věcí, které je třeba udělat, které se hlásí o naši pozornost. To nás uvádí do opravdového dilematu, protože je toho potřeba udělat tolik a je na to tak "málo" času.
Aby se toto vynahradilo, čas je naplněný věcmi, které je třeba dělat zároveň, spíše než lineárním způsobem, na který jsme zvykli. Tato koncentrace mnohačetných úkolů naplněných do malého časového úseku je neustálou výzvou.
Zmatek přináší nesčetná rozptylování, která se nás snaží svést z naší Pravé Cesty. Z toho si připadáme jako bychom procházeli bouřemi rozvířeného prachu plného mylných informací, které nám jsou prezentovány jako fakta a která se nezakládají na realitě. Neustále na nás útočí příliš mnoho vstupů. Je opravdu těžké si pamatovat, co jsme dělali včera a minulý týden už zmizel v propasti zapomnění. Přesto musíme nějak zůstat pevně zakotveni v Nové Realitě, aby nás tohle nestáhlo dolů. Když je viditelnost ovlivněná mraky, je třeba navigovat prostřednictvím radaru Vědění našeho Srdce. Musíme žít v rozšířeném TADY a TEĎ, které přesahuje omezení časem.
Dosáhli jsme brány NENÍ CESTY DOLŮ - NENÍ CESTY ZPÁTKY a už není možné si zvolit zůstat ve světě duality. Už to není to pohodlné, bezpečné místo, za které jsme ji byli zvyklí považovat. Právě teď musíme uvolnít a nechat odejít zastaralé vzorce, zvyky a víry.
Nejúčinnější způsob, jak to udělat je posílit své vibrace Nové Reality tím, že ji obydlíme, což je to, co někteří z nás už dělají. Nová Realita potřebuje být nadmíru pevná, aby se vypořádala se všemi těmi posuny a rozvraty, které na planetě probíhají. Mít svá chodidla pevně uzemněná v Nové realitě a začít se aktivně zapojovat do dělání věcí, které posilují vibrace, má nejvyšší důležitost.
Vypněte svou televizi. Přestaňte věnovat pozornost rozladěným zprávám v hlavních médiích, která nám neustále přinášejí nepravdivé informace. Nenechte se vtáhnout do strachů. Udělejte posun od "Nového Věku" do Nové Reality. To, že žijeme své životy ve staré energii, je to, co nás tak unavuje. Udržuje nás to bezmocné, nezajištěné a slabé. A prostě si už nemůžeme dovolit to dělat.
Jak se dveře duality zavírají, otevírají se větší, nové dveře. Čerstvé, opravdové energie z Nové Reality, které dlouho sídlily v říších Neviditelného a které mohli spatřit jen někteří, jsou nyní zcela viditelné. Je čas udělat posun od nereálného k REÁLNÉMU tak rychle, jak je jen možné. Je to TEĎ NEBO NIKDY!
Solara

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Jsme duchem zářícím skrze tělo – Povolme….

31. března 2016 v 21:06 Vývoj vědomí bytostí
Jsem ve stavu, kdy mnou proudí existence. Možná je výstižnější říct, kdy já sama umožňuji, aby mnou existence proudila. Kdy já sama si to umožním, kdy povoluji, odevzdávám se a JSEM. A tak usedám a píšu.
Nedávno mi jeden rozhořčený čtenář napsal, jestli umím napsat taky něco, co ještě neví. Že mu píšu to, co už dávno všichni víte. Usmála jsem se a řekla si: "Ale vždyť to tak je. Není nic nového, co bychom se měli dozvědět, všechno už bylo tisíckrát řečeno, napsáno, zaznamenáno. Znovu a znovu objevujeme moudrost existence a každý svou jedinečnou cestou a svým originálním způsobem."
V životě jsou okamžiky, kdy cítíte, že přes vás život, existence, bůh, vesmír, zdroj, vše-co-jest (dosaďte si sami), promlouvá. A já zkrátka v takových chvílích cítím tah k tomu, abych sedla, zaznamenávala, co mnou proudí a poslala to do světa. Vím, že jsme všichni propojení a to, co píšu může být inspirací či odpovědí na otázky mnohých z nás právě v tomto období, v této chvíli. Jindy to zase udělá někdo jiný a jinak a tak se stále vzájemně obohacujeme, inspirujeme a podporujeme na své cestě.
Poslední měsíce velmi silně cítím jedno: To, co je podstatné a to, co je skutečně třeba je POVOLIT, PROPUSTIT, ODEVZDAT SE. To úplně stačí k tomu, abychom skutečně BYLI PROJEVENÍM SAMOTNÉHO STVOŘENÍ, KTERÝM JSME.
Stále se snažíme něčeho dosahovat. Někdy je to na poli materiálním jindy, nyní velmi oblíbené, pole duchovní - spirituální. Paradoxem je, že tu na Zemi neexistuje jedno bez druhého. Duchovno je sám život… Duch, který prostupuje vše. Hmota je to, co dává životu - duchu tvar, skrze kterou se tu jako lidské bytosti projevujeme, a kterou jsme sem na Zem přišli zažívat na vlastní kůži.
Chceme se dostat ke své esenci, ke své duši, ke své podstatě. Myslíme si, že potřebujeme dělat to či ono, abychom se toho alespoň dotkli. Naše mysl nám předkládá nepřeberné množství způsobů a cest, jak projevit svou skutečnost. Pravdou je, že mysl nás k naší podstatě nemůže dovézt, byť se snaží sebevíc.
Vše, čím jsme, jsem právě TEĎ. Není třeba proto cokoli DĚLAT. Není čeho dosahovat. Naše světlo, naše podstata tu září stále. Víc a víc prožívám to, že to, co je podstatné je, abychom jí v tom nebránili. Pro mě se tedy cestou stalo spíše povolování, propouštění a odevzdávání, než dosahování a hltání něčeho dalšího, co mi mysl předloží jako zaručeně účinný způsob.
Pokud vezmu do úvahy jen tento život, je toho tolik… tolik vstřebaných programů, tolik potlačených emocí, tolik bloků, traumat, zranění, tolik přesvědčení. Tak moc jsme toho z okolí vstřebali……. A duše stále pod tím vším září v celé své kráse a velkoleposti.
Mou cestou se tedy stalo, že cokoli takového přijde, PŘIJMU to láskyplně do svého srdce a PUSTÍM…. POVOLÍM… ODEVZDÁM SE. Zkrátka uvolním cestu životnímu proudu, uvolním cestu existenci, která skrze mě přirozeně proudí, aniž bych pro to musela cokoli dělat. Uvolním cestu své duši, své podstatě, aby mohla skrze mé tělo zářit ven do světa.
Když se podívám zevnitř na své tělo, když ho vnímám, cítím, zda v něm tento život proudí. Cítím, zda mnou proudí celá existence s lehkostí. Cítím, zda se v něm má podstata rozpíná a prostupuje každou buňku mého těla. Zároveň cítím i to, když tomu tak není. Když tento proud na něco narazí, když je uvnitř něčeho plno.
K tomu, aby mohla naše duše prostoupit hmotu, tělo - nástroj, kterým k nám neustále promlouvá - potřebuje volný prostor, potřebuje místo. Je těžké do místnosti naplněné po okraj vpustit cokoli nového. Je třeba se nejdřív něčeho vzdát, něco propustit, aby se uvolnilo místo.
Chceme projevovat svou podstatu, chceme ji žít v tomto těle, které jsme si vybrali. To, co nám v tom však brání je jediné - "málo místa". Potřebujeme v této naší schránce udělat prostor, udělat místo pro naši zářivou podstatu a tento prostor udržovat volný a průchozí. Jak jinak námi může proudit život, samotná existence? Je to jako nádech a výdech… nemá ohraničení… proudí ven a dovnitř, ven a dovnitř…. bez toho, aniž bychom to mi sami určovali, aniž bychom nad tím přemýšleli nebo museli o cokoli usilovat. A tak je to i se samotnou podstatou nás samých. Jsme proud… ohromný, velkolepý, zářivý proud existence. Nic míň a nic víc…
Kdykoli se mi objeví nějaký blok, emoce či bolest, kdykoli cítím nějaké napětí v těle, svírání na duši, cokoli, co mi brání v tom, abych se uvnitř cítila lehce a svobodně, dřív nebo později se na cestu k tomuto místu vydám. Když jsem se snažila činit tak myslí, nefungovalo to. Není důležité zjišťovat, proč se zrovna cítím takto, proč mnou zmítá právě taková emoce, kdy trauma vzniklo, s čím asi souvisí…atd. To vše je jen hra mysli, která se mě v takovém stavu snaží udržet, co nejdéle. Ne proto, že to dělá naschvál. Není třeba s ní bojovat nebo ji označovat za špatnou… Dělá, co umí a co může, snaží se udržet v tom, co zná. Je to pro ni jistota.
To, co mi opravdu fungovalo bylo prosté. Bylo to naprosté přijetí daného stavu, které cítím ve svém těle. Opravdové láskyplné přijetí bez hodnocení, potřeby vysvětlení či snahy se ho zbavit.Dnes mi k tomu přišla následující paralela. Jakákoli emoce, bolest, trauma je jako malé dítě. Vyžaduje naši POZORNOST a tak na sebe upozorňuje jak se dá. Křičí, vzteká se, pláče, bouchá, dupe… ne proto, aby nám dělalo zle, ale proto, že tuze potřebuje naši pozornost. Potřebuje opravdovou a láskyplnou pozornost bez hodnocení a soudů. Čím více křičí a vzpírá se, tím víc ji potřebuje.
Když takto dokážu své stavy vnímat, děje se mnohé. Přistupuji k nim jako k milovaným dětem. Obejmu tento "stav" a pozoruji. Vnímám, cokoli mi přináší, stejně tak jako věnuji skutečnou pozornost dítěti, které mi chce sdělit, co ho trápí či těší. Jen naslouchám a vnímám s láskou v srdci bez potřeby opravy, bez potřeby hodnocení či rady. Nemám právo jakkoli zpochybňovat to, co mé dítě vnímá a cítí, a tak bychom měli přistupovat i ke svým zraněním. To zranění má právo existovat a má důvod k tomu, proč tam je. To, co můžu pro SEBE udělat je, že ho přijmu v celé jeho šíři, v celé jeho "kráse" s láskou a pozorností, kterou si zasluhuje už jen tím, že je.
Děje se však i to, že toto dítě v nás, tento "stav" ignorujeme, jak jen to jde. Toto "dítě" to po nějakém čase vzdá. Možná ho na chvíli nemáme na očích, ale stále tam je, jen je ještě více a hlouběji uvězněné. Naši část, která touží se osvobodit, jsme takto zavřeli do podvědomí, do hloubky, z které se i tak bude stále ozývat a volat nás. Stále nám bude nabízet možnost k naší svobodě a projevení se v celé své kráse.
Nejkrásnější na tom je, že v každém takovém zranění, v každé potlačené emoci, bolesti je schovaný POKLAD. Jsem plní takových pokladů a stále je hledáme venku. Pokud upřímně věnujeme těmto svým "stavům" pozornost a lásku, nakonec se rozhodnou přirozeně odejít. Je třeba jim to však umožnit a nelpět na svých pocitech méněcennosti, na pocitech oběti, viníka a dalších pseudo-identitách a programech, které si celý život neseme.
Když dovolíme, aby se tohle dělo, objeví se poklad. Zářivý a drahocenný poklad. Dar, který patří jen a jen nám. Dar, který jsme darovali sami sobě. Dar, který v sobě nese návrat naší vnitřní síly, krásy a energie, kterou jsme dobrovolně kdysi odevzdali. A tak si postupně tyto DARY můžeme zase brát zpět - nikoli bojem a urputností, ale láskyplnou a mírumilovnou cestou. Láskyplným způsobem, který chováme především vůči sobě samým, vůči svým zraněním, které jsou jako malé děti, které znovu přivítáme do své náruče, aby se mohly osvobodit.
Tak osvobodíme i sami sebe. Tak uvolníme místo, prostor, který zcela AUTOMATICKY A PŘIROZENĚ vyplní naše podstata, náš DUCH… BŮH…
My už jsme tímto duchem, tímto bohem…. jen mu uvolněme cestu, umožněme to sami sobě. Objevme všechny poklady, které v sobě neseme, a které považujeme za ty nejhorší části nás samých. Jsou to ohromní přátelé a pomocníci, kteří nám pomáhají osvobodit se. I když to může být někdy velmi bolavé, zkusme vnímat takový stav jako malé a nevinné dítě. Přistupujme k němu s láskou a péčí, s jakou bychom přistupovali k dítěti, které by stálo fyzicky vedle nás. Je to láska a péče, kterou věnujeme SAMI SOBĚ. Osvobozují naše zraněné části, osvobozují naši duši, otevírají ji cestu.
Tohle jediné je podle mě třeba. Jsme velkolepí už NYNÍ, PRÁVĚ TEĎ. Všechna láska a moudrost Stvoření je uvnitř nás nikoli venku. Pojďme ji otevřít a zamést cestu. Pojďme ji uvolnit prostor, aby mohla proudit.
S Filipem touto cestou kráčíme. Někdy lehce, jindy trošku klopýtáme. Já osobně se někdy příliš silně namotám na programy své mysli a tak proud existence téměř přiškrtím. On tam však stále je a trpělivě čeká až mu otevřu bránu, až mu uvolním prostor. A nejde mi jinak, než to opět udělat a svého Ducha s vděčností a láskou osvobodit.
Tam svítíme i vám všem… svítíme na vás a dovnitř vás, abyste se mohli touto vnitřní cestou vydat. Tím, že sami touhle cestou proudící existence uvnitř nás kráčíme, tím, že ji cítíme a žijeme, tím, že ji umožňujeme víc a víc proudit skrze naše těla, vám můžeme být na chvíli průvodci. Rozhodnutí je však na každém z vás. Nikdo to za vás neudělá. Vy sami jste svým vlastním vězněm i osvoboditelem. Jsme vděční za to, že můžeme být svědky vašich procitnutí, že můžeme ochutnat a vnímat vaši podstatu a záři.
Děkujeme za vás, děkujeme za nás za všechny.
© Denisa, Filip, Natai
www.jeshua.cz, www.bytvsrdci.org, mail: my3@bytvsrdci.org
Poznámka k šíření textu: Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdrojů s aktivními odkazy. Děkujeme, My3

Manipulačné programy cirkvi č.2.

31. března 2016 v 8:48 Skutečný mír je uvnitř
Snaha ovládať svet
Cirkev je inštitúcia, ktorá sa už stáročia snaží ovládať svet. V tomto zmysle vydal pápež Bonifác VIII. v roku 1302 bulu Unam Sanctam (Jediná svätá). V nej vyhlásil, že všetky živé bytosti tejto planéty sú podriadené pápežovi
"ďalej vyhlasujeme, hovoríme, stanovujeme a že všetky ľudské stvorenia úplne pre nevyhnutnosť spásy podliehajú Rímskemu veľkňazovi. [Preklad citácie prevzatý z https://cs.wikipedia.org/wiki/Unam_sanctam]
Takže pápež sa vyvolil za pána sveta a dodnes si tak nárokuje kontrolu nad celou planétou. V nasledujúcich storočiach nasledovali ďalšie tri pápežské dokumenty, ktoré bližšie definovali a celkovo upevnili nárok na nadvládu. V roku 1455 pápež Mikuláš V. pápežskou bulou Romanus Pontifex nariadil, že novonarodené dieťa, podľa obchodného práva, je zbavené všetkých práv vlastníctva. To znamená, že všetkým ľuďom bezprostredne po ich narodení odriekol ich právo na skutočné vlastníctvo. Podľa tejto predstavy dom alebo pôda nepatrí človeku, ale Vatikánu. Príslušný človiečik má iba právo užívania, nič viac. A za toto užívanie platí trvalý poplatok, napríklad v podobe daní.
V roku 1481 pápež Sixtus IV. prostredníctvom buly Aeterni Regis (Veční králi) vydal nariadenie, že každé dieťa, podľa námorného kánonického práva, stráca aj právo na svoje telo. Dozvuk týchto búl sa ukazuje dodnes napríklad v štátom nariadených poručníckych opatrení v oblasti lekárstva, napríklad v nanútenej medicínskej terapii ťažko chorých detí proti vôli svojich rodičov, alebo povinnosť ich očkovania [pozri nedávny smutný príklad zo Slovenska]. V roku 1537 napokon pápež Pavol III. vydal dekrét, v ktorom rímskokatolícka cirkev, podľa talmudského zákona, vzniesla svoj nárok aj na dušu dieťaťa. Pánom blaha duše sa tak stal kňaz, a ten ho vykonáva najmä aktom krstu.
Ježiš a kňazi
To všetko dalo kňazom ohromnú moc! Úplne v rozpore so slovami Ježiša, ktorý odmietal vojnu, obetovanie zvierat a iné obety a drasticky ako nikto predtým zdvihol svoj hlas proti kňazom a teológom svojho národa. Označil kňazov za hadie plemeno, slepých vodcov a pokrytcov!
Chcel každému človeku priblížiť Božiu lásku, na čo netreba žiadnych kňazov ani žiaden kult. Naopak. Teológovia vedú ľudí podľa tvrdenia Ježiša na scestie a do záhuby (Matúš 23, 13). Kto úprimne hľadá Boha, mal by ísť do "tichej izby", povedal Ježiš počas svojej kázne na hore (Matúš 6, 5-13), kde každý môže hovoriť s Bohom, svojim nebeským otcom. Ľudia nepotrebujú farárov, pretože Boh žije v každej ľudskej bytosti, v každom zvierati, v každej rastline, v celej prírode.
Tento Boh slúži ľuďom, pomáha im, rozvinúť sa do autentických človiečikov. Je to Boh, ktorý nežiada, ale dáva, nesedí niekde "tam hore", ale žije medzi nami. V nás.
Toto chápanie Boha je určite náročné na pochopenie. Cirkev predsa učí čistý opak. Človek má slúžiť Bohu a takisto aj jeho zástupcovi na zemi, pápežovi. Pretože on je ten, kto má podľa cirkevnej doktríny božskú moc a autoritu, on rozhoduje, čo je dobré a čo zlé a požaduje podriadenie. Biblia však hovorí: "Ale Ježiš privolajúc si povedal: Viete, že kniežatá národov panujú nad nimi, a velikí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc. "Nie tak bude medzi vami, ale ktokoľvek by chcel byť medzi vami velikým, bude vaším služobníkom; a ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude vaším sluhom, ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých." (Matúš 20, 25-28). Prečo cirkev nenaplnila tieto výzvy? Kedy cirkev začne slúžiť najvyššiemu blahu človeka? Nielen slovom, ale skutkami!
Veríš v malého boha?¨
Boh cirkvi je malý boh. Je to boh stvorený človekom. Biblia bola cielene zmanipulovaná, aby obraz Boha vyhovoval cirkevným zámerom. A tak nám bol predhodený pomstychtivý, trestajúci, žiarlivý, urazený a požadujúci boh, ktorý nemá s realitou nič spoločného. Aby sme sa napriek tomu cítili byť týmto bohom priťahovaní, tak nám tvrdia, že to všetko vraj robí iba z lásky. Skutočná láska je však bezpodmienečná.
Nepotrebujeme učenie, ktoré tvrdí, že sme sa narodili v hriechu a vo vine.
Nepotrebujeme kňazov, ktorí podkopali našu sebazodpovednosť.
Nepotrebujeme cirkev, ktorá nás drží v zajatí svojho manipulačného systému.
Pretože:
Nie si tu na zemi, aby si slúžil bohovi.
Nie si tu na zemi, aby si si zaslúžil nebo.
Nie si tu na zemi, aby si hľadal Vôľu Božiu a plnil ju.
Nie si tu na zemi, aby si sa cez kríž a utrpenie naučil svoje lekcie.
Nie si tu na zemi, aby si všetkým vyhovel.
Nie si tu na zemi, aby si sa stal malý, závislý a nedôstojný.
Nie si tu na zemi, aby si bol nešťastný.
Nemusíš byť slepo poslušný.
Si tu na zemi, aby si viedol milujúci, radostný, vďačný a extatický život!
Pre tie osoby, ktoré v mene nesprávne pochopeného Boha potláčajú svoj vlastný život, má Ježiš tvrdé slová: Pozor, tieto osoby sú nebezpečné, pretože zdanlivo sú to príkladní ľudia, v skutočnosti sa podobajú "hrobom, obieleným vápnom, ktoré sa síce zvonku zdajú byť krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a každej nečistoty." (Matúš 23, 27) [preklad prevzatý z Roháčkovej Biblie]. Nábožný nie je ten, kto sa ukrýva za vieru, ale ten, kto uznáva a žije svoj život v jeho hojnosti.
Prišiel čas pustiť to
Aby bolo možné ďalej sa rozvíjať, je potrebné pustiť všetko, čo potláča a obmedzuje. Sedem sviatostí katolíckej cirkvi nie sú znakmi dobra, sú to nástroje moci a závislosti. Viera, že je potrebné mať sprostredkovateľa medzi človekom a Bohom, spočíva na viere, že medzi človekom a Bohom je priepasť, ktorú nemožno prekročiť vlastnými silami. To však nezodpovedá pravde. Ježiš potvrdil našu jednotu s Bohom a pomáha nám spomenúť si, kto v skutočnosti sme. na to však nepotrebujeme Ježiša ako sprostredkovateľa. Ježiš, ako každý iný majster, iba ukazuje cestu, otvára dvere. Cestu musíme absolvovať my sami. Nevkladajme preto zodpovednosť do druhých rúk. Prevezmime zodpovednosť za seba do vlastných rúk!
Preklad z nemčiny ďurino, október 2015
Připojte se k naší skupině na Facebooku:


Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

Manipulačné programy cirkvi č.1

31. března 2016 v 8:46 Skutečný mír je uvnitř

Nechcem sa dotknúť nikoho viery, preto nasledujúci preklad nech nečíta nikto, kto si myslí, že s rímskokatolíckou cirkvou je všetko v poriadku, že kňazi sú služobníci boží a že krst je niečo, čo našim deťom nemusí uškodiť. Ak si myslíte, že neexistuje aura, že neexistuje jemnohmotné telo človeka, že neexistujú zápisy vložené do aury, že kliatba je hovadina, nečítajte nasledujúci preklad. Mohol by zvrátiť svet vašich hodnôt. ďurino, október 2015.


Vedel si, že akt krstu vloží do tvojho duševného poľa kotvu a odtlačí do tvojej duše nezrušiteľnú pečať? Inštitucionalizované náboženstvá a cirkvi rovnako ako iné systémy, ktoré pracujú pomocou manipulácií, takýmito jemnohmotnými zásahmi potlačia individuálny vývoj človeka, udržiavajú ho v strachu pred Božím trestom a vládnu nad ním.

Sedem rokov som bol mníchom a osem rokov katolíckym farárom. Kňazský úrad som opustil v roku 2008. O dva roky neskôr som vystúpil z cirkvi. Čo sa stalo? Moje detstvo poznačila katolícka výchova. V mojich devätnástich som sa rozhodol hľadať pokoj v Bohu, keďže materiálny svet ma už neuspokojoval. Chcel som sa vzdať sveta a dať sa plne na lásku Božiu. Vstúpil som do kláštora a stal som sa mníchom. Tam som sa cvičil v chudobe, zdržanlivosti, poslušnosti, pokore a asketizme. V hlbokých meditáciách som cítil toho živého Boha v sebe a zvedavo som prehĺbil vedomosti kresťanskej mystiky. Otvoril sa mi nový svet.

Keď som bol potom vysvätený za kňaza, vytiahlo ma to z môjho vnútorného mlčania von do sveta. Opustil som kláštor a staral sa o malú obec c strednom Taliansku. Tam som mal viac času, zaoberať sa sebou samým, a začal som otvárať svojho ducha. Začal som pátrať. Kládol som svojim kňazským kolegom a svojmu biskupovi kritické otázky, skúšal som provokovať, aby som lepšie pochopil názory. Z mojej detskej viery sa vyvinula dospelá viera, ktorá sa už neuspokojila so štandardnými odpoveďami. Priepasť medzi mnou a cirkvou rástla.


"Nikto nie je väčším zajatcom ako ten, kto si myslí, že je slobodný!" (Goethe)

Zároveň som chcel pomôcť ľuďom, ktorí mi boli zverení. Nielen duševne, ale celostne. A tak som sa nechal vyučiť za učiteľa jogy a fyzioterapeuta. Jedného dňa ma biskup postavil pred nasledujúcu voľbu: buď si kňaz alebo terapeut - ale oboje naraz nie je možné. Bez akéhokoľvek zaváhania som sa rozhodol pre terapeuta. Zažil som mnohé a nič z toho neľutujem. Tieto početné vnútorné a vonkajšie procesy ma poznačili. Smel som rásť a zbierať skúsenosti. Boli to nádherné roky. Potom však prišiel čas, vydať sa novými chodníčkami.

Na začiatku boli kňazi
Ja sám som bol kňazom a viem, o čom hovorím. Ježiš nikdy nechcel cirkev, nechcel nejakú hierarchiu a nechcel ani kňazov, ktorí sa vydávajú za sprostredkovateľa medzi človekom a Bohom. Keďže však prví mocní kresťania v tomto rozvíjajúcom sa a veľmi populárnom náboženstve videli šancu získať moc, začali učenie Ježiša manipulovať. Ľuďom povedali, že Ježiš zomrel za naše hriechy a daroval nám tak obrovský poklad spásy. Tento poklad však nie je k dispozícii pre všetkých. Sú potrebné kanály, ktoré tento poklad ľuďom sprístupnia. Týmito kanálmi sú sviatosti. Cez sviatosti sa veriacim dostáva milosť a Božia spása. Tieto kanály bolo prirodzene potrebné spravovať. A tak bol celý tento poklad spásy odovzdaný cirkvi, presnejšie povedané kňazom, na ich výlučnú správu. Iba kňazi smeli darovať sviatosti, pretože iba kňazom dal Boh moc, vedieť sviatosti účinne darovať. Taká je náuka katolíckej cirkvi, ktorá ňou ľudí hľadajúcich Boha zbavuje svojprávnosti a robí ich závislými.

Ako cirkev manipuluje pomocou sviatostí
Centrálnym príkladom je krst. Katolícka cirkev k tomu učí¨

"Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: 'A tak sa krst definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.'" [znenie prevzaté z katechizmu]

Cirkev teda krstencovi sľubuje zmazanie dedičného hriechu a Božie milosrdenstvo. Kto by niečomu takému odolal? Aktom krstu je však odovzdanie dieťaťa zlovestnej moci, ktorá už ho len tak nevydá. Krst je v skutočnosti zmluvou, dohodou, ktorou rodičia telo, ducha a dušu dieťaťa odovzdávajú cirkvi. Stávate sa legálnym vlastníctvom cirkvi, ako vysvetlím v texte ďalej. Krst okrem toho spôsobí nasledovné:
Odtlačí do tvojej duše nezmazateľnú energetickú pečať. Ide o duchovné právo cirkvi vlastniť ta, bez ohľadu na to, či s tým súhlasíš alebo nie.
Vloží do tvojho energetického poľa udičku, takže ostaneš manipulovateľný a závislý.
Zatvorí tvoje tretie oko, takže stratíš intuitívny prístup k Bohu.
Si pokrstený v "smrť Krista" (List Rimanom 6,3).
Krstom prestaneš patriť sám sebe, patríš cirkvi. Musíš sa podriadiť cirkevným autoritám, slúžiť im, poslúchať ich príkazy a vážiť si ich. Takto to káže katechizmus katolíckej cirkvi.
Spraví z teba otroka Boha (List Rimanom 6,22) [cirkev slovo "otrok" prekladá ako "služobník", pozn. prekl.].
Vloží do teba nasledujúce programy: ego, dedičný hriech, oddelenie od jednoty, vinu, strach, kajúcnosť, pochybnosť.
Zajatci cirkvi

Určite si kladieš otázku, odkiaľ to všetko viem. Nuž, niečo tvrdí samotná cirkev, niečo so sa naučil z vlastnej skúsenosti ako (vyslobodzujúci) terapeut. Známy kardinál z Madridu, Antonio Maria Rouco Varela, tvrdil, "… že katolícky krst nemožno nikdy zrušiť (…), že krst je sviatosť, že zanecháva nezmazateľný znak, a osoba, ktorá ho prijala, ostane navždy katolíkom." Kardinál Rouco pripomína, "že krst platí 'vždy a večne', aj keď svoju vieru možno zaprieť. Byť katolíkom je niečo, čo nemožno zmazať - je to súčasť našej DNA" , čiže je to v nás naprogramované.

DNA je nositeľom dedičnej informácie a slúži, ako uvádza Prof. Dr. Fritz-Albert Popp, ako univerzálny anténny systém a zdroj energie a možno ho náležite programovať. Takže cirkev aplikuje náboženskú kontrolu vedomia a ustavične očkuje ľudského ducha programami ako vina, oddelenie od jednoty, strach atď. (viac o programoch nižšie v texte). Pápež Benedikt XVI. dňa 27.6.2007 v Ríme v príhovore citoval slová svätého Cyrila Alexandrijského (380-444) o krstencovi: "Padol si do sietí cirkvi." Svätec ďalej povedal, "je to Ježiš, ktorý si teba, krstenca, prostredníctvom cirkevného krstu zavesí na svoju udičku…". Tam je to úplne jednoznačne povedané.

Rituály sú vo všeobecnosti štandardizované úkony, ktoré prebiehajú vždy rovnako a odovzdávajú sa z generácie na generáciu. Ich účelom je ustavične opakovať nejakú udalosť, aby ostala pevne ukotvená v kolektívnom podvedomí. Prostredníctvom svojich rituálov je cirkev stále pevnejšia a odolnejšia voči zmenám, keďže takéto rituály pôsobia ako piliere cirkevného systému. V rituáloch sú používané isté znaky a symboly. Každý symbol predstavuje istú vibráciu a ovplyvňuje tvoje podvedomie bez toho, aby si si to uvedomil. Kríž, ktorý kňaz drží nad hlavou krstenca, je znakom smrti a energetickou silou minulosti - vďaka nemu je utrpenie ukrižovania ustavične nanovo živené a v tebe aktivované. V mojich knihách sa tomu venujem podrobnejšie.

To, že táto myšlienka nie je úplne scestná, ukazujú výsledky mojej práce: je to znovu a znovu úžasne vidieť, ako sa život ľudí, ktorí sa oslobodili od cirkevných závislostí a manipulácií, otočil k pozitívnemu!

Krst celkom určite nemá na každého rovnaké dôsledky. Ty alebo tvoji známi sú možno pokrstení a majú vnútorný, láskavý vzťah k Bohu. Možno si povieš, že všetko je dobre. To je celkom možné a dokonca "normálne". Žiješ však v polospánku. Si ako ryba chytená na udičke, ktorá sa nebráni. Pretože akonáhle sa pokúsiš uniknúť z háčika - Som vinný, zlý človek, nezaslúžil som si byť šťastný, atď. -, začína to bolieť, vôbec netušíš, odkiaľ tieto programy prichádzajú, a vidíš príčiny iba vo vrodených štruktúrach neláskavosti.

Cirkevné programy, ktoré ťa ovládajú

Ktoré programy presne do teba cirkev vkladá? Jeden program má za úlohu ovládať ťa. Keďže tvoja duša bola krstom vyhnaná na samotný okraj tvojho Ja, nedokáže viac plniť svoje úlohy. Namiesto duše preberajú tieto úlohy programy inštalované cirkvou. Takýmto programom je ego. To má teraz, namiesto duše kontrolu nad tvojim emocionálnym, mentálnym, kauzálnym a spirituálnym telom. Ovplyvňuje, kontroluje a riadi tvoje emócie, tvoj zmýšľanie a tvoje spirituálne napojenie. Medzi ďalšie programy patria:
Program oddelenia od jednoty: Energeticky si manipulovaný programom oddelenia od jednoty, ktorý spôsobí, že sa cítiš oddelený od Boha, života a ostatných ľudí. Cítiš sa obmedzený a uzavretý a musíš sa chrániť pred útokmi zvonka.

Program dedičného hriechu: Energeticky si manipulovaný programom dedičného hriechu, ktorý tvrdí, že na tento svet prichádzaš zaťažený hriechom(-mi) a si vydaný na milosť pazúrom diabla. Obrovská vina, ktorej sa nedokážeš zbaviť, leží na tvojom srdci. Je vložená až do bunkovej pamäte.
Program viny: Energeticky si manipulovaný programom viny. Cítiš sa vinný. Inak ani nedokážeš myslieť. Si manipulovateľný cez tieto pocity viny. Rituálmi ako bitím sa v prsia so slovami: "Veľa som zhrešil … moja vina … moja vina … moja preveľká vina", ktoré sa odriekajú počas každej katolíckej bohoslužby, sa tento program znovu aktivuje.

Program strachu: Energeticky si manipulovaný programom strachu. Takto kráčaš životom ako ochrnutý, ako s pritiahnutou ručnou brzdou.

Program kajúcnosti: Energeticky si manipulovaný programom kajúcnosti. Svojmu utrpeniu a svojej bolesti dáš zdanlivý zmysel tým, že svoj život obetuješ na upokojenie Boha. Takto však navždy ostaneš úbohou obeťou. A ďaleko od svojej sebazodpovednosti.

Program pochybnosti: Je ti odobraná istota večného dobra. Už si si nie istý, či ťa Boh má vôbec rád. Tento program presakuje aj do tvojho každodenného života a vzbudzuje v tebe mnohé pochybnosti: Robím tie správne veci? Som na správnej ceste? Robím niečo zle? Si neistý a hľadáš oporu v živote.

Tieto programy sú do teba vložené okrem iných krstom, a počas vyučovania náboženstva a na katechizme sú ustavične aktualizované. Všetky tieto programy pôsobia v tvojej aure ako implantáty alebo vírusy. A spotrebujú mnoho pamäťovej kapacity! Možno iba preto dokážeme používať iba približne desať percent nášho mozgového potenciálu…

Na svojich seminároch učím, ako tieto manipulácie rozpustiť v sebazodpovednosti. Môžeš to vyskúšať. V meditatívnej polohe vyslov tento zámer:

"Ja … (meno), s mojim večným a božským vedomím, mám zámer odpojiť moje fyzické telo, moje éterické telo, moje astrálne telo, moje emocionálne telo, moje mentálne telo, moje kauzálne telo, moje spirituálne telo a všetky mne doposiaľ neznáme telá ako aj celú moju multidimenzionálnu bytosť od každej sviatosti krstu, ktorú som niekedy prijal(a), a rozpustiť tak na všetkých úrovniach s ňou spojené manipulácie, najmä znak kríža, pečať, záchytnú udičku, programy a v láske a vďačnosti ich transformovať v božskom zdroji. Teraz!"

Preklad z nemčiny ďurino, október 2015
Připojte se k naší skupině na Facebooku:
Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:KARMICKÉ ODPOJENÍ OD VŠECH, KTEŘÍ JIŽ VIBRAČNĚ NEREZONUJÍ S VAŠÍ CESTOU

31. března 2016 v 7:00 Aktuální Informační chaneling
Channeling 28.3.2016, Channel: Edita Lemiana Santiago
Procházíte skrze dny znovuzrození, kdy již velmi rychle a efektivně má dojít k odpojení všech, kteří nejsou v souladu s vaší cestou a pouze vám brání naplnit vaše poslání a naplnit vaše nové láskyplné vztahy na všech úrovních. Tím, že stále lpíte na přesvědčení, že soucit a pochopení druhých je bezpodmínečná láska, dostáváte se stále do opakujících se situací a dramat, které vás učí, že i láska znamená přijmout cestu druhého a pochopit, že vy již na této cestě nehrajete žádnou roli a že vaše role zde skončila jednou provždy. Ve vašem vnímání je třeba uvolnit a přepsat všechna přesvědčení, po celé časoprostorové ose, které vás stále nenechají být již pouhým pozorovatelem cesty druhých a ukončit s nimi jakékoliv spojení na úrovni karmické, mentální, emoční a fyzické. Tímto uvědoměním dáváte žádost Karmické radě, aby dané osoby byly přesměrovány z vaší cesty a s vděčností za jejich přítomnost, učební materiál a společný růst je můžete na věky věků odevzdat do proudu jejich vlastní cesty.
Toto je nyní svobodná volba každého z vás. Již tu nejste proto, abyste nosili karmické zatížení předků, bývalých partnerů, rodičů, dospělých dětí, sourozenců, přátel či kohokoliv, za koho jste převzali zodpovědnost v minulosti.
- My jsme Strážci karmy a převaděči do kristovského vědomí planety Země -
Prohlášení: Žádám Karmickou radu o uvolnění a přepis všech přesvědčení, po celé časoprostorové ose, která mi brání se odpojit od všech, kteří nerezonují s mojí cestou duše a ovlivňují omezujícím způsobem a neláskyplně mé vlastní sebenaplnění. Tímto odevzdávám všechna tato spojení do Světla Karmické rady, pod jejich vedením a ochranou následuji vnitřní vedení a dělám jednotlivé kroky pro veškeré odpojení se i na poslední fyzické úrovni.
Zdroj : FB: https://www.facebook.com/puente.sagrado?fref=nf
Děkujeme za možnost sdílení: Informace odjinud

TZOLKIN 31.3.2016 4 CIB kin 56

31. března 2016 v 6:00 Mayský Kalendář na každý den
Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Duše našich předků a našich budoucích dětí žijí na stejném místě: v hluboké tmavomodré noci potenciální minulosti a budoucnosti. Minulost a budoucnost mají hluboký a silný vliv na naše životy. Některá volání z minulosti se podílí na moudrosti a ponaučení, které můžeme uplatnit v současném životě, jiná na nás vyzařují z budoucnosti a napomínají nás, abychom činili správná rozhodnutí a dělali správné věci v současnosti. Ctěte své předky a své děti.
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST, VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yucatanském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
Osobnosti narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.
***
Vítejte v tento jedinečný den, kdy se 4. Tón spojuje s mojí energií. Jsme tu, abychom sdíleli naši moudrost. Je naším přáním, že budete poslouchat a rozlišovat ty věci, které jsou pro vás pravdivé. Kdykoliv budete poslouchat jiná slova, nalaďte se na náročné ucho, protože ne všechno, co se říká, je určeno přímo vám. Často jsme svědky přímo ve vaší sféře, že se mnozí z vás drží nějakého guru a pokouší se začlenit každé jeho slovo do svého vlastního bytí. To však způsobuje zmatek a nerovnováhu.
Měli byste vědět, že mnohokrát jsou tyto spisy vrstvené. Na některé zprávy můžete být připraveni, zatímco jiné vám budou dávat smysl po té, co jste dosáhli vyšší zralosti a chápání. Pokud jste někdy sledovali video nebo četli knihu a vrátili se k ní později, četli jste slova, která jste před tím neviděli, víte, co máme na mysli.
Dnes s vámi chceme mluvit o rozlišování. Je běžnou praxí, že čtete něco inspirujícího a integrujete tuto víru do svého běžného života. To je běžná praxe, nicméně je problém, když někdo hlásá, že jeho způsob je jediný a trvá na tom, že ostatní musí tento způsob používat. Mnoho přátelství a krásných zážitků bylo díky této praxi zmařeno.
Pamatujte si, že každý chodí jedinečnou cestou, která má odlišné pozadí, což vytváří možnost vytvářet jedinečné kódy přesvědčení. Každý z vás může držet jedinečný dokument a začlenit toto učení do života unikátní cestou. To znamená, že tvoříte od samého počátku svůj vlastní Vesmír. Problémy vznikají, jakmile lidé zapomenou na své duchovní kořeny a žijí v iluzi oddělenosti od Boha i od sebe navzájem. Mluvíme přímo o posuzování a porovnávání sebe s ostatními. To je skutečný pravdivý pád člověka. Nikdo není hodnotnější nebo lepší než druhý. I když někteří mohou vypadat, že jsou více osvícení, mají stejné lidské slabosti jako vy.
Ti, kteří dosáhli úrovně guru nebo Mistr, prošli stejnými zkouškami a utrpením jako vy. Jen si prostě vybrali užší cestu, která je drží ve středu a v rovnováze. Mnozí z nich měli širokou škálu zkušeností, kterých se rozhodli zúčastnit. Mluvíme o více životech, nejen o tomto.
To je běžné pro ty, kteří hledají Osvícení, že si o sobě myslí, že jsou rozvinutější než ostatní. V určitém slova smyslu to může být pravda. Nicméně když se na sebe díváte jako na někoho lepšího nebo máte pocit, že je třeba zachránit jiné " ubohé duše " je pravděpodobné, že blouzníte a vaše ego potřebuje opravit.
Pokud vás baví a přináší vám radost pomáhat druhým, kteří jsou méně šťastní než vy, bez očekávání odměny a bezpodmínečně, je pravděpodobné, že pracujete ze srdce. Existuje hodně dobra, které bylo uděláno vůči ostatním z touhy zachránit jejich duše a přivést je k určitému náboženskému řádu. I když mohou být tyto záměry čestné, vytváří to nerovnováhu.
Člověk, který přijímá potravu, bydlení, lékařskou péči, si často myslí, že tyto dary přichází s podmínkami. Aby bylo možné nadále přijímat tyto dary, které jsou mnohdy základními potřebami pro přežití, hrají hru tím, že navštěvují bohoslužby a vzdávají se své vrozené moudrosti. Je možné, že ti, kteří poskytují dary, to dělají z pocitu nadřazenosti, protože mají pocit, že pomáhají " ubohým duším ". Často se staví do pozice autority, což vede k podmaňování druhých. To není Láska.
Ti, kteří dostanou takové dárky, se mohou cítit utlačováni a " méně než ". Je to lidský sklon a potřeba nadřazenosti, co způsobilo chaos na Zemi. Nyní máte možnost být si toho vědomi, sledovat každý váš pohyb a udržet se před pádem do tohoto vzoru.
Věřte absolutně, že vaše cesta je jen vaše cesta. Je úžasné sdílet to, co jste se naučili a docela jiná věc je nutit své názory a manipulovat s druhými. Ani jeden z vás nezná touhy, úmysly a záměry druhých nebo, proč se rozhodli přijít na Zemi. Prosíme vás, přestaňte se na druhé dívat jako na " ubohé duše ", mnohé z těchto ubohých duší žily nádherné životy plně v souladu s přírodou, než jim jiní začali nutit svou cestu. Mnoho z těchto lidí bylo zavražděno, protože odmítli věřit způsobům jejich zachránců. Jak směšné a jak arogantní myslet si, že je třeba zachránit druhé! Nevěřícně jsme pozorovali zachránce, jak zabíjí ty, kteří nechtěli být spaseni!
Stejně směšný je scénář, který se odehrává, pokud jde o rady, co má kdo jíst nebo kde a jak má bydlet. Svět by byl úžasným místem, kdyby všichni přestali dávat rady druhým. Je obrovský rozdíl poskytovat poradenství a sdílet znalosti, ačkoliv pro mnoho z vás je to jedno a to samé. Je jen na vás, jak si tato slova vyložíte.
Uvědomte si, že každý je jedinečný, každý z vás má dostatek moudrosti uvnitř sebe. Dokonce i narkoman se může sebrat sám, když bude chtít. Věřte, že každý žije svůj život na základě svých schopností a v rámci kódů přesvědčení, kterých se v současné době drží. Víme, že je pro vás těžké dívat se na ty, které máte rádi, jak si vybírají rozhodnutí, které jim způsobují problémy. Nicméně vám doporučujeme nechat je dělat právě to.
Není na tom nic špatného sdílet svou modrost s druhými, avšak to co vidíme opakovaně je následující příběh.
Dospělá dcera se rozhodne, že chce odejít ze svého rodného města do Hollywoodu, aby se stala herečkou. Její matka měla stejný sen, když byla mladá, ale měla mnoho špatných zkušeností. Pak se vrátila domů a provdala se za spolužáka ze střední školy. Pořád měla pocity selhání a deprese související s tímto nesplněným snem. Je pochopitelné, že nechce, aby její dcera prošla stejnou bolestí, takže se snaží jí to rozmluvit. Když se dcera rozhodne odejít, matka to komentuje slovy: " Nedám ti žádné peníze. Vydědím tě. Jsi hloupá. Nechoď mi na oči, když se ti to nepodaří."
Toto je typický příklad používání moci nad druhými k manipulaci. I když si matka myslí, že je laskavá a milující a snaží se dceru ušetřit moudrosti, je vlastně manipulativní. Matčina Láska je zkreslena vlastními strachy a záští. Vzhledem k tomu, že už měla zkušenost s Hollywoodem, může mít pocity nadřazenosti.
O co lepší by bylo, kdyby se podělila o své znalosti s dcerou, řekla svůj příběh o snu v Hollywoodu, řekla dceři svůj názor, že je znepokojená, ale nesnažila by se manipulovat její rozhodnutí. Bylo by skvělé, kdyby matka sdílela svou současnou nespokojenost související s jejím snem. Její upřímnost by byla klíčem k případným obtížím, které by dceři pomohly následovat sen. Stává se velmi často, že lidé skrývají své skutečné emoce před ostatními, a předstírají, že v životě je všechno růžové.
Kdyby ti, kteří touží poskytovat poradenství, sdíleli jen svůj příběh, o kolik silnější by jejich příběh byl, kdyby se podělili o své zklamání a strachy, které měli při svých rozhodnutích. Poskytování poradenství bez sdílení celého vlastního obrazu emocí, je jako dávat plán, který vede k tomu být ve skutečnosti jiným člověkem, kterým nejste.
Obecně v poradenství platí řetězec: " Chystám se ti říci, jak máš žít, protože já jsem moudřejší, než ty. Měl bys poslouchat mě. Postupuj podle mých instrukcí a tvůj život bude jednodušší, pokud ale nebudeš dělat, co říkám, musíme se rozloučit." I když ne vždycky takové věci říkáte, když někomu poskytujete rady (i když mnozí to děláte) má to na posluchače následky.
Sdílení znalostí má zcela jinou energii. Vypravěč jednoduše sdílí své zážitky. Neexistuje žádné souzení žádné očekávání, že ostatní budou tuto cestu následovat a není třeba nikomu radit, co má dělat. Postoj je: " Toto je můj příběh a dělejte si s informacemi, co si jen přejete."
Není divu, že mnozí z vás jsou náchylní k životu, kdy cítíte nutkání udílet rady, protože vaše náboženství jsou založena na odsuzujícím Bohu, který nařizuje přikázání. Najděte si čas přemýšlet o svém životě a o tom, jak jste se cítili, když vás ostatní odsoudili. Je pravděpodobné, že jste se cítili bezmocní, podrobení a hloupí.
Láska znamená umožnit ostatním, aby tvořili svou vlastní cestu a dělali svá vlastní rozhodnutí. Mnozí říkáte, že Láska znamená odpouštět druhým věci, které udělali nebo řekli. Chtěli bychom rozšířit vaši mysl tím, že odpuštění není Láska. Tím, že se rozhodnete odpustit druhým jejich rozhodnutí, posoudili jste jejich činy za správné nebo špatné, postavili jste sami sebe do nadřízené role, protože jste viděli sami sebe jako oběť.
Jakmile vidíte úplnost, tzn., že všichni jsou rovnými hráči v tomto dramatu, kterému říkáte realita, pak plně pochopíte, co se vám tu snažíme říci. Není nikomu co odpouštět. Každý dělá v tu chvíli to nejlepší, i když možná vidíte, že je to škodlivé pro vás nebo druhého člověka. To je důvod, proč opakovaně doporučujeme jít dovnitř sebe a objevovat sami.
Vyberte si vědomě kódy přesvědčení, které si přejete žít. Odvážně se postavte strachům a Stínům. Jakmile to uděláte, naučíte se požehnat špatným věcem, které jste řekli nebo udělali. Pak poznáte rozdíl mezi poskytováním poradenství a sdílením znalostí. Pak pochopíte, jak škodlivé je udílet rady druhým. Pak budete schopni učit jiným způsobem, budete vyslyšeni, protože vaše energie se bude lišit. Vaše zprávy budou přijaty otevřeným srdcem a budete si s druhými blíže, na rozdíl od přístupu:" Já vím, co je pro tebe to nejlepší." Nelžete svému vlastnímu myšlení, že víte, co je pro každého nejlepší.
Dáme vám doporučení: nedávejte rady! ……děláme si legraci, máme smysl pro humor a přejeme si pro každého z vás jen to nejlepší. Při čtení našich Poselství se může zdát, že jsme krutí, ale mluvíme s Láskou a s výhodou, že jsme mimo sféru zapomnění.
Těšíme se na vás ve vyšších sférách. Do té doby se na nás kdykoliv obraťte o podporu. Jsme s vámi každý den. Jsou nás legie na Druhé Straně, kteří vás chtějí podpořit ve všem, co se snažíte udělat. Stanovte si jasné záměry, buďte v integritě a my vás budeme podporovat. Jste nadevšechno milováni. Jděte vpřed a tvořte pro sebe zázraky po celý den!
4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.
KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny, v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů, se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jen v tichosti můžeš slyšet Můj slabý, tichý hlas a Já ti mohu říci, co máš udělat.

31. března 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Jsi-li v souladu se životem, zjistíš, že děláš vše v pravý čas. Vše, co musíš udělat, aby ses naladil, je najít si čas pro ztišení, abys našel přímý kontakt se Mnou. Z tohoto důvodu jsou ony okamžiky míru a ztišení pro tebe tak životně důležité, mnohem důležitější, než si uvědomuješ. Hudební nástroj, není-li naladěn, vydává, falešný tón; ty, nejsi-li naladěn, děláš totéž. Hudební nástroj musí být udržován stále naladěný; také ty se musíš udržovat v naladění a to nedokážeš, aniž by sis našel čas se ztišit. To se ti nepodaří, jestliže se za něčím ženeš, stejně jako hudební nástroj nemůže být laděn, když se na něj právě hraje. Jen v tichu můžeme tóny slyšet a znovu vyladit. Jen v tichosti můžeš slyšet Můj slabý, tichý hlas a Já ti mohu říci, co máš udělat.Vztah se Světlem

30. března 2016 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí

Na základě zkušeností a zážitků rozšířeného vědomí v létě 2015jsem měla možnost vidět a pochopit, že je světlo Inteligencí, která přesně ví co dělá. Je to nejčistší síla, která léčí, transformuje a tvoří. Jedním z nejsilnějších zážitků bylo vidět, jak světlo aktivuje DNA.
Během září 2015 mé pochopení a cítění dostalo další rozměr. Začala jsem vnímat a cítit sama sebe ve všem, co je kolem mě. Pochopila jsem, že já jsem Vesmír, cítím sebe v každé světelné částici, každém zeleném lístku, kapce vody, kůře stromů.
Souzním se vším, co napsala o světle Sophie Bashford v následujících řádcích.......
*************************
Máte intuitivní vztah se Světlem.
Jako Posvátný který přišel přinést vědomění Světla a jeho svaté transformující vlastnosti, máte v sobě intuitivní vědění jak ho použít.
Světlo léčí. Světlo transformuje. Světlo pozvedá vědomí. Světlo přináší na povrch vše, co by ego raději ponechalo skryté. Světlo otevírá Srdce Lásce.
Klíčem k práci se Světlem je moc nepřemýšlet. Pokud chcete pracovat se Světlem, zavolejte ho a pozorujte co cítíte, co vidíte, slyšíte nebo dále zvědomujete.
Můžete vidět zvláštní barvy, můžete vidět jiskřičky, můžete vidět světlo měnící se v oheň, můžete vidět jak vstupuje do vašich nebo někoho druhého čaker, můžete vidět jak pracuje kolem energetických těl aby odstranilo staré věci které blokují tok čisté Božské Lásky.
Světlo nese Božskou Inteligenci. Přichází z jiných - vyšších dimenzí. Tak se může frekvence všeho na co je Světlo použito zvednout. Světlo ví kam má jít, co dělat a jak to udělat, aby došlo ke změně.
Můžete být pro Světlo Božskou Cestou. Pokud vás Vesmírné Agentury vybraly k tomu abyste byli svatou cestou pro léčení, pak vždy budete mít intenzivní touhu pracovat se Světlem. Pocítíte skoro svůdnost a velkou lákavost. Někdy můžete mít pocit, že bez toho na Zemi nedokážete žít.
To proto, že když jste připravení, Světlo aktivuje specifické prastaré kódy ve vašich energetických tělech, které jsou spojeny s Opravdivým Záměrem vaší Duše. Světlo se pro vás stane doslova neodolatelným, protože vaše srdce, tělo, mysl a Duše křičí po sladění se se svou Opravdovou Cestou.
Světlo se stává pochodní k manifestaci vašeho nejvyššího léčivého úkolu na této planetě.
Pokud máte v sobě spojení se Světlem, budete neustále přitahováni k těm, kteří také žijí ve Světle. Vytváříte situace ve kterých jste v auře těch, kteří si již vybrali práci se Světlem. Budete potřebovat mít kolem sebe tyto lidi, protože jejich odvaha a zkušenost vám dá sílu otevřít se cestě se Světlem.
Světlo je nejmocnější spirituální nástroj který existuje. Je to forma Vesmírné Lásky. Harmonizuje vše, čeho se dotkne prostřednictvím energií Lásky. Dělá zázraky a umožňuje projevení Nejvyšších, čistých a nejláskyplnějších řešení.
Pokud se cítíte silně přitahováni ke Světlu, nemusíte vždy chápat co to je, co vás vede. Můžete jednoduše milovat společnost jisté osoby nebo být na jistém místě a nevědět proč se potom cítíte tak jiní. Je to často proto, že ta osoba nebo místo povolá Světlo a pak ho vyzařuje.
Jste magneticky přitahováni ke Světlu, protože práce s ním je součástí vašeho Životního Záměru.
Když jste připraveni přivést Světlo do vašeho systému a umožnit vašim vlastním léčivým darům vyvstat, zjistíte že přijde přílivová vlna možností aby vás přivedla blíže k úchvatným láskyplným silám Světla.
Nechte se nárokovat a pohltit nádhernými silami Světla. Když jednou necháte tuto sílu skrze vás prostoupit, vy a ani váš život už nikdy nebudete stejní jako dřív.

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

TZOLKIN 30.3.2016 3 MEN kin 55

30. března 2016 v 6:00 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Nechte Orla vynést vás z jakýchkoliv pochybností nebo obav, které ve svém životě vnímáte a leťte přímo do tváře svých osobních problémů. Tento opojný let s sebou nese mnoho nárazů, ego-extrémů a selhávajících argumentů. Ale máte srdce! Ben, jako vládnoucí Znamení této Treceny vysílá naváděcí maják v mlze nejistot, které Ox (3) vytváří a vede Men k letu domů jako silná vnitřní navigace. Avšak dříve či později se musí i ten nejsilnější z orlů vrátit domů do svého hnízda a získat zpět svoji energii a životní sílu.
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Jsem Men 3 a vítám vás v tento čas společného sdílení. Věnujte prosím chvilku zklidnění vnějšího světa. Je to velmi moudré dělat vždy, než budete číst něco, co může být pro váš život důležité. Budete tak plně v okamžiku přítomnosti a vaše schopnost integrovat informace bude mnohem větší.
Začneme dnes tím, že bychom vám rádi řekli, že jste nadevše milováni. Pokud jste doposud neměli zážitek s Anděly nebo duchovními Průvodci, věřte, že existují. Jsou všudypřítomní a plní vaše největší sny. Jednoduše požádejte o pomoc. Když se modlíte, zaměřujte se na záměr, co byste chtěli vidět hotového. I když nemusíte plně chápat dynamiku, jak budou sny dány do pohybu, modlete se tak jako tak. Důvěřujte, že vaše modlitby budou vyslyšeny.
Čím více jste zaměřeni na modlitby, tím je schopnost dát události do pohybu větší. Váhání obrovsky zpomaluje proces - váháním a pochybnostmi blokujete pokrok směrem k cíli. Možná je něco, co si opravdu přejete, ale pokud se budete stále držet víry: " Ano, opravdu to chci, ale vím, že to mít nemohu ", vytváříte mrtvý bod, takže nemůžeme pokročit v plnění svého snu. Pokud máte myšlenky jako: " Nemůžu to mít. Je to nemožné! ", Vesmír to vidí jako pravdu a nebude se snažit přesvědčit vás o opaku.
Kdybychom byli ve vaší společnosti a nabídli vám kousek dortu a vy byste řekli: " Ne, děkuji, vypadá opravdu krásně, ale nedělá mi dobře ", respektovali bychom vaše přání a nelákali vás. Jsou to tyto myšlenky " nemůžu to mít, je to nemožné", co tvoří vaše modlitby. Pro vaše duchovní Pomocníky a Anděly není nic nemožné - můžete mít cokoliv si přejete. Ale nemohou a nebudou vás do ničeho nutit, protože to není zarovnáno s vaší svobodnou vůlí.
To je také důvod, proč se mnoho našich Zpráv zaměřuje na kódy přesvědčení. Rozeberte je cihlu po cihle a zkoumejte, abyste zjistili, které z nich nemají stavební vibraci. Když vstoupíte do tohoto světa a dospíváte, přebíráte strachy a kódy přesvědčení druhých lidí. Lidé mají tendenci formovat vlastní pojetí způsobem, jak si myslí, že je ostatní lidé vidí.
Je na čase vyrůst z omezujících přesvědčení. Udělejte si každý den čas a zkoumejte tyto kódy. Během každodenní činnosti dbejte na všechny myšlenky, slova a činy. Rozsudky, které máte o sobě, promítáte na druhé. Odkud pochází tyto myšlenky? Jsou stále aktuální nebo už myslíte jinak?
Věnujte se každému svému chování, kdykoliv ho můžete vědomě změnit. Kdykoliv můžete zastavit zbytečnou vibraci. To lze provést přepnutím myšlení. Sledujte pak v úžasu, jak se začínáte věnovat novým věcem. Otevře se před vámi celý nový svět. Můžete se divit: " Ach, jak jsem jen mohl/a nevidět to, co mám pořád před sebou? " Začnete se dívat novýma očima.
Stejně jako trvalo nějaký čas, než jste dovednosti nebo zvyky začlenili do svého života, bude nějakou dobu trvat, než odvrátíte zvyky, které vám brání žít život snů. Jakmile budete čelit strachům a měnit staré návyky, uvolníte obrovské množství energie, kterou můžete použít na to, co milujete. Je to stejné jako s počítačem. Když vložíte stovky videí a tisíce fotografií, v určitém bodu přestane počítač přijímat další data. Pokud jste nevěnovali pozornost znamením, programy jsou pomalejší, vyskakují upozornění o virech a v určitém okamžiku se zhroutí systém a počítač přestane fungovat úplně.
Lidské tělo pracuje stejným způsobem. Pokud do sebe budete tlačit a držet se věcí, které nepodporují radostný život, a přidáte k tomu kódy víry, které nejsou vaše vlastní, nebudete čistit soubory určené pro zachytávání virů, přijde přetížení a kolaps. To se ale nikdy nestane, pokud budete dávat pozor na své tělo a plnit jeho mentální a spirituální potřeby.
Aby nedošlo ke kolapsu, udělejte si každý den čas zapnout sken a zaznamenat nepohodlí, včetně myšlenek, činů a slov. Líbí se vám vaše každodenní práce, lidé kolem vás a to co děláte ve volném čase? Jak se cítíte většinu dní, jste povznesení nebo se cítíte utiskováni?
Dávejte pozor na pomluvy a zprávy v mediích. Vaše slova a myšlenky jsou tak mocné, že si to ani nejmoudřejší z vás nedokážou představit. Je to zvyk mluvit o zkáze světa a beznaději. Hodně z toho vychází ze sdělovacích prostředků a channelingů lidí, kteří tvrdí, že jsou Světlo.
Jsme každý den svědky rozhovorů jako: " Slyšeli jste o této katastrofické události? Země bude zničena, temná vláda připravuje toto a toto spiknutí." Mohli bychom pokračovat dál, ale doufáme, že se snažíte pochopit, co vám tu říkáme. Je třeba se ptát, pokud sdílíte takovéto znalosti - povzbuzujete někoho? Nejenže se zaměřujete na to, čemu věnují pozornost jiní lidé, ale také tuto realitu tvoříte. Jakmile při takovém rozhovoru prožíváte emoce strachu a hněvu, jste v napětí. V napětí jsou i ostatní, pokud s nimi sdílíte problémy.
Samozřejmě, aby bylo možné udělat změny, musíte je nejprve udělat ve svém Vědomí. K dispozici máte stále čas i způsoby, jak to dělat. Jste-li aktivista, nejlepší způsob je s předložením problému přijít zároveň s řešením. Problémy byste měli řešit pouze s lidmi, z nichž máte pocit, že budou součástí řešení, nikoliv problému. To je způsob, jak vytvářet změny - prostřednictvím skupinového úsilí. Nicméně, když budete číst a sdílet informace a zkušenosti z pozice strachu nebo egoistických záměrů a chtění, aby ostatní věděli, jak dobře jste informováni, přikláníte se k problému ne k řešení.
Na Zemi se doposud nemohl vytvořit Mír, protože většina vašich mírových shromáždění je zaměřena na válku. Navíc se vyskytuje ve světě hlad, protože bylo tolik pozornosti věnováno zkoumání problému, budování institucí, ukazování hladovějících lidí. Ve všech hlavních vládních systémech existuje obrovská nerovnováha, protože jste předali svou sílu ostatním s postojem: " Velký Bratr ví nejlépe, já nechci být obtěžován."
Pokud opravdu chcete vytvořit utopickou společnost, která je plná Lásky, pak nemyslete na nic jiného, než na Lásku. Učiňte nezbytné kroky ve svém osobním životě a žijte tyto ideály. Podělte se o dobré, pokud za vámi přijde někdo, kdo má zájem naslouchat. Opusťte rozhovory s těmi, kteří se zaměřují na problémy, nikoliv na řešení, ať si uvědomí, že jejich slova podporují negativní aspekty.
Buďte řešitelem problémů a obklopte se aktivisty zaměřujícími se na pozitivní konec a magii rozvoje. Všichni jste silní Tvůrci. S podporou duchovních Průvodců můžete vytvářet zázraky. Věřte, že se v podstatě chováme jako počítače - jak velíte, tak pracujeme. Pracujeme s energií projekce, spíše než se slovy. Je-li strach vaší nejsilnější emocí, blokujete si svůj vlastní postup a pokrok. Je naprosto nezbytné, abyste hledali 24/7 strachy a kódy přesvědčení, které brzdí schopnost vytvářet touhy.
Většinou jste slepí ke svým nejtemnějším strachům, protože jsou pohřbeny hluboko uvnitř vás. Mějte odvahu vynést je na světlo. Požehnejte všem svým předchozím situacím, protože už víte, že sloužily svému účelu. Dejte jim ale vědět, že už nejsou potřeba. Buďte vděční za jejich pomoc, protože vás dovedly až k tomuto okamžiku. Vyměňte je za nejvyšší ideály. Každý z vás vytvořil základy reality, v níž nyní provádíte svou každodenní činnost. I když většina z vás si vybírá kódy přesvědčení nevědomě, váš život se dramaticky změní, když si to uvědomíte a začnete vybírat kódy z více osvíceného místa.
Doporučujeme vám, aby se to stalo každodenní praxí - jít dovnitř sebe a hledat tmavé temné myšlenky a nahradit je vyššími frekvencemi Lásky a Světla. To byl původní účel nastavení a uspořádání kalendáře Tzolkinu před eony let a tato aplikace je pro váš život stále aktuální a k dispozici.
3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetuum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru. Udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nic není náhoda.

30. března 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Nic není náhoda. Existuje dokonalý vzor a plán celého života a ty jsi součástí tohoto celku, a tedy i součástí tohoto dokonalého vzoru a plánu. Když vidíš, že se v tvém životě dějí podivné věci, a divíš se, proč se ti přihodily, najdi si čas, abys viděl, jak vše do sebe zapadá, a najdeš pro všechno příčinu. Příčiny mohou být někdy zcela neočekávané, ale přesto buď ochoten je přijmout a poučit se jimi a nebojuj proti nim. Život by neměl být namáhavý. Květina se nenamáhá, aby se rozvila ve slunečních paprscích, tak proč ty bys měl zápasit o to, aby ses rozvinul v paprscích Mé bezmezné lásky? Jestliže tak činíš, je to tvoje věc a není to část Mého dokonalého vzoru a plánu pro tebe. Mým znamením je jednoduchost, proto veď prostý život. Buď ve stálém spojení se Mnou a pozoruj, jak se v Mé lásce rozvíjíš.

BOD ZLOMU č.2

29. března 2016 v 22:34 Aktuální Informační chaneling
CARY: Máte ty, Cobro, spolu s Hnutím Odporu, nějaký plán, jak změni bankovní systém a vojenskoprůmyslový komplex tak, aby to sloužilo lidem? Nebo jak se to všechno stane?
COBRA: Ovšemže je tu plán, už mnohokrát jsem o něm mluvil. Po odstranění Chimery dojde k uvěznění příslušníků kabaly. V tom okamžiku je připravena Východní Aliance s novým finančním systémem, což ovšem bude jen přechodný finanční systém. Ten nám pomůže projít Přechodem do chvíle, kdy nastanou první kontakty. Pak dostane lidstvo nové technologie, které mu umožní stát se plnohodnotným partnerem v Galaktické Federaci, což je sdružení autonomních ras celé Galaxie.
CARY: Aha, takže dostaneme technilogie v okamžiku, kdy budeme připraveni stát se plnohodnotnými partnery ostatních.
COBRA: Ano.
CARY: Co máme dělat, abychom se tomu bodu co nejrychleji přiblížili?
COBRA: To je pořád to samé. Musíme nejdřív odstranit jejich techniku. Jejich zařízení poškozují lidské vědomí. Oni manipulují s vaším vědomím, ovlivňují zejména vědomí Pracovníků Světla a Bojovníků Světla. Až tato zařízení odstraníme, bude to pro všechny mnohem snazší.
CARY: Tak myslíš, že proto mnozí Pracovníci Světla pořád útočí jeden na druhého? Že jsou manipulováni?
COBRA: Ano, děje se to.
CARY: Slyšeli jsme, že existují kolaterální účty, připravené k uvedení do oběhu. Jak je tenhle proces daleko?
COBRA: Problém je jen v tom, že kabala dosud ovládá celý finanční systém. To všechno se vyřeší v okamžiku, kdy Síly Světla kabalu odstraní. Musíme pracovat postupně.
CARY: Kdo se pak ujme vedení?
COBRA: Zejména ve Východní Alianci jsou někteří schopní lidé, kteří již byli pro tento úkol školeni. Až nastane čas, ujmou se svých rolí.
CARY: Ale obyčejní lidé pořád prožívají utrpení po celém světě. Víme, že je potřeba udělat mnoho změn, ale mohl bys vysvětlit aspoň něco z toho, co bude potřeba udělat, abychom provedli ten konečný posun k ukončení všeobecného strádání a utrpení? Je jasné, že bude třeba změnit finanční systém, vlády a zbavit světovou elitu jejích pozic. Vypadá to jako obrovský úkol. A utrpení, zdá se, na všech stranách stále přibývá.
COBRA: Co se musí stát jako první je Průlom. To je změna paradigmatu. Ta nastane, až vypustíme do masmédií dosud utajované informace. Ale masmédia jsou zatím pod plnou kontrolou kabaly. Až se jejich vliv oslabí do určité kritické úrovně, vypustíme informace. To okamžitě změní staré vzorce myšlení lidí a umožní provedení změn.
CARY: Vlastně už nyní dostáváme tyto informace v hlubších úrovních. Ten pohyb už se děje. Ale jsem ráda, že od tebe slyším, jak to bude pokračovat.
DOTAZ: Jsem v kontaktu s Pracovníky Světla po celém světě. A mnozí z nich mají velké problémy. Jak jim pomoci? Nebo jak oni mohou pomoci sami sobě?
COBRA: Ti, kdo mají finanční problémy, musí začít dělat nové věci. Především: změni staré způsoby myšlení. Ty staré vzorce, podle kterých věří v nedostatek, všechno, čemu kdy v souvislosti s penězi věřili. To jim dá sílu vytvořit dostatek ve vlastních životech. Stanou se nástroji dobra, protože peníze, které se tak naučí získávat, jim pomohou realizovat jejich poslání. Budou tak mnohem efektivněji spolupracovat v rámci planetární integrace.
CARY: Ano, takže by neměli jen pasivně čekat, až někdo změní finanční systém, ale měli by sami aktivně pracovat na svém přístupu a přesvědčení.
COBRA: Ano, ať nejsou pouhými oběťmi stávajícího systému. Ať hledají cesty, kterými lze vytvořit dostatek mimo systém matrixu.
DOTAZ: Stará proroctví mluvila o této době jako o změně věků. Co je nejdůležitější, aby lidé dělali? Jsme si vědomi, že mnozí z nás jsou tu v téhle době jako dobrovolníci k pomoci při Vzestupu.
COBRA: Je to tak. Nejdůležitější právě teď je, abyste dál šířili informace. Zakládejte nové blogy. Mluvte s lidmi. Ať o tom ví co nejvíc lidí.
CARY: Skvělé! Ráda povzbuzuji lidi, aby poslouchali svůj vnitřní hlas a jednali podle něj. Vlastně to učíme i v mé knize "21st Century Superhuman", že každý člověk v sobě nese potenciál k aktivaci Změny. Co bys lidem poradil?
COBRA: Je důležité spojit se se svým vyšším Já. Odtud vždycky dostanete vedení a radu.
CARY: Jak se dnešní události shodují s harmonogramem Vzestupu, o kterém jsi nedávno mluvil?
COBRA: To se ale vztahovalo na události, které přijdou později. Tak daleko ještě nejsme.
DOTAZ: Tak ty to vidíš tak, že nic z toho, co bychom mohli dělat, nemůže jrát roli v tom, abychom dění na planetě urychlili?
COBRA: Je tu mnoho věcí, které se dějí za scénou, které tu rozhodující událost urychlují. Ale také je tu část kabaly, která zase usiluje o to, aby to co nejvíce oddálili. Obojí se děje současně.
CARY: Co dělá kabala, aby to oddálili?
COBRA: Vytvářejí chaos, snaží se rozpoutat celoplanetární válku, kradou peníze...však to vidíte sami, co dělají.
CARY: Cobro, můžeš nám říct ještě něco víc o Události? Vím, že jsi o tom již mnohokrát mluvil, ale je něco, co bys mohl ještě dodat? Jak jsme blízko?
COBRA: Není už moc nového, co bych mohl dodat. Pracujeme na tom, aby se to stalo co nejdříve. Už jsme blízko. Ale nejsem tu, abych říkal nějaká data a zavdával tak podněty ke spekulacím. Každý den na tom pracujeme, a vy se toho můžete účastnit.
CARY: Tak je to spíše kosmická akce nebo spíš posun vědomí lidstva a planety?
COBRA: Vlastně jde o kosmickou událost. Zakončení procesu Osvobození. V Galaxii už to nějakou dobu probíhá. A planeta Země je poslední planetou, na které se to stane. Tak se završí galaktický proces odstranění temnoty.
DOTAZ: A co by mělo být hlavním bodem snažení jednotlivce, co především bychom měli v tomto procesu dělat?
COBRA: Dělejte to, co umíte, s čím jste se narodili. Cokoliv děláte rádi a dobře, je pomocí v tomto procesu.
CARY: Myslím, že mnoho lidí je tak na půl cesty... je pro ně těžké najít způsob, jak opustit starý systém a jak se realizovat v tom novém. Máš pro ně nějakou radu a povzbuzení?
COBRA: Když budete sledovat své vnitřní vedení, a dělat to, co máte rádi, budete už v tom novém světě. Opustíte matrix.
DOTAZ: Máš ještě co dodat k tomu, jak opustíme starou civilizaci a nastolíme tu novou?
COBRA: Opakuji: to se stane až po Události. Nejdříve je nutné odstranit kabalu a dát lidem informace. To změní paradigma a otevře cestu ke změně. Spojení s jinými civilizacemi se pak stane skutečností.
DOTAZ: Tak skutečně existuje harmonická galaktická kultura, se kterou jsi ve spojení? A můžeš nám říct, jak funguje?
COBRA: Jistě. Plejáďané jsou velmi harmonickou rasou. Jsou dostatečně vyspělí, aby nám mohli sloužit za příklad. Naučili se žít ve vzájemné harmonii a vytvořili civilizaci, která vypadá jako to, čemu říkáme "ráj". Způsob jejich života by nám dnes možná připadal nepřirozený, protože nic takového jsme si dosud neuměli ani představit, ale není to tak. Harmonie je normální a běžná v celém Vesmíru.
CARY: Vím, že jsme vlastně velkým experimentem ve vesmíru, ale jsem ráda, že už se to blíží ke conci.
DOTAZ: Nedávno jsi mluvil o duchovních skupinách. Mohl bys upřesnit, co společného mají jejich členové, a jakým způsobem mohou spolupracovat a podporovat se?
COBRA: Jsou to skupiny duší, které se narodily ze Zdroje ve stejný okamžik, prostřednictvím Centrálního Slunce Galaxie. Mají navzájem obrovské duchovní spojení, a někdy jsou schopni se navzájem poznat, když se setkají v tomto životě. Různé tyto skupiny se inkarnovaly na Zemi v této době, aby se tu našly a společně naplnily svůj úkol v Osvobození Planety. Ale je v tom trochu zmatek - síly Archon se snažily jejich plány narušit různými způsoby - rozdělily je, pomocí implantátů způsobily amnézii, tak aby se navzájem nerozeznali. Nadělaly hodně škody.
DOTAZ: Četli jsme o Bojovnících Lásky a také bytostech, ztělesňujících vyšší vědomí. Síla jejich Lásky má být nesrovnatelná s tím, co jsme dosud mohli na Zemi poznat. Můžeš o tom říct něco víc?
COBRA: Ano. Na Zemi jsou již dlouhou přítomny různé skupiny, až nyní vystupují do popředí. Teď je čas sjednotit sílu Lásky se silou Moci. Nikdy nebyly oddělené. Láska není je nějaká jemná něžná energie. je to Síla, která dokáže zastavit a transformovat jakoukoliv negativitu.
DOTAZ: Na své stránce píšeš o pokročilých způsobech léčení - Tachyonech, Plejádských technologiích, laserových systémech. Řekni o tom víc.
COBRA: Ano, vyvíjíme různé technologie ve spolupráci s Plejáďany a pod vedením různých skupin Sil Světla. Tyto technologie mohou velmi napomoci při léčení lidí. Kdo o tom chce vědět víc, najde všechno na mých stránkách.
CARY: Musí být při tomto léčení člověk přítomen, nebo je možné použít tyhle technologie na dálku?
COBRA: Některé lze použít na dálku, jiné ne.
CARY: Každou neděli v 19:00 GMT pořádáš skupinovou meditaci pro Osvobození. Žádáš, aby při téhle meditaci bylo přítomno 144 000 lidí. Je to tak?
COBRA: Ano. Pomůže to urychlit příchod Události. Čím víc se přiblížíme tomuto číslu, tím víc urychlíme dění.
CARY: Je něco, co bychom měli konkrétně dělat během této meditace?
COBRA: Ano, máme instrukce pro meditaci. Jsou uvedeny na stránce.
CARY: Posluchači tě mohou najít na "The Portal 2012" online, také spolupracuješ se skupinou Prepare for Change.
COBRA: ANO. Na blogu najdete všechny odkazy a informace.
CARY: Děkuji za rozhovor.
Zdroj: http://www.naturallybetter.tv/cobra-planetary-liberation-update/
Překlad převzat z a mírně opraven z http://jetojinak.blog.cz/1603/cobra-rozhovor-planetarni-osvobozeni-a-co-muzeme-delat-my
https://www.facebook.com/groups/1552114588364251/
Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

BOD ZLOMU č.1

29. března 2016 v 22:32 Aktuální Informační chaneling
Cobra - Aktualizace k osvobození planety - Co můžete udělat VY
Připojte se k rozhovoru, který vede Cary Kirastar Ellis s Cobrou - mluvčím Sil Světla.
The Ascension Conference Switzerland April 16-17, 2016
CARY: Ahoj, jsem Cary Ellis, autor knihy "21st Century Superhuman"
Dnes tu máme velkého Bojovníka Světla, Cobru. Díky, Cobro, že jsi tu dnes s námi.
COBRA: Děkuji, jsem rád, že tu mohu dnes s vámi být.
CARY: Cobro, víme, že jsi v kontaktu s globálním děním, také, že jsi v blízkém vztahu s našimi galaktickými sousedy a jsi také styčnou osobou se Silami Světla. Těšíme se, že nám odpovíš na naše otázky, abychom lépe pochopili, co se děje dnes, v čase Planetární Změny. Vidíme, že tvoje stránka má 22 miliónů zhlédnutí. Stránka se jmenuje The Portal, the Intelligence Hub for the Victory of the Light. Mnozí zde o tobě pravděpodobně nic neví, můžeš se, prosím, představit?
COBRA: Byl jsem zvolen Hnutím Odporu jako jejich mluvčí zde na povrchu planety dnes, v době Osvobození Planety. Cobra je kódové jméno, které jsem dostal jen pro toto období.
CARY: Můžeš nám říci více o tom, co je to Hnutí Odporu?
COBRA: Jsou to síly světla, dnes skryté pod zemí, které se připravují k pomoci. Pomáhají nám v tomto procesu Osvobození. Jsou v podstatě částí sítě Agartha.
CARY: Říkáš, že jsou ve spojení s Aghartou?
COBRA: Ano.
CARY: To znamená, že Agharta je jednou z civilizascí vnitřní Země?
COBRA: Ano.
CARY: Jak vidíš ze svého multidimenzionálního úhlu pohledu hru sil zde, na Zemi, v době velkého Přechodu?
COBRA: Je to hodně složitý proces. A často se věci nevyvíjejí přesně tak, jak byly plánovány. Ve hře je mnoho faktorů: spousta rozdílných vůlí, mířících opačnými směry, děje se moc věcí. Velmi složitá situace. Ale i tak pomalu směřujeme směrem ke konečnému průlomu.
CARY: Můžeš říci něco o komplikacích v jiných dimenzích, které bylo potřeba vyřešit?
COBRA: Ano. První věc, která se musí řešit, je takzvaná "Primární Anomálie". Je to, řekl bych, základní zdroj vší temnoty a utrpení. Planeta Země je klíčovým místem tohoto dění. A proto právě teď a právě zde je klíčové místo a klíčová doba pro toto dění, a proto to všechno trvá tak dlouho. Je to velmi složité a náročné.
CARY: Vím, že existuje spousta technických zařízení, jejichž názvy pravděpodobně ani neumím vyslovit. Kolik strangeletových bomb a další techniky je ještě zapotřebí odstranit? A jak to všechno ovlivňuje lidstvo?
COBRA: Většina již byla odstraněna, ale je tu určité množství, které ještě musí být zničeno. Tohle je pravý, okultní důvod, proč byla planeta v karanténě, bez této technologie bychom byli volní již dávno.
CARY: Jak to vlastně bylo s tou karanténou? Slyšela jsem, že v téhle době by už měla být uvolněna...
COBRA: Ano, už se to děje, ale ještě to není dokončeno. Protože až se to stane, nebudeme už omezeni na povrch této planety. Cestování Vesmírem a kontakt s jinými civilizacemi zase budou umožněny.
CARY: Zdá se, že Energie Plazmy byla použita ke zničení vesmírných zbraní jinými rasami, a pravděpodobně se to stalo i v dávné historii země. Dnes to vypadá, že by tato energie mohla být řešením našich energetických potřeb, a pro cestování vesmírem. Je to tak?
COBRA: Plazma je jedním z největších tajemství stvoření, je to klíč k potlačení vědění i ke konečnému osvobození. Vysoce vyvinuté bytosti, které tuto sílu využívají, právě teď pracují na realizaci Osvobození Planety.
CARY: Tak myslíš, že využití Energie Plazmy v tom bude hrát roli?
COBRA: Ovšem, přesně tak.
CARY: Myslíš, že lidstvo je schopné spolupracovat pro nalezení řešení pro život, a oprostit se od své touhy válčit? Dostali jsme se už tak daleko?
COBRA: Přesně tak daleko se ocitneme v okamžiku, kdy bude odstraněna kabala.
CARY: Spolupracuje Hnutí Odporu s Aliancí Sférických Bytostí, s Andromeďany nebo s nějakou jinou galaktickou rasou nebo civilizací?
COBRA: Hnutí odporu spolupracuje především s Plejáďany, také s Andromeďany, s Galaktickou Konfederací a takzvanou "Centrální Rasou", kterou někteří nazývají "Sférické bytosti".
CARY: Co nám můžeš říci o Dračí Bráně?
COBRA: Na to teď nemohu odpovědět, možná později, až bude vhodný čas.
CARY: Je tedy lidstvo ve svém vývoji tak daleko, že jsme schopni zvrátit průběh toho, co se děje na planetě?
COBRA: Ještě ne, ale už jsme tomu velmi blízko.
CARY: Bude zapotřebí další zatýkání příslušníků kabaly a transformace starého systému?
COBRA: Již jsem mnohokrát řekl, že především musí být zničeny všechny jejich zbraně. Ty dávají Chimeře moc k ochraně kabaly. Kabala sama o sobě už nemá sílu přežít. Bez ochrany Chimery by tu už dávno nebyli.
CARY: Tak jak to tedy vypadá s odstraňováním skupiny Chimera a těch zbraní?
COBRA: Pokračuje to celkem hezky, a brzy se dočkáme výrazného pokroku. A pokud nenastane něco, s čím jsme nepočítali, měli bychom to brzy dokončit.
CARY: Je to něco, na čem spolupracují opravdu všichni? Nebo kdo na tom pracuje a kdo při tom pomáhá?
COBRA: Plejáďané a Galaktická Konfederace na tom pracují.

JAK ŽÍT S TÍM, ŽE VĚTŠINA SVĚTA VĚŘÍ LŽIVÉMU MATRIXU?

29. března 2016 v 15:41 Vývoj vědomí bytostí

Pouhých 10 měsíců po atentátech v Charlie Hebdo prožíváme téměř obdobný scénář: střelba, braní rukojmí, mrtví, ranění, označování viníků; "islámští teroristé", kteří si dali velký pozor, aby u sebe měli svůj syrský pas, který policie najde neporušený, jako třeba i v 9/11, v Charlie Hebdo, atd. Po atentátu pod falešnou vlajkou v Charlie Hebdo mnozí pochopili proces organizace tohoto druhu dramatu, a od prvního ohlášení "události" v pátek 13. listopadu mnozí z nich mohli přímo konstatovat, že se opakují stejné scénáře, opět a opět… Jako bychom už zapomněli, co se stalo před 10 měsíci.

Namísto fotek na profilech s nápisy "Je suis Charlie" máme teď na profilech tisíce fotek s francouzským praporem. Ale když to děláme, přispíváme k živení oficiálních verzí, které jsou servírovány lidem, stáváme se součásti hry, vstupujeme do divadelního dramatu, identifikujeme se se svým státem, zůstáváme ve vědomí 3D. Reagujeme přesně tak, jak si přejí ti, kteří to vše zorganizovali: spojeni proti "nepřátelům", aby mohli poté ospravedlnit útoky proti nim.
Technika útoků pod falešnou vlajkou není nová, a byla široce používána po celou dobu naší historie.' (viz Státní terorismus 42 útoků pod falešnou vlajkou přiznaných jejich pachateli) , a přesto četní lidé stále věří oficiálním verzím oznamovaným mainstreamovými médii, a je pravda, že to je právě to, co tíží ty, kteří pochopili, jak tyto události byly zinscenovány a zejména proč.
Lidstvo je nyní jasně rozděleno na dvě části: na jedné straně ti, kteří zvedli závoj iluze a prohlédli maškarádu organizovanou elitami/vojensko- průmyslovým komplexem, těmi, kterým se říká "stínová vláda" a těmi, kteří působí odshora jako mimozemské či spíše interdimenzionální civilizace - a na druhé straně ti, kteří mají svou perspektivu, svého ducha ještě uvězněny v "matrixu" operujícím na snížené frekvenci vnímání; to je omezeno i ve smyslu fyzickém, na realitu předkládanou vládnoucím systémem (mentální programování přes televizi, média, vzdělání, atd.)
Takže, když dojde k podobné události jako v Paříži, jsou na jedné straně ti, kteří to okamžitě a v reálném čase prohlédnou, jako by byli diváky režírovaného divadla, a na druhé straně ti, kteří jsou zcela vtaženi do filmu a zapomínají, že existují mimo tento film a že mohou kdykoli se zvednout ze svého sedadla a přestat film následovat tam, kam je vede - a vede je přímo do vlčí tlamy, plnou rychlostí do otevřené náruče svých katů.
Pokaždé, když dojde k takové události, jsou ti, kteří již již odstranili závoj nevědomosti, stísněni a deprimováni nejen spáchanými činy a a oběťmi, ale především tím, že si uvědomí, co vše tento čin bude znamenat pro blízkou i vzdálenou budoucnost lidstva, zákonné důsledky, které budou následovat, veškerou agendu ukrytou za činem, a jsou rozladěni, když vidí, jak lidé opět vletěli do připravené léčky. Především je to pocit bezmocnosti a znechucení, když vidí, jak jiní lidé opět začínají stejné omyly, znovu a znovu, jak nic nevidí, jak nechápou, že se nesmíme nechat přemoci a složit ruce v klín.
Tak je tomu i teď, nesmíme se nechat odradit v naší misi probuzení a šíření pravdy. Naopak, je třeba vytrvat více než kdy jindy. Vězte, že při každé takovéto události se významně zvyšuje počet těch, kteří proniknou závojem lži a manipulace, díky sociálním sítím, alternativním informátorům a zvýšení vibrací planety, které dovoluje, aby stále více lidí aktivovalo svou DNA a "pochopilo" více věcí.
Ostatně, tyto události jsou organizovány mimo jiné i proto, aby bránily růstu vědomí a vzestupu vibrací planety (i pro jiné důvody politické a energetické); představte si vliv tolika negativních emoci uvolněných najednou miliardami lidí po celém světě na planetu; ti si svou empatií představí, že by se to stalo jim, a rovněž pocítí tu hrůzu, aniž by ji ve skutečnosti prožili. Je třeba dobře pochopit, že naše největší lidská kvalita (empatie) je zde používána v těchto chvílich proti nám, protože, opakuji, dle toho, co je zrežírováno před našimi zraky, si představujeme sami sebe na místě druhých, a rovněž vibrujeme stejnými vibracemi beznaděje, smutku a hrůzy, čímž živíme egregora a přispíváme tím snadno a dobrovolně k vibračnímu úpadku
Obrázek: Co můžeme udělat, abychom snížili strach z terorismu?

peur-du-terrorisme.jpg

Co v takovém případě dělat? Jak necítit soucit s oběťmi a jejich rodinami? To je přece lidské! Ano, ale jedině v míře, dokud vás to nevyvádí z vašeho středu a z rovnováhy. Nejde samozřejmě o to stát se apatickými a přestat se zajímat o to, co se děje ve světě, jak se to děje mnoha osobám v duchovních společenstvích
autruches-humains.jpg

Zde je navrhovaný postup:
Dozvím se zprávu, že došlo k atentátu (nebo k jiné dramatické události).
Informuji se samozřejmě o situaci, abych se náhodou nenacházel v blízkosti místa nebezpečí, a abych se ubezpečil, že mí blízcí jsou v bezpečí.
Jakmile jsem v bezpečí, i moji blízcí, přestanu absorbovat množství obrázků, videí a textů na toto téma, protože je to technika manipulace vědomí, která má přivést populaci k uvěření oficiální verzi zvolené pro danou událost. Musím pochopit, že čím více se budu dívat či poslouchat, tím více můj duch bude náchylný věřit této verzi činů, a tím více budu odpojen od svých vlastních pocitů a jasného uvažování.
Cítím v sobě emoce, a přijímám jejich poselství, Například: cítím zlost. Moje duše tedy shledává tyto činy hluboce nespravedlivými a krutými. Co tedy mohu udělat, aby se podobné činy už nemohly opakovat? Jaký by mohl být můj příspěvek? Před rozhodnutím o možnostech jednání pozor, abyste dobře pochopili, jaké spiknutí se skrývá za touto událostí, abyste nejednali proti špatným nepřátelům nebo zbytečně. Například, v případě pařížských atentátů je zbytečné cítit zlobu vůči muslimům a Syřanům, protože on sami jsou obětí manipulace.
Jakmile přijmu poselství své emoce, vracím se do svého středu a vyrovnám se. Udržuji si jasného ducha, vracím se k vnitřnímu klidu. Emoce byla jen informací, a potom už tu nezůstává. Naše vyšší vědomí nám dalo informaci přes náš systém emocionálního vedení, a poté se můžeme vrátit do pozice neutrality, abychom znovu nalezli jasné uvažování. Až do příští zaslané informace.
S pomocí jasného uvažování vidím, čím mohu přispět, abych konal tak, aby se ten problém řešil, aby se situace zlepšíla, aby se svět změnil, aby se už nedělaly stejné chyby v budoucnosti, aby tento druh věcí už nemohl existovat. Sdílet informaci? Uklidňovat své okolí? Vzdělávat je? Ovládnout se a ovládnout své emoce? Mít ještě více odvahy a síly, abych realizoval svou vlastní životní misi na Zemi?
Zejména nedopustím, aby mě přemohl pocit bezmocnosti a beznaděje. Bezmocnost je nejnižší z vibrací na žebříčku emocí, při níž lidská bytost může fungovat. Je to současně frekvence, v níž nás chtějí mít ti, kteří chtějí zůstat při kontrole našeho světa. Nedopřejte jim toto uspokojení a toto vítězství nad vámi. Vzchopte se, uchopte svou vnitřní sílu a moc. Nemusíme to přijímat, nemusíme tomu podléhat. Máme moc říci NE a máme moc inspirovat maximum lidí kolem sebe, aby pochopili, že mohou také říci NE.
Tehdy jsem vědomou, napojenou lidskou bytostí, která chápe svůj vliv na svět, který ji obklopuje, a která se rozhodně být aktérem změny, aby stále více lidí zvedlo závoj a pochopilo manipulaci, jejímiž oběťmi jsme po celá staletí.
Udržuji si své vědomí, a neuhýbám protivenství, které mě může například nadávat do konspiracionistů, bláznů, sluníčkářů, když vyslovím svou pravdu. Jestliže zamlčím pravdu pod záminkou, že někteří ještě nejsou připraveni ji slyšet, nedovoluji, aby se šířila a přispívám k přetrvávání nevědomosti. Jsem si vědom, že tato fyzická identita je dočasná, a že toto fyzické tělo je pouhým nástrojem, který jsem si vybral, abych sem na Zemi přišel konat, a že nejdůležitější věcí pro mě je být v souladu se svou duší, s jejím záměrem při jejím příchodu na Zem. Má duše nesnáší lež, manipulaci, nespravedlnost, korupci, a nikdy neporuším své vlastní hodnoty, nikdy nepodlehnu jakékoli vnější autoritě, která by mě nutila dělat něco, co by odporovalo mým vlastním hodnotám. Jsem neúplatný a mám moc říci NE.
Cítím radost z toho, že jsem vědomou bytostí, která již není manipulovatelná, a užívám si tuto svobodu volby již se nepodílet na iluzi Matrixu a na jeho léčkách. Jsem svobodný, vytvářím svou realitu i realitu zítřejšího světa. Vibruji Krásou, Spravedlností, Světlem, Informací, Mírem, Láskou, Pravdou, ztělesňuji to, co chci vidět ve světě zde i nadále.
Jsem a zůstanu pilířem jasnosti, moci a světla.
Překlad: Orgonet
listopad 2015

Horoskop na období 29. 3. - 3. 4. 2016

29. března 2016 v 13:34 Doteky Nového Života

Prohlédnutí iluzí

Slunce v harmonii se Saturnem podporuje stabilizaci, upevnění, konstruktivnost a realismus. Tento aspekt vede, aby člověk stál nohama na zemi a uměl zhodnotit situaci a naplánovat si další kroky. Je o zodpovědnosti, houževnatosti, vytrvalosti a systematičnosti. Vede nás k trpělivosti a dělání kroku za krokem, nic neuspěchat. Budeme střízlivost potřebovat, protože se Merkur v tomto týdnu dostává do kvadratury s Plutem a konjunkce s Uranem, a tím se nám otevře mysl k novému vědomí.
Rozpadnou se nám mentální vzorce, staré postoje a otevře se nám nové uvědomění v mentální rovině, které může být až šokující. PROZŘENÍ jaké iluzi - projekci podléháme. Objeví se šokující informace, rychlá rozhodnutí, náhlé změny a chaos. K tomu potřebujeme něco stabilního, o co se můžeme opřít. To dodává právě aspekt od Saturna, jak na Slunce, tak i na Merkura a na Urana. Nalézání nové struktury života. Mysl je velmi rozkmitaná, proto se člověk bude těžko soustředit. V noci nebudeme moci spát. Na druhé straně, pokud chcete udělat změny v životě, je to doba, kdy budete schopni tyto změny vytvořit. Velmi rychlé tempo bude především v mysli, komunikaci, budete přijímat tolik informací, že se vám zrychlí čas.
Ve společnosti se objeví extrémnosti a nečekané události. Uran je planeta osvobození a pravdy, která je někdy tak ostrá, že by vás mohla přivést i "do blázince". Kdybyste viděli skutečnost, neunesete to.
Proto Uran působí v impulsech, které v této době přijdou do myšlenek, mentálních vzorců a komunikace. Mysl je nástroj, spojovatel zemského a jemnohmotného světa. Podle nastavení mysli uchopujete svět, vidíte projekce a řešíte si svá témata. A nyní je čas změnit pohled, postoj k životu.
Proto můžete mít pocit, že se vám život otřásá v základech či dokonce hroutí. To vás má vést ke své skutečné podstatě sebe sama.
Postačí být otevřený k novým možnostem, pohledům a především být otevřen a ochoten ke změnám. Dostanou se vám velmi podnětné informace a pochopení, buďto se jich chopíte nebo je promarníte. Změna tak nebo tak přijde.
Mars se dostává do kvadratury s Neptunem a to značí, že vůle, která je řízená egem, nemá sílu, protože vyšší vědomí nastavuje rozmělnění, rozpuštění vůle pokud jdete skrze ego. Poté se můžete dostávat do apatie, kdy máte pocit, že nemůžete nic vykonat. Puštěno k realizaci bude jen to, co je v souladu s vyšší vůlí a s vyšším záměrem vašeho života. Tento aspekt naznačuje zklamání, rozpuštění iluze, sundávání závoje. Zklamání nastane tehdy, když se setkají vaše domněnky s realitou - pravdou. Pak jsme zklamaní, protože zjistíme, že je to jinak, než jsme si mysleli.
Pozor na alkohol a jiné závislosti, které jsou únikem před kontaktováním hlubokých složek osobnosti. Více aktivní budou podvodníci, lháři a zloději, protože ego se prosadí jen přes klam, lež a podvod. Získat, to co člověku nenáleží lze jen přes obelstění pravdy. Ve skutečnosti obelstění sám sebe.
Příznivé aspekty od Saturna nás vedou k moudrosti a zralosti. To, že se můžeme cítit ve stagnaci, že se nemůže v něčem dostat k růstu, tak to je nyní v pořádku. Začala působit kvadratura mezi retrográdním Jupiterem a retrográdním Saturnem a je potřeba, aby něco v nás ještě dozrálo. A právě v tom, kde se nám téma opakuje. K tomu dostaneme v tomto a v příštím týdnu potřebné informace a pochopení, která povedou k osvobození. Celé to vede být propojený se svou podstatou bytí. Být pevný a propojený s JSEM a TADY a TEĎ.
O víkendu se připojí aspekt opozice mezi Merkurem a Černou lunou. Buďte bdělí na svou komunikaci s druhými. Jednoduše můžete slovem ublížit. Právě hra mysli bude velmi silná a je potřeba svou mysl překročit.
Je to týden velmi bohatý, podnětný a rychlý. A rychlost v nás má podpořit reagování ze srdce bez kalkulů mysli.
Přeji vám laskavý týden, Petra Nel
Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Zvláště chci poděkovat Petrovi B. z Brna.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz

TEMNOTA V POSLEDNÍ FÁZI

29. března 2016 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí
Tímto článkem jsem se rozhodla vyjádřit k situaci, která se během několika měsíců přiostřila a která způsobila, že se zviditelňuje to, o čem některé alternativní weby či knihy psaly již mnoho let nazpět.
Asi si někteří říkáte, jakým způsobem se stavím k událostem kolem záplavy imigrantů a emocí, které u lidí vzrůstají na základě informací ohledně novodobých principů islámu a světových událostí.
Přečetla jsem pár článků a slyšela pár rozhovorů od lidí, kteří nejsou čistě materialisticky zaměření, abych si uvědomila, jak lehce lze na základě pozornosti těmto věcem věnované, sklouznout do stavu "odsuzování".
Jelikož jsem u sebe vyvinula již značnou míru sebelásky a sebeuvědomění, hned mi bylo jasné, že každá podobná emoce souzení, posuzování má vliv na lidskou DNA a vše tomu podobné se může začít odrážet na fyzické schránce a ve vaší realitě.
Je proto nutné při zkoumání jistých informací postupovat velmi rozvážně, a být si vědomi toho, co skutečně cítíte a co pro sebe opravdu chcete. Protože jinak se stáváte součástí tohoto masového kyvadla, které se rozhoupává stále více a více.
V každém případě i při chaotické situaci, která začíná v Evropě vzrůstat, se nedá škatulkovat a dokonce odsuzovat podle víry toho či onoho.
Každé současné náboženství je přepsáno a záměrně zkomoleno k tomu, aby ovládalo lidi a aby vyvolávalo pocit viny, zmatení a konflikty - tím vším dohromady odpojení od vašeho Zdroje. To byl jasný záměr těch, kteří stály za tímto přepisováním starých posvátných textů. Avšak na počátku každého náboženství stálo pouze čisté učení, pocházející od Mistrů, které mělo lidstvo vést směrem k Nanebevzestoupení. K největšímu tajemství na této planetě. Ke skutečné podstatě toho, proč na Zemi přichází Boží části jež se inkarnují do hmotných těl.
Avšak toto tajemství nesmělo být lidem odkryto a tak se započalo s jeho manipulací a matoucím výkladem, který měl vyvolat opak toho, o čem posvátné texty a skuteční Mistři hovořili a co žili.
Novodobá náboženství tedy manipulují s lidmi, zatajují jim jejich skutečné Božské schopnosti, jejich Sílu a Moc, kterou každý člověk má a může ji používat. Naučila lidi spoléhat se pouze na vnější svět, hledat v něm jakýmkoliv způsobem řešení, kritizovat chování druhých lidí a touhu manipulovat je k obrazu svému pro falešný pocit jistoty a bezpečí, kterého nelze nikdy dosáhnout spoléháním se na vnější svět. A protože se v jisté době lidé na určitých místech Země od náboženských organizací začali odvracet, tento nástroj moci a manipulace jim nabídl pro ošálení zraku a cítění "politiku" a velkou iluzi, že oni jsou těmi, kdo svými hlasy u voleb politiku řídí. Skutečnost je však mnohem odlišná od toho, co si mnoho lidí doposud myslelo.
Bohudík…Vesmír je založen na principech, které nelze donekonečna očúrávat. A v jisté chvíli nastane doba "konzumování" tzv. masové karmy, která se nahromadila. Spustí se události, které jsou v pozadí vyšší Inteligencí připuštěné, protože Ona ví, že každá věc má oba konce polarity, tudíž že všem, co se děje, je možné najít cestu k Božské Lásce.
A tyto události se právě spustily.
Slouží ke "konzumování" toho, co se nastřádalo na všech stranách zúčastněných. Ať už půjde o individuální či národní prožitky.
Ráda bych v této chvíli zdůraznila jednu skutečnost … každá zkouška přichází pouze ve chvíli, kdy je na to osobnost připravena ji zvládnout.
A tak, pokud se vás současné události nějak týkají, vězte, že máte silný potenciál vyjít z toho jako vítězové. Ne tím, že někoho zmanipulujete k obrazu svému, okleštíte jeho svobodu myslet si, říkat a dělat co chce, či dokonce mu vezmete život, ale tím, že si sami vybudujete své pevné spojení se svým Zdrojem a ten vytvoří váš svět bezpečný a plný hojnosti.
Přichází události, které otevřou oči i mnoha těm, kteří doposud spali.
Kteří věřili, že jejich volební hlas má nějakou váhu, kteří tvořili svůj svět podle toho, co jim bylo vnuceno jako realita a kteří se ponořili do role bezmoci a oběti. Nic z toho samozřejmě tito lidé neudělali "vědomě", ale tím, jak uvěřili autoritám a jejich nefunkčním programům které přijali pro svůj život, tím si nechali mezi prsty uniknout svou skutečnou Moc.
Nyní budou vystaveni větší jasnosti, aby uzřeli, jaké divadlo bylo pro ně sehráno… a to ve všech oblastech života - politika, náboženství, školství, věda, historie, ekonomika a pod.
Tito lidé budou vystaveny velkému tlaku na svůj nervový systém a ne všichni to dobře zvládnou.
To, o čem mluvili Plejáďané skrze Barbaru Marciniak, právě přichází. Budou se odkrývat skutečné praktiky mediálního, politického, náboženského, vědeckého a ekonomického zákulisí a pro mnoho lidí to bude šok.
Přichází doba velkého čištění a rychlého konzumování stvořeného.
Co mám udělat?
Určitě si několik z vás kladete tuto otázku, ale někteří jistě víte, co je pro vás nejlepší.
Odpovím tím, jak se k tomu stavím já a co jsem si pro sebe uvědomila.
A dokonce se podělím o myšlenku, která jednu noc ke mě přišla a která by velmi zamotala hlavu těm, kteří si myslí, že stále drží otěže vládnutí nad lidmi.
Na těch pár informací (článků, rozhovorů), jež zaujaly mou pozornost, jsem si uvědomila, že neexistuje jednoduché řešení z venku - jinak řečeno "žádné skutečně dobré". Tudíž všechny manifestace, rozčilování, hanlivé urážení druhých lidí, či potlačování jejich svobody vyjádření, ve skutečnosti ještě více rozkývává pomyslné kyvadlo této energie a ti, kteří skutečně stojí za závojem všech těchto událostí s tím počítají. V celé této situaci je záměrně počítáno s tím, že lidé svými emocemi celou situaci ještě zhorší, což bylo plánováno. Bez lidských emocí není možné vyvolat žádnou válku, žádnou revoluci, žádnou diktaturu. V jakékoliv části historie byly všechny nesváry vyvolány tak, že byla vytvořena uměle událost, která na sebe nabalila řetězec dalších událostí, které se staly příčinou válek a diktatur. A VŽDY byl hlavní součástí scénáře "emocionální stav davu". Bez něj by nikdy nebyla úspěšně vytvořena jakákoliv podobná situace v historii lidstva.
Je dobré si tedy uvědomit, že bez lidí a bez jejich nekontrolovatelné emoční polévky, by jisté skupiny, jež stojí v pozadí všech světových událostí, neměli sebemenší moc.
A tak první velkou podporou, pro úspěšné zvládnutí této doby je to, ovládat své emoce. A to velmi pečlivě.
Tuto podporu poskytnete nejenom sobě osobně tím, že nebudete k sobě přitahovat události, jež by odpovídaly podobné vibraci - třeba nějakou poruchou na fyzickém těle, či nepříjemnostmi v osobním životě, ale stejnou měrou přispějete do energie národa, ba i dokonce do celého světa. Každý člověk, který v takovýchto dnech zůstává v souladu se svým Zdrojem vydá za 1.000.000 lidí, kteří se právě zmítají v nekontrolovaných emocích.
To je ohromná Síla a Moc, co říkáte?
To je to, co nemáte vědět.
Neste tedy své světlo, lidé ho budou potřebovat vidět.
V této situaci existuje totiž pouze jedno dokonalé řešení a tím je, být pevně ve svém Zdroji. To znamená, být tam svými myšlenkami…myšlenkami nejenom o sobě, ale i o druhých lidech (včetně těch, kteří žijí odlišný způsob života). Ve Zdroji jste pouze když se oprostíte od kritiky, odsuzování, strachu, zlosti ale též od sympatií s nedokonalostí, od lítosti a pod.
Přišel čas, který po vás vyžaduje skutečnou sobeckost. Sobeckost v tom, že chcete pro sebe jen to nejlepší a že si proto saháte do svého Zdroje. Že nic nechcete po druhých, že proto, abyste byli šťastní, nepotřebujete aby někdo druhý měnil své chování a že tomuto chování dokonce nevěnujete svou pozornost, protože jinak se stáváte součástí tohoto chování a spolutvůrci.
To znamená, začít myslet a jednat jinak, než vám bylo starými vzorci vnuceno.
To je jediná cesta, která vede ke Světlu.
A události, které se spustily, ukáží ještě jasněji, že jediný způsob, jak si zachovat to nejcennější- život, vede pouze tímto směrem.
A abychom nezůstali pouze u duchovní stránky, mám zde tip, jak nečekaně zahýbat událostmi, což by bylo velké překvapení pro zákulisí tohoto řízeného exodu.
Kdyby se lidé dokázali na měsíc odvrátit od TELEVIZE, kdyby přestali na měsíckupovat a číst denní tisk, byl by to nečekaný zvrat. Jisté zákulisní skupiny by přišly o nejsilnější způsob, jak manipulovat lidským vědomím a jak řídit lidské emoce ke svému prospěchu.
Vaše emoce jsou tím, které vše uvádějí do pohybu a mohou být i tím, které vše obrátí v harmonii, kterou někteří nechtějí.
MAIA
Autor : Marie Maia Špačková

TZOLKIN 29.3.2016 2 IX kin 54

29. března 2016 v 6:00 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Ctěte a respektujte mnoho barev a mnoho aspektů vašeho života; života doma, v práci, vaši životní cestu, život na veřejnosti nebo v komunitě, všechna místa. Všechny tyto kruhy obydlujete a ovlivňujete. Bez ohledu na to, jak dlouho a jak daleko dnes budete cestovat nebo, jak dlouho budete pryč, nezapomeňte na svůj vnitřní domov, který je vždy tam, kde je vaše duše. Pečujte o vnitřní mír a životní sílu, která bude na oplátku harmonizovat všechny vaše vnější světy. Pokud můžete přijmout tuto polaritu vědomí a zkušenosti, váš život bude navždy uzdraven.
Jaguár je symbolem vesmírných sil, Duch džungle, hor a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést Světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***
Jsem Ix s Tónem 2. Dnes bychom chtěli sdílet některé myšlenky týkající se polarity. Ve vaší sféře existuje nekonečné množství možností každý den. Než se dostanete přes rozhodnutí, které kódy přesvědčení jsou správné a které špatné, můžete dočasně skončit ve slepé uličce. Je to jako vzít dítě do hračkářství a říci mu, že si může vybírat všechno tak dlouho, dokud se to vejde do auta. Bude naprosto omráčené a nebude vědět, kde začít.
Jak zúžit vaši volbu? Nejprve musíte vytvořit kód přesvědčení s názvem " mé cíle ". Mnozí se pověsí na tyto cíle v domnění, že je musí dosáhnout, jinak je to pro ně fiasko. Doporučujeme vám dát si cíle s jasným záměrem, ale zůstat otevření změně těchto cílů v případě potřeby. Pokud jste nastavili jasný záměr, pomůžeme vám jej dosáhnout.
Víme, že vaše pochopení budoucnosti je omezené. Z naší perspektivy máme výhodu, že vidíme vrcholky všech budoucích možností. Ještě k tomu máme možnost vidět, jaké eso všichni ostatní skrývají v rukávu. Pokud by každý z vás na Zemi netrpěl strachem nebo pocity viny, říkali byste pravdu a milovali celým srdcem sebe i ostatní, stanovování cílů by bylo mnohem jednodušší. Vysvětlíme vám to.
Možná jste si dali za cíl najít konkrétní práci. Pomůžeme vám dostat vysněnou práci, která má všechno, co jste si přáli - příjem, dobrou lokalitu, příjemné pracovní prostředí, pracovní dobu atd. Brzy zjistíte, že váš šéf má schopnost a sklony udělat váš život nešťastný. Tolik k perfektní práci.
Máte možnost vybrat si, jak budete s tímto člověkem vycházet. V rámci našeho příkladu budeme předpokládat, že jste k tomuto člověku příjemní, laskaví a milující, jak jen můžete, ale přesto je dál vaší noční můrou. Stres je tak velký, že uvažujete o opuštění vysněné práce.
Můžete se rozhodnout, že odchod je ve vašem nejlepším zájmu nebo můžete hrát roli oběti, litovat se nebo mít spoustu dalších reakcí. Jde o to, že jste měli vysněný cíl a dosáhli jste ho, ale v důsledku nepředvídaných okolností jste změnili názor a stanovili si nový cíl.
Co vám dnes chceme připomenout je, že žijete ve světě polarity. Můžete si vybrat být laskaví nebo zlí, šťastní nebo smutní. Můžete si vybrat oblékat se dobře nebo ošuměle. V každém okamžiku existuje nesčetné množství možnosti pro 7 miliard lidí na planetě. Můžete se také setkat s těmi, kteří vaše touhy obrátí vzhůru nohama, takže by bylo moudré, abyste byli flexibilní a šli s proudem, který vás zavede k tomu, co chcete zažít. Možná je vaším cílem jet na Bahamy, abyste si odpočinuli od práce. V obchodu s potravinami jste zakoupili časopis, kde je článek o Bahamách. Jak listujete, objevíte článek o Novém Zélandu a cítíte více sympatií k této destinaci. Takže změníte cíl dovolené.
Stanovování cílů, pokud chcete v život něco manifestovat, je velmi důležité. Nicméně být flexibilní je také důležité. Předložíme vám malý složitý scénář, abyste porozuměli naší práci, jak vám pomáháme my na Druhé Straně.
Příklad: Představte si samu sebe ve své vysněné práci. Šéf způsobil, že jste nešťastná a přemýšlíte, jak se dostat na pár dní pryč. Začnete snít o Bahamách a vidíte se na pláži. Jak se vaše dovolená blíží, jste stále více nadšená touto vyhlídkou, ale víte, že jakmile se vrátíte, problém tu stále bude.
Máte také sen o perfektním partnerovi. Také byste chtěla žít blíže u své rodiny. I když máte ráda svou práci, šéf jí dělá nesnesitelnou. Ačkoliv dobře platí a máte skvělé výhody, stresujete se do té míry, že onemocníte. Z našeho pohledu na Druhé Straně se snažíme pilně splnit každý váš cíl. Zjišťujeme všechny možné lidi, z nichž by někdo mohl být váš skvělý manžel a bydlí blízko u vaší rodiny. Našli jsme pro vás tři vhodné partnery. Jak se setkáte? Monitorujeme vaše emoce, zajistíme výběr, který očekáváte. Pokud má každý z vás jasné úmysly, o to je to jednodušší. Pokud jste vědomá, intuitivní, ve spojení se svými Průvodci, život je hračka. V těchto případech stačí sledovat silné vedení, které nabízíme k dosažení výsledku.
Nicméně pro většinu z vás to není takto jednoduché. Když váháte, pohybujete se tam a zpět, děláte to pro nás těžší. Jakmile žádáte něco s vášní, okamžitě dáme věci do pohybu. Když si to rozmyslíte, věřte, že to, co jsme pro vás vytvořili, je stále v pohybu, dokud se vaše svobodná vůle neusadí. Do té doby vytváříme situace, které splňují kriteria toho, co chcete nyní. Je běžné, že lidé váhají, takže proto je dosažení cíle tak obtížné.
Vraťme se k naší situaci. Takže si dáte za cíl najít novou práci, bydlení blízko rodiny a najít si skvělého partnera s dobrým příjmem a týden dovolené na Bahamách. Vzhledem k vašim emocím sledujeme, že nejdůležitějším přáním je být co nejblíže k rodině. Z trhu práce jste v depresi. V tomto případě jsou cíle plněny pro dobro všech zúčastněných. Jsme rádi za tuto klauzuli, protože vytváříme radost pro všechny zúčastněné. Nicméně mějte na paměti, že si můžete vybrat vyzkoušet věci, ze kterých víte, že budou ostatní smutní. Nic není správné, nic není špatné, je na každém z vás, co si vybere.
Takže jste se rozhodla, že pojdete na Bahamy, ale nyní byste raději na Nový Zéland i když je tato dovolená dražší, ale máte nutkání tam jet. Ve městě, kde bydlí vaše rodina, jsou také tři potenciální muži. Jeden z nich míří na Nový Zéland na služební cestu, dva zůstávají doma. Vzhledem k tomu, že jste si ještě nekoupila letenku, víme, že ještě nejste pevně rozhodnutá, zda pojedete na dovolenou, nebo budete s rodinou. Takže začneme nastavovat možnosti, jak se setkat s vašimi třemi potenciálními životními partnery. Jak vás všechny čtyři monitorujeme, vidíme, že jste oznámila svému šéfovi datum, kdy si chcete vzít dovolenou. Také vidíme, že máte více sklony navštívit Nový Zéland. Trochu zatlačíme, aby si jeden z mužů prodloužil služební cestu na Novém Zélandu, takže tam budete oba ve stejný čas. Pokud bude i nadále váš plán odjet na Nový Zéland, zajistíme plán, abyste se někde na určitém místě setkali. Vidíte, jak je důležité mít jasno ve svých cílech? Uděláme vše, co můžeme, abyste bydleli ve stejném hotelu.
Vidíte, jak složíte všechno, je? Nyní máte oba letenky. Pokud věnujete pozornost své intuici, vyberete si hotel, kde bydlí váš partner, ačkoliv je dražší. Abychom vše zkrátili. Konečně se třetí den setkáte, i když před tím minete pět možností, které jsme pro vás nastavili. Jste ohromená, když zjistíte, že přítel žije 10 km od místa bydliště vašich rodičů. Když se vrátíte domů, nadále zůstanete v kontaktu. Během volna máte v plánu navštívit rodiče, ale máte také zájem lépe poznat partnera. Oba máte pocit, že to byl Boží zásah, když jste se setkali za takových okolností.
Nicméně po té, co strávíte společně tři dny, rozhodnete se, že zůstanete jen kamarády. Oba jsme vás sledovali a věděli, že to přijde. Do té doby jsme se zoufale snažili zajistit další setkání s dvěma potenciální partnery a VOILA!, konečně se setkáváte s dalším. Je to Láska na první pohled. Po návratu domů, zůstáváte v kontaktu, muž přijede za vámi na návštěvu a vy se rozhodnete zůstat partnery navždy. Můžete ukončit práci a vrátit se do svého rodného města, najít si novou práci. I když váš příjem není tak vysoký, oba vaše společné příjmy vám zajistí, že nepotřebujete vydělávat tolik peněz. Dostala jste všechno, po čem jste toužila, i když výsledek vypadá jinak, než jste čekala.
Vidíte, jak složité je pracovat s lidmi? Tohoto scénáře se zúčastnili čtyři lidé. Často však scénáře zahrnují mnohem více lidí a s mnoha dalšími menšími cíli. Snažíme se plnit přání všech a je to docela složité. Když lidé váhají, vytváří to jen potíže. Často je snazší vyléčit nevyléčitelnou nemoc, než splnit jednoduché úkoly. Je to proto, že nemocný člověk se často vroucně modlí za obnovení svého zdraví. Takže ho uzdravíme. Modlitba je přímá a soustředěná. Menší touhy obsahují často mnoho váhání: " Chci to, nechci to. Chci jen toto, i když můžu mít i tamto. Ne nemyslím si, že můžu mít to, nebo ano?" Vyžaduje hodně trpělivosti být Duchovním Průvodcem lidí!
Hlavním cílem dnešního setkání bylo, abyste pochopili, že se nemůžete dostat do cíle, pokud máte pocit, že selžete. Často se stává, že uplyne mnoho času, než uvidíte požehnání v tom, co jste cítili jako selhání. V mnoha případech je výsledek lepší, než váš sen. Nastavte vaše sny vysoko! Dodejte jim energii vášně. Sledujte synchronicity. Sledujte stopy, i když budete muset jít mimo vaši komfortní zónu pohodlí. Pak se dívejte, jak se váš život mění!
2. TÓN - VÝZVA - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla. Kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází. Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování, vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Vidíš všechny Mé zázraky a krásy kolem sebe?

29. března 2016 v 4:00 Myšlenka Nového dne

Žij tak prostě, jak je to jen možné, a plně užívej prostých divů a krás, které jsou zde pro všechny, aby se o ně dělili, ale které jsou tak často brány jako samozřejmost. Buď jako dítě schopen vidět a radovat se z malých, zdánlivě bezvýznamných zázraků v životě: z krásy květiny, zpěvu ptáka, slavnostního východu slunce, dešťových kapek stékajících po okenním skle. Jak prosté a přitom opravdu krásné jsou tyto zázraky, když se na ně díváš očima, které opravdu vidí, a přestaneš se hnát životem v takovém spěchu, že si jich opomeneš povšimnout! Vidíš všechny Mé zázraky a krásy kolem sebe? Nebo je tvá mysl tak plná všedních starostí a obav, že jsi slepý a hluchý a sklíčený a nic nevidíš, protože jsi tak ponořen do sebe? Proč se již dnes nepokusíš být stále bdělý ke všemu, co se kolem tebe děje?

OČISTA DĚLOHY

28. března 2016 v 7:00 Krása ženy
Děloha jako energetické centrum ženy uchovává nejen život, ale také podle taoismu do sebe stahuje nezpracované emoce a bolestivé zážitky. Ty mohou vyústit v gynekologické potíže. Dechové cvičení pomáhá se jich zbavit. Vzhledem k tomu, že děloha je ženským energetickým centrem, je důležité o dělohu pečovat. V taoismu se věří, že děloha do sebe stahuje a vstřebává veškeré nezpracované zážitky, týkající se především sexuality, vztahů, mateřství. Pokud děloha není pravidelně očišťována můžou se po delším čase vyvinout gynekologické potíže jako záněty, myomy, infekce, polypy či rakovina. Samozřejmě, že po jedné hádce s partnerem se nic nestane. Taoismus v tomto směru mluví především o dlouhotrvajících emocionálních, duchovních potížích, před nimiž žena zavírá oči. Cvičení může být základem práce s emocemi, může také doplňovat léčení výše uvedených gynekologických obtíží. Při potížích se doporučuje provádět až třikrát denně, preventivně stačí jednou týdně. Dále také můžete cvičení provádět po jakékoli emočně náročné situaci, protože cvičení pomáhá nalézt vlastní vnitřní rovnováhu
Vhodné:
při jakýchkoli gynekologických potížích
po porodu
po emočně náročných situacích
po očistě bolestivých zážitků (od nepříjemného milování po zneužití)
při menstruaci, ale v těhotenství neprovádět
Cíle cvičení: uvolnění, očištění
Délka cvičení: nejméně 5 minut, jinak vždy dle potřeby
Kde cvičení provádět: nejprve na klidném místě, později kdekoli
Popis cvičení:
Jako u většiny ostatních cvičení, se několikrát zhluboka nadechněte, v představě svůj dech můžete vést do břicha, pak do dělohy. Vnímejte pouze rytmus svého dechu. Začněte se soustředit na to, od čeho chcete svoji dělohu očistit. Vždy si vyberte jen jednu věc. Vytvořte si přesnou představu věci, kterou chcete očišťovat. Plně se na tuto věc soustřeďte. Stále se při tom vnímejte svůj vlastní dech. Představte si, jak vzduch z vašeho nádechu jde až do dělohy. V děloze pak tuto věc váš dech rozpouští. Rozpouští vše, čeho se potřebujete zbavit. Pěkně kousek po kousku. Představte si, jak s výdechem je část rozpuštěného odnášena pryč z dělohy. Dbejte také na to, aby svaly pánevního dna byly při "vypouštění" povolené. Ve cvičení pokračujte tak dlouho, dokud se nezačnete cítit dobře. Nakonec si představte, jak dělohu promývá zlatá, stříbrná nebo jinak barevná léčivá voda. Která za vás vyčistí poslední zbytky všeho negativního, čeho jste si nevšimla. Tato léčivá voda, také může vyživovat místa, která v děloze potřebují posílit.
Shrnutí v bodech:
dýchání do břicha
dýchání do dělohy
soustředit se na to, čeho se chci zbavit
s nádechem nechat rozpouštět tuto věc
s výdechem nechat odcházet ven z dělohy
dělohu promývá barevná léčivá voda
nechám z dělohy i tuto vodu odejít
Cvičení opakujte pravidelně, dokud nezačnete cítit, že odešlo to, čeho jste se chtěla zbavit. Pak ještě proveďte v následujících týdnech kontrolní čištění dva až třikrát. Při pravidelné práci cvičení pomáhá udržovat vnitřní rovnováhu a spokojenost, protože si s sebou nemusíme nést kupu emocionální zátěže. Máme tedy jednoduchý nástroj, díky němuž nemusíme zavírat oči před problémy, ale za pomoci dýchání je nechat odejít ze nejen ze své dělohy, ale z celého života.
Sdíleno : http://gaia2010.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1268%3Aa5&catid=7%3Alanky-zdravie-terapie-bylinky&Itemid=22
Zdroj : http://http://www.vedomezenstvi.cz/ocista-delohy/

TZOLKIN 28.3.2016 1 BEN kin 53

28. března 2016 v 6:05 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent Tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
Začněte Trecenu Ben malým osobním obřadem nebo ranní meditací. Projevte poděkování a vděčnost za váš domov, za vaši rodinu a především děti - pokud jste rodič. Pečujte o atmosféru klidu, pohody a radosti, abyste vy i vaše rodina měli posvátnou Svatyni, která vás ochrání od stresů vnějšího světa. Uvnitř vašeho domova je váš vlastní vnitřní drahý mír. Ctěte váš vnitřní domov, tu část duše, která umocňuje vaše probouzející se Vědomí i všechny ostatní aspekty života.
DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů - význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají nebe - je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Zdravím vás, jsem Ben dnes doplněný Tónem 1. Společně bychom vám dnes chtěli poděkovat, že toužíte udělat lepší váš čas i prostor v bytí na Zemi.
Lidé jako vy, kteří jsou vědomí a připravení dělat změny, budou dělat jen to, že budou dělat změny.
Změny, o kterých mluvíme od začátku, se vlní zevnitř ven přes strukturu, které říkáte čas a prostor. Každá změna nejprve začíná myšlenkou. Tyto myšlenky rozvíjíte způsobem, který nelze v tomto okamžiku plně pochopit. Nejsou z tohoto světa.
Všechny myšlenky pocházejí z počátečního Zdroje. Už je vám známo, že jste plně spojeni s původním Zdrojem. Nikdy nejste sami, i když se to tak může zdát kvůli amnézii, kterou jste se rozhodli zakusit v této sféře a být její součástí.
Aby bylo možné provádět změny v životě, musíte si být nejprve vědomi toho, že chcete změny provést. Věci se dějí každý den a každou hodinu vašeho života. Některé jsou pozoruhodné a obohacující, jiné vycházejí z nízké hustoty a pak ty, které nechcete zažívat znovu, ale díky takovým zkušenostem se rozhodnete dělat změny. Je to stejné, jako když dá dítě ruku do ohně a spálí se, je pravděpodobné, že si nevybere zažít to znovu, a rozhodne se už nikdy ruku do ohně nedávat.
Prostřednictvím pozorování se rozhodujete, co chcete zažít a čemu se raději vyhnout. Možná jste byli svědky, jak váš přítel spadl z kola a zranil se. V tom okamžiku se může rozhodnout, že nikdy na kole jezdit nebude, protože nechce riskovat pád a zranit se. To je rozhodnutí na základě strachu.
Možná jste byli přímo svědkem pádu a všimli si, co cyklista udělal a co způsobilo pád. Možná se předváděl a jel na kole bez držení, zatímco sledoval roztomilou dívku. Můžete se rozhodnout, že jízda na kole je něco, co chcete dělat, ale vždy budete mít ruce na řídítkách a oči na silnici. V tomto případě jste udělali rozhodnutí na základě zkušenosti. Možná byste chtěli zažít, jak vám vítr fouká do tváře, nebo se chcete přidat k vašim přátelům, kteří milují jízdu na kole. V tomto případě se rozhodujete na základě pozorování vlastních zkušeností. To by mohlo také zahrnovat zkušenost, jak snadno se dostat z jednoho místa na druhé. Je možné, že můžete mít trochu strach ze zranění, ale požitek z jízdy na kole vám pomůže překonat strach, když se naučíte dobře jezdit.
Změny v životě také můžete provést prostřednictvím sledování, co udělali druzí a vědomě se rozhodnout, co chcete prožívat. Je důležité si uvědomit, že pokud chcete žít plnohodnotný život a mít plno zážitků, budete muset pracovat s některými strachy a kódy přesvědčení jako první.
Je důležité, abyste požehnali dovádění druhých. Jsou to jejich rozhodnutí, co vám může pomoci dělat vaše rozhodnutí. Každý z vás jde jinou cestou, každý má během cesty mnoho zážitků a zkušeností. Každá událost, které se účastníte, má prospěch pro vás i pro všechny ostatní. Nakonec se všechny tyto zkušenosti vrátí zpátky ke Zdroji.
Až do této doby každý z vás uložil ve svém těle mnoho zkušeností. Jste chodící knihovna. Všechny události a zkušenosti se ukládají do Akášických Záznamů - největší knihovny vašeho Vesmíru. Kdykoliv může někdo navštívit tuto knihovnu a vybrat si zážitek, který ho zajímá. Může se to zdát divné, ale kdokoliv mimo vaši sféru může navštívit tuto knihovnu a zažít cokoliv skrze vás. To dělá každý zážitek speciální. Požehnejte všemu, co jste prožili, každou zkušenost a vybírejte si jen ty, které vás vedou k radosti, a bavte se po cestě.
Ať už si vyberete jakýkoliv zážitek, kdykoliv si můžete vybrat další. Možná budete chtít vyladit zkušenosti tak, aby pro vás byly příjemné. Možná se rozhodnete z určité zkušenosti odejít. Možná budete chtít říci ostatním o zkušenosti, kterou jste měli, aby mohli učinit rozhodnutí na základě informace, jestli oni sami chtějí tuto zkušenost mít či nikoliv.
Pokud se rozhodnete udělat rozhodnutí na základě vzájemných zkušeností, vezměte v úvahu, že jiný člověk sdílí své vlastní jedinečné zkušenosti. Když se dělíte s druhými o vaše zkušenosti, mluvte v integritě. Nebojte se podělit o skutečné emoce, které jste cítili. Když sdílíte s druhými své vlastní zkušenosti - je to pravda. Není lepší příběh než ten, při kterém můžete plakat, můžete se smát nebo mít pocit jakoby jste to prožili na vlastní kůži.
Zeptejte se každého člověka, který v něčem vyniká, která část zkušenosti ho nejvíce fascinuje. Většina řekne, že vzrušení z neznámého nebo když tlačí sami sebe jít nad rámec jejich vytrvalostní úrovně, což vytváří vzrušení. Někteří jsou motivováni výhrou ceny nebo obdivem ostatních. Ti, kteří tlačí sami sebe nad rámec, si pravděpodobně cestu stejně jako cíl více užívají.
Říkáme to proto, že srovnávání a souzení ostatních může pokazit požitek prožívání a odchod od aktivity. Vaše společnost je silně zaměřena na soutěživost s odměnou v cíli. Častokrát se lidé nechtějí podílet na zkušenosti, protože mají pocit, že je to k ničemu nebo by mohli být odsouzeni, protože to není perfektní dovednost. To jsou hluboké nesmysly a tyto myšlenky je třeba zrušit, abyste si mohli plně vychutnat úroveň, kterou si vyberete.
Nikdo nebyl perfektní, když se pokusil něco dělat. Ti, kteří zvládli určité specifické věci, jsou vaši největší učitelé, pokud upřímně sdílí celou škálu emocí, které na cestě zažili. Mnozí se snaží tyto emoce skrýt, protože jsou v rozpacích nebo nejsou schopni sdílet okamžiky zranění, strachu nebo lítosti.
Lidstvo a život na Zemi znamená okamžiky ne-lásky. Zdroj, ze kterého jste původně vyskočili, je jen Láska. Doporučujeme vám přijmout všechny zážitky ne-lásky s radostí a vděčností. Ti, kteří chtějí zažít jen Lásku, jsou v nesprávné sféře. Mnozí z vašich učitelů věky učili, že lidé jsou na Zemi, aby zažili jen Lásku. Na určité úrovni to pravda je. Nicméně jste se naučili, že Láska rovná se dokonalost, jakmile všechny věci probíhají hladce. Říkáme, že to není pravda. Ano, v pravém slova smyslu je Láska dokonalost. Ale pokud člověk považuje dokonalost za akt, který má dokonalý výsledek, na konci bude vždy zklamán. Cesta je stejně dokonalá jako cíl. Kdykoliv se dostanete k cíli, máte mnohem více zkušeností. Když toto pochopíte, teprve pak se můžeme shodnout na tom, že Láska rovná se dokonalost.
Další učení, které bylo zkomolené je, že život je Láska. Pokud je to pravda pak znamená, že smrt je méně než Láska? Ať už to víte či nikoliv, život na Zemi je jako mrknutí oka, pokud jde o délku života vaší duše, která žije oddělená od Zdroje. Všichni jsou si rovni, ať už si v současné době hrajete na Zemi nebo jste v jiné fyzické podobě na jiných planetách nebo ve sféře, kde neexistuje hmota.
Také jste špatně pochopili, že Láska se děje pouze v případě, že váš život běží hladce. Opět říkáme, že jsou to hluboké nesmysly a hlouposti. Jakmile pocítíte vděčnost a Lásku za každou zkušenost, budete mít lepší pochopení toho, co si Zdroj Lásky přál zažít.
Uhlí nemá žádnou hodnotu s výjimkou několika málo okamžiků tepla. Ale jakmile na ten samý kus uhlí vytváříte extrémní tlak, alchymisticky vytváříte diamant. Teď souhlasíte, že když diamant zbrousíte tady a ještě tady, stane se více cenný v očích pozorovatele? Váš život je úplně stejný. Každá zkušenost má svou hodnotu. Je jen a jen na vás, co se rozhodnete prožít, a zda bude vaše cesta naplněná radostí nebo utrpením. Proč nezažít radost i utrpení? Neznamená, že musíte žít celý život na jednom místě. O kolik bohatší bude váš život, když si dovolíte mít oba zážitky? Když už nic jiného, tak budete mít alespoň velký příběh pro ostatní!
1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého Já. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.
Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému tělu.
Odkryjte tajemství paradoxu odděleného Já v Jednotě Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu. Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku, začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ, čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí. V Energii Tónu 1 se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších 12 dnů Vlny.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo 1 vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost. Co dnes zasejete, to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.