Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Říjen 2015

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 18.10. - 24.10. 2015

21. října 2015 v 19:28 Mistr Hilarion
Milovaní,
jak se svět pohybuje k vyšším frekvencím, které nyní přicházejí, bude následovat dlouhé období přizpůsobování se. Budete se postupně, v menších dávkách nabíjet energií a pak budete odpočívat, aby se vaše těla plně srovnala a sžila s novou, vylepšenou verzí sebe sama. Tolik z vás zápasí, abyste překonali dosavadní omezení a myšlenkové vzorce, které doposud omezovaly váš další pohyb vpřed. Když se nyní odehrál posun do vyšších oktáv, bude to nyní jednodušší dokončit. Mentální a emocionální bloky, které vám bránily, abyste zaujali správné místo na jevišti života v realitě nového světa, se uvolní. Nyní jste, víc než kdy předtím, energetickými dynamy, a jste schopni ovlivnit pohyb energie kolem vás tím nejlepším způsobem. Vyžaduje si to, abyste se chtěli stát požehnáním a abyste se na to každý den soustředili a abyste ten záměr vyjádřili i slovy. Buďte v tom okamžiku pouze tím, kým jste a již pouze tím přinášíte ostatním požehnání. Ti z vás, kdo jste se již úspěšně sžili s novými frekvencemi a na vyšších úrovních jste s tím souhlasili, jste používáni jako vedení, kterým se tyto vyšší dostupné energie šíří.

Každý, kdo čte či poslouchá toto poselství, je vyslancem Světla a vyslancem míru. Již jste se naučili lépe rozeznávat, jak se máte soustředit a používat své energie a to má blahodárný vliv na práci, kterou děláte a na dary, které světu přinášíte. Každý člověk na planetě má nejméně jedno mimořádné nadání, který přináší, aby ho sdílel s ostatními. Vidíme, jak se stále více z vás noří do svého nitra, abyste se spojili se svou Božskou esencí, abyste neztratili cestu k dílu, které jste sem přišli vykonat.Odvažujete se jít za běžné hranice toho, co jste se naučili, do nového teritoria a můžete se proto někdy cítit nepříjemně. Doporučujeme vám vydržet, a podívat se za vaše předchozí očekávání ohledně toho, co vás tam čeká, a co ještě není odhaleno. Jako vždy, chce to vaši vůli a odhodlání posunout se na další úroveň. Je to vaše cesta a vy po ní kráčíte, nikdo jiný to za vás nemůže udělat,nikdo nemůže uskutečnit vaše sny, vyžaduje si to vaše činy. Jakmile jednou učiníte volbu a rozhodnete se pohnout vpřed, dostane se vám pomoci, pokud o ni požádáte a vy nyní víte, že to tak určitě je.

Když to uděláte, začnete poznávat synchronicity, které se budou rozvíjet ve vašem všedním životě. Dostane se vám dobrodiní, které potřebujete, abyste mohli udělat další krok. Je to požehnání a ujištění toho, že jste na správné cestě, když se snažíte kráčet tam, kde jste ještě nebyli. Dokážete toho víc, než byste věřili, že je to možné a nyní se vám tyto možnosti otevírají. Když taková chvíle přijde, chopte se jí a odvažte se učinit svůj nový život nesrovnatelně velkolepým. V každém okamžiku vás obklopují spojenci a přátelé. Stačí, abyste pouze natáhli ruku a poznáte je; nejsou pouze ze světa ducha, ale také z fyzické úrovně. Ti vás podpoří, budou se o vás starat a posilovat vás na vaší osobní duchovní cestě. Když kráčíte po své cestě, jejich dobrá vůle sílí, těší vás a pozvedává a pomáhá vám to žít vyrovnaný život. Bezpečně víte, že nejste nikdy sami.

Když jste si na své nové začátky již zvykli, s radostí a s větší lehkostí vidíte, jak můžete změnit svůj záměr na akci a to dá všemu, co děláte, možnost, aby se to stalo něčím víc, než jste si mysleli, že by to bylo možné. To vám pomůže vdechovat nový život a možnosti i do těch nejvšednějších činností. Když narazíte na bezednou studnu života, osvěží vás to a naplní radostí, která promění vše, čeho se dotknete, zvýšeným uvědoměním, pochopením pravdy a naděje, kterou přináší. Tato obnova a nadšení z vás vyzařuje a šíří se ven, na všechny kolem vás. Zažeháváte jejich světlo a to jim následně pomůže, aby se na své cestě a směrování otevřeli větším možnostem.

Jak se ctí kráčíte po své cestě, nezapomeňte oceňovat svět, který vás podporuje a přispívá k vašemu pocitu pohody. Uctěte lidi, místa i věci proto, jak vás v každém aspektu života na této planetě ovlivňují. Přijímejte druhé za to, čím jsou a oslavujte rozdílnosti a diverzitu v tom tanci zvaném život. Učte se dívat za to, co je zřejmé, protože to vás možná odmění víc a povede vás k radosti, která nezná hranic. Tato nová změna směru přináší s sebou obnovu, transformaci a opětovnou energetizaci celé vaší bytosti. Jak kráčíte po cestě, kterou jste si zvolili, plamen bezčasové pravdy, kterou udržujete ve svém srdci, vás zušlechťuje a obohacuje aurou nejvyšší integrity. A ta vás vede k tomu, abyste čelili budoucnosti s otevřenými a dychtivými očima i srdcem.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

TZOLKIN 21.10.2015 11 IX kin 154 galaktický portál

21. října 2015 v 9:13 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Tmavší než noc, kroky tiššími než dech měsíce, plíží se Jaguár prostorem mezi fantazií a poznáním. Jeho pronikavý vhled vás vyvede z neustálého opakování obnošených nápadů směrem k nové svěží inspiraci a změnám vašich vlastních evolučních témat. Pokud můžete soustředit obrovskou sílu Buluk (11) a sladit ji s cestou Jaguára, obnovíte svůj Zdroj, svou vnitřní sílu a prolomíte všechny překážky, které se stále snaží držet vás zpátky, ať je to ego, pýcha, závist, lež, nevděk, neznalost nebo lenost.
Jaguár představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako Službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést Světlo tam, kde je Tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***
Zdravím, jsem Ix 11. Je nám velkým potěšením se opět s vámi setkat. Dnes bychom rádi hovořili na téma Láska. Frekvence Lásky je nejvyšší možná vibrace. Čím výš je člověk schopen vibrovat, tím se stává méně hustým. Tato lehkost umožňuje vědomě pohybovat předměty, volně se pohybovat mezi dimenzemi a v jakékoliv fyzické sféře obrovskou expanzi tvoření. Výhodou je, že jste schopni žít ve fyzické sféře a můžete zažít věci takovým způsobem, kterým nyní nemůžete.
Mnoho z vás vidí pozemskou rovinu jako školu nebo místo pro výuku. Ale to bylo nastaveno jako místo, kde je možné získat zkušenosti, protože ve sféře Ducha jsou všichni ve stavu vševědoucnosti. Tam se není co učit. Stačí si vybrat zažívat Lásku v široké škále různých situací.
Každý, kdo je nyní na Zemi, se rozhodl inkarnovat se sem. Než jste dorazili, vybrali jste si roli, kterou budete hrát. Šli jste před Recenzní Radu a diskutovali o životě, který si přejete zažít. Zde probíhá mnoho diskuzí ohledně vašich minutých životů na Zemi. Zaznamenáváte si příspěvky nebo signály, které vám budou pomáhat prostřednictvím akcí, kdybyste měli potíže. To je původ, proč máte někdy déjá vu zážitky nebo silnou intuici. Někdy můžete mít pocit " volání " takže víte, že je třeba provést určité změny v životě. To je způsob, jak vás vaše vedení a Vyšší Já pomáhají udržet na cestě, kterou jste si zvolili. V minulosti byla velká část paměti vymazána, abyste mohli na Zemi hrát roli nedokonalosti.
Tato doba skončila a mnoho duší inkarnovaných do tohoto Času má paměť neporušenou. Jsou zde, aby pomohly vládám a institucím změnit svět. Všimli jste si, že velká většina dětí je moudřejší než rodiče? Už jste se dívali do očí vašim domácím mazlíčkům a cizincům a spatřili, že se na vás dívají moudré duše?
Tato planeta může podporovat jen určité množství lidí a v současné době počet přesahuje tuto úroveň. Je zde mnoho bytostí, které chtějí pomoci nebo chtějí zažít tento svět v libovolném těle: zvířecím nebo lidském. Existuje také mnoho stromů nebo skal jako vnímajících bytostí. To je opravdu jedinečná doba i místo.
Na vaší obloze je nesčetné množství pozorování UFO. Přicházejí z dalekých Galaxií a sledují rozvoj a to, co nyní na Zemi vychází najevo. Nikdy před tím se planeta neprobudila z amnézie do stavu plného Vědomí. Někteří z vašich Hvězdných kolegů jsou zde v roli pozorovatelů, zatímco pro převážnou většinu není možné zde pomáhat. Ale lidé už jsou v rostoucím počtu schopní komunikovat s Hvězdnými bytostmi. Je zde mnoho bytostí v lidské podobě, než kdy před tím. I když všichni jste z Hvězd, tyto bytosti jsou zde jako dočasní hosté na rozdíl od vás, kteří tu trávíte mnoho životů.
Budete potřebovat podporu těchto Hvězdných kolegů a mnoho z nich má velké potíže s udržením na Zemi. Existuje pro to mnoho důvodů. Někteří nikdy před tím nebyli v husté fyzické formě a mají potíže s jednoduchými úkoly jako chodit nebo mluvit. Jiní neví jak sami sebe finančně uživit. Jsou velmi inteligentní a funkcionální na svých domovských planetách, ale život tady je velmi odlišný. Jiní mají potíže žít zde kvůli krutosti a rozhodování jiných lidí. Často jsou tito kolegové z Hvězd vyloučeni a označeni jako zvláštní. Potřebují přátelství, jsou to skvělí lidé, kteří praktikují metody bezpodmínečné Lásky, o které jsme mluvili poslední dva dny.
Mnoho lidí se mimozemšťanů bojí, kvůli propagandě týkající se únosů atd. Věřte, že tyto programy jsou již ukončeny a ve většině případů se jedná o pomoc při Vzestupu. Jestli chcete rozeznat motivy mimozemšťanů, můžete s nimi navázat kontakt, dělejte to od srdce k srdci a sledujte vaši intuici. Není se čeho bát, jen strachu samotného.
Bylo by zde mnoho moudrých slov, které by mohly představovat další nádherné mantry : Postavte se čelem strachu a překonejte ho. Naučte se žít kouzlem okamžiku přítomnosti, to je místo, kde začíná život. Žijte svůj život s radostí a uvolněte veškerou negativitu myšlenek, kódů přesvědčení a činů. Pokud jste každým okamžikem ve svém středu a umožňujete ostatním dělat svoji práci, budete mnohem více schopní dělat pozitivní změny ve světě. Jakmile jste získali respekt i kontrolu sami nad sebou, budete schopni podpořit ty kolem vás, aby učinili totéž.
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. JEDENÁCTKA je dynamická síla. Je to je spojení mezi prostorem a pohybem. Změna je nezbytná pro uskutečnění nových věcí. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. Stejně tak lidé, kteří jsou vycentrovaní, ukotvení v nejčistších vibracích Lásky - nejsou ani pozitivní, ani negativní - pohybují se v neutrálnosti Bytí - mají velkou vnitřní sílu obrovský tvůrčí potenciál a využívají Vědomí Srdce.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Rozšiřuj své vědomí a zjistíš, že Já jsem všude.

21. října 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Rozšiřuj své vědomí a zjistíš, že Já jsem všude. Rozšiřuj je dále a uvidíš, co vše zahrnuje ono Já jsem. Pocítíš svůj růst a zbavíš se všech pout, která tě zdržovala a bránila tvému rozvoji. Stejně jako maličké semínko zaseté do země prolomí svůj vnější obal a začne růst, tak ať i tvé skutečné já roste a rozvíjí se, dokud se nestaneš tím, čím opravdu jsi, a nespatříš všechen ten zázrak. Když tak učiníš, staneš se věčnou součástí všeho živého a nikdy už se nebudeš moci odloučit. Zjistíš, že Já jsem v tobě a ty jsi ve Mně. Budeš schopen vykonat všechny věci a zjistíš, že lze dokázat naprosto vše, protože Já působím v tobě a skrze tebe. Jakmile Mě takto poznáš, nebude pro tebe nic nemožné.
Keď sa nám zdá…

20. října 2015 v 23:00 Féwa


….že to "balíme", pretože už nemá význam donekonečna vysvetľovať niekomu, kto odmieta slová normálne mysliacich ľudí. Ľudí, ktorí vedia viac, ako je "IN" …..pretože zostali pri zdravom rozume. Keď konštatujeme: …" jednoducho je tomu tak, že je bezbrehá ľudská naivita, pasivita, hlúposť, prameniaca vo vlastnom nevedomí, v odmietaní prijať i iný ako mediálny zdroj, ktorý logicky podporuje stále tie isté vzorce v mysleni."…


….keď už mnohí padajú od únavy neustálym dopĺňaním potrebnej hustoty lásky do energoinformačného poľa kolektívnej siete vedomia, aby sa rovnaká hustota vysokých vibrácií zrkadlila i v energoinformačnom poli Zeme, ktorá je rovnako unavená…

….keď sa začínajú zviditeľňovať prvé lastovičky dávno zabudnutej myšlienkovej sféry /dimenzie/….
….keď sa objavujú prvé štruktúry, tvary obrazu, ktorý sme kedysi spoločne maľovali….
….keď sa čas mení pre materiálne mysliaceho človeka nepochopiteľným spôsobom…
….keď záblesky spomienok lámu lineárne vnímaný čas…

….keď človek čoraz častejšie kladie otázku svojmu okoliu…"videl si to ? …..videli ste to ? …….čo to bolo ?….."
….keď sa aktívne začína ohlasovať prítomnosť sveta na ktorý človek zabudol…
….keď z myšacej diery vylieza na svetlo božie pravda….
….keď prichádza informácia Zdroja pre bezemočných "majstrov sveta" preložená do 3D jazyka: "Ešte stále Vám nestačí očividné zviditeľňovanie indícií novej ľudskej éry? Ešte stále je Váš zámer rovnaký?" V tom prípade je zjavne treba šliapnuť na pedál a pridať na rýchlosti zviditeľnenia Vašej neschopnosti byť súčasťou sveta po ktorom túži každý človek /nosič dobra, lásky/ i planéta. Tak dlho ste kalkulovali s ľudským dobrom. Tak dlho ste zámerne jeho podstatu zneužívali, zatlačovaním človeka do submisivity, do pocitov nemohúcnosti - až ste vo svojej bezemočnosti prekročili hranice času /svetlo, zvuk, vlnenie/, kde sa bezemočná energia otáča proti Vám. Sú to nízke, veľmi nízke vibrácie, ktoré na rýchly kmitočet nestačia. Čas sa napĺňa a Vaše chýše, ktoré ste plnili hojnosťou patriacou každému na tejto Zemi, budú sprístupnené /galaktický kódex/…..

….keď sa sploštená zrenica /oko/ doplní vysokým nárastom energií /dofúkne ako balón/…
….skladanie účtov naďaľej sa prejavujúcej bezemočnosti….
….vtedy nastupuje energia Michaela, energia božskej prítomnosti na planéte - vtedy je čas zrelý.
….posledný bod informácií pridávam ja, osobne. Konečne dúfam pochopia nielen ľudia, ktorí ničomu neveria…. ale i moje najväčšie poklady - moje deti, ktoré sa zvykli pýtať, vidiac ma unavenú….. že, prečo to vlastne všetko robím. Vždy som odpovedala, myšlienkami zahľadená do diaľky - "z vlastného presvedčenia". A bodkou za mojou odpoveďou bol úsmev a pohladenie po ich hlávkach. Len pre seba, vduchu som v odpovedi pokračovala….. dôvodom, prečo to robím je svetlo mojich očí, ktoré sa rozžiari, keď vidím usmievajúcu sa, šťastnú tvár svojich detí. Také sme my, mamy a iné to nikdy nebude. To isté Vám všetkým odkazuje matka Zem

Hadí žena Hernán Huarache Mamani

20. října 2015 v 17:23 Oblíbené knihy

Milé ženy, vřele doporučuji Emotikona smile, je ještě lepší než první díl Emotikona smile

Hadí ženaHernán Huarache Mamani
Další netradiční román od autora úspěšné knihy Kurandera

Jeden z posledních žijících nositelů tradice dávných andských kuranderů, šamanů a léčitelů, přibližuje jejich učení a myšlení evropským čtenářůum formou románu o hledání podstaty ženské síly.

Laru po letech manželství opustil muž kvůli mladší ženě. V zoufalství se rozhodla odjet z Milána a na radu přátel se vydala do Peru. Předtím si přečetla knihu Kurandera a byla jejím poselstvím zcela uchvácena. Rozhodla se poznat kulturu And a najít pravé hadí kurandery, kteří by jí mohli pomoci stát se nezávislou, moudrou a silnou - prostě skutečnou ženou.

Staré náboženství Inků tvrdí, že prvním člověkem na zemi byla žena - Pachamama, která se stala jejich hlavním božstvem. Taková společnost se ovšem dívala na postavení a úlohu ženy, na manželství i sexualitu úplně jinak než lidé na Západě. Hernán Huarache Mamani se stal strážcem a oddaným propagátorem jejich učení a pokusil se je čtenářům přiblížit formou románu.

Hernán Huarache Mamani, kečuánský indián a kurandero, se narodil ve vesničce Chivay v andských Kordillerách. Vystudoval ekonomii na univerzitě v Arequipe a pracoval jako ekonom na peruánském ministerstvu zemědělství. Vážná nemoc ho přiměla vrátit se do rodné vesnice. Přestože mu lékari nedávali naději na vyléčení, jeho otec - zemědělec a kurandero (přírodní léčitel a šaman v jedné osobě) - mu zdraví navrátil. "Byla to pro mé facka. Myslel jsem si, že to, co mne učili na vysoké škole, je jedinou existující pravdou. Přesto mi skromný člověk, jako je můj otec, ukázal, že existuje i jiný druh vědění, o kterém jsem neměl potuchy," tak osvětluje H. H. Mamani to, co stálo na počátku jeho kuranderovské cesty. Objevil své kořeny, zcela změnil způsob života a na popud svého mistra-kurandera začal šířit učení dávných andských léčitelů a_ šamanu v západním světě. V Itálii se jeho romány staly bestsellery, román Kurandera (2012) zaznamenal velký úspěch také v Čechách.

TZOLKIN 20.10.2015 10 BEN kin 153 galaktický portál

20. října 2015 v 9:01 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
Buďte dnes vedoucím Světlem ve vaší rodině a u vás doma. Máte schopnosti a vlastnosti, které potřebujete k překonávání konfliktů, napětí a neshod, aby vládla ve vašem nejbližším okruhu harmonie. Úkolem je naučit se ovládat vaši osobní a rodinnou autoritu s citem a důstojným způsobem zachovávat flexibilitu bez odsuzování a udržet otevřené dveře pro základní přirozenou dynamiku bez očekávání.
Přestože atributem Ben je kukuřice, nebo rákos, skutečný význam symbolu je dodnes záhadou. Tento den sestoupil Bůh z Nebe na Zemi a glyf tedy znamená příchod Boha Quetzalcoatla. Být narozen v den Ben je považováno za znamení velkého štěstí. Nativní Ben působí jako pilíře tohoto světa, jsou všemi respektováni. Den Ben je dobrý pro požehnání domova a opravu domu.
***
Zdravíme vás, dnešní Zpráva je pokračováním včerejšího téma, jak dosáhnout bezpodmínečné Lásky. Klíčem k umění milovat bezpodmínečně je - plně to dovolit. Říká se, že jsme stvořeni k podobě a obrazu Boha a je to pravda. Bůh ale není trestající ani kritický, to by bylo nemožné a proti povaze čisté Lásky. Zde je další mantra na zrcadlo: Zdroj nesoudí ani vás, ani nás, Zdroj umožňuje všem Být.
Pokud je skutečně pravda, že Zdroj umožňuje všem zažít to, co si přejí bez hodnocení, dává smysl, že i my bychom měli ostatním umožnit dělat totéž? Představte si, že jste se připojili ke skupině lidí jako součást výzkumného projektu. Cílem pro každého je mít odlišný zážitek během příštích třech dnů. Po třech dnech se vrátíte a podělíte se o své zážitky. V tomto případě je možné, že bude méně rozsudků, než je obvyklé, protože to bylo plánováno jako výzkumný projekt. Nicméně v reálných životních situacích se obvykle vyskytuje mnoho hodnocení druhých lidí.
Zdroj umožňuje všem vědět, že bez ohledu na to, co se stane, každý se vrátí zpět k dokonalé Lásce. Není třeba soudit každého za jeho chování či zkušenost reakce na každý čin. Pokud se budete dívat na tento svět jako na experimentální místo, které umožňuje všechny zážitky, budete mnohem lépe schopní přijmout to, co druzí dělají a to bez podmínek.
Když se díváte na představení, neodsuzujete herce, který hraje roli zloducha. Víte, že herec hraje roli a že to není jeho pravá povaha. Celý tento Experiment na Zemi i mimo ni je hodně podobná cesta. Všichni jsme herci, všichni hrajeme různé role. Ti, kteří se rozhodnou hrát na zločince, jsou potřební pro ty, kteří chtějí zažít být oběť.
To, co se právě nyní děje na Zemi je, že se každý z vás probouzí do svého pravého Já, zatímco jste stále v těle. To se nikdy před tím na Zemi nestalo na tak masivní úrovni. V době vzniku Experimentu byl nastaven Čas, kdy má proces Probuzení nastat. Nové parametry Země byly nastaveny jako místo, které umožňuje zůstat na planetě jen těm, kteří se rozhodli žít ve vyšších frekvencích Lásky.
Je to doba velkého Přechodu. Lze očekávat mnoho otřesů u těch, kteří jsou u moci a hrají roli " zloduchů ", kteří tak lpí na svých rolích a kteří tak obtížně stoupají na vysokou úroveň soucitu, aby se mohli vymanit z výmyslů.
Je nezbytné vystoupit z rolí v nízkých frekvencích a může se stát, že umožníte probuzení svých přátel i členů rodiny, kteří hrají temné role. Ne všichni se budou chtít změnit. Mnozí se vám vysmívají a vytrvale si stojí za svými přesvědčenými. Není třeba se obávat o jejich duše, neboť budou pokračovat na své cestě, která v konečném výsledku vede zpět ke Zdroji.
Pokračujte milujícím a bezpodmínečným způsobem s vědomím, že toto je dočasná iluze, ve které jste zapojeni. Přijde čas, kdy se fyzicky oddělí " dobří " a " zlí ", ale to nebude trestající Bůh, který oddělí zrno od plev. Je to vaše Vyšší Já, které rozhoduje jakou cestu si volíte. Jakmile se naučíte více naladit sami na sebe, budete vědět, že je to pravda.
Mnozí z vás se diví, jak může být dovoleno, aby svět byl plný tak krutých lidí. Proč musí ostatní trpět rukou druhých. Drazí, všichni jste si to před příchodem na tento svět nastavili. Je to schopnost jít do hlubin a temnoty, zatímco jste ve fyzickém těle - to byla součást dramatu, který jste si sami zvolili zažít.
Někteří nenásledují svoji intuici ani pocity, což je umísťuje na pozici, kde způsobují újmu sobě i druhým. Je snadné dělat to ve Sféře, jako je tato. Každý z vás má možnost věnovat pozornost svému tělu a dělat rozhodnutí z Lásky, spíše než ze strachu. Nejste sami. Každý z vás má schopnost komunikovat s vedením ve vyšších dimenzích.
Mnoho z vás si nedává pozor na emoce, což zvyšuje pravděpodobnost, že se dostanete do pozic, které jsou méně než příjemné. Veslujte těmito časy tváří v tvář strachům a naučte se milovat sebe i druhé bezpodmínečně. Svobodná vůle je obrovská část toho, co vás na Zemi tak přitahuje. Existuje jen velmi málo příležitostí ve všech Galaxiích, kde je možné doslova " cokoliv ". Stejně jako jinde i zde přišel čas usilovat o něco většího. To se právě děje na Zemi. Ti, kteří chtějí hrát roli " zloduchů ", budou tak moci dělat i nadále, ale na jiném hřišti. Většina obětí se probouzí, touží po něčem lepším a nechtějí déle tuto hru hrát.
Je to naše naděje, že se každý z vás rozhodne hrát roli " dobrých ". Není to proto, že se obáváme o vaše duše, ale protože vidíme větší obraz a víme, že existují možnosti, jak mít expanzivní a radostné pocity. Naše skupina nepracuje se " zloduchy ", naše skupina je zaměřená jen na pomoc těm, kteří chtějí vědomě vystoupit z temné sféry, protože je mnohem více toho, co může Země nabídnout.
Nechceme soudit ty, kteří chtějí i nadále hrát temné role. Chápeme, že je to jejich volba. Chceme však pomoci těm, kteří se snaží vystoupat do vyšších dimenzí, protože to je místo, kde nacházíme mnoho potěšení. Existuje mnoho skupin, které hrají role v různých dimenzích. Všichni jsme si rovni, víme, že jsme ze stejného Zdroje a ve stanoveném čase se všichni do něj vrátíme. Víme, že mezi námi neexistuje rozdíl. Jsme všichni více než Bratři, jsme Jedno a každý z nás je holografická část Celku obsahující Celistvost Zdroje. Nechte se inspirovat filmy jako je např. Star Trek, který byl vytvořen, aby vám pomohl pochopit hlubokou pravdu o vzniku Vesmíru. My všichni jsme jedním hlasem, který hraje unisono.
Užijte si svůj čas na Zemi. Dělejte rozhodnutí, která vás přiblíží k vibraci Lásky. Nejvyšší volba v každé situaci je Láska, čistá a bezpodmínečná Láska. Je dosažitelná a jste na dobré cestě k jejímu plnému prožívání. Oslavujeme vás za všechno, co děláte!
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a karmickou minulost a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale k životu všech bytostí
Copyright © www.mayskykalendar. blogspot.com Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Každý jedinec s mírem ve svém nitru přináší mír do vnějšího světa.

20. října 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nejsi snad součástí celku? Proč se z něj tedy vyděluješ svým neuspořádaným životem? Když naplníš svou mysl ušlechtilými myšlenkami, svá ústa ušlechtilými slovy a svůj život ušlechtilými skutky, staneš se součástí ušlechtilého celku, Mého vesmíru, v němž do sebe vše dokonale zapadá. Bude-li každý jedinec hledat a nacházet vnitřní klid a soulad, pak také světu bude vládnout klid a harmonie. Někde se musí začít, tak proč nezačneš u sebe? Uvědom si, že plněním své role můžeš šířit klid a soulad do celého světa. Mohutný oceán tvoří ty nejmenší kapičky vody a stejně tak mořská pláž se skládá z nepatrných zrníček písku. Proto každý jedinec s mírem ve svém nitru přináší mír do vnějšího světa. Tak proč nezačneš plnit svou úlohu již nyní? Povznes své srdce a vzdávej věčné díky za to, že víš, jaká role ti byla svěřena. Potom vykroč a naplň ji.
Mé obrazy v kavárně Nový Svět ve Zlíně

19. října 2015 v 23:10 PŘEDNÁŠKY,SEMINAŘE A DALŠÍ AKCE
Přátelé, v kavárně Nový Svět ve Zlíně mám vystavené některé své dílka. Příjemné nekuřácké prostředí pro všechny věkové kategorie:-). Půjdete -li kolem, nahlédněte, každý obraz nese své poselství Usmívající se
www.slunecnikvet-anna.blog.cz
https://www.facebook.com/tvujnovysvet?fref=ts

Obraz: Anděl z nebe

19. října 2015 v 22:38 Obrazy rok 2015


Obraz: Anděl z nebe

Jenou týdně se chodím zdokonalovat v malování a dnes jsem namalovala ANDĚLA, který se na nás dívá z nebe a všem posílá Boží požehnání Usmívající se. Nádherný zážitek Usmívající se
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Kaleidoskop duše. Inými slovami - dvere dobru, jeho pozitívnym vibráciam otvorené

19. října 2015 v 11:24 Féwa

Hra farebných sklíčok, ktoré sa otáčaním preskladávali do celkom iných tvarov. Nových farebných kombinácií…… obrazcov. Túto skúsenosť máme z času ranného detstva, keď sme s úžasom v očiach "maľovali" meniaci sa obraz. A nevedeli sme sa dočkať, ako bude vyzerať ten ďaľší v poradí….


To je opäť jeden z príkladov pre lepšie pochopenie všetkého, čo sa práve deje /začalo diať/. Čistenie zrkadielok /farebných sklíčok/ dotykmi neviditeľných paprskov múdreho srdca /vedomie lásky/. Zvliekame z nich tmavé "návleky", ktoré nám nedovolili precítiť, počuť, čo nám hovorí naša duša. Aký má zámer to neviditeľné a pritom nesmierne pre nás dôležité fluidum božskej esencie.

Dôvodom intenzívneho čistenia je odstraňovanie bolestí z ktorých bola /je/ okolo duše postavená rôzne hrubá a vysoká stena. Je strachu plným vrecom nárekov prameniacich v bolestiach nami precítených. A ako z vlastnej skúsenosti vieme, keď nás niečo bolí, tlačí na tele, na duši - nedá sa nám poriadne dýchať. Nakoľko vzduch je ako i voda dôležitým spektrom udalostí súvisiacich so zmenami, je logické, že práve dych je okrem vody Nr. 1. Očistnou kúrou /terapia nárastom vibrácií, ionizovaných bovisov, uvolnenie toku energií troch ohrievačov ….meridiány ….a pulznou terapiou Slnka a Zeme/ praskajú švíky strachu plného vreca /vyplávaním, prejavením emócií/. Ako sa "farebné sklíčka" ….zrkadielka duše ….dostávajú z vreca von :-) - ihneď sú zbavované tmavých, zadymených "návlekov". Zbavujeme sa tým negativity pocitov v citoch, ktoré nám bránili /bránia/ absolútne prirodzene a bez strachu sa prejaviť. To znamená - s prirodzenou ľahkosťou. Bez obáv rôzneho druhu, či charakteru - do nás zakorenených. Bez strachu, obáv, ktoré nám bránia povedať čo si myslíme, čo cítime, čo sa nám páči /nepáči/, s čím úprimne súhlasíme - alebo nesúhlasíme. Čo cítime /vnímame/ v zmysle princípov Jednoty ako pozitívne, alebo negatívne.

Čistením zrkadielok duše dochádza i ku zmenám energoinformačného poľa človeka i planéty. Je to ako keby sme zobrali do rúk farebné sklíčka zadymené nad ohňom, pokryté neradostným čiernym povlakom. A my ho poriadne umyjeme, naleštíme, aby opäť získali svoju farbu i jas, ktorým prežiarujú, presvetľujú človeka i Zem. Komu sa zadymené sklíčka páčia /myšlienková stagnácia, neustále točenie sa v kruhu pocitov, emócií starých vzorcov myslenia/ ten nie je kompatibilný s novými a neustále pribúdajúcimi energiami Zdroja. Každý z nás má na výber. Nezabúdajme, že nové planetárne energie nemajú s negativitou nič spoločné. Planéta sa holograficky posúva a ku svojmu šťastiu a všetkému čo s pozitívnymi emóciami súvisí, nepotrebuje žiadne tmavé závoje.
Je to duševný glanc :-) ….ku ktorému sa čistením zrkadiel duše vraciame. Tým i uvedomenie si svojej vnútornej krásy /duchovný aspekt bytia/. Tak, ako by sme mohli dušu prirovnať ku špongii, ktorá má schopnosť nasiaknuť hustotu v ktorej sa nachádza /to sú negativitou podfarbené emócie/ - tak i jej očistená, negativity zbavená krása je energiou, ktorá má schopnosť vzhľadom na svoje vysoké vibrácie - prerastať hmotným telom človeka. Inými slovami - čím čistejšia je naša duša - tým viac sa jej bezkonkurenčná krása zviditeľňuje na povrchu. Je to duševná regenerácia, ktorú práve v intenzívnej miere absolvujeme. S pomocou ľahúčkych dotykov bytostí, ktoré predstavujú množinu jedného slova - príroda…

Horoskop na období 19. 10. - 25. 10. 2015

19. října 2015 v 10:05 Doteky Nového Života


Přitažlivost


Čekají nás poslední dny aspektu Merkura s Černou Lunou, který ukazoval na snadné propadání do negativního myšlení, chytání se za slovo. Přehlcená mysl, komplikace kolem nás a neustálé hledání řešení problémů - to vše ubíralo na možnosti se mít lépe. A ten, kdo si v sobě neudržel víru a naději, mohl propadnout těžkostem života. Ať dělám, co dělám, stejně je to k ničemu. Ten, kdo si udržel víru a překračoval nezdary s důvěrou, zjistil, že může být vše jinak. Záleží na úhlu pohledu. Zatížená mysl končí 21. 10. Merkur - mysl se dostane do kvadratury s Plutem a do opozice s Uranem. To symbolizuje, že opustíme a změníme starý způsob myšlení.
Dostává se ke slovu konjunkce Marse a Jupitera v Panně - tvoření. K tomu se přidává Venuše, kdy se zviditelní láska a potěšení. Tato trojkonjunkce působí 18. 10. - 29. 10.
Plně se může projevit trojkonjunkce, kdy se propojí ego, láska s moudrostí, štěstím a vírou. Je aktivováno oživení a harmonizování ve vztazích. Doba přeje oživení a navazování nových vztahů. V nitru se objeví touha po velké romantické lásce - po sjednocení, splynutí s druhou polovinou. Proto vztahy, které jen přežívají, mohou v této době skončit, protože dostanete odvahu jít si naplnit svou touhu. Najít svou lásku. Najděte ji nejdříve v nitru a pak ji objevíte i venku. Setkají se lidé, kteří mají stejný zájem, proto i v pracovní oblasti se objeví nové pracovní skupiny, které budou mít nové projekty. Vše bude založeno na inspiraci, touze po harmonii, dokonalosti a štěstí. To vše je podpořeno harmonickým aspektem od Pluta, Venuše dodá vášeň, magickou přitažlivost, touhu. Marsu Pluto dodá sílu vůle, nepřemožitelnost a velkou odvahu. Jupiter ve spojení s Plutem - zde se upevní víra, prohloubí se moudrost a poznání. V této době můžete najít a prožít ve svém nitru novou jiskru - impuls života. Nový smysl života.
Objeví se více radosti, lehkosti, humoru a zábavy. Vzhledem k tomu, že jsou to harmonické aspekty, nic člověka nenutí k akci, proto je velmi snadné je promarnit v lenošení, ve spokojenosti sebe sama se sebou, že konečně nic nemusím.
Slunce 23. 10. po 20 hodině vstupuje do znamení Štíra, které přinese intenzívní emoční prožívání, které vede ke schopnosti proměňovat. Slunce se dostává do aspektu s Neptunem (24.10. - 7. 11.) a další týden tento vliv bude zesilovat. Neptun je Božské vědomí v tvé nejvyšší vibraci. Božské vědomí se rozvibruje nebo spíše naše nitro se vyladí na vibraci citlivosti, abychom zarezonovali na stále přítomné Božské vědomí. Staneme se vnímavějšími, citlivějšími, intuitivnějšími, kdy uslyšíme vedení vědomí. Každý z nás má nad sebou moudré Já, vyšší vědomí. Nazývá se to různě, toto vyšší vědomí člověka má zapsáno nejvyšší možné směřování, projevení, určení člověka, čeho může dosáhnout v tomto životě a snaží se ho vést a inspirovat. Záleží, na kolik je člověk "otevřený", citlivý a v důvěře, aby mohl naslouchat tomuto vedení. Toto vyšší vědomí člověka je propojeno s Božským vědomím, odkud přicházejí impulsy. Můžete si to představit jakou zlatou nit, která vede z centra božství. Projeví se více ohleduplnosti, laskavosti a schopnosti odpustit. Silné a živé sny vás budou vést nebo projdete skrze sen milostí rozpuštění toho, co v realitě již nemusíte odžívat a z vašeho nevědomí se to skrze sen uvolní. Objeví se hluboké mystické zážitky. Hmatatelně budete zažívat zvláštní atmosféru, božskou přítomnost kolem sebe.
Přeji vám láskyplný týden. Petra Nel
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

TZOLKIN 19.10.2015 9 EB galaktický portál

19. října 2015 v 9:41 Mayský Kalendář na každý den

Eb - Člověk, Cesta - síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
Bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost, máme všichni silný vrozený instinkt zaznamenat zahájení důležitých životních cest - narození, narozenin, promocí, svatby, výročí, setby, sklizně atd. Dnes Eb a Bolon ( 9 ) spojují své ruce v manželství energiemi deště požehnání a posvátným přáním na těchto cestách podle toho, co budete oslavovat.
Eb je duchovní cesta, po které musíme cestovat všichni, proto je nazývána Mayi Cesta Života, neboli Qi, Chi, prána, esence života. Je to životní síla, která řídí Vědomí celého Stvoření. Výzva pro dnešní den: nenechte se užírat vnitřními pocity, ale hovořte o nich. Dny dobré pro počátek podnikání, nebo cestování. Pro nativní Eb je duchovní cesta přirozená, pracují ve prospěch sedmi generací.
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi
***
Jsem Eb 9. Vítejte v čase našeho sdílení. Rádi bychom vám poděkovali, že jste se k nám dnes připojili, za vzájemnou pomoc při překonávání nižších energií a pozvedání do prostoru vysoké Lásky. Tím jak pomáháme my vám, také pomáháte vy nám s procesem Vzestupu.
Dnes bychom rádi pokračovali na téma Láska. Bezpodmínečná Láska je aktuálně módní slovo. Co znamená jeho čistá podstata? Bezpodmínečná - znamená bez podmínek, bez souzení, ve svém základním slova smyslu - není žádný důvod k obavám. Všechny podmínky jsou akceptovatelné, nejsou k dispozici žádné parametry. Neexistuje žádný rozsudek nad hodnotami. Vše je dovoleno.
Kolik s vás se dívá na každého člověka, místo, událost a činy s prohlášením, že je bezpodmínečně milujete? Kolik z vás bezpodmínečně miluje sebe sama? Dovolujeme si říci, že je vás velmi málo. Dosáhnout bezpodmínečné Lásky v této sféře je velmi těžké, ale je to možné.
Pokud jste připraveni začít s procesem prožívání bezpodmínečné Lásky k sobě i všem ostatním, máme pár rad, o které bychom se s vámi chtěli podělit:
1. Říkejte sami sobě často, že jste perfektní a čistí.
2. Zastavte všechny myšlenky, jakmile začnete odsuzovat sami sebe; vyberte si místo toho představu, jak měníte své budoucí chování a napravujete své minulé chování.
3. Vyjděte ven z vaší krabice a mějte odvahu jíst, mluvit, oblékat se, chodit, hrát si, odpočívat, tančit a zpívat i chovat se v souladu s pravdou, kterou hlásáte.
4. Buďte laskaví k sobě i všem ostatním.
5. Usmívejte se na všechny a na všechno. Je těžké udržet si negativní myšlenky, když se usmívá vaše tvář i srdce.
6. Pokud zjistíte, že soudíte, okamžitě změňte myšlení.
7. Dbejte na to, aby každý čin, který děláte vycházel z pocitu Lásky nikoliv z povinnosti.
8. Vybírejte si pečlivě, jak budete trávit čas. Dokonce i sledováním násilných filmů se do tohoto prostoru dostanete, takže vytváříte možnost scénáře, který se může opakovat na Zemi.
9. Mluvte s ostatními o opačných názorech, dokud nebudete schopni přijímat jejich názory.
10. Vezměte v úvahu různé kultury a náboženské instituce a přijměte ty zvyky, které jsou pro vás srozumitelné.
Doporučujeme vám, abyste o těchto slovech přemýšleli a integrovali ty, s kterými souzníte. Praktikujte je, dokud se nestanou vaší druhou přirozeností, aby vám bylo dobře na vaší cestě k bezpodmínečné Lásce.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Ztratíš-li svou cestu, ztiš se a v klidu své duše nalezneš svůj směr.....

19. října 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jestliže jsi ztratil svou cestu, nejrychlejší a nejsnazší způsob, jak ji znovu nalézt, je ztišit se a v klidu hledat ztracený směr. Jsi ochoten obětovat čas ke ztišení a hledání ve svém nitru, nebo to považuješ za plýtvání časem a musíš spěchat dál a stihnout vše, co má být uděláno? Každý člověk potřebuje získat správný směr, protože bez něho se může úplně ztratit v bludišti života. Proč tedy nestrávíš každý den krátkou chvíli se Mnou o samotě, aby sis stanovil správný směr? Když tak budeš činit, stane se ti Mé společenství hlubokou vnitřní potřebou a budeš toužit po tom, abys v tomto stavu vědomí trávil se Mnou stále více času. Buď proto pozorný k hlubokým tužbám ve svém nitru; nikdy je neodkládej netrpělivě stranou s pocitem, že nemáš čas: Pravím ti, že na vše je spousta času.


S Láskou

18. října 2015 v 21:36 Oblíbená videa


TZOLKIN 18.10.2015 8 CHUEN kin 151 galaktický portál

18. října 2015 v 11:15 Mayský Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce
Pro Mayský kmen Quiche byl Uaxac / Chuen prvním dnem Posvátného Mayského kalendáře Tzolkinu a znamená období oslav a slavností. Není známo, proč začíná osmý den, ale je jisté, že je to velmi silný a příznivý den. Je to jeden z těch dnů, kdy můžeme spatřit sami sebe v zrcadle pravdy. Uaxac (8) a Chuen zároveň ztělesňují vlákno života, nit času a Posvátnou energii zrození. To znamená, že tento den je požehnaný pro posvátné obřady jako je svatba, výročí, narozeniny a jiné události posvěcující svazek dvou lidí nebo narození nového života.
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci ale i " zlaté ruce ". V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
***
Zdravím, jsem Chuen 8. Jsme velmi vděční na náš společný čas. Děkujeme, že s námi spolupracujete, jak navzájem zvedáme vibrace Lásky!
Dnes pro vás máme jednoduché cvičení, které se jmenuje ÚSMĚV.
Pokud čtete tyto řádky ráno, pak vám doporučujeme, až půjdete dnes ven o úsměv a pokývnutí na pozdrav každému, koho potkáte a pokud je to možné i krátký oční kontakt.
Pokud dnes nepůjdete ven, pošlete telepaticky úsměv těm, na které myslíte a to zejména těm, s kterými máte nějaké problémy. Přemýšlejte několik okamžiků při procházení vašeho adresáře a pošlete krátký úsměv nejméně dvaceti lidem.
Pokud čtete tyto řádky dnes večer, pak si udělejte pro sebe několik poznámek, abyste si vzpomněli na úsměv pro každého, koho zítra potkáte.
Usmívat se je skvělý zvyk - skvělé mentální, emocionální, fyzické i duchovní cvičení.
OSMÝ TÓN - SPRAVEDLNOST
Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti - JAK NAHOŘE, TAK DOLE. Číslo 8 je velmi silné 4+4 rovná se celistvost. Podle Mayských učitelů znamená číslo 8 vlákno života, neboli životní spirála.
Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Vzdávej díky za to, že jsi s rozšířeným vědomím

18. října 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Já jsem tvé útočiště, tvá síla a všudypřítomná pomoc v dobách nepohody a strádání. Nauč se obracet se ke Mně, spoléhat na Mne, čerpat ze Mne, vkládat ve Mne všechnu svou víru a důvěru, a jestliže tak budeš činit, shledáš, že se všechny tvé obtíže a problémy rozplynou. Na každý problém existuje dokonalá odpověď. Hledej a nalezneš ji. Neztrácej čas hověním si ve svých problémech a v sebelítosti, ale povznes se nad ně. Vzdávej díky za to, že jsi s rozšířeným vědomím a se zklidněnou mysli nalezl správnou odpověď, která čeká na uskutečnění. Proměňuj se změnou své mysli. Můžeš každý problém jednoduše vyřešit, když si uvědomíš, že odpověď přijde, když se ztišíš a věnuješ čas tomu, abys ji našel. Přestaň se pohybovat v bludném kruhu, jinak se nikam nedostaneš. Zavolej Mne.TZOLKIN 17.10.2015 7 OC kin 150 galaktický portál

17. října 2015 v 9:31 Mayský Kalendář na každý den

Oc - Pes - Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost
Uuc (7) představuje epicentrum. Neutrální bod čehokoliv, zejména střed zákonů lidských bytostí a života samotného. Uvolněte dnes psychiku a duši z karmických vězení stavěných po generace falešnými autoritami, pravidly a povinnostmi. Skoncujte s těmito dohodnutými " zákony ", kterým jste podléhali po celý svůj život a umožněte své vlastní právoplatné autoritě růst a prospívat. Je třeba varovat: staré energie budou kopat a křičet a budou se snažit stáhnout vás zpět s pocity viny a hrozbami, ale musíte vytrvat a vyžadovat své přirozené právo svobodného, nezávislého a důstojného člověka, člena společnosti.
OC navazuje na cyklus Akbal a Cimi - cyklus narození, smrti a znovuzrození. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost - bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své " smečce ", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.
***
Zdravíme vás drazí. Náš společný čas je oceňován nad míru. Jsme velmi potěšeni, že věnujete čas a úsilí obnově vašeho Já s vědomím, že jste čistí a celiství. Dnes se s vámi podělíme o deset zásad, podle který je možné žít.
1. Denně si udělejte čas na meditaci. Ať už hledáte jakékoliv způsoby zdokonalení sebe sama, jedná se o jednoduchý způsob relaxace. Většina z vás je zaneprázdněna pobíháním za světskými věcmi, které vám zbytečně odsávají energii.
2. Buďte k sobě laskaví i ke všem bytostem na Zemi, protože přináší hodně radosti, jak se začnete slaďovat mezi sebou navzájem.
3. Věnujte chvíli vděčnosti, dokud to nebude postoj na plný úvazek. Vděčnost je velmi vysoká frekvence a jde daleko za prolomení bariéry oddělenosti.
4. Vyhledejte jakékoliv metody, které vám umožňují mít na paměti, že vás Bůh miluje. Dívejte se do zrcadla a řekněte si, že jste perfektní, dokud to nepocítíte v každém vláknu vašeho Bytí.
5. Udělejte si čas změnit své stravovací návyky. Je nemožné udržet vysoké frekvence Lásky, když jsou vaše buňky plné toxických látek. Najděte si čas na výzkum ekologických metod zemědělství a začněte pěstovat a jíst tyto potraviny.
6. Buďte si vědomi všech svých myšlenek, jsou to vaše budoucí akce. Kam zaměřujete svou pozornost, to budete k sobě přitahovat. Stejné přitahuje stejné - to je Zákon tohoto Vesmíru.
7. Buďte si vědomi toho, co děláte se svým tělem. Cvičení, které buduje pevnost a pružnost stojí za námahu a vede k životní síle, obratnosti a snížení bolestí.
8. Naučte se o sebe pečovat. Naučte se techniky relaxace, bez ohledu na to, jak velký stres vás nyní obklopuje. Hýčkejte sami sebe darováním věcí na sebe, které byste snadno mohli poskytnout těm, které milujete.
9. Dobře se vyspěte. Vaše těla byla navržena, aby usínala se západem slunce a vstávala ráno se sluncem. Víme, že mnozí z vás žijí v oblastech, kde to není možné. Možná to není správné místo pro vás. Pokud se probudíte s pocitem svěžesti, víte že jste obdrželi správné množství spánku. Věřte, že se to čas od času mění. Dopřejte si zdřímnutí, když jste unavení a vstaňte, když máte pocit, že jste odpočatí.
10. Milujte sami sebe. Odstraňte pocity a myšlenky, které vás udržují v pocitech " méně než " nebo nehodnosti. Každý z vás přišel z jednoho Zdroje a do něj se také vrátí. Neexistuje žádný jiný způsob. Začněte vidět Božskou Podstatu v sobě i ve všech ostatních. Chovejte se k sobě odpovídajícím způsobem a všechny války se v okamžitě zastaví!
Vybírejte moudře, jak trávíte svůj čas. Jediné, co máte, je přítomný okamžik. Každý moment přichází a odchází jako blesk a nabízí vám nekonečné množství možností, jak prožít všechny další budoucí okamžiky.
SEDMÝ TÓN - ZRCADLO - ODHALENÍ - ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo - vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - ULURU 2015 – den Druhý 2.část

17. října 2015 v 7:05 Aktuální Informační chaneling
Druhá místnost se nazývá vnitřní rovnováha. Není to zřejmé, drazí, ale jestliže projdete první místností, máte daleko vyvinutější vnímání smyslu toho "proč", "kdo" a záměru. Začnete relaxovat a uvědomovat si, že věci, které se odehrávají a které se vám stanou, jsou nicotné, i když je možná označíte za podstatné. Možná jste z nich zklamaní nebo dokonce vystrašení. Jestliže projdete první místností, budete také vědět, že se obnovíte, cokoliv to znamená, protože jste věční a sebe vyrovnávající. Uvnitř vás je mistr léčitel, mistr psycholog, channeler a to všechno, protože jste součástí Božího plánu a sebe vyrovnávající.

Jestliže propadáte hluboké beznaději s pocitem oběti, to vše je jen ve vaší mysli. Je pouze otázkou času, kdy to odejde pryč. Moudrý člověk to bude vědět, a až bude zoufalý, najde si něco, co ho zaměstná, protože čas se o to postará a vy to budete vědět.

Dokážete si představit, že by nezáleželo na tom, jak se cítíte? Jak nahněvaní nebo frustrovaní jste?Protože byste věděli, že přijde světlo, a vy musíte jen počkat. Jednali byste jinak, místo abyste se plahočili za řešením a přežitím. To je jiný způsob myšlení, že? Úplně jiné pojetí.

Pokoj číslo tři. Pokud se dostanete skrze první dvě místnosti, pokoj číslo tři má označení říkající -úplnost. Jste úplní. Kolik z vás vyčkává s tím, co by se mělo udělat? (Kryon se směje.) Nezvedejte ruce! Je ve vás pocit linearity, vaše hodiny stále tikají a vy chcete vědět, co byste měli dělat, až "dospějete". A tohle je velmi běžné, obzvláště u vás starých duší. Obzvláště u vás, protože na určité úrovni vidíte moc, kterou máte, a nikdy nejste hotoví - nikdy nejste kompletní. Když jdete večer do postele a přemýšlíte o tom, kdo jste, kde jste a co se děje, můžete upřímně říci: "Já jsem, kdo jsem, jsem úplný sám o sobě. Pokud se od této chvíle už nic nestane - je to krásné, děkuji ti, Bože."?

A já vám řeknu, že většina pracovníků světla takto nepřemýšlí. Co tento neúplný projekt, ten způsobí rozdíl! Kam se chystáte jít, nebo "další úroveň" nebo takové podobné věci. To je lidský předsudek o čase a také to je to, co nazveme předpojatost hierarchie. Vždy se snažíte dosáhnout dalšího stupně, být výše než dnes, protože si myslíte, že vyšší vibrace učiní lepšími vás i ty kolem vás, a neuvědomujete si, že už jste kompletní, jste kompletní. Nyní možná děláte spoustu věcí a linearit, ale jste úplní. Bůh vás vidí jako úplné. Proč vy nemůžete?

Je tu rozdíl. Velmi obtížný, velmi jemný k pochopení, když říkáte: "Jsou zde věci, které musím dokončit a udělat." Ach, jak je to od vás lidské! Nemusíte, pokud jste duchovně celí a úplní. To by vám mělo dát pocit úlevy. Řekněte: "Bez ohledu na to čím procházím, jsem úplný. Vím, že můj účel přesahuje tento život, dokonce i ten příští. Jsem věčný a jsem úplný. Budu kráčet po této planetě a budu dělat, co musím, ale nebudu se tím trápit, protože jsem úplný."

Dokážete být v míru sami se sebou? I to je velmi obtížné. Ti, kdo prošli prvními dveřmi, a jsou úplní, jsou zcela smíření sami se sebou. Možná jste v situaci, kdy jste ještě neskončili a víte, že jste neskončili, nebo jste frustrovaní, protože se věci okolo vás nehýbou, ve skutečnosti se cítíte neklidní.Největší výzva - dokážete být i tak v míru sami se sebou? Taková je nová přirozenost (nový normál). Tlačí a táhne vás to se starou energií, která vám říká, že jste nedokonalí a nehodní, a nikdy nejste spokojení. Chcete vědět, jak vypadá vyrovnaná stará duše? Září, protože je klidná a spokojená s tím, kdo je. A může být třeba i uprostřed 3D zmatku.

Vidíte, že jsou tyto místnosti pokročilejší, než jste si mysleli? Jsou obtížné. Dokonce je obtížné i pro mého partnera (Lee) doručit tohle poselství, protože má lineární koncepty a přitom mluví o kvantových.

Závěrečné dveře jsou nejobtížnější. Je obtížně je dokonce jen pojmenovat. Nazveme je - nový člověk. Je to evoluce. Jste připraveni na takovou změnu, že se ani nebudete cítit jako lidské bytosti?Na změnu, kterou nemůžete změřit. Na změnu, kterou všechny planety na vzestupu prošly? Je to tak výrazně náročné, že s tím mnozí mají psychologické problémy, protože je to tak jiné, až cítíte že ztrácíte rozum. A přece je to únosné s láskou Boha a s pomocí držících rukou Stvořitele.

Drazí, až začnete být ve spojení se svou DNA na více procent, budete směřovat k tomu, čemu říkáme44. percentil. Váš mozek funguje jinak a začíná spolupracovat s innate a dokonce i s energií srdce. Nový proces začíná s vámi a má vliv na vše, co jste. Vidíte věci, které jste nikdy předtím neviděli, jste si vědomi věcí, kterých jste si předtím vědomi nebyli, slyšíte jinak, vnímáte jinak - a vše, co můžete dělat, je nebýt divní. Necháváte si to pro sebe, dokud nenajdete ostatní, kteří zažívají podobné věci.

Toto je jeden z nejobtížnějších posunů, kterým pro lidstvo nadchází. Plejáďané tím prošli. Vědí, co to je. Jestliže vám řeknu, co jsou schopni dělat s DNA pracující na 88%, měli byste to poznat, protože to je to, co byli schopni dělat mistři, kteří kráčeli po této planetě.

Přemýšlejte o tom. Vědomí nad fyzikou. Schopnost vytvořit skutečné objekty a věci s pomocí vaší mysli. Příroda vlastně poslouchá fyziku vašeho vědomí, protože je vyšší. Slyšeli jste to? Příroda poslechne vědomí, které máte, což je mistrovství samo o sobě! Jste na to připraveni? Říkáte, že ano. Ne, nejste. Ještě ne. Ale zvolna to začne a až se to stane, nezblázníte se, drazí.

Právě jste potkali sami sebe, své skutečné já. Někteří z vás budou v ne příliš vzdálené budoucnosti vědět, o čem mluvím. Nyní poslouchejte. Všichni poslouchejte - úplní sami v sobě. Podívejte se do zrcadla. Chci, abyste si představili, že nevypadáte takto. Nenechte se zmást pohlavím. Budete vypadat věční. Znovu, znovu a znovu. Je toho tu hodně co udělat, a vy se k tomu budete vracet, dělat to a žít déle a moudřeji než nyní. A zrcadlo nikdy nedokáže zobrazit tento druhý příběh.

Tento channeling je pro mnohé hádankou, ale měl být předán na tomto území. Je pro něj správná energie. Proto sem někteří z vás přišli, a budete ho chtít slyšet znovu. Tak jako všechny ostatní, i toto poselství je předáno s láskou a laskavostí těm, kteří překročili mezník.

Viděli jsme to již dříve a je to vzrušující.

Buďte úplní. Dýchejte. Uvolněte se. A vězte, že vše je v pořádku.

A tak to je.

Kryon

* Kryon zde má na mysli tzv. 36tileté okno příležitosti, o kterém dříve mluvil v mnoha poselstvích, přičemž nejvýznamnější, s nejúplnější informací je poselství Proces, Laguna Hills, 4.12. 2011 a Čas říct sbohem, San Rafael, 8.12.2012 ale zjednodušeně lze říci, že je to časové období, kdy máme největší příležitost a největší podporu, abychom zaseli semena změn a zcela změnili tuto planetu. Toto období končí v roce 2030 a co nastavíme a změníme do té doby, to nastaví a výrazně pomůže v letech následujících.

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - Gaia Global Consciousenss Retreat - day Two mini and main channeling, MP3 nahrávky, 23:47 a 21 minut

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Sylva V. (www.kryon.webnode.cz awww.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.