Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Listopad 2015

Obraz: Rozkvět skrze Božské vedení

15. listopadu 2015 v 21:38 Obrazy rok 2015

Obraz: Rozkvět skrze Božské vedení
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Ivanne - Abvún

15. listopadu 2015 v 12:32 Oblíbená videa

TZOLKIN 15.11.2015 10 CAUAC kin 179

15. listopadu 2015 v 12:07 Mayský Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
Nejvyšší vyjádření týmové práce. Kapičky mocných energií Cauac padají na zem ve velmi živém a chaotickém, přesto strukturovaném a uspořádaném tanci, orchestr spolupráce, jejíž výsledek je jedno z nejúžasnějších kouzel přírody. Tančete dnes s těmi, kteří jsou vašimi nejbližšími a nejpřirozenějšími kapkami…… a buďte připraveni přijmout požehnání a nečekané odměny vaší kolektivní spolupráce.
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá " Universální Společenství " nebo " Nebeský domov Bohů ". Je to Znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život).
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
***
Jsem Cauac 10, děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Rádi bychom vám poděkovali za úsilí, které věnujete po celou dobu svému Vzestupu. Jak zvyšujete schopnost udržet ve vašich buňkách Světlo a Lásku, ovlivňujete všechny na Zemi stejně jako ve Vesmíru. My všichni jsme Jedno a to, co dělá jeden, ovlivňuje všechny. Není třeba žádné učení pouze poznávání - pokud jde o celkový aspekt lidstva.
Dnes bychom chtěli opět mluvit na téma Láska. Není větší věc, než zažít Lásku. Mnohým z vás se nedostává schopnost milovat, takže se vracíme k tomuto tématu z různých úhlů. Dnes bychom chtěli hovořit na téma Láska a jak ovlivňuje vaše emoce.
Když člověk cítí Lásku, v celém těle běhá adrenalin, což způsobuje příjemné a srdečné pocity. I když můžete hluboce milovat druhého, tento pocit zmizí, jakmile se objeví hněv nebo zranění. Láska se ve své podstatě nezmenšila, ale změnily se emoce. Máme na mysli emoce, které cítíte v lineární Lásce. Na jednom konci je emoce pocit euforie, zatímco na druhém konci je to pocit nenávisti. U vás i u druhých lidí se posouvají emoce tam a zpět na úrovni této linie, to znamená, že je nemožné cítit euforii a nenávist zároveň v konkrétní situaci. Je možné mít euforické pocity k jednomu člověku, zatímco k druhému nenávistné. Takže pokud jde o jednu osobu, budete mít v každém okamžiku pouze jednu z těchto emocí pohybující se v tomto posuvném měřítku.
V zájmu zvýšení schopnosti milovat budete muset posunout stupnici pro každého člověka, místo, událost blíže ke středu, kde je každá emoce perfektně v rovnováze. Pak bez ohledu na to, co jiní říkají nebo dělají, budete v daném okamžiku stále vyrovnaní.
Jakmile se naučíte uvolnit rozsudky vůči druhým, budete schopni uvolnit emoce při jakékoliv situaci. Stav odpuštění je vlastně to, co umožňuje ostatním volit si cestu, kterou chtějí, bez rozsudku nebo obav. Nicméně toto neplatí pro velmi malé děti, které potřebují dohled, aby se zabránilo jejich sebepoškození, zatímco se učí nové věci.
Každý člověk vnímá svoji realitu na základě vlastních zkušeností, očekávání a předpokladů. To je důvod, proč někteří lidé jsou svědky nějaké události a vyprávějí co se stalo určitým způsobem. Pokud jste kadeřník, je větší pravděpodobnost, že si budete všímat vlasů druhých lidí, zatímco krejčí věnuje pozornost oblečení.
Totéž platí pro vaše emoce. Jakmile někdo pracuje se systémem přesvědčení oběti, očekává, že ostatní mají špatné úmysly. Zatímco ten, kdo vychází z kódů přesvědčení důvěry neočekává, že by mu někdo ublížil. Dokážete si představit, jak složité to je s ohledem na všechny interakce každého člověka na denní bázi?
Oběti žijí své životy čekáním na druhé, kteří hledají způsob, jak jim ublížit. Ti, kteří žijí z pozice důvěry, žijí úplně jinak. To, co skrýváte uvnitř, projektujete ven. Lidé, kteří plní roli oběti budou reagovat jinak, než ti, kteří žijí z pozice důvěry.
Pokud chcete milovat druhé, je nezbytné, abyste milovali sebe jako první. Dokud neodstraníte bloky, které vás drží od dobrovolného dávání a přijímání Lásky - omezujete schopnost zvýšit svou vibrační úroveň. To zpomaluje schopnost vzestoupit a udržovat rezonanci s Matkou Zemí.
Jakmile změníte své kódy přesvědčení, umožní to proudění více Světla a Lásky do vašeho energetického pole a můžete tak ovlivnit sebe i ostatní.
Toto zjemnění je klíčem umožňujícím sjednocení a dovoluje vymanit se ze vzorců oddělenosti.
Obraťte se do svého nitra a denně sledujte, jak jste na tom s vibracemi Lásky s každým člověkem, místem a zda nejste zaměřeni na lineární stupnici Lásky. Přijměte fakt, že událost nebo člověk je zodpovědný za své volby a uvolněte jakoukoliv potřebu ho měnit.
Věřte, že vše je v pořádku. Lidé mají tendenci považovat výsledky, které jsou bolestivé za něco, čemu se musí vyhnout. Přesto většina změn a tvůrčí inspirace přichází jako důsledek prožívání bolesti. Dovolte sami sobě i ostatním zažít tyto zkušenosti.
Není nic špatného na tom dávat rady nebo podporu. Ale jakmile budete očekávat, že ostatní budou následovat vaše rady, překračujete a vměšujete se do cizích záležitostí. Každá podpora, kterou dáváte druhým, by měla být bez jakéhokoliv očekávání, jinak se stáváte zdrojem manipulace. Nejlepší podporou bude, když ostatním dáte vědět, že je máte rádi bez ohledu na to, jaké volby udělají.
Je lepší, když budete mlčet, než nabízet rady, o které nejste žádáni. Mějte na paměti, že rady přichází z vašich vlastních zážitků a proto, co je nejlepší pro vás, nemusí být nejlepší pro druhé.
Vzdejte se potřeby, že je třeba měnit druhé, zaměřte se na sebe, na změnu svých postojů a kódů přesvědčení. Jakmile ovládnete své emoce, budete mít menší nutkání a touhu měnit druhé. Cílem je milovat dobrovolně, aniž by bylo nutné zachraňovat ostatní před tím, co si vyberou zažít.
Obraťte se dovnitř a pracujte na své schopnosti milovat druhé bezpodmínečně. Zpočátku a to zejména v obtížných vztazích, může být obtížné posunout své láskyplné city k euforickému konci. V tomto případě pracujte sami na sobě a najděte způsoby, jak uvolnit potřebu měnit druhé. Někdy budete muset " předstírat, jakoby se to už stalo ".
Pokud budete neustále promítat láskyplné myšlenky na druhé, budou negativní emoce vůči druhým ubývat.
Váš mozek nezná rozdíl mezi realitou a představou. Budete-li posilovat své myšlenky, aby byly pozitivní a nebudete se zabývat negativními myšlenkami, váš mozek se pře-vzoruje sám a nebude trvat dlouho a zjistíte jak sami přijímáte ty, s kterými jste měli v minulosti problémy.
Nakonec schopnost milovat vše bude volně proudit ke každému, koho potkáte. To znamená, že budete emočně v rovnováze bez ohledu na to, jestli jste s někým v křížku, protože je dokážete milovat. To je tajemství Mistrů.
10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT
V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.
TÓN PLANETÁRNÍ VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a karmickou minulost a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

ZÁKON LÁSKY

15. listopadu 2015 v 7:00 Doteky Nového ŽivotaLáska je základním zákonem síly, jíž říkáme Bůh.Když se naučíme milovat a dokážeme to spojit a s moudrostí, jsme dokonalí.
Dokud jsme na Zemi, je naším úkolem-smyslem našeho života-naučit se milovat.
To neznamená jen lásku k partnerovi, nýbrž lásku všeobecnou, všeobsahující, která nevylučuje nic a nikoho a stává se tak poslem lásky boží. Milovat znamená také využít všech možností jak být nadějí pro své bližní.
Zamilovanost a pravá láska jsou tak rozdílné jako květ a plod .Plod se objeví až když květ uschne a odpadne.
Láska znamená chápající a vědomé přijímání nedokonalostí. Láska není žádný vnější projev, nýbrž základní proměna našeho bytí. V lásce potkáváme právě vždy toho partnera, který je odrazem nás samých. Jen takového partnera jsme schopni k sobě přitáhnout podle zákona rezonance. Často hledáme lásku v partnerském vztahu jenom proto, že nejsme schopni milovat sami sebe. Každý má vědomě, či nevědomě o sobě vytvořený nějaký ideální obrázek a neakceptuje proto,že skutečnost je jiná. Protože zevnějšek je jen odrazem jeho nitra, odmítá i svůj zevnějšek. Ale ideální obrázek je cílem. A cíle můžeme dosáhnout jedině tehdy, když se vydáme na cestu. Odmítání svého vlastního já, takového, jaké je, odpovídá našemu pocitu, že jsme měli být jiní. Ale jiní budeme jedině, když se změníme. Tuto možnost máme v každém okamžiku. Můžeme ji však využít jedině, když se nejprve přijmeme takoví, jací jsme a jako takoví se budeme mít rádi.
Milovat nějakého člověka znamená dávat se, chtít pro toho druhého to nejlepší a přát mu, aniž bychom za to chtěli něco zpět. Láska chce dávat a naplňuje se dáváním.
Láska je radost, kterou pociťujeme v myšlenkách na milovaného člověka, nebo v jeho přítomnosti. Radost z toho,že můžeme být v jeho blízkosti, že se z něho můžeme těšit,nebo s ním nalézat naplnění v nějaké společné činnosti.
Milovat znamená otevřít se, vpustit toho druhého dovnitř, nechat ho podílet se na mém nitru. Sdělovat mu sebe sama, všechno s ním chtít sdílet. Milovat znamená přispívat s radostí k blahu druhého a pro jeho osobní rozvoj a být tu zcela pro něho.
Často říkáme "Miluji tě"a přitom vlastně máme na mysli "Potřebuji tě", nebo "Neopouštěj mě." To jenom dokazuje, že jsme ještě nepoznali opravdovou lásku. Předpokladem pro to je, že začneme milovat sami sebe a bezvýhradně se přijmeme takoví, jací jsme. Řekněme "ano" našemu bytí takovému jaké je. Pak dokážeme být šťastní a spokojení i když budeme sami. Pak už nás ani nebude bolestně zasahovat kritika ostatních a budeme osvobozeni od závislosti. Dokud totiž toho druhého potřebuji, nejsem skutečně svobodný. Když se osvobodíme od strachu, že nás někdo opustí, jsme schopni dát svému partnerovi větší svobodu. Teprve pak je možná opravdová láska ,neboť lásku není možno uvěznit a násilím držet. Když to zkusíme, láska zahyne. To co zbude, bude jen zvyk.
Nějaká osoba nás přitahuje, když se nám podobá, když v ní nalézáme potvrzení svého bytí takového, jaké je. Ale i protiklady nás přitahují, pokud se dokážou doplnit. Potřebujeme a přitahujeme to, co nás činí úplnými. Je tedy možné říci, že základní podobnosti v nějakém vztahu tvoří jeho podstatu a navzájem se doplňující rozdílnosti vytvářejí to, čím nás ten druhý fascinuje.
Zamilovanost zná extrémní výkyvy nálad a žárlivost a nezúčastněným se jeví jako dost egoistická, protože trvá na opětování citů. Zamilovanost může být pro milovaného velmi stísňující, náročná, ba dokonce dusící, neboť vyžaduje neustálé důkazy lásky. Zamilovaný chce vlastnit toho, koho miluje, mít ho jen pro sebe, a je na něm závislý. Jakmile se ale v lásce objeví závislost v jakékoliv formě, je vztah narušený.
V lásce si ze srdce přeji, aby byl ten druhý šťastný a jsem ochoten proto udělat všechno. Dát mu čas, když ho potřebuje, pozornost ,když ji potřebuje a volnost, když ji potřebuje. V Lásce neočekávám za každou cenu opětování svých citů,nýbrž jednám z něžné náklonnosti, z úcty a respektu, ba i z obdivu. Mohu vedle svého milovaného milovat ještě jiné lidi a připouštím,že on má právo na totéž. Nejsem emocionálně závislý na reakcích toho druhého,neboť ho miluji nezávisle na tom, zda budou moje city opětovány.
Je láska umění?
Většina lidí si myslí, že láska je věcí náhody,něco co se stane, když má člověk prostě štěstí.Jestliže je ale láska umění,pak vyžaduje vědomosti o souvislostech a také ochotu učinit to, co je zapotřebí. Problém je v tom,že většina lidí se zajímá jen o tu část lásky, kterou dostávají. Chtějí být především sami milováni a méně se starají o svou vlastní schopnost milovat.
Mnozí si také myslí, že se není co učit, protože láska zívisí na objekktu, a ne na jejich schopnostech. Stačí, když potkám toho pravého partnera, a láska přijde sama od sebe, myslí si. Zapomínají, že milovat znamená dávat a brát-a že láska vždy začíná dáváním. V tom spočívá její největší tajemství.
IDEÁLNÍ PARTNERSTVÍ
Každý člověk se snaží najít ideálního partnera,ale jen málokteří mají dojem, že se jim to podařilo.
Ideální partner, nebo-li duševní partner je osoba,s níž je možné se optimálně rozvíjet. Není to jen spojení dvou lidí,nýbrž dvou duší,se všemi z toho vyplývajícími důsledky pro soužití a pro lásku.
Duševního partnera potkávám na duševní úrovni, daleko od všech naučených postojů, rolí a očekávání. Stává se tak pro mě "branou"k vnitřnímu ráji,cestou k mé vlastní celistvosti. Miluji ho takového jaký je, a ne takového, jaký by podle mých představ měl být. Cílem duševního partnerství je být zcela sám sebou a přitom tomu druhému pomoci opustit myšlenkové a emocionální vzorce, které ho neustále znovu stahují zpět na rovinu očekávání a hraní rolí. S duševním partnerem žiji v atmosféře volnosti a důvěry, která jediná umožňuje pravou lásku.
Duševního partnera potkávám na duševní úrovni, daleko od všech naučených postojů, rolí a očekávání. Stává se tak pro mě "branou k vnitřnímu ráji" cestou k mé vlastní celistvosti. Miluji ho takového jaký je, a ne takového, jaký by podle mých představ měl být. Cílem duševního partnerství je být zcela sám sebou a přitom tomu druhému pomoci opustit myšlenkové a emocionální vzorce, které ho neustále znovu stahují zpět na rovinu očekávání a hraní rolí. S duševním partnerem žiji v atmosféře volnosti a důvěry, která jediná umožňuje pravou lásku. Jako duševní partneři zažíváme lásku, která nám poskytuje volnost a vytváří odstup, nutný pro oboustranný rozvoj. Je to cesta nalezení vlastní pravdy a jejího následování. Svoboda je možná i bez lásky partnera, láska však bez svobody možná není.To nejen znamená, že tomu druhému ponecháme veškerou volnost, nýbrž, že i sami zůstaneme volní, aniž bychom toho druhého potřebovali. Teprve tehdy jsme s ním proto, protože chceme, a ne proto, že musíme!
Jistý muž hledal po celý svůj život ideální partnerku. Zbohatl a stal se slavným,ale zůstal sám.Když byl starý zeptal se ho jeden reportér,jestli jeho hledání partnerky mělo nějaký úspěch, a on odpověděl: "ale ano nalezl jsem ji. Když mi bylo třicet,potkal jsem ideální ženu. Jenže to mělo háček-ona totiž zrovna také hledala ideálního muže!"
Mnohým z nás se stává to samé co onomu muži. Hledáme ideálního partnera a přehlédneme přitom, že podle zákona rezonance jej můžeme přitáhnout teprve tehdy, až se sami staneme ideálním partnerem.
Proto je ten partner s nímž právě máme vztah ,pro nás právě teď tím ideálním, protože nás konfrontuje přesně s těmi lekcemi, které se ještě musíme naučit, abychom skutečně byli ideálním partnerem.
A děláme ještě jednu chybu. Hledáme lásku venku-chceme být milováni. Nevědomky toužíme po tom, co jsme zažívali v dětství, když jsme byli milováni takoví jací jsme byli. Všichni se o nás starali a my se cítili v bezpečí. Je pochopitelné, že tento pocit lásky a bezpečí chceme zažívat dál. Jenže můžeme dostat jen tolik lásky, kolik ji sami dáváme. Mateřská láska byla jakousi "zálohou", kterou jsme dostali od života a kterou musíme jako dospělí splatit, neboť můžeme sklízet jenom to,co jsme zaseli. Láska je jako osamělá horská chata, člověk v ní najde jen to, co si do ní donese. Přestaňme tedy dělat tu chybu, že se budeme zajímat jen o tu část lásky, kterou dostáváme, ale začněme sami lásku dávat. Naplňme se láskou a staňme se milujícími lidmi.
UMĚNÍ BÝT SÁM
Mnozí lidé mají strach ze samoty. Bez partnera se cítí neschopni života, nedokážou být šťastní a doufají, že jejich osamělost zmizí,když budou s někým žít. Dva nešťastní lidé se však nestávají šťastnými jen proto, že jsou spolu. Navíc se k tomu připojí strach, že toho druhého opět ztratí. Strach není dobrou základnou pro opravdovou lásku.
Být sám je úkol, který se jednou nabídne každému člověku. Před tímto úkolem není úniku a je nutno jej vyřešit. To neznamená,že se musím stát poustevníkem, nebo samotářem.Tato samota neznamená žádnou trýznivou izolaci. Když ovládnu umění být sám, znamená to, že získám jasné a bystré sebeuvědomění, vědomí, že jsem se vším za jedno. V tomto vědomí jsem intenzivně a hluboce spojen s ostatními, a tím i s celkem. Tato hloubka nevychází z myšlení, nýbrž zahrnuje všechny oblasti bytí. Teprve potom se stávám autonomním. Teprve potom je možná opravdová láska.
Ideálního partnera však mohu potkat až teprve tehdy, až se sám stanu ideálním partnerem. Svou velkou lásku potkám, teprve až ji naleznu v sobě.
Pak ji sice už zvenčí nebudu potřebovat, ale teprve tím ji učiním možnou, přitáhnu ji k sobě podle zákona rezonance.Smyslem partnerství je to, že ten druhý mě konfrontuje s mými nedostatky. Že mi ukazuje, kde ještě nejsem dokonalý. S tím druhým zůstávám, protože ho miluji, a případný spor s ním mě má nakonec přivést k sobě samému.
Velké štěstí nezískám tím, že budu dostávat co možná nejvíc lásky od svého partnera, nýbrž tím, že zdokonalím svou vlastní schopnost lásku přijímat a rozdávat. Dokud já sám nemiluji, zůstává moje duše prázdná. Cílem partnerství tedy není láskyplně cukrující párek hrdliček, které bez sebe nedokážou být, nýbrž v ideálním případě dva lidé, kteří jsou spolu a přitom je každý z nich zvlášť "celistvý", kteří se proto již nepotřebují, protože každý z nich převzal a přijal aspekty toho druhého.
CESTY K PRAVÉ LÁSCE
Prvním krokem na cestě k opravdové lásce je to, že tomu druhému věnuji bezpodmínečnou náklonnost a z této náklonnosti získám tolik uspokojení a štěstí, že se už neptám, co za to dostanu.
Když něco dostanu,je to dárek navíc. Pokud chci být v lásce šťastný, musím se zbavit dvou věcí:strachu, že nebudu dost milován, a žádosti chtít toho druhého vlastnit. Neboť, kdo má strach a chce vlastnit, ztratí nakonec úplně všechno.
Pokud má mít moje láska dlouhého trvání, potřebuje tři předpoklady.
-obdiv
-společný úkol ,pro který se nadchnou oba
-porozumění
Pokud chci, ale potkat pravou lásku, musím nejprve objevit v člověku Boha-a nejen v jednom, nýbrž ve všech lidech. Opravdová láska totiž nemá hranice. Nemohu milovat jen jednoho a ostatní ze své lásky vyloučit. Opravdová láska tedy není můj vztah k jednomu protějšku, nýbrž láska, která existuje i bez něho. Láska je prostá, proniká mnou a naplňuje mne. Teprve z tohoto hlubokého vnitřního pocitu a poznání božského ve všem vzniká "láska ke všemu", která už nikoho a nic nevylučuje. Tato pravá láska je naladění se na vibrace božského aspektu "bytí za jedno se vším a ve všem." Nemusím se učit milovat,musím jen dovolit, aby láska, která je mou vnitřní pravdou, mohla volně proudit. Je třeba rozpustit blokády a překážky, aby láska ve mně mohla vzniknout a projevit se.
Jestliže skutečně miluji, pak se láska děje skrze mne.
Láska je naše vlastní bytí. Proto se ji nemůžeme naučit a ani to nepotřebujeme, musíme se jí jen otevřít a přijmout ji.
Lásku přijmu, když budu víc sám sebou, když se víc "vrátím sám k sobě" jako někdo, kdo se z bezvědomí probírá opět k vědomí. Toho dosáhnu, když přestanu chtít být někým jiným.
Přestanu chtít uskutečnovat ideál a poznám, že jsem právě takový, jaký jsem měl být, a že jedině tak mohu zaujmout místo,které mi náleží, a optimálně splnit svůj úkol, který mi byl dán. Nemusím se měnit, mým úkolem je pouze být sám sebou. K tomu také patří poznání, že vnitřní obrazy, které určují můj život nepocházejí ode mne. Teprve až se oprostím od představ těch ostatních, mohu začít skutečně žít svůj život.
Teprve pak mohu přijmout své bytí takový, jaký jsem ,a říci mu"ano". Teprve pak se mohu mít skutečně rád a jsem i schopen milovat ostatní.
Již nemusím ze své lásky nikoho vylučovat. Stávám se milujícím člověkem.
Kurt Tepperwein
Duchovní zákony

Život je tak jednoduchý! Proč si ho komplikovat?

15. listopadu 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Život je tak jednoduchý! Proč si ho komplikovat? Proč volíš klikatou cestu, když přímá cesta leží přímo před tebou? Nech svůj život rozvíjet se v tvůj prospěch a nepokoušej se násilně ovlivňovat jeho průběh. Vývoj květiny také nemůžeš ovlivnit násilím, neboť učiníš-li tak, zničíš svou netrpělivostí její krásu a dokonalost. Vše má svůj čas, proč tedy nevstoupíš do rytmu života a nesplyneš s ním, proč nesleduješ, jak v pravé dokonalosti přicházejí Mé zázraky a sláva? Jestliže se něco vykoná v nevhodnou dobu, výsledek se oddálí, místo aby se uspíšil, jak bychom si mohli představovat. Proto na Mne čekej v klidu a v důvěře, nikdy nepředbíhej a nedělej věci v nepravý čas. Současně se nikdy neloudej, abys nemařil drahocenný čas. Uvědom si, že pro vše, co děláš, je zde skvělý plán a vzor a vzdávej věčné díky.

TZOLKIN 14.11.2015 9 ETZNAB kin 178

14. listopadu 2015 v 16:26 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
Dnes je velký den pro proslovy, zejména pokud budete mluvit na rodinných nebo společenských akcích, ať už je to svatba, narozeniny, zásnuby, promoční hostina, obřad nebo pohřeb. Dokonce i když jste plachý řečník, obdržíte dnes silnou podporu srdce a povzbuzení Etznab, to vaše komunikační schopnosti zvyšuje i díky Bolon (9), který je velmi příznivý pro důležité události a příležitosti. Pokud plánujete podobnou akci s rodinou či blízkými, dnes je dobrý den, zejména zahrnuje-li tato událost řeč a přípitek.
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole.Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality - můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za sílou pravdy - volí vždy morální a etickou cestu.
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu - věci jsou černé nebo bílé? …dobré nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.
***
Zdravím. Jsem Etznab 9. Vítejte v tento čas sdílení. Dnes bychom chtěli mluvit na téma zrcadla.
Každý člověk, se kterým se setkáte, každá zkušenost, kterou prožijete, každá myšlenka, kterou myslíte, každá rostlina, s kterou se setkáte - má pro vás schopnost zrcadla. Všimli jste si někdy, jak se některým lidem daří v těžkých situacích, zatímco jiní zažijí pád? Proč tomu tak je? Je to díky vnitřní síle a moudrosti.
Někteří dojdou k selhání a do hluboké deprese nebo kolem sebe šíří hněv. V určitém bodu si uvědomí, jak je jejich život smutný a zvolí si jiný postoj.
Každý z vás má schopnost změnit cokoliv včetně emocí a to okamžitě.
Nikdo vás nemůže udělat šťastným, jen vy můžete držet sami sebe od prožívání štěstí v každém okamžiku svého života. Vše je prostě postoj.
Jak změnit postoj a udržovat pozitivní nadhled ve všech situacích? Díky píli, pozorování a výběru. To je to, proč je práce se strachem a s kódy přesvědčení tak důležitá.
Dokud neuvolníte bloky, které vás drží uzamčené v postoji nízkých energií, budete přicházet o nepřeberné množství radostných příležitostí.
Jakmile uvolníte všechny obavy, rozsudky a překážky, uvidíte okamžitě život z nové povznášející perspektivy.
Udělejte si dnes čas a formulujte svůj akční plán. Napište kroky, které je třeba provést, abyste dokázali překonat každý zvyk, který chcete změnit.
Udělejte první krok, není třeba už nic odkládat a uvolňujte nízkovibrační energii podílející se na udržování starých vzorců myšlení, což se odrazí také na vašich emocích a fyzické síle.
Vyžaduje obrovské množství síly, abyste zůstávali v nepřirozeném a nezdravém stavu.
Osvoboďte se od emocionálních bloků a energie a povzbuzujte sami sebe myšlenkami plnými Lásky, stejně jako naplňujte své tělo zdravými potravinami, budete mít tolik energie, že nebudete vědět co s ní.
Zastavte se ihned, jakmile zjistíte, že vyprávíte starý příběh z minulých traumat, jednoduše energeticky předělejte scénář, který oslabuje vaši energii.
Přejete si vybít vaše baterie úsilím na nízké úrovni nebo nabít vaše baterie vysokou úrovní Lásky a vděčnosti?
Volba je vždy jen a jen na vás. Vybírejte moudře.
9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu,co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © čtěte také VĚDOMÍ JEDNOTY JE JAKO DOTÝKAT SE NEBE. Mayské Zprávy lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Buď ochoten vše ztratit, abys mnohonásobně víc získal.

14. listopadu 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Kolikrát jsem ti řekl, že tě potřebuji svobodného, abys mohl uskutečnit vše, co má být vykonáno? Kdy se naučíš nechat věci plynout a od všeho se osvobodit? Nikdy nepoznáš význam svobody, dokud nenecháš věcem volný průběh, dokud nebudeš věřit, že to zvládneš, a dokud neuskutečníš první obtížné kroky. Můžeš je udělat jen ty sám; nikdo jiný je nemůže udělat za tebe. Bojíš se toho, co nastane, obáváš se budoucnosti? Kam se poděla tvá víra a důvěra? Proč se nenaučíš žít plně a slavnostně ono věčně přítomné teď a nepřenecháš Mi péči o tvou budoucnost? Čekají tě skvělé věci, jestliže se osvobodíš a přestaneš lpět na tom, co již máš, v obavě, že všechno ztratíš. Buď ochoten vše ztratit, abys mnohonásobně víc získal. Vše je v Mých rukou a vše je velmi, velmi dobré.

Vědomí Jednoty je jako dotýkat se nebe

13. listopadu 2015 v 7:58 Mayský Kalendář na každý den


Mnohem více se nám daří zaměřovat Vědomí na vytváření nové reality, postupem času to jde snadněji s minimálním úsilím. Evoluce nás transformuje do plné seberealizace Stvořitele ( Zdroje). Změna myšlení i manifestace je rychlejší a snadnější. Jasněji si uvědomujeme, že můžeme věci měnit a čím je nás víc, tím rychleji se mění kolektivní sen. Vzestup je vědomá volba vyzkoušet si, že jsme Jedním se Všemi. Mimo přirozené schopnosti vidět a slyšet se stává intuitivní schopnost rozlišovat a důvěřovat, důvěřovat, důvěřovat svým vyšším úrovním.
Ačkoliv se může zdát, že iluze je reálná, cítíme, že práce je hotová. Lidstvo iluzi proráží a hraje naši hru. Konec této hry si rozhodně nenecháme ukrást.
Každý člověk má uvnitř sebe krystalické Světlo, pokud jej nedusíte - tvoříte vlastní výtvory. Vesica Piscis, Fibonacciho spirála jsou základní strukturou Stvoření a spolu s oktahedronem jsou považovány za stavební blok života a struktury Vědomí.
Skoky do neznáma jsou zásadní. Aktualizace vyžadují rychle a bez odporu integrovat nové informace a dívat se za Závoje. Ti, kteří udělali mnoho potřebných změn ve svém životě, jedou na plný výkon a zmocňují se svého pravého Já. Každý den zažíváme hluboké posuny ve Vědomí a vlastní mnoharozměrnost. Některé tlačí fotonové vlny k zemi. Ti, kteří provedli vlastní modernizaci, vyvažují své systémy nahoru, dolů vlevo, vpravo v režimu posun-restabilizace-posun-restabilizace. Seznamte se se svými vlastními schopnostmi. Je konec se záchranným scénářem řekni-mi-co-je-moje-pravda-a-zachraň-mě. Kvalita všech našich vztahů závisí na schopnosti milovat a to jak na nás lidé reagují je čistá metafyzika a rezonance. Sebehodnota je determinantou vnitřní síly.
Existují určité evoluční posloupnosti. Transcendence, post-transcendence, integrace nižšího Já, vibrační přizpůsobení nové dimenzi a orientace na nové planetě. Postupně dochází k procesu sjednocení s vyššími frekvencemi a fúzi - vyšší Já pomáhá integraci s nižším Já a sladit se s novými zkušenostmi. Vyšší Já nás vede - radí, jak vytvářet Nové. Informace tohoto typu nejsou na Zemi. Je to jako vyťukat číslo multidimenzionální linky a volat Zdroj.
Jakmile se zbavíte energetických zátěží, multidimenzionální vnímání se stane silnější, jasnější, přímější. Je to tak milé být v Lásce s tímto Procesem a se Vším co Je. Líbí se mi to. Ve 3D, 4D není nic, tady je Láska. V které Zemi bydlíte, v 5D?
Pokud máte pocit že se točíte v kruhu, čtěte prosím předchozí Mayské Zprávy. Mnoho Lásky všem, kteří to vidí jako hodiny bezplatného poradenství. Matrice energie dne narození může být jedním z průvodců k vlastnímu Vzkříšení - galaktická smlouva s možností expandovat, jít na vyšší úroveň svých nejlepších schopností s pochopením své minulosti v této inkarnaci. Prosím nepoužívejte ke čtení levou hemisféru a ego. Ego není váš přirozený stav. Je snadné přilepit se k tomuto nepochopení. STÍNY jsou záležitosti, které často sloužily jako mechanizmus pro přežití a vedlejší účinek 3D. Je po všem, Milovaní. NENÍ TO VAŠE SKUTEČNÁ PRAVDA.
Zažívání bolesti je úměrné době vyklízení a tato fáze se může zdát nekonečná obzvláště pro ty, kteří jdou duchovní cestou dlouho a žijí svou Božskou pravdu. Uvědomujeme si, jak náročné je měnit na Zemi zvyky a víru starou tisíce let, ale nemůžeme pomoci nikomu, dokud se nerozhodne začít sám. Wayshowers souhlasili plně se postavit temnotě, pomáhají lidem dostat se z jejich vlastní tmy. Cílem je, aby lidstvo i Země zažily něco nepředstavitelně krásného. Být dobrým učitelem vyžaduje nekonečné množství Lásky, soucitu a pozdravit se s lidmi, kdekoliv na své cestě jsou. Čím dříve začnete se zúčtováním, tím rychleji budete stoupat. Mějte se sebou hodně trpělivosti.
Mohu-li sdílet, co se děje na mé osobní cestě, žiji jednoduchým životem. Svobodná vůle je to, co poskytuje a dovoluje tento zážitek. Existuje mnoho životních stylů, duchovních faktorů a DNA faktorů. Být kompatibilní s 5D principy může vyžadovat zjednodušení života, touhu změnit životní styl, návyky, vyladit se na svůj pravdivý životní proud a tím být v zákrytu s kosmickými událostmi a časovými osami.
Měsíc domácího léčení na počátku 2015 byl transformačním časem mého imunitního systému. Ne každý má takové příznaky, je to velmi individuální.Tělo musí držet krok s Vědomím a dříve nebo později zatouží po jídle plném Světla a na maximum vyřadit z jídelníčku to, co vyrobila lidská ruka. Fotony tlačí především na kardiovaskulární a lymfatický systém. Běh, dlouhé procházky, občasné kardiovaskulární a silové cvičení vyvažují mých mnoho hodin u počítače, udržují mobilitu těla, flexibilitu a přináší mi velmi mnoho energie. Víte, co potřebuje vaše tělo, aby se mohlo čistit, obnovovat a vyvíjet?
Naše společná cesta připomíná známý příběh: říká se, že když se tři Kolumbovy lodě blížily k pobřeží, domorodí Američané je neviděli, dokud nebyly lodě velmi blízko, protože neměli ve své realitě žádný odkaz, jak loď vypadá. Nevnímali je, protože v jejich mysli nebyl žádný referenční bod interpretace toho, co viděli. To je podobné jako naše vnímání právě teď. Závoje padají dolů. Přemýšlejte o Přechodu do vyšších sfér jako o lodích Nina, Pinta a Santa Maria. Věřte, že nakonec uvidíte pravdu.
Mnoho Požehnání všem, kteří sledují čistý stav bytí v čisté službě. Je to návykový stav. Vděčnost všem, kteří jdou cestou sebe-posílení, zvědavosti a Božské Jednoty.
V Lásce, Světle, Službě
Lenka
Velmi oceňuji dary vděčnosti pro podporu mé práce, DĚKUJI.
Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com

TZOLKIN 13.11.2015 8 CABAN kin 177

13. listopadu 2015 v 7:54 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky /testy
Když jste zapojeni v jakémkoliv týmu nebo spolupráci, ať už je to večeře s přáteli či s rodinou nebo řešíte problémy s kolegy v práci nebo hrajete plážový volejbal, často je to ta tichá introspektivní uzemněná mysl, co přináší perspektivu do jakékoliv situace nebo konverzace. Příliš často je to v naší společnosti o tom, kdo mluví nejvíce nebo nejhlasitěji, ale dejte raději na zdánlivě plachý hlas a budete překvapeni.
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu Země - pozemský rytmus a u člověka srdeční tep. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
***
Zdravím, jsem Caban 8. Děkujeme za spojení s vámi. Rádi bychom vám připomněli, že vaše duchovní kořeny jsou vytvořeny z čisté Lásky. Není nic na světě, co nepochází z inspirace čisté Lásky. Víme, že je to pro mnohé z vás těžké pochopit, když se díváte kolem sebe a vidíte všechny ty zážitky ne-lásky. Chápeme, že je pro vás těžké existovat na takovém místě. Jak se rozpouští Závoje zapomnění, stává se pro vás ještě těžší pobývat na Zemi. Přesto bychom vás rádi požádali o trpělivost, protože je hodně toho, co můžete udělat, abyste pomohli při změnách, které v současné době probíhají.
Mnoho Lightworkers přišlo na Zemi pro tento čas asistovat při návratu Země do jejího původního stavu. Třebaže Země byla původní v čase jejího vytvoření, ona i její obyvatelé nyní začínají vibrovat na mnohem vyšší frekvenci. To znamená, že ti, kteří lpí na nízkofrekvenčních touhách, nebudou schopni dál udržet své cíle ne-lásky. Jsou ve svém posledním stádiu obhajování svých projektů a brzy budou přesunuti jinam.
Vy jako Lightworkers máte schopnost tlačit na ty ve vedoucích pozicích, aby provedli změny, které si na Zemi přejete. Síla je v číslech, když se spojíte mezi sebou ke společným cílům - váš hlas bude slyšet. Mnoho z vašeho průmyslu se rozpadne přes noc, když každý z vás řekne DOST a přestane krmit monstrum. Například pojišťovnictví je samotným palivem korupce ve všech oblastech podnikání. Co si myslíte, že by se stalo, kdyby prostě masy lidí přestaly platit své pojistné? Co by se stalo, kdyby si pacienti vybírali lékaře, kteří předepisují pouze byliny? Co kdyby všichni lidé odmítli kupovat potraviny otrávené pesticidy a herbicidy? Jakmile se spojíte dohromady a budete bojkotovat odvětví, která jsou škodlivá - budou se muset tyto korporace rozpadnout nebo okamžitě restrukturalizovat.
Je mnoho lidí, kteří si nejsou vědomi toxických látek, které konzumují a jejich smrtícího dopadu na tělo. V masmediálních reklamách se nachází mnoho lží. Díky počítačům a internetu může být pravda sdílena po celém světě. Stále více lidí kráčí vpřed s pravdou a mají schopnost ohnout masový marketing a oslovit všechny, kteří jsou uváděni v omyl. Součástí práce každého je, aby se tyto informace dostaly ke všem ve vašem okruhu vlivu. Možná jste jediní, kdo může ovlivňovat své rodiče, sourozence, přátele a známé. Vezměte tuto roli vážně a vzdělávejte sebe i ostatní.
Odcházíme dnes s nadějí, že budete o těchto slovech přemýšlet a zmocníte se vědomí, že jste důležitý velvyslanec se schopností pomáhat druhým vytvářet svět míru a radosti.
8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE
Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci Času jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jste se před narozením zavázali.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - Erupce

13. listopadu 2015 v 7:00 Aktuální Informační chaneling
Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem na svahu sopky Etna, 16. dubna 2015

Zdravím vás, drazí! Já jsem Kryon z magnetické služby.
Vím, kde jsem. Vzduch je klidný na svahu hory Etna. Není tu ani větřík, že? Přijde později. Drazí, jsme tu z konkrétního důvodu. Budu hovořit o energii, která je zde. Právě teď toto poslouchá nebo čte mnoho lidí. Někteří by se podivili nad klidem, který zde panuje.

Gaia byla právě požehnána záměrem, který přítomní vložili do tohoto setkání. Možná si myslíte, že to je jen další z mnoha obřadů. Ale tento je jedinečný. Je absolutně jedinečný, již nikdy se to takto nestane.Duše, které jsou zde, jsou jedinečné, již nikdy zde nebudou v této kombinaci. Když to vše dáte dohromady, získáte unikátní energii jako takovou. Energii, která se objeví pouze jednou - na svahu vulkánu Etna.

Chci, abyste o tom chvíli přemýšleli. Jaký je v tom váš podíl? Více než to, zeptám se: myslíte, že hora ví, kdo tu je? Je možné, že přírodní věci mají vědomí? Už dříve jsme řekli, že mají. A že existuje něco, co byste nazvali "entity uvnitř hory". Pro Gaiu je to velmi běžné a je to způsobeno energetickými mřížkami, o kterých jsme hovořili. Mohli byste dokonce říci, že jsou kolem nás multidimenzionální věci. Je možné, že jste právě teď sledováni? Nikoli zvířaty, ale energiemi hory. A pokud to tak je, co jim povíte? Je toto prostě jen další obřad? Nebo je to víc?

Udělám dnes něco, co už jsme dělali. Vezmu jméno hory a dám vám malou zprávu o tom, jaký význam mají jednotlivá písmena. Není náhoda, že jste zrovna na hoře nazvané "ETNA". Protože když se podíváte na jednotlivá písmena v jazyce mého partnera (v angličtině - pozn. překl.), každé z nich něco znamená. Řeknou vám příběh o stvoření. Nikoli příběh starobylého stvoření, ale příběh osoučasném stvoření.

Sedíte na sopce. Písmena hory v jazyce mého partnera (a v mnoha dalších jazycích) jsou E -T -N - A. Podíváme se na čtyři energie obsažené v E - T - N - A. První z nich je "E".

Nazvěme tuto energii "ERUPCE"! Nebuďte vyděšení. Vždyť jsme na sopce. To, co se událo od roku 2012, byla erupce energie, kterou planeta nikdy dřív nezažila. Vy to nevíte, protože jste izolováni jako jednotlivá lidská bytost. Nevidíte celkový pohled. Nevidíte posun energií, jako ho vidíme my. Jsou to vlny energií. Vědomí má fyziku! A je to erupce, jaká nikdy dřív nebyla. Změní téměř veškeré věci, které tato planeta zažije odteď dál. Je to erupce pro vás. Erupce, která je osobní! Protože mnozí z vás zažívají změny ve svém životě. Možná přesně nekorespondují s daty, která jsme vám dali, ale korespondují s novou energií ve vás.

Co se s vámi nyní děje? Jde o erupci v uvědomění. Doslova to můžete zažívat tak, že pukáte a věci z vás vybuchují. Někteří zažívají obtíže. Stává se to erupcí normálnosti. Věci, na které jste byli zvyklí, kolem vás vybuchují. Někteří jsou trháni na kusy - stejně jako sopka. Když se výbuch uklidní a uzavře, nastanou jisté věci.

Ale jaké jsou to atributy, když to vybuchuje? Pojďme hovořit o "T". Chystám se říct, že "T" znamená "TENTATIVE" - VÁHAVÝ. Váhání se strachem. Nejste vystředění (ve svém středu - pozn.překl.). Když erupce nastane, váháte, kterým směrem se dát. Kterým směrem energie půjde. Kterým směrem poteče láva. Nikdo to neví, nedokážete to odhadnout! Tak je tomu v tuto chvíli i s erupcí na planetě.

Někteří zažívají váhání dokonce ve svém přesvědčení. Vidíte, co se kolem vás na Zemi děje, a to vás nutí zpochybňovat vaši víru. Věci, které se dějí vám osobně, vás vedou k tomu ptát se, zda jsou vaše přesvědčení vůbec správná. Stojíte takto váhavě na své stezce a někteří se bojí. Zkuste si představit, že žijete ve městě, které leží u paty sopky, a cítíte otřesy půdy pod svým nohama. Co uděláte? Váháte - zůstanu, nebo bude lepší odejít? Vezmu s sebou své věci, nebo je tu mám nechat? To je bod, kde mnozí dnes stojí. Protože jste to nečekali. Váhání. To je něco, co všichni zažíváte, včetně mého partnera, protože energie se dosud nikde neusadila. Nějakou dobu to tak zůstane.

To vede k dalšímu písmenu, "N". "Normální". Co se stává normálním? Kousek odtud můžete vidět místo, kudy láva tekla a pokryla cestu. Když láva zchladla, lidé se nesnažili vykopat starou cestu, ale jednoduše položili novou cestu na tu zchladlou lávu. Vidíte metaforu?

Drazí, v této erupci energie, ve zmatení toho, co jste nazývali normálním, je nemožné "kopat" a nalézt to, na co jste byli zvyklí. Namísto toho potřebujete položit "novou silnici". Vaši novou cestu v nové energii. Možná tu sedíte a říkáte si - hm, to se mě zase tak netýká. Ó ano, týká (Kryon i překladatelka do italštiny se smíchem - pozn. překl.). Nebo bude. Nikoli negativním způsobem! Váhat znamená mít svobodnou volbu jít kamkoli chcete. Myslet jinak.

Takže, je váhání pozitivní nebo negativní? To záleží na tom, zda máte strach. Nový normál pro lidstvo bude očekávání změny. Změna, kterou budete očekávat, se bude dít v oblastech, o kterých jste si dříve mysleli, že se nikdy nezmění. Už jsme to řekli - dokonce v něčem tak osobním, jako to, kdo jste. Můžete začít chtít dělat jiný druh věcí, jíst jiný druh jídla. Drazí, všechno se mění.

V tomto vědomí bude důležitá jedna věc. Budujeme novou stezku na vrcholu té staré. Je to čerstvé.Není to návrat ke způsobu, jak to bylo. Je to něco, co bylo stvořeno dnes. Poslední písmeno je "A" jako Ascension - VZESTUP. Vystoupáte nad to, co jste byli. Vzestup má mnoho významů. Můžete stoupat výtahem! Můžete stoupat ve vědomí. To je ten druh vzestupu, o kterém hovoříme.Tato erupce vytváří nový normál, který způsobuje vzestup ve vědomí.

Hora za vámi stoupá dál do větší nadmořské výšky. Když se na ni podíváte, uvidíte kouř a všimnete si, že je stále aktivní. Stále může nastat nová erupce. Drazí, minulou noc jsme vám dali informace o čtyřech etapách vývoje lidstva (poselství Čtyři fáze vývoje lidstva - pozn. překl. - ZDE). Dovolte, abych vám řekl, že každá z nich má svou vlastní erupci. První je popisována ve vašich mýtech o stvoření a změnila lidstvo navždy. Druhou z nich je okamžik, kdy jste překročili mezník precese rovnodennosti (rok 2012 - pozn. překl.). Časem bude ještě jedna a pak ještě jedna.

Všechny tyto věci jsou metaforou hory, na které sedíte. Protože Etna také ještě neskončila - jak uvidíte… (úsměv). Drazí, dnes je na tomto místě krásně. Gaia ví, že tu jste. Gaia dnešek připravila pro vás, takže je příjemně a teplo. Je to poděkování za vaše vědomí, oslavující vaši erupci.

A tak to je.

Kryon

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - "Eruption" - MP3 nahrávka, 15:59 minut

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.kryon.webnode.cz) awww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Očekávej, že se rozvineš do velikosti a krásy, do moudrosti a porozumění.

13. listopadu 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Budeš-li očekávat v životě jen vše nejlepší, přivoláš to k sobě; proto začni hned teď očekávat dobro ve všem a v každém a sleduj, jak k tobě přichází. Očekávej splnění každé potřeby. Očekávej odpověď na každý problém. Očekávej hojnost na všech úrovních. Očekávej svůj duchovní růst. Učíš-li se správně rozlišovat hodnoty a klást ve svém životě na první místo ty prvořadé, a pochopíš-li a uznáš, že všechny Mé dobré a dokonalé dary jsou zde pro tebe, pak nemusíš ve svém životě připouštět žádná omezení. Očekávej, že se rozvineš do velikosti a krásy, do moudrosti a porozumění. Očekávej, že do tebe a skrze tebe bude proudit Má, božská láska a světlo. Pochop, že jen tak tě mohu použít pro Mou práci. Čiň vše v absolutní víře a důvěře a sleduj, jak se ději Mé zázraky a šíří Má sláva, ne jen tu a tam, ale neustále, takže celý tvůj život se stává písní radosti a díkůvzdání.

TZOLKIN 12.11.2015 7 CIB kin 176 galaktický portál

12. listopadu 2015 v 11:23 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Filozofové v dávných dobách říkávali, že se nemáme učit nové věci jen si vzpomenout na to, co jsme vždy věděli. S dnešní závratnou rychlostí změn a pokroku se nám zdá, že bychom se měli učit nové věci, ale jakmile se je naučíme, všechno se změní a připadá nám zastaralé. Ale to není ten druh poznání, které nám předkové odkázali….. hluboko uvnitř jsme všichni nadčasové duše, které znají hluboké pravdy lidského života. Ctěte dnes svou starověkou duši.
Význam glyfu představuje moudrost. Je to světlo moudrosti, které pohlcuje tmu, konkrétně znamená vnitřní spirálu jako Universální symbol narození, smrti a znovuzrození - smrt starých vzorců myšlení a zrození moudrosti. Narození v den Cib jsou smyslní, permisivní a bývají většinou velmi šťastní. Dny Cib je dobré zapálit svíčku pro zemřelé. Skvělý den pro odpuštění.
***
Jsem Cib 7. Jsme potěšeni, že se s vámi opět setkáváme. Velmi nás těší trávit tento čas s vámi. Jak postupujeme každý den v roce, je naším záměrem být tu ve službě pro vás.
Máme výhodu, že máme větší obraz toho, co se děje na Zemi a každý den se více a více z vás stává schopných dělat totéž.
Jak pokračujete vpřed na cestě sebe-posílení, uvolňujete obavy, myšlenky podrážděnost a návyky, které vás držely v otroctví. Můžete také oslovit své bratry a podělit se o svojí moudrost a poznání. Na Zemi je také mnoho lidí, s kterými nemůžete komunikovat, protože se uzavřeli před duchovními vědami.
Máte možnost být velvyslancem Lásky, protože dokážete oslovit a obohatit lidi, které my nemůžeme. Buďte vzorem pro všechny, které potkáváte. Chcete-li žít život ve světě plném krásy, klidu a hojnosti, pak žijte svůj život tímto způsobem.
Ostatní si všimnou, že chodíte s grácií a klidem uprostřed chaosu, budou vás oslovovat a hledat to, co vy už máte. Čas oddělenosti musí skončit s cílem vytvořit Nebe na Zemi. Pojďme společně oslavit naše odlišnosti a rozdíly.
Když jste v přítomnosti lidí, kteří jsou nespokojení, pokuste se přijít s konverzací, kde se rozhovory stávají řešením problémů, spíš než zůstávat ve stížnostech a jejich nízké úrovni.
Pomozte lidem věnovat pozornost jejich myšlenkám, slovům, činům i jejich emocím. Povzbuzujte je, aby si všimli rozdílu, jak se cítí, když jsou zapojeni do různých aktivit, aby si vybírali ty povznášející.
Máte velký potenciál, máte velký vliv na budoucnost Země - každým okamžikem. Je to současnost, ve které děláte rozhodnutí ovlivňující a vytvářející vaší budoucnost.
Vybírejte dobře, bavte se a mějte dobrou náladu.
SEDMÝ TÓN - ZRCADLO - ODHALENÍ - ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo - vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu třináctidenní Vlny, je to je mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

AA Michael - „PÁTRACÍ REFLEKTOR DUŠE * VÁŠ DVANÁCTÝ PAPRSEK KOLA STVOŘITELE“

12. listopadu 2015 v 7:00 Aktuální Informační chaneling
AA Michael Prostřednictvím Ronny, listopad 2015

Milovaní mistři, pátrací reflektor Duše svítí do dvou směrů - dovnitř. pro osvícení fyzického srdce a mysli, a ven pro o-Svíce-ní vzestupné spirály cesty uvolnění se lidstva z hustoty Třetí/Čtvrté dimenze.

Osobnost naplněná Duší si automaticky vyvíjí horoucí touhu sdílet své o-Svíce-né vyšší pravdy s ostatními. ROZSVÍCENÁ CESTA je mostem mezi lidským materiálním světem a říšemi Ducha. K jasnému dešifrování moudrých učení a jejich předání a k dovednému a přesnému přenesení vyšších Vesmírných konceptů je potřeba trénovaná a disciplinovaná inteligence. Je třeba vyvinout disciplinované, samořídící životní tendence, aby se vyvinula intenzivní mentální jasnost, a zároveň vyvinout vnitřně propojenou osobnost, která je oddaná NadDuši/Vyššímu Já a je jím řízena.

Duše není ani Duch ani hmota - skládá se z projevených, manifestovaných Atomů Semínek Bílého Ohně vysílaných Andělskou Myslí našeho Boha Otce do Duchovní Vesmírné Dělohy naší Milované Matky Boží, Bohyně Matky - která potom vysílá vpřed všechny formy Vesmírné Hmoty prostřednictvím dechu svého milujícího Svatého Ducha. Probuzení Sebe, vlastního Já, z nevědomého stavu Bytí je jeden z nejdramatičtějších kroků v procesu vývoje Lidstva. Abyste se stali vědomými si Sebe, musíte se stát vědomým si toho, co se děje ve vašem osobním světě. Musíte zostřit své myšlení a naučit se žít v okamžiku, nebo-li v Bodě Ticha a Klidu Nyní, jak je často nazýván. Abyste získali zkušenost a moudrost, musíte myslet na to, co si chcete pamatovat, co si přejete udržet ve své paměťové bance.

Každý z vás, jako Jiskra našeho Boha Otce/Matky a Nejvyššího Stvořitele, má osobní Kolo Tvoření(Stvoření), svůj vlastní Květ Života, který se musíte naučit znovu používat, abyste se stali opravdovým spolutvůrcem na pozemské pláni. Žádáme vás, abyste si představili tento horizontální vzorec, který jste vytvořili svým svatým dechem jako své osobní kolo tvoření. Život/Světlo Tvoření (Stvoření) vytahujete ven prostřednictvím svého osobního sloupu Světla a prostřednictvím zádové brány Svatého Srdce, a to se vždy bude skládat z vibračních vzorců vhodných pro váš okamžitý stav vývoje. V těchto sférách se budou nacházet ctnosti, dobré stránky, kvality a znaky Božího vědomí, které se snažíte začlenit do svého těla, z čehož vyplyne vylepšení a zvětšení vašich schopností tvořit cokoli, co si budete přát, pokud to bude pro největší dobro všech. Divíte se, proč jsme vám před několika lety říkali, abyste "Nadechovali Světlo a vydechovali Lásku", když vcházíte do Světové Pyramidy se záměrem vyzařovat Lásku/Světlo k lidstvu a ke světu?

KDYŽ NADECHUJETE SVĚTLO, DÝCHÁTE ADAMANTINOVÉ ČÁSTICE DO SVÉHO SVATÉHO SRDCE. KDYŽ VYDECHUJETE BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU, ADAMANTINOVÉ ČÁSTICE ČISTÉ BOŽÍ ESENCE JSOU POSÍLENY NEBO ZAŽEHNUTY VAŠÍM MILUJÍCÍM ZÁMĚREM, TAKŽE MOHOU BÝT POUŽITY PRO NEJVYŠŠÍ DOBRO.
VY JSTE PŘIJÍMAČEM TĚCHTO BOŽÍCH ČÁSTIC A VAŠE LÁSKA JE AKTIVÁTOREM.

Představte si tohle: Během meditace nebo svého času ticha a klidu, udělejte 12 Nekonečných Dechů (nádechů) a po tom dvanáctém vtáhněte břicho a zadržte na jeden nebo dva okamžiky dech. Teď, když se zase nadechujete (po třinácté) pozorujte, dívejte se, jak dech plyne z vašeho Centra Solární Síly (Jádra Svatého Srdce) do přední části vašeho těla, do hrudi. Nekonečný vzorec je nyní ve vodorovném, horizontálním, postavení místo ve svislém. Buď při výdechu nebo při nádechu - podle toho, co je vám příjemnější a pohodlnější - se první smyčka rozšíří ven před tělo a při dalším dechu se rozšíří druhá smyčka ze zad vašeho těla, čímž se dokončí znak Nekonečna. Nadechněte a vydechněte 6 znaků Nekonečna, a ty přitom automaticky vytvoří vzor dvanácti smyček, které vás úplně obklopí jako okvětní lístky. Když budete vydechovat poslední smyčku, znovu zadržte na okamžik dech, než se vrátíte k normálnímu dýchání. Pak se vědomě nadechněte a vydechněte a představujte se při tom, jak Esence Tvoření/Stvoření z vás plyne ven do světla. Také si představte spirály Světla, které vás spojují s Pyramidou Světa, Pyramidou Služebníků Světa a mnoha Pyramidami, které jste vytvořili ve vyšších dimenzích. Tím sdílíte své Částice Lásky/Světla se světem, naplňujete své vize látkou Čisté Životní Silou celého Stvoření.

Jak se stáváte čím dál většími profesionály jako spolutvůrci na pozemské pláni, naučíte se neustále sledovat své energetické vzorce a budete se snažit je neustále vylepšovat. Musíte usilovat o neustálou harmonii a pročištěné a zjemnělé božské vyjádření. Vaším cílem je osvobodit moc Svatého Ohně, která spala po mnoho tisíc let, abyste mohli nasměrovat a zaměřit svou energii do oblastí svého života, které si přejete změnit. Tím, že založíte a neustále budete vylepšovat své Tvořivé Kolo Života, sázíte Semínka záměrné změny, a zásobujete Svatý Oheň Tvoření/Stvoření, kterého je potřeba ke zhmotnění toho, co jste si představovali. Když to budete dělat dovedně, budete v tom zběhlí, váš osobní svět se stane světem divů a vy se stanete vatrou Světla, aby ji všichni viděli.

Žádali jsme naše posly, aby vám předali přehled tvoření vašeho Osobního Tvořivého Kola Květu Života a aby vám pomohli pochopit, jaký divukrásný dar to pro lidstvo je. Bez aktivovaného "Osobního Kola Tvoření Dvanácti paprsků" nikdy nedosáhnete schopnosti stát se mistrovským spolutvůrcem na hmotné pláni bytí.
* * * * * * * * * * * * * *
STVOŘENÍ A VÝVOJ NAŠEHO OSOBNÍHO KVĚTU ŽIVOTA*
DVANÁCTÝ PAPRSEK KOLA TVOŘENÍ
OSVĚTLENÝ ARCHANDĚLEM MICHAELEM
RONNA * SVATÝ SPIS

V mnoha našich dávno minulých životních zkušenostech, když jsme klesli do hustoty Třetí a Nižší Čtvrté dimenze, jsme fungovali v naší živočišné/lidské přirozenosti a měli jsme jen dva okvětní lístky Květu Života, Znaky Nekonečna, se kterými jsme mohli pracovat:

** FREKVENCE PRVNÍ, DRUHÉ A TŘETÍ DIMENZE.
** PRVNÍ, DRUHOU A TŘETÍ ČAKRU:
* První/ Kořenová čakra: Přežití * Zaměření na fyzické tělo * Nedostatek/Hojnost * Bezpečí*
* Druhá čakra/Pupeční/Spodního břicha: Přání Ega * Potěšení * Sexuální/Vášnivá Láska * Tolerance *
* Třetí čakra/ Solárního plexu: Osobní moc/Emocionální Centrum * Mistrovství touhy * Kontrola

Ty dva Znaky Nekonečna, které tvořily čtyři okvětní lístky, byly umístěny v naší Druhé čakře a vyzařovaly z ní.
Jeden lístek, byl umístěn směrem ven, před námi do budoucnosti, kterou jsme tvořili svými frekvenčními vzorci minulosti. Třetí a čtvrtý lístek se prostíral směrem ven z každé strany (jako byste měli roztáhnou paže ven), a tak tvořily původní navržený sloup Světla a stínu - což se nazývalo Střední Cesta. Nyní žijeme v širokém spektru světa duality a polarity ovlivněném naší DNA, naší linií předků a astrologickým závojem, který jsme si přinesli do každého života, abychom ho zažili. Jak jsme začali mít přístup k vibračním vzorcům vyšších frekvencí nebo frekvencí zjemnělé, pročištěné, harmoničtější Třetí/Čtvrté dimenze, započali jsme proces tvoření své lidské/lidské přirozenosti. Během toho jsme přidali ke svému Kolu Tvoření Květu Života další dva Vzory Nekonečna, což vytvořilo osm okvětních lístků. Naše Kolo Květu Života se přemístilo do Třetí čakry/Solar plexu. Během této fáze vyzařovala naše hlavní energie Životní Síly ze Solárního Plexu.

** VYŠŠÍ FREKVENCE TŘETÍ A ČTVRTÉ DIMENZE.
** ČTVRTÁ A PÁTÁ ČAKRA:
* Čtvrtá čakra/ Srdce: Životní Síla * Centrum Duchovní Moci * Komnata Svatého Srdce, kde v tomto životě sídlí naše Jiskra Já Duše Andělského
* Zde uvnitř je Trojplamen (ze tří skladů) a Svatý symbol Vesica Piscis, kteřý obsahuje náš Atom Semínka Svatého Bílého Ohně *
* Pátá čakra/krční: Komunikace * Sebevyjádření * Duchovní Rozlišování * Část našeho Centra Duchovní Moci *
Další čtyři lístky obsahující znaky, kvality a ctnosti těchto dvou dalších Znaků Nekonečna vytvořily vzor Květu Života s osmi lístky. Začali jsme pomalu vyvažovat a harmonizovat Sedm Čaker Vědomí Duše této Sluneční Soustavy pomocí starodávných učení minulosti a z nového přílivu učení z Vyšších Říší. Jak jsme se učili slyšet šeptání našeho Já Duše, byly nám představeny Vesmírné Zákony zhmotňování, manifestace. Časem jsme postupně začali rozvíjet svou Pozornost Já, a nakonec jsme získali moudrost, abychom porozuměli důležitosti Okamžiku Teď nebo-li Bodu Ticha a Klidu. To byl životně důležitý krok v procesu vzestupu pro to, abychom mohli znovu začít používat nástroje tvoření jako vědomí spolutvůrci.

Během konečného stádia/cyklu našeho procesu Vzestupu pro toto "Kolo Evoluce Lidstva", usilujeme o to, stát se Duchovními/Lidskými Bytostmi. Poslední dva Znaky Nekonečna s dalšími čtyřmi lístky dokončují náš osobní KVĚT ŽIVOTA * DVANÁCTÝ PAPRSEK KOLA TVOŘENÍ pro tento příslušný cyklus.

Náš dokončený Dvanáctý Paprsek Kola Tvoření se přesunul nahoru do oblasti Vysokého Srdce Čtvrté/Srdeční čakry. V té době se otevřely naše Brány k našemu Svatému Srdci a ke Svaté Mysli. Svaté Srdce samo o sobě je umístěno o kousek výš než fyzické srdce a směrem k zádům, spočívá naproti našemu Prutu Světla, který probíhá páteřním kanálem, sloupem. Tento Prut Moci se postupně aktivuje, tak jak otvíráme Sedm Pečetí Vyššího Vědomí a spojujeme se s NadDuší/Vyšším Já, které sídlí v Osmé čakře, naší čakře Hvězdy.

** FREKVENCE VYŠŠÍ ČTVRTÉ A NIŽŠÍ PÁTÉ DIMENZE.
** ŠESTÁ A SEDMÁ ČAKRA:
* Šestá čakra / Obočí / Třetího oka: Intuice * Inspirovaný vhled * Projasnění * Vnímání světa Za Dualitou *
* Sedmá čakra / Korunní: Duchovní vůle * Inspirace * Andělská moudrost * Počátek Vědomí Jednoty *

Začínáme jasně vidět, že Archanděl Michael nám krok po kroku dává nástroje, které potřebujeme k tomu, aby nám pomohly v našem Vzestupu. Tyto techniky mohou být používány náhodně s minimálním úspěchem; avšak my si přejeme dělat neustálý pokrok v úsilí dosáhnout mistrovství Sebe, měli bychom se tyto techniky naučit a vstřebat v pořadí, v jakém nám byly dány. Má to svůj velký důvod, a ten bude zřejmý, jakmile se stanete mistry každé techniky a začnete vidět pozitivní výsledky ve svém životě. Jak zjemňujete a pročišťujete svou rezonanci, stáváte se postupně multidimensionálními, což znamená, že vstupujete do frekvenčních vzorců mnoha dimenzí najednou.

Věčnou lásku a andělské požehnání přeje Ronna.
* * * * * * * * * * * * *

ARCHANDĚL MICHAEL

Milovaní, aby se vytvořil prostor pro zjemnělé frekvence a mnohačetných úrovní vyšší Čtvrté a Páté dimenze, musí tu být proces čištění/projasnění. Prostřednictvím lekcí a pokynů, které jsme vám po léta předávali, se vám snažíme předat znalosti potřebné, abyste prošli cestu Vzestupu lehce a s grácií; nicméně zodpovědnost za svůj návrat k osobnímu mistrovství Sebe musíte přijmout vy. Stojíme poblíž, abychom vám pomáhali, když znovu žádáte svůj právoplatný status být Duchovní Bytostí na Andělské misi pro našeho Boha Otce/Matku. Zdravíme vaši statečnost. Jste draze milováni.

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Ať tvé světlo plane jasně z hlubin tvého nitra.

12. listopadu 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nikdy nemarni čas představou, že máš v duchovním vývoji před sebou ještě dalekou cestu. Ať tě naopak posiluje vědomí, jak daleko jsi již došel, a stále za to děkuj. Uvědomuj si, za co vše musíš být vděčný. Obklopuj se vznešenými myšlenkami, hezkými věcmi a krásnými lidmi. Snaž se vidět, jak ve všem a v každém svítí světlo pravdy. Ať tvé světlo plane jasně z hlubin tvého nitra. Věz, že zvenčí nemůže tvé světlo nic uhasit a že ohrozit ho může pouze tvé vlastní negativní myšlení. Proto vždy smýšlej kladně. Vždy si zvol cestu světla a odejmi sílu temnotám tím, že si jich přestaneš všímat. Hlad po duchovní potravě na celém světě vzrůstá, a proto je třeba stále více světla; nechť tedy tvoje světlo září stále jasně. Buď světlem, vydávej záři všude kolem sebe, a tím zaháněj tmu. Buď láskou; tvá láska ať z tebe vychází svobodně a pomáhá uspokojit obrovskou potřebu lásky ve světě.

AA Michael - Svatá Jednota a Andělské Srdce: 11/11/8

11. listopadu 2015 v 15:17 Aktuální Informační chaneling
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn, Listopad 2015

Milovaná Rodino Světla, jak se přesouváme ke Hvězdné bráně 11/11, která nastane 11. listopadu, energie se zrychlují. Bude to mocný okamžik ve vaší Nové Pozemské Přeměně, Transformaci, okamžik, kdy se spojí energie Svaté Jednoty a Andělského Srdce, aby zapálily a aktivovaly Nové Stvoření/Tvoření na Zemi. Bude to také okamžik, kdy bude vaše Multidimenzionální Tělo připraveno aktivovat ve vašem Buněčném plánu šablonu, vzor, pro vaše nové Tělo 5D (Páté dimenze).
Vesica prstů ohně a vody

Svatá Jednota: Ráj na Zemi a Andělské Srdce

V tuto dobu vašeho roku se sejdou Slunce a Systém Modré Hvězdy Síria jako "Dvě Slunce" ve vašem Galaktickém sousedství v Galaxii Zlaté Růže (Mléčná dráha). Vstupují do Svatého geometrického Zarovnání známého jako "Vesica Pisces". To nastává, když se dvě energetické "koule" sejdou, spojí a vytvoří prostor pro vzájemné "zasetí" nových myšlenek a energií a nových forem.

V tomto případě Vesica Pisces otevírá bránu Velkému Centrálnímu Slunci a naplňuje přitom Systémy obou Hvězd vlnami Diamantového Světla a Tvořivé energie z Andělského Srdce u Velkého Centrálního Slunce. Tato vlna mocné energie pak otřásá celou Galaxií jako vlna Světelných Kódů za vlnou a Informace se přenášejí ven.
Co se týče Milované Země, jelikož jste zvýšili frekvenci a sladili se s Pátou dimenzí a vyššími dimenzemi, začali jste být schopní přijímat tyto vlny Vyšších vibrací Světla, které vyzařují z Andělkého/Božského Srdce. Můžete intenzivněji cítit původní Paprsky Světla, které vyzařuje z Jednoho Srdce ve středu Všech Věcí.

Tento proces probíhá v tandemu s rozrušením starého třídimenzionálního globálního systému a povstáním nových forem Společenství na Zemi. Bytosti Indigových Krystalů jsou nyní připraveny povstat a vytvořit při vyjadřování Poslání své Duše na Zemi rozdíl, změnu. Vidíte nové vlády, jako v Kanadě, které byly zvoleny, aby nahradily staré cesty novými myšlenkami a energiemi. Pak také vidíte studentská hnutí v místech jako je Jižní Afrika, kde mladí lidé, Křišťálová generace, vykračují vpřed a říkají "ne" a "to stačí". Tento vír změny se slaďuje se vší prací, která byla udělána Pracovníky Světla a Bojovníky Světla k ukotvení Nových Zemských Mřížek a k přivítání nových Planetárních Energií, které vytvářejí Planetární Společenství na Vyšších Úrovních Vědomí.

Milovaná Rodino Světla, i když se může zdát, že doba je chaotická, buďte si, prosím, také vědomi hlubokých změn, které se na Zemi dějí. Planeta přijímá své Světelné Kódy a transformující informace z Andělského Srdce a toto je okamžik, kdy dostáváme Svatou Jednotu jako Světelné Kódy a kdy je tato Jednota ukládána do Srdce Planety a do vašeho vlastního Adělského Svatého Srdce. V obou případech budou tyto Světelné Kódy pomáhat vašemu Vzestupu a Transformaci, Přeměně a budou je urychlovat.

Svatá Jednota: Aktivování vaší šablony Nového Pozemského Pětidimenzionálního Těla

Milovaní, v tomto procesu zarovnání a sladění energií Ráje s Galaktickými energiemi s cílem zrodit Novou Zemi, probíhá také podobný proces s vaším Multidimenzionálním Tělesným Systémem.

Vaše Andělské Srdce a vaše Srdce Země se zarovnávají, slaďují, aby se vytvořila Vesica Pisces, nebo-li Hvězdná Brána ve vašem vlastním Centru Svatého Srdce. A v tomto okamžiku Světelné Kódy vyrábí Novou Šablonu pro vaše Fyzické Tělo 5D.

Chtěli bychom vám to vysvětlit. Představte si, že vaše Tělo Multidimenzionální Energie se skládá ze dvou koulí nebo Energetických Srdcí, která budeme nazývat Nebeskou a Pozemskou Koulí, nebo-li Rájem a Zemí. V centru, kde dochází ke spojení těchto Koulí, je vaše vlastní krásné Svaté Srdce.

Nyní, když jsou tyto Koule silně aktivovány Galaktickými Světelnými Kódy a Frekvenčními přenosy,začíná vaše Svaté Srdce vysílat nové pokyny pro váš život na Zemi a pro vaše fyzické tělo.

V tuto dobu vydávají Kódy Diamantového Světla nové pokyny z Andělského Srdce pro Aktivaci nové šablony Fyzického Těla Páté dimenze. Toto fyzické tělo je "lehčí/světlejší" a méně husté než Tělo 3D, a tak mnozí z vás mohou cítit nějaké symptomy této aktivace a přeměny, transformace.

Za prvé se může objevit mnoho symptomů jako je stres, zvláště v oblasti Srdce. Vaše Srdeční Centrum přejímá nesmírně mocné energie, jak se slaďuje s Andělským Světlem, a můžete mít bušení srdce nebo se zadýchávat, nebo zažívat lehký stres v oblasti hrudníku. Také můžete trpět nespavostí a přerušovaným spánkem nebo mít neobvyklé sny, jak se vaše vlastní hluboké vnitřní procesy slaďují s procesy pocházejícími z Transformace Vědomí Planety.

11/11/8 bude tato Nová šablona Těla Země 5D plně aktivována ve vaší buněčné matici.Milovaní, myslíme si, že je dobrý nápad, abyste v tuto dobu pracovali se zarovnáním, sladěním Tří Svatých Srdcí ve svém Multidimenzionálním Systému. To usnadní tok energie mezi nimi, Andělským nebo-li Vesmírným Srdcem, vaším vlastním Svatým Srdcem a Svatým Srdcem Země.

Prostě si představte tato tři srdce perfektně sladěná, zarovnaná a Energii Diamantového Světla plynoucí mezi nimi a do Srdce Země, takže neexistuje žádná disharmonie nebo zablokování tohoto toku. Tak budete naplňovat svůj účel na Zemi, prostě tím, že dovolíte plynutí Andělské Energie, která podporuje vaší přeměnu a pomáhá jí, a přijmete tyto Andělské Energie.


Svatá Jednota: Země, Moře a Obloha
Keporkaci oslavující Novou Zemi u pobřeží Jižní Afriky na začátku listopadu.

Milovaní, právě tak jako vy aktivujete novou Šablonu Pětidimenzionálního Těla, činí tak i Země.Planeta používá mocné vlny Energie Světla z Andělského Srdce, aby znovu sladila a znovu navrhla Planetární Tělo.

Tento proces probíhá mnoho let a mnozí z vás se účastnili a účastní Práce na Nové Pozemské Planetární Mřížce společně se Zemí. To Zemi umožňuje s vámi pracovat v navrhování, snění a zhmotňování Nové Země.

Země ale také pracuje s Elementálními energiemi Vzduchu, Vody, Ohně, Ducha a Hmoty, aby usmadnila změny a aktivaci Nového Planetárního Těla Země. Takže Oheň, Voda Vítr, Země a Duch všichni pracují na změně formy Planetární reality. Mnohé z přirozených událostí, které vypadají jako "katastrofy" nebo "bouřlivé události" jsou důkazem toho, že Země a Elementálové společně pracují na změně formy 5D Země tak, abyste mohli novými způsoby tvořit nové společnosti a nová společenství, když povstáváte k výzvám Nové Země.

Stará konzumní společnost umírá a lidé ztrácí zájem o vlastnictví a spotřebu. Nová filozofie založená na neustálém sdílení zdrojů se rodí v Lidském Vědomí a to bude ladit s prací Elementálních Energií a Dév Přírody, aby byla vytvořena Nová Planeta Země.
Bude to pomalý proces, ale když jste v procesu, dávejte pozor na změny, které se objevují, a na způsoby, kterými Planeta tvoří svůj budoucí osud a své tělo, tak jak vy vytváříte formu svého těla, abyste se sladili s Zářivou Budoucností plnou Harmonie a Míru v méně husté Realitě naplněné Diamantovým a Zlatým Světlem!

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

Zuzana Musilová - Nov 11.11. 2015

11. listopadu 2015 v 15:07 Aktuální Informační chaneling

NOV se uskuteční v okamžicích významné energetické hvězdné brány 11:11:8, 11.11 v 18:47.hod SEČ

Novoluní dovolí celkem příjemným způsobem vyzdvihnout do vědomí věci, které jinak zůstávají ukryté v nevědomí. Díky tomu nov umožní podívat se hlouběji na záležitosti, kterým byste se raději vyhnuli. O jaká témata jde? Může jít o záležitosti závislosti, strachu a věcí, které nemáte pod kontrolou, např. některé emoce nebo vzorce myšlení. Cílem je dodat do života přesně to, co mu chybí a získat opět kontrolu a sebejistý pocit, že je vše skutečně v pořádku. Obecně převažuje tendence vyhýbat se všemu nepříjemnému, přehlížet a ignorovat. Tím však problémy často jenom narostou. Nov přináší možnost uzdravit něco, co má hluboké kořeny. Konstelace umožní láskyplně přistoupit k vnitřnímu dítěti a zbavit je tíživého strachu. Nov přináší ideální konstelaci pro vnitřní růst a rozvoj. Umožní totiž bezpečně nahlédnout do podstaty věci a odhalit skrytou pravdu. Zajímavé vhledy pomohou získat lepší vztah sama k sobě, ale také výrazně zlepší kvalitu vztahů k druhým lidem. Změna se bude týkat zejména vztahů intimních a blízkých. Můžete si uvědomit, jak velké dary v sobě skrýváte. Širší aspekt Luny a Pluta dovolí vyzdvihnout vlastnosti a odhalit charakteristiky, o nichž jste byli přesvědčeni, že vám určitě chybí a proto nedovolují žít život, o jakém sníte. Nov vám pomůže uvědomit si, že můžete žít vysněný život, protože k němu máte vše, co potřebujete. Stačí jen objevit ukrytý vnitřní potenciál.

AA Michael - Posvátné spojení - Navracení rovnováhy po uzemnění posvátné mužské zářivosti

11. listopadu 2015 v 10:06 Aktuální Informační chaneling
Archanděl Michael prostřednictvím Celia Fenn, říjen 2015

Milovaná rodino světla, minulý měsíc to byl bouřlivý čas, protože vlny zářivého světla se přelily přes vaši milovanou planetu Zemi a spojily se s krystalickou mřížkou nové pozemské posvátné geometrické struktury. To je okamžik velké radosti, protože nové frekvence světla vás znovu spojily se starobylými světelnými kódy posvátné Božské síly nebo tvořivé inteligence.

Tím nejvíce vzrušujícím aspektem toho pro nás, v andělských světelných říších, je uzemněníduchovního posvátného mužství v těchto nových frekvencích. Toto uzemnění duchovního posvátného mužství bylo aktivováno a umožněno nádhernými a milujícími energiemi božského ženství, protože jsou vyjádřeny ve frekvenci Nové Země páté dimenze.

Tyto vlny světelných kódů, které byly spuštěny 8/8/8 dosáhnou svého vrcholu v okamžiku posvátného sjednocení nebo posvátného sňatku 11. listopadu resp. 11/11/8*. V té době božské frekvence mužství a ženství v jejich nové zářivosti se dostanou do rovnováhy v posvátném svazku a vyjádří posvátnou Božskou sílu v energiích vyššího rozměru.

Co to znamená, milovaní, je, že tento proud energie, který vytvořil chaos na Zemi, se posune do vyrovnanější podoby, jak sám v sobě a ve vašich světelných tělech, tak také ve vašem planetárním těle. To dá vzniknout vyrovnanější energii, která vytvoří Novou Zemi, kde je Rovnováha, Harmonie a Soucitná Láska. Staré energie třetího rozměru nadvlády a kontroly vzrůstající měrou přestanou nalézat místo na Nové Zemi spolu s tím, jak se budou staré energetické formy rozkládat.

Trojrozměrná Země k pěti rozměrné Zemi - jaký je v tom rozdíl

Milovaní, mnozí z vás jste se nás ptali, jak můžete zjistit, kde se v těchto energetických proudech nacházíte a jak můžete říci, že jste v páté dimenzi?

Ve třetím rozměru jste žili v dualistickém světě a tento dualismus byl základem silových struktur a nerovnováh, které byly užívány k vytváření kontroly. Například v dualitě mužství a ženství existuje dlouhá historie nerovnováhy a kontroly.

Zaprvé, existovala matriarchální společnost, kde ženství bylo nahlíženo jako všemocné, a ženy měly kontrolu nad sociálními strukturami a silami. To bylo nahrazeno patriarchálními strukturami, kde se mužství stalo dominantním a kontrolovalo společnost. V obou případech zde byl nedostatek rovnováhy a nadvláda jednoho nad druhým.

Žádná z těchto forem nebyla v rovnováze a jako taková neodrážela proud posvátného světla a světelných kódů z kosmického srdce.

Na Nové Zemi, tyto posvátné Božské síly, známé jako mužské a ženské, budou v pětidimenzionální společnosti udržovány v absolutní rovnováze. Nebude tam žádná nadvláda jednoho nad druhým a nebudou žádné sociální struktury, které připravují o moc velké skupiny lidí.

Pátá dimenze je strukturou Jednoty, Harmonie, Jedinečnosti a Rovnováhy

Když se probudíte do reality páté dimenze, začnete prožívat jak hluboko "mimo rovnováhu" se vaše společnost dostala, a jak chaotická se cítí, protože to staré začíná odpadat spolu s tím, jak se pomalu přesouváte směrem k rovnováze.

Prvním znakem, že tento proces je v běhu, bude, že se začnete cítit, jako kdyby se svět zbláznil, a vy jste museli bojovat, abyste si udrželi svůj vnitřní mír. Milovaní, je to proto, že váš "střed" se začíná vylaďovat a po letech práce se dostáváte do skutečné vnitřní rovnováhy. To, co se zdálo být tak "skutečné" ve světě tam venku, se teď zdá ničím víc než jen chaotickým zmatkem. A vám začne připadat těžké spatřit své "místo" v tomto chaosu a zmatku. Je to proto, že vaše místo je na Nové Zemi vyššího vědomí, která se začíná projevovat. Vaše práce je udržovat svůj vnitřní mír a vyšší frekvence, abyste mohli být jakýmsi "manifestačním bodem" pro Novou Zemi. Nové ideje a nové učení budou krystalizovat a projevovat se kolem vás a plynout do bytí skrze vás, když jste ve vašich pěti dimenzionálních tělech a formách.

Takže jak se vypořádáváte s chaosem je, zapamatovat si, že jste paprskem nebo přenašečem vnitřní rovnováhy. To znamená dosáhnout vnitřního posvátného spojení, aby světelné kódy míru a harmonie páté dimenze mohly být přeneseny do vašeho okolí skrze vaše světelné tělo.Dosah, ke kterému jste si zvolili to udělat, je na vás, protože každý jeden z vás je pracovníkem světla nebo světelným bojovníkem, který přišel na Zemi, aby se účastnil tohoto procesu.

Božská mužská zářivost: co to znamená pro planetu Zemi

Když jsou frekvence posvátné mužské zářivosti ukotveny v Nové Zemi, můžete očekávat, že povstane skutečně nový a odlišný druh mužské energie.

To bude vyjádřeno muži, kteří jsou vyladěni se svou posvátnou Božskou energií, a kteří si vybrali vzájemně na sebe působit se ženami, které jsou v posvátném Božském vyjádření ženských Bohyní v posvátném svazku. Ale to se také stane aspektem žen, které hledají vyjádření posvátné mužnosti jako část svého vnitřního posvátného svazku.

Nová posvátná mužskost je energie, která je založena na světelném proudu a projevu v lásce. Nejlépe se projevuje "ptačím mužem". V domorodých kulturách byl ptačí muž šamanskou figurou, který byl jako orel, jehož práce byla spojovat modlitby a touhy jeho lidu se srdcem posvátného. V křesťanské tradici a teologii, byli tito "ptačí muži" andělé, kteří byli posly a prostředníky mezi posvátným a lidstvem.

Takže je jasné, že když se ptačí kmeny vrátily k lidskému vědomi a posvátné božské mužství je zakotveno na Zemi, potom bude existovat přímý most nebo kanál mezi lidstvem a božským srdcem. Ti, kteří nesou posvátné božské mužství, budou "mosty" mezi lidskou komunitou a božským srdcem.

To budou lidé, kteří se zajímají o své společenství a kulturu. Budou to stevardi Země, protože vědí, jak je cenná a protože ji v důvěře opatrují pro příští generace.

Oceňují všechny živé bytosti a mají respekt ke všem formám vztahu v lásce a světle. Jejich zaměření je na Lásku, Podporu a Zodpovědné Sociální a Společenské aktivity. Jsou čestní a kráčejí v integritě a pravdě. Kráčejí a jejich řeč a síla vyzařuje z jejich čestnosti a integrity. Vyzařují ze svého srdce a jejich světelného těla a jsou oceňování za to, kým a čím jsou ve svých komunitách.

Fyzické "symptomy" rovnovážného procesu: Co můžete cítit

Milovaní, neudělejte chybu, toto je mocný proces. Uplynulé zatmění měsíce při zářijové rovnodennosti, pomohlo přinést tyto energie na Zemi. A protože tato mocná vlna hlavních Božích kódů se rozlila nad vámi a skrze krystalickou mřížku, měli byste se cítit fyzicky, mentálně a emočně přebuzení, a potom velmi unavení až do stavu vyčerpání.

Tato fáze "přebuzení", by mohla zahrnovat spoustu energie a hojnost myšlenek a nových příležitostí. Ve skutečnosti by mohlo být tolik nových nápadů a příležitosti, že si nebudete jistí, čeho se chopit dříve nebo jak byste je mohli zvládnout všechny.

Tato fáze by mohla být následována velmi "plochým" obdobím, ve kterém se cítíte také velmi unavení, než abyste se starali, a jen chcete odpočívat. To by mohl být dobrý nápad, protože vaše tělo si zvyká na tento mocný proud energie a světla, který je proudem nové božské mužské posvátné energie.

Když se dostanete do rovnováhy, zjistíte, že je snadnější zůstat v míru a harmonii a přitom být stále schopen aktivní účasti na životě. Budete cítit hluboký soucit a touhu pracovat se Zemí pro dobro vašich dětí a příštích generací. Budete se cítit pozitivně a povzneseně, protože vaše modlitby a touhy překročí světelný most k božskému srdci!

Posvátný sňatek nebo posvátný svazek a požehnání vztahu božského vědomí

11/11/8 vstoupí do rovnováhy nové energie ve hvězdné bráně resp. portálu 11/11.
Je tookamžikem mocné iniciace, kdy diamantový světelný portál mezi nebem a Zemí je plně otevřený a Země může vystoupit na vyšší frekvence, které se sladí mnohem těsněji s božským srdcem a každý jeden z vás může také sladit své posvátně a božské srdce s božským srdcem kosmu.

Tento rok, v okamžiku 11/11 zažijete kosmické požehnání "posvátného svazku" jak v podmínkách galaxie, tak i na osobní úrovni. Na galaktické úrovni se planeta plně vyladí se dvěma základními silami božského srdce, které nazýváte božským mužstvím a ženstvím. To bude sloužit magnetizaci Země směrem k vědomí pátého rozměru jednoty.

Na osobní úrovni, to také umožní jednomu každému z vás dosáhnout své vnitřní síly, integrity a smyslu pro komunitu. Vaše srdce se otevře oběma proudům Božského zdroje energie.

A ve vašich vztazích naleznete sílu a rovnováhu, kterou hledáte v posvátných vědomých vztazích. To jsou vztahy, kde základem je posvátný svazek a výraz božské posvátné lásky. Toto je velké požehnání z božského srdce a my budeme mít k tomu co říci vice v příštích měsících.

Přejeme vám mnoho radosti a lásky, protože jste pozváni do posvátného svazku 11/11.!

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

* 8 = 2015 numerologicky: 2+0+1+5
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této "Poznámky" včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

TZOLKIN 11.11.2015 6 MEN kin 175

11. listopadu 2015 v 9:33 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Dokonce i v Posvátném Tzolkinu stojí dnes trochu humoru…. dnes doslova " Orel přistane ". Men - Orel stoupá vysoko do stratosféry, aby vám dal pronikavou jasnost a vhled do všech vašich osobních situací, vztahů, problémů a otázek. Pokud nejste zvyklí na takovou výšku, můžete se spolehnout na stabilizující čtyřnásobnou energii Uac (6) k přistání vašeho letu na pevnou zem.
Men znamená moudrý a v jazyce Quiché Orel. Teno glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha, je to energie bojovníka, který čelí výzvám a je soustředěný na svůj záměr. Je to jeden z nemocnějších glyfů. Mayové věří, že si mohou přát všechno z materiální i duchovní oblasti, neboť síla ducha odpovídá síle motivace a vynikajícím dovednostem. Doslova význam je - řídit sám sebe.
Nativní MEN mají velké záměry, velkou vášeň a vysoké ambice, zaujímají často vedoucí pracovní pozice. Vynikají ve vědecko-technickém oboru. Velkou výzvou je pro ně udržování dobrých vztahů.
V den MEN je dobré poděkovat celému Vesmíru za to, co máte a vyjádřit touhu o více prosperity. Je dobré věnovat pozornost snům, může dojít k velkému odhalení nebo silným zážitkům. Výzva je: udržujte dobré vztahy s druhými.
***
Jsem Men 6. Dnes bychom chtěli, abyste si odpočinuli. Pokud je to možné, buďte v přírodě nebo alespoň v přítomnosti pokojových rostlin, pokud nemáte zahradu nebo přístup do přírody.
Můžete strávit několik okamžiků u rostliny a hladit jí nebo si sednout pod strom.
Soustřeďte se pouze na své dýchání.
Při nádechu vdechujte vůně rostlin a kyslík.
Při výdechu buďte vděční za živou rostlinnou továrnu, která nám všem poskytuje kyslík, který dýcháme.
Pokračujte v tomto cvičení, dokud se zcela neuvolníte a nemáte hřejivý pocit Lásky a vděčnosti.
Nyní si představte někoho, s kým máte potíže nebo někoho, s kým byste chtěli mít hlubší vztah.
Při nádechu si tuto osobou vizuálně přibližte, uvolňujte všechny negativní rozsudky a pocity.
Při výdechu pošlete láskyplné myšlenky z vašeho srdce do srdce druhého.
Pokračujte, dokud nepocítíte spojení přijetí nebo Lásku.
S lidmi, s kterými máte velké potíže, může trvat několik pokusů, než se dostanete do stavu přijetí a Lásky.
Pokračujte v této praxi několik dnů, pokud to bude třeba, můžete libovolně posílat Lásku.
Toto je také skvělé cvičení na uvolnění negativních emocí nebo událostí z minulosti, které byly nepříjemné.
Trávit čas v přírodě je velmi léčivé a doporučujeme vám vyčlenit si čas na tuto práci na denní bázi. Pokračujte do té doby, dokud se nesetkáme.
6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v Celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve vyšším bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.
ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY
V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program ( naskicovaný v prvních čtyřech dnech ), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.
Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Zrušení útoků temných entit

11. listopadu 2015 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

Milí přátelé,
jak poslal informaci Honza Kolář, na pravě skončeném semináři Cesta Lásky 4 byly řešeny i otázky temných entit. Eva Puklová, spolu se Zdeňkem Krejčíkem přijali informaci, návod, myšlenku, pro všechny ty, kteří tuto záležitost ještě řeší a která výrazně pomůže stabilizovat Bytí každého očišťujícího.
Použijte, prosím, tuto formulaci:
"Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií se napojuji na zdroj svého vnitřního poznání.
Já tvůrce přijímám ve svém bytí veškeré cizí entity včetně temných, včetně jejich produktů. Přijímám je ve všech úrovních svého bytí kvantovým způsobem TEĎ." A 7x nádech, výdech.

Přijetí musí být srdcem, pak se nemají entity na co chytit a odchází.
Ještě tím jde čistit cokoliv:
Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií se napojuji na zdroj svého vnitřního poznání.
Já tvůrce přijímám ve svém srdci ........ (karmický způsob života, 3.kroky, strachy, schéma, přesvědčení.....atd.)
Toto přijímám a transformuji ve všech úrovních svého bytí energií znovuzrození, kvantovým způsobem TEĎ". A 7x nádech, výdech.
Odkaz ke stažení výkladu Evy Puklové k této skutečnosti z úložného místa Transformace:
(stačí kliknout na odkaz a MP3 se vám automaticky stáhne do počítače)

Návod na eliminování útoků temných entit a rychlejší čištění nelásky.mp3 asi 9 minutVšechno, co potřebuješ, čeká v tvém nitru na odhalení, rozvinutí a uvedení v život.

11. listopadu 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Všechno, co potřebuješ, čeká v tvém nitru na odhalení, rozvinutí a uvedení v život. Žalud v sobě obsahuje mohutný dub. I ty v sobě nosíš obrovské možnosti. Stejně jako žalud musí být zasazen a pěstován, aby mohl růst a stát se mohutným dubem, tak i ty musíš poznat své nitro, dřív než se může projevit a plně uskutečnit; jinak zůstane dřímat. Mnohé duše v tomto životě svůj ohromný potenciál nevyužijí a pouze ho přenášejí z jednoho života do druhého. Jak zbytečný je tento proces! Nyní je čas projevit a využít vše, co máš v sobě. Věz, že můžeš dokázat všechno, protože Já tě v každé chvíli a při každém rozhodnutí budu posilovat a vést, dokud jako ten žalud nerozlomíš svá pouta a neosvobodíš se, abys vyrostl v mohutný dub.