Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Listopad 2015

Pro ty duše, které spějí k novému, ztratí utrpení význam.

25. listopadu 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

V Novém věku není třeba utrpení. Pro ty duše, které spějí k novému, ztratí utrpení význam. Jestliže stále cítíš, že utrpení je nutné, nejsi součástí nového, ale ještě stále setrváváš ve starém. Tam k sobě budeš neustále přitahovat utrpení, dokud ze své vlastní vůle nepokročíš kupředu a nepochopíš, že už není dál nutné. Soustřeď se na zázraky a radosti nového života a přijímej jen to nejlepší, což je tvé skutečné dědictví. Nebuď jako pštros, který se obává postavit se životu tváří v tvář. Snaž se vidět pravou skutečnost onoho skvělého života a pomáhej takový život přivodit. Čím zřetelněji jej uvidíš, tím rychleji přijde. Přijmi vizi nového nebe a nové Země a podrž ji natrvalo ve svém vědomí, protože nejde o nedosažitelný sen. Je to skutečnost, a ty jsi její součástí.


Obraz: Stále se koupu v Boží Lásce, v Boží milosti a v Božím požehnání

24. listopadu 2015 v 17:42 Obrazy rok 2015

Obraz: Stále se koupu v Boží Lásce, v Boží milosti a v Božím požehnání

Věčná Jednoto,
která nám mlčky zpíváš,
která nás učíš skrze nás,
veď mé kroky pevně a moudře,
ať kráčeje vnímám tvé učení,
ať vzdávám čest účelu všech věcí.
Pomoz mi všeho se dotýkat s úctou
a vždycky mluvit zpoza očí.
Ať pozoruji, ale nesoudím.
Ať nezpůsobím žádnou škodu
a po mé návštěvě zde ať zůstane jen hudba a krása.
A až se zas navrátím do Věčnosti,
ať je kruh uzavřený
a spirála širší.
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

TZOLKIN 24.11.2015 6 LAMAT kin 188

24. listopadu 2015 v 10:58 Mayský Kalendář na každý den

Lamat - Hvězda - Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost
Noc ztělesňuje těhotné ticho, hlubinu oceánu, klid našich duší, kde začíná nový život, klíčí nové nápady, inovace, objevy, říše….. ano …..nového života. Květy Lamat se koupou v hlubokém oceánu nekonečných možností, omývány bohatými proudy potenciálu Akbal, které vás živí, vyživují a realizují. Ctěte posvátnost vaší Noci.
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, LAMAT je výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé.Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
***
Jsem Lamat 6. Děkujeme, že jste se k nám opět připojili. Dnes bychom byli rádi, abyste si dali trochu oddych.
Podívejte se na nějakou Zprávu, kterou jste zatím ještě nezvládli nebo byste chtěli o ní přemýšlet. Jděte do přírody.
Vypněte vyzvánění vnějšího světa, odpočiňte si a uvolněte starosti.
Spojte se s vaším Vyšším Já, věřte, že je to možné.
Vše, co je nutné udělat pro toto spojení, je obrátit se dovnitř sebe a požádat, aby se to stalo.
Nemusíte jít do hlubokého meditativního stavu, zpívat mantru nebo se postavit na hlavu.
Jste vždy připojeni v každém okamžiku, zklidněte hlas ve vaší mysli, abyste slyšeli o co se chce s vámi váš Duch podělit, může to vyžadovat trochu praxe.
Největší obtíží je překonat přesvědčení, že se opravdu můžete spojit se svým Vyšším Já a Průvodci.
Jakmile pochopíte, jak komunikovat prostřednictvím emocí, smyslů, intuice, budete komunikovat mnohem jasněji.
Vyberte si, co cítíte, že je pro vás důležité a integrujte tuto pravdu do vašeho života.
Ptejte se svého vlastního vedení a naslouchejte myšlenkám, které se objevují v hlavě.
Dávejte dobrý pozor na emoce, pocity a fyzické vjemy, např. husí kůže, bušení srdce.
Věřte, že jsme vždy nablízku plni Lásky a touhy být pro vás užiteční.
Dovolte si cítit naši Lásku tím, že nás požádáte o skupinové astrální objetí.
Vnímejte teplo, které přichází do vašeho srdce, tak poznáte, že jsme v blízkosti.
Požehnejte dnešní den, naplňte své srdce vděčností za to, že chodíte po Zemi.
6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v Celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Podstatu. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.
ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.
V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program ( naskicovaný v prvních čtyřech dnech ), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.
Copyright © www. mayskykalendar.blogspot.com. Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Horoskop na období 23. - 30. 11. 2015

24. listopadu 2015 v 7:00

Bojovník - agresor nebo ochránce

Slunce vstoupilo do znamení Střelce a vytvořilo konjunkci se Saturnem a Merkurem, která je v kvadratuře na Neptuna (23. 11.- 6. 12.). Tato pozice symbolizuje omezení, zpomalení, těžkosti, stres , zklamání, sklon propadat strachu a marnosti. Objevuje se tíha bytí , pokud nemáte jasno ve své pravdě a víře. Bez toho se snadno propadne do strachu.
Nastává větší potřeba vnést do věcí řád, systém, pravidla a pořádek. Více se obrátíme k sobě a přirozenější bude samota. Pozitivní je, že budeme mít potřebu hledat hlubší smysl života, důvěru a víru. Něco, o co se člověk může opřít, co přesahuje lidská omezení. Zviditelní se nejasnosti, lži a různé manipulace s informacemi. Dávejte si pozor na podvodníky, budou velmi aktivní. Můžou zneužít soucit, solidaritu druhých pro vlastní prospěch. Proto je důležité, aby bylo vše podložené a mělo veškeré náležitosti. Zpomalení je z důvodu, aby se vše udělalo krok za krokem, se zodpovědností a důsledností. Během této konstelace jsme vedeni ke své zralosti v pokoře, zodpovědnosti, skromnosti a pevnosti víry. Je důležité naučit se vidět podstatu věcí a více jít do prožitku než do lehkovážného mluvení a hluku. Když člověka obklopuje hluk, neslyší své nitro, intuici, duši, své svědomí. Lidé se bojí být o samotě a v tichu. Pocit zmatku a vnitřních rozporů lze rozpustit jen" já věřím" a nepotřebuji tomu všemu rozumět. Nesnažte se tomu rozumět, protože tak vás chytí mysl , která vás povede ke strachu. Úplněk nastává 26. 11. a jen toto vše z intenzivní.
Mars se v období 25. 11. - 6. 12. dostává do konjunkce s Černou lunou a z aktivuje se pudová část v nás. Velet budou instinkty a záleží jak máte přijaty své ego, vůli, rozhodnost, soupeření, vztek- lítost, boj, hrubost, chtíč a agresi. Více to budou prožívat muži. Muži si procházejí ohrožením, protože v sobě po dlouho dobu museli potlačovat svého bojovníka.
Neumí s ním zacházet. Proto muži budou ve velkém napětí, které každý muž individuálně "ovládne" nebo podlehne podrážděnosti, hrubosti a agresivitě. Mars, energie bojovníka, se využije k boření nebo k ochraně. Vzhledem k tomu, že tato konjunkce stojí ve Vahách, je důležité nalézt rovnováhu, vyrovnání jak zacházet s energií, která se používání k činu.
Mars je vykonavatel toho, co se cítí v srdci (hodnoty) a co mysl vymyslí, tak to potom Mars vykoná. Člověka poznáte podle jeho činů, jeho života. Ať se v nás objeví jakékoliv pudy, instinkty, zloby a lítosti, přicházejí, aby vám pomohli k pochopení sama sebe. Tam, kde je vaše hranice únosnosti, ať útočíte či utíkáte, je to alarm, tady je má hranice! A tyto instinkty se vždy objeví, i když je ještě sami neznáte, nejste si jich vědomi, tak přichází alarm - Mars - energie. Když se na ně takto podíváte, procítíte velkou vděčnost, že se objevují. Poděkujte a uvědomte si, čemu vás učí. Tak váš vnitřní bojovník s vámi začne spolupracovat. Uznat své hranice, potřeby a především znát sám sebe. Ženy si mohou uvědomovat, co je na mužích odpuzuje, děsí, a co na mužích nepřijímají. Kde s muži soupeří a bojují.
Protože Mars symbolizuje energii (zhuštěná energie je hmota) jako takovou objeví se nehody, rozpad hmoty, často vám něco upadne rozbije a skrze finanční ztráty. Pokud to půjde přes hmotné věci poděkujte, protože v horším případě to půjde přes tělo - zdraví, úrazy a nemoci. To napětí - agrese, které je zhomtněné tady na zemi se nějak projeví a když to bude skrze hmotu je to ještě ta lepší varianta.
Buďte k sobě vstřícní, ohleduplní, ochotní si pomáhat a hledat nová společná řešení.

Přeji co nejvíce poklidný týden. S láskou Petra Nel
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

"Podle skutků poznáte je", zda jdou se Mnou, nebo proti Mně, zda jsou světlem, či temnotou.

24. listopadu 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

"Podle skutků poznáte je", zda jdou se Mnou, nebo proti Mně, zda jsou světlem, či temnotou. Otevři oči a s jistotou poznáš pravdu. Jdi do svého nitra a srdce ti napoví. Udělej si svůj vlastní úsudek a neposlouchej své okolí, protože když budeš naslouchat mnohému šeptání a pomluvám kolem, dostaneš se do takového zmatku, že nebudeš vědět, co je pravda a co ne, a ztratíš svou cestu. Každá duše může najít pravdu ve svém nitru, ale to znamená, že si k tomu musí najít čas. Musí myslet samostatně a najít svou vlastní cestu, a na to jsou mnozí pohodlní. Považují za mnohem jednodušší naslouchat a přikyvovat tomu, co říkají jiní, aniž by se ponořili do svého nitra. Ztiš se a poznáš pravdu; a pravda tě osvobodí.

Obraz - Růže Nebeská

23. listopadu 2015 v 21:32 Obrazy rok 2015

Obraz - Růže Nebeská

Dnes jsem opět tvořila
Přeji všem příjemné dny. Anna Vičánková
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

TZOLKIN 23.11.2015 5 MANIK kin 187

23. listopadu 2015 v 9:57 Mayský Kalendář na každý den

Manik - Ruka / Jelen - Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnosti, oblast léčení, dosažení cíle přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.
Vstaňte za úsvitu, jděte o samotě uctít svou vrozenou sílu a moc. Podívejte se daleko za obzor, abyste dokázali předvídat události, které na vás budou mít vliv nebo vyžadují váš vliv, dýchejte zhluboka, abyste vnímali včas vůně věcí, které přijdou. Jízdou s Ho (5) do ranního světla zachyťte ranní výbuchy energií. Ať už je role nebo smysl vašeho života jakýkoliv, respektujte a ctěte jej dnes, svěřte své myšlenky, tělo i duši čistému záměru, ušlechtilosti ducha a síle vůle.
Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších a léčivých dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
***
Jsem Manik 5. Děkujeme, že jste si našli čas se k nám dnes připojit. Je nám potěšením setkávat se s vámi. Těšíme se na dobu, kdy naše komunikace bude jasnější, než jen současné omezené používání slov. Dnes bychom opět chtěli hovořit na téma transport.
Začněme pohledem na kořeny tohoto slova. Trans je latinsky prefix - předpona, což znamená nad nebo na druhou stranu. Portus je latinské podstatné jméno a znamená dveře.
To znamená, že původní význam slova transport je - projít dveřmi. Nezdá se vám to zajímavé, že používání slova pro přesun z jednoho místa na druhé má své kořeny v procházení dveřmi? Může to být i používání dveří automobilu? Stále se jedná o přesun z jednoho místa na druhé? Ať tak či tak, dnes bychom chtěli diskutovat o transportu, který je nad rámec dveří ( Portálu ).
Řeč je o Portálech z jedné dimenze do druhé. Začátkem tohoto týdne jsme hovořili o několika typech Portálů. Dnes bychom chtěli mluvit o různých dimenzích. Ne všichni mají přístup k těmto dimenzím, jen málo z nich je ve vaší sféře volně přístupných. Existuje proto celá řada důvodů.
Bytosti z vyšších sfér nemohou přistupovat k lidem jednoduše proto, že energetická frekvence není ve vzájemné harmonii. Je to opět to samé jako radiové stanice na různých frekvencích. Při otáčení knoflíkem můžete slyšet šum, dokud nezískáte čistý příjem. Pak ztratíte stanici úplně - jste mimo frekvenční rozsah. Když máte lidskou podobu, nacházíte se na nízké vibrační úrovni. Nemůžete se naladit na určitou dimenzi, protože vaše frekvence se velmi liší. Jak se stáváte stále více vědomější a milující, můžete se začít ladit na tyto kanály, protože se vaše vibrace zvyšuje. Zpočátku slyšíte často šum, pak začnete slyšet nesrozumitelné klábosení, až budete mít nakonec čistý příjem.
Jakmile se spojíte se svým Vyšším Já, budete vibrovat na vyšší frekvenci. Budete se moci naladit na několik dimenzí, které jsou v současné době mimo váš dosah. Vyšší Já různých jedinců na planetě se nachází na různých úrovních. Každý rezonuje na frekvenci rovnající se částečce Lásky a soucitu. Není pravda, že jakmile se spojíte se svým Vyšším Já, rozpomenete se okamžitě na všechno. Stále existuje mnoho úrovní, než se rozpomenete a pochopíte úplnou podstatu prvotního Zdroje. Když projdete Portálem, a spojíte se svým Vyšším Já, budete rezonovat s některými vyššími frekvenčními kanály, ale ne se všemi.
My Denní Strážci v nefyzické úrovni se nacházíme na frekvenci nebo v dimenzi těsně pod Archanděly. Pracujeme s Bílým Bratrstvem a několika Vyššími Radami a dohlížíme na zkušenosti na Zemi.Takže máme mnohem větší obraz a přístup k informacím na vědomé úrovni, než vy. V žádném případě to neznamená, že jsme lepší než vy nebo že Archandělé jsou lepší než my. To jednoduše znamená, že každý je na své zvolené cestě.
Je naším přáním tyto informace s vámi sdílet, abyste lépe porozuměli interdimenzionálnímu cestování. Mnoho z vás se snaží transportovat do sfér, kam je v současné době pro vás nemožné vstoupit. Mnozí mají pocit frustrace a ztrácí důvěru ve své schopnosti dosáhnout vyšších úrovní.
Pokud máte pocit, že děláte něco špatně a trávíte mnoho času zjišťováním, jak se dostat tam kam chcete - je to stejné jako když se protáčí vaše kola v blátě. Chcete se dostat ven z bláta na suchou zem, ale vaše kola se stále točí dokola, jsou mimo vaši kontrolu a vy se propadáte stále hlouběji. Pokud chcete dostat radu nebo podporu na nejvyšší úrovni zavolejte Archanděly, Serafiny a Elohimy. Nemůžete jít už výš, protože za nimi jsou vibrace vysoké a neslučitelné s jejich frekvencí.
Archandělé mají přístup do některých vyšších dimenzí, protože jsou na mnohem vyšší úrovni, než vy. Přestože mohou, jsou velmi moudří, milující a trpěliví, nejsou to žádní Bohové. Nejsou lepší než vy, jen prostě zvládli Lásku a radost a rozhodli se překonat fyzickou sféru na Zemi. Mnoho Mistrů se rozhodlo pro pobyt ve vaší sféře, místo jejich postupu na vyšší úroveň, protože chtějí pomoci a být v interakci s vámi. Pokud by byli mnohem více dál, ztratí kontakt. Mnoho z nich bylo součástí původního Týmu při vzniku Země a chtějí vám i nadále pomáhat v době Přechodu.
Když se modlíte nebo meditujete, požádejte Vzestoupené Mistry, kteří vám pomohou vyřešit vaše problémy. Vzhledem k jejich rozsáhlým znalostem o Vesmíru, jsou schopni vám pomoci s nesčetnými problémy a situacemi. Někteří z vás chtějí zažít splynutí s původním Zdrojem, když meditujete. I když se dostanete do stavu nirvány, nebudete mít přístup k moři Jednoty. Po sloučení do Jednoty přestanete existovat jako jednotlivec. Ve svých meditacích máte přístup ke tzv. Stromu Života ve věčné prázdnotě. Je ideální dosáhnout tohoto stavu, abyste získali jasnější představu o svém Já. I když je tento stav velmi hluboce milující, zdaleka to není dokonalá Láska, kterou vyzařuje Stvořitel.
Bez ohledu na to, kam cestujete ve svých meditacích, vždy požádejte Průvodce o ochranu, abyste se vrátili zpět na Zemi. Je mnoho lidí, kteří byli svedeni různými bytostmi s méně než čestnými úmysly a zjistili, jak těžké je vrátit se zpátky do své časové periody a dimenze. Na Druhé Straně nejsou žádné ukazatele, jak se dostat zpět. Šamanské cesty se zvířaty je jedinečný a inspirativní způsob, jak navštívit sféru Podsvětí. Tyto sféry se obvykle nachází na Zemi, je tam mnoho cest a obvykle vedou mimo tento svět. Stále buďte se svými Průvodci, protože se v této sféře nachází mnoho bytostí, které vás rády polapí.
Portály jsou otevřeny všem, kteří rezonují na vyšších vibracích. Na takové Portály můžete narazit při pěší turistice, v mediaci nebo během vašeho každodenního života. Můžete nečekaně vidět bytosti z Druhé Strany, a když se s nimi setkáte, přivítejte je s Láskou. Jsou součástí Přechodu. Věky čekaly na tento okamžik a těší se na setkání s vámi s velkým očekáváním
Buďte opatrní, jakmile se přiblížíte k nějakému Portálu, všechny nejsou stejné. Mají různé frekvence. Můžete onemocnět, pokud frekvence není kompatibilní s vaší. Všechny Portály mají Strážce nebo Anděly nebo Ochránce, kteří monitorují zda můžete projít.
Hodně jsme poslední dny mluvili na toto téma a chtěli jsme osvítit ty z vás, kteří se snaží o přístup do sfér nad svůj aktuální limit. Vybírejte moudře, kam chcete cestovat ve svých meditacích a vždy požádejte své Vyšší Já před každým vstupem do sféry, která je pro vás neznámá. Vyhledejte skutečné Šamany neboť jsou to Mistři těchto sfér a dobří Průvodci. Mnoho lidí se snaží používat psychedelické drogy, aby získali přístup do těchto sfér, ale to není nutné a často jsou škodlivé, pokud nevíte, jak je používat. Buďte moudří a mějte jasno, naučte se vděčnosti za to, kolik času na Zemi máte. Touha být někde jinde je znamení, že jste ještě nedosáhli Osvícení.
5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k Pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Srdce. Pokud přestanete přemýšlet kým jste nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.
VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM
Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Láska je nejmocnější jednotící prvek vesmíru; proto miluj, miluj, miluj.

23. listopadu 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Když vám říkám "Milujte se navzájem", neznamená to, že máte jeden druhého pouze tolerovat, nebo se naopak přehnaně snažit jeden druhého milovat. Když ale otevřete svá srdce a dokážete je naplnit nádhernými, láskyplnými myšlenkami, zjistíte, že budete chtít milovat všechny duše, s nimiž se setkáte, bez ohledu na to, o koho jde. Tak volně proudí Moje všezahrnující láska, která nezná diskriminaci a nevybírá si, kdo má a kdo nemá být milován. Má láska je pro každého stejná. Kolik z ní jsi ochoten přijmout, záleží jen na tobě. Neboj se vyjádřit svou lásku. Je nadosobní, je tou nejvyšší hodnotou. Nauč se nosit své srdce na dlani a nikdy se nestyd' projevit svou lásku k druhému. Láska je nejmocnější jednotící prvek vesmíru; proto miluj, miluj, miluj.

TZOLKIN 22.11.2015 4 CIMI kin 186

22. listopadu 2015 v 13:05 Mayský Kalendář na každý den

Cimi - Spojka - vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok
Spojte se s vaší rodinou a předky, s těmi, co žijí i s těmi před vámi, pochopíte cestu, po které teď chodíte. Ve vaší linii jsou pohřbeny osobní postřehy, lekce a vysvětlení, která mohou objasnit víc, než si dovedete představit o událostech, lidech a situacích vašeho současného života. Poslechněte si tyto zprávy, které k vám přicházejí ze života i mimo něj a nechte stabilizační energii Kan (4) uzemnit vaši duši v základech starověké moudrosti a životních zkušenostech.
CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí ke znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení a získáváme moudrost.
Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Pro nativní CIMI je přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem, musí dávat pozor, aby nespadli do role oběti, jsou velmi inteligentní a romantičtí. Výzva na dnešní den: Nebuďte oběť a neobětujte se mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
***
Jsem Cimi 4. Vítejte v tento velký a slavný den! I když často vaše zkušenosti a zážitky nevnímáte jako velké a slavné, kdybyste mohli vše vidět z našeho úhlu pohledu, je ve skutečnosti všechno báječné a skvělé. Dnes bychom chtěli sdílet informace o našich Hvězdných bratrech. Vy, kteří čtete tuto Zprávu, možná nevěříte, že existují mimozemšťané a UFO, ačkoliv existuje ověřená dokumentace dokazující jejich existenci.
Bylo by dost naivní domnívat se, že v rozlehlém Vesmíru je jen malá sekce s názvem Země obývaná inteligentními formami. Vy, kteří nevěříte na existenci Hvězdných bytostí, možná budete chtít opustit tyto Zprávy. Přesto vám doporučujeme pokračovat i nadále ve čtení v průběhu roku, protože následuje mnoho pravd a pomůcek, které jsou pro vás přínosné.
Možná jste byli svědky diskuzí na téma Mimozemšťané a jaká je jejich role. Velký počet lidí vytvořil kód přesvědčení, že Mimozemšťané se blíží, aby spasili lidstvo před neodvratnou zkázou. Rádi bychom vám řekli, že to v podstatě není pravda. Jediným spasitelem jste vy sami. Jste plně zodpovědní za to, co si vybíráte každým okamžikem. Pokud věříte v naději spasitele nebo zachránce, zbavujete se vaší osobní síly. To není moudré.
Jste zodpovědní za všechno, co na Zemi zažíváte včetně poskytování osobní síly svým snům a nadějím. Chcete-li žít naplno, naplňte každý okamžik Láskou, vděčností, přijímáním a požehnáním, která vám jsou věnována. Požehnání je výsledkem vašich modliteb, ale mnozí je neuznávají jako takové.
Opakovaně slyšíme modlitby, ve kterých nás žádáte o hojnost. Přesto si sami tuto hojnost blokujete, protože se sami považujete za někoho, kdo si hojnost nezaslouží. Mnozí si myslí, že peníze jsou kořenem zla nebo jsou i tací, kteří se domnívají, že budou Svatí, když se zbaví všeho majetku a bohatství.
Někteří Lightworkers poskytují služby, mají mnoho talentů a nepřijímají platby, protože se domnívají, že je to dar Ducha. Přesto platí vysoké ceny za zdravotnické služby poskytované odborníky, kteří mnohdy vytváří více problémů, než řešení. Když se podíváte kolem - všechno je dar Ducha, ať už poradenství, perfektní nehty nebo intuice - všechno jsou to cenné věci. Proč si myslíte, že nemůžete požadovat peníze za vaše služby? Podívejte se hluboko dovnitř sebe a najděte kořeny, které vám brání přijímat peníze.
Vrátíme-li se k tématu Mimozemšťanů, rádi bychom vám připomněli, že téměř každý, kdo je na Zemi, žil kdysi jinde, v jiné inkarnaci, takže každý z vás je v podstatě Mimozemšťan.V důsledku sci-fi hororů, knih o Mimozemšťanech či negativních setkáních, to vyvolává v podvědomí lidí pocity znepokojení. Všichni jste Jedno s celým Vesmírem, všichni pocházíte z jednoho Zdroje. Pokud se chcete překlenout přes negativní konotace o UFO, budeme na ně odkazovat jako na vaše bratry, i když někteří jsou ženy a někteří jsou androgynní.
Země byla vytvořena velkou skupinou vědomých bytostí, včetně skupiny, kterou je Země sama. Než byla Země vytvořena, miliardy let už existovalo mnoho jiných planet a Galaxií. Když se skupina bytostí rozhodla, že chce vyzkoušet nový experiment, scházely se spolu a vytvářely tuto sféru. Většina parametrů této Galaxie již existovala v jiných Galaxiích, ale kombinace parametrů na Zemi je unikátní.
Jedním z pravidel při vstupu na Zemi je dočasná ztráta paměti na duchovní kořeny. Obyvatelé planety mohli jít hluboko do ne-lásky, až do stanovené lhůty, která nyní končí. Bylo dáno nezasahovat těmi z vyšších dimenzí, jen pokud by došlo k ohrožení struktury Galaxie např. jadernými hlavicemi. Existovalo mnoho experimentů, které byly některým Hvězdným bratrům dovoleny a mnoho lidí se podílelo i na těchto zlých úmyslech. I oni mají svobodnou vůli, mohli dělat, co se jim zlíbí, přesně, jak to dovolovala pravidla. Často si člověk v lidské formě nepamatuje žádné vzpomínky, které i přesto jsou uloženy v podvědomí a ve fyzickém těle. Stejně jako při jiných zážitcích, učení vychází z poznávání. I když nebyla předurčena žádná zášť a zloba, existovaly legitimní důvody, proč k těmto zážitkům docházelo.
Existovalo mnoho Hvězdných bratrů, kteří dělali zlomyslné věci s úmyslem způsobit trhliny a získat moc nad ostatními, také přišli na Zemi se svobodnou vůlí a rozhodnutím, které jim umožňovalo dělat hodně z toho, co si přáli, pokud to spadalo do pravidel této Galaxie.
Jak Země zvyšuje své vibrace, stává se nekompatibilní s těmi, kteří mají zlé úmysly. I když se některé tyto bytosti inkarnovaly na Zemi nebo žijí v lodích v blízkosti Země, jejich schopnost způsobit katastrofu už není možná. Akty bezcitnosti mají nízkou vibrační úroveň. Vzhledem k tomu, že vibrace Země stoupá, dochází k propastnému rozdílu mezi těmito dvěma frekvencemi. Takže žít na nižší frekvenci je stále obtížnější. Výsledkem je, že lidé na nižších frekvencích začnou ztrácet sílu, moc, zdraví a životy.
Přichází bod zlomu, kdy se opět Světlo stává silnější, než temnota. Tak to bylo, když byla Země ve svém původním stavu. Vše se čistí, jak lidé opět vytváří Rajskou Zahradu na Zemi a dělají volby na základě vyšších frekvencí. Není to poprvé, co se to děje, váš svět běží v cyklech, každé kolo je podobné, i když s odlišnými parametry. Cyklus, do kterého jste nyní vstoupili umožňuje plnu vzpomínku Duchovního Já, zatímco jste i nadále ukotveni v lidském těle. Existuje mnoho Galaxií, kde se toto vyskytuje také.
V zemské kůře je mnoho vysoce vyvinutých bytostí, s kterými mnoho lidí komunikuje v Lásce a harmonii. Existuje v této sféře mnoho bytostí, které se vrací na své planety. To jsou ti, kteří vstupují na své vesmírné lodě a nikdy nejsou opakovaně vidět na Zemi. Ti, kdo pilotují tyto lodě, nejsou vaši spasitelé, ale jsou to vaši bratři, kteří jsou zde jako odpovědi na vaše modlitby.
Nebojte se, když na tyto Hvězdné bratry narazíte, nicméně bychom vás rádi varovali, že existují i někteří v rouše beránčím. Je to stejné jako se mnoho lidí vydává za vaše přátele, ale jejich výchozí úmysl je podvod. Žádný z nich nemá moc ukrást vaši duši, nicméně vás mohou přesvědčovat, abyste následovali jejich vedení. Pokud jste pilně pracovali na odblokování kódů přesvědčení a na korespondenci s vaším Vyšším Já, nikdy nebudete podvedeni. Budete mít přístup k Akášickým Záznamům a poznání všeho, co existuje.
Ti na nižších frekvencích ukořisťují ty, kteří jsou příliš důvěřiví a žijí s tendencemi oběti. Mnoho zážitků umožňujících urážlivé motivy se nyní hroutí. Jedna věc, s kterou nepočítali, je obrovský přístup k internetu, kde se masivně a včas uveřejňují jejich skutky. Už nemohou vydírat a zabíjet, protože počet informátorů je příliš velký a informace snadno dostupné.
Konec Času je prostě konec jednoho cyklu a začátek dalšího. Není potřeba hledat spasitele. Jste to vy, kdo tvoří Nový svět. Představte si svět, ve kterém můžete tvořit pomocí myšlenky ihned, co si přejete. Jednejte, jakoby to už byla pravda a uvidíte, jak rychle se budou vaše myšlenky manifestovat a sny plnit. Aby k tomu mohlo dojít, je třeba zbavovat se strachu a kódů přesvědčení, které vám umožňují zůstávat ve stavu bezmoci. Postavte se strachům čelem, změňte svůj systém přesvědčení a žijte život svých snů.
Pokud se vám nelíbí systém, který lidé vytvořili, podnikněte vlastní kroky a udělejte změny. Převezměte zodpovědnost za své činy a myšlenky a vydlážděte si cestu ke všemu, co si jen přejete. Věřte, že chamtivost a kontrola nad ostatními již není kompatibilní s vysokými frekvencemi Země a pokud se jedná o věci, které si přejete vytvořit už víte, že se oddělujete od těch, kteří si přejí pokračovat na nižších frekvencích, jak přichází čas Vzestupu.
Oddělte se od věcí, které se vám nelíbí. Rádi bychom vám také řekli, že slovo Vzestup znamená zvýšení vibrační úrovně a rozhodně není třeba soudit ty, kteří preferují zůstat v nižších úrovních. Každý má vždy možnost výběru, co si přeje zažívat. Nebuďte znepokojeni, co se týče záchrany duše, duše není nikdy v nebezpečí života. Nicméně podělte se o své znalosti s těmi, které to zajímá a možná budou schopni zvyšovat své frekvence a budou schopni připojit se k vám. Mnoho Lightworkers si vybralo fyzicky zůstat s těmi v nižších frekvencích, budou jejich Průvodci, kteří se rozhodli naučit je, jak zvýšit svou schopnost milovat a vzestoupit v lidské formě. Mnozí z vás, kteří rezonují na vysokých frekvencích budou moci přecházet na Druhou Stranu a udržovat kontakt s těmi v nižších frekvencích, kteří fyzicky zůstávají na Zemi.
Obejměte své Hvězdné bratry. Milujte všechny bez ohledu na to, po jaké cestě chodí. Když budete milovat své nepřátele, zvýšíte svou vlastní vibrační úroveň a schopnost žít v Ráji. Buďte vděční za všechny příležitosti a zkušenosti, přijímejte a sdílejte dary, kterými jste obdařeni, bez ohledu na to, jak velké či malé se vám mohou zdát.
4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem, prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.
KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Quan Yin, bohyňa súcitu

22. listopadu 2015 v 7:00 Féwa


Milí priatelia. Nezvyknem často zdieľať priebežne merané hodnoty nárastu bovisov, ale dnes je toto zdieľanie vcelku dôležité. :-) Dôvodom je božský priesečník, ktorým nepredstaviteľnou rýchlosťou prenikáme.


Čo v zmysle fyzicky neviditeľného diania prebieha je - božské zarovnávanie /božský kvadrant/. Jeho stred predstavuje fyzicky vnímaný stav nula…. ktorý v skutočnosti nie je len nulou, ale súčasne všetkým, čo je nami vnímané. Fyzicky i nefyzicky. Pričom nefyzično má úzku súvislosť práve so zabudnutými schopnosťami. Čiže jednoznačne s tretím okom /6. dimenzia/, ale i so 7. dimenziou /korunná čakra/, ktorá predstavuje pohyb /cestovanie vesmírom/. Nemôžeme zabúdať, že vesmír /Univerzum/ je i v nás. Je i v našich dlho nevedomosťou zablokovaných myšlienkach, ktoré majú určité vibrácie. To znamená, že na základe vibrácií určitej myšlienkovej sféry uvažujeme…. myslíme…. konáme…. tvoríme…. prijímame, alebo odmietame skutočnú pravdu o bytí.

Jednotlivé myšlienkové vibrácie /vlnenie/ súvisia so spomienkami. Kým sa v daných /vyšších/ myšlienkových vibráciach nenachádzame - máme problém si spomenúť na všetko, čo je neustále neoddeliteľnou súčasťou bytia. Nie sme napríklad schopní zaregistrovať /vnímať… vidieť/, že vzduch nie je len priestor v ktorom nič nie je. Že sa v iných vibráciach nachádzajú energie /to znamená i bytosti/ na ktoré nízkymi myšlienkovými vibráciami nedovidíme. V reáli to potom vyzerá asi tak, že človek, ktorý vníma realitu komplexne vidí niektorú z bytostí vibrujúcich na iných úrovniach a druhý človek, ktorého myslenie nie je celistvé nevidí nič.

A o tom to teraz bude. Ľudia, ktorí vidia srdcom budú pomáhať nižším vibráciam otvárať oči v situáciach, ktoré jednoducho ich hlava neberie. A záleží na každom, čo si vyberie. Použijem opäť príklad pre lepšie pochopenie. Skúste si predstaviť, že sme všetci kozmickí maliari. Prechádzali sme všetkým možným. Spoznávali sme rôzne druhy štetcov, aby sme ovládali jeho použitie. Učili sme sa o rôznych farbách /komplexne/ ….skúšali sme rôzne techniky maľovania. Spoznávali sme kvalitu podkladu na ktorý budeme maľovať. To znamená - ako bude s rôznymi druhmi farieb kompatibilný. Pretože napríklad na maľovanie pastelom potrebujeme špecifickú štruktúru podkladu. :-) Trochu som to nadľahčila, ale je to i o nás - o ľuďoch. Každý človek sa nachádza v danom momente v určitých myšlienkových vibráciach. Niekto je už najemno nastavený /načítaný/, komunikuje s dušou, so srdcom, s neviditeľným svetom bytostí, pracuje s emóciami. Jednoducho je v spojení s mimozmyslove vnímaným svetom. Iný človek na tom zatiaľ takto nie je. To ale neznamená, že je horší, alebo zlý. Je len zatiaľ ešte nevedomý. Neuvedomujúci si, že celistvú realitu netvorí len to, čo on /ona/ na fyzickej úrovni …..zmyslove vidí. V tom je medzi nami jediný rozdiel, ktorý je predovšetkým snahou médií plne podporovaný.

Nakoľko narastá frekvencia Zeme, je každému normálne mysliacemu človeku snáď jasné, že i on /ona/ je súčasťou týchto planetárnych zmien. Ja by som povedala, že čím bude snaha pochopiť, uvedomiť si i iné skutočnosti väčšia /čiže ľudia budú mať snahu ….zmenia prístup k téme duchovna/, bude to pre nich lepšie. Budú takpovediac pripravení na všetko, čo zabudli. A netýka sa to len momentu prekvapenia, ale i schopnosti s novými energiami /bytosťami/ spolupracovať. Komunikovať s nimi….. vnímať ich….. tvoriť v spolupráci s týmito energiami, atď. To všetko nás čaká, milí priatelia. A nebojte sa, nie sú to žiadni bubáci. :-) Jedná sa o nádherné stvorenia.

Predpokladom znovu nadobudnutia celistvosti je rešpektovanie nielen fyzického, ale i duchovného aspektu. To znamená, že si potrebujeme uvedomiť nielen existenciu fyzického tela, ale i jeho neviditeľných vrstiev. A logicky s týmto neviditeľným svetom súvisí i naša duša s ktorou sa môžeme porozprávať, ktorá nám i poradí.

Narastaním vibrácií, prenikaním do nových myšlienkových sfér nastávajú momenty, kedy si zrazu spomenieme na niečo absolútne zabudnuté /kedy nás osvieti :-)/. Božským priesečníkom sme pripravení na nové informácie i dianie. Každý z nás má vybraný štetec, ktorý mu vyhovuje…. farby, ktoré zodpovedajú jeho vibráciam a - s rukou dvihnutou ku hviezdam a s nohami na zemi začíname bez strachu, bez obáv maľovať obraz života, ktorý sa nám páči. Čo súvisí i s uvedomením si svojej sily, svojho zdrojového potenciálu. Ale i dôležitosti súdržnosti, vzájomnosti, ťahania za jedno lano. A je nás dostatočné množstvo, aby sme to utiahli. Jediné čo potrebujeme je viera - veriť si. Máme veľkú podporu síl svetla.
Ja ešte v závere spomeniem, čo som videla. Videla som - Bohyňu Quan Yin. "Stála" nad Zemou. Pozerala sa na planétu…. potom zamerala pozornosť na jednotlivé miesta Zeme, na jednotlivé národy a ľudí. Jemne sa usmievala a z jej tváre k Zemi prúdilo toľko lásky, že sa slovami nedá opísať. Quan Yin je bohyňou súcitu, milosrdenstva - prejavom Božskej Matky a pomáha ľudstvu približne tak, ako Mária. Je kozmickou bytosťou, ktorá nás účí súcitu, čiže pomáha nám opäť nadobudnúť schopnosť vcítenia sa……


Uč se povznášet lidi i situace, a nikdy nedovol, aby tě postoje jiných vtáhly do hlubin zoufalství.

22. listopadu 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Vždy se dívej na život z té lepší stránky. Očekávej od života jen to nejlepší a snaž se konat pouze dobro. Nikdy neobviňuj nikoho jiného, ocitneš-li se v negativní situaci. Jsi sám svým pánem. Je na tobě obrátit list a podívat se na něj z druhé strany. Vybereš-li si stinnou stránku života, nečekej, že budeš zajímavým pro ty, kteří znají radost z opravdové svobody, neboť stejné přitahuje stejné; budeš lákat pouze ty duše, které jsou ve stejné situaci jako ty. Budeš-li však šťasten a bude z tebe vyzařovat láska, okouzlíš všechny, neboť každého potěší přítomnost radostného člověka. Uč se povznášet lidi i situace, a nikdy nedovol, aby tě postoje jiných vtáhly do hlubin zoufalství. Jsi zde proto, abys vytvářel mír, harmonii, krásu a dokonalost, to nejlepší v životě, a proto vykroč a něco pro to udělej.


V kruhu anjelskych svetiel

21. listopadu 2015 v 14:55 Féwa
Moje niekoľkodňové malé preskenovanie kolektívneho vedomia /nevedomia/, tým i uvedomenia si súvislostí - mi príliš úsmevu na tvári nevykúzlilo. Ešte stále inklinujeme k vete, čím lacnejšie, tým lepšie a vůbec sa nezamýšľame nad skutočnými hodnotami. A to v akejkoľvek oblasti…..


Ešte stále mnohí empatiu k životu nepotrebujú….. ešte stále mnohým imponuje hodnotenie ľudí za ich chrbtom, zatiaľčo sa im usmievajú do tváre. Ešte stále vyhráva na menej, či viac plnej čiare len subjektívny pohľad, ktorý sa nevedomosti týka…… len myslenie, ktoré vyhovuje. Ešte stále nestoja mnohí ľudia nohami na zemi a súčasne v nebi. Čiže odmietajú si uvedomiť a tým i prijať skutočnosť. …..že nie je důležité len to, čo fyzicky vidia a podľa toho i myslia, ale i duchovný aspekt človeka. To znamená - naše vnútro, náš stred v ktorom pramení ľudská múdrosť. I keď je okolo nás, okolo Zeme svetla viac než dosť - napriek tomu ho mnohí necítia. A podľa toho i konajú. Reagujú v neprimeranej miere na zámery, ktoré sa snažia ľudskú pozornosť odpútať… presmerovať k tým, ktorí myslením ľudí manipulujú. Či už napríklad zdieľaním informácií, ktoré nie sú tak "čisté" ako sa zdá. A to v akomkoľvek zmysle a oblasti. Nuž, čo dodať. Že ešte stále majú mnohí bližšie ku spochybňovaniu podstaty, tým i všetkých, ktorí pravdu majú.

Napriek všetkému a všetkým, ktorých myslenie som počas niekoľkých predchádzajúcich dní vnímala v zmysle hore uvedených riadkov….. verím nám. Verím žene, ktorá je vo mne, pretože jednoducho viem, že je mojím a všetkých svetlom. Táto žena nepotrebuje niekomu niečo dokazovať. Niekoho o niečom presviedčať. Niekomu niečo vysvetľovať… pokiaľ on /ona/ zatiaľ ešte nevie, pretože necíti. Nepotrebujem písať o všetkom, čo viem, čo si myslím, čo mimozmyslove počujem, alebo vidím. Nepotrebujem - nemusím. Všetko, čo som do tejto chvíľe robila - bolo pre všetkých ľudí. Prechádzala som vlnami nepochopenia, odsudzovania z důvodov ľudskej nevedomosti. Vlnami smútku i malých radostí, ktorých kolektívne ubúdalo. Veľmi dobre vieme, čo všetko sa dialo i kto… alebo čo sa skrýva za oberaním nás o emócie radosti, človekom preciťovaného šťastia. Ale my sme sa nenarodili na Zemi preto, aby sme sa neustále poddávali vírom negativity - vírom temných portálov, ktoré na nás číhajú a akonáhle zaevidujú čo len náznak radosti, úspechu, alebo pocitu šťastia - napália to do nás takou negativitou, že prestaneme mať chuť čokoľvek podnikať v zmysle pozitívneho diania.

Prostredníctvom najslabších, najcitlivejších miest ľudí. Logicky cez utrpenie, žiaľ, bolesť, aby mali tie zrúdy čo jesť. Pokiaľ sa poddáme čomukoľvek, čo s ich taktikou súvisí - sme znovu tam, kde sme boli. Je to hra na šachovnici. Vo veľkom i v malom. Pretože všetko so všetkým súvisí. Naše ubolené srdcia i duše sa čistili spůsobom, ktorý sme poriadne cítili fyzicky i psychicky. Každý jeden z nás nie je len ošiaľom ega, ale je i človekom schopným hlboko precítiť akúkoľvek emóciu. Keď vidíme bolesť druhých a reagujeme trochu atypickým spúsobom, ktorý nezodpovedá všeobecne používaným normám - neznamená to, že naše preciťovanie druhého človeka, ľudí, je neadekvátne dianiu, situácii. Keď reagujeme takpovediac mimo normu, ktorá sa nosí - je to preto, že vieme….Vieme, čo je v danej chvíli potrebné, důležité pre všetkých. Neupadajme do tých emócií, ktorými sa nás snažia "povzbudiť" tí menej citliví, alebo bezemoční……. (Znovu sa mi nedá prepnúť klávesnica z českej na slovenskú, takže sú sem tam iné písmenká……)
Čo som predvčerom videla:

Mimoriadne krásne dianie na iných úrovniach, čo ale neznamená, že sa toto dianie netýka nás.
Videla som Zem. Vysoko nad ňou bol pohybujúci sa pomyselný kruh. Keď som sa priblížila na vzdialenosť v ktorej som detailne videla, čo všetko je súčasťou kruhu…. v nemom úžase /a to som na takéto "videá" dávno zvyknutá/ som sledovala dúhu anjelskych svetiel. V pomyselnom horizontálnom kruhu sa točili anjelske energie, ktoré na seba zobrali klasickú podobu. Každý vyžaroval konkrétnu farebnú vibráciu /jeden vyžaroval svetlo modré, druhý zelené, atď./. Mali nádherné, makké biele krídla s "odleskami" svojej farebnej energie. V strede kruhu žiaril Zdroj. Či ho nazveme Stvoriteľom… Bohom….. Univerzálnou energiou, atď., vpodstate vůbec nie je důležité. Boli to archanjeli /archanjelske kmene/. Ako sa pohybovali…. rotovali…… súčasne brali do "rúk" lupienky zlatých ruží a sypali ich smerom k Zemi. Lupienky sa cestou k planéte drobili na hviezdny prach. Ten, ktorý fyzicky nevidíme, ale máme schopnosť vidieť srdcom. Dopadal makko na Zem. Veľmi jemne…. veľmi jemne. Víril v tvare špirál na povrchu a následne ľahúčko prenikal Zemou až k jej stredu. Takým svetlom, takými vibráciami sme zaplavovaní…… tak intenzívne je nám i matke Zemi zo všetkých strán pomáhané. Ale zodvihnúť sa zo "stoličiek" a začať konať, aby Zem vyzerala tak, ako má potrebujeme sami. Nikto to za nás neurobí. My sme prišli všetko zmeniť, prepólovať vedomie smerom k pozitivite. Sme sťahovaní búrením temna, ktoré už dlho nie je v presile. Je to len optický klam, plne podporovaní tými, ktorí im skočia na "lep". Potrebujeme cítiť, preciťovať, byť ľudskí. Byť nielen fyzickí, alebo len duchovní, ale celiství. Mať jeden i druhý aspekt v rovnováhe. Myslieť samostatne, mať rozum v hrsti a srdce otvorené láske. Byť jednotní - ťahať spoločne za jedno lano. Mať jeden zámer. Čo je pre človeka absolútne normálne. Zneviditeľňovanie, neprejavovanie emócií bol /je/ ťah čiernej….
….Chcem Vám ešte povedať, že dnes /neviem ako dlho, či deň…. dva/ sa dianie na úrovni energetickej bude týkať našich koreňov a súrodencov. To znamená, že sa týka našej osoby /Vaši rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia, atď./. Bratia, sestry.

TZOLKIN 21.11.2015 3 CHICCHAN kin 185

21. listopadu 2015 v 11:16 Mayský Kalendář na každý den

Chicchan - Had - Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla kundalini energie, intimita, sexualita, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.
Čistý potenciál nenese žádné hodnocení. To není pravda, to není špatné, černé, bílé…. Dnes rodový oheň Chicchan zapálí semena Akbal a rozlomí je v oslňující výbuch možností. Raději udržujte odstup, protože Ox (3) přináší velmi proměnlivý vítr, který může rozptýlit tyto brilantní jiskry v každém směru. Vše, co je svazující, se může obrátit k horšímu stejně tak jako se to může podařit. Pokud můžete, odložte všechna významná rozhodnutí nebo aktivní plány a udržte si sílu dnešní energie pro jiný den.
Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.
Solární symbol HADA zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.
Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.
***
Jsem Chicchan 3. Děkujeme dnes za připojení. Jsme opravdu vděční za každý moment, kdy jsme s vámi vědomě spojeni. Existuje mnoho způsobů propojení, energeticky jsme ze stejné Podstaty. Když jste si vědomě vědomi nás a touhy pracovat společně, vzniká mezi námi frekvence vysoce nabitá energií.
Je to podobné jako elektrické vedení. Všechno elektrické osvětlení v domácnosti je vždy napojeno na jeden stejný zdroj, stejně jako všechny spotřebiče. Když se rozhodnete v místnosti rozsvítit, stačí stisknout vypínač a prostřednictvím tohoto vodiče proudí energie. Je to podobné jako když budete chtít mít interakci s námi nebo zážitek s jinými Bytostmi.
Existuje nesčetné množství možností, ale jen ta, na kterou soustředíte svoji mysl, se uskuteční. Takže si buďte vědomě vědomi toho, co si přejete, protože máte uvnitř sebe sílu, aby se to stalo. Mnoho věcí, po kterých ani nemusíte toužit se také projevuje tímto způsobem a existuje mnoho důvodů, proč k tomu dochází.
Vzhledem k tomu, že žijete ve světě s více jak sedmi miliardami lidí, nastane chvíle, kdy jste prostě přijímač něčeho, co nebylo určeno speciálně vám. Je-li něco, co je silně proti vašemu paradigmatu, budou vám vaši Průvodci posílat zprávy, které vám pomohou vyhnout se tomuto scénáři. Je jen na vás, jestli se naladíte na jejich frekvenci, rozpoznáte a vyberete si, jestli chcete sledovat vedení svých Průvodců.
Když se dějí přírodní katastrofy, neštěstí, nehody nebo někdo ovlivňuje nevhodným způsobem ostatní, můžete být upozorňováni, abyste nechodili do oblastí, kde se tyto věci dějí. Připojením na vaše Vyšší Já a Průvodce pravděpodobně budete akceptovat jejich rady a zůstanete tak v bezpečí. Mnoho lidí přišlo o život nebo psychicky či fyzicky trpěli, protože nenaslouchali svému vnitřnímu hlasu.
Na osobní úrovni zapnete spojení s Vyšším Já a Průvodci, kontrolky svítí a proud teče. Častokrát vám přinášíme dárky a radosti podle vašich přání. Chcete-li nechat energii, aby mezi námi volně proudila, musíte odstranit všechny bloky. Jakmile máte strach a myslíte negativně, je to jako dát vypínač do polohy OFF, průtok je blokován. Po uvolnění kódů přesvědčení a návyků, které vás drží ve strachu, přepnete spínač do polohy ON.
Jak se udržet v proudu dění? Obraťte se dovnitř sebe a vědomě proveďte změny potřebné k překonání strachu a nežádoucích zvyků. Jestli máte myšlenky, které škodí vaším cílům, přinuťte sami sebe myslet jinak. Pokračujte v tom, dokud se zvyk/návyk nezmění. Zjistíte-li znovu, že upadáte do starých zvyků, po kterých netoužíte, zastavte to a vyberte jiné. Může se to zdát těžké, ale je to opravdu velmi jednoduché - jen to vyžaduje sílu vůle, odvahu a vytrvalost.
Máte v sobě schopnost udělat všechny změny a k tomu máte pomoc vašeho Vyššího Já, Průvodců a těch, kteří na Zemi bezpodmínečně podporují ostatní. Vyhledejte tyto pomocníky a požádejte je, aby vám pomohli. Jděte s odvahou a vytvořte pro sebe život snů!
3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.
Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Návod na život podle Jaroslava Duška:

21. listopadu 2015 v 7:00 Vývoj vědomí bytostí

Návod na život podle Jaroslava Duška:

1. Když se ti něco líbí - řekni to.
2. Když se ti něco nelíbí - řekni to.
3. Když se ti po někom stýská, zavolej mu.
4. Když něčemu nerozumíš, zeptej se.
5. Když se chceš s někým setkat, pozvi ho.
6. Když něco chceš, popros.
7. Nikdy se nehádej.
8. Chceš-li, aby ti porozuměli, vysvětluj.
9. Když ses provinil, řekni to rovnou a nehledej výmluvy.
10. Mysli vždy na to, že každý má svou pravdu - a ta se nemusí vždycky shodovat s tvou vlastní.
11. Nestýkej se se špatnými lidmi.
12. Nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti.
13. Naše problémy jsou pouze v naší hlavě.
14. Okolní svět není ani dobrý ani špatný - je mu zcela lhostejné, jestli existuješ.
15. Z každé události se snaž získat pro sebe něco užitečného.
16. Nebuď suchar.
17. Pamatuj, že nikomu nejsi nic dlužen.
18. Nezapomeň, že nikdo není nic dlužen tobě.
19. Nelituj ani času ani peněz na štěstí z poznávání světa.
20. V životě vždycky spoléhej pouze sám na sebe.
21. Věř svým pocitům.
22. K ženám (ostatně i k mužům), stejně jako k dětem buď trpělivý a trochu shovívavý.
23. Pokud máš špatnou náladu, zamysli se nad tím, že až zemřeš, nebudeš mít ani tu
24. Žij dneska, protože včerejšek už není a zítřek být ani nemusí.

Jaroslav Dušek

Vykroč vpřed, podrob svou víru zkoušce a sleduj, co se stane.

21. listopadu 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nikdy nepoznáš, zda něco funguje, dokud to nevyzkoušíš. Nikdy nepoznáš, zda jde proud, dokud nepoložíš ruku na vypínač a neotočíš jím; musíš vyvinout nějakou činnost, abys dokázal, zda věc funguje. Stejně je tomu s vírou. Je zbytečné vysedávat a o víře jen hovořit, když podle ní nežiješ a nikomu nezjevíš, co pro tebe znamená. Je zbytečné hovořit o žití ve víře, když tvá jistota spočívá ve vyrovnanosti tvého bankovního konta, z něhož můžeš čerpat, kdykoli se ti zlíbí. Jen tehdy můžeš mluvit o víře a být jejím živoucím příkladem, když nic nemáš, když můžeš riskovat a dokázat zdánlivě nemožné, protože tvoje víra a jistota jsou zakořeněny a zakotveny ve Mně. Vykroč vpřed, podrob svou víru zkoušce a sleduj, co se stane.

TZOLKIN 20.11.2015 2 KAN kin 184 galaktický portál

20. listopadu 2015 v 12:03 Mayský Kalendář na každý den

Kan - Zrno - Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex
Jakýkoliv nástroj, záměr nebo koncept může být použit pro dobro, nebo zlo: nůž může krájet zeleninu nebo může zabít, peníze mohou poskytnout potřebné zdroje nebo mohou kazit, podplácet, soutěživost může vést ke zdravému vývoji nebo může ničit vztahy. To jsou vlastnosti duality všech věcí ve všech aspektech. Co dělá ten rozdíl? Záměr. To je výzva Kan a Ka (2) pro dnešní den: takže budete používat síť Kan tak, že můžete poskytnout ryby celé vesnici nebo je budete hromadit jako pojistku pro sebe? Budete se osvobozovat od lidí a situací, které vás drží nebo budete trpět dál? Odpověď se může zdát zřejmá na papíře, ale v reálném životě nemusí být zas tak lehké to udělat. Vybírejte moudře!
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka žijícího v symbióze s faunou i florou, místo plné bohatství a absolutní hojnosti.
Energie KAN podporují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou; schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle. Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.
Nativní KAN jsou Mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná - musí proto být dobře řízena.
***
Jsem Kan 2. Děkujeme za spojení s vámi. Jsme rádi, že jsme součástí sjednocování Já s Duchem, které se v současné době na Zemi rozrůstá. Je to pro nás ta největší pocta pomáhat vám v této době Přechodu.
Dnes bychom vás chtěli povzbudit, abyste šli ven nadýchat se čerstvého vzduchu. Pokud žijete v oblasti, kde je znečištěný vzduch, naplánujte si, jak se dostat z města do přírody, kde pro vás stromy a rostliny vytváří kyslík.
Až budete v přírodě, můžete zůstat v úžasu a být svědkem krásy, která vás obklopuje. Na několik okamžiků se podívejte na zem a zjistíte, že jste obklopeni hmyzem, kterého jste si nikdy nevšimli.
Když sledujete tyto malé bytosti při práci, nevěnujete pozornost sami sobě. Když je budete provokovat, budou se snažit utéct. To jsou skvělé metafory pro vás.
Zpočátku jste si nevšimli, že tam jsou, dokud jste nezaměřili svou pozornost na zem. Jakmile vaše Vědomí obrátilo pozornost na tuto malou oblast, začali jste si všímat nových věcí. To je skutečnost v každém okamžiku vašeho života. Můžete si všimnout jen toho, kam směřujete pozornost.
Pokud se soustředíte na negativní věci nebo špatné věci, které by se mohly stát, vaše zážitky, zkušenosti, rozhovory a lidé vám to budou odrážet. Ti, kteří se zaměřují na šťastné myšlenky a výsledky nebudou zatíženi tím, že by došlo k nějakým špatným věcem nebo událostem. Vzhledem k tomu, že považují život obecně za dobrý a šťastný, dokáží ve špatných situacích najít to dobré, protože vidí ve všem dobré.
Druhá lekce, kterou se můžete od hmyzu naučit, se týká pracovní činnosti. Bez ohledu na to, jak je člověk obrovský nebo stojí velmi blízko, budou tyto malé bytosti pokračovat ve své každodenní rutině. Nezastaví se a nezapojí do nečinného tlachání. Nedělají si nároky na místo, kde stojíte, nesoudí vás a nehodnotí; jednoduše pokračují ve svém Bytí. Jak často se necháte rozptýlit, když je někdo ve vašem okolí? Chtěli byste být schopni udržet zaměření na to, co si přejete dělat? Cítíte potřebu zapojit se a bavit, když je někdo blízko vás?
Další lekce, kterou se můžete od hmyzu naučit je, jak budete reagovat, když vás někdo provokuje. Budete se bránit nebo utečete? Myslíte si, že je třeba bránit vaše jednání a rozhodnutí? Možná budou chtít zjistit, proč jste si vybrali tuto volbu.
Každá volba, kterou uděláte, je vaše věc a vždy budou existovat lidé, kteří s vámi budou souhlasit a kteří nebudou souhlasit. Postavit se s odvahou za svá rozhodnutí, aniž byste se museli bránit, je známkou zralosti člověka.
Utečete, když vás druzí konfrontují tváří v tvář? Jsou chvíle kdy utéci nebo prostě odejít je ve vašem nejlepším zájmu. Ale velmi často se stává, že lidé dostanou strach a nejsou schopni postavit se za svojí pravdu. Je pro ně nepohodlné zůstat stát, takže raději ustoupí. Pokud zjistíte, že je to váš zvyk, obraťte se dovnitř sebe a podívejte na důvod proč dovolíte ostatním, aby vás zastrašovali.
Najděte si čas poznat sami sebe a mějte odvahu stát se tou osobou, kterou chcete být. Naučte se říkat NE požadavkům, které nejsou pro vaše nejvyšší dobro. Když vás ostatní provokují, učte se, kdy je nejlepší opustit jejich přítomnost nebo jim říci pravdu, co si myslíte. Mnoho lekcí se můžete naučit, když si sednete v přírodě a budete ji pozorovat. Udělejte si často čas pro odpočinek v přírodě a rozmlouvejte s těmito vysoce inteligentními bytostmi.
Naplňte dnešní den zázraky a úžasem! Těšíme se na příští mítink.
2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete své pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě ), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - Evoluce odhalena 2. část

20. listopadu 2015 v 7:05 Aktuální Informační chaneling
Evoluce odhalena
Hlavní channeling

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.
Já vím, kde jsem. Prostřednictvím svého partnera vím, kde jsem. Pro Ducha není záhada, co děláte.
Chtěl bych začít tím, abych vám sdělil, že ne všechny channelingy jsou dlouhé. Dnes večer vám chci předat hluboké informace, které můj partner tímto způsobem ještě nikdy veřejně nepředával, a jsou matoucí. Tyto channelingy by neměly být tak dlouhé, abychom vám mohli předložit aspekty k přemýšlení. Je na čase, abyste se něco dozvěděli. Je to krásné.

Odhalení, které vám se chystám předat, nezmění, co budete dělat dál - bude to jen ocenění toho, kdo jste. Existuje velký plán, drahé lidské bytosti - čím déle žijete a nasloucháte těmto slovům z různých zdrojů z druhé strany závoje, tím více si uvědomujete, že lidstvo bylo navrženo pro tuto chvíli. Že máte účel (důvod, proč tu jste - pozn. překl.) a že je zde láska. Ve společnosti a civilizaci svobodné volby musíte být ponecháni sami. Když dojde na vědomí, musíte být ponecháni sami, abyste se rozhodli. Vytváří to bariéru, kterou jste nazvali druhou stranou závoje. Je to bariéra izolace. Mluvíme o tom stále. Jak by se vám líbilo prostě se jen natáhnout skrze tuto bariéru? Rozsvítili byste světla a všichni byste šli domů. Nebyl by žádný test a vy byste se vrátili ke zdroji. Jste pracovníci. Začali jsme tomu říkat pracovníci světla. To protože měníte tuto planetu. Vědomím, "Aha" momenty, uvědoměním - tím vším začínáte individuálně vytvářet rozdíl.

Když se budete dívat na vaše zprávy, bude se zdát, že má tato planeta potíže. Není to poprvé. To způsobuje změna a my vám to říkali. Zopakujme si to. První věc, kterou musíte udělat v této fázi, je postarat se o sebe. To znamená vypnutí zpráv. Udělejte to! Takto budete mít v sobě pochopení, ´Aha´ moment, uvědomění. Co vám říkám, je přesné a pravdivé. Účel, láska, soucit, změna. To je to, co se děje na planetě. Zprávy budou přicházet a odcházet a ti, kteří ve světě vytvářejí problémy, budou přicházet a odcházet. Říkáme vám, že světlo začíná vytvářet rozdíly ve tmě a tma reaguje. Jednoduché. To je důvod, proč máte to, co máte. A čím více pracujete na těch skládankách, tím více uvidíte, že světlo bude vyhrávat. Tma však bude reagovat - i nadále bude reagovat, protože bude bojovat o přežití, o svou záchranu. Drahé lidské bytosti, chtěl bych říci, že je to dobrá zpráva.

Obecně platí, že ti, kteří se nebudou vyvíjet směrem kupředu, zmizí. Přijde čas, kdy bude cesta volná. A ti, kteří dělají problémy, které máte nyní, vymizí postupným oslabováním, prostřednictvím zrození a smrti. Časem. Vyjdete z toho. Ale to není to, co vám chci říci. Protože to jsou staré zprávy. Chci vám předat odhalení o evoluci na planetě. A teď mluvím o základní evoluci. Můj partner už to jednou slyšel. Předal jsem mu to v soukromém čase s Dr. Toddem Ovokaitysem. Často ho učíme, kdo má dostat informace jako první, protože toto je nyní hlavní mistrovská energie na planetě. Jakmile už to bylo jednou předáno, můžete už to nyní slyšet. Někteří z vás řeknou: "Dobře, ale to není opravdu tak velká zpráva." Ale je. Protože změní každého biologa na planetě. (Úsměv.)

Poslouchejte, došlo k odhalení - v nedávném channelingu, který jsem nazval Fyzika vědomí. Jednalo se o předpoklad, který byl nový - že vědomí je vlastně energie, která je měřitelná a má svá pravidla. A tak se dostáváme do oblasti, která bývala velmi ezoterická - jak ve fyzice, tak i v metafyzice - a která říká, jaký je vztah mezi realitou a vědomím. Funguje fyzika prostě jen tak sama o sobě a lidské bytosti jsou zaujaty pouze svými činnostmi, nebo na sebe vzájemně působí? Ovlivňuje jedna druhou? Nemá snad sama příroda tajemství? Ach ano, má. A pro toto lze získat důkaz pomocí statistiky. Jak se věda stává zralejší a vstupuje online s pomocí počítačů, které měří to, co byste nazvali náhodou, postupně to odkryjí. A ono se ukáže, že existuje atribut důkazu o tom, co říkám. Vědomí je energie. Teď chci, abyste na chvíli přemýšleli. Co když je energie ve skupinách buněk? Ne v mozku, ale inteligence, která vzniká v rámci vyvíjející se skupiny buněk. A ne nutně jen v lidských. Co když existuje atribut, o němž nikdo nemluvil? Můžete jej pojmenovat buněčné uvědomění, přejete-li si. Má mnoho jmen. Nikdy jste o něm neslyšeli. Do teď.

Existuje známý fyzikální experiment, který vám můj partner vysvětloval znovu a znovu, a ten dokazuje, že v jednoduchých věcech existuje energie, na niž vesmír reaguje. Tento fyzikální experiment říká, žekdyž něco pozorujete, měníte tím realitu - a ve fyzice je známý (tzv. problém pozorovatele je znám v kvantové fyzice již téměř 100 let - pozn. překl.). Má mnoho jmen, existuje mnoho způsobů, jak jej provést. Člověk pozorující něco může změnit atribut toho něčeho. A právě o tom mluvíme. Je možné, že v životě existují i jiné zdroje energie?

Slavný vědec, jehož jméno někteří z vás slyšeli, jménem Michael Denton měl odvahu napadnout Darwinovu teorii - v současnosti všeobecně akceptovanou teorii, jakým způsobem se vše vyvinulo. Život na planetě až po a včetně humanoidů ještě před tím, než byl zdroj biologie oset Plejáďany. Jak jste se sem dostali? Už jste se na sebe někdy podívali a řekli si, že je to úžasná struktura? Už vás někdy napadlo, jak by mohla tato složitost s touto strukturou vzniknout tak dobře v tak krátkém čase? To je dobrá otázka. Nyní máte počítače a schopnost programovat život. Jak dlouho by vám to trvalo? TakžeDarwin řekl, že evoluce veškerého života nastala nejen výběrem druhů, ale prostřednictvím mutací a náhodami. Život by se vyvíjel pořád dále a dělal totéž, dokud by se neobjevil mutant. Náhodně. Kolikrát byste se reprodukovali, než by se objevil mutant? A ten mutant by začal dělat něco lepšího. A to proto, že by byl svou abnormalitou, anomálií jiný. A protože by podle Darwina udělal něco lepšího, byl by nadřazený všem ostatním a začali by se rodit další mutanti. A přicházely by další a další abnormality. Toto je popis, co je to mutant. To by pak začalo vytvářet náhodné mutantní série. A daný druh by se sám od sebe náhodně zlepšoval přes tuto sérii mutantů. Pokaždé, když by se narodil živý tvor s lepší sadou něčeho - ať už schopností mobility či inteligence - pak by byl v dané oblasti králem a byl by napodobován. A pak by přišli na řadu další, náhodou. Avšak ti, kteří pracují se superpočítači, začali tento proces zpochybňovat. Řekli: "Známe statistiku mutací. Protože život stále ještě existuje, můžeme to vyzkoušet. Můžeme to naprogramovat. Drahý počítači, jak dlouho by trvalo, než by se lidská bytost vyvinula do dnešní podoby z života, který na naší planetě známe - z buněčných struktur, které se hemží v oceánu. Jak dlouho by to trvalo, drahý počítači, dej nám odpověď." A když to udělal, ustoupili a zalapali po dechu. Protože by to trvalo tak dlouho, že byste tu stále ještě nebyli jako mnohobuněčný organismus. Nic. Ale tak to nebylo, že?

Doba, jakou na tento vývoj život potřeboval, ač si myslíte, že to byla dlouhá doba, byla superrychlá ve srovnání s tím, co počítač spočítal. V porovnání s tím, jak dlouho by to trvalo s využitím pouze Darwinových procesů. Chápete? Stalo se něco jiného. Aby bylo možné se dostat do bodu, kde se nyní nacházíte, abyste se na této planetě vyvinuli do současné podoby tak rychle, tak na začátku muselo dojít k zásahu.

Zeptejte se Michaela Dentona, vědce, kterého dnes nezastihnete v této místnosti, jak poslouchá dnešní ezoteriku. Zeptejte si ho, co si myslí. A on vám poví, že muselo dojít k zásahu, aby se život na planetě vyvinul tak rychle. Dal mu jméno - inteligentní design. To je vědecký termín. Líbí se vám? Měl pravdu. Vědec v něm nebude nutně věřit tomu, co přijde dál. On však viděl ten efekt. Počítače nelžou. A inteligence zpracování a zralost vašeho mozku se na to musí podívat. Protože teď víte, že jste byli navrženi, abyste tu byli. Došlo k velkému urychlení, které vám stále nemohu vysvětlit zcela a naprosto, protože existují procesy v procesech týkající se buněčné struktury a jejího fungování, které můj partner nemůže předávat bez znalostí, které nemá. Takže mu je předám velmi jednoduše. Na této planetě existuje Boží laskavost, která prostupuje vším. Dnes jste ji studovali jako mřížku Gaii zvanou Matka Příroda. To můj partner nevěděl. Neučil to, ale řekl, že Matka Příroda sama o sobě není zcela přirozená, protože ti, kdo ji oseli a byli zde na samém počátku, ji pomáhali vytvořit.

Představte si planetu, která zrychlila svůj vývoj na základě záměru, laskavého designu, který vytvořil humanoidy mnohem rychleji než by jakýkoliv statistický program řekl, že je možné. Šance, že byste se vyvinuli přirozeně v procesu, s nímž přišel Darwin, a vy jste ho přijali, jsou astronomicky vzdálené náhodě (ve smyslu její matematické definice - pozn. překl.) Nemohlo k ní dojít. Musíte o tom přemýšlet, než vůbec budete moci říct, že mám pravdu. Buněčná struktura má laskavou inteligenci. To je to nejlepší, co můžeme předat. Kolem života existuje pole. Kolem veškerého života. Bylo rozšířeno a navrženo speciálně těmi, kteří tuto planetu umístili a, drazí, část z nich jste tvořili vy. Tato planeta se vyvinula rychleji, než je možné. Mnohem rychleji. Znovu jsem vám řekl to, co víte, abych vám mohl říct i to, co nevíte, takže vám to pomůže uvěřit a pochopit, co se dozvíte dále. Statistiky potvrdí, že mám pravdu. Neřeknou vám, že je toto pravda, ale prostě vám jen poví, že existovalo něco, co zasáhlo do přirozeného výběru. Což je vlastně protimluv. Není na něm nic. Byli jste vtlačeni do existence.

Buněčná struktura má benevolentní inteligenci. Nenastaly žádné náhodné mutace. Buněčná struktura vystavěla nejlepší řešení tak rychle, jak to jen šlo. Protože věděla, co přijde. Život na této planetě se vyvinul na základě zásahu, skrze inteligenci, skrze přírodu, která byla laskavá a zasáhla. To je to nejlepší, co vám můžu předat. Je to informace, že vyvíjející se lidská bytost byla navržena.Není žádná náhoda, že jste tady. A pokud se chcete podívat na statistiky, je to jen další úhel pohledu, jak pospojovat jednotlivé body - že možná existuje záměr pro tuto planetu, možná existuje záměr pro lidskou bytost, která zde není náhodou, ale je navržená se záměrem s pomocí Božího vědomí. Toto je jiná planeta. A když vidíte, jak by se život měl vyvíjet, a až budete jednoho dne schopni se podívat na jiné planety, které mají nějaký druh mikrobiálního života, jakýkoliv druh života zvířat, uvidíte obrovský rozdíl v časové ose. Obrovský! Nemohlo se to stát tak rychle. Vaši vědci se budou škrabat na hlavách a budou souhlasit: "Nevíme, co to je. Nevíme, jak se to stalo, ale došlo k zásahu." Vyvinuli jste se ve zlomku času, který by to trvalo s pomocí přirozeného výběru. Toto je poselství dnešního dne!

Chci, abyste toto téma zkoumali. S vědomím, že nyní existují důkazy, takže vám mohu předat tuto informaci. Chápete, jak to funguje, drazí? Jak dojde k channelingu? Nemůžeme prostě jen vychrlit pravdu, o které už jste sami nepřemýšleli. Musíte ji objevit a klást si otázky, než na ně můžeme odpovědět. Svobodná volba je ctěna, rozdmýchávána, je krásná a vy začínáte klást otázky. A tak jsme vám dali zdroj, kam se můžete podívat.

Co to pro vás znamená? Jak končíme tento channeling, co to pro vás znamená? Co když návrh lidstva pochází od Boha? Benevolentní, krásný, mimo možnost náhody? Přemýšleli byste jinak o všem, co jsme vám říkali? Možná jste zde z nějakého důvodu. A pokud ano, drazí, co jiného by mohlo mít nějaký důvod? Co se právě teď děje a s čím se budete muset vypořádat? Pokud pro vás laskavá síla Stvořitele může vytvořit život na této planetě ve zlomku času, nemyslíte si, že by vám možná mohl pomoci vyřešit vaše problémy? (Kryon se zlehka směje.)

Toto je jiná energie, jsou to jiné informace, je to krásné. Je to krásné. Evoluce je na dosah, a teď to to začíná být dobré, protože jak lidská povaha začne zrát a dostane se mimo dětské hřiště, začnete vidět jeden druhého, od jedné země ke druhé, od jedné posvátné skupiny k druhé - a zastavíte házení kamenů jeden na druhého a nadávání druhým, jak jste to dělali tak dlouho. Až dozrajete, uvidíte společné zájmy, které máte, můžete se držet za ruce a pět chválu na laskavého Boha. Jeden Bůh v tak mnoha podobách, v tolika pravdách, které mají tutéž věc společnou se všemi. Lásku. Soucit. A TO je pravda. Změní to svět. Ne rychle, ale změní ho.

Stojíte na prahu změny. Na začátku procesů, o kterých jsme nikdy nemluvili. Poslouchejte vědci, pokud jste toto slyšeli a obraceli jste oči v sloup, pak si proveďte výpočty a pak se vraťte. Podejte své vlastní vysvětlení. Jednoho dne to uvidíte ve zkumavce. Pole kolem buňky obecně, které má inteligenci, ač to zatím nikoho nenapadlo - bez mozku, bez centrálního systému. Pořád je tam ještě něco dalšího. Vícerozměrné? Samozřejmě! Kvantové? Tak trochu. Jděte a najděte to. Je to krásné. Zasloužíte si pravdu, staré duše.

A tak to je.

Kryon

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 nahrávky - mini channeling 18:46 + Evolution Revealed 25:51

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka Č. (www.kryon.webnode.cz awww.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon - Evoluce odhalena 1. část

20. listopadu 2015 v 7:00 Aktuální Informační chaneling
Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Sylvan Lake, AB, Canada, 24. ledna 2015
Úvodní minichanneling

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.
Můj partner opět ustupuje stranou a s tím odkládá i filtry lidstva. Paradigmata, na která je zvyklý - co je správné a co špatné, co je dobro a zlo, co je vhodné a nevhodné. Protože každý člověk vyrůstá s celou řadou pravd. Některé jsou založeny na tom, co vám říkali vaši rodiče, někdy je to to, co jste se naučili ve škole, někdy se jedná o to, co vám řekli vaši učitelé - duchovní i ti ve školách. A toto je základem toho, co považujete za pravdu. A drazí, to vám stojí v cestě. A stojí to v cestě obrovské změně, která nastává. Říkali jsme vám to už léta a zopakujeme to znovu, protože lidské bytosti všude na světě musí slyšet zprávy, která se týká právě jejich energie.

Co tím myslím? Nikdy předtím neexistovala doba, kdy by byla individualita ceněna víc než nyní, staré duše. Stále se chcete seskupovat a věřit v totéž, mít systémy přesvědčení, které jsou identické a které vás oddělují od jiné skupiny, jejíž přesvědčení jsou mírně odlišná - a to se musí změnit. A mění se to. Lidé se začínají spojovat pouze na základě jediného předpokladu - že jsou staré duše.Už tady byli, dělali to i to, rozpoznali posun a jsou připraveni pokročit vpřed, ať už pro ně Stvořitel připravil cokoli. Informace o tom jsme vám dali už k dispozici. A vy jste se měli posunout do místa, kde v podstatě říkáte: "Vzdávám to." Vzdát se jednoduše znamená, že se vzdáváte starých způsobů. To je vše. Někdy si musíte zamést prostor, aby nové energie dopadly na to nejčistší. Začínáte znovu. Nový začátek má špatný význam pro některé a dobrý pro jiné. Ale své zkušenosti se nemusíte učit znovu. Jediné, co musíte udělat, a to je pro lidstvo těžké, je zbavit se věcí, které nefungují. Těch, které fungovaly na základě starého paradigmatu. Kolikrát už jsme toto říkali?

Narodili jste se do módu přežití. Věci, které jste se naučili na hřišti předtím, než nastala elegance lidské komunikace, byla obrana vůči šikaně či tyranům. Všechny tyto věci jsou ve vás zabudované. A někteří z vás se k nim okamžitě uchylují, když se v nové energii setkají s podobnými situacemi. To je to, co přepisujete. Nejen to jsme vám již říkali. Vstupujete do energie, která je méně fyzická a více řízená vědomím. Věci, které jste studovali, které vám byly řečeny a kterým věříte, se nyní realizují více než kdy jindy. Co si myslíte, že jste? Co říkáte nahlas, vaše tělo slyší a podle toho i jedná. Dalo by se říci, že innate - ta část vašeho těla, která je za závojem, nevidí rozdíl v tom, jestli si děláte legraci nebo ne, jestli jste prostě vůči sobě negativní či ne… uslyší to a ono se to stane. To je síla, kterou lidská bytost má. A tak začněte sledovat, co říkáte a jak jednáte.

Kolik z vás, staré duše, se ve svých nejtišších momentech dívá na staré energetické paradigma a ani to neví? Nedostatek sebeúcty, pocit, že to nezvládnete, tohle se nikdy nestalo a ani nestane… Chci vám říci, že vaše myšlenky teď budou řídit vaši realitu mnohem více než kdykoliv předtím. Dal jsem svému partnerovi pokyn, aby začal učit fyziku, která je za tím, co nazýváte průměr. Zákon průměrů, takzvaná Gaussova křivka, Galtonova deska nebo jakkoli to chcete nazvat, vám ve fyzice dává představu, že je většina z vás průměrná. Že několik z vás bude negativních a několik pozitivních - a že nemáte šanci. To je staré paradigma a je nesprávné. Je i fyzicky nesprávné.

Dnes večer chci mluvit o atributu, o kterém jsme ve veřejném channelingu nikdy nemluvili. Přepíše to proces evoluce života. Chtěl bych vám vysvětlit, jakým způsobem to doopravdy funguje. A to, co bude následovat, se setká s výsměchem i otáčením očí v sloup. U každého, kdo to uslyší. A to kvůli tomu, co vás dosud učili. Když si myslíte, že víte, co si myslíte, že víte, je vaše mysl uzavřena. A pak jsou zde ti, kteří budou poslouchat a budou vědět, že to, co vám dnes večer řeknu, je měřitelné a lze to dokázat, pokud jednoduše smažete to, co si myslíte, že víte. A dnes večer uvidíte pospojované body týkající se nového procesu vědomí, a to začne rozšiřovat myšlenku, že tu nejste náhodou. Byli jste vytvořeni, abyste tu byli. Země sem patří, vy sem patříte, i staré duše sem patří. Jste na správném místě ve správnou dobu a zažíváte potíže a problémy, které jsou všechny spjaty s přechodem. Všechny. To není snadné!!! Drazí, nikdy jsme netvrdili, že bude. Načasování dle vaší mysli není správné. Někteří z vás překročí určité milníky, které ostatní ještě nejsou připraveni překročit. A jestli nejste připraveni se připravit k ostatním, pak vám jeden šlápne na palec, ale druhý ne. Nespojí se to do teď obvyklým způsobem. Propojí se to lépe. a jak nPosun paradigmatu je o tom, jak věci fungovaly, jak fungují teď, co očekávat a ně budete reagovat. Jakým způsobem dochází k řízení - řídíte to vy nebo jste tím řízeni?

Mluvím ke skupině převážně starých duší v této místnosti. "Kryone, definuj starou duši. Používáš ji až příliš často bez definice." Definuji ji. Je to super jednoduché. Každá stará duše je lidská bytost, která má více než sto, dvě stě, možná i tři sta minulých životů. Někteří z vás tu byli od začátku. Lemurie byla velmi dlouhotrvající mini-kontinent. O tom jsme mluvili mnohokrát. Byla izolovaná po tisíce a tisíce let, bez reinkarnace. Jinými slovy, přinesla s sebou nové duše a cvičila je ve způsobech této planety. S Plejádskou pomocí. Kolik z vás, staré duše, může mít vztah k místu, odkud jste takto přišli? Dokonce jsme vám řekli, že by mohly být staré duše, které řeknou: "Nevzpomínám si, nevzpomínám si na Lemurii, ale vzpomínám na Atlantidu." Chci si to ujasnit. Atlantida je koncept, ne místo! Je to koncept potápějícího se ostrova. Hádejte, který ostrov se potopil? Byla to Lemurie! Rád bych, abyste začali spojovat body. Je to ve vaší Akáše. Nepotápěl se celou dobu, ale jak to tedy víte? Byli jste tím velmi vyděšeni.

Pro ty z vás, kteří věří, že byli Atlanťany - o nic takového nejde. Je to tento koncept, protože jste tento konkrétní scénář opakovali mnohokrát prostřednictvím vaší Akáši. Potopený ostrov existoval nejméně třikrát. Pokaždé jste ho nazývali Atlantida, udělali jste z něj jeden. Jak lidské. Jak 3D. Je to mnohem větší než tento scénář…

Mluvím ke starým duším. K dispozici je množství zkušeností, které jsou naprosto úžasné. Pokud by jeden z vás, aspoň jeden z vás, měl příležitost znázornit svou zkušenost - co vykonal, kým byl, kolik měl životů, kolik válek prožil, kolikrát které pohlaví, kolik dětí měl - vydalo by to na tolik filmů, že byste je mohli sledovat celý svůj život - a to jen o sobě. Co jste udělali, co jste prožili… A mohli byste říci: "V každém tom životě jsem byl úplně obyčejný." Drazí, jde o to, že jste žili a jakými jste prošli zkušenostmi. Je nám jedno, jestli jste byli královnou toho nebo králem onoho. V takových životech jste se totiž nic nenaučili. Mluvím o tom, kdy jste byli na prérii, když vaše dítě zemřelo při porodu.Mluvím o tom, kdy jste byli ve válce, kde byl vedle vás zabit váš bratr a vy jste to viděli. Možná jste byli další obětí. Mluvím o hluboké životní zkušenosti, která do vás vstoupí a způsobí, že se stáváte zkušenějšími. To abyste mohli přijít do života, jako je tento, a cítit Boha uvnitř - vědět, že máte pomoc, že máte Boží ruku ve své. A pokud budete plakat, bude to vhodné, vzhledem k tomu, co víte. Víte, jak si poradit. To je stará duše. To je ten, kdo bude přecházet přes tento most s elegancí.

Je velmi důležité, že jste dnes starou duší. A pokud byste se zítra rozhodli odejít, vrátíte se jako mladá stará duše. Probudíte se se znalostmi, které máte dnes a v nové energii to bude pro mladé lidi jednodušší než pro vás. Uvědomujete si, jak těžké je projít milníkem a nést přitom starou energii, tahat ji do nového? Víte, čím budete muset projít? Ztrácíte dnes lidi, protože to pro ně není vhodné. Povedou si lépe, když se narodí znovu v těle - a vše, co budou znát, bude v nové energii. Bude v nich rezonovat, bude je obklopovat, nebudou se muset nic učit znovu. Chápete, jak velký to dává smysl? Protože planetě nezáleží na tom, jak dlouho žijete, drazí. Stará duše se vrací čistá. A vy se vracíte zpátky nadšení, plní znalostí a moudřejší než jste dnes. Nic se nemusíte učit znovu. Jak krásný systém!

Máte tolik práce. Je to všechno ve vědomí. Vím, co se právě teď děje ve vašem těle a o čem si myslíte, že je to nevhodné nebo je to překvapení. Já vím, kdo tu je. Pro mne to není tajemství. Víte, jaké máte štěstí, že Bůh o vás ví? Že ví, že jste zde v této době? Ať už jeho děje ve vašem těle cokoliv, věděli jste, že je to léčitelné pomocí vašeho vědomí? Vaše lékařská profese je krásná a věda se posouvá na novou úroveň a k novým výšinám. Můžete ji kombinovat se svým vědomím a budete žít dlouho. Nakonec se vaše DNA vyvine k bodu, kdy vaše innate (vrozená moudrost vašeho těla) bude spojená s vaším běžným vědomím - a jakmile ten most bude vybudován, tak prostě neonemocníte. Jak by se vám líbilo mít tělo, do něhož se nemoc nemůže dostat, protože je jeho vibrace příliš vysoká?

Právě jsem vám předal jedno z tajemství tohoto století - co je to nemoc a proč ji dostanete. Když se posouváte směrem k vyšším vibracím - k 44%, pak budete mít kontrolou nad svou biologií. Nikoliv vědomou kontrolu, kdy by vám mohla narůst třetí paže - bude to vědomí, které ví, co se děje ve vaší krvi. Nebude třeba dělat krevní testy, nebudou potřeba. Budete to vědět! Co vy na to? Nedává vám smysl, že byste měli mít větší kontrolu nad tím, kdo jste? A vy ji budete mít. A až budete vibrovat takto vysoko, drazí, nízké energie, nízko vibrující bakterie, nemoci, viry, se na vás ani nepodívají. Nebudou mít šanci.

Víte, jak to vím? Už jsem to viděl. Ti, jejichž jste následníky, tím taktéž prošli. Díval jsem se na evoluci a probíhala jako ta vaše. Vím, co přijde. Ne stejnou rychlostí, ne úplně stejným způsobem, ale Bůh uvnitř má stejný efekt na všechny.

Toto je vzrušující doba. Záleží na vás, jestli je vaše sklenice z poloviny plná nebo napůl prázdná. To je individuální svobodná volba. Pokud se budete nadále točit v dramatu, pak mrháte časem. Začněte s oslavami, drazí - s oslavami reality toho, co je skutečně vaše všeho a co se skutečně děje.

Přál bych si, abyste opustili toto místo a cítili lásku Stvořitele ve vás - dost na to, abyste mohli říci: "Je to pro mne v pořádku. Já vím, kdo jsem a proč tu jsem. A projdu tím - s grácií a lehkostí."

Vrátím se.

A tak to je.

Kryon