close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Prosinec 2015

Prožívání energie Buddhy Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

1. prosince 2015 v 18:48 Aktuální Informační chaneling

Drazí přátelé, drahé sestry a bratři, já jsem Marie Magdaléna, vaše sestra-přítelkyně. Je mi potěšením být tu dnes s vámi. Jste nádherné bytosti, každý jeden z vás. Přála bych si, abyste dokázali vidět svou vlastní krásu mýma očima. Měli byste se méně zajímat o to, co si o vás myslí druzí, cítili byste se mnohem svobodnější. Stále se o sebe strachujete.

Zajímáte se o to, zda děláte dobrou věc, zda máte ty správné znalosti, ale vše, co skutečně potřebujete, abyste nalezli svoji cestu v životě, je uvnitř vás. Uvnitř vlastní bytosti máte radar a tento radar, tento vnitřní průvodce, je uvnitř vašeho břicha.

Dnes bych ráda hovořila o důležitosti sestoupení do vašeho břicha, abyste se na této úrovni stali opravdu přítomnými. Je tragickým faktem, že mnoho žen se necítí být ve svém břiše doma. V tělesných termínech je břicho sídlem emocí. Břicho je také sídlem intimity a sexuality a místo, kde jsou počaty děti a kde se vyvíjejí. Proto je oblast břicha hluboce spojována a protkána s životem na Zemi.

Jako ženám je vám říkáno, jak je důležité dávat a otevírat své srdce potřebám druhých lidí. Faktem je, že mnoho spirituality je soustředěno na probouzení srdce. Já však v mnohých z vás, zvláště v ženách, vidím utrpení z přílišného otevírání srdce, namísto toho, že by bylo příliš zavřené. Vaše srdce je velmi otevřené a snadno se rozpíná k lidem a energiím kolem vás, vaše břicho je však poměrně zavřené. Ve vašem břiše sídlí ohromná síla, je to síla zrození, síla skutečného a hlubokého spojení s Matkou Zemí a ohromnými rytmy života.

Lidé obecně, a vy jako kultura, jste se začali těchto ohromných sil života bát, protože jdou za kontrolu mysli nebo vůle. Ženy instinktivně vědí, jak jet na vlnách těchto sil, jen jste se odcizily od této schopnosti se na ně naladit. Ženy jsou vskutku velmi silné bytosti a já si přeji, abyste se hlouběji spojily se svou vlastní silou.
Žádám vás všechny, muže i ženy, abyste se nyní spojili hlouběji s centrem vašeho břicha. Jednoduše si uvědomte tuto oblast a jak váš dech proudí tam dolů s každým dalším dýcháním. Vaše břicho je jako kotva a vy můžete vnímat, jak jsou vaše nohy více uzemněné a těžší.

Nyní si představte, že uvnitř vašeho břicha je velké "oko". Toto "oko" se velmi klidně a jasně rozhlíží kolem. Ve srovnání s energií srdce a mysli, je energie tohoto "oka", v centru vašeho břicha velmi klidná a tichá, velmi pevná a stabilní. Pomyslete na přírodu a na to, jak rytmy přírody nastávají snadno a plynule. Roční období přijde a odejde a vše proudí přirozeně samo. Vy jste součástí tohoto rytmu přírody, a tak se spojte s ženským vědomím ve vašem břiše.

Nyní obraťte toto "oko" vašeho břicha nahoru a podívejte se na oblast srdce. Jak se cítí vaše srdce? Opravdu se máte rádi a pečujete o sebe? Uvnitř vašeho břicha víte, že je třeba být mezi dáváním a přijímáním v rovnováze, protože je to zákon přírody. Vaše břicho ví, že v přílišném dávání není žádný užitek a když se tak činí nerespektuje se rovnováha energií. Představte si sebe v situaci vašeho každodenního života, ve které cítíte, že se vaše energie vyčerpává nebo ochuzuje. Představte si, že v této situaci jste a nyní se na ni díváte z tohoto oka ve vašem břiše, zatímco zůstáváte v břiše přítomní. Z břicha se na to můžete podívat velmi neosobně a klidně.

Je to vskutku vtipné, protože spodní části vašeho těla, nižší energetická centra, jsou často považovány za ty, které jsou spojeny s egem. Ve skutečnosti vaše břicho udržuje moudrost, která jde daleko za ego. Může vás naučit, abyste tu byli skutečně pro sebe a chránili se, když je to třeba. Vnímejte, jak vás chce vaše břicho vyživovat. Ženy nevyživují samy sebe dobře. Mají na sebe mnoho požadavků a je pro ně těžké stát si za tím, co skutečně cítí. A muži, kteří mají velmi silnou ženskou stránku, citlivou stránku, mohou vnímat ten stejný problém.

Abych vám objasnila a pomohla s tímto problémem citlivosti a ztráty energií díky vnějším silám, ráda bych vyvolala obraz, který je vaší kultuře blízký. Je to obraz či energie Buddhy. Energie Buddhy je velmi klidná a tichá, je taktéž velmi ukotvená a spojená se Zemí. K moudrosti Buddhy se jde snadno právě z břicha. Jednoduše si představte, jaké by to bylo být Buddhou, jaké by to bylo mít tento druh přítomnosti, tento druh klidu a pohody. Vnímáte ten mír, který stoupá z vašeho břicha?

Buddha měl otevřené srdce. Jeho srdce bylo naplněné soucitem k druhým žijícím bytostem. I přesto, že se zajímal o jejich utrpení a chtěl jim pomoci jej přijmout, stále zůstával uvnitř svého vlastního bytí soustředěný. Umožněte této síle, této energii, aby skrze vás proudila. Je to součást vaší kultury. Když spojíte své srdce se svým břichem, celá záležitost týkající se citlivosti pro vás bude náhle zcela odlišná.

Často, když pomáháte druhým a podporujete je, přijímáte jejich energie. Myslíte si, že můžete nabídnout řešení k jejich problémům. Už vás někdy napadlo, že je poměrně troufalé předpokládat, že znáte řešení k jejich problémům? Může to být tak, že správné řešení pro ně skutečně neznáte. Možná jste jen horliví nastolit harmonii, vidět na jejich tváři úsměv nebo dostat jejich uznání. Propusťte tuto horlivost, tuto touhu. Neřešte problémy druhých lidí. Když se spojíte s "okem" ve svém břiše, vidíte věci a cítíte soucit, nemáte však takový sklon řešit problémy druhých.

Klíč ke skutečnému soucitu s druhými je takový: ačkoli s nimi cítíte, důvěřujete, že oni sami najdou vlastní řešení ke svým problémům. Jste přesvědčeni o jejich vlastní síle a to vám přináší klid. Z úrovně břicha si uvědomujete, že proces růstu má svůj čas a že vy sami jste v procesu růstu. Potřeba pomoci, dávání, podpory druhých je často spojena s nejistotou uvnitř vás samých. Obáváte se, že nejste dost dobří, a proto chcete něčeho dosáhnout nebo být pro druhého někým. Ve skutečnosti však nejvíc pomáháte lidem, když se spojíte s podstatou Buddhy uvnitř sebe. Klid a pokoj, který pak vyzařujete, je ukonejší.

Znamená to taktéž něco pro vás samotné. Znamená to, že jste dost dobří, i když neděláte nic, i když nikomu nepomáháte nebo pro nikoho dalšího nic neznamenáte. Jste dobří takoví, jací jste, protože jste součástí přírody. Jako strom, jako květina, jako hora, máte právo existovat, jednoduše proto, že jste součástí celku. Nemusíte si nic dokazovat. Zvíře ani rostlina nemají potřebu obhajovat si svou existenci, jednoduše jsou - vy jednoduše jste. Jste vyjádřením ducha, jednoty a to stačí!

Kupodivu, i když by to pro vás mělo být uklidňující, je to rána pro vaše ego. Vaše část uvnitř vás spojená s egem, chce někým být, chce být prospěšná a odlišná. Je to však to, po čem skutečně touží vaše duše? Není, neboť vaše duše je v míru sama se sebou. Ano, snaží se vyjádřit ve vnějším světě, chce samu sebe sdílet jako květina sdílí svou krásu, avšak nepotřebuje obhajovat či utvrzovat svou existenci. Jen si uvědomte, že ve vašem životě není tolik, co dosahovat, jak předpokládáte. Skutečně se můžete více uvolnit. Jste součástí celku a nic to nezmění.

Opřete se o tento přirozený pocit, který prostupuje celou přírodu. Kdykoli se obáváte, jak vyřešit problémy, jakým způsobem se vypořádat s druhými ve vašem každodenním životě, vždy se zhluboka nadechněte a spojte se svým břichem. Vaše tělo je bránou k ohromné moudrosti. Kdykoli se cítíte vyčerpaní nebo v napětí, najděte způsoby, jak uvolnit své tělo, neboť vás snadněji přivede zpět ke své kotvě, ke své základně.

Ráda bych zakončila toto poselství jednoduše tím, že vám řeknu, jak moc si vás vážím. Miluji vaši krásu a přeji si, abyste si dokázali ve svém životě více hrát, být víc jako malé děti, které si neuvědomují, že musí něco dosahovat nebo někým být. Je to fakt, je to nejsnazší způsob, jak se spojit se svou duší a být sami sebou bez hanby či viny.

© Pamela Kribbe

Překlad: Denisa Vaňková

Horoskop na období 1. - 6. 12. 2015

1. prosince 2015 v 16:41 Doteky Nového Života

Nečekané zvraty

Strasbourg 2009 054


Stále pokračuje konjunkce z minulého týdne Slunce se Saturnem v kvadratuře na Neptuna. Z této konjunkce odešel Merkur, který symbolizuje mysl, a vytvořil nový aspekt s Uranem, což je příznivé pro vystoupení z tlaku, strachu a pesimismu. Naopak se objevují nové možnosti a příležitosti, jejichž pomocí se otevírají nová řešení. Jen je potřeba být ochotný ke změnám, přestat trvat na svých přesvědčeních, očekáváních a představách. Zároveň se Merkur dostává do kvadratury s Jupiterem v Panně. Novou možnost řešení nenajdete, pokud budete ve všem hledat pochybnosti, chyby a za každou cenu to budete držet v kontrole mysli. Vaše mysl je omezená a pokud se budete držet jen vašich představ, očekávání a potřeby všemu rozumět, nové řešení a novou cestu neuvidíte, i když bude před vámi. Je někdy až neuvěřitelné, jak sami sobě dokážeme zamezovat vidět nové možnosti. Tato řešení přicházejí z podpory Ducha, kde panují neomezené možnosti.
Mars v konjunkci s Černou lunou, která pokračuje z minulého týdne, se dostává do kvadratury s Plutem a Uranem, a tím celé působení ještě zesílí. Pluto v dynamickém aspektu symbolizuje mocenské síly, touhu po ovládání a manipulaci. Objeví se zde neovladatelná zloba, nenávist a bezohlednost. Uvnitř člověka se probudí tyto síly a tím pozná, nakolik má přijaty své instinktivní pudy . Není to o tom je potlačit, ale přiznat si je a přijmout. Jen tak prosvětlíte ty nejzákladnější instinkty, které jsou v prazákladu "zvířecí". Naučit se s těmito energiemi zacházet je procesem vývoje člověka. Kultivovat své nejzákladnější pudy a postupovat k vědomému lidství. Mohli bychom přirovnat člověka se základními instinkty k vrahovi, který zabije vše, co mu překáží, aby si mohl vzít to, co patří někomu jinému, aby jemu bylo dobře. Je zde touha po moci a pocitu, že si mohu vše dovolit. Dalším aspektem je manipulace a ovládání. Tato energie se využívá již více s rozumem a schopností vypočítavosti. Člověk už nebude zabíjet (nebo na to už bude mít své lidi ), aby si vzal to, co patří někomu jinému, ale naopak využije manipulaci, ovládání a svou moc. Využije sílu moci, aby získal to, co chce. K tomu se přidává opozice Urana na Marse a Černou lunu, která dělá zkraty, nehody, poruchy, úrazy a výbuchy. Když zadržujete svou zlost, vztek nebo lítost a tyto emoce stále rostou, jak se dějí další a další situace, které je aktivují, jednou to neudržíte a nekontrolovatelně vybuchnete. Někomu vynadáte a možná tomu, kdo to vůbec nezpůsobil, ale už to bude neudržitelné. Nebo se nečekaně rozpláčete a zhroutíte se. V této době je velmi silné vnitřní napětí, kdy v sobě cítíme tlak, nervozitu, nesoustředěnost, roztěkanost a podrážděnost. Objeví se nespavost, která povede k podrážděnosti a vymezování si hranic. Když se ve vás nahromadí napětí, pak může přijít emocionální výbuch, úraz, nehoda nebo poruchy elektrických přístrojů ve vaší blízkosti. Kolem nás se objeví hodně podrážděnosti, lidé se budou na veřejnosti hádat, urážet a obviňovat. To, co byste dříve s klidem přešli, například do vás někdo vrazí, v této době okamžitě vyjedete do útoku a vzteku. Proto tam, kde bude více lidí, bude panovat dusná atmosféra plná možná nečekaných situací. Zkraty, unáhlenosti, hysterie a agresivita. Mohou kolabovat elektronické přístroje, internet, mobilní sítě. Objeví se na silnicích velké nehody.
6. 12. Mars opustí Černou lunu a celá konstelace T-kvadratura zůstane mezi Marsem- Plutem- Uranem, tato pozice je i možností válečného konfliktu. Záleží na nás, nakolik v sobě máme nahromaděný vztek a agresivitu. Pokud je v sobě nepřiznáme, nepřijmeme a budeme dál v sobě živit své nenávistné pocity a především pocity strachu, nahromadí se té energie tolik, že se bude muset vyventilovat přes válku. Celá tato konstelace je osudová záležitost mocenského principu mužů. Ovládá je Mars - bojovník, ničitel, nebo spíše touha po moci. V horoskopu minulého týdne jsem psala, že tato doba je o mužích a zároveň je pro ně osudová. To znamená, aby muž konal, potřebuje impuls, smysl pro koho to má dělat, což je žena a rodina. Žena naplňuje muže, buď ho podporuje a vede do "Nebe" nebo do "pekla". Pokud muži chybí cit od ženy, je krutý, bezcitný, nelítostný a podle toho bude jednat. Pokud muž je naplněn láskou a úctou od své ženy, je ohleduplný. Je potřeba podotknout, že někteří muži odmítají dostávat lásku od ženy, protože v minulosti byli ženou velmi zraněni. Takoví muži jsou odpojeni od zdroje a většinou se to projevuje vnitřní prázdnotou, kterou pak nahrazují nějakou závislostí, alkoholem, prací, majetkem, mocí, sexem, ale stejně je to nenaplní. Aniž by si to muži uvědomovali, tím to způsobem se mstí ženám, ale ve skutečnosti především ubližují sobě.
T - kvadratura působí od 1. - 18. 12. 2015, je to velmi náročná a hektická doba. Právě Merkur v harmonickém aspektu na Urana, který symbolizuje vyšší vědomí (svobodné, neomezené), ukazuje na jedinou možnou cestu, jak se otevřít nové cestě. Je potřeba konat JINAK. Přestaňte trvat na tom, že vše má zůstat tak, jak bylo! Stará doba skončila a my jsme před prahem nové doby. Vše staré, co již naplnilo svůj význam, naplnilo vlastní určení a tím tedy skončilo. Je potřeba otevřít se možnosti JINAK. Procházíme dobou, kdy se vše hroutí, můžeme to nazvat, že hmota prochází rozpadem. To znamená, že i mentální forma (Matrix) se rozpadá. Nečekané změny, unáhlaná rozhodnutí budou každodenní součástí. Tak, jak vše fungovalo doposud, již nefunguje. Jak jinak, to budeme objevovat, poznávat, učit se a realizovat. Je to dlouhodobý proces. Podporou a možnou inspirací bude doba od 3. 12., kdy se Slunce dostává do harmonického aspektu s Uranem - vyšším vědomím. Objeví se nová inspirace, vize, originalita, jedinečnost, nové vědomí a uvědomění. Každý máme v sobě vyšší vědomí, neomezené vědomí a od 3. 12 bude rozrezonováno, abychom mohli v sobě najít to nové, jak jinak tam, kde právě budeme ve své životní situaci. Zároveň se i společensky může najít nová cesta, jak celou situaci řešit bez válečného konfliktu.
Zviditelňuji i nebezpečí válečného konfliktu, ne proto, abychom propadali strachu, ale proto, abychom si uvědomili, že pokud se něco nezmění, může tato situace nastat. Zároveň je nutné, abychom byli zodpovědní za svůj vztek, nenávist, lítost a strach a vědomě je přetvářeli. Uvědomili si svůj stín, který tím, že ho uvidíme, poznáme a přijmeme, nás přestane nevědomě ovládat. Tím spojíme polaritu světla a tmy, plusu a mínusu a přestaneme se odmítat a odsuzovat. Sjednotíme tím v sobě polaritu a staneme se celistvými, podle toho začneme také konat. Pak nastane nová doba.
Přeji vám požehnané dny Petra Nel
Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků.
autor článku: Petra Nel Smolová

TZOLKIN 1.12.2015 13 MEN kin 195

1. prosince 2015 v 9:35 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Dnešek představuje jeden z nejsilnějším dnů v Tzolkinu pro ostrý a pronikavý vhled do hloubky vaší duše, pro získání jasnosti k dlouho uloženým otázkám, které jste nebyli schopni vyřešit a k vizi daleko, daleko za horizont vaší životní cesty. Intenzita vhledu může být tak silná, že vás může oslepit, omráčit, paralyzovat, jak dnes vzlétnete s Oxlahun (13) a Men. Buďte otevření, nesuďte mysl ani duši; nevybírejte rozhodnutí a nedělejte žádné kroky, které by vás vrátili zpět dolů do nižších úrovní, abyste měli čas zpracovat to, co jste viděli.
Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Jsem Men 13. Vítejte v našem společném čase. Ze všeho nejvíce se těšíme na příchod dne, kdy spolu budeme moci rozmlouvat mnohem lepším způsobem. Slova, která se používají pro vyjádření myšlenek, jsou velmi vysilující pro komunikaci, kterou používáme my ve vyšších frekvencích. Mezi sebou navzájem nechceme komunikovat slovy. Je nám blíže to, čemu mnozí z vás říkají telepatická komunikace. I když to v jistém smyslu vypadá, že jsou přenášena slova, není to tak. Projevuje se skrze obrazy, myšlenky, vědomosti, pocity těla a mnoho dalších nepopsatelných interakcí.
Lidský jazyk je velmi primitivní způsob komunikace. Je to zřejmé, když si uvědomíte, jak často člověk něco říká nebo píše a znamená to něco jiného, než bylo myšleno. Často to není kvůli slovům samotným, ale je to výsledek systému přesvědčení odesílatele. Často lidé úmyslně nemluví úplnou pravdu, což naráží na nesprávné vyložení záměru. Tomu se někdy říká " malé nevinné lži " a jsou příčinou mnoha utrpení. Mnohokrát lidé nevyjadřují svou plnou pravdu ze strachu, že budou souzeni, hodnoceni nebo opuštěni. V tomto případě to není řeč, ale odesílatel vedoucí příjemce na scestí.
Jsou chvíle, kdy dochází k nedorozumění z důvodu mnoha filtrů, které má příjemce nastaveny. Některé filtry jsou fyzické. Možná příjemce neslyšel všechna slova v důsledku špatného sluchu. Často odesílatel začne mluvit, aniž by příjemci nejprve oznámil, že bude předávat zprávy. V případě, že příjemce mluví s někým jiným, vynechává první část zprávy. Mnohokrát konverzace pokračuje bez vyjasnění a to má za následek špatnou interpretaci.
Když příjemce poslouchá slova druhých, filtruje je přes vlastní kódy přesvědčení. Pokud žijete mentalitou oběti, je velmi pravděpodobné, že budete podezíraví ke komplimentům odesílatele a budete jeho motivy zpochybňovat. Často jsou zprávy chápány na základě předchozích životních zkušeností. Pokud odesílatel prohlašuje, že věci v minulosti nebyly dotaženy do konce nebo parazituje neustále na věcech, které nejsou v zájmu druhého člověka, je velmi pravděpodobné, že se příjemce na něj nenaladí a propásne jinou důležitou nebo zajímavou zprávu. Rozpětí pozornosti u člověka je poměrně malé. Pokud tedy mluvčí nesouvisle mluví, pravděpodobně ztratí zájem svého publika. Příjemce se nechá nejspíš rozptylovat děním kolem nebo tlacháním své vlastní mysli.
Další problém nastává při komunikaci psaných slov, zejména v písemných dialozích jako jsou emaily, dopisy…. Při komunikaci se hodně používá řeč těla a intonace hlasu - což je ztraceno, když jsou slova přenášena prostřednictvím písemných zdrojů. Řeč těla chybí i během telefonních hovorů. Níže uvádíme několik jednoduchých doporučení, jak rozvíjet lepší komunikační dovednosti:
Ujistěte se, že máte plnou pozornost osoby, s kterou chcete mluvit. Zeptejte se, jestli je vhodná doba, abyste spolu konverzovali. Je vhodné domluvit si přibližný čas, pak máte větší pravděpodobnost získat plnou pozornost.
Pokud s někým komunikujete, věnujte mu plnou pozornost. Lidé často provádí více činností, včetně čmárání kresbiček, zatímco hovoří. To je jasné znamení, že vaše myšlenky a zájmy jsou v tu chvíli zaměřeny někam jinam. Soustřeďte se na téma, aby nedošlo ke zmatkům. Případně opakujte, co mluvčí říká, abyste měli jasno. Může se to zdát nudné, ale vyhnete se zmatku a emocionálnímu rozrušení.
Vyhněte se zbytečnému tlachání. Unavíte posluchače, takže se vyladí mimo vás. Udržujte téma konverzace. Za každou cenu se vyhněte planým pomluvám. To bolí nejen člověka, který je cílem, ale také snižujete svůj potenciál důvěryhodnosti. Lidé budou vědět, že stejně tak jste schopni mluvit o nich. Tím, že zůstáváte optimističtí a odmítáte se podílet na pomlouvání, si získáte respekt a důvěru.
Pokud se jedná o důležité téma, domluvte si přímou komunikaci " tváří v tvář ". Tato konverzace umožňuje každému z vás vidět přímo pohyby těla, slyšet hlas, takže je nepravděpodobné, že slova budou nesprávně vyložena.
Rozvíjejte intuitivní schopnosti. Pokud máte pocit, že druhý člověk neříká pravdu, povzbuďte ho, že vám může důvěřovat a může mluvit od srdce. Lidé obvykle reagují pocitově na to, co druzí říkají, takže je pravděpodobné, že se budou cítit v pohodě a sdílet pocity a emoce ze srdce.
Uvolněte strachy, domněnky a páchnoucí myšlení. To jsou bloky, které vám brání ve spojení s druhými přes srdce. Jakmile se naučíte milovat sami sebe a získáte sebedůvěru, budete používat přímou a produktivní konverzaci.
Pokud jsou dva lidé vědomí, zralí, nejsou reaktivní na to, co druhý říká, komunikace bude produktivní, i když se na tématu neshodnou. Jakmile se člověk naučí nechat vyjádřit druhé, aniž by cítil potřebu hodnotit nebo obhajovat své přesvědčení, je na dobré cestě k lepší komunikaci se svými nejbližšími.
Praktikujte získávání pozornosti těch, s kterými si chcete promluvit. Dejte ostatním vědět, že vaše konverzace je kompletní a pak jim umožněte reagovat. To dává posluchači pocit, že je aktivní součástí dialogu a pravděpodobně vás nebude chtít přerušovat, když mluvíte.
Komunikace na vyšších úrovních je hodně odlišná, než řeč, kterou používají lidé. Je podobná rádiovým kmitočtům, kdy můžete pohybovat ovladačem a spojit se s konkrétní Bytostí. Plná pozornost je vždy dána, protože víme, že mluvčí chce sdělit něco důležitého a že to není žádný bezvýznamný hovor.
My, kteří nepřebýváme ve fyzických tělech, neztrácíme energii, protože víme přesně, co nám chtějí ostatní předat. Po ukončení zprávy se rozloučíme a pokračujeme ve svých životech. Nerozptylují nás slova, vnější zvuky, obavy o denní potřeby, ani vnitřní klábosení mysli.
Je hodně toho, co můžete udělat, abyste komunikovali jasněji. Navrhujeme vám, aby se to stalo vaší prioritou z důvodů nedorozumění, která jsou příčinou sporů v osobních vztazích i v globálním měřítku.
Loučíme se dnes s nadějí, že budete dbát na naše slova. Víme, že ve slovech, která nyní čtete je uloženo mnoho, je v nich hodně Lásky a Požehnání. Tyto písemné Zprávy nejsou naším preferovaným způsobem komunikace, ale pro mnoho z vás to může být jediný způsob, jak získat přístup k našemu poznání. Posíláme vám hodně Lásky a Požehnání a děkujeme těm, kteří s námi komunikují přímo. Podělte se o tato slova s druhými a mějte krásný den!
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, znamenalo to, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © Mayské Zprávy lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Dokážeš přijmout, že dnes se může stát cokoliv?

1. prosince 2015 v 6:00

Zanech včerejšek za sebou; vstup rychle do dnešního krásného dne a uvědom si, že v sobě obsahuje pro tebe jen to nejlepší. Nalézej Moji ruku ve všem, co se děje, a spatříš zrození nového nebe a nové Země. Neobávej se, protože pro Mne je velkým potěšením dát ti Mé království, ne zítra nebo někdy jindy, ale dnes. Dokážeš přijmout, že dnes se může stát cokoliv? Jsi připraven na ty nejnádhernější události? Tvé očekávání pomáhá věci urychlit a umožňuje ti vidět, že z každé situace vzchází jen to nejlepší. Tím, že se těšíš na to nejlepší, napomáháš jeho příchodu. Touto velmi pozitivní činností vytváříš správné podmínky a správné prostředí pro rozvoj nového. Stáváš se pomocníkem, připraveným pomáhat všemi cestami k jeho zrození.