close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Nabízím osobní konzultace více ZDE "Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat


NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně.
Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz

NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby


Září 2015

Horoskop na období 21.9. - 4.10.2015

21. září 2015 v 11:30 Doteky Nového Života
Moji milí,
tyto dva týdny nelze od sebe oddělit. Procházíme velmi zásadní dobou a v těchto dvou týdnech se rozhodne o osudu světa. Zviditelňuji to, abychom si každý sám za sebe byli vědomi své síly a schopnosti ovlivnit dění už jen tím, jak myslíme, mluvíme a konáme. My lidé to máme ve svých rukách, my vytváříme osud. Propadnout strachu je jen vzdání se své síly. A proto vám všem, kteří čtou mé horoskopy, velmi věřím, že "mé" informace využijete ku prospěchu svého života a celého světa. A na strach se už jen usmějete.
My, slovanské národy, oplýváme silou Ducha, a proto v takto rozhodné době ji použijme!
Zároveň jsme velmi podporováni z jemnohmotného světa a vtělenými Mistry právě kvůli této době a také vědomými lidmi, kteří konají. Jsme podporováni, abychom přetvořili staré mechanismy a zapsali novou matrici právě našim přístupem. Není to o pasivním přijetí, ale o uvědomění si, že my tvoříme svět. A nyní je vidět výsledek, který jsme vytvořili v rámci několik desítek let či dokonce staletí. A nyní je potřeba najít nový mírový přístup.
Slunce se dostává do konjunkce s Černou Lunou - karmou, Vzestupným uzlem ve Vahách. Již jsem psala o Černé Luně - karmě ve Vahách, kdy se dostáváme k tématu rovnováhy, spravedlnosti a nastolení hranic. Zde je téma závislosti, lpění na něčem, na někom, hezky vypadat na veřejnosti, být přijatý druhými i za cenu sebepopření a ztráty vlastní identity. V této době se zviditelní všechna nerovnováha světa. Slunce, které se dostává do konjunkce, zasvítí na nejcitlivější místo společnosti (Váhy), nerovnováhy, závislosti, lpění, přetvářky, strachu z odmítnutí, veřejného zostuzení a důležitosti udržovat hranice ve všem. Vše má své hranice, rovnováha je symbolizována Vahami a tam je hranice, kdy nastane nerovnováha. Zviditelňuje se potřeba hranic i fyzických (států) a mít možnost o svých hranicích rozhodnovat. Pokud nerozhoduji o svých hranicích, kdo o nich rozhoduje? Čím vlastně jsem, když nemám možnost rozhodovat o svých hranicích? Každý v sobě máme jiné hranice, ve všech oblastech: v oblasti metální, emoční, hmotné, duchovní a také ve společenské hranici státu. Jak krásně se nyní zviditelňuje důležitost hranic, kde jsme bezmezně ztratili sami sebe, abychom byli "nahnáni" jako zfanatizovaní lidé s příslibem nalezení "ráje na Zemi". Někteří byli z velké části zneužiti lidmi, kteří chtěli jen mamon - obohacení, bez ohledu na to, kam ve skutečnosti ty lidi uvrhnou. Vidíte, jak je důležité být v bdělosti, když vám někdo slibuje modré z nebe?
Být oběť či viník? To je další téma karmy ve Vahách. Jen člověk, který zná a má zodpovědnost za své hranice, jedná a tvoří v zájmu harmonie. Nenechá se zneužít, nedostane se do pozice oběti, důvěřivého beránka a nestane se ani viníkem. Boj - agrese, když ji popřu a nebudu se bránit, stanu se otrokem. Ani jedno není dobře a nalezením rovnováhy mezi agresorem a otrokem naleznu střed a tam leží MÍR. K tomu ale musím být aktivní. Nemohu čekat, až někdo něco udělá.
Kde tedy leží naše zodpovědnost? V sobě! Nepřijde žádný Mesiáš a nezachrání nás. I kdyby přišel, pak my lidé bychom z něj udělali fanatického blázna - zesměšníme ho. Ale především bychom zase zvenčí čekali pomoc, záchranu. Ale lidstvo je již schopné a má v sobě objevit sílu hodnou Mesiáše - Ježíše Krista. Pak k nám může přijít síla Ducha, která vstoupí a bude skrze nás KONAT. Jen tak se můžeme dotknout a otevřít svou skutečnou sílu v sobě, všichni ji v sobě máme. A to, co se děje, nás k tomu vede. Jako Ježíš, který vstoupil do Chrámu svého Otce a vyhnal všechny trhovce, kteří z božského chrámu udělali jen ziskuchtivé tržiště, tak i my musíme konat. Rozzlobil se a bránil Chrám svého božského Otce. Kdo jiný to měl udělat, když on jediný svého božského Otce v sobě cítil a ctil?
Tak, jak jsem v předešlých horoskopech psala vše o karmě, mysli a cestě, se nyní vše jen zintezivní, jasně zviditelní a lidé prozřou. Každý si to prožije dle své úrovně vědomí a v individuálním životě se též objeví velmi zásadní momenty: postavení se před osud, kdy se po nás bude v této chvíli chtít probudit a využít sílu Ducha v sobě. Jsme zahlceni událostmi, komplikacemi, těžkostmi. Jediná cesta je probudit své Kristovství v sobě. Tím zachráníme svět a nastolíme harmonii. Použijte modlitbu a pohled na svět s láskou a soucítěním, a pak přiložte ruku k dílu a nenechte konat zlo a postavte se mu. Tím naplňujete Kristovstí. Mějte na paměti: Srdce - emoce, Rozum - myšlenka a čin … jen tak je propojeno v trojjedinosti a mění to svět.
Úplné zatmění Měsíce nastane 28. 9., počátek ve 2 hodiny a 10 minut do 7 hodin a 23 minut je v České republice zcela viditelné. Začátek úplného zatmění ve 4 hodiny a 10 minut až do 5 hodin a 23minut. Slunce ve Vahách, v konjunkci Černá Luna, Dračí hlava se dostane do úplňku Luny v Beranu. Země se dostává do osy mezi Sluncem a Lunou. Zem zakryje dopad světla na Lunu, která stojí v Beranu. Luna v Beranu symbolizuje individualitu, sebeuvědomění, Já, počátek - první znamení zvěrokruhu. Luna symbolizuje duši, paměť duše, emocionální potřeby, ženy, děti, rodinu, rodnou zemi, Matku, Matku Zemi. Co znamená zatmění a pro nás Čechy ještě k tomu v den svatého Václava, patrona Čech a Moravy? Zatmění symbolizuje možnost zapomnění na své Já, individualitu, kořeny, na své děti, kdo jsem, na svou duši. Zároveň v duši jsou zapsány všechny zkušenosti z minulých životů, emocionální prožitky - jak ty traumatické (ty jsou silnější) tak pozitivní. Ve vašem životě existuje pouze to, co si vaše duše pamatuje. V této době můžeme ztratit sami sebe a tím pádem vše. Nebo se rozvzpomenout na své skutečné Já a tou je božská jiskra. Tím se vymažou staré zápisy duše a z jemnohmotného světa, silou Ducha podpořena - propojena božská jiskra ve vás tím získá na síle. A přetvoří se postupně realita. Na jedné straně možnost konce starého světa nebo na straně druhé zapomnění. Tak nebo tak jsme v procesu vývoje vědomí lidstva, která se zviditelňuje skrze hmotné projevení. Viditelné projevy.
V této chvíli je potřeba zviditelňovat pravdu tak, abychom vše viděli komplexně, proto i já zviditelňuji to, co ke mně přichází tak, jak přichází. Někteří z vás víte, že jsem součástí skupiny, která aktivovala akci Obroda národa na Bílé hoře. Tato skupina dále pracuje pro harmonizaci společnosti na všech úrovních bytí. Vzhledem k celému dění jsme měli celodenní setkání 19. 9. Nyní zviditelňuji za celou skupinu důležitá uvědomění, která se vztahují k důležitosti celého dění. Již dlouho se mluví o tom, že Česká republika je srdcem Evropy. To není žádná novinka. Uvědomujeme si důležitost aktivování síly v srdci. Vzhledem k tomu, že zatmění Luny symbolizuje ženu, je velmi důležité, aby ženy v sobě zaktivovaly svou ženskou sílu, mír, klid a bezpečí za podpory mužů. Když žena prožije v sobě pevnost, klid a mír, dostaví se pocit bezpečí, je to sebeuvědomění, které potom přináší schopnost i péče o rodinu, společenství, pomoc potřebným... Naplní se rovnováha mezi Beranem - individualitou, Já a Vahami - my, společenství. Když žena nalézá takovou sílu, prožitek sama sebe, tvořitelky života, když se zastaví a v tichu začne naslouchat své duši, a když se toto naplní ještě v době 27. 9. a přímo 28. 9., pak se tato síla znásobí a zapíše se do kolektivního vědomí. Pronesena modlitba za mír v české zemi a následné vyzáření do okolních států. Rozhodujícím článkem řízení společnosti jsou politici a hlavou je prezident. Je důležité si uvědomit, že jsou zrcadlem nás. Když chceme, aby vládli pro blaho lidu, země, potřebují podporu. Pokud k nim budeme vysílat negativní myšlenky, podporujeme v nich negativní složky, a pokud k nim vysíláme světlo, podporu, důvěru, pak v nich podporujeme rozrezonování vyšších kvalit. A je potřeba zmínit, že z celkového pohledu jednání s druhými státy si naši politici vedou v krizové situaci dobře: Abychom se zase nestali oběťmi, jak se již v naší historii stalo mnohokrát. Proto ženská prosba k prezidentovi (Slunce) ze ženského (Luna) klidu a ticha za zachování míru a ochrany našich dětí má velkou sílu, která se zapíše v proudu energie. Zároveň v této době proběhne i skutečný rituál ve skupině žen, kde tato prosba bude i fyzicky zapsána tak, aby to bylo ukotveno ve hmotě a vědomě podpořen pozitivní vývoj. Symbolika Slunce, Luny a Země jasně ukazuje: Země stojí mezi Sluncem a Lunou, což symbolizuje, že zharmonizování Slunce ve Vahách - my a Luny v Beranu - Já, má projít "ze Mě".
Z nitra každého.
To vše za skupinu.
Moji milí, jsem a jsme s vámi spojení. S láskou Petra Nel

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

Informácie 20. 9. 2015

21. září 2015 v 11:22 Féwa


…..Čas je nikde nekončiaca parabola vesmírov /fraktál/, po ktorej sa špirálou rastu vedomia premiestňujú všetky bytosti, planéty, súhvezdia. Je to špirálovitý pohyb kozmickým časom, ktorý predstavuje ukotvenie, zhmotnenie v čase novom /v jeho ďaľšej vrstve/ - zjemňujúcou sa štruktúrou hmoty a navyšujúcou sa vibráciou /frekvencia vedomia, čo sú i myšlienky/. Vedomie predstavuje jeden celok so srdcom. Preto je potrebné pochopiť túto spätosť jedného s druhým /srdca a vedomia/. To znamená celistvosť. Proces návratu k celistvosti predstavuje prienik realitami na základe životných skúšok, učenia sa, ktorými človek, ako i každá bytosť prechádza /to znamená i planéta, ktorá je spojená s každým bioorganizmom/.


Jedná sa o proces /cestu/ nezávislý od racionálneho myslenia v 3D. Zem ako taká, chápe v jej svete polarít ľavou materiálnou hemisférou /v roku 2010 nastalo spájanie s energiami 5D/. Fyzicky nadštandartné päťdimenzionálne energie predstavujú pravú hemisféru, ktorá je priamym prepojením s časom /frekvenciou/ 5D. Predstavte si to ako cestu, ktorá vedie do srdca /do nelineárnej, nepolarizovanej 5D reality zvukov, svetla/. Od tohto roku človek začal lepšie vnímať, preciťovať to, čo nechápal. A vôbec si to v mnohých prípadoch neuvedomoval. Začal sa napájať na päťrozmerný čas. Všetko, čo prežívame na úrovni fyzickej je /bolo/ spojené so zvyšujúcimi sa vibráciami s ktorými sa Zem ako celok spája, aby dosiahla touto postupnosťou vrchol predstavujúci konkrétnu hutnosť svetla Frekvenciu/. Každý, kto preciťuje bezmocnosť, beznádej, apatiu na úrovni fyzickej, ako i náhle pocity únavy, rôzne bolesti hlavy, kĺbov, svalov…. problémy so zrakom…. pričom výsledky lekárskych vyšetrení sú negatívne - previbrováva časom do novej dimenzie. Je to stav, ktorý racionalita nechápe, táto skutočnosť je pre ľudí len racionálne mysliacich neprijateľná, nezrozumiteľná a tým nereálna. Pre lepšie pochopenie si skúste predstaviť, že ste len Vy. Ste jedným bodom, jednou bunkou vedomia v nekonečnom kozmickom priestore. V jeho strede je umiestnené niečo ako vysávač. Prúdom tohto "vysávača" ste magneticky /mimo fyzickú frekvenciu…. mimozmyslove/ priťahovaní. So súhlasom Vášho vedomia, ktoré rozhoduje, či sa týmto prúdom /tok energií/ premiestnite na frekvenčne vyššiu úroveň /rekalibrujete/. To znamená, bližšie ku galaktickému stredu. Vaše vedomie vie, pozná, čo v danej chvíli potrebujete. A podľa toho si intuitívne vyberáte. Či postúpite do ďaľšieho "ročníka" :-) /tzn. dimenzie/, kde sa budete učiť na novom vývojovom stupni chápať realitu. Čiže v novom čase…. v ďaľšej vývojovej etape. Nová dimenzia /5D a vyššie D/ je stav absolútnej rovnováhy hemisfér. Všetko negatívne je už prežité, zvládnuté vo frekvencii 3D /lineárnej/. Vo frekvenčne vyšších realitách už negativita nemá miesto. Preto je počas týchto dní /ktoré podľa informácií, ktoré mám k dispozícii budú trvať cca. dva až tri týždne/ tak veľmi dôležité udržať myšlienky v pozitívnych vibráciach. To ale neznamená, že nestojíme nohami na zemi. To neznamená, že nepotrebujeme mať všeobecný prehľad o celosvetovom dianí do ktorého teraz veľmi intenzívne pomáhame tieto vibrácie zakomponovávať. A to celosvetove.
Navracaním sa k vyšším vibráciam /tok energií/ splývame s multidimenzionálnym vedomím, ktoré tvorí, mení v zmysle najvyššieho univerzálneho zákona založeného na bezpodmienečnej láske. To znamená, že ste… žijete podľa jeho princípov. Tvoríte svojou výškou vedomia pre svoje dobro, ako i pre dobro všetkých. Tvoríte jednu maximálne empatickú rodinu. Čo sa pochopiteľne zrkadlí v živote každého človeka /každej bytosti/.
Čo je v našich silách ….čo môžeme urobiť je - to známe, byť v strede svojho srdca. To znamená zo srdca sa pozerať… vyžarovať lásku…. zo srdca konať… tvoriť…. jednoducho mať bezpodmienečne rád. A k tomu nepotrebujeme žiadne dátumy, žiadne termíny, žiadne očakávania čo kedy a ako sa stane, alebo bude diať. Dostávame sa týmto spôsobom do toku nikde nekončiacich živých, životaschopných a lásku podporujúcich energií. Jednoducho sme jednou z čiastočiek všebytia. Čo vpodstate robili naši predkovia, ktorí žili v súlade s prírodou…. láska bola nimi uznávanou hodnotou, čo sa zrkadlilo v každom okamihu ich života. A čo ešte je dôležité - byť v spojení s prírodou, jej energetickým poľom, ktoré naše myšlienky čistí od prípadnej negativity.

Veľmi jednoducho by sme mohli povedať, že proces transformácie /zmien s týmto procesom súvisiacich/ je ako keby sme boli dlhý čas zaborený do dna rieky života, kde je bahno rozvírené tými, ktorí ho podporujú. Kde je tma, kde je na našej ceste mnoho usadených kameňov /ťažké myšlienky, negativita/. Ako narastajú vibrácie, oslobodzujeme sa od ťažkých myšlienok /záťaží/ a ako korkový štoplík :-) stúpame vyššie a vyššie k hladine, ktorá predstavuje myšlienky /myslenie/ čisté ako kryštálová voda horského prameňa. Je to objektívne vnímanie sveta…. života a všetkého, čo k životu v novej myšlienkovej sfére patrí. Je to preciťovanie….

Ztělesnění Vědomí Krista

21. září 2015 v 10:39 Mayský Kalendář na každý den

Poslední Světelný Intel Vyšší Inteligence obsahoval zprávy o dokončování dvouletého projektu Rovnodennost / Zatmění Měsíce 2014-2015 ( předchozí články AKTUÁLNÍ INFORMACE ). Poslední fáze dokončení je na týmu Gatekeepers a v závěrečných dnech bude náročnější. Jde o ukotvování vysokého potenciálu Světla přes fyzické tělo pro všechny zúčastněné na Zemi. Teď sklidíme, co jsme v březnu 2014 zaseli. Vyšší Týmy nám říkají, že jsme všechny připravené udržet pokles a zatížení. Transmutace DNA: odpadne mnoho paměťových štítů, což přinese Nové Vědomí, stejně jako odpadne časová osa, která neslouží míru. Jsem zastavována, doslova vtahována do ticha, izolace beze slov a hluboce vděčná všem, kteří mají srdce otevřené a víru v tento proces. Tyto zprávy neslouží jako reportáž o Vzestupu a stejně jako tým Strážců nejsou předmětem senzacechtivosti. Zaměřme se na úctu a vděčnost, že máme možnost prožívat Vzestup z první ruky každý svým způsobem. Pozor na co soustředíte myšlenky. Vibrace = vibrace. Do 29.9. jsem v režimu offline. Konzultace, matrice a emaily přesunuty na počátek října, Mayská Poselství budou k dispozici. V říjnu se ráda podělím o nové zkušenosti. Těším se na vše zbrusu nové osobně / kolektivně/ planetárně. Požehnané dny v Lásce, Milovaní. Jste hluboko v mém srdci.
V Lásce, Světle, Službě
Lenka

TZOLKIN 21.9.2015 7 KAN kin 124

21. září 2015 v 10:27 Mayský Kalendář na každý den

Kan - Zrno - Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola Ega, sex
Aby bylo možné zasít nová semena, je třeba obrátit půdu. To znamená navázání volných vláken, zavírání otevřených otázek, ukončování toxických vztahů. Použijte sílu Uuc (7) k uzavření či ukončení energií nebo k vyčištění pole a Kan úrodnou esenci k zasetí nové čerstvé reality do vašeho života nebo života vašich bližních. Možná nebudete schopni odstranit všechny výzvy a životní problémy ze dne na den a nikdo to od vás ani neočekává. Udělejte každý den Uuc (7) trochu, dělejte to dobře a budete postupovat vytrvale.
DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ
ZRNO JE MAGIE KLÍČENÍ A SEXUÁLNÍ AKTIVITY
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou - místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene.
Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle.
Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost. Nativní KAN jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná - musí proto být dobře řízena.
***
Zdravím, jsem Kan 7. Dnes bychom se chtěli ponořit hlouběji do studia lidské mysli. V mozku jsou receptory, které se spojují a vytváří kódy přesvědčení. Chcete-li změnit kódy přesvědčení, musíte také změnit plán, úmysl a chování s nimi spojené. To je také jeden z důvodů, proč lékaři navrhují pacientům rozbít vzorce stravovacích návyků spojených s obezitou.
Tím, že klienti věnují pozornost každému soustu a vzorcům spojených s nadměrným přejídáním, například při sledování filmů a čtení, mohou sledovat své chování a změnit kódy v mozku.
To je také naprosto stejný způsob, jak se zbavit kódů přesvědčení spojených s náboženstvím, zdravím nebo jinými životními problémy. Začněte dnešek tím, že vyberete kódy, které chcete změnit. Uvědomte si jejich spouštěč a proč jednáte nebo reagujete určitým způsobem a vyberte si, jak chcete jednat nebo reagovat příště.
Poznamenejte si na určitých místech každodenní připomínky změny chování. Uveďte jasný záměr chování, nejlépe, když se budete dívat v zrcadle do očí. Buďte při tomto prohlášení silní a rozhodní. Pak žijte svůj život, jako kdybyste chování již změnili.
Buďte si vědomi pastí, které by vás mohly uvěznit ve starých myšlenkách. Najděte odvahu říci NE při pokušení pádu zpět do staré rutiny. Žijte svůj život způsobem, který zvyšuje vaše volby. Věnujte pozornost bočním cestám, které jsou stále přítomné s možností znovu vás nachytat.
Možná budete muset změnit své přátele, přesunout se na jiné místo nebo udělat nějaké velmi radikální život měnící rozhodnutí. Udržujte zaměření, aniž byste upadli do pocitů " běda mně " . Buďte hrdí na svou volbu a stůjte pevně tváří v tvář nepřízni osudu. Rekultivujte svůj život a pracujte na cestě k míru, Lásce a laskavosti. Kdo může za to, že jste tam, kde jste?
Přejeme vám vše dobré. Jsme zde abychom vás povzbuzovali na vaší cestě kupředu a při změnách života směrem k vyšším vibracím Lásky a laskavosti.
SEDMÝ TÓN - ZRCADLO - ODHALENÍ - ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo - vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu třináctidenní Vlny, je to je mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jdi vpřed v naprosté víře a důvěře a dovol, aby se zjevily Mé zázraky a sláva.

21. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Můj plán pro tebe je dokonalý a naplní se přesně v pravý čas. Nikdy se nepokoušej nic uspěchat, ale všemu nech volný průběh a vývoj. Zdá-li se ti, že život plyne velmi pomalu, nebuď netrpělivý. Nauč se čekat na Mne v absolutní víře a důvěře a věz, že vše nastane v pravou chvíli, protože všechno má skutečně svůj pravý čas a pravé období. Pamatuj, že nemůžeš zaměnit roční období; nemůžeš zaměnit pohyb nebeských těles nebo příliv a odliv. Vesmír je v Mých rukou a nikdo ho nemůže narušit. Jdi vpřed v naprosté víře a důvěře a dovol, aby se zjevily Mé zázraky a sláva. Ničeho se neobávej, ale buď silný a statečný. Máš-li ve svém nitru dokonalý klid, j si schopen překonat vnější stresy a napětí. Proto dovol, ať tě naplní a obejme Můj klid a láska, a bud'v dokonalém míru, když plníš Mou vůli.

TZOLKIN 20.9.2015 6 AKBAL kin 123

20. září 2015 v 9:37 Mayský Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny
Někdy chceme mít potenciál, který jednoduše nemáme. Buďte k sobě upřímní, musíte se naučit poznat rozdíl mezi poznanou pravdou, vrozeným potenciálem a chtěným přáním mít konkrétní talent nebo vlastnost. V opačném případě můžete strávit život pronásledováním nesplnitelného snu. Pamatujte, že cesta nejmenšího odporu je obvykle cesta, která je vytvořena pro vás.
NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL. NOC TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI, Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ
Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme Ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem, zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli cestu temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
***
Jsem Akbal 6. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Dnes se podíváme hlouběji na váš vztah k sobě jako k lidské Bytosti. Připomínáme vám, že jste mnohem víc, než jen tělo. Pocházíte z duchovního Zdroje a také se k tomuto Zdroji vrátíte zpět. Bude to trvat věky, než se mnozí z vás rozhodnou opět se připojit ke Zdroji. Nikdo z vás se ihned po zkušenosti být člověkem nespojí přímo se Zdrojem. Můžete si zvolit mnoho životů na Zemi i mimo ni znovu a znovu ze zvědavosti a touhy hledat jinou, než jen čistou esenci Lásky.
Proč byste chtěli zažít nelásku? Protože jste dobrodruzi a hledači. Velkou část svého života na Zemi trávíte jako hledači. Někteří hledají slávu, štěstí, někteří proslulost. Jiní se pokouší tlačit svá těla až na možnou hranici. Mnozí jste cestovatelé, hrdě ukazujete obrázky všech míst, které jste navštívili.
Existuje mnoho potěšení, které pochází z hledání a pohybu, než si v současné době dokážete představit. Pro hledače na Zemi existuje mnoho problémů, protože do této sféry přicházíte ve stavu amnézie. Je to podobné, jako usilování o získání olympijské medaile pocty, ale jednoho dne se zeptáte sami sebe : " Proč je to pro mě tak důležité? " Uvědomujete si, že nevíte proč, ale pokračujete s touto honbou dál. Nicméně, pak je potřeba pocty snížena, protože nemáte skutečný důvod, proč jí chtít.
Každý člověk vstupuje do této sféry s podobnými důvody. Snažíte se poznat kdo vás stvořil čili svého Stvořitele nebo dosáhnout určitého cíle, ale nevidíte žádnou skutečnou hodnotu v tom, co děláte, protože si nepamatujte důvod, proč to tak je. Vaše činy se najednou stávají bezcenné, což způsobuje apatii a hluboké deprese. Pokud není uvnitř vás nějaký zápal, ztratíte zájem a hybnou sílu.
Mnozí mají na svých zdech ocenění, které ukazují s hrdostí. Ale když dojde k mimořádné události, jako je ztráta milované osoby, ocenění ztrácí svůj význam. Člověk objeví, že existuje mnohem víc, než jen dosažení několika cílů a právě v ten moment může začít skutečný život. Není nic špatného na některých vašich vášních. Jen se vám snažíme vysvětlit, že tento život je obtížný, protože nepřicházíte do této sféry s plnou pamětí na svou Duchovní Podstatu. Rádi bychom vám připomněli, že jste mnohem víc, než jen člověk dělající nebo konající, ale jste také bytost jsoucí.
Jakmile se rozpomenete, že hmotný majetek a sláva pozbývají svůj význam, jakmile získáte naprostý vnitřní klid a rovnováhu, začnete si užívat každý okamžik svého života. Budete se cítit vyrovnaní, jestli na vás někdo křičí nebo vás objímá s otevřeným srdcem. Budete vědět kdo jste, oceníte a budete vděční za každou životní zkušenost na Zemi.
Kdykoliv máte zážitek, který vás nechává méně než v klidu, udělejte si čas podívat se na události a důvody, proč jste mimo svoji rovnováhu. Vaše emoce jsou vynikajícím barometrem probouzející vědomý pohled na oblasti, které je třeba řešit. Každý z vás je na cestě Vzestupu. Pokud se vám protiví slovo Vzestup, dosaďte si slova " stát se laskavějším člověkem " a budeme se bavit o tomtéž. Každý z vás je na cestě stát se laskavějším člověkem. Jsme tu, abychom vás podpořili. Je naším přáním oslovit vás všechny, ale s pomocí slov je to obtížné, protože mnozí jste uzamčeni ve svém jazyce a odmítáte myšlenky, které mají stejnou hodnotu, jen kvůli terminologii.
Doporučujeme vám, aby se každý z vás otevřel možnostem slyšet pravdu, kterou my nebo jiní říkají a neuzavírali se jen proto, že druzí jsou jiného vyznání nebo říkají slova, která se liší od těch, které jste zvyklí poslouchat. Objevte společné rysy a odvahu otevřeně hovořit o vašich kódech přesvědčení. Tak možná najdete vzájemné hluboké porozumění a mnoho dalších vlastních kódů přesvědčení.
ŠESTÝ TÓN - PROUD - TOK
Plynutí tvoří pohyb - Panta Rhei - nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Ako včely na kvetoch surfínií…

20. září 2015 v 7:00 Féwa


Milí priatelia, sme magneticky napojení na iný svet ako doteraz. Svet, ktorý vdychovaním a vydychovaním lásky, tieto energie neustále vyžaruje a tým i vysiela jej informácie. Sme naladení na vlnenie "rádia" /ako keď ladíme frekvenciu, ktorá je nášmu srdcu blízka/. Napojili sme sa týmto na zvuky, ktoré nielen pridávajú na sile nášho potenciálu, ale nám súčasne aj pomáhajú pri uvedomovaní si. Pri pochopení čo chceme, čo je naším zámerom.


Tieto energie voňajú vôňou jabĺčka /magnetosféra Zeme/. Sú ako rôznofarebné lieviky surfínií a my sme ako včely, ktoré ich pestrofarebná vôňa plná nových a nami zabudnutých vibrácií farieb a zvukov /ale aj starodávnych zvykov, právd, múdrosti našich predkov/ magneticky, čiže srdcom priťahuje…. Rodí sa láska. Nová…. a pritom nová nie je. Je staronová. A my si oveľa viac ako kedykoľvek predtým začíname uvedomovať /uvedomujeme/ čo je a čo nie je pre človeka dôležité. Že mať, oplývať mnohorozmerným bohatstvom sveta matérie nie je prvoradé, nie je najdôležitejšie, pretože tento hmotný aspekt so skutočnou láskou, to znamená so všetkým čo cítime a emocionálne vyžarujeme, so všetkým čo súvisí s novým myslením na planéte - má len málo čo spoločné. Že nie je základným stavebným materiálom od ktorého sa všetko ďaľšie bude odvíjať. Že nie je tým zámerom, kvôli ktorému sme sa narodili. Pretože zámerom je nami prejavený ľudský cit. Emócia, empatia, vcítenie sa do každej čiastočky bytia, ktorá je tým istým, čím /kým/ sme my….Vzdávej stálé díky za nový den a novou cestu, za novou příležitost začít znovu.

20. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Když cítíš, že jsi v koncích a že nemůžeš jít ani o krok dál, nebo když se ti zdá, že život ztratil všechen smysl, jaká úžasná příležitost začít úplně znovu! Tato příležitost je zde pro všechny duše, jestliže chtějí a mohou-li v opravdové pokoře přiznat, že si pouze ony samy zamotaly svůj život ve snaze jednat podle svého. Mohou tak učinit, jsou-li ochotny odevzdat své životy Mně a dovolit Mi, abych je řídil. Vzdávej stálé díky za nový den a novou cestu, za novou příležitost začít znovu. Uvědom si, že tě potřebuji, a budeš-li v negativním stavu, uzavřeš se přede Mnou. Zavolej Mě a Já ti odpovím. Budu s tebou ve všech nesnázích. Pozdvihnu tě, nasměruji tě na správnou cestu a povedu každý tvůj krok. Já jsem vždy s tebou.

Obraz: NÁVRAT 42 x 60 cm pastel

19. září 2015 v 18:29 Obrazy rok 2015

Obraz: NÁVRAT 42 x 60 cm pastel

Milý přátelé, právě se narodil obraz související s naším vstupem do vyšších frekvencí, který již probíhá a jeho intenzita bude nejsilnější v den úplňku 28.9. při zatmění měsíce. Takto zachycuji energie proudící v tento důležitý čas za pomoci duchovních průvodců a všech bytostí z jemných úrovní, které se těší z toho, že nám jsou nablízku a pomáhají.
Přeji všem požehnané dny a udržujte si radost v Srdci ať se děje cokoli. S Láskou pro nás Anna

www.slunecnikvet-anna.blog.cz

TZOLKIN 19.9.2015 5 IK kin 122

19. září 2015 v 8:43 Mayský Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně
Řítíte-li se střemhlav do něčeho, co nemáte promyšleno, zejména pokud se jedná o sdělení pravdy někomu, kdo možná není připraven - opatrně dnes! Ik je čistící a očistná síla, která může také zbavit vás i vaše vztahy ochranné vrstvy diplomacie, zdvořilosti a jemnosti. Takže dnes zvažte se soucitem a pečlivě svá slova, snažte se předejít dopadu a následku, ještě než začnete mluvit.
VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…….EROZE
Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní - neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují mohli svobodně dýchat.
***
Jsem Ik 5. Vítejte v našem čase sdílení. Jsme velmi nadšeni, že s vámi můžeme spolupracovat a být svědky přeměny děje uvnitř vašeho Já v pozemské rovině. Jsme v úžasu z vás, kteří jste vystoupali nad otázky chudoby, studu, viny a našli cestu ven z bláta zpět ke Světlu.
Dnes bychom se chtěli ponořit hlouběji do otázek týkajících se Lásky. Tentokrát bychom se chtěli ještě více zaměřit na sebelásku a skutečné pochopení vaší pravé podstaty jemné duchovní Bytosti. Byli jste obklopeni lidmi a událostmi, které vám říkaly, co máte dělat, co máte říkat, jak se máte chovat a čemu máte věřit. Existuje hodně zmatku v tom, co je pravda, protože jedna doktrína uvádí jednu pravdu, zatímco druhá propaguje něco jiného.
Každý z vás se musí podívat dovnitř sebe a rozhodnout se, co budete integrovat jako svojí vlastní pravdu. Nepochybně existuje určitý druh Přítomnosti, která vytvořila tento Vesmír; symbiotický vztah mezi všemi věcmi je však příliš složitý na to, aby se děl sám o sobě. Je jen na vás, co pro vás znamená rozvíjet vztah se Silou Stvořitele. Během celého roku vám nabízíme mnoho vhledů do složité povahy Zdroje Stvoření. Nakonec jste to vy, kdo se musí rozhodnout, jaká je vaše pravda.
Pro návrat ke Zdroji existuje mnoho cest, musíte si zvolit tu, která udržuje váš zájem a je zarovnaná s vašimi kódy přesvědčení. Není to fér říci vám, že bez ohledu na to, co si myslíte, by bylo nejlepší zbavit se myšlenek, slov a činů, které jsou škodlivé pro vás i ostatní? Věříme, že se to stane naším společným základem.
Rozhlédněte se kolem sebe na komplexnost přírody. Když pozorujete zvířata, která žijí na základě svých instinktů, ale přitom vykazují moudrost v každém případě, nemůžete neuvěřit, že Stvořitel musí mít vysokou inteligenci? Stvořitel umožňuje přírodě a počasí odvíjet se podle svého, což můžete vidět například na počasí. Nemyslíte, že by Stvořitel dovolil i lidem vyvíjet se dle své libosti? Stará Písma přiřazují znaky lidské rasy k Božským a říkají, že lidé jsou Synové Boží. Není to skvělé předpokládat, že lidé mají rysy Boha?
Kolik z vás má rodiče, kteří by vás opustili, nebo zneužili? Kolik Lásky vám poskytne rodič, který vám odmítne dát jídlo, oblečení a přístřeší? Mnohé z vašich náboženství popisují Stvořitele s takovými vlastnostmi. Podívejte se velmi pozorně na tato přesvědčení a ujistěte se, zda se jedná o typ Stvořitele, kterému chcete projevit svoji důvěru.
Země je bohatá na výživné potraviny, přesto mnozí umírají hlady. Boží Děti pozvedají zaťaté pěsti k nebi a hlasitě se hněvají na nespravedlnost Stvořitele nebo se s hlavou skloněnou modlí a prosí o milost. Doporučujeme vám místo obviňování Boha podívat se dovnitř sebe a vzít si k srdci zodpovědnost za nasycení hladových.
V mnoha případech to byla lenost, co umožnilo rozhodovat několika lidem o všem a vytvořit mnoho problémů. Nepřirozené zemědělské metody, znásilňování země, vylívání tuny jedů do půdy, vytváření otrávených pouští, které byly kdysi úrodnou vegetací. Nebyl to Bůh, kdo to udělal, ale lidé. Je-li Bůh na vině, není to protože se přimlouvá a umožňuje lidem dar svobodné vůle, aby dělali své vlastní volby bez ohledu na to, jak škodlivé mohou být? Vidíte to jako pravdu?
Mnozí se drží pojetí trestu smrti. Jak můžete o vašem Bohu tvrdit, že je milující a vševědoucí, pokud by měl schopnost poslat lidi do zatracení na celou věčnost? Jaký by to pro něj mělo smysl? Dokonce i pastýř má více soucitu, když nasadí život pro jednu ztracenou ovci. Proč by Bůh vybíral lidi a proklínal je? Když dal Bůh lidem svobodou vůli, nemyslel tím, aby si vybrali, co chtějí zažít? Je to lidská potřeba trestat ostatní za to, co považují za trestné činy. Tytéž " zločiny " mohou být duchovními pasážemi v obřadech různých kultur. Kdo tvoří tyto pravidla? Lidé.
Každý člověk je zodpovědný za své vlastní chování a jednání. Častokrát trest přichází ihned po přestupku, například když dítě krade sladkosti, je přistiženo a je mu řečeno, že již nikdy nesmí vstoupit do obchodu. Časem přijde trest po sérii přestupků odsouzením člověka do vězení. Lidé často unikají před svými hříchy. Kdo z vás ještě nikdy neřekl malou nevinnou lež nebo se neztotožnil s chováním, které druzí považovali za nevhodné? V průběhu věků bylo o karmě napsáno mnoho a nebudeme se dnes touto věcí zabývat, stačí jen říci, že opravdu existují minulé životy a že ten, kdo páchal na druhých akty zloby a nelaskavosti se rozhodl vrátit se na Zemi a zažít bolest, kterou na ostatních páchal. Zdůrazňujeme, že se tyto osoby rozhodly samy vrátit, není žádný trestající Bůh nebo absolvování trestu za vinu či odplata.
Jakmile přejdete na Druhou Stranu, projdete Procesem Přezkoumání a podíváte se zpět na svůj život jako na film na obrazovce. V tu chvíli budete nejen cítit emoce, s kterými jste se setkali během života, ale budete také cítit emoce těch, jejichž životů jste se dotkli, ať už to byly činy laskavosti nebo činy zášti.
Než se na Zemi inkarnujete víte, že budete sedět před obrazovkou hned, jakmile se vrátíte zpět. Mnozí z vás žili mnohokrát na Zemi a velmi dobře tento proces znají. Každý, než se inkarnuje na Zemi, ví o nízké hustotě, kterou překoná, i když to bude jen tento život a pokročí v postupu zpět ke Zdroji. Někteří z vás jste přišli se specifickými úkoly, někteří kvůli dobrodružství. Jste zodpovědní za každou myšlenku, kterou myslíte, každý čin, který uděláte, každou emoci, kterou cítíte a každé slovo, které pronesete.
Neexistuje žádný Bůh, který by se díval na tento projekt se subjektivním srdcem. Spíš je to milující Duch, který umožňuje svým dětem, které jsou holografickými částmi Zdroje, zažít všechno v rámci parametrů stanovených pro tento Vesmír. Moudrý rodič dělá to samé, umožňuje dětem naučit se své vlastní lekce. I když je to někdy obtížné sledovat, když víte, že budou procházet bolestmi a utrpením, je však mnohem horší rozmazlovat je a zapříčinit, aby si nechaly ujít příležitost vyjádřit sami sebe. Chceme tím naznačit, že to by byl skutečný přestupek nespravedlnosti.
Existuje mnohem více, co bychom chtěli vyjádřit k tomuto tématu. V podstatě vás chceme povzbudit, abyste se podívali hluboko dovnitř sebe na kódy přesvědčení ohledně Stvořitele. Mnozí slepě přijímají to, co slyšíte v kostele, zatímco popírají slova, která pronáší druzí. Ponořte se hluboko do tajů Vesmíru a vyberte si vše, co vyjadřuje laskavost a Lásku k celému lidstvu, přírodě i k Vesmíru, kde žijete.
Odcházíme a necháváme vás přemýšlet nad těmito myšlenkami a přejeme vám na vaší cestě všechno dobré. Skutečně jste Synové Boží s moudrostí najít pravdu, která vás osvobodí. Zavolejte nás a vaše Průvodce jakmile jsou vaše myšlenky zmatené a chaos je ohromující. Váš život by měl být naplněn mírem, Láskou a radostí; ne něčím takovým jako je trest a zločin.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Pozitivita, alebo negativita? Rozhodnutie je len na nás

19. září 2015 v 7:00 Féwa


….Milí priatelia, stavajme na pozitivite. Máme dnes ďaľšiu kôpku kódov na ktorých sami uvidíte, lepšie povedané precítite, aké je to počas týchto dní nesmierne dôležité.


Veľmi dobre vieme, že to často jednoduché nie je. I keď podstata celého procesu je jednoduchá. Akonáhle myslíme negatívne, to znamené, že reagujeme na negatívne pole negatívne mysliacich ľudí - deje sa nám to isté. A nielen to. Týmto spôsobom prenášame negatívne myšlienky do svojho blízkeho okolia, čiže sa točíme v tom istom kruhu ako negatívne mysliaci ľudia. V takom prípade nemáme jednoducho šancu byť pozitívni a myšlienkami k sebe priťahovať nie čierne mraky, ale tie biele…. dúhové. A s tým súvisiace pozitívne myslenie, ktoré narastajúca vlna energií stredu všetkého čo JE - plne podporuje.

Opäť sa vrátim k pár vetám, ktoré som včera napísala. A síce, že energie sú ako víchrica a vtláčajú nás do "sedadla". Tak intenzívne sú. A záleží na nás, či urobíme niečo preto, aby sme do sedadla vtlačení neboli. :-) Zlom, alebo zmena spočíva v zmene myslenia. Nedávno som zdieľala indiánsky citát, ktorý presne vystihuje terajšie dianie. Hovorí o tom, že máme v sebe zlého i dobrého vlka. Otázka znie - ktorý vlk zvíťazí. Dobrý /dobro/, alebo zlý /zlo/? Odpoveď: ….ten, ktorého budeme kŕmiť. Sami sa rozhodujeme…..


Uvediem príklad pre lepšie pochopenie negatívneho a pozitívneho myslenia od ktorého sa odvíja i tvorenie reality v ktorej žijeme. Predstavte si seba…. svoje telo…. jeho vnútro /trup/. Skúste si predstaviť, že máte vo svojom vnútri motýľa. Tak veľkého, že sa jeho krídla dotýkajú vnútornej strany tela. Jeho hlava je svetelné srdce. Keď prijímame pozitívne myšlienky, motýľ ožíva, dvíha krídla, ale aj tykadlá na ktoré reaguje hlava /aktivuje sa epifýza, uspaté mozgové centrá a jemnohmotná mozgová sféra s ktorou súvisí univerzálnosť, celistvosť, kompletnosť nášho vnímania. To znamená i mozgová kapacita, DNA/. Pribúda energia, začíname preciťovať radosť, ktorú je slovami ťažké opísať. :-) Túto radosť veľmi jednoducho, prirodzene vyžarujeme. Je to energia, ktorú človek v 3D nevidí, ale cíti. Týmto vyžarovaním pôsobíme na svoje okolie. V opačnom prípade /keď odmietame pozitívne myšlienky/….. motýľ má ovisnuté krídla i tykadlá. No a logicky sa jeho tykadlá nedotýkajú tých miest /centier/, ktoré s pozitivitou života súvisia…..

Jsem pramenem všeho života.

19. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Vejdeš-li se Mnou do souladu, všechno půjde hladce. Mnohé duše se podivují, proč je jejich život plný zvratu nebo proč se mnohé věci vyvíjejí špatně a jsou hned ochotny svalovat vinu na všechno a všechny mimo sebe sama. Když si uděláš čas, abys zjistil, proč nejsi v harmonii se životem, velmi často shledáš, že nekladeš prvořadé věci na první místo a že opomíjíš nalézt si chvíli, aby ses ztišil a v klidu a tichosti poznal, co od tebe žádám. Chce to čas, trpělivost, víru a důvěru. Znamená to, že se musíš naučit ztišení. Chci, aby ses naučil nacházet odpovědi na své problémy spolu se Mnou. Toužím po tom, abys ve všem zcela spoléhal na Mne, aby sis uvědomil, že všechna tvá síla, moudrost a pochopení pocházejí ode Mne.

Vo víchrici energií portálu Galaxie

18. září 2015 v 14:46 FéwaDobrý deň, milí priatelia. :-) Trošku som Vám prestala "bzučať" do uška, ale bolo to tak treba. Veľmi intenzívne pracujú teraz všetci, ktorí pomáhajú takpovediac na plný úväzok ľudskému i planetárnemu dobru - dobru, ktoré je v nás. Čo je veľmi náročné a pochopiteľne to chápu najlepšie tí, ktorých sa tento spôsob tvorenia týka. Mám pripravené info - kódy aj informácie, ale predovšetkým dokončujem obraz, ktorý súvisí s portálom Galaxie. Tým i s každým z nás. Všetky obrazy, ktoré maľujem /kreslím/ sú kódmi /o čom som už pár krát hovorila/ a rovnako ako slovné /zvukové/ vibrácie - sú kódované. Jedná sa o kódy, ktoré poznáme. Pochopiteľne v materiálnej frekvencii mnohým nič nehovoria. Lenže my sa vraciame k celistvosti, k pochopeniu… k uvedomeniu si, čo všetko súvisí s nami i so svetom v ktorom žijeme.


Vzhľadom na hutnosť svetla /meraný nárast jednotiek/ v ktorej sa nachádzame /to je načítavanie, kvantovanie/ mám už dovolené Vám prezradiť, :-) že všetko, čo maľujem /či na plátno, na drevo, na kameň, na papier…/ je svetelná plejádska terapia, ktorá súvisí s Quan Jin. Sú to liečivé /harmonizujúce/ kódy svetla. To znamená, že informácie, ktoré už roky zdieľam súvisia so Zdrojom /naše galaktické centrum/ a obrazový materiál s plejádskym informačným poľom. Plejády úzko súvisia s Lemuriáncami…. s čistou energiou prírody a tým i Zeme. Rovnako i s energiou kryštálov v ktorých "driemu", :-) to znamená, že sú zakódované /zaznamenané/ informácie od prvopočiatku vývoja. Jedná sa nielen o kryštály, ktoré sa viditeľne nachádzajú v tele Zeme, ale i o viac - menej súvislú vrstvu kryštálov rôznej veľkosti medzi nami a vnútornou Zemou. To znamená - medzi nami a mimo-zemšťanmi /ich frekvencia je iná/.

Zatiaľ toľko, milí priatelia. :-) Ozaj….. a myslite pozitívne. :-)
Ahojte, chlapci a dievčatá.:-) Krútite hlavou, že už to nie je pravda, že Váš vek je na hony vzdialený k tomuto osloveniu? Mýlite sa, moji milí. V našom vnútri, ktoré je duchovným aspektom nášho bytia je stále to malé, hravé, radostne, šibalsky, veselo sa smejúce dieťa. To len my sme na tieto duchovné atribúty viac - menej zabudli. Pôsobením myšlienok, ktoré nášmu vnútru nehrali do karát.

Mám dnes pre Vás bohatú nádielku info - kódov, ktoré momentálne vnímam ako dôležitejšie. Pretože zrakom…. emóciou… srdcom… dušou…. snímame, načítavame, kvantujeme i tie informácie, ktorým hlava nerozumie. :-) A to sa deje mimo lineárne /zmyslami 3D/ vnímaný časopriestor. Pri tomto vnímaní sú slová, ktoré v 3D používame viac - menej zbytočné. Ale - napriek tomu, mám pripravené i dvoje informácie z ktorých sa pokúsim vytvoriť časove nenáročný text. :-)

A - dievčence, mali by sme s tým pohnúť. :-) Je to na nás, veď predsa ženská energia bubnuje čoraz intenzívnejšie /i keď krehkými pästičkami/ do všetkého čo jednoducho nie je láska. Svojím vrodeným šiestym zmyslom. Treba ukončiť nikam nevedúce vysvetľovanie o láskyplných energiách iného logaritmu času ako je ten v ktorom sme nemali šancu rozkvitúť. Každému, kto ich donekonečna odmieta. To znamená - tešiť sa, radovať sa zo života.

Dnes som konštatovala, že budem asi potrebovať nový blok na zapisovanie receptov. Zo starého prepísať do nového tie návody na kuchtenie /vrátane ingrediencií :-)/….. ktoré mám rokmi praxe overené. Na rozpadávajúcom sa starom papieri sa už nedajú takmer prečítať…. Inými slovami - mať v jednom bloku v praxi /vlastnými skúsenosťami/ overenú kvalitu ku ktorej budem pridávať len tie recepty, ktoré chcem JA. Ktoré mne i môjmu srdcu blízkym jednoducho chutia. Pretože ich chute… ich predstavy o živote sú už o iných vlnách….
……Sme v poriadnej víchrici energií portálu Galaxie. Podobná situácia, ako keď sedíme v lietadle, ktoré stúpa…… v aute, ktoré zrazu duplo na plyn a - nás vtláča do sedadiel. Napriek tomu "letíme" ďaľej. Čo iné nám zostáva? Nás všetkých sa to týka - všetci sme obyvatelia Galaxie. Ako si ustelieme, tak sa nám bude spať. Kto prijíma negativitu do svojich myšlienok a šíri ju nielen do svojho okolia, ale i do kolektívneho vedomia… jednoducho sa stráca….. Keď sa pridávame na stranu pozitívneho myslenia, neznamená to, že nemáme prehľad o dianí….. že nestojíme nohami na zemi. Len jednoducho vieme, že byť zastabilizovaný vo svojom zlatom strede /v oku tornáda/ je podmienené nezaoberaním sa negatívnymi myšlienkami…… to znamená NEMYSLIEŤ /staré myšlienkové vzorce ku ktorým má /malo/ zlo prístup….. nízke vibrácie/ a MYSLIEŤ /nové myšlienkové vzorce v ktorých je na prvom mieste rebríčka dobro nami prejavené. To znamená - mechanizmus kvantového poľa/. Ale pozor, dobro nie je submisívne. Je múdre, je spravodlivé, je úprimné. Vpodstate by sme mohli povedať, že sa nami prejavuje /bude prejavovať :-)/ kráľ Šalamún :-)……Tí, ktorí si doteraz klopkali na čelo z dôvodu svojej nevedomosti, by mali posunúť prst na hrudnú kosť a v klopkaní pokračovať ďaľej. Je tam totiž srdce vyskladané z paprskov svetla. Aj oni ho tam majú. Či túto informáciu prijímajú, alebo odmietajú……

TZOLKIN 18.9.2015 4 IMIX kin 121

18. září 2015 v 9:35 Mayský Kalendář na každý den

Imix - Drak - Energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
Kan (4) dnes kompletuje Imix. Čtyřka je číslo dimenze, ve které zažíváme fyzickou realitu, takže pokud vás něco destabilizuje, ať je to duševní stav nebo nějaký jiný aspekt vašeho života, použijte Kan podporující energii a dejte věci znovu do pořádku. Stejně tak, pokud jsou světové události, chování vašich přátel či milovaných nebo jiné okolnosti mimo vaši kontrolu, cítíte se bezmocní, frustrovaní nebo ztrácíte mysl, postavte se na bytelnou základnu Kan a požádejte Imix o nějaké alternativní řešení toho, co vypadá jako nemožný úkol.
DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY
Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnými vodami podsvětí a vyživuje Zemi, je to prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná - záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, v tom tkví jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin, snadno ovlivňují Kolektivní Vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
***
Jsem Imix 4. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili, abychom se společně ponořili hlouběji do tajů lidských zkušeností. Dnes bychom rádi sdíleli určité důvody, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Mnozí se tváříte, že jste šťastní, ale uvnitř vás tečou hluboké slzy smutku. Mnozí jste zmateni, scházíte ze své vlastní cesty, abyste předstírali plné pochopení problému, o kterém nevíte nic. Proč tomu tak je?
Jeden z hlavních důvodů je strach, že nejste dokonalí. Smutek se považuje za slabost, nedostatek znalostí je považován za znamení nevědomosti, takže pod svými maskami a kostýmy skrýváte, co se uvnitř vás děje. Tyto myšlenkové formy jsou tak hluboce zakořeněny, že časem začnete těmto scénářům věřit.
Existuje rčení : " Čemu věříte, tím se stanete ". Je na tom hodně pravdy, protože jakmile jsou vaše emoce zarovnány se scénářem role, stane se realitou. To je problematické pro herce, nejenže jsou hodnověrní pro své publikum, ale vytváří tendenci, aby se tyto role staly jejich osobní realitou, což vytváří velký zmatek.
Aby bylo možné prolomit kódy přesvědčení, které je třeba řešit, budete muset uvnitř sebe najít to, co jste přijali jako svojí pravdu. Podívejte se na zvyky, které vám dávají smysl. Když jste si vědomě vědomi toho, co si myslíte, co říkáte a co děláte, začnete si těchto nesrovnalostí všímat. Jakmile je objevíte, podívejte se na ně blíže a rozhodněte se, jak chcete v budoucnu v podobných situacích reagovat.
Například…. přítel vám projeví poklonu. Místo pocitu vděčnosti a přijmutí daru se začnete vymlouvat a popírat své hodnoty. Jakmile si uvědomíte, že to děláte, obraťte se dovnitř sebe, abyste zjistili, proč tak těžko přijímáte komplimenty. Přehrajte si roli, jak je budete příště přijímat. Až příště taková příležitost nastane, praktikujte pocity vděčnosti a uznání za to, co je vám dáno a přijměte komplimenty s grácií.
Mnozí z vás trpí neschopností přijímat dobře míněné rady. Podívejte se dovnitř sebe, pro jste tak defenzivní, když někdo ukazuje na to, co považuje za vaši vadu. Přijde čas, kdy vám nebude záležet na tom, co si ostatní myslí, jestli jsou jejich poznámky pozitivní nebo negativní, protože budete vyrovnaní, jelikož víte, kdo jste.
Odhalení skutečného Já vyžaduje čas a úsilí a toto úsilí je velmi důležité. Dovolili jste, aby vás druzí lidé definovali a usilovali jste o schválení cesty, která byla méně než čestná? Tento typ chování již není třeba. Ve skutečnosti už je nepřijatelné, protože toto je úroveň frekvencí mnohem nižší, než je frekvence Země. Nesoulad a disharmonie vytváří v těle nemoc a odděluje vás to od sebe, od druhých a od přírody.
V této době je mimořádně důležité, že se budete obracet do svého středu a zbavovat se emocí a názorů, které vám znemožňují být skutečně milujícím člověkem. Pokud chcete vystoupat do vyšších dimenzí hladce a elegantně, pak je to nezbytné.
Odcházíme s nadějí, že budete nyní trávit čas přemýšlením o těchto slovech a postupovat kupředu v procesu Vzestupu. Je naší nadějí, že budete tato slova sdílet s druhými, protože máte schopnost oslovit ty, kteří na nás nejsou naladěni. Rádi bychom vás viděli všechny vzestoupit. Ačkoliv víme, že se blíží konec Času, mnozí s námi nebudou sdílet stejnou cestu. Neexistuje žádný smutek pro ty, kteří se k nám nepřipojí, protože budou pokračovat na cestě dle svého vlastního výběru až do doby, než se opět spojíme.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Nezapomeňte postavit stabilní a pevné základy na zemi. Postavte 4 pilíře podpírající váš život, aby byl stabilní ve všech aspektech Bytí - k vytvoření pravidel hry, práce i všech vztahů. Slunce prochází 4 body - svítání, poledne, západ a půlnoc a to dělá den úplným, celistvým, stejně tak rok je rozdělen dvěma rovnodennostmi a dvěma slunovraty na 4 roční období. Galaktičtí Mayové rozdělili Vesmír na 4 sekce a ekliptiku Mléčné dráhy dvěma průsečíky na 4 části. ČTYŘKA je stabilní základna pyramidy. Využijte dnes dar galaktického pulsu v podobě Energie ČTYŘI pro vaší osobní CELISTVOST.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Jsi hluboko ve svém nitru v naprostém klidu....

18. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Probíhá tvůj život hladce? Jsi spokojen s tím, co děláš? Cítíš se být v souladu se světem, nebo je tvůj život plný zvratů? Jsi nespokojen se svým životním stylem nebo s prací, kterou děláš? Připadá ti obtížné žít v harmonii s dušemi kolem sebe? Svaluješ vinu za svou nespokojenost na lidi, s kterými se stýkáš, a na svou životní situaci? Máš pocit, že kdybys byl někde jinde, všechno by bylo dobré a ty bys žil v klidu? Jsi-li hluboko ve svém nitru v naprostém klidu, nezáleží na tom, kde jsi, s kým jsi, nebo zda vykonáváš nějakou zcela obyčejnou všední práci. Nic tě nevyruší ani nevyvede z míry, protože jsi ve svém nitru dokonale vyrovnán a v harmonii. Místo abys bojoval proti svým životním podmínkám, nauč se s nimi splývat, a tak nalezneš onen vnitřní klid a porozumění v hloubi svého nitra.

Energie z nedělního novoluní 13.9.2015

17. září 2015 v 14:12 Obrazy rok 2015

Ráda se s vámi dělím o energie z nedělního novoluní, které jsem zachytila do obrazu v barvě a tvaru. Krásný den vám přátelé Usmívající se

TZOLKIN 17.9.2015 3 AHAU kin 120

17. září 2015 v 8:18 Mayský Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Vědomí Krista, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
V každém konfliktu nebo problému přichází nejvíce oslabující síla v nejisté, neznámé a neočekávané podobě. Dnešní Ox (3) představuje vašeho soupeře, ať už je to zvíře, člověk nebo fyzická, psychická či duchovní situace. Pokud se již zabýváte něčím takovým, Ox může vše ztrojnásobit nebo vás třikrát obdaruje silou a řešením. Bez ohledu na to, jak těžká je nějaká vaše konkrétní situace, Ahau - vládce tohoto dne, vás posiluje vynikající intuicí a vedením, abyste mohli vybrousit vaše odhodlání a ještě více vás podporuje Etznab - Meč Pravdy - k posílení vůle a důvěry, které potřebujete k vítězství.
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie Bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
***
Jsem Ahau 3. Poslední v řadě Denních Strážců. Jsem často spojován se Vzestupem, takže dnes bychom chtěli hovořit na toto téma. Existuje mnoho podob Vzestupu, ale ta, o které mluvíme představuje pohyb vpřed z jedné hustoty do druhé. Je to podobné jako když se vařící voda mění v páru, stejně tak měníte svou podobu vy. Podobně jako pára budete mít možnost pohybovat se na Zemi s menší námahou; budete se moci pohybovat dovnitř a ven z tělesnosti s větší grácií a lehkostí. To je přesně to, jak se mnoho z vás v další sféře, kam se chystáte, bude pohybovat.
I když budete stále mít fyzickou podobu, molekuly v těle se změní - budou volnější s větším prostorem mezi sebou. Vaše genetické kódy se mění a do tohoto prostoru se dostává více Světla. K dispozici nejsou žádná slova pro popis toho, co se uvnitř vás děje. Mnozí pracujete na této cestě Osvícení několik let, o to víc je pravděpodobné, že váš Přechod probíhá s větší lehkostí.
Dokonce i mezi Lightworkers existuje hodně zmatku a strachu, jak Vzestup bude dál probíhat. V současné době je velký důraz kladen na materiální bohatství a potřeby. Ujišťujeme vás, že jak si stále více uvědomujete své schopnosti manifestovat si všechny věci, nebudete potřebovat materiální věci, které jsou nyní vašemu srdci tak drahé. Nejdůležitější věc, kterou můžete v současné době udělat, je zůstávat v okamžiku přítomnosti a věnovat pozornost tomu, co se děje kolem vás.
Přemýšlejte, jestli chcete věnovat svůj čas a energii věcem, které probouzí vaši vášeň a nadšení. Zbavte se potřeby a nutnosti zachránit druhé a svět. Zaměřte se na sebe. Jakmile jste plně v rovnováze, pak můžete pomáhat druhým, kteří si přejí totéž. Jinak budou všechny pokusy o záchranu prováděny z pocitu nadřazenosti a podmíněné Lásky. Nechte druhé zvolit si cestu a pomáhejte těm, kteří jsou připraveni pomoc přijmout, jinak zasahujete do jejich svobodné vůle, druzí se mohou cítit podřízeně, což vás od sebe jen odděluje. Chápete, co máme na mysli?
Dnešní lekcí je zamyslet se nad touto Zprávou. Sledujte, jak komunikujete s druhými. Proč máte potřebu pomáhat druhým? Dáváte nevyžádané rady a informace? Najděte způsob, jak raději komunikovat s druhými o věcech, které máte společné. Pokud máte oba otevřenou mysl, pak vyživujte diskuzi o vašich společných rysech a odlišných názorech v duchovních tématech.
Většina rozhovorů je velmi povrchní. Velké procento věcí je lépe nechat nevyřčených. M.Y.S.L.E.T.E. než budete hovořit ( viz Zpráva 80) a sdílejte s otevřeným srdcem. Když se snažíte někoho poučovat, automaticky se v nich zapne alarm, který říká " Pozor, někdo mě chce měnit! " To staví druhého člověka do režimu obrany a zavírá dveře k dalším rozhovorům.
Možná se ptejte :" Jak mohu obohatit druhé, které mám rád, takže budou rozumět tomu, co bych jim rád řekl? " Svým příkladem. Když jste klidní a sledujete ostatní, kteří čelí " tváří v tvář " nepříznivému osudu, váš Midasův dotek naplněný radostí, získá pravděpodobně jejich pozornost. Když se vás zeptají jak je možné, že jste schopní žít takovým způsobem, pak máte dveře otevřené.
Nechte vaše dveře otevřené, aby ostatní věděli, že i oni mají schopnost toho dosáhnout. To je také přístup Mayských Zpráv. Jak byste reagovali na naše slova, kdybychom vás říkali co máte dělat s pocitem nadřazenosti? Dopřejte si čas přemýšlet o těchto prohlášeních. Všimněte si jaký je rozdíl, když vás někdo podporuje na rozdíl od těch, kteří vám říkají co máte dělat. Dopřejte ostatním respekt a pravděpodobně zůstanou vaše dveře otevřené i pro další diskuze.
Loučíme se s těmito myšlenkami a doufáme, že si je vezmete k srdci. Jsme vysoce pokročilí se schopností být na mnoha místech najednou. Jen na nás pomyslíte nebo vyslovíte naše jméno a okamžitě stojíme po vašem boku. Máme také kdykoliv přístup k vašemu Vyššímu Já. Jednoduše požádejte o pomoc a hned jsme u vás. Dávejte pozor na mentální a emocionální bloky, které vám brání plynule s námi hovořit. Vnímejte pocity Lásky, které přichází, když jsme ve vaší blízkosti. Volejte nás tak dlouho, dokud nebudete ve svém srdci vědět, že jsme s vámi. Jakmile propustíte smutek, bolest a emoce, uslyšíte nás mnohem jasněji. To je náš slib!
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Marie Magdalena- Přijímání Stvořitelovy pravdy

17. září 2015 v 7:00 Aktuální Informační chaneling
Poselství Marie Magdalena přijala Natalie Glasson, 21.8. 2015

Zdravím vás božské bytosti světla, já, Marie Magdalena předstupuji s vědomím a světelnými frekvencemi Bohyně sounáležitosti a rozmisťuji tuto energii a také mou vlastní, abyste byli obklopeni září světla. Naše světlo vás obklopuje ohnivým prstencem v barvě světle růžové, fialové, zlaté a bílé, naše energie je nyní s vámi, aby vytrhla z vašeho bytí, reality a tvořenívšechny formy omezení. Prociťte si ten ohnivý prstenec, jak se kolem vás pohybuje a přibližuje se k jádru vašeho bytí. Je čas nechat odejít všechny vjemy, všechno se, jak víte, mění. To znamená, že se mnohé iluzorní pohledy a mylná porozumění posouvají, aby udělala cestu pravdě. Když si sebe sama představujete v ohnivém prstenci s vědomím, že bytosti bohyní jsou s vámi, vyzýváme vás,abyste se poddali všemu, o čem víte, že je Stvořitelovou energií a osvobodili se od všeho a čehokoli, co vás nyní tíží. Prstenec ohně bohyní se k vám přimkne ještě více a rozpustí iluze a odhalí pravdu.

Nejlepší pohled a záměr, jaký v této době můžete mít, je být k dispozici a přijmout Stvořitelovu pravdu, ať už se projeví v jakékoli formě, situaci či prožitku ve vašem bytí nebo realitě. Stvořitelovu pravdu poznáte, protože přijde s pocitem rezonance, svobody a v nejtěžších dobách s pocitem úlevy či štěstí. Někdy může období vývoje trvat, než si zvyknete na kvality, přítomnost a vědomí Stvořitele, které se vytvářejí ve vašem bytí a ovlivňují vaši realitu.

"Nyní ve Stvořitelově pravdě objevuji a prožívám úlevu a naplnění."

Je čas nechat jít úhly pohledu, které byly dlouho zakořeněny ve vědomí lidstva, zejména že iluze a nesprávný pohled jsou pohodlné, zatímco Stvořitelova pravda je příliš bolestivá, než abyste se s ní propojili a přijali ji. Značná část takového vědomí se vyvinula z trestu, který udíleli druhé lidské bytosti těm, kteří se plně poddali Stvořiteli. Nyní je čas vstoupit do jednoty se Stvořitelem, nikdy dříve to nebylo tak důležité. Když se posouváte do jednoty se Stvořitelem a slaďujete se s ním, umožňujete si vstoupit do prostoru a existence ve svém nitru, který je velmi vnímavý ke Stvořiteli. Stvořitel pak stáhne do vaší duše božské vědomí, aby se mohlo vyjadřovat skrze vaši mysl, emoce a fyzické projevy. Je na vás, abyste drželi, sdíleli a opatrovali toto vědomí, ne jako své vlastní, ale jako rozšíření sebe sama i Stvořitele. Představte si, jaké by to bylo, kdybyste měli božské vědomí, které by vám Stvořitel přinesl, abyste je užívali, tvořivě vyjadřovali a vyzařovali ze svého bytí. V jistém měřítku se toto již děje každému člověku na Zemi a k dispozici ke stažení je ještě větší dávka světla a vědomí pro ty, kteří si zvolí ji přijmout, aby skutečná vibrace Stvořitele pulsovala fyzickou formou lidství mnohem více, než jste zažili doposud.

Mnozí z vás se již připravují na stažení světla a vědomí pravdy, což je zcela mimo cokoli, co jste doposud zažili. Meditace, afirmace, invokace, léčení a modlitby vás slaďují se Stvořitelem, abyste byli schopni od Stvořitele přijmout jakoby pouzdro pravdy, které budete opatrovat a které se nakonec stane součástí vaší osobnosti, povahy i vašeho vzhledu. Nebojte se, jestliže se vaše myšlenky, náhledy, přesvědčení, názory a principy mění; vězte, že je pro vás tím snazší se ladně posunout k pravdě a sladění se Stvořitelem.

A právě v této etapě vás já, Marie Magdalena, chci vyzvat, abyste si představili, jaké by to bylo mít ve své mysli vědomí Stvořitele. Je to nemožný úkol, protože vaše názory se mohou zrodit pouze z náhledů vytvořených vašimi pozemskými zkušenostmi a přesto je to něco, co bych ráda, abyste zkusili.

Představte si Stvořitelovo vědomí ve své mysli, jak naplňuje vaše myšlenky, názory, pohledy a přesvědčení zářivým světlem a pravdou Stvořitele. Nejprve si povšimněte jakýchkoli vhledů či osvětlení, která se objevují, buďte si vědomi jakéhokoli posuzování, pochybností či strachů, které vyvstanou a zejména se radujte z pocitu a prožitku vědomí, že Stvořitelova pravda, ať už je to cokoli, se probouzí ve vašem nitru a splývá s ním. Z vašeho nitra povstává Stvořitelova moudrost. Tím možná nezmoudříte, nestanete se vědomými či zasvěcenými, schopnými vnést své vhledy do reality či je přinést svým milovaným, avšak tato moudrost se bude postupně slučovat s vaším bytím, měnit vaše vibrace a umožňovat vám, abyste se stali vnímavějšími ke Stvořiteli, který skrze vás pracuje. Vaše akce a reakce jsou důležité a chtějí být sladěny s vaší duší, je to vaše prosté bytí; bytí, které je základní. Mít vysokou vibraci a vědomí spojené se Stvořitelem znamená, že od té chvíle čisté a blažené jednoty se Stvořitelem má každé vyjádření krásy a božství možnost se projevit mimo veškeré hranice a omezení. Je to stav, kdy jakýkoli projev božství má možnost se projevit a tím se za prvé slaďujete a splýváte se Stvořitelem a za druhé důvěřujete v aktivní přítomnost Stvořitele ve vás a také, že jste vedeni. Tím, že si představujete vědomí a světlo Stvořitele ve své mysli, umožňujete si přesunout se do tohoto blaženého stavu aktivní integrace a interpretace Stvořitele. Energie naplní celé vaše bytí a způsobí posuny a změny, které uvolní iluze a mylné náhledy.

Kde žije Stvořitel a kde je vítán jako pravda, falešné iluze a náhledy nemohou zůstat.Toto se nyní na Zemi děje velkému procentu lidí, je to proces směřování ke zkušenostem lásky a blaženosti; tato cesta může probudit ve starém vědomí vašeho bytí veškeré energie výzev, utrpení, nejistoty a strachu.

Pamatujte, že realita ve vaší mysli je vaše vlastní realita a stejně tak realita v mysli jiných lidí, je jejich jediná realita. Je důležité zajistit, aby realita ve vaší mysli byla pro vás a pro všechny kolem naplňující, pravdivá a láskyplná, aby podporovala vaše štěstí a duchovní vývoj. Je krásné rozjímat nad tím, jak dva lidé či skupiny lidí mohou zažívat stejnou či podobnou realitu, ale je nemožné projektovat celé vědomí jedné osoby na druhou, aby tato osoba prožívala stejnou realitu.Jediným způsobem, jak vybudovat most mezi sebou a realitami ostatních je skrze vyjadřování lásky, energetické přijetí a vyzařování pravdy Stvořitele; toto ihned vytvoří propojení.Když každý člověk na Zemi začne vyjadřovat lásku a energeticky přijme a bude vyzařovat pravdu Stvořitele zejména ze své mysli a vědomí, pak lidské mysli splynou a vytvoří nové vibračně vyšší vědomí, aby z něj každý člověk mohl čerpat. Tím se vědomí lidstva, které je jako jezírko, ze kterého čerpáte, stane zdrojem osvícení, které bude všechny povzbuzovat, aby zůstávali ve stavu jednoty se Stvořitelem, připraveni Stvořitele projevovat v každém daném okamžiku. Nad tímto bych si přála, abyste přemýšleli, protože se to ve vašem bytí již odehrává, neboť vědomí lidstva se mění a posouvá.

I když třeba nedokážete plně porozumět tomuto poselství, jež vám předávám, ráda bych vás vyzvala, abyste byli bdělí k falešným náhledům a iluzím a poskytovali jim léčení a lásku, které potřebují, abyste se osvobodili a posunuli se do stavu pravdy. Také vás vyzývám, abyste byli bdělí k pravdě Stvořitele, ale nelpěli na ní ani se jí nepokoušeli vykládat, neboť to ve vás podpoří rozvinutější stavy vědomí a propojení s pravdou Stvořitele. V tuto chvíli vás chci podpořit, abyste se zaměřili na to, abyste BYLI spíše než konali či zkoumali (pokud k tomu ovšem nejste vedeni), protože to posílí vaše propojení se Stvořitelem tak, že se vytvoří prostor pro změny a posuny, které nastanou ve vašem bytí a připraví vás na větší vyjadřování Stvořitele.

"Já jsem připraven být přítomen ve své pravdě, má pravda je vše, čím je Stvořitel."

Nechť je toto v současné fázi vzestupu vaším záměrem.

S ustavičně proudící láskou

Marie Magdalena
Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.... miluj své okolí a miluj všechny duše kolem sebe.

17. září 2015 v 6:00 Myšlenka Nového dne

Já jsem láska. Abys Mě poznal, musíš mít ve svém srdci lásku, protože bez ní Mě poznat nemůžeš. Nech lásku volně plynout a uč se milovat vše, co děláš; miluj své okolí a miluj všechny duše kolem sebe. Miluj a nikdy nepočítej, co to stojí; nikdy neusiluj o odměnu. Nikdy nemůžeš dát dost lásky, tak se neboj a nesnaž se zastavit příval lásky, ani když budeš odmítnut. Jsi-li odmítnut, je snadné uzavřít své srdce a couvnout ze strachu, že budeš zraněn. Neuzavírej se; to tě jen zatvrdí a zeslabí a v tomto stavu nebudeš nikdy schopen pomoci jiné; duši, protože nikdo není přitahován k tomu, kdo má tvrdé, nemilující srdce. Používej moudrost a porozumění ve spojení s láskou, a tak si udržíš dokonalou rovnováhu. Prvotní úkol v životě je naučit se milovat. Neztrácej čas a nauč se této lekci co nejdříve.