Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Leden 2016

Kryon – Kolektivní myšlení a rok 2016

19. ledna 2016 v 18:14 Aktuální Informační chaneling


Milovaní přátelé Země, buďte pozdraveni v magnetické lásce. Jsem Kryon a přináším vám poselství, na které netrpělivě čekáte. S každým novým rokem očekáváte informace o tom, co nový rok přinese a jaké má kvality. Je to rok od roku různé. Stále více se dozvídáte, že máte vše ve svých rukou a myšlenkách. Božský plán pro Zemi není přesně psán. Není dáno, co dál Země zažije. Je možná jen předvídáno, co se může se Zemí v nadcházejícím období stát.

A tak vám nikdo přesně nezaručí žádnou informaci o budoucnosti planety, stejně jako o vaší vlastní.Stále více se učíte uvědomit si, že právě vy jste tím, kdo tvoří a svými myšlenkami vytváříte i to, jaký bude nový rok. Zda se ponese ve starých energiích nebo v nějakých nových. Zda se změny, které se dotýkají Země, dotknou i vás a jakým způsobem. Země totiž nezastavuje ve směru vzestupu. Stále míří vpřed. Každý den jede o kousek rychleji, každý den zažívá zvyšující se vibrace. Její záměr celistvě vzestoupit je veliký. A v těchto energiích se pro Zemi ponese i další rok a nejen tento, ale i roky následující. Není možné tento směr zastavit a pro vše na Zemi platí možnost rozhodnutí nechat se vibracemi Země nést a souznít s nimi nebo proti nim bojovat a udržovat sám sebe ve vnitřní disharmonii. A to je to, proč nyní lidé zažívají vnitřní boj. To je to, proč se státy bouří, proč vznikají nepokoje po celém světě. Něco uvnitř vás se dere na povrch a snaží se přizpůsobit vibracím Země a rozum tomu všemu odolává a snaží se vibraci srdce zmást. Ta doba nebude jiná do té doby, než vše splyne v jedné jednotě a v dokonalé harmonii.

Máte vědomou volbu rozhodnout se jít s planetou Zemí a tím žít v podobných vibracích, jaké má ona. Tím pádem se pak stáváte stabilní ve svém energetickém poli, ve svých emocích, v celém svém Já. To je stále na Zemi vzácné, ale těchto lidí přibývá. Každý den procitají zástupy a davy těch, kteří upřednostní vibrace srdce nad vibrací kolektivní manipulace a tím se povrch Země stává svobodnějším ve svém určení. Proto vždy, když se ti bude zdát, že nejsi v souladu se Zemí, zastav se a začni sám sebe pozorovat. Uvědom si, proč používáš rušičku v naslouchání vibracím svého srdce a vědomě se odpojuješ od jednoty, ke které tvoje duše směřuje. Neb každá duše na Zemi přišla s cílem přivést do kolektivu zpátky jednotu. A každá duše má tedy cíl stát se vyrovnanou nedualitní bytostí.

Jen zapomíná a v chaosu energií, které na Zemi vládnou, je někdy těžké směřovat svou pozornost jen na jeden jediný cíl. Přesto jsou mezi vámi ti, kteří ve svém směru již neváhají, nebojí se vystoupit z davu a ukázat směr svého určení. Pak jsou ti, kteří ještě váhají z nedostatku odvahy a ze strachu z toho, co tomu řeknou jiní. A pak jsou ti, co to chvilku zkouší a v případě konfrontace s okolím se hned stahují zpět a svá křídla si opět nechávají vzít. Těchto lidí je nejvíce v řadě esoteriků. Jejich nezpracovaný strach jim nedovoluje posunout se z místa a vystoupat nad oblaka duality. Zaměřit se na směr, který pro ně bude trvalou odměnou za jejích probouzející se vědomí. A lidé, kteří ještě nepřekonali strach z informací, že vše je možná jinak než na čem postavili svou minulost, ty nemusím ani zmiňovat. Ti tvoří na tomto světě stále ještě většinu populace, ale není třeba se nad tímto pozastavovat. Země má svůj směr jasně určený a i ti, co jsou ještě obalení strachem, i ti dojdou v určitém době do fáze, že procitnou a objeví iluzi, ve které žili.

A tak každého v tomto a celém následujícím období čeká řada odhalení vlastních pravd o sobě samotných, o Zemi, o lidstvu jako kolektivu, který vytváříte. Jen se o tom veřejně nemluví. Každý prochází svým niterným probuzením a dostává k tomu impulsy přesně v intervalech, v jakých je schopen je zpracovat. Někteří dostávají mnoho lekcí najednou, někteří se učí pozvolna a jejich lekce k procitnutí přichází zřídka. To podle toho, jak dobrými jste žáky a také podle toho, zda do vašich životních impulsů nemluví ego.

Dualita se vyznačovala těžkými zkouškami a člověk musel mnoho obětovat, aby prohlédl iluzi odpojení. V energii skutečnosti jsou tyto zkoušky nahrazeny jemnými impulsy a duše se učí z vibrací kolektivu. Proto nemusí procházet těžkou zátěží a přesto se rozvíjí vpřed a dělá mílové kroky směrem k vystoupení nad obraz iluze. A to se některým lidem nelíbí. Obzvlášť těm, kteří založili své učení na utrpení a na prožití krize, aby člověk mohl stanout čelem proti svému potenciálu a přijmout ho. Bez hlubokého zkoumání, bez opakovaných zkoušek neexistuje cesta k vrcholu osvícení - tvrdí tito guru, kteří jsou zaměřeni starým směrem a probouzí se ve vlastním utrpení. A přesto vás, já Kryon ujišťuji, že je to celé jen dualitní pohled na věc. Když si sami sebe představíte jako bytost, která čerpá z kolektivního myšlení, pak víte, že vás ovlivňuje, a že podle něj častokráte jednáte, aniž byste o tom vnitřně byli přesvědčení.

V kolektivním myšlení je ukryté vše, co prožili lidé na Zemi. Jsou tam všechna dramata života i se scénáři, které si ani nedovedete ve snu představit. To všechno před vámi někdo zažil a duše dokáže číst tento energetický vzkaz. Na základě prožitku jiného člověka tedy dokáže pracovat už ve vyšších vibracích, aniž by sama musela něco podobného prožívat, aby se dostala vibračně výš. Rozumíte tomu, co se vám snažím objasnit? Kolektivní myšlení vás v mnohém omezuje a stále se vás snaží udržet v energiích strachu a manipulace. Přesto v něm existují vzorce, které vám pomáhají jít vpřed, aniž byste vy sami museli zažívat utrpení. A to je rozdíl oproti hlubokým dobám duality, kdy nešlo žít jinak než negaci prožít, aby se duše mohla posunout o krok dál. Dnes se tímto snadným způsobem můžete rychle, a přesto bezpečně, vydat vpřed.

Vaše duše dokáže čerpat inspirace a poučení od těch, kteří potřebovali negativní popostrčení k otevření se novým vibracím. Jste daleko svobodnější ve svém energetickém poli než tomu bylo dosud. Je to také z důvodu, že mnohé skupiny na Zemi čistí kolektivní myšlení od strachů a manipulace a toto pověření dostaly od samotné Lady Gaia. Tím se snižuje zátěž, která k vám z kolektivu míří a vám se přesto někdy zdá, že je vysoká. Přičemž je o hodně nižší, než kdyby se na kolektivu v síle pracovníků světla, kteří již vystoupali nad závoj duality, nepracovalo. I ty sám se snažíš změnit sebe, abys získal lepší přístup a nadhled ke všemu, co tě potkává. I ty sám možná někdy vnitřně bojuješ a někdy tento boj souvisí pouze s tím, že se oddáváš vibraci kolektivního myšlení.

Nemusíš bojovat. Dnes, ani žádný další den. Po celé své další období můžeš žít svůj vnitřní sen. Sen klidu a období míru. Toto rozhodnutí ti může změnit celý život. Změní se přístup, kterým svůj život vedeš. Eliminuješ vzory svého myšlení, které ti škodily a uváděly tě v pokušení duality. Můžeš prožít celý další rok v období míru a přitom se kolem tebe budou bortit stěny. Každý má v rukou osud svého života a tedy i to, s jakou vibrací se rozhoduje žít dál. Budeš-li pracovat na vnitřním míru v sobě, pak podpoříš proces míru na Zemi a tvá vnitřní touha bude uspokojená. Tvá duše touží po obnově vibrací Země. Po pozvednutí do lásky a jiskřivého světa zapálených srdcí jednoty.

Tvůj rok může být krásný. Může být plný překvapivých zvratů a nečekaných událostí. Protože vše, co si naplánuješ, to zapisuješ do svého deníku stvoření. Tam čekají tvé touhy na zhmotnění. Nesrovnávej svůj rok se svými jinými léty. Nesrovnávej své zkušenosti s těmi, kteří něčím podobným prochází. Neb jen tak se dokážeš neutrálně podílet na tvorbě nové Země a naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Vždy upřednostni své srdce před vibrací rozumu a věz, že rok 2016 se ponese ve tvé vlastní energii osvícení.

S láskou Kryon

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 14.01.2016

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Celý channeling je energetizován magnetickou láskou Kryona

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Share this:

TZOLKIN 19.1.2016 10 KAN kin 244

19. ledna 2016 v 12:11 Mayský Kalendář na každý den

Kan - Zrno - Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex
Pokud existuje něco nebo někdo, kdo negativně ovlivňuje vás nebo váš život nebo vás jakýmkoliv způsobem drží zpátky a zejména, pokud jsou tyto vlivy zakořeněny v minulosti - dnes je dobrý den na neutralizaci tohoto odpadu. Řešení, bez ohledu na skryté příčiny, to může popohnat, zcela zlomit toxické účinky nebo tento proces alespoň nastartovat. A na pomoc máte Lahun (10) s vrozenou rezonancí pro mezilidské vztahy a spolupráci. To znamená, že můžete zavolat těm, kteří vás milují a podporují. Nechoďte do toho sami, pokud na to nemáte.
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou - místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle.
Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost. Nativní KAN jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná - musí proto být dobře řízena.
***
Zdravíme vás drazí! Jak se blíží konec tohoto cyklu, těšíme se na další pokračování a spolupráci v novém cyklu. Vidíme hodně růst vás, kteří pilně pracujete na prohlubování znalostí o Vesmíru a vašem významu v něm.
Cítíte rostoucí vzrušení z toho, jak se vy i ostatní snažíte odlehčit svůj náklad a prosvítit vaše obvody? Cítíte radost pokaždé, když prolomíte závazky, které děláte ze strachu? Hoří vaše vášeň, když se pustíte negativního myšlení, kterému jste dovolili, aby měnilo váš život? Je vaše schopnost milovat vyšší? Máte pocity Lásky, když se s druhými spojujete od-srdce-k-srdci?
Měníte své stravovací návyky, vybíráním menších porcí jídla, které je živé a zdravé? Už jste udělali něco pro své tělo, aby bylo silnější a živější? Jsou všechny vaše vztahy vyhlazené se schopností komunikovat hlouběji a mluvit pravdu? Zbavujete se každý den věcí, které vás stahují dolů? Už jste si všimli vašeho růstu a zralosti za poslední rok?
Udělejte si čas a přemýšlejte o těchto změnách. Pro kontrolu si je můžete i psát. Když vnímáte beznaděj nebo přijdou nepříjemné chvíle, můžete nahlédnout do tohoto seznamu úspěchů a uvědomit si, že všechny možnosti jsou na dosah ruky. Vzpomeňte si, že zpočátku to bylo obtížné, ale svým úsilím jste dali své sny do pohybu, bez ohledu na změny, které byly nutné pro dosažení cíle.
Jaké jsou vaše sny v tomto roce? Na jaké oblasti života se teď zaměřujete? Jaké změny chcete udělat? Možná je můžete připsat dolů na svojí tabuli vizí, což vám pomůže udržet neustálé zaměření v TEĎ a TADY na cíl. Nezapomeňte se chovat, jakoby již cíle bylo dosaženo a vybírejte pouze činnost, která vám pomůže dosáhnout požadovaných výsledků.
Vybírejte Lásku, obracejte se často do vašeho Středu a pohybujte vpřed s vědomím, že vaši Pomocníci jsou s vámi a dar přítomnosti Boha uvnitř vás.
Co ještě potřebujete?
Je vám dáváno vše, jakmile věříte a vaše srdce je naplněné Láskou. Dělejte každý krok s odvahou a s vědomím, že vy sedíte za volantem a máte nohu na plynu. Bavte se dnes a užívejte si život v radosti!
10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT
V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.
TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

BOD ZLOMU - Čistění Hojnosti

19. ledna 2016 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Lakshmi, archetyp bohyně hojnosti. Autor díla - Ananda Vdovic


Hojnost není pouze fyzická. Všechno ve stvoření se nejdříve objeví na nejvyšších planinách existence (nejvyšší hmotné roviny), a pak prosakuje nižšími rovinami, až dosáhne mentální, astrální (emocionální), éterickou a nakonec fyzickou říši.


A zde je klíč: opravdová Hojnost, je Bezpodmínečná

Je to přirozené, dané vyjádření Zdroje. Všechny formy nedostatku jsou anomáliemi, uměle vytvořenými, které nejsou nezbytné pro naši evoluci ani pro naše vědomí. Nedostatek je ve skutečnosti synonymem pro bolest a utrpení.


Je důležité porozumět tomu, že nemusíte dělat nic, abyste si zasloužili dobrotu, o kterou usilujete. Nemusíte si ji vykoupit dobrými skutky. Zdroje nepotřebuje vaše karmické platidlo. Karma je lží vytvořenou temnými silami, aby ospravedlnila jejich šílenost, a aby se jim lidé snadněji zotročovali. Ve všech oblastech života existují neomezené Zdroje. Můžete se uvolnit, a být si jistí, že obdržíte veškerou pozitivitu, o kterou máte zájem, je to vaše posvátné právo.
Většina lidí na této planetě ve skutečnosti nese tolik smůly a bolesti, že si většinu toho již ani vědomě nevšímají. Oni si zvyknou na to, že nejsou zahrnuti Hojností fyzické krásy stvoření, která dosahuje k jejich smyslům, zvyknou si na to, že nejsou ponořeni do pozitivních emocí a lásky generované tím, že jsou součástí rodiny duše, která se vzájemně doplňuje, a zvyknou si na to, že nerozumí záhadám světa a vesmíru, kterého jsou součástí. Takhle to nebylo zamýšleno a takhle by to již nemělo být. Bohyně je přítomná hluboko ve stvoření a chce nás mít opět skutečně naplněné.
Zde je několik otázek, které si můžete položit, abyste se de-programovali:


Jak moc se vyvíjíte a jak moc prozkoumáváte život, zatímco bojujete o hojnost ve fyzické rovině? Jestliže byste dne měli vše, co materiálně potřebujete, co byste dělali? Vyrazili byste na průzkum této planety, galaxie, vesmíru a všeho toho bohatství stvoření?
Jak moc se vyvíjíte a prozkoumáváte život, zatímco bojujete s emocionální hojností? Jestliže byste dnes byli osvobozeni od temných technologií, které vám narušují emoce, jestliže byste byli plně deprogramovaní, a ve spojení se svým dvojplamenem duše, svými souputníky duše a svojí rodinou duše, co byste dělali? Prozkoumávali byste ohromné možnosti výměny lásky?


Jak moc se vyvíjíte a prozkoumáváte, zatímco bojujete s mentální hojností? Jestliže byste dnes byli osvobozeni od temných technologií, které narušují váš proces myšlení, jestliže byste byli plně deprogramováni, a měli plný přístup k porozumění záhadám tohoto vesmíru a jestliže byste měli plný přístup k celému tvořivému toku myšlenek přicházejících z ducha, prozkoumali byste to?Pociťujete vhledy do toho, čím má život být?


Jestliže někdo není ještě připravený zvládat obrovské bohatsví, ať již fyzické, emocionální nebo mentální, tak je to prostě protože je naprogramovaný, a prvním, co se stane je, že vesmír poskutne všechno potřebné pro de-programování, a by člověk byl schopen hojnosti dosáhnout. Tento vesmír vždy nabídne bezpodmínečně to, co je potřeba.


Jakákoliv chyba může být vyléčena bez prodlevy a bez dalších podmínek, krom jediné a tou je dovolit vyléčení. Hojnost se vztahuje na všechno, včetně odpuštění.Vězeňský systém na této planetě se může postavit do cesty toku Hojnosti z vesmíru, ale my toto omezení můžeme ve svých životech významným způsobem snížit tím, že se de-programujeme.


Celosvětový finanční systém a oběživo jsou napuštěny černou magiíse záměrem, aby bylo zabráněno použití peněz k pozitivním věcem,a tekly k negativním projektům. Nevzdávejte se tomu. My můžeme ty symboly na bankovkách a mincích a v celém finančím systému použít pro Světlo, a transmutovat energii peněz tak, aby byly použity na pozitivní projekty pomáhající osvobození této planety


Zde je nástroj, který předal Cobra na minulé konferenci:


Kdykoliv obdržíte nové peníze, jednoduše si vyvolejte fialový plamen a přítomnost Satint Germaina, abyste ty peníze očistily a a tím plamenem bankovky mince i virtuální měny naplnili.


Sežeňte si alespoň jednu stříbrnou nebo měděnou nebo zlatou minci, toto cvičení na ní proveďte a ponechte si ji u sebe jako ukotvení pro pozitivní tok Hojnosti.


Drahé kovy jsou podobné jako krystaly v tom smyslu, že jsou schopni velmi mocným způsobem nést vědomí.


Tyto mince z drahých kovů mohou být také investovány v prvních dnech po události, kdy všechny banky budou zavřené a kreditky nepůjdou. Pak obchody nebudou třeba přijímat nekryté peníze (fake money), ale mohou přijímat drahé kovy.


Tady mám další typ. Nesoustřeďte se příliš mnoho přímo na peníze samotné, a spíše se soustřeďte na to, co s nimi chcete dělat. Soustřeďte se na cíl, a prostředky pak budou proudit snadněji. Najděte svůj účel, každý den se ptejte, jaká je ta nejpřínosnější cesta, pro využití vaší energie, a pak se pro to silně rozhodněte. Práce pro prospěšný projekt zvyšuje tok Světla, které pomůže tomu, aby hojnost proudila. Védická učení vysvětlují, že Lakshmi dvojčetem duše je Vishnu, který je Božským archetypem pro Posvátnou Vůli. To je velmi důležitá moudrost: Posvátnou Vůlí není nic, co neobsahuje hojnost, a Hojností není nic, co neobsahuje posvátnou Vůli. My všichni můžeme být nástroji obou těchto aspektů.


Také je důležité na vše nahlížet z pozitivního pohledu víry v možnosti, a také je velmi mocné se přímo spojit s energiemi Saint Germaina a Lakshmi.


Zde je úžasná a mocná matra Lakshmi: https://youtu.be/xFEy8U-8SQg


Zdroj: http://recreatingbalance1.blogspot.cz/2015/12/abundance-deprogramming.html

Někdy je třeba úplného převratu, aby vznikl úplně nový způsob života.

19. ledna 2016 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nemůžeš doufat v duchovní růst, aniž by ses připravil na změny. Tyto změny mohou zpočátku být nepatrné, ale jakmile půjdeš dál a dál směrem k novému, budou stále prudší a významnější. Někdy je třeba úplného převratu, aby vznikl úplně nový způsob života. Je však ohromující, jak brzy si můžeš na změny zvyknout, pokud máš odvahu a přesvědčení, že všechny změny, k nimž dochází směřují k tomu nejlepšímu. Necht je dokonalost vždy tvým cílem. Vytrvej v úsilí. Vytrvej ve snaze po dosažení zdánlivě nemožného. Vytrvej na cestě k moudrosti a porozumění, a nikdy se za žádnou cenu nespokojuj s ustrnutím. Vždy je zde něco, čemu je možné se ještě učit. Vždy je něco nového a krásného, co lze v životě objevit, a proto rozvíjej svou mysl a svou představivost, abys pro to vytvořil prostor. Zůstaň otevřený a vnímavý, abys nic nezmeškal.

Učení Ježíše Nazaretského, které v bibli nenajdete

18. ledna 2016 v 13:19 Skutečný mír je uvnitř


Tato slova údajně pověděl svým učedníkům v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století……..

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory :
Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme ?

Usmál se a řekl :

Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

Jaký je smysl života ?
Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.
Proč nás pronásleduje neštěstí ?
Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.

Jak přemoci neštěstí ?
Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

Jak dosáhneme štěstí ?
Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo hledají.
Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.
Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo milují.
Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

V čem je tajemství hojnosti ?
Váš život je nejcenější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

Jak žít ve světle ?
Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.

Jak dosáhnout harmonie ?
Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.

Jak dosáhnout dokonalého života ?
Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
Nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

Jaká je podstata reality ?
,,Já" je jméno Věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?", odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.
A podíval se na všechny s láskou a dodal:
"Ticho mnohé odhalí. Buďte sami sebou."


TZOLKIN 18.1.2016 9 AKBAL kin 243

18. ledna 2016 v 12:41 Mayský Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny
Pokud jste zasnoubení, zkuste nastavit datum svatby na dnešní den. Bolon (9) v Akbal je nejvhodnější den pro Lásku, romantiku, manželství, Bolon je nejoblíbenějším dnem Mayů pro důležité obřady. Můžete také navrhnout, aby váš partner oznámil v tento den váš závazek nebo oslavu vašeho výročí. A pokud nemáte naplánované žádné takové události nebo obřady, nemějte pocit, že jste o něco přišli, je to velký den, kdy můžete říct muži nebo ženě, kterou milujete, že tak učiníte.
Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem, zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli cestu temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
***
Zdravíme vás drazí. Opět platí, že jsme velmi vděční za náš společný čas. Brzy tento cyklus skončí a začne nový, ve kterém půjdeme hlouběji. To je naše naděje, že budete po zbytek času na Zemi studovat naše Poselství, dokud zcela neuvolníte negativní myšlenky a nahromaděné strachy.
Doufáme, že se rozhodnete dále pokračovat ve spojení s Božským Zdrojem a VŠÍM CO JE. Jakmile uvolníte zablokované elektrické obvody v těle, bude vaše schopnost naladit se na Zdroj a Vyšší Já a Duchovní Průvodce mnohem vyšší.
Věřte, že každý okamžik života jste za volantem. Máte svobodnou vůli zvolit si emoce, nebo události, které chcete vyzkoušet, i když jsou poněkud ztížené vzhledem k pravidlům v celém Vesmíru či interakcím s druhými bytostmi, přesto se stále můžete rozhodnout, jak v každé situaci reagovat.
Doporučujeme vám pilně pracovat na zvýšení schopnosti milovat všechny bytosti a zkušenosti bezpodmínečně, bez jakékoliv formy hodnocení. Dovolte prostě všemu Být. Stejně jako vy si přejete vyjadřovat svou svobodnou vůli, dovolte ostatním totéž.
Dávejte pozor, abyste nesoudili volby druhých lidí, protože neznáte pravý důvod jejich volby a růstu. Pro sebe si vyberte vždy Lásku, mír a radost a vaše tělo vibračně poroste a vaše zkušenosti se budou manifestovat způsobem, který je v současné době mimo vaše chápání.
Doporučujeme vám do všech situací a emocí přinášet Světlo. Vyberte jednu z mnoha metod, kterou jsme v minulých Zprávách navrhovali nebo si vyberte jinou, která vám vyhovuje, a soustřeďte pozornost do svého nitra. Spojujte se s Božským Zdrojem, s Vyšším Já, Duchovními Průvodci, žádejte o moudrost a o to, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných elegantním způsobem.
Vytrhněte negativní myšlenky, které zabírají místo pro nové kódy přesvědčení. Vyměňte je za myšlenky Lásky, míru a radosti. Projevte vděčnost za všechny minulé zkušenosti a všechna požehnání, která dostáváte v tuto chvíli. Uvolněte bolesti a strachy z minulých časů a starosti o dny, které přijdou. Opírejte se sami o sebe v každém okamžiku a buďte vděční za tuto zkušenost na Zemi.
Není třeba hledat štěstí mimo vás, nebo něco co vám přinese radost, protože Bůh sídlí uvnitř vás a vy jste součástí Zdroje.
Jste propojeni navždy.
Nikdy na to nezapomeňte. Osvoboďte se od myšlenek oddělenosti. Nikdy nejste sami, nikdy jste nebyli sami, jen jste ztratili paměť. Buďte spojeni každým okamžikem s vděčností a touhou rozpomenout se na toto své spojení a Svátost, kterou jste.
Kráčejte vpřed s radostí a požehnáním za vše, na co narazíte, koupejte se v paprscích Lásky od Bytostí, které jsou schopny posílat jí vám i nám.
9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Horoskop na období 18. 1. - 24. 1. 2016

18. ledna 2016 v 7:00 Doteky Nového Života


Změna názoru
Slunce prochází posledními dny Kozor20160116_114220 Aoha a doznívá optimistický aspekt od Jupitera. Slunce 20. 1. před 17 hodinou vstupuje do vzdušného znamení Vodnáře. Energie tohoto znamení je o lehkosti, svobodě, nadhledu a hledání nových možností. Snadněji projevíme svou vlastní individualitu a jedinečnost. Staneme se více otevření a přátelští.
Hlavním aspektem v tomto týdnu je retrográdní Merkur v konjunkci s Plutem v kvadratuře na Urana, který potrvá až do února. Myšlenky, názory, informace, paměť, mentální programy procházejí revizí a hloubkovou kontrolou Pluta. Proto se mohou vynořit zasunuté vzpomínky, informace, mentální zápisy z dětství, z minulosti tohoto života a i ze životů minulých. Pokud je potřeba "poopravit" nějaký váš názor, mentální program, který byl vytvořen v minulých životech, rozpomenete se skrze sen, regresi či podobnou situaci. Myslí uchopujeme svět a podle toho, jak život uchopujeme, děláme z něho výstupy a rozhodnutí. Dostaneme se k zápisům, které nám doposud bránily, se posunout dál. Nevědomé mentální postoje (programy), které vás drží na neviditelných nitkách a nedovolují vám být svobodní, máte možnost odhalit a změnit. Nejdříve je potřeba se k nim dostat, zvědomit si je. Poté si uvědomit, jak vás ovlivňují a jak souzní či nesouzní s vaší přítomností. Kvadratura Urana, která osvobozuje to, co je omezené, ukazuje, že je pak můžete změnit. Změníte názor. Otevírá se nový pohled a uvědomění. Tím, že je to kvadratura, mohou to být informace náhlé, překvapivé až šokující, se kterými se budete muset vyrovnat. Objevuje se neklid, nesoustředěnost a zesílení nespavosti. Uran je vyšší vědomí a otevírá tlakem omezené lidské vědomí. Proto se objeví bolesti hlavy, chaos a zmatek. Černá luna se též přidává do kvadratury a to poukazuje na velkou sílu myšlenek a slova.
Stále trvá aspekt Urana a Černé luny, kdy procházíme "porodními cestami" k novému uvědomění a musí to projít i přes mysl. Vědomí, které bylo uzavřeno se odblokuje. K tomu nás podporuje Slunce ve Vodnáři, který je otevřený k osvobození všeho, co člověka omezuje a s radostí vstupuje do neznáma a objevuje nové cesty.
Úplněk nastává 24. 1. ve 3 hodiny, kdy Luna se dostává do znamení Lva a stojí naproti Slunci ve Vodnáři, kdy je potřeba propojit rozum a srdce. Každou novou myšlenku, poznání, cestu potřebujeme prožít emočně. Prožít si nadšení, radost, vášeň, aby to, co se zrodí jako nová vize, myšlenka, se stalo skutečností. Pozitivní myšlení je úžasná věc, ale dokud si pozitivní tvrzení budete jen opakovat a neprožijete emočně, nic se ve vašem životě nezmění.
Venuše ve Střelci se dostává do kvadratury s Jupiterem a přichází doba, kdy se budeme přejídat, jíst více sladkostí, více utrácet, protože potřebujeme více lásky, která nám chybí. Pocit nedostatku přinese rozmrzelost a nespokojenost. Objeví se přehánění a zvětšování potřeb a i kdybychom je uspokojili, tak stejně nebudeme spokojení. Proto je potřeba jít opačnou cestou. Prožít si vděčnost za to, co mám tady a teď, tím mohu nalézt spokojenost a může mi být i přidáno. V lásce chceme více, než je možné dostat, jsme příliš nároční. Venuše opouští Střelce a vstupuje do Kozoroha 24. 1., kdy city více zvážní, a uskromníme se.
Přeji Vám spokojený týden, Petra Nel
Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová

Je na tobě učinit dnešek tím nejpodivuhodnějším dnem, který jsi kdy prožil

18. ledna 2016 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Je na tobě učinit dnešek tím nejpodivuhodnějším dnem, který jsi kdy prožil, svým správným přístupem, svým pozitivním myšlením. Dívej se na dnešek jako na Můj den, den plný Mého požehnání a sleduj, jak se ti vše odhaluje v pravé dokonalosti, bez jediné myšlenky zklamání, která by to mohla pokazit. Proč bys měl být zklamán něčím, co ti dnešek může přinést? Pamatuj si, že vše plně zvládáš. Jsi pánem situace; tudíž je na tobě, jak se bude odvíjet. Budeš-li postaven před problém, věz, že na něj existuje odpověď a nikdy nedovol problému, aby tě pohltil. Dívej se na něj jako na zkušební kámen; dívej se na něj jako na výzvu a řešení se ti samo objeví. Nikdy, nikdy nedovol problému, aby tě ovládl. Ty musíš ovládnout jej. Musíš se přimět, abys myslel pozitivně, abys myslel velkoryse, abys myslel úspěšně. Potom sleduj, jak řešení krok za krokem přichází.

TZOLKIN 17.1.2016 8 IK kin 242

17. ledna 2016 v 13:18 Mayský Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně
Pokud situace ve vašem životě volají po diplomacii, dnes je pro to dobrý den. Uaxac (8) vám pomůže vidět a pochopit věci z holistického pohledu, zatímco IK - energie propojenosti a komunikace, držená vysoko na roztažených křídlech Men, umožňuje jasnost vize a koncizní konkrétní řešení. Vaším úkolem je navigovat situaci a držet kýl neutrálně, vyhýbat se osobním snahám, egoismu a manipulativním tendencím, ať už vašich, druhých nebo obojí.
Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky a s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec, můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní - neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují, mohli svobodně dýchat.
***
Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. To znamená, že se snažíte a jste připraveni udělat změny ve svém životě. Tím, že si přejete změny, je vidět, že máte odvahu čelit svým strachům a překonat je. Je třeba si také uvědomit, že na druhé straně se ale bojíte volnosti a svobody. Když se podíváte do zrcadla a uvidíte, co leží uvnitř vás, budete lépe připraveni vyjadřovat svou image, KDO JSTE.
Mnohým zazáří vaše cesta a budou vás následovat. Máte k dispozici bezpočet knih, videí, CD, které vám pomohou udržet se na své cestě. Občas je dobré vědět, které informace jsou pro vás ty nejlepší.
Nejjednodušší způsob je následovat svou intuici a synchronicity.
Pokud jste se nenaučili jasně komunikovat s Vyšším Já, existuje celá řada metod, které vám pomohou rozlišit nejlepší informace určené vám. Jedna spolehlivá metoda se jmenuje SVALOVÉ TESTOVÁNÍ. Tato metoda zahrnuje spolupráci s druhým člověkem.
Všechno kolem je energetické pole. Toto pole je interaktivní s vaším energetickým polem. Když budete držet předmět vedle vašeho srdce, energie, kterou vyzařuje, bude reagovat na energii vašeho srdce, těla a čaker. Svalový test determinuje, které energetické pole posiluje nebo oslabuje vaše energetické pole.
Nechte vaši dominantní ruku podél těla. Z dlaně udělejte volnější pěst. Ve vaší nedominantní ruce držte předmět (kniha, léky, byliny) vedle srdce. Druhý člověk použije dva prsty a s mírným tlakem na horní straně natažené ruky se pokouší tlačit ruku směrem dolů. Současně odoláváte tlaku v natažené paži.

V případě, že energie předmětu posiluje vaše energetické pole, paže zůstane natažená, i když testující tlačí na zápěstí. V opačném případě, když energetické pole předmětu oslabuje vaše energetické pole, svaly v ruce se oslabí a vaše ruka pod tlakem snadno klesne dolů.
Pomocí této metody snadno zjistíte které knihy, jídlo, léky, šperky, byliny, oblečení, CD a další věci posilují nebo oslabují vaše energetické pole. Existují i jiné metody testování - kyvadla a proutky ( Zpráva 190) kineziologie ( Zpráva 191), které mohou být také užitečné. Cílem je vyčistit bloky a vnitřní obvody, takže lehce budete poznávat co je pro vás dobré.
Využijte dnes možnost procvičit nové dovednosti, které vás povedou po jasnější cestě bez překážek. Užívejte si svou cestu a buďte vděční za každou zkušenost, která vám přijde do cesty.
8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku. VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE
Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.
Copyright © Mayské Zprávy lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Solara - Fragment Solařina surf reportu z prosince 2015

17. ledna 2016 v 7:00 Aktuální Informační chaneling
Před mnoha lety během našeho procesu probouzení, jsme si konečně uvědomili, že jsme mnohorozměrné, multidimenzionální, bytosti. Teď, když jsme super multidimenzionální se schopností spoluexistovat v mnohočetných realitách, se toto ukazuje v současnosti být ultra podnětným. Žít v několika systémech s odlišnou realitou současně, může být velmi rušivé pro naše nervové systémy, obzvláště pokud jsme velmi senzitivní, což mnozí z nás jsou.Často to je jako mít současně několik rádií vyřvávajících na několika stanicích najednou. Jsme atakováni tolika nesourodými hudebními styly, že znějí opravdu disharmonicky, když hrají na nejvyšší hlasitost a to současně.

Právě teď, jsme postaveni před obrovské dilema a mnohé otázky
. Čemu věřit? Jakou pozici zaujmout? Co je vlastně Pravda? Jak se vyrovnat se všemi těmi hroznými věcmi, ke kterým ve světě dochází, a zůstat duševně v pořádku? Vyživování plamenů našeho zmatku je skoro neustálá řada šokujících vnějších událostí a skutečnost, že jsme pod palbou plného spektra lidských emocí přicházejících z mnohočetných úrovní skupiny lidí. Na této planetě se odehrávají mnohé naprosto odlišné reality a každá z nich se snaží přitáhnout naši pozornost.

To, co nám pomáhá jít dál a podporuje nás, jsou úžasné energie, které vystupují z Nové Reality. Jsou plné tvořivého pulzování, inspirace a divokého vzrušení, že konečně dáváme zrod Novému Světu. Po celém světě se vynořují nové tvořivé projekty, jež mají přivést Zemi zpět do rovnováhy. A existuje ještě reálnější a mimořádně zakotvená znalost, že naše Jedna Bytost je reálně schopná života!

Existuje také překroucený a nesporně děsivý, science fiction scénář, který prosazují 1% světové elity, jejichž motivace sahá daleko za obyčejnou nenasytnost.
Naše planeta je systematicky ničena; naše divoká zvířata jsou hubena; naše jídlo a voda jsou otráveny; naše počasí je manipulováno; a lidstvo je stoupající měrou přesídlováno a odcizováno. Možná je ta správná chvíle zeptat se, "Kdo to dělá a proč???"

Existují myriády úrovní uvědomění, ze kterých si můžeme uvědomit, co se "opravdu" děje. Proto je základní, že hledáme naše Pravé Místo, místo, kde se můžeme v Pravý Čas usadit - Správné Místo pro projetí bouří. Potřebujeme zůstat v rozšířené perspektivě Tichých Pozorovatelů v každé době, bez ohledu na to, co se děje ve světě.

Protože právě teď dochází k tolika pochybným, možná že i událostem pod "falešnou vlajkou", jednou z našich hlavních výzev je rozlišovat, co je skutečné a co je falešné, abychom nebyli odvedeni od toho co se skutečně děje v mnohem větším měřítku. Je zásadní, abychom nebyli vychýleni z kurzu nebo vmanipulováni do strachu a reakčního módu ničím z toho co se děje. Je také důležité uvědomovat si širší perspektivu a souvislosti, abychom nebyli vtaženi do úzkého pohledu na události, kterými nás krmí média. Potřebujeme se neustále dívat do našich srdcí a ptát se sami sebe, "Je to skutečné nebo je to falešné"?

Jestliže se zaměříme na vtělení Lásky a budeme žít své životy jako Skutečnost; jestliže budeme neustále sloužit jako kotevní místo a Posvátná Pagoda Nové Reality, nebudeme tak snadno chyceni do pasti iluzí duality. Bez ohledu na cokoliv se musíme rychle chopit našeho Pravého Účelu - kterým je zrod Nového Paradigmatu Jednoty uprostřed umírajícího světa duality. A musíme umístit náš Pravý účel v popředí našich životů jako naši vrcholnou prioritu.

Infuse E Mao Mao * zpoza opony věcí, které jsou skryté, za těmi, co jsou za oponou přicházející během prosince, nám přináší naprosto nový přístup k životu, dává nám hmatatelný pocit Nové Reality. Nejenže budeme cítit E Mao Mao individuálně, ale také bude mít silný vliv na některé z našich vztahů, posune je na naprosto novou a neočekávanou úroveň.

Bez ohledu na to, jak se věci někdy jeví, přecházíme do Nové Reality. Přítomnost této Nové Reality dokonce zesiluje. Stále více lidí vystupuje a činí odlišné volby. Jsme v pozici velké neutrality, a přitom s velkou láskou a soucitem čelíme všemu co se děje. Prosinec to dále upevní. Zvolili jsme si být zde právě teď, abychom to sledovali. Je to úžasná cesta, kterou sdílíme.

Solara
www.nvisible.com
*Poznámka: Pro lepší pochopení výrazu E Mao Mao i toho, co je skryté za tím, co je skryté, se můžete podívat do předchozího Surfreportu z listopadu FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU na listopad 2015 - E MAO MAO
Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na prosinec 2015. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po registraci a přihlášení se k odběru v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Modlitba všechny sjednocuje; navzájem všechny přitahuje a vytváří dokonalou jednotu.

17. ledna 2016 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Život bez modlitby je prázdný a bezvýznamný, protože modlitba tě spojuje s tvou nejušlechtilejší částí, která ti odhaluje plnost tohoto slavného života, který je tvým pravým dědictvím. Nechť jsou tvé modlitby opravdu pozitivní a tvořivé a děkuj za to, co máš dostat, ještě dříve, než se za to začneš modlit. Modlíš-li se, pociťuj jednotu a pospolitost v celém životě, kde není rozdělení, protože vše je jedním. Modlitba všechny sjednocuje; navzájem všechny přitahuje a vytváří dokonalou jednotu. Hovoř ke Mně a naslouchej Mi. Neztrácej čas žadoněním o to či ono, protože to není skutečná modlitba. Úpěnlivá žádost vede k rozdělení a Já chci, abys vždy vytvářel jednotu. Jsme jedno. Já jsem v tobě; nemusíš Mě hledat venku. Já jsem vždy zde a čekám, až Mě poznáš. Rozpoznej nyní naši jednotu; Já v tobě a ty ve Mně.

STRÁŽCI STRACHU A PÝCHY

16. ledna 2016 v 19:30 Vlastnosti i ctnosti


TENDENCE VYHÝBAT SE OSTATNÍM JE POKŘIVENÍM BOŽSKÉHO ATRIBUTU KLIDU.
ODTAŽITOST LIDSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JE ODPOVĚDÍ NA VAŠE POCITY ODCIZENÍ A OSAMĚNÍ. NENECHÁTE NIKOHO,ABY SE VÁS EMOCIONÁLNĚ DOTKL A STEJNĚ TAK ANI SOBĚ NEDOVOLÍTE SE HLUBŠÍM ZPŮSOBEM DOTKNOUT NĚKOHO DRUHÉHO.MŮŽETE MÍT URČITOU POVRCHNÍ INTERAKCI S LIDMI,ALE UTÍKÁTE OD HLUBŠÍHO SDÍLENÍ ZE SVÉHO NITRA. NIKDO SE K VÁM NEMŮŽE PŘIBLÍŽIT,PROTOŽE BY ROZEZNĚL VÁŠ VNITŘNÍ ALARM VARUJÍCÍ VÁS PŘED BLÍŽÍCÍM SE NEBEZPEČÍM, KTERÉMU BYSTE SE ODHALENÍM MOHLI VYSTAVIT. PROTO JSTE OCHOTNI LIDEM UKÁZAT POUZE ÚVOD KE SVÉ KNIZE ČI JEDNU STRÁNKU NĚKDE UPROSTŘED.
POKUD BUDETE PRACOVAT NA SVÉ SCHOPNOSTI SEBEPOZOROVÁNÍ BUDETE SCHOPNI ROZEZNAT PŘÍTOMNOST STRACHU: TENTO STRACH UKAZUJE NA VAŠI NEUSTÁLOU POTŘEBU OVLÁDAT SITUACI.
CHCETE OVLÁDAT PŘEDEVŠÍM ,TO, CO DOVOLÍTE DRUHÝM,ABY VIDĚLI A TAK SE VYJADŘUJETE POUZE PŘES FILTR VĚDOMÉ MYŠLENKY.
DOUFÁTE TAK, ŽE VŽDY ODHALÍTE POUZE TU ČÁST SEBE,KTERÁ BUDE PRAVDĚPODOBNĚ PŘIJATA A BUDETE SKRÝVAT TU ,O NÍŽ SE DOMNÍVÁTE,ŽE BUDE ŠPATNĚ SOUZENA. SNAŽÍTE SE OVLÁDAT SITUACI TÍM,ŽE SE DRŽÍTE SCÉNÁŘE,PROTOŽE DOUFÁTE, ŽE TAK BUDETE PŘI SETKÁNÍ DOBŘE VYPADAT....TÍMTO ZPŮSOBEM UKAZUJETE DRUHÉMU ČLOVĚKU,ŽE MÁTE SITUACI POD KONTROLOU.
POKUD VYTRVÁME VE SVÉ SEBEZKOUMÁNÍ, VŠIMNEME SI ,ŽE ZA TÍMTO STRACHEM VYKUKUJE SYMPTOM PÝCHY ZNÁMÝ JAKO STUD. I KDYŽ PŘESNĚ NEVÍME ZA CO SE VLASTNĚ STYDÍME,TENTO STUD NÁS NEVYHNUTELNĚ OMEZUJE A UJIŠTUJE SE,ŽE ZŮSTANE SKRYTOU KNIHOU.
HLAS STUDU NÁS VARUJE,ŽE VYJÍT ZA OBRANNÉ HRADBY SVÉ INTROVERZE JE KRAJNĚ NEBEZPEČNÉ.
JSME-LI OVLÁDÁNÍ STUDEM, VĚŘÍME,ŽE BEZPEČÍ MŮŽE BÝT ZAJIŠTĚNO,POUZE POKUD ODHALÍME JEN URČITOU ČÁST SVÉ KNIHY O NÍŽ SE DOMNÍVÁME,ŽE BUDE PŘIJATA.
UPŘÍMNĚ SE DOMNÍVÁME,ŽE POKUD ODHALÍME URČITÉ JINÉ STRÁNKY BUDEME ODMÍTNUTI
(PREM BABA,Z UTRPENÍ K RADOSTI)

Buď šťastný deň

16. ledna 2016 v 12:33 Doteky Nového Života
Svetlo - duša
Prajeme nádherný deň priatelia.
Dnešným potenciálom sa pozrieme do hlbín našich duší. Do podstaty nás všetkých spojených v Jedno. Každá bytosť na Zemi je zrodená zo svetla. Prichádza zo Zdroja Všetkého čím sa vo Všetkom nachádza. Oddelí sa z vôle rásť a letieť vesmírmi a vyberať si skúsenosti pre vlastnú evolúciu a rozvoj. Ako môže rásť a rozvíjať sa, keď je súčasťou všetkého? Je v tom život je v tom alchýmia, podstata evolúcie. Nádych a výdych. Expanzia žitého a roztvorenie možností.
Duša je čiastôčka Všetkého takže obsahuje v sebe všetko čo na svojej ceste potrebuje. Rozvíja sa, učí, raduje, miluje, trpí, všetko je tým istým v tejto ceste za poznaním. Zmysel toho celého je život sám, poznanie hĺbky a potreby zažívať nové. Spoznávať a rozsievať múdrosť a poznanie. Nechávať veci plynule odchádzať a bezpodmienečne prichádzať. Má to všetko postupnosť, dokonalosť, súhru.
Duša je v tom Všetkom, moreplavcom v nekonečnom vesmíre. Môže si vybrať a vyberá čo jej slúži a pomáha na tejto veľmi dlhej ceste za poznaním a zážitkami. Život je láskou, ktorý miluje samotný život. Vie o všetkom čo môže zažívať. No vyberá si sám, pre seba, to podstatné, čo je pre neho potrebné. Je to sloboda v prejave. Sloboda v láske.
Byť sám sebou, dušou, ktorá vníma samu seba, dáva nekonečné možnosti a konania na tejto Zemi. Stačí sa len spojiť milovaní. Spojiť v hĺbke sám so sebou. Otvoriť kvantové okienko sebapoznania a prijať božské Ja, ktorým stále sme. Oddeliť oddelené a zaliať láskou duše ego naše milované. Nech slúži duši a celku. Nech pustí staré vzorce, aby spolupracovalo v Jedno. Svetlo dáva životu energiu. Energiu bez slov, kde sa nachádza všetko. Tam slová strácajú na kvantite a dostávajú silu v čistej kvalite.
V kvantovej rovine svetla a duše sa spájame v Jedno. Je tam všetko vo Všetkom. Boh v nás a my s Bohom. Existencia spojená s Celkom a Celok spojený s existenciou. Napojený na Zdroj a vnímaný Zdrojom. Vedomie v Jednote a Jednota vo vedomí. Nič vo Všetkom a všetko v Nič.
Milovať svoju dušu a vlastnú podstatu je najväčšou láskou v živote, ktorú komu môžeme dať. Ak milujeme seba, milujeme Všetko v nás.
Prajem nám pokojný a šťastný deň
Prijal: Braňo Rybička
Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

TZOLKIN 16.1.2016 7 IMIX kin 241 galaktický portál

16. ledna 2016 v 11:12 Mayský Kalendář na každý den

Imix - Drak - energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
Opatrně dnes. Uuc (7) ovinutý kolem tajuplného Imix obtáčí jeho energetický vrchol. Můžete létat z jedné reality do druhé reality, spouštět více myšlenkových pochodů na stejné trati. Pokud necháte všechno mimo kontrolu, můžete snadno ztratit sami sebe. Takže udržujte své vlastní tempo a poslouchejte co Imix opravdu říká. Uuc také představuje ukončení, což by mohlo ukončit vládu mysli, vztahy nebo celkově život a probudit další. Spíše, než strach z konce nebo čehokoliv, co by se mohlo stát, akceptujte to a přijměte jako přirozenou součást života a Vědomí.
Stejně jako Ahau představuje konec cyklů, Imix stojí u všech nových počátků.
DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY
Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnými vodami podsvětí a vyživuje Zemi, prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná, záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, v tom tkví jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin, snadno ovlivňují kolektivní vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní - vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
***
Jsem Imix 7. Dnes začíná poslední dvacítka kinů Tzolkinu. Těšíme na sdílení další rok a hlubší čištění negativních myšlenkových forem a kódů přesvědčení, které vás udržují v pocitech oddělenosti.
Dnes vás žádáme, abyste hledali touhy svého srdce.
Všichni jste do této inkarnace přišli s cílem naplnit své touhy a cíle.
Vyladěním svého Vyššího Já se můžete rozpomenout, jaká přání to jsou a dále plánovat stopy své životní cesty.
To lze provést, jakmile se zbavíte strachů, obav, negativního myšlení toho, co si o vás kdo myslí. Do té doby budou vaše zprávy zkreslené zapáchajícím myšlením a strachem jít vpřed.
Zlomte všechna přesvědčení, která vás tíží a vyjadřujte sami sebe svobodně.
Naučte se naslouchat vašemu tělu, protože uvnitř této subtilní diskuze spočívá znalost, kterou hledáte.
Věnujte pozornost bolestem, únavě, břišním pocitům a tělesným vjemům. To jsou způsoby, jak se vaše tělo a vnitřní vedení s vámi snaží komunikovat.
Pokud není něco v pořádku, je to obvykle kvůli jedné z těchto věcí - buď je to strach anebo to není pro vás dobré.
Uvolnění omezení z důvodů strachu a vnějších vlivů je důležité, abyste rozpoznali ten rozdíl.
Dokážete si představit žít svůj život bez toho, co by se mohlo stát a co si o vás ostatní myslí?
Udělali byste rozhodnutí, kdybyste s jistotou věděli, že vás dovedou k životu, který si přejete?
Žít svůj život bez obav z minulosti, nebo budoucnosti je vaše právo od narození. Je to váš dar - vaše přítomnost. (Já Jsem Přítomnost)
Když budete žít v přítomnosti, budete obdařeni svobodným prožíváním věcí z pocitu Lásky, míru, radosti a vděčnosti.
Začněte hned TEĎ odstraňováním bloků, které vás drží od života v přítomném okamžiku.
Mějte se krásně, buďte šťastní, s Imix se uvidíme v příštím kole!
7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.
Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - Skrytá šablona mládí

16. ledna 2016 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem San Rafael, USA , 12. 12. 201
Channeling je uveden krátkou meditací:
(velmi pomalu)
A tak jak váš dech vstupuje do vašeho těla, dovolte své mysli, aby došla na poklidné místo, aby tam spočinula. Prohlubte uvědomění si svého těla a dovolte svému dalšímu nádechu, aby vás dovedl trochu víc dovnitř, na to místo, kde je vaše srdce. A na chvíli dýchejte kolem svého srdce - uvolněte své tělo, zavřete oči, uvolněte obličej a dovolte svému srdci, aby se prostě stalo vaším domovem. Pozorujte, jak je příjemné tu být, spočinout, v tomto místě lásky - dovolte svému srdci, aby vám otevřelo svou náruč - můžete ji cítit kolem sebe, můžete cítit, jak dýcháte svým srdcem.
A jak dýcháte, pozorujete, že ve vašem těle existuje nová energie, která se ve vás usazuje, usazuje se, poněvadž jste požádali o transformaci, požádali jste o rekalibraci, požádali jste, aby do vás vstoupila boží láska, aby přinesla zázrak i dary, které s ní přicházejí. Aby vstoupil i Kryonův doprovod, andělé, Mistři, bytosti Světla, kteří přicházejí na tato setkání, udržují prostor, pomáhají vytvořit tento prostor, a pak setrvají, setrvají dlouho po tom, co naše fyzická těla odejdou (ze setkání - pozn. překl.), ale zůstanou s námi na úrovni srdce a na úrovni duše.
Znovu se nadechněte a ponořte se do nitra, spočiňte hlouběji na tom místě, kde nemusíte nic dělat, nemusíte ničím být, a pozorujte, jak dobře se cítíte v tomto prostém spočinutí. Jen buďte… Z tohoto krásného jemného místa klidu pochází i přijímání, dovolte si otevřít se mu, jemně, jak začínáte více a více integrovat energii (setkání) dnešního dne. A také přijímat od Kryona a jeho doprovodu - jejich lásku, uctění lidí. Přicházejí, aby byli s vámi, a půjdou s vámi, až budete odcházet.

Ztišíš-li se a počkáš na Mne, nebudeš marnit čas.

16. ledna 2016 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jsi-li v pochybnostech, máš-li něco podniknout, proč se neztišit a nepočkat na Mne a nikdy nespěchat dopředu a nedělat nic bez Mého požehnání? Vždy bys měl vědět, kam se ubíráš, a pak na cestě nezabloudíš; proto je důležité počkat, až ti dám zelenou, než vykročíš. Ztišíš-li se a počkáš na Mne, nebudeš marnit čas. Ušetříš nakonec mnoho času, když činíš správnou věc, spíše než když spěcháš kupředu, a pak uděláš věc nesprávnou a musíš své kroky napravovat a odčinit vše, cos učinil svým neuváženým jednáním. Když víš, že je něco správné, pak to neváhej ihned uskutečnit. Jakmile je zde však v něčem onen slabý pocit nejistoty, pak trpělivě čekej, až se věci vyjasní, než je začneš uskutečňovat.


Když muž odmítá sex

15. ledna 2016 v 16:54 Krása muže

Volala mi nešťastná žena. Potřebovala zkrotit. Ale její muž jí to nechce dát. A pak z ní vylezlo, že odmítá i sex. Chce s ní jen ležet, hladit se, ale sex odmítá.
Shodou okolností právě tato žena se před nedávnem na kurzu stěžovala, že muži chtějí jen jedno.
Když se jí nelíbili muži, kteří chtějí jen jedno, tak teď má muže, který právě to jedno nechce. A pravděpodobně to není kvůli tomu, že by měl milenku, to by se s ní nechtěl ani hladit.
Proč muži nechtějí sex?
1. Muž zrcadlí ženu
Když žena podvědomě odmítá sex nebo se ho bojí nebo má ve své mysli program: "Muži chtějí jen jedno, sviňáci", může se stát, že se problém se sexem manifestuje i/jen u muže. Ani jeden nemusí tušit, kde je problém: On podvědomě cítí, že ona to podvědomě nechce (přestože vědomě to chce!). Může se dokonce stát i to, že taková žena sice podvědomě odmítá sex, ale vyžaduje ho. A to, co nevyjadřujeme a nežijeme pravdivě, to místo nás vyjadřuje naše okolí. Takže prvním vysvětlením je, že takový muž odmítá sex za ženu a co je podstatné - ani jeden z nich nemusí vůbec tušit, co je skutečný problém.
Čím je muž slabší nebo čím víc má ženu rád, tím je větší šance, že jí její přání splní, přestože ona si přeje vědomě pravý opak.
Řešení: Začít u sebe. Přiznat si, že vlastně sex odmítám i já, jen shodou okolností právě s tímhle mužem po něm moc toužím a nevnímám to, že mám se sexem problém.
Poděkovat muži za to, že vyjadřuje mé podvědomé strachy, obavy a nechuť.
Podívat se na to, proč je podle mě sex špatný.
Diagnostika: Kdykoliv žena řekne neuctivou větu o mužích nebo o sexu, je jasné, že je tam problém. Samozřejmě že problém má i muž. Ale možná že jeho jediný problém je, že odmítá ženu znásilnit. (Protože byť si tato žena sex přeje, větou "Muži chtějí jen sex" ukazuje, že podvědomě sex odmítá.) A je to hodně divné znásilnění, ale prostě takový muž (často aniž by to vědomě tušil) cítí, že něco v ženě sex nechce a to něco odmítá znásilnit, aniž by to věděl.
2. Vnitřní dítě
Když jsme emočně ve věku 10 let, samozřejmě sex odmítáme. A co teprve, když je nám emočně ještě méně.
Řešení: Obejmout vnitřní dítě, dát mu bezpečí (tedy také jistotu, že nemusí mít sex) a uzdravit ho svým přijetím.
Diagnostika: Jakákoliv neuctivá věta o sexu nebo o opačném pohlaví vlastně říká, že jsme emočně zamrzli někde v dětství.
3. Vyčerpání, únava
Samozřejmě je možné, že muž je vyčerpaný. Ale vyčerpaný muž by se nechtěl hladit, možná by chtěl být hlazen do usnutí a pak spát a spát.
Vyčerpaný muž také odmítá ženu krotit, obzvlášť když ví, že je to energeticky náročné. Ale paradoxem je, že kdyby svou ženu zkrotil, možná by se jeho únava zmenšila. (Ona totiž únava vysoce souvisí také s nedostatkem mužské energie).
Diagnostika: Zeptejte se ho. Také se zeptejte sama sebe, zda si také nepotřebujete odpočinout.
Řešení: Pečujte o něj. Zrelaxujte ho. Uvolněte ho. Možná rád přijme orální sex, protože při něm nemusí nic dělat a máloco muže uvolní víc, než krásné bezstarostné vybití.
Namasírujte mu záda. Nebo ho jen hlaďte a zdůrazněte mu, že Vám teď nemusí nic vracet. Že to prostě chcete udělat pro něj.
4. Milenka, problémy ve vztahu
Samozřejmě odmítání sexu může mít velmi jednoduchý důvod - má ho dost jinde.
5. Jakékoliv jiné problémy
Když muž řeší nějaký problém a ten problém je závažný, může se stát, že po tu dobu bude odmítat sex. Obzvlášť pokud si myslí, že sex musí být dlouhý, náročný a že sex je jen pro ženu.(což je přímo jasné potvrzení toho, že takový muž trpí Intoxikací od mámy)
Řešení: Nechte ho, ať myslí na to, na co potřebuje a postarejte se o jeho penis. Když muž pochopí, že si to může jen užít a nemusí nic dávat, obvykle to rád přijme a nakonec rád i dá.
Když Vás odmítne, nedělejte scény. Spíš se ptejte, co se děje. Problém je, že takový muž to často ani nebude vědět a že takový muž má obvykle předsudky ohledně psychologů nebo kurzů, kde by mu mohli snadno pomoct.
6. Nedostatek mužské energie
To je nejuniverzálnější odpověď. Protože kdyby měl muž dostatek mužské energie, vzal by si ženu, i kdyby cítil, že něco v ní nechce nebo by ji s tím aspoň konfrontoval. Třeba by jí řekl: Hele, je to nějaké divné, mám chuť vždy, ale teď ne, nevím, co se děje, neděje se něco u tebe?
Kdyby viděl vnitřní malé dítě, obejmul by ho a držel tak dlouho v náručí, až by přijalo jeho lásku a začalo se uzdravovat.
Když je silný muž unavený, prostě si jde odpočinout a prosadí si to. Naopak slabý muž si to nedovolí a pořád něco pro ženu dělá a ani netuší, že tím pro ni nic pozitivního nedělá.
Kdyby měl silný muž milenku, bude spíš přemýšlet, jak si užít obou. Silný muž neodmítá svou první ženu jen proto, že se zamiloval do jiné. On naopak tu lásku chce dát i své první ženě. A pokud s ní má problém, prostě ho buď bude řešit nebo odejde, kam ho srdce táhne, když už ten vztah je mrtvý.
Když má silný muž problém ve vztahu, řeší ho.
Když má silný muž jiné problémy, mluví o nich a hlavně je řeší. Vysvětlí ženě, že se jí to netýká, že teď prostě musí tohle vyřešit a pak se naplno vrátí.

Kastrujete ho?
Nejjednodušším vysvětlením, proč muž nechce sex, je, že je na nějaké úrovni emočně vykastrovaný. Obvykle o tom ani neví, protože mužská práva jsou všeobecně tak odmítána, že většina mužů si je ani neuvědomuje a ženám otročí, aniž by o tom měl tušení.
Současné nastavení společnosti, prakticky veškerá psychologická literatura i drtivá většina kurzů straní ženám a vůbec to ani netuší. (To je ten důvod, proč muži obvykle odmítají psychologii a kurzy).
Psychologové i psycholožky, lektoři i lektorky podporují všeobecnou kastraci mužů a mylně se domnívají, že pomáhají ženám domoci se svých práv. Tím neříkám, že nejsou ženy, které to potřebují.
Ale daleko víc mužů to potřebuje mnohem víc a oni to ani netuší, jen prostě se jim nechce domů nebo odmítají sex nebo jim není úplně dobře a často si to ani neuvědomují.
Proč vykastrovaný muž nechce zkrotit ženu
Logicky by právě tento muž po tom měl toužit nejvíc. Pomohlo by mu to, aby mu dorostla křídla, která mu ženy v jeho životě zastřihly.
Ale ono to funguje naopak. Čím je muž vykastrovanější, tím víc se stará o blaho ženy a současně ho u své ženy sabotuje.
Totálně ochočený muž si nedokáže představit, že by mohl ženě ublížit. A je si jistý, že krocení by jí ublížilo. Dokonce i přesto, že ona ho o to prosí.
Vykastrovaný muž si myslí, že ženy chtějí, aby muž byl jen hodný, aby stále myslel na ni a že jí nesmí ublížit.
Ale když se o to pokusí, zákonitě selže a protože nemůže ženinu negativitu ani zkrotit ani jí to vrátit, začne v sobě kumulovat vztek a nenávist. Ale protože nesmí mít vztek a nenávist, tak je začne potlačovat. Ale je to jak v papiňáku: Když nesmí nic ven, začne to tlačit uvnitř. Až to pak jednoho dne bouchne. Ale i předtím to vybublává.
Paradoxně právě vykastrovaný muž, který chce pro ženu jen to dobré, ji nejvíc ohrožuje. Jednak tím neočekávaným velkým výbuchem, jednak neustálým popichováním.
Když je muž sám sebou, postará se o to, aby mu žena neublížila a pokud se to stane, dá to do pořádku. A pak je prostě sám sebou a to znamená, že je skutečný a to žena oceňuje nejvíc. Takový muž je totiž skutečně přítomen.
Není cesta bez bolesti
Pokud Váš muž odmítá s Vámi spát, nemůžete čekat, že někdo udělá čárymáryfuk a ihned a bez bolesti bude vše v pořádku.
Pokud je jediným problémem vyčerpání muže, nechte ho spát a spát a spát.
Ve všech ostatních případech s tím něco začněte dělat, protože jinak Váš vztah skončil (ať už rozvodem nebo tím že si každý najde bokovku nebo tím, že budete žít věrný, ale mrtvý vztah).
Ideální je přijít na kurz Stát se MUŽEM/ Být ŽENOU nebo jakékoliv jeho pokračování (Uzdravení příčiny, Přijetí rodičů). Také si můžete postavit konstelaci nebo si uzdravit svou sexualitu nebo přijít na kurz Úžasný vztah.
Je jedno, kterým kurzem začnete, přijďte na ten, který je nejdřív. Bylo by dobré, kdybyste přišli oba a ještě lepší by bylo, kdybyste si předtím popovídali o tom, co Vás trápí a co chcete. Ale nehádejte se, jen si to řekněte.
Když ten druhý nechce
Když Váš partner nechce nic řešit nebo když odmítá kurzy, dejte mu přečíst třeba tento nebo tenhle článek. Netlačte na něj. Jen mu řekněte, že je to pro Vás důležité a že si budete řešit klidně i sama, ale že byste raději v týmu.
Muži nechtějí chodit na kurzy, protože nevěří, že by někdo stál za nimi nebo proto, že nevěří, že by to mohlo fungovat. V prvním případě potřebuje takový muž oporu a kde jinde ji může dostat, než od mužů, kteří se také chtějí osvobodit.
V druhém případě to také znamená nedostatek mužské energie. Protože skutečný MUŽ, když něco chce, nedá pokoj, dokud to nedostane.
A právě proto mu to nevnucujte, nepřikazujte, netlačte, nedělejte scény. Prostě přijďte sama a seznamte ho s výsledkem. Když on sám pozná, že jste jiná a že to není proti němu, příště bude mít větší ochotu přijít taky.
Tady pokračování o tom, proč muž odmítá ženu zkrotit.
MUDr. Martin Daniel,
www.smysl.com
Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.


Obraz: Vyjádření pravdy v souladu sama se sebou a sama za sebe

15. ledna 2016 v 16:03 Obrazy rok 2016Obraz: Vyjádření pravdy v souladu sama se sebou a sama za sebe.
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

TZOLKIN 15.1.2016 6 AHAU kin 240

15. ledna 2016 v 11:19 Mayský Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovské Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
Nikdy neodpovídá lepší spojení: bojovník a jeho zbraň. Uac (6) je zlaté kopí v arzenálu Ahau. Ztělesňující maximální stabilitu a vytrvalý a praktický přístup k životním výzvám představuje Uac (6) pevné základy, které potřebujete postavit pro vyřešení vašich nejtěžších zkoušek a největších bojů. A Ahau, Pán Slunce, vypaluje a čistí cestu pro tyto základy intenzivním vhledem a intuicí, které se mohou zrodit pouze z nejvyššího nadhledu. Takže stejně jako Men - Orel, vládce této Treceny, krouží nad vaší životní cestou a vaší duší, otočte svou tvář ke slunci a dobijte svou mysl, tělo i duši.
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, vyšší Vědomí, propojení kolektivního Vědomí a Vědomí spolutvoření. Ahau je energie bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
***
Jsem Ahau 6. Zdravíme vás v tento krásný a velkolepý den! Jsme tu, abychom se s vámi podělili o další poznatky, jak funguje váš svět.
Doporučujeme vám, abyste každý den věnovali čas vizualizaci, jaký život byste chtěli žít na osobní úrovni v rámci globálního společenství.
Berte v úvahu také počínání vlád, šéfů korporací a všechno, co se nachází na Zemi.
Kde chcete rozmlouvat s přírodou. Životem poblíž lesa nebo na pláži?
Přejete si pěstovat své vlastní potraviny nebo mít místní zdroj čerstvých potravin?
Jaké přípravky pro péči o pleť chcete mít k dispozici?
Dáváte přednost lékařům, kteří předepisují toxické léky nebo byliny?
Přemýšlejte o každém aspektu života.
Dávejte pozor na každodenní činnost. Buďte vděční za každou zkušenost.
Mějte odvahu kvůli oblíbené činnosti vyjít z krabice a podnikněte nezbytné kroky pro vytvoření této reality.
Začněte hned TEĎ a nespokojte se s ničím menším, než tím, co si opravdu přejete.
Uvnitř vás leží všechny možnosti.
Sněte ve velkém, sněte s Láskou a sněte o vítězství Míru v srdcích lidí.
Všechno, co si dokážete vizualizovat, dokážete realizovat! Přemýšlejte o těchto slovech a začněte jednat.
6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v Celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.
ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.
V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Alita Zaurak - ROK MARSU 2016 – ROK BOJOVNÍKA aneb Vítejme v realitě…2 část

15. ledna 2016 v 7:05 Aktuální Informační chaneling

Jaké jsou další významné konstelace planet k 1. lednu 2016?
Spojení Jupitera se vzestupným uzlem a Lunou v zemském znamení Panny ve dvanáctém domě nám přináší opravdu velké vystřízlivění. Očistit se od nánosů všemožných iluzí a představ zastírajících skutečný stav věcí - přesně takový je v tomto roce náš karmický a evoluční úkol, s nímž se potřebujeme ve vlastním zájmu vypořádat.
Jupiter se ve znamení Panny, opět po dvanácti letech, nalézá již od poloviny srpna 2015 do 9. září 2016. A tak si po většinu roku budeme moci užívat jeho daru vystřízlivění a celkového ozdravění v procesu detoxikace, očisty, hloubkového a pečlivého úklidu a uspořádání.
Samotná kombinace slov "dar" a "vystřízlivění" se nám může zdát zvláštní. Jupiter je v Panně totiž ve vyhnanství, proto jeho vliv není a nebude zřejmě mnohými přijímán zpočátku jednoznačně jako ono "velké štěstí", se kterým je v astrologii tak často spojován. Postupně se nám všem určitě uleví a zjistíme, že právě tento dar jsme potřebovali (-:
Ve znamení Panny se totiž skrývá nezměrný léčivý potenciál. Skrze tuto oblast Zvěrokruhu můžeme znovuobjevovat schopnost sebeléčby, regenerace, omlazování, odhalit tajemství vzniku a příčin nemocí, najít svou vlastní jedinečnou cestu k plnému uzdravení (rusky iscelenije = scelení, celistvost).
Již v samotném trojitém symbolu tohoto znamení je zakódována informace o propojení Ducha, Duše a Těla, o nezbytnosti v léčení na všech těchto úrovních.
Naše těla byla stvořena tak, abychom byli šťastni už jen z toho, že se v nich nalézáme. Pokud si v tom ovšem sami nebráníme, zahalujíce se do vrstev myšlenek, pocitů, oddělujících nás od přirozenosti, zabraňujících tím žít skutečně zdravě. Jupiter v Panně nám nabízí přijetí těla jako posvátného daru, nástroje naší transformace. Znovu a znovu nám trpělivě vysvětluje, jak se správně o tělo starat, jak v něm pobývat, jak mu naslouchat. Zasvěcuje nás do léčivých technik, učí skutečně zdravému smýšlení, prozařuje vědomím posvátnosti naši každodennost a naši práci a službu nás učí vykonávat tak, abychom z ní měli ten nejlepší pocit, abychom si ji skutečně užívali.
"Na koni" může nyní být generace zrozenců z druhé poloviny šedesátých let. Jupiter se totiž několikanásobně spojuje s Uranem a Plutem v jejich horoskopech a pomáhá jim uskutečnit "generační misi" trpělivých a pečlivých a odvážných léčitelů-revolucionářů.
Ve znamení Panny nás Jupiter též učí konstruktivnímu přístupu k nemoci jako k daru. Vysvětluje nám, že nemoc znamená léčení. Omluvme se tělu, dopřejme dost lásky a pozornosti doposud zanedbaným místům. Jedna dobrá myšlenka je silnější než celé kvantum záporných, takže pojďme do toho tady a teď, bez zbytečné kritiky a bez sebeobviňování.
Jupiter 9. září vstupuje do znamení Vah, aby prozářil a uzdravil oblast partnerských vztahů a dal do pořádku naše ledviny, s nimiž partnerství tak úzce souvisí. Stane se tak až do léta dalšího roku 2017 naším učitelem harmonie a souznění, vysvětlí nám skutečný význam situací neboli učebních lekcí, které jsme v uplynulých dvanácti letech v partnerství zažívali. Pomůže nám vyrovnat se s tím co bylo, uzdravit zranění, pochopit příčiny a založit nový vědomější a moudřejší přístup ke vztahům na dalších dvanáct let. Mnozí mohou být v tomto období doslova obdarováni novým vztahem, zlepšením vztahu stávajícího či jim bude napomoženo zdravě a harmonicky ukončit vztah, jehož čas již skutečně vypršel.
Obzvláště silné bude podzimní putování Jupitera Vahami pro zrozence sedmdesátých let. Jupiter se postupně spojí s Plutem v jejich horoskopech a napomůže jim v uskutečňování velmi náročného generačního úkolu, radikální transformaci již překonaného pojetí vztahů.
Ve znamení Vah se od 25. srpna 2015 do 13. listopadu 2016 nalézá Černá luna, jejíž lekce o harmonických vztazích zdaleka nejsou tak příjemné. Není příliš příjemné uvidět, jak si problémy ve vztazích sami vytváříme, jak nám druzí zrcadlí to, co sami před sebou skrýváme a další citlivá, ledvinám však tolik prospěšná odhalení.
Vzestupný uzel v Panně se nalézá od 13. listopadu 2015 až do 9. května 2017. Po osmnácti letech jsme tedy přímo vytahováni, povzbuzováni k růstu ve fyzickém těle, aktivnímu řešení záležitostí první a druhé čakry. Teprve vystřízlivění a jasné nezkreslené vnímání reality umožňuje dát naše záležitosti zcela do pořádku.
Před čím jsme tolik let zavírali oči, čeho jsme si nevšímali, co jsme odkládali? Co nám sděluje naše tělo? Jaké jeho oblasti a tím i oblasti našeho života přitahují nejvíce pozornosti? Kde se hromadí věci, informace, kde si vytváříme zbytečnou zátěž a ucpávky, blokace energetických toků? Nahlédněme třeba do svého horoskopu, kde podle astrologického domu umístěného v poslední dekádě Panny můžeme zjistit, které konkrétní životní oblasti se toto týká.
Většině z nás se do uklízení nejprve moc nechce. Vzpomeňme si však na ten skvělý pocit, když se dostavují první výsledky, když se vše se krásně pročišťuje, uspořádává, energie proudí a dělá se nám lépe! Nuž, a přesně takový pocit chtějí vyzvat Jupiter a vzestupný uzel v Panně, jejichž přesné spojení proběhne 23. ledna. Zkusme se v tento den vědomě naladit na cestu do těla, na pocit, jaký bychom měli z dokonalého zdraví, neboť v podstatě již dokonale zdraví jsme! Můžeme se též ladit na setkání s tím nejlepším pro nás lékařem, léčitelem, učitelem, zasvěcovatelem, který nám nejen v tomto období může v uzdravení napomoci. Ovšem nezapomeňme, že jednoho takového a toho úplně nejlepšího léčitele jsme již před lety potkali, neboť jsme to my sami (-:
Působení Jupitera v Panně bude posíleno harmonickým aspektem trigon od Pluta v Kozorohu(poprvé 12. října 2015) a to hned dvakrát, 16. března a 26. června. V těchto dnech a v podstatě i během celého období od října 2015 do června 2016 prochází naše chápání toho, co to je zdraví a léčení, hlubokou, pomalou, ale jistou proměnou. Kdo například dosud chápal léčení jako návštěvu lékaře, začne chodit k léčiteli či bylinkáři, někdo další se posune třeba směrem k homeopatii či energetické léčbě a nakonec zbývá úroveň nejvyšší: dát příkaz své DNA a dovést vědomí zdraví do každé buňky, do každé nejmenší částečky těla. Trigon, který se odehrává v zemských znameních přináší konkrétní jednoznačný výsledek, který však záleží na naší předchozí píli a vytrvalosti.
Co nám vlastně brání být zdraví, být naplno v těle, užívat si moudře darů života?
O tom nám již druhým rokem mnohé naléhavě sděluje Saturn ve znamení Střelce. Tento moudrý a přísný nekompromisní vůdce nám bude ještě celé dva roky různými způsoby odstraňovat všemožná nezdravá přesvědčení a upravovat naši životní filosofii tak, aby byla vskutku o životě, aby byla živoucí nikoliv dogmatická, omezující, někdy i vyloženě nezdravá až destruktivní.
Kde a jak sami sebe omezujeme, v jaké oblasti si něco vědomě či nevědomě přísně zakazujeme, a kde se tato tendence vůbec vzala?
Naše přesvědčení jsou nejčastěji utvářena výchovou, dále nejrůznějšími společenskými či náboženskými vlivy jak v tomto, tak i v předchozích životech. Saturn pracuje velmi důsledně a může nám v aktuálním přibližně tříletém období (2014-2017) dokonce tato omezení zesílit, dovést do absurdna, abychom si je mohli spolehlivě uvědomit, uvidět a zapracovat na jejich odstranění, cestou tzv. odblokování, rozpuštění těchto mentálně-astrálních útvarů v naší auře.
Saturn ve Střelci nám vlastně nedovoluje cestovat, ve smyslu příliš se rozšiřovat, unikat od problémů, které máme vyřešit u sebe doma, ve své zemi. Což v kombinaci s Jupiterem, vládcem Střelce, ve znamení Panny posiluje celkovou nezbytnost totálně se vtělit, spočinout v realitě, v přítomnosti, vychutnávat si každý okamžik, každý nádech a výdech. A shledat svou každodenní realitu tou nejexotičtější, nejúžasnější ze všech, radovat se i z těch nejobyčejnějších věcí a zdánlivě bezvýznamných detailů. Teprve poté se můžeme vydat dále a stejně tak prožívat a užívat i cesty daleké, jak za hranice naší země, tak i za hranice běžného každodenního smýšlení a vnímání.
Tato situace Saturna přináší též jednoznačné změny k lepšímu v celé lidské společnosti, upravuje politické klima, vynucuje spravedlivější uspořádání společnosti, odstraňuje zastaralé struktury. Jednoduše si připomeňme, že naposledy byl Saturn v tomto společensky angažovaném znamení před třiceti lety, tj. v letech 1985-88, v období přestavby neboli "perestrojky", na které si mnozí z nás velmi dobře pamatujeme.
Několikaleté putování Saturna Střelcem přinese užitečné plody a výsledky každému z nás, v konkrétní životní oblasti podle situace astrologického domu ve znamení Střelce a dalších ukazatelů.Pro celé lidstvo však bude pravděpodobně nejblahodárnější období od prosince 2016 do listopadu 2017. V těchto měsících se Saturn ve Střelci třikrát dostane do pozitivního aspektu trigon s Uranem v Beranu. Harmonické propojení Saturna a Urana, tedy "brzdy a plynu" umožní uskutečnit, dovést do konkrétní podoby letité volání Urana po svobodě, po uvědomění si svého nezměrného potenciálu, možností, jedinečnosti každého jedince.
Již mnoho let probíhá všeobecné odtajnění, formuje se jasný záměr a vize života ve staro-novém společenském uspořádání, založeném na kosmických zákonitostech. Samo slovo S-VO-BO-DA v sobě v ruštině i v češtině skrývá podivuhodné poselství: SvědOmím se nechat Vést je nám BOhem DAné!
Poprvé zažijeme účinek této konstelace v posvátné noci z 24. na 25. prosince 2016, jako předznamenání obrodných procesů v příštím osvíceném roce Slunce.
Nyní se však navraťme do přítomnosti k úkolům, které jsou teprve před námi
Dýchejme zhluboka,
a ve stavu rovnováhy uchopme opratě svého vozu
Tady a teď jsme na tom správném místě, ve správné situaci
a vše, co se děje je přesně tím, co potřebujeme!
Ze svého energetického středu prozařme celé své tělo, svou realitu
Jsme připraveni!
Přátelé, posílám velkou podporu nám všem a přeji mnoho sil
a láskou prozářenou SEBEDŮVĚRU v našich srdcích!
Vaše


Vítejte na: www.mandalia.cz