Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Kryon - Rok nového nasměrování

28. ledna 2016 v 7:00 |  Aktuální Informační chaneling
Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, leden/únor 2016

Milí přátelé našich poselství,
velkými kroky jsme vkročili, možná trochu vyčerpáni, do nového roku. Do roku 2016, o kterém námduchovní přátelé sdělují, že by měl být rokem osobního nasměrování. Rozumím tomu tak, že bychom si měli ještě víc utvářet svůj život z centra našeho bytí, z posvátného vyššího srdce.
Naším Svým přesvědčením a silou ovlivňujeme zároveň život všech lidí tady na Zemi. Vím, že býváme občas trochu skeptičtí, zda se to daří. Neboť to, co nám vnější svět předkládá, nemá s mírem ani pokojem nic společného. Prezentuje se nám tak více či méně silná dualita. Obraťme pohled zpět do svého nitra a tím, že se soustředíme na svou vlastní přítomnost, zkoušejme vytvářet skutečný Zlatý věk, o kterém se tak často mluví. Budoucnost Země je v našich rukách. Nás, kteří se probouzíme, bude stále víc. Spojujeme se spolu duchovně, někdy i fyzicky a vytváříme krystalickou mřížku božské jednoty. Soustřeďme se tedy opět na tento úkol. Pomoc máme zajištěnou. Vnímám silnou přítomnost Kryona, přestože se v posledních třech letech se svými poselstvími poněkud stáhl do pozadí. Stále vnímám mocnou sílu, kterou vyzařuje.
Přeji vám dobrý start do Nového roku. Kéž si splníme všechna naše přání. Kdo jiný by to ostatně měl udělat …
Srdečně,
Barbara Bessen


Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. V souladu s tradicí se představuji i jako mistr magnetismu, neboť i to je součást našeho poslání. My, skupina Kryon, jsme tady od počátku Země, pracujeme s její bytostí i s jejími nádhernými obyvateli, ať už si to každý interpretuje jakkoli. Nehodnotím to jako dobré nebo špatné. Vidím to jako něco, co je. Nyní začíná zcela mimořádná doba. Kdo se pozorně zabývá sám sebou, kdo nahlíží a vciťuje se do svého nitra, zaznamenává neustálé změny ve svém vlastním vyrovnávání a zaměření, ve způsobu svého tělesného vyjádření ve spojení s Duchem všeho-co-je. Kdo se vciťuje hluboko do svého nitra, vnímá, že už není sám. Doba, kdy se člověk cítil sám nebo dokonce osamělý, je pryč. Každý z vás vnímá, že nejste jedním, ale mnohými. Možná se i usmějete při představě, že byste putovali po této planetě a nikdo by vám nerozuměl. Dřív jste se možná rozhlíželi kolem sebe a nechápali mnohé lidi, kteří zas naopak nechápali vás. Vypadali jste nějak jinak. Často jste se nedokázali naplno účastnit zábavy jiných lidí i proto, že jste nechápali smysl jejich jednání. Působilo na vás tak banálně, nedůležitě, často dokonce i nepochopitelně nebo směšně. Kdo tu pobýval tak často jako vy nebo možná prožil i jen jednu jedinou pozemskou zkušenost, je buď v dualitě nováčkem (hvězdným semínkem) nebo si jí naopak užil dostatečně a už jej unavuje. O tom jsme mluvili už dřív, není to nic nového. Přesto to vhodně zapadá do současné doby. Neboť oba břehy pozemské energie se od sebe stále víc vzdalují. Často jsme mluvili o tom, že vlastně stojíte jednou nohou na jednom břehu řeky - v dualitě, a tou druhou nohou ve vyšší vibrační úrovni - v interdimenzionalitě. Oba břehy se oddalují natolik, že nutí vaše nohy do velkého rozštěpu. Vnímáte, jak je těžké rozhodnout se pro jednu nebo druhou stranu. Radím vám, nepřemýšlejte tolik, ale jednejte ze srdce. Nechte to plynout, nelamte si hlavu, jak a kam se máte pohnout, ale následujte vnitřní inspiraci, vnitřní hlas svého božského jádra, kterým koneckonců jste. Odtud přichází síla pro správné rozhodnutí.

Přesto se vám stále vnucuje otázka: Co je správné? Nic. Všechno je vhodné, ať je to správné nebo chybné. Při bližším pohledu neexistuje nic, co by bylo to pravé nebo naopak. Prostě to je. Pokud se podíváte na svůj každodenní život s odstupem, co kdy jak a proč vy nebo ostatní lidé děláte, pak to při bližším pohledu často působí poněkud absurdně. Například chodíte do práce, abyste si vydělali peníze, které pak utratíte za nákup něčeho, co potřebujete pro život. Není to divné? Proč to nejde jinak? Současná kvalita energie na Zemi je teď natolik příznivá, že vám umožňuje si takové otázky blíž objasnit. Přináší sebou mnohé, i to, že si člověk může změnit svůj život, své nasměrování.Proč není dostatek potravy pro všechny lidi? Proč existují války? Odpovědi jsou zřejmé a nemusíme je tady vysvětlovat. Nyní jde o to, abyste prožívali lemurské kvality života. I to jsme vám už během té doby, co vám předáváme poselství, ukazovali prostřednictvím vnitřních obrazů a duchovních cest. Poskytovali jsme vám možnost vrátit se zpět do doby mimořádné lehkosti, do éry lásky, jasnosti a propojenosti s vyššími světy. Prožívali jste božskou lásku, člověk byl úzce spojen se stvořitelskou instancí. Tehdy se na Zemi dualita tak silně nemanifestovala. Jste těmi, kteří už tehdy na Zemi žili, vznášeli jste se v průsvitném světelném šatu nad Zemí a prováděli vědecké experimenty, abyste zjistili, jak jinak ještě můžete žít. Bylo to pro vás vzrušující dobrodružství.

Vzpomeňte si, s jakou radostí jste sem přišli. Co bylo vaším úkolem, vaším cílem? To je to, co vám doporučujeme: prozkoumejte si, jak můžete tyto kvality integrovat do vašeho současného života. Už nejde o to zakoušet dualitu a ještě hlouběji s ní experimentovat, tím vším jste si už prošli. Nyní jde o to prožívat tu interdimenzionální nohu, znovu objevovat kvality Lemurie. S tím rozdílem, že teď se posouváte na vyšší úroveň, respektive ukotvujete tuto nádhernou energii do pole duality. Uvádíte sem lehkost bytí. Pro mnohé z vás je to něco nedosažitelného, stále ještě váháte a pochybujete, zda jste toho schopni a že jste právě těmi bytostmi, které se sem inkarnovaly, aby zahájily experiment Země.

Experiment v původní podobě končí. Existují nové smlouvy, nové nápady pro další expedici. Ta znamená: znovu ukotvovat na Zemi světlo a lásku, abyste se rozpomenuli, kým skutečně jste. Všichni ti, kteří chtějí dál prožívat dualitu, najdou svou cestu, své zkušenosti na jiných planetách, tady na Zemi už ne. Jste tady proto, abyste tento projekt dovedli do konce. Saint Germain vám před vaším vnitřním zrakem opakovaně ukazoval vývoj na základě představy dvou Zemí. Viděli jste, jak se překrývají, spojují a nakonec splynou. Pak zbývá už jen jediné: postavit se oběma nohama na tu nádhernou, výše vibrující Zemi a zavádět to, co k takovému životu patří. Umožni svým nasměrováním, aby se to nové mohlo ukotvit, zasít semínka. Nyní jde o to, aby se všechny staré duše i ty, jimž říkáte hvězdná semínka, které sem přišly speciálně sloužit, zcela a úplně zaměřily na to nové. Už nejde o žádné kompromisy nebo polovičatá řešení. Soustřeďte se na to, co skutečně chcete sami prožívat. Jaké změny je třeba uvést provést ve vašem životě a v životě všech lidí? Kde by ses mohl angažovat, aby vznikaly nové školky, školy, jinak zaměřené univerzity? Kořeny jsou stále k dispozici, pocházejí mimo jiné z dob Lemurie. Jen potřebují zalévat a zesílit, aby mohly mohutnět. Je omylem si myslet, že se všechno musí vytvořit nově. Všechno už tady jednou bylo. Jen je potřeba znovu oživit kořeny vědění. Vše už je obsaženo v energetickém poli. Jste těmi bytostmi, které sem přišly proto, aby tohle udělaly. Ty, který se tím cítíš osloven, to máš v sobě uložené jako nějaký kód. Budeš vědět, co máš dělat.

Přišel jsem, abych vás trochu uvedl do radostného vzrušení, abyste se zaměřili na to nové a aktivovali to. Tvé srdce vždy ví, co kdy kde a jak je třeba udělat. Stačí prostě jen být a v určitý čas se někde ocitnout a být připraven držet prapor světla. Ne, ne, na ten prapor nepotřebuješ žádnou pozemskou tyč. Tvé srdce jej bude držet správným směrem.

Ať už jste hvězdná semínka nebo staré duše, jste tady teď proto, abyste provedli změnu paradigmatu
. Rok 2016 je rokem nového nasměrování. Nejde jen o pár maličkostí, k těm už došlo v posledních letech. Špičky nových pupenů už vyrašily. Teď je tady síla pro další krok, aby se pupeny rozvinuly do květu. Nespoléhej se na svůj mozek, může ti sice pomoct, ale má své vlastní způsoby, jak postupovat. Tady může působit jen multidimenzionální univerzální pole tvého srdce, velký torus, který tě spojuje s tvým prvotním stvořením. Jsi příjemcem myšlenek prvotního stvoření, které chce tady a teď v této sluneční soustavě a v té souvislosti i v dalších částech kosmu vytvořit nový způsob života. Nezapomeň, nic není určeno jen pro jednu bytost, pro jednu planetu, pro jedinou sluneční soustavu samotnou. Všichni jsme vzájemně propojeni, jsme zahrnuti do pole Stvořitele této soustavy a spousty dalších. Možná je tvé tělo jako améba v bytí Stvořitele této sluneční soustavy. Jak se vám líbí tahle myšlenka? Vyznívá možná zvláštně. Ale když se podobnými myšlenkami zaobíráte, pak to způsobuje, že myslíte pozemsky a zároveň i multidimenzionálně. Orientujete se jiným směrem, nevěnujete už tolik pozornosti všedním maličkostem, které vás udržují v pasti vašeho systému. Budete uvažovat velkoryseji. To osvobozuje a způsobuje, že budete vnímat den mnohostrannějším a úplnějším pohledem. Budete se dívat očima mistra.

Mnozí z vás se budou dál probouzet a vydávat se na cestu k mistrovství. Stále rádi opakujeme, že vy jste mistry a my služebníky; poskytujeme vám vše, co potřebujete. Já vám teď dodám energii tam, kde vám v tomto okamžiku čtení chybí. Pojďme společně vytvářet Zemi naplněnou světlem a silou, vyzařující lásku a radost, navzdory pesimistickým zprávám z vnějšího světa. Země už vlastně taková je, jen je třeba ji ještě obalit vnějším pláštěm, vytvořeným ze zkušeností lidí nebo mimozemských bytostí.Nadále platí, že zkušenosti je třeba transformovat. To uvede do pohybu určité události ve vnějším světě a nejen v Evropě.

Staré zakořeněné záležitosti vyplouvají na povrch jako velké vlny a přinášejí sebou neklid. Toho se částečně účastní i staré bytosti, které žijí na Zemi nebo uvnitř Země už dlouho a které na vás různou formou parazitují. Někteří z vás je dokážete vidět. Nebojte se jich, ani se na ně nehněvejte, nevěnujte jim zvláštní pozornost, spíš jim vysílejte světlo a lásku, aby se i ony mohly dál rozvíjet. Hněv, strach, hierarchické myšlení, chybějící důvěra v Boha, to vše jsou jen nástroje silné duality. Pokud chcete šířit výše vibrující energie, musíte nejprve odpustit sami sobě a ostatním lidem nebo bytostem, ať vám udělali cokoli. Jen božská láska opravdu platí. V tomto smyslu vám přeji dobrý start do nové éry Země.
Jsme všichni s vámi, nikdy nejste sami. Skutečně!

Zůstávám v hluboké lásce a sounáležitosti

Kryon

Poselství přijala Barbara Bessen koncem prosince 2015. Článek je k volnému nekomerčnímu využití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/channeling-januar-2016/ pro www.novoucestou přeložila Jana S.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama