close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2015

Informácie 9. 9. 2015

10. září 2015 v 12:27 Féwa


Sunshine sveta lásky…… ticho nami prejaveného bytia, ktorým sme. Čas, kedy menej znamená viac. Kedy sa kvantum skúseností školy života /životov/ nami prejavuje nie množstvom, ale kvalitou. Skutočnosť, ktorú si uvedomujeme a čoraz viac uvedomovať budeme. Že nami vyžarované dobro a tým i láska je dôležitejšie ako tisíce slov.


To ticho v nás rezonuje s múdrosťou. Cítite to? Aké zbytočné a bezpredmetné je vírenie slov o ničom…. o ničote v ktorej je všetko, čo nechávame za sebou, čo máme v minulosti prežité a na vlastnej koži odskúšané. Zaznamenané v bunečnej pamäti. A súčasťou týchto záznamov /stopy/ je, alebo lepšie povedané - bol i strach a všetko, čo so strachom a negativitou v živote človeka súvisí. Všetko, čomu hovoríme nízke vibrácie myšlienok.

Pre každú vrstvu /sféru… kvantum/ myšlienkových vzorcov je typická určitá hutnosť svetla a vibrácií zvukov /hustota, frekvencia/. Narastaním jednotiek, zhusťovaním svetla narastá i kvantum informácií poľa v ktorom sa nachádzame a v ktorom majú už niektorí problém sa orientovať. Každý z nás je ako bunka. Niektoré sa na svet pozerajú starým spôsobom /staré vzorce myslenia v ktorých je všetko čo v novom svete a jeho myšlienkových realitách už nemá miesto/ - niektoré už spôsobom novým, uhlami pohľadu nového sveta a tým i nového svetla, ktoré čoraz viac vyžaruje človek i planéta. Celkom jednoducho by sme mohli povedať, že motto nového sveta je veta: "Kto s dobrom prichádzaš, buď vítaný."

Všetko, čo je opakom dobra je zlo, ktorému dovoľujeme do našich životov vstupovať tými, ktorí sa v nízkych myšlienkových vibráciach nachádzajú a sami na prejavy ne-lásky reagujú. To znamená, zachytávajú svojimi myšlienkami pre človeka nepozitívne myšlienkové vzorce, ich štruktúry. A to je to, čo teraz skutočne nepotrebujeme. Ani my, ani Zem.

Dôležitým medzníkom… miestom… bodom… akékoľvek pomenovanie použijeme - sú vibrácie slova SOM. Slovo SOM je hranicou myšlienkového rozhodovania sa, či chcem byť tým, kým som bol /a/. To znamená v akých myšlienkových vibráciach sme sa individuálne pohybovali. Na akých vlnách /vlnenie/ sme "plávali", v ktorej vrstve rieky života sme sa nachádzali. Čo pochopiteľne súvisí s elektromagnetickým vlnením, frekvenciou, mozgovou kapacitou, atď. Kým vyslovíme slovo SOM /rôzne vyskloňované/, je dôležité si uvedomiť, že je to o tom istom momente, ktorý je dobre známy každému maliarovi. Keď zoberie do rúk štetec a paletu a je pripravený maľovať obraz. Keď načrie do farieb a zvukov nízkych vibrácií /keď ku slovu SOM pridáme myšlienky ovládané, manipulované negativitou, strachom/ - podľa toho vyzerá i jeho obraz. Rovnakou energiou pôsobí na okolie, rovnakú energiu vyžaruje. Ale akonáhle vyberie farby a zvuky pozitívnych myšlienkových vibrácií sveta lásky, sveta dobra, sveta krásna a radosti /s čím súvisí príroda a všetky živé bytosti/ - hneď je lepšie na duši každému, kto sa na obraz pozerá.

Je na nás, na našej slobodnej vôli, na našom rozhodnutí - aký obraz chceme maľovať. Či negatívny, alebo pozitívny. A nezabúdajme, maľujeme ho spoločne. Bytie nie je o oddeľovaní sa, bytie je o znovu si spomínaní na dobro, ktoré je v nás. Na lásku, ktorou sme. A láska, jej živá a neustále sa pohybujúca, vlniaca, tvorivá energia je jednotná. Je to stav, kedy jeden je všetkými a všetci jedným sú….
A som tu zas, milí priatelia. Plná na povrchu prejavených emócií, ktorými som odprevadila človeka, ktorý život ŽIL. Ktorý miloval prírodu tak, ako ja… ktorý neustále veril a neskutočne veľa urobil pre druhých. Som múdrejšia o ďaľšie súvislosti a pochopenia iných úrovní lásky, ktoré každý z nás svojím spôsobom vníma. Som bohatšia o ďaľšie úrovne preciťovania. Neustále sa učiaca - s narastajúcim pocitom, že viem…. že nič neviem. :-) S pokorou sledujúca zázraky, ktoré sa neustále dejú okolo nás a my sme ich jednoducho len prestali vnímať. Zázraky toho najprirodzenejšieho charakteru.

Energo-informujúci tok Zdroja /portál vedomia/ nám hovorí, že sme siahli do energií priezračnej hladiny nikde nekončiaceho svetla bytia. Udialo sa viditeľne málo a pritom tak veľa. Neviditeľnými nitkami sa takpovediac pospájali kontakty. Čím sme navýšili vibrácie ľudskej i planetárnej lásky /magnetické energie/. Jednoducho povedané /pre lepšie pochopenie/ - ako keď nám niekto pred očami premietne film na základe ktorého nám navýšenými energiami mnohé "docvakne". Spolu so svetlom /vyžarovanie dobra a všetkého, čo s dobrom súvisí/ sa nami prejavuje i naša múdrosť, ktorá má úzku súvislosť s našimi predkami. Múdrosť nadhľadu a pritom hlbokého pochopenia, vciťujúceho sa vhľadu do duše /to sú emócie/. Ako keď Fénix opäť vstáva z popoľa. Preciťovaním, ktoré je u každého iné. Podľa stupňa… sféry v ktorej sa nachádza. Podľa jeho osobnej evolúcie.

A zatiaľ čo prebiehajú zmeny v myslení - žijeme svoje životy. Viac - menej sa snažíme zvládať i to nepochopiteľné, fyzicky neviditeľné, ale čoraz viac citeľné. Snažíme sa zvládať každým okamihom života, pretože my jednoducho vieme……. :-)

"Maľujeme" nový vesmír, ktorý už teraz milujeme. :-) Bez čistej /od ega odosobnenej/ lásky, bez schopnosti preciťovať - sa jednoducho maľovať nedá. A že k láske patrí dobro, radosť, pozitivita si nemusíme vysvetľovať. Radosť zo života, ktorá je zo všetkých strán plne podporovaná práve tými neviditeľnými energiami, ktoré k nám začínajú pritekať….

TZOLKIN 10.9.2015 9 BEN kin 113 galaktický portál

10. září 2015 v 9:47 Mayský Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
Bolon (9) je v kontextu s Ben a Chicchan extrémně mocná síla obzvláště pro těhotné ženy a nastávající páry. Ať už jste v očekávání nebo děti máte, ctěte dnes jejich ducha a duši, stejně jako posvátnou odpovědnost být rodič nebo opatrovník, vytvářet život a přinášet tomuto světu nové lidské bytosti, jejichž životní zkušenosti, názory a cesta životem z velké části spočívají ve vašich rukou. Na druhé straně všichni jsme dětmi; ctěte své rodiče i jejich předky, jejich oběti a práci, kterou dělali, aby nám mohli dát to nejlepší.
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů - význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají nebe - je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Jsem Ben 9. Děkujeme za setkání. Dnes bychom chtěli hovořit na téma Láska. Bezpodmínečná Láska. Pro většinu z vás milovat sami sebe bezpodmínečně je velmi těžké. Dokud toho nebudete schopni, nebudete schopni ani druhé milovat bezpodmínečně. Velký důraz je kladen na to být milý. Mnozí ale nezůstávají ve své integritě ze strachu ztráty Lásky druhého.
Na začátku vztahů jednají oba podle svého nejlepšího chování, život je nádherný. Obvykle se člověk vzdá mnoha potravin, přátel, událostí, které mu přináší největší radost jen pro to, aby potěšil svého partnera. Jak plyne čas, postupně se partneři vrátí do starých kolejí a netrvá dlouho a uvědomí si, jak málo mají společného. Často tyto věci viděli hned zpočátku, ale rozhodli se ignorovat je s nadějí, že on /ona změní své chování.
Začít vztah s nadějí, že se druhý člověk změní nebo s pocitem, že můžete druhého zachránit, není bezpodmínečná Láska. Při pokusu měnit druhé a modelováním podle toho, co si myslíte, že je pro ně nejlepší, jen narušujete jejich schopnost růst a vybírat si svou vlastní životní cestu.
Bylo by skvělé podívat se dovnitř sebe, abyste viděli, co je to, co chcete na druhých měnit, protože uvidíte, že je to váš problém, kterým je třeba se zabývat.
Už víte, že každý člověk, místo, událost je vaším zrcadlem a příležitostí, abyste věnovali pozornost, co se ve vašem životě děje. Důvod, na který tímto přijdete, vzhledem k zákonu přitažlivosti je, že podobné se přitahuje. Na cokoliv se v životě zaměříte, bude aktivní součástí vašeho života. V každém okamžiku existuje nepřeberné množství věcí, které se kolem vás dějí, ale jen velmi málo si jich všímáte.
Nevšimnete si, že kolem vás letěl malý ptáček nebo, že vám u nohy lezou tři mravenci. Neslyšeli jste, co kolem vás lidé říkají, protože jste věnovali pozornost telefonování. Možná jste cítili ve vzduchu jasmín, ale nevšimli jste si vůně jiných květin. Když se mezi sebou baví lidé na velmi zajímavé téma a jsou pohrouženi do rozhovoru ani si nevšimnou, že jim zvoní telefon. Věcem, které vás nejvíce zajímají, věnujete pravděpodobně pozornost. Pokud si přejete změnit staré kódy přesvědčení je nutné, abyste zaměřili svou pozornost na nové kódy, které chcete rozvíjet.
Přítomný okamžik je opravdu všechno, co máte, protože všechny jiné momenty jsou ztraceny. Všechny budoucí momenty jsou prostě možné momenty, závislé na tom, co si vyberete vždy v teď a tady. Jakmile tento koncept pochopíte uvidíte, že máte absolutně pod kontrolou, jak se cítíte při vytváření všeho, co chcete zažívat.
Matka Tereza měla skvělou myšlenku, když oznámila: " Jednou se mě ptali, proč se nepodílím na protiválečných demonstracích. Řekla jsem, že to bych nikdy neudělala, ale jakmile bude shromáždění za mír, budu tam ." Věděla, že když se bude zaměřovat na válku, války budou přetrvávat. Svým zaměřením na mír, se naplníte mírem, který pronikne do světa.
Je to stejné i pro vás. Když odhalíte oblasti života, které chcete změnit, musíte věnovat čas tomu, jak změnit nechtěné chování. Jakmile začnete podnikat tyto kroky, nedívejte se zpět; udržujte zaměření na nové chování, dokud se nestane přirozenou součástí. Dávejte pozor na každou myšlenku, která vás může zavést ke starému chování. Jakmile si uvědomíte, že přehráváte staré pásky, změňte okamžitě myšlení a soustřeďte se na to, jak chcete, aby to bylo.
Dbejte na každé slovo, které vyslovujete. M.Y.S.L.E.T.E. před tím, než něco řeknete. O pomocných nástrojích jsme mluvili v den 80. Je správný čas mluvit? Je to čestné? Je to upřímné? Je to o " já, já, já " ? Je to nutné? Je to laskavé? Pokud se to, co se chystáte říct, nevejde do těchto kritérií, pak nechte slova raději nevyřčená. Pokud mají negativní charakter, vytváříte katastrofu, protože dodáváte energii těmto negativním myšlenkám. Pokud jsou vaše slova laskavá a plná Lásky, budou volně plynout Vesmírem a hladit všechny, kteří jsou otevřeni přijímat Lásku a laskavost.
Dávejte pozor na vaše akce a reakce, protože tak reprezentujete ve světě sami sebe. Nikdy nevíte, jak vaše reakce bude mít vliv na druhé. Jeden laskavý skutek umožňuje těm, kteří jsou svědky, použít vás jako vzor a mohou se inspirovat pro vykonávání činů laskavosti vůči druhým. Svět je plný vzorů, které vás učí být arogantní, sobečtí a krutí. Buďte vzorem toho, co chcete vidět ve světě.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Zasévej semena lásky, kamkoli jdeš....

10. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Dříve než zaseješ semeno do země, vypadá jako každé jiné semeno, hnědé a vysušené, jako by v něm nebyla vůbec žádná životní síla. A přesto ho dáš do země s důvěrou a ono v pravou chvíli začne růst. Ví, v co se chystá vyrůst. Ty víš, co jsi dal do země pouze podle toho, co je napsáno na baličku, ale věříš, že z tohoto určitého semínka vyroste určitá rostlina, a skutečně se tak stane. Když zasadíš správné myšlenky a ideje do své mysli, musíš to učinit s naprostou důvěrou, s vědomím, že z nich vzejde pouze dokonalost. Když tvá víra zesílí a stane se neotřesitelnou, tyto konstruktivní myšlenky a ideje začnou růst a rozvíjet se. Pak můžeš dokázat vše. Za tím vším je ona vnitřní síla uvnitř každého jedince. Vše způsobuje ono Já jsem v tvém nitru.

Obraz: ESENCE NOVÉHO NEBE NA ZEMI

9. září 2015 v 23:25 Obrazy rok 2015

Obraz: ESENCE NOVÉHO NEBE NA ZEMI

Přátelé, mimořádně silné energie proudí do našich aur, těl jemnohmotných i fyzického těla. Zachytila jsem je ve tvaru a barvě v obraze s názvem ESENCE NOVÉHO NEBE NA ZEMI. Přeji Vám krásné dny v klidu a míru vaší duše Emotikona smile

TZOLKIN 9.9.2015 8 EB kin 112 galaktický portál

9. září 2015 v 18:23 Mayský Kalendář na každý den

Eb - Člověk, Cesta - Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
Ctěte dnes vaši životní cestu nebo někoho blízkého, kdo cestuje s vámi, protože tato cesta je posvátná a životně důležitá. Uaxac (8) pro mnoho Mayů představuje tkaninu života, vlákno Času a existuje pro něj o něco víc příznivějších energetických partnerů, než je Eb. Dvojitá spirála vytvořená Eb - posvátnou cestou a Uaxac - vlákno života, osvěcují, léčí, hojí a vyživují vaše tělo, mysl i duši a umožňují vám připojit se přímo ke Zdroji vašeho koyopy ( Mayský koncept kundalini ). Ctěte dnes svou životní cestu.
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
***
Jsem Eb 8. Vítejte v tento opravdu velký a slavný den. Mějte v úctě, že žijete na planetě Zemi. Příslib toho, co si přejete vytvořit, máte na dosah ruky. Je pravda, že existují určité parametry, které vás drží svázané, přesto velkolepost toho, co jste schopni obdržet, je nad rámec vaší fantazie. Někteří z vás budou číst tato slova a myslet si, že hlásáme nesmysly. Praktikujte vnitřní práci, spíš než hledání venku a velmi brzy zjistíte, že vaše schopnost zlepšit svůj osud exponenciálně roste. Jak toho můžete dosáhnout? Nemůžeme dostatečně nezdůraznit, jak je důležité najít si každý den čas na zamyšlení.
Nedoporučujeme používat tento čas pro hry na ubohé nebo " běda mně ", ale obrátit se dovnitř sebe a hledat věci, které vás odklání od vašeho skutečného osudu, kterým je život naplněný radostí a hojností. Jděte do vašeho Středu a věnujte zvláštní pozornost tlačítkům, na které ostatní tlačí s vědomím, že jsou to vaši největší učitelé. Emoce, které uvnitř vás spouští, vám umožňují přístup k léčebným procesům. Pokud nemáte pocity vzteku, odporu, nelibosti, radosti a další, nemáte možnost připomenout si, co je třeba léčit.
Všimli jste si někdy, že věci, které na vás nemají silný vliv se obvykle ztrácí v mysli? Druzí mohou vyprávět příběh, ve kterém hrajete nějakou roli, ale pokud tam není žádný emocionální náboj, pak je možné, že celá záležitost jen proklouzne vaší myslí. Na druhou stranu pokud se setkáte se silnými emocemi, pak se čas jakoby zpomaluje a vy máte tendenci všímat si věcí mnohem více detailněji. O mnoho let později můžete převypravovat příběh s pocity stejnými jako byste se vrátili zpět v časovém horizontu se schopností přesně vnímat, cítit, slyšet a prožít emoce obklopujících událostí.
Doporučujeme vám požehnat svým emocím, ať už jsou dobré nebo špatné. Přijde čas a uvědomíte si význam a hodnotu každé z nich. Ve vašich každodenních zamyšleních probuďte všechny vysoce nabité emoce, kterými můžete naplnit své vášně i to, co vám brání v naplnění snů. Pomocí těchto emocí budete pumpovat energii ( E ), která tlačí emoce ( moc - síla) ) vpřed. Dovolte si procítit emoce minulých událostí, které spouští aktuální dění. Pokud je to cokoliv jiného než radost, věnujte tomu pozornost.
Podívejte se, jakým způsobem můžete situacím z minulosti požehnat, odpusťte sobě, druhým a pokračujte s dalšími emocemi, které vytvářejí strach, hněv, frustraci a všechno, co blokuje tok vaší Lásky, radost a mír.
Vaše chování je závislé na emocích. Už jste někdy zpívali radostí, když jste byli plni smutku? To je velmi obtížné. Ačkoliv má někdo velké herecké schopnosti a může se snažit druhé klamat, vnitřně budete vědět, že úsměv na tváři jen zakrývá bolest, kterou cítí.
Proč si přejete bolest ukrývat? Proč nejste upřímní k sobě a k ostatním? Najděte příčinu své bolesti a vymažte ji. Jsou chvíle, kdy je naprosto v pořádku cítit bolest a nechat téct slzy. Pokaždé, když budete jednat z té části, která není v zákrytu s pravdou, blokujete si tok energie v těle.
Když je energie v těle blokována, umožňuje to frekvenčně těžkým energiím slepovat se k sobě. To je začátek všech nemocí. Zpočátku se hromadí v energetickém poli, kterému se obecně říká aura. Jakmile se slepuje stále více těžkých energií dohromady, začne se to projevovat ve fyzické podobě. Tato energie může pak způsobit v těle chaos a bez pomoci nutriční stravy a vědomé pozornosti základnímu problému, začnou buňky v těle atrofovat, až nakonec dojde k deformaci.
Jak se tělo snaží překonat cizí energetické pole, vydává obrovské množství energie. Toto úsilí v boji s nemocnými buňkami snižuje imunitní systém, což umožňuje nemoci s názvem rakovina, diabetes nebo únavový syndrom.
Tělo je velmi složitý komplex s vrozenou schopností bojovat se vším, co ho odvádí od optimálního fungování. Avšak člověk často používá své tělo jako vozidlo, kterému nedává to, co potřebuje ke své práci a kráse. Naučte se jak se lépe starat o své fyzické tělo a budete se divit, čeho může dosáhnout za jediný den. Naučte se relaxovat a lépe se rozhodovat. Vaše tělo, mysl a duše budou mnohem lépe fungovat. Když je fyzické tělo mimo rovnováhu, má to vliv na další systémy.
Vědecký výzkum, který máte k dispozici, dokazuje účinky toxinů, které uvnitř bombardují lidi. Vzdělávejte se a proveďte nezbytné úpravy pro udržení optimálního zdraví. Váš Přechod bude mnohem plynulejší, jakmile se vědomě postaráte o potřeby těla, mysli, duše.
Postarejte se o potřeby své duše. Věřte, že vaše tělo má požadavky, které musí být splněny, aby pracovalo optimálně. Nenechte se oklamat myšlenkami, že musíte stárnout a že se vaše tělo musí rozpadnout, protože to celé může trvat mnohem déle, než si myslíte. Proces stárnutí je kód přesvědčení; zlomte tento kód a pracujte s tělem, dejte mu, co potřebuje a uvidíte, co se stane. Rozhlédněte se kolem sebe a zjistíte kolik lidí objevilo toto tajemství - tito lidé vibrují Láskou, radostí a klidem.
Vaše mysl je nádoba na odpad. Lidé využívají velmi malou část své mozkové kapacity. Hodně z toho má co do činění snaha organizmu využít všechny prostředky jen pro udržení základního fungování. Jakmile budete o své tělo pečovat jako o chrám, uvolní se hodně energie, což umožňuje poskytování mnohem silnějších informací. Je to podobné jako být více mentálně čilí a fyzicky dělat věci, které jsou třeba pro splnění potřeb těla. Už jste se snažili myslet jasně, když jste dehydratovaní? Už jste se snažili o intenzivní cvičení po týdnu přijímání nezdravého jídla? Dávali jste někdy pozor, jak vaše tělo reaguje při přijímání určité potravy?
Tělo, mysl, duše - všechno musí spolupracovat. Když člověk hladoví, všechny tři části trpí. Dbejte více na to, jak trávíte každý okamžik vašeho života. Věnujte pozornost každému soustu, které vložíte do úst a všemu, co používáte na svoji pokožku. To, co dáváte na kůži tělo vstřebává. Chtěli byste jíst šampon nebo opalovací krém? Pokud ne, pak zvolte výrobky, které jsou jedlé.
Je nemožné mít čistou hlavu, když jste vyčerpaní a rozptyluje vás tolik irelevantních věcí. Kde trávíte svůj čas? Jsou tam věci, které vás upozorňují, že to není vaše práce? Jsou tam věci, které vás upozorňují, že se vzdalujete svým vášním? Jsou vaše vztahy naplňující nebo je zachováváte z povinnosti? Je na čase obnovit energii a čas, které potřebujete pro plnění vašich vášní.
Nenaznačujeme vám, že půjdete do extrémního upínání " já, já, já " osobních potřeb. Ale chtěli bychom zdůraznit, že je třeba se postarat o všechny vaše potřeby a umožnit druhým, aby byli zodpovědní za jejich vlastní potřeby (nemáme na mysli základní životní potřeby jako je jídlo, oblečení a přístřeší). Existuje obrovské množství času, které lidé vynakládají na potřeby druhých, zatímco jim ve skutečnosti jen umožňují pokračovat v jejich " běda mi " stavu bezmoci.
Nejlepší způsob, jak pomáhat druhým je povzbudit je, aby pracovali se svými problémy sami. Ať ví, že tuto schopnost mají. Nechte druhé myslet za sebe a vyzkoušet různé možnosti. Nechtěli byste totéž pro sebe? Když budete nutit své názory druhým, často jen klonujete své kódy přesvědčení, aby je druzí přijali jako svoji víru. Nebyl by to docela nudný svět?
S touto myšlenkou se dnes loučíme. Udělejte si čas jít dovnitř sebe a podívat se na oblasti, které vám způsobují nemoci těla, mysli a ducha. Vytvořte si plán a začněte dělat kroky k vytvoření rovnováhy v každé oblasti vašeho života. Jakmile dosáhnete dokonalosti ve všech oblastech, budete lépe vybaveni pro správné poradenství. Ironií je, že jakmile zvládnete své vlastní Já, uvědomíte si, že ostatní vaši pomoc nepotřebují. Nebude to nádherný den? V ten moment skončí souzení a bezpodmínečná Láska zavládne na celé planetě.
Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace - Jak nahoře tak dole - Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nikdo nemůže žít pro sebe sama a být šťastný.

9. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Když se nějaká duše snaží získat ze života co nejvíce, aniž by dávala, nemůže najít pravé a trvalé štěstí a radost; neboť aby někdo nalezl hlubokou vnitřní radost a spokojenost, musí myslet na jiné a žít pro ně. Nikdo nemůže žít pro sebe sama a být šťastný. Kdykoliv ve svém životě zjistíš, že máš pocit nesouladu a neuspokojení, můžeš si být jist, že je to proto, že jsi přestal myslet na jiné a příliš ses zaměřil na sebe sama. Cesta ke změně spočívá v tom, že začneš myslet na někoho jiného a dělat něco pro druhé a zcela zapomeneš na sebe. Mnoho duší je v nouzi, takže se vždy najde něco, co můžeš dělat pro někoho jiného. Otevři tedy své oči a srdce a nech světlo, ať ti ukáže cestu, a láska ať vede tvé činy. Dovol, ať tě naplní a zahrne Má láska, a buď v naprostém pokoji.


TZOLKIN 8.9.2015 7 CHUEN kin 111 galaktický portál

8. září 2015 v 9:27 Mayský Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce
Když opice tančí při měsíčním světle, divné věci se stávají normální a obvyklé se otočí v bizarní. Naší tendencí je vždy kvalifikovat neobvyklé nebo neznámé, hodnotit nebo soudit bez rozmyslu či přemýšlení. Ale dnes není potřeba, energie hrají vaší hudbu. Takže relaxujte, užívejte si neodolatelné žertování a nechte svoji tvůrčí šťávu proudit naplno, bez souzení, omezení nebo toužení. Zkoumejte, bavte se, vyzkoušejte nové způsoby myšlení a nechte Uuc (7) vést vás k rozhodnutí, které z těchto semen byste měli zasadit a pěstovat a které byste měli nechat zaniknout.
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a " zlaté ruce ", ale někdy i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
***
Jsem Chuen 7. Vítáme vás. Je mnoho změn, které se nyní dějí na planetě a které ovlivňují každého z vás. Mnozí cítíte, že je třeba něco udělat. Mnozí z vás cítí, že je třeba najít si nové bydliště nebo máte problém najít si nové pracovní uplatnění. Jedná se o přirozené události; nechte tyto věci procházet skrze sebe, nenechte se chytit do pocitů úzkosti. Mnozí opouští planetu, umírají rychle nebo často neobvyklým způsobem.
Mnozí mají emocionální nebo psychické problémy, které mohou vznikat v důsledku potlačovaných pocitů a vzpomínek z dětství. Nemocnice jsou plné lidí s nemocemi jako je rakovina nebo srdeční onemocnění. To všechno je součástí procesu Vzestupu.
Eony let jste nebyli schopní uplatňovat svobodnou vůli. Tyto časy se mění. Zkušenosti, které vám nedovolovali zažívat, co bylo vaším přáním, se blíží ke konci. Je to podobné jako se vstupenkou do lunaparku. Můžete jít na jakoukoliv jízdu, hrát hry, sníst všechna kandovaná jablka, párky v rohlíku a dělat všechno, co si jen přejete. Ale o půlnoci se lunapark zavře a vy musíte jít domů.
To, co se děje v současné době na Zemi, je konec lunaparku; je čas jít domů. Tyto změny budou mít vliv na mnoho z vás ne příliš hladce a elegantně. Když se podíváte kolem sebe, máte pocit, že některé tyto změny sotva zasáhly, stále mají dobrou práci, své domovy a spoustu peněz na triviální věci. Můžete žárlit, můžete být rozrušeni. Tvrdě jste pracovali a cítíte, že si potíže v životě už nezasloužíte.
Těm, kterým se daří, mají pocit, že jsou v určitém ohledu lepší, zejména v morálních otázkách nebo, protože se cítí být více duchovní. Ať tak či tak, všichni jste si rovni, každý z vás si prostřednictvím myšlenek, slov a pocitů vytvořil realitu na základě kódů přesvědčení, které jste nahromadili.
Pro mnohé to bude tvrdá lekce, naučit se přijmout zodpovědnost za všechny své aktuální problémy. Budete si muset uvědomit, že to jak soudíte ostatní, se vám vrátí, stejně jako těm, kteří soudí vás. Každý akt laskavosti projevený druhým se vám také vrátí. Obdržíte ho s pocity vděčnosti nebo bezvýznamnosti?
Vaše finanční situace je závislá na pocitech nedostatečnosti nebo si blokujete hojnost na mnoha úrovních. Vaše vztahy jsou zrcadlové reakce vaší schopnosti milovat bezpodmínečně. Ti, kteří milují bez souzení, jsou schopni přijímat Lásku bez pocitu nedůvěry nebo pochybností.
Ti z vás, kteří jsou sami bez domova nebo na pokraji ztráty svého světského majetku zjistí, že se hluboko uvnitř sebe drží kódů přesvědčení týkajících se chudoby. Jakmile tyto kódy odhalíte, bude moudré, abyste se na sebe nezlobili. Stačí jen vidět, co jste nashromáždili za kódy, požehnejte této schopnosti vidět jasněji a podnikněte nové kroky k vytvoření reality podle vašeho přání.
Ve zprávách můžete slyšet příběhy o vládním utajování, což ovlivňuje všechny oblasti vašeho života. Můžete si uvědomit, že pojišťovny, bankovní instituce, vzdělávací systémy a zdravotní průmysl byly navrženy tak, aby vás mělo pod kontrolou několik bohatých rodin, jejichž konečným cílem je ovládnutí světa. Možná to pro vás zní jako fantazie, ale pokud jste četli knihy o historii, každá generace v minulosti tento cíl měla, proč by to teď mělo být jinak?
Během mnoha tisíciletí jste odevzdali svou sílu těm, kteří vás oslepili a drželi vás ve tmě. Dovedli vás k přesvědčení, že jsou moudřejší a vševědoucí, aby mohli dělat právní a finanční rozhodnutí za vás. Slepě jste tyto velkorysé nabídky přijali a teď se vrátili, aby vás zastrašovali a utlačovali. Jakmile si uvědomíte tuto pravdu a jejich vpád do vašeho života, je důležité, abyste měli své emoce pod kontrolou.
Jak jsme uváděli v minulých Zprávách, vaše emoce a myšlenky jsou vysoce nabité a ovlivňují celý Vesmír. Je to látka, která tvoří vaši realitu. Dokážete si představit, kdyby se miliony lidí zlobily, kdyby objevily všechny trestné činy, ke kterým došlo? Pamatujete si, že negativní emoce se slepují dohromady, pokud by se uvolnil všechen hněv, vytvořilo by to světovou katastrofu. Výsledkem takového jednání jsou tornáda, hurikány, zemětřesení a sociální nepokoje.
Na druhé straně, pokud se podíváte na tyto věci s pocitem klidu a s odpuštěním, můžete vidět velmi odlišný výsledek. Buďte vděční za to, že máte nyní jasnější představu o tom, co se na planetě děje. Buďte vděční, že jste v současné době na planetě, zejména v době velké Transformace. Mějte radost s vědomím, že máte sílu vytvořit si svojí vlastní realitu. Jaké požehnání!
Místo toho, abyste se zaměřovali na pomstu a zášť, uvědomte si raději, jak si vytvořit život svých snů. V předchozích Zprávách jsme sdíleli, že Láska je plující energie. Proudí skrze všechny věci a pokračuje dál ke všem, kteří jsou schopní jí přijímat. Ti, kteří jsou plní temných energií a myšlenek, nejsou schopni Lásku přijímat, neboť jejich energetické pole je příliš husté.
Chcete-li změnit stav Země, budete muset uvolnit husté energie, které vám brání v přijímání požehnání a Lásky. To je důvod, proč se o tyto Zprávy s vámi dělíme. Máme hodně starost o ty z vás, kteří jsou tvrdohlaví a s největší pravděpodobností vytváří tolik temné energie kolik pravdy o utlačovatelích vychází najevo.
Doporučujeme vám, abyste věnovali hodně času přemýšlení o vaší vnitřní temnotě a Stínech, spíš než tomu, co napáchali druzí, protože nemáte nad jejich volbami žádnou kontrolu. Mluvili jsme dlouho o tom, jak se zbavit temných energií a jak praktikovat energie Lásky. Teď je čas začít, protože neexistuje na Zemi žádná jiná důležitější věc.
K dispozici je velká změna, která nastane na Zemi. Mnozí věří, že Země bude zničena a jejich život se stane peklem. Jsme tady, abychom vám řekli, že vaše role bude přesně taková, jakou si představujete, protože vaše kódy přesvědčení vytváří vaší realitu. To je také důvod, proč někteří nejsou ovlivněni přílivem chudoby a nemocí; vidí sami sebe v jiné realitě. Už jste někdy zkoušeli přesvědčit druhé, aby věřili něčemu, co je drahé vašemu srdci a přesto vás neposlechli ani nezměnili svůj názor? Nic na světe je nepřesvědčí, dokud se nerozhodnou udělat volbu sami. To je krása svobodné vůle a platí to i pro vás.
Existuje mnoho věcí, které jsou drahé vašemu srdci a bez ohledu na to, co jiní říkají, se jich budete držet jak dlouho budete chtít. To je důvod, proč vás povzbuzujeme, abyste pracovali na sobě, nikoliv na druhých. Váš svět bude přesně takový jaký si ho vytvoříte. Pokud vytváříte pocity nehodnosti, bezcennosti a nedostatku, budete v této pozici. Pokud se rozhodnete, že jste obětí útlaku, zůstanete v této realitě.
Stejně jako v příběhu o lunaparku máte na výběr, co budete dělat po půlnoci. Můžete jít domů do postele nebo se sejít s přáteli. Toto všechno říkáme jen proto, abyste věděli, že vy jste tvůrcem své reality. Ano, je pravda, že existují věci mimo vaší kontrolu v důsledku masového vědomí velkých skupin. Je však možné, aby vás tyto problémy vůbec neovlivňovaly, pokud se rozhodnete věřit něčemu jinému.
Nemoc, deprese, strachy, utlačování, oběť, to všechno mohou být kódy přesvědčení drahé vašemu srdci nebo je můžete odmítnout. Podívejte se hluboko dovnitř sebe a rozhodněte se, zda chcete s těmito kódy pokračovat nebo se jich zbavit a nahradit jinými.
Máte sílu vytvořit utopickou společnost i mezi všemi úzkostmi světa. Vyhledejte podobně smýšlející jedince, kteří nejsou zachyceni ve zkáze a šeru nesmyslných činů těch, kteří převzali kontrolu nad masami. Promluvte si s těmito jinak smýšlejícími jedinci a zeptejte se jich, co dělají v současné době, aby se vyhnuli zachycení v síti hysterie. Spřátelte se s těmito lidmi. Přesuňte se na jiné místo, pokud máte pocit, že tam, kde jste nyní, není ve vašem nejlepším zájmu. Věnujte pozornost svým vášním. Co si opravdu přejete? Jakmile najdete své vášně, udělejte všechno pro to, aby se staly součástí vaší reality.
Všechno, co potřebujete pro vytvoření života snů, máte v sobě. Jak efektivnější bude, když vy, kteří máte vizi Nebe na Zemi, začnete pracovat na společném cíli. Stejně jako svítí svíčka, světlo překoná tmu. Víme, že každý Lightworker vyruší obrovské množství těch, kteří pracují s temnotou. Vaše síla exponenciálně a rychle ruší všechno, čeho se snaží v temných sférách dosáhnout.
SEDMÝ TÓN - ZRCADLO - ODHALENÍ - ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo - vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Horoskop na období 7.9. - 13.9.2015

8. září 2015 v 7:00 Doteky Nového ŽivotaCesta


Slunce v harmonickém aspektu na Pluta působí do konce týdne, toto postavení je o síle vědomí, projevení své božské jiskry v sobě. Vede k ujasnění své cesty, využití své síly vědomí. Černá Luna je v konjunkci se vzestupným uzlem. Její působení přináší vynesení zátěžových myšlenek, postojů, emocí a traumatů. Slunce s Plutem nám pomáhají projít touto náročnou cestou. Přichází možnost si sáhnout na sílu svého vědomí, na schopnost v sobě rozsvítit pochodeň světla, když procházíme svým "sklepením", kde se dostáváme až do stavu beznaděje, bezvíry, marnosti, pochybnosti a otázek: "Jaký to vše má smysl?". Vnímáme NE-smysl života, bytí, existence. (Jupiter v opozici na Neptuna působí do 6. 10. ). Těžce se prochází cestou, když nevěříte. Najednou ztrácíte smysl své cesty, vlastně ani nevíte, kam vaše cesta směřuje, a proč jste se najednou ocitli ve tmě. Mělo to vše vůbec nějaký smysl? Kde je naplnění? Začnete pochybovat i o všem předešlém.
V tomto týdnu se objevuje Merkur v kvadratuře na Pluta a to je velmi zatížena mysl, která je negativní, destruktivní a mocenská. Vše vás má vést k tomu, abyste hledali své vědomí a rozsvítili svou pochodeň božské jiskry. Každý z vás ji v sobě má. Záměrem je rozšíření vědomí, a proto jsme vedeni k tomu, abychom přiložili ruku k dílu. Každý sám za sebe (ve svém nitru) a ten, kdo má možnosti a prostředky, tak přiloží ruku k dílu vůči druhým. Proto jsem byla vedena k tomu, abych otevřela astrologické kurzy pro ty, kteří se chtějí ode mně učit astrologii. Stejně i tak ostatní lidé, kteří mají co nabídnout, budou vedeni k projevení nabídky. Je to odraz Božství, které je v zesíleném působení na probuzené vědomí. Nikdo vám nebude nic vnucovat, přemlouvat, přesvědčovat. Přijde k vám tak, jak se dříve vítalo chlebem. Stejně tak k vám přijde chléb a záleží na vás, jestli si vezmete či ne. Ten, kdo přijme, bude nasycen. Ten, kdo odmítne, zůstane hladový - prázdný. Ani jedno není špatně. Ten, kdo zůstane prázdný, bude znova hledat to, co ho nasytí, až to jednou najde.
Dostáváme se na křižovatku svého života a čeká nás rozhodnutí, jakou cestou se vydáme. Co chceme žít? Proto se nám zviditelňuje vše zátěžové, abychom to mohli odložit a jít novou cestou. Místo abychom došli k cíli, ke kterému jsme se vydali, došli jsme na křižovatku. A to může být "zdrcující". Tím můžete přestat věřit, můžete mít pocit, že už nemáte sílu jít dál. Odpočiňte si, můžete zde zůstat do té doby, než vám přijdou všechny potřebné impulzy k nové cestě. A Prozřetelnost má zájem, abyste nastoupili novou cestu, proto vám pošle dostatek podnětů, abyste zvolili správně.
Jak vidím lidské vědomí v této době: v okamžiku, kdy dorazí na křižovatku místo do vytouženého cíle, se dostane do paniky a strachu a začne tam zmateně pobíhat. Plný strachu se vydá doleva, ale po chvíli se vrátí. Pak se zase plný strachu vydá doprava, ale vrátí se. Co kdyby zvolil špatně? Z rozcestí se stále vydává různými směry a stále se k němu vrací. Je zahlcen panikou, pochybnostmi, selháním a strachem. V tomto nastavení nemůžete poznat správnou cestu. Potřebujete se zastavit, sednout si a vyčkat. Je to stejné, jako když zaděláváte těsto, hnětete, hnětete, a když je dostatečně promíseno, odložíte ho, dáte na teplé místo a dáte mu čas, aby vykynulo. Ale už do těsta nezasahujete. Nemůžete, protože by nevykynulo. A pak můžete z těsta začít tvořit. A stejné je to s naším vědomím. Když stále situaci řešíme, analyzujeme, zkoumáme, měníme, je to pod vládou osudu. Až když to odevzdáme, odložíme, přijmeme věci tak, jak jsou, vzdáme se chtění to změnit, teprve tehdy může začít pracovat Prozřetelnost - až když jsme "těsto odložili do klidu", začne přirozený proces Existence.
Díky zastavení si můžete uvědomit, co vás stará cesta, vše zátěžové naučilo. Čím jste bohatší?
Ano, vidět své hry, které člověk hrál, může přinést pocit zklamání ze sebe. "Tohle všechno v sobě mám?" Ale když to vidíte, radujte se. Už jste mimo hru a stáváte se pozorovateli a zároveň tvůrci své nové cesty. Poznání: "Tohle nejsem Já." Byla to jen potřebná forma k tomu, abyste se něco naučili. Slunce v opozici s Chironem 9. 9. - 14. 9. ukazuje naši bolest, když máme pocit ztracení se, nejistoty, selhání a nenaplnění své cesty. Procházíme Chironským léčením naší oddělenosti, osamělosti. Část naší cesty je to, že to musíme udělat sami, že jsme na to sami, je to základní pocit oddělení se od Božství. Tato bolest v nás zůstala a stále nás vede k touze po naplnění, splynutí s druhým, s něčím, dokud tento pocit nerozliším na dvě úrovně: na osamělost (absence druhého) a na samotu (přítomnost sebe sama). Právě oddělení od Božství vede k cestě poznání přítomnosti sama sebe, v sobě rozpoznat Božství a tím se propojit v jedno. Když si prožiji Boha v sobě, zmizí i bolestivé pocity s oddělenosti. Léčení prochází skrze hluboké, živé sny, silné meditace, mystické prožitky. Uvidět dar v samotě, v pocitu osamělosti, čemu mě učí?
Novoluní nastává 13. 9. v Panně na sabiánském symbolu: Dívčí basketbalový tým. Klíčová myšlenka je poznání - vědomé vnímání vůči kolektivním silám.
Venuše v konjunkci s Marsem, v trigonu s Uranem přináší nové impulzy, nové možnosti, vědomé tvoření, schopnost rozhodnout se, nalézt svou odvahu jednat s vyšším záměrem. Být veden a naslouchat vedení. Tato konjunkce vede i k možnému řešení v partnerství, kde nastávala mnohá nedorozumění. Nyní se můžete pohnout vpřed.
Požehnaný týden. Petra Nel
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.
autor článku: Petra Nel Smolová

Moje láska a světlo volně proudí do tebe a skrze tebe ven do světa.

8. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Dovol, abych působil v tobě a skrze tebe. Ať Moje láska a světlo volně proudí do tebe a skrze tebe ven do světa. Uvědom si, že vše je jako na počátku, když jsme spolu kráčeli a hovořili, a že jsi prošel celým cyklem a znovu ses vrátil a sjednotil se Mnou, se svým Milovaným. Nesni o tom, netouži po tom; jednoduše si uvědom, že už se tak stalo a že již nikdy nedojde k žádnému rozdělení. Už se nemusíš nadále toulat po divočině, ztracený a sám, aniž bys věděl, jak se vrátit. Uvědom si, že každý tvůj krok je veden a řízen Mnou a že tím, jak si stále více uvědomuješ Mne a Mou božskou přítomnost, nemůžeš už nikdy ztratit svou cestu. Vzdávej za to věčné díky a nech své srdce tak naplnit radostí a vděčností, abys ji stále dával najevo a aby každý tvůj dech říkal "Děkuji ti, můj Milovaný".

TZOLKIN 7.9.2015 6 OC kin 110 galaktický portál

7. září 2015 v 8:51 Mayský Kalendář na každý den

Oc - Pes - Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání
Oc - nagual sexuality stojí dnes v pozadí s Chicchan - Opeřeným Hadem, který ztělesňuje sexuální záležitosti. Tato kombinace přináší explozivní sexuální energii, která může rychle přetéci v nekontrolovatelnou vášeň, kdyby nebylo stabilního a uklidňujícího účinku Uac (6). Ctěte svou sexualitu jako základní přirozenou zdravou část svého Bytí s tím, že to není žádný hřích nebo neřest, která má být skrývána nebo hanobena.
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI - cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své " smečce ", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí.
***
Zdravíme vás! Jsem Oc s Tónem 6, vítáme vás v čase našeho společného sdílení. Je v nejlepším zájmu všech, aby v tomto čase spolu všichni spolupracovali - a to všech na Zemi i mimo ni. Všichni jsme ze stejného Zdroje a všichni se k němu nakonec vrátíme. Mnoho z vašich starověkých a náboženských prohlášení uvádí, že jsme všichni Jedno - že jsme bratři a sestry a opravdu to je pravda. Uvnitř vašich srdcí to víte. Když se podíváte jeden druhému do očí, tuto pravdu spatříte. Dokud si neuvědomíte, že vaše srdce jsou stejná, vytváříte oddělení a pád civilizace.
Učte se od zvířat, ví že jsou Jedním se všemi. Neoddělují se od sebe a nevytváří nadvládu nad ostatními. Podívejte se na mravence, žijí v okamžiku přítomnosti a nepřednáší o válkách. Prostě dělají, co je třeba jako tým. Pozorováním symbiotického vztahu v přírodě se můžete hodně naučit. Když si lidé vytvořili nálepky oddělenosti, všem to přineslo jen peklo.
Nebe na Zemi se může stát realitou, pokud se pro to rozhodnete. Existuje jedno základní téma, které můžete také rozvinout a to je - miluj bližního svého jako sebe sama. Problém je v tom, že mnozí z vás se nenaučili milovat sami sebe. Jak můžete očekávat, že vás bude někdo milovat jako bližního svého, když nemilujete sami sebe? To je nemožná realita.
Tyto Zprávy jsou navrženy tak, aby vám pomohly pochopit to a pomohly v tom, jak milovat sami sebe. Vždycky to začíná tím, že jdete do svého nitra. Mnozí z vás věnují obrovské množství času a energie svému vnějšímu Já, péči o zevnějšek, vzhled a vystupování. Ale mnohem méně času věnujete svému vnitřnímu Já a nezbytné péči, která umožňuje zářit vašemu vnitřnímu Světlu. To se nejlépe provádí v hluboké meditaci, ale můžete to však praktikovat kdykoliv během dne. Lze toho dosáhnout pouze když není vaše mysl přeplněna strachem, zaneprázdněností a roztržitostí, což vás odvádí od sebelásky. Doporučujeme vám udělat závazek a najít čas a pracovat na svém vnitřním Já. Naučte se spojovat se svými osobními Průvodci, kteří čekají až je požádáte o pomoc.
Najděte odvahu podívat se na utrpení a bolest nashromážděnou z minulosti za účelem jejího uzdravení. Najděte kódy přesvědčení, které vás uzamknuly v páchnoucím myšlení. Vytvořte nové kódy přesvědčení, které otevírají dveře k hluboké Lásce k sobě i druhým, v tom leží vaše spása. Nechceme tím naznačit, že se vzdáte jakýchkoliv náboženských textů, ve kterých nacházíte pohodlí. Nicméně vám doporučujeme podívat se na přesvědčení, která uvádí, že někteří jsou lepší než ostatní, protože to není přesné. Každý z vás má uvnitř sebe schopnost najít pravou Lásku Zdroje; nepotřebujete žádného prostředníka.
Pouze vy můžete odpustit druhým. Pouze vy se můžete rozhodnout milovat všechny bezpodmínečně. Pouze vy můžete učinit volbu být uctiví k přírodě. Jen vy můžete naplnit svůj osud. Nabízíme vám klíče ke spasení pouhou otázkou : chcete jít do svého nitra a vyčistit odpadky, které páchnou a obtěžují vás? Existuje mnoho cest ke Zdroji. Každý má jedinečný mix nápadů a prostředků.
Každý z vás je nekonečně důležitý a milován těmi, kteří ani nevíte, že existují. Mluvíme o těch, kteří bydlí v jiných dimenzích a které většina z vás není schopna vidět svým fyzickým zrakem. Věřte, že jsme vám stále k dispozici a jsme ochotni a schopni vám pomáhat při procesu Vzestupu.
Nastal čas posunout se do vyšších dimenzí. Víme velmi dlouho, že budete opět na té naší straně. Vidíme vaše slzy, slyšíme vaše prosby ve sféře zapomnění. Přináší nám obrovskou radost, když bratr najde cestu Domů a rozpomene se na své skutečné duchovní kořeny. Nabízíme vám stejnou pomoc. Mnozí z vás se rozhodnou na nějaký čas zůstat v lidské podobě. Život na Zemi bude mnohem jednodušší, když se rozpomenete na svou rodinu, když se můžete spolehnout na podporu svých bratrů a sester. Věřte, že jsme Jedno - jeden hlas, jedna poezie - máte na dosah ruky všechna řešení, včetně radosti a míru!.
ŠESTÝ TÓN - PROUD - TOK
Plynutí tvoří pohyb - Panta Rhei - nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytyčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Tón a Znamení - puls galaktického srdce

7. září 2015 v 8:48 Mayský Kalendář na každý denAutor fotografie a textu Lenka Sýkorová

Extenze podzimní Božské Brány dokončení:

Energetická zóna - Panenský Týnec 5.9. s Průvodci a vyššími úrovněmi. Mějme všichni nádherné dny v tomto velmi posvátném a slavném čase. Miluji vás!

Tón a Znamení - puls galaktického srdce

V červenci mi bylo vyššími týmy sděleno, že se čas od času budeme muset vrátit pro probouzející. Je mi potěšením předložit přehled tvoření hlavního kalendáře mayské kalendářní soustavy Tzolkinu pro vás - nováčky.
MK není to, co obvykle lidé považují za kalendář. Nedá se pověsit na zeď, nedá se nosit v kapse, neslouží ani jako plánovací kalendář. Není statický, vázaný na čas ani založený na hmotných tělesech. Slouží pro objasnění pravdy, percepce je obrovská.
Základní matematikou je 13 tónů a 20 piktogramů - denních znamení, které dohromady tvoří 260 singulárních energií. Tento kalendář se používá k popisu energie dne tzv. kinu. Kin je veličina mikrokosmické stupnice v makrokosmickém měřítku.
Pro moderní mysl je to velmi neznámé území. Moderní mysl se domnívá, že všechno se řídí mechanickými zákony. Tento názor je víc než dogma - svatý grál, který nemohl být v trojdimenzionální sféře zpochybněn. Snad jen některé zákony pomohly lehce překlenout propast mezi vědeckým myšlením a pozemsko-nebeskou dynamikou. Tím, jak se na energie naladíte každý den zjistíte, že tóny jsou něco víc než hudba - představují vlastnosti Mysli Universální Inteligence a totéž se dá říci o Znameních. Mayové byli hluboce ponořeni v Mysli Universální Inteligence.
MK pracuje na energetické úrovni, nikoliv na logice. Naladěním se na denní energie jsme otevřeni schopnosti objevovat, otevřít se a růst. Neustále pulzujeme - stěhujeme se do vyšších aktuálních energetických úrovní - to je transformační růst. Buďte stateční při pohledu do svého nitra. Napojte se na Zdroj, který je uvnitř každého z vás. Žádní dva lidé nezažijí energii kinu dne stejným způsobem. Dokonce ani dva lidé narození ve stejném tónu a znamení.
Mayové jako první civilizace začali používat nulu, nemá to nic společného s počtem. Nula v kosmologii - v mayské perspektivě - znamená CELISTVOST, ÚPLNOST - je v ní obsaženo všechno - celý Vesmír. My všichni se stěhujeme do absolutního nulového bodu.
Mayské datum narození je velmi odlišný pohled na vztah mezi námi a Vesmírem. Není založený na hvězdách, planetách či nějakých pevných tělesech. Je založen na tom, kdy jste vstoupili do posvátného proudu řeky času. Kosmologie je matkou všech věd a její původ není pozemský. Mayská věda nemá nic společného s astrologií. Vzhledem k tomu, že z pohledu hmoty nic neobíhá něco za 260 dnů, nemá kalendář Tzolkin pro současnou vědu žádný význam. Vyjadřuje tok spirálních energií - cyklů v čase a prostoru zahrnující neustálou evoluci života. Berte Tzolkin jako hluboký a pevný základ pro to, jak synchronizovat svůj život se Zdrojovou Inteligencí. Otevírá velký potenciál, jak žít ve vnitřní harmonii.
Tzolkin je konstrukce, která pomáhá používat kalendář okamžitě ve vlastním životě, sladit svůj život s život měnící denní energií Světelné Inteligence Zdroje a dávat si pozor na pohyby těchto energií ve vlastním životě. Jakmile postupujete podle Tzolkinu každý den, váš smysl pro čas se mění, tyto změny jsou kumulativní. Stačí přečíst a pozorovat, co se děje ve vašem životě.
Základní body:
Kin - jeden den
Trecenium - mayský třináctidenní týden
Uinal - mayský dvacetidenní měsíc ( Imix - Ahau )
Mayský rok - 260 dnů
Tento základní cyklus, se neustále opakuje, avšak každé kolo na vyšší spirální frekvenci. Energie dne načítá konkrétní téma do sféry vašeho bytí. Každý den na Zemi dorazí určitá energie z jádra Galaxie ve formě frekvenční spirály, která podporuje probuzení vaší skutečné pravdivé duchovní Podstaty. Je to léčba a pomoc, jak vyrovnávat svůj život s životním plánem. Cílem je transformace stínových nefunkčních kódů přesvědčení a rozhodnutí, zda chcete žít podle hodinek nebo jít s Božským proudem.
První den třináctidenní periody Vesmír předloží každému z nás " osobní pracovní plán", což nemusí být vždy příjemné. Energeticky nejnáročnější je tzv. hřeben Vlny pozice 6,7,8 a 11. den - den velkého vnitřního úklidu. Validace probíhá 12. den především v oblasti sebehodnoty, sebeúcty, věrnosti sobě, bezpodmínečné Lásky k sobě, k planetě, k druhým. Sebehodnota je nyní aktuální a hlavní téma každého.
Jakmile začne do jednotlivých oblastí vašeho života proudit vyšší vibrace, tělo může dočasně pociťovat vnitřní tlak. To je jednoznačně normální. Nezapomeňme, že máme co do činění se silným procesem uzdravení. Energie splachuje sedimenty, které jsou větší / menší potence, čas od času se objevují v podobě dramatických životních zvratů. Díky aktivované vysoko vibrující energii se rozpouští všechny zpolarizované vzorce minulosti přímým způsobem - trochu bolestným - ale bez zavázání Gordických Uzlů. Zpočátku tento proces probouzení může být spojen s problémy, jelikož frekvence vytváří tlak, takže můžete také narazit na dávné karmické části nebo zavadit na staré nezahojené rány. Tímto způsobem vás energie vrací k myšlenkám, že se v tomto sektoru nachází COSI, co léta čeká na rozvázání. Čím dříve se řeší staré části, tím snesitelnější je proces Vzestupu.
Při dokončování návratu k sobě, jako k Božskému člověku, máme k dispozici každý den energie, které nám mohou mocně pomoci posílit a zaktivovat naše skutečné pravdivé Mistrovské Já.
Lenka Sykorova, www.mayskykalendar.blogspot.com. Copyright © Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Nikdy nemař čas přesvědčováním sebe sama, že nemáš čas a že jsi příliš zaměstnán.

7. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Příště, až budeš postaven před práci, která se ti nelíbí, si nejdřív, než ji začneš vykonávat, najdi čas, abys k ní změnil svůj celkový přístup. Uvědom si, že ji děláš pro Mne, a je-li tvá láska ke Mně taková, jaká by měla být, nalezneš skutečnou radost a potěšení ve všem, co děláš dokonale. A navíc zjistíš, že máš spoustu času, abys udělal všechno, co musíš udělat. Nikdy nemař čas přesvědčováním sebe sama, že nemáš čas a že jsi příliš zaměstnán. Jednoduše se do toho dej a udělej vše potřebné. Ať tvůj život plyne hladce a v míru, bez jakéhokoliv pocitu spěchu. Když začneš den správně, se srdcem naplněným láskou a vděčností a s pocitem očekávání, že přichází skvělý den, že vše dokonale zapadne na své místo, všechno očekávané k sobě přivoláš.

TZOLKIN 6.9.2015 5 MULUC kin 109 galaktický portál

6. září 2015 v 9:35 Mayský Kalendář na každý den

Muluc - Měsíc - Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, DHARMA, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, Síla očištění, progresivita, Síla změny pohledu, podvědomí
Někdo věří, aby v životě uspěl, musí se dostat tam nebo tam, tak rychle, jak je to jen možné, než to udělá někdo jiný. Ve skutečnosti opak je pravdou. Chcete-li cokoliv urychlit, musíte zpomalit. Totéž platí i pro dosažení rovnováhy v pracovním životě, kde se všichni honí na denním pořádku. Není to o tom, jak rychle nebo jak brzo to uděláme. Všechno je o tom, jak hluboce milujeme, jak se chováme k ostatním a jak moc respektujeme sami sebe. Postavte dnes takto pilíře vašeho každodenního života a všechno ostatní bude následovat přirozeně.
MULUC v yukatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC. Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.
***
Jsem Muluc 5 a jsem vděčný za čas našeho společného sdílení. V této době existuje na vaší planetě mnoho změn. Jak studujete s námi i s ostatními, uvědomujete si, že se něco děje s vaším tělem. Možná jsou chvíle, kdy můžete mít pocity šílenství, protože máte myšlenky, pocity nebo možná fyzické vibrace, které jste nikdy nezažili.
Nebojte se, žádné fyzické změny se nedějí. Všechno je součástí toho, čemu říkáte Vzestup, o kterém se psalo téměř v každém náboženském textu. Vzestup může být definován mnoha způsoby, různými interpretacemi. Každý z vás má svobodnou vůli vybrat si cestu, která odpovídá vašim kódům přesvědčení.
Takže pokud si myslíte, že existuje peklo, místo věčného zatracení, pak si buďte jisti, že při opuštění tohoto světa, zažijete peklo svých snů. Neznamená, že tam zůstanete věky, ale zůstanete tam tak dlouho, dokud nedojdete k závěru, že musí existovat něco lepšího a budete se o to snažit.
Vaše aktuální kódy přesvědčení mají obrovskou moc nad schopností rozhodovat se pro to, co je ve vašem nejlepší zájmu. Vzpomeňte si na dobu, kdy jste se drželi nějaké pravdy bez ohledu na to, jak triviální to mohlo být a pak si vzpomeňte na pocity, jaké to bylo, když jste měli AHA okamžiky a likvidovali tak jednu myšlenku za druhou. Všimněte si, jak jste také změnili chování spojené se starými kódy, které už neodpovídaly novému paradigmatu.
Jako příklad uvedeme, že jste jako dítě neměli rádi špenát. Možná byste byli ochutnali špenát, ale byli jste svědky toho, jak ostatní, kteří také neměli rádi špenát dělali při jídle obličeje nebo měli poznámky, jak je špenát odporný. Takže jste si vytvořili kód " špenát chutná hrozně ". Jakmile jste spustili tento program, po celá léta jste odmítali cokoliv, kde byl špenát.
Ale jednoho dne se rozhodnete špenát ochutnat a zjistíte, že je vynikající. Na základě tohoto zážitku začnete špenát přidávat do vašich oblíbených salátů a v restauraci velmi často začnete přidávat špenát do vašeho menu. Dokonce se rozhodnete pěstovat špenát na vaší zahradě. A pak začnete přemýšlet: " Zajímalo by mě kolik dalších potravin jsem jako dítě neměl rád, a které by mi možná teď chutnali." Začnete zkoušet další potraviny.
Vidíte, jak jeden jediný jednoduchý kód přesvědčení může přinést změny do života? Takových kódů máte zapnutých tisíce. Je ve vašem nejlepším zájmu se rozhodnout, které je třeba posílit a které je třeba zlikvidovat. Váš život se stane kouzlem, jakmile vyčistíte kódy přesvědčení zotročující vás myšlenkami strachu.
Každý kód, který zlikvidujete, otevře dveře, které jsou v současné době pro vás zavřené. Máte schopnost tuto práci udělat, je to ta nejdůležitější práce, kterou máte a benefity budou obrovské! Mnozí z vás se příliš koncentrují při změnách na pomáhání a šetření druhých, ale starejte se raději o svoji vlastní vnitřní práci. Doporučujeme, abyste se podívali nejprve na kládu, kterou máte ve vašem vlastním oku, než začnete hledat třísky v oku druhých. Jinak prostě slepý vede slepého.
Věnujte se v každém okamžiku svým myšlenkám, činům a emocím. Zeptejte se upřímně sami sebe: " Proč si myslím, že to tak má být? " Požehnejte každé záležitosti jako učební lekci nebo prostě jako zážitku. Dovolte si léčit sami sebe a dovolte svému Já provést změny, které prodlouží váš čas na Zemi!
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Žij pro přítomnost.

6. září 2015 v 6:00

Nesnaž se hnát dopředu, nedělej plány na zítřek, protože zítřek možná vůbec nenastane. Plně se raduj z dnešního dne; užívej ho, jako by byl tvým posledním. Dělej všechny ty báječné věci, po kterých jsi dosud toužil, ne však nedbale nebo bezmyšlenkovitě, ale s opravdovou radostí. Buď jako malé dítě, které nemyslí na zítřek a zapomnělo, co se stalo včera, ale žije tak, jako kdyby jediný čas, na kterém záleží, byl přítomný okamžik. Přítomnost je ten nej více vzrušující čas, který jsi kdy poznal, proto z ní nepromarni ani vteřinu. Žij v bdělosti, připraven na cokoliv v kterýkoliv okamžik. Když budeš takto žít, budeš připraven a otevřen ke všemu, co se může přihodit. Změny přijdou, a to velmi rychle. Povznes své srdce v hluboké vděčnosti, až začnou jedna za druhou přicházet. Vždy hledej opravdu to nejlepší v každé změně, která nastane.

Obraz z mé tvorby - Anděl dokončení a úplnosti

5. září 2015 v 18:29 Aktuální novinky
Je již na tom nejlepším místě. Děkuji Terezko Usmívající seJeden pro druhého

5. září 2015 v 13:07 Doteky Nového Života


Na začátku školního roku stála třídní učitelka šesté třídy před svými bývalými páťáky. Přejela všechny děti pohledem a řekla, že je má všechny stejně ráda a ráda je vidí. Byla to velká lež, neboť v jedné z předních lavic seděl schoulený chlapec, kterého učitelka ráda neměla.
Seznámila se s ním, stejně jako se všemi svými žáky, v loňském školním roce. Hned tehdy si všimla, že si nehraje se spolužáky, má špinavé oblečení a je cítit, jako by se dávno nemyl. V průběhu času byl vztah učitelky k tomuto žákovi čím dál horší a a došlo to až tak daleko, že by nejraději všechny jeho práce přeškrtala červenou tužkou a napsala mu pětky.
Jednou zástupce ředitele školy požádal o rozbor posudků všech žáků od počátku jejich školní docházky. Učitelka si spis tohoto neoblíbeného žáka nechala až na konec. A když konečně došla až k němu a chtě nechtě začala číst posudky na něj, byla ohromena.
Učitelka,která chlapce vedla v první třídě, napsala: "Je to překrásné dítě se zářivým úsměvem. Domácí úkoly dělá přesně a čistě. Být s ním pohromadě je prostě radost."
Ve druhé třídě o něm učitelka psala: "Vynikající žák, kterého si váží jeho kamarádi, má však problémy v rodině: matka trpí nevyléčitelnou nemocí a jeho domácí život je nejspíš prostě boj se smrtí."
Učitelka ve třetí třídě uváděla: "Smrt matky na chlapce velmi silně dolehla. Snaží se ze všech sil, otec však o něj nejeví žádný zájem a pokud nedojde k nějaké změně, odrazí se jeho život brzy i na učení."
Ve čtvrté třídě psala učitelka: "Chlapec neplní své povinnosti, o učení nemá zájem, nemá prakticky žádné kamarády, často usíná přímo ve třídě."
Když učitelka posudky dočetla, velmi se sama před sebou zastyděla. Cítila se ještě hůře, když jí k Vánocům donesly všechny děti dárky zabalené do lesklého dárkového papíru se stužkami. Dárek od jejího neoblíbeného žáka byl zabalen do silného hnědého papíru. Některé děti se začaly smát, když učitelka z toho zchumlaného balíčku vyndala náramek, ve kterém chyběly některé kamínky a lahvičku parfému plnou jenom do čtvrtiny. Učitelka však zarazila smích ve třídě, když vykřikla: "To je ale krásný náramek!" Otevřela lahvičku s parfémem a několik kapek si stříkla na zápěstí. V ten den se chlapec po vyučování zdržel ve třídě, přišel k učitelce a řekl jí: "Dneska voníte, jako voněla moje maminka." Po jeho odchodu učitelka dlouho plakala. Po nějaké době se začal neoblíbený žák vracet k životu. Koncem školního roku už patřil k nejlepším.
Po roce, když už pracovala s jinými dětmi, našla pode dveřmi třídy psaníčko, kde jí tento žák psal, že byla nejlepší učitelkou, která ho kdy učila.
Uběhlo dalších pět let, než dostala od svého bývalého žáka další dopis. Psal jí, že dokončil střední školu jako třetí nejlepší žák třídy a že ona je stále ještě nejlepší učitelka, kterou v životě poznal.
Po dalších čtyřech letech dostala učitelka dopis, kde jí její žák psal, že přes všechny těžkosti už brzo dokončí universitu s nejlepším hodnocením a znovu potvrdil, že až dosud právě ona je tou nejlepší učitelkou jeho života.
Za čtyři roky na to dorazil další dopis. Tentokrát jí bývalý žák psal, že když dokončil univerzitu, rozhodl se ještě zvýšit úroveň svého vzdělání. Před jeho jménem stál tentokrát titul "doktor". Také v tomto dopise jí psal, že je nejlepší učitelkou, kterou v životě měl.
Čas plynul. V jednom dopise jí napsal, že se seznámil s dívkou, s níž se chce oženit. Jeho otec zemřel před dvěma roky a on by se rád zeptal, jestli by na jeho svatbě přijala místo, které obvykle patří ženichově matce. Učitelka samozřejmě souhlasila.
Ve svatební den svého žáka si učitelka vzala onen náramek s chybějícími kamínky a koupila si parfém, který nešťastnému chlapci připomínal maminku. Přivítali se, objali, a mladý muž ucítil známou vůni.
"Děkuji vám, že jste mi věřila, děkuji, že jste mi dala znát, že mě někdo potřebuje, že něco znamenám, že jste mě naučila uvěřit ve své síly a rozlišovat dobré od špatného".
Učitelka mu se slzami v očích odpověděla: "Mýlíš se, to tys mě všemu naučil. Dokud jsem se s tebou neseznámila, neuměla jsem vůbec učit".
Zdroj: email Monika K.


TZOLKIN 5.9.2015 4 LAMAT kin 108 galaktický portál

5. září 2015 v 10:46 Mayský Kalendář na každý den

Lamat - Hvězda - Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost
Jednou z nejmoudřejších věcí, kterou můžete udělat, je věnovat nějaký čas během dne odpočinku - relaxovat a užívat si. Nic extrémního není zdravé, ani práce ani produktivita nebo zaneprázdněnost nejsou tak velké ctnosti, jak tomu Západní společnost věří. Starověké civilizace věděly, že bohatství a hojnost nejsou v životě získávány tím, že pracujete 90 hodin týdně, ale obohacováním mysli, těla i ducha a zdravou rovnováhou mezi prací, zábavou, odpočinkem a aktivitou.
DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO
Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této Energii, mívají zpravidla šťastný osud - ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokáží pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
***
Dnes je den Lamat 4. Je to velký den pro velké oslavy vás, kteří jste se rozhodli žít na planetě Zemi. Mnozí z vás považují svůj život za samozřejmost, často nevíte o velikosti své síly ani o své Duchovní Podstatě. Jsme tu, abychom vám pomohli rozpomenout se na vaši vnitřní sílu a efekt každé vaší vědomé myšlenky
Většina z vás se cítí oddělena od své rodiny a přátel, kteří " přešli na druhou stranu ", ale nemusí to tak být, protože žijí stejně jako vy, vibrují jako vy, i když jejich svět je pro většinu z vás neviditelný. Tato doba se blíží ke konci, protože Závoje se stále více ztenčují a stále více lidí je schopno vidět na druhou stranu, byť jen na krátký okamžik. Jsou to život měnící okamžiky. Jak můžete nevěřit v život po životě, když jste ho zažili?
Někteří z vás se cítí odděleni od rodiny a od přátel, kteří jsou daleko od vás. Ale být to tak nemusí. Každý z vás má schopnost komunikovat více způsoby, než jen pomocí elektronických zařízení. Zdokonalujte své schopnosti a intuici a budete tomu rozumět. Existuje mnoho knih a mnoho lidí, kteří mohu pomoci těm, kteří si přejí zvýšit své psychické schopnosti.
Bohužel mnozí z vás odmítají takové věci, protože vám církve vštípily přesvědčení asociující ďábla s psychickými schopnostmi. To je nešťastné, ale někteří pro to mají své důvody. V mnoha případech existovali lidé, kteří tuto pravomoc zneužívali a manipulovali s druhými. Přesto ti samí lidé nakonec odmítali předat tyto schopnosti obyčejným lidem. Jak skvěle můžete ovládat druhé lidi, když nemají stejné chápání jako vy.
Mnoho z těchto kódů přesvědčení bylo zahrnuto do náboženských dokumentů jako prostředek pro ovládání lidí, aby se cítili méně než Bůh nebo méně než církevní vůdci. Chcete-li ovládat lidi první věc, kterou musíte udělat, je předat jim vědomí, že vy máte vyšší chápání a oni nemají schopnost pochopit. Tato hierarchie ovládání znamenala pád člověka v celé historii Země.
Nadešel čas, aby se každý z vás velmi pozorně podíval na každé přesvědčení, kterého se držíte, aby to byla skutečná pravda. Nejvíce přesvědčení bylo vdechnuto slepou vírou bez jednoho jediného zpochybnění autorit, které tuto pravdu hlásaly. Už jste si udělali čas a vrátili se k původním dokumentům, abyste viděli, co skutečně bylo napsáno? To je velmi obtížný úkol a opravdu většina z těchto dokumentů byla zničena, přesto jsou některé nově objevovány. Můžete zjistit, že mnoho z těchto pravd bylo zkresleno. To, čeho se drží vaše drahé srdce, se nezakládá na pravdě.
Bez ohledu na to jaká slova byla napsána nebo ztracena, pravda je stále přítomna kolem vás. Mnoho se můžete naučit pozorováním přírody, která je odrazem Stvořitele. Pokud nezasáhne člověk, vše je dokonale harmonicky vyváženo. Už jste někdy studovali symbiózu rostlin, zvířat a krajiny? Každý porod, každý nový výhonek je sám o obě zázrak. Mají schopnost klíčit a růst, pokud jim to okolnosti umožňují.
Věříte, že existuje trestající Stvořidel, který vybírá lidi a hází je do věčného zatracení? Děje se něco takového v přírodě? Vidíte stromy, že by bojovaly o pozici autority? Takové věci můžete vidět ve světě zvířat, ale je to otázka přežití nikoliv nadvlády nad ostatními. Už jste někdy viděli, jak se spojují ptáci, aby šli do války proti jiným ptačím kmenům? Můžete vidět některé ptáky, jak se pokouší vykrádat cizí hnízda za účelem potravy. Ale opět se jedná o symbiotický vztah, který byl navržen kvůli rovnováze přírody. Lidé vedou války z důvodu chamtivosti a předstírají, že jsou zachránci ve snaze získat vládu a kontrolu nad zdroji těchto národů.
Jsme velmi zarmouceni územními mapami. Vidíme čáry vyměřující území států a zemí oddělující bratry a sestry. Lidé označují své pozemky jako drahocenné vlastnictví a dělají všechno, co je v jejich silách, aby druzí neuplatňovali nárok na tato území. Když byla vytvořena Země, byla navržena pro užívání všech ne k parcelování malých oddělujících částí. Těšíme se na dobu, kdy se naši lidští bratři znovu probudí k pravdě, protože všichni pocházíme od jednoho stejného Stvořitele a ani jedna církev nemá cestu, která by vedla ke spáse.
Mnohé z vašich náboženství hovoří o tom, že jen jejich cesta vede k pravdě. Jak je to možné? Nevěříte, že by vám Stvořitel neumožnil spojit se s ním přímo? Chtěli byste vytvořit něco takového ve vaší vlastní rodině? Jaká škoda, opravdu. Myslíte, že je nějaký člověk, který nemá schopnost spojit se se svým vlastním Bohem? Nebo, že Bůh čeká, až se objeví vyvolený člověk? Dává to nějaký smysl? Jsme tu proto, abychom vám pomohli sjednotit lidstvo do Jednoty, protože pocházíme z jednoho Zdroje a všichni se do něj jednou vrátíme.
Mohli bychom pokračovat dál a dál, ale víme, že ti, kteří by nejvíce potřebovali slyšet tato slova, mají pravděpodobně zavřenou mysl a odhodí tato slova stranou. Přesto víme, že mnozí z vás hledají. Jste zkušení ve světových náboženstvích, ale máte touhu vědět víc, protože uvnitř víte, že je třeba vše ověřovat. Tleskáme vám za vaši odvahu a hledání pravdy.
Možnost jít dovnitř sebe, spojit se svým Vyšším já a Zdrojem máte na dosah ruky. Mnozí si neuvědomují, že jsou schopní to učinit. Je to vaše intuice, vaše vnitřní znalost, vaše vnitřní spojení. Věnujte pozornost těmto vědomostem, je to váš klíč k jemnému vyladění na Zdroj. Každý z vás má tuto schopnost. Je pravda, že někteří jsou více zběhlí, protože mají s těmito schopnostmi delší vztah. To ale neznamená, že někdo je více či méně důležitý, všichni jsme Jedno.
Lidská perzistence v kategorizaci a souzení druhých je hlavním pádem a újmou vašeho celkového růstu. Existuje mnoho knih na téma zvýšení schopností a jak se spojit se svým Vyšším Já, s Anděly, Průvodci. Nebudeme to zde blíže vysvětlovat, nicméně vám dáme nějaké návrhy, jak najít knihy, které by dokázaly odpovědět na vaše dotazy.
Zajdete-li do knihkupectví nebo budete hledat online, ujasněte si otázky ve své mysli např. " Ukažte mi knihu, která mi pomůže, jak se spojovat s mým Vyšším Já." Dávejte pozor, co se kolem vás děje. Jste-li v knihkupectví, můžete mít pocit, že máte zajít do určité uličky, kde může vypadnout kniha přímo k vašim nohám. Další metoda je: držíte knihu, zatímco pevně stojíte na zemi, kolena máte od sebe a stojíte rovně. Tendence zhoupnout se dopředu znamená ANO, zaklonění dozadu je odpověď NE.
Pokud jste na počítači, může se na monitoru objevit vhodná kniha. Někteří z vás jsou kvalifikovaní v kineziologii nebo používání kyvadel, i to mohou být nástroje vhodné pro nalezení knihy nebo aktuálních odpovědí na otázky. Mnozí mají senzitivní pocity. To platí i při reakcích, co je pro vás v tu chvíli správné a co ne.
Existuje celá řada způsobů, jak zjistit, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Začněte zdokonalovat své schopnosti, dokud nebudete plně důvěřovat svým odpovědím ve všech situacích. Upřímně se podívejte na církve nebo studijní skupiny, kterých se zúčastňujete. Je to formát, kde se můžete zeptat na otázky týkající se tohoto učení? Pokud tomu tak není, pak je to skupina s uzavřeným myšlením. Najděte si jinou formu, kde se můžete učit a růst svým vlastním tempem. Uvědomte si, že to, čemu jste věřili v mládí, v časech náboženství vašich rodičů, může být zastaralé.
Mějte odvahu být otevření a hledat pravdu ve všech věcech. Ptejte se a to zejména těch, kteří mají odlišné myšlení. Místo toho, abyste objevovali rozdíly, hledejte raději podobnosti. Prolomte bariery oddělenosti. Neexistují dva z vás, kteří by měli stejný názor na jednu věc. Každý z vás je jedinečný s možností měnit své názory. To je krása lidského Bytí - schopnost vybírat si a měnit, co není pro vás to pravé. Je to Bohem dané právo, kterým jste byli obdarováni, když jste vstoupili do této sféry. Toto právo se jmenuje svobodná vůle a ačkoliv vám umožňuje dělat všechno, co si vyberete, s každou volbou také přicházejí následky.
Avšak kdykoliv se rozhodnete využít svobodnou vůli k dělání věcí, které jsou laskavé a pokorné a pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, ocitnete se v životě na vyšší vibrační frekvenci, která se nazývá Láska. To neznamená, že váš život bude snazší nebo, že si získáte respekt ostatních. To znamená, že budete žít v celistvosti a mír, radost a laskavost jsou dary, které budete dostávat. Dokážete si představit lepší způsob, jak trávit dny na Zemi?
Došli jsme k závěru s doporučením, abyste se obrátili dovnitř sebe a uvědomili si přesvědčení, která jsou vašemu srdci drahá a našli odvahu ptát se, zda pro vás platí i nadále. Jsme tady, abychom vám pomohli, jakmile jste připraveni udělat změny a uvolnit strachy spojené s těmito změnami. Milujeme vás nad míru lidského chápání a máme k vám úctu. Dokonce i když nás nevidíte ani neslyšíte fyzickými smysly věřte, že jsme blízko vás a pomáháme vám na vaší cestě.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice ) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Pouze tehdy, když vše dáš, vše dostaneš.

5. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Jestliže sis zvolil konat Moji vůli a kráčet po Mých cestách, musíš tak činit z celého srdce, ať to znamená cokoliv. Musíš brát věci tak, jak jsou, když se učíš následovat Mou vůli. Pouze tehdy, když vše dáš, vše dostaneš. V duchovním životě nemůžeš vybrat všechny rozinky z koláče a nechat těsto; buď vše, nebo nic. Mnohé duše si chtějí vybírat pouze ty životní úkoly, které je přitahují, a přehlížet ty, které nevyhovují jejich nižším potřebám. Jestliže tak číníš, pak nežiješ duchovním životem; vybíráš si a volíš to, co chceš činit ty, nikoli co od tebe vyžaduji Já. Nemůžeš očekávat, že se věci budou vyvíjet pro tebe příznivě, je-li tvůj postoj takový. Já potřebuji tvou naprostou oddanost a odevzdanost, dříve než mohu konat divy a zázraky uvnitř a skrze tebe. Nyní, když to víš, proč pro to něco neděláš?