Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Nielen láska, ale aj sila a odvaha

1. listopadu 2015 v 7:00 |  Féwa


Priatelia, zatiaľ len stručná informácia:
1./…..Zem v objatí energií Michaela a to veľmi intenzívnom.
2./…..Rýchle planetárne posuny /aktivácia/ poľom kvant.
3./…..Energoinformačný tok Síria a Plejád, čo úzko súvisí s genofondom.
4./…..Posuny vlnením času /zvukové vlny/ ….elektromagnetický tok.
5./…..Keď je Zem na maximum unavená a ako balón letiaci kozmickým
priestorom /mimo čas, ktorý v linearite poznáme/ sa zbavuje záťaží -
- čiže sa nadľahčuje.
6./…..Limbické odtlačky.


Verím, že mnoho ľudí si začalo /začína/ konečne uvedomovať, že len plávať na obláčiku sa nedá. Že láska a všetko, čo s láskyplnou energiou súvisí je Nr. 1 - je najdôležitejším "prostriedkom" harmonizácie, regenerácie, obnovy v zmysle ľudského vedomia, ktorého základňou je emócia myšlienkového Zdroja v ktorom všetko čo je pramení. A v tomto prameni sa nenachádza len esencia, ale rovnakou mierou sa na procese zmeny zúčastňujúca sila potenciálu Zdroja /mužský princíp/. Čosú veľmi jednoducho povedané stromy a kvety. Čiže jedným slovom - príroda. A práve energia /energoinformačné pole/ prírody nám teraz ….a pochopiteľne nielen práve teraz :-) …..veľmi pomáha.

Spolu s energiou /energoinformačným poľom/ archanjela Michaela, ktorý svojou energiou /veľmi intenzívnymi vibráciami farieb jeho energoinformačného poľa/ obaľuje, chráni, istí Zem. Spolu s päťdimenziálnym kmeňom zlatej /žltej/ energie Svetla archanjelov "Ra", ktorí sú strážcovia božskej múdrosti.
Ono sa to dobre počúva, číta, všetky láskyplné a hladkajúce slová. Priebežne boli takpovediac na striedačku zakomponovávané do konkrétnych informácií, alebo statí, čiže isté obdobie bola pozornosť nasmerovávaná výrazne k textom prekypujúcim slovami lásky. Vtedy, keď bolo treba - v čase, ktorým sme postupne previbrovávali konkrétnymi časťami galaktickej /kozmickej/ špirály a lásku opäť prebúdzali. V čom žijeme je dualita. Zatiaľ nie sme tam, kde by sme si mohli dovoliť len ospevovať lásku. V dimenzii neprotipólovosti. Zem, ľudia, národy nepredstavujú "len" ženskú energiu, ale i energiu muža, jeho silu, odvahu, čo je energia ženu podporujúca a chrániaca. Čo sa premieta i do kolektívneho vedomia a vedomia Zeme /planetárna sieť vedomia/.Duchovný aspekt bytia

Veľmi jednoducho a stručne by sa dalo povedať, že sme dosiahli tú výšku vibrácií /to znamená hustotu daného momentu s ktorou súvisí planetárna frekvencia… svetlo, zvuk/ v ktorej sme sa odpružili /skutočne si môžeme predstaviť niečo ako pružiny na podošvách :-)/ od nepodstatnosti, nedôležitosti vnímania duchovného potenciálu človeka.


To znamená, že si znovu začíname /už nielen relatívne malé kvantum jedincov/ uvedomovať, čo všetko duchovný aspekt predstavuje a aký je nielen v zmysle evolučného vývoja, ale i bežného života dôležitý. Sú to emócie, pocity, preciťovanie prežívaného už nie takým spôsobom na ktorý sme boli zvyknutí a bežne ho používali v prístupe človeka ku človeku, k Zemi, k prírode.
Dostali sme sa na novú myšlienkovú a tým i emočnú úroveň /do inej vrstvy myšlienok/, kedy si vzhľadom na dosiahnuté vibrácie opäť spomíname /začíname spomínať/ na svet, aký kedysi bol - v čase našich dávno zabudnutých predkov. S týmto konštatovaním súvisí i zmena pohľadu na matériu /na majetok, peniaze, atď./.

Do popredia sa dostáva iná vizuálna rovina vnímania sveta v ktorom žijeme - rovina viacrozmerová s ktorou súvisí i kvantum na hladinu sa vyplavujúcich /vyplavených/ informácií. Ako i zmena pohľadu na seba, na obraz svojho individuálne vnímaného sveta, ktorý je /bude/ v čoraz väčšej miere a rýchlosti prebiehajúcich zmien - nami maľovaný, bez dovolenia byť ovplyňovanými myšlienkami /myslením/ druhých ľudí, ktorí vibrujú na vlnách pre človeka nepozitívnych /obavy, strach, nesebadôvera, nedôvera vo vlastné sily a schopnosti, atď./.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama