Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Říjen 2015

Horoskop na období 26. 10. - 1. 10. 2015

26. října 2015 v 12:51 Doteky Nového ŽivotaMilost


Slunce se dostává do plné síly aspektu s Neptunem, jak jsem zviditelňovala v minulém týdnu. Cesta jde skrze odevzdání se toku života, nechat věci plynout a nechat se inspirovat a vést. Všímejte si symbolů, znamení, intuice, vizí, inspirace, snů - bude k vám promlouváno, pomáhano a božský svět nemluví slovy, ale obrazy, symboly a prožitky. V tomto týdnu, to co není v souladu s vyšším záměrem božského vědomí, bude napraveno, opraveno, a to způsobem, že nastanou situace, které budou pro nás nepochopitelné. Nesnažte se to pochopit , jen důvěřujte, že se to děje v zájmu vás a směřování vašeho života. Pokud byste se vzpírali, odmítali , nastanou těžké stavy duše, smutek, zoufalství a deprese (Saturn kvadratura Neptun) .
Dalo by se říci, že jediná cesta v době podzimu je víra. Hledat vyšší záměr, hlubší smysl a upevňovat se ve své pravdě a víře. Když nevidíme smysl , snadno upadáme do marnosti a to je nejtěžší lidský pocit. A nyní přichází velká podpora k tomu, aby člověk nechal do sebe vstoupit božství, propojil se s božstvím a tím dal nový impuls svému životu. Díky tomu přijde obrovský příliv energie, nadšení a radosti .
Úplněk nastává 27. 10. Slunce ve Štíru v opozici na Lunu v Býku. Naplnění a ukotvení ve hmotě, důležité změny. Určité situace, pocity, karma se naplnily, bylo usazeno vše na své místo, aby mohlo být dokončeno, a tím opuštěno. V některých oblastech života budete cítit, že je hotovo. Toto dokončení jde až do prazákladu buňky(hmoty). Není to jen vlivem úplňku, je to celý proces, který probíhal, a během úplňku proběhne to potřebné usazení do hmoty. A začne nový proces, který je již na jiném základu.
Venuše s Marsem opustily konjunkci s Jupiterem a trigon s Plutem, ale stále zůstávají ještě v konjunkci v období 30. 10. - 13. 11. Aspekt tvořivosti, přitažlivosti, seznamování, jiskření a touhy po splynutí s druhým pohlavím. Doba přeje partnerským vztahům a vzhledem tomu, že konjunkce stojí v Panně, budou se vztahy zdokonalovat, vylepšovat. Tento aspekt též symbolizuje umění, zábavu, hravost, větší chuť k nakupování.
Je zde velmi silný vliv Chirona v opozici na Jupitera a Venuši. Chiron je léčitel a skrze nalezení příciny "nemoci duše" vede k pochopení z nevědomé úrovně do uvědomění a pochopení skrytých souvislostí, které přinášejí možnost uzdravení v oblastí víry, pravdy, hodnot, potřeb a lásky.
Jsme v období milosti a zázraků. Čím více tomu věříte, tím více vám může být pomoženo.
Krásný týden Petra Nel
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. http://www.astrologiepetranel.cz/


TZOLKIN 26.10.2015 3 CAUAC kin 159

26. října 2015 v 12:46 Mayský Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
Stejně jako Imix, je dnes Ox (3) jedním z nejtěkavějších dnů Tzolkinu. Cauac je nagual ohně a vody, Denní Znamení sporů, vnitřního neklidu a konfliktů a není dobrý v kombinaci s energií Ox - to je nejistota, nestálost a riziko a pokud si dnes nebudete dávat pozor, jejich kombinace vás může vybičovat k zuřivému uragánu emocí nebo myšlenek. Ale nezoufejte, požádejte vyrovnávací Caban - vládce této Treceny, aby vám pomohl zdolat vířící bouři Ox a Cauac, kterou máte dnes nad hlavou.
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá " Universální společenství " nebo " Nebeský domov Bohů ". Je to Znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život).
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
***
Jsem Cauac 3. Děkujeme, že jste se s námi dnes spojili. Rádi bychom se dnes ještě více ponořili do významu Vzestupu. Existuje mnoho z vás, kteří se domníváte, že fyzická smrt je nezbytnou součástí vývoje duše. To není pravda. Je mnoho lidí, kteří chodí mezi vámi a kteří jsou vysoce osvícení. Pobývají na Zemi, aby pomohli druhým jako jste vy k dosažení vyššího stupně Lásky a pochopení svého Já.
Mnozí se klaní guruům, ale věřte, že jsou stejní jako vy. Už není třeba uctívat tyto duše, stejně tak byste se mohli poklonit vašemu psovi, všichni jste Jedno. Všichni jste schopní dosahovat vysokých frekvencí Lásky, stejně jako je zažívají guruové. Měli byste posedět s těmito dušemi nebo číst původní spisy těch, kteří přešli na Druhou Stranu, abyste získali vhled, jak můžete změnit svůj život.
Není třeba držet se jednoho řádu. Není třeba žít minimalistický život. Můžete se těšit z krásy a divů tohoto světa, to je záměr původního projektu Země. Vše, co je třeba, je opravdová touha zbavit se věcí, které vás udržují uzamčené v negativních myšlenkových vzorcích a činech založených na strachu. Máte uvnitř sebe schopnost tyto změny provádět.
Potřebujete jednoduše sledovat a věnovat pozornost věcem, které říkáte a děláte. Většina z vás funguje na automatický pohon, zcela běžně následujete pokyny druhých nebo slepě přijímáte jejich přesvědčení. Najděte si každý den čas přemýšlet o svých aktivitách. Buďte naplněni vděčností za ty věci, které plynule proudí do vašeho života, není třeba se trestat a vinit za volby, které jste provedli a které byly méně než laskavé.
Začínejte každý den znovu a znovu a pevně dodržujte své záměry na každý den. Postupujte s grácií, dávejte pozor na každé slovo, které pronesete, každou myšlenku, každý čin a každou reakci. Zpočátku se to může zdát nudné, ale jakmile změníte chování, které je vám nepříjemné, budete mít mnohem menší potřebu toto chování monitorovat, protože integrujete nové, které se stane přirozeně vaší součástí.
Zapište si věci, které chcete změnit a často je přezkoumejte. Provádějte pozitivní prohlášení jako " budu jíst pouze potraviny, které jsou zdravé ", spíš než " už nebudu jíst čokoládu". To jen udržuje pozornost toho, co nechcete, zatímco předchozí prohlášení vás udrží v tom, co chcete. Rozdíl se může zdát subtilní, ale podvědomá mysl vytváří realitu, na kterou se zaměřujete.
Loučíme se a posíláme vám hodně Lásky, jsme vděční, že vám můžeme poskytovat naše služby. Přemýšlejte o těchto slovech buďte odvážní a přijměte opatření pro zvýšení úrovně Lásky ve vašem životě!
3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce, neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.
Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com Průvodce Vzestupem. Mayská poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Není možné, aby pouze jedna cesta byla správná a ostatní špatné.

26. října 2015 v 6:00

Není možné, aby pouze jedna cesta byla správná a ostatní špatné. Horolezci se musí rozhodnout mezi přímým výstupem na vrchol, nebo hledáním schůdnější trasy. Výběr záleží na nich. Uvaž, která duchovní cesta je pro tebe vhodná, a potom se jí z celého srdce odevzdej. Někteří lidé stále hledají a nemohou nalézt svou pravou životní cestu. Zkoušejí jednu duchovní cestu za druhou, vždy každou z nich po určitou dobu sledují,pak si uvědomí, že to není ta pravá, a vykročí znovu po jiné. Takto budou pokračovat, dokud nenajdou tu správnou. Budou-li pilně hledat a nevzdají se, určitě ji najdou. Jestliže jsi našel svou správnou cestu, pokračuj vpřed, nemarni čas ohlížením se zpět a nesnaž se být kritický k těm, kteří ještě hledají.
Film Země zítřka

25. října 2015 v 22:30 Oblíbená videa
Přátelé, doporučuji tento moc krásný film Usmívající se.Bývalý dětský génius Frank (Clooney), naplněný rozčarováním ze světa, ve kterém žije, a Casey (Britt Robertson), chytrá a optimistická dospívající dívka, plná vědecké zvídavosti, se společně vydávají na nebezpečnou misi s cílem odhalit tajemství záhadného místa, ztraceného kdesi v čase a prostoru, známého pouze pod názvem "Země zítřka". To, co na tomto místo budou muset vykonat, navždy změní celý svět - a také je samotné.

Zde ke stažení : http://uloz.to/…/zeme-zitrka-tomorrowland-2015-cz-dabing-to…TZOLKIN 25.10.2015 2 ETZNAB kin 158

25. října 2015 v 10:50 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč pravdy, moudrosti a očištění; schopnost odrazu, reflexe, disonance
Když Etznab vyrůstá v Treceně Caban, máte k dispozici mocný soutok sil. Mentální jasnost Caban poskytuje velmi ostrý a pronikavý pohled do Etznab - jeho neotřesitelného vnímání rozdílu mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a iluzí. Buďte opatrní, abyste nepoužili sílu pohledu jako zbraň proti druhým, měla by být použita jako dar, nástroj, průvodce, cesta k vyšším cílům.
Glyf představuje vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi vědomí duality - můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy, volí vždy morální a etickou cestu.
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.
***
Zdravíme, vítejte v tento den! Jsme rádi, že se dnes znovu setkáváme a spolupracujeme na společném procesu Vzestupu. Říkáme společném, když postupuje jeden, postupují všichni, protože zvyšování vibrací ovlivňuje všechny jako vlny v celém Vesmíru.
Dnes bychom chtěli hovořit na téma pokrok. Termín sám o sobě znamená pohnout se kupředu. I když v některých případech je to přesný popis, v mnoha ohledech je zavádějící. Často mluvíme o chůzi po Cestě. Pro ty, kteří žijí v lineárních světech, to obvykle znamená krok v čase a to buď dopředu, dozadu nebo do stran. Avšak ze spirituálního hlediska se děje mnohem více. Váš pokrok se v současné době vlní ve všech směrech, neboť energie není lineární. Často jsou tyto energie vnímány jako spirály. Když uděláte změnu ve svém životě, ať už je to změna chování nebo způsob jak se oblékáte, nebo změníte základní kódy přesvědčení, váš energetický vzorec se změní.
Často jsme říkali, že směs negativních myšlenek v konečném výsledku vytváří temnou hustotu, která je neproniknutelná, zatímco pozitivní myšlenky volně plynou hmotou a volně se pohybují. Jsou to odlišné vzorce - energetický podpis je odlišný. Každá myšlenka má svojí vlastní frekvenci podobně jako radiová stanice. Čím více laskavá a milující myšlenka je, tím rychleji vibruje.
To znamená, že milující myšlenky vibrují rychleji, než myšlenkové formy s nízkou hustotou. Rychlejší vibrace mohu skutečně pohybovat předměty, podobně jako se pohybuje auto, tak mohou procházet i zdí. Auto jedoucí pomalu pravděpodobně neprojde zdí, ale narazí do ní. To je jen ubohý příklad pohybu, který je ve skutečnosti mnohem elegantnější, ale snažíme se vám poskytnout mentální obraz pro lepší pochopení.
Jak zvyšujete svojí vibrační úroveň, mnohem lépe plynete vašimi každodenními činnostmi. Je velmi nepravděpodobné, že byste uvízli v temných energiích. Například jste v parku a poblíž vás je násilník a chce někoho okrást. Ti, kteří jsou naplněni Láskou a vibrují na vysokých frekvencích, nebudou nejspíš lupičem viděni. To vyplývá z Universálního Zákonu - podobné se přitahuje. Ti, kteří nemají mentalitu oběti, neupoutají pozornost těch s mentalitou násilníka. Zločinec se rozhlédne kolem a vidí potenciální cíl. Je-li člověk alespoň částečně vědomý a jeho základem je Láska a důvěra, sice může reagovat, že by mohl stále být okraden, ale bude reagovat z prostoru : " Myslím, že by ten člověk mohl potřebovat mé peníze ". Bude ho soudit velmi málo, pokud vůbec se objeví nějaký strach.
Je-li člověk zloděj, vybírá si druhé s mentalitou oběti. A oběť pravděpodobně očekává, že bude mít problémy. Možná, že tento člověk odešel z domova jen s několika mincemi a pepřovým sprejem pro případ, kdyby narazil na zloděje. I když nechce, aby se to stalo, je na tuto situaci připraven. Podobné se přitahuje - takže myšlenky přitahují realitu. Cítí se blahoslavený, že by zloděj mohl dostat jen pár mincí a hrdě prohlašuje svým přátelům, jak moudrý je nebo použije pepřový sprej, hrdě se vrátí domů se svými několika mincemi a cítí svoji sílu.
Lidé, kteří mají nálepku oběti, nebudou s největší pravděpodobností ani riskovat nebezpečí do parku jít. V extrémním případě se může stát, že strach jim ani nedovolí opustit svůj domov s výjimkou obstarání základních potřeb. Tito lidé budou nejspíš okradeni doma, protože jednou jsou už zaměřeni na mentalitu oběti.
Jakmile odstraníte negativní myšlenky a kódy přesvědčení, můžete ovlivnit nejen sebe, ale všechny kolem vás. Na osobní úrovni můžete pokračovat po své cestě v lineární formě. Pokud jste hráli roli oběti a pustíte některé obavy a strachy, které tuto roli vytvářely, začínáte tak podnikat kroky ke změně svého chování. To bude také zahrnovat možnost chodit více mimo svůj domov a starat se o své potřeby.
Jakmile postupujete krok za krokem ( lineárně ), bude to mít vliv na ostatní. Nakonec přestanete přitahovat lupiče, jakmile se začnete pohybovat s větší sebedůvěrou - začnete se přirozeně vyhýbat situacím, které by mohly přilákat zloděje. Tím, jak postupujete v odstraňování mentality oběti, můžete ovlivnit i násilníka a to dvojím způsobem - buď se k němu chováte laskavě nebo ho odeženete. Nemůže změnit jeho chování, protože jeho role pachatele je tak hluboko zakořeněná, ale je pravděpodobné, že se dvakrát zamyslí nad tím, pokud mu někdo prokáže soucit. Existuje mnoho příběhů o tom, jak násilník změnil své chování a Láska se stala jeho cílem. Je mnoho možností, které mohou nastat např. v rámci tohoto jednoduchého příkladu.
Duchovní vývoj není lineární, energetické vzorce se pohybují všemi směry v celém Vesmíru. Důvod, proč jsme se pustili do tohoto tématu, je pomoci vám plně pochopit, že to, co si vybíráte má vliv na všechny. Primárním cílem těchto Mayských Zpráv je pozvednout vás. Přitom vy pomáháte pozvedat ostatní. K tomu dochází nejen ve vibračním vzorci Země, ale i v neviditelných dimenzích, protože všichni jsme vzájemně propojeni. Přesto to může být ještě hlubší, když pochopíte, že my všichni jsme hologram Zdroje.
Hologram je kompletní celistvost původního subjektu. Není statický, ale pokud se změní jakákoliv jeho část, znamená to celkovou změnu. Například pokud se díváte na člověka v holografickém poli, měli byste být schopni vidět všechny aspekty jeho Bytí. Jakmile někdo zažije událost, která změní jeho energetické pole, můžete pozorovat tuto změnu, jak okamžitě ovlivňuje holografické pole tohoto člověka. Ti, co vidí tato pole, to mohou potvrdit. Máte k dispozici vědce pracující s kvantovou úrovní, kteří zaznamenali, že je-li provedena změna u jedné částice určité substance, má to okamžitý vliv na celou substanci, bez ohledu na jejich vzdálenost od sebe. Tento fenomén se vyskytuje, když se stimulace provádí jak na fyzické tak na psychické úrovni. Může to být těžké to pochopit, pokud je tento koncept pro vás nový. Existuje mnoho fascinujících knih a filmů o vědě kvantové fyzicky, které vám mohou pomoci plně pochopit tyto pojmy.
Když má nějaký člověk myšlenku, vytváří se energetické pole, které plyne pryč od něj. Stejně jako podobné se přitahuje, tak i tyto myšlenkové formy plují dál, dokud nenarazí na podobné myšlenkové formy. Vysoké frekvence jako je Láska a vděčnost jednoduše prochází skrz hutnou hmotu, zatímco nízké frekvence do sebe naráží. Jejich podstata je lepkavá, což jim umožňuje lepit se navzájem. Když člověk začíná měnit své myšlenky, slova, činy, emoce na ty s vyšší frekvencí, ovlivňuje to nejen jeho samotného, ale všechny další a celý holografický obraz. Proto je tak důležité, abyste si byli vědomi toho, jak myslíte a co děláte.
Můžete si vybrat být ve špatné náladě, stát se obětí nebo pachatelem, ale jakmile to uděláte, bude to mít vliv na všechny ostatní živé formy, které podporují vaší svobodnou vůli. Můžete si přitáhnout ty, kteří vám pomohou hrát roli, kterou jste si vybrali. Věřte, že toto drama je základem v pozemské sféře, bylo navrženo, aby se na Zemi tímto způsobem pracovalo. Ve vyšších frekvenčních sférách se pracuje odlišně, hlavně protože tyto role nižších frekvencí jako oběť a pachatel zde nejsou podporovány. Je to jako být na dvou různých radiových frekvencích - nelze komunikovat, když se kmitočet liší. Ve vaší sféře se podobné přitahuje a to znamená, že to, co děláte nebo pro co se rozhodnete, bude podporováno těmi, kteří hrají podobné a podpůrné role. Aby bylo možné vymanit se z této role v nižších frekvencích, musíte si začít volit lehčí vibrační chování a kódy přesvědčení.
Možná jste slyšeli termín Kolektivní Vědomí. To se vztahuje na poměrně velmi malé množství lidí, kteří mají vliv na Pravidla a vibrační vzorec Celku na Zemi, pracují společně a staví na planetě vyšší frekvence. V současné době na Zemi každý vědomý Lightworker zastupuje obrovské množství lidí, kteří se pohybují na nižších úrovních. Jak tito Lightworkers pracují globálně, jejich schopnosti dramaticky zvyšují pozitivní změny. Tak začínal pohyb směrem k bodu zvratu, kdy se energie zvýší a celá planeta se přesune do vibračně vyšší úrovně. Výsledky toho jsou měřitelné a vědci ví, že se srdeční tep Země rapidně zvyšuje. Jedná se o velké Probuzení, které ovlivňuje všechny formy na Zemi. Jak tito Lightworkers získávají stále silnější postavení a zvyšují své osobní vibrace Lásky, má to vliv na hologram všech. Výsledek je, že se stále více lidí ve vlnách postupně probouzí a otevírají se pozitivním změnám ve svém životě.
To, co celý proces zpomaluje je strach. Ti hluboce zapletení v negativní energii a temných myšlenkových formách musí být " očištěni ". Mnohokrát se musí všechny nánosy oddělit najednou. Když člověk ví, jak jsou tyto lepkavé vrstvy vytvořeny, je schopen rozmotat myšlenkové formy a kódy přesvědčení, které vytvořil. Jak se každá vrstva nízkofrekvenčních myšlenek odloupne, může být propuštěna s Láskou, vděčností a požehnáním za poučení, které poskytovala. Když se vše provádí tímto způsobem, mění se negativní energetické pole na pozitivní a tzn. přesun do vyšších frekvencí.
Vidíte, jak je tato práce důležitá? Pokud každý z vás porozumí, že všechny činy bezcitnosti, strachu vytváří temné nánosy a pochopí, jak je odstranit, zastaví vytváření nízkých energií a může vytvořit naprosto odlišný život na Zemi, než zde kdy před tím byl.
Tím, jak každý z vás změní chování z nízkých energií na vyšší frekvence, může to uvolnit Celek. Váš individuální pokrok ovlivňuje celý průběh všech. Prosíme, přemýšlejte o těchto slovech a provádějte další výzkum, pokud si potřebujete ověřit, jak tento základní systém funguje. Jste silnější, než si myslíte. Naučte se chápat sílu svých myšlenek, slov, činů, emocí a kódů přesvědčení a použijte vše k vytvoření Rajské Zahrady na Zemi.
2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com. Lenka Sykorova. Aktuální Světelný Intel. Průvodce Vzestupem. Osobní Mayský kalendář - energie dne narození. Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Čím vyšší jsou tvé cíle, tím lépe.

25. října 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nikdy se v ničem neomezuj. Prostě věz, že můžeš dokončit vše, co jsi započal, protože ode Mne čerpáš pomoc a sílu, a neznáš tedy žádnou porážku či omyl. Vše, co nese Moji pečeť, je provázeno úspěchem a přináší jen to nejlepší. Proto udržuj svou mysl v povzneseném stavu, buď v souladu s veškerým životem, a dočkáš se těch nejúžasnějších výsledků. Nemůžeš tyto výsledky očekávat, pokud nejsi ve svém nitru v souzvuku s nejvyšším dobrem, pokud svobodně nesplyneš se vším, co tě obklopuje, a dokud nepřekonáš vše, co tě zdržuje. V životě ti mnoho věcí překáží v dosažení cíle. Odhoď je stranou a ani na okamžik nepřipusť možnost neúspěchu. Prostě věz, že můžeš uspět, a uspěješ ve všem, co podnikneš.

Obraz: Láska Bez hranic

24. října 2015 v 10:12 Obrazy rok 2015Obraz: Láska Bez hranic


"Je s Tebou, v Tobě a skrze Tebe proudí "
Pro nás všechny Usmívající se. Je překrásný slunečný den, nadechujte plnými doušky, do každé buňky svého těla a těl jemných éter tetelící se ve vzduchu Usmívající se.Anna Vičánková
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

TZOLKIN 24.10.2015 1 CABAN kin 157

24. října 2015 v 10:02 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky / testy
Trecena Caban začíná pravdou. Využijte energii Hun (1) a mentální ostrost Caban k vybudování silné základny pro vaše myšlenky a nápady. Z myšlenky vzniká záměr, ze záměru touha a z touhy čin. Následujte a plujte s tímto proudem vědomi si svých schopností a dovedností, ale nesuďte, nesrovnávejte, neposuzujte nebo nehodnoťte proces či výsledek. Důvěřujte a věřte sami sobě. Udržujte trpělivost hluboko uvnitř. Zůstaňte vyrovnaní v synchronizaci se svým vnitřním středem: nenechte emoce, negativní hlasy nebo komentáře ostatních zlomit lodní kýl vaší lodě. Užijte si cestu, jste na dlouhé trati.
CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
***
Jsem Caban 1. Cítíme se velmi šťastní, když s vámi můžeme trávit čas tímto způsobem. Obdivujeme vás, kteří pracujete denně na provádění změn pro lepší život. Jsme velmi vděční, že vám můžeme pomáhat rozpomenout se na vaší skutečnou duchovní Podstatu.
Chceme vám dnes poděkovat za pomoc na naší Evoluční cestě. Když nám umožňujete s vámi spolupracovat, získáváme mnoho vhledů, stejně jako vy. V určitém slova smyslu žijeme skrze vás, zažíváme to, na co vy narážíte. Práce s vámi nám umožňuje procvičovat trpělivost a soucit.
I když jsme Průvodci ve vyšším frekvenčním pásmu, také se potýkáme s chápáním čisté Lásky. Také žijeme ve sféře svobodné vůle a zkušeností jako je frustrace i netrpělivost, i když je to hodně odlišené od emocí, které můžete zažívat na Zemi.
Když s vámi spolupracujeme, vzájemně si pomáháme v chápáni dynamiky ve fyzické i spirituální oblasti. V naší sféře se mnozí rozhodnou jít do " školy " učit se různé aspekty ve fyzické sféře. Toto vyučování je velmi různorodé a zahrnuje takové věci jako např. učení trpělivosti, schopnost být na mnoha místech najednou a schopnost pohybovat předměty ve fyzické sféře. Někteří se rozhodnou naučit dovednosti jako je ovládání počítačů, abyste mohli komunikovat s lidmi. Existuje nesčetné množství dovedností, které se můžeme naučit pro naše potěšení, stejně jako pro vývoj všech.
Díky úzké spolupráci s vámi máme možnost zdokonalit své dovednosti. V rámci naší skupiny byli někteří z nás vtělení ve fyzickém těle, někteří nikdy. Jsme duše na všech úrovních porozumění, zájmů a talentů. Celkově máme výhodu, že máme přímý kontakt s Akášickými Záznamy, které nám lépe pomáhají pochopit vás jako jednotlivce i jako celé lidstvo. Máme mnoho učňů, kteří nám pomáhají s menšími detaily jako je například umístění předmětů na místo, kde si je přejete najít.
Existuje mnoho lidí, kteří jsou odborníci a jsou způsobilí dělat nejlepší odhady toho, jaké možnosti mohou jednotlivci i skupiny dělat vzhledem k historickému významu. Všichni jsme duchovně pokročilí, přicházíme z místa soucitu a Lásky. Přesto nikdo z nás nemá dokonalou znalost čisté Lásky Zdroje. Jelikož jsme čistými hologramy Zdroje, v podstatě jsme čistí stejně jako vy. Je těžké popsat slovy zprávu, kterou se vám snažíme zprostředkovat.
Pointa je, že jsme vděční za možnost s vámi spolupracovat. Naše pomoc pomáhá vám, stejně jako nám. Není nic většího, co si přejeme dělat. Když se každý jednotlivec přestěhuje do vyšších vibrací Lásky a soucitu, znamená to filtraci v celém Vesmíru, což ovlivňuje všechny. Z tohoto důvodu získá každý mnoho, jakmile pracujeme společně.
Dnes si přejeme vás uctít. Žádáme vás, abyste na několik okamžiků utišili své vnitřní i vnější Já. Jak budete relaxovat, zhluboka se nadechujte a vydechujte, zatímco čistíte mysl od jakýchkoliv obav. Pociťujte vděčnost a požehnaní za vše ve vašem životě. Dovolte si přijmout požehnaní, které vám v tomto okamžiku dáváme.
Vyhřívejte se tak dlouho, jak jen budete chtít v naší milující přítomnosti, přijímejte Lásku, kterou vám posíláme. Až budete hotovi, pokračujte s obnovenou energií. Kdykoliv nás můžete zavolat a získat mnohem více této láskyplné energie. Děkujeme vám za to, co děláte a že jste aktivní součástí našeho života.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace které se přejete manifestovat.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Trecena Caban kin 157 - 169

24. října 2015 v 10:00 Mayský Kalendář na každý den

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto Energií a umožnit, aby se projevila.
CABAN 1 - ZEMĚ / POHYB - INSPIRACE, INTELIGENTNÍ MYŠLENKY, JEDNÁNÍ, NÁVYKY, SYNCHRONIZACE NAŠEHO SRDCE S POZEMSKÝMI RYTMY
Tématem této periody je porozumění a pochopení, jak příroda a její fáze mohou být uspořádány na makro ( globální ) úrovni, aby Země sama byla v rovnováze.
Caban je jako náš společný srdeční tep. Z další symboliky, která je spojena se Znameními je jasné, že má Caban, hodně co do činění s planetou, jako živým vyvíjejícím se organismem s vlastním srdcem. Zemské srdce je starověké, hluboké. Co je také zvláštní na Caban, že bez ohledu na to, kde se na Zemi nacházíme - nad atmosférou nebo hluboko pod vodou, v centru města nebo na pobřeží - jsme neustále spojeni s touto všeobjímající hlubokou frekvencí.
S Caban jako základní energií nastává v Tzolkinu změna a vyrovnávání našeho srdečního rytmu s rytmem Země. Caban představuje pohyb uvnitř i na povrchu Země, což přinese s sebou mnoho zemětřesení a u člověka silné proudění krve do srdce a Chi - životní energie, která se projevuje v lidském těle jako teyolia, substance duše obsažená v centru srdce, když jste vtělení na Zemi.
Země se bude vyrovnávat přibližně týden - od 8. dne Trecenia Caban do 1. dne Trecenia Oc.
Co nám to vše říká?
Během příštích 13 dnů budete potřebovat velké množství osobní a mentální svobody, abyste měli dostatečný prostor pro vás, vaši duši, vaše srdce a vaši mysl. Zrušte svůj diář a požádejte o více volného času pro sebe i svoji rodinu.
Je čas využívat své intelektuální schopnosti a vnímání, použít vše racionální čili energii levé mozkové hemisféry pro osobní růst nebo vedení druhých, pokud je to vaše poslání. Ale stejně jako u všeho v dualitě nemůže jedna strana fungovat bez druhé, tzn. jako vždy je třeba hledat rovnováhu, i když se můžete soustředit pouze na jednu stranu.
Uspořádejte svojí ložnici, kancelář nebo místo ke čtení a věnujte se tomu v době nebo den, který je pro vás přirozený. Jen a jen pro vás. Může to být za svítání, dopoledne, odpoledne, večer, o půlnoci. Jen vy znáte své přirozené vnitřní rytmy. Respektuje své cirkadiánní rytmy.
Co je tedy to, na čem záleží?
Budoucnost leží ve vašich rukou. Je to pouze vaše rozhodnutí, co v současné době určuje vaši budoucnost. Žijte každým okamžikem přítomností. Nepřemýšlejte ani o budoucnosti, ani o minulosti - jsou již obsaženy v tom jednom věčně plujícím přítomném okamžiku. Věřte své inteligenci. Věřte svým instinktům. Ujišťujte se 24/7, že jste v rovnováze, svobodě, pravdě a čistotě Bytí.
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ CABAN
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Vlna ZEMĚ nám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho využíváme.
Ve Vlně Země byste měli přijmout postoj pozorovatele. Věnujte pozornost tomu, jak vnímáte rezonanci s pozemským Programem Uzdravení. Dovolte projít všem dnům bez zvláštního očekávání a strachu.
Na konci Vlny - DVANÁCTÝ Den - až vstoupíte do energie LAMAT 12, se podívejte zpět na celou Vlnu, na její vstup a výstup a zamyslete se, jak jste cestovali tímto časovým úsekem. Zkuste přistupovat k celé Vlně bez hodnocení, i když zatím nevidíte osobní vztah v sérii událostí. Podívejte se na Znamení specificky vás spojující s Vlnou Země. Podívejte se na ně pečlivě a zjistíte, které z energií pocítíte na vlastní kůži. To, co zažijete, co se bude dít ve vašem životě, co přitáhne vaší pozornost, bude přesně to, co vám chtěla daná energie sdělit. Nejdůležitější je, abyste nic nesoudili, nehodnotili. Každé cizí nebo vlastní hodnocení by zatemnilo velmi subtilní cestu, jak se stát plně vědomým.
Vlna ZEMĚ zahajující program iniciovaný třetím ČASOVÝM ZÁMKEM, umožňuje start ke zralosti, která leží uvnitř čtvrtého ČASOVÉHO ZÁMKU. Vlastně zde dozrává vámi vypěstované ovoce, které teď musíte posbírat. Bylo by velmi užitečné podívat se na osobní poklady nahromaděné během minulých 52 dnů ( počínaje Vlnou HADA).
Dvě Pozice s galaktickými portály (165, 168) odhalují důležitou úlohu v této Vlně: HAD 9 ( 165 ) představuje zápalnou sílu. Podívejte se na informace získané v tento den pohledem zrcadla a zjistíte, co je ve vás rozpálené. Zde bude patrně aktivována energie Kundalini ( kosmická energie Tvoření ). V tento den bude také testována vaše vitalita - Slunce vašeho Středu.
LAMAT 12 ( 168 ) operuje silnou mocí osvícení dne i celé Vlny. V jejím Světle na příkaz Zdroje budou vyhledávány lidské bytosti, které se naučily žít v harmonii a jejichž vibrace je zcela stabilní a které mohou pomoci slabším udělat rozhodující krok vpřed. ZEMĚ testuje každé individuální Vědomí okem planetární zralosti. Tímto způsobem se můžete podívat na splnění vašich vybraných úkolů a na úroveň vaší zralosti s ohledem na globální Program. ZEMĚ zobrazí Božský Program, kterému vy dáváte fyzickou podobu.
Přehled Vlny od 24.10 - 5.11.
CABAN 1
ETZNAB 2
CAUAC 3
AHAU 4
IMIX 5
IK 6
AKBAL 7
KAN 8
CHICCHAN 9 galaktický portál
CIMI 10
MANIK 11
LAMAT 12 galaktický portál
MULUC 13
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Bylo-li něco správné a vhodné včera, neznamená to, že to platí i dnes.

24. října 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Proto musíš plně a slavnostně prožívat každý den, každý přítomný okamžik. Když tak budeš činit bez výhrad a předsudků, budeš moci bez odporu přijmout změnu a tvůj život se bude odvíjet snadno a lehce. O těchto věcech je snazší mluvit, než je uskutečňovat, zvláště když jsi měl až dosud pocit, že vše probíhá hladce,
že jsi hluboko zakořeněn a že cítíš v přítomné chvíli jistotu. Hledej svou jistotu ve Mně, a ne v dané situaci v plánu, osobě či věci, protože to vše je pomíjivé.Já jsem zde však po celou věčnost. Proto Mne hledej a nalézej a ničeho se neobávej. Ať nastane jakákoli změna, prostě věř, že povede k lepšímu a že je nezbytná pro rozvoj celku.


Informácie 21. 10. 2015

23. října 2015 v 11:03 Féwa


Všetkých Vás pozdravujem, milí priatelia :-) …..som tu opäť s čerstvými informáciami denníka "Féwa". :-) Nebudem vytrhávať z kontextu, čiže z komplexu dnešných info, jednotlivé "odstavce" - bolo by to nesúrodé. Takže zatiaľ len tak - okrajove. :-)


1.
Dnešný infokód - napojenie na myšlienkové súradnice srdca Jednoty…. srdce, ktoré reaguje na dávno zabudnuté vibrácie našich myšlienok, to znamená i človekom zabudnutých spomienok, s čím súvisí čas našich predkov. A to nielen lineárne vnímaného rodokmeňa.

2.
Vzdušné mosty do inej dimenzie - vzduch, ktorý bol človekom vnímaný ako nič nehovoriace prázdno sa stáva centrom zviditeľňujúcich sa zmien. Vibráciami myšlienok, ktoré sme dosiahli. Veľmi zjednodušene povedané je tomu asi tak, ako keď sa pozeráme napríklad na vetvičku stromu na ktorej sedí chameleón. Kým sa nepohne, vôbec si nevšimneme, že tam sedí. :-)

3.
Esencia ženy - dôležitosť ženskej energie….. vôňa ženy. Čo by sme mohli prirovnať ku bezdotykovej aromaterapii. :-) Jednoducho - kde je žena, tam to hneď inak vonia. :-)

4.
Trochu načrieme do vedeckého súdka, pretože i o tom to celé je. A síce - prebiehajúce zmeny sa týkajú RNA, RNK /ribonukleová kyselina/. Jednou z najdôležitejších úloh RNA je prekopírovanie genetickej informácie z DNA /prepis kódov/ a fyzické prenesenie na miesto, kde dôjde k jej preloženiu na výsledný protein. Túto funkciu plní iba jedna trieda RNA - mediátorová RNA /mRNA/.

5.
Odovzdávanie božského dychu vzduchu planéty /ako keď fúkame do balónika vzduch ….božský dych/.

6.
Keď prstom nakreslíme do vzduchu tvar, ktorému vdýchneme život a - on sa znovu začne hýbať.

Zatiaľ toľko, milí priatelia.
Čo práve vidím: Dlhé nosy šedivákov…. dlhé a ešte dlhšie, ako sa zdá. :-)
Tých vysokých a za nimi cupitajúcich malých a ešte menších pomocníkov. S rovnako dlhým a ešte dlhším nosom. :-)
Kútiky "úst" /snažím sa byť teraz slušná /, im čoraz viac ovísajú smerom dole. Čo to asi znamená ?……..

Testovanie nových realít

No, to ma podržte…. ako ja toto vysvetlím, aby to bolo aspoň ako tak pochopiteľné. :-) A nie že sa zľaknete, že mi preplo. …necháte ma v tom samu a utečiete od monitora… aj keď sa to dá vpodstate povedať aj takto. Ono nám totiž skutočne začalo "prepínať". Poobede som mala veľmi stručné informácie o aktuálnom stave, kedy všetko, čo sa s nami dialo, by sme mohli prirovnať k prevíjaniu motora v hlave. Súčasťou tohto diania bolo viac "aktivít" …viacero záležitostí súvisiacich s posunom, torznými poliami, atď.


Ale vrátim sa k úvodu s ktorým súvisia včerajšie kódy, konkrétne - "Napojenie sa konštantou času na vnímanie reality takej, aká je" ….pričom konštanta času je brána za časovým kvantom. A práve takou bránou dnes začali prechádzať ako prvé vtelené kozmické bytosti. Sú takpovediac predskokani v čase, ktorí testujú "pôdu" nových realít. To znamená, že všetci, ktorých sa to už týka, preskočili samých seba. Čiže - pokiaľ vidíte, že sa Vám za zadkom :-) pohybuje nejaký tieň - nie je to duch, ale ste to Vy. Fú…. je to sila, však? Už len tá predstava. :-) V prípade, že máte rovnako ako ja rozvetvené vnímanie a ste schopní vidieť mnohé /alebo niektoré reality/ - máte možnosť sa pozerať na svoje dvojča.

Preklápanie v čase si pre lepšie pochopenie môžete predstaviť ako most, ktorý je v strede sklopený ako klasická strecha. V čiste lineárnej 3D sme sa šplhali po sklopenej polke na vrchol "strechy". Padali dole, šmýkalo sa nám, pred sebou sme nevideli nič - len sivú "strechu" …žiadne svetielko, žiadnu perspektívu. Držali sme sa jeden druhého, keď niekto z nás padal - druhý ho chytil. Jednoducho - poriadna fuška. Keď sme sa konečne vyšplhali cca do dvoch tretín lineárnej 4D, dostali sme sa na hranicu dvoch svetov. Do časových sfér v ktorých linearita a tým i svet, aký poznáme /fyzikálno/ končí. Je to určitý zlom v čase, vstúpenie na pôdu nových dimenzií v ktorých to už funguje trochu inak. Na hranici týchto svetov sme balansovali ako na lane a bolo dôležité sa udržať v stave bdelom. Konštantou času sme prekonali /prekonávame/ časovú "špáru", čo je určitý interval, alebo vakuum nesynchronicity. Túto časovú "špáru" si môžete predstaviť ako potok na ktorý sa pozeráte. Zrazu zistíte, že v jednom mieste je tok prerušený, akoby vygumovaný a nie je tam nič. O kúsok ďaľej tok pokračuje. Tým sme sa dostali /dostávame/ na druhú stranu mosta. Akonáhle sme sa ho dotkli "nohou", začala sa jeho druhá sklopená časť dvíhať do horizontálnej roviny. Je to štartovacia zóna, ktorú začínajú testovať vtelené kozmické bytosti. Táto zmena je vstupom fyzického tela do nelineárna /na druhú polku dvíhajúceho sa mosta/, kde sa už zviditeľňuje iná perspektíva. Tým máme všetci, ktorých sa to týka svoj tieň minulosti za sebou s oneskorením 2-3 minút nášho času, pričom tento časový interval sa bude predlžovať. Ešte snáď pre lepšie pochopenie: …človiečik, ktorý Vám chodí za zadkom :-) sa pohybuje po rovnakej trase, ako Vy a naviac aj robí to isté, čo ste robili Vy pred cca 2-3 minútami :-) ….Asi tak sme momentálne na tom, milí priatelia….
Čo práve vidím: …..je to pohľad na veľmi nežnú, jemnú, transparentnú ženskú energiu, ktorú vidím ako ženu zosobňujúcu jeden celok - ženský princíp /vidím ju nad Zemou, asi vo výške v ktorej lietajú vtáky/. Rukami pohybuje takým spôsobom, ako keď sme po bedrá vo vode a pohybmi ako pri plávaní sa jemne dotýkame vodnej hladiny. Tieto pohyby sú spojené s éterickou hustotou vzduchu nad Zemou, ktorá vyzerá približne ako dúhová "hmla". Ako žena pohybuje rukami, vzduch sa vlní dúhovými éterickými vlnami. Vyzerá to krásne ….,je to nesmierne jemné, priezračné. Škoda, že sa nedá nafilmovať. :-)


Osobní a planetární equilibrium

23. října 2015 v 10:30 Mayský Kalendář na každý den


Silný příliv Božské Lásky je nad očekávání. Jsme pevně ukotveni ve stereotypu Světla a Lásky. Mnozí se cítí odpojeni od společnosti, naše vnímání je v 5D/6D a to, co zažívá populace nám nedává smysl vůbec. Balík nesmyslů. Mé oči se dívají na lucidní sen 4D a Vědomí přeskakuje mezi světy. Nová Země vibračně sílí. Čím více lidí je vibračně v Lásce, soucitu a neutralitě, tím rychleji je agenda temnoty odhalována. Rozpouští se, aby skončila nadobro.Tyto vibrace na Zemi navždy vyhladoví. Spodní vibrace už neřídí horní. Takže prosím žádné další nadávání. Hněv sloužil v minulosti, teď vše jen zbytečně prodlužuje.
Máte-li sílu přestat si stěžovat, udělejte to okamžitě. Lidé jsou nyní silně ovlivnitelní fňukáním o počasí, vztahu, politice, zprávách. Můžeme zastavit jejich stopy svým soucitem nebo jim ukažme humor. Bez ohledu na to, co dělají nebo říkají nabídněte jim bezpodmínečnou odezvu, ne odsuzování, vaše frekvence je vyšší. Často žádná reakce je lepší, než odezva. Nezabývejte se proč někdo není probuzený, to je snaha ega. Mám zprávu, že oficiální přistání se uskuteční, až zde bude čistá 5D frekvenční úroveň.
Článků o Světle existuje hodně, tady mluvím k lidem, kteří chtějí najít pomoc lidstvu a Zemi, což se stává prioritou. Gatekeepers jsou povolání mluvit k tisícům lidí a pomáhat jim s probuzením. I když urychlují proces mílovými kroky, vytahovat svět z potíží může každý. Všichni se učíme a ještě mnohem více.
Záchrana a zachování planety ležela jen na nás - Lightworkers a Gatekeepers . Čekali jste na nás? Až uděláme práci za vás? Jsme jako domovníci. Pro vaši představu jeden Lightworker " táhne " v Evoluci 1 milion lidí v rádiu desítek až stovek kilometrů.
Lidstvo bude muset objevit identitu středu a udělat korekci - srdce není jen svalový orgán. Je nejvyšší smyslový orgán, místem odvahy ( lví srdce ) a mostem mezi naším vlastním středem a vnějším prostředím, určuje náš evoluční úspěch a pomáhá nám dospět do Jednoty. Kardinální bod, kde leží naše Božství, centrum Lásky a ochota dávat a přijímat. To celé mi připomíná metaforu, že v ČR a Slovensku - v srdci Evropy leží Brána z polarity do Jednoty. Přijde čas, kdy lidstvo může potřebovat vzor. Měla jsem pracovní schůzku s milovaným člověkem, jsou velmi milá ta malá potvrzení nových vizí.
Pokud zatím neznáte svoji misi, uvolněte se, vaše Vyšší Já vás vede dobře. V první řadě je třeba vyčistit emocionální a fyzické tělo. Sebe-odsuzování způsobuje nemoci a strach z neúspěchu. Zapomeňte na nejsem-dost-dobrá/ý-musím-postupovat-rychleji. Probuzení probíhá postupně, kdyby se dnes stal každý osvíceným, planeta by nejspíš explodovala. Každý se pohybuje svým vlastním tempem a má to své důvody. Jsou duše, které se neprobudí vůbec. Vděčnost za jejich výběr a cestu.
Je to neuvěřitelné nacházet se v této frekvenční platformě na rozdíl od minulých let, kde nebylo často nic, než smutek, nezlomná víra v úspěšnou misi a vtipné poznámky mých vyšších úrovní: Chtěla jsi to? Ano, to je pravda. Tak konec umírání a jde se. Byl to smysl pro povinnost k milované Zemi, jít za hranice možností běžné, postavit se v neutralitě děsivým situacím normální.
Jakmile začnete říkat svojí pravdu, být autentičtí, zažijete mnoho ztrát, patří sem rodina, přátelé, pracovní místa….. Celý život se překonfiguruje. Přesto mohu jen doporučit začít žít vlastní příběh a sdílet ho. Může to pomoci druhým, je to pravda z první ruky a jak se vaše Láska umocňuje, uzdravíte všechny vztahy. Zaměřujeme se na Jednotu, to vyžaduje pár měsíců výcviku a milovat sebe často roky tvrdé práce.
Každý zažije v tomto Procesu osamělost. Vyhledejte ve svém okolí nebo na internetu podobně smýšlející duše. Meditace je ten nejjednodušší lék na všechno a komfortní pro každého. Osobní zkušenost je dostatek pohybu, usměrňuje zbytkovou mysl, udržuje zdravé tělo. Příznaků Vzestupu existuje mnoho, často jste se s nimi nikdy nesetkali. Pro někoho jsou to příznaky pokroku, pro někoho břemene. Mohou být často mylně diagnostikovány, záleží jaká jsou vaše přání na další cestě. Mění se i velikost a tvar lebky, jak se mění mozek.
Díky práci s Posvátným Mayským kalendářem poznávám vás - nádherné bytosti a to je nepopíratelný obraz, že v Čechách, na Moravě a Slovensku se nachází singulární inkarnační potenciál, duchovní know-how pro zrod utopické společnosti a potenciál dokázat dělat něco z ničeho. Zde leží predikce mnoha nových projektů, spolupráce a Mistrovství.
Rovnováha je klíčovým tématem, kam jen oko dohlédne. Jako první jí musíme dosáhnout my sami a exponenciálně ukotvit v našem okolí, zemi a to ve všech oblastech života. Existují na Zemi místa, kde je nerovnováha materiální, existují místa, kde je nerovnováha duchovní. Dysbalance ekosystému je nepřehlédnutelná. Jako lidská rodina máme hodně práce. Ty strašné škody musíme uklidit.
Není nutné čekat na granty nebo že za námi přijdou vlády a přinesou nám povolení. Vytvářejte své vlastní projekty a vlastní nápady - alternativní zdroje volné energie, společné potravinové zahrady, zdroje vody, recyklujte, pěstujte své vlastní zdravé jídlo, vyžadujte ve svých obchodech jen zdravé potraviny, přineste nový způsob vzdělávání dětí. Využijte svého vlivu nebo společenského postavení a požádejte o ukončení znečišťování nebe, vody i země. Tvořte, co milujete tvořit. Mám tolik nápadů, jak dělat věci jinak.
Dostávám dotazy ohledně vedení workshopů, v lednu jsem byla vyvázána ze všech nižších misijních prací. Ocením finanční dary, děkuji. Vděčnost, Poděkování a Lásku vám všem.
V Lásce, Světle a Službě
Lenka
Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 23.10.2015 13 CIB kin 156

23. října 2015 v 10:19 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Neuvěřitelně silný den s nábojem Cib - přirozeným spojením s rodovými a evolučními liniemi, schopností zlepšit a zostřit vnímání a intuici. Oxlahun (13) představuje přístup k jiným dimenzionálním realitám, to vše s podporou Treceny Kan, která pečuje, uzdravuje a propouští z vězení viditelných i neviditelných. Pokud hledáte, jak vyléčit bolest a utrpení zděděné z vaší rodové linie, pak se osvoboďte od strachu, útlaku, kontroly, nenaplněného či nerealizovaného potenciálu. Dnešek vás k tomu vyzývá a přináší silnou směs energií.
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
Význam glyfu představuje moudrost a karmickou očistu. Je to světlo moudrosti, které pohlcuje tmu, konkrétně znamená vnitřní spirálu jako Universální symbol narození, smrti a znovuzrození - čili zrození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Dny Cib je dobré zapálit svíčku pro zemřelé přátele, či členy rodiny. Skvělý den pro odpuštění.
Osobnosti narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.
***
Zdravím jsem Cib 13. Jsme velmi vděční, že máme příležitost s vámi komunikovat. My v naší sféře jsme tak nadšeni, když vidíme, že se lidé vědomě pohybují dopředu a navazují s námi spojení. Jsme zde, abychom vám pomáhali při probuzení vaší duchovní Podstaty, abyste se mohli pohybovat vpřed a stoupat do vyšších frekvencí, zatímco máte fyzickou podobu. Nikdy před tím se to na Zemi nestalo v tak velikém počtu jako v této době.
Jsme rádi, že jsme součástí tohoto procesu, stejně jako naši Hvězdní kolegové. Čekali jsme celé věky na tento okamžik a doufáme, že rozumíte významu a vzrušení této doby. Někteří jste stále ztraceni v amnézii a zůstáváte ve strachu v důsledku změn, které se dějí na Zemi. Naše role je pomáhat vám rozpomenout se na své kořeny, abyste mohli dát stranou všechny strachy a obavy a žít v úžasu krásy této planety, která vše nabízí z pozice Lásky a milosti.
Chceme vám poblahopřát k tomu, jak se probouzíte a pokračujete po cestě k Osvícení. Existuje zde mnoho guruů, kteří vás vedou na cestě, ale mnoho jich zachází příliš daleko, když vám tlačí své myšlenky. Jedna věc je nabídnout radu a svůj názor, zatímco někteří vás bezelstně vedou k přesvědčení, že musíte následovat cestu jednoho guru.
Věřte, že každý z vás chodí po jedinečné cestě. Je moudré a uklidňující studovat slova druhých - včetně našich. Přesto je nutné, abyste si vybírali věci, které intuitivně cítíte, že jsou pro vás nejlepší. V opačném případě se můžete ocitnout v poušti, jak popíjíte arzén ochucený šťávou s ostatními, kteří byli oklamáni.
Každý duchovní lídr, který vás zbavuje vaší vlastní síly a rozhodnutí, je falešný lídr. Každá církev, která tvrdí, že jen ona má jediný způsob vedení, vás vede dolů s jediným koncem - a to do jejich reality . Vyhledejte ty, kteří jsou vzorem Lásky a soucitu, neboť oni znají tajemství šťastného života.
Dokonce i vy, kteří trpíte a strádáte, zatímco děláte to nejlepší, co právě můžete dělat, můžete být mnohem šťastnější a žít v míru, když budete ve svém středu a s vědomím, že máte pod kontrolou vaše přesvědčení. Jste to vy, kdo má pravomoc vybrat si realitu, kterou chcete žít.
Jedním ze způsobů, jak zůstat vyrovnaní, je začít svůj den meditací a modlitbou. Požádejte své Vyšší Já o vedení po celý den a buďte ochotni sledovat synchronicity kolem vás. Uveďte své záměry pro celý den a nechte věci plynout, aby k nim mohlo dojít. Buďte připraveni říci NE rozptýlení, protože to vás udrží v pohybu vpřed k vaším cílům. Buďte na pozoru před nečekanými návrhy a událostmi, které se mohou objevit, jak kráčíte ke svým cílům. Buďte vědomí a selektivní!
Odcházíme a necháváme vám čas na zamyšlení o těchto slovech. Vezměte si je k srdci - vy, kteří této melodii rozumíte. Už víte, že když čtete tyto Zprávy poprvé, vejde se zatím jen pár slov do vašeho Vědomí. Jak se k nim opakovaně můžete vracet, získáte větší vhled, to je jeden ze způsobů, jak rozpoznat váš růst a chápání. Každý potřebuje slyšet a zažít věci v určitém čase a z různých zdrojů, než je plně integruje do svého Bytí. To je součástí zábavy, svobodné vůle a životních zkušeností.
Jděte vpřed a udělejte pro sebe tento den zázračným a radostným hledáním věcí, při kterých vaše duše i srdce zpívá.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - „Kosmický kuchař”

23. října 2015 v 7:00 Aktuální Informační chaneling
Tento živý channeling byl přijat ve Woodridge, stát Illinois, 26. července 2015

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Sleduj, jak ti láska otevírá všechny dveře.

23. října 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Kdykoli se nacházíš v situaci, kterou jen stěží můžeš přijmout a kdy jen stěží můžeš milovat, vždy můžeš něco udělat, chceš-li; vždy se můžeš ztišit a vyhledat Mě, a Já vrhnu světlo pravdy na danou situaci. Odhalím ti, proč jsi tam, kde jsi, a proč děláš to, co děláš. Můžeš si být jist, že pro vše vždy existuje dobry důvod a že musíš projít mnoha životně důležitými lekcemi. Nezměníš-li svůj postoj a nenaučíš-li se milovat své životní okolnosti, své bližní a své skutky, nedostaneš se ani o krok dopředu. Jakmile tyto lekce zvládneš, jakmile se opravdu naučíš milovat to, co právě děláš, a budeš tak činit z lásky ke Mně, ocitneš se na dobré cestě. Sleduj, jak ti láska otevírá všechny dveře.


TZOLKIN 22.10.2015 12 MEN kin 155 galaktický portál

22. října 2015 v 9:51 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Semínko, které nosíte hluboko uvnitř, může být lehce vyneseno Men - Orlem vysoko do nebe. Je to Semeno, které obsahuje celou vaši minulost, přítomnost a budoucnost, jako souhrn vašeho života zabaleného ve slupce. Vy, kdo víte, kde vás drží velký ptačí pařát, pusťte se, jedině tak může vyklíčit a vyrůst vaše nové ztělesnění. Jak to uděláte je jen na vás. Men vás může vést k vašim novým cílům a záměrům nebo může nechat spadnout semeno, kam chcete.
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabostí.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Jsem Men 12. Jsme velmi potěšeni, že jsme opět s vámi. Děkujeme vám, že jste součástí zvyšování Vědomí na Zemi. Všichni máte schopnost povznést se sami nad sebe a být mnohem více Jedním s ostatními a Vším, co Je. Prvním krokem je uvědomit si, že tuto schopnost máte. To je také důvod, proč jsme v tomto okamžiku s vámi.
Dnes bychom chtěli více hovořit o procesu Vzestupu. Mnoho z vás žije v neporozumění, že Vzestup je o odchodu z tohoto světa, a že se vracíte domů ke Stvořiteli. To není pravda. Pochopte prosím, že ani v tuto chvíli nejste odděleni od Zdroje - jste hologramem Stvořitele. I když jsou na Zemi časy, kdy se cítíte vyčerpaní a unavení z bolesti vyskytující se ve vašem současném životě, víme, že jakmile se vrátíte do sféry Ducha, kde máte možnost osvěžit své Já, pravděpodobně nebude trvat dlouho a skočíte opět do inkarnace na Zemi nebo kamkoliv jinam.
Máme výhodu, že vidíme větší obraz a důvěrně známe své Vyšší Já. Jsme schopni pochopit, co se děje na Zemi i mimo ni. Víme, že trápení vám pomáhá dělat volby, které vám přináší mnohem více míru a radosti. Je vás mnoho, kteří jste probuzení. I když vedeme vaše cesty, můžete sami vyzkoušet jakékoliv touhy a nemusíte naše vedení zaznamenat. Víme, že jsou to vaše kódy přesvědčení a strach, co vás drží od přijetí možnosti dělat změny.
Nemůžeme nezdůraznit nutnost, abyste se dívali dovnitř sebe a vytrhávali všechny myšlenky, které vás drží od prožívání snů. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že jste milováni a zasloužíte si všechno, co jen může Země nabídnout. Nepřišli jste sem žít v bídě nebo řešit všechny problémy světa. Nepřišli jste ani zachraňovat duše druhých. Přišli jste sem užívat si tuto sféru a být součástí řešení, ale když si budete libovat v negativním řešení, budete vytvářet další problémy.
Máte možnost změnit své myšlenky tím, že se zaměříte na věci, které si přejete. Máte možnost změnit své jednání tím, že nebudete dělat věci, které nechcete. Máte možnost změnit svá slova. Když budete vyjadřovat svou pravdu. Máte možnost změnit svůj postoj tím, že se zaměříte na Vděčnost.
Pouze vy můžete udělat sami sebe šťastné. Nedávejte tuto pravomoc druhým. Uvědomujte si v každém okamžiku, že každý z vás dělá vždy to nejlepší, co může. Někdy možná víte, že to, co děláte, je pro ostatní škodlivé, ale jen strach a kódy přesvědčení vás motivují pokračovat. Všichni máte sílu podporovat jeden druhého a získat vzájemnou důvěru, takže každý může žít plně v pravdě. Zapamatujte si, že nemůžete měnit lidi, můžete je ale podpořit. Nechte je dělat volby, kterým dávají přednost, chcete přece to samé i pro sebe.
Když necháte ostatní vybírat si jejich činy, budete mnohem lépe chápat smysl odpuštění, které je aktem bezpodmínečné Lásky. Odpuštění je jednoduše dovolení druhým, aby byli sami sebou. Není třeba je trestat, chránit od přestupků nebo je nutit měnit cestu. To jsou akty manipulace. Spíše zvažte podporu toho, co si volí. Pokud se rozhodnou pro činy bezcitnosti, buďte pro ně vzorem laskavosti. Pokud narazíte na někoho, kdo překračuje vaši komfortní zónu, stáhněte se od něj bez rozsudků. Jednoduše to, co musíte dělat, je vždy zůstat ve své vlastní integritě a Celistvosti.
Rozumíme tomu, že existuje mnoho zlých lidí, kteří přenáší krutou realitu na druhé. Jsou chvíle, kdy by bylo nejlepší odstranit tyto lidi ze společnosti. Doporučujeme vám pomoci raději zneužívaným a zanedbávaným dětem, protože mají sklony být pachateli zla na druhých. Vezměte tyto děti pod svá křídla a pečujte o ně.
Zakažte programy v televizi a filmy, kde se páchá zlo a vyvolávají myšlenky stahující dolů strukturu celé společnosti. Média krmí mysl myšlenkami, které nejsou v souladu se světem, jenž chcete vytvořit. Dávaje pozor na místa, které navštěvujete, knihy, které čtete, rozhovory, kterých se zúčastňujete. Vyhýbejte se lidem, kteří se snaží vás odtrhnout z reality, kterou si přejete vytvořit. Pokud se opravdu chcete uvolnit z bídy, zdržte se činností, které vás drží uzamčené v nízkoenergetických myšlenkách.
Vy, kteří jste méně než laskaví a přejete si být laskavější, musíte porazit strachy, které vás drží uzamčené v tom, jakým způsobem reagujete v současné době. To platí pro všechny emoce, postoje, myšlenky, slova, činy. Přiznejte si bloky, rozpoznejte problémy a přijměte opatření k jejich řešení.
Přejeme si vás dnes povzbudit k překročení pohledu na jednu oblast, kterou chcete změnit. Zapište si kroky nutné pro podniknutí toho, aby nastala změna. Využijte možnost udělat změnu.
DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den zúčtování všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Kryon - Zlatá vlna Jednoty

22. října 2015 v 7:00 Aktuální Informační chaneling
Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, srpen 2015

Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon, přítel lidstva.
Jsem strážce lásky. Ve svém celistvém bytí jsem magnetický mistr a usměrňovatel božské síly. Je mi dovoleno usměrňovat lásku, prvotní sílu všeho-co-je, a přivádět ji tam, kde je jí zapotřebí. Dovolte mi, abych to teď blíž vysvětlil.

Všechno je spojeno se vším, že? To je známo. Neexistuje nic odděleného, to ani není možné. My dva, ty a já jsme jedno. Ale jen já jsem si toho vždy vědom. Ty si to uvědomuješ většinou jen při meditaci, když se věnuješ léčitelské práci nebo se plně ponoříš do nějaké činnosti. Když jsi zcela ukotven ve svém srdci, když během dne sníš, pak se vědomě napojuješ na energii stvoření. Této síle stvoření, energii všeho-co-je, rád říkám Zlatá vlna. Zlatá vlna je formou a druhem energie, která pochází z centra galaxie a nyní cíleně působí na tuto planetu. Inkarnoval ses sem do lidského těla a skrz něj vnímáš energii všeho-co-je podle konkrétní situace a svého nasměrování. Všichni lidé tady na Zemi jsou do energie všeho-co-je zahrnuti, doslova v ní plavou. Teď, v tomto časovém úseku vývoje Země, se proto každý člověk může touto energií ještě víc vyživovat. Vše-co-je se odehrává ve vědomí a s vědomím. Svým vědomím řídíš svůj svět - na něco zaměříš pozornost, soustředíš se na to svými myšlenkami a srdcem. Pokud to tak děláš, pak řídíš a směruješ božskou sílu.To je kosmický zákon. Když si tohle budeš ve svém každodenním životě stále víc uvědomovat, zaznamenáš, že se ti bude žít jinak. Pocítíš a uvidíš, že se něco ve tvém životě začne měnit. Podle toho, na co se zaměříš, o co budeš usilovat, na co dokážeš soustředit pozornost. Funguje to stále lépe, že?

S touto silou stvoření
, se Zlatou vlnou nebo ať už to nazveš jakkoli, třeba jednoduše Jednotou,můžeš od určitého stupně rozšíření vědomí pracovat, tvořit a měnit. V kvantové fyzice se hovoří o pozorovateli. Jsi pozorovatelem. Když něco sleduješ jako pozorovatel, ovlivňuješ to. Dám příklad pro lepší pochopení. Když se ti něco přihodí, třeba i nějaká velká rána, pak máš volbu, jestli to budeš považovat za dobré nebo špatné. Na základě této volby pak budeš rozvíjet myšlenkové formy. Můžeš to určitým způsobem ohodnotit, nějak si to zařadit, abys to mohl zpracovat. Názorným příkladem třeba je, že svítí slunce, což považuješ za krásné, příjemné a dobré. Pak se obloha zatáhne. Pro tebe je to nepříjemné, pociťuješ chlad, očekáváš, že začne pršet. Ve své mysli to považuješ za špatné. Takto celý den všechno zařazuješ do škatulek s velkými nápisy DOBRÉ nebo ŠPATNÉ, obě však mají mnoho variant a nuancí. Je uměním si to uvědomovat. Vím, že to není jednoduché. Avšak změní to tvůj život i život ostatních. Zkus někdy celý den sledovat, jak myslíš, posuzuješ a katalogizuješ. Možná se i zasměješ, jak a co všechno si v duchu během dne zaškatulkuješ. Tak si tvoříš svůj vlastní vesmír. Věci, které ti připadají jako špatné, třeba odmítneš, neponecháš si je ve svém poli. Nebo je naopak budeš svým odsuzováním posilovat natolik, že o to víc budou prodlévat ve tvém poli.

Tou opravdu "dobrou" zprávou je, že energie všeho-co-je ti může pomáhat. Dělá to ostatně pořád - pomáhá ti uvědomovat si, co posuzuješ a hodnotíš. Je to ta pověstná lemniskáta, smyčka, která nikdy nekončí, pokud ji vědomě nepřerušíš. Energie všeho-co-je působí jako turbo transformátor a je zároveň i jakousi zdvižnou plošinou do vyšších úrovní. Představ si, že se jdeš na podzim projít po pláži, tvým cílem je kavárna, kde nabízejí horký čaj a báječný koláč. Je velmi bouřlivý den, vítr silně fouká. Slzí ti oči, nemůžeš jít moc rychle, protože vítr se mění ve vichřici. Tvůj batůžek se ti sesmekne a silný vítr jej odnese do moře, kam se za ním už nedostaneš. Odletí ti i čepice. Nemáš už žádný kapesník, kterým by sis osušil/a slzy a utřel/a nos. K tomu všemu ještě zakopneš o velkou mušli a upadneš. Objeví se mlha, takže skoro nic nevidíš. Ochlazuje se stále víc. Pomalu tápeš kolem sebe a klopýtáš krok za krokem dál po pláži. Tvůj cíl - kavárna - se zdá být v nedohlednu. Jsi skutečně už na hranici svých sil. Měl by ses obrátit a vrátit? Silný protivítr ti v tom brání, působí jako bariéra. Jak se rozhodneš? Po chvíli si uvědomíš, že není dobré bojovat proti větru, rozčilovat se kvůli ztraceným věcem, ale že je dobré důvěřovat svému vnitřnímu JÁ. Zhluboka se nadechneš do svého srdce, uvolníš, zanecháš veškerého posuzování, propustíš strach a budeš kráčet dál s božským uvědoměním: Dojdu tam v pořádku, jsem přece pod ochranou. A najednou se mlha rozplyne, vítr přestane foukat a kavárna už je na dohled. Tak pracuje Zlatá vlna, když pochopíš, jak to myslím. Takže, jsi připraven na další kroky? Popsal jsem, že co se týká posuzování - proto je dobré se pozorovat.

Velmi dobrou zprávou je, že tato Zlatá vlna, pole Jednoty, působí obojím způsobem. Na jedné straně vane jako ostrý vítr, avšak když tomuto větru důvěřuješ, pak tě pozvedne a mnohé jedním rázem odfoukne z tvé cesty. I to, o čem často ani nevíš, že máš zaškatulkované. Tak vane Zlatá vlna, když se jí člověk poddá - fouká, fouká a fouká.

Je to dar nejvyššího Božství lidstvu, jen si jej musíte uvědomovat.
Různé cesty transformace včetně rozličných terapií, které jsou vám již dlouho známy, nejsou nutně překonané, avšak nejsou už potřebné. Zlatá vlna Jednoty je takříkajíc turbo terapií, bouřlivým propouštěním, pokud pochopíš, co tím mám na mysli. Tím nehodnotím žádné vaše staré myšlenky a představy o transformační práci, jen poukazuji na něco nového, co je mnohem účinnější, co nevyžaduje žádné náklady a žádnou námahu při aplikaci. Není třeba se někam odebrat, vše se může odehrát právě teď. Tam, kde právě jsi, kde právě ležíš, sedíš nebo stojíš, všude působí Zlatá vlna Jednoty. Co je tedy třeba udělat? Obleč si imaginární teplou bundu podobně jako náš hrdina/naše hrdinka na pláži a prostě se jen uvolni a všechno to pusť. Dovol božské síle, lásce Jednoty, aby tě osvobodila od všeho, od čeho se potřebuješ oprostit. Mohou to být symptomy nemocí, pocity strachu, každodenní starosti, pro něž hledáš řešení, partnerské problémy a mnoho dalšího. Zlatá vlna, síla Jednoty, moudrost lásky - neboť Bůh je láska - ví, co právě v tento okamžik potřebuješ. Očistí tě, projasní, pozvedne, otevře ti srdce, pomaže tě božskou mastí a pošle ti do všedních dnů myšlenky nebo synchronicity, které ti ulehčí život.

Co na to řekneš? Že by to bylo tak snadné? Ano, je to tak snadné. Jen musíš věřit, že to tak je.Pochopitelně to může být podobné jako je cesta po větrné pláži, může to probíhat i tak, že ti božský vítr srazí čepici z hlavy. Dokážeš přijmout, že je to v pořádku? Co pro tebe čepice znamená? Jsi připraven nechat si odfouknout svůj batůžek do moře? To jsou otázky, které tě spíš zmatou. Jsem si však jist, že o účinku božské síly nepochybuješ, jen máš strach, že by se tvůj život mohl obrátit vzhůru nohama. Nebo si možná uvědomíš, že by se dalo docela dobře žít i "bez čepice"? Možná ještě potřebuješ prožívat dramata a události ze seznamu DOBRÉ a ŠPATNÉ? Ať tak či onak, ty rozhoduješ, co může Zlatá vlna udělat. Jsi připraven?

S hlubokou láskou a sounáležitostí
KRYON

Poselství přijala Barbara Bessen v srpnu 2015. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2015/07/internet-channeling-august-2015.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Zastav se na chvíli ve svém spěchu a uvědom si, co považuješ za nejdůležitější.

22. října 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Je to tvá práce, způsob života nebo tvé potřeby a touhy? Nejprve hledej Mé království. Hledej přímé spojení se Mnou a vše ostatní k tobě přijde samo. Cožpak si neuvědomuješ, že společenství se Mnou znamená daleko víc než cokoli jiného, protože z něj vše pramení? Konej svou roli a dělej přednostně věci prvořadého významu. Vodu ze studně přece také nezískáš dřív, dokud nepřineseš vědro, nespustíš je dolů, nenaplníš vodou a potom nevytáhneš. Musíš být aktivní; musíš vynaložit úsilí a sehrát jistou roli. Tím, že budeš stát u studny a dívat se dolů, vodu nezískáš. Stejné je to s duchovním životem. Budeš-li jen postávat a sledovat jiné, jak nalézají jednotu se Mnou, nic ti to nepřinese. Každá duše musí procházet svým vlastním vnitřním hledáním a nalézáním.