Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


SVOBODA VNÍMANÁ V DUALITĚ A SVOBODA VNÍMANÁ V JEDNOTĚ

26. února 2016 v 8:00 |  Informace odjinud

V praxi jsme nepřetržitě, každý další krok na své cestě životem, vyzýváni volit z těch dvou možností.
Svoboda vnímaná v dualitě, s dualitním myšlením je anarchie.
Všichni mezi sebou soupeří, nikdo nikoho nerespektuje, každý každého chce jen beztrestně využívat a zneužívat - manipulovat ve svůj prospěch. Zneužívající uznává jen sebe a svoje potřeby, bez ohledu na druhé. Zneužívaný to buď trpně snáší, nebo se brání.
Takovému prostředí vládne nevědomost, nikdo není napojený na Zdroj Života a energii krade jeden druhému.
Využívat, zneužívat a dosáhnout svého cíle jakýmikoliv prostředky!
Časem dochází k rozpadu společnosti, morální hodnoty nic neznamenají, nastane chaos a ten časem nutně vyústí v totální zánik civilizace. Tento vzorec Země zažila už vícekrát.
Lidstvo se tedy mohlo ponaučit a nyní má možnost zvolit novou cestu společného vzestupu vědomí a rozpomenutí se na svůj božský původ.
Duální matrix ignoruje kosmický řád. Ten na rozdíl od anarchie se vyznačuje svobodně dodržovanými zákony lásky. Zákony JEDNOTY, kde skrze uvědomění a hluboký soucit a sounáležitost s ostatními bytostmi plně prožíváme a chápeme, že jsme celek.
Svoboda vnímaná skrze Jednotu přináší věčný život v lásce, skrze všudypřítomné Boží Vědomí "JÁ JSEM" prvotního Stvořitele.
Kdo je plně napojený na ZDROJ, není možné ho manipulovat, protože VÍ, že "JÁ JSEM."
A toto JÁ JSEM vědomí jasně vidí a rozpoznává že:
Dualita = dvě věčně soupeřící síly. Černá a bílá v nepřetržitém sporu o prvenství. Nikdy se nemohou domluvit a vzájemně si porozumět, dokud se opět nesjednotí a nepřijmou neutralitu, skrze odpuštění, smíření a sjednocení s všudypřítomným, věčně trvajícím Božím Vědomím a Láskou.
Dualita si stvořila osobnost - ego, osobní já, které nevidí dál, než kam ho pustí omezený a chladný rozum prostý cítění.
Dualita podporuje ego jednotlivce pro vzájemné rozdělení a využívání všeho a všech až do zničení. To dnes máme všude kolem…. Slabého se snaží ještě víc oslabit a poškodit, aby s ním mohla ještě víc manipulovat pro vlastní účely.
Zatím co JEDNOTA = LÁSKA, všechny nabádá a inspiruje ke společnému propojení a tvoření ze srdce, v lásce a radosti pro rajský život, vždy se snaží slabší článek podpořit světlem a láskou, aby se mohl zařadit do celku.
Když vím, že "JÁ JSEM" - mír, láska, světlo poznání, bdělé vědomí, štěstí a radost sdílená s ostatními, jsou mojí PŘIROZENOSTÍ.
V JEDNOTĚ, jak jsou všichni vzájemně propojení, v srdcích i ve vědomí, se zdrojovou energií, všichni chápou, prožívají a vše sdílí jako jeden. Jeden druhému automaticky pomáhá, všichni se vzájemně podporují, silnější nezištně podepře slabšího, protože všudypřítomný Boží Duch dává zažívat všem nepřetržitě světlo, lásku, radost a štěstí ze sdílení…ze vzájemného obohacování a růstu.
To ryze egoistický člověk nikdy nepochopí. Nemůže, protože jeho duální myšlení ztracené ve tmě zapomnění nemůže pochopit toho nalezeného ve světle poznání - v JEDNOTĚ S DUCHEM BOŽÍM.
Láska miluje.
Ego neví, co milovat znamená.
Jsou to protiklady a mají zcela protikladné záměry, nadání a vnímání.
Světelný člověk propojený s Boží Jiskrou je naplněný láskou a světlem Jiskry a její přirozenost je milovat, s láskou tvořit ve prospěch všech a stvořené s láskou ochraňovat a kultivovat, aby celek vzkvétal k radosti, spokojenosti a štěstí všech zúčastněných.
Záměr prvotního Stvořitele byl a je věčný život v lásce a proto nám dal do srdce Boží Jiskru, přímé spojení s ním, abychom si mohli kdykoliv vzpomenout ….
Propojením Boží Jiskry a Svaté Mysli se vědomě stáváme moudrými a víme, proč nemá smysl druhým ubližovat a zneužívat je.
Duální nastavení sice také funguje pod zákonem svobodné vůle a můžeme dělat cokoliv, co chceme, ale jen zdánlivě. Usměrňuje nás a zákon lásky platný pro celé UNIVERZUM nám připomíná zákon kauzální - zákon příčiny a následku tzv. karma. Jak zaseju - sklidím, ubližuju - bude mi ublíženo atd…..
A bez navrácení k původnímu záměru nás všech - být světelnou, láskyplnou bytostí, je kolotoč nevědomého znovuzrozování pod zákonem karmy žitý do doby, až dojde k rozpadu a zániku celé civilizace.
A tak se ptám, KOMU TENTO ZPŮSOB ŽIVOTA VYHOVUJE A KDO HO PODPORUJE??? KDO PO NĚM OPRAVDU TOUŽÍ??? KDO Z TOHO MÁ VÝHODY???
Obyčejný člověk, co chce být prostě šťastný jistě ne.
Opusťme tedy duální cestu neustálého soupeření, manipulování, ubližování si, kritizování, rozumování a využívání, co vede jen k nepřetržitým rozbrojům mezi námi a vyhovuje těm, kdo si nás zotročili. K tomu se může svobodně rozhodnout kdykoliv každý z nás, pokud už mu nevyhovuje žít v dualitě a nevědomosti.
Žijme ze srdce a tvořme ze srdce s pomocí probuzeného vědomí.
Známe heslo V JEDNOTĚ JE SÍLA.
Zatím si ale jen málo kdo z nás umí představit, jaké to je, když všichni spolupracují a vzájemně se podporují aby celek fungoval co nejlépe. K tomu je zapotřebí vědomé práce na sobě a přitakání životu pod božím vedením Ducha.
V r. 1988 mi bylo dáno prožít kosmické vědomí, přihlásil se ke mně můj světelný průvodce Drahomil, kterého jsem zřela i fyzickým zrakem a od té doby jsem vědomě napojená na Zdroj skrze Boží Jiskru, propojená se svojí duchovní rodinou a se svými průvodci.
Kromě tohoto napojení nemám žádné jiné vzdělání intelektuální, ani duchovní.
Žádné diplomy ani koupená zasvěcení. Řídím se srdcem, intuicí, naslouchám duši i svému Duchu v napojení skrze probuzené vědomí.
S úctou Drahomila a Drahomil
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama