Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Leden 2016

Dvojplameny – dorovnávání a následná harmonizace

31. ledna 2016 v 21:28 Doteky Nového Života

Fáze dorovnávání dvojplamenných párů nastává ve chvíli, kdy oba z páru již prošli základní transformací. Došlo k jejich přeměně životních hodnot, vnímání a pohledu na život a na svět a také již byly vyřešeny a dorovnány jejich karmické dluhy a závazky.

V této fázi již oba v sobě objevili všechny složky a možnosti svého bytí. Ne všichni jsou však schopni nalézt dostatek odvahy svobodně, dle své vůle, všechny tyto své složky projevit. Oba ale bývají sladěni do té míry, že jejich téměř totožná rezonance udává neodbytné impulzy k návratu k sobě. Je tedy třeba odstranit poslední nesrovnalosti, aby bylo možné dosáhnout naplnění.

Dorovnávání polarit u obou partnerů v dvojplamenném páru je týmová práce a to i přesto, že jsou oba od sebe fyzicky odloučeni a nejsou spolu v přímém kontaktu. K dorovnávání dochází zrcadlově. Rovnováha jednoho je závislá na rovnováze druhého. Je to zpravidla ženský dvojplamen (dvojplamen s původní převažující ženskou složkou), který díky schopnosti naslouchat své intuici postupuje rychleji kupředu a udává impulzy. Mužský dvojplamen (dvojplamen s původní převažující mužskou složkou), v rámci svých možností a časových nároků, pokroky ženského dvojplamene zrcadlově dotahuje.

Dorovnání spočívá i v osvojení si opačných extrémů. Pokud v sobě dokážeme objevit a přiznat si i opačný extrém toho, co nám bylo v minulosti vlastní, není třeba v něm dále setrvávat. Ve chvíli, kdy jsme dokázali obsáhnout vše, je další výběr pouze na nás. Disponujeme nekonečnou škálou možností. Uvědoměním si všech těchto svých možností, celého svého potenciálu, můžeme vědomým výběrem, rezonujícím s naším vnitřním cítěním, vědomě konat. Rozsah či hranice vědomého konání si stanovíme naším vlastním vnímáním toho, co je správné, což závisí na úrovni zralosti naší duše, našeho vnitřního Já.

Ženský dvojplamen, který je schopen se ve své zralosti držet svého středu (vyrovnat oba extrémy), si dokáže svými postoji stanovit hranice, za které není ochoten jít a kterým není ochoten podlehnout. Ve stanovování a udržení hranic mu svým chováním a přístupem mohou pomáhat i jiné osoby, než právě párový dvojplamen. Mohou se opakovat obdobné situace až do té doby, než si je ženský dvojplamen plně vědom toho, co je ochoten si do svého života pustit a akceptovat a zároveň si tento svůj postoj dokáže sebevědomě beze strachu ustát a obhájit navenek. Tyto hranice je třeba si držet zřetelně a důrazně, přesto však s taktem a nadhledem.

Mužský dvojplamen má ve fázi dorovnávání již také přibližně stanoveny své hranice. Je už také alespoň do určité míry schopen si uvědomit, co chce a co je ochoten si do života pustit, či co akceptovat. Je však ve svém vnímání a chápání méně aktivní. Bývá to právě mužský dvojplamen, na který se čeká, než pochopí, co se to vlastně v jeho nitru děje.

Ženské dvojplameny jsou více vedeny svými city. Je pro ně přirozené nechat se jimi vést a navenek je projevovat, nestydí se za to a nemají z toho strach. Od počátku silně vnímají propojení a sounáležitost se svým protějškem a hrdě se hlásí ke svým citům vůči němu. U mužských dvojplamenů je v tomto vnímání a projevování problém. Bývají uzavřenější a mají snahu vše vysvětlovat a řešit pomocí logických postupů a schémat. Svoje city a pocity v sobě potlačují často i ze studu a strachu, proto jim velmi dlouhou dobu nemusí docházet, o co vlastně jde.

Ve fázi harmonizace už mužský dvojplamen také silně vnímá, touhu a sounáležitost se svým protějškem. Zpočátku může zkoušet staré taktiky, staré zažité způsoby, jak se partnerce přiblížit. U ženského dvojplamene se zdravě a pevně stanovenými hranicemi však s těmito starými postupy naráží, nedosahuje požadovaného úspěchu. Ženský dvojplamen ho k sobě přes své hranice za těchto podmínek nechce pustit. Silné vnitřní propojení se svým dvojplamenem a touha dostat se do jeho blízkosti, pak mužský dvojplamen nutí měnit své zažité taktiky a postoje a doladit se se svým protějškem.

Harmonizace je proces doladění na všech úrovních. Je možné jí dosáhnout úplným oproštěním a osvobozením se od svých strachů a vnitřních bariér, automatickým, přirozeným a upřímným projevením sebe samého navenek. Je to vědomá manifestace, ve které je uvedeno do souladu vlastní vnitřní vnímání s myšlenkovou projekcí a následná aplikace prostřednictvím vědomého konání. U obou jedinců v páru dvojplamenů v závěru harmonizace dochází ke vzájemnému ujednocení jejich vnímání, myšlení i konání.

Je třeba brát zřetel na to, že fáze dorovnávání a následné harmonizace je postupný dlouhodobý proces. Nelze tu nic uspěchat, každý nový postoj se musí náležitě dotvořit, vyzrát a usadit se. Jakýkoliv násilný pokus o urychlení může zdárný vývoj zpomalit či zablokovat.

Napsala dne 21.1.2016 Ivana "Geri" KutnarováTZOLKIN 31.1.2016 9 CIB kin 256

31. ledna 2016 v 9:45 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Existují určité posvátné energie, které nemají žádné hranice, žádné limity, žádná omezení. Odpuštění je jednou z nich. V kontextu s Trecenou Lamat pulzuje Cib velkou mírou odpuštění a pochopení. Pokud budete hledat propuštění nebo odpuštění viny vyplývající z vaší role, nezapomeňte, že je třeba odpustit sobě jako první. Přítomnost Bolon (9) zajišťuje pozitivní odezvu ze strany vašich předků a starověkých energií, které jsou přítomny ve vašem životě.
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,
VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yucatanském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
Osobnosti narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.
***
Požehnání, Milovaní! Jak se pomalu uzavírá tento cyklus, a připravujeme se na další, vítáme Lásku, kterou vysíláte. Jakmile otevřete své srdce, jste jako anténa schopná vysílat a přijímat jasné emise Lásky, radosti a všechny ty další emoce, které jsou na Zemi unikátní. Jsme vděční za každou chvilku, kdy se vědomě rozhodnete být s námi.
Dnes bychom chtěli sdílet více informací na téma emoce. Mnozí na Zemi se snaží udělat všechno proto, aby otupili své emoce, kterým říkáte negativní. Nicméně vám doporučujeme, abyste přijali všechny emoce, protože v nich spočívá nalezení pravého štěstí.
Když jste smutní, přijde čas, kdy řeknete: "Dost bylo smutku, změním své chování a postoj, takže budu moci zažívat štěstí." To znamená, že smutek vás vede k vašemu vytouženému cíli zažívat štěstí. Občas je dobré vyjádřit zármutek nebo bolest, protože pomocí těchto emocí se spojujete na hluboké úrovni s těmi, jejichž základ je Láska. Doporučujeme dávat pozor na všechny emoce. Je to vzkaz, že máte něčemu věnovat pozornost? Je to znamení, že máte vyjádřit Lásku sobě nebo ostatním.
Soucit se projevuje činy Lásky a vytváří pocity radosti. Zármutek je emoce hlubokého smutku. Ačkoliv to má své opodstatnění, je to vnější spektrum, které může způsobit nerovnováhu. Lidé se velmi často ponoří do smutku, protože nemyslí za sebe a zaplétají se tak celé roky. Jakákoliv emoce může být hnána do extrému, ať negativní nebo pozitivní. Klíčem je rovnováha, protože pokud je člověk ve svém Středu, má vše pod kontrolou. Jestliže se rozhodnete zůstat ve stavu extrémní emoce jako je smutek nebo zármutek, snadno můžete ztratit kontrolu nad realitou a odbočit na vedlejší cestu.
To je dobře vidět na někom, kdo užívá drogy, aby se dostal z deprese. Droga mu přináší pocity euforie a on udělá všechno, co je v jeho silách, aby se dostal z jednoho emocionálního stavu do druhého. Ačkoliv člověk se může nacházet ve své vysoké integritě, než se dostane do deprese, teď bude krást, lhát a vraždit, jen aby se jí zbavil.
Proto je důležité řešit problémy hned, jak se vyskytnou. To znamená také zdravě se stravovat, odpočívat a cvičit. Pokud je vaše tělo v dobrém zdravotním stavu, jste schopní mnohem lépe zvládat stres. Tím, že udržujete emocionální rovnováhu na své každodenní cestě, budete moci lépe zůstat ve svém Středu, když se potýkáte s problémy, které by váš klid mohly snadno narušit.
Vaše emocionální, fyzické a duševní zdraví je propojené. Jakmile je jeden aspekt mimo rovnováhu, ovlivňuje to celek. Udělejte všechno pro to, abyste udrželi rovnováhu ve všech oblastech.
Najděte si čas meditovat o způsobu, jak udržet svou rovnováhu bojovníka v různých situacích. Například, pokud u vás v práci dělá někdo něco, co se vám nelíbí a jeho přítomnost vás rozčiluje každý den, najděte způsoby, jak můžete změnit chování a postoj, abyste neztratili rovnováhu.
Nacvičte si předem, co řeknete a co uděláte, jakmile na tohoto člověka narazíte. Pošlete mu spojení od-srdce-k-srdci, i když to na první dojem cítíte falešně. S praxí přijde okamžik, kdy tohoto člověka budete přijímat bezpodmínečně. Není neobvyklé, že se tyto vztahy rozvinou v hluboké přátelství, protože jste se spojili na úrovni duše, což je za hranicí kritiky a rozsudku. Dávejte pozor na své emoce, protože jsou vaši nejlepší učitelé!
9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA,
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Jsi tak mladý jako čas, tak starý jako věčnost.

31. ledna 2016 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Povznes své vědomí a uvědom si, že tvůj věk nemá hranic. Jsi tak mladý jako čas, tak starý jako věčnost. Žiješ-li plně a slavně v každém přítomném okamžiku, jsi vždy tak mladý jako přítomnost. Stále se znovuzrozuješ v Duchu a v pravdě. Nemůžeš zůstat stát v tomto duchovním životě; vždy je něco nového a vzrušujícího, čemu se lze učit a co lze dělat. Žití ve stavu očekávání tě udržuje stále bdělého a mladého. Když mysl stárne a otupuje se, život ztrácí všechnu jiskru a chuť. Nemůžeš-li pochopit některé nové pravdy svou myslí, ztiš se a povznes své vědomí, napoj se na nekonečné univerzální vědomí a splyň s ním, tedy se Mnou, a budeš schopen porozumět všemu. Udržuj svou mysl bdělou, a nikdy nezestárneš. Zdrojem mládí je tvé vědomí; radost z žití je elixírem života.

Kdo je Bohyně?

31. ledna 2016 v 0:07 Krása ženy


Bohyně je žena, která se vynořila z hlubin sebe samé. Je ženou, která poctivě prozkoumala svou temnotu a naučila se ctít své světlo. Je ženou, která se umí zamilovat do ohromných možností, které skrývá. Je ženou, která zná kouzelná a tajemná místa své duše, posvátná místa, která vyživují její duši a díky nimž dosahuje úplnosti. Je ženou, která vyzařuje světlo. Je magneticky přitažlivá.
Když vejde do místnosti, jak muži tak ženy cítí její přítomnost. Je mocná i jemná zároveň. Vládne mocnou sexuální energií, která nevychází z jejího vzhledu. Má tělo, které zbožňuje, což je patrné z toho, jak přirozeně se v něm cítí a pohybuje. Miluje krásu, světlo a lásku. Je matkou všem dětem. Životem pluje bez námahy a s půvabem.
Umí léčit pohledem a dotekem ruky. Je prodchnutá smyslností a bezstarostně erotická, sex je pro ní způsob jak sdílet s druhým člověkem dotek božství. Je ztělesněním soucitu a moudrosti. Neúnavně hledá pravdu a vždy se zajímá o něco, co ji převyšuje. Je ženou, jejímž smyslem života je směřovat stále výš a vládnout s láskou. Je ženou zamilovanou do lásky. Je si vědoma, že jejím osudem je radost a že se o ni má dělit s ostatními a léčit jejich zranění. Je ženou, která poznala, že její partner je stejně zranitelný, ztracený a vystrašený, jako bývala ona.
Porozuměla jizvám v duši muže a ví, že společně dovedou léčit jeden druhého. Je ženou, která přijímá sebe samu takovou, jaká je. Stejně tak přijímá druhé takové, jací jsou oni. Je schopna odpouštět si své chyby a stejně tak odpouští druhým ty jejich, i v případě, že je napadena. Je ženou, která umí požádat o pomoc, když ji potřebuje nebo pomoci druhým, jeli o to požádána. Respektuje hranice - své i druhých. Vidí Boha v očích každého člověka. Vidí Boha ve svých vlastních očích. Vidí Boha v každé životní situaci. Je ženou, která přijímá zodpovědnost za všechno, co ve svém životě vytvoří. Je ženou, která je za všech okolností oporou a umí rozdávat. Je Bohyní.
Kenya K. Stevens

VELKÉ ENERGETICKÉ POSUNY VE VZTAZÍCH

30. ledna 2016 v 10:32 Doteky Nového Života

Nyní dochází k velkému posunu v souvislosti s našimi nejbližšími vztahy.Ve vašem životě je jeden nebo dva vztahy,které je potřeba zpracovat na spirituální úrovni. Tento posun je souběžný s nedávnými přenosy z Vyšších Zdrojů,spojených s vaším vyvinutým posvátným spojením se Starodávným Egyptem a jistými hvězdnými systémy.

Posun ke kterému nyní dochází vede vaši cestu světelného bojovníka na nová místa. Vyšší Průvodci vašeho Světlonošského Záměru vidí,že blízké vztahy přichází do bodu významné přeměny. To je spojeno s vaší celkovou Cestou Světelného Pracovníka a vaší Misí.

Dnes je třeba podívat se na věci velmi jednoduše a jasně.
Klíčové vztahy ve vašem životě se již změnily a vy jste si těchto hlubokých změn vědomi.

Dnes a během dalších 24 hodin zaznamenáte velký vír ve svých energiích,které vám ukáží co je připraveno k ukončení a co je připraveno k novému začátku.

Dnes proběhne spirituální proces ve kterém musíte udělat čáru za klíčovými vztahy,které jsou nyní ukončeny na úrovni Duše a na karmické úrovni. Musíte pochopit,že hlubší smysl tohoto vztahu již posloužil.Je čas odejít fyzicky,emočně a spirituálně.

Dnes je vztah připraven postoupit do nové úrovně spojení.Nové vztahy začínají a přichází do plné manifestace.Dnes se odehrávají velké posuny pro Světlonoše,kteří znovu touží po svých rolích a místě na zemi.

Udělejte si čas otevřít se na úrovni duše tomu,co se vám nyní v této oblasti děje. Běžte na místo kde můžete relaxovat a vyladit se na posvátné energie. Dýchjete zhluboka do svého srdce a uvolněte své tělo.

Požádejte Průvodce vaší Duše aby vám ukázali:

Kdo má být uvolněn z mého energetického pole?

Které vztahy se mají změnit a rozvinout?

Koho musím nechat odejít,od koho mám odejít, nebo vědomě uznat,že už nehraje na mé cestě důležitou roli?

Kdo není déle ochoten se mnou růst?

Uvědomte si kdo přijde do vašeho vědomí. Jen se dívejte a naslouchejte svým srdcem a třetím okem.Nesuďte a nekritizujte.
Můžete být překvapeni a osvíceni tím,co uslyšíte od této osoby (osob). Budou k vám mluvit na úrovni Lásky Duše; ze své Duše,ne z jejich osobnosti. Poví vám Posvátnou Pravdu spirituálního spojení mezi vámi.

Požádejte své Posvátné Průvodce aby vám nyní ukázali:

Kdo je připraven přijít do mého života?

Kdo je připraven prohloubit nebo upevnit se mnou své spojení?

S kým mohu nyní kráčet v těsné blízkosti na mé cestě růstu a účelu Duše?

Kdo přichází aby obohatil a povznesl můj život?

Opět,naslouchejte svému intuitivnímu středu a ne svým druhotným dohadům.Když otevřete prostor pro druhé k promluvám na Úrovni Duše,získáte přístup k hlubokým pravdám a telepatickým cestám.

Otevřete se Lásce vaší Duše.

Do sfér vztahů přichází mnoho Změn a Posunů,protože jste připraveni spojit se s těmi,kteří vibrují s Cestou Vaší Duše do Světla.

Buďte otevřeni překvapením a nečekaným spojením. Požádejte o odvahu ukončit vztahy,které již nejsou zdravé nebo neslouží vašemu růstu. Když provádíte tyto meditace,vždy vám bude ukázáno,že konce jsou pro nejvyšší dobro pro obě strany,protože Duše obou jedinců souhlasili.

Pokud pracujete se svou Duší na vztazích,budete vedeni uskutečnit ukončení a počátky které jsou vědomé a ze středu srdce. To znamená neobviňovat,nesoudit a přijmout,že jste se naučili jeden od druhého důležité lekce.

Ve sféře vztahů jste připraveni k novým zkušenostem a to je provázeno potřebami vašeho Vyššího Srdce.

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.SlunecnaBrana.com

http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/01/velke-energeticke-posuny-ve-vztazich.html?view=magazine

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

FYZICKÉ TĚLO A NOVÁ REALITA

30. ledna 2016 v 10:17 Aktuální Informační chaneling


Jak dochází k hlubokému posunu,naše Fyzická Těla se začínají přizpůsobovat Nové Realitě a Mřížkám Vyššího Vědomí. Jsou zde zahrnuty dva procesy. První je hluboké čištění a odkládání všeho co je těžké,nízkovibrační,toxické a omezuje nás i ostatní.Můžete si všimnout,že vaše tělo vyhledává změny v jídelníčku, ve cvičení,vzorcích spánku a ve vyjádřování.Tento proces "ujasnění" je nezbytný pro další krok,kde tělo začíná "vdechovat světlo" do Buněk.

Proces "dýchání světla" je Buněčný Proces a objevuje se spontánně v Buňkách,když je tělo v dostatečně vysoké Frekvenci a připravené "přepnout".V tomto bodě bude tělo získávat kolem 50% živin ze Světla v procesu nitrobuněčné syntézy a kolem 50% z Fyzické Výživy.

Tento posun se objevuje pouze je-li Tělo čisté,uzemněné a vyladěné na Tělo Světelné. Je to Spontánní Evoluce která se objeví, až jste připraveni.V tom bodě se stanete "Zářícím" a začnete vyzařovat Světlo a energii ze svých Buněk. Toto je První stupeň Posunu ze staré, na Uhlíku založené Fyzické Formy, do Nové, Křišťálově Světelné formy.

Milovaní,žádáme vás,netlačte na tento proces,ale naslouchejte svému tělu a tomu co potřebuje.Pokud nejste připraveni na Posun,můžete stále potřebovat více tradičních metod výživy,dokud není vaše tělo plně připraveno. I po posunu budete muset monitorovat vaše živiny a energetickou úroveň, abyste se ujistili,že vaše tělo zvládá své nové vzorce energií a vyzařování.
Potom co provedete posun zjistíte,že je velmi těžké být v blízkosti lidí a prostředí které je toxické a znečištěné.Vaše nová energetická stavba/struktura je navržena pro Novou Zemi a bude toužit po čistém vzduchu,světle,výživné stravě a světlem vyplněném a harmonickém prostředí.

Tento posun Fyzicko/Energetického fungování bude pocítěn také na Emočních a Mentálních rovinách. Vaše Emoční a Mentální energie mohou být na nějakou dobu nestabilní a široce kolísat jak bude váš celý Organismus vstřebávat vyšší světelné energie cestující skrze váš nervový systém a zažehávat váš hormonální systém a mozkové buňky.V některých situacích můžete reagovat velmi rychle a se silnými emocemi. Vězte,že přizpůsobit se zrychlení ve vašem organismu bude chvíli trvat.

Milovaná rodino,celou dobu jsme vám ukazovali jak se uzemnit do Zemské Hvězdné Čakry a Zemského Středu a jak se naladit na Vesmírné Srdce. Toto je základní denní praxe při práci integrace při světelném dýchání a zrychlení světelných impulzů v nervovém systému.

Když je tento proces ukončen, ucítíte jak se vyrovnáváte v novém vnímání sebe samých a své síly jako Mistra Světla. Budete mít více důvěry ve své schopnosti manifestovat skrze práci s Božským Světlem a jeho tvarováním ve spolutvoření s Božským Zdrojem.

Archanděl Michael prostřednictvím - Celia Fenn
http://www.starchildglobal.com/Newearthenergiesoctober2013

Ilustrace: www.complexitygraphics.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.SlunecnaBrana.eu

http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/01/fyzicke-telo-nova-realita.html

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

TZOLKIN 30.1.2016 8 MEN kin 255

30. ledna 2016 v 9:52 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Velký den vyjádřit poděkování za blaho, bohatství a hojnost ve vašem životě a žádat o více bez viny a bázlivosti. Navzdory Západním hodnotám o pokoře a skromnosti, je to naše společnost, která uctívá bezohlednou spotřebu a materializmus, který překračuje hranice udržitelné prosperity. Na druhé straně nativní lidé jako jsou Mayové, nemají žádný problém s bohatstvím. Pro ně je prosperita naprosto přirozenou a žádoucí součástí života. Ale oni vědí, jak vyvážit potřeby a touhy s tím, co může Země a jejich komunity poskytnout.
DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE PRO VYŠŠÍ PRAVDU K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Děkujeme za spojení v tento den. Dnes bychom vám chtěli říci, DĚKUJEME, že jste se rozhodli přijít na Zemi. S touto volbou jste se zároveň rozhodli udělat spoustu věcí.
Ti z vás, kteří čtou tato slova, si vybrali cestu Osvícení. V určitém smyslu jste již dokonalí a čistí, ale na druhou stranu je hodně toho, co chcete zažít, takže jste se oddělili od Zdroje.
Věřte ale, že ve skutečnosti nejste odděleni od Zdroje, protože Jednota sídlí uvnitř vás. Individuaci jste si vybrali jen na nějaký čas. Bylo rozhodnuto, že ve sféře Země bude umožněno zažívat oddělenost. Ačkoliv se nikdo vědomě nerozhodne pro oddělenost, bylo vám to umožněno, když jste si zvolili dráhu Evoluce.
Mnozí z vás cítí, že čas je téměř u konce a tak poháníte sami sebe vpřed rychlostí, která v historii Vesmíru nebyla nikdy zaznamenána. Je velký zájem ze strany Hvězdných Bratrů, kteří sledují rozvoj dění na Zemi i uvnitř vás.
Abyste byli co nejvíce úspěšní v tomto dění, zatímco máte stále lidskou formu, zvažte následující možnosti:
Odpočívejte, když jste unavení.
Jezte potraviny, které jsou co nejblíže jejich přírodnímu stavu.
Buďte laskaví k sobě i k druhým.
Často se smějte.
Užívejte si život.
Vyberte si práci, která vám přináší radost.
Respektujte rozhodnutí druhých.
Věnujte pozornost svým vlastním kódům přesvědčení.
Meditujte a modlete se.
Vnímejte vděčnost každým okamžikem.
Jedná se o deset klíčových bodů pro váš Vzestup. Rozvíjejte je v každodenní praxi a sledujte, jak váš každodenní život rozkvétá jako otevírající se lotosový květ.
8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE
Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jste se před narozením zavázali.
Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace - Jak nahoře tak dole - Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - Návrat zpět, abyste dosáhli budoucnosti 2. část

30. ledna 2016 v 7:05 Aktuální Informační chaneling

Minulost, která se neukazuje
Před asi 11.000 lety, na konci poslední doby ledové, chcete-li jakési malé doby ledové, došlo na této planetě k některým událostem. Chcete-li, hledejte a naleznete. Má to co dělat s tím, čemu říkám "neobvyklá plazmová aktivita v atmosféře". Magnetická mřížka byla velmi odlišná. Hromadné erupce na Slunci a ten druh věcí, ze kterých jsou dělány filmy, dorazily a zasáhly magnetické pole této planety. To ji zatížilo odlišným druhem plazmy. Ve vědecké historii to můžete vidět. Je to v ledové kůře a je to v magnetismu, který byste změřili v zemských vrstvách.
Tehdy to bylo jiné a já vám chci říci, co to způsobilo. Nejprve mnoho smrti. Řekli jsme vám to už dříve, a sdělili jsme, že to částečně způsobili lidé. Lidstvo prošlo čtyřmi stupni civilizace skrze různé věky a mělo pokaždé skoro skončit. Možná, že si vzpomenete, že vaše proroctví před několika lety mluvila o konečné válce na přelomu milénia - s masovou destrukcí. Nestalo se to. To bylo číslo čtyři, posuneme se k číslu pět. Rok 2013 a dále je číslo pět. Řekli jsme vám o tom, když jsme mluvili o čísle tři v channelingu "Neznámá historie". Nic z toho nenaleznete snadno. A historie nebyla vymazána zbraněmi. Stalo se to skrzeplazmový výboj - přírodní.
Ale dlouho před tím měla vaše planeta atmosféru, která byla díky sluneční aktivitě (heliosféře) živá jiným způsobem, a to nabilo magnetickou mřížku takovým způsobem, že lidstvo bylo schopno rozvinout DNA alespoň na 50%. Pamatujte, že teď jste od 30% do 35%*. "Kryone, počkej chvíli, ty máš na mysli, že se vracíme nazpátek?" Ano. Nakonec pro to naleznete důkaz - vyspělou civilizaci.
Jestliže cítíte, že jste žili životy, kdy jste byli součástí vyspělé civilizace, pak jste byli. To protože vyspělé bylo vaše vědomí, ne vaše technologie (řekněte si to znovu pomalu). Mohli jste svým vědomím dělat věci, které dnes nedokážete, a uměli jste je dělat snadno. Uměli jste léčit své vlastní tělo svým vlastním vědomím. Byli tací, kteří dokázali stvořit skutečnou hmotu z ničeho. To vše díky vyspělému myšlení, ne mechanickým zařízením. Předáváme vám principy, které ještě nejsou vymyšleny: "Vědomí je fyzika. Je to reálné, měřitelné pole, které ovlivňuje fyzickou realitu." Už se vám rozbil počítač nebo zhasla žárovka, když jste se rozzlobili? Co? Je to fyzika!
Starý model stále existuje!
Ano, byli jste tam, ne s létajícími auty a antigravitací, ale s moudrostí a vyspělou fyzikou, kterou si dobře pamatujete. Vzpomínáte si na vyspělou moudrost a vědomí. Existuje důvod, proč si na to vše dokážete intuitivně vzpomenout. Je to vaše Akáša! Poslouchejte, protože toto je dnešní lekce: S tím jak se vyvíjíte, neobsazujete nová území - ale poslouchejte mě - místo toho přinášíte to, co jste měli. Vracíte se zpět, abyste dosáhli budoucnosti! Od doby, kdy jste minuli rok 2012, se vaše Akáša pomalu probouzí. Už existuje model nebo šablona pro tuto vyspělou realitu, a vy jste žili už před celými věky. Tento Akášický model ve vás existuje proto, aby urychlil rychlík evoluce, kterým teď procházíte. Už jste tady byli dříve! Jak se vám to dosud líbí?
Staré duše, co si pamatujete, je vyspělá civilizace z doby před 10.000 lety. Ale její semena začínají opět formovat sama sebe. Není to nové, a není to neznámé, a vaše Akáša to ví. Vašeinnate to ví. Co bylo, bude zase skutečností a pro vás to nebude nové. Vy se do toho vracíte. Mluvili jsme o Atlantidě a mluvili jsme o tom, že ne všichni byli na tomtéž potápějícím se ostrově. Nemohli vás tam být miliony. A přece všichni věříte, že tomu tak bylo. Pro destrukci lidstva z mnoha důvodů existuje jedna metafora. Bylo to skutečné a vy všichni jste tím prošli.
Mnozí z vás byli v těch časech zničeni, a to byla civilizace číslo tři. Číslo dvě mělo své vlastní příčiny, většinou závislé na Zemi. Potom následoval začátek a konec civilizace číslo čtyři (vaše současná 11.000 let stará historie). Takže všechno, co přisuzujete lidské civilizaci, těm 11.000 letům, je vlastně čtvrtou civilizací. Vím, že to zní velmi zvláštně, ale dokonce i některé z moudrých starobylých informací od původních obyvatel vaší planety mluví o těchto věcech. Je to součástí jejich učení.
Moji drazí, vaše civilizace je zde 50.000 let. Věda bude jednoho dne souhlasit, že se zdá, že existuje ztracená historie a spatří ji takovou, jaká je. Nejste tak mladí! Mnohé z vašich duší jsou velmi staré a moudré a jste zde už dlouhou dobu. Vaše Akášické záznamy jsou naplněny těmito druhy věcí. Chápete, co dnes říkám? Máte stavební cihly budoucnosti, protože jste to zažili v minulosti! Proto se toho nebudete obávat, a když to začnete prožívat, budete v pohodě.
Moji drazí, chci, abyste se na chvíli zadívali do očí indigových dětí. Mladé duše jsou zmatené. Ale staré duše si jsou jisté! Možná až příliš jisté? Nerozhlíží se kolem, ani se neobávají, že jsou jiní. Místo toho se na vás dívají a diví se, proč se nebojíte, když jste tak… stará energie! Už si tím prošli! Jsou to staré duše a pamatují si, co přichází. Už si tím prošly dříve, a v jejich jistotě to můžete vidět. Nedovolte jejich klidu, aby vás zmátl. Nejsou tvrdohlaví. Prostě se jen probouzejí do něčeho, co si "pamatují" na planetě, která to neviděla po dlouhou, velmi dlouhou dobu.
Akášický stroj času
Pojďme si povědět o akášickém záznamu trochu jinak. Zdají se vám sny? Chci vám povědět něco o vaší Akášické paměti. Není fér! Váš Akášický záznam je velmi, velmi zkreslený. Nebude vám předčítat vaše minulé životní zkušenosti lineárním způsobem, tak jako čtete knihu a obracíte stránky. Neuvidíte, kdo jste byli a co jste dělali, pak otočíte stránku a spatříte, kdo jste byli potom a ještě potom. To kvůli multidimenzionální dohodě Akáši s energií, ne s historií. V této nové energii existuje důvod pro ty druhy odrazů, které máte (vaše sny). U mnohých pracuje Akášický záznam přesčas a dává vám ke zpracování mnoho věcí. Důvod? Protože potřebujete tyto věci vyčistit, abyste se mohli posunout dále. Nepostoupíte dopředu, dokud ten odpad nevyčistíte. V tom je krása vaší innate.
Akáša je ve vaší DNA a hluboce ovlivňuje váš život tím, že nechává energii projevit se, podívat se vám do tváře a požádat o propuštění. Zbavte se té energie minulého života. Máte zajímavé sny? Řekněme, že jste se v minulém životě utopili. Dejme tomu, že to bylo před tisíci životy, ale pamatujete si to, takže máte sny o topení se. Nemůžete dýchat. Fyzicky zvracíte, a rychle se napřimujete na posteli. "Už je to tu zas - ty sny!" Co tedy udělá lidská bytost s takovou zkušeností? To je tak zajímavé! U staré duše je první reakce: "Co to znamená? Co si s tím počnu?" Tato část je přesná. Ale lidé často neanalyzují to, co to skutečně znamená. Naopak, myslí si, že je to proroctví. "Utopím se, tak raději nepůjdu k vodě."Je to proroctví o budoucnosti, myslí si. "Mám ty samé sny stále dokola, tudíž to musí být něco, co se má stát." A tak je dalším krokem strach.
Drazí, tento nádherný systém přípravy staré duše na budoucnost tu není proto, aby vyvolával strach! Řeknu vám, o čem je. Ten sen se týká něčeho, co se vám stalo a nějakým způsobem vás to ovlivňuje i dnes. Možná se to týká vašeho hrdla? Týká se to dýchání nebo je to prostě skutečný strach z toho, že jste ve vodě a to vás brzdí. Týká se to mnoha věcí z minulých životů, které je třeba spatřit, pochopit a nadobro opustit. Jestliže poznáte tyto energie takové, jaké jsou, přinesené na podnose, staré duše, můžete kolem nich projít.
Možná řeknete: "Děkuji ti, innate. Děkuji ti, Akášo, za to, že mi v tom umožňuješ vidět smysl. Nebojím se, že se utopím. Nebojím se ničeho, co už zde není. Nebudu ovlivňovat svůj život a nebojím se budoucnosti. Šťastně se ponořím do oceánu nebo jezera beze strachu." O tom to je. Jakmile je něco vyryto do vaší Akáši a vyvolává to strach ve vašich snech nebo v prožitcích minulých životů, bude vás to brzdit. Takže starým duším se začíná stávat, že minulé životy, které mají nejvíce energie nebo obsahují nejdramatičtější věci, vám budou přineseny na podnose. Jak se vám to až doteď líbí? Když k tomu dojde, nebojte se toho. Nezhmotňujte strach, protože ho cítíte, a nevyvolávejte strach ve svém okolí. Bez ohledu na to, jak skutečný vám připadá, není to proroctví! Není. Jste to vy. Pracujete sami se sebou.
Síla snů z Akáši
Sny jsou takové. Staré duše mají často Akášické sny. Nové duše si právě zvykají na planetu. Ty sní o jiných věcech. Staré duše v této energii začínají mít sny, které něco znamenají. Možná máte sen o rodině, pouze nikdo nehraje takovou roli jako ve skutečnosti a nikdo není na správném místě! Ale je to určitým způsobem drama. Nic z toho nedává smysl. Je to nesmyslné, a možná máte sestru nebo bratra nebo matku nebo otce, které cítíte, ale nepoznáváte, přimíchané mezi ty, které znáte. Jste na místech, kde jste nikdy nebyli, setkáváte se s lidmi, které nějak znáte, ale ve skutečném životě jste se nikdy nesetkali. A pak je tam taky často pocit nebezpečí.
Co něco takového znamená? Probouzíte se naprosto a kompletně zmateni. Jaká je první lidská reakce? "No páni, moje rodina mě zradí." To není žádné proroctví! Směji se, protože ve staré energii to je takový lidský zvyk. Vždycky berete věci, kterým nerozumíte a promítnete je do strachu. Je čas použít naopak moudrost. Jaká je v tom metafora? Co to znamená? Začněte se rozhlížet a analyzujte, k čemu ve snu dochází. Nic není doslova - nic.Vaše Akáša nezná doslovnost. Zná multidimenzionální dojmy a možnosti a to je vše, co ví. Ale předává vám to v lineárních snech.
Takže jste dostali ve vašich snech nějakou neobvyklou rodinu, která dělá neobvyklé věci. Není to váš bratr nebo sestra ze skutečného života, ani matka nebo otec, nebo děti. Naopak, je to metafora rodiny a představuje jakousi duchovní metaforu, která se vyvíjí. Dochází k posunu, který vás žádá, abyste byli obezřetní v tom, s kým jednáte. Jediné nebezpečí je ve stýkání se s těmi, které považujete za svou rodinu (dokonce i duchovní rodinu),kteří jsou stále ve staré energii. Ti vás budou brzdit. A o tom to je.
Takže to bude chtít moudrou analýzu beze strachu od innate a intuice. Existují všechny možné druhy těchto snů, které jsou vám dnes předány, které innate chce, abyste je analyzovali, uvědomili si a rozpustili. Dekódujete svůj minulý život, abyste uskutečnili vyrovnanou budoucnost.
Stará duše, měla jsi život za životem ve velmi starých energiích. Válčili jste a válčili, a nyní válčíte znovu. Nenáviděli jste se navzájem, zabíjeli jste jeden druhého, a tyto věci si nesete ve snech. Některé z nich jsou tak významné, že ovlivňují váš život i to, co cítíte, a každý z nich vás může v této nové energii srážet dolů. Matky, musíte přestat snít o svých umírajících dětech! Mluvím k někomu, kdo je zde a kdo to čte! Jen proto, že se to stalo dříve ve velmi vzdálené minulosti, neznamená to, že se to stane i tentokrát. Vy všechny jste měly děti, které zemřely při narození ve vaší náruči. Nikdy jste se s tím nevyrovnaly. Pro matku to znamená vracející se strach. Analyzujte: Je to sen o minulosti. Uvědomte si: Je to v Akáše a přináší to stres. Odstraňte: Zbavte se toho. Je to stará energie a vy nejste její součástí. Budete méně stárnout a žít mnohem déle než teď.
Je to hodně práce, a to je důvodem proč vám říkáme pracovníci světla. Byli jste tam a dělali jste to. (Pozn. překl.: Kryonův způsob, jak říct, že máme všechny druhy zkušeností a ty si s sebou neseme.) Přežili jste všechny tyto civilizace a některé z nich byly velmi vyspělé, kde jste měli vyspělé vědomí moudrosti. A to znovu získáváte. Nemůžete přijít na vyspělé místo s temnou vzpomínkou na své vědomí. Věci, co se staly v uplynulých 10.000 letech, moji drazí, jsou stále zde, ve vašem Akášickém záznamu. A s některými z nich je třeba se vypořádat.
Je to významné poselství, že? Bůh se o vás stará dost na to, aby vám nepřinášel zlé sny! Co s tím? Když je máte, chci, abyste se probudili a okamžitě začali slavit! Máte pachuť v ústechnebo v mozku. Když si nedáte pozor, špatný sen vám zničí celý den. To protože si ten pocit nesete s sebou, protože je to dramatické. Já naopak chci, abyste to oslavili. Máte odvahu oslavovat zlý sen? Pak chci, abyste se vzpřímeně posadili na posteli a analyzovali. Potom řekněte: "Děkuji ti, Akášo. Děkuji ti, Duchu. Pomozte mi, abych přišel na vše, co potřebuji vědět, a mohl jsem to odstranit." Pocit z ošklivého zlého snu, který jste měli, se v náruči Boha okamžitě rozptýlí. Láska to tak dělá. Řekněte: "Propouštím to! Je to pryč a zůstane to tak, protože se přesouvám do své budoucí velkoleposti." Zbavte se toho starého ještě dřív, než vstoupíte do nového.
O těchto věcech bude mnoho channelingů, protože je to nové. Vztahují se k této době, protože se týkají nového člověka. Mnoho z vás zažilo tyto nové, intuitivní energie. Moji drazí,pamatujte si toto: neudělali jste nic špatného a nejsou to špatná proroctví. Je to vaše vlastní innate a Akáša - přinášejí vám energie, abyste je mohli spatřit a propustit.
Toto je síla staré duše v této nové energii. Zastupujete vědomí vyvinutého duchav průběhu tisíců let. To je to, co máte. Přesouváte se do časů, kde si můžete vzpomenout, jaké to bylo mít moudrost, která nikdy nerozpoutala válku a nikdy žádnou další nerozpoutá. Ti moudří vědí, že válka není řešení. Znamená jen zhoršení situace. Historie ukáže, že to tak je.Představte si moudrost světového vedení, které na to pamatuje!
To je nádherná zpráva! Nikdy nebyla taková doba, jako je dnes. Není to stejné jako v minulosti. Věci se začínají měnit, a jsou zde tací, kteří to cítí. Oslavte tu změnu. Ať je to cokoliv, oslavte to! Ve vašem životě existuje laskavost lásky, která vám přinese dobré věci. Odhoďte strach z budoucnosti a začněte oslavovat, co má přijít. To je poselství dnešního večera a není jen od Kryona. Je to poselství nové doby. Můžete říci: "Miluji lidstvo kvůli tomuto a kvůli tomu, co má přijít"? Jestliže se vracíte zpět, abyste dosáhli budoucnosti, pak můžete.
A tak to je.
Kryon

* Kryon tady má na mysli průměrnou hodnotu aktivace DNA lidstva. Individuální lidé mohou být řádově výše. I o tom Kryon v minulosti hovořil.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - "Going back to get the future"
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info aww.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Kryon - Návrat zpět, abyste dosáhli budoucnosti 1. část

30. ledna 2016 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Tento živý channeling byl přijat ve Vancouveru, BC, Kanada, 5. září 2015
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Před tím než začneme, vás opět požádáme, abyste trochu změnili realitu svého myšlení. Co se děje? Kdo to mluví? Odkud to přichází? Prosím svého partnera, aby naprosto ustoupil stranou a nechal plynout to, co má. Dokážete přemýšlet mimo hranice toho, co víte? Pro lidi obecně je tou nejtěžší věcí jít na místo, kde nikdy nebyli. Vaše přežití závisí na tom, abyste chodili na místa, která znáte.
Jestliže jste někde nikdy nebyli, a nemáte nic, co by vás varovalo před tím, jaké by to mohlo být, můžete se zdráhat tam jít. To dává smysl. Dveře s nápisem neznámé neotevíráte často.Normálně otevřete dveře, na kterých stojí známé, protože se tak cítíte v pohodě. Mluvím o tom kvůli tomu, co přijde. Chci obohatit to, co víte o lidstvu. Proto budu mluvit o kontroverzních věcech. Ti, kteří toto poselství poslouchají, je mohou přijmout naprosto odlišně od těch, kteří jsou zde v této místnosti. Ale tato místnost má v sobě energii, kterou nelze zachytit na záznam nebo v přepisu. Ti stejně smýšlející nastavují souběh stálosti a víry. Mohli byste říci, že vaše víra zde povznáší pravdu, které jste nositeli.
Opravdu víte, kdo jste?
Chci mluvit o lidstvu, a chci to rozšířit. Chtěl bych vám sdělit něco z toho, co se stalo v průběhu času, a udělat to takovým způsobem, jakým jsem to nikdy dříve neudělal. Chci zavést řeč na něco zajímavého. Dělám to proto, že dnešním učením je povznést lidskou existenci, abych vám ukázal, že jste větší, než si myslíte. Možná, že jste tady mnohem déle, než si myslíte, a to je nádherná představa. Co si myslíte o historii lidstva, jak daleko sahá? Když si to vyhledáte, jak daleko zpátky je zaznamenaná? Běžně panující shoda v tom, co učí vědci - že lidská civilizace je zde asi přibližně 11 tisíc let. Teď mluvím o lidské civilizaci. Nemluvím o lidech v biologickém smyslu, protože to je věc antropologů. Mluvím o sociologii. Jak dlouho existují města, systémy, náboženství? Jak dlouho vaši vědci říkají, že jsou na to důkazy? A teď to možná bude vypadat jako omílání něčeho, co jsme řekli už dříve, ale je toho mnohem více.
V tureckém Istanbulu jsme seděli před velkou skupinou a předávali poselství nazvané "Neznámá historie Země". Dnešní poselství je podobné, ale jiné. Výchozí bod je stejný, ale poselství je o něčem jiném. Lidská civilizace tu je o trochu déle než těch 11 tisíc let. A teď, můj partnere [obrací se k Leemu], ať je toto poselství jasné a dává smysl.
Vše, co můžete o lidské civilizaci nastudovat, moji drazí, se zdá ukazovat na začátek před 10.000 až 11.000 lety. Zdá se, že tehdy to všechno začalo, a že vzkvétala velká města. Sociologové řeknou, že se tehdy lidstvo pomalu přesouvalo od kmenového života do kolektivnějších městských států. Když se v čase vrátíte dostatečně zpátky, jedno z prvních měst s jasným vědomím organizace a plánování, by byla města v oblasti údolí řeky Indus, které dnes říkáte starověký Sumer. Mohlo by se zdát, že je to začátek a datuje se do doby asi před 11.000 lety. Od té doby všechno následuje pravidla linearity, synchronicity objevů, kde jedna věc vedla k druhé, a přišli jste s egyptskými pyramidami, Římskou říší a tak dále. Taková je vaše vnímaná historie. Metafyzicky vám neustále stále znovu předáváme, že lidstvo je skoro 50.000 let staré. Mělo organizaci, civilizaci, města, vědomí a sociální evoluci. Ale vy z ní vidíte jen těch 11.000 let.
Co se stalo v historii?
Kde je pravda? Proč nedokážete jasně vidět, že to co vám říkám, je pravda? Jestliže to je pravda, proč pro to neexistuje důkaz v zemi? Mohlo se stát, že došlo k nějaké události, která vymazala to, co zde dříve bylo? Mohla to vymazat do takové míry, že se to neukazuje archeologům ani současným historikům? Odpověď zní ano. Bylo to způsobeno i počasím a ledem. Pamatujte, že nemluvíme o miliónech lidí. Jednalo se o mnohem menší populaci, ale byla tady.
Existuje mnoho druhů věcí, kterými bych vás mohl provést, ale chci teď zasít semena informací a pravdy, která povznesou historii, nebudou jí předkládat výzvy. Nejsem tady, abych přepisoval vaši víru, kterou možná máte. Naopak, jsem tady, abych doplnil to, co vám bylo řečeno. Takže to, co řeknu teď a dnes večer, se možná bude zdát fantastické. Konec konců, jde přece o channeling. Avšak ti, kteří to uslyší v budoucnosti, v daleké budoucnosti, se budou usmívat. To protože to, co se vám teď chystám sdělit, bude jednou určitě objeveno. Je to pouze otázka několika generací, než získáte určitě druhy nástrojů a zkušebních přístrojů, které vám ukážou to, co se vám chystám vysvětlit. Něco nebude viditelné nikdy. Nejde to bez stroje času. Neexistuje způsob, jakým byste se mohli vrátit dostatečně zpátky na to, abyste viděli to, o čem budu mluvit. Avšak civilizace přímo předcházející té 11.000 let staré, je stále dohledatelná.
Pokročilé civilizace minulosti
Dovolte, abych tento channeling přerušil kvůli něčemu, co je zdánlivě "non sequitur" - jinými slovy se zdá být mimo logiku tohoto channelingu, ale není tomu tak. Mezi starými dušemi na této planetě je rozšířen ochromující pocit, že existovaly již dříve, v životech s vyspělou technologií. To je ohromující vzorec. Mluvili jsme o něm již dříve. Mnozí věří, že mají syndrom potápějícího se ostrova - Atlantidy. Které, ptám se (protože jich bylo několik), a kdy? Na tom nesejde, protože mnozí z vás tam byli! Je to intuitivní pocit nespočtu starých duší. Skutečně mluvím o pravdě vaší Akášické paměti.
Existuje celá jedna část lidstva, která je o tom přesvědčena kvůli pocitu, který měli skrze intuici minulého života nebo snů nebo čehokoliv. Skutečně byli součástí pokročilého civilizačního způsobu života před 10.000 lety? Chtěli byste, abych to potvrdil? V pořádku, je to správně, absolutně 100% správně! Ale jak to můžete cítit? Přece nemáte stroj času, nebo ano? A přesto to existuje. To samo si říká o otázku: je vaše historie správná?
Váš vlastní stroj času - lidská Akáša
To, o čem si opravdu přejeme mluvit, je vaše Akáša. Individuální osobní Akášický záznam staré duše (většiny z vás) by vám intuitivně odhalil energie minulého života. Životy s největší energií vystupují na povrch nikoli lineárně (rok za rokem), ale energeticky. To znamená, že se ukazuje samotná energie, ne místo v historii. Co bylo nejdramatičtější? Co se přihodilo, co si nesete s sebou? To je to, co si pamatujete, a je to také to, co se často vynoří při čtení energie a snění. Zde sedíte, a mnozí z vás říkají: "Ano! Byl jsem tam. Vím to a cítím to! Zdálo se mi o tom a bylo mi to řečeno při sezení. Byl jsem toho součástí - vyspělé společnosti - a měli jsme mnoho věcí, které teď nemáme." Drazí, máte pravdu! Ale teď vám chci předat nějaké informace a není to to, co si myslíte. Je to mimo dosah vaší logiky či věcí, které by vám dávaly smysl. Proto se připravte na něco jiného.
Předpojatý mozek
Lidský mozek je složitý a jednou z nejběžnějších věcí, co dělá je analyzování věcí podle toho, co zná ze zkušenosti. Nemůže analyzovat něco, co nezná. Tudíž pokud věříte, že jste byli součástí něčeho, čemu se říká "vyspělá civilizace", mozek vám o tom poskytne obrázek, založený na tom, co vám říká dnešní zkušenost, jak by to mělo vypadat.
Pojďme si definovat, co váš mozek ukazuje při slově "pokročilý": pokud máte technologicky vyspělou civilizaci, měli byste mít mnohem vyspělejší věci, než máte nyní. Počítače byly výkonnější; pravděpodobně jste měli ta těžko pochopitelná létající auta, která jste očekávali; a měli jste léčivou laserovou energii. Lidé se léčili na stolech, které je diagnostikovaly a léčily - okamžitě. Měli jste velmi dlouhý život, je to tak? Co říká Kryon: nic takového!
Nejsou ty sci-fi filmy směšné? Neukazují vůbec nic nového. Většina sci-fi pouze ukazuje něco, co aktuálně děláte lépe! Létáte lépe, počítáte na počítači lépe, léčíte lépe, cestujete lépe - je to prostá projekce toho, co znáte. Znáte jen to, co znáte! Takže sci-fi film o budoucnosti bude jednoduše mít to, co máte dnes, jen mnohem lépe zpracované. Když cestujete do vesmíru, stále používáte lodě. (Konec konců, to všechno existuje, že?) Představa něčeho zcela a naprosto mimo rámec známého, co jste nikdy nezažili, nebude ve filmu nikdy fungovat. Neumíte ji popsat. Dokonce i myslitelé z daleké budoucnosti, kteří vás vezmou do vzdáleného vesmíru, a jiné civilizace vám dají jen rychlejší vesmírné lodi. Je to jen více toho, co znáte, nic z toho, co nevíte. Proto vám chci povědět něco, o čem nevíte.
Zakódovaná realita
Matoucí, zakódovaná realita je nepohodlná a možná jde o něco z vašich snů. Ale pro ty, kteří v ní žijí, je normální. Divoch v džungli bude přemýšlet o budoucnosti jako o vyspělém kopí, které bude samo létat. Ale vezměte ho do vašeho světa letů, internetu, sociálních sítí a médií a on se strachy schová! Pro něj to nebude reálné.
Abychom vám to přiblížili, musíme vzít malou záhadu. Když Kryonova energie přišla na planetu, před všemi těmi roky (v roce 1989), předali jsme vám poselství, která říkala, že magnetická mřížka planety je zodpovědná za aktivitu osvíceného vědomí. To znamená, že vaše DNA a rozvoj lidstva jsou navázány na magnetickou mřížku. Sám sebe jsem nazvalmagnetickým mistrem a teď už víte proč. Má to co dělat s magnetickou mřížkou a měnícím se lidským vědomím. Mohlo by se stát, že se magnetická mřížka planety začíná opět měnit? Předáváme vám poselství za poselstvím, která o tom mluví. Začali jsme tím, že jsme vám řekli, že se posouvá (přelaďuje). Musela se posunout výrazně - za posledních 10 let více než v uplynulých 100 letech. Věda teď říká, že se to stalo a vaše počítače to prokázaly. Mřížka se musela posunout proto, aby se připravila na to, co přichází. O čem minulá poselství říkala, že to přichází?
Měnící se realita pro Zemi
Dovolte mi shrnout poselství nazvané "Budoucnost DNA" (Minneapolis): Právě se přesouváte do jiné části vesmíru. Vaše galaxie rotuje kolem středu a všechny hvězdy a sluneční systémy se pohybují stejnou rychlostí a rotují ve vztahu k sobě kolem středu. Vaše sluneční soustava se přesouvá do nového místa ve vesmíru, kde v průběhu lidské existence nikdy dříve nebyla. Zeptejte se astronomů, co se děje, a oni vám řeknou, že lidstvo, jak ho znáte, existuje v jakémsi druhu bubliny ochranného záření okolo sluneční soustavy a že heliosféra Slunce s ním spolupracuje. Ale najednou vidí, že přichází změna. Ta bublina se vytrácí. Co u Slunce poslední dobou pozorujete? Mění se. Co pozorujete poslední dobou u počasí? Mění se.Všechno se to souvisí s tím, kam míří vaše sluneční soustava. Řekl jsem vám to a ukázal vám, jaká věda je s tím spojená.
Dále vám chci sdělit, že tato nová energie ve vesmíru multidimenzionálním způsobem změní magnetické pole této planety, aby pomohla urychlit lidský rozvoj a vývoj. Zmoudříte, protože magnetické pole je na to připraveno. To vše má vztah k vývojovým změnám, které to umožní ve vaší DNA. Byli jste připraveni na další vývoj, pokud překročíte rok 2012, aniž se sami zničíte, a vy jste to dokázali! Ale museli jste k tomu mítvědomou fyziku a o té mluvíme. Proč to otevírám, když mluvím o historii a vyspělé rase minulosti? Teď vám to povím.


Nalézáš opravdovou radost v práci, kterou děláš, a v životě, který žiješ?

30. ledna 2016 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nalézáš opravdovou radost v práci, kterou děláš, a v životě, který žiješ? Nalézáš skutečnou hrdost v díle konaném nejen dobře, ale přímo dokonale? Vidíš nerad vše, co je uděláno nedbale a bez nadšení? Je tvé srdce plně zapojeno do všeho, co činíš, a uvědomuješ si skutečnost, že vše děláš pro Mne a Mou čest a slávu, natolik, že tě nemůže uspokojit nic, co není "to pravé"? Tak by to mělo být. Nikdy bys neměl být spokojen s prací konanou bez nadšení a ochoty. Vše, co musí být vykonáno, dělej s radostí a láskou a ať to platí pro vše, co děláš, od nejvšednější práce až po ty životně důležité. Hleď, aby tvůj postoj ve všem, co podnikáš, byl správný, abys do něj vkládal správné vibrace. A navíc shledáš, že máš ze svého konání radost.


SVOBODA

29. ledna 2016 v 19:23 Aktuální Informační chaneling


Pokud jsme připoutáni k osobě, věci nebo emoci, jsme uvězněni a chodíme s otěžemi a řetězem kolem nohy. Pokud byste viděli ptáka, který by byl zachycen v trnitém keři, určitě byste mu pomohli ho osvobodit, aby mohl letět. Pokud byste viděli toho samého ptáka a uvědomili si, že nebyl zachycen trny, ale vlastním strachem létat, byli byste překvapeni, ale určitě byste jej osvobodili a pokusili ho přesvědčit, aby letěl.
Jsme nádherné bytosti uvězněni v okovech opakujících se vzorců, strnulých systémů přesvědčení a emočních systémů. Je čas se osvobodit od mentálních a emočních otěží, abychom mohli vzestoupit. Oproti výše zmíněnému ptáku nemusíme čekat, až nás někdo osvobodí. Klíč leží uvnitř nás. Spousta z nás je připoutáno k přátelům, partnerům, rodinám, domovům, práci a miliónu dalších věcí. I když je to lidské, drží nás to v nižších vibracích.

Vědomí je svoboda. Čím výše půjdeme, tím širší obraz uvidíme, a tím větší máme porozumění. Pokud se zeptáte roztoče na zádech slona, co je slon, odpoví, že je to šedý a plochý tvor. Blecha, která může poskočit o něco více, řekne, že je slon šedý tvor pokrytý chlupy jako stromy a kožní póry jako krátery, zatímco pták na nebi řekne, že je to jeden tvor ve stádu podobných zvířat. Z rakety je slon tečka na zemi na planetě, která je jedna z miliónů planet ve vesmíru.

Někteří lidé žijí čistě ve 3D. Věří pouze tomu, co vidí, slyší, čeho se mohou dotknout a co dokázat. Můžeme je přirovnat k roztočům na zádech slona. Ten člověk, kterého svět je omezen pouze na materiální a fyzický svět, je veden svými strachy, pochybnostmi a iluzemi. Omezené vidění a důvěra omezuje naši sílu tvorby. Materiální a fyzický svět je znám jako rovina iluze.

Pokud se rozhodneme se posunout na spirituální úroveň, dveře, které jsme předtím neviděli, se otevřou. Čtvrtá rovina je rovina bezpodmínečné lásky, ale také rovina potlačených strachů a nefunkčních systémů přesvědčení. Tady přijímáme, že jsme duše a začínáme si uvědomovat, že tvoříme svou realitu. Každý je odpovědný za vytváření své reality. Naše myšlenky, slova, emoce, síla vůle a činy vedou náš život, a pokud tento stav přijmeme, náš život se změní. Začínáme rozumět celkovému poslání našeho života. Poté můžeme odemknout dveře ve svém vězení a tak se osvobodit.

Naše planeta se posouvá do 5D. V roce 1997 se otevřel přístup k 5D čakrám každému člověku. Pokud je budeme aktivovat, plně se ztotožníme s duší a plně ovládneme naše životy, staneme se svým pánem. Energie duše sestoupí do té části, která je inkarnovaná, a my můžeme žít v radosti a jasu, plně osvobozeni od starých omezujících emocí a systémů přesvědčení. Rozdíl mezi mistrem a 3D člověkem je, že člověk zaměřen pouze na 3D je zmítán jako list ve větru silnější vůlí okolních lidí. Protože většina lidí potřebuje od ostatních lidí přijetí, souhlas, uznání a lásku, jsou proto podmaněni vůlí ostatních lidí.

Pokaždé, když od někoho potřebujeme potvrzení, stáváme se na ostatních závislí, protože jsme někomu venku dali moc nad námi. Pokud hledáme radu a pomoc místo vnímání intuice a rozhodování se, vzdáváme se své síly. Nezávislost nabízí svobodu. Nezávislost znamená poslouchání své intuice a jednání na jejím základě, ať se děje co se děje. Tímto vyjadřujete své přijetí, uznání a lásku. Poté vyzařujeme moudrost, klid a charisma.

Klíčem ke svobodě je: Odpusťte sobě a ostatním. Vyšlete záměr, že chcete odpustit. Jednejte tak, že se vše, co děláte, povede. Pokud bude úspěch jediným výsledkem, co jste osvobozeni teď udělat? Buďte klidní. Pokud se soustředíte na váš střed, jste objektivní a nezávislí, nikdo vás nemůže ovlivnit. Jednejte tak, aby vyhráli vy i ostatní. Představujte si sebe, jak jste svobodní, radostní, milovaní a úspěšní. Uvědomujte si své vnitřní dítě a starejte se o něj.
Zdroj - Diana Cooper - A new light on Ascension

Obraz: Sluneční anděl

29. ledna 2016 v 18:14 Obrazy rok 2016

Obraz: Sluneční anděl


Slunce nás zahřívá a umožňuje život, tak jako náš duch přijímá světlo Boží a v tvůrčím aktu přináší na Zemi božské světlo. Skrze slunečního anděla se dozvídáme,jak mocný je náš duch a že jsme tvůrčí bytosti. V rámci božských zákonů jsme zplnomocnění vytvořit ráj na Zemi. Na výsostné rovině se rodí mistři, kteří jsou mistry stvoření. V tobě spí šaman (šamanka), umělec (umělkyně), nebo kněz (kněžka) V tobě se manifestuje božská tvář na Zemi. Jsi tvůrce Nového s pravdivým Srdcem.
TZOLKIN 29.1.2016 7 IX kin 254

29. ledna 2016 v 9:34 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Zákon džungle je nemilosrdný. Někdo musí zemřít, aby druhý mohl žít. Nemilosrdný závod o zdroj. Nekonečný zápas, jak zajistit přežití svému vlastnímu druhu. Přesto je zde také dech beroucí krása, harmonie, rovnováha a velkolepá hojnost slunečního světla, vody a živin pro všechny zúčastněné. Všechno záleží na tom, jak se díváte na život. Uuc (7) vám dnes pomůže vidět věci ze všech stran a Ix vás vede k dosažení vašich vlastních cílů, v souladu s vaší intuicí, vrozenými smysly, záměry a talenty…… jak v džungli, tak i v životě.
JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR.DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.
Jaguár je symbolem vesmírných sil, Duch džungle, hor a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***
Vítejte! Je nám potěšením strávit dnes několik chvil s vámi.
Jak se ukončuje tento cyklus Tzolkinu, velmi se těšíme na nový společně s vámi.
Mnoho z vás se velmi zrychluje na cestě pochopení a porozumění.
Pomoc můžete nacházet také v knížkách, filmech, jasnější komunikaci s Vyšším Já, Průvodci nebo s námi na Druhé Straně.
Pokud máte pocity zoufalství ze světových událostí nebo situací doma, najděte si čas být ve svém Středu.
Jakmile jste vyrovnaní, budete připraveni lépe naslouchat svému vedení a jednat, spíše než jen reagovat na situace, které vás dříve rozrušily.
To je celé naše dnešní Poselství.
Obracejte se dovnitř sebe ráno, večer i každý okamžik mezi tím, pokud vnímáte něco menšího než radost a dokonalou Lásku.
Brzy se to stane přirozeností a váš život začne vzkvétat.
Užijte si tento den v radosti!
7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.
Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

AA Michael - 2016: Ztělesnění multidimenzionálního mistrovství:

29. ledna 2016 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Rok dokončení a přechodu
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn
Milovaná Rodino světla, vítáme vás v novém roce podle vašeho pozemského kalendáře. Bude to rok, ve kterém dostanete příležitost dokončit svůj současný proces vzestupu a probuzení, a plně ve vašem životě přejít do multidimenzionálního Mistrovství.
Rok 2015 byl rokem výzev, protože procesy probuzení a vzestupu dostaly spád. V roce 2016 završíte čtyřleté období přechodu, který začal v roce 2012. V tomto období byla Země plně zakotvena v páté dimenzi a pracovníci světla a kropiči cesty začali proces vstupování do multidimenzionálního projevení se na Zemi.
V tomto přicházejícím roce ti z vás, kteří jsou připraveni, vstoupí do svých předurčených rolí jako multidimenzionální světelní Mistři. Budete povoláni ovládnout čtvrtou dimenzi Času jako Mistři času a Cestovatelé časem. Budete požádáni, abyste vystoupili a vstoupili do šesté dimenze, kde ovládnete tvořivou imaginaci a archetypální říši, a budete zasvěceni do sedmé dimenze, kde se nacházejí síně vzestoupených Mistrů. Pojedete také na vlnách světla a energie ze solárních úrovní osmé dimenze a galaktických úrovní deváté dimenze, vynořujíce se jako Galaktičtí cestovatelé a Mistři, přítomní na Zemi, abyste pomohli Zemi v procesu přechodu.
Milovaní, v jak vzrušující době jste přítomni na planetě Zemi! Budeme se šířit o tom, jak můžete nejlépe pracovat s těmito energiemi v přicházejícím roce, ale nejprve nám dovolte podívat se na důležité "mezníky" v proudu času, kde budete nejlépe posíleni udělat posun a přechod ve vaší osobní a planetární časové linii.
Planetární přechody v roce 2016
První vlna intenzívního přechodového světla tohoto cyklu se projeví v měsíci březnu. 9. března dojde k úplnému zatmění Slunce v Rybách, v době novoluní. Bude to dva týdny předprvní rovnodenností roku 2016, 20. března, což bude jarní rovnodennost na severu. 23. března dojde také k prstencovému zatmění Měsíce ve Vahách/Beranu, což bude v kódech rovnováhy a síly pro Zemi. Takže měsíc březen bude intenzívně ozářen Novými solárními a lunárními Světelnými kódy a Diamantovým světlem, což bude vyváženo během a po rovnodennosti. V tomto měsíci můžete očekávat mnoho "pohybu" a změnu v plynutí času a prostoru.
Mnozí budou čelit výzvám ve svém životě, na duchovní stezce a na cestě vzestupu. Tyto výzvy poslouží účelu zajistit, že kráčíte cestou osudu vaší Duše a že jste připraveni ztělesnit všechny aspekty Božského Já ve světelném Mistrovství. Bude vám dána příležitost osvětlit novou cestu vpřed, která bude bližší podstatě vaší duše v její barvě, tónu a vzorech. Takže to, co se může zdát výzvou, bude ve skutečnosti "reset", který vám umožní postoupit kupředu do prchavější a světlem naplněné reality. Opravdu odložíte všechny staré časové linie, které už vám neslouží, a zformujete a projevíte nové časové linie, které dokážou pozvednout vědomí na novou spirálu manifestace.
Potom 21. června, při úplňku ve Střelci/Blížencích a zarovnání s Galaktickým Centrem, budete slavit půlroční slunovrat. Bude to pro vás mocná doba pro plnou integraci všech energií na vaší nové časové linii a vyvážení vašich multidimenzionálních aspektů v Srdci. Mocný příliv energií z Galaktického centra, projevující se magnetickými lunárními energiemi, vynese na povrch každou hluboce individuální i kolektivní stínovou energii pro změnu, protože se připravujete na Planetární Nový Rok, kde dostanete příležitost pozvednout svou frekvenci a zahájit nový cyklus Času a Zkušenosti pro vás samotné i pro Zemi.
Planetární Nový rok začíná 26. července a otevírá "Lví bránu", Hvězdnou bránu a proud Světelných kódů pro nový cyklus planetární evoluce. Toto je okamžik, kdy můžete udělat velký krok ve vašem vývoji, zarovnat se s vlnami Božské lásky a Soucitu, které v této době získáváme z Božského srdce a Božské tvořivé inteligence. Lví brána dosahuje vrcholu 8. srpna 8/8/9, což vás spojuje s vaší Nekonečnou přirozeností a vaším Božským zplnomocněním jako Duše ztělesněné na planetě Zemi, která zakouší tvořivý proud Světla jako Čas a Prostor.
V září bude vice zatmění, to první bude prstencové zatmění Slunce v Panně 1. září a potomprstencové zatmění Měsíce při úplňku v Rybách/Panně 16. září. To bude následováno druhou rovnodenností roku 2016, ke které dojde 22. září. Bude obdržena další vlna Světelných kódů, která umožní přeladění na vašich nových časových liniích. Budete opět požádáni, abyste zajistili, že vaše životní volby jsou v souladu s energií vaší duše a ducha při jejich pozemské práci.
Příští okamžik přechodu, který završí tento cyklus evolučního posunu, bude 11. listopadu nebo 11/11/9 Hvězdné brány. Toto je mocná Hvězdná brána nebo "Portál vědomí", které dovolují individuální a planetární "genezi" - zahájení nových vzorců zkušeností a tvoření, které budou kalibrovány barvami a kódy vzestupu, zvláště Zlatých a Diamantových světelných kódů.
Konečné zarovnání nastane druhý slunovrat v prosinci, když se jižní planetární portál zarovná s Galaktickým Centrem, aby se dovršila rekalibrace evolučních posunů tohoto roku.V této době byste se měli cítit plně zarovnáni s vaší novou časovou linií a vaší novou cestou vpřed.
Toto bude stezka, kterou budete sledovat do projevu Nové Země v roce 2017, což je rok číslo jedna. Nový začátek.
Klíče k multidimenzionálnímu Mistrovství
Zlaté klíče k multidimenzionálnímu Mistrovství jsou pochopení, na všech úrovních bytí, toho, jak pracovat s frekvencí a rezonancí vašeho aktivovaného Světelného těla skrze aktivaci fyzikálních frekvencí se Záměrem a Magnetismem.
Když se probudíte do páté dimenze, začnete si uvědomovat "Zákon jednoho", což jeporozumění Kvantovému jednotnému poli, a tomu, jak vytváří realitu ve vašich životech. Tento "Zákon jednoho" stanoví, že všechno stvořené je odvozeno z původního Primárního Stvořitele nebo Zdroje, a že každý jeden z vás si nese původní Božskou jiskru ve svém Srdci a Duši. To znamená, že ačkoliv máte individualizovanou Duši, tak jako fyzické bytosti jste stále částí Božské podstaty, a tak částí jeden druhého. Země a všechny živé bytosti sdílejí společné dědictví, a tak jste stále součástí "Jednoho". Používat Zlatý klíč páté dimenze znamená plně ocenit sílu Sjednoceného pole, a jak s ním dokážete pracovat ve svém tvořivém projevu a manifestaci. Je to také pochopení, že pokud ubližujete planetě, pak ubližujete i sami sobě.
Až zvýšíte svou vibraci, budete také potřebovat použít Zlatý klíč čtvrté dimenze, abyste otevřeli své srdce a umožnili proudit Božské tvořivé inteligenci, která se projevuje ve vašich životech jako Čas a Prostor. Ovládnout čtvrtou dimenzi znamená pochopit to, jak tvoříte Čas skrze vaše pokračující tvoření jako individualita a jako komunita, a jako planetární vědomí. Vy všichni jste cestovatelé časem a můžete se pohybovat mezi budoucností, minulostí a přítomností. Můžete se projevovat a tvořit na časové linii a můžete měnit časovou linii a zažívat paralelní životy. Odemknutí čtvrté dimenze vědomí je úzce spojeno se šestou dimenzí.
Klíčem k šesté dimenzi je aktivace tvořivé a magické imaginace a tvoření skrze archetypy, příběhy a "božskou mužskou/božskou ženskou" energii. Mytická imaginace je oním"stavem", na kterém tkáte magické příběhy života. Abyste se mohli účastnit na tvoření a manifestaci příběhu a snu Nové Země, musíte být schopni kráčet ve "snovém čase" šesté dimenze. Abyste dosáhli této úrovně vědomé tvořivosti, budete potřebovat aktivovat svou magickou imaginaci prostřednictvím tvořivosti; umění, vyprávění příběhů, poezie, tanec, hudba…jakákoliv tvůrčí forma inspiruje vaši duši k magickému vyjádření. V těchto činnostech "hrajete" s múzami inspirace a jste inspirováni elementárními a archetypálními energiemi, které vytváří řeky významu v materiálním světě. Toto je to místo kde vznikají sny, projevují se, a sestupují do manifestace v páté dimenzi.
Ovládnutí čtvrté, páté a šesté dimenze vám poskytne přístup do sedmé dimenze, úrovně vzestoupených pozemských Mistrů. Zde se nachází Chrám světla, kde dlí vaše Duše a kde vzestoupení Mistři jsou stále přítomni a přístupní kolektivnímu vědomí planety a galaxie. Až dostanete pozvání do Velkého křišťálového chrámu Mistrů, pochopíte vzorce a plány Života a Stvoření. To vám dá sílu řídit energii v těchto vzorcích a efektivně posouvat směr a proud těchto energií, a tak dokážete posouvat a měnit příběhy života projevené na nižších dimenzích vědomí.
Osmá a devátá dimenze představují sluneční a galaktickou úroveň, protože se otevírají těm, kteří ovládli nižší úrovně. Když jste se jednou přijali jako vzestoupení Mistři, pochopíte také vaše spojení s Chrámem sluneční rady na Slunci/Solarisu a Diamantovým chrámem Velkého centrálního Slunce, který je domovem Galaktické rady. Dokážete se svobodně pohybovat mezi těmito různými úrovněmi jako plně realizovaná bytost deváté dimenze a občan Galaxie zlaté růže.
Milovaní, při vstupu do roku 2016 je před vámi mnoho práce. Hvězdné národy a Andělské říše a vzestoupení Mistři jsou připraveni, aby vám pomohli ve vašich projektech, vašich snech a vašem tvoření. Je na vás, jako vzestoupených pozemských Mistrech, abyste použili Zlatý klíč k aktivaci reality Nové Země, kterou jste přišli v této chvíli na Zemi iniciovat!
V roce 2016 vám přejeme radost, lásku a mír!
Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

Jsi připraven přijmout něco nového bez výhrad?

29. ledna 2016 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jsi připraven změnit své názory a své myšlení? Jsi připraven přijmout něco nového bez výhrad? Někteří lidé jsou přizpůsobiví a dokáží to s největším klidem, ale jiní mají velké obtíže, které způsobují v jejich životech napětí a stres. Nebo stagnaci, která je téměř stejně špatná. Musíš být odvážný a jít vpřed k novým cestám, k novým a někdy i nezmapovaným, vodám bez jakýchkoliv obav. Já tě doprovázím do těchto nových a neznámých vod a nedopustím, abys utrpěl úraz. Přijmi Mě za svého stálého průvodce a společníka. Nejsi žádán, abys vstupoval do neznámých vod bez svého kormidelníka. Já jsem tvůj kormidelník a nenechám tě nikdy ztroskotat. Zcela Mi důvěřuj. Je-li cesta drsná, ničeho se neobávej; je-li nebezpečná, nebuď znepokojen. Provedu tě tím vším. Ale pamatuj, že se máš odevzdat do Mé vůle a neodporovat.


TZOLKIN 28.1.2015 6 BEN kin 253

28. ledna 2016 v 12:39 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent Tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, Nebeský Vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
Jeden z nejvíce blahodárných a bohatých dnů Tzolkinu. Ben je vsazen do výživného objetí Lamat a oba spolu jsou obklopeni silnou a stabilní Energií Uac (6). Výsledná energie je o několik řádů bohatší, léčivější, kompletnější, než každá ze tří samostatně. Uzemněte svého ducha ve svém vnitřním domově - podstatě své duše, protože odtud z tohoto jediného elementárního zdroje, mohou být všechny aspekty vašeho života uzdraveny, uceleny, oživeny a obnoveny.
DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů - význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají nebe - je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více Světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Požehnání, Drazí! Jsme velmi vděční za tuto příležitost podělit se s vámi o získané znalosti a moudrost. Věřte, že ve vás spočívá schopnost shromáždit všechnu moudrost Vesmíru. Nejprve musíte uvěřit, že máte schopnost vyčistit systém obvodů, které zastavují tok Lásky k vám.
Lze to provést pomocí zdravého stravování, jasného myšlení, emocí Lásky a vděčnosti. Pokud některá z těchto emocí chybí, spojení je zmatené, což ovlivňuje schopnost příjmu. Někteří mají od narození psychické schopnosti (jasnovidnost, jasnozřivost, telepatie ….), ale jejich obvody můžou být zmatené kvůli stravě a nahromaděné emocionální bolesti. To je důvod, proč je nutné vyčistit energetické pole od základů.
Každé ráno, když vstanete, věnujte několik okamžiků vděčnosti za vše. Děkujte Stvořiteli za příležitost chodit po Zemi ve fyzické formě. Pošlete vlny vděčnosti zástupu Průvodců, kteří vás podporují a pomáhají vám. Buďte vděční za své tělo a věnujte pozornost jeho potřebám. Začněte pracovat společně jako tým se svým tělem, abyste zlepšili svůj blahobyt a obvody, což umožňuje přístup ke Všemu. V každém okamžiku se na sebe dívejte jako na úplný a dokonalý celek. Věřte, že vaše tělo je dočasný příbytek, chrám a zaslouží si tak s ním být zacházeno.
Po celý den dbejte na to, co říkáte a co děláte. Buďte laskaví k ostatním, bez ohledu na to, jak vás " školí". Buďte opatrní, nesuďte ostatní a nepředpokládejte jejich chování. Jakmile získáte sebekontrolu a Lásku k sobě, budete vyzařovat kódy přesvědčení každým pórem a rezonovat s druhými.
Usmívejte se na každého. Spojujte se se všemi, které potkáte od-srdce-k-srdci. Když se dostanou nevlídné myšlenky na úroveň vašeho vědomého vnímání, požehnejte jim a znovu se zamyslete. Pokud myslíte na jiné, kteří se cítí nevlídně, vyšlete jim Lásku do jejich srdce. Budou dostávat pocity Lásky, bez ohledu na to, kde ve Vesmíru se v současnosti nachází. Jakmile jste uvolnili špatné pocity vůči ostatním, můžete zvýšit kapacitu Lásky, aby mezi vámi volně proudila. Tato Láska vyzařuje vlny, které proudí celým Vesmírem.
Máte plnou kontrolu nad tím, jak se cítíte a jak budete reagovat na ostatní. Cokoliv menšího než Láska, je získaný návyk, který může být okamžitě změněn. Často tam jsou spory, které začaly před staletími, ale nenávist žije ve vaší generaci. Tyto vazby mohou být zlomeny, takže Láska může proudit mezi všemi rodinami, kulturami a rasami. Přijměte rozdíly druhých, užívejte si rozmanitost, každý z vás má co nabídnout.
Není mezi vámi nikdo, kdo je důležitější, než druhý. Uvolněte všechny pocity bezcennosti a nadřazenosti, které pronikají vaší Bytost. Mnoho lidí je pod kontrolou a snaží se zamaskovat své pocity. Tyto způsoby chování jsou nebezpečné pro všechny zúčastněné strany a způsobuje to oddělení od sebe a odpojení od Zdroje.
Každý den je ve vašich silách zůstat ve spojení s pocity Lásky Božského Zdroje. Je to Vaše právo od narození, abyste byli šťastní a měli radost v každém okamžiku. Způsoby lidského života škodily tomuto spojení, ale mohou být ihned změněny.
Volba je jen na vás.
Chápeme, že je obtížné žít ve sféře, která existuje dnes. Přesto existuje na vaší planetě mnoho lidí, kteří vystoupali nad tlachání o nevlídnosti a v současné době se nacházejí ve stavu blaženosti. Vyhledejte tyto Avatary, ať už osobně nebo prostřednictvím jejich vlastních rukopisů a objevte způsoby, které získali konstantním spojením se Zdrojem.
Zjistíte, že každý z nich následuje svou jedinečnou cestu, každý z nich jde po stopách, které vám mohou pomoci k získání podobného osudu. Použijte svůj zdravý rozum a intuici a jděte svou vlastní cestou. Bude to vyžadovat píli dávat pozor na vše, co říkáte a co děláte a obrovské množství sebelásky, Lásky a disciplíny, abyste se stali milující s radostí v každém okamžiku. Napadá vás něco důležitějšího ve vašem životě?
Zaměřte se na své úmysly a věnujte pozornost věcem, které vám přinášejí radost. Pak budete odrazem Boha, kterého hledáte. Neobávejte se o vaše jídlo nebo obživu, protože vše co potřebujete, vám bude poskytnuto, jakmile půjdete s proudem Lásky. Může to znít jako vzdušné zámky, nicméně je to pravda. Můžete nalézt hodně blaženosti, pokud váš životní styl a hmotné statky budou zjednodušeny. Tím nechceme říci, že bohatý člověk nemůže být blažený, ačkoliv péče o majetek může vyžadovat mnoho času a pozornosti.
Vyhledávání většího a lepšího majetku může pro mnohé znamenat úmrtí nebo se získávání majetku často může stát zbožné. Toto neustálé vyhledávání, které vyžaduje hodně času, svedlo mnoho lidí z jejich cesty radosti a rovnováhy. Ti, kteří získávají své bohatství tím, že využívají druhé pro práci, potřebují ještě více času na jejich kontrolu. Proto doporučujeme, buďte vždy laskaví k druhým a vděční za službu všem.
Pokud máte přístup služby a sdílení, vaše srdce plně expanduje.
Nemáme na mysli, abyste dbali na potřeby druhých na prvním místě, protože tak vytváříte nerovnováhu. Nicméně vám doporučujeme využívat své talenty a dovednosti pro péči o vaše potřeby i potřeby ostatních, protože tak zvýšíte vaši schopnost radovat se. Dokonce i ti, kteří zneužívají práva druhých, by měli využívat ocenění, protože postoj vděčnosti má velký význam.
Mnoho lidí hledá své poslání na Zemi. Přesto vám říkáme, že mnozí jste tu jen pro zkušenost života ve fyzickém vozidle. Jiní jsou zde, aby prožili Lásku a radost. Najděte si takovou práci, která vám vyhovuje. Dokonce i práce, která může být považována ze nedůležitou, má vysokou hodnotu, pokud je prováděna s Láskou a radostí.
Mnoho duší může být osvíceno pouhým úsměvem neznámého člověka. Nevíte, jaký vliv mají na druhé vaše činy a slova. Když opustíte tuto rovinu, půjdete před Recenzní Radu* a budete se zamýšlet nad svým životem na Zemi. Nezapomínejte na to a dělejte rozhodnutí, která zahřívají vaše srdce. Co byste změnili v tuto chvíli, pokud by měla být přezkoumána každá myšlenka, slovo i skutek?
Praktikujte Bytí člověka, kterým si přejete být v každém okamžiku. Představte si ve své mysli, jak reagujte ve chvílích, které vám v minulosti přinesly bolest a smutek. Jak budete reagovat na ty, kteří k vám byli krutí? Vybírejte laskavost a činy Lásky v každém okamžiku a váš život bude výrazně posílen.
Končíme pro tuto chvíli, i když bychom vás mohli povzbuzovat navždy, abyste poznali dokonalost, kterou jste. Jsme přešťastní, když v každém z vás vidíme záblesky přirozeného ducha přírody. Jsme velmi šťastní, když se tyto záblesky stávají vaším způsobem života. Je to vaše právo od narození žít každý moment život v radosti, Lásce a míru. Buďte vždy vděční za vše, co k vám přijde a soustřeďte svou pozornost na pozitivní cestu. Mnoho požehnání vám!
*Vyšší Recenzní Rada je osobní zkušenost, kde přezkoumáváte váš život. Nejedná se o žádný akt rozsudku, je to jen přehled vašich činů a reakcí v průběhu života. Všechny věci, které říkáte a děláte, jsou zaznamenány v osobním životním záznamu. Proces přezkumu je podobný jako sledovat svůj život na obrazovce. Jednu věc si zapamatujte, že při přezkumu budete vidět věci z jiného úhlu pohledu - budete zažívat i cítit vše, co všichni kolem vás zažívali a to zejména ve vašich osobních vztazích. Pokud s nimi zacházíte nespravedlivě bez laskavosti, během přezkumu zažijete to, co oni cítili jako důsledek vašich činů. Hlavním cílem této revize je zjistit, co funguje a co nefunguje. V důsledku toho si vyberete nebo můžete být přiřazeni na Druhé Straně na různá místa. Recenzní Proces je také nedílnou součástí plánovacího procesu pro ty, kteří se znovu inkarnují na Zemi nebo na podobné planety.
6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v Celistvosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy, proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.
ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY
V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - Rok nového nasměrování

28. ledna 2016 v 7:00 Aktuální Informační chaneling
Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, leden/únor 2016

Milí přátelé našich poselství,
velkými kroky jsme vkročili, možná trochu vyčerpáni, do nového roku. Do roku 2016, o kterém námduchovní přátelé sdělují, že by měl být rokem osobního nasměrování. Rozumím tomu tak, že bychom si měli ještě víc utvářet svůj život z centra našeho bytí, z posvátného vyššího srdce.
Naším Svým přesvědčením a silou ovlivňujeme zároveň život všech lidí tady na Zemi. Vím, že býváme občas trochu skeptičtí, zda se to daří. Neboť to, co nám vnější svět předkládá, nemá s mírem ani pokojem nic společného. Prezentuje se nám tak více či méně silná dualita. Obraťme pohled zpět do svého nitra a tím, že se soustředíme na svou vlastní přítomnost, zkoušejme vytvářet skutečný Zlatý věk, o kterém se tak často mluví. Budoucnost Země je v našich rukách. Nás, kteří se probouzíme, bude stále víc. Spojujeme se spolu duchovně, někdy i fyzicky a vytváříme krystalickou mřížku božské jednoty. Soustřeďme se tedy opět na tento úkol. Pomoc máme zajištěnou. Vnímám silnou přítomnost Kryona, přestože se v posledních třech letech se svými poselstvími poněkud stáhl do pozadí. Stále vnímám mocnou sílu, kterou vyzařuje.
Přeji vám dobrý start do Nového roku. Kéž si splníme všechna naše přání. Kdo jiný by to ostatně měl udělat …
Srdečně,
Barbara Bessen


Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. V souladu s tradicí se představuji i jako mistr magnetismu, neboť i to je součást našeho poslání. My, skupina Kryon, jsme tady od počátku Země, pracujeme s její bytostí i s jejími nádhernými obyvateli, ať už si to každý interpretuje jakkoli. Nehodnotím to jako dobré nebo špatné. Vidím to jako něco, co je. Nyní začíná zcela mimořádná doba. Kdo se pozorně zabývá sám sebou, kdo nahlíží a vciťuje se do svého nitra, zaznamenává neustálé změny ve svém vlastním vyrovnávání a zaměření, ve způsobu svého tělesného vyjádření ve spojení s Duchem všeho-co-je. Kdo se vciťuje hluboko do svého nitra, vnímá, že už není sám. Doba, kdy se člověk cítil sám nebo dokonce osamělý, je pryč. Každý z vás vnímá, že nejste jedním, ale mnohými. Možná se i usmějete při představě, že byste putovali po této planetě a nikdo by vám nerozuměl. Dřív jste se možná rozhlíželi kolem sebe a nechápali mnohé lidi, kteří zas naopak nechápali vás. Vypadali jste nějak jinak. Často jste se nedokázali naplno účastnit zábavy jiných lidí i proto, že jste nechápali smysl jejich jednání. Působilo na vás tak banálně, nedůležitě, často dokonce i nepochopitelně nebo směšně. Kdo tu pobýval tak často jako vy nebo možná prožil i jen jednu jedinou pozemskou zkušenost, je buď v dualitě nováčkem (hvězdným semínkem) nebo si jí naopak užil dostatečně a už jej unavuje. O tom jsme mluvili už dřív, není to nic nového. Přesto to vhodně zapadá do současné doby. Neboť oba břehy pozemské energie se od sebe stále víc vzdalují. Často jsme mluvili o tom, že vlastně stojíte jednou nohou na jednom břehu řeky - v dualitě, a tou druhou nohou ve vyšší vibrační úrovni - v interdimenzionalitě. Oba břehy se oddalují natolik, že nutí vaše nohy do velkého rozštěpu. Vnímáte, jak je těžké rozhodnout se pro jednu nebo druhou stranu. Radím vám, nepřemýšlejte tolik, ale jednejte ze srdce. Nechte to plynout, nelamte si hlavu, jak a kam se máte pohnout, ale následujte vnitřní inspiraci, vnitřní hlas svého božského jádra, kterým koneckonců jste. Odtud přichází síla pro správné rozhodnutí.

Přesto se vám stále vnucuje otázka: Co je správné? Nic. Všechno je vhodné, ať je to správné nebo chybné. Při bližším pohledu neexistuje nic, co by bylo to pravé nebo naopak. Prostě to je. Pokud se podíváte na svůj každodenní život s odstupem, co kdy jak a proč vy nebo ostatní lidé děláte, pak to při bližším pohledu často působí poněkud absurdně. Například chodíte do práce, abyste si vydělali peníze, které pak utratíte za nákup něčeho, co potřebujete pro život. Není to divné? Proč to nejde jinak? Současná kvalita energie na Zemi je teď natolik příznivá, že vám umožňuje si takové otázky blíž objasnit. Přináší sebou mnohé, i to, že si člověk může změnit svůj život, své nasměrování.Proč není dostatek potravy pro všechny lidi? Proč existují války? Odpovědi jsou zřejmé a nemusíme je tady vysvětlovat. Nyní jde o to, abyste prožívali lemurské kvality života. I to jsme vám už během té doby, co vám předáváme poselství, ukazovali prostřednictvím vnitřních obrazů a duchovních cest. Poskytovali jsme vám možnost vrátit se zpět do doby mimořádné lehkosti, do éry lásky, jasnosti a propojenosti s vyššími světy. Prožívali jste božskou lásku, člověk byl úzce spojen se stvořitelskou instancí. Tehdy se na Zemi dualita tak silně nemanifestovala. Jste těmi, kteří už tehdy na Zemi žili, vznášeli jste se v průsvitném světelném šatu nad Zemí a prováděli vědecké experimenty, abyste zjistili, jak jinak ještě můžete žít. Bylo to pro vás vzrušující dobrodružství.

Vzpomeňte si, s jakou radostí jste sem přišli. Co bylo vaším úkolem, vaším cílem? To je to, co vám doporučujeme: prozkoumejte si, jak můžete tyto kvality integrovat do vašeho současného života. Už nejde o to zakoušet dualitu a ještě hlouběji s ní experimentovat, tím vším jste si už prošli. Nyní jde o to prožívat tu interdimenzionální nohu, znovu objevovat kvality Lemurie. S tím rozdílem, že teď se posouváte na vyšší úroveň, respektive ukotvujete tuto nádhernou energii do pole duality. Uvádíte sem lehkost bytí. Pro mnohé z vás je to něco nedosažitelného, stále ještě váháte a pochybujete, zda jste toho schopni a že jste právě těmi bytostmi, které se sem inkarnovaly, aby zahájily experiment Země.

Experiment v původní podobě končí. Existují nové smlouvy, nové nápady pro další expedici. Ta znamená: znovu ukotvovat na Zemi světlo a lásku, abyste se rozpomenuli, kým skutečně jste. Všichni ti, kteří chtějí dál prožívat dualitu, najdou svou cestu, své zkušenosti na jiných planetách, tady na Zemi už ne. Jste tady proto, abyste tento projekt dovedli do konce. Saint Germain vám před vaším vnitřním zrakem opakovaně ukazoval vývoj na základě představy dvou Zemí. Viděli jste, jak se překrývají, spojují a nakonec splynou. Pak zbývá už jen jediné: postavit se oběma nohama na tu nádhernou, výše vibrující Zemi a zavádět to, co k takovému životu patří. Umožni svým nasměrováním, aby se to nové mohlo ukotvit, zasít semínka. Nyní jde o to, aby se všechny staré duše i ty, jimž říkáte hvězdná semínka, které sem přišly speciálně sloužit, zcela a úplně zaměřily na to nové. Už nejde o žádné kompromisy nebo polovičatá řešení. Soustřeďte se na to, co skutečně chcete sami prožívat. Jaké změny je třeba uvést provést ve vašem životě a v životě všech lidí? Kde by ses mohl angažovat, aby vznikaly nové školky, školy, jinak zaměřené univerzity? Kořeny jsou stále k dispozici, pocházejí mimo jiné z dob Lemurie. Jen potřebují zalévat a zesílit, aby mohly mohutnět. Je omylem si myslet, že se všechno musí vytvořit nově. Všechno už tady jednou bylo. Jen je potřeba znovu oživit kořeny vědění. Vše už je obsaženo v energetickém poli. Jste těmi bytostmi, které sem přišly proto, aby tohle udělaly. Ty, který se tím cítíš osloven, to máš v sobě uložené jako nějaký kód. Budeš vědět, co máš dělat.

Přišel jsem, abych vás trochu uvedl do radostného vzrušení, abyste se zaměřili na to nové a aktivovali to. Tvé srdce vždy ví, co kdy kde a jak je třeba udělat. Stačí prostě jen být a v určitý čas se někde ocitnout a být připraven držet prapor světla. Ne, ne, na ten prapor nepotřebuješ žádnou pozemskou tyč. Tvé srdce jej bude držet správným směrem.

Ať už jste hvězdná semínka nebo staré duše, jste tady teď proto, abyste provedli změnu paradigmatu
. Rok 2016 je rokem nového nasměrování. Nejde jen o pár maličkostí, k těm už došlo v posledních letech. Špičky nových pupenů už vyrašily. Teď je tady síla pro další krok, aby se pupeny rozvinuly do květu. Nespoléhej se na svůj mozek, může ti sice pomoct, ale má své vlastní způsoby, jak postupovat. Tady může působit jen multidimenzionální univerzální pole tvého srdce, velký torus, který tě spojuje s tvým prvotním stvořením. Jsi příjemcem myšlenek prvotního stvoření, které chce tady a teď v této sluneční soustavě a v té souvislosti i v dalších částech kosmu vytvořit nový způsob života. Nezapomeň, nic není určeno jen pro jednu bytost, pro jednu planetu, pro jedinou sluneční soustavu samotnou. Všichni jsme vzájemně propojeni, jsme zahrnuti do pole Stvořitele této soustavy a spousty dalších. Možná je tvé tělo jako améba v bytí Stvořitele této sluneční soustavy. Jak se vám líbí tahle myšlenka? Vyznívá možná zvláštně. Ale když se podobnými myšlenkami zaobíráte, pak to způsobuje, že myslíte pozemsky a zároveň i multidimenzionálně. Orientujete se jiným směrem, nevěnujete už tolik pozornosti všedním maličkostem, které vás udržují v pasti vašeho systému. Budete uvažovat velkoryseji. To osvobozuje a způsobuje, že budete vnímat den mnohostrannějším a úplnějším pohledem. Budete se dívat očima mistra.

Mnozí z vás se budou dál probouzet a vydávat se na cestu k mistrovství. Stále rádi opakujeme, že vy jste mistry a my služebníky; poskytujeme vám vše, co potřebujete. Já vám teď dodám energii tam, kde vám v tomto okamžiku čtení chybí. Pojďme společně vytvářet Zemi naplněnou světlem a silou, vyzařující lásku a radost, navzdory pesimistickým zprávám z vnějšího světa. Země už vlastně taková je, jen je třeba ji ještě obalit vnějším pláštěm, vytvořeným ze zkušeností lidí nebo mimozemských bytostí.Nadále platí, že zkušenosti je třeba transformovat. To uvede do pohybu určité události ve vnějším světě a nejen v Evropě.

Staré zakořeněné záležitosti vyplouvají na povrch jako velké vlny a přinášejí sebou neklid. Toho se částečně účastní i staré bytosti, které žijí na Zemi nebo uvnitř Země už dlouho a které na vás různou formou parazitují. Někteří z vás je dokážete vidět. Nebojte se jich, ani se na ně nehněvejte, nevěnujte jim zvláštní pozornost, spíš jim vysílejte světlo a lásku, aby se i ony mohly dál rozvíjet. Hněv, strach, hierarchické myšlení, chybějící důvěra v Boha, to vše jsou jen nástroje silné duality. Pokud chcete šířit výše vibrující energie, musíte nejprve odpustit sami sobě a ostatním lidem nebo bytostem, ať vám udělali cokoli. Jen božská láska opravdu platí. V tomto smyslu vám přeji dobrý start do nové éry Země.
Jsme všichni s vámi, nikdy nejste sami. Skutečně!

Zůstávám v hluboké lásce a sounáležitosti

Kryon

Poselství přijala Barbara Bessen koncem prosince 2015. Článek je k volnému nekomerčnímu využití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/channeling-januar-2016/ pro www.novoucestou přeložila Jana S.

Jen tehdy, když dáváš, nacházíš úžasnou vnitřní radost a štěstí, které ti nic a nikdo nemůže vzít.

28. ledna 2016 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Proč se nepokusit naslouchat oněm nepostižitelným zvukům, které můžeš slyšet jen v absolutním ztišení, když se dostaneš do souladu s cestami Ducha? V tomto stavu dokonalého míru se mění celý tvůj život a hluboký vnitřní klid a mír vyzařují z nitra. Splyneš v jedno s celkem života. Budeš se cítit povznesen, inspirován a naplněn jasem, protože celá tvá bytost je naplněna Mým božským světlem. Neporozumíš myslí, ale celým vyšším vědomím a srdcem. Nebudeš už žít sám pro sebe. Tvé já je zcela zapomenuto a tvůj život je jen rozdáváním lásky a službou bližním. Jen tehdy, když dáváš, nacházíš úžasnou vnitřní radost a štěstí, které ti nic a nikdo nemůže vzít. Radost přichází se službou a služba s odevzdáním se. Odevzdej se nyní Mně a Mým službám, a pocítíš svůj růst.