Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Informácie 30. 11. 2015

3. prosince 2015 v 23:52 |  Féwa


1. časť

A tak…. som tu zas a znova, milé antény, anténky a - hromozvody. :-)

Všetci, ktorí vysielate kozmické posolstvá, ktoré nadštandartným spôsobom prijímame…. alebo ešte stále odmietate. Naše posolstvá sú svedectvom, potvrdením galaktického, alebo lepšie povedané - kozmického všadebytia, ktoré má stále toľko ľudí na planéte problém prijať a tým i pohľad na bytie celistvé.


Ešte včera a predvčerom napriek nefyzickému vnímaniu skutočnej reality sveta…. napriek schúleniu sa do svojho duchovného centra, ktorým je srdce, kde sme všetkými bytosťami nielen bezpodmienečne milovaní, ale i chápaní….. napriek priebežnému nahliadnutiu a sledovaniu diania na planéte a súcitiacemu pochopeniu ľudí, ktorí sa myslením pohybujú v evolučne rôznorodých vibráciach…… napriek všetkému, by som niektorým bola najradšej vyliala na hlavu vedro poriadne studenej vody, aby sa konečne spamätali, prebrali, prebudili. Sú to moje pohľady i reakcie, ktoré zrejme nie s každým rezonujú. Je to môj názor na vec, čiže i na všetko, čo sa v malom a vo veľkom merítku počas predchádzajúcich dní odohrávalo. A ja som si len tak, sama pre seba párkrát povedala - Bože daj, nech tých sebe neveriacich Tomášov konečne osvieti. Nech im svitne v hlave.

Máme za sebou rodinné čistky. A to individuálne i bunečne v rámci rodín, rodinných klanov…. i ich tajomstiev pred svetom ukrývaných. Bolestí z prežitého, nepochopeného, odmietaného. Z čoho jednoznačne vyplýva, že sme rodinné čistenie cítili predovšetkým na emočne….. na duši, na srdci. Veľmi individuálne.

Napriek tomu, že city sú u mňa takpovediac na prvom mieste, bola som vcelku povďačná energo- informačnému poľu Siria, ktoré je síce menej emočné, ale viac konštruktívne, racionálne, rázne - i keď už na inej úrovni duchovna /vedomej/. Vstúpili s typickou vehementnosťou do diania, ako energetická súčasť intenzívne narastajúceho vlnenia, ktoré skutočne poriadne pridáva na sile. Čo je v reáli rozvlnenie nielen srdca, ale i solaru a hlavy. Tým je i vlnením vyžarujúcim zo srdca Zeme, Centrálneho Slnka…. sĺnc Galaxie. Pričom ťažiskom je duchovný stred. Práve srdce tomuto čisteniu pomáhalo. Srdce a pravá hemisféra, z čoho vyplýva, že procesu citeľne pomáhali predovšetkým ženy. Výrazne - ženy matky.

Vlnia sa nám srdcia myšlienkami, ktoré hlava príliš nechápe. Dlho nebola na takú rozmerovosť myslenia zvyknutá. :-) More otáznikov… vypučené očné reakcie, :-) atď. sme predovšetkým my ženy, čistením rodinných vzťahov - rodín, rodičov, starých a prastarých rodičov dávali… menej, či viac. :-) Napríklad v mojom prípade platilo počas niekoľkých predchádzajúcich dní heslo - bez vreckovky ani na krok. :-)

Týmito pocitovými, emočnými, myšlienkovými stavmi sa pripravujeme na nikým a ničím neovplyvniteľný pohľad na skutočné, ľudské prítomno. Na bytie v ktorom sme my Bohom, čiže i svetlom… láskou…. stvoriteľom. Tvorcom nového myslenia na planéte. Čo je záležitosť nielen lineárnych, ale i nelineárnych časových línií a tým i myšlienok a spomienok. Čím viac narastajú vibrácie Zeme /Schumannova rezonancia/, tým výraznejšie sa vzďaľujeme starému a prijímame nové myslenia /informácie svetla/. Pre lepšie pochopenie vlnenia pridávajúceho na rýchlosti a grádoch si zoberte papier, ceruzku a nakreslite kruh a z neho vlniace sa kružnice. Na línie kružníc napíšte vety, ktoré predstavujú Vaše myšlienky od predvčerajšieho dňa smerom dozadu. Sú to myšlienky /myslenie/, ktoré my sami /tokom energií Božského stredu…. vlnením, vlnami/ preválcovávame mohutnejúcimi vlnami nových myšlienok. Takže máme čo robiť. :-)

Máme schopnosť päťzmyslove sa pozerať na svet v ktorom žijeme. Vzhľadom na meniacu sa frekvenciu Zeme, ktorá nás nesie / nachádzame sa všetci na jednej lodi/ je pochopiteľné, že pozeranie sa z výšky, ktorá nám dlho stačila nám už jednoducho stačiť nebude. Čo úzko súvisí nielen so zabudnutými a pre človeka prirodzenými schopnosťami - ale i so schopnosťou vcítiť sa, súcítiť. Čo je pre nové myslenie nesmierne dôležité. Len päťzmyslové vnímanie je v skutočnosti obmedzeným, ale i ľudské vedomie /celistvosť/ obmedzujúcim spôsobom nielen myslenia, ale i tvorenia osobnej i kolektívnej reality. Tým i sveta, ktorého sme súčasťou. V prípade, že sme neustále pod vplyvom starých štruktúr, starých myšlienkových vzorcov, kladenia dôrazu na umelý rebríček hodnôt /tým, že tento spôsob myslenia neustále prijímame/ - sami sebe blokujeme vlastné vedomie a tým i celistvý pohľad na seba, na svoje okolie, na život a všetko, čo s ním súvisí. Ale i na pravdu o Zemi, planétach, hviezdach…. kozmickej existencii, bytiu…..

(…)


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama