Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Listopad 2015

TZOLKIN 30.11.2015 12 IX kin 194

30. listopadu 2015 v 9:31 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Učte se od Jaguára tichosti, trpělivosti a hlubokému pochopení džungle. Uslyšíte jemnější hlasy živých věcí, které hluk strojů a mužů přehluší. Pokud utišíte hlas vlastního klábosení, zastavíte vlak svých myšlenek a vystoupíte z běžeckého pásu moderního života a to i na několik okamžiků každý den v meditaci, získáte větší a hlubší porozumění toho, kdo jste, jaký je váš životní úkol, jaké vnější vlivy - ať už je to rodina, práce, společnost nebo kultura - obtěžují vaši cestu.
Trecena AKBAL vás zalévá bohatstvím idejí a otevírá cestu ke zralosti. DVANÁCTÝ den vás informuje, že můžete dosáhnout v životě všeho, po čem toužíte, pokud se zbavíte strachu.
JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR…. DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.
Jaguár je symbolem vesmírných sil, duše džungle, hor a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***
Vítejte v čase, který máme jen pro sebe. Dnes bychom rádi mluvili opět o cestování. Tentokrát se podíváme na zážitky mimo tělo. Na toto téma jsme hovořili hodně, takže dnes jen krátce. Byli bychom rádi, abyste věděli, že než se inkarnujete do fyzického těla, dostáváte od vašeho Vyššího Já a Recenzní Rady mnoho výstupních bodů na výběr. Výstupní bod je čas, kdy se můžete rozhodnout opustit Zemi. Je na Vyšším Já, aby zjistilo, zda v tomto období zůstáváte nebo odcházíte. Tento výstupní bod nastává, když je pravděpodobné, že jste obsáhli všechny zážitky a zkušenosti nebo důvod proč jste na Zemi. Vzhledem ke stavu zapomnění v této sféře, trvá mnohem déle dostat se do kontaktu s Vyšším Já, takže často na cestě bloudíte.
Mnozí už mají zvládnuté to, co sem přišli dělat, přesto se rozhodnou zůstat déle, aby bylo možné zažít další věci nebo pokračovat ve zvolené práci. Někdy vaše Vyšší Já nastaví scénář, kdy skoro zemřete jako způsob, jak vás probudit, abyste se dostali zpátky na trať. To je důvod, proč se lidé věnují duchovnímu úsilí poté, co prošli zážitkem smrti. Zatímco byli v klinické smrti, setkali se se svými Průvodci a Vyšším Já a bylo jim ukázáno, co musí udělat, aby se vrátili zpátky na svojí vybranou cestu. Bylo jim řečeno, že musí jít zpět, aby mohli dokončit svoji misi na Zemi. Obvykle se vrátí s horlivostí a vědomě si vzpomenou na důvod, proč přišli na Zemi, dostanou pokyny a souvislosti naplnit svoji cestu.
Není třeba spoléhat se na druhé, kteří by vám měli pomoci najít štěstí nebo důvod vaší mise. Najdete ho sami, když budete tišší a budete naslouchat svému vnitřnímu hlasu, který vás povzbuzuje. Mnohokrát se lidé cítí povzbuzeni něco udělat, provést nějaké životní změny, ale pak se kvůli strachu nebo starým kódům přesvědčení rozhodnou ignorovat vnitřní šťouchání a to je tedy opravdu smutné. Slyšeli jsme jak lidé ve svých rozhovorech říkají věci jako: " Ráda bych věděla, co mám dělat. Potřebuji nějaký pokyn pro můj život. Proč jsem tady? " Je nezbytně nutné zbavit se bloků, které vám brání v komunikaci s vašimi Průvodci a Vyšším Já. Když to uděláte, váš život vás ohromí.
Jakmile uvolníte potřebu dělat věci z povinnosti nebo očekávání, budete mít tolik energie a tolik času, dělat všechno to, co vám přináší radost.
Doporučujeme vám dnes obrátit se do svého nitra a hledat tyto věci, které vám pomohou dostat se zpět na vaši cestu. Pokud ve svých modlitbách žádáte o radu, nezapomeňte na dodatek …..pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných stran hladce a elegantně… s vděčností. Pak bude méně pravděpodobné, že se ocitnete na nemocničním lůžku s přáním vyslechnout si svůj vnitřní hlas.
Vzdáváme čest všem, kteří jsou na cestě! Zůstávejte v neustálém spojení s vaším Vyšším Já a Původci, nadále se radujte a těšte z požehnání být na Zemi, jak se pohybujete vpřed díky své schopnosti milovat bezpodmínečně. To je váš pas na cestu do Nebe na Zemi!
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to dnes odhalí vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

“Máme v sebe čierneho a bieleho vlka. Je na nás, ktorého budeme kŕmiť.”

30. listopadu 2015 v 7:00 Féwa


Transmutácia vedomou láskou, prepisom /transkripciou/ kódov, ktoré sú svetelnými vzorcami našej genetickej výbavy /DNA, bunečná pamäť, vibrácie vedomej lásky na planéte, mimozmyslová komunukácia/. Aktuálne sú intenzívne do procesu zmien zapojené bytosti Bieleho bratstva - vtelené kozmické bytosti - vtelené anjelske bytosti - Lemuriánci.
V bodoch :

1./
Keď sa Boh prizerá, ako sa klbčíme, usmievajúc sa popod "fúzy" .

2./
Keď mu "Perinbaba" žmurkajúc potmehútsky prikyvuje.

3./
Zem je ako sklenená guľa do ktorej sa srdcom pozerá svet okolo nás.

4./
Keď sa ženy držia srdcom za ruky.

5./
Keď sa slonovi dvíha chobot hore /symbolika šťastia/.

6./
Keď sa opäť viditeľnými stávajú symboly na ktoré človek v tme nedovidel.

7./
Keď sú Smaragdové dosky zrýchleným tempom čoraz viac pre ľudstvo čitateľné.

8./
Keď "SOM" nadobúda na sile, čím získava svoju skutočnú podobu…… vlnami šíriacimi sa do priestoru.

9./
Keď sa nami prejavovanou láskou vraciame ku celistvosti…… preciťovaním.

10./
Keď sa vraciame ku pradávnym tajomstvám ukrytým v srdci a tým i ku človeku kozmickému.

11./
Keď je Zem obklopená zo všetkých strán bytosťami, ktoré tu boli neustále s nami, len sme ich plytkosťou citov srdcom nevideli.

12./
Božský diadém - obsahuje všetky zvukové vibrácie /tóny/ farieb korešpondujúce vibráciam kryštálov v Zemi i na Zemi. Tieto farebné kryštalické vibrácie sú obklopené čírymi kryštálmi /vibrácie bieleho svetla/, ktoré vibrujú na jednej vlne s božskou zlatou energiou. Zdroj svetla vyžarujúci zo stredu do všetkých strán preniká farebnými vibráciami kryštálov. Vrstva transparentných /bielych/ kryštálov absorbuje vibrácie všetkých farieb a preposiela ich ďaľej v podobe dúhy, čo sú duchovné mosty, ktorými sa spája planetárne vnútro s povrchom. Tieto dúhové mosty sú portály.

13./
Zrenica obsahuje uspaté /frekvenčne zatemnené/ kryštalické svetelné vzorce /kódy/, ktoré sú transparentné a vyzerajú pre lepšie pochopenie ako krajka. Žiarením Centrálneho Slnka /Božské oko/ sa tieto vzorce prebúdzajú /aktivujú/. Aktivácia je plne podporovaná zrakovým načítavaním čiastkových kódov Centrálneho kódu novej Zeme - to znamená vedomia. Načítavanie týchto čiastkových kódov sa dialo plnou podporou Galaxie. Nie hlavou, ktorá nechápe, ale srdcom, ktoré vie. :-)

Fyzickým zrakom absorbujeme hustotu svetla /svetlo a jeho informácie/ v ktorej sa v danom momente nachádzame. S touto hustotou súvisí i kmitočet fotonov /častice svetla/. Navyšovaním vibrácií Zeme sa hustota i kmitočet mení. Čím je svetla viac, tým intenzívnejšie je polievaný kvet epifýzy /tretie oko/. A tým sa i aktivujú uspaté svetelné vzorce zrenice /oka/. Rozširuje sa schopnosť vnímania /videnia/ a človek zisťuje, že svet okolo nás nie je prázdnotou, ale neustále sa pohybujúcou a životom kypiacou energiou. Pridávaním na sile svetla, navyšovaním frekvencie Zeme, sme sa postupne približovali a tým i vracali ku frekvencii sveta, ktorý sme v nízkych vibráciach nemali šancu vidieť. Narastanie vibrácií súvisí s vibráciami myšlienok a tým i so zmenou myslenia. Predstavme si Zem ako balón, ktorý preniká vzdušnými vrstvami /vzdušným obalom Zeme/. Každá vrstva predstavuje určitú hustotu, vibrácie a spomienky. Ako vibrácie planéty narastajú - objavujú sa spomienky na ktoré sme v nízkych vibráciach Zeme zabudli. Tieto spomienky sa aktivujú /zviditeľňujú/a tým sa stávajú súčasťou života. Je to komplex všetkého, čo začína byť opäť naším zrakom viditeľné i počuteľné….
Milí priatelia. Mám rada, keď je ve veciach jasno. A to sa pochopiteľne týka všetkého, čiže i práce, ktorú robím/e/. Vzhľadom na rozdiely v myslení ľudí, ktoré sú v mnohých prípadoch doslova priepastné, by bolo podľa môjho názoru vhodné si pár vecí uvedomiť. Že sa jedná veľmi polopatisticky povedané o preťahovanie lana čiernej a bielej je každému jasné. Detaily nemá význam donekonečna rozoberať. Je bezpredmetné rozpitvávať ako sa cítime, kde nás čo bolí, či je nám celkove viac, alebo menej mizerne. Vieme, aký proces prebieha a čo s ním súvisí. Taktiež je každému jasné, že plávame na jednej lodi. Tou loďou je naša /i keď nám nepatrí :-)/ krásna Zem. Tu sme sa narodili, pretože sme chceli. Mohli sme sa s kľudom narodiť na inej planéte…. v inej hviezdnej sústave. Bolo to možné. Nikto nás nenútil, vybrali sme si sami. A to do jedného. Kedysi sme sa dobre poznali. Dnes sa možno bežne stretávame s niekým, kto bol náš strýko, otec, mama, sestra, sesternica, či vzdialený príbuzný. A - vybavujeme si takpovediac nedovybavované účty. V malom i vo veľkom merítku. To znamená individuálne i globálne. Pričom prevážna väčšina ľudí si nepamätá o aké účty ide, čiže o aký dočisťovaný problém, alebo záležitosť sa jedná. A je zbytočné sa podľa mojej mienky nad tým zamýšľať. Jednoducho je to tak a nič s tým neurobíme. Aj to je našou úlohou v rámci veľkej očisty planéty, do ktorej boli všetky ľudské emócie generačne impregnované. Ako sa vraciame späť ku svojmu stredu, zbavujeme sa myšlienok, ktoré nás obťažujú. A to sú logicky myšlienky negatívne. Na týchto myšlienkach a im zospovedajúcemu mysleniu bol protipólový, dualitný svet takpovediac postavený. Nakoľko na Zemi narastá frekvencia smerom ku jednopólovosti v ktorej protipólovosť myslenia už jednoducho nie je možná, je bez debaty jasné, čo to pre každého znamená. Veľmi jasne a stručne o tom hovorí jedno indiánske príslovie : " Máme v sebe čierneho a bieleho vlka. Je na našom rozhodnutí, ktorého budeme kŕmiť. " Ktorého budeme svojou energiou živiť. Či dobrom, alebo zlom. Či zámerom tých, ktorí sú predĺženou rukou niečoho, čo nechceme…čo nás obmedzuje, manipuluje nami. Alebo - sa rozhodneme kŕmiť vlka bieleho.

Priepastná rozdielnosť medzi myslením /vedomím a nevedomím/ ľudí nahráva negatívnej strane. Čo je i zastrašovanie a negovanie všetkého na čom sme doteraz v zmysle pozitívnej zmeny pracovali. Oni veľmi dobre vedia, prečo mediálne šíria len informácie, ktoré ľuďom naháňajú strach a pridávajú nechuť do života. Naviac mnoho ľudí nemá záujem byť takpovediac celistvo informovaní a tým pádom absolútne netušia o čom to celé je. Sú proste zablokovaní. Týmto ľuďom je zbytočné čokoľvek vysvetľovať, rozprávať sa na tému transformácie vedomia - snažiť sa, aby pochopili, že každého sa to týka. Majú natrénovanú jedinú odpoveď - každý, kto myslí inak ako oni je psychicky chorý, čiže blázon. A pritom opak je pravdou. Ich vnímanie, myslenie, uvažovanie je nekompletné. Práve títo ľudia sú super korisťou pre všetkých, ktorí sa snažia čo najviac dušičiek udržať pod pokrievkou. Aby mal čierny vlk čo žrať. Prosím uvedomme si, že Zem ich už kŕmiť odmieta….. Myslím si, že čo to znamená pre nás tiež netreba vysvetľovať. Veď predsa práve preto sme prišli, aby sme mysleli i konali tak, ako planéta na ktorej žijeme. Je tu veľká snaha stiahnuť nás do ťažkých energií. Neustálym opakovaním proroctiev, ktoré nám ku šťastiu nepridajú. Neustálym vracaním sa do momentov, ktoré boli nesmierne náročné pre človeka, pre ľudstvo. a ja sa pýtam - prečo to robíme. Prečo sa neustále vraciame k týmto myšlienkam ? V čom nám to práve teraz pomôže ? Práve teraz, keď je pre nás dôležité kŕmiť bieleho vlka. Takpovediac držať vibrácie svojho stredu, pomáhať udržiavať pozitivitu myslenia.

Keď sme sa narodili - mali sme oči ako dúhové kryštály. Ako trblietajúce sa hviezdy z ktorých sa ešte sypal hviezdny prach. Túžili sme po jedinom - vidieť ako človek človeka má rád. Jednoducho len byť láskou. Celkom prirodzene s nohami na Zemi - s hviezdami v očiach. Jediným zámerom bolo šíriť, vyžarovať lásku do všetkých strán…. byť ľudskí, vciťujúci sa, empatickí, súcitní. Čím viac je na Zemi svetla, tým menej je tmy. Tým, že odmietame na negatívne informácie reagovať neznamená, že nemáme prehľad, čo sa deje. Že nie sme citliví, poprípade s nami niečo nie je v poriadku. :-)

My len jednoducho vieme, pretože vidíme nielen fyzickým zrakom, ale i srdcom. Čiže sme o krok vpredu. Čo je podobné, ako keď horolezci lezú po skale a jeden druhého istí. Neprestrihávajme si laná pozitívneho myslenia, nadhľadu, žartovania, je to pre udržanie sa vo svojom strede nesmierne dôležité. Zbavujeme tým čierneho vlka energie….

Zbav se rychle svých rozporů a nech ze svého srdce plynout lásku.

30. listopadu 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nemůžeš postoupit k většímu úkolu, dokud si neuspořádáš vztahy, nežiješ s každým v lásce, míru a harmonii a nepřestaneš v sobě chovat zášť či nevoli k druhým. Plevel musí být vytrhán ze země dřív, než udusí okolní rostliny. Vytrhej hned teď všechen plevel ze svého života, dřív než se trvale zakoření a udusí všechny krásné rostliny, které v tobě vyrůstají. Nemůžeš duchovně růst a sílit, jestliže ve svém srdci chováš nějakou nenávist, žárlivost, nelibost, netoleranci či nedorozumění. Zbav se rychle svých rozporů a nech ze svého srdce plynout lásku. Nikdy nečekej, až udělá první krok někdo jiný. Vždy v tom můžeš něco udělat sám, tak proč tak neučiníš, a to hned? Nikdy neodkládej na zítřek, co může být vykonáno dnes. Mnohé skutečnosti čekají na odhalení, ale musí být odhaleny ve správné atmosféře, v atmosféře umocněné lásky.

TZOLKIN 29.11.2015 11 BEN kin 193

29. listopadu 2015 v 11:33 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský Vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
Ben nese intenzivní spojení s domovem a rodinou a v kontextu s Akbal symbolizuje potenciál, který všechny věci ještě prohlubuje. Buluk (11) vynáší tuto intenzitu až do nebe, podrobně mapuje a vytahuje celkově všechny aspekty vašeho domova a rodinného života. A protože Buluk si nevybírá ani jednu stranu, výsledek se může projevit jako velmi pozitivní nebo silně negativní, takže dávejte dobrý pozor, abyste neudělali uspěchaná nebo přehnaně emocionální rozhodnutí. Nechte věci vyjít ven, ale pamatujte, že vaši nejbližší, jsou vaši nejbližší.
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů - význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají nebe - je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více Světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně, až k multidimezionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá páteří a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moci autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Jsem Ben 11. Děkujeme dnes za spojení. Rádi bychom vám poděkovali za práci, kterou děláte, tím, že poznáváte svou spirituální Podstatu. Děkujeme za to, že se dělíte o své znalosti a dovednosti s ostatními. Jak každý z vás zvyšuje schopnost udržet ve svých buňkách více Světla, ovlivňujete ostatní na Zemi. Ctíme vás i vaše schopnosti, které prokazujete a zvládáte v pozemské sféře. Víme, že je to velmi náročné místo pro pobyt, které je krásné, ale také plné bytostí, které vám nedávají smysl. Tak jsme tu, abychom vás povzbudili a podpořili, abyste pokračovali dál ve svých plánech, nacházeli nadšení a vyjadřovali vnitřní vášeň, zatímco jste ve fyzickém těle. Vidíme vás jako nádherné bytosti, které prokazují obrovskou odvahu ve svém každodenním životě. Pokud by v nebi existovaly body za snaživost, mnozí z vás by tahali obrovské karavany!
Dnes bychom chtěli hovořit na téma cestování. Tentokrát bychom se chtěli zaměřit na aspekt Vzestupu. Je mnoho nedorozumění týkajících se toho, co tento pojem znamená. Rádi bychom to trochu objasnili. Vzestup znamená povznést se nad. Ve skutečnosti se nejedná o nějaký prostor, kam vystoupáte nebo kam sestoupíte. Sféra, ve které se fyzicky nacházíte je v podstatě iluze - nikdo ve skutečnosti nemůže vzestoupit nebo vystoupat nad iluzi.
Vaše sféra je podobná sledování filmu. Když film skončí, opustíte kino a pokračujete ve svém životě. Neexistuje žádný proces stoupání, ale jen pohyb dopředu. Stejně jako Vzestup, po kterém každý z vás touží je prostě krok dopředu ve vašem životě. Je pravda, že pro některé dalším krokem bude krok z fyzického těla. Přesto se nejedná o vystoupání nahoru nebo odchod na jiná vyšší místa. K dispozici jsou různé dimenze, které existují na všech místech, některé z nich jsou vrstvené v oblasti, kde v současné době pobýváte. To je možné, protože frekvence lidí žijících v těchto dimenzích nejsou mezi sebou v rozporu. Jakmile se vaše frekvence začne zvyšovat, může nastat situace, že budete vidět skrz nebo za Závoj. Není to žádné stoupání nebo, že byste museli vykonávat nějaké skutky nebo potřebovali nějakého spasitele pro dosažení těchto míst.
Vaše Vyšší Já má na starosti kam máte jít, jakmile opustíte tuto rovinu. Poté, co opět spojíte vaše Já s "Vy ", které je nyní ve fyzické formě, už "Vy " nebude existovat, ačkoliv jsou esence, které zůstávají. To jsou vaše vzpomínky a zážitky. Emoce a myšlenky jste nechali za sebou, ale data a vzpomínky jsou evidovány v Akášických Záznamech, kde je vaše Vyšší Já může znovu kdykoliv najít.
To je o čem vaše Vyšší Já rozhoduje, co chcete zažít a kde bude dál vaše Podstata. Před fyzickou inkarnací se musíte zúčastnit v rámci přezkoumání Recenzní Rady. Toto představenstvo pomáhá řídit provoz na různých místech, takže rovnováha vtělení není příliš narušována. Jinými slovy populace ve fyzických sférách musí být pod kontrolou. Průběh života, který si vybralo vaše Vyšší Já, musí být upraven ještě před získáním souhlasu Rady.
Před inkarnací vaše Vyšší Já rozhoduje o hlavních věcech - požadavcích a zkušenostech, po kterých toužíte, vybírá správné rodiče, kteří jsou vám nápomocni při plnění cílů v této realitě. Bytost, kterou jste "Vy ", vstupuje do Bytí někdy před, někdy během, někdy bezprostředně po porodním procesu. Jakmile mají fragmenty Vyššího Já lidskou podobu, není to každopádně způsob, který lze považovat za jakýsi sestup, rozhodně ne z pohledu Ducha. Je to prostě přání mít zážitek, který si přeje vaše Vyšší Já zažít. Proto, jakmile se znovu spojíte se svým Vyšším Já, není to Vzestup. Je to prostě návrat, neboli další krok na cestě.
V normální lidské řeči Vzestup znamená, že vystoupáte na vyšší úroveň Vědomí. V určitém slova smyslu je to pravda, protože jakmile se znovu spojíte se svým Vyšším Já, získáte své rozšířené Vědomí. Přesto se nestalo vůbec nic s Vyšším Já, že by vystoupalo nad nebo blíže k Bohu.
Doufáme, že jsme vám udělali trochu jasno. Tyto pojmy je velmi těžké popisovat pomocí lidského jazyka. Věřte, že jste perfektní, vždy to tak bylo a bude. Věřte, že nemusíte dělat žádné skutky, nebo si zasloužit cestu do Nebe. Nemusíte provádět žádné specifické úkoly nebo dělat cokoliv jiného pro Vzestup. Není žádné místo, kam vystoupáte.
Jděte vpřed a relaxujte s vědomím, že není místo kam budete muset jít, není nic, co je třeba udělat nebo hledat někoho, kdo vás spasí. Dopřejte si svobodu Být a vychutnávejte si plody své práce!
11.TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI, TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Jsi svobodný a můžeš si sám zvolit, co je podstatné.

29. listopadu 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jaké jsou tvé životní hodnoty? Jsou-li to jen hmotné statky, které tu dnes jsou a zítra pominou, můžeš strávit svůj život jako veverka v kleci, běhající odnikud nikam. Když však hledáš cesty Ducha, musíš je hledat v sobě, a nalezneš je jen tehdy, když se ztišíš a budeš čerpat z drahocenných pokladů hluboko v tvém nitru. Nenajdeš je venku, protože vše, co je důležité pro život,obsahuješ v sobě. Jsi svobodný a můžeš si sám zvolit, co je podstatné. Nikdo se nebude snažit tě ovlivňovat, protože každý má svobodnou vůli. Je na tobě, zda učiníš svůj život chaotickým, či úspěšným. Je zde světlo; proč jej nenásleduješ? Je zde láska; proč ji nepřijmeš? Nic ti není odepřeno, když to hledáš ze všech sil, celým svým srdcem, myslí a duší.

TZOLKIN 28.11.2015 10 EB galaktický portál

28. listopadu 2015 v 10:20 Mayský Kalendář na každý den

Eb - Člověk, Cesta - Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti, svobodné vůle, emocionality
Cesta, po které se pohybujete během dne, není ta samá cesta jako v noci. Otevřete své srdce pro jednoho, otevřete své srdce pro všechny. Buďte vedoucím Světlem těm, kteří teprve začínají na své cestě, protože oni mohou vést vás. Pozvěte ty, kteří jsou vám nejdražší, aby cestovali s vámi a váš obzor se otevře až k nebi. Čím více cest můžete navzájem propojit a spojit se s ostatními, tím více cestujících může jít spolu a vzájemně se obohacovat. Někteří si vyberou osamělou cestu, ale i osamělý cestovatel může najít útěchu ve společnosti přátel a blízkých, bez ohledu na to, na jak krátký čas se jejich cesty zkříží.
Trecena AKBAL nás zalévá bohatstvím představ a otevírá cestu ke zralosti. DESÁTÝ den nám ukazuje, že životní moudrost získáváme na cestě zkušenostmi, přijímáním zodpovědnosti za naše slova, myšlenky a činy.
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje cestu života vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
***
Jsem Eb 10. Kdykoliv potřebujete požádat skupinu duší ohledně vašeho vedení, můžete otevřít konferenční hovor, který je často nazýván Mistrovské sezení (Coning seassion). Termín " coning " byl původně užíván těmi, kteří viděli spirály energie ve tvaru kužele. Existuje mnoho způsobů, jak otevřít Mistrovské sezení. Udělejte vlastní výzkum různých metod a vyberte si, co je pro vás nejlepší. Rádi bychom se o tento způsob dnes s vámi podělili, aby to bylo co nejednodušší. Metoda, o které budeme dnes hovořit, je zjednodušená verze.
Kdykoliv budete chtít požádat o své vedení, je nutné ztišit vnější svět a být ve svém Středu. Nejrychlejší způsob, jak to udělat, je několikrát se nadechnout, což vás zklidní. Je dobré nahlas vyjádřit, že si přejete svolat Mistrovské sezení. Je dobré používat termín Mistrovské zasedání, nebo sezení, protože to je termín, na který jsou Průvodci a Přírodní Duchové zvyklí. Když mluvíte nahlas, vaše úmysly jsou jasnější. Přírodní Duchové nemohou číst vaše myšlenky obzvlášť, když je ve vaší hlavě hodně chaosu.
Stejně jako v minulých Zprávách, doporučujeme být velmi dobře hydratovaní a začít tím, že požádáte vaše Vyšší Já : " Mohu provádět Mistrovské sezení v této době? Smím provádět Mistrovské sezení v této době? Měl bych provádět Mistrovské sezení v této době? " Pokud dostanete odpovědi ANO, pak pokračujte. Pokud dostanete na některou z otázek odpověď NE, ztište své vnější i vnitřní Já a zeptejte se znovu. Pokud znovu dostanete odpověď NE, pokuste se zjistit, proč je sezení naplánováno na jiný čas.
Jakmile otevřete konferenční hovor, uveďte důvod tohoto mítinku. Pak požádejte ty, které byste rádi pozvali na návštěvu. Za prvé pozvěte své Vyšší Já. I když jste stále ve spojení se svým Vyšším Já, pozvání nahlas pomůže vytvořit silnější spojení. Pak pozvěte ostatní, které vnímáte jako vhodné. Dáme vám příklad: Dévu, která dohlíží na vaš majetek, Pana, Mistry nebo Svaté, se kterými pracujete, vhodné je pozvat Bílé Bratrstvo, váš tým M.A.P. ( Medical Assistence Program) - Tým zdravotní pomoci a Vyšší Já ostatních osob podílejících se na téma sezení a dále specialisty v jakémkoliv oboru jako například počítače, opravy automobilů atd.
Dialog může vypadat nějak takto: " Přál bych si otevřít toto Mistrovské zasedání, abych získal pomoc při problému, který mám se svojí šéfkou v práci." Volám Vyšší Já. ( Moment spojuji ). Volám svého Anděla Strážného. ( Moment spojuji ). Volám Saint Germaina. ( Jestli je ještě někdo, s kým můžete spolupracovat, kdo vám pomůže změnit energii - počkejte na jeho příchod.) Volám Vyšší Já své šéfky. ( Vyslovte jméno a čekejte na její Vyšší Já, až dorazí ). Volám členy Bílého Bratrstva. ( Počkejte, až se dostaví.) DĚKUJI VÁM VŠEM ZA TO, ŽE JSTE ZDE.
Můžete také požádat své Vyšší Já, aby pozvalo jakoukoliv bytost. Někdy je dobré oslovit každého třikrát (opakovat 3x). To vám pomáhá zaměřit svou pozornost a uvědomit si, že žádáte jejich přítomnost.
Nyní jste připraveni začít Mistrovské sezení. Uveďte problém, otázky, které byste chtěli řešit. Pokud nemáte jasnou komunikaci s bytostmi na Druhé Straně, použijte proutky, kyvadlo nebo kineziologii a požádejte o odpovědi ve formátu ANO, NE. Mějte na paměti, že není dobré formulovat více, než jednu otázku.
Dávejte pozor na intuici a pocity pokaždé, když obdržíte odpověď. Pokud se při odpovědi na otázku se necítíte dobře - možná je dobré otázku více ujasnit nebo vám bylo doporučeno něco mimo vaši komfortní zónu. Například se můžete zeptat: " Mám problémy se svou šéfkou, zachází se mnou neuctivě a nikdy mi včas nezaplatí. Měl bych dát výpověď? Jsem z ní opravdu otrávený."
V rámci tohoto dialogu položte pouze jednu otázku. " Měl bych opustit své zaměstnáni? " Pozor - to není otázka, ohledně data a měla by znít elegantně a spíše : " Je pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, abych opustil své zaměstnání? "
Vhodnější způsob může vypadat také takto: " Mám problémy se svojí šéfkou a nelíbí se mi, že se ke mně chová neuctivě. Často se mi stává, že mi dává výplatu po stanovené době. Nelíbí se mi to. Chtěl bych poradit, jak s ní pracovat způsobem, který je přínosný pro nás oba. Chtěl bych, aby mi bylo ukázáno, jestli dělám něco, co způsobuje mezi námi rozpor. Chtěl bych dostávat svou mzdu včas a poradit něco, co by bylo pro mé nejvyšší dobro a pro její nejvyšší dobro nebo jestli bych si měl hledat jiné zaměstnání."
V této druhé ukázce otevíráte dveře možnosti, že i vaše činy a postoje mohou být částí problémů. V opačném případě používáte postoj oběti - druzí lidé jsou příčinou vašich problémů. Můžete také požádat o radu pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. To je velmi důležitý požadavek. Doporučujeme vám, abyste vždy žádali o řešení, které je elegantní. Máte mnohem větší šanci dostat radu, která je méně stresující.
Nejrychlejší řešení, není vždy nejjednodušší cesta.
Udržujte vaše sezení tak krátké, jak je to jen možné. Jakmile jsou všechny otázky zodpovězeny, ukončete sezení poděkováním všem, kteří byli přítomni. Pokud se během sezení objeví další otázky, udělejte si mentálně nebo písemně poznámku a vraťte se k ní, až bude průvodní problém vyřešen. Pro řešení dalších záležitostí může být nejlépší, abyste ukončili toto první Mistrovské sezení a později začali další s jinými členy.
Jakmile budete hotovi s vaším sezením, propusťte všechny, kteří byli přítomni, jednotlivě jim poděkujte a požádejte je, aby se od vás odpojili. Pokud to neuděláte, mohou přetrvávat ve vašem energetickém poli a významně odčerpávat vaši energii. To se samozřejmě netýká vašeho Vyššího Já.
Při takovýchto zasedání buďte stejně zdvořilí, jako by se jednalo o setkání lidí ve fyzické sféře. Svolali byste mítink, uvedli problém, požádali o radu, rozloučili se a odešli. Setkání byste ukončili poděkováním všem přítomným.
Existuje mnoho článků na téma Mistrovské sezení. Nebudeme se dál zmiňovat o podrobnějších možnostech, není zde pro to místo. Naším cílem je představit vám tento jednoduchý způsob komunikace s Duchovními Pomocníky. Je nesčetné množství způsobů, jak komunikovat s těmi, které nevidíte. Vyzkoušejte to a používejte to, co vám funguje nejlépe. Užijte si krásný den a uvidíme se zítra!
10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou : musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT
V DESÁTÉM dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.
TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.
***
M.A.P. - je metoda pro ty, kteří mají pocit, že jim ani alternativní medicína nestačí. Jedná se o určitý kalibrační proces, ve kterém se stáváte sami sobě barometrem. Pracujete zde s týmem Bílého Bratrstva - vysoce vyvinuté duše, které se věnují Evolučnímu Procesu, Universální realitě, Universálním Principům a Zákonům.
Coning Seassion lze považovat za jednu z vynikajících léčebných modalit, která se věky záměrně schovává. V dobách Atlantidy, Starého Egypta, Tibetu a Starodávné Mayské kultury se používala pro setkání s duchovními vůdci. Je to skvělá metoda, která pomáhá vyčistit fyzické, emocionální a aurické tělo. Tradičně byla používána Mistry léčiteli. Tato metoda má velké množství modalit jak ve fyzické podobě, tak energetické. Coning je slovo, které ani v angličtině nemá přesný překlad nebo je zavádějící. Více o léčebné metodě: http://www.coningworks.com/index.htm
Copyright © Mayské Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

V oku tornáda

28. listopadu 2015 v 7:00 FéwaSi Bohom milovaná….. to boli posledné slová, ktoré mi po dnešnej noci ešte stále znejú v ušiach. :-) To sme my všetci :-) ….odpovedala som svetlu, ktoré ma po celý čas sprevádzalo. Veľa sa toho dnes v noci dialo a to intenzívne prostredníctvom ženskej energie. Takpovediac cez srdce… srdcom.


Mnohé sme počas niekoľkých dní mali čo robiť, aby sme to ustáli… jednoducho dali. Na čele tohto diania bola /je/ žena - Bohyňa - žena matka. Jej materinské srdce, ktoré na energetickej úrovni rodinu zastrešuje bezpodmienečnou láskou. Bolo to /je/ čistenie rodiny. /….Bože, ako ja už slovo "čistenie" nemusím…. človek má pocit, že je vypraný už nielen vo Vanishi, ale vybielený vo všetkých druhoch čistiacich i dezinfekčných prostriedkov. :-)/

Aktuálne vlny, respektíve vlnenie nám poriadne rozhojdalo srdce, cievny i nervový systém. Hore dole si pobehoval tlak a mnohí sami seba mohli prekvapovať prejavením sa takpovediac "bez obalu". :-) Čiže spontánne sa dostávalo von, čo je v nás. Muži si začínajú zvykať na mohutné prílevové vlny energie v ktorej sa ešte mnohí nevedia zorientovať. To znamená - pracovať s týmito impozantnými kozmickými energiami. Takže ich prejavy /je to veľmi individuálne :-)/ zodpovedajú štádiu v ktorom sa v zmysle pribúdajúcej sily nachádzajú. My ženy sme si trochu viac, ako obvykle možno poplakali, posmútili, precítili rôzne krivdy, atď. Takpovediac - vyliali si srdce /samé so sebou, poprípade si to odnieslo naše okolie :-)/. Niečo ako predmenštruačná tenzia, :-) pretože sa tieto energetické vlny výrazne dotýkajú hormónov…. endokrinných žliaz a - sexuality. I tá súvisí s vracaním sa ženy Bohyne.

Čo sa týka chrbtice, ktorá má úzku súvislosť s čakrami - najviac zaťažené stavce boli /sú/ teraz: prvý stavec krčnej chrbtice /hlava/, stavec v strednej časti hrudnej chrbtice, stavec v mieste, kde máme pás, posledný pohyblivý stavec dolnej časti chrbtice. Veľmi intenzívne sa energie koncentrujú a doslova víria v dolných čakrách…. spodných častiach chrbtice. To znamená, že výrazne pôsobia na orgány od pupku smerom dole. Čo sú i črevá, pohlavné organý, močové ústrojenstvo…

Na všetkom, čo sa počas predchádzajúcich dní dialo majú teraz predovšetkým ženy leví podieľ. Nesmierne pomáhali transformovať kolektívne vedomie smerom ku pozitivite. Harmonizovali. Chlapci moji milí, čo poviete ? Nič Vás nenapadá ? :-) ………Čo tak Vašim láskam priniesť dnes kytičku, alebo kyticu kvetov. Alebo čokoľvek, čo im vykúzli úsmev na tvári….čo ich srdiečko poteší. :-) Prajem nám všetkým čo najpozitívnejší deň….
Dnes mám pripravenú na zdieľanie ešte jednu meditáciu spojenú s vizualizáciou, ktorá súvisí s ukotvením sa v sebe samom. V zmysle duchovného /emocionálneho/ i fyzického pohľadu. Následne budem zdieľať informácie k obrazu "Božské prítomno" ……pripravené kódy… a bohvie, čo ešte. :-)

Keď som sa nad ránom zobudila a v pomyselných bodoch sa snažila "napísať" v hlave, čo všetko je treba dnes postíhať, povedala som len….. mami, tati, bože môj - nie je toho na jednu krehkú ženu trochu priveľa? :-) …..tým som mala na mysli našu momentálnu vyčerpanosť, "povinnosti" žien, matiek….. premiestňovanie sa okolo šiestej do práce /v mojom prípade z mesta na Bystričku :-)/. To znamená všetko stihnúť a na nič nezabudnúť. V tom rannom blázinci, stíhajúc - nestíhajúc …som sa zrazu zastavila /tieto momenty dobre poznám:-)/. Zastavila som sa….. zostala stáť… v tichu samej seba, čo je pocit, ako keby zostal "stáť" i vzduch okolo Vás….. ako keby sa zastavil čas. Vtedy jednoducho vypnete hlavu, zatiaľčo myslíte i nemyslíte a to sa deje súčasne. Jednoducho povedané - začnete iným spôsobom všetko vnímať. Neštandartne, atypicky. Vnímate seba i realitu okolo Vás stále rovnako a napriek tomu sa nachádzate v nefyzických myšlienkových vibráciach. Nachádzate sa vo svojom strede. Ste stále tým rovnakým človekom z mäsa a kostí /i keď už jemnohmotnejším/. Len jedno sa tým momentom stáva aktuálne. Pre lepšie pochopenie použijem príklad: Skúste si predstaviť Váš bežný deň. So všetkým, čo k nemu patrí. Aký je rozdiel medzi tým, čo bolo a je? Rozdiel spočíva v tom, že Vaše svetelné srdce Vás vedie po Vašej ceste /intuícia/. Je asi meter pred Vami a pomyselnými rukami Vám bez slov ukazuje. Napríklad rozmýšľate, čo potrebujete kúpiť ….čo máte navariť ….aký darček niekomu vyberiete. A ono Vás to samé vedie. Alebo na Vás čaká aktuálne predvianočné upratovanie, :-) či iná práca. Klasicky zvykneme napísať si blbenku, :-) ktorú máme v hlave. Čo najprv - čo potom - čo skôr treba urobiť. Akonáhle sa zarovnáte sami so sebou - so svojím stredom /inými slovami - keď kladiete na misky váh i fyzický i vnútorný /duchovný… intuitívny pohľad/, to znamená veríte nielen tomu, čo fyzickým zrakom vidíte, akým spôsobom fyzicky fungujete…. ale i tomu čo cítite…. vnútorným zrakom vnímate/, začne sa všetko inak diať. Ste kľudní, začnete sa usmievať. Ste ako v oku tornáda. Akonáhle dokončujete jednu prácu - viete /vidíte, vnímate/, ktorá bude ďaľšia v poradí. Pričom čohokoľvek sa to týka /tým i akejkoľvek situácie/ okamžite sa objaví …ukáže najobjektívnejšie riešenie. Naviac pri tomto spôsobe práce pociťujete radosť. Takže - odkaz hore :-) …..mami, tati, srdcom stíhame. :-)

Dnes je nový den a je na tobě, co z něho uděláš.

28. listopadu 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Dnes je nový den a je na tobě, co z něho uděláš. Tvé první myšlenky po probuzení mohou určit zabarvení celého dne. Mohou to být myšlenky šťastné, pozitivní, nebo nešťastné, negativní. Nikdy se nedej ovlivnit vnějšími podmínkami, např. počasím. Může lít jako z konve, avšak je-li tvé srdce naplněno láskou a vděčností, celý tvůj postoj bude jako sluneční světlo a modré nebe. Vidíš, jak velká zodpovědnost spočívá na tvých bedrech? Život je takový, jaký jej uděláš, proto nikdy neobviňuj nikoho jiného za stav, v němž se nacházíš, ale věz, že jde o tvé vlastní dílo. Změň svůj postoj, a změníš celý náhled. Přijmi konstruktivní přístup k životu. Vytvářej to nejlepší ze všeho, co tě obklopuje, a ostatní skutečnosti nevnímej. Nevěnuj jim žádnou životní sílu a ony zmizí. Čekej na Mne v tichosti a důvěře a věz, že dnešní den má Mé požehnání

TZOLKIN 27.11.2015 9 CHUEN kin 191

27. listopadu 2015 v 9:14 Mayský Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce
Naprosto požehnaný den pro manželství, svatby a početí dětí. Bolon - číslo života - vplétá životodárnou energii prostřednictvím bohaté mozaiky živého Vědomí Chuen a vytváří psychické prostředí pulsující hlubokým potenciálem. Neberte tento den jako samozřejmost. Ctěte ho a respektujte pro jeho mimořádnou posvátnou sílu, to platí i pro váš svazek v Lásce.
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a " zlaté ruce ", ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
***
Jsem Chuen 9. Dalším nástrojem, který může být použit v mnoha ohledech, je kineziologie. Lékaři a chiropraktici používali kineziologii po mnoho let ke stanovení procedur a receptur pro nejvyšší blaho svých pacientů. Kineziologie je také způsob komunikace mezi vaším tělem a Vyšším Já.
Dnes vám ukážeme jednu pomocnou metodu, existuje samozřejmě mnoho alternativ. Zvolili jsme tuto metodu, protože je velmi jednoduchá, můžete jí aplikovat sami a můžete jí používat, aniž byste na sebe upozorňovali např. na veřejnosti. Stejně jako používání každého nástroje, praxe dělá to, co vám přináší zdatnost.
Ujistěte se, že jste dostatečně hydratovaní. Odpojte svou mysl od klábosení, buďte ve svém Středu, jinak vaše odpovědi budou zkreslené.
Na své podřízené ruce se dotkněte špičkou palce špičky malíčku, tak uzavřete elektrický obvod na ruce. Chcete-li otestovat obvod, umístěte palec a ukazováček vaší dominantní ruky dovnitř kroužku, který jste vytvořili palcem a malíčkem své podřízené ruky. Zbývající tři prsty na obou rukou působí jako antény. Ujistěte se, že se vzájemné nedotýkají.
Položte otázku, o které víte, že odpověď bude ANO. Použijte rovnoměrný tlak a pokuste se odtáhnout palec a malíček od sebe pomocí palce a ukazováčku vaší dominantní ruky. Tiskněte vnitřní palec proti vnějšímu palci stejně jako ukazováček proti malíčku.
Vždy když bude odpověď na otázku ANO, bude těžké rozpojit vytvořené obvody a dát prsty od sebe.
Svaly vašeho těla zůstávají silné a pevné, když stojíte v pravdě! Jakmile žijete v pravdě, děláte co myslíte a říkáte, držení těla je rovné, pevné, vaše vibrace je vysoká a stabilní - působíte sebevědomě, vyzařuje z vás na první pohled nepřehlédnutelná sebejistota a vnitřní síla.
Odpovědi, které nejsou pravdivé oslabí svaly i prsty - obvody se snadno rozpojí. Prakticky to vyzkoušejte pomocí otázek, na které znáte odpovědi ANO, NE. Pozorujte rozdíl mezi pozitivní a negativní odpovědí. Všimněte si, jak svaly zůstávají pevné při odpovědi ANO a oslabené při odpovědi NE.
Tato kineziologická metoda může být použita v mnoha případech. V obchodě se můžete zaměřit na určitou položku a použitím této metody prstů se můžete zeptat: " Je v mém nejlepším zájmu, abych tento výrobek používal/a ? " Můžete požádat o množství, kolik čeho používat atd. Zkoumání způsobů jak využívat kineziologii a její praktikování je spolehlivý zdroj informací. Opět to není metoda pro předpovídání budoucích událostí. Vaše emoce mohou zkreslit výsledky tzn. - vždy buďte ve svém Středu a nezapomeňte na důležité otázky: " Smím použít tento nástroj? Měl/a bych použít tento nástroj ? "
Vaše tělo bude reagovat a odpovídat pomocí uložených dat z vašich životních zkušeností, přirozeně ví, co je pro vás to nejlepší, takže otázky související se zdravím jsou velmi vhodné. Nicméně pokud budete pracovat na základě vašich současných kódů přesvědčení - obavy a strachy mohou potlačit to, co je pro vás to nejlepší. Takže také z tohoto důvodu je velmi vhodné uvolnit negativní myšlenkové formy a návyky, které vás drží uzamčené v omezujících vzorcích myšlení.
Bavte se, neberte sami sebe příliš vážně a užívejte si tento výjimečný den!
9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste chtěli být. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat prostor s časem, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Božská zlatá

27. listopadu 2015 v 7:00 Féwa


Milí moji všetci. :-) Ešte včera sa mi takmer nedalo dýchať. Skutočne to bolo pár dní veľmi náročné. Kto ma dobre pozná, vie, aký je môj názor na hranie divadla - v akomkoľvek zmysle. Len toľko by som chcela povedať za seba. Viem, čo sa smerom ku mne /to znamená k nám/ odohrávalo. To sú výhody i nevýhody schopností, ktoré máme.


V zmysle výhod pomáhame a v zmysle nevýhod nám často tečú slzy po tvári. Dôvodom je ľútosť nad nepochopením i správaním. Čo je najnáročnejšie v súvislosti s najbližšími. Ale taký je život, taký je tento svet a my sme neprišli pre to, aby sme sa ľudskému nevedomiu, nevedomosti, poddávali. Čo cítime hlboko v našom neviditeľnom vnútri je neochvejná viera v lepší svet, aký sme na Zemi poznali. Takže žiadne slzy, žiadne beználadové stavy, dvíhame sa milí priatelia. Rozdýchavame sa. Kto, alebo čo nám pritom pomáha - je intenzívne sa prejavujúca vibrácia božskej zlatej s ktorou súvisí i chrám svetla o ktorom som včera písala. Chcem poďakovať Robertovi, ktorý zorganizoval akciu mojej energetickej podpory - a rovnako každému z Vás. Možno niektorí cítili, že ich to ku mne nepúšťa. Vysvetlím dôvod - zobrali to "do rúk" vysoké biele bytosti. Detaily nie je potrebné vysvetľovať. :-) Už je dobre. :-)
….a bude čoraz lepšie. Nemám na mysli len seba, ale všetkých nás. Konečne sme sa dostali celoplanetárne do štádia uvedomenia si, aké dôležité je….. aký hlboký význam má pre nás všetkých i pre našu Zem …ťahanie za jeden povraz. Zmena prístupu, uvedomenie si súvislostí ku ktorým sme časom dozreli, sa veľmi pozitívne prejavila v efekte celosvetovej meditácie.

Dnes Vám odovzdám pár kódov, medzi ktoré sú zakomponované energie slnečnej zlatej. To znamená obrazy, ktoré sú taktiež kódmi a na energetickej úrovni pomáhajú mimozmyslove často lepšie ako slová. :-)

Ale teraz stručne, jasne… v pár bodoch o aktuálnom dianí. Trochu sa pravdepodobne aj zasmejete. :-) Tak ako som sa rehotala ja, keď som informácie písala.

1./
"Houston…. máme problém. Nievieme, čo sa deje…." :-)

2./
Liečivé vibrácie Božskej zlatej energie.

3./
Včera večer, približne medzi 23.00 - 24.00 som mimozmyslove videla tlieskať snáď všetky bytosti v kozmickom priestore. Smerom od tých najvyšších. Išlo to ako rozpínajúca sa zvuková vlna po jednotlivých časových líniach. Mne sa tlieskať nechcelo, respektíve som nevládala, tak som toto veľkolepé dianie len sledovala. :-)

4./
Keď som sa ráno prebúdzala, videla som ešte posledný obraz nočného cestovania v čase. Maliara, ktorý stál pred bielym plátnom a obomi rukami súčasne maľoval škicu obrazu. Súčasne…. to znamená nie len pravou, alebo len ľavou hemisférou.

5./
Igráčikovia…. pamätáte si na malých panáčikov pre deti? Bola to napríklad sestrička s kompletnou výbavou…. požiarnik so všetkým, čo k jeho výbave patrí…. lekár…. zdravotník…. atď. Predávali sa v krabičkách. Bola to obľúbená hračka aj mojich detí. A veru aj ja som sa s nimi rada zahrala. Keď si predstavíme, že majú panáčikovia prepojené vnútro s povrchom ….či už gumičkami, alebo iným spôsobom - výsledný efekt je taký, že keď dvihne jednu rúčku - rovnako sa dvihne aj druhá. To isté platí pre nôžky. Akoby nám tým chcel povedať, že jedna bez druhej nemôže fungovať…. že predsa tak je to normálne. V praktickom živote to vyzerá asi tak, že keby chcel panáčik niekoho kopnúť do zadku - zistil by, že sa to nedá, pretože by vzápätí po zadku dostal sám….. :-)
/Potrebujeme sa aj zasmiať, nadľahčiť úsmevom vážne sa tváriace tváre. A naviac - asi tak to bude v reáli vyzerať/.

….a v šiestom bode pridáme ešte trochu korenistých ingrediencií…. :-)

6./
" Ty vole, čo to je ? " ……..typické spontánne prejavy, reakcie na niečo, čo bolo nami dlho zabudnuté.

7./
Včera v poobedňajších hodinách sme vdýchli /boli posilnení/ Božský dych….Vydýchnutie - chvíľa bez dychu - napojenie. Jednoducho povedané sme sa na chvíľočku vypli a znovu zapli. Počas niekoľkých predchádzajúcich dní sme mohli mať pocit, že sa doslova strácame v čase. Mnohí mali problém si spomenúť, aký je dátum… aký je deň. Všetko sa takpovediac zlievalo v jednom čase a bolo sem tam náročné sa v tejto novej skúsenosti orientovať. Padala energetická krivka predovšetkým u ženskej časti populácie, ktorá "na čele" s energiou Božskej Matky zobrala intenzívne proces do rúk.

8./
Haló…. tu som…. čo ma nevidíš? Približne takto vyzerali situácie počas viacerých predchádzajúcich dní. Ja viem, že sa to ťažko mnohým chápe, ale čokoľvek sa v tomto zmysle dialo súviselo s miznutím a vracaním sa späť v čase. Jednoducho povedané - behanie po dimenzionálnom moste /mostoch/. Medzi realitami 4D a 5D, ale i frekvenčne vyšších nelineárnych svetov.

9./
Stav, ktorým sme prechádzali spolu so Zemou má vedecké pomenovanie - homeostáza. Čo súvisí jednoducho povedané s dôležitosťou udržiavania rovnováhy medzi vnútorným a vonkajším prostredím /ale i v rámci množiny prostredia vonkajšieho, ako i množiny prostredia vnútorného/. Čo súvisí s dôležitosťou rovnováhy. Takpovediac vo veľkom štýle nám pomáhali bytosti svetla. Od Boha a jeho zlatej /najvyššie kozmické energie/ až po bytosti svetla na Zemi vtelené.

Zatiaľ toľko, milí priatelia. Prajem nám všetkým čo najkrajší a najpríjemnejší deň….

* * * * * * *
Božské oko je lupa. Takpovediac z oboch strán. I z tej strany, ktorú sme schopní fyzickým zrakom /zmyslove/ vnímať, registrovať - i z tej druhej do ktorej mnohí nedovidia. Inými slovami povedané - je to svet /vesmíry/, ktorý sa nachádza na druhej strane šošovky. Svet svetla.
Iným spôsobom povedané: …..keď je obraz väčší, ako sa zdá, ale i menší ako si myslíme.

Milujte se a důvěřujte si navzájem, protože láska a důvěra umožňují duši rozkvést....

27. listopadu 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Milujte se a důvěřujte si navzájem, protože láska a důvěra umožňují duši rozkvést a vyvinout se tak, aby mohla převzít zodpovědnost a vyrůst do síly a velikosti. Nemůžeš očekávat, že se dítě bude vyvíjet, když za ně vše uděláš. Musí se učit myslet samostatně, činit samostatná rozhodnutí a nespoléhat na rodiče, že budou myslet za ně. Není snadné nechat milované bytosti dělat špatná rozhodnutí, avšak přesto se to musí občas udělat, aby dostaly určitou lekci. Lekci se lze naučit i snadno, avšak lekce nabyté tvrdým úsilím nebývají nikdy zapomenuty. Proto nebuď přehnaně starostlivý. Uč se nezasahovat do cesty těch duší, které máš na starosti, bez ohledu na to, kdo jsou a jakého jsou staří. Nechť se učí nést na svých bedrech zodpovědnost, a co je důležitější, těšit se z ní a pomáhat ostatním k růstu.

Si Bohom milovaná.

26. listopadu 2015 v 19:27 Féwa


Si Bohom milovaná.....to boli posledné slová, ktoré mi po dnešnej noci ešte stále znejú v ušiach
smile - emotikon
. To sme my všetci
smile - emotikon
....odpovedala som svetlu, ktoré ma po celý čas sprevádzalo. Veľa sa toho dnes vnoci dialo a to intenzívne prostredníctvom ženskej energie. Takpovediac cez srdce...srdcom. Mnohé sme počas niekoľkých dní mali čo robiť, aby sme to ustáli...jednoducho dali. Na čele tohto diania bola /je/ žena - Bohyňa - žena matka. Jej materinské srdce, ktoré na energetickej úrovni rodinu zastrešuje bezpodmienečnou láskou. Bolo to /je/ čistenie rodiny. /....Bože, ako ja už slovo "čistenie" nemusím....človek má pocit, že je vypraný už nielen vo Vanishi, ale vybielený vo všetkých druhoch čistiacich i dezinfekčných prostriedkov
grin - emotikon
/. Aktuálne vlny, respektíve vlnenie nám poriadne rozhojdalo srdce, cievny i nervový systém. Hore dole si pobehoval tlak a mnohí sami seba mohli prekvapovať prejavením sa takpovediac "bez obalu"
smile - emotikon
. Čiže spontánne sa dostávalo von, čo je v nás. Muži si začínajú zvykať na mohutné prílevové vlny energie v ktorej sa ešte mnohí nevedia zorientovať. To znamená - pracovať s týmito impozantnými kozmickými energiami. Takže ich prejavy /je to veľmi individuálne
smile - emotikon
/ zodpovedajú štádiu v ktorom sa v zmysle pribúdajúcej sily nachádzajú. My ženy sme si trochu viac, ako obvykle možno poplakali, posmútili, precítili rôzne krivdy, atď. Takpovediac - vyliali si srdce /samé so sebou, poprípade si to odnieslo naše okolie
smile - emotikon
/. Niečo ako predmenštruačná tenzia
smile - emotikon
, pretože sa tieto energetické vlny výrazne dotýkajú hormónov....endokrinných žliaz a - sexuality. I tá súvisí s vracaním sa ženy Bohyne. Čo sa týka chrbtice, ktorá má úzku súvislosť s čakrami - najviac zaťažené stavce boli /sú/ teraz : Prvý stavec krčnej chrbtice /hlava/, stavec v strednej časti hrudnej chrbtice, stavec v mieste, kde máme pás , posledný pohyblivý stavec dolnej časti chrbtice. Veľmi intenzívne sa energie koncentrujú a doslova víria v dolných čakrách....spodných častiach chrbtice. To znamená, že výrazne pôsobia na orgány od pupku smerom dole. Čo sú i črevá, pohlavné organý, močové ústrojenstvo...
Na všetkom, čo sa počas predchádzajúcich dní dialo majú teraz predovšetkým ženy leví podieľ. Nesmierne pomáhali transformovať kolektívne vedomie smerom ku pozitivite. Harmonizovali. Chlapci moji milí, čo poviete ? Nič Vás nenapadá ?
smile - emotikon
.........Čo tak Vašim láskam priniesť dnes kytičku, alebo kyticu kvetov. Alebo čokoľvek, čo im vykúzli úsmev na tvári....čo ich srdiečko poteší
smile - emotikon
. Prajem nám všetkým čo najpozitívnejší deň....Ilona Féwa
Zdroj: FB


Mistr Saint-Germain - SPOLEČNĚ NYNÍ RÝSUJEME NEPŘEKROČITELNOU HRANICI

26. listopadu 2015 v 18:42 Aktuální Informační chaneling


Poselství Mistra Saint-Germaina přijala Marlene Swetlishoff
20. listopadu až 11. prosince 2015

Milovaní lidé tohoto světa,
v tuto dobu existuje mnoho změn, které se dějí. I když se může zdát jakoby byl svět téměř převzat chaosem a jeho silami, vězte, že věci nejsou takové, jak vypadají, poněvadž na obzoru již existuje nový úsvit. Žádáme, abyste neochabovali v udržování vašeho vlastního Světla a v invokaci Světla pro svět, ve kterém žijete vy i všichni jeho obyvatelé. Jak víte, spolupracujeme s vámi energetickými způsoby, a tak společně nyní zaujměme pozici a narýsujme nepřekročitelnou hranici.

Při modlitbách a prosbách o pomoc si vizualizujte Zemi jak se koupe ve Fialovém Světle, fialovém Světle transmutace (proměny). Udržujte tento obraz tak dlouho, jak jen jste schopni pokaždé při vašich modlitbách a prosbách. Legie Světla, které se mnou spolupracují již prostoupily s touto energií atmosféru Země a obrovsky pomůže, když každý z vás po dobu vizualizace tuto (světelnou) energii ukotví do krystalické mřížky Země. Fialové Světlo tak začne působit zevnitř Země a ta bude vyzařovat toto Světlo ve stále vzrůstajících soustředných kruzích až dosáhne povrchu vaší planety a prostoupí atmosférou.

Já, St. Germain, budu Fialové Světlo vysílat a halit do něj celou planetu v každou celou hodinu vašeho časového pásma v 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 a 24:00 hodin každý den po tři týdny.Nechť si zvolíte jednou či vícekrát v těchto časech spojit se se mnou i s Legiemi Světla, které slouží této věci. Říše Nanebevzetých Mistrů se ke mně v tomto úsilí připojily a tak celý tým Nebes pracuje na proměně chaosu, který ukázal na Zemi svou tvář.

Spojte se s námi prosím, jako zakotvující dělníci Země, kteří se postavili za Zemi a všechny její obyvatele. Společně odstraníme energie, které brání Zemi a lidstvu, aby zaujali právoplatné místo v Univerzu. Na konci vašeho soustředění, ať už se s námi spojíte v jakýkoli čas, přivolejte Světlo, lásku a energii Božské Matky, aby vstoupily do srdce každého člověka na planetě a zapálily v něm Božskou jiskru.

JÁ JSEM vděčen, že se této věci věnujete. Děkuji vám!
JÁ JSEM St. Germain

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
http://www.therainbowscribe.com/,

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

TZOLKIN 26.11.2015 8 OC kin 190

26. listopadu 2015 v 9:35 Mayský Kalendář na každý den

Oc - Pes - Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské a partnerské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, Strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost
Dnešek vám dává jasnost myšlení a vnímání při řešení problémů a výzev nebo chyb a špatných návyků, kterých jste si vědomi a které si přejete rozptýlit a odstranit. Energie Uaxac (8) je obzvláště příznivá pro dokončení cyklů čištění, duchovní hledání a Osvícení, využívejte naplno a vědomě vaši vnitřní sílu.
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI - cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své " smečce ", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.
***
Včera jsme se seznámili s přírodními Duchy a slíbili jsme vám, že dnes budeme sdílet některé způsoby, jak s těmito bytostmi komunikovat. Jsou to velmi inteligentní bytosti, snadno čtou váš energetický podpis a velmi dobře ví, jestli mluvíte pravdu, ví, jak jste na tom s vaší celistvostí a také ví, na jaké úrovni Lásky se právě nacházíte.
Nemohou se dočkat, až se s nimi spojíte a rádi vám pomohou udržet rovnováhu na vašem dvoře nebo zahradě. Nezapomeňte, že zahrada je uměle vytvořená člověkem, není to přirozená oblast jako les nebo rokle, proto může být výbornou zkratkou učit se z části od Duchů a z části vlastním studiem. Když s nimi budete spolupracovat, vaše důvěra a přátelství porostou. Nemáte právo říkat jim, co mají dělat, a pokud si vyberete škodlivé chování jako je používání pesticidů a herbicidů, opustí vaše prostory.
Přírodní Duchové vám mohou pomoci s každou fází zahradnických a terénních úprav, včetně toho, kam co zasadit, co pěstovat, kdy hnojit, jaká hnojiva používat, jak změnit kvalitu půdy, jak udržet rovnováhu mezi rostlinami, hmyzem, živočichy a kdy sklízet. Když se jich ptáte na rady, buďte vždy velmi konkrétní. Nežijí ve vašem světě a mohou špatně pochopit, co myslíte nebo váš smysl pro humor. Buďte při otázkách přesní. Naučte se používat nástroje jako například proutky, kineziologii, kyvadlo jako prostředek pro komunikaci. Postupně vám nástroje představíme. Proutkaření se používalo od dob, kdy člověk začal chodit po Zemi.
Proutkaření ve svém základním slova smyslu využívá neuromusculární pocity těla. Existuje mnoho technik a sami můžete udělat výzkum a experimentovat, dokud nenajdete techniku, v které se cítíte nejpohodlněji. Můžete začít s proutky ( virgulemi) jsou vyrobeny z měděného kovu, který je výborným vodičem. Tyto proutky jsou obecně ve tvaru "L", delší část se pohybuje volně, kratší část držíte v ruce.
Proutky jsou velmi užitečné při plánování zahrady, nebo hledání podzemních zdrojů vody. Jednou z výhod proutků je, že vás mohou zavést na místo, které potřebujete najít. Můžete se ptát: " Ukažte mi místo, kde poroste cibule a kde bude mít nejlepší šanci prospívat ". Pak postupujte ve směru, kam proutky ukazují, dokud se nezkříží, což je tvar " X ".
Můžete Přírodní Bytosti požádat o mnoho odpovědí. Můžete naprogramovat proutky, aby vám ukázali ANO křížením přes sebe, NE, když se pohybují od sebe. Důrazné NE, když se proutky rychle pohybují od sebe. Když se pohybují pomalu nebo váhají může to znamenat MOŽNÁ, což může být znamení pro položení přesnější a konkrétnější otázky.
Řekněme, že jste se rozhodli zasadit cibuli a místo by pro vás měli vybrat Přírodní Duchové. Vy máte v plánu zasadit ji za skleník. Můžete vzít proutky a začít klást otázky: " Je nějaké lepší místo, než za skleníkem? Je tu ještě další vhodnější místo, kde se bude dařit cibuli? Mám ji zasadit do skleníku, nebo ven? Mám udělat nějaké změny s půdou? Mám obdělat půdu? "
Pamatujte, že Přírodní Bytosti nemohou číst každou vaši myšlenku, která prochází vaší myslí. Budete je muset vyslovit nahlas nebo jasně držet v mysli. Například se tedy chystáte zasadit cibuli, bylo by dobré vědět, kolik jí chcete sklidit. Můžete říci:" Chtěl bych mít dost cibule pro svoji čtyřčlennou rodinu. Většinou používáme pět cibulí týdně. Rád bych uložil i něco na zimu. Chtěl bych se o 15 kg podělit se svými přáteli." Díky těmto otázkám vám mohou lépe poradit, kolik cibulek musíte zasadit. Mohou vám poradit, abyste ji pěstovali na různých místech zahrady, určitě se zeptejte na jednotlivá místa.
Pokud jde o další otázky, na které byste se mohli ptát, jsou například terénní úpravy pomocí odborníků nebo zahradního experta. Je dobré udělat výkres pozemku, zejména oblastí, které chcete využívat pro výsadbu. Pomocí proutků nebo kyvadla vám také přírodní Duchové mohou pomoci udělat výkres, kde a co byste chtěli pěstovat. Plánování je skvělé provádět na místě, ale můžete na něm pracovat, i když jste daleko od domova.
Je užitečné mít také seznam květin, bylinek, zeleniny, stromů, keřů. Přijdou chvíle, kdy budete muset zasadit rostliny, které pomáhají zrovnovážit zahradu a nemusíte vědět, které to jsou, takže můžete položit otázku : " Co je dobré zasadit do této oblasti? Najdu informace v této knize? Měl by to být strom, keř nebo rostlina?" Možná je to rostlina, která vám způsobuje kýchání. Zeptejte se na nejlepší volbu Přírodních Duchů.
Pokládejte otázky, na které je možné odpovědět jen ANO, NE. S praxí budete vědět mnohem více. Před použitím nástrojů se můžete zeptat jaký máte použít, v jaké době atd., pokud dostanete odpověď NE, je moudré respektovat odpovědi a pracovat jindy. Vždy se ujistěte před proutkařením, že jste dostatečně hydratováni. Nikdy nepracujte, když jste naštvaní, když jste emocionálně rozladění, mohli byste dostávat zkreslené odpovědi. To platí zejména pro otázky v oblasti, která vám způsobuje citovou nerovnováhu.
Mnoho zdrojů ukazuje, jak držet kyvadlo, ale jen v krátkosti: kyvadla jsou vyrobena z různých materiálů, mají různé tvary, velikosti. Praxe dělá to, že najdete pro sebe nejlepší. Kyvadlo můžete naprogramovat na ANO, NE, tzn. pohyby dopředu, dozadu nebo se může točit. Držte kyvadlo ve vaší dominantní ruce, ideální je na vodivém kovovém řetízku 2-4 cm od závaží.
Můžete získat celou řadu odpovědí jako čísla, procenta atd. Všechny otázky by měly být pokládány věcně a jasně. Kyvadlo vám může poskytnout mnoho statistických údajů, ale není to nástroj pro věštění a předpovídání budoucnosti. Používejte ho s úctou a respektem. Při výsledku věnujte pozornost pocitům a intuici.
Proutkaření je krásné umění a chvilku trvá, než se podaří jej rozvinout. Nepoužívejte ho pro účely - strkat-nos-do-cizích-záležitostí nebo jako vodítko pro budoucí události. Je to v podstatě nástroj TADY a TEĎ, který se používá pro odpovědi ANO, NE. Při správném používání můžete ušetřit mnoho času a práce. I když jsme mluvili hlavně o zahradničení, kyvadlo a proutky mohou být použity ve všech oblastech života. Je to úžasný způsob, jak komunikovat s příbuznými, kteří přešli na druhou stranu s Vyšším Já a Průvodci. Stejně jako užívání jakéhokoliv nástroje, může existovat nebezpečí přílišného spoléhání.
Cílem je vytvořit vysokou úroveň energie prostřednictvím zážitků Lásky a mnohem užší vztah se všemi bytostmi. Když se lidé spoléhají na pomoc jen jednoho nástroje, ignorují další, které mají k dispozici jako např. intuici, pocity, emoce a vrozenou moudrost. Rozvíjejte váš vnitřní sluch, schopnost přijímat Lásku a inspiraci prostřednictvím Vyššího Já, Duchovních Průvodců a přírodních Duchů.
Jednoho dne nebudete tyto nástroje ke komunikaci vůbec potřebovat - to je konečný cíl.
Do té doby houpejte, kývejte, otáčejte a procvičujte dovednosti proutkaření. Přírodní Duchové už na vás čekají.
8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - vy spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE
Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jste se před narozením zavázali.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - Kundalíní Tour 2015

26. listopadu 2015 v 7:00 Aktuální Informační chaneling
Následující 2 channelingy byly přijaty v listopadu 2015 při Kryonově cestě po Bolívii a Peru
La Paz, Bolívie - 07. 11. 2015
Pozn. překl.: Tento channeling byl o něco málo delší, ale sám Kryon jej označil jako určený lidem, kteří byli OSOBNĚ na tom putování. Protože jsem v něm však zaznamenala některé velmi důležité úseky, přeložila jsem pro vás alespoň ty, protože mnohou být osvětlující i pro nás a mohou nám pomoci se lépe zorientovat… Překlad jsem nezkrátila z důvodu "cenzury", ale proto, že Kryon předává mnoho důležitých a krásných poselství a není v našich silách je přeložit všechny (což můžete i chápat jako výzvu).
Některé věci se však opakují a některé nejsou mezinárodně až tak důležité, takže toto může být tedy způsob, jak předat alespoň to zásadní. Vynechala jsem vlastně jen to, kde hovořil přímo k Bolivijcům a jejich roli. Pokud vás zajímá celé poselství, záznam najdete pod tímto odkazem.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Pro ty, kteří toto pouze poslouchají, nyní jsem v Bolívii, v La Paz. Toto je určeno pouze těm, kteří jsou osobně zde. Vy ostatní byste nerozuměli některým věcem, které zde budou řečeny.
Objeví se divoké karty. Divoké karty nejsou vždy lidé. Někdy jsou to události. Nedávno jste jednu zažili. A když říkám "vy", mám na mysli Jihoameričany. Chci, abyste toto slyšeli. 33 horníků vystoupilo v Chile ze země. Byla to celosvětová událost. Byla to záchrana jako žádná jiná. Navzdory všem pravděpodobnostem - metaforicky. 33 v tibetské numerologii znamená Soucit Krista. 33 mužů vystoupilo z Pacha Mamy, z Matky Země. Bylo to zrození něčeho úžasného. Reprezentovalo to soucit, jaký na Zemi dosud nebyl spatřen. Nikdy. Nikdy nebyla soucitná událost vysílána po celém světě. A jaká to náhoda, že jich bylo 33! Jaká to náhoda, že to všechno byli muži, kteří vystoupili ze země - což představuje zrození (porod). To, je divoká karta!

Přicházejí další. Shody v neshodách, jaké jste nikdy nečekali. A až uvidíte, že se to začíná dít, pak budete vědět, že se energie posouvá, Jihoameričani. Je toho mnoho, co vám máme říci… Je mnoho věcí, které vám můžeme říci. Není zajímavé, že místní proroctví hovoří o energii a duchovnosti Tibetu, které jsou sdíleny s Bolívií? Jezero Titicaca je metafora - představuje nádherné posvátné místo, kde jsou známé multidimenzionální portály, které něco znamenají. Jsou součástí systému, který nazýváme nuly a uzly - systému, který urychluje nové vědomí. V Bolívii! Kolik z vás to očekávalo?

Stanou se věci, kterým nebudete rozumět. Můžete vidět, že se dějí v určitých částech Blízkého východu a nebuďte šokovaní, když je uvidíte i tady. Dám vám tu nejlepší zprávu. A pak vám dám tu nejhorší zprávu, jakou jste kdy slyšeli. Tady je ta nejlepší: tato planeta se posouvá a mění, takže ji jednoho dne nepoznáte. Tady je ta nejhorší: tato planeta se posouvá a mění tak, že ji jednoho dne nepoznáte. "Kryone, to je tatáž zpráva?" Opravdu je? Záleží na posluchači.Drazí, jsou ti, kteří nechtějí vůbec žádný posun ani změnu. Vše, co znají, veškerá jejich realita záleží na temnotě a staré energii. Ve světle nemohou dost dobře plnit svůj úkol. Počítají s konspiracemi a se skrytými věcmi! To je jejich přežití. Takže až oni uslyší tuto zprávu, bude pro ně ta nejhorší, kterou mohou slyšet. A co s tím udělají? Povím vám to - zvednou se a pokusí se udržet starou energii při životě.

Vlastně už to začínáte vidět po celé planetě. Vidíte to i mezi světovými vůdci… Viděli jste nedávno vůdce obrovské země, jak napadl jinou zemi? Umístil svou vlajku na sousední zemi a řekl: "Ta mi patří!" (Kryon se směje.) Ach, jak napoleonské to od něj je. To je stará energie, drazí! A on si ani neuvědomuje, že je stará. Ale udělal to, aby to staré udržel při životě. Dokud to tak bude, na Zemi nebude mír.

Všimli jste si, že je na Blízkém východě temná armáda? Víc zla než cokoli, co jste kdy viděli? První armáda svého druhu - bez hranic, bez země i bez společného jazyka. To jsme předpověděli, drazí. To vše je reakce těch, kteří jsou zapojeni do temnoty. Snaží se udržet stejnou energii. Potřebují to. Světlo na této planetě poprvé ohrožuje rovnováhu (pozn. překl.: rovnováhu, která zde existovala po celou dobu, nyní ale nastoluje rovnováhu novou - novou harmonii, kde světlo převažuje). A vy sedíte uprostřed této rovnováhy. Ach, ta bitva ve skutečnosti neprobíhá tady. Ne ve 3D. Nebo snad ano? Budou ti, kteří ji budou chtít udržet starou. Sledujte to. V zemích kolem vás i v této. A až to uvidíte, budete vědět, že je to bitva volby.

Drazí, právě teď jste na důležitém místě planety. Jsou vám dána všechna možná znamení, že se věci nyní mění. Můj partner vám předal příběh o současném papeži. Drazí, není náhoda, že se narodil v Jižní Americe - v jemné energii. Není ze Severní Ameriky. Předpověděli jsme to v roce 2012, že budete mít nového papeže. A také jsme předpověděli něco o něm - že nebude jako žádný z těch starých. Sledujte, jak mění věci. Chci, abyste sledovali i toto: dokonce i v jeho církvi ho budou znevažovat - ti, kteří se budou snažit udržet věci při starém, protože tento papež rozumí nové energii založené na soucitu a lásce.

Drazí, příležitostně uvidíte snahy staré energie, ale už vyhráváte!

A tak to je.

Kryon

Kundalíní Tour 2015
Cusco, Peru - 14. 11. 2015

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Dnešní channeling má mnoho energií. Je toho hodně nevyřčeného, co vám bude předáno skrze to, čemu říkáme třetí jazyk. Channeling, který vám dáváme dnes, je pro každého. Pro každého, kdo toto poslouchá nebo čte. Jsme na konci dobrodružství zvaného Kundalíní Tour. Kundalíní je vlastně metafora - je to zrození nového vědomí na planetě. Představuje vytvoření novosti. Zrození dítěte je tak zvláštní a je viděno jako začátek, nikoli jako konec. Zrození není viděno jako něco dramatického a smutného kvůli potenciálu, který v něm je. Na planetě je nový život oslavován. To je ta metafora.

Musíte pochopit načasování tohoto channelingu. Sedíme zde v tomto čase jako skupina a právě se stalo něco velmi čerstvého. Zahrnuje to soucit celé planety, když vidíme, co člověk dokáže udělat člověku… Bylo to teprve včera, kdy vám událost ve Francii vyrazila dech. Ten soucit je čerstvý a stejně tak i slzy kvůli nesmyslné smrti. Probíhá utrpení a životy budou navždy změněny. Jaká je vaše reakce na to? Přede mnou je stůl, který byl nazván "oltář soucitu". Tato místnost je naplněna starými dušemi. Snadno je zaplaví emoce, ale mají ještě něco dalšího - a u toho chci na chvíli zastavit, aby to všichni slyšeli.

Drazí, jako lidské bytosti na židli, můžete ovlivnit cokoli kolem vás? Jste přijímač nebo vysílač energie - nebo obojí? Většina lidí na planetě má pocit, že jsou jednoduše jen přijímače. Že jsou oběti všeho, co se děje kolem nich. Představě, že by to mohli změnit svým vlastním vědomím, jednoduše nevěří. Ale drazí, to je ta změna, o které mluvíme. Mluvili jsme o úrovních uvědomění a nyní chci, abyste to použili.

Staré duše mají v této době obrovskou sílu a energii. Viděli jste zprávy? Někteří lidé nesou cedule a zdvíhají ruce v zoufalství - říkají: "Stará proroctví mají pravdu - konec je blízko! Přichází to, znamení jsou všude kolem!" Mám pro ně zprávu. Možná ji nepochopí, protože mají pocit, že jsou oběti čehokoli, co se stane. A zde jsou zprávy: konec přišel a odešel. Teď je tu začátek! Staré duše, které sedíte přede mnou - je čas na soucitný čin. Malá skupina lidí, které spojí společná myšlenka a kteří vědí, že jsou vysílači energie - ti mohou pomoci pozůstalým, aby nalezli mír s tím, co se stalo. Právě teď jsou tisíce lidí, kteří potřebují pomoc a objetí. Nevědí, co se to stalo. Mají pocit, že jsou oběťmi. A vy to můžete změnit! Na dlouhou vzdálenost - z Jižní Ameriky. Vzdálenost nic neznamená. Je tak lineární. Můžete se k nim natáhnout, aniž byste znali jejich jméno, a obklopit je slávou Boha. Duše jsou navždy. Nikdy neumírají. Pomozte jim to pochopit.Poslouchejte je a nemluvte k nim. Obejměte je. Buďte součástí léčení, které je nyní zapotřebí. Jste vysílače a staré duše to dělají velmi, velmi dobře. To je to, co chci, abyste právě teď dělali.Studovali jste už dost dlouho. Chci, abyste právě teď dokončili studium a abyste z toho udělali fakt -Bůh je uvnitř. Nyní tuto energii vysílejte těm, kteří potřebují tento soucit. Aby byl jejich zármutek o malinko menší. Ucítí vás. Nebudou vědět co to je nebo proč to je, ale budou moci cítit mír nad jejich ztrátou. A až se později jako duše opět setkáte, oni na vás pohlédnou a řeknou: "Toho dne jsem tě cítil. Tos byl ty! Díky." Můžete to udělat?

A to je první část tohoto channelingu. Je to to nejdůležitější, co vám můžeme říci. Už nemůžete sedět na židli a poslouchat tyto koncepty, aniž byste se stali součástí toho, co se na planetě děje.

Před lety jsem vám předal předpovědi o tom, že změna, která přichází, bude jiná, než cokoli, co jste kdy na planetě čekali. Na této planetě se spojuje temnota a my vám říkali, že to tak bude. Je to odpověď na světlo, které jste vy rozsvítili! Je to boj o život staré energie! Vědomí temnoty na planetě vždy přetrvávalo. Korupce, závist, smrt, nezájem… to byla vždy lidská povaha. Náhle, po precesi rovnodennosti, se začínají proroctví stávat pravdou. Konec starodávných kalendářů to předpověděl a je to tu. Ta metafora je jasná - světlo se začíná rozsvěcovat. To je metafora pro zvýšené uvědomění všeho. V channelingu jsme vám před mnoha lety říkali, že když každý bude moci hovořit s každým, nebudou moci existovat žádná tajemství. Řekli jsme to před existencí internetu. A nyní víte, o čem jsme mluvili. Je to nástroj pro vás, abyste mohli korigovat temnotu. Za okamžik vám to ukážu. Když jsem vám to říkal, zdálo se to nemožné.

Dovolte, abych začal od začátku. Posun je přímo před vámi a temnota se začíná shromažďovat. Ti, kteří o tom nic nevědí, začínají projektovat svůj strach a vy uslyšíte:"Přichází konec. Věděli jsme to. Bude to rasová válka na planetě." Dovolte, abych o tom promluvil. To není nové! Jak je to od vás lineární! Tak to bylo už dřív. Genocida mezi rasami? Velmi, velmi stará energie. Tak to ale vůbec není.

Jiní řeknou: "To je konec! Bude to náboženská válka. Podívejte, existují miliardy křesťanů a miliardy vyznavačů Islámu - a Židé jsou uprostřed nich. Přichází náboženská válka!" A já vám říkám - ach, jak lineární! Tak to bylo vždycky! Copak si neuvědomujete, že nejvíce válek na Zemi bylo ve jménu Boha? Jak lineární! Ach ne. Vy uvidíte něco víc, něco jiného - s paradigmatem, které jste nikdy nezažili. Poprvé na této planetě máte armádu bez hranic, bez země i bez společného jazyka. Je to armáda temnoty. A ta bude bojovat s čímkoli, co má nádheru, integritu, světlo, svobodu, vyšší myšlení - s tím vším bude bojovat.

Chcete říct: "Kryone, jak to vše zapadá do energie nového světla?" Existuje několik způsobů. Vysvětlím to. První je, že lidé mají svobodnou volbu. Šokuje vás, že temnota bojuje o přežití?Temnota představuje kontrolu - absolutní kontrolu nad vším. Ale převážně nad penězi.Když prohrají, dokonce i ekonomiky se posunou. Bude mnohem, mnohem snazší spojit nerovné systémy pro prospěch všech. Dokud existují, temnota bude bojovat o starou energii, kde je oddělení - v temnotě mohou tak snadno existovat chamtivost a korupce, ale ve světle ne. Drazí, toto nemá NIC SPOLEČNÉHO s náboženstvím! Je to střet mezi temnotou a světlem!

Dovolte, abych vám řekl něco, co vám může připadat kontroverzní. Temnota není chytrá. Ta metafora je takto: pokud osvítíte nějakou oblast, pak jste vnímavější k tomu, jak se v ní můžete pohybovat. Budete dělat věci, které dávají smysl. Se světlem bude integrita snazší, protože už vás nikdo neohrožuje - vidíte do rohů a vidíte i podobnost mezi lidmi.V temnotě věci, které jsou výrazem zdravého rozumu, nedávají smysl. Můžete dokonce říci, že temnota je dysfunkční a budete mít pravdu. Temnota je dokonce hloupá. Máte pravdu.

Dovolte, abych se vás zeptal - vidíte včelí úl a ty včely bzučí kolem něj. To se vám nelíbí. Takže vezmete obrovský klacek, stoupnete si před ten úl a začnete do něj tlouct. Myslíte, že je to chytré? (Kryon se směje.) Přesně to se stalo. A stane se to znovu. Temná armáda je dysfunkční - nevidí, co přichází a bude i nadále tlouct do úlu a bude to dělat po celém světě. Nechápe, že pokaždé, když to udělá, tak se tím odkryje a ukáže, co je zač.

Před lety jsme vám dali jiné proroctví. V nové energii nebude nikdo schopný sedět "na plotě". (Pozn. překl.: Kryonův channeling z Knihy Osm, dosud nevydané v češtině. Je to metafora pro ty, kteří dlouho váhali a vyčkávali v zóně, kdy mohli mít jednu nohu ve staré energii a druhou v nové. Kryon však mluvil o tom, že tato nerozhodnost už nebude možná. Že pokud se sami nerozhodneme, pak budeme událostmi "strženi z toho plotu" nebo donuceni z něj slézt a vybrat si.) Není žádná vláda, která by mohla sedět a jen to pozorovat, protože budou zapojeni VŠICHNI! Budou muset učinit rozhodnutí - bojovat s temnotou nebo ne. Pokud s ní ale nebudou "bojovat", pak budou vůči armádě temnoty bezbranní. (Pozn. překl.: Ještě si nevytvářejte závěry, jak je to s tím bojem, Kryon připomene za chvíli.) Říkali jsme vám to už před lety. Všechny vlády této planety budou nakonec zapojeny do eliminace temné armády. A až bude temná armáda tlouct do úlů, pak ti, kteří sedí na plotě, budou strženi dolů a uvidí světlo a temnotu a budou muset učinit rozhodnutí.

Temná armáda svými činy zasévá svou vlastní destrukci, protože nerozumí světlu. Rozumí jediné věci - strachu. Je to velmi, velmi stará energie a postupuje takto - pokud přimějete lidi, aby se báli, pak vyhrajete jakoukoli bitvu. To je vědomí staré energie a je na něm kus pravdy - pokud jste oběť. Když jste vysílač světla, pak se vás nedotkne. Víte to lépe. Každý na planetě bude muset slézt z plotu, aby eliminoval temnou armádu. Už dříve jsme vám řekli, jak to udělat. A politici budou obracet oči v sloup. Ti uvnitř vlády, kteří vědí, jak to funguje, budou obracet oči v sloup.

Temnou armádu můžete eliminovat BEZ SMRTI! Oni se totiž bojí, že o něco přijdou a vy jim to teď můžete vzít! Peníze. Jak bude temná armáda pracovat, když nebudou mít co jíst? Když nebudou mít zbraně? Garantuji vám, že i ti nejtemnější členové temné armády půjdou domů, když nebudou nakrmeni nebo když nebude nikdo, kdo by je organizoval, protože nebude sám nakrmen. "Nemožné," říkají někteří. "Ty peníze přicházejí z neznámých zdrojů," říkají. Tak dovolte, abych vám něco řekl - tak to není. Přicházejí z velmi dobře známých zdrojů… Pokud budou tyto zdroje odhaleny… - mezi posluchači je někdo, kdo toto potřebuje slyšet - když budou zdroje odhaleny, pak to způsobí opravdu velký rozdíl! Dovolte, abych promluvil k politikům - sedíte u stolu s těmi z jiných zemí, se spojenci, kteří se na vás usmívají a přitom financují temnou stranu. A pro vás je to v pořádku? Nepotrvá to dlouho. A až se na to přijde, pak za to budete zodpovědní, protože jste to věděli a nic jste s tím neudělali.

Budu mluvit k Američanům, protože můj partner je Američan. Něco vám povím a vy tomu nebudete věřit. Vaše těžce vydělané daně si nacházejí cestu k temné armádě! A ve vaší vládě jsou někteří, kteří to vědí. Dám vám odpověď. Jen několika slovy. International transparent forensic accounting - Mezinárodní transparentní forenzní účetnictví (Kryon 2x opakuje). Je načase odstranit financování temnoty.

Mám varování pro kohokoli ve vedení, kdo to ví a nic s tím nedělá - dny vašeho vůdcovství jsou sečteny. Světlo to odhalí! A vy prohrajete. Proč si teď nestoupnete na správnou stranu plotu? Je toto až příliš velkomyslně (ušlechtile), že by se svět mohl spojit a sebrat temné armádě kobereček, na kterém sedí? Že by jim sebral jejich kokon z peněz, ve kterém sedí? Sledujte divoké karty (Kryon se směje). Je to na vás, kteří toto slyšíte. Ne na těch, kteří jsou v místnosti, ale na těch, kteří se možná ani neúčastní Kryonových channelingů, ale slyší to a vědí, že mám pravdu.

Toto není temné poselství. Začátek je tu - věci se mění. Jste svědky změny. Nadejde den, kdy toto už nikdy neuvidíte. A toto je radostná zpráva, kterou pro vás mám. Historie si vzpomene na tuto dobu, kdy se svět konečně spojil a uvědomil si, kam směřuje. Je to těžké. Mění to paradigma existence. Životy, vlády, obchod - všichni pochopí, že ta bitva je jejich.

Chci, abyste pogratulovali a pochopili ty, které jste včera ztratili. Už jsem to řekl dříve. Není s nimi nic špatně - jsou v pořádku. Nyní se dívají na vás. Tu frázi jsem už použil. Říkají: "My jsme odvedli svou práci, nyní je řada na vás." Ti všichni se vrátí na planetu a budou se podílet na nádheře světla. Věřte mi. Konec už nastal. Toto je začátek.

Já jsem zamilovaný do lidstva kvůli tomu, co jsem vás viděl dělat už velmi dlouhou dobu (Kryon se usmívá).
A tak to je.

Kryon

Pozn. překl.: A teď je dobrý okamžik pro zamyšlení - kde v tom všem se nacházíme my? Individuálně i jako stát… Na které stojíme straně? Nejsme náhodou ještě na tom plotu? Budeme strženi dolů? Jak? A co si zvolíme pak - spojíme se s ostatními nebo se budeme oddělovat a vyhýbat se tomuto druhu boje, abychom byli bezbranní před temnou armádou? Toto není strašení. Je to laskavé, velmi konkrétní a velmi užitečné poselství. Je čas si zvolit…

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 - Kundalíní Tour 2015 - první a sedmý channeling

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Jsi vždy v pravou chvíli na pravém místě?

26. listopadu 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Potřebuji vytrvalé a spolehlivé duše, které jsou vždy na pravém místě a dělají v pravý čas to, co je třeba. Potřebuji takové duše, které nic nesklátí, protože mají každou situaci pevně v rukou a žijí a jednají z onoho vnitřního centra míru a klidu. Jejich jistota je ve Mně; nic je tedy nemůže vyvést z rovnováhy. Vědí, co činí a proč tak činí, a mají opravdový smysl pro zodpovědnost. Je na ně naprosté spolehnutí, že dokončí každé dílo, bez ohledu na to, oč se jedná, a provedou ho dokonale. Zpytuj své srdce. Jsi spolehlivý? Máš takový cit pro zodpovědnost, že dokončíš každé dílo? Jsi vždy v pravou chvíli na pravém místě? Je důležité, aby sis našel čas a zjistil, kde chybuješ, a pak uvidíš, co můžeš udělat, abys vše napravil

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 22.11. - 29.11. 2015

25. listopadu 2015 v 8:56 Mistr Hilarion
Milovaní,
pro mnohé pracovníky světla je těžké odvrátit pozornost od dramat, ukazovaných ve zpravodajství a to je udržuje závislé na vnějším dění. Je důležité stanovit si záměr, který vám v každodenním životě pomůže víc, než když dovolíte energiím, které v této době hýbou světem, aby vás negativně ovlivnily.Udržujte se v uzemnění, drazí, a nenechte se svést z cesty Světla. Udržujte si víru a naději, aby stále plály ve vašich srdcích. Věřte, že většina lidí na světě má v srdci dobro a že si přejí, aby vládly hlavně mír a harmonie.

Vzpomínejte na svého souseda hlavně kvůli dobru, které projevil. Nalaďte se na vyšší verze vás samých a všech kolem vás. Dovolte, aby vaše láska a laskavost žehnaly a denně se projevovaly. Aby se něčímu srdci ulevilo, nejsou zapotřebí extravagantní gesta. Pouhý úsměv anebo pozdravení je někdy cennější než cokoliv jiného, co byste mohli dát. Svou vnitřní sílou, empatií a soucitem buďte příkladem toho, co chcete ve světě vidět. Nedávejte ve své bytosti prostor cynismu a výsměchu, povrchným odsudkům a hledání odplaty, protože ty pouze prohlubují karmické cykly lidské rasy a nejsou žádným přínosem, ani nikomu nevylepšují život.

Je velmi důležité vylepšovat každý den. Vložte své energie tam, kde budou k největšímu dobru pro co nejvíce lidí. Hleďte dovnitř sebe, protože tam najdete nejlepší radu, jakou se můžete řídit. Když je to možné, buďte venku a vystavujte tvář slunci, a přijímejte jeho blahodárné paprsky a teplo.Praktikujte jednoduchost, protože to umožní, abyste ve své osobní zkušenosti byli uvnitř klidní a hluboce koncentrovaní a spojeni se Zdrojem. Prostou pravdou vaší bytosti je, že všichni jste tím, čím je láska. Pouze vy máte tu moc a můžete ji použít pro dobro své a dalších kolem vás. Když se vás sejde mnoho, ta síla lásky může způsobit zázraky.

Svět se stále posouvá a je povinností každého, aby propustil vše, co ještě má uvnitř a co není tím, kým skutečně jste. Zbavte se toho, milovaní, protože toho přichází hodně, co vás posune k jinému způsobu bytí, jinému způsobu manifestace, což je potřebné a žádoucí. To, co děláte teď, vytváří vaši budoucnost. Udělejte z ní něco nádherného! Dovolte, aby vámi procházel vesmírný proud, napněte plachty směrem k doposud neznámé Zemi. Zkraje to může být nepříjemné, ale, jako u všeho nového, začne si to sedat.

Země je domovem lidstva, není žádný jiný. Milujte svůj domov, starejte se o něj a on se bude starat o vás. Mějte v úctě váš vztah symbiózy s vaší planetou v nekončícím dávání a přijímání. V tom je rovnováha. Mnoho věcí je teď ukončených a cesta před vámi vábí.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

TZOLKIN 25.11.2015 7 MULUC kin 189 galaktický portál

25. listopadu 2015 v 8:16 Mayský Kalendář na každý den

Muluc - Měsíc - Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, Dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí
Řiďte proudy energie a emocí ve vašem životě a ve vašem srdci stejně jako kaňon řídí divokou řeku: jeden vyřezává druhý, zatímco druhý tesá následující. Proto Muluc, stejně jako jakákoliv jiná velká síla musí být používána s velkou zodpovědností, pokorou a péčí. Uuc (7) přináší 360° možností, které můžete použít na jakoukoliv část vašeho života. Klíč spočívá ve vědění jak, kdy a kde tyto energie použít, v jakém rozsahu a na jaké úrovni. Když se budete držet svých čistých záměrů a vděčnost za vaše hluboké lekce bude upřímná, budete moci nasměrovat Uuc k vámi vybranému horizontu.
MULUC v yucatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i všem. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
Buďte dnes v blízkosti jadeitu, je to posvátný kámen, který je spojen s energií Muluc a s vodou . Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.
Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci , kteří dokáží zaujmout publikum.
***
Jsem Muluc 7. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Rádi bychom vás opět povzbudili, abyste šli dnes do přírody. Spojte se s energií nějakého stromu a zaměřte svou plnou pozornost na rostliny. Vytvořte spojení srdce s rostlinami. Pokud slyšíte myšlenky, které přicházejí do mysli a nezdá se, že by byly vaše, víte, že komunikujete s rostlinami.
Ačkoliv se Vědomí rostlin liší od Vědomí lidí, reagují na energii Lásky. Všimli jste si někdy rostliny, která uvadala a pak rychle ožila, když dostala vodu? Stejně tak reaguje na hudební tóny, lidské city a škodlivé energie v okolí. Dokonce i skály mají své Vědomí.
Uvědomte si, že jste všichni a vše kolem vás složeno ze stejných atomů a molekul. Každý atom je plný energie a obsahuje v sobě možnost stát se součástí jakékoliv látky nebo hmoty na Zemi. Uvnitř každého atomu je holografické pole původního Zdroje, takže všechno na Zemi má své Vědomí v rámci svého energetického pole.
Emoce se liší od Vědomí. I když rostlina nebo neživý objekt mohou být ovlivněny rozdílnými energiemi jako Láska, strach nebo nenávist, nereagují emocionálně. Rostliny mohou vzkvétat, chřadnout, zemřít nebo vykazovat známky stresu, ale nezlobí se, nesoudí, nemstí se ani se necítí ublížené. Jejich naprogramování jim umožňuje vyjadřovat Lásku svou krásou a jedinečným způsobem přispívat na planetě k vytvářen kyslíku a být zároveň součástí potravinového cyklu.
Všechny rostliny mají Přírodní Duchy, kteří na ně dohlíží. Existuje nepřeberné množství těchto bytostí, které žijí mezi vámi. Jejich úlohou je pomáhat rostlinám s jejich potřebami. Když jdete do přírody, kam dosud nezasáhla lidská ruka, všimněte si symbiotického vztahu mezi florou a faunou. Mezi nimi je vždy perfektní rovnováha.
Tyto oblasti poskytují dostatek potravy pro volně žijící živočichy. Počet živočichů v těchto oblastech je přirozeně dán. Stromy stíní keře, které poskytují domov a přístřeší pro menší zvířata a rostliny. Hmyz pomáhá s čistícím procesem, narušováním listů jako dokonalé potravy pro rostliny a zvířata. Hnízdí tam ptáci a včely pomáhají s opylováním.
Přírodní Duchové asistují rostlinám se vším, co potřebují. Je mnoho typů Duchů, kteří mají jména jako: sylfy, skřítci, víly, elfové nebo trpaslíci. Mluví se o nich v mýtech a legendách po celé věky. Pokud máte zahradu nebo dvůr, který je dostatečně velký, vytvořte pro ně zvláštní prostor, kam nikdo nechodí a vyzvěte je, aby zde přebývali. Pokud přijmou vaši nabídku, poznáte, že tyto prostory začnou vzkvétat, avšak nenaruší-li tyto oblasti lidská činnost.
Mnoho Duchů je k lidem nedůvěřivých, protože ví o jejich nešetrném způsobu a jak se lidé chovají k rostlinám a zvířatům. Lidé, kteří mají nedostatek vděčnosti, jsou jim obzvláště odporní. Přírodní Duchové jsou rádi, když mohou komunikovat s lidmi, kteří vědomě pečují o rostliny. V této době jsou Přírodní Duchové velmi otevřeni spolupráci s lidmi, protože mají velké potíže s udržením rovnováhy v přírodě v důsledku lidské neúcty.
Můžete na ně zavolat a dát jim tak vědět, že s nimi chcete spolupracovat. Určitě vám hned neodpoví, ale buďte si jistí, že se dívají, jak komunikujete s rostlinami a se zvířaty. Ne všichni je mohou vidět, protože jejich vibrace je poměrně vysoká. Jakmile uvolníte strachy a nahradíte je Láskou a milujícím chováním, můžete zaznamenat jejich záblesky nebo s nimi můžete plně komunikovat.
Každá rostlina má svého správce. Například jsou to Dévy sladkého hrášku, pomerančovníku, cedru….. Dévy přesně vědí, co rostliny potřebují. Jestli máte zahradu, určitě máte Dévu, která dohlíží na celý objekt a může být neocenitelnou pomocnicí při navrhování nebo zakládání zahrady. PAN je dozorce přírody a často se objevuje v podobě jako část člověka a část kozy. Je to skutečná bytost a je vám k dispozici při řešení např. terénních úprav.
Když se naučíte komunikovat s Dévami vašich rostlin, výsledky mohou být ohromující. Zeptejte se jich na rady a naučte se naslouchat jejich odpovědím. Možná obdržíte odpověď, která nedává smysl, ale časem zjistíte, proč vám tento návrh daly. Když jim budete naslouchat, budou vám důvěřovat a více s vámi spolupracovat. Mnozí váhají pro jejich obecnou nedůvěru k lidem. Čtou vaše energetické pole a ví, zda jste člověk v integritě. Budou trvat na tom, abyste nepoužívali pesticidy a herbicidy. Pokud se rozhodnete je používat, odejdou. Výrazně trpí při používaní jedovatých chemikálii a se zlomeným srdcem se dívají jak rostliny a zvířata trpí.
Vaše zahradnické úsilí se bude exponenciálně zvyšovat, když začnete přinášet rovnováhu do přírody. Zítra vám navrhneme některé nástroje, které můžete používat pro komunikaci s těmito vysoce inteligentními bytostmi.
7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě, věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. Vy integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.
Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, je doporučováno být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.