Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn, zveřejněno 6. února 2016

27. února 2016 v 8:00 |  Aktuální Informační chaneling

Milovaná pozemská rodino, jak procházíte druhým měsícem roku 2016, energie se zintenzivňuje a výzvy, kterým čelíte v každodenním životě, na vás teď stále tlačí. 2. února došlo na Zemi k úpravě velmi silné časové linie. Účelem bylo přenastavit a upravit tuto novou časovou linii po velkých posunech z února 2014, které Zemi posunuly do zarovnání pro frekvence Nové Země. Teď jsou všechny časové linie Země zarovnány s novou hyper dimenzionální časoprostorovou realitou, která manifestuje Novou Zemi.

Stále jsou pociťovány zmatek a chaos, které jsou důsledkem úprav této časové linie, jak stále pokračuje rychlý rozpad starých třídimenzionálních struktur tváři v tvář těmto mocným kvantovým proudům energetického vyjádření. Víc si o tom řekneme později, ale nejdřív chci zmínit nejkrásnější téma - váš vztah s novou multidimenzionální Zemí v roce 2016.
Ztělesňuj posvátnou Zemi - jste Jedno
Milovaní, jak začínáte přebírat svou moc coby multidimenzionální mistři času a prostoru, váš vztah se Zemí se mění, stejně jako perspektiva vašeho života na Zemi. Jako všechny věci ze Stvoření, je Země posvátná a naplněná Božským tvořivým světlem. Mnozí pocházíte z duchovních tradic, které Zemi považují za nižší prostředí utrpení a smutku a nepřejete si nic jiného, než tuto Zemi opustit a vrátit se "domů".
Milovaní, cožpak nevíte, že jste pořád "doma"? Jste multidimenzionálními mistry a vaším domovem je srdce, a když jste přítomni v srdci, pak jste skutečně doma!
Objasníme si to. Když jste aktivovali své světelné tělo a energetický systém třinácté čakry, posunuli jste se od starého systému sedmi čaker, který má centrum v solar plexu. Nyní je vaším "centrem", anebo vyvažovacím bodem, srdce - sídlo Božské lásky a soucitu.
Ale když vstoupíte do této aktivace, současné aktivujete systém tří srdcí, kdy se vašeposvátné a božské srdce zarovná s vesmírným srdcem a zemským srdcem. To je posvátné mystérium "tři v jednom", anebo tři, co jsou jedním. To je klíč k vzestupu a nové perspektivě života na Zemi.
Váš nový systém třinácti čaker je nositelem proudů Božských posvátných srdcí, k nimž patří vaše božské srdce a srdce Země. Ve vašem novém energetickém systému máte pod svými nohami čakru zemské hvězdy, která vás propojuje se Zemí a umožňuje vám přístup k vašim akašickým záznamům, týkajícím se pozemských životů a také zemské srdce, které pulzuje v souladu s vesmírným srdcem a s vaším srdcem, což vám umožňuje přístup do akašických záznamů v chrámu krystalického srdce Země.
Milovaní, stejně jako jste Jedno s božským světlem ducha a vesmírným světelným srdcem, také jste Jedno se Zemí. Země je součástí vašeho multidimenzionálního těla. V Zemi a ve všech pozemských stvořeních je Božská tvořivá inteligence.
Chvilku přemýšlejte, co to znamená. Země je posvátné stvoření a Země je vaší součástí!Způsob, jakým Zemi vnímáte a jste s ní v interakci, je rovněž způsobem, jak vnímáte sebe a jak jednáte se svým tělem. Vidíte své tělo jako dokonalý výtvor lásky, anebo je vidíte jako nedokonalé, potřebující opravu a změnu, protože "není dost dobré"?
Když mluvíte o sebelásce a posílení, současně to znamená lásku a posílení pro Zemi, anebo pro vaši pozemskou část. Když Zemi milujete a pečujete o ni, milujete a pečujete o část sebe. Když provádíte posvátné ceremoniály lásky a úcty pro Zemi, milujete a ctíte sami sebe. Když přijímáte Zemi jako nádherný a dokonalý výtvor Božské tvořivé inteligence, tím samým způsobem nahlížíte sami na sebe.
Milovaní, nejste od Země odděleni. Je to iluze. Jste Země, jste vyjádřením Země, dokud kráčíte po planetě ve hmotné formě v multidimenzionálním těle.
Co to pro multidimenzionálního mistra znamená? Znamená to, že jste schopni "reprezentovat" Zemi jako součást vaší posvátné služby pro božskou tvořivou vůli. Když můžete coby hvězdná semínka a bojovníci světla reprezentovat světlo a ducha, stejně tak můžete reprezentovat Zemi, coby hvězdní šamani Nové Země. Hvězdný šaman kráčí po cestě služby Zemi a jejího reprezentování, jak sní a vytváří a udržuje vizi, zatímco současně reprezentuje osud Ducha a hvězdy.
Když reprezentujete Zemi tím, že máte v úctě své fyzické tělo a fyzický domov, umožňujete, aby k Zemi a jejím národům přes vás proudily mocné proudy léčivých energií a světelných kódů. Když to děláte v posvátném ceremoniálu se záměrem prohloubení a aktivace, zesilujete proud energie z vesmírného srdce a z vašeho srdce směrem k Zemi, a tím vytváříte silný posvátný svazek tří srdcí, který umožní výrazné posuny vědomí.
A plně pochopíte, že Země je "domů" a že jste přišli na Zemi, abyste pomohli se zhmotněním a vytvořením zahrady domova pro multidimenzionální bytosti. Zatímco mnozí na Zemi zapomněli na své poslání a na důvod, proč na Zemi jsou, vy, jako multidimenzionální mistři, si budete pamatovat a víte, že teď je čas, abyste uctívali posvátnou Zemi stejně jako sebe a pomáhali na Zemi manifestovat "domov" nebo posvátnou zahradu.
Nalezení týmu své duše a skupiny pozemských předků
Když vstoupíte do plného uvědomění si vašeho spojení se Zemí a plně se vám otevře přístup do pozemských akašických záznamů, začnete pociťovat magnetické "pnutí", které k vám přivede váš pozemský tým duší. Také začnete v těle a ve vaší multidimenzionální bytosti pociťovat stopy linie vašich "předků".
Pozemský tým vaší duše se skládá z těch vzestoupených a probuzených bytostí, s nimiž budete pracovat, abyste splnili poslání vaší duše a manifestovali jste Novou Zemi. Tyto nové týmy duše se dají dohromady v r. 2016 kvůli Novému začátku, který bude zahájen v bráně lva v srpnu a bude se manifestovat v r. 2017.
Ve vašem týmu budou bytosti, s nimiž budete cítit spřízněnost rodiny duší a které vás podpoří v pozemské misi, stejně jako vy budete podporovat je. Okamžitě s nimi pocítíte spřízněnost a uvidíte, jak se otevřou nové příležitosti, když vplujete do nových projektů, vytyčených Božským plánem a osudem vaší duše, když je budete vytvářet.
V této nové formě práce týmu duše nebudou žádní "vedoucí", ani "celebrity", ale jednoduše probuzené bytosti, které se spojily, aby pracovaly, tvořily a sdílely. Každý člen týmu přispěje k tomu, aby to pomohlo tomu, kdo kroužek vytvořil. Tak se také duchovní práce posune od "konzumního" modelu, kdy konzumujete myšlenky a práci druhých, k "účastnickému" modelu, kdy se účastníte na tvoření posvátných aktivit, abyste manifestovali realitu Nové Země.
Ale když se spojíte se srdcem Země a s vaším novým přístupem do šesté dimenze kouzelné kreativity, na hlubší úrovni můžete ve vaší fyzické bytosti začít vnímat náznaky "paměti předků". Může se to týkat minulosti, nebo budoucnosti.
Pozemské bytosti pocházejí z mnoha "ras", stejně, jako vy jste hvězdnými semínky, jste také nositeli "zemských semínek". V tělech nosíte záznamy a vzpomínky mnoha bytostí a mnoha ras; některé Zemi opustily, jenom aby se mohly vrátit ve vás! Jsou to víly a elfové Evropy a Skandinávie, Tuatha de Danaan keltských zemí, původní obyvatelé, původní národy a kmenoví předci domorodců. Když naleznete tyto starobylé záznamy a vzpomínky, možná vyplavou na povrch a umožní vám navázat magické spojení s vašimi pozemskými předky, kteří vám pomohou kráčet po Zemi s pocitem oprávněnosti a okouzlení. Možná vás bude přitahovat vaše rodina "zemských semínek", když se vzájemně najdete v této nové, multidimenzionální realitě. Jaká to bude radost, když se vzájemně poznáte a budete společně tvořit!
Když začnete reprezentovat Zemi a vstoupíte do posvátné multidimenzionální služby, začnete se upamatovávat na tu část vaší bytosti, a budete přitahováni k těm, kdo sdílejí vaše "dědictví" ve vztahu k Zemi. Znovu objevíte posvátné klany či rodiny Země, do nichž patříte.
Toto poznání vás nerozdělí, ale usnadní vám posun do Jednoty ve službě Boží vůli a Božímu plánu pro Zemi, když se uvítáte se svými rodinami duše a předků, bez omezení hranic či rasové příslušnosti.
Mistrovské zvládnutí Země a Nebe začíná v srdci
Když vstoupíte do svého multidimenzionálního mistrovství, stanete se Mistrem času. Dovednosti cestování časem do minulosti a budoucnosti a cesty časem se dějí ve vědomí čtvrté dimenze a jsou ukotveny v srdci. První "dovedností" bytosti - božského tvůrce, je schopnost pozdržet "čas" v přítomnosti, a pak spřádat anebo tvarovat reality obrazotvorným a tvůrčím vyjádřením duše v šesté dimenzi.
Když jste multidimenzionálním mistrem času, změní se vaše vnímání času. Stejně jako existuje mnoho různých realit, existuje mnoho různých časových linií, nebo, jak jim raději říkáme, časových spirál.
Prvním krokem zvládnutí hyperdimenzionálního času je pochopení, že čas staré reality byl vždy vnímán, jako že se pohybuje lineárním způsobem, z bodu A do bodu B.V novém vnímání reality obsahuje srdce všechen čas; minulý, přítomný a budoucí.Schopný tvůrce ví, jak z tohoto místa aktivovat časovou spirálu a vytvořit "příběh", oslavující a uctívající život na Zemi. Mistr spustí časovou spirálu, když zahájí projekt nového života anebo nový směr života. V rukou zručného časového umělce se spirála roztáčí ladně a krásně.Vaším úkolem je dovést vaše výtvory a manifestace do dokonalosti, aby vzkvétaly do krásy, harmonie a lásky.
Milovaní, způsob, jak začít časovou spirálu, je, že v srdci vytvoříte sen či přání. Když zaktivujete semínko přání, rozvine se do stezky. Mistrovství spočívá v tom, že rozpoznáte, kdy se semínko otevře a započne cesta. Pak, když na tuto stezku vplujete, šikovnost bude spočívat v tom, že budete činit rozhodnutí, která vaší časové spirále pomohou v procesu manifestace a spolutvoření s ostatními. Základem je zvolit správnou chvíli a správné lidi z klanu či týmu vaší duše, aby to spustili či urychlili.
A jak postupujete s vaší manifestací, je důležité uvědomovat si, že pokrok není lineární.Nejdete po lineární cestě od přítomnosti do budoucnosti, ale po spirále jemně přecházíte do vyšších vyjádření vědomí a tvoření. Možná budete muset být trpěliví, když budete čekat na to, že se spirála otočí a přivede vás k vaší manifestaci.
Milovaní, vězte, že to znamená, že to, co si přejete vytvořit, není o cestě do budoucnosti.Není to nedosažitelné. Existuje to právě teď, a pouze to na vás čeká na vyšší spirále tvůrčího vědomí. Takže, pokud cítíte, jako byste se pohybovali v kruzích, možná to je pravda, a vše, co je zapotřebí, je posunout vědomí, aby vás pozvedlo k další otočce. V nové realitě vám žádné snažení ani zápasy manifestaci nepřinesou. Pouze postupné zvyšování vědomí za pomoci soustředěného záměru, meditace, aktivace a služby vás přivedou k vyššímu vyjádření sebe sama. Hojnost, láska, mír a harmonie již existují v další otáčce tvůrčí cesty - vás i Země. Nesnažte se úporně a nebojujte, ale snívejte, tvořte, přejte si a manifestujte, když otáčíte vaše spirály do vyšších úrovní Božského vědomí.
Jste mistrem-učedníkem cestování časem a učednickým tvůrcem v čase, na Zemi. Budete si tyto dovednosti pamatovat a společně s vaším týmem duše a s vašimi klany předků, zvládnete spojení Země/nebe a vytvoříte Posvátnou Zemi. Pamatujte, že jak Božské světlo proudí z vesmírného srdce do vašeho srdce a přes vás do Země, uvolňuje se mocné kouzlo, kdy proud z posvátné Země teče ze zemského srdce přes vaše srdce do Božského srdce, kde se setkává se sestupujícím proudem z Božského srdce. Tyto otáčivé proudy světla a energie jsou spřádány do zkušenosti, života a vědomé evoluce na Zemi.
Milovaní, ve vaší posvátné práci a ceremoniích nezapomeňte pracovat se třemi srdci a s mocnými proudy Země a nebe, když cestujete po časových spirálách Nové reality a manifestujete Novou Zemi.
Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama