Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2015

HOROSKOP NA OBDOBÍ 14. – 20.9.2015 MYSL – MÁG

16. září 2015 v 22:47 Doteky Nového Života

Slunce v sextilu se Saturnem přináší rozvahu, soustředění a stabilizaci. Slunce prochází posledním dekanem Panny, kde máme možnost procítit láskyplné přijetí každodennosti, pozemského života a služby. Být pomocníkem v obyčejném životě, s láskou plnit své pozemské povinnosti. Aby láska prostoupila mysl - analýzu. Znamení Panny je naplnění dokonalosti, jasnosti a ta má projít skrze láskyplné pochopení lidského bytí. Bez lásky by Panna zůstala kritickým pedantem.

Slunce se přibližuje k Černé Luně a Vzestupnému uzlu, kdy se zviditelní karma, tedy vše, co je zatížené, v disharmonii. Proto máme tento týden na stabilizaci a dokončení. Zodpovědně přistoupit ke svému životu, konání, myšlenkám. Přijmout svou zodpovědnost za svůj život. Zviditelňují se naše závislosti (na čem?, na kom?), zavděčování se, která vedou ke ztrátě sebe sama. Jen proto, abych byla pro druhé přijatelná, nebo aby mi z toho plynuly nějaké výhody. Děje se to jak v nás tak i v politice, v nastavení společnosti. Černá Luna ve Vahách zviditelňuje karmu světa, jeho nerovnováhu. My jsme svět. A hledáme, abychom zůstali sami sebou a přitom nebyli sobečtí, byli otevřeni ke spolupráci a pomoci. A na druhé straně abychom svou závislostí na "něčem" neztratili svou identitu.
Merkur stále vytváří kvadraturu s Plutem (do 30. 9.), kdy právě mysl (komunikace) je zatížena negativními myšlenkami, mentálními programy, které se nás snaží udržet ve stagnaci a strachu. Tím, že Merkur je retrográdní od 18. 9. do 8. 10., bude nás mysl držet. Objeví se strachy, destrukce, bezmoc a touha po moci, chtít ovládat, mít vše pod kontrolou. Pasivní vliv je bezmoc (chudinka), projevená forma kvadratury je moc (despota - diktátor), ovládat a manipulovat ze strachu. Mysl je nástroj ega. V lidech může být uměle udržován strach, protože tak jsou snadněji ovladatelní. Jde o udržení si mysli v čistotě, ve světle, ve víře. Mysl je nástroj, je to posel, který spojuje božské a lidské. Představte si posla, který je v božském království a dostává napsanou zprávu, kterou má doručit do lidského království. Nebo naopak z lidského království se posílá zpráva do božského království. Ten posel nezodpovídá za to, co je napsané ve zprávě a co předává a z jakého království pochází. Je to posel a ten je neutrální - jen vykonává svou práci. Zodpovědní jsou ti, kteří zprávu vytváří a ti, co s tou zprávou pracují. Posel se neztotožňuje se zprávou, kterou nese.
Zkuste takto přistupovat ke své mysli. Neztotožňujte se se svou myslí. Bohužel lidé jsou tím, co je v jejich mysli a přitom je to jen nástroj - posel, který má něco zviditelnit pro druhou stranu: co je úkolem člověka, pochopit, poznat a uvědomit si, kým skutečně je a prohlédnout své vzorce chování, reakcí, očekávání, představ a domněnek.
Stát se čistým poslem, který rozpoznává, z jakého do kterého království nese zprávu. A právě v době kvadratury Merkura a Pluta bude mysl tak natlakována, přeplněna, abychom to již mohli prohlédnout a uvědomit si. A buďto se osvobodíme od destruktivní mysli nebo propadneme strachu. To, že budu cítit strachy a negativní myšlenky, je prostě lidské, ale je na každém, jestli se s nimi ztotožní. Žiji:"Já jsem strach","Já jsem ten špatný" nebo teď skrze mou mysl prochází strach a negativní myšlenky, které mohu Já ovlivnit? A kdo je mé Já? Ten strach? Ne, Božská jiskra. 😉 Mysl prochází transformací- smrtí a znovuzrozením. Bohužel se objeví ve společnosti bezohlednost, sobectví, soupeření, prostě všechny negativní stránky lidské povahy, až někdy ti vnímavější a ohleduplnější budou zírat, jestli je to vůbec možné. Je to vůbec ještě člověk? Kde je v tom člověku lidství? Trocha ohleduplnosti? To záleží na tom, jestli člověk podlehne strachu, protože pak se začne chovat spíše instinktivně - tedy jako "zvířátko" a tam vyhrává ten silnější. Pokud toto kolem sebe uvidíte, jediný způsob jak se zachránit je vystoupit z jejich hry - ze soupeření, z boje. Ti, kdo zůstanou v soupeření a boji, se "ubijí" navzájem - svou negativitou. Že jim to projde? V žádném případě! Důsledky budou brzo viditelné. Po celou dobu Černé Luny va Vahách působí okamžitý návrat důsledků svého konání, aby bylo umožněno vidět spojitost příčiny a následku. Tím se lidé rychleji učí. Jen prostě buďte bdělí jak ve svém nitru, mysli, tak i ve vnějším světě, až se setkáte s negativitou, podrážděností a bezohledností lidí. Tím vás to nezaskočí a nevtáhne do jejich hry, na někom parazitovat. Bdělost je jednou z mnoha vlastností probuzeného člověka. S čím budeme po celou dobou retrográdního Merkura ve Vahách konfrontováni je: Jaký mám být, abych byl přijatelný pro druhé? Kým skutečně jsem - má identita? Projevení se! Podle očekávání druhých, podle očekávání sebe (jaký bych měl být), přirozenost - skutečnost. Jsem, který Jsem.
Saturn vstoupí 18.9. do znamení Střelce. Učební lekce je ve víře, v pravdě a ve svobodě. Kdy si ji uvědomíme? Když jsme v těchto oblastech omezeni nebo nám ji někdo chce vzít.
Venuše ve Lvu, v harmonickém aspektu na Urana v Beranu podporuje vznik nových hodnot v srdci, oživení hodnot, lásky, harmonie a radosti. To, co máme v srdci, určuje směr a naplňování v životě.
Přeji vám mír v mysli a lásku v srdci. Petra Nel

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.


Mistr Hilarion - Poselství pro týden 13.9. - 20.9. 2015

16. září 2015 v 8:55 Mistr Hilarion
Milovaní,
jak umožňujete, aby docházelo k většímu přijetí kosmických energií do vašeho vědomí a do vašich fyzických, mentálních a emocionálních těl, noříte se ještě hlouběji do své psychiky. Je to proces, který se v dnešní době odehrává u každého na této planetě; v závislosti na vašem pochopení toho, co se děje - vy, kdo čtete toto povídání, jste ti, u nichž se předpokládá, že budete sloužit ještě více než předtím. Svět vás potřebuje, abyste byli plně přítomni a abyste chtěli použít své mocné energie k probuzení obyvatel vaší planety . Jak se přelévají energie dvou protichůdných pólů, stáváte se mocným nástrojem síly pro dobro. Vaše božská esence sestupuje do vašeho éterického pole a dochází k hluboké integraci. Na vnější rovině je snad tento proces nepozorovatelný, ale zcela jistě jej lze cítit, protože přes prožitek energie a uvědomění člověk dosáhne mistrovství na fyzické úrovni.Říkáme vám, nebojte se podívat se na svůj vnitřní stín, raději mu čelte zpříma a přijměte ho jako důležitou součást vaší cesty za osvícením.

V průběhu tohoto procesu se vlastnosti jako bezpodmínečná láska, soucit a slitování jemně přizpůsobují vaší duši, protože vy nyní tyto kvality obracíte ke své vlastní bytosti. Každá pozemská zkušenost by měla být důležitou lekcí duše, která potřebuje být zkoumána, pochopena a přijata. Vše, co se odehrává ve vnějším světě, je odrazem vašeho přání coby duše učit se růst a rozvíjet se do ještě vyšších dimenzí reality a pochopení. Váš záměr a připravenost projít těmito zkušenostmi vám pomáhá postupovat vpřed na vaší jedinečné cestě světla k mistrovství ve fyzické úrovni. Pokuste se naladit své smysly na skryté pocity elánu a nadšení, prýštící z vaší duše pokaždé, když překonáte a uvolníte z vaší bytosti další iluzorní omezení. Ano, jste to VY, na vyšší úrovni, vychutnáváte si, čeho jste dosáhli! Z úrovně duše to znamená, že jste úspěšně prošli další zkouškou a zasvěcením. Oslavte tyto chvíle a označte si je tak, že se odměníte; můžete se mimořádně hýčkat anebo si udělejte symbolickou oslavu, což vás povede k dalšímu posílení.

Vězte, že vy, kdo čtete toto poselství, jste všichni žáci na cestě světla a nyní se nezadržitelně blížíte k ukončení smluv a dohod, které jste učinili předtím, než jste vstoupili na tuto planetu v tomto, nebo v jiných životech. Tento život je zde, abyste zavázali všechna uvolněná vlákna, s nimiž bylo nutno nějak naložit z pozice nejvyšší integrity duše, jaká jen byla možná a vy všichni jste získali světelné tělo a privilegia, která jsou s tím spojena. Tato privilegia vám, coby duši, umožní projít odlišnými oblastmi vesmíru, než ve kterých nyní pracujete, když se snažíte o dosažení vyšších úrovní vzestupu galaktického a vesmírného prožitku. Tento proces stále pokračuje, protože je zde vždy něco, co je třeba zažít a naučit se, abyste rostli a abyste rozšiřovali božskou jiskru uvnitř vás, jako Bůh v akci na vesmírném hřišti!

Pro ty, kdo se zrovna probudili: proberte se z dřímoty a vězte, že nikdy není pozdě! Neodsuzujte druhé za to, že jste se vzbudili pozdě, protože opravdu, ještě nebyla doba, aby k tomu došlo.
Vše co se děje, je v božském načasování, v souladu s požadavky vaší duše a božského plánu pro Zemi. Popravdě, jste vybaveni schopností pohybovat se nyní dopředu ve skocích. Buďte k sobě i k druhým laskaví a vezměte na vědomí, že rozvoj jednotlivého člověka nelze na této planetě dopodrobna rozpoznat. Je vysoce pravděpodobné, že jste doposud spali, abyste nyní přinesli vaše jedinečné a cenné energie online, v perfektním načasování. Oceňujte svůj růst a duchovní vývoj bez odsuzování a otevřete se přicházejícím energiím, synchronizovaným příležitostem a možnostem, které se nyní otevírají.

Ti, kdo před vámi vyšlapali cestu, drží standardu, abyste se v této době mohli pohnout vpřed a budou v tom pokračovat i do budoucna. Nikdy nejste sami! Pamatujte na to a kráčejte ve vašem každodenním životě pevně a odhodlaně, s tímto vědomím ve svých stále se rozšiřujících srdcích a myslích. Zvu vás, abyste v době spaní navštívili mé útočiště v Chrámu Pravdy (před usnutím si musíte tento záměr formulovat a stanovit), abyste se seznámili s božským plánem vašeho života a abyste víc pochopili božský plán pro rozvoj vlny planetárního života, která nyní probíhá. Vítáme vás s otevřenou náručí!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion


©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Přeměna a Prohloubení Božství

16. září 2015 v 8:09 Mayský Kalendář na každý den
Podzimní Rovnodennost / Zatmění Měsíce pasáž 23.9-28.9., o které najdete informace ZDE, poskytuje plnou podporu pro 5D zkušenost. Slouží jako bod zvratu. Dokončujeme nižší stav bytí, následuje transcendence - trvalý posun v globálním Vědomí. Pravděpodobně jste sami zaznamenali, že Vesmír spouští silnou dynamiku přes tuto pasáž jako svého zástupce pro vytváření rovnováhy. Podívejte se, zda jste připraveni, zarovnáni a ochotní provést trvalý posun ve svém Vědomí. Každá nová vlna je osobní Mistrovská výzva. Je to o jednoduchém přestavění našeho Já. Mnozí to nyní vnímáte jako nádherný opojný let s jemnými a bravurními otáčkami. Hladina Lásky začíná být docela velmi hluboká.
Vesmír koordinuje možnosti nové časové osy poskytující vyšší Světelnou aktivaci. Vysoké vibrace jsou schopné vymazávat minulost a usnadňovat Přechod. Vytváří vazby mezi nízkými a vyššími frekvenčními vrstvami s postupným vymazáváním 3D prvků ( necelý rok ). Galaktické týmy nám vzkazují: Vítejte zpět v Božské Lásce.
Konec září je jeden z významných kosmických triggerů a následují další. Přijměme a přivítejme tento i každý další, jak nejlépe umíme. Je to vstupování do stavu Vědomí Stvořitele. Manifestace vyžaduje duchovní zralost a zodpovědnost v posvátném Návratu aktivace Krista. Každý takový spouštěč je urychlením. V těle to můžete pozorovat jako silné víry. Srdce je střed vaší vlastní Sluneční soustavy. Jsem naprosto nadšená, je to fascinující práce s Novým Světlem, které silně zasahuje a boří vše světské a starý systém přesvědčení. Kolektivní Vědomí musí zvládnout změny, Světlo prostě dělá svou práci. Na Zemi se vrací vibrace, která posiluje lidstvo a umožňuje plně vstoupit do role Tvůrců. Pravdivý Tvůrce netouží dominovat nebo ovládat. Drží nejvyšší záměr Lásky, Božství, míru, harmonie, rovnováhy.
Zapojte se vědomě do procesu bez strachu, to vám pomůže překlenout se ze starého do nového. Přijetí nové reality je klíčové. Mistrovství vychází z nitra, pak můžeme vystoupat do vyšších sfér a společně spolu-vytvářet. Minulý týden jsem viděla dvě duhy, připomnělo mi to úspěšné kotvení společného záměru.
Pro hladkou cestu vnímám jako vhodné poskytnout několik návrhů. Uvádím je pro vás - nově probuzené. Můžete zpětně procházet mayské predikce. Denní Strážci nás zahrnují tou nejčistší Láskou, ačkoliv se může zdát, že jejich Láska je velmi přísná, ale doba Přechodu je zde. Zprávy jsou pro vás každý den k dispozici zdarma:
Meditujte denně, po dobu, která vyhovuje vám - udržíte se velmi snadno v klidu
Používejte nadhled a RADOST
Naslouchejte sobě, své intuici, tělu
Detoxikace, pohyb, cvičení, okysličování organizmu
Vylaďujte, soustřeďte se a podporujte své vyšší úrovně
Odpojte se od polaritních diskuzí, jsou k ničemu
Odpojte se od restriktivního životního stylu, zaměstnání, disharmonických lidí, situací
Zaměřte se na sebepoznávání, autentické kreativní vyjádření
Je normální, že tělo bude o něco pozadu ve vašem osobním procesu Vzestupu
Nevyhýbejte se tradiční medicíně, osobně nechci využívat chemické léky
Nemoci, nerovnováha je blok v myšlení
Co potřebuje vaše tělo víte vy, neexistuje žádná obecná šablona pro optimální zdraví
Je v pořádku být zranitelní, emocionálně nevyrovnaní - všichni se musíme sjednotit v tomto masivním uzdravování
Starejte se o své pohodlí
Jezte menší porce výživných jídel obsahujících denní světlo
Můžete být intuitivně vedeni přestat jíst maso
Pokud nejste připraveni přestat jíst maso, nedělejte to, doplňujte chlorofyl
Magnetismus vám ukazuje prostřednictvím vašeho těla, co potřebujete
Nové Světlo podporuje transmutaci myšlenkových forem
Vy, kteří pomáháte na úrovni Wayshowers, jsme schopní ukázat cestu jednotlivcům i kolektivu, tím jak čelíme neznámému o něco dříve. Součástí smlouvy je dělat vše a mnohem více. Jako první vše a pak více. Pokud mohu sdílet, co se nyní děje na mé cestě, Vědomí šplhá do neuvěřitelných výšek a účelné účinky Světla na fyzické tělo. Jasnocity jsou mnohem ostřejší. Cítím pokoru a nádhernou osvobozující lehkost. Je to pro mě naprosto nová úroveň. Říkám, že to je stav Božské Jednoty. Je přirozené telepaticky přijímat obrazy, myšlenky, emoce. Mám zprávu, že budeme moci telepaticky stahovat a rozbalovat celé soubory informací.
Vnímám dramatické ztenčování Závojů, silnější interakce s Původci a Božským Týmem. Jdeme o úroveň výš. Chci prolomit všechno, co stojí mezi mnou a mým multidimenzionálním Já. Každá taková práce mi pomáhá pochopit vrstvené skutečnosti. Vám, kteří testujete moji bezpodmínečnou Lásku, doporučuji udělat raději výzkum ve svém vlastním srdci. Nemějte obavy, pravda všeho vyjde na povrch. Vysíláte-li Světlo a Lásku, dostanete Světlo a Lásku. Holografická projekce = holografická projekce. Vibrace = vibrace.
Čím více se blížíme k Rovnodennosti, tím intenzivněji cítím odpojování. Je to příležitost pro soukromý prostor, zároveň příprava na nové misijní práce a dokončení obrazů. Síla srdce se rodí v tichu. Je to o poznávání pravého Já po stovkách inkarnací oddělenosti v amnézii v tomto závazku. Jsme tu všichni, abychom poznali své Já po dlouhém čase odloučení. Cítím obrovský klid a připravenost jít dál v zákrytu s 5D principy.
Každý držíme svoji pravdu ve svém srdci, zesilme ji prostřednictvím skutků. Pojďme dělat všichni nové kroky s grácií a harmonií. Jakýkoliv druh mírové meditace se hodí. Pokud jste vedeni na nějaké energetické nebo posvátné místo, před, během nebo po Rovnodennosti, je to dobře. Gaia říká: Porod není pohřeb, je čas oslavovat.
Chcete-li se na své osobní cestě posunout rychleji, získat hlubší vhled, kdo jste nebo poznat své milované, Mayská osobní matrice vám pomůže pochopit, proč k vám věci přichází lehce nebo naopak těžko. Lidé narození v určitý den mají stejnou charakteristiku osobnosti. Vaše datum narození určuje vaši životní dráhu a hlavní cíle. Stejně tak můžete pomoci vašim dětem rozvíjet jejich vrozené dary, talenty a životní cestu v zákrytu s jejich přirozeností. Tyto osobní informace můžete objednatZDE.
Jste multidimenzionální bytost, která rezonuje s mnoha realitami. Všichni máme dar uzdravit planetu. Držím v srdci každého, kdo prochází touto novou aktivací. Mnoho Požehnání a Zázraků každému z vás.
V Lásce, Světle a Službě
Lenka
Copyright © Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 16.9.2015 2 CAUAC kin 119

16. září 2015 v 8:03 Mayský Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
Bouře může přinést dar úrodné půdy pro vyprahlá pole nebo může ničit celá města. Neznamená to však, že se životodárný déšť promění v ničivý tajfun. Vzhledem k tomu, že je zde tak tenká hranice mezi těmito dvěma extrémy síly Cauac, všechno, co potřebujete udělat, je nasměrovat všudypřítomný potenciál dramat a otřesů tohoto denního Znamení směrem k pozitivním věcem, po kterých toužíte. Všechno, co musíte udělat, je vidět velmi velmi daleko na cestu, po které jdete a použít tu samou sílu Cauac k očištění Zrcadla Etznab - Vládce této Treceny, abyste mohli vidět jasnější, hlubší a čistší pravdu.
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá " Universální společenství " nebo " Nebeský domov Bohů ". Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život ).
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
***
Jsem Cauac 2. Jsme potěšeni, že vám můžeme pomáhat v této době velkého probuzení. My všichni na Druhé Straně vám tleskáme za vaši skvělou práci. Mnoho z nás se nikdy nepokusilo žít v husté pozemské rovině, obdivujeme vás, že jste se pro to rozhodli. Dnes bychom chtěli sdílet informace týkající se Přechodu, který právě na Zemi probíhá. Mnozí zažíváte hroucení času - čas rychle ubíhá a nemáte představu, kam se ztratil. Dny plynou velmi rychle, takže mnoho věci zůstává nedokončených.
Co vám nabízíme dnes, je podívat se na možnosti, jak trávit svůj čas. Děláte věci, které vám přináší nadšení a vášeň? Děláte věci z povinnosti? Máte někdy pocit, že nemáte co dělat, ale přesto máte pocit, že byste chtěli něco dělat?
Je toho mnoho, co byste mohli dělat, aby se Země stala lepším místem. Nicméně pokud trávíte čas naříkáním, že se nudíte nebo nedostatkem integrity druhých, jen přidáváte do Vesmíru negativitu. Jste ti, kteří si stěžují na nedostatek morálky vládních představitelů? Co děláte pro to, abyste změnili svůj život a život v komunitě? Uděláte si někdy čas vzdělávat se o skutečné povaze toho, co se děje, o ekologické nerovnováze nebo máte nos zabořený do nejnovější romantické novely?
Každý člověk má stejný počet hodin. Přesto existují rozdíly, čeho je jeden člověk schopen dosáhnout za jeden den a ve srovnání s druhými to může být zcela odlišné. Úspěšný a pracovitý člověk zná své priority a na tyto věci také zaměřuje svůj čas. Líný člověk nebo člověk v depresi využívá svůj čas stěžováním si na všechny problémy světa, takže se stává jejich součástí.
Existují miliony lidí v důchodu, kteří mají čas plně ve svých rukou. Trávením méně času hraním karet, hrami na hracích deskách nebo vyžíváním se v drbech, by mohli uvolnit mnoho hodin pro budování komunity nebo rozhovory na hlubší úrovni. Nechceme soudit volby druhých, naším přáním je povzbudit ty, kteří tráví čas nečinností, aby ho trávili moudře. Ti, kteří nemají čas vůbec, udělají dobře, když se podívají na způsob jak pracovat méně.
Kolik z vás si udělá pro sebe čas každý den, aby se osvěžil? Staráte se o své potřeby jako první nebo se vyčerpáváte tím, že se staráte o potřeby druhých? Dokážete si říci o pomoc, když jste na dně? Myslíte, že je dobré odkládat věci, které si říkají o vaši pozornost? Mnozí z vás se nevěnují problémům hned, jak se objeví, ale hromadíte je do bodu, kdy už vás velmi zatěžují.
Žádáme vás, abyste se těmto prioritním otázkám věnovali na denní bázi. Jakmile se tyto energie stanou zátěží, stejně jako ostatní negativní myšlenky, které se začnou slepovat dohromady, zatěžuje to vaše srdce.
Naučit se mluvit svojí vlastní pravdu nějaký čas trvá. Osvěžujte a občerstvujte se každý den a vzdejte se potřeby " spasit " ostatní a svět. Objevte své priority a uspořádejte svůj denní rozvrh, aby se tam vešlo to, co je důležité pro váš životní styl. Odfiltrujte vztahy a události, které vám odsávají energii a ubírají čas.
Jaký dopad si přejete mít na svět? Někteří z vás tráví všechen svůj čas službě lidstvu; ujistěte se, že máte čas se také osvěžit. Věnujte pozornost zbytečným slovům a také tomu, co děláte se svým volným časem, obojí má obrovský dopad na celý svět. Není důležité jen to, co děláte, ale stejně tak důležité je to, co dělat nechcete. Tím, že řeknete NE věcem, které vás stahují dolů, otevřete dveře říci ANO příležitostem a věcem, které vás budou nabíjet energií a mohou být důležité pro celý svět.
Začněte dnešek pohledem na svůj rozvrh. Jak nejlépe můžete trávit svůj čas? Pozvěte své Vyšší Já a své Průvodce na pomoc s uvolněním času pro věci, které vám přináší rovnováhu a vnitřní klid.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

.....proces zbavování se starého je nutný k tomu, abys mohl být naplněn novým.

16. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Nechť tvůj život překypuje novým; je však nutné zbavit se starého, a udělat tak místo pro vstup nového. Proces zbavování se starého může být velmi bolestivý, protože když opustíš staré, můžeš zažít pocit, že nemáš nic, čeho by ses podržel, a že jsi sám a o vše oloupen. Můžeš mít pocit, že život je úplně mrtvý a prázdný, že nemá smysl, a máš chuť rozhodit ruce v zoufalství. Uvědom si, procházíš-li takovým obdobím, že tento proces zbavování se starého je nutný k tomu, abys mohl být naplněn novým. Nikdy se nevzdávej naděje, ale stále se jí drž, dokud nebudeš zcela prázdný a všeho zbaven. Pak můžeš začít znovu v novém Duchu a v pravdě. Můžeš se jako malé dítě plně radovat z podivuhodnosti nového života, jímž budeš postupně naplňován.

TZOLKIN 15.9.2015 1 ETZNAB kin 118

15. září 2015 v 8:41 Mayský Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
Postavte se před zrcadlo vaší duše, neodění a nespoutaní. Vypusťte ze svého mentálního těla jedy strachu, nejistot, lží a slabostí. Mějte odvahu podívat se přímo do srdce, těla a mysli bez předsudků, bez rozsudků, s plným přijetím a uznáním toho, co potřebuje uspořádat a zlepšit. Radujte se, jak moc jste už dokázali a přijměte závazek udělat další nové kroky směrem k úplnému uzdravení.
Symbolem energie Etznab je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality - můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. Pro starověké Maye ETZNAB symbolizuje vědomí duality, správné a špatné, dobro a zlo, víru a strach, duchovního bojovníka, který prostřednictvím svých činů volí etickou a morální cestu. Symbolika je nůž vyrobený z obsidiánu - nůž, který může léčit ( skalpel chirurga) nebo zabít ( zbraň bojovníka).
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu - věci jsou černé nebo bílé? …dobré nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři, pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
Je to skvělý den požádat o zdraví, léčit obtížné nemoci. Odstranit zášti a negativní energie, které vás obklopují. Vhodný den pro ukončení negativních vztahů nebo partnerství, požádat o zvýšení intelektuální kapacity, stejně jako o dobrou paměť. Skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.
***
Jsem Etznab 1. Vítejte v čase našeho společného sdílení. Rádi bychom se dnes opět zabývali tématem Láska, protože je to ten nejdůležitější faktor. Pokud jste následovali některé z našich návrhů v předchozích Zprávách, ocitli jste se v mnohem vyšším stavu Lásky, než tomu bylo na začátku. Mnozí jste již zapracovali na mnoha otázkách, což vám umožnilo přiblížit se ke svému potenciálu. Co nabízíme dnes, je jít ještě o krok výš v pochopení a realizaci bezpodmínečné Lásky.
Láska je neuchopitelná emoce. Sahá mnohem dál, než že je to jen lidský cit. Je to látka veškerého Stvoření včetně vzniku hmotných sfér. Podstatu Lásky je velmi obtížné popsat běžným jazykem. Na počátku byl Zdroj. Jak popsat odkud Zdroj pochází je nemožné; je to za hranicemi lidského chápání. Ani mnozí ve vyšších dimenzích nemají plné pochopení této Lásky. Znát úplnou historii není důležité. Důležité je pochopit, že jste byli stvořeni podle vlastní volby pohybovat se i na úrovni hmotné dimenze. Jste součástí původního Zdroje čisté Lásky, Světla a energie.
Jeden ze způsobů, jak si to představit, je představit si původní Zdroj jako Slunce. Přišel čas a Zdroj se rozhodl roztříštit sám sebe, aby zažil něco jiného, než jen svoji plně dokonalou Podstatu. V ten moment roztříštil sám sebe s tím, že má plnou moc a schopnost kdykoliv stáhnout zpět všechny své části a znovu spojit v jeden Celek. Tyto fragmenty si můžete představit jako malé svíčky nebo malé plamínky Slunce. Přišli jste na Zemi jako jeden z původních fragmentů.
Každý z těchto fragmentů obsahuje plnou paměť a podstatu Zdroje, podobně jako hologram. Tyto fragmenty mají stále schopnosti a vlastnosti nad lidské chápání. Každý z těchto fragmentů měl možnost vybrat si, co chce zažít. Některé částečky zůstaly na první dělící úrovni se schopností absorbovat se zpět a zase ven z původního Zdroje. Většina energetické substance zůstala jako původní Zdroj bez štěpení.
Časem měl každý z fragmentů možnost vzdálit se ještě dál od Zdroje. Každá úroveň, až na vás, kteří čtete tento text, si vždy udržela plné pochopení a rozsah Lásky, Světla a energie. Každý z vás je původní Zdroj, neoddělenou částí - jste holografickou částí v níž je celá podstata Zdroje. To znamená, že každý z vás je Zdroj nebo Bůh. Ale neznamená, že v tuto chvíli jste nejčistší Světlo prodchnuté všemi schopnostmi Zdroje jako je vševědoucnost, všudypřítomnost a dokonalá Láska. V jistém smyslu máte tyto schopnosti uvnitř sebe, ale byly uzamčené a nepřístupné z důvodu vašeho souhlasu podpořeném smlouvou s Vesmírem, ve kterém žijete.
V tomto Vesmíru, stejně jako v dalších, existují zvláštní pravidla, která umožňují každému z vás zažít, co si přejete. V předchozích lekcích jsme mluvili o povinném vymazání vaší plné duchovní podstaty kvůli možnosti zažít epizody nelásky. Tato planeta byla navržena jako Velký Experiment, který umožňuje zkoumat nelásku. Země je jedna z vibračně nejhustějších planet. Používáme slovo " je", protože většina planet s nízkou vibrační hustotou zničila sama sebe.
Váš svět je na pokraji zkázy a je nás mnoho v mnoha dimenzích, kteří tvrdě pracujeme na vyhnutí se katastrofickému konci. Mnozí z nás jsme byli součástí původního stvoření planety. Velmi dobře si pamatujeme, že to byla Rajská Zahrada a doufáme, že nám pomůžete s obnovením zpět do původního stavu, dokud není pozdě.
Vzhledem k našim i vašim smlouvám o svobodné vůli, vám nemůžeme nutit naši vůli, jinak bychom způsobili zmatek. Země byla stvořena se dvěma hlavními parametry. Prvním souborem byla délka, jak dlouho má experiment nelásky trvat. Čas konce je právě teď. A druhý parametr byl, že ti z vyšších dimenzí nesmí zasahovat, jen pokud by byla Země zničena před stanovenou lhůtou, nebo pokud by následky lidského chování mohly vychýlit Zemi mimo její oběžnou dráhu.
Země se nachází v Přechodu z jedné dimenze do druhé, protože smlouva o nelásce vypršela. Nyní pomáháme v úsilí s procesem Přechodu těm, kteří přišli pomoci na Zemi, než Přechod z jedné sféry do druhé nastane. Aby bylo možné vstoupit do této vaší dimenze, byl až donedávna z vaší paměti vyřazen štít spojení se Zdrojem.
Každý z vás má v sobě schopnost a touhu hledat Zdroj, ale nikdo není schopný plné integrace v tuto chvíli v této sféře. Ve chvíli, kdy máte plnou paměť, budete chtít opustit tuto planetu, protože vaše frekvence se zvýší do bodu, kdy už nemůžete fungovat na Zemi. Mnoho vašich Nanebevzatých Mistrů na toto téma hovořilo. I když si přejí pomáhat lidem, kteří se snaží najít cestu zpět ke Zdroji, mají větší pozitivní dopad, když pracují z vyšších dimenzí.
Chceme podpořit ty z vás, kteří se upřímně pokouší vyčistit své životy, aby se stali více milující, klidní a pečující o druhé. Mnozí z vás jsou na cestě k tomuto cíli, ale stále běží se svými bloky. Tyto bloky jsou způsobeny strachem a kódy přesvědčení hluboce zakořeněnými ve vašem těle. Buďte připraveni je propustit.
Je čas velkého Probuzení a myriády z nás v jiných dimenzích mají oprávnění pomoci vám, ačkoliv jsme v minulosti měli zakázáno zasahovat. Nyní s pomocí souhlasíme, protože čas ukončení experimentu je zde. To je také důvod rostoucího počtu mimozemšťanů a to jak na nebi, tak i těch, kteří jsou převlečeni do lidské podoby. Mnohem více vidíte duchy a k dispozici jsou channelingy mnoha informací. Rodí se stále více dětí se schopností vidět za Závoje a s plnou pamětí na místo kde byly, než se inkarnovaly.
Vedli jste sami sebe do záhuby, stejně jako mnoho jiných planet, které jsou pryč. Také byly součástí experimentu nelásky a zničily samy sebe, když je chamtivost, moc a nedostatek respektu vůči planetě přiměly zničit samy sebe. Mnoho z vás na těchto planetách žilo a inkarnovali jste se nyní na Zemi, abyste napravili chyby, které jste na těchto planetách udělali v minulých životech.
Už není čas na znečišťování nebe ani vodních cest. Čas manipulace s druhými končí, každý z vás znovu probudí svoji podstatu svého pravdivého Já. Proces Vzestupu se děje pro každého různým tempem vzhledem k možnosti vaší volby. Nemůžeme vás tlačit ani nutit dělat životní změny, můžeme se s vámi jen podělit o Pravdu a ukázat vám dostupné možnosti. Vrozená svobodná vůle propůjčuje bezmocnost těm, kteří odmítají naslouchat.
Neexistuje žádné peklo, žádné zatracení ale existují následky rozhodnutí, které každý z vás dělá. Jak bylo předpovězeno v mnoha Starých Písmech, nastane doba, kdy ti, kteří stoupají na úroveň čisté Lásky opustí pozemskou rovinu, stejně jako Nanebevzatí Mistři. Země se rozhodla být součástí tohoto Vzestupu. Jak už jsme o tom mluvili dříve. Jen ti, kteří vibrují na vysokých frekvencích Lásky, odpovídajících Zemi, budou moci vzestoupit s ní. Jedná se o změnu frekvence stejně jako existují frekvence v rádiu. To se stane v jednom okamžiku.
Ti, kteří nechtějí měnit své volby budou přesunuti na jiné místo, kde budou moci i nadále hrát své role nelásky. Naším cílem je osvítit vás, jak jen můžeme, abyste pracovali na otázkách, které vás udržují v nižších hustotách. Pokud chcete opravdu něco jiného a chcete zůstat ve sféře nelásky, nic nesoudíme a přijímáme vaší volbu. Nicméně bychom rádi osvítili ty, kteří se snaží vzestoupit i ty, kteří v současné době nemají ponětí, že si mohou vybrat.
Mnozí máte pocity neklidu. To je vnitřní spouštěč Vyššího Já, vaše spojení s vyššími dimenzemi, které se snaží zaujmout vaši pozornost. Mnozí mají pocity, že je třeba změnit život, aniž by věděli proč. Ti, kteří tyto intuice následují zjišťují, že se jejich životy stále více naplňující. Uvědomují si, že kdyby ignorovali svou intuici, způsobilo by jim to velkou úzkost, dokonce smrt.
My říkáme, že všechno, co je třeba, je připomenout vám bez ohledu na to, jaká byla vaše historie na Zemi, že jste holografická část původního Zdroje. Každý z vás má schopnost v tomto životě vzestoupit. Aby k tomu došlo, je třeba se zbavit všech strachů a všech kódů přesvědčení, které vás drží v nízkých vibračních sférách. Můžete toho dosáhnout pomocí meditace, modliteb a s vedením duchovních Pomocníků.
Budete muset integrovat změny do své vnitřní sféry změnou chování ve vnější sféře. Jinými slovy naučíte se poznat svou pravdu a také jí říkat. Tyto každodenní Zprávy jsou plné nástrojů a povzbuzení, které vám pomohou jít po vaší skutečné cestě.
Připomínáme vám, že v sobě máte sílu tyto změny udělat. Mnozí z vás se spoléhají na guru a jasnovidce, kteří vám řeknou, co máte dělat. Tento čas skončil. Jste to vy, kdo se musí rozhodnout, čemu chcete věřit a jaké cíle máte v plánu dosáhnout. Vždy je užitečné požádat ty, kteří jsou na cestě dál, aby sdíleli věci, které pomohly jim, ale jejich cesta je jiná než vaše. Tlačte na svoji zónu pohodlí, jakmile přijde řada na životní změny. Změňte své myšlenky, slova, činy a emoce na vyšší úroveň Lásky a všechny obavy spojené se zničením Země zmizí.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENA ETZNAB kin 118-130

15. září 2015 v 8:40 Mayský Kalendář na každý den

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
Vlna ETZNAB - ZRCADLA přináší do života nezvratnou pravdu a absolutní jasnost. ETZNAB znamená ODRAZ. DUCHOVNÍ BOJOVNÍK, OBĚTAVÝ LÉČITEL A OCHRÁNCE ČELÍCÍ SKUTEČNÉ A PRAVDIVÉ SÍLE.
Dnes začíná 10. Trecena Tzolkinu - Trecena Etznab. Symbolem je ostří černého obsidiánu, které prořízne mnoho Závojů, do kterých jste zahaleni. Všechny vrstvy nepochopení, strachu či nesprávné interpretace toho, že sociální a mediální formy vás stále hypnotizují přes mlhu, kterou obklopuje jasnost, pravda a potenciál vaší duše. Podívejte se na svou pravdu a přijměte, že to jste Vy. Je důležité pochopit, že cokoliv chcete udělat, tato Trecena bude zrcadlit, co ve skutečnosti potřebujete. Ne, co si myslíte vy, že potřebujete nebo chcete.
Těžko říct, co je nebo velmi často, co není splněným přáním, když si uvědomíte, že co jste chtěli, nebylo vůbec potřeba. To je důvod, proč je nutné začít s prolomením Závojů, protože osobní kouřová clona a mlha, která celý život obklopovala vaši duši a váš život, neumožňovala poznat, kdo skutečně jste. Pokud tak učiníte, všechno ve vašem životě se stane jasné a cesta, po které kráčíte získá jasný směr a účel. Neexistuje žádná taková cesta, jako je hledání vlastní pravdy. Úkolem této Treceny je postavit vás před zrcadlo, neoděné a nespoutané strachem, nejistotou nebo nepravdou jakéhokoliv druhu. Mějte odvahu podívat se přímo do svého srdce, těla i mysli bez soudů, bez názorů, bez srovnávání.
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ ETZNAB
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Na konci Vlny ZRCADLA dosáhneme ve svém životě momentu zvaném časová osa neboli časový přelom. Mezi Vlnou OPICE, která následuje a Vlnou ZRCADLA, se nachází tzv. pupek Tzolkinu, který je tvořen čtyřmi kiny 129, 130, 131 a 132. Chápeme-li Čas vertikálně a bereme ho z hlediska fraktálních období, máme možnost připomenout si úspěchy z minulých období, obohatit svůj potenciál a rovněž zkorigovat současné chyby v životě. Časová osa protíná naše životy cyklicky, ale světy existují i paralelně.
Pokud vezmeme v úvahu Tzolkin jako velký kalendář, uvidíme, že časová osa učinila první řez v Evoluci před 13.000 lety ( přechod z Geneze DRAKA do Geneze OPICE ). Zvláštní pozornost by také měla být věnována prvnímu tisíciletí před narozením Krista - přesně období 747 př.n.l. - 353 př.n.l. ( polovina cyklu 3115 př.n.l - 2012 n.l. )
To byl čas inkarnace Budhy v Indii, Lao Tse a Konfucia v Číně, a řeckých filozofů Pythagora, Sokrata, Platóna a Aristotela.V tomto časovém období se objevila první vlna galaktických Mayů, v Mexiku bylo vybudováno město Monte Alban, a zde také odstartoval systém Mayského kalendáře Tzolkinu.
Pokud se zaměříte na Vlnu ZRCADLA, nedívejte se jen na minulých 13 dnů, ale podívejte se na celý cyklus Geneze Draka zaměřující se na minulých 130 dnů kalendářního vývoje. Ponořte se do tohoto časového období a přemýšlejte o něm.
Cílem Vlny ZRCADLA je rozvíjení SVOBODNÉ VŮLE přes výzvy vyvolané osudem. V této Vlně nejsou galaktické portály, každé Znamení je stejně důležité.
Nezapomeňte tedy, že předposlední a poslední pozice Vlny vyznačují polovinu pupku Času. Z tohoto důvodu je důležité pozorovat vlastní Střed. Je to Universální centrum, kolem kterého se točí také vaše Já. Tyto dva dny odpovídají adekvátně přímo či nepřímo skutečnému zlatému dolu znalostí. Takže využijte tuto příležitost. Nenechte si ujít " ostré hrany " bílé Vlny, protože žádný detail zde nebude opomenut.
Vlna ZRCADLA vám nedovolí klamat ani přehlížet sebe samého. Je neúprosně očišťující. Nerozčilujte se na ZRCADLO, protože se z něho dívá pouze někdo, kdo stojí na druhé straně odrazu. Ten někdo jste Vy. Radujte se, pokud vás z druhé strany uvítá bytost dobrosrdečná, veselá a šťastná. To, co tam TEĎ vidíte, je odraz vašeho Já. Všechny informace, na které narazíte v této Vlně mají co do činění s vaším Středem. Přistupujte k nim vážně.
Využijte energii Etznab:
Chcete-li dýchat Světlo a Lásku do svého srdce.
Překonat dualitu nižší dimenze.
Přesunout se do vyšších vibrací Lásky, soucitu, Pravdy a míru.
Přehled Vlny 15.9. - 27.9.
ETZNAB 1
CAUAC 2
AHAU 3
IMIX 4
IK 5
AKBAL 6
KAN 7
CHICCHAN 8
CIMI 9
MANIK 10
LAMAT 11
MULUC 12
OC 13
Vám, kteří jste se narodili v tomto Treceniu, přeji krásné galaktické narozeniny!
Copyright © Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Vždy si pamatuj, že když po něčem moc toužíš, můžeš toho dosáhnout.

15. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Vždy si pamatuj, že když po něčem moc toužíš, můžeš toho dosáhnout. Když toužíš po jednotě, po celistvosti, může být tvá, jestliže pro ni vše uděláš. Tvá láska a touha sjednotit se se Mnou přijdou tak, jak den přichází po noci, a nic je nezastaví. To se odehrává hluboko v nitru každé duše, a jakmile je jednou ono semínko touhy zaseto, neustále poroste. Jaká je tvá nejhlubší touha? Chceš Mi všechno odevzdat? Jsi ochoten vzdát se všech těch malých slabostí a tužeb, které mohou způsobit oddělení? Záleží pouze na tobě, zda učiníš své vlastní rozhodnutí a rozpoznáš touhu svého srdce. Neočekávej, že ti ji ukáže někdo jiný. Musíš ji nalézt sám bez jakékoliv vnější pomoci. Já jsem zde, abych ti pomohl. Hledej neustále Mou pomoc.

Obraz: Anděl pročištění

14. září 2015 v 17:06 Obrazy rok 2015

Obraz: Anděl pročištění
S láskou zbav své drahocené a citlivé tělo emocionálních a myšlenkových jedů.
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

TZOLKIN 14.9.2015 13 CABAN kin 117

14. září 2015 v 9:31 Mayský Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy
Posvátná energie Oxlahun ( 13 ) dnes intenzivně rozpaluje silný mentální oheň Caban a vytváří potenciál pro explozivní průlom, poznání, probuzení, osvětlení nějakého aspektu vašeho života nebo snad někoho, kdo je vám velmi blízký. Ale neočekávejte nebo neusilujte příliš silně o poznaní, protože to musí přijít samo, bez očekávání nebo vyžadování. Vaše mysl je velmi silná věc a v těchto posvátných okamžicích jasnosti to musí přijít naprosto bez ega, souzení a žádostivosti.
Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo. TŘINÁCTÝ den Vlny CHICCHAN vám připomíná, že nejste na světě sami, musíte respektovat nejen svůj vlastní život, ale všechny formy života na Zemi.
CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVÁ SÍLU TVOŘIT I PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI
Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.
V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.
Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.
***
Jsem Caban 13. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Rádi bychom vám poblahopřáli k vaší volbě zlepšit život na Zemi tím, že měníte uvnitř sebe věci, které vám způsobují, že se necítíte celiství. Dnes bychom chtěli mluvit o nesouladu. Máme na mysli to, když říkáte něco jiného, než je vaše pravda.
Kolikrát vám někdo položil otázku a hledal radu a vám bylo nepříjemné říkat svůj vlastní názor? Možná jste byli zesměšňováni nebo jste měli zničený vztah a proto jste neměli odvahu mluvit pravdu. Když chcete chránit sami sebe, vytvoříte si kód přesvědčení " říkat pravdu není bezpečné ". Výsledkem jsou " malé nevinné lži ", které se stanou zvykem.
Všechny další pravdy jsou na těchto nevinných lžích postaveny, dokud si nejste jistí, jaká je vaše skutečná pravda. Mnozí z vás žijí svůj život na vratkých základech a nevědomky vytváří zdi, které jsou předurčeny ke zhroucení.
Můžete strhnout nestabilní zdi a restrukturalizovat základy. Bude to vyžadovat odvahu, ale budete mít množnost znovu objevit své skutečné pravé Já, začít dělat rozhodnutí a přijmout opatření nezbytná k vytvoření života vašich snů. Nejlepší čas pro to je teď. Budete pokračovat v budování života ve lžích nebo vynaložíte úsilí a stvoříte život založený na pravdě?
Víte vůbec jaká je vaše pravda? Všichni většinou staví na kódech přesvědčení, které jste se naučili jako dítě. Podívejte se podrobně na svá přesvědčení a vyberte si ty, které pro vás mají smysl. Přitom zjistíte, že budete muset provést mnoho změn chování. Podívejte se jestli vaše myšlenky, slova, činy a emoce odrážejí to, čeho se držíte jako své pravdy.
Říkejte svou pravdu bez ohledu na to, jak se na vás druzí dívají. Pravděpodobně zčeříte mnoho vztahů, ale ti kteří přijímají bezpodmínečně kdo jste, vám zůstanou nablízku. Všichni ostatní vás opustí, protože jste je přitahovali na základě vašeho " falešného Já ". Pak k sobě začnete přitahovat ty, které přitahuje vaše " pravdivé Já ". To může pro vás být těžké přijmout, protože jste byli naprogramováni potěšit druhé.
Mnozí z vás hrají roli ochránce nebo zachránce, což může být těžké změnit. Nicméně pokud jste věrní sami sobě, budete mít mnohem větší schopnost oslovit druhé. Je to schopnost přicházející z hlubšího pochopení Lásky a soucitu. Může být dobré přehrávat si roli, co budete příště druhým říkat, jak budete příště upřímní, pokud vám v tom nějaký člověk brání. Buďte připraveni mluvit pravdu.
Například máte přítele, který vám každé ráno volá a vás to rozčiluje, protože mu nechcete věnovat svůj čas. Některá rána prostě nakládáte se svým časem raději jinak, ale bojíte se to příteli říci, abyste váš vztah nenarušili. Až vám příště zavolá, najděte odvahu říkat pravdu. Adresujte otázky laskavě a upřímně. Jakmile posílíte sami sebe v jedné oblasti, zjistíte, že být věrný sám / sama sobě, je mnohem jednodušší i v dalších oblastech života.
Klíčem k úspěchu je vědět jaká je vaše pravda. Mnohokrát je pravda pohřbena tak hluboko, že je těžké vědět, čemu opravdu věříte. Je dobré s druhými vést otevřené rozhovory, vyslechnout jejich přesvědčení a integrovat jen to, co s vámi rezonuje. Uvědomte si, že jakmile přijmete tento kód přesvědčení, budete mít vždy možnost měnit své názory.
Neexistuje ani jeden z vás, kdo lpí na všech kódech přesvědčení, které jste přijali za celou dobu svého života. Jakmile je člověk zatvrzelý a drží se nějakého kódu bez ohledu na to, jak relevantní je, život se stává problémem. Život je o učení, zkoumání a změnách. Dovolte sami sobě být člověkem se svobodným myšlením a životem mimo normy. To je život, který stojí za to žít.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky, konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com. Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Ať je ve všem rovnováha. Pracuj pilně, ale také se nauč pořádně si hrát...

14. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Ať je ve všem rovnováha. Pracuj pilně, ale také se nauč pořádně si hrát a dělat to, co ti působí radost, ať je to cokoliv. Nezáleží na tom, zda tvé prožitky jsou prosté nebo výstřední, pokud v nich nalézáš opravdovou radost. Když děláš něco, co tě baví, nezáleží na tom, jak je to namáhavé; nebudeš se cítit vyčerpaný, ale rozradostněný a povznesený. Práce by nikdy neměla být dřinou, a nikdy ani nebude, bude-li tvůj vztah k ní správný a bude-li tě těšit vše, co děláš. Bude-li tvůj život vyrovnaný, objevíš v něm celistvost a nikdy nebudeš dávat přednost jen pouhé práci, nebo pouhé hře. Obojí by bylo stejně špatné. Nikdy nesrovnávej své požitky s požitky někoho jiného; z čeho máš radost možná nevyhovuje druhému. Dělej to, co těší tebe, a nech ostatní dělat to, co vyhovuje jim. Žij a nech žít.

Energie novoluní - Miluj svá "údolí"

13. září 2015 v 10:50 Vývoj vědomí bytostí


Každé období tvého života, které nazýváš propastí, ve smyslu "jsem dole, a nebo na dně", vnímej vždy jako dar.
Tento úsek tvého života je tou nejúžasnější příležitostí ke změně.

V okamžicích, či delších časových úsecích těchto období se skrývá mocný a silný potenciál ke změně tvého energetického pole, k pozvednutí tvých vibrací.

Tehdy je to, co vnímáš negací ve své největší síle a právě proto je velmi viditelnou a hmatatelnou částí tvého já.
Pokus se vždy si vzpomenout, že ona část je jen tvé stvoření a nechce ti ublížit, nýbrž se projevuje právě proto, aby byla světlem spasena, proměněna a transformována.

Jedná se o tebou energeticky zhmotněnou energii, ať už ji nazýváš strachem, úzkostí nebo depresí.
I když je ti jakkoliv nepříjemně vzpomeň si na dech a svým dechem, který je vždy čistou energií Prvotního zdroje tuto bolavou vibraci v sobě prodýchej, prosvětli esencí světla a lásky a omilostni ji.

Proměň ji ve světlo, tedy v její protipól.

Nespěchej a dej si čas k tomuto sebeléčení.

Neodmítej tento tvůj aspekt, ať už ho vnímáš jakkoliv negativně. Tímto by jsi jeho potenciál posílil.
Jen buď pozorovatelem a hraj si s částmi svého bytí s láskou.

Je to, jako kdyby jsi uklízel dům. Staré vymetáš, proplachuješ vodou a proměňuješ prostor v čistotu.
Obrazně v tomto není rozdílu.

Užívej si proces sebe-úklidu a věř, že se vždy energie mění a léčí.
Nepochybuj o své vlastní schopnosti uzdravit se.

A tak prosím najdi si klidný okamžik během svých dní a "vymeť" s láskou své staré části a vnes na jejich místo vůni, radost, smích a lásku.
Provibruj každou svou buňku pozitivními póly a propoj se s tím, co chceš být.

A všímej si, že láska tě neustále povznáší a ochraňuje.
Je tady s tebou, jen s ní navaž kontakt, spoj se s ní.

Afirmace:

JÁ S LEHKOSTÍ SOBĚ VLASTNÍ ROZPOUŠTÍM PÓLY NEGACÍ A PROMĚŇUJI BUŇEČNOU STRUKTURU A CELOU SVOU EXISTENCI V RADOST A LÁSKU

Thovt


TZOLKIN 13.9.2015 12 CIB kin 116

13. září 2015 v 9:58 Mayský Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Zastavte se dnes na chvíli a přemýšlejte jakou roli hrajete v Evoluci lidstva i v životě samotném. Zastavte závod myšlenek, ambicí, cílů, seznam, co musíte udělat, seznam lidí, kterým musíte zavolat, povinností, pochůzek a posluhování. Najděte si dnes čas jen Být. Udělejte si čas spojit se s rodinou, připojit se ke zbytku lidstva a ostatním živým stvořením. Přemýšlejte o všem, co jste udělali, viděli, zažili, poznali a přijměte všechny vlivy, které vás formovaly v to být tím, kým jste dnes a nechte to všechno odejít. Toto více než cokoliv jiného bude naplňovat vaši duši i ducha.
Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo. DVANÁCTÝ Den vás informuje, abyste se zbavili strachu, spojili intuici s rozumem a řídili se vlastní svobodnou vůlí.
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
Osobnosti narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.
***
Jsem Cib 12. Vítejte v tomto čase oslav života. Jsme vděční, že jste se k nám připojili další den učení pro zrychlení vašeho probuzení. Ať je požehnaný každý moment vaší existence na Zemi.
Dnes začneme tím, že vás požádáme, abyste zklidnili mysl. Několikrát se zhluboka nadechněte a uvolněte napětí pro celý den. Doporučujeme používat tento prostředek na získání klidu a rovnováhy každý den. Mnozí se ráno probudíte a závodíte celý den, aby věci byly dokonalé a nikdy si neuděláte čas na odpočinek a osvěžení.
Teď, když jste vyrovnaní, vyberte si jednu věc, kterou chcete v životě změnit. Nemluvíme o lidech, které byste rádi změnili nebo o chaosu ve světě. Žádáme vás, abyste si vybrali chování nebo strach či kódy přesvědčení, kterých je třeba se zbavit.
Podívejte se, co se stalo jako následek těchto věcí. Bylo to způsobeno nepřiměřenou úzkostí? Způsobilo to zmatek v některém z vašich vztahů? Způsobilo to, že jste zůstali v zaměstnání nebo na místě, které byste nejraději opustili? Věnujte nyní chvilku snům o nových dveřích, které by se pro vás mohly otevřít v případě, že se rozhodnete. Sněte ve velkém, protože všechny možnosti mají potenciál stát se realitou. Hmmm …není to skvělá mantra na zrcadlo?
Sněte ve velkém, protože všechny možnosti mají potenciál stát se realitou. Jste připraveni, aby se tento sen stal skutečností? Bude to vyžadovat trpělivost, odvahu a statečnost, ale věnovat úsilí a čas stvoření snu do reality za to stojí. Buďte kreativní, používejte metody, které vnímáte jako vhodné a zábavné, protože je pravděpodobné, že tak stisknete tlačítko vpřed. Níže předkládáme nějaké návrhy.
Mentálně si představte svůj život, jako by to už byla skutečnost. Úspěšní sportovci tuto metodu často používají. Vizualizují si, jak dělají dokonalé pohyby jako úder golfovou holí nebo hod míčem. Při těchto vizích vnímají pocity, jak pohybují svaly, vnímají vůně, všechno, co se kolem nich děje i jak dostávají ocenění.
Psaní přání je další z možností. Můžete si psát seznam, vystřihovat titulky z časopisů, psát příběh, který by váš sen podpořil…..atd. Používejte pozitivní prohlášení se zaměřením na to, co chcete, spíš než na to, co nechcete. Přehrávejte si roli, jak budete reagovat, až se událost manifestuje. Lze to dělat mentálně, protože vaše mysl nerozezná rozdíl mezi realitou a představou. Čím více smyslů a emocí do hry zapojíte, tím snazší bude chování změnit.
Udělejte si každý den čas přidat více energie tomu, co chcete na sobě změnit, dokud ke změně nedojde. Pokud váháte, věnujte se více praktikování, jak chcete, aby to bylo, než věnovat energii selhání nebo neúspěchu. Všechny věci jsou možné. Pokud máte strach vypořádat se s bolestnými otázkami, vyhledejte odbornou pomoc. Dávejte pozor od koho si necháváte radit, zejména, pokud jsou vám doporučovány léky. Existuje mnoho alternativních léčitelů, kteří dělají úžasnou práci a pomohou vám s uvolňováním temných energií z aurického pole. Doporučujeme vám vyhledat jejich pomoc.
" Dělat-jako-by-se-to-už-stalo" je mocný nástroj. Buďte připraveni podnikat kroky, které vás dovedou k lepší budoucnosti. Přijde čas, kdy budete muset říci NE ostatním, a ANO vašim potřebám, což může vaše vztahy zčeřit, ale ti, kteří vás milují bezpodmínečně, vás podpoří. Častokrát musí být vztahy pozastaveny, dokud si neuvědomíte, co chcete a jak udržet svojí vlastní integritu.
Byli jste plně učeni oddat se ostatním, a že sobectví je hříšné. Lpění na těchto kódech přesvědčení vytvořilo mnoho vyčerpaných a zdrcených členů v této společnosti, kteří ztratili schopnost myslet na sebe. Miliony z vás se zmítají, protože nevíte, kdo jste nebo, jak získat život naplněný radostí a klidem. Jakmile znovu objevíte sami sebe a budete žít poctivě, budete automaticky pomáhat druhým. Tentokrát to však nebude pocházet z nutnosti " zachránit " druhé nebo z pocitu povinnosti. Budete oslovovat druhé s Láskou a soucitem a vytvářet upřímné spojení "od srdce-k-srdci ". Pokud je toto vaše přání, pak vás plně podporujeme.
DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den " zúčtování " všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 6.9. - 13.9. 2015

13. září 2015 v 7:00 Mistr Hilarion
Milovaní,
došlo k posunu energií na Zemi i ve vás. Stále jste na pomezí dvou světů, ale učinili jste rozhodnutí. Rozhodli jste se pro růst a vývoj vaší duše a to vás přivedlo k vyšším frekvencím, které vás nyní obklopují. Na povrch se vynořuje nový aspekt celé vaší bytosti.Mnozí z vás jste ještě v procesu očisty, očisty vašich čtyř nižších těl a budete pociťovat účinky tohoto očistného procesu. Někteří z vás jsou někdy šokováni nad slovy a myšlenkami, které přicházejí do vašeho vědomí… To je vaše ego, které se snaží dostat vás zpátky pod svou kontrolu tím, že se pokouší odvrátit vás od vašeho nového vnímání sebe sama. Dobré je, že nyní rozpoznáváte, co se děje a jste schopni na to reagovat tím, že když ty myšlenky přijdou, změníte je. Skutečně se stáváte alchymisty, měnícími sled nižších dimenzí prožívání života na očištěné zlato Posvátného Kristovského Já.

Milovat druhé je nedílnou součástí vaší duchovní bytosti. Někdy se vám mohou vaše slova a skutky zdát docela extrémní, ale pak jste překvapeni pozitivním účinkem, který to má na druhé tím, že vyslovujete svou pravdu - beze spěchu, v dokonalém uvolnění, a jste vyslyšeni. Pro některé z vás je to nová zkušenost, být slyšen a viděn těmi, kdo vás ve fyzické realitě obklopují. Je to přímý následek toho, že sami sobě dáváte lásku a laskavost, protože víte, že jste toho hodni. Když se člověk neegoistickým způsobem miluje, může z toho vzejít pouze dobro. Vyvažováním energií duality ve všech podobách vaší vnitřní a vnější bytosti vytváříte své nové já. Tím, že objímáte světlé i temné stránky duchovní bytosti, kterou jste, a tím, že je vyváženě přijímáte, docilujete mistrovství na nižších úrovních a posouváte se do další fáze růstu na vaší duchovní vývojové cestě zpátky do jednoty se Zdrojem.

V energiích, které vás nyní obklopují, je prvek zázračna.
Každá chvíle je nabita nekonečnými možnostmi. Jak se rozvíjíte v zázraku, který se ve vás nachází, dostáváte se dovnitř sebe, abyste vstoupili do nových oblasti radostné tvořivosti a byli jste naplněni pocity vítězného pokroku. Pociťujete, že se má stát něco nádherného a zcela nečekaného. Jak denně vstupujete do sebe, děkujte a oceňujte nesčetné zázraky a požehnání, které se nyní ve vašem životě manifestují. Jak nasloucháte signálům vašeho fyzického těla a vašeho vyššího vedení a dovolujete, aby docházelo k hlubokému odpočinku a relaxaci dle potřeby, dochází k vnitřnímu uzdravování a to vám dává regeneraci a sílu pro manifestaci vašich nejtajnějších snů. Vyšší aspekty vaší bytosti přinášejí moudrost vaší duše a vy se díváte na svět z vyšší perspektivy.

Uvnitř vás dochází k neustálému posunu do vyšších frekvenci a zatímco se toto děje, dosahujete nových úrovní vnímání a to vám pomůže docílit hlubší pochopení situací, které se v současnosti manifestují ve vašem životě a budete lépe schopni a vyzbrojeni k tomu, abyste si s nimi poradili. Všechny aspekty vaší bytosti se spojují a to vám nakonec pomůže při návratu do jednoty se Zdrojem. Naučili jste se, že abyste mohli tvořit, potřebujete být osobně zapojeni do zkušenosti. Pozvedáváte se nad obyčejné reality vašeho každodenního života a vidíte, co je od vás požadováno, abyste je překonali. Nyní využíváte energie, které přes vás protékají, jako opravdové vyjádření vaší duše. Nalézáte radost v tomto procesu poddávání se vyššímu smyslu vašeho života a uvědomujete si, že vaše duše a vyšší já mají opravdu vaše nejvyšší požehnání a pocit pohody v srdci.

Jak se pohybujete směrem k velkému potenciálu, který ve vás přebývá, získáváte uvědomění si způsobu, jak dovolit tomuto procesu rozvinout se. Víte, že již více nemůžete zůstat stát na místě pohodlné stejnosti a že musíte dovolit, aby se vnitřní síla, kterou máte, rozšířila ven, do všech aspektů vašeho života. Vše, co na vaší životní cestě bylo, se nyní mění a transformuje. Prožívejte tento proces v klidu, protože je to součást vašeho božského plánu a vnější odraz vnitřní oddanosti svému růstu, který jste si vědomě zvolili. Stůjte ve své pravdě z tohoto pohledu a posouvejte se vpřed do nového nasměrování, abyste dosáhli svých nejvyšších možností.Máte vše, co potřebujete. To je vždy k dispozici uvnitř vás. Máte v sobě všechnu moudrost věků, kterou si každá duše shromáždila a kterou se naučila v průběhu mnoha zkušeností na Zemi a ve vesmíru. Pokračujte pevně v následování své hvězdy, protože září na této planetě jasněji!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Věz s vnitřní jistotou, že ti nikdy nenaložím více, než jsi schopen unést....

13. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Věz s vnitřní jistotou, že ti nikdy nenaložím více, než jsi schopen unést, a že svůj náklad nemusíš nést nikdy sám, protože Já jsem vždy s tebou. Proto dovol, abychom vše dělali společně: Budeš-li si opravdu vědom, mé podpory, již nikdy se nebudeš cítit přetížen vahou své odpovědnosti, ať je jakkoliv velká. Potřebuji takové duše, které jsou ochotné nést na svých bedrech odpovědnost a neuhýbají před ní, neboť musím působit skrze oddané duše, které jsou ochotny zcela zapomenout na sebe ve službě Mně a svým bližním. Jsi ty k tomu ochoten? Duchovní život vyžaduje úplné odevzdání a důslednost. Jsi důsledný ve své práci pro Mě? Věnuješ každý den, Mé službě? Nasloucháš Mému nejjemnějšímu šepotu? Nyní si už určitě uvědomuješ, že všechno spěje k dobrému pouze tehdy, když Mě věrně miluješ a kladeš Mě ve všem na první místo.

TZOLKIN 12.9.2015 11 MEN kin 115 galaktický portál

12. září 2015 v 10:18 Mayský Kalendář na každý den

Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Men pluje ve větru vývoje a změn na svých silných křídlech, jeho sílu násobí Buluk (11), duši posvěcuje Chicchan. Zapomeňte na nepatrné ambice jako je sláva, bohatství a moc, které jsou iluzorní a mohou rychle shořet v plamenech. Rozmlouvejte místo toho s vaší nejvyšší inkarnací, nejvyšším vyjádřením duše. Získejte absolutní jasnost vize a hloubku porozumění toho, co stojí v cestě naplnění vašeho skutečného potenciálu - od minulosti, současnosti až do budoucnosti. Nesuďte, prostě to přijměte a dávejte pozor na postřehy, které dnes obdržíte a to zejména, pokud se objeví ve snu.
DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Dobrý den jsem Men 11. Dnes si přejeme ještě jednou hovořit na téma Láska. Proč se tolik zaměřujeme v tomto týdnu na tuto otázku? Na Zemi není důležitější věc, o které je třeba mluvit. Láska je nejvyšší vibrační frekvence, která existuje. Aby bylo možné zůstat na Zemi, každý z vás bude muset zvýšit frekvenci. Důvod je, že Země zvyšuje frekvenci. Co se děje, když Země zvyšuje svou frekvenci? Každá živá věc na Zemi musí zvýšit svou frekvenci stejně tak. Kdyby tomu tak nebylo, tyto objekty by zemřely kvůli neschopnosti sladit se se Zemí. Je to podobné rozhlasové stanici, když změníte frekvenci, ztratíte spojení.
Vzhledem k tomu, že frekvence Země stoupá, ovlivňuje to všechny živé i neživé objekty na povrchu i uvnitř Země. Pokud se tyto objekty neshodují s její frekvencí, ztratí spojení. Věřte, že všechny objekty, které se zdají pevné, včetně vašeho těla, je energie. Vědci to konečně objevili. Co bylo jednou myšlenkou z nejmenších atomů se ukázalo, že to není nic víc, než obláček vzduchu.
Nebudeme se nyní zabývat vědou atomů nebo strukturou atomů. Co chceme sdělit je, že je ve vašem nejlepším zájmu udržet se v současné době na Zemi. Jak to udělat? Budete muset zvýšit svou frekvenční úroveň. V tomto okamžiku je jen velmi málo z vás, kteří se shodují se současnou frekvencí Země. Mnozí z vás zvyšují své frekvence, ale stále nejsou rovny Matce Zemi.
Nejrychlejší, nejefektivnější a nejjednodušší způsob, jak zvýšit svou energetickou úroveň je hlubokými prožitky Lásky. Když milujete, vaše mozkové neurony jsou vzrušené. Nemáme na mysli ten druh vzrušení, ke kterému dochází při sexuální stimulaci. Máme na mysli vzrušení atomů a struktury těla. Při prvním zvýšení Lásky si tohoto vzrušení můžete všimnout: máte pocit euforie, zaznamenáte méně věcí, které vás normálně obtěžují, vaše smysly jsou povznesené, cítíte se Jedním se vším kolem vás.
To jsou příznaky vyšších frekvencí Lásky. Nicméně vzhledem k hodnocení, strachům a nevhodnému chování je vzácné, že si člověk může tuto frekvenci udržet dlouho. Jakmile člověk, kterého milujete, dělá něco, co překračuje vaše hranice, Láska se zmenší a váš svět se vrátí do normálu, mnohokrát s větší bolestí a se silnějšími ochrannými zdmi. V zájmu zachování a vyživování vyšších frekvencí Lásky se musíte pustit emocí nižších frekvenčních kmitočtů. Tak dlouho, jak se budete držet v nízkých vibračních pocitech jako je hněv, strach, tužby a frustrace, tak dlouho budete trpět v důsledku bytí mimo melodii Země a jejich obyvatel.
Doporučujeme vám, abyste si našli každý den a uvolnili emoce, které snižují vaši frekvenci. Po mnoho věků bylo možné se těchto emocí držet. Mnoho z vás bylo přitahováno k inkarnaci na tuto planetu, abyste tyto emoce zakusili. Ale čas života v oddělenosti od vaší duchovní podstaty vašeho Já se chýlí nyní ke konci. Nikdo se neztratí, všichni se nakonec vrátí ke Zdroji. Ti, kteří chtějí zůstat na Zemi a zažívat Lásku, mír a harmonii budou muset udělat všechno, aby jejich frekvence odpovídaly životu na Zemi.
Existuje mnoho příběhů lidí, kteří mají schopnost vidět Anděly a duchy. Mají tuto schopnost, protože se to naučili nebo mají vrozený dar zvýšit svou vibrační úroveň do bodu, kdy mohou vidět za Závoje jiných dimenzí. V té době jsou i Andělé a duchovní Průvodci schopní snížit svoji vibrační úroveň natolik, že se mohou zkontaktovat s lidmi. Nicméně schopnost udržovat tyto frekvence je obtížná, což má za následek jen krátké komunikační vstupy.
Někteří lidé a zvířata jsou schopné vidět duchy a další objekty v době, kdy na krátkou chvíli odpovídají vzájemné frekvence. Časem jsou zesnulí schopní komunikovat s blízkými, pokud odpovídá jejich vzájemná frekvence. Přesto ti, kteří zůstali na Zemi zasaženi žalem, vytváří blok, takže komunikace mezi Závoji je obtížná.
Otázka systému přesvědčení je velmi důležitá, pokud jde o zvyšování vaší frekvenční vibrace. Kódy přesvědčení jsou velmi silné a mohou vytvářet překážky, které udržují energii člověka uvězněnou uvnitř jejich aurického pole. Když člověk odmítne přijímat nové myšlenky, zavře dveře k celé říši možností. Je to jako vpustit teplo do místnosti a zavřít dveře. Teplo bude v této místnosti i nadále, ale neexistuje schopnost ohřát další místnosti. Jakmile se dveře otevřou, teplý vzduch se vřítí dovnitř a ovlivňuje i teplotu vzduchu na druhé straně místnosti.
S kódy přesvědčení je to stejné, jakmile si otevřete dveře, vznikají cesty k mnoha možnostem. Když jsou tyto dveře zavřené kvůli strachu a ochraně před zraněním, je to hustota, která snižuje frekvenci této osoby.
Když dělá člověk rozhodnutí založená na strachu, nedovoluje sám sobě prožívat vyšší vibrační emoce jako je mír, radost a Láska. Už jste někdy viděli rozzlobeného člověka, že by měl radost? Můžete mít buď jedno nebo druhé, protože jsou to různé vibrační vzorce. Podobné se přitahuje, nemůžete kombinovat nižší frekvence s nižšími, stejně tak nemůžete hrát najednou dvě rozhlasové stanice zřetelně na jednom rádiu ve stejnou dobu.
Většina z vás má celou řadu emocí a nacházíte se v jedné nebo druhé úrovni. Přesto v jednom okamžiku můžete mít pouze jednu frekvenci. To je důvod, proč zdůrazňujeme, abyste sledovali své myšlenky, slova a činy. Pokud jste naštvaní na přítele, je obtížné udržet si láskyplné pocity k vašemu partnerovi. Jak často jste odsekli jednomu člověku, protože jste byli na druhého naštvaní? Můžete mít dvě rádia a hrát dvě různé stanice, ale způsobí to chaotické zvuky.
Nicméně, když máte dvě rádia a hrajete stejnou stanici, není to statické, častokrát se zlepšuje zvuk, protože prostupují širší rozsah. Proto, když se setkáte se skutečnou Láskou na konstantní úrovni s jedním člověkem, je mnohem snazší cítit Lásku k ostatním. Udržení této frekvence je zvyk. Proto vám doporučujeme, abyste uvolnili věci, které vás drží daleko od bytí v rovnováze a schopnosti milovat všechny bezpodmínečně v každém okamžiku svého života.
Život ve sféře bezpodmínečné Lásky je možný, i když se vám to může zdát jako fantazie. Ale jak to můžete vědět, dokud to nevyzkoušíte? Studujte Mistry a objevte jejich tajemství. Jak zvýšili svou schopnost milovat? Pravděpodobně uslyšíte věci jako: " Nikdy jsme nepotkal člověka, kterého jsem neměl rád. Mír začíná uvnitř. Milujte každého, jako by to byl váš Bůh." Začněte hned teď být člověkem, kterým chcete, aby byli ostatní. Uslyšíte od nich o laskavosti k druhým. Druzí budou rádi, pokud je budete milovat bez podmínek, to znamená, přijmete je takové jací jsou, aniž byste soudili špetku jejich jakékoliv volby.
Tento proces je nutné zahájit tím, že se jako první postaráte o své vlastní záležitosti. Budete muset provést změny ve vašem vnějším světě, aby odpovídaly vašemu vnitřnímu světu. Tento úkol není nemožný. Můžete začít už dnes a my vám doporučujeme, abyste to udělali. Loučíme se pro tuto chvíli s nadějí, že budete dbát naše slova a zaměříte se na kládu ve vašem oku, než budete chtít odstranit třísku z oka druhého.
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku. Nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Miluj své bližní jako Já miluji tebe.

12. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Mnoha duším se zdá velmi obtížné najít láskyplný vztah ke všem lidským bytostem. Toto rozdělení je příčinou všech obtíží ve světě, příčinou všech sporů a válek. Místo, odkud je třeba začít dávat věci do pořádku, je v tobě samém a v tvém osobním vztahu ke všem duším, s kterými se stýkáš. Přestaň ukazovat prstem a být kritický k těm duším, se kterými se nemůžeš shodnout. Zameť si nejdříve před vlastním prahem. Máš co dělat, aby ses vyrovnal se sebou samým, aniž bys přitom trhal na kousky své bližní a vytýkal jim jejich chyby a nedostatky. Budeš-li ochoten podívat se sám na sebe a uspořádat věci ve svém nitru, pak budeš schopen pomoci svým bližním jen svým příkladem, a nikoli kritikou, nesnášenlivostí či nadbytkem slov. Miluj své bližní jako Já miluji tebe. Pomáhej jim, žehnej jim, povzbuzuj je a v každém spatřuj to opravdu nejlepší.

TZOLKIN 11.9.2015 10 IX kin 114 galaktický portál

11. září 2015 v 9:24 Mayský Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Pro Jaguára je skutečná výzva práce ve skupině nebo co úzce souvisí s druhými, protože je to od přírody tajůplný, mystický, osamělý duch, procházející stíny noci. Pokud je Ix vaše denní Znamení nebo máte tyto vlastnosti či tendence, použijte dnes energii Lahun (10), abyste se vymanili z této ulity a obohatili a posílili vztahy, které máte s rodinou, přáteli a s ostatními ve vašem životě, na kterých vám záleží. Ale žádný strach…..neznamená to, že se stanete osobností veřejného života. Stále si můžete udržet svůj vlastní osobní i vnitřní život.
JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR…. DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.
Jaguár je symbolem vesmírných sil. Představuje transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***
Jsem Ix 10. Vítejte na našem shromáždění. Dnes bychom chtěli mluvit na téma Láska. Opět platí, že máme na mysli bezpodmínečnou Lásku, to je stav bytí, kdy umožňujete všem ostatním vybírat si jejich vlastní cestu a nesnažíte se měnit ani čárku v jejich bytí. Existuje jen jeden způsob, jak se stát bezpodmínečně milující bytostí a to tím, že uvolníte všechny myšlenky oddělenosti.
Tato Země byla navržena jako místo oddělenosti, to byl velký experiment, který sloužil svému účelu. Při jeho založení byl navržen začátek i konec a konec je nyní zde. Mnozí hledají kouzelný termín tohoto konce, ale my říkáme, že ten čas je teď. Nebylo navrženo žádné stanovené datum, které by vše hned zastavilo. Bylo to nastaveno jako přechod z jednoho souboru pravidel do druhého. Nacházíte se v době přechodu. Během této doby se mnoho duší probouzí ke svému skutečnému potenciálu.
Velké znalosti nyní vychází najevo, protože ti, kteří drželi Božská tajemství neporušená věky, veřejně uvolňují své znalosti. Domorodí Starší se nyní scházejí a na obřadech sdílejí naplňování jejich proroctví. Vedoucí představitelé tajných spolků vítají veřejnost do svého stáda. Dveře jsou otevřeny dokořán těm, kteří začínají chápat skutečnou podstatu svého duchovního Já. Toto je doba velkého probouzení a jsme rádi, že můžeme pomáhat vám - našim bratrům.
Války existují mezi těmi, kteří se snaží brát zboží mezi sebou navzájem po mnoho generací. Strany byly založeny na barvě kůže a kódech přesvědčení jednotlivých kultur. Bylo učiněno mnoho pokusů zničit celé kultury a rasy pro pouhé potěšení moci to udělat. Ale tyto časy se chýlí ke konci. S příchodem počítačových a satelitních systémů jste si stále více vědomi toho, co se děje v celém světě. Zjišťujete, že to, co se stane regionálně, ovlivňuje všechny na celém světě. Již nelze popřít, že lidé ničí atmosféru a celou strukturu Země. Vy jako rasa musíte převzít zodpovědnost za své činy regionálně i globálně.
Mnozí si stěžují a nadávají na to, co ostatní ve světě dělají, ale nevěnují pozornost vlivu, který mají na celý svět jako jednotlivci. Mnoho našich Poselství hovoří o tom, jak myšlenky, slova a činy ovlivňují svět, ale dnes bychom se chtěli ponořit do toho, jak vy osobně ovlivňujete tento svět, ve kterém žijete svými činy. Pojďme začít u svítání každého dne. Věnujme pozornost vašemu každodennímu životu. Kolik se spotřebuje vody při každém použití toalety. Uvažovali jste o močení venku nebo ukládání výkalů venku na vaši zahradu? Mnozí z vás se krčí při této myšlence, nicméně to bylo běžné v mnoha kulturách. Sdělovací prostředky vás přesvědčují, že výkaly vás zabijí, ale jsou to toxiny, které přijímáte s potravinami, léčivy a výrobky, co výkaly znečišťuje.
Pojďme se podívat na jídlo, které jíte. Kolik životní síly je v obilovinách, které jsou zpracované? Podívejte se na zrnko pšenice. Pěstuje se v nepřirozených podmínkách v půdě, kde chybí živiny, pokud nejsou dodávané člověkem. Často se postřikují herbicidy, které ničí hmyz, bakterie a plísně. Pokud tyto prostředky ničí hmyz, jaký si myslíte, že to bude mít vliv na ty, kteří to spolknou? Když je pšenice sklizena, než se dostane do žaludku, je několikrát zpracována prostřednictvím různých strojů, dokud není rozemleta na jemný prášek.
Dále jsou do mouky dodávány dávky vitamínů v nepřirozené podobě, protože způsob, jakým bylo obilí sklizeno a mláceno na kaši ztratilo i to málo výživných látek, které původně mělo. Pak jsou přidány barviva a bělidla, aby to mělo perfektní jednotnou barvu. Konzervační látky, které jsou často pro lidi toxické, jsou přidávány proto, aby bylo možné dopravovat a skladovat tyto produkty po nepřirozeně dlouhé časové období.
Takže v dopoledních hodinách se dostanete k těmto velmi zpracovaným pšeničným obilovinám, které jsou plné toxických látek a mrtvé, nezachovali si žádnou životní sílu. Můžete si k tomu přidat mléko plné růstových hormonů, které přijímají krávy, je plné toxinů a pasterizované metodou ohřevu, což zabíjí enzymy potřebné pro trávení….. a nezapomenete přidat trochu cukru završující smrtelnou kombinaci.
Můžete uklidnit sami sebe, když přidáte ovoce, ale máte představu, kolik herbicidů obdrželo, než se dostalo na váš stůl? Je vysoce pravděpodobné, že semena vašeho ovoce byla geneticky modifikována, což je pro vaše tělo velmi zatěžující. Vezměte v úvahu obaly, ve kterém k vám jídlo přichází. Plasty nejsou biologicky odbouratelné. I když se mohou rozkládat časem, pokud jsou vystaveny slunečnímu záření, stále zůstávají malé kousky, které ucpávají vodní toky a oceány. Tyto kousky plastů ničí mnoho druhů života ve vašich oceánech i na zemi. Vaše skříně jsou plné nepřírodních produktů uzavřených v nádobách, které jsou škodlivé pro životní prostředí.
Nyní, když jste po snídani, jdete si vyčistit zuby a vysprchovat se. Už jste zkoumali účinky fluoridu a složky ve vašem mýdle, šamponu, make-upu a výrobcích péče o pleť? Chápete, že vaše pokožka je orgán stejně jako srdce a játra? Cokoliv umístíte na kůži se vstřebává a zpracovává v těle. Pokud se výrobek nedá jíst, měli byste moudře volit to, co nanášíte na pokožku.
Až si půjdete pro oblečení, podívejte se dovnitř vašeho šatníku. Kolik vidíte věcí, které zřídkakdy nebo vůbec nosíte? Až budete chodit vaším domem, uvědomujte si všechny položky, které jste nahromadili. Copak to nevidíte, jak vás krmí výrobní magnáti věcmi, které nejsou nutné pro přežití, ale způsobují ekologickou nerovnováhu? Kolik pozornosti věnujete způsobu dopravy? Uvažovali jste někdy o plném dopadu automobilů a naftového průmyslu na Zemi? Jak často řídíte vaše auto zbytečnými pojížďkami, kdy byste mohli jezdit na kole nebo hromadnou dopravou? Nechceme dělat žádné rozsudky nad vašimi volbami, které provádíte vaším životním stylem. Chceme jen poukázat na ty, kteří si neustále stěžují na to, co dělají ostatní, místo aby věnovali pozornost jejich vlastnímu vlivu na životní prostředí. Existuje mnoho způsobů, jak můžete zmenšit váš dopad a žít překypující život, pokud budete mít čas věnovat tomu pozornost a vzdělávat se.
Jak to všechno souvisí s naším tématem bezpodmínečné Lásky? Opravdu nemůžete milovat sami sebe, pokud budete zbytečně plnit tělo toxickými látkami. To není akt sebelásky, když si neustále vybíráte věci, které jsou stresující a nezdravé. Život v toxických domech a prostředí, ve kterém se cítíte mimo váš přirozený element není milující čin. Neustále se držíte zlosti, strachu, odporu, to pro vás není zdravé a ani pro nikoho jiného. Nemůžete opravdu milovat druhého, dokud nebudete milovat sami sebe. Vaše činy ukazují, že to raději ignorujete nebo jste líní, než abyste vynaložili čas a energii na vytvoření zdravého životního stylu pro sebe.
Jako kultura jste odevzdali sílu ostatním a věřili, že to je pro vás nejlepší rozhodnutí. Nyní, když se zajímají pouze o svůj prospěch, se hněváte. Ale kdo je opravdu na vině? Zvedněte se a převezměte zodpovědnost za své činy a začněte dělat změny nezbytné pro vytvoření zdravého života pro sebe a pro své bratry.
Zastavte zbytečnou nenávist vůči těm, kteří mají jinou barvu pleti i kódy přesvědčení. Pokud nedovolíte ostatním být tím kým chtějí být, uvízli jste v paradigmatu oddělenosti. Podívejte se přes barvu pleti, oblečení a preference i na to, že pochází ze stejného Zdroje jako vy. Dokud to neuděláte, budou existovat války, hierarchie a zvyšování oddělenosti. Je to vaše kolektivní i individuální volba. Jaká je vaše schopnost reagovat?
Čas na Jednotu je tady. Ti, kteří chtějí udržet iluzi a oddělenost při životě zjistí, že bojují ztracenou bitvu. Ti z vás, kteří si představují Jednotu, budou mít úspěch. Dva nemohou zůstat na povrchu Země. Přijde čas, kdy nastane další oddělení. Ti, kteří chtějí zůstat v paradigmatu války a rozdělování, opustí planetu. Ti, kteří chtějí zůstat sjednoceni zůstanou na planetě a vytvoří utopickou společnost.
Může to znít jako pohádka, ale možné to je, pokud se rozhodnete změnit své životy. Žádný člověk nemůže zůstat pod vlivem druhého, pokud se k tomu sám nerozhodne. Pokud je vaše volba být ve své síle a být nebojácný, nebudou to ti, kteří vás chtějí ovládat moci dělat. Ve vaší společnosti bylo pár lidí, kteří měli moc a zbraně, přesto to jsou masy, které mohou vystoupit, pokud se sjednotí a setřesou tyranii a jejich vůdce. Je nutné mít odvahu, statečnost a změnit společnost. Vyžaduje čestnost a bezúhonnost změnit něčí Já.
Rozhlédněte se kolem sebe a věnujte velkou pozornost tomu, co vám přináší radost a co vás drží jako rukojmí. Začněte se zaměřovat na způsoby, jak si vytvořit svůj život snů. Není to vždy snadné, ale vybírání snadnější cesty je to, co vás dovedlo do tohoto smutného stavu.
Jak můžete posílit sami sebe? Tím, že čas a energii věnujete vytvoření reality, která bude sloužit vašim potřebám. Naučit se být sobecký je první krok. Byli jste školeni postarat se o potřeby druhých místo vlastních jako první. Přesto žít vyrovnaný život znamená postarat se o své vlastní potřeby jako první. Jak můžete mít čas a energii pro pomoc druhým, když jste sami vyčerpaní? Jak můžete milovat druhé, když nemilujete sebe? Jak můžete milovat sami sebe, když ani nevíte, kdo jste?
Naším posláním je pomoci vám objevit znovu sami sebe, abyste zjistili, kdo opravdu jste. Mnozí z vás netuší, co skutečně v životě chcete. Většina z vás jen sní o bydlení na místě, které rozezní vaši duši. Kolik z vás má talenty, které nectí nebo nepoužívá, protože trávíte tolik času děláním věcí, které nemáte dělat? Jak můžete najít energii tyto věci dělat, když plníte své tělo toxickými látkami? Jak se můžete cítit plni energie, když jste neustále obklopeni rodinou nebo přáteli, kteří vám neustále vysávají energii? Doporučujeme vám, abyste postupovali vpřed a postarali se o svůj život. To se může zdát ohromující na první pohled, protože existuje tolik nerovnováhy ve všech oblastech života. Nicméně už jste zjistili, že život, který žijete nefunguje, takže máte ještě co ztratit?
LAHUN (10) je silná energie, která přináší ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí.
Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Každá duše je ve své volbě na prosto svobodná.

11. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Dokud nezačneš vše, co se naučíš, uvádět do praxe, nepoznáš, zda to má pro tebe smysl. Může to být vhodné pro jiné, ale co ty? Pamatuj si, že nemůžeš těžit z hlubokých vnitřních duchovních zkušeností někoho druhého. Pomůže ti, když o nich budeš číst, když se o nich budeš učit, a dokonce jim jen naslouchat a hovořit o nich. Ale pouze na tobě záleží, abys je realizoval ve svém vlastním životě, toužíš-li žít podle Ducha a podle víry. Nikdo tě nemůže přimět žít duchovně. Každá duše je ve své volbě na prosto svobodná. Co sis zvolil ty? Pouze sedět v pozadí a strávit zbytek života nasloucháním zkušenostem ostatních? Nebo se právě zde a nyní svým životem zcela oddáš Mně a proměníš ve skutek všechny ty úžasné lekce, kterým ses naučil, a přitom budeš sledovat jejich účinnost?