close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Prosinec 2015

PF - 2016

31. prosince 2015 v 10:00 Aktuální novinky

2016 - plně převzít velení svého Vzestupu jako inkarnovaný Stvořitel

31. prosince 2015 v 9:37 Mayský Kalendář na každý den


Milovaní,
od 11/11/11 (mnozí dříve) jsme navzdory minimální podpoře, začali kráčet po nové cestě, Posvátné cestě prvních Mistrovských výzev a začali dobývat externí konstrukce pomocí vnitřního Posvátného ohně. A konečně se nám letos v tak velkém měřítku podařilo dokázat, že naše touha může vytvořit vnitřní i vnější život navzdory tak velké přesile, že můžeme začít tvořit realitu natrvalo a změny v globálním měřítku. Expozice fotonických proudů nekompromisních energií urychlovala v tomto roce bolestivě psychiku starého paradigma. Mnoho úsilí stálo držet Světlo mezi oběma světy současně - držet Světlo pro zasvěcence, kteří chtějí vidět, co je na Druhé Straně.
Máme za sebou roky kapitulací potřebných pro dosažení Mistrovství. Vnímám obrovské množství vděčnosti a čisté Božské Lásky, které jsou nyní přítomné na naší cestě. Ohlédnutí, momenty strávené s Průvodci, Vyššími Božskými Týmy a s vámi mě přivádí k slzám.
Cítím, že rok 2016 bude rychlý, expanzivní a krásný. Očekávejme neočekávané. Už jde o skutečnou magii Stvoření. Fotony budou dál tlačit ven všechno, co není zarovnáno s Vesmírnou synchronizací, přirozeným Vesmírným řádem, s planetou a fyzickým tělem. Co není uvolněno, ničí psychiku i tělo. Nižší úrovně jsou přirozeně první, kdo spatří oslepující odraz zrcadla. Všichni jsou nyní povolání říkat svou pravdu. Kéž jasné Světlo vyzařujeme prostřednictvím našich srdcí, jako věčné Poselství Zdroje.
Pojďme měnit dál milovanou planetu - tuto realitu, dimenzi naší Božskou lidskou silou. Láska je všechno všude po celou dobu. Stěhujeme se do kompletního zjevení Stvořitele a osobní odpovědnosti. Pojďme pomáhat těm, kteří se tak obávají udělat změny a ukázat jim, že všechno jde dobře. Ukažme jim co je Světelná Inteligence, co je frekvence bezpodmínečné Lásky. Buďme dál tou Láskou, která omývá všechny směšné scénáře na planetě. V příštím roce se může stát, že někteří budou potřebovat slyšet: Nás nezajímá, kolik tyranie jste způsobili, pojďte si s námi hrát.
Pojďme cítit a zažívat nové, realizovat svou roli, své poslání a to všechno tady a teď bez Závoje. Je tak bezpečné být ve stavu Lásky. Chci vám všem poděkovat Milovaní, děkuji, děkuji, děkuji. Držím vás v srdci a miluji tak moc. Šťastný rok 2016.
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com

TZOLKIN 31.12.2015 4 CHICCHAN kin 225

31. prosince 2015 v 9:31 Mayský Kalendář na každý den

Chicchan - Had - Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.
Magický a silný Had je trochu v rozporu s Ik - Větrem ( Trecena Ik), což hrozí rozptýlením a rozehnáním jeho energie. Ale Kan je oba táhne k uzemnění ve čtyřech rozích Země a Nebe.
Překlad? Bez ohledu na to, co se děje kolem vás, bez ohledu na hluk a rozruch, který se snaží vás destabilizovat a rozptýlit, zůstaňte ve spojení se zdrojem vaší duše jako stožárem lodi, cestou pod nohama. Zůstaňte ve spojení s vnitřním průvodcem. Pouze tímto způsobem můžete překročit testy životních výzev.
Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.
Symbol Hada zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.
Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.
***
Jsem Chicchan 4. Dnes bychom chtěli mluvit o Transformaci. Stejně jako had svléká kůži, aby mohl dál růst, tak i vy porostete duchovně, fyzicky, emocionálně i mentálně a zbavíte se kódů přesvědčení negativního myšlení a chování, které vás odděluje od záře vašeho vnitřního Světla.
Během celého roku jsme mluvili o mnoha způsobech, jak dosáhnout změny. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob je uvědomovat si, aby slova, která říkáte a věci, které děláte, odrážely vaše skutečné vnitřní myšlenky. V případě, že tomu tak není, proveďte okamžitě nezbytné změny. Ačkoliv to vyžaduje praxi, velmi to stojí za námahu.
Dnes vás žádáme, abyste si uvědomovali každé slovo, každou myšlenku, každý čin.
MYŠLENKY: Než se uzamknete ve spirále strachu, který zaplavuje myšlení, zastavte sebe a slova a znovu se zamyslete.
SLOVA: Ještě než vyslovíte, nebo napíšete nějaké slovo, P.Ř.E.M.Ý.Š.L.E.J.T.E. a zeptejte se sami sebe zda je to:
Vhodné
Upřímné
Vychází to z vašeho Středu, nikoliv ega
Nutné
Laskavé
AKCE: Zvažte každou akci dřív, než začnete jednat. Odráží to, co si opravdu přejete? Zahrňte tuto sebekázeň do každého okamžiku života, dokud se to nestane zvykem. Brzy zjistíte, že je nejjednodušší říkat pravdu a zároveň prohlubovat vztahy s lidmi, s kterými se setkáváte.
Děkujeme vám za čas našeho společného setkávání každý den. Jsme za to velmi vděční. Užívejte si dnešek s vědomím, že se budete chovat k druhým tak, jak si přejete, aby oni se chovali k vám.
Zákon přitažlivosti vám přinese ty věci, na které zaměřujete svojí pozornost - takže vybírejte své myšlenky moudře.
4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.
KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nech minulost odplynout a vykroč vpřed se srdcem naplněným láskou a vděčností.

31. prosince 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jestliže jsi již jednou udělal s důvěrou krok vpřed, nikdy se nedívej zpět a nezačni litovat toho, cos nechal za sebou. Prostě očekávej tu nejkrásnější budoucnost a hleď, jak nastává. Nech vše staré za sebou; vše již skončilo. Bud vděčný za lekce, kterým ses naučil, a za zkušenosti, kterých jsi nabyl a které ti pomohly vyspět a umožnily ti hlubší porozumění, ale nikdy se nesnaž na nich ulpívat. To, co na tebe čeká, je mnohem, mnohem krásnější než to, co necháváš za sebou. Když svěříš svůj život Mému vedení a řízení, jak by mohlo cokoli špatně dopadnout? To se může stát jen tehdy, když uděláš krok vpřed, a pak jsi zvědav, zda jsi ho udělal správně, a dovolíš pochybnostem a obavám, aby se v tobě začaly hromadit, a pak zjistíš, že klesáš pod tíhou svého rozhodnutí. Nech tedy minulost odplynout a vykroč vpřed se srdcem naplněným láskou a vděčností.


TZOLKIN 30.12.2015 3 KAN kin 224

30. prosince 2015 v 8:09 Mayský Kalendář na každý den

Kan - Zrno - Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex
Dnešní energetickou předpověď přináší Ox (3), probouzející v silném Větru proměnu teplot a nestabilitu tlakových systémů. Pokud nejste duchovně či duševně dobře připraveni, zůstaňte uzemněni raději blízko domova, ať už to znamená psychicky nebo fyzicky nebo obojí. To vám dává pevný základ, ze kterého můžete bezpečně řešit problémy a odvrátit jakékoliv výzvy, které dnes Ox vrhá. Pamatujte ale, že i když Ox může zamotat jemně utkanou síť Kan, může zase Kan polapit Ox energie nejistot, pochybností a nebezpečí. Takže nic není přednastaveno, všechno závisí na vaší osobní síle, charakteru a vůli.
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou - místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost až po bytí v plné životní a sexuální síle.
Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost. Nativní KAN jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná - musí proto být dobře řízena.
***
Jsem Kan 3. Zdravíme vás. Vítejte v tento velký a slavný den! Udělejte si dnes čas vstřebat požehnání a teplo slunce. Dovolte pokožce přijímat živiny, které ve vaší sféře přináší světlo. Mnoho lidí se skrývá nebo vyhýbá slunečním paprskům. Někteří se dokonce chrání před slunečními paprsky toxickými ochrannými krémy, které způsobují kůži a imunitnímu systému velké škody.
Pokud dáváte přednost, aby vaše pleť byla jemná a vláčná, řiďte svůj čas na slunci moudře a vyhýbejte se krémům za každou cenu. Je velmi vhodné nosit lehké oblečení, které propouští alespoň nějaké sluneční světlo. Slunce je zdroj odkud pro vás přichází mnoho energie.
Už jste viděli rostliny, které nikdy nebyly vystaveny slunečnímu záření? Chybí jim barva a síla. Stejně jako všechny rostliny tak i vaše tělo bylo navrženo, aby fungovalo na slunci. Pobyt každý den uvnitř budov, kde pracujete, má obrovský vliv na vaše zdraví. Pokud musíte pobývat uvnitř, co můžete udělat pro to, abyste načerpali alespoň nějaké sluneční světlo, je chodit do práce pěšky, dát si oběd venku nebo posedět ráno nebo navečer na slunci.
Mnoho lidí se bojí odhalit své tělo na slunci ze strachu, protože si přečetli nebo slyšeli v médiích o rakovině kůže. Skutečný a pravdivý výzkum však ukazuje, že většina příčin těchto nádorů je způsobena stravou a toxickými krémy proti slunečnímu záření.
Nadměrná expozice může způsobit stárnutí, často proto, že živiny obsažené v olejích jsou během koupání odstraněny, ještě dříve než stačí proniknout do pokožky ochránit jí a vyživit.
Mnoho kožních problémů z přemíry slunečního světla má kulturní kořeny. Ti, kteří mají světlou kůži, jsou uzpůsobeni žít v zeměpisných šířkách, kde je slunce méně intenzivní. Když se lidé se světlou pokožkou přesouvají nebo stěhují do regionů, kde je slunce intenzivnější, mohou narazit na mnoho problémů.
Pokud ale žijí ve svých přirozených oblastech, živí se živou syrovou stravou, která také pochází z těchto oblastí, mají mnohem méně problémů s pokožkou a méně zdravotních potíží.
Chránění pokožky v době, kdy je nejtepleji, zmírní mnoho kožních problémů. Před příchodem průmyslového věku bylo naprosto přirozené pro všechny členy komunit, nebo kmenů odpočívat ve stínu, když slunce hřálo nejvíce. Opékání v oleji na slunci bylo vyhrazeno pouze pro maso připravované ke konzumaci.
Když ráno vstanete, pozdravte slunce, poděkujte mu za výživu, obživu, světlo a dělejte to každý den. Pokuste se o to samé večer. Existuje v každodenním životě mnoho cyklů, které jsou bez povšimnutí. Věnujte těmto cyklům pozornost a buďte vděční za jejich podporu. Bez slunce, měsíce a planety byste v této sféře nemohli existovat.
Používejte zdravý rozum. Poskytování vyvážené a výživné stravy tělu s potřebnou dávkou slunečního záření, bude mít příznivý vliv na vaše celkové zdraví a množství energie.
Ponořte se do slunečných paprsků a užijte si nádherný den!
3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - Konec roku 2015

30. prosince 2015 v 7:00 Aktuální Informační chaneling


Následující channeling byl přijat 13. 12. 2015 v San Rafael v Kalifornii

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Pro ty, kteří toto pouze slyší - jsme právě v uvolněné pozici (pozn. překl.: před channelingem proběhla meditace). Lidé mají tolik otázek. Ptají se na své životy, na dění, energii, neférovost… a je to přesně podle rozvrhu.

Toto je poslední channeling, který bude v roce 2015 publikován. A tak chci, aby to byla zpráva - nejen pro ty, kteří toto poslouchají později nebo zde. Je to zpráva o tomto roce pro staré duše. Mohl bych vám dát seznam a vy byste si ho mohli zapsat, ale chci, abyste to skutečně vnímali - ne jako intelektuální či politický seznam.

Nejprve chci, abyste poznali, že nejste sami
. Staré duše, právě teď jsou s vámi v této místnosti energie, které nedokážete vysvětlit. A jsou laskavé. Je zde nádherná energie, která vás zná. Je tu Tvořivý Zdroj. Můžete ho pojmenovat, můžete mu dát všechna možná jména, ale je větší než kterékoli z nich. Mnozí z vás to cítí celý svůj život a jiní to necítili nikdy. Ne takto. Není to pocit přítomnosti rodiče, ale laskavého pomocníka, který je vaším bratrem, sestrou, vaší součástí. A tento pocit zaplavuje tuto místnost mírem poznání, že není žádná náhoda, že jste tady.

Pokud toto posloucháte později, pak chci, abyste věděli, že tento doprovod je i váš. Můžete se ptát: "Jak je to možné? Tohle poslouchám později a ty jsi tu teď." Opakuji, že je to vaše 3D předpojatost, když se domníváte, že se nemůžete naladit na energii, která není ve vašem čase. Můžete. Vy, kteří toto posloucháte později - slyšíte můj hlas? Ano. Proč tedy necítíte, co tu je?Tento multidimenzionální kousek Boha Stvořitele ví, že jste v místnosti, i když to posloucháte (nebo čtete) později. Jsme větší, než myslíte.

Nacházíte se na křižovatkách. A mnozí z vás jsou frustrovaní z podrobností, které tento posun přináší. Otázky, které kladete, jsou dobré. Velmi dobré. Zároveň však vedou k frustraci, protože lidská bytost ve společnosti, kterou chcete změnit, není příliš trpělivá. Občas frustrovaně lomíte rukama: "Proč jsou věci tak, jak jsou? Proč nemohou být lepší, když je tak ostatní vidí?" Povím vám proč - protože staré duše v této energii jsou futuristé. Tady je to, co tím myslím: představte si právě teď všechny ty, kteří se na vás dívají s laskavostí a dodávají vám klid - fakt, že není žádná náhoda, že jste zde. Jste tu z určitého důvodu. Chci, abyste si něco představili.

Představte si, že se díváte na architektonické plány budoucí budovy. Díváte se na ty plány a říkáte:"Aha. Aha. Tohle jsem věděl, tohle jsem věděl. Tohle je dobré a tohle je taky dobré." A uvědomujete si, že se díváte na budovu, která vyrábí svou vlastní elektřinu a svou vlastní vodu. Dělá všechno. Ta budova je ekologicky fér a je spolehlivá. Ctí Gaiu a lidstvo. Je to budova, ve které můžete být a mít z toho dobrý pocit.

Některé z vás ale tyto architektonické plány frustrují, protože když se rozhlížíte kolem, tak vidíte, že jsou stavěny i jiné budovy. Ale ty budovy jsou špatně! A to není fér - pro lidi, kteří je stavějí ani ty, kteří v nich budou žít. Je to špatně! Vy máte plány pro novou budovu. Co s tím uděláte? Toto je frustrovaný futurista. Protože to, co nazýváme vaší Akášou, co přichází s vámi, co je vaší životní lekcí, co jste vy - to vidí, že existují lepší způsoby! Proto tu jste.

K čemu je dobré, když budete frustrovaní? Jak to komukoli pomůže? Existuje stará metoda - můžete jít ven, držet cedule a křičet na ty, kteří stavějí staré budovy, pokud chcete. Budete odmítnuti. Nebude to k ničemu dobré. Chci, abyste se soustředili na plány, které máte před sebou. Proto tu jste. A ten plán před vámi může být těžko uchopitelný, ale budete vědět, že existují lepší způsoby. Chci, abyste se soustředili nejprve na postavení prvního patra mrakodrapu. Jen na materiál, na shromáždění těch podobně smýšlejících, kteří mají lepší nápady. Pochopte, na božské (vnitřní) úrovni, že to chvíli potrvá. A že vaše frustrace ničemu nepomůže, pokud nejste aktivní. Zaměřte svůj pohled na to, pro co jste se zrodili. Ne abyste byli frustrovaní, protože to víte lépe, ale abyste se soustředili na ten plán. Toto je metaforické, že? Před vámi přeci nejsou žádné plány. Ale dokážete vidět lepší způsoby dělání věcí. Dokážete vidět lepší způsoby, jak pracovat s planetou. Dokážete vidět vyšší vědomí v celé vaší společnosti.

To, jak sestavujete vládu, je vaše karma. To, jak strukturujete věci, je vaše věc. Není to věc Boha. Ale vědomí, které dnes máte a které je vyšší než kdykoli předtím, začíná odhalovat lepší způsoby. Vy se pak stanete novým systémem. Někteří s tím budou souhlasit, nepůjdou ven, aby zastavili to staré, ale místo toho budou tvořit nové, takže ostatní to pak uvidí a řeknou: "No páni! Uděláme to po tvém." Můžete odpovědět: "Jsem jen člověk, nejsem stavitel. Nemůžu změnit to a nemůžu změnit tamto." Pak jste ale nedávali pozor, když jsme vám říkali, co dokáže vědomí. Může ovlivnit zemi kolem vás, lidi kolem vás. Už jen vaše vyrovnané myšlenky ohledně budování prvního podlaží s pomocí nových architektonických plánů způsobí, že tyto plány budou realizovány se staviteli - s lidmi, kteří jsou za to zodpovědní, s čelními představiteli - ale ne protože si stěžujete. Ne protože jste frustrovaní, ale protože je zde přítomné nové paradigma, protože se soustředíte na realitu této země. Vidíte to a je vám v tom dobře. A tak se začínáte poohlížet po ostatních, kteří jsou jako vy - poměrně brzy dojde ke shodě.

Drazí, toto je jiné, než to bývalo. Jste na místě, které vytvořilo změny ve vaší zemi (USA), protože smýšlíte svobodně. A vytvořili jste tyto změny, protože se na vás lidé dívali a viděli, že to funguje. Jste na skvělém místě, abyste nemuseli být frustrovaní, ale abyste mohli ukazovat budoucnost. Postavte tu budovu. A tady je něco, co chci, abyste věděli - vy všichni. Máte podporu. Kolikrát vám to musím říkat? Ve staré energii byste prosili a žadonili kvůli realizaci každé myšlenky. Nyní jsou vaše myšlenky přitažlivé - přitahují ostatní. Jsou "chytlavé". To znamená, že to, co navrhujete, ostatní nadchne a tak řeknou: "Ano, máš pravdu. Uděláme to tak. Aplikujeme to tady a tam a ještě támhle." A zatímco jste dříve byli sami, staré duše - zdálo se, že musíte bojovat se svou rodinou a s celou Zemí - nyní je to chytlavé. Ostatní to uvidí a řeknou: "Ano, máš pravdu. Tohle je skutečně lepší nápad. Vyzkoušíme to. Prima. Pojďme najít pár dalších." Najde si to cestu do všech oblastí vaší společnosti, ze kterých jste frustrovaní. Do energetiky, finančnictví, farmaceutického průmyslu i vlády. Najde si to svou cestu skrze váš laskavý, klidný postoj budování budoucnosti, místo abyste si stěžovali na staré způsoby. Frustrace? Ta nic nevybuduje.

Doprovod na tomto místě - a nazývejte ho, jak chcete - se na vás právě teď dívá. Chci, abyste právě teď, na tomto místě, cítili SKUTEČNOST laskavé energie toho, kdo jste. Chci, abyste vnímali hustotu lásky - říkejte jí láska, uznání či usmívající se energie, to je jedno - netlačí na vás, do ničeho vás nenutí, nic po vás nechce. Říká jen: "Chci, abyste se uvolnili a odpočinuli si v mé náruči. Chci, abyste cítili, že jste v pořádku. Ve správnou chvíli na správném místě. A že bitvy, kterými budete procházet v příštím roce, v tom dalším a ještě dalším, jsou bitvy, které můžete konečně vyhrát! Konečně! Kousek po kousku." Budujte první patro toho mistrovského díla zvaného mír na Zemi. Musíte to udělat pomalu. Děje se to jen po malých částech. Synchronicita vám přinese kousky a části, ovšem jen pokud se nebudete točit ve frustraci. Pak totiž budete sami ve své místnosti a točit se stále v tom samém, zatímco ostatní budou stavět budovu. To je nové paradigma. Nový způsob reakcí. Je to mistrovství. Vyspělost.

Je možné, že Stvořitel vesmíru ví, kdo jste? Ano, drazí. Oči celé galaxie, samotného středu Tvořivého Zdroje se na vás dívají. Vy jste jediní, kteří tím v této době a této galaxii procházejí. Chci, abyste se PEČLIVĚ dívali na všechno, co se děje na této planetě, a sledovali jste posun, který se zde odehrává. Lidé se začínají probouzet a odhalovat věci, které nejsou vhodné, ale dříve se o nich mlčelo. Začínáte otevírat konzervy a uvnitř nacházíte ošklivé věci. Budou ti, kteří ošklivé věci uvidí, prominou je a pak budou stavět. A pak budou ti, kteří uvidí ošklivé věci a použijí je jako výmluvu pro to, aby si na ně mohli stěžovat. Každopádně se ale ošklivé věci objeví. Ty konzervy nesou jméno každého ošklivého aspektu společnosti.

Pomalu začnete žádat o integritu. Přijde doba, kdy vaši politici pochopí, že nemohou být zvoleni, když uvidíte, co dělají. Přijde doba a systém, kdy budete sledovat, co dělají, a oni to vědí. Budou muset očistit své jednání, protože budou sledováni způsobem, který vám ještě nemůžu ani vysvětlit, protože jsou to nové technologie "pozorování". Ještě ani netušíte…

Před dvaceti pěti lety jsem vám říkal, že přijde něco, čemu se bude říkat sociální sítě. Pokoušel jsem se vám to vysvětlit. Nešlo to. Nemůžete vysvětlit věci, které jsou pět kroků vzdálené od toho, co máte teď. Když nemáte číslo dvě a tři, pak nemůžete pochopit to, co bude krokem čtyři - a v kroku čtyři bude systém, který vám umožní vidět, prozkoumat a sledovat vše, co vaši vůdci dělají. A oni to tak budou chtít. Nadejde den, kdy integrita bude věcí cti - bude to něco, na co vy i oni budete pyšní. Nebude to o tom, jak chamtiví mohou být a kolik toho dokáží skrýt. To vám bude připadat tak zastaralé a ošklivé… Budou to způsoby minulosti. Právě jsem vám řekl, že vám to historie ukáže - bude to doslova otočení stránky. Přechod od starých metod k novým. Přicházejí nové vynálezy, aby vám pomohly.

V USA máte struktury, které jim budou bránit v tom, aby se odehrály. Proto se mohou objevit v jiných zemích, kde není žádná struktura. Chci, abyste se na to připravili. Vaše struktury budou možná jednou zostuzeny, aby se změnily, protože to jiné země udělají lépe. Chci, abyste se na to připravili. Existují paradigmata, která nečekáte. Neuzavírejte tak těsně tu krabici, ve které si myslíte, že víte, kde co je, odkud co přijde a kde se to stane. Ale vězte, že se to stane. A až se to bude dít, poskytne vám to stavební bloky pro první podlaží. Nebuďte frustrovaní. Buďte v míru s tím, že jste ve správnou dobu na správném místě a přemýšlíte o správných věcech ze správných důvodů. Už za to nebudete biti. Už nebudete potlačováni, už na vás nebudou ukazovat prstem a říkat, že jste v nepořádku. Lidé začnou vidět smysl v tom, co říkáte.

Opět vám dám futuristický pohled, protože vy jste futuristé. Vaše Akáša se probouzí k lepším nápadům, staré duše. Jste ti, kteří ukazují cestu pro planetu. Jste moudrostí planety a jste takoví, jak se čekalo, že budete. To jsou dobré zprávy. Jsou to velmi dobré zprávy. Ale jak toho dosáhnete? Povím vám o staré předpojatosti - je to žití ve staré energii a myšlení ve stylu "takhle to funguje, vždy to tak fungovalo" - pokud takto smýšlíte, pak žijete v krabici, kterou jste uzavřeli.Existuje nová krabice (Kryon se směje), která nemá žádné strany, víko ani dno - a my vás žádáme, abyste vstoupili přesně do takové, pokud už nějakou krabici potřebujete. Neomezené myšlení. Způsob hledání nových způsobů a hledání pomoci s jejich realizací. Ne frustrace.

Přichází rok 2016. Numerologicky představuje číslo devět - dojde k dokončení určitých věcí a odhalení jiných věcí, které nečekáte. Pokud vás zasáhne šokující odhalení, nepatlejte se v něm. Očekávejte ho a pak díky němu vybudujte nové věci, místo abyste trestali ty, kteří to udělali. Pochopili jste rozdíl? Kam vložíte svou energii? Můžete budovat na chybách nebo si v nich libovat. To je součást nového paradigmatu. Pohyb vpřed místo pronásledování a trestání. To je zcela nová myšlenka - kde by měla být vaše energie? Víte, že toto je urychlení budoucnosti - to, když začnete měnit paradigmata toho, co se stane, když objevíte chyby a vady. Na planetě se stane něco ošklivého - vy to vidíte v médiích. Točí se to ve spirále stále dokola. Stále dokola se díváte na stejné zprávy - den co den. A tak ta událost, která se stala jednou, se zopakuje stokrát. Vědomí ji uchovává do nekonečna. To je to, o čem mluvím. Místo abyste se pohnuli vpřed a uviděli jste, co je dál a co je nádherné, neustále se točíte v tom, co se stalo a v tom, jak moc byste se toho měli bát… Drazí, vy jste ti, kteří ukazují cestu. A máte pomoc.

Chci, abyste cítili, jak vás tento doprovod právě teď objímá. Chci, abyste vnímali fakt, že právě teď říká, že jste na správném místě ve správnou dobu. Skutečně jste. Každý z vás má jinou cestu. Každý z vás. A my víme, jaké cesty to jsou. Máte v sobě kousek Boha Stvořitele. Říkal to i každý mistr, který kdy kráčel po této planetě. Mistři vás žádali, ať v sobě najdete to, co je klidné a vyspělé - to, co nereaguje vztekem a činem, který by byl jiný než laskavý a krásný. Předkládali vám to znovu a znovu, ale byly doby, kdy to bylo potlačeno a nefungovalo to, ale tentokrát to fungovat bude. Protože vaše světlo bude na této planetě vidět. Paradigma klidných reakcí, posun vpřed a pokrokovější nápady budou vnímány jako nádherné a správné mnohem větším počtem lidí než kdykoli dřív. Jsou připravení na to, co máte vy. Mluvím k mnohem většímu počtu lidí, než kolik vás je v této místnosti.

To je naše poselství. Nemohlo by být jasnější. Časy se změnily. Ale co víc - poměr mezi světlem a tmou se začíná měnit tak, že světlo vítězí, a to, co se snažíte dělat, pracovníci světla, bude vnímáno velmi odlišně. Máte tolik pomoci! Přijdou někteří a budou vás financovat. Jsou připraveni a vy je objevíte. Bude to fackou do tváře starého paradigmatu, které říká, že se to nemůže stát, protože velké peníze jsou oddělené a zkorumpované. Počkejte a uvidíte. Peníze tam, kde jste si mysleli, že žádné nejsou - peníze, které budou podporovat věci, které nikdy dřív podporovány nebyly. To protože na ně posvítíte. A bude to dávat smysl - bude to dávat ekonomický smysl, bude to dávat smysl integrity, bude to dávat smysl pro měnící se planetu. Přicházejí věci, které vás překvapí. Vydržte. Ne všechno bude dobré. Přicházejí určité zvraty. Nedělejte však to, že byste se na ně podívali a vzdali to. Temná strana bude tlačit ještě více tvrdě, když na ní budete tlačit.Neskončilo to. Ale skončí to. Vytrvejte. Potřebujeme vaše světlo a jeho sílu. Teď ještě víc než kdy dřív.

Už dříve jsme sledovali planety v této fázi. Víme, co přichází. Přímo před vámi je bitva a vy ji vyhrajete.Jen musíte pevně nést světlo. Nenechte si ho vzít! Máte podporu, drazí. Stojíme přímo za vámi. A stejně tak i miliony dalších, kteří ještě nepředstoupili, ale které cestou potkáte a budete šokováni a překvapeni. I oni jsou s vámi. Toto je budoucnost. A takové je naše poselství.

Chci, abyste odsud odešli a smýšleli jinak, než když jste sem přišli. Chci, abyste hledali důkaz toho, o čem hovořím. Odlišné způsoby dělání věcí. Uvidíte zprávy o věcech, které jste nečekali. A pak si vzpomenete na má slova. Je to skutečné a děje se to. A není to nezbytně ezoterické. Vítejte na nové Zemi.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 - The End of the Year 2015; 28 min

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Kryonovy knihy
O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.
Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a takéZDE

Působim v tobě a skrze tebe, aby se zjevily Mé zázraky a sláva.

30. prosince 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Představuješ Mé ruce a nohy. Musím působit v tobě a skrze tebe, aby se zjevily Mé zázraky a sláva. Musím tě použít, abys snesl na Zem Mé království a vytvořil nové nebe a novou Zemi. Dokud si neuvědomíš, že tě potřebuji, budeš dále jen naslouchat slibům o zázračném novém nebi a nové Zemi, ale nespatříš je, nebudeš v nich žít a nepoznáš je v sobě, ani kolem sebe. Jaký smysl má snít o utopii? Musí se stát skutečností, a tou se může stát, když ji začneš žít a přestaneš o ní jen mluvit. Vidíš-li tonoucího, není nic platné volat na něj rady ze břehu. Musíš skočit za ním a vykonat něco pro jeho záchranu. Není moc užitečné číst o tom, jak vytvořit nové nebe a novou Zemi, nebo se o tom učit. Musíš v nich začít žít a uskutečňovat je již nyní.

Muž přechází z jedné ženy do druhé

30. prosince 2015 v 0:51 Krása muže


Muž přechází z jedné ženy do druhé, neustále vyměňuje. Lidé si myslí, že je to velký milovník, ale vlastně to není milovník ani trochu. Vyhýbá se, snaží se zabránit hlubší účasti, protože ta s sebou přináší problémy, kterým je třeba čelit a bolest, kterou si musíme projít.
Tak se snaží hrát bezpečně a pokouší se nikdy nejít příliš do hloubky.
Pokud jdeš příliš hluboko, možná se nebudeš moc snadno vrátit zpátky. Pokud se do někoho hluboko ponoříš, ten druhý nejspíš udělá to samé, je to vždy proporcionální. Pokud se do tebe hluboko ponořím, jediná cesta je dovolit ti to samé. Dávat a brát, je to o sdílení. Jeden se do toho může zamotat, může být složité utéct a přijde veliká bolest.
Tak se lidé učí, jak hrát bezpečně, jak klouzat jen po povrchu, krátkodobé milostné aféry. Uteč dřív, než jsi chycen.
To se děje v moderním světě. Lidé jsou tak nedospělí, tak dětinští, ztrácí veškerou zralost.
Ta totiž přichází pouze, když jsi připravený čelit bolesti svého bytí, když jsi připravený čelit výzvám.
A není větší výzvy, než je láska.
~ Osho
www.sluncebrno.com

TZOLKIN 29. 12. 2015 2 AKBAL kin 223

29. prosince 2015 v 22:32 Mayský Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny
Je to noc, kdy největší a nejhlubší tajemství ožívají, kdy se vnitřní smysly bystří a probouzejí a příslib potenciálu se stává skutečností. Narozená rychlostí vzduchu a zběsilostí Větru, zintenzivňuje Akbal vaše komunikační schopnosti a vyjasnění. Takže pokud dnes potřebuje něco objasnit nebo říci, důvěřujte své vnitřní Noci a udělejte to! Energie Ka (2) zdvojnásobí sílu vašich slov, již posílenou Ik.
Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem, zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli cestu temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
***
Jsem Akbal 2. Děkujeme za dnešní spojení s vámi. Rádi bychom vás povzbudili, abyste se každé ráno spojili s námi, Vyšším Já a Duchovními Průvodci a pokládali otázky jako např.:
1. Čemu bych měl/a dát dnes přednost?
2. Jaké potraviny dnes potřebuje mé tělo?
3. Existuje nějaké cvičení, které bych dnes měl/a dělat?
4. Jsou nějaké věci, které jsem odložil/a stranou a potřebují dnes dodělat?
Pak požádejte o vedení pro vytváření prohlášení, které zahrnují body:
1. Požádejte o vhled do každého okamžiku vašeho života.
2. Požádejte, abyste zprávy vašich Průvodců přijímali jasně a způsobem, který umožňuje vědět, že jsou to zprávy skutečně od nich.
3. Požádejte o připomínání udržovat vás s ladností na vaší Cestě.
Několik okamžiků si představujte svět, jaký by měl být. Pak si v tomto snu představujte sami sebe, jak se rozhodujete a vybíráte si chování, které tento sen tvoří v realitu.
Poděkujte vašim Průvodcům za jejich pomoc, spojte se s nimi srdcem. Jak procházíte dnem, věnujte pozornost svým emocím i chování.
Pokud existuje více možností, nalaďte se na své Vyšší Já a požádejte o radu.
Pak se ale zeptejte sami sebe, která volba vás s největší pravděpodobností povede k životu, který si představujete.
Na začátku může být obtížné poznat, zda jsou zprávy, které vám přichází do hlavy, sdělením na základě kódů přesvědčení, strachů nebo je to sdělení vašich Průvodců.
S praxí, trpělivostí a vytrvalostí brzy rozlišíte rozdíly.
Klíčem k úspěchu je uvolnění strachů a přesvědčení, které vám brání v prožívání nových věcí.
Pamatujte si, že jste hluboce milováni Zdrojem.
Mějte na paměti, že role, kterou v současné době hrajete na Zemi, je jako mrknutí oka, pokud jde o celkový rozsah vaší duchovní Podstaty.
Mějte radost a užijte si krásný den!
2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - Okamžik přítomnosti

29. prosince 2015 v 7:30 Aktuální Informační chaneling
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 24.12.2015
Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Zdravím Vás moji milí a s velikou láskou k vám přicházím v tento vánoční čas. V době, kterou vy lidé máte nejraději z celého roku, neboť v okamžiku pozastavení času, v okamžik sjednocení je tato energie zcela zřetelně vnímatelná po celé planetě Zemi.

Jsem Kryon a s radostí Ti sděluji slova, která jsou nabita mou magnetickou energií lásky. Možná více než kdy jindy mne můžeš vnímat v blízkosti sebe. V okamžicích, kdy zklidníš svůj dech, ztišíš svůj vnitřní hlas a dáš myšlenkám svobodu.

Jsem tu a přicházím s velikou láskou. Jak moc jsem se na tento okamžik těšil a připravoval. Ačkoli má energie tu stále je a funguje i na Tvé zavolání. Ano, i tak mě můžeš vnímat, uslyšet můj hlas, vnímat mou energii. Nejsem žádnou výjimkou mezi světelnými bytostmi. I já jsem zde přítomen pro vzestup planety Země. Stejně jako archandělé, andělé, mistři, které uznáváš. Všichni pracujeme pro jeden jediný cíl a tím je vzestup Země do vyšších dimenzí. I ty jsi pro tuto práci zde na Zemi přítomný a vědomě nebo nevědomky se na tomto procesu podílíš.

Pro svou cestu jsi si zvolil své fyzické tělo, své kvality energií, svůj potenciál a možné cesty rozvzpomenutí. A v každý sváteční okamžik, kterým může být každá chvíle na Zemi, máš snadnější přístup ke svému Já. Vždy, když jsi v uvolněném rozpoložení, pak otevíráš snáze své srdce a můžeš vnímat impulsy, které Ti vysílá.

Protože energie srdce - ta vede tento vzestup. Nejsme to my, není to nikdo z těch, kteří na Zemi reálně nežijí. Tento ojedinělý vzestup planety vedou lidská srdce a ostatní říše se k nim přidávají. Ty jsi tedy tou tvůrčí energií. A když poznáš toto tajemství, poznáš zodpovědnost, jakou s sebou život pracovníka světla nese.

Je to zodpovědnost za světlo, které máš k dispozici pro tuto dobu. Za část Tvého mocného světla, které Tě tvoří a kterou sis s sebou vzal na Zemi do fyzického těla. Neboť ve skutečnosti existuješ v daleko širším rozsahu, než nyní vnímáš a část toho mocného světla se oddělila, aby navštívila planetu Zem. Proto hovořím o části Tvého světla, které se však úmyslem spojuje se všemi částmi Tvé duše a má pak neomezenou moc.

Tu, o které jiní hovoří jako o nadpřirozené. Pro Tebe má však ve vesmíru stav běžné záře a běžně užívaných schopností. Z pohledu života na Zemi však přesahují Tvé schopnosti rozumové chápání. A v tom je právě to kouzlo. To, čím se krok za krokem odděluješ od ostatních. Jak si vzpomínáš na svou celistvost a jádro Tvé duše se kompletuje, pak se pak stáváš odlišným od ostatních.

Ti, co nejsou otevření, ti, co se brání vlastním stínům, jsou stále sami ve svém zajetí, ti nedokáží projevit sebe sama ve svém pravém určení. Hrají pak hru s egem a to momentálně stále řídí tento svět. Avšak v dobách, kdy se srdce lidí otevírají, jde ego stranou i u těchto zakřiknutých lidí. Jen si všimněte! Někdy se i sami nad sebou pousmějí a pak se tomu diví.

To jsou krásné chvíle, kdy jsou i oni na krátkou chvíli přístupni energiím otevřenosti a sdílení. V radosti je to tajemství. Radost je tou nosnou energií vzestupu. A bez radosti to nejde, i když se o to lidé velice snaží. Cožpak jste někdy viděli někoho vzestoupeného s kamennou tváří? Vždy se ta tvář mírně usmívá, vždy v ní panuje klid a číší z ní moudrost vědomé bytosti.

A přitom tato bytost může i dítětem být. Na věku nezáleží. Člověk svého osvícení může dosáhnout v jakýkoli čas. Jen ty sám o tom rozhoduješ. Dospíváš tím, že rozšiřuješ své vědomí.

Doba vánoční je zvláštní tím, že lidé rozšiřují svá srdce, aniž by o tom vědomě věděli. Tisíce lidí po celém světě usedá v rodinném kruhu k večeři a to vytváří obrovskou mřížku lásky, která je ve své síle mimořádná. A i ti, co svou rodinu nemají nebo ji nějakým způsobem ztratili, tak i ti jsou zapojeni do této mřížky jen tím, že smýšlí ve vibracích lásky a kruhu sjednocení. Je to jiná mřížka než magnetická síť lásky kolem Země a přesto je totožná ve svém určení. S magnetickou mřížkou lásky se propojuje.

A to dodává Zemi velikou sílu a v těch dnech se vždy se Zemí děje něco mimořádného. Vzestup během doby vánoc zrychluje. A každý jste toho součástí. Každý táhnete planetu Zem svým světelným sloupem a čistým úmyslem. Ta vibrace léčí zraněná srdce a mnoho ran se zaceluje v aurickém poli nejen lidí, ale i planety Země. Vše tak prochází ozdravným procesem a proto jsou vánoce spojovány se zázraky, které jsou vnímatelné.

Mnoho lidí získává osobní energii vykoupení a vibrace mistra Ježíše sestupuje na Zem, aby aktivovala perly lásky ukryté v Zemi. Je to posvátný čas, jehož vibrace je auricky hmatatelná. Někdy se i zvířata zastaví a vnímají tento zvláštní okamžik. Okamžik Země vzestoupení. A lednu, v tom vše v tichosti utichá, aby se Země v této prazvláštní vibraci stabilizovala a opět nadechla ve víru nové energie, která stále pokračuje dál. Jen lidé již zapomínají na okamžiky mimořádnosti energií a začínají žít svým běžným životem.

A proto si užívejte těchto dní. Buďte připraveni na změny, které s nimi přichází, neboť jsou to velké změny ve vašich životech.

Co bylo připraveno k rozpojení se rozpojuje a u toho, co je připraveno ke spojení dochází ke splynutí. A tak je to i s vašimi životy. Staré končí a nové začíná. Každý den máte mnoho příležitostí změnit nejen sebe, ale i své okolí. Svou vlastní změnou, svou sebeláskou, svým hlubokým odpuštěním. To jsou zázraky, moji milí. Jste tvůrci svého života. Tvůrci reality Nové Země. Tvůrci budoucnosti i minulosti, která splývá v jednom jediném okamžiku.

Nebojte se toho, co přijde zítra. Bude tu další skvělý den. Přesně s takovým pocitem s jakým se ráno vzbudíte a do nějž se posunete s pocitem, se kterým jdete spát. Každý den je možné pozorovat a vnímat sám sebe. Jste kreativním nástrojem. Jste na cestě poznání a tak se poznávejte a radujte se z vlastního poznání sebe. Dovolte si poznat tu krásu, která se ve vás skrývá. Dovolte lásce, aby se projevila. Dovolte svému smíchu, aby rozveselil srdce ostatních a dovolte dlaním, aby někoho pohladili. Vy jste ten zázrak, co přináší novou energii do nových dnů. Jen vy, nikdo jiný.

A když se ztišíte a přestanete vnímat vnější svět, pak se vaše pozornost obrací do nitra vás. Jsou to chvíle, na které duše čeká. Chvíle, která otevírá akašické záznamy a vy v nich začínáte číst. Setkáváte se se svou vlastní moudrostí. Máte k dispozici všechno, co si jen dokážete představit. Ve své vnitřní moudrosti objevujete moudrost tohoto světa. Možná zjistíte, že jste se podíleli na stavbě pyramid. Možná znáte ještě hlubší historii a znáte přesné umístění silových bodů planety Země. Možná máte přístup do míst, kam jiní vstoupit nemohou. Každý je něčím zvláštní a výjimečný, protože samotné zkušenosti ho výjimečným činí. A z těch dokážete čerpat, aniž byste se do minulosti vraceli. Jste právě "tady a teď", v okamžiku přítomnosti a přesto se zkušeností z minulosti. Neboť váš čas je ve vašem chápání lineární.

A právě podle tohoto času se začaly chovat i vaše buňky a váš vnější svět. Přistoupili jste do hry duality a nyní hrajete její hru. Avšak vaše nitro, ten nejniternější mikrokosmos uvnitř vás, tam čas neexistuje. Tam se vše nachází mimo vazbu na vteřiny, minuty a hodiny. Tam je vše v bezčasovém pásmu a právě v tomto pásmu se pohybuje i vaše vědomí. Nahlíží do lineární doby, ale samo je bezčasové. A ze základu mikrokosmu uvnitř vás, který je neomezený časem, dokážete čerpat neomezenou inspiraci a podle ní pak žít.

* Můžete své buněčné vědomí znovu přeladit na schopnost žít bez omezení času.
* Můžete pak komunikovat s buňkami jako by nikdy nepoznaly váš reálný čas a přesto v něm dokáží harmonicky žít.
* Můžete stvořit cokoli budete chtít.

I volná energie vychází ze zdroje bezčasových pásem Země. Všechny vysoce vibrační práce na Zemi probíhají mimo váš čas. Avšak k tomu, abyste dokázali žít v aktuálním světě, ale bez toho, aby vás osobně lineární čas ovlivňoval, je zapotřebí žít "tady a teď". Pouze v tomto stavu máte přístup k tomu, co není obvyklé. Pouze okamžik přítomnosti vám zaručí pracovat v kvalitách, kterých jinak nemůžete nikdy dosáhnout. To činí člověka výjimečným.

A právě vánoční okamžiky vás učí žít tady a teď. Vážit si právě té chvíle, co je. Nepřemýšlet nad minulostí, nerozebírat budoucnost, ale vnímat všemi smysly vůně, zvuky, vjemy kolem sebe. Užívat si každičký okamžik. Neboť právě v tomto přítomném okamžiku k nám máte nejblíže. Dokážete vnímat naše vibrace. Někteří z vás zahlédnou anděle či jiné bytosti. Někteří slyší andělský chór nebo zvonění rolniček skřítků. Někteří vnímají změnu energií v prostoru a ví, že v něm nejsou sami. A někteří zkrátka jen ví, že to tak je.

Je kolem vás spousta říší, více či méně znatelných a viditelných a všechny tyto říše slaví a otevírají se vám vždy, když slavíte vy. Vaše radost je totiž klíčem pro otevření dveří.

A tak slavte! Slavte společně s námi nejen tento den. Ale i každý další den! Všechny dny v roce! Každý den má v sobě kouzlo své přítomnosti a pokud ho zrovna nevidíš, i přesto tam je a čeká, až ho objevíš.

Otevři své srdce a pozdrav svým srdcem se srdcem anděla, který se nachází někde blízko po Tvém boku. A možná navážeš komunikaci s přítelem, který Ti dlouhou dobu ve spirituální oblasti chyběl. A i já jsem stále přítomen. V radosti se mé magnetické dráhy prolínají s Tvými a můžeš cítit změnu svých vibrací. Vše se napřimuje do stavu tvého aktuálního dokonalého Bytí. S láskou zůstávám dál. Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Zůstaň několik minut v klidu a vnímej, jak energie Kryona pracuje a pomáhá Ti napřímit magnetické dráhy, které byly poškozené.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

AA Michael - Galaktické zarovnání: 12/12 a 12/19 prosinec 2015

29. prosince 2015 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn
Milovaná Rodino Světla, v tomto měsíci, v prosinci, vstřebáváte a zapracováváte do sebe a vyvažujete mocné energie dokončení vlny Kvantového Vesmírného Světla, která začala 8:8:8 a sestupovala Lví Bránou. Tato energie byla během posledních měsíců posilována a vstřebávána, a nyní v prosinci vám dovolí se přizpůsobit a připravit na velké události přicházející v roce 2016.
Klíčovým slovem tohoto okamžiku "Nyní" je "Přeměna" ("Transformace"). Galaktické kódy vás nesou do sjednocené Časové Linie, kde se veškerá Pozemská Realita připravuje na velkou Přeměnu, která vás sladí s budoucí Zemí Harmonie a Míru.
Žádáme vás, abyste si představili sami sebe jako Mistry Času, kteří drží Minulost a Budoucnost ve své Mezinárodní Realitě, při tom když manifestujete v "Nyní" nekonečnou přítomnost, která je vaším Andělským Srdcem. Z této perspektivy jste vy Mistrem své Časové Linie/svých Časových Linií, jak držíte Budoucnost a Minulost v bezchybné rovnováze. Tkáte ze svého Andělského Svatého Srdce energie Času/Prostoru do Nové Země.
Budoucnost je Opravdová! Je sladěna s Andělskou Vůlí a vyžaduje nyní Přeměnu na Zemi"
Vortexové body (Body Víru) v prosinci
Milovaná Rodino Světla, 12:12 a 12:19 (12. prosincem a 19. prosincem) se budete zabydlovat v mocných Galaktických energiích a připravovat se na ně. Ty budou plynout na Zem z Galaktického Centra skrz Jižní Planetární Bránu, přes Antarktidu.
Brána 12:12 počítá se zrychlením frekvence a s vlivem Zlatého Světla, aby připravila Zemi a všechny její obyvatele na mocné víry energie, které mají přijít.
12:19, 19. prosince, představuje bezchybné sladění Galaktického Středu a Slunce na 27 stupních konstelace Střelce (Sagitarius) v tradiční astrologii. V Astrologii 13ti Znamení, bylo Slunce v Hadonoši nebo Asklepiovi, znaku Krista Léčitele, a ten působil jako motor moci, který nese Zemi do zarovnání, sladění s Galaktickým Středem a Velkým Centrálním Sluncem.V tomto okamžiku existuje přímý "přenos" Světelných Kódů od Galaktické Rady přenášející na naši Zemi vzory a zvuky Vesmírného Srdce. Ty znovu zrychlí Evoluci a Transformaci, Vývoj a Přeměnu. Budou přijímány Jižní Bránou v Antarktidě a budou přeneseny k Lidstvu prostřednictvím Bodů Uzlů Zemské Mřížky na Novém Zélandu, v Austrálii, Jižní Africe, Argentině a v Chile. Budou velmi rychle rozneseny po celé Zemi a ponesou s sebou zprávu transformace!
Pak. Milovaní, o několik dní později, v noci 21. a 22. prosince zažijete Planetární Slunovrat. To představuje okamžik, kdy Země vypadá, jako by klidně stála na své vlastní ose, než se začne vracet kolem slunce a umožní změnu ročního období. Na jihu je Letní Slunovrat, a je tam nejdelší den a nejkratší noc. Je to Oslava Světla a Tvořivosti a Života. V severních zemích je Zimní Slunovrat, a tady je nejkratší den a nejdelší noc roku. To představuje znovuzrození Světla, neboť dny se na cestě k létu začínají prodlužovat.
Slunovrat je vždy okamžikem, kdy je nezbytná Rovnováha, a všechno, co není v Rovnováze je velmi intenzivně cítit. Žádáme vás, abyste se v této době zaměřili na Vnitřní Rovnováhu, protože ta vám bude pomáhat vyrovnat vaše prostředí. Váš osobní "energetický podpis" může být faktorem, který dovede do rovnováhy lidí okolo vás, pokud udržíte zaměření na Mír a Harmonii a je-li toto zaměření posilováno ve vašem Srdci.
25. prosince bude Úplněk, na který spadá v Křesťanské Tradici 1. svátek vánoční, den narození Krista. Budeme ho nazývat Zrozením Kristova Vědomí, které bylo přineseno na Zemi před 2.000 lety Avatary Ješuou a Marií Magdalenou. Tento rok úplněk posílí Zlatou Energii Svatého Grálu, neboť vyvážené Andělské Mužství a Ženství přenášejí na Planetu Zemi své Zlaté Světlo. Žádáme vás, abyste oslavovali sestoupení Světla na Zem a potenciál Vyššího Vědomí, které bylo uzemněno a ukotveno na vaší Zemi Ješuou a Marií Magdalenou.
Teď přidáme k této "směsici" energií Kometu Catalinu, která proletěla kolem Slunce v půlce listopadu a právě proletěla kolem Venuše, planety Ženské energie. Kometa teď míří do mezihvězdného prostoru. Právě nyní je na vašem nebí velmi dobře viditelná, a také se už nikdy nevrátí. Je jedním z dočasných návštěvníků, nositelů zpráv o Velké Vesmírné Změně, a na své Cestě ponese zprávu vzestupu Země a Lidstva do Vesmírných dálek.
Komety jsou vždy znameními Velké Změny na Zemi. A jméno této Komety, Catalina, takéoznačuje spojení s Kristovým Světlem. Kataři (Cathars), před tisíci lety následovníci Magdaleny, byli nazýváni "Čistými", a jméno "Cathar" znamená čistý. Catalina je ve španělštině verzí Catheriny, odvozené od Cathar. Označuje, že Kometa přináší dobré zprávy pro Návrat Andělského Ženství prostřednictvím Magdalény a návrat "Čistých", jak bylo předpovězeno posledními Katary. Co bylo odseknuto, tryská zase ven a Zlaté a Diamantové Světlo naplňují Zemi novou energií Přeměny. Kódy Grálu jsou aktivovány a Fyzické Tělo je připraveno se stát pravým prostředkem nebo pohárem Andělského Světla.
A právě aby zesílil energii přeměny ještě více, bude Úplněk 25. prosince v Raku, Slunce v tu dobu bude v Kozorohu, jenž je silně aktivován Plutem, dalším poslem Přeměny ve Sluneční Soustavě. Úplněk sám o sobě je v Raku a přináší plnou sílu Andělského Ženství, aby zářilo na Zemi vedle Andělkého Mužství Ješuy.
Ano, opravdu, Milovaní, je čas Slavit!
Směrem k roku 2016 a stabilizace Vnitřní a Vnější Reality
Milovaní, jak jste si vědomi, Země se přesunula do toho, co nazýváme Pátou Dimenzí Vědomí Jednoty a uvolnila přitom své předchozí ukotvení ve Třetí Dimenzi. To vytvořilo pomýlení a chaos, jednoduše proto, že "podpůrné" struktury jsou stále v toku a zakládají se na vyšších frekvencích.
Když jste byli ukotveni ve Třetí Dimenzi, byli jste podporování Časem (4D) a Emocionálnímí a Mentálními strukturami, které vás "uzemňovaly" do života na Zemi. Tyto energie vám byly dobře známé, i když jste se na konci cyklu stali "vězni" manipulace.
Nyní, v Páté Dimenzi, jste podporováni Časem (jako Mistři Času Čtvrté Dimenze) a Šestou Dimenzí (Archetypální a Tvořivou Představivostí).
Mnozí z vás pozvedáte své vědomí, abyste mohli být Ukazovateli cesty do vyšších úrovní vědomé pozornosti a stabilizátory Mřížek Páté Dimenze.
Protože tak málo lidí si je vědomo toho, jak Ovládat Čas a Časové Linie, a "Cestování Časem", se Časové Linie na Zemi točí v chaotických kruzích, takže to vypadá, jako že "staré" vazby se znovu vracejí v nové formě. Nemají kam jít, když jsou lidé zmateni a nevědí, jak ve správný čas "pozvednout" časovou linii na další úroveň spirály.
To může být pozitivní věc, Milovaní, protože existuje mnoho časových linií, které potřebují být uzavřeny a úplně ukončeny, než se Nová Země bude moci plně aktivovat a projevit.
Způsob, jak podpořit Časové Linie Nové Země, je moci vstoupit do Šesté Dimenze a tvořit Sen Nové Země do mocného Příběhu, který povede Zemi vpřed do jejího budoucího osudu! Země je připravena! Jednoduše očekává příběhy, které vy, Mistři Času, budete tkát v šesté dimenzi Představivosti a Archetypů, abyste ji vedli vpřed.
Tak, Milovaní, v roce 2016 bude energie Hlavní Přeměny (Transformace) na všech úrovních společnosti na Zemi. Vaše Poslání Duše vás bude stále tlačit k tomu, abyste zapojili Tvůrčí Představivost a snili a vyprávěli příběhy, malovali obrázky, vytvářeli hudbu a tanec, které budou stabilizovat točící se časové linie a slaďovat Zemi s jejím osudem jako Planetární Hvězdu Diamantového Světla!
Přejeme vám mír a radost v této poslední části roku 2015 a těšíme se na další spolupráci v roce 2016!
Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

Otevři své srdce a přijmi všechny Mé dobré a dokonalé dary.

29. prosince 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Otevři své srdce a přijmi všechny Mé dobré a dokonalé dary. Jsou tam pro tebe připraveny, ale mnohé duše zapomínají otevřít svá srdce a napřáhnout své ruce, aby přijaly své právoplatné dědictví. Buď se obávají tak učinit, nebo se cítí nehodnými, nebo prostě nevěří, že toto dědictví existuje, a tudíž odmítají to, co na ně čeká a na co mají nárok. Máš-li peníze v bance, ale odmítáš čerpat z těchto zásob, protože nevěříš, že tam jsou, trpíš nedostatkem a musíš se bez nich obejít. Mé sýpky přetékají a vše, co mám, je i tvé, ale musíš pro to něco udělat; musíš se hlásit o to, co je tvé. Nemůžeš žít duchovním životem, aniž bys uvěřil, že jde o tvé dědictví a že máš na ně právo. Nové nebe a nová Země jsou nyní zde.


SPRÁVNÝ ČAS NA ROZCHOD S NESPRÁVNÝM PARTNEREM

28. prosince 2015 v 23:59 Vývoj vědomí bytostí

Horolezci na Everestu vědí, kdy je moudré 200 metrů pod vrcholem uznat marnost svého snažení a vzdát to, a nedívat se za sebe na ty tisíce zvládnutých metrů. Ve vztahu to bohužel takto mnohdy neumíme. Koukáme na ty měsíce/roky snahy, kreslíme si do růžova drobné úspěchy a nechceme si přiznat, že toho vrcholu nikdy nedosáhneme. Na rozdíl od horolezců ale nehrozí přímo smrt, takže to táhneme, táhneme a zabíjíme to nejdražší co máme - čas.
Argumentace, proč se držíme něčeho, co připomíná koma, je v podstatě stejná. Lepšího partnera nenajdu, lepší než být sám/sama, už nás to stálo tolik energie…

Nevím, zda najdu lepšího než je on/ona a sám/sama nebudu

Tragický omyl. Na každého z nás čeká na světě dokonalý partner, druhá polovička našeho bytí, jen ho musíme najít. Základní předpoklad k tomu je nevázat se na nesprávného partnera, ale být volný pro toho pravého. Jednak věnovat někomu čas blbě, je horší než být dobře sám (to je potřeba se naučit), a jednak nikdy nevíme, kdo se dívá, kdo má o nás zájem, a jako zadaný/zadaná mu nedáváme šanci.

Už mě to stálo tolik energie, teď to přece nevzdám!

Zase omyl. Uvažovat takto lidi pod Everestem, tak jich půlka zahyne. Když partner dlouhodobě nereaguje na naši snahu, tak si ji nezaslouží. A někdo kdo čeká opodál a ocenil by ji, ji nedostává. Ve finále jsou frustrované obě strany - ten co se snaží, i ten co to dostává a neocení. Vysílání pozitivní energie nesprávným směrem je zbytečná aktivita a příjemce, pokud není naladěn na stejnou frekvenci, to nejenom neocení, ba možná bere jako slabost a otravování.
Nemá smysl ohlížet se na to, kolik času/energie/peněz to stálo, smysl má s tím okamžitě něco dělat. Protože jednou, až budete s tím správným člověkem, vás bude každý takto zahozený den mrzet. A co hůř, možná zablokován nesprávným partnerem, toho pravého ani nepotkáte.

Když dělám to a to, anebo nedělám tohle a tamto, tak to celkem funguje

U správného partnera si tuto větu nikdy neřeknete. Věci jdou automaticky, vše je jasné, baví vás dělat věci spolu a můžete být sami sebou. Polovička vás má ráda takové, jací jste, i s chybami, nemocemi, občas pár kilogramy navíc.
Není potřeba hrát žádné hry. Oblíbená dnešní - neukážu jak ho/jí mám rád, protože to je slabost? Ukažte, a když to polovička bude brát jako slabost, nebo nedej-bůh zneužívat, hned se rozejděte. Partner se najde pro každého, ale nemusíte to být právě vy, komu vyhovuje partnerka s emocemi betonového sloupu, nebo mluvou jak traktorista. Anebo naopak partner, co je moc/málo starostlivý, moc nebo málo citlivý … Někomu vyhovuje normální "cíťa", někomu železobetonový bouchač. Ano, jedno ani druhé není špatně, může být jen špatná kombinace - to není pak nic jiného než ztráta času.
Jak se říká u zaměstnanců, že neexistuje špatný, jen může být na špatném místě, zde je to obdobné. Neexistuje člověk nevhodný do vztahu, existuje jen špatná kombinace dvou lidí.

Je to sice blb/ka, ale zatím lepší než být sám

Lidí, kteří se bojí být sami a tak vezmou první, co je potká, si neuvědomují, že okolí je sleduje. A tam může být ten pravý partner, kterého tím vyplašíme. V lepším případě na čas, v horším navždycky. Okolí nás hodnotí nejen dle toho, jací jsme a co čteme, ale také podle toho s kým chodíme. Šlápnutí vedle nás může stát opravdu hodně.

Ono je normální, že to po pěti měsících není jako na začátku

Další kec. Dva lidé, kteří si sedí, to mají pořád stejné. Vidíme takové páry po dvou, třiceti nebo padesáti letech. Pro ně musí být argumentace páru ve špatné kombinaci směšný. Nejde to, protože jsme spolu 5 měsíců? Jak úsměvné.

Asi mu dávám moc najevo, jak ho mám rád/a

U správného partnera není nikdy moc lásky. Jakmile musíte něco omezovat a hrát hry, běžte od toho a zahrajte si raději Člověče, nezlob se. Partnera, který za to stojí, máte rádi tak jako sebe, anebo jinak řečeno, tuto otázku není potřeba řešit. Jste vy dva a pak vše ostatní. Jakmile je to jinak - je on/a, pak pejsek, pak kamarád/ka a pak Vy - tak utíkat a hodně rychle.

Je zatím nejlepší, koho jsem potkal/a

Ach jo, smutné. Obětmi tohoto fenoménu jsou lidé po dlouhém a blbém vztahu. McDonald´s je asi taky lepší nežli hot dog, ale to neznamená, že to je vaše životní jídlo. Těžko někomu vyčítat, že po roce či dvou pojídaní hot dogů považuje BigMaca za argentinský steak, ale snažme se, aby to pochopil/a a nebral hned první fast-food, na který natrefí. Toto je úkol pro lidi kolem oběti tohoto nemilého efektu.
Partnerovi věnujete to opravdu nejcennější, co máte. Svůj čas, energii, podporu, někdy peníze. Je to na úkor vašich rodičů, kamarádů a lidí, co vás mají rádi. Dbejte kvůli sobě i okolí, aby tato investice byla opravdu adresována správnému člověku.
http://eyemag.cz/

TZOLKIN 28.12.2015 1 IK kin 222 galaktický portál

28. prosince 2015 v 10:05 Mayský Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně
Dnes je den čištění a očištění. Vymazat, vyklidit veškeré negativní a toxické prvky, vlivy nebo síly ve vašem životě. Ať je to cokoliv - nemoc, chronické špatné návyky, strachy, fobie, nářky, stěžování, nepříjemný přítel, milenec, šéf, který vás drží dole - dnes máte velkou podporu nastartovat proces odplavení negativity a přinést vše pozitivní. Pro vás, kteří jste již o tom přemýšleli, ale nenašli, motivaci či sílu - dnešek je váš den. Využijte silnou startovací Energii Hun (1) a udělejte to!
Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec, můžete být vznětliví, nerozhodní nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní - neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují, mohli svobodně dýchat
***
Jsem Ik 1. Tématem dnešního dne je rovnováha. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Všimli jste si, že tento den je ve znamení dvojek? Ve vaší sféře je dvojka symbolem polarity. Tam, kde je dole, je i nahoře. Kde je černá je i bílá, úzká, široká. Představte si přímku s pohyblivou stupnicí. Vše, co zažíváte, je založeno na lineárním posunu. Na jednom konci je jedna věc a na druhém konci je její opak. Mezi tím existuje nesčetné množství možností.
Můžeme si to ukázat například na teplotě. Na jednom konci se nachází deskriptor pro velmi vysoké teplo, např. vařený, pečený, rozžhavený, rozpálený a na druhém konci je deskriptor pro velký chlad např. mrazivý, ledový, polární, frigidní. Mezi nimi se nachází mnoho variant jako vlažný, vlahý, chladný.
Tato řada pocitů, emocí a dojmů se vyskytuje v každém aspektu života na Zemi. Konečným cílem je vyvážit tyto zkušenosti takovým způsobem, aby cesta byla příjemná. Například může nastat situace, kdy vysoká teplota je dobrá např. pro uvaření bylinného čaje. Jindy může být velmi příjemné zažít velký chlad, např. kostky ledu ochlazující bylinný čaj.
Ale pokud jde o vaše emoce, pro udržení klidu je rozhodující ROVNOVÁHA. Existují situace, kdy vyhledáváte extrémy kvůli zábavě nebo dobrodružství, ale přijde čas, kdy je potřeba rovnováha, jinak bude tělo vyčerpané z vynaložené energie nutné pro extrémní zábavu.
Duchovní rovnováha je dobrá pro ty, kteří hledají život naplněný mírem. Ačkoliv občasné trápení nebo extrémní euforie mají své místo, cílem je emocionální střed, aby se člověk cítil vyrovnaný. Když někdo dosáhne pocitu klidu bez ohledu na to, co se kolem něj děje, je velmi blízko Osvícení. Není nutné, aby se všichni, kteří přišli na Zemi, snažili zažít velké množství zkušeností, včetně emocí.
Dostali jste celý svět jako dětské hřiště. Co chcete zažívat? Věříme, že si vyberete činy, které jsou milující a laskavé, neboť víme, že to vám přinese největší uspokojení a odměnu. Nicméně na Zemi jsou i ti, kteří chtěli být alespoň na chvíli nedobří. Užijte si takové momenty ale s vědomím, že přezkoumáte všechny činy. Zapamatujte si, že budete zažívat a vnímat emoce druhých, které vyplynuly z vašich akcí.
Mnozí zažíváte svůj poslední život na Zemi. A právě teď nastal čas zažívat věci, které chcete, které si vyberete, protože nikdy nemůžete jít po své cestě znovu. Dovolte dospělým pomoci sehrát vám tyto role a situace s vědomím, že kdykoliv se můžete rozhodnout hrát jinou vhodnější roli.
Věřte, že na každou akci existuje reakce, buďte připraveni převzít odpovědnost za vše, pro co se rozhodnete. Pokud se držíte zpátky od prožívání hezkých věcí jen kvůli strachu nebo tlaku lidí kolem vás, uvolněte tyto věci. Možná zjistíte, že ztrácíte chuť k některým dobrodružstvím, zatímco ostatním se to může zdát vhodné. Nedívejte se zpátky na svůj život, protože to bylo vaše přání udělat to či ono. Sesedněte z houpacího koně a uvolněte pocity oběti a pocity " běda mně ".
Bůh vám umožnil zažít, cokoliv si přejete. To jen vaše církve, vlády, učitelé a rodiče vás přesvědčovaly, že některé věci jsou nebezpečné, nemorální, nebo protizákonné.
Přejete si trávit celý život ve své krabici s kódy přesvědčení, které vytvořili druzí nebo raději vylezete a dáte věci do pořádku a vytvoříte si své vlastní názory? Vyzýváme vás, abyste si vybrali ten druhý žebřík.
Užívejte si váš život s chutí, buďte laskaví a vděční!
1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.
Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu.
Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí. V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENIUM IK 222-234

28. prosince 2015 v 10:04 Mayský Kalendář na každý den

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila
Tuto Časovou třináctidenní Vlnu řídí Ik - nagual elementu Vzduchu, Měsíce a Ducha lidské existence. Ik je také duchovní dech, prána, inspirace, umělecká jiskra, čistička těla, mysli i duše.
Hlavním tématem je VNITŘNÍ DISCIPLÍNA a KOMUNIKACE - nit, která spojuje všechny lidské bytosti a všechny živé věci na Zemi. To znamená být aktivně připojen k mysli, k tělu i k duši a být si vědom živých bytostí, životního prostřední, rodiny, komunity i sebe.
Komunikace zahrnuje všechny formy: verbální, vizuální, sluchovou, kinetickou, emocionální, duševní a duchovní. My jsme ti, kteří mají nejvíce nástrojů a technologií pro komunikaci, ale přitom nejvíce ze všech druhů na Zemi trpíme nedorozuměním.
Takže bez ohledu na to, jestli si myslíte, že jste dobrý komunikátor, mluvčí, řečník nebo ne, když utišíte vnější hlasy společnosti jako marketingové nástroje naší ekonomiky, které nás bombardují na denní bázi, naladíte se na jemnější a čistší frekvence a budete komunikovat na mnohem vyšší a hlubší úrovni nejen s vašimi nejbližšími, ale i celým živým zbytkem planety.
Ironií je, že Vítr je jak silný, tak vrtkavý…… to na druhou stranu umožňuje měnit směr v co nejkratší době, ale pokud jste si vědomi známek a náznaků změn, které mohou být ve skutečnosti jen krátkodobé či pomíjivé, ve skutečnosti hovoří o velkých přicházejících změnách.
V této Treceně není čas na kontrolu nebo pravidla. Je to čas, plynutí, proměnlivosti, experimentování a otevřenosti. Pokud jste za jedno s Větrem, zažijete jiný druh svobody. Komunikace je ve své nejjednodušší podstatě PŘIPOJENÍ - SPOJENÍ a chcete-li zažívat propojení nebo připojení, nemusíte nutně trávit čas na sociálních sítích nebo jen telefonovat.
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ IK
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Vlna VĚTRU jako poslední bílá Vlna v Tzolkinu s sebou přináší dokončení posledních úprav, takže není divu, že se koncentruje na detaily. Může se tedy stát, že ještě jednou zažijete nečekaný řez a bodnutí jako znamení už posledních oprav. Všechny, i ty nejmenší části, mají obrovský vliv na formu CELKU, proto není překvapením, že budou pečlivě prověřeny. Jelikož DUCH proniká absolutně všechno, nezůstane zde ani sebemenší škrábnutí.
V této Vlně dostanete mnoho osobních vzkazů, zejména na pozici " kulatého stolu" (Tón 12). Můžete spatřit vizi v globálním měřítku, stejně tak i všechny své pocity. Dovolte několikrát se otočit všem informacím před vaším duchovním zrakem a snažte se zachytit jejich podstatu. Uvědomte si, co přinesly Energie ČASU do sféry komunikace s vaším Středem díky "leštění" drobností. Všechny pocity a události těchto dní obsahují konkrétní informace.
Pokud okamžitě nerozpoznáte jejich smysl, dovolte jim počkat v prostoru, nelamte si hlavu mentální akrobacií. Dříve či později, obdržíte potřebné vysvětlení. Na každou otázku dostanete odpověď. Občas je potřeba více času, aby odpověď našla adresáta. V takových případech byste se měli zajímat o bílé pozice Vlny ( bílý Vítr kin 222, bílá Spojka 226, bílý Pes 230, bílý Mág 234) jelikož jsou hlavními nositeli informací.
Galaktický Portál otevřený ve Dnu IK 1 nastavuje velmi přísnou kontrolu. Magnetický VÍTR důrazně podporuje SÍLU DUCHA. Tento aspekt bezprostředně související s éterickým polem prochází vším, co se v životě manifestovalo, počítá všechny i ty uložené části. Neexistuje tu nic vedlejšího. Z tohoto důvodu Vlna VĚTRU hraje důležitou roli v oblasti komunikace. Zde vám budou odhaleny všechny vnitřní i vnější bariéry, které vám brání v porozumění si s lidmi. Všechna omezení podřízená vašemu egu v této Vlně bolestně pocítíte.
PES 9 - ačkoliv není Portálem, hraje zvláštní roli v emocionální sféře. V tento den byste se měli podívat na své emoce. Může se stát, že některé specifické zbytky nevyrovnaných pocitů vyplynou na povrch, aby projevily svoji přítomnost. Pokud se tak stane, berte to jako léčení, anebo jako pokus o uzdravení vašeho ne ještě stabilního emocionálního těla. Těžké otřesy Karmického Času nepochybně zanechaly stopy pozůstatků, které nyní usilují o harmonizaci.
Nezapomeňte, že nejvyšší hodnotou VĚTRU je BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA v partnerských vztazích. Protože stále ještě mohou existovat nezpracované zbytky karmy, využijte každou šanci, která vám bude v této Vlně dána.
Přivítejte dnes Vítr jako Boží Dech, který udržuje existenci. Využijte energii Větru, aby vnesla Lásku a hluboko vyčistila vaše tělo, mysl i Ducha. Tento VÍTR LÁSKY nás bude měnit individuálně a to se bude odrážet ve Vesmíru jako Vědomí Jednoty.
Přehled Vlny 28. 12. - 9.1.
IK 1 - galaktický portál
AKBAL 2
KAN 3
CHICCHAN 4
CIMI 5
MANIK 6
LAMAT 7
MULUC 8
OC 9
CHUEN 10
EB 11
BEN 12
IX 13
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Je velmi důležité uvědomit si, že vše začíná v tobě.

28. prosince 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nechť nastane jednota v rozdílnosti. Pohleď na mnohé cesty, které všechny vedou do středu, ke Mně, každá je jiná, a přece všechny vedou stejným směrem. Čím blíže jsou k centru, tím větší je jejich jednota, až nakonec všechny splynou v jedno se Mnou a nebudou se více lišit. Zjistíš, že se tak děje stále více s mnoha centry světla na celém světě. Když se pak světová situace stává temnější a horší, tato centra se stávají stále jasnějšími, dokud světlo nepohltí všechnu temnotu. Je dobré vidět z širšího hlediska to, co se děje, ale zároveň je velmi důležité uvědomit si, že vše začíná v tobě. Uvědom si, že to, co se děje uvnitř jednotlivce, vychází ven do světa a odráží se ve světové situaci. Proto je mír srdce a mysli v tvém nitru tak důležitý a proto by mezi tebou a ostatními měla proudit harmonie, hluboká láska a porozumění.


TZOLKIN 27.12.2015 13 IMIX kin 221

27. prosince 2015 v 11:10 Mayský Kalendář na každý den

Imix - Drak - energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
Oxlahun (13) je spřízněná duše Imix. Oba přináší stejnou možnost přístupu k jiným dimenzím a realitám; oba dva jsou vysoce nabitá silná Znamení. Párově spolu tvoří ohromující vír - mysl ohýbající energie, které se mohou jako psychické tornádo točit kolem vaší duše. To je varování! Pokud dnes podniknete cestu do světa jejich neznámé a netušené říše, nechoďte bez záchranného lana. Ve skutečnosti je to Muluc - vládce této Treceny - jako jediná věc, která vám pomůže uklidnit vaší loď, kterou vedete těmito rozbouřenými vodami.
Stejně jako Ahau představuje konec cyklů, Imix stojí u všech počátků.
DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY
Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnými vodami podsvětí a vyživuje Zemi - prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná - záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, v tom tkví jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin, snadno ovlivňují kolektivní vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní, vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
***
Jsem Imix 13. Jak se blíží náš společný čas, jsme stále více vzrušení! Víme, že nás brzy začnete slyšet a vidět jasněji. Máme radost, že vám pomáháme vytvářet svět podle vašich představ a jsme u vytržení, jak se mnoha dalším otevírají dveře ke komunikaci a to nás velmi těší.
Dnes bychom chtěli mluvit o dveřích ke komunikaci a jak je můžete otevřít. Máte schopnost přímo komunikovat se Zdrojem, Vyšším Já, Duchovními Průvodci. Pokud vám váš učitel říká, že to není možné, buďte obezřetní a zvažte jeho pohnutky. Na Zemi bývaly doby, kdy bylo potřeba guruů nebo kněží, kteří učili, jak se spojit se svojí Podstatou, protože většina lidí zapomněla, že to mohou dělat sami. Tato doba již dávno neexistuje.
Závoje mezi dimenzemi jsou stále tenčí a mnoho dalších lidí zjišťuje, že skutečně mohou vytvořit spojení sami. Jsou zde učitelé, kteří s tímto procesem pomáhají a jejich práce má být přínosem pro všechny na planetě i mimo ni. Nepleťte si je s těmi, kteří tvrdí, že jen jejich cesta je jediná a správná. Mnoho takových má postranní úmysly založené na chamtivosti a moci.
Praví učitelé budou sdílet to, co se naučili a vždy umožňují svým žákům dělat vlastní volby. Mohou vás naučit jógu, meditaci, nebo vás učí následovat přísná pravidla. Nicméně vždy si žák volí způsob, jak se bude učit, může si jej upravit, aby vyhovoval jeho individuálním potřebám. Tito učitelé mohou být velké jmění v pomoci nalézt a spojit se s vaším vnitřním Já a Zdrojem Stvoření. K dispozici je také mnoho knih, které vám mohou poskytnout vodítko a najít další části na vaší Cestě.
Určitě poznáte rozdíl mezi pravým učitelem a tím, který dělá svoji praxi jen pro zisk. Povídá si s vámi? Nabízí vám informace bez očekávání peněz nebo materiálního zisku za každý kousek informace? Pokud se rozhodnete následovat své vlastní rituály, podporuje vás nebo se vám vyhýbá? Pravý učitel si zaslouží odměnu a musí dostat dobře zaplaceno za své služby. Nicméně velmi často pro vás udělá něco navíc, nebo sníží cenu těm, o kterých ví, že nemohou zaplatit částku, kterou žádají.
I když je zde mnoho učitelů, kteří vám mohou pomoci s evolučním procesem, veškerá pravda, kterou potřebujete najít, je uvnitř vás. Naučte se důvěřovat své intuici, klást otázky a hledat na ně odpovědi. Mluvte s lidmi, kteří mají odlišné názory, ale integrujte jen ty, které jsou pro vás prospěšné. Věřte, že velmi často kódy přesvědčení a to co vnímáte jako vaši konečnou pravdu, bývá často odrazový můstek k vyššímu pochopení.
Ti, kteří chtějí znát všechny odpovědi okamžitě, jsou často velmi frustrovaní. Ale když jste vstoupili do této sféry, byla to cesta - co se počítá, i když cíl se zdál často již nadosah. Navrhujeme vám, abyste se na své Cestě k Osvícení nezapomínali veselit, smát a bavit. Užijte si a vychutnejte svou Cestu. Zaměřte se na to jak být laskaví a soucitní, protože to je místo, kde najdete nejčistší Lásku. Buďte vděční za každou zkušenost s vědomím, že každý má klíče a příležitost přijímat a vyjadřovat Lásku.
Pravda a Cesta k Lásce je nezbytná a jednoduchá.
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

S vírou kráčej do neznáma a následuj Mne.

27. prosince 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Mnohokrát možná budeš muset vykročit ve víře, aniž budeš znát pravou příčinu toho, co činíš, ale neváhej, jestliže v hloubi duše víš, že činíš správně. Musíš mít víru, abys byl schopen vykročit do neznáma, protože existuje mnoho vnějších vlivů, které tě mohou vláčet sem a tam, až budeš mít pocit, že jsi roztrhán na kousky. To je důvod, proč se musíš učit vejít do svého nitra a vědět s absolutní jistotou, že to, co děláš, je řízeno Mnou, a že to dopadne výborně. Vykročit a následovat vnitřní nutkání vyžaduje velkou víru a odvahu, zvláště když se tvůj čin jeví v očích jiných jako zcela pošetilý. Proto by sis tak nemohl počínat bez naprosté víry a vnitrního poznání. Volba je vždy v tvých rukou; vol tedy správně a drž se Mě přitom pevně za ruku. Nikdy na tebe nezapomenu, ani tě neopustím, ale povedu každý tvůj krok.


Dnešní sváteční návštěva na Svatém Hostýně

26. prosince 2015 v 20:17 Aktuální novinky
Dnešní sváteční návštěva na Svatém Hostýně Usmívající seEmotikona smil
Více fotek v galerii z našeho putování - ZDE


TZOLKIN 26.12.2015 12 AHAU kin 220

26. prosince 2015 v 12:51 Mayský Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovské Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
LaKa (12) dnes předloží všechny boje, konflikty, problémy, stejně jako všechny poznatky a momenty vedení, které jste dosud ve svém životě zažili. Ahau spalující pohled to nemilosrdně všechno zalévá Světlem. Což může být docela ponižující zážitek. Ale pokud jste upřímní sami k sobě a přijmete zodpovědnost za svou roli v takových událostech bez rozsudku a uznáte-li svůj karmický dluh bez viny, budete moci vyrovnat svou životní cestu opět v souladu s vyšším účelem duše.
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
***
Jsem Ahau 12. Rádi bychom vám dnes vyjádřili ještě mnohem více vděčnosti za čas, kdy spolu rozmlouváme a pracujeme všichni na vnitřním Já.
Na Zemi neexistuje žádná důležitější věc, než abyste poznali sami sebe a pochopili svou skutečnou pravou duchovní Podstatu.
Jak dosahujete Osvícení svého Já, vaše schopnost milovat se exponenciálně zvyšuje.
Jakmile jste si vědomi, kdo jste a zvládli jste všechny obavy, strachy a kódy přesvědčení, které vás držely daleko od proudu sebelásky a Lásky Zdroje, vaše schopnost být vzorem pro druhé exponenciálně poroste.
Jsme tu, abychom vám nabídli podporu, povzbudili vás a každý den vám řekli,
jak moc vám milujeme.
Vnímejte Lásku,
která vychází ze Zdroje
a šiřte jí ke všem ostatním Bytostem.
Buďte vděční za každou zkušenost a každý nádech.
Vnímejte radost na každém kroku.
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.