close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 6.9. - 13.9. 2015

13. září 2015 v 7:00 |  Mistr Hilarion
Milovaní,
došlo k posunu energií na Zemi i ve vás. Stále jste na pomezí dvou světů, ale učinili jste rozhodnutí. Rozhodli jste se pro růst a vývoj vaší duše a to vás přivedlo k vyšším frekvencím, které vás nyní obklopují. Na povrch se vynořuje nový aspekt celé vaší bytosti.Mnozí z vás jste ještě v procesu očisty, očisty vašich čtyř nižších těl a budete pociťovat účinky tohoto očistného procesu. Někteří z vás jsou někdy šokováni nad slovy a myšlenkami, které přicházejí do vašeho vědomí… To je vaše ego, které se snaží dostat vás zpátky pod svou kontrolu tím, že se pokouší odvrátit vás od vašeho nového vnímání sebe sama. Dobré je, že nyní rozpoznáváte, co se děje a jste schopni na to reagovat tím, že když ty myšlenky přijdou, změníte je. Skutečně se stáváte alchymisty, měnícími sled nižších dimenzí prožívání života na očištěné zlato Posvátného Kristovského Já.

Milovat druhé je nedílnou součástí vaší duchovní bytosti. Někdy se vám mohou vaše slova a skutky zdát docela extrémní, ale pak jste překvapeni pozitivním účinkem, který to má na druhé tím, že vyslovujete svou pravdu - beze spěchu, v dokonalém uvolnění, a jste vyslyšeni. Pro některé z vás je to nová zkušenost, být slyšen a viděn těmi, kdo vás ve fyzické realitě obklopují. Je to přímý následek toho, že sami sobě dáváte lásku a laskavost, protože víte, že jste toho hodni. Když se člověk neegoistickým způsobem miluje, může z toho vzejít pouze dobro. Vyvažováním energií duality ve všech podobách vaší vnitřní a vnější bytosti vytváříte své nové já. Tím, že objímáte světlé i temné stránky duchovní bytosti, kterou jste, a tím, že je vyváženě přijímáte, docilujete mistrovství na nižších úrovních a posouváte se do další fáze růstu na vaší duchovní vývojové cestě zpátky do jednoty se Zdrojem.

V energiích, které vás nyní obklopují, je prvek zázračna.
Každá chvíle je nabita nekonečnými možnostmi. Jak se rozvíjíte v zázraku, který se ve vás nachází, dostáváte se dovnitř sebe, abyste vstoupili do nových oblasti radostné tvořivosti a byli jste naplněni pocity vítězného pokroku. Pociťujete, že se má stát něco nádherného a zcela nečekaného. Jak denně vstupujete do sebe, děkujte a oceňujte nesčetné zázraky a požehnání, které se nyní ve vašem životě manifestují. Jak nasloucháte signálům vašeho fyzického těla a vašeho vyššího vedení a dovolujete, aby docházelo k hlubokému odpočinku a relaxaci dle potřeby, dochází k vnitřnímu uzdravování a to vám dává regeneraci a sílu pro manifestaci vašich nejtajnějších snů. Vyšší aspekty vaší bytosti přinášejí moudrost vaší duše a vy se díváte na svět z vyšší perspektivy.

Uvnitř vás dochází k neustálému posunu do vyšších frekvenci a zatímco se toto děje, dosahujete nových úrovní vnímání a to vám pomůže docílit hlubší pochopení situací, které se v současnosti manifestují ve vašem životě a budete lépe schopni a vyzbrojeni k tomu, abyste si s nimi poradili. Všechny aspekty vaší bytosti se spojují a to vám nakonec pomůže při návratu do jednoty se Zdrojem. Naučili jste se, že abyste mohli tvořit, potřebujete být osobně zapojeni do zkušenosti. Pozvedáváte se nad obyčejné reality vašeho každodenního života a vidíte, co je od vás požadováno, abyste je překonali. Nyní využíváte energie, které přes vás protékají, jako opravdové vyjádření vaší duše. Nalézáte radost v tomto procesu poddávání se vyššímu smyslu vašeho života a uvědomujete si, že vaše duše a vyšší já mají opravdu vaše nejvyšší požehnání a pocit pohody v srdci.

Jak se pohybujete směrem k velkému potenciálu, který ve vás přebývá, získáváte uvědomění si způsobu, jak dovolit tomuto procesu rozvinout se. Víte, že již více nemůžete zůstat stát na místě pohodlné stejnosti a že musíte dovolit, aby se vnitřní síla, kterou máte, rozšířila ven, do všech aspektů vašeho života. Vše, co na vaší životní cestě bylo, se nyní mění a transformuje. Prožívejte tento proces v klidu, protože je to součást vašeho božského plánu a vnější odraz vnitřní oddanosti svému růstu, který jste si vědomě zvolili. Stůjte ve své pravdě z tohoto pohledu a posouvejte se vpřed do nového nasměrování, abyste dosáhli svých nejvyšších možností.Máte vše, co potřebujete. To je vždy k dispozici uvnitř vás. Máte v sobě všechnu moudrost věků, kterou si každá duše shromáždila a kterou se naučila v průběhu mnoha zkušeností na Zemi a ve vesmíru. Pokračujte pevně v následování své hvězdy, protože září na této planetě jasněji!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama