Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Kryon - Návrat zpět, abyste dosáhli budoucnosti 1. část

30. ledna 2016 v 7:00 |  Aktuální Informační chaneling

Tento živý channeling byl přijat ve Vancouveru, BC, Kanada, 5. září 2015
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Před tím než začneme, vás opět požádáme, abyste trochu změnili realitu svého myšlení. Co se děje? Kdo to mluví? Odkud to přichází? Prosím svého partnera, aby naprosto ustoupil stranou a nechal plynout to, co má. Dokážete přemýšlet mimo hranice toho, co víte? Pro lidi obecně je tou nejtěžší věcí jít na místo, kde nikdy nebyli. Vaše přežití závisí na tom, abyste chodili na místa, která znáte.
Jestliže jste někde nikdy nebyli, a nemáte nic, co by vás varovalo před tím, jaké by to mohlo být, můžete se zdráhat tam jít. To dává smysl. Dveře s nápisem neznámé neotevíráte často.Normálně otevřete dveře, na kterých stojí známé, protože se tak cítíte v pohodě. Mluvím o tom kvůli tomu, co přijde. Chci obohatit to, co víte o lidstvu. Proto budu mluvit o kontroverzních věcech. Ti, kteří toto poselství poslouchají, je mohou přijmout naprosto odlišně od těch, kteří jsou zde v této místnosti. Ale tato místnost má v sobě energii, kterou nelze zachytit na záznam nebo v přepisu. Ti stejně smýšlející nastavují souběh stálosti a víry. Mohli byste říci, že vaše víra zde povznáší pravdu, které jste nositeli.
Opravdu víte, kdo jste?
Chci mluvit o lidstvu, a chci to rozšířit. Chtěl bych vám sdělit něco z toho, co se stalo v průběhu času, a udělat to takovým způsobem, jakým jsem to nikdy dříve neudělal. Chci zavést řeč na něco zajímavého. Dělám to proto, že dnešním učením je povznést lidskou existenci, abych vám ukázal, že jste větší, než si myslíte. Možná, že jste tady mnohem déle, než si myslíte, a to je nádherná představa. Co si myslíte o historii lidstva, jak daleko sahá? Když si to vyhledáte, jak daleko zpátky je zaznamenaná? Běžně panující shoda v tom, co učí vědci - že lidská civilizace je zde asi přibližně 11 tisíc let. Teď mluvím o lidské civilizaci. Nemluvím o lidech v biologickém smyslu, protože to je věc antropologů. Mluvím o sociologii. Jak dlouho existují města, systémy, náboženství? Jak dlouho vaši vědci říkají, že jsou na to důkazy? A teď to možná bude vypadat jako omílání něčeho, co jsme řekli už dříve, ale je toho mnohem více.
V tureckém Istanbulu jsme seděli před velkou skupinou a předávali poselství nazvané "Neznámá historie Země". Dnešní poselství je podobné, ale jiné. Výchozí bod je stejný, ale poselství je o něčem jiném. Lidská civilizace tu je o trochu déle než těch 11 tisíc let. A teď, můj partnere [obrací se k Leemu], ať je toto poselství jasné a dává smysl.
Vše, co můžete o lidské civilizaci nastudovat, moji drazí, se zdá ukazovat na začátek před 10.000 až 11.000 lety. Zdá se, že tehdy to všechno začalo, a že vzkvétala velká města. Sociologové řeknou, že se tehdy lidstvo pomalu přesouvalo od kmenového života do kolektivnějších městských států. Když se v čase vrátíte dostatečně zpátky, jedno z prvních měst s jasným vědomím organizace a plánování, by byla města v oblasti údolí řeky Indus, které dnes říkáte starověký Sumer. Mohlo by se zdát, že je to začátek a datuje se do doby asi před 11.000 lety. Od té doby všechno následuje pravidla linearity, synchronicity objevů, kde jedna věc vedla k druhé, a přišli jste s egyptskými pyramidami, Římskou říší a tak dále. Taková je vaše vnímaná historie. Metafyzicky vám neustále stále znovu předáváme, že lidstvo je skoro 50.000 let staré. Mělo organizaci, civilizaci, města, vědomí a sociální evoluci. Ale vy z ní vidíte jen těch 11.000 let.
Co se stalo v historii?
Kde je pravda? Proč nedokážete jasně vidět, že to co vám říkám, je pravda? Jestliže to je pravda, proč pro to neexistuje důkaz v zemi? Mohlo se stát, že došlo k nějaké události, která vymazala to, co zde dříve bylo? Mohla to vymazat do takové míry, že se to neukazuje archeologům ani současným historikům? Odpověď zní ano. Bylo to způsobeno i počasím a ledem. Pamatujte, že nemluvíme o miliónech lidí. Jednalo se o mnohem menší populaci, ale byla tady.
Existuje mnoho druhů věcí, kterými bych vás mohl provést, ale chci teď zasít semena informací a pravdy, která povznesou historii, nebudou jí předkládat výzvy. Nejsem tady, abych přepisoval vaši víru, kterou možná máte. Naopak, jsem tady, abych doplnil to, co vám bylo řečeno. Takže to, co řeknu teď a dnes večer, se možná bude zdát fantastické. Konec konců, jde přece o channeling. Avšak ti, kteří to uslyší v budoucnosti, v daleké budoucnosti, se budou usmívat. To protože to, co se vám teď chystám sdělit, bude jednou určitě objeveno. Je to pouze otázka několika generací, než získáte určitě druhy nástrojů a zkušebních přístrojů, které vám ukážou to, co se vám chystám vysvětlit. Něco nebude viditelné nikdy. Nejde to bez stroje času. Neexistuje způsob, jakým byste se mohli vrátit dostatečně zpátky na to, abyste viděli to, o čem budu mluvit. Avšak civilizace přímo předcházející té 11.000 let staré, je stále dohledatelná.
Pokročilé civilizace minulosti
Dovolte, abych tento channeling přerušil kvůli něčemu, co je zdánlivě "non sequitur" - jinými slovy se zdá být mimo logiku tohoto channelingu, ale není tomu tak. Mezi starými dušemi na této planetě je rozšířen ochromující pocit, že existovaly již dříve, v životech s vyspělou technologií. To je ohromující vzorec. Mluvili jsme o něm již dříve. Mnozí věří, že mají syndrom potápějícího se ostrova - Atlantidy. Které, ptám se (protože jich bylo několik), a kdy? Na tom nesejde, protože mnozí z vás tam byli! Je to intuitivní pocit nespočtu starých duší. Skutečně mluvím o pravdě vaší Akášické paměti.
Existuje celá jedna část lidstva, která je o tom přesvědčena kvůli pocitu, který měli skrze intuici minulého života nebo snů nebo čehokoliv. Skutečně byli součástí pokročilého civilizačního způsobu života před 10.000 lety? Chtěli byste, abych to potvrdil? V pořádku, je to správně, absolutně 100% správně! Ale jak to můžete cítit? Přece nemáte stroj času, nebo ano? A přesto to existuje. To samo si říká o otázku: je vaše historie správná?
Váš vlastní stroj času - lidská Akáša
To, o čem si opravdu přejeme mluvit, je vaše Akáša. Individuální osobní Akášický záznam staré duše (většiny z vás) by vám intuitivně odhalil energie minulého života. Životy s největší energií vystupují na povrch nikoli lineárně (rok za rokem), ale energeticky. To znamená, že se ukazuje samotná energie, ne místo v historii. Co bylo nejdramatičtější? Co se přihodilo, co si nesete s sebou? To je to, co si pamatujete, a je to také to, co se často vynoří při čtení energie a snění. Zde sedíte, a mnozí z vás říkají: "Ano! Byl jsem tam. Vím to a cítím to! Zdálo se mi o tom a bylo mi to řečeno při sezení. Byl jsem toho součástí - vyspělé společnosti - a měli jsme mnoho věcí, které teď nemáme." Drazí, máte pravdu! Ale teď vám chci předat nějaké informace a není to to, co si myslíte. Je to mimo dosah vaší logiky či věcí, které by vám dávaly smysl. Proto se připravte na něco jiného.
Předpojatý mozek
Lidský mozek je složitý a jednou z nejběžnějších věcí, co dělá je analyzování věcí podle toho, co zná ze zkušenosti. Nemůže analyzovat něco, co nezná. Tudíž pokud věříte, že jste byli součástí něčeho, čemu se říká "vyspělá civilizace", mozek vám o tom poskytne obrázek, založený na tom, co vám říká dnešní zkušenost, jak by to mělo vypadat.
Pojďme si definovat, co váš mozek ukazuje při slově "pokročilý": pokud máte technologicky vyspělou civilizaci, měli byste mít mnohem vyspělejší věci, než máte nyní. Počítače byly výkonnější; pravděpodobně jste měli ta těžko pochopitelná létající auta, která jste očekávali; a měli jste léčivou laserovou energii. Lidé se léčili na stolech, které je diagnostikovaly a léčily - okamžitě. Měli jste velmi dlouhý život, je to tak? Co říká Kryon: nic takového!
Nejsou ty sci-fi filmy směšné? Neukazují vůbec nic nového. Většina sci-fi pouze ukazuje něco, co aktuálně děláte lépe! Létáte lépe, počítáte na počítači lépe, léčíte lépe, cestujete lépe - je to prostá projekce toho, co znáte. Znáte jen to, co znáte! Takže sci-fi film o budoucnosti bude jednoduše mít to, co máte dnes, jen mnohem lépe zpracované. Když cestujete do vesmíru, stále používáte lodě. (Konec konců, to všechno existuje, že?) Představa něčeho zcela a naprosto mimo rámec známého, co jste nikdy nezažili, nebude ve filmu nikdy fungovat. Neumíte ji popsat. Dokonce i myslitelé z daleké budoucnosti, kteří vás vezmou do vzdáleného vesmíru, a jiné civilizace vám dají jen rychlejší vesmírné lodi. Je to jen více toho, co znáte, nic z toho, co nevíte. Proto vám chci povědět něco, o čem nevíte.
Zakódovaná realita
Matoucí, zakódovaná realita je nepohodlná a možná jde o něco z vašich snů. Ale pro ty, kteří v ní žijí, je normální. Divoch v džungli bude přemýšlet o budoucnosti jako o vyspělém kopí, které bude samo létat. Ale vezměte ho do vašeho světa letů, internetu, sociálních sítí a médií a on se strachy schová! Pro něj to nebude reálné.
Abychom vám to přiblížili, musíme vzít malou záhadu. Když Kryonova energie přišla na planetu, před všemi těmi roky (v roce 1989), předali jsme vám poselství, která říkala, že magnetická mřížka planety je zodpovědná za aktivitu osvíceného vědomí. To znamená, že vaše DNA a rozvoj lidstva jsou navázány na magnetickou mřížku. Sám sebe jsem nazvalmagnetickým mistrem a teď už víte proč. Má to co dělat s magnetickou mřížkou a měnícím se lidským vědomím. Mohlo by se stát, že se magnetická mřížka planety začíná opět měnit? Předáváme vám poselství za poselstvím, která o tom mluví. Začali jsme tím, že jsme vám řekli, že se posouvá (přelaďuje). Musela se posunout výrazně - za posledních 10 let více než v uplynulých 100 letech. Věda teď říká, že se to stalo a vaše počítače to prokázaly. Mřížka se musela posunout proto, aby se připravila na to, co přichází. O čem minulá poselství říkala, že to přichází?
Měnící se realita pro Zemi
Dovolte mi shrnout poselství nazvané "Budoucnost DNA" (Minneapolis): Právě se přesouváte do jiné části vesmíru. Vaše galaxie rotuje kolem středu a všechny hvězdy a sluneční systémy se pohybují stejnou rychlostí a rotují ve vztahu k sobě kolem středu. Vaše sluneční soustava se přesouvá do nového místa ve vesmíru, kde v průběhu lidské existence nikdy dříve nebyla. Zeptejte se astronomů, co se děje, a oni vám řeknou, že lidstvo, jak ho znáte, existuje v jakémsi druhu bubliny ochranného záření okolo sluneční soustavy a že heliosféra Slunce s ním spolupracuje. Ale najednou vidí, že přichází změna. Ta bublina se vytrácí. Co u Slunce poslední dobou pozorujete? Mění se. Co pozorujete poslední dobou u počasí? Mění se.Všechno se to souvisí s tím, kam míří vaše sluneční soustava. Řekl jsem vám to a ukázal vám, jaká věda je s tím spojená.
Dále vám chci sdělit, že tato nová energie ve vesmíru multidimenzionálním způsobem změní magnetické pole této planety, aby pomohla urychlit lidský rozvoj a vývoj. Zmoudříte, protože magnetické pole je na to připraveno. To vše má vztah k vývojovým změnám, které to umožní ve vaší DNA. Byli jste připraveni na další vývoj, pokud překročíte rok 2012, aniž se sami zničíte, a vy jste to dokázali! Ale museli jste k tomu mítvědomou fyziku a o té mluvíme. Proč to otevírám, když mluvím o historii a vyspělé rase minulosti? Teď vám to povím.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama