Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Únor 2016

Je to nový den a nová cesta

8. února 2016 v 6:00 Doteky Nového Života

Probouzej se osvěžen a obnoven a očekávej jen to nejlepší od nastávajícího dne, a tím se ti dostane jen to nejlepší. Uvolni se a přenech Mi vedení. Nikdy nezačínej den ustaraně a plný napětí. Spánek a odpočinek obnovuje a oživuje Ducha. Vykroč do nového dne pravou nohou se srdcem plným lásky a vděčnosti, plným velkého očekávání. Dnešek nemá žádné poskvrny, které by ho zmařily, tak proč ho takový neuchovat? Udrž své vědomí povznesené k výšinám a uvidíš, že se ti dnes odhalí ty nejkrásnější události. Je to nový den a nová cesta. Zanech včerejšek za sebou se všemi jeho vadami a chybami a obrat list. Proč vléci staré za sebou do tohoto nového dne? Všemi způsoby se uč ze svých lekcí, ale neklaď na ně takový důraz, aby tě srážely natolik, že nebudeš moci vstoupit do nového dne s lehkým a radostným srdcem.

TZOLKIN 3.2.2016 AKBAL 3 kin 3

7. února 2016 v 11:06 Mayský Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny
Dejte pozor na druhou tvář Noci: neznámé, neviditelné, neslýchané může být děsivé obzvláště, když vaše vlastní vnímavost hraje triky s myslí. Ox (3), riskantní energie, naplňuje dnešní den nejistotou, která se rychle může proměnit v strach, protože semeno jeho potenciálu nezná žádné emoce nebo hodnotu. Tak to prostě je, a aby toho nebylo málo, jsme v Treceně Imix, která táhne naše kroky do alternativních realit, a možnosti mohou být trochu šílené. Možná je lepší zůstat dnes mentálně doma.
Glyf Akbal představuje moudrost Noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme ego a nacházíme moudrost. Přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem. Zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli cestu temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny AKBAL jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.
***
Vítejte v den Akbal 3. Naším záměrem je dnes proniknout do významu TŘI a TROJICE. Aspekt, na který bychom se dnes chtěli zaměřit, má co do činění se třemi symboly spojenými se sférou Ducha. Představte si své tělo jako jeden bod trojúhelníku, vědomou část mysli jako druhý bod a třetí je část, která zůstává ve sféře Ducha, kterou běžně nazýváme Vyšší Já. Budeme tyto tři body nazývat, tělo, mysl a Duch. Tyto tři aspekty pracují symbiotickým způsobem se vším, co na Zemi zažíváte.
Mluvili jsme již o tom, jak jedna z lidských zkušeností umožňuje na Zemi vytvářet realitu. Pojďme se podívat trochu hlouběji s nadějí, že lépe porozumíte, proč jste zde a jak si můžete vytvořit život pro sebe i pro ostatní o něco lepší.
Nejprve se podíváme na aspekt těla. Každá fyzická bytost na Zemi má energetické pole, které jí obklopuje. Všechny rostliny, zvířata, i lidi jsou vytvořeni z malých částí, které se nazývají částice. Dokonce i neživé organizmy, jako jsou kameny či prach se skládají z těchto malých kousků organické hmoty. Ve Vesmíru neexistuje žádná věc, která by zůstávala na jednom místě; každá věc je neustále v pohybu. Dokonce i kameny jsou v neustálém stavu změny, když se sesouvají z hor a stávají se půdou. Každá z těchto částic Stvoření obsahuje velké množství informací, stejně jako moderní počítačové čipy.
Vaše fyzické tělo je podobné počítači, protože má také schopnost v sobě ukládat mnoho informací. Některé z těchto informací byly naprogramovány před narozením, např. fungování krevního oběhu včetně trávicího i svalového aparátu. Každá fyzická bytost byla navržena se specifickými a vhodnými aspekty pro její specifickou roli na Zemi, ať už je to peří, kůže, nebo speciální chemické uzpůsobení.
Vaši vědci již dokázali, že lidé ukládají emoce a vzpomínky v určitých částech těla. Bylo zjištěno, že informace způsobující emocionální a psychické trauma, mohou být příčinou mnoha fyzických traumat. Dokonce i jen myšlenky na trauma nebo strach z trauma, může být uložen v těle a způsobit reakce shodné, jakoby člověk událost prožil. Jak je to možné? Jste překvapeni?
Předkládáme vám v co nejvíce zjednodušené podobě představu, jak se nemoc projevuje v lidském těle. Všechny myšlenky vychází buď z pocitu LÁSKY nebo STRACHU. Myšlenky vyzařované z Lásky jsou lehké a vzdušné. Protékají věcmi a vytváří pocit klidu a radosti. Myšlenky vycházející ze strachu jsou tmavé a těžké. Místo aby proudily, tak se na sebe nalepují. Opakované myšlenky se dál k sobě slepují a spolu vytváří vrstvy. Tyto slepence energie se shromažďují kdekoliv ve fyzickém světě. Možná jste byli na místech, kde jste se cítili strašidelně nebo jste se setkali s lidmi a cítili se nepříjemně. To mohlo být v důsledku chuchvalců negativních myšlenkových forem. Tyto myšlenky se nejprve hromadí v auře - energetickém poli a je možné je vidět pouhým okem nebo na Kirlianově fotografii.
Zobrazí se jako tmavé oblasti v aurickém poli. Pokud se budou i nadále shromažďovat a houstnout, usadí se ve fyzickém těle a způsobí nemoc. V případě, že je člověk pozorný, může zaznamenat účinky těchto negativních myšlenek. Možná, že zpočátku budete neklidní, později můžete zaznamenat bolest. Nicméně většina lidí se naučila tyto příznaky ignorovat pod maskou léčiv nebo návykových látek.
Existuje mnoho případů zázraků, kdy byly u lidí přes noc rozpuštěny nádory, zhojeny kosti nebo přes noc zmizelo srdeční onemocnění. Mnohokrát tyto zázraky přichází skrze modlitby. To je známka, že milující myšlenky mohou zrušit škody způsobené strachem. Když se spolu budeme nyní setkávat každý den, budeme zkoumat příčiny a důsledky myšlenek a jak mohou být použity pro všechno, co si ve svém životě přejete.
Nyní se přesuneme ke krátké diskuzi o tom, jak pracuje lidská mysl. Mysl je centrum, kde jsou generovány myšlenky. Mysl také řídí všechny tělesné systémy. Pokud máte strach, nebo myšlenky Lásky, mysl je okamžitě roztřídí a tyto informace uloží. Vědci dokázali, že určité myšlenky jsou uloženy v určitých částech těla. Vaše mysl je velmi přesná. Nesoudí, ale funguje prostě jako počítač, ukládá informace, které obdrží. Když neustále říkáte: " Jsem z toho všeho tak unavený/á a nemocný/á," programujete vlastně svou mysl a tělo, aby bylo nemocné a unavené. Doporučujeme knihu Louise Hay, Uzdrav své tělo. Můžete vyhledat určitou část těla, která je spojena s nemocí a vyhledat myšlenky, které vytváří nemoc v určité oblasti těla.
Například jestli máte nemocné srdce, podívejte se na odkaz " srdce " a vedle najdete myšlenky spojené např. s hlubokým smutkem. Kolikrát jste se setkali s velmi smutným člověkem, který říkal, že má zlomené srdce? Jeho slova a emoce vázané na tato slova se projevují jako realita čili onemocnění srdce. Rozumíte tomu? Tato pravda vám odhaluje, jak velkou sílu máte vytvářet svůj život. Je naším velkým přáním ukázat vám jak silným Tvůrcem jste! Takže vědomě kontrolujte své myšlenky, pocity a emoce a umožňujte jim, aby se pohybovaly. Emoce - E= energie Moc = síla.
Není nic, čeho nemůžete dosáhnout, pokud víte, jak funguje Vesmír.
Nyní se krátce podíváme na aspekt vašeho Já, které nazýváme Duch. Každý má spojení se svou Duchovní Podstatou čili vaším Vyšším Já. Mnozí mají přímou komunikaci s Vyšším Já - je to každý, kdo pracuje s různými úrovněmi intuice a vhledu. Lidé mají často intuitivní myšlenky, které jsou ignorovány. Už jste se někdy přistihli, jak říkáte: " Věděl/a jsem, že to mám udělat, teď už vím, že jsem to měl/a udělat." To je klasický příklad nenásledování vnitřního vedení. Každý z vás je Duch s lidskou zkušeností s přímým napojením na své Vyšší Já. Toto spojení pokračuje dál až ke Zdroji Všeho. Nepřišli jste na Zemi sami, je mnoho bytostí, včetně nás na Druhé Straně, které můžete požádat o radu nebo pomoc.
Nikdy nejste sami. Je několik Průvodců, kteří zůstávají po vašem boku po celou dobu. Pak jsou další, kteří přichází pomoci ve speciálních oblastech, jako např. lékařská pomoc, ochrana nebo pomoc s počítačem, jen vás občas trochu škádlíme, ale když potřebujete s něčím pomoci, můžete si být jisti, že existuje nesčetné množství duchovních bytostí, které mají o všem podrobné znalosti. Koneckonců oni jsou původní tvůrci všech myšlenek a věcí, které se manifestovaly a manifestují na Zemi i mimo ni.
Věřte, že jste milováni nad rámec toho, než si dovedete představit. Nemáme nic proti rozhodnutí, co chcete zažít. Jsme jako Džin v láhvi - vaše přání je naším rozkazem! Nicméně už víte, že je třeba požádat o pomoc, nemůžeme jít proti vašemu zvláštnímu daru svobodné vůle. To je jeden ze zákonů Vesmíru, že nikdo nemůže nutit svou vůli druhému. Mnoho lidí se může snažit vás oklamat, ale jste to vy, kdo dělá konečné rozhodnutí o tom, co chcete cítit, čemu věřit, co si myslet a věřit své vlastní realitě.
Převážná část naší práce je pomoci vám pochopit, jak jste si vytvořili realitu, ve které se právě teď nacházíte. Pomůžeme vám podívat se na kódy přesvědčení, které vám nepomáhají a zjistit, které je třeba propustit. Pomůžeme vám nahradit všechny myšlenky, slova a reakce těmi, které vám pomohou tvořit Nebe na Zemi. Při procházení cyklu Tzolkinu objevíte mnoho vrstev. Co vám dnes nedává smysl, může být zítra klíčovým názorem, který pomůže odebrat několik vrstev nečistot nahromaděných během mnoha let.
Kolik z vás má stále přesvědčení, která jste měli jako dítě? Jsou to vaše přesvědčení, co způsobilo a změnilo představy o sobě i o druhých. Jakmile vaše schopnost rozlišovat a rozpoznávat dozrává, můžete dělat v životě jiné volby. Doporučujeme vám, abyste se každý den zaměřovali na aktuální kódy přesvědčení, které objevíte a víte, že vám nepomáhají. Je to stejné, jako když spustíte sken v počítači, aby odhalil a odstranil viry. Kráčejte vpřed a udělejte si dnes pro sebe radostný den!
3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetuum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA LEDEN 2016 - Z NOVÉHO ÚHLU POHLEDU

7. února 2016 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Od nejprvnějšího okamžiku roku 2016, jsme najednou uvedeni do Nové Reality. Přišla čerstvá nová energie, která nás naplnila vlnami inspirace a radosti. Byl zde okamžitý pocit potěšení, ne z nějakého známého důvodu, ale jednoduše proto, že jsme vstoupili do divukrásného Nového Roku. Začaly se hrnout nové vhledy a tvořivé inspirace. Rok 2016 je prodchnut Novou Realitou a my jsme to okamžitě pocítili!
Tento okamžitý příliv E Mao Mao nám umožnil začít Nový Rok s jinou perspektivou než dříve. Je to jako bychom žili ve světě s nejasnými světly, o kterých jsme si mysleli, že jsou normální. Najednou, na Silvestra v půlnoci, se rozsvítila jasná světla!
Téměř okamžitě jsme viděli mnoho věcí, které jsme dříve neviděli. Náš Pravý Účel nám pokynul, abychom přišli blíž. Viděli jsme větší jasnost mnoha částí, aspektů, našich životů, které je nyní třeba uvolnit. Tento příliv do Nové Reality okamžitě změnil náš úhel pohledu. Způsobilo to rozpínání, expanzi, naší bytosti a přineslo to nové vzrušující informace. A z tohoto úhlu pohledu jsme pokračovali do rozhodujícího Roku 2016.
Leden je měsíc Nových Začátků, které dají tón celému roku. Od samého začátku ledna jsme zjišťovali, že naše stará hra skončila. Byl to dlouhý běh, po mnoho let jsme všichni dobře znali své role, to jak reagovat na různorodé narážky během představení. Ale nyní se hra přichýlila ke svému konci a je čas odhodit své kostýmy, odstranit nalíčení a začít zapomínat své staré party.
V tomtéž okamžiku, kdy se řítíme po starém jevišti, se také začínáme připravovat na vzrušující novou produkci, výpravu, která na nás čeká. Bude třeba vytvořit nové scény v naprosto novém divadle - v divadle Pravého Života. Budeme se muset učit nové party a hrát nové hry. Jen tentokrát nebudeme hrát své staré role, které nejsou pravdivé k tomu, čím jsme. Budeme hrát sami sebe, svá pravá já, naprosto poprvé.
Po celý rok jsme čistili své jeviště pro všechno, co má přijít. V lednu si mnozí z nás zopakují svou současnou situaci se zvýšenou vnímavostí, abychom se podívali na to, které prvky do našich životů už nepatří. Pak skočíme do akce a začneme dělat potřebné změny. Budeme připraveni nechat za sebou stará zaměstnání a staré vztahy, které nejsou sladěné s Novou Realitou. Budeme vymetat paluby od všeho, co je prošlé nebo nepravdivé a necháme je na čas prázdné, holé, jako Čisté Plátno, dokud nebudeme připraveni vytvořit nové jeviště těmi nejodvážnějšími tahy autenticity a lásky. To nastane v přírůstcích, jak budou přicházet následné tvořivé vlny inspirované Opravdovosti. Kdykoli tyto tvořivé vlny přijdou, budeme vědět co dělat a jak to udělat.
Leden je měsíc Ohromných Posunů na mnoha a mnoha úrovních, od těch viditelných až po ty nadmíru jemné. Je zde postřehnutelné ztenčení závojů, což nám umožní vidět to, co bylo dříve skryté. Hemží se to zřetelně paradoxy, dokud se na ně nepodíváme novým způsobem z našeho rozšířeného úhlu pohledu.
Leden je plodný měsíc, plny změn a nových dobrodružství. Udává krok celému roku. Jsme připraveni odstrojit své staré jevištní kulisy, abychom propustili své staré role a reakce. Jsme připraveni nechat odejít dramata a traumata. A jsme připraveni zcela přetvořit své staré životy, aby byly osvícené větší Pravdivostí.
Solara
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Bereš něco nebo někoho jako samozřejmost?

7. února 2016 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Najdi si čas, abys zkoumal své srdce. Bereš něco nebo někoho jako samozřejmost? Cítíš se být stále znuděn a přesycen životem? Jsi dárce, nebo příjemce? Je tvůj život nepřetržitou službou bližním, nebo žádáš pro sebe jistá práva? Nemůžeš očekávat, že najdeš pravé a trvalé štěstí, aniž bys dával a sloužil bez jakýchkoli nároků pro sebe. Jen tehdy, když dokážeš přijmout, že tento život je život služby, život dávání, život plného odevzdání se Mně a do Mých služeb, život, kdy nižší já je zapomenuto a ty žiješ pro celek, můžeš pochopit, co míním, když říkám, že žiješ opravdu plný a slavný život a že jsi mocně požehnán. Začni tedy hned teď rozvíjet své vědomí. Začni žít a pracovat pro celek a sleduj, jak se mění tvůj celkový pohled a přístup.

TZOLKIN 6.2.2016 2 IK kin 2

6. února 2016 v 10:14 Mayský Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně
Čas snít, čas jednat, čas plánovat, čas realizovat. Nechte Ik posílit vaše materiální záměry, ale uchopte pevně otěže divokého Větru a držte je, jinak vás jeho velká síla předběhne a přesměruje vaše úsilí do jiné reality, než kterou jste zamýšleli. Ať už jste nyní cokoliv odstartovali, tato Trecena pohání vše k dokončení, takže zůstaňte soustředění na vaší cestě. Nedovolte, aby se vaše plachty zhroutily pod silou Větru, místo toho je využijte, aby poháněly vaše záměry vpřed.
Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec, můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní - neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují, mohli svobodně dýchat.
***
Vítejte zpět! Doufáme, že jsme vás včera nevyděsili hned v úvodu. Je naším přáním, abychom si byli navzájem blíže, ne vás odradit výroky, které neodráží pochopení pro aktuální svět, ve kterém žijete. Dnes se podíváme na energii, kterou nabízí Ik 2. Každý Denní Strážce a Tón odráží různé energie. Jsme kolektivní skupina, nikoliv individuální duše. Co se může zdát jako rozdílné, jsou jen různé aspekty stejného diamantu. Aspekt, na který bychom se chtěli podívat dnes, je polarita. Ve vaší sféře přišli tvůrci této reality s nápadem protikladů. Kde je dole, je i nahoře. Kde je horko, najdete zimu. Tam, kde je světlo, se vyskytuje i tma.
Bylo několik důvodů proč vytvořit sféru s těmito dualitami. Včera jsme mluvili o tom, jak byly vytvořeny Vesmíry, kde by mohly duše zažívat nelásku. To nemůže existovat ve sféře kde VŠECHNO JE JEDNO. Ve sféře Jednoty jsou jen zkušenosti VŠECHNO JE LÁSKA, nebo VŠECHNO JE STRACH. Původně jste přišli ze sféry, kde VŠECHNO JE LÁSKA. Prvních pár dimenzí bylo také jen o Lásce. Není moc těch, kteří se přihlásí ke zkušenosti ve sféře, kde VŠECHNO JE STRACH. Drtivá většina nových sfér byla vytvořena s rovnováhou SVĚTLA a TEMNA.
Ve Vesmíru, kde žijete, je každé individuální duši dána možnost vybrat si kam se chce vtělit. Existuje nepřeberné množství možností, které jsou k dispozici, což vám dává příležitost vyzkoušet si SVĚTLO nebo TEMNO v různých variantách.
Až donedávna bylo jen velmi málo těch, kteří byli na Zemi a vědomě tvořili z pozice Lásky. Jak se probouzíte, budete schopni ukázat svým příkladem, jak tvořit z prostoru Lásky. To, o co se mnozí z vás snaží, je zažívat Ráj na Zemi. Ujišťujeme vás, že to máte nadosah ruky. Všichni máte svobodnou vůli vybrat si, co chcete prožívat. My ve sféře Ducha nesoudíme žádná vaše rozhodnutí. Jsme vám k dispozici, abychom vám pomohli s tím, co si přejete zažít, pokud to spadá do parametrů zákonů vašeho Vesmíru. Nemáme žádnou pravomoc ani touhu jít proti svobodné vůli žádného jednotlivce.
Někteří si mohou myslet: " A co zločinci, kteří využívají korupci, aby získali kontrolu nad ostatními? " Jak již bylo řečeno jsme tu, abychom pomáhali všem. Existují duchovní Pomocníci, kteří pomáhají zločincům i všem dobrým. Nechceme dělat rozsudky o nikom. Naší radostí je pomoci při vytváření radosti ve vašem životě. Ať už posuzujete svojí činnost jako dobrou nebo špatnou, pro nás to nemá žádnou konsekvenci. To je podstata svobodné vůle, která byla před mnoha věky zřízena při stvoření Země. Každý člověk sklízí to, co zasel, podobné přitahuje podobné. Vybírejte si cokoliv chcete zažít s tím, že všechno z této sféry bude zúčtováno. V této sféře má všechno bumerangový efekt. Čím více Lásky budete dávat druhým, tím více dostanete na oplátku. Čím více strachu způsobujete druhým, tím více strachu se vám vrací.
V další sféře (na Druhé Straně) není žádný rozsudek vycházející od Boha. Nicméně váš život po životě projde procesem před Recenzní Radou, kde budete prožívat emoce druhých způsobené v interakci. Mějte to stále na paměti při vašich dalších rozhodnutích. Buďte laskaví a milí a váš proces při přezkumu před Recenzní Radou bude naplněn radostí. Mučením a používáním donucovacích prostředků, které slouží, jako úsilí pro získání kontroly nad ostatními znamená, že buďte připraveni na to prožít si všechny pocity svých obětí. Sdílíme s vámi tyto informace, abyste věděli, že i když máte svobodnou vůli, bude to mít dopad spojený s vaším jednáním.
Pokud je vaše volba vytvořit Nebe na Zemi, pak je vaší povinností dělat volby, které k tomuto výsledku vedou. Aby bylo možné vytvořit svět plný Lásky, uvolněte strachy, které vás neustále drží daleko od Lásky a Světla. To je také účel Mayských Zpráv. Jsme tu, abychom vám pomohli dosáhnout vašich cílů. Je naším přáním, aby každý zlepšil a obohatil svůj život vybíráním činů laskavosti a Lásky.
Váš svět, jak ho znáte, se rychle chýlí ke konci. Doporučujeme vám, abyste Lásku a laskavost používali ve všech situacích. Láska je klíčem k radosti; všechno ostatní je dočasné štěstí. Stejně jako si narkoman potřebuje píchnout dávku, je to jen krátkodobý požitek. Mnozí jste už unavení sobectvím a chamtivostí, které prostupují celou planetu. Každý kdo praktikuje vnitřní klid a laskavost vůči druhým, posouvá všechny bytosti o krok blíže k bytí Nebe na Zemi.
Najděte si každý den čas přemýšlet o vašich slovech, činech, myšlenkách a emocích. Buďte si vědomi svých akcí a reakcí. Prvním krokem k uzdravení je uvědomit si problém. Dalším krokem je najít řešení k tomuto problému. Máte v sobě vše pro vytvoření vyrovnaného a vycentrovaného života. Zvažujte tato slova, jak budete procházet vaším dnešním dnem.
2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

PRADÁVNÁ ZRANĚNÍ ŽENSKÉ PSYCHIKY A JAK SE LÉČÍ

6. února 2016 v 7:00 Krása ženy


Prakticky každá žena se kterou jsem kdy osobně nebo ve skupině pracovala, měla v sobě hluboká psychická zranění týkající se historické persekuce vyspělé ženské moudrosti nebo vědomí bohyně.
Podstoupit kroky k léčení těchto hlubokých traumat vyžaduje odvahu. Jejich léčení je vnitřně spojeno s uvolněním síly uvnitř ženy, která nese posvátné klíče ve své duši.
Přiznání si,že tyto rány existují je prvním krokem. Toto není o tom oživovat pradávnou bolest minulosti kvůli libování si v negativitě slabého stavu oběti. Je to vědomý krok, který následuje pod vedením Vyššího Já ženy, která je připravena žít ve své síle a sdílet se světem obrovské dary světla.
Vím z vlastní zkušenosti, že přirozenost těchto zranění může být paralyzující a emočně nesnesitelná. Předtím než mě Vesmír konfrontoval s mými hlubokými strachy odhalit a použít mé autentické spirituální síly, dlela jsem ve stavu extrémního psychologického, fyzického a emočního nepohodlí.
Chtěla jsem jen "být ve své síle",ale ani jsem nevěděla, jak to vypadá. Byla to jednoduše jen slova a enegie, která se ke mně opakovaně vracela. Neopustilo mě to, ať jsem se snažila sebevíc.
Síla. Síla. Síla. Síla.
Věděla jsem, že tato síla(moc) není ten typ který vychází z ega; nebylo to nic jako ovládání, zneužívání, touha po moci, která vyvstane z potřeby kontrolovat ze strachu.
Toto byla čistá, posvátná, osvobozující, léčivá, přeměňující, zářivá, osvícená síla(moc). Byla to hluboká řeka vesmírné božské energie. Byla vytvořená ze spirituálního materiálu, který se ani nedá nijak nazvat; byla záhadná, tajemná, éterická - ale s vědomým záměrem a schopností vytvořit hmotný, pozitivní, povznášející výsledky.
Kořeny této ženské vibrační reality leží ve velmi vzdálených místech ve vědomí těch, které mnohokrát kráčely po zemi používajíce své dary Světla. Vždy čekaly na správnou dobu ve které opět povstanou aby léčily tuto planetu.
Co se ale prvně musí stát je přiznat si, jak časy potemněly když byly veškeré projevy vibrací Bohyně odstraněny z dohledu. Co také musí být vzato na vědomí a hluboce procítěno je to, jak bolestivé to bylo pro všechny kdo měli zodpovědnost nést toto posvátné nářadí a klíče existence.
Aby se mohly moudré ženy vrátit na svá pravá místa,Vesmír je musí postavit čelem k jejich nejprudším traumatickým zážitkům zrady, násilí, ponížení, studu a krutosti. V mnoha případech ženy které nesly a použily božské ženské síly byly předmětem nejteroristějšího a nemyslitelného mučení a nakonec byly zavražděny.
Tyto zkušenosti jsou ty, které by každá chytrá žena chtěla pohřbít navždy. Ale ony žijí v její Duši. Odpočívají v jejích buňkách a jejím vědomí, které potřebuje nyní povstat aby jí přineslo opravdové přirozené léčení.
V krátkosti, aby každá žena léčitelka v sobě plně přijala svůj velmi potřebný účel, musí - MUSÍ - čelit démonům a nejtemnějším místům uvnitř svého srdce, těla a mysli. Musí vstoupit do místa, o kterém nikdo nechce slyšet. Musí vstoupit na stará území, kráčet po staré zemi, sedět ve starém vzduchu všech míst, které byly svědkem její ohromné, milosrdné, benevolentí síly stejně tak jako jejího následného vypuzení, zrady a zničení.
To je důvod proč Vesmír vezme všechny ty, které jsou připravené znovu vtělit svou ženskou sílu a zavede je do přímého kontaktu s tím, co je potřeba aby aktivovalo stará zranění, která tato planeta nese. Postaví zranění proti vesmírnému světlu posvátné ženskosti. Zranění proti stvořitelkám a vyživovatelkám veškerého Života.
Slzy musí být prolity. Vztek musí být procítěn a vykřičen. Chvění těla a svírání srdce z toho co se stane, když Ukáže Světu Kdo Opravdu Je - tento strach musí být prožit, vyzdvihnut ke Světlu, uviděn bezpodmínečně a s neomezujícím soucitem.
Dokud jste nedržely tyto strachy a emoční traumata ve své Duši, nemůžete si představit pronikavou hloubku které dosahují a jak propichují ženské vědomí. A jak ničivě mohou rozdrtit její Životní-sílu: její velkou vůli žít, její sílu, sebevědomí, vztah se svým vlastním ženským tělem, její kontakt s hlubokou intuitivní a posvátnou moudrostí, která uvnitř ní žije.
Konfrontací a zpracovávání těchto hluboce zasetých strachů vyžaduje velkou odvahu. Někdy je jednodušší se schovat. Někdy je to jako mučení, ponížení a znovu-prožití smrti abychom mohly být zavedeny k Posvátné Práci Ženského Ducha. Vypadá to jako že vše bude stejné jako dřív; že svět už není bezpečným místem k odhalení se, že silné odsuzování a projektované strachy druhých, které zapomněly Kdo jsou a Co sem přišly opravdu dělat - vytvoří opět naprostou destrukci.
Hluboko uvnitř ale víme, že toto není pravda. Ale potřebujeme, aby to řekl někdo jiný. Potřebujeme uslyšet Hlasy Pradávných Bohyní, které nás opět volají. Potřebujeme slyšet znovu-ujištění Ženských Chrámů, které nám připomínají bezpečí, ochranu, lásku, věrnost, ocenění, uctívání, respekt, poctu, laskavost a péči.
To je to co žije a dýchá pro vás dnes prostřednictvím tohot vzkazu. Jste v bezpečí. Nebudete znovu zažívat mučivé zostuzení a násilnou minulost. Nyní jste na cestě zpět do nejpradávnějších svatých chrámů planety, a vy si na ně vzpomínáte.
Jste ochráněny a vaše Duše je v bezpečí. Kdykoliv tyto hluboké pocity vyjdou na povrch, prosím dovolte slzám vstoupit. Prosím, nechte vztek vyjít na povrch a bez odsuzování se vyjádřit. Toto je vaše léčení. To jsou otevřené dveře k vašemu znovuzmocnění.
Toto je klíč k vaší reklamaci totální autenticity a spirituální přítomnosti.
Toto je sebeléčení vyhoštěné ženské Duše.
Uvědoměním si,že už není déle vyhoštěna.Už není déle vykázána.
Ona patří.
Ona je vítána.
Ona je doma.
A Vesmír s úlevou vydechuje - protože Ona je spasitelka, svatá opora, osvěžení, vyživovatelka a Světlo.
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Vše se urychluje, ale přesto půjde o postupný proces...

6. února 2016 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Kéž jsi veden ve všem, co děláš a co říkáš. Uč se být velmi trpělivý a čekat ve všem na pravý čas. Věz, že vše bude dokonale fungovat, když počkáš na Mne a nebudeš se neuváženě hnát vpřed. Mnohé čeká, aby se začalo rozvíjet v pravou chvíli. Vše se urychluje, ale přesto půjde o postupný proces, neboť v Mém plánu je dokonalá harmonie a rytmus. Nic není mimo řád, tak pracuj s řádem a nikoli proti němu. Jestliže zkusíš pracovat proti řádu, prostě se vyčerpáš a nikam se nedostaneš, stejně jako kdybys plaval proti proudu. Buď zůstaneš stát, i když budeš plavat ze všech sil, nebo budeš silou proudu smeten zpět. Vyvaruj se pracovat proti něčemu, co je nevyhnutelné, a místo toho se uč jít v souladu s tím v absolutním klidu a důvěře, že děláš správné věci v pravý čas.


Nehledej vně, hledej v sobě

5. února 2016 v 20:42 Doteky Nového Života


V týchto dňoch, tak veľa ľudí hľadá priateľskú dušu, svoju druhú polovicu, svoju úplnosť. Mnoho ľudí sa cíti neúplne bez niekoho špeciálneho vo svojom živote.
Ale nemôžeš byť polovica celku. Toto je lož. Nikdy si nebol polovica z celku. Ty si celý, toto je tvoja skutočná podstata.
Ak hľadáš partnera, alebo vzťah, pretože sa cítiš neúplne, ako polovica celku, si nešťastný vo svojej osamelosti, tak takéto hľadanie ti šťastie neprinesie.

Nájdi svoje šťastie vo svojom vnútri. Objav radosť zo svojej samoty. Čím viac totiž budeš utekať zo samoty, tým viac budeš sám, bez ohľadu na to, ako si zaplníš život. Utekáš sám od seba a to ti spôsobí najväčšiu bolesť.

Nájsť radosť v sebe je to, čo vždy hľadáš. A potom keď ju nájdeš, pozvi ďalšiu dušu, nech zažíva túto radosť s tebou.

Musíš nájsť svoju druhú polovicu vo svojom vnútri, a strach z tvojej osamelosti zmizne spolu so západom slnka ....
Jeff Foster
zdroj: Odin

TZOLKIN 5.2.2016 1 IMIX kin 1 galaktický portál

5. února 2016 v 9:02 Mayský Kalendář na každý den

Imix - Drak - energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
Kde je vaše myšlenka skutečně zrozená? Klíčí ve vaší mysli, mimo mysl, nebo snad v jiné dimenzi? To je jedna z největších záhad lidského Vědomí a velmi vhodná pro dnešní zamyšlení. Hun (1) je zárodek všech myšlenek, kmenových buněk všech nápadů, DNA inspirace. Ale když jsou tato semena zasazena do půdy IMIX, ne všechny rozkvetou do voňavých květů. Takže dávejte pozor, kde a co dnes zasejete: to je váš záměr, který určuje jaké nápady a myšlenky se projeví zítra!
DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY
Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnotou vodami podsvětí a vyživuje Zemi - prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná - záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, v tom tkví jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin, snadno ovlivňují kolektivní vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní - vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
***
Srdečně vás zdravíme a vítáme v den Imix 1! Je nám potěšením podělit se s vámi o znalosti, které vám pomáhají při vytváření životních snů. Toto je 1. den v sérii 260 dnů v kalendáři Tzolkinu. Pokud se rozhodnete být s námi každý den, vytváříte pro sebe příležitost podívat se na sebe z pohledu 260 unikátních aspektů.
Pojďme začít. S prvním kalendářním dnem vás vítáme v novém cyklu introspekce. Imix představuje mimo jiné vždy nový začátek. Tón 1 je symbolem Jednoty a Jednoty Všeho. Společně bychom vás chtěli pozvat, abyste se obrátili do vašeho vnitřního prostoru.
Třikrát se hluboce nadechněte a vydechněte, uvolněte obavy na celý den. Uvolněte tělo i mysl. Jakmile čtete naše slova, buďte bystří a pozorní. Pracujte s těmi, které vám dávají smysl, ostatní nechte na další den. Při čtení těchto dialogů existuje mnoho vrstev. Záleží, na jaké úrovni porozumění se právě nacházíte, některé myšlenky s vámi rezonují, zatímco jiné pro vás nejsou relevantní. Je vysoce pravděpodobné, že jakmile se vrátíte po 260 denním cyklu zpět, budete mít mnohem hlubší chápání. To je znamení vašeho růstu a porozumění, které přichází, jak se sloupávají jednotlivé vrstvy negativních myšlenkových vzorců, strachů a jsou nahrazovány Láskou a pozitivními myšlenkami.
Všichni jste většinou vstoupili do této inkarnace jako dítě s plnou pamětí. Hustota této planety byla zdrcující. Brzy jste se přizpůsobili a upadli do každodenní rutiny. Každý z vás má jedinečné zkušenosti a každý reaguje odlišně na nastavené zkušenosti. Ani jeden z vás se nedívá na věci ze stejného úhlu pohledu. To je v pořádku, protože každý přišel s rozdílným souborem záměrů.
Aby bylo možné plně prožívat tuto sféru, bylo nutné vymazat vzpomínky na svého pravého přirozeného Ducha. Před příchodem na Zemi jste si vybrali svůj základní scénář a vše co jste si přáli zažít. Existuje mnoho dalších Duchovních Přátel a Průvodců, kteří se dohodli spolupracovat s vámi.
Je to velmi podobné hře. Ve své duchovní podstatě jste autor divadelní hry. Můžete vytvářet kulisy, zápletky a rozvíjet obsazení postav. Většina z vás byla v pozemské rovině už mnohokrát před tím. V těchto časech hrál každý mnoho rolí. Možná se ptáte: " Jaký to má účel? "
Podělíme se s vámi o malý přehled stvoření tohoto světa. Můžete najít malou zjednodušenou verzi v knize Malá Duše a Slunce od Nealea Donalda Walsche. Nejsme schopni vám plně vysvětlit počátek Zdroje, protože neexistuje žádný způsob, jak popsat slovy krásu a složitost dokonalé Lásky, která existuje ve všech věcech.
Na začátku Universa, než všechno vzniklo, existovala Jednota Všeho. Byla to jen vrstva mraků s energií vířící sem a tam v nádherném zářícím Světle. Všechno byla Láska, která volně proudila mezi vším. Nebylo oddělení, nebylo dobré nebo špatné, žádná polarita či jakákoliv forma. Čas neexistoval - všechno prostě jen bylo. Neexistovalo vymezení prostoru, všechno volně proudilo v každém směru. Pak přišla touha zažít oddělenost. Zdroj Všeho byl ochoten vyzkoušet něco jiného. Neexistují slova, jak bychom mohli popsat Zdroj nebo prapůvodní oddělenost. Uděláme všechno, co je v našich silách, abychom to popsali alespoň krátce.
Aby bylo možné zažít oddělenost včetně temných věcí, které nevychází z Lásky, musel být svět vytvořen z hmoty. Malé jiskřičky Světla opustily Sféru Ducha a stvořily ze sebe fyzickou hmotu. Každá z těchto jiskřiček udržovala stále paměť, odkud přišla, protože věděla, že v určitém okamžiku se opět vrátí do moře Jednoty. Jednalo se o první oddělení od Celistvosti. Dovedete si představit tvůrčí šťávu, která proudila na této úrovni? Cokoliv bylo možné. Nebyly zde žádné náklady, žádné strachy, žádné soudy, všechno byla jen Láska a každá jiskřička měla schopnost stvořit, co si přála.
Původní originální dimenze byly vytvořeny skupinami, které chtěly mít podobné zkušenosti - myšlenka zkušenosti individuace v té době nebyla. Je to podobné jako oblak, který se pohybuje jako jeden celek, ale je vytvořen nekonečným množstvím malých drobných kapiček. Když se tato skupina pohybovala stále dál od Zdroje, z mysli Kolektivního Vědomí přišla myšlenka další zkušenosti. Z různě rozvinutých myšlenek se začala skupina dělit na různé zkušenosti. To existovalo v mnoha dimenzích. Jednotlivci mohli volně přecházet z jedné skupiny do druhé. Plná paměť Zdroje v tu dobu byla neporušená.
Mnoho Vesmírů bylo vytvořeno mnoha skupinami. Každý Vesmír má jedinečné aspekty a zákony, které řídí jeho fungování. V určitém okamžiku myšlenka Temnoty a Oddělenosti vstoupila do Bytí. Po mnoho časů a z mnoha dimenzionálních vrstev vznikal i váš Vesmír a Sluneční soustava. Bylo zde také několik dalších Solárních systémů, které vznikly současně. Jednou z unikátních vlastností tohoto Vesmíru je dočasné vymazání paměti Zdroje.
Bylo rozhodnuto, že ve vaší Sluneční soustavě si budou moci obyvatelé vyzkoušet být co nejdál od Zdroje, jak možné to je. Vše bylo vytvořeno se vší krásou a symbiotickými rysy mnoha jiných systémů, a ti kteří se inkarnují, musí, nají cestu zpět Domů na vlastní pěst. Jistě si dokážete představit, že dobrodužnější duše jsou k této situaci přitahovány.
Drtivá většina duší na Zemi byla mezi původními tvůrci v oblasti těchto zkušeností. Vytvořily design všech bytostí a ekologický systém, aby vše dohromady dobře fungovalo. Pak vstoupily do své vlastní role tvoření - být hercem ve hře spolu-vytváření. To se nikdy před tím nestalo, takže na jejich cestě bylo hodně překvapení.
Všechny věci, které nyní zažíváte na Zemi, byly zkoušeny znovu a znovu na jiných planetách, nebo v jiných světech. Nicméně byly tyto civilizace jedna po druhé zničeny, zničily se samy nebo prostě na těchto planetách přestaly existovat. Konstrukce svobodné vůle vykonala mnohá překvapení. Ani jeden z vás, než se inkarnoval, si neuvědomoval, jak těžké okolnosti mohou nastat, když vstoupíte do této sféry a do stavu amnézie. To jste před tím nikdy nezažili, aby se vraždy a mrzačení staly běžnou součástí života. Bylo známo jen to, že strach zachvátí vaši duši a bude vytvořeno mnoho mnoho zážitků nelásky. Ti, kteří zůstávají, mimo sféru Země v duchovní sféře mají obrovskou úctu a obdiv pro ty, kteří dokáží najít Světlo, zatímco jsou v lidské podobě.
Každý svět je experiment, který umožňuje duším zvolit si různé zkušenosti. Všechny fyzické reality existují v cyklech. Cyklus, který momentálně na Zemi existuje je výdech konce a nádech nového 26000 let dlouhého cyklu, to znamená čerstvý vzduch a nové zážitky. Ve všech cyklech, které kdy existovaly je Země nejdál od Ducha - v temné noci, abychom to popsali nejpřesněji. Nikdy před tím nedošlo v žádné dimenzi k tam silnému oddělení. Jste takřka opravdu v předvečer zničení, mnozí jsou stále plní zkázy a beznadějných dnů. Jsme tu, abychom vás povzbudili, abyste mohli zvednout bradu, vyhrnout si rukávy a použít všechny nástroje tvoření, neboť brzy dojdete k uvědomění, že uvnitř vás leží síla k přetvoření všech zkušeností na Zemi.
Jako fyzická rasa se probouzíte a vidíte Světlo. Mnozí přichází na to, že se to celé děje z generace na generaci. Nyní se stále ve větší míře začíná uvolňovat hustota tohoto světa uvnitř buněk vašeho těla a myšlenek, které mají tendenci otočit váš život. Mnozí si uvědomujete, že negativní myšlenky mají tendenci vytvářet disharmonii a neklid. Mnozí vidí energetická pole, která jsou v nerovnováze a také ví, jak je přestavět. Mnozí z vás pochopili, že Láska proudí volně kolem vás a všemi věcmi, stejně jako tomu bylo na počátku. Mnozí komunikují s dušemi, které nejsou z tohoto světa.
Vzhledem k amnézii a touze ovládat a manipulovat všechno a všechny vytvořilo lidstvo na Zemi docela nepořádek. Jakmile je ekologická rovnováha vyhrocena, soubor okolností vytváří rychle jedoucí vlak ničení. Tyto pravdy se konečně stávají evidentní pro ty, kteří mají přístup k médiím. Mnozí se zlobí, protože lži vůdců upozorňují na jejich záměry. Mnozí žijí ve strachu o své bezpečí a postrádají základní prostředky pro přežití. Úroveň strachu Kolektivního Vědomí se zvyšuje a musí být denně kontrolována, aby byla udržena jeho rovnováha.
Bez ohledu na to, co se stane, buďte ujištěni, že vše je v pořádku. Každý z vás je prostřednictvím svých unikátních zážitků knihovna informací. Váš dar je, že jste jedinečný Zdroj pro všechny. Když cokoliv zažijete, je tato informace okamžitě zaslána zpět ke Zdroji. Bez ohledu na to jak daleko se vzdálíte od Lásky, nesuďte nic, protože je to jen zážitek a zkušenost.
Vzhledem k povaze svobodné vůle můžete vyzkoušet zkušenost, jakou si jen vyberete. Nejtěžší pro mnohé je pochopení efektu amnézie a myšlenka, že jsou opravdu duchovní bytosti s lidskou zkušeností. Neexistuje špatné nebo správné. Každý byl stvořen s možností, vybírat si cokoliv chce zažít.
Nicméně vzhledem k amnézii našli mnozí sami sebe v situacích, které byly méně než žádoucí. Věřte, že to ale bylo umožněno díky klauzuli o svobodné vůli. Nikdy nejste sami. Všichni máte své Vyšší Já - část své Duchovní Podstaty, která zůstává daleko v duchovní sféře. Každý z vás se inkarnoval alespoň s jedním Duchovním Průvodcem, který nikdy neopouští vaši společnost. Kromě vašich osobních Duchovních Průvodců, existuje ještě celá řada Průvodců, které máte k dispozici, aby vedli a chránili kroky na vaší Cestě. My, Mayští Denní Strážci jsme takovými pomocníky. Každý Denní Strážce je skupina Duší, která drží specifické energie. Když procházíte celým cyklem, každá unikátní Energie je jedna ze směsi 260 způsobů, které vám umožní uvolnit jeden pramen negativních vlivů za druhým.
I když se rozhodnete nevěřit tomuto vysvětlení, doporučujeme vám pokračovat ve studiu denních Zpráv i jejich integraci do života. Když postupně procházíte celým rokem, nacházíte velkou podporu pro svou snahu vytvořit lepší existenci pro sebe i pro druhé. Dostáváte mnoho návrhů a způsobů, jak vymýtit staré chování a myšlenkové vzorce, které vám neslouží. Najednou vidíte způsob, jak zvýšit schopnost milovat sebe i druhé.
Uvnitř vás se nachází schopnost probudit a objevit svou skutečnou a pravou Duchovní Podstatu. Horečně pracujeme na pomoci všem v tomto procesu Probuzení. Váš svět, jak jistě víte, se blíží ke svému konci. Není náhoda, že Mayský Velký Cyklus byl ukončen. Navždy si zapamatujte, že v každém konci je začátek - každý konec s sebou nese začátek. Tím, že provádíte vědomé volby, znamená, že čistíte sami sebe od kódů přesvědčení limitů. V tomto novém začátku máte možnost vytvořit Ráj na Zemi. Doporučujeme vám, abyste se drželi myšlenek Světla a Lásky. Svět, ve kterém chcete žít, musíte nejprve vytvořit uvnitř sebe.
To, co v současné době zažíváte na Zemi, je jen zrcadlo vašich myšlenek. Když se shromažďujete ve skupinách, sdílejte své myšlenky a nápady, mohou je integrovat skupiny, které si přejí vytvořit utopii a přijmout je jako něco, co chtějí zažít. Poprvé v historii jsou na Zemi vědomé Bytosti, které přišly pomoci v tomto procesu. Vaše nebe je plné Bytostí z jiných planet, které vám chtějí pomoci s tímto procesem Vzestupu. Váš Vesmír je plný vzrušení z možnosti, že se Země může vrátit zpět do stavu čisté Lásky z nejtemnějších sfér fyzické existence. Není náhoda, že jste dnes na Zemi.
Je řada duší, které se chtěly inkarnovat na Zemi. Byly vybrány pro své zvláštní nadání, protože jsou jedni z původních tvůrců. Chtějí vyčistit předchozí zmatky nebo rádi jezdí na nejvyšší horské dráze.
Udělejte si čas jít do přírody a přemýšlejte o těchto myšlenkách, které jsou pro vás nové. Přijměte ty, které s vámi rezonují a dejte stranou ty, které je zatím těžké pochopit. Vítáme a zveme vás každý den naslouchat našim Poselstvím a vyčistit nežádoucí nánosy myšlení i fyzického Bytí.
Jak na sobě budete pilně pracovat, budete naplněni radostí a vitalitou víc, než si dokážete představit. Vy, kteří nejste plně naladěni na své Vyšší Já nebo své nefyzické Průvodce, máte možnost tak učinit. Z našeho pohledu se musíte stát mírem, který chcete cítit a musíte být Láskou, kterou chcete žít. Vyjděte dnes ven jako novorozeně a pozorujte vše s údivem a bez rozsudků. Mnozí z nás šli po cestě, po které nyní kráčíte vy. Jsme tu, abychom vám dali podporu, a jsme potěšeni, že se na tuto cestu můžeme vydat s vámi!
1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.
Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu.
Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí. V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Trecena IMIX kin 1 - 13

5. února 2016 v 9:01 Mayský Kalendář na každý den

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto Energií a umožnit, aby se projevila.
Tato Trecena začíná Imix Drak (krokodýl, aligátor, leknín) - Start, Začátek, Zahájení nových konceptů, Vnímavost, Důvěra, Matka Země, Výživa, Ochrana, Prvotní Oceán možností
Imix je silná neutrální Energie, jejíž potenciál je směrován podle vašeho záměru. Imix je iniciátor nových aktivit a nápadů. Bude vládnout příštích 13 dnů, a protože jeho svěží esence prosakuje do vašeho Vědomí, nebojte se požádat o novu práci. Ve skutečnosti se Mayové v tento den vyhýbají značnému množství činností, protože Imix je náročný den, nabitý hlubokými, vizionářskými aspekty, není rozdíl mezi popisem Kena Johnsona a Carla Gustava Junga, který popisuje koncept Imix jako kolektivní nevědomí. Ve skutečnosti je to čas plánování vaší další osobní či profesní cesty, začít manifestovat vize, sny a cíle a příprava na čas, kdy budeme muset udělat první krok
Drak (krokodýl) spojuje lidstvo na základní prvotní úrovni s přírodou a Matkou Zemí. Glyf sám představuje leknín, symbol hojnosti a růstu. Poskytuje sílu porozumět zprávám z přírody, aby bylo možné plánovat další věci. Imix představuje podstatu v každém slova smyslu. Je to energie neobvyklá a výstřední. Je velmi důležité udržovat v tento den rovnováhu, protože silná nerovnováha by mohla vést k šílenství. Je to čas pro rozvíjení tvořivosti, vyhýbat se letargii a nečinnosti. Dny Imix mohou generovat autentické vize, sny, nebo také noční můry a jsou také spojovány s vodou (prvotní oceán). Buďte dnes v blízkosti vody.
Využijte Energii Imix pro otevření srdce a životu ze srdce. Drak nabízí emocionální, fyzickou a duchovní sílu potřebnou pro vyvážení vibračních změn, které se v současné době vyskytují po celé planetě. V návaznosti na vaše srdce, nebo intuici je to jediná metoda schopná utkat nepředstavitelně složité vzory tvoření toho, co si přejeme pro sebe i pro druhé.
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ IMIX
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Pokud máte před očima schéma narozeninové mayské matrice, určete, zda jste spojeni s Vlnou Imix. Díky tomu dostanete mnoho informací. Dívejte se pozorně i na dny - kiny - ve vašem vztahovém kříži, ale nezapomeňte ani na ostatní dny. Doporučujeme dělat si krátké poznámky, které vám budou užitečné k pochopení příčin mnoha životních problémů a k následné analýze během 260 dnů, kdy se v kalendáři objeví DRAK. Osobní poznámky vám pomohou zjistit, které období plynulo tiše a které mělo bouřlivý průběh. Vaše osobní postřehy vám řeknou, jaký byl smysl podpory, kde jste vnímali vaše silné stránky, a kde jste se cítili bezmocní. Pokud při návratu Vlny DRAKA - tzn., po 260 dnech zaznamenáte podobné zkušenosti nebo problémy, měli byste se ponořit do denních Poselství hlouběji každý den a přenést jejich Moudrost do každodenního života. Mějte se sebou hodně trpělivosti, stejně tak, jako jí vesmírné síly mají s námi všemi. To, co je zejména důležité pro váš osobní Vzestup se bude tak dlouho vracet, dokud nerozpoznáte, co se vám to snaží říct.
Snažte se zachytit přímý vztah mezi Energií Dne a vašimi pocity každý den. Pomůže vám v tom VZOREC SVĚTLA a VZOREC STÍNU. (Je součástí osobní mayské matrice)
Je irelevantní, jestli odhalíte něco na cestě mentální, emocionální, duchovní nebo fyzické. Věřte, že neexistují žádné náhody. Osobní kód inkarnace a Energie dne spolu úzce souvisí. Problémy na cestě individuální rezonance volají jedině po změně postoje k životu a k lidem.
Přehled Vlny IMIX - 5.2. - 17.2.
IMIX 1 - galaktický portál
IK 2
AKBAL 3
KAN 4
CHICCHAN 5
CIMI 6
MANIK 7
LAMAT 8
MULUC 9
OC 10
CHUEN 11
EB 12
BEN 13
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Pravda Spirituální Ženskosti: Vše-Vidoucí,Vše - Cítící Síly Mystika

5. února 2016 v 8:00 Krása ženy
Jeden z hlavních důvodů proč byla spirituální ženskost po staletí očerňována a potlačována je proto,že představuje schopnost vidět pravdu a odkrýt autentickou sílu z každého místa kde byla skryta.

Věštec nebo mystik,vysoký kněží nebo kněžka,vědma nebo prorok,léčitel nebo alchymista - všechny tyto posvátné role mají jednu věc společnou: jsou stále vyladěni k odhalování pravdy pod přikrývkou ega.Jinými slovy jsou zavázáni k zpřístupnění studny božské síly v každé osobě nebo situaci a přinesení všeho co je výsledkem strachu do sféry lásky.

Důvod proč se někdo obrátí na vědmu nebo léčitele k ukázání směru, je z důvodu odhalení pravdy.Odhalení božské pravdy není vždy to,co chce hledajcí slyšet.Protože abychom se dostali k pravdě,musíme čelit hrám ega.Než dosáhneme opravdového místa síly a lásky v jakémkoli člověku nebo situaci,vždy se musíme podívat na to,co bylo přestrojeno jako pravda.
Je zarážející co vše ego udělá, aby uteklo od pravdy.Nad tím,co ego udělá aby odradilo člověka od důvěry v moc božského Já v sobě, zůstává rozum stát.Mnoho lidí prožije celé životy zaseknutí ve vyčerpávajících,sebe-sabotujích a dramaty-vyplněných vzorcích odmítání a potlačení,protože se velmi bojí konfrontace pravdy toho,kdo opravdu jsou.
Konfrontace pravdy o tom kdo opravdu jste znamená,že se déle nemůžete schovat před svou silou.To znamená,že musíte čelit všem místům,kde jste schovali své světlo a předstírali,že se cítíte živí.Uvidění pravdy znamená,že najednou musíte vystoupit a nechat vaše božské dary které jste dostali,vládnout.
Toto je důvod proč jsou lidé kteří nesou kódy Posvátné Ženskosti často obávanými a vnímáni jako hrozba.Je to proto, že se propálí skrze iluze svýma očima.Vidí skrze cokoliv co je přestrojeno za lásku, ale je založeno na strachu.Vidí jak manipulace ega opravdu pracují a cítí na míle daleko podvodné záměry.
Všechno může na povrchu vypadat úžasně,ale opravdový mystik vidí skryté tendence.Pravý hledající cítí ve svém těle,že něco není v souladu.Je to hluboká práce Posvátných Transformací na této planetě zamíchat a odvát pokrývku mnoha situací ,ve kterých je pravda popírána.
Ikdyž nechcete dělat tuto práci odbourávání ega u druhých lidí,budete se nalézat v situacích,kde je vaše energie potřebná.To způsobuje nepohodlí a turbulenci. Není to vždy plynulá plavba:lidé velmi často silně odmítají své stíny vynořené před jejich tváří.
Ale toto je práce opravdového Mystika. Nechodíte lidem povídat to,co chce slyšet jejich ego.Vaše práce je rozdmýchat je k probuzení,vrátit je do úžasného oceánu lásky a síly,která sídlí uvnitř každého z nich.Ukázat jim,že exituje vyšší volba než úzká,bojácná omezená cesta nižšího já.
Pokud uzavřete tajnou dohodu s touhami lidí aby zůstali v popírajících nebo sabotérských vzorcích,budete se ve svém spirituálním Já cítit velmi nepohodlně.Toto není to proč jste se inkarnovali, abyste dělali.Duch vám dá vždy vědět, pokud dovolujete druhým lidem potřebu těžkého egoistického ovládání a strachu z přeměny, aby vás odvedli od vašich jasných,nadpřirozených znalostí.
Zůstaňte u toho, co jste byli narozeni abyste dělali. Narodili jste se abyste přilnuli k Pravdě.Narodili jste se, abyste zůstali věrní i ve tváři ohromné výzvy k oživení autentické božské síly a lásky.Byly vám dány spirituální dary, které jsou navrženy tak,aby probouzely druhé na cestách na nichž je ovládají a omezují jejich strachy.Máte stále vytahovat pravdu, ikdyž to zprvu způsobí odpor a temnotu.
Děláte tuto práci proto, protože věříte tak nezlomně v Sílu Lásky. Jste oddání Posvátnému Ženství, které v sobě nese Vše-Vidoucí Oko-ne jen oči, které chtějí vidět skrze pohodlné, růžové, jednoduché, spirituálně-líné brýle.
Pokud vás někdo nebo nějaké místo přivolá, je to proto, že jsou připraveni uvidět vlastní odraz Božské Pravdy. Důvěřujte jejich schopnosti to přijmout a čelit tomu.Jste přivoláni k lidem a místům kteří na hluboké úrovni žádají vnitřní přeměnu. Nemusí to ukázat na úrovni své osobnosti nebo reakci ega,ale jejich Vyšší Já přivolalo vaši přítomnost z posvátných důvodů.

Vaše spirituální funkce je být tím,kdo povstane nad iluze. Vaše práce je být tím - někdy možná jediným - kdo opravdově cítí,že je pravda ukrývána.Musíte mít odvahu o tomto mluvit,ikdyž to věci znepohodlní.
Jen nebuďte tím kdo říká věci,protože je druzí chtějí slyšet.Možná se léčíte z celoživotního zavděčování se lidem a přizpůsobování se potřebám druhých, abyste nezůstali odmítnutí.Možná se budete muset přenést přes vlastní egoistickou potřebu být oblíbení,přijatí nebo dokonce populární.Nejste tu proto,abyste "běhali se stádem". Jste tu,abyste vystoupili z davu a vedli dav do ohňů probuzení.
Sfoukněte pokrývku,pokud potřebujete. Zamíchejte v hrnci.Zažehněte oheň pod pohřební hranicí mrtvého dřeva.
Nesete pradávné kódy Mystika,Věštce,Léčitele.
To není úloha pro slaboduché nebo chabé.To vyžaduje ohromnou sílu,odvahu,vizi a závazek být zářivým paprskem světla v temném moři ztracených duší.Mnozí kteří kráčí po této zemi jsou uvězněni svými strachy do žití životů, které neodráží jejich opravdovou sílu a nádheru.
Spirituální Ženskost Vidí,Cítí a Vnímá Pravdu.
Vždy a bez výjímek.
To je důvod, proč je třeba odvahy přivést Ji zpět.
To je důvod, proč taková výjimečná Duše jako vy byla vybrána k Práci Božského Ženství.
Protože se nebojíte být svědkem pádů z odmítnutí,strachů vystavených Spirituálnímu Světlu Transformace odpalovaných do dálky veškerou přetvářku.
Srdce nutně potřebuje Pravdu,protože ví,že pravda je klíč k Božské Lásce.
Jste tu, abyste Lásce odstranily všechny překážky a to znamená vystavit se a odhalit se vlivům strachu.
Po eony byla energie Posvátného Ženství očerňována a odmítána,protože vibruje jen k rezonanci absolutní pravdy.Vaše tělo a Duše jsou naimpregnovány touto rezonancí,proto budete stále vidět a cítit to,co je skryto pod povrchem.
Z pravdy vychází svoboda.
Z pravdy vychází autentická síla.
Z pravdy vychází inspirovaná vize.
Z pravdy vychází naprostý soulad s poslání Duše.
Jakou práci jste přišli udělat! Jakou odvahu to každý den vyžaduje! Jak musíte někdy stát osamocení a být dostatečně moudří být tím,kdo se odlišuje! Jak musíte být ochotni vidět tmavé stíny vzteku ega proti spalujícímu léku spirituální upřímnosti! A jak jste kvalifikovaní pro tuto tak moc potřebnou úlohu jako léčivá síla přirozené pravdy - vidící sílu!Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Zamilovanost anebo láska?

5. února 2016 v 7:00 Doteky Nového Života
Zamilovanost má za následek slepotu, hluchotu, nemohoucnost. Člověk onemocní, protože nevidí nic jiného, než partnera, neslyší sám sebe, ale jen druhého a bez druhého není schopen života. Jsi mojí součástí. Člověk v zamilovanosti jedná spíše hlavou, chce toho druhého vlastnit, bojí se o své štěstí. Takže člověk si myslí v zamilovanosti, že jedná srdcem, ale je to jen rozum. Člověk ve strachu o toho druhého zde žije utrpení.
Láska naopak jedná srdcem. Chceš se mnou být, můžeš. Nechceš, nemůžu tě držet. Vím, že dokážu žít i bez tebe. Že svůj život zvládnu sama a tudíž se o tebe nemusím bát, protože si věřím. Dokážu žít s tebou, ale i bez tebe. Obojí má pro mě stejnou příchuť. Nejsi mojí součástí, jdeš jen životem vedle mne. Tudíž jsem zdravý a schopný. Zde je volnost a mizí strach. Žije se zde život bez utrpení.
Každá žena hledá k sobě hodného muže, ale pokud není silná uvnitř sebe, nemůže jí být hodný muž přidělen. Ona by pod vlivem hodného muže ještě více slábla, místo aby sílila. Záměrem Vesmíru je, aby každá žena zesílila, aby mohla být rovna muži. Pak může dostat hodného muže, protože je již silná a umí s tímto hodným mužem zacházet. Bude si vážit jeho úcty a ne jím pohrdat, že je bačkora. Hodným mužem pohrdají slabé ženy, protože se potřebují ještě učit od silného muže. S hodným mužem je nuda, nic se neděje, protože on jí vše plní a ona nemusí o nic usilovat. Slabá žena se potřebuje ještě hýbat, aby zesílila. Silné ženě stačí zůstat ve svém středu, už se nepotřebuje hýbat, a proto ocení hodného muže, už se nepotřebuje učit a bude jí vyhovovat klid a úcta. Na počátku věků byly silné ženy, které si přestaly vážit hodných mužů, a nyní byly slabé ženy, které si vážily silných mužů. V současnosti mají být silné ženy a vážit si hodných mužů. Vracíme se zpět k počátku a měly bychom nyní dobře pochopit svoji roli.
Proč ta láska tak bolí? Protože vše, co prožíváme, musí mít protipól. Vše je draze vykoupeno. Když potkáme velkou lásku, čeká nás velká bolest, ať už se rozejdeme, nebo o přítele přijdeme jiným způsobem. V nových vztazích už neprožíváme velkou lásku, jsme stále ve svém středu a to znamená, že nemůže přijít ani velká iluze, ani velký smutek. My už jsme rádi, že jsme našli sami sebe a nemíníme se příliš dávat tomu druhému. Stále máme úctu sami k sobě a tím se nemůžeme vychýlit ze svého středu a časem prožívat velkou bolest. Co to znamená? Že jsme rádi, že máme partnera, ale zrovna tak se dokážeme smířit s tím, že by odešel.
Zkuste se vrátit do své minulosti. Napište si na papír všechny partnery, které jste potkali ve svém životě. Ke každému partnerovi napište vše, co se vám na něm líbilo a vše, co vám vadilo.
Vše v posuzování pochází od vás. Jací jsme uvnitř, takového dostáváme partnera. Pokud chceme hodně vlastnit, dostaneme partnera, který nás vlastní. Pokud máme v sobě žárlivost, dostáváme partnera, který na nás žárlí. Pokud chceme být čistí, dostaneme partnera, který je nečistý. Pokud chceme být věrní, dostaneme partnera, který nám bude nevěrný. Pokud jen umíme dávat, dostaneme partnera, který bude jen přijímat. My se totiž musíme poprat se svými zápory, nic nám nesmí být proti srsti. Žádný zápor totiž ve skutečnosti neexistuje, ty zápory jsou jen v nás.
* * * *
Rozdíl mezi vztahy, které jsme žili a duchovními, které budeme žít?
Duchovní vztahy už nevznikají z velké zamilovanosti, ale ze sounáležitosti. Tyto vztahy vznikají nevinným přátelstvím, porozuměním a postupně sílí. Jsou opakem vztahů ze zamilovanosti, které slábly. Oba partneři vzájemně pracují na harmonii vztahu a postupně se stále více rozsvěcují a čím více se rozsvěcují, tím více svítí jeden druhému a zároveň celé společnosti svojí harmonií a klidem. To, co z nich vychází, není zamilovanost, že jeden vidí jen toho druhého, ale je to láska, která je neomezená, jak pro toho druhého, tak i pro ostatní. Je jí stále dost a stále více se jí z tohoto vztahu rodí i pro ostatní. V duchovním vztahu totiž lidé nežijí jen pro toho druhého, ale žijí pro celou společnost, není zde omezování vztahu k druhým, nesvoboda, majetnictví. V zamilovanosti žili lidé uzavřený okruh jen těchto dvou a láska byla jen pro ně, a ne pro ostatní. Vzájemně se omezovali, aby náhodou jeden nedal druhým více, než partnerovi. Žárlilo se na lásku k druhým, docházelo k omezování lásky k druhým, a proto její pramen ve vztahu časem vyschnu.
* * * *
Tři stádia vývoje v partnerství:
- V duchovním vztahu žena dává muži přízeň a muž ji za to oceňuje slovy. Dříve nejdříve muž oblboval ženu a pak mu teprve žena dávala přízeň.
- Když žena stojí na vlastních nohách, tak může jít společně s mužem. Když žena nestojí na svých nohách, tak se přilepí na muže a jde jen on.
- Kamarádka mi řekla: "V minulých vztazích jsem hledala oporu a nyní mám ve svém příteli podporu."
Ve vesmíru fungují tři stádia vývoje duše. Nejdříve má duše představy a chce, aby se jí naplňovaly, a když se jí nenaplňují, zlobí se. Nemá se ráda a chce se mít ráda prostřednictvím druhých. Žije ještě v iluzích a nesnaží se měnit něco na sobě, ale chce měnit vše na druhých. Stále se někam žene, prahne po prožitcích, darech, projevech lásky od druhých. Má strach být sama, neumí to. Chce být stále ve společnosti někoho i za cenu, že se zaprodá. Žije ve falši a lži, protože je slabá a neumí se prosazovat, a zároveň se bojí ztráty těch druhých. Podléhá naprosto partnerovi, jeho náladám, jeho požadavkům, podřizuje se. Nechce měnit myšlení, nechce jít do hloubky citů, zůstává ve všem na povrchu. Člověk je ještě povrchní.
Bude to člověk, který může být zábavný, ale přesto bude prázdný. V tomto vztahu se člověk dusí.
* * * *
Ve druhém stádiu se duše poznává. Začíná si uvědomovat, jak fungují vesmírné zákony a ve vztahu vše jí vyhovuje a co jí vadí. Učí se mít ráda a tím i přijímat občas svoji samotu. Už jí nevadí. Ví, co nechce, aby jí činil ten druhý, a ví, co nechce činit druhému. Zná zákony příčiny a následku. Začíná být upřímná, už si nechce s druhými hrát. Tím, že se má ráda, je silnější a už se tolik nebojí o lásku druhých, vždyť už jí začíná objevovat v sobě. Už dokáže odejít ze vztahu, který jí nevyhovuje a přes hledání v druhých se učí hledat cestu k sobě. Nebojí se již vstoupit do svého nitra a do svých pocitů, nebojí se nahlížet na věci novým způsobem a uvědomovat si bolest ze ztráty, když mění myšlení.
Bude to člověk, který už nebude tak zábavný, ale budete se s ním cítit lépe, než s člověkem povrchním. V tomto vztahu se člověku ještě občas špatně dýchá.
* * * *
Ve třetím stádiu se člověk má rád, a proto se již nestará o ostatní. Pobývá rád o samotě, nevadí mu, spíše se z ní těší. Umí si naplnit život sám, je tvořivý, má plno nápadů a i když je sám, má mnoho přátel. Lidé z něho cítí sílu, a proto se k němu rádi vrací, neboť se u něho cítí v bezpečí. Tento člověk již nezasahuje do životů druhých, nechá je dýchat a i jemu se dobře dýchá. Nenechá se ničím omezovat a ani nechce nikoho omezovat.
Naučil se mít rád, a proto našel svoji druhou polovinu duše. Vytvořil v sobě klid a harmonii, a proto si stačí sám.
A právě v tomto třetím stádiu vývoje duše k vám může přijít partner, který se má již rád a také si stačí. Už nepotřebuje s nikým žít. V této době Vesmír spojí tyto dva jedince, a oni spolu mohou vytvořit vztah, po kterém všichni toužíme. Vztah plný lásky, pomoci, harmonie, porozumění, něhy, dotyků. Takovýto vztah lze vytvořit teprve v době, když najdeme svoji druhou polovinu v sobě. Už jsme celiství, a proto můžeme přijmout do svého života opět zase jen celistvou duši. Už se nenecháme spoutávat, vydírat, a zrovna tak ten druhý. Proto můžeme spolu vytvořit dvojnásobnou harmonii, kterou máme v sobě. V této době si žijeme pro sebe, ale nebráníme se trávit čas i s ostatními, pokud si to přejeme. Už dokážeme říci ne, nechci, nevyhovuje mi, vadí mi to atd.
Dokud hledáme někoho pro život, nenacházíme ho. Nebo ho najdeme a zase zjistíme, že to není ono. Teprve, když nikoho nehledáme, Vesmír nám dá člověka, se kterým je to ono. Takže nejdříve musíme hledat sebe a teprve, když se najdeme, Vesmír nám dá druhého, který se také našel. Takže nemusíme hledat partnera, je pro nás již připraven, když se umíme mít rádi.
A tak ve třetím stádiu vývoje partnerství můžeme prohlásit: "V bývalých vztazích jsem hledala oporu v těch druhých, teď je mi můj partnerem podporou." Žena už není slabá, už se nemusí o nikoho opírat, a proto dostává podporu ve svém růstu z Vesmíru prostřednictvím duchovního partnera, který ji chápe a podporuje ve všem, co dělá.
* * * *
Přijde nám do života někdo, kdo naplňuje naše sny a představy, ale protože už víme, jak křehké dokážou být partnerské vztahy, a máme v sobě poznání z předešlých vztahů, dokážeme být bdělí a obezřetní i v tomto vztahu. Mnohdy vám duchovní partner do života přijde, ale vy to ani nepostřehnete, protože jste zaujatí svými představami. Už víme, jak snadno se dá rozbít vztah, a proto jsme i v tomto vztahu opatrní. Jsme stále u sebe, máme neustále okolo sebe svůj prostor, který si nenecháme vzít, neomezujeme a také se nenecháme omezovat.
Co se děje v duchovním vztahu?
Duchovní partner vám vstoupí do života s vědomím srdce: "Tady jsem, dávám se ti celý a nic za to neočekávám a také nic od tebe nežádám."
* * * *
V duchovním vztahu se muž a žena mají rádi očima. Vpíjí se jeden druhému do očí a zapomínají na celý svět. Skrze oči čtou v nitru toho druhého. Oni se totiž vnímají srdcem, kterým jsou spolu propojeni neustále. I když ten druhý není na blízku, je stále jakoby vedle. Toto jsme ve vztazích dříve necítili. Nemohli jsme, když jsme vše brali rozumem. Buď tu je a já ho vidím a můžu si na něj sáhnout, nebo tu není a já se o něj bojím.
Duchovní partner je nám přidělen
Nalezením sebe dojdeš ke své duši a pak půjdete ke slunci. Budete pod ochranou a vaše láska bude požehnaná. Obohacuj sebe tak, abys měla co dávat.
A tak duchovní vztah neboli partner v našem dvojpaprsku může přijít teprve tehdy, když už se máme rádi, umíme říkat věci přímo a vážíme si sami sebe. V této době jsme již celiství, už nehledáme vztah. Už si stačíme, vždyť jsme u sebe.
Víme, co chceme a dopřáváme si to. A právě v této době k nám přijde duchovní partner, který je nám přidělen a je to přesně to, co jsme hledali celý život. Naše druhá polovina, naše představy, naše touhy, naše snění. Vše v jednom. Už jsme se našli a tím jsme mohli najít i tu druhou naši polovinu z Vesmíru, která všechny životy hledala nás a my jí.
* * * *
Než dojde k tomuto setkání s duchovním partnerem, musíme mít zpracovaný vztah s osudovým partnerem. Musíme si uvědomit chyby, které jsme stále ve všech životech dělali s tímto osudovým partnerem. Musíme si odpustit, a tím i poděkovat osudovému partnerovi, že nás mohl všechny životy učit stále stejné učení. Byly jsme natvrdlí a nechápali, ale nyní přichází ten krásný okamžik, že chápeme. Uvědomíme si, že osudového partnera budeme mít vždy v srdci, ale žít s ním nemůžeme. Splnil svůj úkol, naučil nás a může učit zase někde jinde. A teprve, když dojde v nás k tomuto smíření a my uděláme toto rozhodnutí, může přijít duchovní partner.
* * * *
I tento duchovní partner nás učí. Musíme spolu projít i krize z minulých životů. Vzájemně si léčíme rány, které jsme si způsobili.
Věděla jsem, že když zvládnu osudového partnera, že přijde vztah za odměnu. Věděla jsem, že přijde muž a řekne: "Tady jsem a dávám se ti celý, nic si neponechávám." A k tomu také došlo v době, kdy jsem byla spokojená a opravdu už nehledala žádný vztah, neboť jsem došla k pochopení ve vztazích a věděla, že už tam nemůžu pro sebe nic najít.
Zamyšlení nad sexem?
Aby člověk byl vším, musí projít vším. Když projde vším, stane se vším a cítí jen vnitřní naplnění vším a netouží již po ničem. Nemá ho co naplnit, když to vše již načerpal a teď si to nese v sobě.
* * * *
A tak je to i se sexem. Aby člověk přestal toužit po sexu a aby se od něho osvobodil, musí si ho nejprve dopřát. Pokud jde duchovní cestou a myslí si, že sex může opominout, a že už ho má zpracovaný, když si ho zakazuje nebo ho odmítá, bude muset touto zkouškou a zkušeností ještě projít.
* * * *
Člověk aby se dostal do vyšších vibrací, kde už ho sex nenaplňuje, ale naplňuje ho láska v mysli k druhému a ke všem, musí projít všemi zkušenostmi v této oblasti. Musí si uvědomit, že se nemůže milovat za peníze, že se nemůže milovat, když toho druhého nemá rád, že se nemůže milovat z prospěchu, že se nemůže milovat skrze poslušnost, že se nemůže milovat, když ho ten druhý uráží. Těmito a dalšími zkušenostmi musí projít.
Když přijde osudový partner, se kterým v milování splyneme, ale zároveň dostaneme lekci, skrze kterou si začínáme uvědomovat, že vše má své pro a proti, začínáme si uvědomovat své závislosti, stinné stránky a pracovat s nimi. Začínáme se zamýšlet, zda tohle mi stojí za to, co se děje okolo toho a tím se pomalu duše vrací k sobě. Už nechce utrpení z emocí, chce mít klid.
Zde se duše stává celistvou a teprve nyní může přijít duchovní partner, který se umí mazlit tak, jak nikdo před tím, se kterým netoužím po milování, ale po dotycích, při kterých se sexuální energie nabaží a nezůstává v těle jako při sexuálních orgiích. Mazlením se natolik uvolníme, že cítíme na konci slast a pohodu, a ne neklid z nenaplnění po sexu. A tak si toto užíváme, a stále více si začínáme uvědomovat své já a lásku k sobě, a čím více lásky k sobě začneme pociťovat, tím více si začínáme uvědomovat, že je to moc fajn, že ten druhý tu je, ale já už nepotřebuji tolik dotyků. Mám všechny dotyky v sobě a dokáži se dotknout svými pocity všeho a se vším splynout, a to mi dává takovou radost a lásku, že už ji nepotřebuji hledat jinde. Mám ji v sobě, a tak se časem láska duchovních partnerů promítá jen v jejich mysli.
Uvědomují si hloubku svého vztahu a stačí jim objetí, přitulení. Už tam není podmínkou sex, ten může být i nemusí, a ani jeden to od druhého neočekává, a ani jeden se necítí proviněný, že s tím druhým nespí. Tato svoboda dává prostor pro tvoření, a proto si duchovní partneři spíše tvoří svůj vztah hezkými věcmi a společnými zájmy, ze kterých roste jejich společná radost. Sex z nás vždy tahá jen emoce, ze kterých roste utrpení. A proto v duchovních vztazích již sex není, je tam jen láska k sobě a k druhým. Proto se jeden o druhého nebojí. Ví, že bez něj přežije. Nebojí se totiž už o zážitek sexu, o to, že se ten druhý o mě postará, že je mi oporou atd. Všechny závislosti jsou pryč, všechno naplnění mám v sobě, a tak se nemám čeho bát. Umím se o sebe postarat, umím být sám sobě oporou a všechno si nesu v sobě. V této době již souzním s celým Vesmírem a cítím jeho přítomnost ve všem.
Zdenka Blechová
Zdroj: http://eldhwen.wordpress.com/2013/06/11/zamilovanost-nebo-laska/

Vždy si pamatuj, že na tebe nikdy nenaložím více, než jsi schopen unést....

5. února 2016 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Je-li na tebe vložena zodpovědnost, nes ji na svých bedrech radostně a neklesej pod ní. Hleď, abys ji uskutečnil do písmene, a nikdy ji neopomeň sledovat až do konce, bez ohledu na to, jak zdánlivě obtížné se ti to v tu chvíli může jevit. Vždy si pamatuj, že na tebe nikdy nenaložím více, než jsi schopen unést, aniž bych ti přispěl pomocí a silou, abys to dokázal. Poneseš-li svoji zodpovědnost, porosteš do velikosti a síly a staneš se natolik spolehlivým, že na tebe budu moci vkládat ještě větší odpovědnost. Potřebuji stále více a více spolehlivých duší, schopných unést náklad. Potřebuji, abys byl ochoten a schopen tak činit bez jakýchkoli obav, zda to dokážeš. Nikdy za žádných okolností se nesmíš cítit poraženým. Můžeš udělat cokoli, když se pro to rozhodneš a odmítneš třeba jen uvažovat o neúspěchu. Prostě věz, že budeš úspěšný, a ono to tak bude.

O ZÁKONECH

4. února 2016 v 23:55 Vlastnosti i ctnosti
Potom řekl právník, Ale co naše zákony, pane?

A on odpověděl:
Nacházíte potěšení v sestavování zákonů,a přesto nacházíte ještě větší potěšení v jejich porušování.

Jako malé děti hrající si na břehu oceánu, kde vytrvale staví hrady z písku, a pak je se smíchem zboří.
Ale zatímco vy stavíte své hrady, oceán přináší stále více písku na pobřeží,a když je zboříte, oceán se směje s vámi.

Věřte mi, že oceán se vždy směje s nevinnými.

Ale co ti, pro něž není život oceánem, a člověkem stvořené zákony nejsou hrady z písku,pro které je život skálou a zákon dlátem, kterým ho otesávají podle své vlastní představy?
A co mrzák, jenž nenávidí tanečníky?
Co vůl, který miluje svůj chomout a losy a jeleny v lesích považuje za podivné a bezprizorní tvory?
Co starý had, který nemůže svléknout svou kůži, a tak o druhých prohlašuje, že jsou nazí a necudní?
A co ti, jež přicházejí příliš brzy na svatební hostinu, a když se přejedí a unaví, jdou si po svých a říkají, že všechny oslavy jsou hrozbou a že ti, kteří oslavují, porušují zákony?

Co mám říct o těch, kteří se domnívají, že také stojí ve sluneční záři,ale jsou přitom k slunci obráceni zády?
Vidí jen své stíny a jejich stíny jsou jejich zákony.

A čím jiným je pro ně slunce než jen věcí vytvářející jejich stíny?
A čím jiným je přijímání zákonů než sehnutím se a sledováním stop jejich stínů na zemi?
Ale co vy, kteří hledíte přímo do slunce, jaké obrazy načrtnuté na zemi vás mohou zaujmout?
Vy, kteří putujete s větrem, jaká korouhvička může určovat váš směr?
Jaký zákon, stvořený lidmi, vás může spoutat, když se zbavíte svého jařma, pokud se nikdy nepřiblížíte k bráně žaláře?
Jakých zákonů se můžete bát, jestliže tančíte, pokud nikdy nezakopnete o železné řetězy?
A kdo je ten, jenž vás bude soudit, když ze sebe strhnete svůj oděv, pokud nebude nikomu bránit na jeho cestě?

Lidé z Orfalesu, můžete buben obalit látkou a lyře povolit struny, ale kdo může přikázat skřivanovi, aby nezpíval?
/Kahlil Gibran, Prorok/

TZOLKIN 4.2.2016 13 AHAU kin 260 galaktický portál

4. února 2016 v 16:10 Mayský Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovo Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
Buďte trpěliví, nesuďte a neznevažujte ty, kteří nedokáží držet krok s vámi nebo s vaším pokrokem, ale zároveň stoupají výše a stále rychleji čelí a vítězí nad svými nejextrémnějšími výzvami. Zachyťte pulsující Energie Ahau - nagual Slunce a Oxlahun (13) spirály do pevně navinuté cívky z posvátných psychických energií, které načítají kvantový skok k dokončení všech procesů, cest a zkušeností, po kterých jste se v poslední době pohybovali. Přemýšlejte srdcem, myslí i tělem o tom, co jste se v poslední době naučili tak, že to můžete aplikovat na vyšší úrovni v dalším cyklu.
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie Bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
***
Zdravíme vás Drazí! Vítejte v posledním dnu tohoto cyklu Tzolkinu. Zítra začíná nový. Tento cyklus dnů existuje věky, ještě před tím, než vznikla Země. Buďte si jistí, že bude pokračovat tak dlouho, dokud bude existovat Čas. Tzolkin byl navržen jako komunikační nástroj, který umožňuje těm, kteří žijí a sledují ho, setkávat se v bližším společenství. Tento kalendář a význam denních Energií má mnoho složitostí, ale jeho důsledky jsou jednoduché.
Lidé, kteří se na denní Energie naladili každý den, zejména ve skupinách, jako např. celá komunita či kmen, byli schopni integrovat Energie mnohem celistvěji. Děti, které se inkarnovaly v určitých dnech, byly podporovány ve své životní roli. Dokážete si představit být součástí společenství, kde všichni pracují na uvolnění minulosti, strachů a vytváří realitu společně?
Jakmile společnost spolupracuje a podporuje všechny své členy, existuje jen velmi málo bolesti z minulosti, s kterou je třeba pracovat. Jakmile žijete každý den vědomě, jste laskaví a zdvořilí k ostatním, existuje jen malá pravděpodobnost bolesti. Pokud společnost souhlasí s tím, že některé chování je nepřijatelné, je méně pravděpodobné, že si někdo takové chování vybere, zejména pokud ví, že by ho to mohlo stát vyhnanství.
Moderní společnost je daleko oddělena od smyslu pro rodinu a komunitu. Je to pocit oddělenosti, který způsobuje ve světě tolik trápení a sporů. Než může být dosažena na Zemi Jednota myšlení, musí přijít sjednocení kultur. Vzdát se potřeby mít pravdu a myšlenky, že je někdo lepší, než druhý, je také důležité.
Je stále mnoho těch, kteří se nevzdávají postoje, že jsou lepší, než ostatní nebo touhy ovládat. Nedělejte si starosti o jejich duše, neboť vše bude v pořádku. Budou mít své zkušenosti a každý z vás bude mít zážitky, které si vybral. Až přijde správná doba, všichni se opět setkají, je to jako jeden velký nádech a pak výdech zpět do podstaty Ducha, odkud jste všichni přišli. Do té doby pracujte na překonávání pocitu oddělenosti, protože to je to, co způsobuje nejvíce škody. Uvolněte rozsudky a přijímejte ostatní takové, jací jsou. Buďte milující a laskaví co nejvíce a jednoduše prostě jen BUĎTE.
Těšíme na spolupráci v dalším novém cyklu. Připojte se k nám každý den a jděte trochu hlouběji do všech pocitů, které vám přináší neshody a změňte je na pocity Lásky a laskavosti. Zůstaňte vždy v rovnováze bez ohledu co se kolem vás děje. Strach snižuje vaše frekvence a Láska je zvyšuje. Vybírejte si, co chcete, s tím, že každá volba vás buď přibližuje k Lásce nebo odklání, takže co si vyberete?
Oslavte tento poslední den Tzolkinu, uvidíme se zítra v novém dnu nového cyklu!
Takže to by bylo! Další cyklus je dokončen a připraven spojit se s novým začátkem dalšího. Jsme nadmíru spokojeni, že s vámi můžeme spolupracovat na více vědomé úrovni. Čím více budete aplikovat tato Poselství v každodenním životě, tím hlouběji v každém cyklu půjdete.
Je to naše naděje, že si všimnete a oceníte změny, které cítíte na všech úrovních Bytí, jakmile uvolníte kódy přesvědčení a strachy, které vás drží od prožívání vaší skutečné povahy, zatímco jste ve fyzickém těle. Zítra začínáme znovu cyklus od 1. dne. Užívejte si radost.
S Láskou vaši Denní Strážci!
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 31.1. - 7.2.2016

4. února 2016 v 7:00 Mistr Hilarion

Milovaní,
na vás, milovaní, stojí síla a stabilita vašeho světa. Jste dobrodruzi, kteří vykročili do neznáma a odvážně si užívají každou chvilku. Když to děláte, zakládáte podobu reality nové Země. Jak vás vstupuje víc do této role, světlo ve vás a ve světě roste geometrickou řadou. Řekli jsme to mnohokrát již dříve, ale je vhodné to často opakovat, protože se na to snadno zapomene, když vás záležitosti okolního světa zachytí ve svých dramatech, kterých je mnoho. Často si opakujte, že JSTE Světlem a že to je vaše pravá identita.

Svět, v němž žijete, je velmi bohatý a je dostatek zdrojů pro všechny, ale jsou tací, kteří mají pocit, že to vše musí ovládat jenom oni. To se rychle změní, když se vám dostane dalšího proudu kosmických energií. Energie lásky sílí a srdce, která byla uzavřena, se začnou otevírat a ti lidé se také začnou měnit, jak si budou uvědomovat, že existuje lepší způsob života a bytí. Bude víc spolupráce a ochoty naslouchat protestujícím hlasům, které sílí a rostou a požadují spravedlnost a opravdovou rovnost pro všechny, kdo v tomto světe žijí a pohybují se. Bude to svět, který naplní potřeby všech. To si, samozřejmě, žádá určitý čas, ale konečný výsledek a následky budou šťastné.
I nadále věřte v kouzla a vizte je! Mnozí z vás zachycujete zázraky světa kolem na obrázcích a sdílíte je mezi sebou a I s mnohými, kteří o tom nikdy nepřemýšleli anebo nebyli otevřeni zkoumání nových myšlenek a konceptů, jako je např. přítomnost jiných forem života, existujících ve stejném prostoru jako vy. Ty obrázky jim otevírají vědomí takovým způsobem, jaký předtím nebyl možný. Jak mezi sebou sdílíte tyto zázračné dary, začíná docházet k mnoha nádherným změnám v každém, kdo se na ně podívá. To v nich oživuje starou vzpomínku na zkušenost, jak se radovat a divit se, jak to pociťovali a zažívali kdysi, když byli ještě děti a oni se k těm vlastnostem hojně vrátí.
Dosavadní struktury systémů světa se stále mění a to se stane v běžném životě každého na planetě více znatelné. Světoví lídři se zaměří na to, aby uspokojili potřeby všech občanů a ne pouze hrstky, protože lidé na celém světě na tom budou trvat a jejich počet bude neustále růst. Zastaralé způsoby obchodování a práce se změní k lepšímu ve smyslu čestnějšího přerozdělování a využívání zdrojů. Lidé se budou ptát, zde je nutné i nadále tyto zdroje využívat a budou se dožadovat nových technologií a alternativ, které by méně zasahovaly do životní síly planety a jejich obyvatel.
Takže vidíte, že vaše odhodlané soustředění se na zvyšování a šíření světla ve vás má nepochybný účinek na všechny, protože to otevírá cestu novým myšlenkám a inovacím, aby se manifestovaly*.To ještě před několika málo lety nebylo možné. To, co nebylo možné, se teď stává možným! Podívejte se na nárůst nových technologií a vynálezů, které mají za cíl zlepšení života pro každého.

Já JSEM Hilarion
* připomínáme akci "Lidská světelná vlna lásky", jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.
©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Mé sýpky jsou přeplněné. Budeš-li správně řadit své hodnoty, nebude ti scházet vůbec nic.

4. února 2016 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Žít duchovním životem neznamená být připraven o všechny světské statky, které potřebuješ a které ti usnadňují život. To prostě znamená, že máš užitek z každé jednotlivé věci, kterou potřebuješ užívat ku prospěchu celku a pro Mou čest a slávu. Jestliže něco ukončíš, ať je to cokoli, vrací se to ke Mně s láskou a vděčností, protože poznáváš, že vše, co máš, je Mé. Poznáš,že čím více odevzdáš, tím větší prostor se uvolní pro to, co přichází. Přijmi vše, co potřebuješ, ale nikdy se nepokoušej to vlastnit. Čím více si něco přivlastňuješ, tím větší je pravděpodobnost, že to ztratíš. Mé sýpky jsou přeplněné. Budeš-li správně řadit své hodnoty, nebude ti scházet vůbec nic. Ale pamatuj si, že Mě máš vždy ve všem klást na první místo, vzdávat za vše díky a vracet Mi to, co jsi ukončil.

Horoskop na období 1. 2. - 7. 2. 2016

3. února 2016 v 12:33 Doteky Nového Života

Dobrodružná jízda Strasbourg 2009 221

Stále trvá uspěchaný a velmi rychlý aspekt mezi Sluncem a Marsem, proto i já píši tak pozdě. Je to hektický čas, kdy se objevuje jedna událost za druhou. Jste postaveni před situaci a musíte ji řešit, nejde ji odložit. Spustilo se kolo událostí a zrychlil se tok energie, a tím i pocitově jinak vnímáme čas.
Přistupujte ke všemu, že je to dobrodružná cesta a teď momentálně jedeme z kopečka. Někdy máme pocit, že to neuřídíme, ale na poslední chvíli každou zatáčku a hrbol zvládneme. Občas děsem křičíme, občas zavíráme oči a křičíme "Pane Bože!" nebo "Mami!". Až sjedeme celý kopeček, budeme sice vyčerpaní, ale šťastní. Tak trochu to vůbec nemáte ve svých rukách a tak tedy víra, že to dobře dopadne, je na místě.
Teď si určitě říkáte a kdy ten kopeček má konec? Tento aspekt působí do 18. 2. a ve spojení s opozicí s Černou lunou a Uranem, která stále působí z minulých týdnů, je to doba, kdy se vše má dostat na správné místo. V takovýchto turbulencích neustálých změn musíte pustit a nechat se vést.
Nebojte se, Jupiter vytváří harmonický aspekt na Merkura, Pluta a v druhé polovině týdne si přidá i Venuše. Je to pozitivní vývoj a vše, co se děje, má podstatně hlubší vliv, než si v této době dokážete představit. Jsme vedeni k praktičnosti, pracovitosti a k nalézání nové struktury (Merkur, Pluto v Kozorohu) a jsme podporováni optimismem, nadějí a důvěrou. Příznivé podmínky pro nové smlouvy a obchodní jednání. Vše se týká zejména hmoty. Své vize, nápady jste schopni zhmotnit, realizovat. Když k tomu přiložíte ruku k dílu, svoji aktivitu, tak jemnohmotný svět je nám velkou podporou. Štěstěna stojí při nás.
Příznivý aspekt od Marsu ve Štíru na trojkonjunkci v Kozorohu dává dostatek energie, odhodlání, odvahy, jít a realizovat. Tím, že Venuše se dostává do konjunkce s Plutem a Merkurem, je to vaše mysl, která plánuje, finančně propočítává, aby se dalo zhmotnit. Venuše vnáší lásku, aby bylo konáno ze srdce. Pak vás to vždy obohatí. Dělejte pouze to, co cítíte srdcem, i když to bude vypadat nereálně. Pokud je to v souladu s vyšší vůlí, Nebe se spojí, aby vám poskytlo vše, co k tomu potřebujete. Mars s Venuší dává tvořivost, hravost, jiskření, které je potřebné ke tvoření. Proto se tento týden oživí energie hravosti a radosti. Život je dobrodružství! Odlehčí se velmi intenzivní těžká energie, kterou člověk mohl cítit a mít tak pocit, že život je dřina. Slunce ve Vodnáři dává schopnost vidět z nadhledu a uvědomit si celistvost událostí.
Uran a Černá luna je v dynamických aspektech na trojkonjunkci a to znamená, že si máme uvědomit, jak používáme slova a mysl. Jestli k pozitivu či se necháme zahltit negativními myšlenkami. Uran nedovoluje zůstat ve zkostnatělosti a ve starém způsobu, kdy nás ovládal strach. Překroč svoje omezení! Proto se objeví výzvy, do kterých budeme hozeni a v té rychlosti automaticky spustíme vlastní síly, o kterých jsme doposud nevěděli.
Saturn v harmonii se Sluncem (do 12. 2.) podporuje zodpovědnost, stabilitu, dlouhodobost, pracovitost, moudrost, zralost a schopnost snést vizi na Zem.
Od 6. - 10. 2. se dostává Černá luna do harmonického aspektu se Sluncem. Osudová doba zásadních událostí a rozhodnutí. Naše vědomí má možnost čerpat sílu, odvahu a velké požehnání z Pra základní síly - z prazdroje (není myšleno pivo ;-), pánové). V těchto dnech můžete vnímat jinou energii. Projevení Božského vědomí. Ten, kdo má dostatečně otevřené vědomí, tak bude skrze něho tato síla procházet a motivovat ke konání.
2. 2. Hromnice - magický den. Vede k "zasvěcení" se nějakému ideálu. Může přijít "volání" určení člověka, které má následovat a vykonat.
Ať každá vaše myšlenka a čin jsou prostoupeny Světlem a Láskou. Petra Nel
Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová

TZOLKIN 3.2.2016 12 CAUAC kin 259

3. února 2016 v 12:21 Mayský Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
Zamyslete se nad vaší dosavadní cestou a životními zkušenostmi v klidu a míru. Nesuďte, jednoduše uvažujte a zvažujte, abyste mohli rozpoznat, jak nejlépe upravit svojí životní cestu a nasměrovat ji k vašemu žádoucímu horizontu. Dnes si můžete vybrat kvalitu Bouře, kterou chcete nebo potřebujete: tvrdý pohánějící cyklón, který spláchne permanentní negativní myšlenky, zvyky nebo vzory; měkký déšť pečující o nově zasazená semena nebo možná smyslnou tropickou Bouři, která rozhýbe vaší tvůrčí šťávu. Energie Cauac má nekonečnou sílu a nekonečnou možnost - použijte ji plně a použijte ji správně.
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá "Universální Společenství" nebo " Nebeský Domov Bohů ". Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem (vnitřní bouře, která přináší život).
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob, jak směrovat svoji přecitlivělost.
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
***
Zdravíme vás! Jsme velmi vděční za každý okamžik, kdy vědomě zarovnáte vaší pozornost s námi. Víme, jak moc se toužíte připojit ke Zdroji na hlubší úrovni, a že mnozí z vás si přejí vrátit se domů. Přesto bychom vám rádi připomněli, že domov je tam, kde jste. Není třeba toužit po budoucích událostech, protože v jednom momentu můžete být tam, kde chcete, možná ne s vaším tělem, ale vaším srdcem ano.
Na Zemi probíhá velká Transformace. Mnozí cítíte, že je něco velkého na spadnutí. Nechoďte do strachu, ani nenechte svou mysl bloudit k těm, kteří se zaměřují na zlo, stísněnost a zatracení, neboť to není pravda.
Země prošla mnoha cykly a toto je jen konec dalšího. Nový cyklus září jasně všem, kteří se rozhodnou to tak vidět.
Všechno na co zaměřujete svoji pozornost a svá přesvědčení, se stane realitou.
Pokud se rozhodnete věřit, že Země se rozpadne a že vy jste odsouzeni k destrukci, pak na určité úrovni je to, co zažijete. Nezáleží na tom, protože pro vaši roli tělesnosti je to jen kapka v moři času. Můžete si vybrat, co chcete zažít, takže proto je třeba dělat a vybírat si jen to, jak chcete žít.
Je mnoho lidí, kteří věří v existenci pekla, kde existuje jen pláč a skřípění zubů. Pro mnohé je to jejich realita už na Zemi, zatímco jiní se obávají osudu a smrti. Jsou to kódy přesvědčení zavedené těmi, kteří chtějí mít masy pod kontrolou. Vypadá to, jakoby životodárný Bůh, který má kontrolu nad vším nechal takové věci dojít k nevinným dětem? Jste vinní, když neznáte Boží slova? Jestli je váš Bůh všechno, co je Láska, pak to nemůže být jinak ani v oblasti Jeho myšlení. Dokonce i pozemského otce, který je schopný dávat a přijímat Lásku jen velmi málo, by nikdy nenapadlo poslat své dítě do věčného zatracení.
Toto všechno říkáme jen proto, abychom vám připomněli, že máte dávat pozor na své myšlenky a přesvědčení. Mnozí se obávají, že " Konec Času " přinese jen tmu a strach. Ano, tam bude tma, ale jen na krátkou dobu, než se přizpůsobíte frekvenčním změnám, ke kterým dojde. Zpočátku můžete mít strach, ale pamatujte na tato slova, až ten čas přijde. Pobývejte ve svém srdci, udržujte pocity míru a klidu bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě.
Tím, že se zaměříte na Lásku za všech okolností, vám žádné zlo nemůže ublížit. Těšte se na Přechod, který má nastat, protože je opravdu požehnáním pro všechny, kteří se chtějí povznést nad chaotickou povahu světa a uměle vytvářenou společnost.
Nedělejte si starosti o druhé, pro všechny je všechno v pořádku. Neexistuje žádné peklo, žádný trest. Každý půjde na místo, kde může i nadále prožívat to, co si vybral. Je moudré sdílet, co víte s ostatními, ale nedělejte si starosti o jejich blaho. Nakonec se všichni sjednotíme se Zdrojem a můžete si být jisti, že své blízké uvidíte znovu, možná v jiném životě na jiné planetě. Hmmm..…. nezní to tajemně?
Buďte šťastní, buďte spokojení, buďte milující Milovaní!
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHOTónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.