Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Říjen 2015

Milé ženy pro nás :-)

7. října 2015 v 21:17 Krása ženy


Realita lásky a ilúzie strachu

7. října 2015 v 20:00 Féwa


Dobrý deň, priatelia. :-) Zamysleli ste sa niekedy sami na tým, čo vlastne znamená ostro sledovaný :-) graf nárastu bovisov? Nie je to len kľukatá čiara meraných jednotiek, kedy sa na vlastné oči presvedčíme, že sa skutočne energeticky niečo deje. Pričom potvrdením tohto fyzicky neviditeľného diania je stav v akom sa nachádzame, ako sa cítime. Fyzicky i duševne.


V prípade, že človek nesleduje žiadne informácie o prebiehajúcich zmenách /to sa týka ľudí, ktorí odmietajú prijať čokoľvek, čo nie je mediálne potvrdené…. čo fyzicky nepočujú, nevidia/, pochopiteľne rovnakým spôsobom "prijíma" i množinu ľudí, ktorí celé roky o zmenách hovoria.

Bovisy sú ako súradnice časových línií. Uhlopriečne sa vinúca cesta /cestičky/ …..dimenzionálnymi skratkami, čo sú malé kvantové skoky v čase. To znamená, že každý nárast je vracaním sa k myšlienkam na ktoré sme zabudli. Tým i "vygumovaná" pamäť /vibrácie, vzorce myšlienok/ znovu ožíva. Spolu s týmto vracaním sa, nás obrazne povedané dvíha zo stoličiek, čiže jednoducho rozhýbava neviditeľné fluidum. A to je nesmierne dôležité, pretože práve pohyb, hýbanie sa a neustále myšlienkové tvorenie svetlom svetla, je podstatou živej energie. Podstatou svetla, ktoré je nosičom informácie. Akákoľvek stagnácia nie je zámerom evolúcie, nie je zámerom božského svetla v nás. Nie je zámerom lásky, dobra. Nie je zámerom života. Nie je pre človeka pozitívna. Je pre všetkých dôležité si uvedomiť, že podstata fyzického a duchovného aspektu je rovnaká. Rozdiel spočíva len vo vnímaní. Keby tomu tak nebolo - neboli by sme. Sme totiž neustále so Zdrojom spojení. Či si tento reálny fakt uvedomujeme, alebo nie. Základom, bodom v ktorom jeden i druhý aspekt pramení je láska, Zdroj. A je na každom z nás, či sme ochotní túto skutočnosť prijať. Uvedomiť si, že sme nielen človekom fyzickým, ale i duchovným. Že sme človekom, ktorý má cit. A že práve to ignorované, zosmiešňované duchovno je cit - sú emócie.

Je na nás, či budeme donekonečna veriť len manipulujúcemu odvádzaniu pozornosti od všetkého, čo je pre ľudské pochopenie skutočne dôležité, alebo začneme veriť aj svojmu vnútru, ktoré duchovný aspekt predstavuje. Vzhľadom na rastúcu frekvenciu Zeme - nech si každý doplní, čo všetko s týmto myslením súvisí. Alebo sa rozhodneme iným spôsobom myslieť a konať. Zdrojovým, pozitívnym. Preválcujeme vlastnú lenivosť, mylné presvedčenie, že máme trpieť…. letargiu, odovzdanosť sa všetkému, čo sa deje a - čakanie na zázrak. S týmto myslením rezonuje frekvencia 3D a 4D. V reáli to znamená, že donekonečna maľujeme myšlienkami stále ten istý obraz reality v ktorej sa nachádzame. No a môžeme sa pekne, krásne ďaľej báť budúcnosti, ktorú si maľujeme. Je to takmer rovnaká situácia, ako u notorického alkoholika. Čo je dôsledkom alkoholizmu…. čo sa deje s telom… mozgovými bunkami… s človekom, ktorý alkoholu permanentne holduje si nemusíme vysvetľovať. Typické pre alkoholika je tvrdenie, že nepije. :-) Okrem toho /vzhľadom na znefunkčňovanie mozgových buniek/ stráca postupne pamäť. To znamená, že stále dookola opakuje to isté, čo povedal pred chvíľou. Keď k jeho správaniu pridáme ďaľšie typické prejavy - zistíme, že je zbytočné mu niečo vysvetľovať. Že je bezpredmetné sa snažiť mu pomôcť. Jednoducho povedané, kým nechce človek, ktorého sa to týka, všetci okolo sa môžu postaviť na hlavu, aj tak s jeho stavom delíria nič neurobia. A o tom je i ľudské prebúdzanie sa. Každý má slobodnú vôľu. Inými slovami - keď budeme len sledovať bovisy a odovzdane čakať, čo to s nami urobí a nič pre zmenu svojho myslenia nespravíme, zostaneme tam, kde sme.

Skutočne "milujem", keď sa ma priebežne niekto spýta: "Čo je nové ? Kedy už to bude?" A - ďaľej rovnakým spôsobom myslí a podľa toho i žije. Napriek tomu, že ho mám medzi FB priateľmi absolútne nič nesleduje. A keď na dôvažok tohto človeka stretnete, ani Vás nepozdraví. To sú FB priatelia, ktorých postupne mažem, pretože viem, že kým oni sami z ľudského delíria nebudú chcieť vystúpiť, je akákoľvek podaná ruka absolútne zbytočná.
Ale vráťme sa k bovisom. Nebudem stále opakovať, že základom zmeny myslenia je frekvencia lásky nami prejavenej. To znamená, že zviditeľnenie tejto frekvencie na fyzickej úrovni je - lásku žiť. Celkom jednoducho, prirodzene. Bez okázalých slov. Donekonečna môžeme o láske hovoriť. Kým ju z vlastnej iniciatívy nezviditeľníme - kým lásku nezačneme žiť, je to stále len o slovách. Skúsme si spomenúť na našich predkov. Na prastarých rodičov. Na spôsob, akým lásku žili. Graf bovisov je Galaxiou plne podporované vytváranie prostredia pre život a tvorenie Novej Zeme - nového myslenia /zvukové vlny, hutnosť svetla, zmena frekvencie Zeme, Schumannova rezonancia - a všetko, čo so zmenou vibrácií súvisí…. to znamená i spomenutie si na zabudnuté vibrácie myšlienok a tým i myslenia/. Zeme, milí priatelia. Zem je spojenou nádobou so všetkými, ktorí jej telo obývajú. To znamená, že zmena planetárnej frekvencie sa týka každého.
V prípade, že sa ľudia stále boja bubáka, ktorým je strach a všetko, čo so strachom a zastrašovaním súvisí - treba si uvedomiť, že peklo neexistuje. :-) To znamená - neexistuje v skutočnosti ani zlo. Zrejme mi teraz budú niektorí oponovať. Ja sama tento výraz zvyknem používať. Lenže iným spôsobom sa človeku ťažko dá vysvetliť umelo vytvorené vrece, ktoré je plné neexistujúcej ilúzie, naimplantovanej do ľudskej hlavy. A - človek túto ilúziu strachu, zla, negativity prijal. Lepšie povedané - podľahol tejto ilúzii, klamu. Jednoducho povedané sa vlastne bojíme sami seba. :-) Pomyselného čerta, pekla. Ale i Boha, ktorí nás potrestá za naše hriechy…. ako tvrdí církev. Pričom pravda je iná. Boh netrestá. A keď tieto strachy dáme dokopy, uvedomíme si, že sa vlastne stále všetkého bojíme. I tej lásky. I toho božského svetla v nás. To znamená, že sa vzhľadom na strach bojíme akejkoľvek zmeny. S čím súvisí i zmena myslenia….

Informácie 6.10. a 7.10. 2015

7. října 2015 v 19:56 Féwa


21:30
Vysunuli sme sa - letiac spolu so Zemou celkom novým vesmírom - z kvadrantov ničnerobenia. Čo je ľudským jazykom čitateľne vysvetlený aktuálny stav. Pochopiteľne sa tento posun týka i iných súvislostí. Tým dostávame šancu, vzhľadom na vysoký nárast energií, kontaktovať sa s tými vibráciami myšlienok, ktorými meníme sami seba, svoje myslenie. A to sa týka nielen jednotlivca, ale i národa.


Vystúpiť zo stavu stagnácie /staré programy a všetko, čo s nimi súvisí/ a pre dobro všetkých, v zmysle pozitivity jednoducho zmeniť svet. Pokiaľ chceme, aby inak vyzeral, je potrebné v tomto štádiu zmien odložiť akékoľvek masky neúprimnosti, vypočítavosti, ega, atď. Pretože s maskou pod ktorou sa skrývame nás to na pozitívnu cestu nepustí. Všetko, čo sa bude diať /deje/ súvisí s rozširovaním perspektívy multidimenzionálneho poľa energií. Je veľmi dôležité pre človeka i národ si veriť. Je to dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým….
7. 10. 2015
Vystupujeme z delíria, priatelia. :-) Síce sa ešte jedná o kocovinu… postalkoholické stavy…. ale dôležité je, že sa konečne preberáme a ako to už pri kocovine býva, nadávame, že to svinstvo /nenachádzam iný výraz/ už do nás nikto nedostane. Tým, že nám komplexom všetkého, čo sa deje, ožíva kozmická pamäť /nepolarizovaným živým svetlom/, máme možnosť si vybrať cestu.

Sú dve. V prvom prípade sa jedná o myslenie, ktoré by sme mohli nazvať čoraz viac sa zužujúcou cestou, ktorá nevedie už nikam /myšlienkové vzorce a vzory, staré lineárne programy, nízke myšlienkové vibrácie, ktoré okrem iného obsahujú strachuplné emócie/. V druhom prípade je to cesta plne podporovaná svetlom Centrálneho Zdroja. Je to zlatá cesta - zlatej DNA. A s ňou súvisí i normálny /neumelý/ rebríček hodnôt. Inými slovami po nej kráča človek, ktorý vytriezvel a už odmieta byť rôzne namiešanými "nápojmi" oblbovaný. Čiže stáva sa opäť človekom normálnym. Mám pripravené krátke info, ktoré som napísala včera večer, cca 21:30 a dnešné, ktoré je v bodoch. Zatiaľ toľko, milí priatelia. Prajem všetkým pohodový deň….


* * * * * * *

Aktuálne: stručné medzi-info. :-) Časová vlna je ako z papiera poskladaná harmonika. To je lineárny svet v ktorom sme žili. Stav nelineárneho bytia je - roztiahnutie papiera. Šírenie vlny prebieha pre človeka nepredstaviteľným spôsobom a rýchlosťou. Taktiež jej rozmerovosť je zmyslove neuchopiteľná. Vlna je energiou stredov slnečného a zemského jadra /Zdroj/. Svetlo je širokospektrálne a doposiaľ sme túto intenzitu svetla nezažili. Zaplavuje planétu, ľudí, ako i všetky ríše bytostí. Jedná sa o poriadny vietor do plachiet nevideného. Či už v skrytu duše, srdca, utajených emócií, alebo utajených projektov, zámerov…. to všetko sa vlnou vyplavuje. Čas nastal.
Aktuálne sú v "hre" farby zelená a červená. Ako strom obsypaný zeleným lístím a červenými, voňavými jabĺčkami /jablko - magnetizmus/. Inými slovami - čakra srdca, ktorej smaragdové vibrácie vyžarujeme /liečenie/ a prvá /červená/ čakra, ktorá je prevodovou sférou kozmických energií na fyzickú úroveň.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 4.10. - 11.10. 2015

7. října 2015 v 19:23 Mistr Hilarion
Milovaní,
pronikání vyššího kosmického světla na planetu a do ní se posunulo do další etapy. Ti, kdo dělali tuto práci, se dostali do pozice, kdy mohou sdělovat božské pravdy těm, kteří se právě probudili. Ti, co se probouzejí, se snaží hledat něco, co jim pomůže rychleji se přizpůsobit novým energiím a novému vědomí. Jako pochodně vyššího světla a pravdy, pracovníci světla celého světa spolupracují na vyšší úrovni bytí a své úsilí koordinují. V jednotě pracují na transformaci planety a všech jejich obyvatel, takovým způsobem, aby to umožnilo otevřít vědomí a uvědomění většímu počtu duší. Je čas učinit z učení se zábavu a současně osvícení. Mnozí z vás, kteří jste si vybudovali vědomí duchovna a důvěru, jste nyní schopni pracovat s větší lehkostí a s půvabem.Protože vesmír s vámi spolupracuje, dějí se vám a vaším prostřednictvím projevy synchronicity, zázračným a opravdu magickým způsobem.

Struktury starého světa se i nadále hroutí a upadají do zkázy, protože je nové a vyšší energie již nepodporují. Denně vidíte důkazy, že se tak děje a dochází k zoufalým pokusům udržet to metodami, které předtím fungovaly. Ti, kdo tyto metody používají, nebudou ve svém úsilí úspěšní, protože není k dispozici struktura, která by tyto snahy podporovala. Nyní vystupuje do popředí vědomí duchovní perspektiva, protože si lidé začínají uvědomovat, že na Zemi je víc života, než si doposud mysleli. Intenzita jejich ducha se snaží přes ně manifestovat do světa, a když k tomu dochází, jejich srdce se otevírají většímu pochopení a perspektivě. Energie a síla lásky vytváří mocná probuzení, která rozkvétají. Jak lidé vůči sobě navzájem cítí a vyjadřují více lásky, radosti a mírumilovných úmyslů, ve vzájemné interakci běžně dochází k projevům vyššího vědomí.

Když lidé opouštějí omezující koncepce duality jako je oddělenost, nepřátelství a rivalita a začínají vyjadřovat vyšší kvality své duše, pozorují, že jim život vrací to, co oni sami do něj vkládají. Vstupují tak do nové etapy života v harmonii s duchem a s vnitřním božstvím. To je osvobozuje a vytváří vyšší úroveň rozšíření a vyjádření nové tvořivé energie a vědomí. Začínají vidět, že jejich život je naplněn neomezenými možnostmi, kterými mohou vyjádřit kvality své duše, své talenty a schopnosti. Vidí, že si mohou zvolit, aby se jim zkušenost jejich života manifestovala způsobem, jaký si dříve nedovedli představit. To v nich následně vytváří větší harmonii, a když tato osobní harmonie vyzařuje ven, způsobuje to radostnou interakci se světem a přináší jim to pocit větší naplněnosti ohledně toho, čeho v životě dosáhli.

V průběhu přemosťování a propojování dvou realit roste jejich pochopení a lidé nalézají nové dveře pravdy, které se dotýkají všech aspektů jejich života. To na oplátku vytváří lehkost mysli, přináší radost a smích a větší uvědomění si bohatosti, která se v nich nalézá. Pociťují radost tvoření, když manifestují bohatost znalostí, zkušeností a pochopení toho, co v nich je a sdílejí to se světem. Když jsou vynášeny na světlo kolektivní zázraky, které mají uvnitř sebe, začíná se nová fáze, nový zrod do úžasnější reality, která všechny posiluje a obohacuje. Semínka lásky a moudrostí vyzařují z nitra jejich bytosti a ty se uchytí v kolektivním vědomí, aby léčily, žehnaly a umožnily svým sestrám a bratrům, aby se posunuli do nové reality spolu s nimi.

Jak se život rozvíjí v novém vědomí a realitě, dochází k větší jednotě se všemi bytostmi.Také roste respekt a úcta k božskému prvku, který je v každém lidském srdci a to posiluje přání sloužit nějakým způsobem druhým. Když se lidé zarovnají se svojí božskou esencí a následují vedení a pobízení, kterého se jim dostává, jejich svět se otevře novým úrovním, jaké si předtím nedovedli představit. Otevírají se před nimi nové obzory a ty dláždí cestu ještě vyšším perspektivám nekonečné bohatosti vesmíru, v němž žijí. Také chápou, že se jenom dotkli povrchu studny nekonečné hojnosti, jakou obsahuje jejich individuální duch a že je toho víc, co lze manifestovat. Jak nacházejí odvahu sdílet to s druhými, přichází z hlubší roviny více znalostí, s nimiž mohou vyjít do světa.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

TZOLKIN 7.10.2015 10 AHAU kin 140

7. října 2015 v 8:41 Mayský Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Osvícení, Bezpodmínečná Láska, odpuštění, Vědomí Krista, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
Nemůžete být v životě lídr, pokud nemáte koho vést. Nemůžete řešit mezilidské vztahy, pokud si znepřátelíte ty, se kterými potřebujete spolupracovat. Nemůžete vyhrát, pokud nemáte s kým soutěžit. Lahun (10) a Ahau vás vezmou za ruku a přivedou zpátky do kruhu vztahů, které právě teď ovlivňují váš život, ať jste připraveni nebo ne, protože je čas pracovat společně. Měli byste se také v této Treceně bavit - nebuďte mrzutí. Chuen to jistí! Bez ohledu na to, jak pevně se snažíte držet rty - energie smíchu jsou ve vzduchu a jsou nakažlivé. Takže uvolněte se! Ne všechno v životě musí být boj.
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie Bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy domu nebo se nastěhovat do nového.
***
Zdravím, jsem Ahau 10. Dnes bychom byli rádi, kdybyste si udělali den volna. Buďte co nejvíce v přírodě, jak je to jen možné. Dělejte jen ty věci, které vám přináší potěšení a radost! Věnujte pozornost tomu, jak se po celý den cítíte, vyživujte pocity radosti, kdykoliv pocítíte nižší vibrace. Uvědomujte si každé slovo a každou myšlenku, která se objeví ve vašem Vědomí. Jděte vpřed s radostí!
LAHUN (10) - silná energie, která přináší ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí.
Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jestliže vše dáváš svobodně a nic nevlastníš, pak je vše tvé.

7. října 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Toužíš konat Mou vůli, nebo se stále ještě obáváš, že by tě to příliš mnoho stálo? Pamatuj, že vyžaduji vše, tudíž by sis neměl nic nechávat pro sebe. Jedině tehdy se ti vše vrátí, budeš-li vše dávat - dávat svobodně a s láskou. Zdá se ti, že je to příliš velká oběť? Jestliže se něco daruje z lásky, nejedná se o oběť, ale spíše o radost a potěšení. Proč váhat? Jestliže vše dáváš svobodně a nic nevlastníš, pak je vše tvé. Nemáš co ztratit, můžeš jen získat a celý svět leží u tvých nohou. Víš, že vše, co máš, přichází ode Mne, pramene všeho, a že vše je zde proto, aby to bylo využito, jakmile se naskytne potřeba. Můžeš tedy čerpat z Mých zásob bohatství, které je neomezené a je zde pro všechny duše, které Mě milují a kladou Mě ve všem na první místo.

TZOLKIN 6.10.2015 9 CAUAC kin 139

6. října 2015 v 12:40 Mayský Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
Občas se denní Znamení a číslo dne tak vzájemně dokonale doplňují, že se stanou živou svěží energií. Dnešek je takovým dnem. Cauac a Bolon (9) oslavují Božskou Ženskost a její posvátnou sílu dávat život, léčit tělo, mysl i duši. Ať už jste žena nebo muž, oslavujte dnes s Cauac a Bolon, ctěte Božskou Ženskost, která vzkvétá v každé lidské bytosti a všem živém. Pokud jste žena, ctěte vaši přirozenou sílu dávat život - nikdy to neberte jako samozřejmost. Jednejte se všemi dětmi - s vašimi i s těmi ostatními - s velkou úctou a respektem, protože jsou to nejčistší lidské inkarnace.
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá "universální společenství" nebo " nebeský domov Bohů ". Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život).
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
***
Jsem Cauac 9. Vítejte v čase našeho společného sdílení. Dnes bychom se rádi zaměřili na to, co by se mělo stát realitou. Ve vaší sféře se domníváte, že to, co zažíváte, je skutečné. Přesto, když vezmete v úvahu celé Stvoření, to, co se na Zemi děje, je více než drama odehrávající se na jevišti.
Účelem tohoto Vesmíru je umožnit mnoho možností, pokud jde o zkoumání věcí, které nejsou dostupné jinde ve Vesmíru nebo když jste kompletně absorbováni v Lásce.
Země i okolní planety byly vytvořeny pro umožnění specifických příležitostí. Nikde jinde není taková hojnost forem jako na Zemi. Nikde jinde není svobodná vůle smíchána s amnézií. Tyto vlastnosti jsou ve Vesmíru jedinečné a tato kombinace nikdy neexistovala v jiném fyzickém čase. Důsledkem toho je, že o tuto planetu je velký zájem a to je také důvod, proč je na obloze odhalováno tolik mimozemšťanů a mnoho jich také v této době obývá lidské tělo.
Jak jsme sdíleli v předchozích Zprávách, když byla Země stvořena, byla zvolena na přání Matky Země časová osa. Skupina Bytostí, která Zemi vytvořila, dohodla na určitý čas hostování určitých životních forem, které po uplynutí dané doby opustí tuto úroveň hustoty a pokročí ve svém Vzestupu. Země už dlouho zvyšuje frekvenci a brzy nebude kompatibilní s frekvencemi nízké úrovně jako např. nenávist, strach, neúcta.
Zemi nehrozí žádná imploze ani nebude zničena asteroidy. Namísto toho vystoupá do neviditelné dimenze nesoucí jen ty, kteří jsou schopni vibrovat na jejích frekvencích. Aby bylo možné vzestoupit, musí všechny formy života zvýšit svojí frekvenci. Většina flory i fauny se posune, protože jejich povaha rezonuje se Zemí. K tomu, aby mohli Přechod zvládnout i lidé, budou muset předělat kódy přesvědčení, které je na základě jejich chování drží uzamčené ve strachu.
Jeden ze způsobů jak to udělat je " dělat, jakoby se to už stalo ". Tato jednoduchá metoda se může zdát na první pohled těžká, ale s praxí se stane jednoduší.
Všechno, co je potřeba udělat, je vybrat chování, které chcete změnit. Řekněte sami sobě, že se již nebudete takových způsobem chovat a dotáhněte to do konce. Není nutné tyto věci veřejně provolávat a sdělovat ostatním. Mnohokrát ti, kterým se svěříte, se vám mohou posmívat nebo vás budou chtít testovat.
Možná budete chtít změnit další chování s cílem podpořit vaši milovanou / vašeho milovaného. Například se můžete rozhodnout přestat se přejídat. Jediný způsob, jak se přestat přejídat je přestat se přejídat. Možná budete muset změnit jiné chování, např. odmítnout pozvání na večeři, přestat jíst u televize nebo místo svačiny před spaním vypít raději sklenici vody.
Ať už se snažíte změnit cokoliv - hrajte, jakoby to již byla realita. Není třeba bědovat nebo prohlašovat " Jsem na dietě, ale opravdu moc chci zmrzlinu ". Tímto se jen uzamykáte v režimu oběti. Vyhněte se prohlášením za účelem vypadat vznešeně, jinak budete uzamčeni na cestě ega.
Stačí jen zastavit chování a uvidíte změny. Nikdo nikdy na takové cvičení nezemřel, nicméně mnoho lidí se naučilo žít. Doporučujeme vám praktikovat cokoliv si přejete zažívat každý den. Nedovolte druhým nebo vašim strachům zastavit vás od života snů.
Většina z vás nesní dost ve velkém. Je mnohem více, co můžete dělat a zažívat, než si myslíte, že si zasloužíte. Sněte ve velkém, " představujte si, že už se to stalo" a mějte u toho radost.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Tyto dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského Universálního Principu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Láska, chvála a vděčnost otevřou všechny brány dokořán ...

6. října 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Dnešní den můžeš učinit takovým, jakým si přeješ, aby byl. V okamžiku, kdy se ráno probudíš, se můžeš rozhodnout, jaký den to pro tebe bude. Může to být ten nejzázračnější a nejpodnětnější den, jaký si lze představit, ale vše záleží na tobě. Můžeš se svobodně rozhodnout. Tak proč nezačneš den díkůvzdáním, které pomůže otevřít tvé srdce? Čím vděčnější jsi, tím přístupnější jsi všem zázrakům, které dnešní den může přinést. Láska, chvála a vděčnost otevřou všechny brány dokořán a umožní světlu, aby proudilo dovnitř a odhalilo všechno to nejlepší v životě. Buď odhodlán být dnes nadmíru pozitivní, očekávat jen vše nejlepší a přivolávat to k sobě. Měj naprostou důvěru a víru, že vše můžeš učinit, a učiníš to. Jednoduše si uvědom, že vše děláš se Mnou a že se Mnou je všechno možné.


Horoskop na období 5. - 11. 10. 2015

5. října 2015 v 13:48 Doteky Nového Života


Jsem ve své síle a pevnosti

Síla
Moji milí,
chci vám všem poděkovat. Na jemnohmotné úrovni změny proběhly a byla zvědoměna a probuzena vnitřní síla čistého vědomí, která prošla skrze lidské vědomí. Mohu vás oslovit: "Synové a dcery Kristovi", děkuji. 27. a 28. 9. jste mohli vnímat, že se hýbe energie sv. Václava, sv. Ludmily a našich kořenů, které vedou k navrácení se k podstatě slovanství.
Slunce ve Vahách, v kvadratuře na Pluta a v opozici na Urana symbolizuje proces uvědomování si své moci a bezmoci, která vede k nové cestě, k použití své síly. Dostaneme se do pozice, kdy se můžeme litovat. Muži mohou být v selhání a ženy v "chudince". Je načase z této hry - starého vzorce - vystoupit! A chopit se své síly. Propojit se s vyšším záměrem. Pokud se dostanete v osobním životě do situace, kde byste si naběhli na pocit selhání nebo chudinky, podívejte se na situaci z vyššího záměru a ne ze svého osobního posuzování. Ptejte se, k čemu mě to vede, jaký je tady vyšší záměr? Když si uvědomíte, že ta celá situace má vyšší záměr, který k něčemu slouží a to celku, podaří se vám vystoupit z osobní roviny a tím vystoupíte z křivdy, chudinky a beznaděje. Je potřeba se odosobnit a vidět záměr celku - partnerství, rodiny, společenství v práci - zájem firmy, zájmy národa. Tím celou situaci povýšíte a spojíte se s vyšším záměrem, který vám dodá velkou podporu a sílu. Překročíte svou malost svých starých her a zvyklostí. Pamatujte: vyšší záměr - společenství je nad osobním zájmem. Když naplníte vyšší záměr, o vše osobní bude postaráno. Opozice Slunce s Uranem ukazuje, že vše se bude proměňovat velkou rychlostí a každý den vše bude jinak. Je to proces.
Buďte bdělí k informacím v médiích. Černá Luna v konjunkci s Merkurem je síla slova, myšlenky a manipuluje se zde s vědomím, jak ovlivnit masově úsudek lidí. Tím jsou k tomu předkládány potřebné informace. Zároveň vyjdou na povrch lži a objeví se skandály. Vědomě používejte svá slova: jak ovlivňujete druhé skrze své informace a zároveň si uvědomte, jak se necháte ovlivnit slovem. Opatrně na lži, překrucování informací a povrchní informace typu "jedna paní povídala." Snadno se můžeme ztratit v tom, co si druzí o nás myslí, jak nás vnímají, kdo co řekl atd. Mysl má tendenci padat do negativních myšlenek, smutků a pesimismu. Skrze mysl zpracováme svět a vytváříme si k němu postoje a názory. Tak uchopujeme svět.
Mars v konjunkci s Jupiterem a opozicí s Neptunem ukazuje na početí nového. Můžete mít pocit, že se něco nového ve vás zrodilo. V opozici je Neptun, což způsobuje větší únavu a pocit, že vše, co se dělá, je energeticky náročnější. Můžeme to přirovnat k pohybování se na moři. To nové, co se ve vás zrodilo, potřebuje hodně energie, aby to sílilo, než se plně projeví. V druhé polovině týdne již únava bude ustupovat a naopak bude přicházet příliv energie. Konjunkce Jupitera s Marsem se dostává do harmonického aspektu s Plutem: tedy se silou, mocí, odhodláním, nezlomností a poznáním. Objevuje se síla víry a poznání, čemu věřím a jak silná je tato víra. Aktivuje se vnitřní síla a pevnost, která je propojena s vyšší vůlí.
Čeká nás říjen - měsíc, který je velmi plodný, tvořivý, a který přeje novým začátkům, jenž přinesou odlehčení.
Když vás ještě budou zatěžovat staré postoje, negativní myšlenky či emoce, pak se postavte a pravou nohou vykročte doprava vpřed a v mysli či nahlas si řekněte: "Stoupám si do své síly, která je spojena s vyšším záměrem mého života (Ducha svatého)." Pak přikročte levou nohou: "Jsem ve své síle a pevnosti."
Radostný týden. Petra Nel

TZOLKIN 5.10.2015 8 ETZNAB kin 138

5. října 2015 v 10:07 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč pravdy, moudrosti a očištění; schopnost odrazu, reflexe, disonance
Podívejte se na svět jako děti……..čistými odrazy holé pravdy, nevinností narozenou v letním větru, hrou a fantazií divočejší, než koně běžící na jaře po rozkvetlých loukách…..děti vás naučí, jak vidět svět takový, jaký skutečně je, ne takový jaký by podle dospělých měl být. Chcete-li vyléčit všechny bolesti nashromážděné během života a odhodit všechny zátěže moderní doby z vašich ramen, pak si vzpomeňte jaké to je smát se bez důvodů, válet se v trávě, zírat na oblohu několik hodin a zapomenout jaké to je cítit vinu, stud, závist, ambice a zlobu. Říká se, že jsme ztratili naše vnitřní dítě…….my říkáme, že tam je pořád!……smích
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality - můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy - volí vždy morální a etickou cestu
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze a sex.
***
Jsem Etznab 8. Děkujeme, že jste se k nám dnes přidali, abychom si vzájemně pomáhali v procesu Vzestupu. Věřte, že my, stejně jako vy, pracujeme plně na prožívání života, než se všichni vrátíme ke Zdroji. Po návratu ke Zdroji se všichni navzájem obdarujeme všemi znalostmi a příběhy, které v současné době zažíváme. Bude to jako mít obrovskou párty se všemi filmy světa, my všichni jsme herci. Samozřejmě popcorn bude v té nejvyšší kvalitě!
Dnes budeme sdílet znalosti spojené s cestou na Zemi. Každý, kdo je v současné době na Zemi ve fyzickém těle, se rozhodl zažít život mnoha způsoby. Když jste byli ve stavu Ducha, měli jste úplné znalosti o tom, že život na Zemi je dočasný stav Bytí a vy se za krátký okamžik zase vrátíte do sféry Ducha.
V této vyšší sféře nejste vázáni žádnými hodinkami jako v lidské formě. Takže, co se pro vás zdá věčností, je pro nás jeden jediný nádech. Proto jsme schopni pohlížet na sebe v jiném světle. Je to podobné jako se vy rozhodnete vyzkoušet něco nového a může to trvat hodinu nebo několik dní. Když porovnáte tento příběh s celým životem, ačkoliv může mít velký význam, je to jen nepatrný čas.
Mnoho z vás zajímá, jak mohl Bůh dovolit tolik bolesti a takové utrpení na Zemi. Máme pro vás dvě odpovědi, ačkoliv bychom mohli na toto téma hovořit mnohem víc. Za prvé máte dar svobodné vůle a hodně utrpení je přímým důsledkem rozhodnutí svobodné vůle, i když na globální úrovni mnozí trpí rukou druhých.
V podstatě když se podíváte do celé světové historie uvidíte, že se vám jako skupině věci vymkly v průběhu mnoha let z rukou v důsledku voleb provedených několika jednotlivci. Tím máme na mysli takové věci jako je kontrola a ovládání vládními představiteli. To jsou nepravosti vyskytující se na úrovni starých rodů, chamtivost a mnoho dalších faktorů. Za druhé vaše zkušenosti na Zemi jsou jen nepatrným zlomkem ve vztahu k celé vaší existenci od dob, kdy jste byli součástí Zdroje. Bolest, kterou cítíte, je jako kýchnutí v celém rozsahu života vaší duše.
Pokud chcete muka a bolest na Zemi ukončit, máte sílu to udělat. Nicméně musí přijít postoj sjednocení ve velkém. Nejprve však na osobní úrovni, pak na regionální úrovni. Až se stanete vzorem pro ostatní, pak se i v celém světě začnete postupně spojovat s čistým záměrem. Budete muset udělat mnohem víc, než jen snít o životě. Je mnoho zákonů, které musí být změněny. Všichni budou muset respektovat ostatní a mluvit pravdu. Ti, kteří stojí u moci a používají manipulativní vedení, budou muset změnit své srdce nebo budou propuštěni ze svých povinností. Všechny tyto věci lze udělat jen pokud se spojíte a budete hrát jako společnost unisono.
To vyžaduje mnoho úsilí a velké změny. Ale podívejte se na lidi jako Ghándí a Matka Tereza, čeho byli schopni dosáhnout. Každý z vás má schopnost se změnit. Jakmile uvolníte všechny strachy a volby, které nemají nic společného s Láskou, půjdete cestou spravedlnosti a začnete řídit pozornost druhých.
Buďte veselé mysli, protože bylo mnoho světů v krizi, které překonaly nepravosti a dovedly celou rasu k Lásce a radosti. To se stalo a stane se to znovu. Věřte tomu a stane se zázrak!
Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8).
OSMÝ vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchů. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.
OSMIČKA je síla reorganizace - Jak nahoře tak dole - Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo rovnováhy. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Život je dvousměrná záležitost, neustálé dávání a přijímání.

5. října 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jak jsi na tom se svým životem? Uspokojuje tě procházet životem bez cíle, dělat si, co chceš, žít, jak ty chceš, bez jediné myšlenky na někoho jiného? Jsi svobodný, abys tak činil. Mnohé duše takto žijí, a potom se diví, proč jsou nešťastné a nespokojené. Jen tehdy, když se naučíš zapomínat na sebe sama a žít pro druhé, najdeš skutečný mír v srdci a opravdovou spokojenost. Já jsem zde abych ti ukázal cestu, a je na tobě, abys ji přijal. Nikdo jiný to nemůže za tebe udělat; nikdo jiný nemůže za tebe žít tvůj život. Nauč se dávat, a ne pouze stále brát. Proč na jedné úrovni nedávat a na druhé nepřijímat? Život je dvousměrná záležitost, neustálé dávání a přijímání. Žiješ-li jen pro sebe, nemůžeš nalézt skutečné životní štěstí a uspokojení. Žij pro celek, dávej celku a sám buď celkem.

TZOLKIN 4.10.2015 7 CABAN 137

4. října 2015 v 12:08 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/ testy
Caban je o intelektu, logice a racionálním myšlení. Tomuto dni vládne hluboká introspekce, ale protože jsme v Treceně Chuen, možná budete chtít rozrazit dveře a vpustit trochu čerstvého vzduchu. Pokud přemýšlíte myslí, obvykle se neodvážíte. Ale to je jako u všech jiných věcí, dvakrát se rozmyslíte, než něco uděláte. Je tady nebezpečí sedmičky - středu třináctky, která představuje naprostou neutralitu a možnost vydat se jakoukoliv cestou. Kromě toho nechceme mít u dveří řadu lidí, kteří si přišli stěžovat, že jsme vzbudili celé město.
CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
***
Zdravíme vás, Drazí. Jsme potěšeni, že vám můžeme poskytovat naše služby, jak putujete Vesmírem. Cílem je, abyste nacházeli radost ve všem. Dnes vás zveme, abyste cestovali s námi.
Udělejte si pohodlí na vašem kouzelném koberci, zavřete oči a vizualizujte si místo, které vám poskytne klid. Věnujte chvilku zklidnění, dechovému cvičení a relaxaci svalů. Ale ještě než začnete, zmáčkněte mentálně tlačítko OFF vaší levé mozkové hemisféry a dejte ji do režimu autorestart, než se později vrátíte do normálního aktivního stavu mozku.
Na naší dnešní cestě budeme zkoumat Vesmír, který leží uvnitř vás. Leží zde mnoho problémů, kterým čelíte, jak jdete směrem k cíli ke štěstí a míru. Pojďme na chvíli plout uvnitř tohoto prostoru - jednoduše obdarujte sami sebe Láskou a jistotou , že je vše v pořádku. Jakmile uložíte vaši mysl do režimu spánku, zaměřte se pouze na Lásku. Možná si budete vizualizovat setkání s vašimi Průvodci, jak vás drží v láskyplné éterické náruči.
Ať už si vyberete cokoli, zaměřte se láskyplně na každou část svého Bytí. Nesnažte se soustředit na něco konkrétního, stačí poslat bezpodmínečnou Lásku do celého vašeho Bytí na všech úrovních: fyzické, psychické, emocionální i duchovní.
Naplňte své srdce vděčností za veškerou podporu, kterou dostáváte od všech ve fyzické sféře, stejně tak i z neviditelných říší. Koupejte se v Lásce, která se k vám plně vrací. Zůstaňte v tomto prostoru, jak dlouho budete potřebovat.
Až se vrátíte zpět, jděte k zrcadlu a podívejte se na chvíli sami sobě do očí. Řekněte té úžasné Bytosti v zrcadle, že je nade všechno milována. Dovolte si tento dar Lásky přijímat co nejdéle. Vnímejte teplo a snažte si udržet toto poznání a tento pocit po celý den.
Možná budete chtít toto jednoduché cvičení přidat, až se budete dívat sami sobě do očí a připomínat si, že jste milováni jako součást každodenní ranní péče. Pamatujte si, že jste Božím dítětem a ve všech směrech naprosto dokonalí. Až dnes půjdete ven, budete vědět, že jste nadevše milováni a opatrováni.
SEDMÝ TÓN - ZRCADLO - ODHALENÍ - ROZŠÍŘENÍ.
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v NOVÉM světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu.
Sedmička je jako zrcadlo - vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - Nová Země

4. října 2015 v 7:00 Aktuální Informační chaneling

S velikou radostí vám, milí přátelé, prezentujeme jedno z nejčerstvějších a dosti významné a aktuální poselství Kryona, které bylo přeloženo ještě ten den, kdy Lee Carroll ho vystavil na svém webu ve formě mp3 záznamu - v pondělí, 28.9. Je to poselství sice textově krátké, ale o to hutnější a energeticky silné. Kryon zde na malé ploše shrnuje to, co řekl k dalšímu vývoji i před pár lety a vysvětluje současné události ve světě. A z celého poselství zaznívá jako nejvýraznější sdělenízdůraznění role starých duší, pracovníků světla.
Kryon také vyzývá ke dvěma věcem: Nepodléhat strachům, nebát se a pak, posílat světlo, hodně světla, nepřetržitě. Kryon říká: "...vy můžete změnit planetu!" A jistě si každý hned uvědomí, vzpomene na výzvu vytvářet a vytvořit Lidskou světelnou vlnu lásky. Zajímavá synchronicita této akce a Kryonovy výzvy v poselství.

Objev svou vlastní cestu a začni ji hned uskutečňovat.

4. října 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jak můžeš očekávat, že budeš žít hlubokým duchovním životem, jestliže nejsi ochoten vyvinout pro to žádné úsilí? Nemůžeš žít na základě zkušeností jiných duší, jejich slávy a vítězství, jejich ztotožnění se se Mnou. To vše musíš hledat a nalézat sám. Začni hned teď s vlastním myšlením, postav se na vlastní nohy a přestaň se spoléhat na druhé. Je-li někdo po určitou dobu odkázán na berle a nebude ochoten je odložit a učinit pokus kráčet bez nich, půjde životem stále na nich závislý a ztratí úplně schopnost používat své nohy. Proto je pro tebe životně důležité, abys byl duchovně soběstačný a získával svou inspiraci z nitra, a nikoliv zvenčí. Každý ji získává jiným způsobem. Neexistuje žádný obecný předpis. Objev svou vlastní cestu a začni ji hned uskutečňovat.


Obraz: Vlnění Slunečních andělů na Matku Zemi

3. října 2015 v 12:48 Obrazy rok 2015


Obraz: Vlnění Slunečních andělů na Matku Zemi
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

TZOLKIN 3.10.2015 6 CIB kin 136

3. října 2015 v 11:52 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Na první pohled se může zdát, že je Uac (6) v rozporu s podstatou Cib: jeho praktické uzemňující zaměření na Tady a Teď kontrastuje s moudrostí předků a energiemi Staré Duše, které Cib nese, ale velmi málo energií je tak kompatibilních. Nejvíce praktických znalostí a poznatků zpravidla pochází od Starších, od předků, kteří šli před námi a kteří nám vydláždili cestu. Učíme se z jejich zkušeností, jejich chyb, jejich vpádů na nezmapovaná území. Ctěte cestu, kterou vám vaši předkové připravili.
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je zrození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
Osobnosti narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem, požádat a poskytnout odpuštění, kultivovat soucit. Požádat o mír a harmonii mezi vámi a rodinou.
***
Jsem Cib 6. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Těšíme se na každý den sdílení a na den, kdy budete plně se všemi usmířeni. Tento den není tak daleko. I když z vašeho pohledu času musíme ještě mnoho dní počkat. Buďte dobré mysli, protože váš život má potenciál rozvinout se způsobem, jakým si přejete.
Dnes budeme pracovat s jednou z oblastí vnitřního nepokoje, kterou si vyberete. Ať už se jedná o rány minulosti, které chcete léčit, nebo chování, které chcete změnit nebo opustit něco, co vám dává pocity něčeho menšího, než je Celistvost. Zklidněte se několika hlubokými nádechy a výdechy. Soustřeďte se na svůj dech tak dlouho, dokud nezmizí veškeré napětí v těle. Při dosažení hluboké úrovně relaxace se váš mozek přepne na mozkové vlny théta, které umožňují snadněji uvolnit logickou mysl. Mentálně stiskněte tlačítko, které dočasně vypne levou mozkovou hemisféru, budete fungovat více pravou hemisférou a to vám umožní úspěšnější léčení.
Pravá hemisféra ukládá vzpomínky všeho, co se stalo během celého života. To neplatí pro logické myšlení, rozsudky, ale jen fakta a emoce. Emoce můžete uvolnit mnohem snadněji, když jste v tomto uvolněném stavu, protože pravá hemisféra emoce prožívá, aniž by cítila potřebu je projevit nebo držet jako to dělá levá hemisféra.
Když budete v tomto stavu klidu, pozvěte problém, se kterým chcete pracovat, do popředí svého Vědomí. Pokud jsou s tímto problémem spojené nepříjemné emoce, pak řekněte sami sobě, že chcete pracovat jako pozorovatel, což vás udrží od opětovného prožívání emocí. Je to velmi prospěšné, protože pokud se vrátíte do emocí minulosti a budete nepozorní, můžete tyto emoce prožít znovu.
Nyní se z pozice pozorovatele vraťte zpět k otázce, kterou chcete vyřešit nebo uzdravit či požádat o východisko. Klidně se posaďte, za okamžik začnou přicházet odpovědi. Mnohokrát lidé slyší slova nebo najednou ví, jak věci vyřešit. Někteří mohou vidět jako by byl problém již vyřešen nebo se ukáže určité opatření, které je nutné přijmout pro dosažení určitého cíle. Někdo cítí něco, co spouští paměť nebo přinese řešení. K dispozici máte nekonečný seznam možností. Vaše role je udržet pozornost a nenechat si ujít jemné náznaky, které mohou přinést výsledek.
Tato cvičení mohou vyžadovat mnoho praxe pro ty, kteří nejsou naladěni na své vnitřní vedení a Vyšší Já. Pokud patříte do této kategorie, může být pro vás lepší vrátit se k předchozím Zprávám a pracovat s těmito návrhy. Často je potřeba odstranit několik klíčových kódů přesvědčení, ještě než bude možné pracovat na hlubší duchovní úrovni. To neznamená, že jste někdo " méně než ", to znamená, že každý má svou vlastní cestu a práci na určité úrovni, která je v tu chvíli pro něj nejvhodnější. Neexistuje nic dobré, nic špatné. Vždy je správné načasování, které otevírá dveře k uzdravení aktuálních věcí ve správný čas.
Odcházíme, abyste mohli pokračovat ve své dnešní misi uvolňování starých bolestí nebo řešení problémů, které zatěžuje vaše srdce. Věřte, že máte schopnost dělat všechno, co si přejete. Kráčejte dnešním dnes s radostí a s vědomím, že svět skutečně stojí za prozkoumání.
ŠESTÝ TÓN - PROUD - TOK
Organická rovnováha má kořeny v Celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné JÁ. Zkontrolujte stav vašeho pozemského JÁ v tuto chvíli. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i Hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou Duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.
Plynutí tvoří pohyb - Panta Rhei - nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku. Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytyčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
Copyright. Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon -Energetické změny na Lady Gaia

3. října 2015 v 7:00 Aktuální Informační chaneling
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 21.09.2015
Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.
"Zdravím vás moji milí. V těchto napínavých dnech čelíte nárazům různých druhů energií a podle toho vypadá váš energetický stav. Jsou ti, kterým se daří skvěle. Jejich těla září a stejně tak i jejich nitro. Pak jsou ti, kteří odolávají nátlakům energií a pod svým vlastním tlakem upadají do stínu svých nezpracovaných programů a poté jsou ti, co snadno přijímají vše, co jde kolem nich a tito lidé již dávno ztratili schopnost být ve svém určení "sví".

Právě nyní se na Zemi, potažmo v Evropě, odehrává silná výzva světla spojená se silnou transformací. Jsou ti, kteří zažívají hluboký klid a ti, kteří se topí ve vlastní panice svých emocí. Světlo ukazuje směr a jen málokdo na Zemi ho vidí. Přitom je na Zemi nyní nejjasněji ze všech etap Země. Vyslanci světla tento stav na Zemi již dávno ohlašovali.

Je to tady a vy nevíte, co si počít a jakou cestou jít společně dál. Přitom máte vše na dosah a odpovědi jsou uchované ve vašem nitru. Klid a mír jsou prioritou pro příchod dalších dní. Dny obsahují kvality energií míru a jsou velmi podporovány bytostmi z druhé strany závoje. Bouří se vše, co se na Zemi cítí ohroženo a chce se na ní uchovat a přitom nezůstává kámen na kameni.Začala očista nitra lidských bytostí. Je to součást vstupu do vysokých vibrací. Na povrch vyplouvají energie, které byly dlouhou dobu skryty. Otevírají se témata skrytých částí osobnosti. Objevují se emoce, kterým jste se dlouhou dobu vyhýbali a přitom je ve svém nitru nechávali klíčit a zrát. Je to tu, moji milí. Tuto dobu jste si ze srdce přáli. Doba přechodu do vyšších vibrací, kdy nezůstává kámen na kameni. Jen to čisté a ryzí zůstává. Jen to, co je napojeno na Slunce hvězd a na nitro Země. To, co pochází z čistých úmyslů a z nitra srdce.

Vaše vnitřní síla získává podporu z vnějšku a můžete kompletně změnit své životy a přetvořit je na život v hodnotách, které vyznáváte. Stojíte na začátku nové doby a vnímáte boje, které kolem vás panují. Země odolává tlaku, který na ni lidé vyvíjí a přesto ze svého úmyslu jít vpřed neuhýbá. Ba naopak radostněji se rozbíhá vpřed. Je totiž naprosto zřejmé, že vzestup funguje.Probíhá a začínáte přecházet do druhé fáze vzestupu, která vše skryté odkrývá. Ta doba je napínavá a dobrodružná zároveň. Je přesně taková, o jaké jste v lůně vesmíru snili.

Země vnímá změny v energetickém poli lidí. Lidé jsou součástí světa, na kterém ji záleží. Má však na starosti i jiné říše, které se na ní nachází. Nejste jedinou složkou, která na ní povstává. Existují světy, které se na Zemi nachází v ještě hlubších vibracích než lidský svět a světy, které jsou již vzestoupeny a ve vyšší vibraci než je svět lidí. Země bere ohledy na všechno, co je její součástí.Na všechny své dimenze a světy, na všechny reality, které se slučují do jednoho okamžiku stvoření. Vize budoucnosti Země je nejistá a přesto je přesně psána a definována. Vědomí každého z vás rozhoduje o tom, jaký scénář se se Zemí bude odehrávat dál. Čím více probuzených lidí, tím snadnější je přechod směrem vpřed. Jsou to nezvratitelné okamžiky, na které Země čekala tisíce let. A těší se. Těší se společně s těmi, kteří dokázali opustit svůj strach. Možná jsi mezi nimi i ty a svůj život jsi již přetvořil v život harmonie. Možná teprve váháš, zda se pustit starých pout a vplout do neznámých vibrací, které nehodnotí a neposuzují a přitom všechny stejnou mírou milují. V tom světě se komplexně změní pohled všech lidí. Již nebudou státy, které mezi s sebou bojují. Již nebudou národnosti, mezi kterými panuje napětí. Již nebudou rozdíly mezi těmi, kdo na Zemi žijí a tolik ji milují. Svět se změní. Zůstanou stát jen prastaré hodnoty, které se v nitru každého z vás obnovují s tím, jak se rozšiřuje a reaktivuje vaše DNA. To, co jste se naučili v dualitě, to vezme minulost a promění se to v prach. Přestane to existovat, protože v tom novém světě, kam Země míří, tam neexistuje nic, co by vás mohlo k minulosti stahovat.

Ta cesta do nového světa se stále ještě jeví jako trnitá. Však trnitou je pro ty, kteří se bojí nového a nedokáží se pozvednout nad to, na čem lpí. Opustit myšlení duality je jednou z největších výzev člověka Nové doby. Je to skok do neznáma, do absolutní důvěry ve své Já a rozpuštění falešného ega. Pak nastává změna myšlení a člověk se kompletně přeměňuje v bytost, která vibruje výše než ostatní. Mění se jeho fyzický stav, mění se jeho energetické pole. Vnitřní dráhy se prodlužují a začínají vibrovat jemněji. Vše se přetváří k tomu, aby člověk dokázal nést vyšší vibrace a jeho vibrace se přizpůsobovaly vibracím dopadajícím k Zemi. Takový člověk se uzdravuje, přestává chřadnout a začíná tvořit ve svém novém myšlení. Bez omezení, bez připuštění neúspěchu.

To, kam míříte, je nová doba a přináší každý den něco nového. Vy lidé se již nyní od sebe jednotlivě velmi vibračně odlišujete. Jsou ti, kteří vystoupali ve svých vibracích na maximální možnou hranici ve svém fyzickém těle a ti, kteří jsou rádi, že nějakým způsobem vibrují. Ta jejich vibrace je nutná pro přežití na Zemi. Ale nejsou takto šťastni ve svém fyzickém těle. A jejich duše hledá a touží jít dál. Síla falešného ega je však stále brzdí a vystavuje je nástrahám. Ještě nikdy v historii Země se lidská rasa tak velice vibračně neodlišovala ve smyslu jednotlivec od jednotlivce. A ten rozdíl se stále prohlubuje. Až nakonec dojde u některých k definitivnímu odpojení.

Zatím je stále čas pro přechod těch "spících" do fáze otevření. Jsou podporováni ze všech stran, aby i u nich došlo k procitnutí. Jejich stres a vnitřní nejistota je však to, čím se od zdroje stále více vzdalují, až jednoho dne nemusí najít směr. Neuslyší výzvy duchovního světa a neuvidí ty, kteří se ze stejné cesty již dávno vzdálili a nabrali nový směr. Země je skutečně z pohledu z nebe rozmanitou vibrační podívanou a každý určuje, kam ho jeho aktuální vibrace přivede. Každý má stále šanci toho u sebe velmi mnoho změnit.

Duchovní svět se nevzdává podat pomocnou ruku těm, kteří ji mnohokrát odmítali. Je stále šance pro globální změnu světa u všech bytostí na Zemi nehledě na věk, příslušnost a náboženské vyznání. Každý má šanci rozhodnout se pro život "tady a teď" a začít vnímat svět srdcem, a protože je Země planetou, která každého velice miluje, dává miliony šancí každý den.

Přestaň se proto i ty bát nového směru a všeho, co k Zemi míří.
Přestaň se strachovat sám o sebe, o svůj kraj, o své příbuzné. Vyřeš jednou provždy strach, který ti způsobuje jen pocit oddělení. Strach, který ti brání se zhluboka nadechnout. Jsi hvězdou, která dopadla na Zemi a cíl tvé cesty je najít svou zář a být hvězdou, která září. Ne hvězdou, která se vzdala své záře ze strachu, že by byla jiná než ostatní. Že kolem tebe jiní nezáří, neznamená, že nemůžeš být jiný. Najdi zpátky svou zář a obdaruj se klidem a vnitřní vyrovnaností. Obdržíš velikou podporu z duchovního světa, a když požádáš o pomoc, pomůžeme ti najít tvůj směr. Obdarujeme tě impulsy, které tě navedou na vibraci tvého srdce. Otevřeš se tak své vlastní moudrosti. Ta se ti nedá nikdy vzít. Můžeš na ní jen zapomenout a dobře ji uvnitř sebe skrýt.

Vystup z kolektivu těch, kteří se bojí, kteří nevidí světlo tam, kde skutečně je. Někdy je potřeba odhrnout obě strany závoje, aby vysvitlo to, co je za závojem skryto. Někdy musíš jít jen cestou své intuice, protože zář za zataženým závojem nevidíš. A za tou nejhlubší tmou se může skrývat zář, která je tou nejsilnější září, co znáš. Proto vystup z kolektivního myšlení a osvoboď se od myšlenek, které tě tíží. Pak znovu nabereš svůj směr. Směr svého srdce. Směr, který vede do jednoty tvého Já, a který se ti odmění stabilitou a jasností tvého určení na Zemi.

Jsi světlo, které svítí na Zemi a já jsem rád, že tě znám. Jsi můj pozemský přítel a přítel Lady Gaia. Jsi šperkem, který zdobí její tvář. Čím více záře z tvého nitra půjde, tím jasnější tvé a i její světlo bude. Tvá zář je tak i její září. Buď stabilní, buď svůj a období, kterým Země nyní prochází pro tebe bude příjemné a přívětivé, bez prudkých změn, pádů a kolísání. S láskou Kryon."

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Vkročil jsi na cestu k Novému věku...

3. října 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Máš ve svých rukou velkou odpovědnost, protože tě zahrnuji všemi svými dobrými a dokonalými dary. Vkročil jsi na cestu k Novému věku, stále se k němu přibližuješ a stáváš se jeho součástí. Už se nemůžeš dále vymlouvat, když opomeneš udělat něco, co bys měl, a říkat, že jsi nic nevěděl nebo sis to neuvědomil, neboť nyní jsi odpovědný za každý svůj čin. Víš, jak kontrolovat své myšlenky a své činy; proto tak čiň. Nikdy se nepokoušej schovávat za neznalost, ale věz, že v sobě chováš všechno vědění, všechnu moudrost, všechno porozumění; je to prostě jen otázka neustálého čerpání z neomezených zásob. Vzdávej věčné díky za to, že znáš pravdu a že tato pravda ti umožňuje činit to, co se od tebe žádá. Buď v dokonalém míru.Galaktický morálny kódex

2. října 2015 v 17:56 Féwa

Je to zvláštny a slovami nedefinovateľný pocitový stav, ktorého emócie sa slovami nedajú opísať, pretože i emócie vyčerpali škálu možností svojím prejavením sa. Je to zvláštny stav, ktorý je možné vysvetliť slovne asi len jednou vetou, ktorá znie: "Je mi /nám/ to už jedno." Všetkými uhlami pohľadov vyslovené, napísané, nakreslené, namaľované, zaspievané, či vymodelované. Myšlienkami, ktorých zámer je len jeden. Tým zámerom je všeobsažná láska v ktorej pramení… z ktorej vyvierajú … všetky emócie pre život dôležité.


To znamená radostné, veselé, šťastné. Plne podporujúce kreativitu. Optimistické energie s ktorými súvisí roztancovávanie našich i planetárnych čakier.

Je to zvláštny stav plného a prázdneho pohára. Stav naplnenia i prázdnoty. Stav, kedy si uvedomujeme, že čokoľvek sme robili… čohokoľvek sme sa svojím vedomým tvorením, myšlienkou, dotkli….. bolo v globálnam merítku, čiže celoplošne - ignorované. Aby mohol človek nelineárnym spôsobom /to znamená srdcom a jemnohmotnou mozgovou sférou/ tvoriť a tento evolučne dôležitý spôsob tvorenia zviditeľňovať, potrebuje predovšetkým vidieť prejavený záujem ľudí, ktorých sa to týka. Pretože pre seba to nerobí. Robí to pre ľudí, ktorí to budú potrebovať. Pre svoje blízke i vzdialenejšie okolie…. pre susedov, ktorých stretáva…. pre viac, či menej vedomé spoločenstvo ľudí.
Máme za sebou nekonečne dlhé obdobie neustálych zápasov o prežitie. Niekto viac, iný menej.

Pochopiteľne tí ľudia, ktorých sa týkajú horeuvedené vety, to znamená ľudia, ktorí procesu transformácie vedomia pomáhajú čistým zámerom, ktorý má s fylozofiou materiálneho Matrixu pramálo spoločné /myslenie, princípy, hodnoty/ a svojou prácou nepodporujú takpovediac tvrdý byznys - absolvovali do tejto chvíľe kvantum tomuto mysleniu zodpovedajúcich zážitkov. Čo nie je logicky ani ružová záhrada, ani sladký med. Zápasenie s nezáujmom /nevedomím/ ľudí a tak ďaľej, a tak ďaľej… Keby sme do pléna vzniesli otázku, prečo tomu tak je a kde je najväčší problém nezainteresovanosti ľudí do diania, ktoré sa už začne dotýkať každého jedinca - logickou odpoveďou by bolo…. mediálne blokované. Čiže medializácia. Pretože to je /bolo/ jediné, čomu ľudia veria.

Aby ľudia, ktorí pracujú na plný úväzok, takpovediac galakticky /na čom nie je nič divné, ani nenormálne, pretože sme ľudsky i planetárne súčasťou spoločenstva galaktických národov/ potrebujú mať vytvorené k tejto práci podmienky. I tie pracovné… i tie ľudské. A som presvedčená, že vzhľadom na náročnosť tejto práce, do ktorej sa pochopiteľne nevie vžiť nikto, kto takto "nepodniká" - si to nielen zaslúžia, ale majú na to i právo. A toto právo sa už týka Galaktického morálneho kódexu, ktoré rada národov Galaxie počas pár predchádzajúcich dní riešila.
Prichádza čas, ktorého "štart" je podmienený dosiahnutím stavu o ktorom som hovorila. To znamená celkom jednoducho povedané…. je nám to už jedno. Je nám jedno, čiže už nás absolútne nezaujíma, čo sa deje, alebo bude diať. Inými slovami - vystupujeme z "vlaku" v ktorom sme vyčerpali všetky spôsoby i možnosti. Snahou vychádzajúcou zo srdca. Myslením i tvorením pre dobro všetkých.
Čoraz častejšie som si v poslednej dobe spomenula na komunikáciu s nemedializovanými sférami… s bytosťami, ktoré mi "pošepkali", že keď všetkým potrebným prejdeme, dostaneme sa do stavu, kedy nám bude už všetko jedno. A tento stav bude signálom pre zmeny, ktoré nevedomie zmyslove vníma ako zázraky. A to sa logicky týka našich darov od Boha, čiže už nielen fyzických, ale i nefyzických schopností. Komunikácia telepatická, alebo "zoči-voči" - umožňuje kontakt so sférami, v ktorých žijú rovnakí ľudia, ale i bytosti, ktorých vzhľad súvisí s ich solárnou sústavou /napríklad - ako ďaľeko, či blízko sa od ich Slnka nachádzajú…/ ….s dimenziou. Je tu mnoho ďaľších súvislostí. Sú to už roky, kedy som komunikovala o rôznych témach, týkajúcich sa funkčnosti vesmírov, myšlienkového fyzikálna… Jednoducho sa jedná o nepreberné množstvo informácií. Vzhľadom na ponechané dary, ktorými procesu transformácie pomáham - mám schopnosť mnohorozmerového vnímania a tým i dovidenia na Zem z kozmického priestoru, na dovidenie do realít sveta lásky. To sú "videá" o ktorých sem tam hovorím. Vždy sa jedná o moment "teraz". To znamená - o aktuálny stav, dianie.

Pochopiteľne s týmito schopnosťami súvisí i skutočnosť, že mi bolo dovolené ako jedinej na planéte dešifrovať non-stop čiastkové kódy centrálneho kódu Novej Zeme, ktoré kolektívne načítavame /to nie je ego, milí priatelia… nejedná sa o pod-… preceňovanie schopností, čiže darov. Je to objektívne konštatovanie/. Kódy novej Zeme - to je nové myslenie. Tieto kódy sú svetelné, to znamená, že obsahujú informácie /svetlo je informácia/. Každý, kto svetlo v hrudi nesie /živá energia, emócie, duša/ tieto svetelné kódy pozná. Len si potrebuje spomenúť. Načítať ich na disketu. Dešifrovanie kódov je dôležitou súčasťou postupne a už roky narastajúcej galaktickej vlny, ktorej vrcholu sme sa dotkli srdcom /magneticky/. S tým súvisí i magnetizmus mriežky novej Zeme /vpodstate nie novej, pretože tu stále je, rovnako ako naše vedomie….. rovnako ako i vzduch, ktorý sme vnímali len ako nič nehovoriace prázdno v ktorom sa nič nenachádza. Ako priestor, cez ktorý vnímame vzdialenosť objektov na ktoré sa pozeráme. A pritom nie je tomu tak, nejedná sa o "nič"…. o prázdny priestor. Aj o tejto skutočnosti sa začneme presviedčať.

Dosiahnutím vrcholu, načítaním potrebného, dotknutím sa srdca magnetizmu mriežky nelineárnej, nastáva moment absolútneho nepopierania darov, čiže schopností. Je to akt plne podporovaný láskou bytostí, ktoré tieto schopnosti bežne používajú. Bytostí, ktoré sa vývojove nachádzajú na druhom brehu rieky, to znamená, že vedomím lásky tvoria. Aj oni zažívali to, čo ľudia na Zemi. Ale je tomu už tak dávno, že si tieto skúsenosti snáď ani nepamätajú. :-) Tieto bytosti nám pomáhajú, ale nemôžu na základe nepísaných vesmírnych zákonov zasahovať do interných záležitostí - inými slovami, do evolučného vývoja. To je na nás. :-)


Na Zemi sa nachádzajú i bytosti, ktoré boli na Zem poslané ako nadštandartná pomoc. Tým nechcem povedať, že sú niečo viac, ako iné bytosti. Bolo im to dovolené, vzhľadom na mnoho inkarnácií, mnoho životov a tým i určité kvantum nadobudnutých skúseností. To znamená - zasvätení. Bytostí najjemnejších vesmírov, ktoré "stáli" pri vzniku všetkého čo človek vidí i nevidí /zatiaľ :-)/. Sú neustále v spojení so svetmi lásky /kozmické diaľnice/, to znamená i so svetom prirodzených energií, ktorými disponuje fauna, flora. A tieto bytosti mali život na fyzickej úrovni najnáročnejšií. Čo všetko s tým súvisí /súviselo/ nemusíme rozoberať.

Akt lásky /vrchol, ktorý dosahujeme/ bude zrýchleným tempom zviditeľňovať novú konzistenciu /hutnosť/ dosiahnutej intenzity svetla /zvukovej vlny… vlnenia/, tým i všetkého, čo s novým myslením…. novými myšlienkovými štruktúrami…. súvisí. To znamená i ľudí, ktorí so Zdrojom svetla pracujú, tvoria, pre dobro všetkých zúčastnených….

TZOLKIN 2.10.2015 5 MEN kin 135

2. října 2015 v 9:23 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Dnes je dobrý den smíchat všechny touhy a sny s trochou tvůrčí magie. Men - Orel vám přináší mnohem větší perspektivu a možnost vidět všechno z výšky 36.000 stop, takže nechte tabulky Excelu a seznamy úkolů za sebou a pojďte na opojnou jízdu do sféry inspirace a tvořivosti, kde nejsou žádná omezení zatemňující vaše vize, žádné překážky, které by bránily vašemu letu, jen čisté živoucí sny a možnosti. Není dobré snít ve velkém, pokud nemáte žádnou představivost.
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Zdravím vás, jsem Men 5. Vítejte na dnešním shromáždění. Dnes bychom chtěli mluvit o soudném dnu, o němž hovoří mnoho duchovních textů. V kostele často slyšíte příběhy o Božím soudu, někteří jsou zatracováni do pekla, zatímco jiní vítáni v milující náruči Boha. Doporučujeme vám, abyste přehodnotili své myšlenky týkající se pomstychtivého Boha. Jak by mohl vševědoucí a všemohoucí Stvořitel zatracovat své vlastní dílo? Proč by vytvářel bytosti a umožňoval jim zažít vše, co si přejí a pak by je navždy odsoudil za jejich volby? Proč to, co je v některých kulturách považováno za hrozný hřích, je jinde uctíváno na obřadech a ceremoniích? Kdo má pravdu? Kdo se mýlí?
V případě, že věříte, že člověk musí poslouchat slovo Boží a vyznávat Ježíše, jako svého Spasitele, co se potom stalo se všemi narozenými dušemi, které vstoupily na Zemi před Ježíšem? Proč by lidé, kteří nikdy neměli příležitost dozvědět se o Ježíši měli trpět? V Bibli je jeden verš, kde Ježíš říká: " Pokud budete říkat mé jméno, propadnete se navždy do pekla ". Nechtěl snad naznačit, že není jen jeho cesta, která by měla vést k životu v radostném, milujícím a mírumilovném světě? Říci " Můj způsob je jediný způsob ", je zcela mimo charakter tohoto tajemného Mistra, který na Zemi žil.
Můžete se zděsit, že někdo neprohlašuje Ježíše za Syna Božího, přesto Ježíš, jak je uvedeno v Písmu řekl, že všichni jsou Synové Boží a prohlásil všechny za své bratry. Neznamená to snad, že všichni jsme si rovni? I když byl vysoce moudrý, žádným způsobem nikomu nikdy nenaznačil, že by byl lepší, než kdokoliv jiný. Ve skutečnosti říkal: "Cokoliv dělám, budete dělat větší." Proč to nekázal v kazatelně?
Ježíš byl velmi skromný muž, chodil a říkal svoji vlastní pravdu druhým. To je čestné a dobrý příklad pro všechny; říkat vlastní pravdu. Nicméně odsuzovat ostatní za jejich přesvědčení a být uzavřený případným dalším názorům, způsobuje oddělení, strach a mnoho nízkoenergetických emocí. To nejsou vlastnosti Božího Syna, o kterých mluvil.
Sledujte historii Svatého Písma. Tato slova byla zaznamenána mnoho let po Ježíšově smrti. Jak moc jsou přesné tyto výroky? Záznamy a pasáže byly po mnoho generací reeditovány. Kolik důvěry dáváte přesnosti těchto záznamů? Proběhlo v nich mnoho změn a překladů z jednoho jazyka do druhého a často byly vytvořeny záznamy různých interpretací. Jak víte, co je správné, dokud nebudete číst originální rukopis v původním jazyce?
Mnoho biblických záznamů je špatně pochopeno, protože byly psány jazykem v době, kdy byly různé kulturní praktiky teprve vytvářeny. Pokud plně nepochopíte, co se dělo v době, kdy byly psány, mnoho podobenství mohlo být snadno nesprávně přeloženo. V Bibli mohou být rozpory kvůli neporozumění pamětníků. Každý člověk reaguje na to, co se děje na základě jeho vlastních zkušeností. Můžeme se opřít o experiment, kdy je nahrána určitá událost a pak jsou pozorovatelé požádáni, aby příběh převyprávěli, co nejpřesněji. Ve většině případů to není identický příběh celé skupiny. Důvodem je, že lidé reagují na základě toho, co zažili v minulosti, na základě strachů, očekávání, poznatků, znalostí……
Jak mohou někteří z vás, kteří se zabýváte různými profesemi říci, že jakákoliv starověká kniha je jediný zdroj pravdy? Jak si můžete být jistí? Ano, mnoho knih, zpráv a písemností je channeling, stejně jako například tento materiál. Přesto je rozdíl mít text, který byl po staletí upravován nebo když je z přímého původního zdroje. Všechny channelingové zprávy, včetně této, je předmět interpretace, schopností a komunikačních dovedností toho, kdo je " channeluje ". To je důvod, proč je ve stejné zprávě předáváno mnoho slov, ale na různé úrovni.
Není třeba odsuzovat křesťanství nebo jiné formy náboženství, nicméně vždy dobře zvažte zdroj materiálu, který pak používáte jako základ vašich kódů přesvědčení. Zvažte možnost, že některé věci mohou být chybné a zpomalujete to vaši schopnost dosáhnout plně Lásky a soucitu. Ježíš sám říkal, abyste nesoudili druhé a teď říkáte, že jeho Otec, kterého Ježíš představuje, trestá a soudí každého po smrti.
Nikdo nebude zatracen, všichni se vrátíme zpátky ke Zdroji. Dokážete si představit Stvořitele, který záměrně vytváří nádherné bytosti, aby je pak zahubil? Pozorujte umělce a uvidíte, že to tak nemůže být. Jejich umění je rozšíření sebe sama.
Doporučujeme vám, abyste byli kreativní, co se vašeho života týče a propustili všechny myšlenkové formy, kdy se cítíte méně, než druzí. Vy všichni jste Boží Děti, Bytosti Světla, které přišly zažít na Zemi na nějaký čas jen malý kousek Božského Stvoření.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorců předurčení. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.